Terveydenhuollon tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuollon tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen"

Transkriptio

1 Matkaraportti HIMSS konferenssi, Orlando, Terhi Kajaste, Terveysteknologian Liitto ry FiHTA Tämän vuoden HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society Conference & Exhibition) oli ennätysvuosi: osallistujaa ja 900 näytteilleasettajaa. Luvut todistavat, mitä ennusteet ovat kertoneet. Terveydenhuollon IT järjestelmiltä odotetaan suuria terveydenhuollon tehokkuuden parantamisessa ja hoidon laadun varmistamisessa. Suomalaisiakin konferenssiin osallistui runsaasti. Sitra ja Tekes järjestivät onnistuneet seminaarit aiheista Yhteinen haasteemme terveydenhuollon tehokkuus ja vaikuttavuus ja Future Mobile and Wireless Solutions in Health Care". Seuraavassa lyhyesti matkan anteja: Terveydenhuollon tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen Lähitulevaisuuden terveydenhuollon tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamisessa merkittävä rooli on - ennaltaehkäisyllä, - ennustamisen (esim. genomiikka) ja erilaisten kartoitusten avulla riskiyksilöiden tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, - kansalaisten vahvalla osallistumisella oman terveytensä ylläpitämiseen ja hoitoon - sekä yksilöllisellä hoidolla. Mutta edelleen hyvin tärkeää on myös - järjestelmien ja laitteiden välisen interoperabiliteetin eli yhteensopivuuden varmistaminen. Näitä tukevia käytännön keinoja ja menetelmiä ovat mm. 1. Yksilöllinen terveys/sairaskertomus (personal health record, PHR) Tämä aihe oli yksi suosituimmista. Esityksissä koettiin, että PHR on keino saada yksilö tietämyksen ja kontrollin tunteen kautta ottamaan enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään (empowerment). PHR on web-pohjainen sovellus, joka sallii elinikäisen oman tai läheisten terveydentilan seurannan. Ideaalisti ja interoperabiliteettivaatimuksen toteutuessa se kokoaa yksilöä koskevan

2 terveystiedon riippumatta hoitavasta tahosta sekä välittää kattavan tiedon hoidettavasta, potilaan niin suostuessa, palvelun tarjoajalle. Tarvittaessa PHR on tulostettavissa paperille tai tallennettavissa esim. muistitikulle. Jäljitettävyys on oleellista eli on voitava saada helposti tieto kuka milloinkin on tietoja käsitellyt tai lukenut. PHR portaalit voivat mahdollistaa myös monipuolisen terveyteen ja sairauksiin liittyvän referenssitiedonsaannin ja liittymisen erilaisiin vertaistukiyhteisöihin. USA:ssa tällaisia PHR ratkaisuja sanotaan olevan jo satoja (esim. RevolutionHealth, VA:n MyHealth evet, ja Microsoftin HealthVault). Kansalaisten voimaannuttaminen ja PHR:n sisäänajo edellyttää suurta muutosta lääkäreiden asenteissa (Paradigm shift). Lääkäreistä tulee potilaiden partnereita ja parantajia (healer). 2. Etämonitorointi ja lähiöaluekioskit Englannissa on käytetty menestyksekkäästi Suomalaisen Medixine Oy:n automaattista sääennustus- ja neuvontapalvelua COPD potilaille. Englannissa on COPD potilasta ja arvioidaan, että järjestelmän laajentaminen kattamaan koko COPD populaatio saavutetaan vähentyneillä päivystyskäynneillä ja sairaalaan kirjautumisilla vuosittain jopa 40 M säästöt. North Carolina ssa pienellä alueella tehdyssä etämonitorointihankkeessa käytettiin menestyksekkäästi kotona tai lähiöalueilla sijaitsevissa kioskeissa tehtävää terveydentilan monitorointia, toimintaa tukevia tietojärjestelmiä sekä yksilöllistä valmennusta. Ennen hanketta populaation hoitokustannukset olivat 1 M$ ja hankkeen jälkeen 116 k$. Merkittävimmät säästöt tulivat huomattavasti vähentyneistä sairaalahoitopäivistä. 3. Terveysvalmennus Hyviä tuloksia raportoitiin hankkeista, joissa valittiin tietyt riskiryhmät, joihin kuuluville henkilöille annettiin yksilöllistä opastusta ja heidän kehitystään seurattiin systemaattisesti. 4. Insentiivit Porkkanaa vai keppiä Useissa esityksissä oli esimerkkejä erilaisten insentiivien hyödyntämisestä riippuen kohderyhmästä. Oleellista on ymmärtää, mikä kutakin kohderyhmää motivoi (helppous, mukavuus, raha,...). Porkkana tuntui olevan suositumpi motivointikeino. - Yksilöllistä valmennusta saavat motivoituivat mitattavasta edistyksestä sekä saamastaan henkilökohtaisesta kontaktista ja palautteesta. - Lapset motivoituivat kuntopyöräilemään, kun saivat samalla pelata tietokonepeliä. Mitä enemmän pyöräilit, sitä pidemmälle pelissä pääsit. - Joissakin esimerkeissä saadut pisteet pystyi muuttamaan rahalliseksi hyödyksi.

3 5. Järjestelmien yhteensopivuus Tarvittava tieto saatavilla oikea-aikaisesti oikeassa paikassa Jälleen kerran HIMSS konferenssissa oli suuri IHE showcaseständi, jossa lukuisat yritykset olemalla mukana halusivat osoittaa yhteensopivuutensa muiden järjestelmien kanssa. Ständille pääsee ainoastaan läpäisemällä IHE Connecthathon testit onnistuneesti. Tämä on erinomainen markkinointikeino alan varteenotettaville yrityksille. HIMSS konferenssin aikana annettiin suomalaisille tietoisku selvitystyöstä, jonka tavoitteena on selvittää, onko Suomeen tarpeen perustaa omaa IHE intressiryhmää vai riittääkö, että yritykset, jotka kokevat yhteensopivuusviestin tärkeyden, ovat suoraan mukana Euroopan IHE toiminnassa. Opittiin myös, että yhteensopivuusasioiden kehittyminen edellyttää asiakkailta asian tärkeyden ymmärtämistä. On myös asiakkaiden etu, että IT toimittajat pystyvät takaamaan yhteensopivuuden ja sitoutuvat avoimuuteen rajapintojensa osalta. Ainoastaan tämä mahdollistaa kulloinkin potilaan hoidon ja asiakkaan prosessien kannalta parhaan mahdollisen osajärjestelmän hankkimisen asiakkaan kokonaisjärjestelmään. 6. Langattomat ratkaisut seuraavassa joitakin kuultuja esimerkkejä - RFID:tä käytettiin henkilökunnan indentifioimissa. Tämä mahdollisti automaattisen sisäänkirjautumisen sähköiseen potilaskertomukseen sekä käyttöliittymän ja sisällön optimoinnin käyttäjän roolin mukaisesti. Potilaan näytölle ilmestyi automaattisesti, kuka tuli huoneeseen (nimi ja rooli). Potilaan näyttöä käytettiin myös muuhun tiedottamiseen, kuten päivän sää, ko. päivälle suunnitellut testit ja toimenpiteet, ohjeita esim. kivunhoitoon jne. Potilas ja hänen perheensä kokivat olevansa hyvin tilanteen tasalla ja rohkaistuneita osallistumaan hoitoon. Silloin tällöin myös potilas ja läheiset havaitsivat tiedoissa virheitä. Koettiin, että tehokas tiedonsaanti paransi turvallisuutta. (University of Pittsburg Medical Center) - Lämpöanturilla havaittiin oliko huoneeseentulija pessyt kätensä käyttäen disinfektioainetta. Tarvittaessa tulija sai automaattisen muistutuksen. (University of Pittsburg Medical Center) - Mobiiliratkaisuissa kameraa käytettiin mm. haavan dokumentointiin tai vanhusten elinympäristön dokumentointiin. - Konferenssissa oli monia suosittuja sessioita liittyen mobiiliin POC (point of care) teknologiaan. Ratkaisujen käytettävyydestä, käytettävyyssuunnittelusta ja käytettävyystestauksesta puhuttiin paljon. Motion C5 platformin mainostettiin olevan ensimmäinen erityisesti sairaalakäyttöön suunniteltu platformi. Todettiin, että ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa mobiilia POC ratkaisua, joka käy kaikkeen. Käyttötarkoitus sanelee, mikä toimii ja mikä ei. - Tekesin järjestämässä tilaisuudessa Future Mobile and Wireless Solutions in Health Care" demottiin mm. seuraavien suomalaisten yritysten koti- ja omahoitoon suunniteltuja mobiileja ratkaisuja: ehit, Luovaliike ja Medixine.

4 Joitakin mielenkiintoisia faktoja - Vuonna %:lla Suomen terveyspalvelujentuottajista oli EMR (vuonna 2008 lähestyy 100%). Järjestelmien yhteensopivuus on HEIKKO. - HIMSS Analyticsin tekemän selvityksen mukaan 2,2 %:lla USA:n siviilisairaaloista on täysin toimiva EMR (HUOM: USA:n armeijan ja veteraanisairaalat ovat huomattavasti paremmin varusteltuja). Euroopassa vastaava luku on 18%. - 80% Suomen ja USAn väestöstä käyttää internetiä. Tämä tukee arviota, että seuraava merkittävä läpimurto terveydenhuollon tietoratkaisujen alueella tapahtuu nimenomaan web-pohjaisen PHR (henkilökohtainen/ minun oma terveyskertomus) alueella. Kaiser Permanente (KP) Oleellista on ymmärtää, että KP on sekä terveydenhuollon maksaja (vakuutukset) että palveluntuottaja. KP:n asiakkaat siis ostavat sekä sairausvakuutuksensa että terveydenhoitopalvelunsa KP:ltä. Näin ollen KP:n intresseissä on pitää asiakkaansa mahdollisimman terveinä. Analogisesti voisi ajatella, että näin on myös Suomen kuntien laita. KP lukuja - Työntekijöitä Lääkäreitä (Finland ) - Asiakkaat milj. (Finland 5.3 milj.) - Sairaalat 32 kpl KP on USA:n suurin voittoatavoittelematon yksityinen terveyspalveluja tuottava organisaatio. KP soveltaa Lean - ja Six sigma - menetelmiä liiketoiminnassaan: - Johdon dashboard (oleellisimmat liiketoimintaa kuvaavat mittarit ja trendikuvaajat yhdellä A4:lla) o Mittarit i. Kliininen tehokkuus (esim. kuolleisuusindeksi, joint commission indeksi, ) ii. Turvallisuus iii. Kliininen riskien hallinta (oikeustapausten määrä) iv. Palvelu (yleinen asiakastyytyväisyys; yksittäisten palveluorganisaatioiden asiakkaiden tyytyväisyys) v. Resurssit (kustannukset) o Huomioitavat asiat erikseen käyttäen liikennevalometodiikkaa (punainen: ongelma -asiat, keltainen: aktiivisesti seurattavat asiat ja vihreä: onnistumiset ja hyvin toimivat asiat) - Laatustrategia o Potilaskeskeisyys

5 vi. Luotettavuus vii. Vastuullisuus viii. Läpinäkyvyys ix. Oikeudenmukaisuus x. Saumaton toiminta - Vuosittaiseet laatutavoitteet esitetään aikataulutetussa muodossa aikajanalla välivirstanpylväineen Strategiasta toteutukseen 1. Suuri tähtäin Mikä on suuri ongelma 2. Strategia Potilaskeskeisyys 3. Dashboard Mitkä mittarit tarvitaan varmistamaan, että kehityksen suunta pysyy oikeana (samat kaikille sairaaloille) 4. Tavoitteet (laatutavoitteet asetetaan vuosittaiselle aikajanalle välivirstanpylväineen)!! Henkilökunnan kehittäminen ja koulutus on avainasia muutoksen johtamisessa!! Toiminnan primääriajurit - Ei aiheuteta tarpeetonta harmia - Evidence-based ja yksilöllinen hoito (evidence-based medicine and case management) - Kulloinkin soveltuvin hoitotapa ja paikka (Appropriate care setting) KP saavuttaa - asetetut tavoitteet strategiansa mukaisesti - yhteisen kielen ja toimintakulttuurin - taitojen kehittymisen - sitoutumisen ja partneriuden - co-developing PI (?) - toiminnan jatkuva mittaaminen Toimivan organisaation kehittäminen edellyttää: - Johtajuutta! - Järjestelmiä (rakenteita ja prosesseja) - Mittaamista - Oppimista - Kapasiteettia - Kulttuuria Opitaan virheistä! Meidän tulee olla innoissaan epäonnistumisista ja viestiä niistä avoimesti, jotta muut eivät tekisi samoja virheitä. Tarvitaan systemaattinen kompetenssianalyysi ja kompetenssien hallinta.

6 KP:n tapa kehittää järjestelmäänsä - Pilotit ja prototyypit - Turvallinen tapa kehittää uusia taitoja - Henkilöstön koulutus tarvittavien taitojen mukaisesti - 90-päivän kehittämissyklit - Tulokset johtavat business case iin, jatkuvaan oppimiseen ja koko KP:n laajuiseen adoptioon KP:n matka Tiedostamista Kouluttautumista Prosessiajattelua (potilaskeskeisyys, IHI eli Institute for Healthcare Improvement - strateginen partnerius) Suunnittelua Liikehdintää Täydellä höyryllä

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI Kokemuksia Tampereen kaupungin OSAKE-työpajapilotista vuosilta 2013 2014 JULKAISUT SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 8/2015

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Lentomatkustamisen hankinnan haasteet

Lentomatkustamisen hankinnan haasteet CWT Finlandin asiakaslehti 2/2015 Lentomatkustamisen hankinnan haasteet Suomen ja muun maailman liikematkustuksen trendit 2015 Nokian Renkaat ja CWT hyvässä matkayhteistyössä jo yli 20 vuotta TAMKin matkapalvelutiimin

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN

TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN IDBBN Läntinen Rantakatu 3, FI-20100 Turku, Finland Tel. +358 2 8145 0600

Lisätiedot

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Tarja Malinen & Mervi Puoskari JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.11.2006

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Minna Syrjäkari & Helena Väliaho HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET RAPORTIN NIMIÖSIVU HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINNOINNIN MAHDOLLISUUDET Helena Väliaho

Lisätiedot

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto Finska Läkaresällskapet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Lääkäriliitto 2007 SISÄLLYS Kirjoittajat Arviointineuvoston puolesta: Taina Autti Arja Helin-Salmivaara Ulla Anttila Mari Anttolainen Hannu

Lisätiedot