Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013"

Transkriptio

1 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

2 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle

3 1. Kyselyjen toteutus

4 Tulevaisuus.2030.fi julkistettiin verkkoraporttina

5 Palautteen kerääminen kyselyinä Yksityiskohtainen verkkokysely Suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio Sähköpostiaktivointia suunnattu tyisesti ministöihin ja järjestökentälle Kyselysivut avattu 1016 kertaa, 260 vastaajaa Ennakointiraportissa on ollut mahdollisuus antaa suoraa palautetta sivuilla Vastaajia ei ole yksilöity Vastauksia jätetty 246 kpl ( tilanne, palautekanava säilyy aktiivisena jatkossakin) Ennakointiraporttiin on kaikkiaan ensimmäisen kuukauden aikana tutustunut noin 2800 henkilöä

6 Yksityiskohtaisen verkkokyselyn rakenne 1. Taustatiedot Ikä Sukupuoli Asuinpaikka Taustaorganisaatio 2. Mahdollisuus kommentoida päämääriä yksityiskohtaisesti Keskimäärin yksi vastaaja on kommentoinut kolmea päämäärää 3. Kokonaisarvio Arvio ennakointiraportista Tulevaisuusselonteon sisältöjen priorisointi

7 2. Vastaajat

8 Vastaajien taustatiedot (1/2)

9 Vastaajien taustatiedot (2/2)

10 3. Verkkokyselyjen tulokset

11 Mitkä päämäärät ihmisiä ovat kiinnostaneet? - Kommentoidut päämäärät ennakointiraportissa ja kyselyssä

12 Vastaajan valitseman päämäärän kohdalla esitetyt kysymykset

13 Suomen tulevaisuudelle tärkeä Kyselyn vastaukset Vastausten tilanne

14 Uusi ja raikas näkökulma Kyselyn vastaukset

15 Tärkeys vs. Uutuus ja raikkaus Luonnon kestävä hyödyntäminen Maailman paras koulutusjärjestelmä Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa Yksilöityvä työelämä globalisoituvassa maailmassa Suomalainen elintarviketuotanto on resurssitehokasta, ja se edistää hyvinvointia

16 Oltava hallituksen ykkösasia Kyselyn vastaukset

17 Oltava hallituksen ykkösasia vs. Uutuus ja raikkaus Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua Maailman paras koulutusjärjestelmä Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä

18 Mitkä päämäärät vaativat hallituksen huomiota kyselyyn vastanneiden mielestä? (vastaajat valitsivat korkeintaan 5 kpl)

19 Mitä hallituksen pitäisi huomioida? - Muutamia poimintoja palautteesta Suomi tarvitsee yhteisiä arvoja: reilua, yhteistä globaalia vastuuta ja oikeudenmukaisuutta. Suomen tulevaisuus pitää rakentaa laadun, ei kustannusten mataluuden varaan. Säästäminen ja leikkaaminen saa nyt liian paljon huomioita ja ei kanna tulevaisuuteen. Sosioekonominen polarisoituminen on pysäytettävä. Suomen tulevaisuutta ei saa rakentaa vain tietyntyyppisiä ihmisiä varten (globaalia yhteiskuntaa suvereenisti hallitsevat uraohjukset) Alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Hallittu hallinnon minimointi ja avoimuus päätöksenteossa Globaali näkökulma, EU ja Venäjä otettava huomioon Digitalisoitumisen aiheuttamat muutokset huomioitava

20 Yleisarvio ennakointiraportin kokonaisuudesta kyselyn vastausten perusteella

21 Ennakointiraporttiin voi antaa palautetta suoraan Vastauksia kerätään edelleen ja palautekanava on pysyvä osa ennakointiraporttia

22 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

23 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

24 Ennakointiraporttiin annettu palaute ( )

25 Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle

26 Yhteenvedon tuottaminen Seuraavilla kalvoilla on taulukoitu kutakin ennakointiraportin päämäärää koskevien kyselyn vastausten jakauma. Taulukoissa ei ole mukana ennakointiraporttiin suoraan jätettyjä asteikkoarvioita. Taulukon alla on yhteenveto päämäärää koskevista kommenteista. Kommentteja on tiivistetty. Kommenttien koosteessa on käytetty sekä kyselyyn että suoraan ennakointiraporttiin jätettyjä kommentteja

27 Suomalainen hallinto on vetävä brändi en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,19 Uusi ja raikas näkökulma ,68 Oltava hallituksen ykkösasia ,59 Hallintoa on todellakin kehitettävä ja tässä on paljon työtä. Suomessa on vielä paljon luottamusta, jonka varaan hyvä rakentaa tulevaisuutta. Korruptoimaton, toimiva hallinto on tulevaisuuden kilpailukykytekijä ja myös vientituote Virkamiesten ammattitaito ja rohkeus saatava laajemmin käyttöön, mutta tämän tiellä vielä paljon esteitä Liike-elämän hyvät käytännöt myös hallintoon Brändi ei ole olennaista, vaan ennakkoluulottomuus ja rohkeus Hallinnon puutteita kyvyttömyys ripeään analyysiin, merkitykselliseen keskusteluun, rationaaliseen päätöksentekoon ja ripeään toimintaan Hallinnon tulisi tukea toimintaa eikä hallintoa

28 Suomi on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuuksien tarjoaja en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,27 Uusi ja raikas näkökulma ,75 Oltava hallituksen ykkösasia Tavoite toteutuu tällä hetkellä huonosti. Kansalaiset jättävät aloitteen yhteiskunnalle. Kansalaiset vaikuttamaan ja osallistumaan konkreettisen tekemisen ja vapaaehtoistyön kautta. Nopean toiminnan joukot ongelmien ratkaisijana on hyvä idea, mutta ihmisten ongelmanratkaisutaitoja olisi lisättävä. Poikkeuksellisen hyvä on turhaa nallien polttamista epäoleelliseen. Mahdollisuudet riittävät Hallinnon keventäminen on hyvä asia, mutta julkisen sektorin leikkaamisen ei tule olla itseisarvo. Hallinnon tulisi mahdollistaa ja edistää markkinaehtoisuutta esimerkiksi dereguloinnin avulla. Julkisen hallinnon on turvattava jokaisen ihmisen oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisesti oikeudenmukaisen lainsäädännön perusteella. Kansainvälinen kilpailu edellyttää maaltamme ttäin hyvää toimivuutta. Oleellista on kansallisten arvojemme (tasaarvo, harmonia, älyllinen autonomia) säilyttäminen. Hyvä mahdollisuuksien tarjoaja niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin. On muodostettava kansallinen ja poikkihallinnollinen yhteisymmärrys EU- ja kv-foorumeilla ajettavista asioista

29 Suomesta digitaalisen hallinnon edelläkävijä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,45 Uusi ja raikas näkökulma ,05 Oltava hallituksen ykkösasia ,57 Ykköstavoitteita pieni hallintokoneisto, mahdollisimman vähän byrokratiaa, rutiinityön säästö, nopeus, tiedon saatavuus oli hallinto sitten analogista tai digitaalista. Liian suunniteltua, liian keskitettyä, jättihankkeita - seurauksena harvoin menestyksiä. "Suomesta digitaalisen edelläkävijä - Olisiko ehkä hyödyllisempää olla tehokas perässähiihtäjä? Suomi oli 1990-luvulla digitaalisten palveluiden huippumaa luvulla moni muu maa on ajanut ohi. Suomessa on epäonnistuttu useasti. Epäonnistumisen taustalla on usein huono johtaminen. Digitaalinen hallinto tehostaa hallintoa, mahdollistaa yhteistyön organisaatioiden välillä, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, mahdollistaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisen mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Viranomaisen avoin data, avoimet lähdekoodit, avoimet rajapinnat - ttäin kannatettavaa. Kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on huolehdittava. Kokeiluhenkisyydestä plussaa. Virkamiesvastuun pohdittava, virkavirheen pelossa on aina helpompi olla tekemättä mitään uutta

30 Suomi on hyvä paikka kaikkien asua en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,53 Uusi ja raikas näkökulma ,23 Oltava hallituksen ykkösasia ,13 Luulisi, että tämä olisi niin itsestään selvä tavoite, ettei sitä tarvitse mainita - mutta miksi tämä ei sitten ole aivan toteutunut? Tämä on perusasia, jotta saamme riittävästi osaavaa työvoimaa pidettyä maassa ja jotta kaikilla olisi hyvinvointia. Asuntopolitiikka on uudistettava. Ihmisten asumistoiveita pitäisi kuunnella paremmin!. Suomi ei voi olla hyvä paikka kaikkien asua ilman tietoista ja vahvaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikkaa huomioiden kaikki maassa olevat ja tänne tulevat. Asuinpaikka tulee saada valita. Alueellinen elinvoimaisuus säilyy ja elämänlaatu ja asuntopula helpottavat, kun väestö jakaantuu tasaisemmin alueille. Turvallisuuden ja puolustuksen näkökulmat on saatava tähän mukaan. Nuorten hyvinvointi on Suomen valttikortti tulevaisuudessa, sen tulee näkyä paremmin tästä tavoitteesta. Pohjoismaisuuden parhaat puolet ovat ne, joille kannattaa rakentaa jatkossakin. Maailmalla ei näytä olevan mallia, joka tarjoaisi yhtä monipuolisesti hyviä asioita asukkailleen

31 Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,48 Uusi ja raikas näkökulma ,93 Oltava hallituksen ykkösasia ,91 Meillä on perustuslaillinen sananvapaus voidaksemme sanoa ääneen hyvinkin ristiriitaisia mielipiteitä! Mitä avoimempaa, sen menestyvämpää. Avoimuus on kuin rehellisyys. Julkishallinnon täytyy asettaa itsensä tässä esimerkkiasemaan. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito ei vaadi kuvatunlaista lähes totaalista internet-laboratoriota Suomesta. Kaikki verorahoilla toteutettu tulee olla kaikkien veronmaksajien ulottuvilla. Suomi voisi olla edelläkävijä laisten patentti- ja tekijänoikeusasioiden liberaalina sääntelijänä. Lisäarvo syntyy yhteiskunnan tuottaman tiedon uusista käyttömuodoista. Avoimen datan järjestelmien laatimisessa, osallistavassa budjetoinnissa ja joukkoistetussa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon kaikkien väestöryhmien saavutettavuus Tehokkuutta saadaan ottamalla kansalaiset mukaan yhteisiin kansallisiin talkoisiin. Tämän kohdan lähestymistavat nomaisia. Kiinnitettävä huomiota myös tekijänoikeuksien uudistamiseen ja digitaalisiin kansalaisoikeuksiin

32 Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,75 Uusi ja raikas näkökulma ,56 Oltava hallituksen ykkösasia ,34 Hyvinvoinnin tulisi olla entistä tärkeämpi tavoite. Suomella on pohja hyvinvointivaltiona. Vapaaehtoistyö/kolmas sektori kukoistaminen ei tapahdu itsestään, mutta on tulevaisuudessa tärkeämpää. Hyvinvointi pitää nähdä laaja-alaisesti: kansalaisten aktiivisuus, osallistuminen, kulttuurin ja liikunnan keinojen käyttäminen hyvinvoinnin edistämisessä. Kannustettava omatoimisuuteen ja henkilökohtaiseen vastuuseen. On panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin sen sijaan, että lisätään rahaa korjaaviin toimiin Hyvinvoinnin edellytyksenä on arvoisuuden vähentäminen ja aktiivinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikka Tärkeä päämäärä myös yhteiskuntarauhan säilymisen kannalta. Kaupunkikehitys on muutettava ihmisiä ja heidän lähielämäänsä arvostavaksi kehittämiseksi. Ekososiaalinen hyvinvointi asetettava hallitustavoitteeksi. Vaaditaan laaja keskustelu siitä, mitä hyvinvoinnilla kunkin kansalaisen tai kansalaisryhmän kohdalla tarkoitetaan. Hyvinvointivaltio on hyvä brändi, houkuttelutekijä mm. investoinneille ja työvoimalle Nuoria on tuettava aktivoivalla tavalla ja vanhuksista on pidettävä huolta

33 Monitaitoisten osaajien maa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,59 Uusi ja raikas näkökulma ,48 Oltava hallituksen ykkösasia ,14 Osaamisen monipuolisuus on tulevaisuudessa tyisen tärkeää, mutta tarvitsemme myös tyisosaamista Suuri joukko nuoria jää yhteiskunnan ulkopuolelle koko ajan. Tarvitaan toimia kehityksen pysäyttämiseksi ja nuorten tukemiseksi. Ammatti- tai virkakierto on ehdottoman tärkeä asia, mutta tuo myös ongelmia ja haasteita. Työelämälähtöisyyttä lisättävä opinnoissa kaikilla koulutusasteilla. Oppisopimuskoulutus. Yliopistojen profiilien fokusointi on keskeistä huippuosaamisen vahvistamiseksi. Meillä on jo moniosaajia, mutta emme osaa hyödyntää heidän tietotaitojaan. Koulun ei tulisi opettaa vain oppimaan, mutta elämään ja kohtaamaan haasteita.. Non-formaalin oppimisen ja vapaaehtoistyön merkitys oppimisen väylänä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Työelämän joustavoittamisessa ei saa unohtaa yksilön turvaverkkoja, tyisesti nuoret ovat lyhyellä työkokemuksellaan heikossa asemassa Ihmisarvoa ei voi mitata sen perusteella, että ihminen osaa jotain. Ihminen on arvokas, vaikka hän ei osaisi mitään tai ei ole kilpailukykyinen. Raporttia lukiessa tuli olo, että vain osaavat kelpaavat

34 Elämän hallinta verkkoon en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,13 Uusi ja raikas näkökulma ,23 Oltava hallituksen ykkösasia ,53 Yksi suurista tulevaisuuden muutoksista voi olla ihmisen elämän siirtyminen valtaosin kybertodellisuuteen. Tällä on valtavia vaikutuksia talouteen, sosiaalisiin suhteisiin, yhteiskunnallisiin palveluihin. Verkko voi tukea tosielämässä tapahtuvaa kanssakäymistä, muttei korvata sitä. Elämän hallinta verkossa portfolio sisältää hyvän ajatuksen siitä, että yhteen paikkaan voidaan kerätä kaikki niin formaali kuin ei-formaalikin oppiminen. Lasten oikeuksien suojeleminen muistettava. Omatoimisuutta lisää. Kansalaisosaamista lisää. Ihmisten aktivointia osallistumaan ja vaikuttamaan tulee tukea. Tämä tapahtuu merkittävässä määrin kansalaisjärjestötoimintaa tukemalla. Jokainen täysi-ikäinen ihminen vastaa itse elämästään, jota kenelläkään ei ole oikeutta pyrkiä hallinnoimaan mielivaltaisilla pakkotoimilla, kuten verkkotoimintoihin pakottamalla. Aika riskaabelia kyberturvallisuuden kannalta ja hankalia tietoturvakysymyksiä Erityisryhmät ovat vaarassa pudota kehityksestä ja kaikki eivät halua olla aktiivisesti osa nettimaailmaa. Aivan hirveää soopaa vs. Hyvä aloite, jossa valtionhallinnolla olisi paljon opittavaa ja kiinniotettavaa

35 Yksilöityvä työelämä globalisoituvassa maailmassa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,37 Uusi ja raikas näkökulma ,86 Oltava hallituksen ykkösasia Työmarkkinarakenteiden uudistaminen on tärkeää, perusrakenteet ovat peräisin vuosikymmenten takaa Reilu työelämä luo myös turvallisuutta ja uskoa yhteiseen yhteiskuntaan Erikoistuminen kuuluu tähän päivään. Tämä pitäisi huomioida paremmin jo toisen asteen opetuksessa. Mitä merkitsee se, että suuret kansainväliset yhtiöt valtaavat yhä suuremman osan tuotannosta yhä useammilla toimialoilla? Osatyökykyisten ihmisten työllistyminen pois välityömarkkinoilta oikeille työmarkkinoille. Ikääntyvän väestön osaamista tulee hyödyntää mahdollisimman paljon. Työelämä tulee pirstaloitumaan ja tämä on otettava huomioon eläke-, sosiaaliturva- ym. järjestelmissä. Työelämän pelisäännöistä on sovittava riittävän korkealla tasolla, jotta yksilön oikeuksia ei voida polkea paikallisella tasolla. Erityisesti nuoret ovat haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla. Osuuskuntapohjaista yrittämistä on helpottava lainsäädännöllä ja tietous osuuskuntatyyppisestä yrittämisestä on lisättävä. Siirtyminen perustuloon tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa. Suomalaisia on rohkaistava ajattelemaan asemaansa työelämässä globaalissa merkityksessä ja mukautumaan kansainväliseen toimintaympäristöön

36 Lähityötä ja globaalia työtä rinnakkain en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,21 Uusi ja raikas näkökulma ,83 Oltava hallituksen ykkösasia ,53 Lähityö ja globaalityö on myös globaalia vastuuta ja yhteistä vastuuta reilusta oikeudenmukaisesta maailmasta. Suomi voi olla siinä nomainen edelläkävijä. Tämäkin on osa tätä päivää, mutta hallituksen ei tule puuttua tähän. Paikallisuutta kuvatun mallin mukaan löytyy nyt jo Lapista. Tämän kokonaisuuden kaikkien tekijöiden (yrittäjyys, globaali työ, lähipalvelut, paikallisuus) toimiminen yhdessä tulee olemaan haastavaa, mutta hyvin keskeistä tulevaisuuden työelämän kannalta. Yhä useammalla asialla on vaikutusta sekä lähiympäristön että globaalin maailman elämään. Tärkeä paradigman muutos työelämässä. Suomen vahvuus on elää pienissä lähiyhteisöissä ja silti toimia globaalissa maailmassa. Paikallisraha ja lähityöllisyys liittyvät yhteen. Antaa joustavuutta ja säästää työpaikkoja. Lähityötä pitäisi lisätä reippaasti mm. ravinnon tuotannossa. Joustavien työskentelyn muotojen mahdollistaminen nykyistä paremmin on tärkeää, jotta kaikki potentiaali saadaan käyttöön. Enemmän mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja virtuaaliseen työskentelyyn

37 Maailman paras koulutusjärjestelmä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,79 Uusi ja raikas näkökulma ,21 Oltava hallituksen ykkösasia ,38 Toimiva osaavien ja aktiivisten kansalaisten monipuolinen kouluttaminen on Suomen menestyksen elinehto. Ammatin hankkimiseksi pitää saada tarjolle työn kautta tapahtuvan oppimisen väylä. Peruskoulu on oppimistuloksiltaan maailman paras. Tukeeko koulu myös lasten ja nuorten sosiaalista kehitystä? Alistuuko koulutus työelämälle vai onko koulutus uutta luova järjestelmä, joka innovoi työelämää muuttumaan? Ammattitaidon jatkuva kehittäminen on tulevaisuudessa automaattinen oletus. Koulutusjärjestelmä kaipaa remonttia, tulevaisuutta ei voi rakentaa nykyisen varaan. Ihminen oppii tekemällä. Työssä oppimisen ja formaalin oppimisen rinnalle oppiminen vapaaehtoistyön kautta. Ekososiaalinen ajattelun perusta puuttuu koulutuksesta, päiväkodeista jne Arjen osaamista lisää. Kouluissa pitää opettaa taloudenpitoa, asumisen käytäntöjä. Järjestelmä on hyvä, mutta mistä johtuu koululaisten huonovointisuus ja syrjäytyminen? Maahanmuuttajien tai muiden maiden kansalaisten kouluttamista ei ollenkaan mainita. Missä laajuudessa,maksullista vai maksutonta? Koulun kulttuuri tasa-arvoiseksi edistämään kaikkien kouluyhteisön jäsenten yhdenvertaisuutta.. Panostuksia myös yliopistoihin, jotta pärjäämme globaalissa kilpailussa

38 Työvoima liikkuu alueellisesti ja ammatillisesti en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,29 Uusi ja raikas näkökulma ,86 Oltava hallituksen ykkösasia ,43 Kaksoisraide Ouluun asti ja maantie- ja rautatieverkon parantaminen kohentaisi tilannetta. Liikkumisen työn perässä pitää perustua suomalaiseen tapaan tehdä työtä. Muuttoliike maan sisällä pitäisi nähdä mahdollisuutena, ei sitä voida pakolla hoitaa. Pehmeämmät arvot kunniaan. Rakennemuutoksen seurauksena työpaikkoja avautuu aloille, kuin mistä työntekijöitä vähennetään. Tämän vuoksi ammatillisen liikkuvuuden mahdollistaminen on tärkeää. Lisää konkreettisia epäkohtia esiin, jotta niitä voidaan korjata. Asuntopolitiikalla voisi vaikuttaa paljon. Kilpailukykyisillä palkoilla ja alueellisella tuella voitaisiin paikata aluekohtaisia eroja ja luoda toimivia työyhteisöjä suurkaupunkienkin ulkopuolelle ilman pakottamista. Ikääntyvässä yhteiskunnassa liikkuvuus työpaikasta, alalta tai alueelta toiselle vähenee. Tähän näkökulmaan on kiinnitettävä huomiota. Luultavasti vain osalle työtä tulevaisuudessa. Lopuille mielekäs "B-kansalaisuus", joka on humaani ja sisältörikas. Asiaa tarkasteltu vain suomalaisten kannalta ja Suomen sisällä. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua liikkuminen on kansainvälistä..miten huomioidaan esimerkiksi työvoiman liikkuvuus lähinaapureidemme ja Suomen välillä?

39 Pohjoisen asumisen ja elämisen mallimaa en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,32 Uusi ja raikas näkökulma ,68 Oltava hallituksen ykkösasia ,62 Luonnonarvojen ja luontoympäristöjen säilymisen pitää kulkea ennen tuotannon ja ihmisten asumisen lisäämistä Arktisten alueiden alkuperäiskansojen ja -kulttuureiden suojelemisessa on edelleen tehtävää myös Suomessa. Muuten hyvä, mutta miksi tämä Lappi-näkökulma? Kehitystä ja uusia tavoitteita pitää luoda sinne, missä on asutuksen ja työn painopiste. EU:ssa pohjoisia asumisoloja ja elämisen maailmaa ei tunneta. Tietoisuus EU:ssa näistä asioista on vähäistä. Enemmän mukaan 1) alueellisten vahvuuksien huomioimista ja niiden kehittämistä 2) maaseudun kehittämisnäkökulmaa. Ehkä ihan ykkösasiaksi ei tästä ole, mutta tämä on selkeästi unohdettu näkökulma. Ja aliarvostettu. Suomi mallimaana tarjoaa myös ulkomaisille yrityksille mahdollisuuksia investoida Suomeen. Mallimaa toimii kansainvälisille yrityksille porttina Venäjälle ja venäläisille yrityksille hyvänä silta-asemana EU:n markkinoille tyisesti ICT-alalla. Kun arktisia alueita sekä Skandinavian pohjoisosia aletaan hyödyntää, on kasvun oltava ekologisesti kestävää. Hyvää brändimataalia ulkomailla tämäkin

40 Jäämeren reitti ja Euroopan arktinen rata en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,81 Uusi ja raikas näkökulma ,38 Oltava hallituksen ykkösasia ,83 Tämä parantaisi ilman muuta Lapin ja koko Pohjois-Skandinavian elinvoimaisuutta. Koillisväylän avautuminen johtaa sekä hyvässä että pahassa niin merkittäviin asioihin, että Suomen on oltava mukana ja tehtävä kansainvälistä yhteistyötä Nuo väylät tulee rakentaa niin, että Suomen Lapin luontoarvoja ei tärvellä.. Suurelle yleisölle asia voi olla vieraampi, mutta asiaa seuranneelle kuluneempi. Silti yksi tulevaisuuden suurista mahdollisuuksista ilmaston muutoksen edetessä. Kauko-Idän ja Euroopan väliseen mliikenteeseen Suomi ei pysty tarjoamaan etua. Sen sijaan arktisen kaluston toimitukset ovat meille nomaisen kiinnostava sarka. Suomi on nomainen koelaboratorio arktisille olosuhteille ja nämä mahdollisuudet tulee hyödyntää. Arktinen rata on pöhkö hanke. Rahat osaamisen ja ympäristö kehittämiseen. Valtiovallalla voisi olla rooli pienempien yritysten yhteisten vientiponnisteluiden tukemisessa

41 Luonnon kestävä hyödyntäminen en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,77 Uusi ja raikas näkökulma ,37 Oltava hallituksen ykkösasia ,27 Puhdas ja kaunis luonto lienee Suomen suurimpia ja kestävimpiä kilpailuvaltteja Suomen on pidettävä EU:ssa "oma päänsä" Huolestuttavinta on se, kuinka lyhytkatseisesti luontoomme suhtaudutaan. Kuinka huomioimme tulevat sukupolvet: onko meillä oikeus louhia kaikki malmit maasta nyt? Luonnonvarat ovat Suomelle välttämätön resurssi, Hyödyntäminen on pakko saada kestävälle tasolle Pitää painottaa paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja estää kansainvälisten toimijoiden liialliset markkinavaltaukset. Metsävaramme mahdollistavat tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisen. Kaivosteollisuuden hyötyjä tulee punnita ympäristön kannalta tarkasti, ei vain taloudellisia näkökohtia painottaen. Ympäristön suojelun tulee olla ykkösprioriteetti niin globaalisti kuin kansallisestikin. Suomi voisi profiloitua ympäristöystävällisenä ja puhtaana maana. Biotaloudesta -laajassa mielessä pitää saada kasvua ja kehitystä liikkeelle. Uusia avauksia. Luonnolla on oltava myös arvo sinänsä, ei vain tuotannontekijänä ja hyödynnettävänä kohteena

42 Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,46 Uusi ja raikas näkökulma ,91 Oltava hallituksen ykkösasia ,13 Miksei "Suomi on maailman paras toimintaympäristö kaikille yrityksille"? Jokaiselle kunnalle innovatiivisten hankintojen ohjelma edellytykseksi valtionosuuksille. Yritystuki- ja neuvontajärjestelmä tulee uudistaa kokonaan, jotta tämä mahdollistuu. Riskinoton tulee kasvaa Luovan osaamisen merkitystä alojen yritystoiminnalle pitää mahdollistaa Toiminnan pitää pohjata yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnille sekä laadukkaalle työelämälle. Laatuun pohjaavaa, paikallisesti toimivaa pienyritystoimintaa pitäisi olla. Jos Suomeen halutaan ulkomailta yrittäjiä niin ovatko ne todella yksittäisiä pk-yrityksiä vai muutama suurten globaalien yritysten sivukonttoreita? Suomi ei voi olla markkinakoon vuoksi koskaan paras. Parhaassa toimintaympäristössä pitää olla myös toimivat markkinat. Kasvuyritysten rahoitus on vaikeaa Suomessa ei sallita menestystä

43 Globaalien arvoverkostojen hallinta maailman parasta en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,06 Uusi ja raikas näkökulma ,47 Oltava hallituksen ykkösasia ,65 Globaaleja arvoverkkoja ei ole tarkasteltu kokonaisuutena vaan inkrementaalisina parannuksina. Suomihan on monessa asiassa jo nyt edelläkävijä. Se mihin on syytä panostaa, on ettei sananvapautta rajoiteta poliittisen korrektiuden nimissä. Vapauden tulee olla tärkein arvo! On viestintäpolitiikan KIDE-ohjelman mukainen päämäärä. Kide koostuu sanoista kasvu, innovaatiot, digitaaliset palvelut ja evoluutio. Se on jatkuvasti käynnissä oleva, avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi. Digitaalinen ja fyysinen talous on sulautumassa yhteen, mikä on tärkeää huomioida (esim. big datan tutkimuskeskus) Päämäärä koskee kaikkia, ei vain yrityksiä

44 Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,56 Uusi ja raikas näkökulma ,24 Oltava hallituksen ykkösasia ,31 Arvostus ja suosio laskussa, tulisi edistää tyisesti yrittämisen helppoutta ja pääomarahoitusta hyville ideoille Keskeistä on muuttaa normistoa, jossa määritellään seuraamuksia ja menettelytapoja yritystoiminnan epäonnistuessa. Työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä tulisi pyrkiä loiventamaan. Mikroyrittäjyys pitäisi tehdä helpoksi. Tulevaisuus on yrittäjissä, pienissä, kasvuhakuisissa ja kansainvälisyyttä tavoittelevissa yrityksissä. Yrittäjyys on saatava houkuttelevaksi vaihtoehdoksi nuorille. Yrittäjyyskasvatus korostaa liikaa yrittäjyyttä työurana kun sen pitäisi parantaa työelämävalmiuksia. Valmiudet, joita tarvitaan yrittäjänä ovat valmiuksia, joita tarvitaan yhä enemmän kaikessa työelämässä. Yrittäjien määrä ei korreloi vaikkapa elintason kanssa - tai jos korreloi, niin negatiivisesti. Yritysten määrää olennaisempi asia on tuottavuus. Yrittäjyyttä on monenlaista. Yrittäjäksi ryhtyminen ei Suomessa ole niin vaikeaa kuin kuvitellaan. Tässä on vielä paljon tehtävää. Suomalainen kateusmentaliteetti on esteenä yrittäjyydelle. Oltava kilpailukykyinen kilpailijamaihin verrattuna

45 Cleantech-liiketoiminnan viennin arvo korkea en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,35 Uusi ja raikas näkökulma ,5 Oltava hallituksen ykkösasia ,83 Koska Cleantech (ympäristöliiketoiminta) läpileikkaa pnteisiä toimialoja, sillä on keskeinen merkitys liiketoiminnan uudistamisessa ja kestävän rakennemuutoksen edistämisessä. Vahvojen kotimarkkinoiden luominen puhtaalle teknologialle ja niihin liittyville palveluille on tärkeä kansainvälistymisen edellytys. Cleantech-alat ovat avainasemassa, kun halutaan sovittaa yhteen ympäristön ja talouden tarpeet. Maailmassa on kymmeniä maita, jotka vannovat Cleantechin nimiin. On löydettävä ne meille ominaiset vahvuusalueet. Parempi sopeutua niukkeneviin resursseihin vapaaehtoisesti kuin pakotettuna. Tarvitaan vahvoja lainsäädännöllisiä toimia, jotka kannustavat hyviä toimijoita Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen/varautuminen olisi hyvä näkyä terävämmin. Suomen tulisi itse panostaa tähän aktiivisesti, lisäisi uskottavuutta vientiin. Oleellinen osa biotalouden kehitysmalleja

46 Suomen rakennettu ympäristö on maailman energia- ja mataalitehokkain en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,27 Uusi ja raikas näkökulma ,34 Oltava hallituksen ykkösasia ,75 Pohjoinen ilmasto on haaste rakennusten energia- ja mataalitehokkuudelle, mutta samalla on pakko miettiä tätä Rakentamisen energiatehokkuudessa ei pidä mennä "ojasta allikkoon". Pnnerakentamista tulee kunnioittaa, ja uusia energiatehokkaita ratkaisuja mukaan vain "evidence based" -paatteella. On käsittämätöntä, kuinka paljon Suomessa edelleen tuhlataan energiaa, tyisesti lämpöä lasketaan harakoille. Uusiutuvan energian käyttöönottoa olisi edistettävä kaikin mahdollisin keinoin. Laitekehitystä ja käytännön osaamista tutkimuksen rinnalle. Olemme pahasti muita jäljessä. Nykyinen teknologiahurmos ei ole ainoa tie. Laitippuvuus lisääntyy ja sähkön kulutus vaan kasvaa Rakentamisen kulttuurinen merkitys unohdettu, samoin terveysvaikutukset. Olisi järkevää yhdistää tämä joukkoliikenteen kanssa ja huomioida ilmiölähtöisesti liikkumisen, asumisen ja elinkeinoelämän kokonaisuus (MALPE). Suomessa on pnteisesti oltu tyisen saamattomia pienimuotoisen alueellisen energiantuotannon kehittämisessä. Asuminen on jo nyt sietämättömän kallista. Näillä esitetyillä toimilla saadaan aikaan vain lisähintaa ilman hyötyjä

47 Suomessa on kehittynyt joukkoliikenne en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Suomen tulevaisuudelle tärkeä ,35 Uusi ja raikas näkökulma ,97 Oltava hallituksen ykkösasia ,84 Miksi me sosialisoidaan moottoriteitä? Valtion tulee vetää enemmän raiteita ja vapauttaa joukkoliikenne kilpailulle. Harvaan asuttuna maana Suomen on panostettava myös muihin kestäviin liikkumismuotoihin, kuten biokaasun ja sähkön käyttöön liikenteessä. Haja-asutusalueella nämä voivat olla jopa realistisempia ja tehokkaampia keinoja. Liikkumisen tarpeen vähentäminen on hyvä asia. Pitäisi myös miettiä, miten vähennetään tavaratuotannon nykyistä ja yhä kasvavaa globaalia edestakaisin liikuttelua maanosasta toiseen. Kaupunkien kehittynyt joukkoliikenne ttäin kannatettava tavoite, haja-asutusalueelle turvattava riittävä joukkoliikenne (junat, bussit, lentoyhteydet). Kehittynyt joukkoliikenne on avainasemassa päästöjen vähentämisessä ja mahdollistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua kaikkien tulotasojen kansalaisille. Joukkoliikenne ilmaiseksi. Työelämä (etätyö) on huomioitu, mutta entä vapaa-ajan matkojen näkökulma? Puutarhakaupunkiajattelua tulisi edistää Suomessa. Vaihteeksi järkevä vaihtoehto maailman tehokkain -ajatteluun;)

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta!

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta! Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta! Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035, maakuntasuunnitelma, tehtiin satakuntalaisten yhteistyönä syksystä 2011 kevääseen 2012.

Lisätiedot

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma Työvoiman kohtaanto-ongelma on vakava: Tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä Yrityksillä on vakavia rekrytointihaasteita joka puolella maata ja pula

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs LAPPI SOPIMUS Kertausta kertaukset perään Ylläs 8.9.2014 LAPPI-SOPIMUS TOTEUTTAA LAPIN MAAKUNTASTRATEGIAA 2040 Lappi sopimukseen on yhdistetty kaksi maakunnallista suunnitteluasiakirjaa www.lapinliitto.fi/lappisopimus

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Rovaniemi 14.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja hyvät käytännöt:

Väestönmuutokset ja hyvät käytännöt: Väestönmuutokset ja hyvät käytännöt: Nordregion väestönmuutosten kohtaamisen käsikirja DEMO-verkoston hyvät käytännöt Projektipäällikkö Ruusu Tuusa DEMO-ikärakenneverkosto http://www.demoverkosto.fi/ Kouvola

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008. PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007

Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008. PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007 Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008 PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007 Mikä muuttunut eniten yritysten toimintaympäristössä 1. Osaavan työvoiman saatavuus heikentynyt 2. Julkishallinnon ja hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset NYKYINEN SUUNTA Joukkoliikenteen uudet mobiilipalvelut helpottavat matkustamista Luonto ja virkistysreitit ovat suosittuja liikkumispaikkoja Auto on kätevin tapa liikkua. Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteelläkin

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Aluekehityspäätös 2015-2018 Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Laki alueiden kehittämisestä (7/2014) VN päättää vuoden 2015 loppuun mennessä alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudeksi.

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asmo Honkanen Sidosryhmäfoorumi, 10.6.2014 Asiakkuus ja palvelut -projekti Kyselyn toteutus Asiakkuus- ja palvelut projektiryhmä

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm MUUTTUVA UUSIMAA Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys Henrik Sandsrtröm 1 UUSIMAA JA ITÄ-UUSIMAA OVAT KOKONAISUUS TIIVIS METROPOLIN YDIN AKTIIVISTEN KAUPUNKIEN VERKOSTO SÄTEETTÄISET

Lisätiedot

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT YRITYKSEMME ON PERUSTETTU NS. BORN GLOBAL -YRITYKSENÄ. YRITYSPÄÄTTÄJÄT (N=227) 27% 42% 3% HEALTH TECH & LIFE SCIENCES 44% 6% ICT 32% 18% 15% 34% SMART & CLEAN TECH 4% 10%

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Oulun Palvelumalli Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki

Oulun Palvelumalli Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki Oulun Palvelumalli 2020 Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki Kaupunkisuunnitteluseminaari18.10.2013 Kaupunkistrategia - Oulu2020 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Kilpailukykyisen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Syksy 2015 talvi 2016 Mari Kuparinen Kasvun mahdollisuudet Toimiva arki Kestävä luonnontalous Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut Uusiutuva yritystoiminta Ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa 1 15.12.2017 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ?

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Kaupunginvaltuuston seminaari 23.3.2015 Aleksi Neuvonen, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi, @leksis

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen?

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Timo Lindholm Sitra 11.9.2015 1 Työelämän ja markkinoiden muutoksia ICT:n laajeneva hyödyntäminen ja osin tehtävätasolle ulottuva kansainvälinen kilpailu hävittävät

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot