Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset."

Transkriptio

1 N94, Rev..0, 5..07, K.H. Käyttöohje ELKO Wireless on johdoton valaistuksen ohjausjärjestelmä. Sen tuotteet kommunikoivat radiosignaaleilla, myös seinien läpi, joten näköyhteyttä tuotteiden välillä ei vaadita. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset.

2 Tekniset tiedot Kommunikointi radiosignaaleilla, taajuus 868 MHz. GFSK-modulaatio. Pariston kesto painikkeistoissa: 5-0 vuotta tai operaatiota. Tiedonsiirtonopeus,4 kbps Kantama 00 m ulkoilmassa, 0-50 m rakennusten sisällä. Käyttölämpötila -0 C C. Ilmankosteus 0 % %, ei kondensoitumista. ELKO Wireless valonsäätimet Kuorma 0-50 W hehkulamput, elektroniset muuntajat tai rautasydänmuuntajat, tai 0-50 V rengassydänmuuntajat, tai 0-5 W halogeenilamput 0 V Varistoriylijännitesuoja Elektroninen, automaattisesti palautuva ylilämpö- ja oikosulkusuojaus Elektroninen ylivirtasuojaus, palautuu verkkojännitteen katkaisulla Kertatoiminen 5 C ylilämpösuojaus Vuotovirta pois-tilassa: m Jousiliittimet, johtojen suurin poikkipinta-ala x,5 mm² / liitin Liittimet soveltuvat yksi- tai muutamasäikeisille johdoille ELKO Wireless releet Kuorma 6, resistiivinen, kapasitiivinen tai induktiivinen Kipinätön kytkentä triakin ja releen yhdistelmällä Ylijännitesuojaus triakille Kertatoiminen ylilämpösuojaus triakille ja releelle Jousiliittimet, johtojen suurin poikkipinta-ala x,5 mm² / liitin Liittimet soveltuvat yksi- tai muutamasäikeisille johdoille Huom! Tuotteiden kuormitettavuus alenee ympäristön lämpötilan ylittäessä 5 C, mikä on otettava huomioon esim. jos tuote asennetaan lämpöeristetyssä seinässä olevaan uppokojerasiaan.

3 ELKO Wireless ELKO Wireless -järjestelmää käytetään valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden johdottomaan ohjaukseen. Järjestelmän osia ovat lähettimet (painikkeisto ja kauko-ohjain), kojerasiatuotteet (jotka sisältävät sekä painikkeiston että vastaanottimen) sekä erillistuotteet (joissa on pelkkä vastaanotin). Elko Wireless -tuotteista voi muodostaa koko asunnon kattavan ohjausjärjestelmän. Painikkeisto Kauko-ohjain Erillisrele tai -säädin Painikkeisto 4 painikkeella. Painikkeistoihin ja kojerasiatuotteisiin on saatavana valikoima symbolilevyjä. Katso lisätietoja ELKOpääluettelosta tai tämän ohjeen lopusta. Kojerasiarele 8-kanavainen kaukoohjain toimii radiosignaaleilla eikä siten vaadi erillistä vastaanotinta. Katso käyttöohje s.. Kojerasiasäädin Erillisreleet ja -säätimet ovat vastaanottimia, joita ohjataan muilla ELKO Wireless -tuotteilla. Painiketta käytetään ohjelmoin tiin. Painikkeilla ja voidaan ohjata kytkettyä kuormaa paikallisesti. Erillissäädin Kojerasiareleet ja -säätimet sisältävät sekä painikkeiston että vas taan ottimen, joka on rele tai valonsäädin vastaavasti. Kojerasiareleet ja -säätimet voivat toimia joko yksittäin tai yhdessä muiden Wireless-tuotteiden kanssa. Huom! Valonsäätimiin tulee kytkeä kuorma ennen ohjelmointia. senna kaikki tuotteet suoraan, painikkeet ja ylöspäin. Älä ohjelmoi useita kantaman sisällä olevia järjestelmiä samanaikaisesti. Painikkeiden toiminnot voivat vaihdella ohjelmoinnin mukaan, kts. s. 5.

4 Painikkeistot, purkaminen ja asentaminen Ennen painikkeiston asentamista ja ohjelmointia tulee sen keskiölevy irroittaa. Väännä kes kiölevy varovasti irti ylä- ja alaosastaan ruuvimeisselillä. Ohjelmoinnin jälkeen, asenna valitsemasi symbolilevyt ja paina keskiölevy paikalleen. Pariston asentaminen ja vaihtaminen Painikkeistoon tulee asentaa paristo ennen käyttöönottoa. Poista keskiölevy ja paristokotelon kansi. senna paristo paikalleen (tyyppi CR0, sisältyy tuotepakkaukseen). Pariston vaihtaminen suoritetaan vastaavasti. + 4 * Käytetty paristo tulee hävittää asianmukaisesti. Pariston kesto on 5-0 vuotta tai noin operaatiota. Kantama Normaaliolosuhteissa saavutettava kantama on 00 metriä ulkoilmassa ja 0-50 metriä rakennusten sisällä. Signaalin vaimeneminen ja heijastukset vaikuttavat kantamaan. Kun signaali läpäisee materiaalia, eri materiaalit aiheuttavat eri suuruisen vaimenemisen. Suuret metalliesineet ja esim. betoniseinien raudoitteet voivat alentaa kantamaa merkittävästi. Heijastuksia syntyy, kun radiosignaali kohtaa materiaalia, esimerkiksi seinän, huonekalun tai ihmisen. Heijastunut signaali voi joko vahvistaa tai heikentää alkuperäistä signaalia. Tämä voi tulla ilmi esimerkiksi siten, että asennettu tuote vaikuttaa kuolleelta, mutta kun sitä siirretään 0 cm, se toimii hyvin. Siksi suositellaan, että Wireless-tuotteet ohjelmoidaan ja kokeillaan aioituilla asennuspaikoilla ennen lopullista asentamista.

5 Osoitteet ELKO Wireless tuotteet voivat käsitellä enintään osoitetta kukin. Viereisessä esimerkissä käyttää painikkeisto 5 osoitetta: yksi osoite erillissäätimelle, kaksi osoitetta erillisreleelle ja kaksi kojerasiasäätimelle. Erillissäädin Erillisrele Kojerasiasäädin Kiinteät toiminnot Kiinteät toiminnot on valmiiksi ohjelmoitu kaikkiin kojerasiareleisiin ja -säätimiin. Oikean puolen painikkeilla ohjataan tuotteeseen fyysisesti kytkettyä kuormaa. Vasemman puolen painikkeet voi ohjelmoida ohjaamaan muita ELKO Wireless -tuotteita. Valon ohjaus kiinteällä toiminnolla Kiinteiden toimintojen sijainnin vaihtaminen Paina/pidä Paina Paina ja pidä painettuna painiketta, sitten paina ohjelmointipainiketta. Nyt vastaanottimeen kytkettyä kuormaa ohjataan vasemman puolen painikkeilla. Jos kiinteät toiminnot halutaan palauttaa oikealle puolelle, toistetaan edellä kuvattu ohjel mointi. Kiinteät toiminnot vaihtuvat vasemmalle Ohjelmoinnin poistaminen Ohjelmointipainiketta pidetään painettuna 5 sekunnin ajan. Kun merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä, on kaikki ohjelmointi poistettu. Piiloon jäävien tuotteiden ohjelmointi Piiloon jäävät tuotteet tulee ohjelmoida ja testata ennen lopullista asentamista. 4

6 Painikkeiden toiminnot Painikkeisto Perusohjelmointi Lyhyt painallus: päälle (säädin tai rele) Pitkä painallus: säätö kirkkaammaksi (säädin) Skenaario-ohjelmointi Valittavissa 4 skenaariota Laitteen ohjaus Laitteen ohjaus Lyhyt painallus: pois (säädin tai rele) Pitkä painallus: säätö himmeämmäksi (säädin) Samassa painikkeistossa on myös mahdollista yhdistää perus- ja skenaario-ohjelmoituja toimintoja. Kojerasiarele tai -säädin Lyhyt painallus: päälle (säädin tai rele) Pitkä painallus: säätö kirkkaammaksi (säädin) Erillisrele tai -säädin Lyhyt painallus: päälle Pitkä painallus: säätö kirkkaammaksi Toisen tuotteen ohjaus tai skenaariota Tuotteeseen kytketyn kuorman ohjaus Tuotteeseen kytketyn kuorman ohjaus Lyhyt painallus: pois (säädin tai rele) Pitkä painallus: säätö himmeämmäksi (säädin) Lyhyt painallus: pois Pitkä painallus: säätö himmeämmäksi Perusohjelmoinnin ja skenaario-ohjelmoinnin yhdistäminen Skenaarioon tavallisesti käytetään vasemman puolen painikkeita. Jos haluat käyttää oikean puolen painikkeita skenaarioon kojerasiareleessä tai -säätimessä, tulee kiinteiden ohjausten puoli ensin vaihtaa, kts. sivu 4. 5

7 Perusohjelmointi Perusohjelmoinnissa voidaan painikkeet yhdistää kaikentyyppisiin vastaan ottimiin. Yksi tai monta painikkeistoa voi ohjata yhtä tai montaa vastaanotinta. Perusohjelmoinnissa painikkeet toimivat aina pareittain. Perusohjelmoinnissa ohjelmointimerkkivalon väri on punainen. Esimerkki perusohjelmoinnista Painikkeisto Paina yhden kerran ohjelmointipainiketta. Merkkivalo palaa punaisena. Paina 5 sekunnin kuluessa painiketta tai jos haluat ohjelmoida oikean puolen, tai 4 jos haluat ohjelmoida vasemman puolen. Merkkivalo vilkkuu punaisena. Tämä toistetaan minuutin kuluessa niillä painikkeistoilla, joiden halutaan toimivan rinnan. Vastaanotin Paina yhden kerran ohjelmointipainiketta. Merkkivalo syttyy punaisena ja alkaa vilkkua 5 sekunnin kuluttua. Lopeta ohjelmoiminen painamalla kerran ohjelmointipainiketta. Kaikki merkkivalot sammuvat. Ohjelmoinnin keskeytys Jos ohjelmointi lopetetaan tai ohjelmointipainiketta ei paineta minuutin kuluessa, ohjelmointi keskeytyy ja merkkivalot sammuvat. 4 Jos toisia vastaanottimia halutaan ohjelmoida samaan painikkeistoon, toistetaan ohjelmointi näiden osalta. Ohjelmoinnin poistaminen perusohjelmoinnissa Painikkeisto Paina ohjelmointipainiketta. Merkkivalo palaa punaisena. Vastaanotin Paina ohjelmointipainiketta 5 sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu punaisena. Paina 5 sekunnin kuluessa painiketta tai. Merkkivalo vilkkuu pu naisena. Jos on useita painikkeistoja, toista vaiheet ja. 4 Paina ohjelmointipainiketta. Kaikki merkkivalot sammuvat. 6

8 Uuden vastaanottimen lisääminen Uusi vastaanotin voidaan lisätä olemassaolevaan ohjelmointiin. Tämä tapahtuu painamalla ohjelmointipainiketta sekä painiketta tai kaikissa lähettimissä, joilla vastaanotinta halutaan ohjata. Lopuksi uusi vastaanotin ohjelmoidaan tavalliseen tapaan, painamalla ohjelmointipainiketta ja lopuksi uudestaan kun vilkkuu. Uuden lähettimen lisääminen Uusi lähetin voidaan lisätä olemassaolevaan ohjelmointiin painamalla lähettimen ohjelmointipainiketta sekä painiketta tai. Paina sitten ohjelmointipainiketta kaikissa ohjelmointiin kuulivissa vastaanottimissa. Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat, lopetetaan ohjelmointi painamalla ohjelmointipainiketta. Ohjelmointi jossa on painikkeisto, kojerasiasäädin ja erillissäädin (tai -releet) Paina ja painikkeistossa, paina ja kojerasiasäätimessä ja paina erillissäätimessä. Odota kunnes kaikki merkkivalot vilkkuvat ja lopeta ohjelmointi painamalla. Valonsäätimien synkronisoimiseksi säädä valot mahdollisimman himmeäksi. Suurempien kuormien valonsäätö Yhden Wireless-säätimen maksimikuorma on 50 V. Jos halutaan suurempia ryhmätehoja, voidaan ohjelmoida useita valonsäätimiä toimimaan rinnan. Ohjelmointi suoritetaan kuten tavanomainen perusohjelmointi, jossa on useita vastaanottimia. Esimerkki kojerasiareleen perusohjelmoinnista Kojerasiarele K on kytketty valaisimeen L ja vastaavasti K valaisimeen L. Tässä näytetään miten kojerasiarele K ohjelmoidaan ohjaamaan valaisinta L tuotteen vasemmanpuoleisilla painikkeilla. Oikeanpuoleiset painikkeet ohjaavat tuotteisiin fyysisesti kytkettyjä valaisimia. Kojerasiarele K Kojerasiarele K Valaisin L Valaisin L Paina kerran ohjelmointipainiketta. Merkkivalo palaa punaisena. Paina 5 sekunnin kuluessa painiketta tai 4 valitaksesi vasemman puolen. Merkkivalo vilkkuu punaisena. Paina kerran ohjelmointipainiketta ja odota 5 sekuntia. Merkkivalo syttyy punaisena ja alkaa vilkkua 5 sekunnin kuluttua. 4 Ohjelmointi lopetetaan painamalla kerran ohjelmointipainiketta lähettimessä tai vastaanottimessa. Kaikki merkkivalot sammuvat. 7

9 Kojoerasiareleiden (tai -säätimien) rinnankytkentä Paina ja ensimmäisessä kojerasiareleessä, sitten ja toisessa. Lopeta ohjelmoiminen painamalla. Ohjelmoimisen keskeytys Jos haluat keskeyttää ohjelmoinnin ennen vaihetta 4 merkkivalojen vilkkuminen loppuu. Skenaariot, odota yksi minuutti, jolloin ELKO Wireless -järjestelmään voidaan ohjelmoida käyttötilanteen mukainen valaistuksen ohjaus. Tällöin huoneen kaikki valaisimet asetetaan ennalta ohjelmoituun tilaan yhdellä painikkeen painalluksella. Tätä toimintoa kutsutaan skenaarioksi. Skenaarioiden käyttäminen on erityisen miellyttävää, kun valoja ohjataan valonsäätimillä. Muista aina ohjelmoida myös skenaarion sammutus (katso sivu 0). Skenaario-ohjelmoinnissa merkkivalon väri on vihreä. Ruokailu Yövalaistus Siivous Skenaarion sammutus Skenaarion ohjelmointi Painikkeisto Paina kaksi kertaa ohjel- Jos haluat ohjelmoida useita painikkeistoja samaan skenaarioon, toista mointipainiketta. Merkkivalo palaa vihreänä. kohdat ja seuraavilla painikkeilla minuutin kuluessa. Paina 5 sekunnin kuluessa skenaariopainiketta,, tai 4. Merkkivalo vilkkuu vihreänä. 8

10 Vastaanotin 4 Paina yhden kerran ohjelmointiainiketta. Merkkivalo vilkkuu vihreänä 5 sekunnin kuluttua. Jos useita vastaanottimia halutaan mukaan skenaarioon, toista muilla vastaanottimilla. 5 Lopeta ohjelmoiminen painamalla ohjelmointipainiketta vastaanottimessa. Kaikki merkkivalot sammuvat. Jos vastaanottimessa on valonsäädin, säädä valotaso sopivaksi painikkeilla ja. Jos vastaanottimessa on rele, aseta se päälle tai pois samoilla painikkeilla. Ohjelmoinnin keskeyttäminen Jos haluat keskeyttää ohjelmoinnin ennen vaihetta 5, odota minuuttia. Merkkivalot sammuvat ja ohjelmointi keskeytyy. 00 % 0 % Uuden vastaanottimen lisääminen skenaarioon Paina ohjelmointipainiketta lähettimessä kaksi kertaa ja sen jälkeen skenaariopainiketta,, tai 4. Paina ohjelmointipainiketta uudessa vastaanottimessa, valitse haluttu valotaso ja lopeta ohjelmointi painamalla vielä kerran. Valotason muuttaminen skenaariossa Paina ohjelmointipainiketta lähettimessä kaksi kertaa ja sen jälkeen skenaariopainiketta,, tai 4. seta valotaso vastaanottimessa. Lopeta ohjelmoiminen painamalla. Toista muilla lähettimillä. Skenaarion poistaminen Painikkeisto Vastaanotin Paina kaksi kertaa. Merkkivalo vilkkuu vih - Merkkivalo palaa vihreänä. reänä. Paina 5 sekunnin ajan. Paina skenaariopainiketta 5 sekunnin kuluessa. Merkkivalo vilkkuu vihreänä. 4 Paina uudestaan. Kaikki merkkivalot sammuvat. Kun skenaariosta poistetaan useita painikkeistoja, toista vaiheet ja toisilla painikkeistoilla. 9

11 Kojerasiasäätimen skenaario-ohjelmointi llaolevassa esimerkissä kojerasiasäädin K on fyysisesti kytketty valaisimeen L. Kattoon asennettu erillisrele on kytketty valaisimeen L4. Ohjelmoidaan skenaario, jossa kojerasiasäätimellä K ohjataan valaisimia siten, että skenaariopainike asettaa valaisimen L haluttuun valotasoon ja samalla sytyttää valaisimen L4. Kun ohjelmoidaan skenaariota, tarvitaan aina myös skenaarion sammutus -painike. Kojerasiasäädin K Valaisinpistorasia Kojerasiasäädin K Sammutus 0% Valaisin L Valaisin L4 Erillisrele L4 Paina kaksi kertaa ohjelmointipainiketta. Merkkivalo palaa vihreänä. Paina 5 sekunnin kuluessa skenaariopainiketta. Merkkivalo vilkkuu vihreänä. Valaisin L kuuluu skenaarioon. Säädä valotasoksi 0% painikkeilla ja. 00 % 0 % 0 % Erillisrele L4 4 Paina kerran ohjelmointipainiketta. Merkkivalo vilkkuu vihreänä. 5 Paina sytyttääksesi valaisimen L4. Merkkivalo vilkkuu vihreänä. 6 Lopeta ohjelmoiminen painamalla ohjelmointipainiketta erillisreleessä. Kaikki merkkivalot sammuvat. Ohjelmoinnin keskeyttäminen Jos haluat keskeyttää ohjelmoinnin ennen vaihetta sammuvat ja ohjelmointi keskeytyy. 6, odota minuuttia. Merkkivalot Skenaarion sammutus Jokaiseen skenaarioon tulisi ohjelmoida skenaarion sammutuspainike, jolla sammutetaan kaikki skenaarioon kuuluvat valaisimet. Tämä painike ohjelmoidaan samalla tavoin kuin muutkin skenaariopainikkeet 0

12 ELKO Wireless kauko-ohjain ELKO Wireless kauko-ohjaimessa on 8 painiketta järjestelmän toimintojen ohjaamiseen. Kauko-ohjain ohjelmoidaan samalla tavoin kuin muutkin järjestelmän lähettimet. Perusohjelmoinnissa painikkeet toimivat pareittain samalla tavoin kuin painikkeistoissa. Painikkeet ja voidaan ohjelmoida vastaamaan painikkeiston oikeanpuoleista painikeparia jne. Skenaarioohjelmoinnissa painikkeet toimivat yksittäin. Kauko-ohjaimen ohjelmointipainiketta käytetään ruuvimeisselillä Ohjelmointipainike Merkkivalo Painikkeet - 8 Taskut merkintäliuskoille Pariston vaihtaminen Työnnä paristokotelon kantta nuolen suuntaan. Paristot sijaitsevat kannen alla ( kpl alkaliparisto, sisältyy tuotepakkaukseen). Käytetyt paristot tulee hävittää asianmukaisesti. Poista muovinen eriste Painikkeiden merkintä ennen käyttöä Kauko-ohjaimen tuotepakkaus sisältää merkintäliuskoja painikkeiden merkitsemiseen. Valitse painikkeisiin ohjelmoimiasi toimintoja vastaavat symbolit sisältävä merkintäliuska ja työnnä se kauko-ohjaimen tas kuun. Ylijääneitä merkintäliuskoja voi säilyttää kauko-ohjaimen kannen alla. Perusohjelmointiesimerkki Kauko-ohjain Paina yhden kerran ohjelmointipainiketta. Merkkivalo palaa punaisena. Valitse painike(pari) 5 sekunnin kuluessa. Merkkivalo vilkkuu punaisena. Jos useita kauko-ohjaimia ohjelmoidaan samaan vastaanottimeen, toistetaan vaiheet ja muilla kauko-ohjaimilla minuutin kuluessa.

13 Vastaanotin Paina yhden kerran 4 Lopeta ohjelmoiminen ohjelmointipainiketta. painamalla kerran Merkkivalo vilkkuu punaisena ohjelmointipainiketta. 5 sekunnin kuluttua. Kaikki merkkivalot sammuvat. Jos useita vastaanottimia ohjelmoidaan samaan ohjaukseen, toistetaan kohta vastaanottimilla minuutin kuluessa. muilla Ohjelmoinnin keskeyttäminen Jos haluat keskeyttää ohjelmoinnin ennen vaihetta sammuvat ja ohjelmointi keskeytyy. Skenaario-ohjelmointi 4, odota minuutti. Merkkivalot Kauko-ohjain Paina kaksi kertaa ohjelmointipainiketta. Merkkivalo palaa vihreänä. Paina 5 sekunnin kuluessa skenaariopainiketta - 8. Merkkivalo vilkkuu vihreänä. Jos skenaarioon halutaan useita kauko-ohjaimia, toista vaiheet ja toisilla kauko-ohjaimilla minuutin kuluessa. Vastaanotin Paina yhden kerran ohjelmointipainiketta. Merkkivalo vilkkuu vihreänä 5 sekunnin kuluttua. 5 Lopeta ohjelmoiminen painamalla kerran ohjelmointipainiketta vastaanottimessa. Kaikki merkkivalot sammuvat. 4 Jos vastaanottimessa on valonsäädin aseta haluttu valotaso painikkeilla ja tai ja 4. Jos vastaanottimessa on rele, aseta rele päälle tai pois vastaavasti. Merkkivalo vilkkuu vihreänä. 00 % 0 % Ohjelmoinnin keskeyttäminen Jos haluat keskeyttää ohjelmoinnin ennen vaihetta 5, odota minuuttia. Merkkivalot sammuvat ja ohjelmointi keskeytyy.

14 Kytkentäkaavio Valonsäätimet Releet sennuskotelo ELKO Wireless asennuskoteloon soveltuu asennettavaksi erillisrele tai -säädin. sennuskotelo sisältää vedonpoistajat. Se asennetaan piiloon, esimerkiksi alaslaskettuun kattoon.

15 ELKO Wireless -tuotteet Painikkeistot Plus WL P4 valkoinen Plus WL P4 alumiini Plus WL P4 musta Kojerasiareleet Plus WL P4 rele 6 valkoinen Plus WL P4 rele 6 alumiini Plus WL P4 rele 6 musta Kojerasiasäätimet Plus WL P4 valons. 50W valk Plus WL P4 valons. 50W alum Plus WL P4 valons. 50W musta Kauko-ohjain WL kauko-ohjain Erillisrele ja -säädin kojerasiaan Plus WL rele 6 kojerasiaan Plus WL valons. 50W kojeras Erillisrele ja -säädin asennuskotelolla WL rele 6 koteloitu WL valons. 50W koteloitu sennuskotelo, sopii tuotteille 45 ja 45 WL asennuskotelo Umpikeskiölevyt Plus WL keskiölevy valkoinen Plus WL keskiölevy alumiini Plus WL keskiölevy musta Paristo painikkeistoon WL paristo CR Symbolilevysarja painikkeistoille, kojerasiareleille ja -säätimille Plus symbolilevysarja valkoinen Plus symbolilevysarja alumiini Plus symbolilevysarja musta

16 sentaja: ELKO S, Postboks 4, N-0 Sandvika, Tlf: Faks: ELKO, ox 4700, Stockholm, Tel: Fax: ELKO Suomi Oy, Olarinluoma 9, 000 Espoo,Puh: Fax:

ELKO Wireless. Ennennäkemätön asentamisen vapaus!

ELKO Wireless. Ennennäkemätön asentamisen vapaus! ELKO Wireless Ennennäkemätön asentamisen vapaus! ELKO Wireless Nyt voit ohjata valoja mistä vain. Valokytkimen voi kiinnittää esimerkiksi lasiin kivi- tai hirsiseinään, ilman sähköjohtoja. Johdoton ELKO

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Siinä tapauksessa tätä ohjelehtistä ei tarvita.

Siinä tapauksessa tätä ohjelehtistä ei tarvita. CONNECT -järjestelmä on älykäs ja joustava verkko, jossa yksittäiset laitteet eivät vain yksipuolisesti lähetä tai vastaanota signaaleja, vaan ne myös kommunikoivat keskenään. Näin järjestelmä käyttää

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI T80 Tele Radio Leopard Rx2 Asennusohjeet Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI Kiitämme Tele Radio-tuotteen hankkimisesta Tele Radio T80 Leopard RX2 LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENNUSTA

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Copyright Eledux Oy, kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYSLUETTELO. Copyright Eledux Oy, kaikki oikeudet pidätetään. SISÄLLYSLUETTELO 1. EBUS-JÄRJESTELMÄ 3 2. KÄYTTÖOHJE 4 2.1 VALAISTUKSEN OHJAUS 4 2.1.1 Yksittäisten valaistusryhmien ohjaus 4 2.1.2 Tilannevalojen valinta EBUS-kytkimellä 4 2.1.3 Tilannevalojen ohjelmointi

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Oikeakätisen lukon koodit ovat erilaiset. KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Connect

Tuoteluettelo. Connect 08 Tuoteluettelo Connect 2 Sisällys Johdottomat kytkimet 5 Liitäntäyksiköt 10 Ohjauskeskukset 12 Tarvikkeet 13 Connect Langattomaan kodinohjaukseen Connect on helppo ja moderni tapa ohjata langattomasti

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin)

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) MALLI: Nexa MLR-1105 MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) Oppimispainike Äänenvoimakkuuden valintapainike Soittoäänen

Lisätiedot

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Valmistuspäivästä 4/2014 alkaen KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi DVC/0 DC/0 DVC/0 ME DC/0 ME DPF AL DPF NF DPF ME Ohjelmointi 00/0-0-0 THANGRAM, SISÄLLYSLUETTELO:. TEKNISET TIEDOT. Säädöt ja ledien Signalointi. Käyttö virtalähteen kanssa.. Kytkentäesimerkkejä. Liittimien

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Tele Radio Lion PERUS- OHJEET FINNISH/ SUOMI IM-860-RX010-A06-FI

Tele Radio Lion PERUS- OHJEET FINNISH/ SUOMI IM-860-RX010-A06-FI 860 Tele Radio Lion PERUS- OHJEET FINNISH/ SUOMI IM-860-RX010-A06-FI 42434445 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 * S1 * S3

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Huomio: Ulkolämpötila-anturin kantama on 30 m ilman esteitä. Tosiasiallinen kantama voi vaihdella signaalin kulun mukaan.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-422 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-422  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä edestä Näkymä takaa 1. Painike "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" 2. Painike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti 088U0211 Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 on uuden sukupolven radiopuhelin, jota voidaan käyttää lupavapaasti useimmissa EU-maissa PMR446-kanavilla (446.00625 446.09375 MHz). Tarkista maakohtaiset

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta.

Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta. Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta. Älä koskaan asenna defibrillaattorikaappia siten, että se altistuu suoralle auringonvalolle. Liian lämpimään paikkaan asennettu kaappi

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli)

Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli) 088U0210 Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli) Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................ 5 4.

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot