Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013"

Transkriptio

1 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

2 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle

3 1. Kyselyjen toteutus

4 Tulevaisuus.2030.fi julkistettiin verkkoraporttina

5 Palautteen kerääminen kyselyinä Yksityiskohtainen verkkokysely Suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio Sähköpostiaktivointia suunnattu tyisesti ministöihin ja järjestökentälle Kyselysivut avattu 1016 kertaa, 260 vastaajaa Ennakointiraportissa on ollut mahdollisuus antaa suoraa palautetta sivuilla Vastaajia ei ole yksilöity Vastauksia jätetty 246 kpl ( tilanne, palautekanava säilyy aktiivisena jatkossakin) Ennakointiraporttiin on kaikkiaan ensimmäisen kuukauden aikana tutustunut noin 2800 henkilöä

6 Yksityiskohtaisen verkkokyselyn rakenne 1. Taustatiedot Ikä Sukupuoli Asuinpaikka Taustaorganisaatio 2. Mahdollisuus kommentoida päämääriä yksityiskohtaisesti Keskimäärin yksi vastaaja on kommentoinut kolmea päämäärää 3. Kokonaisarvio Arvio ennakointiraportista Tulevaisuusselonteon sisältöjen priorisointi

7 2. Vastaajat

8 Vastaajien taustatiedot (1/2)

9 Vastaajien taustatiedot (2/2)

10 3. Verkkokyselyjen tulokset

11 Mitkä päämäärät ihmisiä ovat kiinnostaneet? - Kommentoidut päämäärät ennakointiraportissa ja kyselyssä

12 Vastaajan valitseman päämäärän kohdalla esitetyt kysymykset

13 Suomen tulevaisuudelle tärkeä Kyselyn vastaukset Vastausten tilanne

14 Uusi ja raikas näkökulma Kyselyn vastaukset

15 Tärkeys vs. Uutuus ja raikkaus Luonnon kestävä hyödyntäminen Maailman paras koulutusjärjestelmä Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa Yksilöityvä työelämä globalisoituvassa maailmassa Suomalainen elintarviketuotanto on resurssitehokasta, ja se edistää hyvinvointia

16 Oltava hallituksen ykkösasia Kyselyn vastaukset

17 Oltava hallituksen ykkösasia vs. Uutuus ja raikkaus Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua Maailman paras koulutusjärjestelmä Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä

18 Mitkä päämäärät vaativat hallituksen huomiota kyselyyn vastanneiden mielestä? (vastaajat valitsivat korkeintaan 5 kpl)

19 Mitä hallituksen pitäisi huomioida? - Muutamia poimintoja palautteesta Suomi tarvitsee yhteisiä arvoja: reilua, yhteistä globaalia vastuuta ja oikeudenmukaisuutta. Suomen tulevaisuus pitää rakentaa laadun, ei kustannusten mataluuden varaan. Säästäminen ja leikkaaminen saa nyt liian paljon huomioita ja ei kanna tulevaisuuteen. Sosioekonominen polarisoituminen on pysäytettävä. Suomen tulevaisuutta ei saa rakentaa vain tietyntyyppisiä ihmisiä varten (globaalia yhteiskuntaa suvereenisti hallitsevat uraohjukset) Alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Hallittu hallinnon minimointi ja avoimuus päätöksenteossa Globaali näkökulma, EU ja Venäjä otettava huomioon Digitalisoitumisen aiheuttamat muutokset huomioitava

20 Yleisarvio ennakointiraportin kokonaisuudesta kyselyn vastausten perusteella

21 Ennakointiraporttiin voi antaa palautetta suoraan Vastauksia kerätään edelleen ja palautekanava on pysyvä osa ennakointiraporttia

22 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

23 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

24 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

25 Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle

26 Yhteenvedon tuottaminen Seuraavilla kalvoilla on taulukoitu kutakin ennakointiraportin päämäärää koskevien kyselyn vastausten jakauma. Taulukoissa ei ole mukana ennakointiraporttiin suoraan jätettyjä asteikkoarvioita. Taulukon alla on yhteenveto päämäärää koskevista kommenteista. Kommentteja on tiivistetty. Kommenttien koosteessa on käytetty sekä kyselyyn että suoraan ennakointiraporttiin jätettyjä kommentteja

27 Suomalainen hallinto on vetävä brändi en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,19 Uusi ja raikas näkökulma ,68 Oltava hallituksen ykkösasia ,59 Hallintoa on todellakin kehitettävä ja tässä on paljon työtä. Suomessa on vielä paljon luottamusta, jonka varaan hyvä rakentaa tulevaisuutta. Korruptoimaton, toimiva hallinto on tulevaisuuden kilpailukykytekijä ja myös vientituote Virkamiesten ammattitaito ja rohkeus saatava laajemmin käyttöön, mutta tämän tiellä vielä paljon esteitä Liike-elämän hyvät käytännöt myös hallintoon Brändi ei ole olennaista, vaan ennakkoluulottomuus ja rohkeus Hallinnon puutteita kyvyttömyys ripeään analyysiin, merkitykselliseen keskusteluun, rationaaliseen päätöksentekoon ja ripeään toimintaan Hallinnon tulisi tukea toimintaa eikä hallintoa

28 Suomi on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuuksien tarjoaja en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,27 Uusi ja raikas näkökulma ,75 Oltava hallituksen ykkösasia Tavoite toteutuu tällä hetkellä huonosti. Kansalaiset jättävät aloitteen yhteiskunnalle. Kansalaiset vaikuttamaan ja osallistumaan konkreettisen tekemisen ja vapaaehtoistyön kautta. Nopean toiminnan joukot ongelmien ratkaisijana on hyvä idea, mutta ihmisten ongelmanratkaisutaitoja olisi lisättävä. Poikkeuksellisen hyvä on turhaa nallien polttamista epäoleelliseen. Mahdollisuudet riittävät Hallinnon keventäminen on hyvä asia, mutta julkisen sektorin leikkaamisen ei tule olla itseisarvo. Hallinnon tulisi mahdollistaa ja edistää markkinaehtoisuutta esimerkiksi dereguloinnin avulla. Julkisen hallinnon on turvattava jokaisen ihmisen oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisesti oikeudenmukaisen lainsäädännön perusteella. Kansainvälinen kilpailu edellyttää maaltamme ttäin hyvää toimivuutta. Oleellista on kansallisten arvojemme (tasaarvo, harmonia, älyllinen autonomia) säilyttäminen. Hyvä mahdollisuuksien tarjoaja niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin. On muodostettava kansallinen ja poikkihallinnollinen yhteisymmärrys EU- ja kv-foorumeilla ajettavista asioista

29 Suomesta digitaalisen hallinnon edelläkävijä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,45 Uusi ja raikas näkökulma ,05 Oltava hallituksen ykkösasia ,57 Ykköstavoitteita pieni hallintokoneisto, mahdollisimman vähän byrokratiaa, rutiinityön säästö, nopeus, tiedon saatavuus oli hallinto sitten analogista tai digitaalista. Liian suunniteltua, liian keskitettyä, jättihankkeita - seurauksena harvoin menestyksiä. "Suomesta digitaalisen edelläkävijä - Olisiko ehkä hyödyllisempää olla tehokas perässähiihtäjä? Suomi oli 1990-luvulla digitaalisten palveluiden huippumaa luvulla moni muu maa on ajanut ohi. Suomessa on epäonnistuttu useasti. Epäonnistumisen taustalla on usein huono johtaminen. Digitaalinen hallinto tehostaa hallintoa, mahdollistaa yhteistyön organisaatioiden välillä, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, mahdollistaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisen mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Viranomaisen avoin data, avoimet lähdekoodit, avoimet rajapinnat - ttäin kannatettavaa. Kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on huolehdittava. Kokeiluhenkisyydestä plussaa. Virkamiesvastuun pohdittava, virkavirheen pelossa on aina helpompi olla tekemättä mitään uutta

30 Suomi on hyvä paikka kaikkien asua en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,53 Uusi ja raikas näkökulma ,23 Oltava hallituksen ykkösasia ,13 Luulisi, että tämä olisi niin itsestään selvä tavoite, ettei sitä tarvitse mainita - mutta miksi tämä ei sitten ole aivan toteutunut? Tämä on perusasia, jotta saamme riittävästi osaavaa työvoimaa pidettyä maassa ja jotta kaikilla olisi hyvinvointia. Asuntopolitiikka on uudistettava. Ihmisten asumistoiveita pitäisi kuunnella paremmin!. Suomi ei voi olla hyvä paikka kaikkien asua ilman tietoista ja vahvaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikkaa huomioiden kaikki maassa olevat ja tänne tulevat. Asuinpaikka tulee saada valita. Alueellinen elinvoimaisuus säilyy ja elämänlaatu ja asuntopula helpottavat, kun väestö jakaantuu tasaisemmin alueille. Turvallisuuden ja puolustuksen näkökulmat on saatava tähän mukaan. Nuorten hyvinvointi on Suomen valttikortti tulevaisuudessa, sen tulee näkyä paremmin tästä tavoitteesta. Pohjoismaisuuden parhaat puolet ovat ne, joille kannattaa rakentaa jatkossakin. Maailmalla ei näytä olevan mallia, joka tarjoaisi yhtä monipuolisesti hyviä asioita asukkailleen

31 Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,48 Uusi ja raikas näkökulma ,93 Oltava hallituksen ykkösasia ,91 Meillä on perustuslaillinen sananvapaus voidaksemme sanoa ääneen hyvinkin ristiriitaisia mielipiteitä! Mitä avoimempaa, sen menestyvämpää. Avoimuus on kuin rehellisyys. Julkishallinnon täytyy asettaa itsensä tässä esimerkkiasemaan. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito ei vaadi kuvatunlaista lähes totaalista internet-laboratoriota Suomesta. Kaikki verorahoilla toteutettu tulee olla kaikkien veronmaksajien ulottuvilla. Suomi voisi olla edelläkävijä laisten patentti- ja tekijänoikeusasioiden liberaalina sääntelijänä. Lisäarvo syntyy yhteiskunnan tuottaman tiedon uusista käyttömuodoista. Avoimen datan järjestelmien laatimisessa, osallistavassa budjetoinnissa ja joukkoistetussa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon kaikkien väestöryhmien saavutettavuus Tehokkuutta saadaan ottamalla kansalaiset mukaan yhteisiin kansallisiin talkoisiin. Tämän kohdan lähestymistavat nomaisia. Kiinnitettävä huomiota myös tekijänoikeuksien uudistamiseen ja digitaalisiin kansalaisoikeuksiin

32 Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,75 Uusi ja raikas näkökulma ,56 Oltava hallituksen ykkösasia ,34 Hyvinvoinnin tulisi olla entistä tärkeämpi tavoite. Suomella on pohja hyvinvointivaltiona. Vapaaehtoistyö/kolmas sektori kukoistaminen ei tapahdu itsestään, mutta on tulevaisuudessa tärkeämpää. Hyvinvointi pitää nähdä laaja-alaisesti: kansalaisten aktiivisuus, osallistuminen, kulttuurin ja liikunnan keinojen käyttäminen hyvinvoinnin edistämisessä. Kannustettava omatoimisuuteen ja henkilökohtaiseen vastuuseen. On panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin sen sijaan, että lisätään rahaa korjaaviin toimiin Hyvinvoinnin edellytyksenä on arvoisuuden vähentäminen ja aktiivinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikka Tärkeä päämäärä myös yhteiskuntarauhan säilymisen kannalta. Kaupunkikehitys on muutettava ihmisiä ja heidän lähielämäänsä arvostavaksi kehittämiseksi. Ekososiaalinen hyvinvointi asetettava hallitustavoitteeksi. Vaaditaan laaja keskustelu siitä, mitä hyvinvoinnilla kunkin kansalaisen tai kansalaisryhmän kohdalla tarkoitetaan. Hyvinvointivaltio on hyvä brändi, houkuttelutekijä mm. investoinneille ja työvoimalle Nuoria on tuettava aktivoivalla tavalla ja vanhuksista on pidettävä huolta

33 Monitaitoisten osaajien maa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,59 Uusi ja raikas näkökulma ,48 Oltava hallituksen ykkösasia ,14 Osaamisen monipuolisuus on tulevaisuudessa tyisen tärkeää, mutta tarvitsemme myös tyisosaamista Suuri joukko nuoria jää yhteiskunnan ulkopuolelle koko ajan. Tarvitaan toimia kehityksen pysäyttämiseksi ja nuorten tukemiseksi. Ammatti- tai virkakierto on ehdottoman tärkeä asia, mutta tuo myös ongelmia ja haasteita. Työelämälähtöisyyttä lisättävä opinnoissa kaikilla koulutusasteilla. Oppisopimuskoulutus. Yliopistojen profiilien fokusointi on keskeistä huippuosaamisen vahvistamiseksi. Meillä on jo moniosaajia, mutta emme osaa hyödyntää heidän tietotaitojaan. Koulun ei tulisi opettaa vain oppimaan, mutta elämään ja kohtaamaan haasteita.. Non-formaalin oppimisen ja vapaaehtoistyön merkitys oppimisen väylänä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Työelämän joustavoittamisessa ei saa unohtaa yksilön turvaverkkoja, tyisesti nuoret ovat lyhyellä työkokemuksellaan heikossa asemassa Ihmisarvoa ei voi mitata sen perusteella, että ihminen osaa jotain. Ihminen on arvokas, vaikka hän ei osaisi mitään tai ei ole kilpailukykyinen. Raporttia lukiessa tuli olo, että vain osaavat kelpaavat

34 Elämän hallinta verkkoon en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,13 Uusi ja raikas näkökulma ,23 Oltava hallituksen ykkösasia ,53 Yksi suurista tulevaisuuden muutoksista voi olla ihmisen elämän siirtyminen valtaosin kybertodellisuuteen. Tällä on valtavia vaikutuksia talouteen, sosiaalisiin suhteisiin, yhteiskunnallisiin palveluihin. Verkko voi tukea tosielämässä tapahtuvaa kanssakäymistä, muttei korvata sitä. Elämän hallinta verkossa portfolio sisältää hyvän ajatuksen siitä, että yhteen paikkaan voidaan kerätä kaikki niin formaali kuin ei-formaalikin oppiminen. Lasten oikeuksien suojeleminen muistettava. Omatoimisuutta lisää. Kansalaisosaamista lisää. Ihmisten aktivointia osallistumaan ja vaikuttamaan tulee tukea. Tämä tapahtuu merkittävässä määrin kansalaisjärjestötoimintaa tukemalla. Jokainen täysi-ikäinen ihminen vastaa itse elämästään, jota kenelläkään ei ole oikeutta pyrkiä hallinnoimaan mielivaltaisilla pakkotoimilla, kuten verkkotoimintoihin pakottamalla. Aika riskaabelia kyberturvallisuuden kannalta ja hankalia tietoturvakysymyksiä Erityisryhmät ovat vaarassa pudota kehityksestä ja kaikki eivät halua olla aktiivisesti osa nettimaailmaa. Aivan hirveää soopaa vs. Hyvä aloite, jossa valtionhallinnolla olisi paljon opittavaa ja kiinniotettavaa

35 Yksilöityvä työelämä globalisoituvassa maailmassa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,37 Uusi ja raikas näkökulma ,86 Oltava hallituksen ykkösasia Työmarkkinarakenteiden uudistaminen on tärkeää, perusrakenteet ovat peräisin vuosikymmenten takaa Reilu työelämä luo myös turvallisuutta ja uskoa yhteiseen yhteiskuntaan Erikoistuminen kuuluu tähän päivään. Tämä pitäisi huomioida paremmin jo toisen asteen opetuksessa. Mitä merkitsee se, että suuret kansainväliset yhtiöt valtaavat yhä suuremman osan tuotannosta yhä useammilla toimialoilla? Osatyökykyisten ihmisten työllistyminen pois välityömarkkinoilta oikeille työmarkkinoille. Ikääntyvän väestön osaamista tulee hyödyntää mahdollisimman paljon. Työelämä tulee pirstaloitumaan ja tämä on otettava huomioon eläke-, sosiaaliturva- ym. järjestelmissä. Työelämän pelisäännöistä on sovittava riittävän korkealla tasolla, jotta yksilön oikeuksia ei voida polkea paikallisella tasolla. Erityisesti nuoret ovat haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla. Osuuskuntapohjaista yrittämistä on helpottava lainsäädännöllä ja tietous osuuskuntatyyppisestä yrittämisestä on lisättävä. Siirtyminen perustuloon tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa. Suomalaisia on rohkaistava ajattelemaan asemaansa työelämässä globaalissa merkityksessä ja mukautumaan kansainväliseen toimintaympäristöön

36 Lähityötä ja globaalia työtä rinnakkain en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,21 Uusi ja raikas näkökulma ,83 Oltava hallituksen ykkösasia ,53 Lähityö ja globaalityö on myös globaalia vastuuta ja yhteistä vastuuta reilusta oikeudenmukaisesta maailmasta. Suomi voi olla siinä nomainen edelläkävijä. Tämäkin on osa tätä päivää, mutta hallituksen ei tule puuttua tähän. Paikallisuutta kuvatun mallin mukaan löytyy nyt jo Lapista. Tämän kokonaisuuden kaikkien tekijöiden (yrittäjyys, globaali työ, lähipalvelut, paikallisuus) toimiminen yhdessä tulee olemaan haastavaa, mutta hyvin keskeistä tulevaisuuden työelämän kannalta. Yhä useammalla asialla on vaikutusta sekä lähiympäristön että globaalin maailman elämään. Tärkeä paradigman muutos työelämässä. Suomen vahvuus on elää pienissä lähiyhteisöissä ja silti toimia globaalissa maailmassa. Paikallisraha ja lähityöllisyys liittyvät yhteen. Antaa joustavuutta ja säästää työpaikkoja. Lähityötä pitäisi lisätä reippaasti mm. ravinnon tuotannossa. Joustavien työskentelyn muotojen mahdollistaminen nykyistä paremmin on tärkeää, jotta kaikki potentiaali saadaan käyttöön. Enemmän mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja virtuaaliseen työskentelyyn

37 Maailman paras koulutusjärjestelmä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,79 Uusi ja raikas näkökulma ,21 Oltava hallituksen ykkösasia ,38 Toimiva osaavien ja aktiivisten kansalaisten monipuolinen kouluttaminen on Suomen menestyksen elinehto. Ammatin hankkimiseksi pitää saada tarjolle työn kautta tapahtuvan oppimisen väylä. Peruskoulu on oppimistuloksiltaan maailman paras. Tukeeko koulu myös lasten ja nuorten sosiaalista kehitystä? Alistuuko koulutus työelämälle vai onko koulutus uutta luova järjestelmä, joka innovoi työelämää muuttumaan? Ammattitaidon jatkuva kehittäminen on tulevaisuudessa automaattinen oletus. Koulutusjärjestelmä kaipaa remonttia, tulevaisuutta ei voi rakentaa nykyisen varaan. Ihminen oppii tekemällä. Työssä oppimisen ja formaalin oppimisen rinnalle oppiminen vapaaehtoistyön kautta. Ekososiaalinen ajattelun perusta puuttuu koulutuksesta, päiväkodeista jne Arjen osaamista lisää. Kouluissa pitää opettaa taloudenpitoa, asumisen käytäntöjä. Järjestelmä on hyvä, mutta mistä johtuu koululaisten huonovointisuus ja syrjäytyminen? Maahanmuuttajien tai muiden maiden kansalaisten kouluttamista ei ollenkaan mainita. Missä laajuudessa,maksullista vai maksutonta? Koulun kulttuuri tasa-arvoiseksi edistämään kaikkien kouluyhteisön jäsenten yhdenvertaisuutta.. Panostuksia myös yliopistoihin, jotta pärjäämme globaalissa kilpailussa

38 Työvoima liikkuu alueellisesti ja ammatillisesti en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,29 Uusi ja raikas näkökulma ,86 Oltava hallituksen ykkösasia ,43 Kaksoisraide Ouluun asti ja maantie- ja rautatieverkon parantaminen kohentaisi tilannetta. Liikkumisen työn perässä pitää perustua suomalaiseen tapaan tehdä työtä. Muuttoliike maan sisällä pitäisi nähdä mahdollisuutena, ei sitä voida pakolla hoitaa. Pehmeämmät arvot kunniaan. Rakennemuutoksen seurauksena työpaikkoja avautuu aloille, kuin mistä työntekijöitä vähennetään. Tämän vuoksi ammatillisen liikkuvuuden mahdollistaminen on tärkeää. Lisää konkreettisia epäkohtia esiin, jotta niitä voidaan korjata. Asuntopolitiikalla voisi vaikuttaa paljon. Kilpailukykyisillä palkoilla ja alueellisella tuella voitaisiin paikata aluekohtaisia eroja ja luoda toimivia työyhteisöjä suurkaupunkienkin ulkopuolelle ilman pakottamista. Ikääntyvässä yhteiskunnassa liikkuvuus työpaikasta, alalta tai alueelta toiselle vähenee. Tähän näkökulmaan on kiinnitettävä huomiota. Luultavasti vain osalle työtä tulevaisuudessa. Lopuille mielekäs "B-kansalaisuus", joka on humaani ja sisältörikas. Asiaa tarkasteltu vain suomalaisten kannalta ja Suomen sisällä. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua liikkuminen on kansainvälistä..miten huomioidaan esimerkiksi työvoiman liikkuvuus lähinaapureidemme ja Suomen välillä?

39 Pohjoisen asumisen ja elämisen mallimaa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,32 Uusi ja raikas näkökulma ,68 Oltava hallituksen ykkösasia ,62 Luonnonarvojen ja luontoympäristöjen säilymisen pitää kulkea ennen tuotannon ja ihmisten asumisen lisäämistä Arktisten alueiden alkuperäiskansojen ja -kulttuureiden suojelemisessa on edelleen tehtävää myös Suomessa. Muuten hyvä, mutta miksi tämä Lappi-näkökulma? Kehitystä ja uusia tavoitteita pitää luoda sinne, missä on asutuksen ja työn painopiste. EU:ssa pohjoisia asumisoloja ja elämisen maailmaa ei tunneta. Tietoisuus EU:ssa näistä asioista on vähäistä. Enemmän mukaan 1) alueellisten vahvuuksien huomioimista ja niiden kehittämistä 2) maaseudun kehittämisnäkökulmaa. Ehkä ihan ykkösasiaksi ei tästä ole, mutta tämä on selkeästi unohdettu näkökulma. Ja aliarvostettu. Suomi mallimaana tarjoaa myös ulkomaisille yrityksille mahdollisuuksia investoida Suomeen. Mallimaa toimii kansainvälisille yrityksille porttina Venäjälle ja venäläisille yrityksille hyvänä silta-asemana EU:n markkinoille tyisesti ICT-alalla. Kun arktisia alueita sekä Skandinavian pohjoisosia aletaan hyödyntää, on kasvun oltava ekologisesti kestävää. Hyvää brändimataalia ulkomailla tämäkin

40 Jäämeren reitti ja Euroopan arktinen rata en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,81 Uusi ja raikas näkökulma ,38 Oltava hallituksen ykkösasia ,83 Tämä parantaisi ilman muuta Lapin ja koko Pohjois-Skandinavian elinvoimaisuutta. Koillisväylän avautuminen johtaa sekä hyvässä että pahassa niin merkittäviin asioihin, että Suomen on oltava mukana ja tehtävä kansainvälistä yhteistyötä Nuo väylät tulee rakentaa niin, että Suomen Lapin luontoarvoja ei tärvellä.. Suurelle yleisölle asia voi olla vieraampi, mutta asiaa seuranneelle kuluneempi. Silti yksi tulevaisuuden suurista mahdollisuuksista ilmaston muutoksen edetessä. Kauko-Idän ja Euroopan väliseen mliikenteeseen Suomi ei pysty tarjoamaan etua. Sen sijaan arktisen kaluston toimitukset ovat meille nomaisen kiinnostava sarka. Suomi on nomainen koelaboratorio arktisille olosuhteille ja nämä mahdollisuudet tulee hyödyntää. Arktinen rata on pöhkö hanke. Rahat osaamisen ja ympäristö kehittämiseen. Valtiovallalla voisi olla rooli pienempien yritysten yhteisten vientiponnisteluiden tukemisessa

41 Luonnon kestävä hyödyntäminen en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,77 Uusi ja raikas näkökulma ,37 Oltava hallituksen ykkösasia ,27 Puhdas ja kaunis luonto lienee Suomen suurimpia ja kestävimpiä kilpailuvaltteja Suomen on pidettävä EU:ssa "oma päänsä" Huolestuttavinta on se, kuinka lyhytkatseisesti luontoomme suhtaudutaan. Kuinka huomioimme tulevat sukupolvet: onko meillä oikeus louhia kaikki malmit maasta nyt? Luonnonvarat ovat Suomelle välttämätön resurssi, Hyödyntäminen on pakko saada kestävälle tasolle Pitää painottaa paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja estää kansainvälisten toimijoiden liialliset markkinavaltaukset. Metsävaramme mahdollistavat tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisen. Kaivosteollisuuden hyötyjä tulee punnita ympäristön kannalta tarkasti, ei vain taloudellisia näkökohtia painottaen. Ympäristön suojelun tulee olla ykkösprioriteetti niin globaalisti kuin kansallisestikin. Suomi voisi profiloitua ympäristöystävällisenä ja puhtaana maana. Biotaloudesta -laajassa mielessä pitää saada kasvua ja kehitystä liikkeelle. Uusia avauksia. Luonnolla on oltava myös arvo sinänsä, ei vain tuotannontekijänä ja hyödynnettävänä kohteena

42 Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,46 Uusi ja raikas näkökulma ,91 Oltava hallituksen ykkösasia ,13 Miksei "Suomi on maailman paras toimintaympäristö kaikille yrityksille"? Jokaiselle kunnalle innovatiivisten hankintojen ohjelma edellytykseksi valtionosuuksille. Yritystuki- ja neuvontajärjestelmä tulee uudistaa kokonaan, jotta tämä mahdollistuu. Riskinoton tulee kasvaa Luovan osaamisen merkitystä alojen yritystoiminnalle pitää mahdollistaa Toiminnan pitää pohjata yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnille sekä laadukkaalle työelämälle. Laatuun pohjaavaa, paikallisesti toimivaa pienyritystoimintaa pitäisi olla. Jos Suomeen halutaan ulkomailta yrittäjiä niin ovatko ne todella yksittäisiä pk-yrityksiä vai muutama suurten globaalien yritysten sivukonttoreita? Suomi ei voi olla markkinakoon vuoksi koskaan paras. Parhaassa toimintaympäristössä pitää olla myös toimivat markkinat. Kasvuyritysten rahoitus on vaikeaa Suomessa ei sallita menestystä

43 Globaalien arvoverkostojen hallinta maailman parasta en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,06 Uusi ja raikas näkökulma ,47 Oltava hallituksen ykkösasia ,65 Globaaleja arvoverkkoja ei ole tarkasteltu kokonaisuutena vaan inkrementaalisina parannuksina. Suomihan on monessa asiassa jo nyt edelläkävijä. Se mihin on syytä panostaa, on ettei sananvapautta rajoiteta poliittisen korrektiuden nimissä. Vapauden tulee olla tärkein arvo! On viestintäpolitiikan KIDE-ohjelman mukainen päämäärä. Kide koostuu sanoista kasvu, innovaatiot, digitaaliset palvelut ja evoluutio. Se on jatkuvasti käynnissä oleva, avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi. Digitaalinen ja fyysinen talous on sulautumassa yhteen, mikä on tärkeää huomioida (esim. big datan tutkimuskeskus) Päämäärä koskee kaikkia, ei vain yrityksiä

44 Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,56 Uusi ja raikas näkökulma ,24 Oltava hallituksen ykkösasia ,31 Arvostus ja suosio laskussa, tulisi edistää tyisesti yrittämisen helppoutta ja pääomarahoitusta hyville ideoille Keskeistä on muuttaa normistoa, jossa määritellään seuraamuksia ja menettelytapoja yritystoiminnan epäonnistuessa. Työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä tulisi pyrkiä loiventamaan. Mikroyrittäjyys pitäisi tehdä helpoksi. Tulevaisuus on yrittäjissä, pienissä, kasvuhakuisissa ja kansainvälisyyttä tavoittelevissa yrityksissä. Yrittäjyys on saatava houkuttelevaksi vaihtoehdoksi nuorille. Yrittäjyyskasvatus korostaa liikaa yrittäjyyttä työurana kun sen pitäisi parantaa työelämävalmiuksia. Valmiudet, joita tarvitaan yrittäjänä ovat valmiuksia, joita tarvitaan yhä enemmän kaikessa työelämässä. Yrittäjien määrä ei korreloi vaikkapa elintason kanssa - tai jos korreloi, niin negatiivisesti. Yritysten määrää olennaisempi asia on tuottavuus. Yrittäjyyttä on monenlaista. Yrittäjäksi ryhtyminen ei Suomessa ole niin vaikeaa kuin kuvitellaan. Tässä on vielä paljon tehtävää. Suomalainen kateusmentaliteetti on esteenä yrittäjyydelle. Oltava kilpailukykyinen kilpailijamaihin verrattuna

45 Cleantech-liiketoiminnan viennin arvo korkea en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,35 Uusi ja raikas näkökulma ,5 Oltava hallituksen ykkösasia ,83 Koska Cleantech (ympäristöliiketoiminta) läpileikkaa pnteisiä toimialoja, sillä on keskeinen merkitys liiketoiminnan uudistamisessa ja kestävän rakennemuutoksen edistämisessä. Vahvojen kotimarkkinoiden luominen puhtaalle teknologialle ja niihin liittyville palveluille on tärkeä kansainvälistymisen edellytys. Cleantech-alat ovat avainasemassa, kun halutaan sovittaa yhteen ympäristön ja talouden tarpeet. Maailmassa on kymmeniä maita, jotka vannovat Cleantechin nimiin. On löydettävä ne meille ominaiset vahvuusalueet. Parempi sopeutua niukkeneviin resursseihin vapaaehtoisesti kuin pakotettuna. Tarvitaan vahvoja lainsäädännöllisiä toimia, jotka kannustavat hyviä toimijoita Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen/varautuminen olisi hyvä näkyä terävämmin. Suomen tulisi itse panostaa tähän aktiivisesti, lisäisi uskottavuutta vientiin. Oleellinen osa biotalouden kehitysmalleja

46 Suomen rakennettu ympäristö on maailman energia- ja mataalitehokkain en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,27 Uusi ja raikas näkökulma ,34 Oltava hallituksen ykkösasia ,75 Pohjoinen ilmasto on haaste rakennusten energia- ja mataalitehokkuudelle, mutta samalla on pakko miettiä tätä Rakentamisen energiatehokkuudessa ei pidä mennä "ojasta allikkoon". Pnnerakentamista tulee kunnioittaa, ja uusia energiatehokkaita ratkaisuja mukaan vain "evidence based" -paatteella. On käsittämätöntä, kuinka paljon Suomessa edelleen tuhlataan energiaa, tyisesti lämpöä lasketaan harakoille. Uusiutuvan energian käyttöönottoa olisi edistettävä kaikin mahdollisin keinoin. Laitekehitystä ja käytännön osaamista tutkimuksen rinnalle. Olemme pahasti muita jäljessä. Nykyinen teknologiahurmos ei ole ainoa tie. Laitippuvuus lisääntyy ja sähkön kulutus vaan kasvaa Rakentamisen kulttuurinen merkitys unohdettu, samoin terveysvaikutukset. Olisi järkevää yhdistää tämä joukkoliikenteen kanssa ja huomioida ilmiölähtöisesti liikkumisen, asumisen ja elinkeinoelämän kokonaisuus (MALPE). Suomessa on pnteisesti oltu tyisen saamattomia pienimuotoisen alueellisen energiantuotannon kehittämisessä. Asuminen on jo nyt sietämättömän kallista. Näillä esitetyillä toimilla saadaan aikaan vain lisähintaa ilman hyötyjä

47 Suomessa on kehittynyt joukkoliikenne en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,35 Uusi ja raikas näkökulma ,97 Oltava hallituksen ykkösasia ,84 Miksi me sosialisoidaan moottoriteitä? Valtion tulee vetää enemmän raiteita ja vapauttaa joukkoliikenne kilpailulle. Harvaan asuttuna maana Suomen on panostettava myös muihin kestäviin liikkumismuotoihin, kuten biokaasun ja sähkön käyttöön liikenteessä. Haja-asutusalueella nämä voivat olla jopa realistisempia ja tehokkaampia keinoja. Liikkumisen tarpeen vähentäminen on hyvä asia. Pitäisi myös miettiä, miten vähennetään tavaratuotannon nykyistä ja yhä kasvavaa globaalia edestakaisin liikuttelua maanosasta toiseen. Kaupunkien kehittynyt joukkoliikenne ttäin kannatettava tavoite, haja-asutusalueelle turvattava riittävä joukkoliikenne (junat, bussit, lentoyhteydet). Kehittynyt joukkoliikenne on avainasemassa päästöjen vähentämisessä ja mahdollistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua kaikkien tulotasojen kansalaisille. Joukkoliikenne ilmaiseksi. Työelämä (etätyö) on huomioitu, mutta entä vapaa-ajan matkojen näkökulma? Puutarhakaupunkiajattelua tulisi edistää Suomessa. Vaihteeksi järkevä vaihtoehto maailman tehokkain -ajatteluun;)

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

AJATUKSIA ALUEPOLITIIKASTA KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI

AJATUKSIA ALUEPOLITIIKASTA KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN RAPORTTI AJATUKSIA ALUEPOLITIIKASTA KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI KANSANEDUSTAJAT: ESKO KURVINEN JA MARKKU EESTILÄ Sisällys Johdanto 2 1. Menestyvistä alueista menestyvä Suomi

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot