Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tänä vuonna oikeustradenomikoulutusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tänä vuonna oikeustradenomikoulutusta"

Transkriptio

1 MARIKA YLI-IKKELÄ Oikeustradenomikoulutus etenee Vuonna 2004 aloitettu oikeustradenomikoulutus on herättänyt laajaa kiinnostusta sekä nuorissa opiskelijoissa että aikuisissa. Koulutukseen on ollut enemmän hakijoita kun mitä voidaan ottaa vastaan. Oikeuslaitoksen kansliahenkilöstölle suoraan soveltuvaa oikeudellista, ammattikorkeakoulutasoista koulutusta ei aiemmin ole ollut tarjolla. Koulutuksen kehittäminen on linjassa oikeusministeriön henkilöstöpoliittisen strategian kanssa. Ministeriön keskeisenä tavoitteena on oman henkilöstön osaamisen jatkuva kehittyminen sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi tulevaisuudessa. Tällä hetkellä jo noin 150 opiskelijaa suorittaa oikeustradenomitutkintoon johtavia opintoja neljällä paikkakunnalla, Turun ammattikorkeakoulussa, Laureaammattikorkeakoulussa Hyvinkäällä, Vaasan ammattikorkeakoulussa sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Sen lisäksi voi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suorittaa oikeudellisia erikoisopintoja. Valtaosa opiskelijoista on ns. aikuisopiskelijoita, jotka opiskelevat oman työn ohella. Oikeusministeriön tavoitteena on tarjota alueellisesti tasapuoliset mahdollisuudet opiskeluun ja täydennyskoulutukseen. Tämä onnistuu tekemällä yhteistyötä kattavan ammattikorkeakouluverkoston avulla. Tänä vuonna oikeustradenomikoulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen määrä kasvaa. Yhteensä 12 ammattikorkeakoulua eri puolilla Suomea tulee lähivuosina tarjoamaan oikeudellisia opintoja eri muodoissa ja eri kohderyhmille. Turussa joulukuussa pidetyssä tilaisuudessa koulutettiin kaikkiaan 21 työelämäohjaajaa, jotka edustavat yhdeksää eri virastoa Turun seudulta. OHOI 1/06 41

2 Työelämäharjoittelu tärkeä vaihe opiskelua Turussa ja Hyvinkäällä ensimmäiset opiskelijat valmistuvat tämän vuoden lopussa. Ennen sitä he suorittavat ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvan työelämäharjoittelun. Oikeusministeriön rooli oikeustradenomikoulutushankkeessa liittyy erityisesti työelämäharjoittelun tukemiseen. On tärkeää, että oikeushallinnon esimiehet suhtautuvat myönteisesti henkilöstön opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Niihin liittyen tarvitaan henkilöstöä koskevia päätöksiä ja töiden uudelleenjärjestämistä sekä kykyä katsoa tulevaisuuteen. Virastolle tuleva hyöty opiskelijasta voi olla esimerkiksi opinnäytetyönä tehty organisaation tarpeesta tuleva kehittämisprojekti tai ajankohtainen, oikeudellinen selvitystyö. Oikeusministeriö on aktiivisesti edistänyt ammattikorkeakoulujen ja oikeushallinnon paikallisyksiköiden yhteistyötä järjestämällä tiedotustilaisuuksia eri paikkakunnilla. Ministeriö on myös sitoutunut maksamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupalkan. Vastaavasti ministeriö suosittelee, että omalle henkilöstölle myönnetään palkallista virkavapautta harjoittelujakson ajaksi. Työharjoittelu tulisi suorittaa toisessa työyksikössä tai omassa virastossa hoitamalla selkeästi uusia tehtäviä. Tämä edellyttää virastossa sisäisiä tilapäisjärjestelyitä tai esimerkiksi virkamiesvaihtoa. Työharjoittelun aikana jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen ohjaaja. Virasto, johon opiskelija tulee harjoittelemaan, nimeää työelämäohjaajan omasta henkilökunnastaan. Oikeusministeriön koulutusyksikkö kouluttaa virastojen työelämäohjaajat työssä oppimisen ohjaamiseen. Koulutuksen pituus on yhteensä neljä päivää. Marika Yli-Ikkelä on koulutussuunnittelija oikeusministeriön oikeushallinto-osaston koulutusyksikössä. Tietoa oikeustradenomikoulutuksesta löytyy osoitteesta Koulutuksen kehittämistä on pohtinut myös oikeusministeriön työryhmä joulukuussa valmistuneessa mietinnössään: Oikeustradenomin opinnot ovat olleet hyvä valinta. Opiskelu on osoittautunut erittäin haastavaksi. On ollut mukava huomata oppineensa paljon, sanoo opinnot Turussa syksyllä 2004 aloittanut pertteliläinen Pirjo Heinonen. Ylioppilasmerkonomiksi 1980 valmistunut Heinonen on toiminut muun muassa talous- ja henkilöstöpäällikkönä suomalaisen konsernin tytäryrityksessä reilut 10 vuotta. Mahdollisuus oikeustradenomiopintoihin sattui silmään lehti-ilmoituksessa, jossa kerrottiin, että koulutusta tarjottiin nimenomaan merkonomeille ja työn ohessa tapahtuvana. Olen aina pitänyt juridiikasta, ollut avoimessa korkeakoulussa aikoinaan kirjoilla, pyrkinyt oikeustieteelliseenkin. Perhe, kolme lasta ja työ kuitenkin ovat olleet esteenä suunnitelmalliselle opiskelulle. Työn ohessa tapahtuva opiskelu ja lähes aikuiset 42 OHOI 1/06

3 Pirjo Heinonen (keskellä) suorittaa työharjoittelunsa Turun syyttäjänvirastossa, jossa häntä ohjaavat toimistosihteeri Mirja Aarnio (vas.) ja osastosihteeri Seija Lehtonen. Työelämäharjoittelu on sekä opiskelijasta että ohjaajasta antoisaa ja haastavaa EEVA VALLISAARI lapset tekivät tämän mahdolliseksi juuri nyt. Pirjo Heinonen suorittaa opintoihin liittyvän työharjoittelunsa Turun syyttäjänvirastossa. Yksi viikko on jo takana, ja syksyllä on edessä kolme kuukautta. Monta palasta loksahti heti kohdalleen. Olemme suorittaneet rikos- ja prosessioikeuden kurssit, ja tämä viikko sai teorian ja käytännön kohtaamaan ja syvensi paljon omaa tietämystäni. Vastaanotto syyttäjänvirastossa oli positiivinen ja kannustava. Minulle oli harjoitteluviikolle tehty monipuolinen ohjelma, toimistorutiineista käräjäoikeuden istuntoon. Pirjo Heinonen on aloittanut uuden työ Sampo-pankissa vuodenvaihteessa. Opiskeluni juridiikan parissa on antanut ajattelemisen aihetta myös työn suhteen ja täällä pankissa ainakin tunnen, että juridiikan tuntemus on pelkästään hyväksi. Pystyn hyödyntämään useampaakin oppimaani asiaa, hän sanoo. Harjoittelupaikoissa opintoja arvostetaan Suuntautuminen oikeustradenomiksi on osoittautunut erinomaiseksi valinnaksi, sanoo myös Pirjo Heinosen kurssitoveri Brigitta Jaakkola. Jaakkolalla on oma tilitoimisto Turussa. Voin sanoa, että opinnot ovat ylittäneet kaikki odotukseni. Tilitoimistoyrittäjänä minulle on jo aiemmin ollut tärkeää tietää viimeisimmät uudistukset, mutta katson, että koulutus on tavallaan koonnut yhteen kaikki aiemmin oppimani ja syventänyt näkemyksiäni. Tilitoimistossa kaikki tehtävät perustuvat johonkin lainsäädäntöön. On kirjanpitolaki, lakeja, jotka säätelevät eri yhtiömuotoja verolaeista puhumattakaan. Birgitta Jaakkola valmistui laskentamerkonomiksi vuonna Yrittäjänä hän on toiminut 13 vuotta. Opiskelu kiinnosti, kun omasta peruskoulutuksesta alkoi olla jo aikaa. Jaakkola on ollut viikon työhöntutustumisjaksoilla sekä Turun hallinto-oikeudessa että Turun maistraatin holhoustoimessa. Kun olen lähes koulun penkiltä lähtien toiminut yrittäjänä, odotin innolla tutustumista normaaliin työelämään. Harjoittelupaikoissa ilmapiiri meitä harjoittelijoita kohtaan oli mukava ja kannustava ja tuli tunne, että koulutustamme todella arvostetaan. Opiskelut jatkuvat tämän vuoden loppuun, pääsääntöisesti neljänä iltana viikossa. Syksyllä on edessa myös kolmen kuukauden työharjoittelu hallinto-oikeudessa sekä oman opinnäytetyön tekeminen. Entä sen jälkeen? Työskentely virkamiehenä ei OHOI 1/06 43

4 Opiskelijat Kristiina Laakko (vas.) ja Birgitta Jaakkola (oik.) perehtyvät Turun hallinto-oikeuden työhön osastosihteeri Marjaana Vairisen opastuksella. ole mahdoton ajatus. Harjoittelupaikoissa oli useita tehtäviä, jotka kiinnostaisivat. Jatko-opinnot kiinnostavat myös, Birgitta Jaakkola miettii. Harjoittelija tuo vaihtelua kansliaan Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista opetustehtävistä. Luonteeltani sosiaalinen ja utelias, joten oli selvää, että otin vastaan työelämäohjaajan tehtävän. Nyt kyllä huomaan, että se sisältää paljon enemmän kuin mihin alussa luulin ryhtyväni. Mutta en pahoittele, että lähdin mukaan projektiin, päinvastoin. Näin sanoo Turun käräjäoikeuden toimistosihteeri Outi Lampola. Työelämäohjaajille annettu koulutus antoi hänen mielestään hyviä eväitä tehtävään. Erikoisen kiinnostavaa oli mielestäni erilaisten oppimistapojen tarkastelu, testin tekeminen omasta oppimistavasta ja ristiriitatilanteiden käsittely ohjattavan ja ohjaajan välillä. Kurssin aikana sai myös hyvän kokonaiskäsityksen oikeustradenomikoulutuksesta sekä varsinkin omasta osuudesta siinä. Opiskelijan perehdyttäminen Turun käräjäoikeuden kanslian työhön sisältää paljon asioita. Asiakaspalvelu kaikissa muodoissaan muodostaa ison osan työstä. Harjoittelijaa tulee ohjata oikeaan asenteeseen asiakasta kohtaan. Kansliatyöskentelyssä on hallittava perustiedot oikeastaan kaikista käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista. Tämä edellyttää useiden tietokoneohjelmien hallintaa. Kaikki käräjäoikeuden käsiteltäviksi tulevat asiat kirjataan kansliassa, joten tässä riittää ohjattavaa. Harjoittelun lopuksi ohjaaja arvioi oppilaan suoriutumista ja antaa siitä todistuksen. Lampolan ohjauksessa oleva harjoittelija ei ole oikeushallinnon virastosta, vaan hän on ulkopuolelta tuleva, kauppaopiston käynyt ja tällä hetkellä myyntityötä tekevä ns. nuoriso-opiskelija. Tradenomiopiskelijoiden harjoittelun omalla työpaikallaan Outi Lampola kokee virkistävänä. Se tuo vaihtelua omaankin työhön. Kun harjoittelija kysyy, miksi tämä tehdään näin tai voisiko tämän tehdä näinkin, saattaa hyvinkin syntyä uusia ideoita työn tekemiseen. Odotan, että syksyllä varsinkin saamme harjoittelijoista myös konkreettista apua kaikissa kanslian töissä. Ohjaaja perehdyttää, ohjaa ja arvioi Koulutuksen jälkeen työelämäohjaajat osaavat erilaisin tavoin edistää ja ohjata opiskelijoiden oppimista. He osaavat suunnitella ja toteuttaa ohjausta, arviointia ja perehdyttämistä. Osallistujat saavat valmiuksia palautteen antoon ja haastavien ohjaustilanteiden käsittelyyn, siteeraa Turun hallinto-oikeuden työelämäohjaaja, osastosihteeri Marjaana Vairinen, oikeusministeriön kirjaamaa tavoitetta työelämäohjaajille. Tässä tavoitteessa on kiteytetty se, mitä tunsin saaneeni koulutuksessa. Silti työelämäohjaajan vastuu ja tehtävän monipuolisuus yllätti. Ja yllätys oli todella positiivinen! 44 OHOI 1/06

5 Turun kärjäoikeuden kanslian moninaisten asioiden hoitoa opettelee Leena Salminen toimistosihteeri Outi Lampolan (vas.) tuella. Ohjaajakoulutuksen luennoitsijat olivat Marjaana Vairisen mukaan asiaansa perehtyneitä ja saivat koulutettavat helposti mukaansa. Tuntui itsestäkin siltä, että kyllä minullakin vielä on jotain annettavaa jollekin! Koulutuksen päätyttyä tuli kyllä tunne, että tieto todella lisää tuskaa. Mietitytti vastuun määrä ja ajan rajallisuus. Vairinen kiittää oman viraston, lähinnä ylituomari Hannu Renvallin ja hallintopäällikkö Hannamaija Falckin, kannustavaa ja myönteistä suhtautumista. Myös se, että Turun hallinto-oikeudessa on neljä muutakin kansliahenkilöstöstä nimettyä ohjaajaa, auttaa ohjaajan tehtävien toteuttamisessa. Turun hallinto-oikeudessa oli viikolla 3 kaksi opiskelijaa. Heitä kierrätettiin vireille tulleen asian elinkaaren mukaan. Molemmat harjoittelijat ovat aikuisopiskelijoita ja tulevat oikeushallinnon ulkopuolelta. Yhteistyön alku oli Vairisen mukaan kokeilua ja ihmettelyä. Haettiin menetelmiä jatkoa varten. Hyviä malleja löytyi paljon ja ainoa lievästi negatiivinen seikka oli, että aikaa tulisi löytyä enemmän kutakin harjoittelijaa kohti. On ehdittävä tehdä omat päivittäiset työt sen lisäksi, että vakuuttavasti ja rauhallisesti opastaa toista henkilöä. Marjaana Vairinen odottaa syksyä innolla. Tulemme saamaan vielä lisäohjausta ohjaajan tehtävään ja mielestäni se, ja haasteeseen vastaamisen ilo, ovat sitä palkitsevuutta, jota tästä tehtävästä saa. Rahallista lisäpalkkiota ei ole saatu eikä tarjottu, mutta en vastusta, jos sitä joku esittää! Yhteistyö tarjoaa tulevia tekijöitä Kuva: Pasi Salonen Turun käräjäoikeudessa on työharjoittelussa kaikkiaan viisi ammattikorkeakouluopiskelijaa. Käräjäoikeudella on myös yhteistyösopimus Turun ammattikorkeakoulun kanssa siitä, että oikeustradenomiopiskelijoille löytyy jatkossakin harjoittelupaikkoja. Mitä virasto tästä saa paitsi ylimääräistä työtä, laamanni Erkki Hämäläinen? Toiveena on, että kun harjoittelijat on saatu täällä opetettua hyviksi työntekijöiksi, heitä voidaan myös harjoiteluaikana käyttää työvoimana. Samoin toivomme, että näin kasvatamme hyvää työvoimareserviä tulevia tarpeita varten. Tuomioistuimissa tarvitaan myös tulevaisuudessa ammattitaitoista henkilökuntaa. Etuna on mielestäni myös se, että käräjäoikeus voi harjoittelun kautta vaikuttaa oikeustradenomien koulutuksen sisältöön ja näin turvata asianmukaisen, ammattiin tähtäävään koulutuksen antamisen, josta on jatkossa hyötyä molemmille osapuolille, Hämäläinen toteaa. Opiskelijoita varten tarvitaan myös useita työelämäohjaajia. Turun käräjäoikeudessa vapaaehtoiset ohjaajat löytyivät helposti jokaisesta ammattiryhmästä. Erkki Hämäläinen sanookin olevansa hyvin kiitollinen niille, jotka ovat ryhtyneet harjoittelijoiden tutoreiksi ilman, että he olisivat saaneet helpotusta omiin töihinsä. Luonnollisesti kannustamme myös omaa henkilökuntaamme jatko-opiskeluun ja tuemme kouluttautumista kaikin tavoin, Hämäläinen sanoo. OHOI 1/06 45

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

HSO MONIPUOLISTA AMMATTITAITOA

HSO MONIPUOLISTA AMMATTITAITOA HSO MONIPUOLISTA AMMATTITAITOA AMMATTINA HSO Ammattina HSO Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2013 Akavan Erityisalat ry ja AitoHSO Toimitus Petra Nikkinen, Viestintätoimisto Helsinki Oy ja Akavan

Lisätiedot

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN 40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN Yhteistyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa ja monen tasoista. PÄIVÄSTÄ PUOLEEN VUOTEEN ESIMERKKI- TEHTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA ERILAISIIN TARPEISIIN

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 2/2013 Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä SISÄLLYSLUETTELO Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla 4 Ajankohtaista 6 Vertaistukea ja ohjausta

Lisätiedot

OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ

OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ Tero Uitto OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ MIKSI OIKEUSTRADENOMIKOULUTUSTA ON? Oikeustradenomi-opintokokonaisuuden suunnittelu on saanut alkunsa työelämän tarpeista. Yhä suurempi osa ympärillämme tapahtuvista

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO LAL RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot