Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013"

Transkriptio

1 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

2 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle

3 1. Kyselyjen toteutus

4 Tulevaisuus.2030.fi julkistettiin verkkoraporttina

5 Palautteen kerääminen kyselyinä Yksityiskohtainen verkkokysely Suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio Sähköpostiaktivointia suunnattu tyisesti ministöihin ja järjestökentälle Kyselysivut avattu 1016 kertaa, 260 vastaajaa Ennakointiraportissa on ollut mahdollisuus antaa suoraa palautetta sivuilla Vastaajia ei ole yksilöity Vastauksia jätetty 246 kpl ( tilanne, palautekanava säilyy aktiivisena jatkossakin) Ennakointiraporttiin on kaikkiaan ensimmäisen kuukauden aikana tutustunut noin 2800 henkilöä

6 Yksityiskohtaisen verkkokyselyn rakenne 1. Taustatiedot Ikä Sukupuoli Asuinpaikka Taustaorganisaatio 2. Mahdollisuus kommentoida päämääriä yksityiskohtaisesti Keskimäärin yksi vastaaja on kommentoinut kolmea päämäärää 3. Kokonaisarvio Arvio ennakointiraportista Tulevaisuusselonteon sisältöjen priorisointi

7 2. Vastaajat

8 Vastaajien taustatiedot (1/2)

9 Vastaajien taustatiedot (2/2)

10 3. Verkkokyselyjen tulokset

11 Mitkä päämäärät ihmisiä ovat kiinnostaneet? - Kommentoidut päämäärät ennakointiraportissa ja kyselyssä

12 Vastaajan valitseman päämäärän kohdalla esitetyt kysymykset

13 Suomen tulevaisuudelle tärkeä Kyselyn vastaukset Vastausten tilanne

14 Uusi ja raikas näkökulma Kyselyn vastaukset

15 Tärkeys vs. Uutuus ja raikkaus Luonnon kestävä hyödyntäminen Maailman paras koulutusjärjestelmä Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa Yksilöityvä työelämä globalisoituvassa maailmassa Suomalainen elintarviketuotanto on resurssitehokasta, ja se edistää hyvinvointia

16 Oltava hallituksen ykkösasia Kyselyn vastaukset

17 Oltava hallituksen ykkösasia vs. Uutuus ja raikkaus Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua Maailman paras koulutusjärjestelmä Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä

18 Mitkä päämäärät vaativat hallituksen huomiota kyselyyn vastanneiden mielestä? (vastaajat valitsivat korkeintaan 5 kpl)

19 Mitä hallituksen pitäisi huomioida? - Muutamia poimintoja palautteesta Suomi tarvitsee yhteisiä arvoja: reilua, yhteistä globaalia vastuuta ja oikeudenmukaisuutta. Suomen tulevaisuus pitää rakentaa laadun, ei kustannusten mataluuden varaan. Säästäminen ja leikkaaminen saa nyt liian paljon huomioita ja ei kanna tulevaisuuteen. Sosioekonominen polarisoituminen on pysäytettävä. Suomen tulevaisuutta ei saa rakentaa vain tietyntyyppisiä ihmisiä varten (globaalia yhteiskuntaa suvereenisti hallitsevat uraohjukset) Alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Hallittu hallinnon minimointi ja avoimuus päätöksenteossa Globaali näkökulma, EU ja Venäjä otettava huomioon Digitalisoitumisen aiheuttamat muutokset huomioitava

20 Yleisarvio ennakointiraportin kokonaisuudesta kyselyn vastausten perusteella

21 Ennakointiraporttiin voi antaa palautetta suoraan Vastauksia kerätään edelleen ja palautekanava on pysyvä osa ennakointiraporttia

22 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

23 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

24 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

25 Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle

26 Yhteenvedon tuottaminen Seuraavilla kalvoilla on taulukoitu kutakin ennakointiraportin päämäärää koskevien kyselyn vastausten jakauma. Taulukoissa ei ole mukana ennakointiraporttiin suoraan jätettyjä asteikkoarvioita. Taulukon alla on yhteenveto päämäärää koskevista kommenteista. Kommentteja on tiivistetty. Kommenttien koosteessa on käytetty sekä kyselyyn että suoraan ennakointiraporttiin jätettyjä kommentteja

27 Suomalainen hallinto on vetävä brändi en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,19 Uusi ja raikas näkökulma ,68 Oltava hallituksen ykkösasia ,59 Hallintoa on todellakin kehitettävä ja tässä on paljon työtä. Suomessa on vielä paljon luottamusta, jonka varaan hyvä rakentaa tulevaisuutta. Korruptoimaton, toimiva hallinto on tulevaisuuden kilpailukykytekijä ja myös vientituote Virkamiesten ammattitaito ja rohkeus saatava laajemmin käyttöön, mutta tämän tiellä vielä paljon esteitä Liike-elämän hyvät käytännöt myös hallintoon Brändi ei ole olennaista, vaan ennakkoluulottomuus ja rohkeus Hallinnon puutteita kyvyttömyys ripeään analyysiin, merkitykselliseen keskusteluun, rationaaliseen päätöksentekoon ja ripeään toimintaan Hallinnon tulisi tukea toimintaa eikä hallintoa

28 Suomi on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuuksien tarjoaja en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,27 Uusi ja raikas näkökulma ,75 Oltava hallituksen ykkösasia Tavoite toteutuu tällä hetkellä huonosti. Kansalaiset jättävät aloitteen yhteiskunnalle. Kansalaiset vaikuttamaan ja osallistumaan konkreettisen tekemisen ja vapaaehtoistyön kautta. Nopean toiminnan joukot ongelmien ratkaisijana on hyvä idea, mutta ihmisten ongelmanratkaisutaitoja olisi lisättävä. Poikkeuksellisen hyvä on turhaa nallien polttamista epäoleelliseen. Mahdollisuudet riittävät Hallinnon keventäminen on hyvä asia, mutta julkisen sektorin leikkaamisen ei tule olla itseisarvo. Hallinnon tulisi mahdollistaa ja edistää markkinaehtoisuutta esimerkiksi dereguloinnin avulla. Julkisen hallinnon on turvattava jokaisen ihmisen oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisesti oikeudenmukaisen lainsäädännön perusteella. Kansainvälinen kilpailu edellyttää maaltamme ttäin hyvää toimivuutta. Oleellista on kansallisten arvojemme (tasaarvo, harmonia, älyllinen autonomia) säilyttäminen. Hyvä mahdollisuuksien tarjoaja niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin. On muodostettava kansallinen ja poikkihallinnollinen yhteisymmärrys EU- ja kv-foorumeilla ajettavista asioista

29 Suomesta digitaalisen hallinnon edelläkävijä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,45 Uusi ja raikas näkökulma ,05 Oltava hallituksen ykkösasia ,57 Ykköstavoitteita pieni hallintokoneisto, mahdollisimman vähän byrokratiaa, rutiinityön säästö, nopeus, tiedon saatavuus oli hallinto sitten analogista tai digitaalista. Liian suunniteltua, liian keskitettyä, jättihankkeita - seurauksena harvoin menestyksiä. "Suomesta digitaalisen edelläkävijä - Olisiko ehkä hyödyllisempää olla tehokas perässähiihtäjä? Suomi oli 1990-luvulla digitaalisten palveluiden huippumaa luvulla moni muu maa on ajanut ohi. Suomessa on epäonnistuttu useasti. Epäonnistumisen taustalla on usein huono johtaminen. Digitaalinen hallinto tehostaa hallintoa, mahdollistaa yhteistyön organisaatioiden välillä, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, mahdollistaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisen mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Viranomaisen avoin data, avoimet lähdekoodit, avoimet rajapinnat - ttäin kannatettavaa. Kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on huolehdittava. Kokeiluhenkisyydestä plussaa. Virkamiesvastuun pohdittava, virkavirheen pelossa on aina helpompi olla tekemättä mitään uutta

30 Suomi on hyvä paikka kaikkien asua en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,53 Uusi ja raikas näkökulma ,23 Oltava hallituksen ykkösasia ,13 Luulisi, että tämä olisi niin itsestään selvä tavoite, ettei sitä tarvitse mainita - mutta miksi tämä ei sitten ole aivan toteutunut? Tämä on perusasia, jotta saamme riittävästi osaavaa työvoimaa pidettyä maassa ja jotta kaikilla olisi hyvinvointia. Asuntopolitiikka on uudistettava. Ihmisten asumistoiveita pitäisi kuunnella paremmin!. Suomi ei voi olla hyvä paikka kaikkien asua ilman tietoista ja vahvaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikkaa huomioiden kaikki maassa olevat ja tänne tulevat. Asuinpaikka tulee saada valita. Alueellinen elinvoimaisuus säilyy ja elämänlaatu ja asuntopula helpottavat, kun väestö jakaantuu tasaisemmin alueille. Turvallisuuden ja puolustuksen näkökulmat on saatava tähän mukaan. Nuorten hyvinvointi on Suomen valttikortti tulevaisuudessa, sen tulee näkyä paremmin tästä tavoitteesta. Pohjoismaisuuden parhaat puolet ovat ne, joille kannattaa rakentaa jatkossakin. Maailmalla ei näytä olevan mallia, joka tarjoaisi yhtä monipuolisesti hyviä asioita asukkailleen

31 Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,48 Uusi ja raikas näkökulma ,93 Oltava hallituksen ykkösasia ,91 Meillä on perustuslaillinen sananvapaus voidaksemme sanoa ääneen hyvinkin ristiriitaisia mielipiteitä! Mitä avoimempaa, sen menestyvämpää. Avoimuus on kuin rehellisyys. Julkishallinnon täytyy asettaa itsensä tässä esimerkkiasemaan. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito ei vaadi kuvatunlaista lähes totaalista internet-laboratoriota Suomesta. Kaikki verorahoilla toteutettu tulee olla kaikkien veronmaksajien ulottuvilla. Suomi voisi olla edelläkävijä laisten patentti- ja tekijänoikeusasioiden liberaalina sääntelijänä. Lisäarvo syntyy yhteiskunnan tuottaman tiedon uusista käyttömuodoista. Avoimen datan järjestelmien laatimisessa, osallistavassa budjetoinnissa ja joukkoistetussa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon kaikkien väestöryhmien saavutettavuus Tehokkuutta saadaan ottamalla kansalaiset mukaan yhteisiin kansallisiin talkoisiin. Tämän kohdan lähestymistavat nomaisia. Kiinnitettävä huomiota myös tekijänoikeuksien uudistamiseen ja digitaalisiin kansalaisoikeuksiin

32 Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,75 Uusi ja raikas näkökulma ,56 Oltava hallituksen ykkösasia ,34 Hyvinvoinnin tulisi olla entistä tärkeämpi tavoite. Suomella on pohja hyvinvointivaltiona. Vapaaehtoistyö/kolmas sektori kukoistaminen ei tapahdu itsestään, mutta on tulevaisuudessa tärkeämpää. Hyvinvointi pitää nähdä laaja-alaisesti: kansalaisten aktiivisuus, osallistuminen, kulttuurin ja liikunnan keinojen käyttäminen hyvinvoinnin edistämisessä. Kannustettava omatoimisuuteen ja henkilökohtaiseen vastuuseen. On panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin sen sijaan, että lisätään rahaa korjaaviin toimiin Hyvinvoinnin edellytyksenä on arvoisuuden vähentäminen ja aktiivinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikka Tärkeä päämäärä myös yhteiskuntarauhan säilymisen kannalta. Kaupunkikehitys on muutettava ihmisiä ja heidän lähielämäänsä arvostavaksi kehittämiseksi. Ekososiaalinen hyvinvointi asetettava hallitustavoitteeksi. Vaaditaan laaja keskustelu siitä, mitä hyvinvoinnilla kunkin kansalaisen tai kansalaisryhmän kohdalla tarkoitetaan. Hyvinvointivaltio on hyvä brändi, houkuttelutekijä mm. investoinneille ja työvoimalle Nuoria on tuettava aktivoivalla tavalla ja vanhuksista on pidettävä huolta

33 Monitaitoisten osaajien maa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,59 Uusi ja raikas näkökulma ,48 Oltava hallituksen ykkösasia ,14 Osaamisen monipuolisuus on tulevaisuudessa tyisen tärkeää, mutta tarvitsemme myös tyisosaamista Suuri joukko nuoria jää yhteiskunnan ulkopuolelle koko ajan. Tarvitaan toimia kehityksen pysäyttämiseksi ja nuorten tukemiseksi. Ammatti- tai virkakierto on ehdottoman tärkeä asia, mutta tuo myös ongelmia ja haasteita. Työelämälähtöisyyttä lisättävä opinnoissa kaikilla koulutusasteilla. Oppisopimuskoulutus. Yliopistojen profiilien fokusointi on keskeistä huippuosaamisen vahvistamiseksi. Meillä on jo moniosaajia, mutta emme osaa hyödyntää heidän tietotaitojaan. Koulun ei tulisi opettaa vain oppimaan, mutta elämään ja kohtaamaan haasteita.. Non-formaalin oppimisen ja vapaaehtoistyön merkitys oppimisen väylänä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Työelämän joustavoittamisessa ei saa unohtaa yksilön turvaverkkoja, tyisesti nuoret ovat lyhyellä työkokemuksellaan heikossa asemassa Ihmisarvoa ei voi mitata sen perusteella, että ihminen osaa jotain. Ihminen on arvokas, vaikka hän ei osaisi mitään tai ei ole kilpailukykyinen. Raporttia lukiessa tuli olo, että vain osaavat kelpaavat

34 Elämän hallinta verkkoon en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,13 Uusi ja raikas näkökulma ,23 Oltava hallituksen ykkösasia ,53 Yksi suurista tulevaisuuden muutoksista voi olla ihmisen elämän siirtyminen valtaosin kybertodellisuuteen. Tällä on valtavia vaikutuksia talouteen, sosiaalisiin suhteisiin, yhteiskunnallisiin palveluihin. Verkko voi tukea tosielämässä tapahtuvaa kanssakäymistä, muttei korvata sitä. Elämän hallinta verkossa portfolio sisältää hyvän ajatuksen siitä, että yhteen paikkaan voidaan kerätä kaikki niin formaali kuin ei-formaalikin oppiminen. Lasten oikeuksien suojeleminen muistettava. Omatoimisuutta lisää. Kansalaisosaamista lisää. Ihmisten aktivointia osallistumaan ja vaikuttamaan tulee tukea. Tämä tapahtuu merkittävässä määrin kansalaisjärjestötoimintaa tukemalla. Jokainen täysi-ikäinen ihminen vastaa itse elämästään, jota kenelläkään ei ole oikeutta pyrkiä hallinnoimaan mielivaltaisilla pakkotoimilla, kuten verkkotoimintoihin pakottamalla. Aika riskaabelia kyberturvallisuuden kannalta ja hankalia tietoturvakysymyksiä Erityisryhmät ovat vaarassa pudota kehityksestä ja kaikki eivät halua olla aktiivisesti osa nettimaailmaa. Aivan hirveää soopaa vs. Hyvä aloite, jossa valtionhallinnolla olisi paljon opittavaa ja kiinniotettavaa

35 Yksilöityvä työelämä globalisoituvassa maailmassa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,37 Uusi ja raikas näkökulma ,86 Oltava hallituksen ykkösasia Työmarkkinarakenteiden uudistaminen on tärkeää, perusrakenteet ovat peräisin vuosikymmenten takaa Reilu työelämä luo myös turvallisuutta ja uskoa yhteiseen yhteiskuntaan Erikoistuminen kuuluu tähän päivään. Tämä pitäisi huomioida paremmin jo toisen asteen opetuksessa. Mitä merkitsee se, että suuret kansainväliset yhtiöt valtaavat yhä suuremman osan tuotannosta yhä useammilla toimialoilla? Osatyökykyisten ihmisten työllistyminen pois välityömarkkinoilta oikeille työmarkkinoille. Ikääntyvän väestön osaamista tulee hyödyntää mahdollisimman paljon. Työelämä tulee pirstaloitumaan ja tämä on otettava huomioon eläke-, sosiaaliturva- ym. järjestelmissä. Työelämän pelisäännöistä on sovittava riittävän korkealla tasolla, jotta yksilön oikeuksia ei voida polkea paikallisella tasolla. Erityisesti nuoret ovat haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla. Osuuskuntapohjaista yrittämistä on helpottava lainsäädännöllä ja tietous osuuskuntatyyppisestä yrittämisestä on lisättävä. Siirtyminen perustuloon tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa. Suomalaisia on rohkaistava ajattelemaan asemaansa työelämässä globaalissa merkityksessä ja mukautumaan kansainväliseen toimintaympäristöön

36 Lähityötä ja globaalia työtä rinnakkain en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,21 Uusi ja raikas näkökulma ,83 Oltava hallituksen ykkösasia ,53 Lähityö ja globaalityö on myös globaalia vastuuta ja yhteistä vastuuta reilusta oikeudenmukaisesta maailmasta. Suomi voi olla siinä nomainen edelläkävijä. Tämäkin on osa tätä päivää, mutta hallituksen ei tule puuttua tähän. Paikallisuutta kuvatun mallin mukaan löytyy nyt jo Lapista. Tämän kokonaisuuden kaikkien tekijöiden (yrittäjyys, globaali työ, lähipalvelut, paikallisuus) toimiminen yhdessä tulee olemaan haastavaa, mutta hyvin keskeistä tulevaisuuden työelämän kannalta. Yhä useammalla asialla on vaikutusta sekä lähiympäristön että globaalin maailman elämään. Tärkeä paradigman muutos työelämässä. Suomen vahvuus on elää pienissä lähiyhteisöissä ja silti toimia globaalissa maailmassa. Paikallisraha ja lähityöllisyys liittyvät yhteen. Antaa joustavuutta ja säästää työpaikkoja. Lähityötä pitäisi lisätä reippaasti mm. ravinnon tuotannossa. Joustavien työskentelyn muotojen mahdollistaminen nykyistä paremmin on tärkeää, jotta kaikki potentiaali saadaan käyttöön. Enemmän mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja virtuaaliseen työskentelyyn

37 Maailman paras koulutusjärjestelmä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,79 Uusi ja raikas näkökulma ,21 Oltava hallituksen ykkösasia ,38 Toimiva osaavien ja aktiivisten kansalaisten monipuolinen kouluttaminen on Suomen menestyksen elinehto. Ammatin hankkimiseksi pitää saada tarjolle työn kautta tapahtuvan oppimisen väylä. Peruskoulu on oppimistuloksiltaan maailman paras. Tukeeko koulu myös lasten ja nuorten sosiaalista kehitystä? Alistuuko koulutus työelämälle vai onko koulutus uutta luova järjestelmä, joka innovoi työelämää muuttumaan? Ammattitaidon jatkuva kehittäminen on tulevaisuudessa automaattinen oletus. Koulutusjärjestelmä kaipaa remonttia, tulevaisuutta ei voi rakentaa nykyisen varaan. Ihminen oppii tekemällä. Työssä oppimisen ja formaalin oppimisen rinnalle oppiminen vapaaehtoistyön kautta. Ekososiaalinen ajattelun perusta puuttuu koulutuksesta, päiväkodeista jne Arjen osaamista lisää. Kouluissa pitää opettaa taloudenpitoa, asumisen käytäntöjä. Järjestelmä on hyvä, mutta mistä johtuu koululaisten huonovointisuus ja syrjäytyminen? Maahanmuuttajien tai muiden maiden kansalaisten kouluttamista ei ollenkaan mainita. Missä laajuudessa,maksullista vai maksutonta? Koulun kulttuuri tasa-arvoiseksi edistämään kaikkien kouluyhteisön jäsenten yhdenvertaisuutta.. Panostuksia myös yliopistoihin, jotta pärjäämme globaalissa kilpailussa

38 Työvoima liikkuu alueellisesti ja ammatillisesti en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,29 Uusi ja raikas näkökulma ,86 Oltava hallituksen ykkösasia ,43 Kaksoisraide Ouluun asti ja maantie- ja rautatieverkon parantaminen kohentaisi tilannetta. Liikkumisen työn perässä pitää perustua suomalaiseen tapaan tehdä työtä. Muuttoliike maan sisällä pitäisi nähdä mahdollisuutena, ei sitä voida pakolla hoitaa. Pehmeämmät arvot kunniaan. Rakennemuutoksen seurauksena työpaikkoja avautuu aloille, kuin mistä työntekijöitä vähennetään. Tämän vuoksi ammatillisen liikkuvuuden mahdollistaminen on tärkeää. Lisää konkreettisia epäkohtia esiin, jotta niitä voidaan korjata. Asuntopolitiikalla voisi vaikuttaa paljon. Kilpailukykyisillä palkoilla ja alueellisella tuella voitaisiin paikata aluekohtaisia eroja ja luoda toimivia työyhteisöjä suurkaupunkienkin ulkopuolelle ilman pakottamista. Ikääntyvässä yhteiskunnassa liikkuvuus työpaikasta, alalta tai alueelta toiselle vähenee. Tähän näkökulmaan on kiinnitettävä huomiota. Luultavasti vain osalle työtä tulevaisuudessa. Lopuille mielekäs "B-kansalaisuus", joka on humaani ja sisältörikas. Asiaa tarkasteltu vain suomalaisten kannalta ja Suomen sisällä. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua liikkuminen on kansainvälistä..miten huomioidaan esimerkiksi työvoiman liikkuvuus lähinaapureidemme ja Suomen välillä?

39 Pohjoisen asumisen ja elämisen mallimaa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,32 Uusi ja raikas näkökulma ,68 Oltava hallituksen ykkösasia ,62 Luonnonarvojen ja luontoympäristöjen säilymisen pitää kulkea ennen tuotannon ja ihmisten asumisen lisäämistä Arktisten alueiden alkuperäiskansojen ja -kulttuureiden suojelemisessa on edelleen tehtävää myös Suomessa. Muuten hyvä, mutta miksi tämä Lappi-näkökulma? Kehitystä ja uusia tavoitteita pitää luoda sinne, missä on asutuksen ja työn painopiste. EU:ssa pohjoisia asumisoloja ja elämisen maailmaa ei tunneta. Tietoisuus EU:ssa näistä asioista on vähäistä. Enemmän mukaan 1) alueellisten vahvuuksien huomioimista ja niiden kehittämistä 2) maaseudun kehittämisnäkökulmaa. Ehkä ihan ykkösasiaksi ei tästä ole, mutta tämä on selkeästi unohdettu näkökulma. Ja aliarvostettu. Suomi mallimaana tarjoaa myös ulkomaisille yrityksille mahdollisuuksia investoida Suomeen. Mallimaa toimii kansainvälisille yrityksille porttina Venäjälle ja venäläisille yrityksille hyvänä silta-asemana EU:n markkinoille tyisesti ICT-alalla. Kun arktisia alueita sekä Skandinavian pohjoisosia aletaan hyödyntää, on kasvun oltava ekologisesti kestävää. Hyvää brändimataalia ulkomailla tämäkin

40 Jäämeren reitti ja Euroopan arktinen rata en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,81 Uusi ja raikas näkökulma ,38 Oltava hallituksen ykkösasia ,83 Tämä parantaisi ilman muuta Lapin ja koko Pohjois-Skandinavian elinvoimaisuutta. Koillisväylän avautuminen johtaa sekä hyvässä että pahassa niin merkittäviin asioihin, että Suomen on oltava mukana ja tehtävä kansainvälistä yhteistyötä Nuo väylät tulee rakentaa niin, että Suomen Lapin luontoarvoja ei tärvellä.. Suurelle yleisölle asia voi olla vieraampi, mutta asiaa seuranneelle kuluneempi. Silti yksi tulevaisuuden suurista mahdollisuuksista ilmaston muutoksen edetessä. Kauko-Idän ja Euroopan väliseen mliikenteeseen Suomi ei pysty tarjoamaan etua. Sen sijaan arktisen kaluston toimitukset ovat meille nomaisen kiinnostava sarka. Suomi on nomainen koelaboratorio arktisille olosuhteille ja nämä mahdollisuudet tulee hyödyntää. Arktinen rata on pöhkö hanke. Rahat osaamisen ja ympäristö kehittämiseen. Valtiovallalla voisi olla rooli pienempien yritysten yhteisten vientiponnisteluiden tukemisessa

41 Luonnon kestävä hyödyntäminen en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,77 Uusi ja raikas näkökulma ,37 Oltava hallituksen ykkösasia ,27 Puhdas ja kaunis luonto lienee Suomen suurimpia ja kestävimpiä kilpailuvaltteja Suomen on pidettävä EU:ssa "oma päänsä" Huolestuttavinta on se, kuinka lyhytkatseisesti luontoomme suhtaudutaan. Kuinka huomioimme tulevat sukupolvet: onko meillä oikeus louhia kaikki malmit maasta nyt? Luonnonvarat ovat Suomelle välttämätön resurssi, Hyödyntäminen on pakko saada kestävälle tasolle Pitää painottaa paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja estää kansainvälisten toimijoiden liialliset markkinavaltaukset. Metsävaramme mahdollistavat tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisen. Kaivosteollisuuden hyötyjä tulee punnita ympäristön kannalta tarkasti, ei vain taloudellisia näkökohtia painottaen. Ympäristön suojelun tulee olla ykkösprioriteetti niin globaalisti kuin kansallisestikin. Suomi voisi profiloitua ympäristöystävällisenä ja puhtaana maana. Biotaloudesta -laajassa mielessä pitää saada kasvua ja kehitystä liikkeelle. Uusia avauksia. Luonnolla on oltava myös arvo sinänsä, ei vain tuotannontekijänä ja hyödynnettävänä kohteena

42 Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,46 Uusi ja raikas näkökulma ,91 Oltava hallituksen ykkösasia ,13 Miksei "Suomi on maailman paras toimintaympäristö kaikille yrityksille"? Jokaiselle kunnalle innovatiivisten hankintojen ohjelma edellytykseksi valtionosuuksille. Yritystuki- ja neuvontajärjestelmä tulee uudistaa kokonaan, jotta tämä mahdollistuu. Riskinoton tulee kasvaa Luovan osaamisen merkitystä alojen yritystoiminnalle pitää mahdollistaa Toiminnan pitää pohjata yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnille sekä laadukkaalle työelämälle. Laatuun pohjaavaa, paikallisesti toimivaa pienyritystoimintaa pitäisi olla. Jos Suomeen halutaan ulkomailta yrittäjiä niin ovatko ne todella yksittäisiä pk-yrityksiä vai muutama suurten globaalien yritysten sivukonttoreita? Suomi ei voi olla markkinakoon vuoksi koskaan paras. Parhaassa toimintaympäristössä pitää olla myös toimivat markkinat. Kasvuyritysten rahoitus on vaikeaa Suomessa ei sallita menestystä

43 Globaalien arvoverkostojen hallinta maailman parasta en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,06 Uusi ja raikas näkökulma ,47 Oltava hallituksen ykkösasia ,65 Globaaleja arvoverkkoja ei ole tarkasteltu kokonaisuutena vaan inkrementaalisina parannuksina. Suomihan on monessa asiassa jo nyt edelläkävijä. Se mihin on syytä panostaa, on ettei sananvapautta rajoiteta poliittisen korrektiuden nimissä. Vapauden tulee olla tärkein arvo! On viestintäpolitiikan KIDE-ohjelman mukainen päämäärä. Kide koostuu sanoista kasvu, innovaatiot, digitaaliset palvelut ja evoluutio. Se on jatkuvasti käynnissä oleva, avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi. Digitaalinen ja fyysinen talous on sulautumassa yhteen, mikä on tärkeää huomioida (esim. big datan tutkimuskeskus) Päämäärä koskee kaikkia, ei vain yrityksiä

44 Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,56 Uusi ja raikas näkökulma ,24 Oltava hallituksen ykkösasia ,31 Arvostus ja suosio laskussa, tulisi edistää tyisesti yrittämisen helppoutta ja pääomarahoitusta hyville ideoille Keskeistä on muuttaa normistoa, jossa määritellään seuraamuksia ja menettelytapoja yritystoiminnan epäonnistuessa. Työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä tulisi pyrkiä loiventamaan. Mikroyrittäjyys pitäisi tehdä helpoksi. Tulevaisuus on yrittäjissä, pienissä, kasvuhakuisissa ja kansainvälisyyttä tavoittelevissa yrityksissä. Yrittäjyys on saatava houkuttelevaksi vaihtoehdoksi nuorille. Yrittäjyyskasvatus korostaa liikaa yrittäjyyttä työurana kun sen pitäisi parantaa työelämävalmiuksia. Valmiudet, joita tarvitaan yrittäjänä ovat valmiuksia, joita tarvitaan yhä enemmän kaikessa työelämässä. Yrittäjien määrä ei korreloi vaikkapa elintason kanssa - tai jos korreloi, niin negatiivisesti. Yritysten määrää olennaisempi asia on tuottavuus. Yrittäjyyttä on monenlaista. Yrittäjäksi ryhtyminen ei Suomessa ole niin vaikeaa kuin kuvitellaan. Tässä on vielä paljon tehtävää. Suomalainen kateusmentaliteetti on esteenä yrittäjyydelle. Oltava kilpailukykyinen kilpailijamaihin verrattuna

45 Cleantech-liiketoiminnan viennin arvo korkea en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,35 Uusi ja raikas näkökulma ,5 Oltava hallituksen ykkösasia ,83 Koska Cleantech (ympäristöliiketoiminta) läpileikkaa pnteisiä toimialoja, sillä on keskeinen merkitys liiketoiminnan uudistamisessa ja kestävän rakennemuutoksen edistämisessä. Vahvojen kotimarkkinoiden luominen puhtaalle teknologialle ja niihin liittyville palveluille on tärkeä kansainvälistymisen edellytys. Cleantech-alat ovat avainasemassa, kun halutaan sovittaa yhteen ympäristön ja talouden tarpeet. Maailmassa on kymmeniä maita, jotka vannovat Cleantechin nimiin. On löydettävä ne meille ominaiset vahvuusalueet. Parempi sopeutua niukkeneviin resursseihin vapaaehtoisesti kuin pakotettuna. Tarvitaan vahvoja lainsäädännöllisiä toimia, jotka kannustavat hyviä toimijoita Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen/varautuminen olisi hyvä näkyä terävämmin. Suomen tulisi itse panostaa tähän aktiivisesti, lisäisi uskottavuutta vientiin. Oleellinen osa biotalouden kehitysmalleja

46 Suomen rakennettu ympäristö on maailman energia- ja mataalitehokkain en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,27 Uusi ja raikas näkökulma ,34 Oltava hallituksen ykkösasia ,75 Pohjoinen ilmasto on haaste rakennusten energia- ja mataalitehokkuudelle, mutta samalla on pakko miettiä tätä Rakentamisen energiatehokkuudessa ei pidä mennä "ojasta allikkoon". Pnnerakentamista tulee kunnioittaa, ja uusia energiatehokkaita ratkaisuja mukaan vain "evidence based" -paatteella. On käsittämätöntä, kuinka paljon Suomessa edelleen tuhlataan energiaa, tyisesti lämpöä lasketaan harakoille. Uusiutuvan energian käyttöönottoa olisi edistettävä kaikin mahdollisin keinoin. Laitekehitystä ja käytännön osaamista tutkimuksen rinnalle. Olemme pahasti muita jäljessä. Nykyinen teknologiahurmos ei ole ainoa tie. Laitippuvuus lisääntyy ja sähkön kulutus vaan kasvaa Rakentamisen kulttuurinen merkitys unohdettu, samoin terveysvaikutukset. Olisi järkevää yhdistää tämä joukkoliikenteen kanssa ja huomioida ilmiölähtöisesti liikkumisen, asumisen ja elinkeinoelämän kokonaisuus (MALPE). Suomessa on pnteisesti oltu tyisen saamattomia pienimuotoisen alueellisen energiantuotannon kehittämisessä. Asuminen on jo nyt sietämättömän kallista. Näillä esitetyillä toimilla saadaan aikaan vain lisähintaa ilman hyötyjä

47 Suomessa on kehittynyt joukkoliikenne en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,35 Uusi ja raikas näkökulma ,97 Oltava hallituksen ykkösasia ,84 Miksi me sosialisoidaan moottoriteitä? Valtion tulee vetää enemmän raiteita ja vapauttaa joukkoliikenne kilpailulle. Harvaan asuttuna maana Suomen on panostettava myös muihin kestäviin liikkumismuotoihin, kuten biokaasun ja sähkön käyttöön liikenteessä. Haja-asutusalueella nämä voivat olla jopa realistisempia ja tehokkaampia keinoja. Liikkumisen tarpeen vähentäminen on hyvä asia. Pitäisi myös miettiä, miten vähennetään tavaratuotannon nykyistä ja yhä kasvavaa globaalia edestakaisin liikuttelua maanosasta toiseen. Kaupunkien kehittynyt joukkoliikenne ttäin kannatettava tavoite, haja-asutusalueelle turvattava riittävä joukkoliikenne (junat, bussit, lentoyhteydet). Kehittynyt joukkoliikenne on avainasemassa päästöjen vähentämisessä ja mahdollistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua kaikkien tulotasojen kansalaisille. Joukkoliikenne ilmaiseksi. Työelämä (etätyö) on huomioitu, mutta entä vapaa-ajan matkojen näkökulma? Puutarhakaupunkiajattelua tulisi edistää Suomessa. Vaihteeksi järkevä vaihtoehto maailman tehokkain -ajatteluun;)

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ?

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Kaupunginvaltuuston seminaari 23.3.2015 Aleksi Neuvonen, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi, @leksis

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT YRITYKSEMME ON PERUSTETTU NS. BORN GLOBAL -YRITYKSENÄ. YRITYSPÄÄTTÄJÄT (N=227) 27% 42% 3% HEALTH TECH & LIFE SCIENCES 44% 6% ICT 32% 18% 15% 34% SMART & CLEAN TECH 4% 10%

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3.

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3. Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Lähipalvelufoorumi 25.3.2015 Toimintatapojen uudistamisen haasteita Liikkuma-ala innovatiivisten

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

Valuvatko Barentsin mahdollisuudet Lapin ohi? Mitä Suomessa pitää tehdä?"

Valuvatko Barentsin mahdollisuudet Lapin ohi? Mitä Suomessa pitää tehdä? Valuvatko Barentsin mahdollisuudet Lapin ohi? Mitä Suomessa pitää tehdä?" TIISTAINA 29.3.2011 klo 18:00 20:00 Arktikum-talon Polarium-salissa, (Pohjoisranta 4, Rovaniemi) Suomi ei lukeudu jäämeren rantavaltioihin,

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot