Yhdessä. Uusi Sastamalan kaupunki tasoittaa. e n e m m ä n Tiedotuslehti Sastamalan kaupungin perustamisesta Sastamala.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä. Uusi Sastamalan kaupunki tasoittaa. e n e m m ä n Tiedotuslehti Sastamalan kaupungin perustamisesta 1.1.2009. Sastamala."

Transkriptio

1 Julkinen tiedote Yhdessä e n e m m ä n Tiedotuslehti Sastamalan kaupungin perustamisesta Sastamala Punkalaitumelaisten kriittisyyteen kuntaliitoksen suhteen on Antero Aleniuksen mielestä ymmärrettävät perusteet, sillä kunta on tehseilaa vakaasti Uusi Sastamalan kaupunki tasoittaa mukana olevien kuntien taloudellisia eroja ja parantaa merkittävästi toiminnallista varmuutta ja taloudellista asemaa. Yksittäiset ja yllättävät menoerät eivät enää vie paattia pohjakosketukseen ja mikkiä merihätään. Yhteisellä kaupungilla saamme parhaan turvan taloudellisia uhkia vastaan ja kannamme riskit yhdessä. Ajamme näin parhaiten asukkaiden etuja ja edistämme alueen taloudellista ja toiminnallista vahvuutta, Punkalaitumen kunnanjohtaja Antero Alenius tähdentää. Hynttyiden yhdistämisellä turvataan tavallisille kuntalaisille tärkeät palvelut. Päivähoito, opetus, terveys- ja vanhustenhuolto tarjotaan edelleen tuttuina lähipalveluina. Muutamassa vuodessa yllämme pelkästään hallintoa tehostamalla vuositasolla miljoonan euron säästöihin, Vammalan kaupunginjohtaja Paavo Salli laskelmoi. Liikkeelle päästään puhtaalta pöydältä ilman alijäämätaakkaa. Tuloveroprosentti tulee pitää maakunnallisesti kilpailukykyisellä tasolla, eikä uutta alijäämää saa päästää syntymään. Pitkä yhteistyön historia tarjoaa oivan kasvualustan sujuvalle ja tuloksekkaalle rinnakkaiselolle sekä henkilöstön vahvalle yhteishengelle. Paatit matkalla aallokkoon kuntajohtajien kipparikvartetti Eero Mäki-Tanila (vas.), Esa Sirviö, Antero Alenius ja Paavo Salli luotsaa kuntiaan kohti yhteistä paattia. Sastamalan kurssi pysyy vakaana, eivätkä pienet puhurit sitä heilauta. nyt lähivuodet hyvää tulosta. Kunta toimii kuitenkin pitkälti korkeiden valtionosuuksien varassa. Väestörakenteen terveyden- ja vanhustenhoitoon tuomat haasteet nostavat taivaalle synkkiä pilviä. Terveen talouden imago elää vahvassa, eikä viiden viime vuoden aikana kiristynyttä taloutta ole vielä sisäistetty. Nykyisellä menokehityksellä kunnalle ei jää investointikykyä, vaan kaikki liikenevät varat menevät jatkossa käyttötalouden pyörittämiseen. Olemme nykymenolla kriisiytyvän kunnallistalouden tiellä, Alenius arvioi. Liitoshankkeessa kyse ei ole kunnan, vaan ennen kaikkea asukkaiden tulevaisuuden turvaamisesta, hän lisää. Äesässä talouden tunnusluvut ovat painumassa pakkaselle ja kuntaa uhkaa jatkuva alijäämäkierre. Lähivuosina tuloveroprosenttiin on 1-2 prosentin korotuspaine. Uusi kaupunki pystyykin vastaamaan parhaiten tulevaisuuden palveluhaasteisiin ja tyynnyttämään talouden vakautta uhkaavat puhurit. Nyt on oikea aika etsiä lisää resursseja voimavarat yhdistämällä. Investointitarpeet ovat meillä jatkossakin isot ja lainarahan osuus on jo nyt kova, Äetsän kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila luonnehtii. Mouhijärvi merihädässä Mouhijärvellä kattamattoman alijäämän määrä noussee jo tämän vuoden jälkeen yli 1000 euroon per asukas. Talouden näkökulmasta jokaisen pitäisi ymmärtää, että itsenäisenä kuntana tulevaisuutemme on enemmän kuin uhattuna. Kuluvan vuoden tilinpäätöksen jälkeen meidät luokitellaan todennäköisesti talouden puolesta kriisikunnaksi, Mouhijärven kunnanjohtaja Esa Sirviö varoittaa. Tuloveroprosentti hilattiin pakon sanelemana 20,50:een, eikä kasvava kunta kestä uusia takaiskuja. Kuntaan kohdistuu valtava kasvupaine, johon emme pysty vastaamaan yksin, Sirviö painottaa. Kuluvan vuoden alussa toteutettu Vammalan ja Suodenniemen liitos on tuonut runsaasti kokemusta liitoskuvioista. Paavo Sallin mukaan muutoksesta ei juuri ole kiirinyt kielteisiä viestejä, vaan palvelut ja elämä jatkuvat normaaliin tapaan. Muutos ymmärretään helposti väärin. Kuntalaisilta ei olla viemässä mitään, vaan kuntien alueella asukkaat palvellaan jatkossakin hajautetusti. Tietysti organisaatio etsii aina muotoaan ennen kuin kaikki toimii kuin rasvattu salama.

2 Yhdessä kohti Sastamalaa Kädessäsi on perusteilla olevan Sastamalan kaupungin tiedotuslehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Mouhijärvellä, Punkalaitumella, Vammalassa ja Äetsässä. Tarjolla on tietopaketti, joka kertoo hankkeen vaikutuksista elämääsi omilla kotikulmillasi. Lehdessä ei jahkailla ja jossitella, vaan kerrotaan muutoksen tuulista ja yhteistyön eduista konkreettisella tavalla ja objektiivisesta näkökulmasta. Mitä hyötyä Sastamalasta asukkaille on? Miten lähipalvelut järjestetään tulevaisuudessa? Kuinka kaupungista tehdään entistä houkuttelevampi asuinpaikka? Kuntien valtuustot päättävät kaupungin perustamisesta tai perussopimuksen hylkäämisestä joulukuun kokouksissaan. Moni asia jalostuukin suunnitelmasta käytäntöön vasta vuoden 2008 kuluessa. Ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä löydät jatkossa internetistä osoitteesta Tavoitteena on perustaa yhteinen Sastamala, jossa asukkaat voivat viettää turvallista, terveellistä ja tasapainoista elämää viihtyisässä ympäristössä ja toimivien palvelujen äärellä. Yhdessä olemme enemmän! Laskutusta tarkastavat kanslisti Sirpa Löytti (vas.) ja toimistosihteri Paula Hurnanen siirtyvät jatkossa Äetsän palveluksesta Sastamalan palkkalistoille. Tarkka työnkuva selviää hallinnon henkilöstölle ensi vuoden aikana. Työt jatkuvat entiseen tapaan Sastamalan perustamisella ei ole välitöntä vaikutusta kuntien henkilöstön asemaan. Valtaosa työtehtävistä säilyy täysin ennallaan. Kuntajakolaki takaa työ- ja virkasuhteiden säilymisen viideksi vuodeksi eteenpäin. Ensi vuoden syyskuun loppuun mennessä jokainen tietää omat tehtävänsä. Suurimmat muutokset koskevat hallinnon henkilöstöä. Monissa yksiköissä ei tapahdu työntekijän kannalta lainkaan muutoksia, kaupunginlakimies Tapani Koivu kertoo. Suunnitelmien mukaan hallintohenkilöstö keskitetään jatkossa yhteisen johdon alle. Kun voimavaroja vapautuu muihin tehtäviin, erityisosaamista voidaan hyödyntää entistä paremmin koko kaupungin hyväksi. Määräaikaiset työsuhteet jatkuvat sopimuksen mukaan. Uudet määräaikaisuudet päättyvät lähtökohtaisesti viimeistään vuoden 2008 lopussa. Jatkosta päätetään tarpeen mukaan. Ihmisten omia toiveita pyritään kuuntelemaan muutosvaiheessa. Töissä käydään alueen sisällä paljon ristiin, joten myös henkilöstösiirrot työpisteestä toiseen voivat olla mahdollisia. Rekrytoinnissa riittää haasteita Uuden kaupungin palvelukseen siirrytään entisillä työehdoilla ja palkalla. Kenenkään palkka ei jatkossa muutu ellei työtehtäviin tule olennaista muutosta nykyisestä. Samalla tehtävänimikkeellä työt voivat eri kunnissa olla hyvin erilaisia. Pienissä kunnissa tehtäväkuvat ovat usein laajempia, ja suuremmassa yksikössä korostuu erityisosaaminen, Koivu kertoo. Palkkausjärjestelmä harmonisoidaan koko alueella vuoden 2010 loppuun mennessä. Neljän kunnan palveluksessa on tällä hetkellä 1086 vakituista työntekijää. Vuoteen 2015 mennessä joukosta eläköityy 273 henkilöä. Resurssien riittävyyttä voidaan tarkastella koko ajan joustavasti eläköitymisen kautta. Vaihtuvuus on suurta kaikilla hallinnonaloilla, mutta opettajien osalta kuitenkin keskimääräistä vähäisempää. Rekrytointitarve on erityisen suuri Saspen palkkalistoilla olevan terveyden- ja vanhushuollon henkilöstön kohdalla. Korkeasti koulutetun henkilöstön saanti tulee jatkossa olemaan Sastamalalle todella suuri haaste. Ensi vuoden alkupuolella kiinnitetään erityishuomiota henkilöstölle järjestettävään muutoskoulutukseen. Tarkoitus on hälventää ennakkoluuloja ja kertoa tulevasta. Sastamalasta päätetään Päätökset uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta tehdään Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän valtuustoissa 10. joulukuuta. Kokouksissa päätetään myös hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen hyväksymisestä. Mikäli päätökset ovat myönteiset, kunnat tekevät valtioneuvostolle esityksen kuntajaon muutoksesta vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen asia etenee sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen valmisteltavaksi. Kuntien asukkaille ja muille asianomaisille varataan 30 vuorokautta aikaa mahdollisten yhdistymistä koskevien huomautusten tekoon. Huomautukset käsitellään kunkin kunnan kunnanhallituksessa, ja niistä annetaan lausunto lääninhallitukselle. Kun kuntajaon muutosta koskeva asia on muuten valmisteltu, lääninhallitus antaa vielä lausunnon muutosten vaikutuksista valtion alue- ja paikallishallintoon sekä EU:n toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. Kuntajaon muutos tulee voimaan aina kalenterivuoden alussa. Jotta liitos toteutuisi , valtioneuvoston on tehtävä päätös asiasta viimeistään

3 Verkostolukio avaa uusia uria Kasvunpolku ohjaa eteenpäin Päivähoito ja koulunkäynti jatkuvat turvallisessa ympäristössä ja tuttujen ihmisten huomassa myös Sastamalan kaupungissa. Lähipalvelut säilyvät entiseen tapaan, mutta toimintatapoja kehitetään nykyisestä. Päivähoito pyritään järjestämään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Esikoululaisen hoitopaikan ja koululaisten iltapäivätoiminnan olisi hyvä olla samassa paikassa kuin koulu tai ainakin niin lähellä, etteivät lapset joutuisi kulkemaan pitkiä matkoja päivän aikana, päivähoito- ja peruskoulutyöryhmää vetävä Äetsän sivistysjohtaja Arja Valtonen kertoo. Tavoitteena on kehittää katkeamaton lasten ja nuorten kasvun- ja opinpolku, jossa juniorin varttumista seurataan päivähoitoiästä ylioppilaaksi saakka. Polkuajatteluun sisältyvät myös nuorisotoimen ja terveydenhuollon palvelut, joten sama terveydenhoitaja voisi hoitaa asioita päivähoidosta lukioon asti. Päivähoito ja perusopetus halutaan järjestää yhtenä lapsen kasvua tukevana kokonaisuutena. Työryhmässä on keskusteltu muun muassa luokattomasta alkuopetuksesta 0-2-luokkalaisille. Tällä mataloitettaisiin esiopetuksen ja koulun välistä siirtymää, Valtonen kertoo. Yhtenäisen kasvunpolun rakentamisella kootaan resursseja tärkeisiin tukipalveluihin, kuten erityisopetukseen, oppilashuoltoon ja avustamiseen. Kerhotoimintaa voidaan tarjota sujuvasti koulun ja nuorisotoimen yhteistyönä. Normaalisti kesäksi lomautettaville koulunkäyntiavustajille voisi näin löytyä kesäksi töitä vaikkapa vapaa-ajan puolelta. Lasten ja nuorten sana kuuluu Uudella kasvun- ja opinpolulla lapset ja nuoret ovat vahvasti asiakkaan roolissa ja heidän ajatuksiaan kuunnellaan päätöksenteon tukena. Uudessa kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja koulujen oppilaskunnat. Kun nuoret pääsevät vaikuttamaan itse ja ovat aidosti motivoituneita, ongelmia tulee vähemmän. Arja Valtosen mukaan kuntien erilaisten toimintatapojen vertailu on tuonut kehitystyöhön arvokasta pääomaa. Asioita on käsitelty vilpittömän ennakkoluulottomasti. Haluamme ottaa käyttöön taloudellisesti ja toiminnallisesti parhaat käytännöt, jotka toimivat lapsen parhaaksi. Organisaation pitää pystyä myös oppimaan ja kehittymään jatkuvasti. Ensi vuoden puolella suunnitteluun otetaan mukaan lisää käytännön työn tekijöitä. Yhtenäiset toimintatavat näkyvät osittain jo lukuvuodesta alkaen. Punkalaitumen koulukuraattori Sanna Ylistenniemi-Mustalahti tapaa 6-7 luokan nivelvaiheessa kaikki nuoret. Juttukavereina Eveliina Niemi (vas.), Maria Viitasaari ja Minttu Mäkinen. Sastamalan verkostolukio tuo oppilaiden ulottuville entistä laajemman ainekirjon. Mouhijärven ja Äetsän lisäksi Punkalaidun ja Vammala siirtyvät yhteiseen verkko-opintojen aikakauteen. Verkostoitumisen ansiosta lukiolle maksetaan jatkossakin korotettua valtionosuutta. Vuositasolla tämä merkitsee toimintaan euron pelivaraa. Koemme muutoksen ennen kaikkea mahdollisuutena parantaa lukioiden toimintaa. Asetus on voimassa määräajan. Niissä lukioissa, jotka tekevät tänä aikana pysyviä ratkaisuja, korotettu valtionosuus jää voimaan, lukiotyöryhmää vetävä Mouhijärven koulutoimenjohtaja Elina Jaakkola kertoo. Videoneuvottelu ja verkko-opiskelu ovat jatkossakin lähiopiskelua täydentäviä elementtejä. Ne tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden esimerkiksi lyhyiden kielten ja reaaliaineiden syventävien kurssien opetukseen. Tekniikan osaamista tarvitaan jokaisessa toimipisteessä, joten voimavaroja täytyy aluksi keskittää opettajien koulutukseen ja opintojen ohjaukseen. Verkostolukion myötä päteviä aineopettajia saadaan helpommin ja opetuksen taso säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Päätyökseen Äetsässä opettava Kaarina Hevonkorpi- Mäkelä johdattaa myös Mouhijärven lukiolaisia venäjän alkeisiin. Opiskelun lomassa Joonas Sairiala, Anna- Kerttu Venäläinen, Tiia Silfverberg ja Reetta Julkunen tutustuvat venäläiseen kulttuuriin ja hierovat tuttavuutta samovaarin kanssa. Tunneilla pilkitään vähemmän Verkoston seittejä pitelee hyppysissään koko lukiota johtava rehtori ja hänen apunaan toimii kaikkien neljän lukion henkilöstö. Videoyhteyttä kohtaan esitetylle kritiikille ei Mouhijärven lukion rehtori Kari Koivurannan mukaan löydy pohjaa. Kuva ja ääni kulkevat nykyään sähköisesti omaa kaistaa pitkin ja ongelmat ovat harvinaisia. Mouhijärvellä ja Äetsässä vuonna 2002 käyttöönotetun tekniikan lastentaudit on podettu. Virtuaaliopiskelu vaatii oppilailta aktiivista ja oma-aloitteista otetta. Se sopii ennen kaikkea motivoituneille oppilaille. Verkon kautta avautuu mahdollisuuksia, joita pienessä yksikössä muutamalle oppilaalle ei muuten voitaisi tarjota. Näillä tunneilla oppilaat nukkuvat varmasti vähemmän kuin normaalisti, Koivuranta naurahtaa. Opetus on toiminut ongelmitta muun muassa Suonenjoen, Konneveden ja Padasjoen suuntaan. Yhteyden kautta on opiskeltu esimerkiksi venäjää, ranskaa, elämänkatsomustietoa ja englannin kirjoituskursseja. Myös ammatillisen koulutuksen ja lukio-opintojen yhdistäminen onnistuu verkostolukion ansiosta entistä sujuvammin. 3

4 Viihtyisiä asuinalueita tarjotaan jatkossa Sastamalan joka kolkalta. Kaavoitus siivittää kasvuun Sastamala pyrkii vakaaseen kasvuun aktiivisella maapolitiikalla ja kaavoituksella. Lähtökohtana on rakentaa palettia pitkäjänteisesti ja tulevaisuutta ajatellen. Sastamalan kaavoitusohjelman laadinta aloitetaan heti ensi vuonna asukkaan raja olisi hienoa rikkoa vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteeseen pääsy edellyttää 900 omakotitontin myymistä. Vasta puolet tonttimaasta on olemassa, joten haastetta riittää. Maanhankinta on toiminut Vammalassa hyvin. Luottamus maanomistajiin on saavutettu, kun hankintapolitiikka on selkeästi kaikkien tiedossa, tekniikkatyöryhmää vetävä apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo kiittelee. Osayleiskaavoja laaditaan jatkossa kattavasti eri puolille kaupunkia. Teknisen puolen resurssit ovat aiemmin jarruttaneet kuntien kehitystä ja kasvua, sillä suunnitteluun ei ole ollut riittäviä voimavaroja. Kaupungin rakennetta tulee kehittää koko alueella. Suunnitelmissa täytyy olla tasapuolisuutta, mutta painopiste on luonnollisesti siellä, missä kysyntä on suurinta. Tiekuntia autetaan alkuun Yksityisteiden kunnostus on uudessa kaupungissa nostettu vahvasti esille. Tuloksia saavutetaan kuitenkin vain aktiivisten tiekuntien kautta, sillä vain ne voivat saada valtiolta avustuksia. Tiekuntien toiminta on ollut pitkään lähes pysähdyksissä, jos kunta on huolehtinut kunnossapidosta. Toivomme tiekuntien järjestäytyvän aktiivisesti, jotta hankkeisiin saataisiin valtion rahoitusta. Peruskorjausavustuksia ei nykyisin täydessä määrin hyödynnetä, vaikka rahoitusta kyllä olisi tarjolla. Valtionosuus voi kattaa jopa 60 prosenttia töiden kustannuksista. Loppuosuus jää kaupungin ja tiekuntien harteille. Vuosina kunnat voivat itse päättää yhdistymisavustusosuudestaan peruskorjauksiin osoittamansa kuntarahoituksen suuruuden ja osoittaa myös kuntakohtaista lisäosuutta hoitokustannuksiin. Tuemme tiekuntien toimintaa ja autamme niitä tarvittaessa myös järjestäytymään, Erjo lupaa. Sastamala ajaa aktiivisesti myös seutukunnallisesti tärkeiden tiehankkeiden toteuttamista. Kärkihankkeiksi on nostettu Vammalan ja Punkalaitumen välisen seututie 252:n parantaminen sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen väleille Häijää Mustianoja Iirolan risteys sekä Ruotsila Nuupala. Maanrakennus Lahdenperä urakoi vesihuoltohanketta Häijään ja Karkun välillä. Työ etenee metrin päivätahdilla. Työmaalta voi bongata myös salskeita sinkkumiehiä kuten kuvassa myhäilevän Mikko Keskisen. Heinoon vesihanke avaa pelin Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan vesihuoltohanke tuo vesihuollon piiriin maaseutualueilla satoja uusia talouksia. Vammala - Karkku siirtoviemäri otetaan käyttöön jo kuluvan vuoden lopulla. Putkeen on liittymässä yli 100 taloutta. Työt käynnistyvät Heinoossa ensi vuoden alussa, ja toteuttajana on toiminta-aluettaan laajentanut Illon vesihuolto-osuuskunta, Erjo kertoo. Syksyllä 2008 valmistuu valtion vesihuoltotyön ensimmäinen vaihe, kun Häijään ja Karkun sekä Häijään ja Ulvaanharjun/Enonlähteen väliset työt saadaan päätökseen. Valtion vesihuoltotyön toinen vaihe, Mouhijärvi Suodenniemi osuus on näillä näkymin kunnossa vuoden 2009 loppuun mennessä. Vesihuoltohankkeen urakoissa 2,5 metrin syvyiseen kaivantoon upotetaan 70 kilometriä vesijohtoa ja 40 kilometriä paineviemäriä. Runkolinjan valmistuttua pääpaino on kylätaajamien ja maaseutualueiden hankkeissa. Vammalan jätevedenpuhdistamo saneerataan vuoteen 2012 mennessä, jonka jälkeen myös Mouhijärven ja Suodenniemen jätevedet johdetaan puhdistettaviksi Vammalaan. Vesihuollon maksut nousevat portaittain Taksat yhtenäistetään koko Sastamalan alueella vaiheittain. Korotukset perustuvat käyttökuluihin ja vesihuoltohankkeiden investointeihin. Punkalaitumella ja Mouhijärvellä veden ja jäteveden maksut eivät kata kaikkia kuluja. Tuotantokustannuksiin ja investointeihin suhteutettuna maksut ovat korotusten jälkeen liikelaitosta koskevan lain mukaiset. Laskelman luvut perustuvat arvioon, jossa kaikki vuosille suunnitellut investoinnit toteutetaan. Jos investointeja toteutetaan vähemmän, maksut eivät myöskään nouse niin korkeiksi. Myös tulopuolen ennuste voi ylittää laskelmat, Jaakko Erjo arvioi. Taksalaskelmat tehdään reaaliaikatiedoin vuonna 2008 ja sen jälkeen vuosittain tulevien maksujen määrittämiseksi. 150 kuutiota vuodessa kuluttavan talouden maksu nousee näillä näkymin vaiheittain vuoteen 2010 mennessä Punkalaitumella 402:sta ja Mouhijärvellä 578:sta 658 euroon sekä Vammalassa 609:stä 712 euroon. Äetsän maksu on nykyisin 459 ja vuonna 2010 arviolta 603 euroa. Äetsä pääsee alkuvaiheessa vähemmällä. Siellä on jo aiemmin investoitu voimakkaasti ja verkosto on hyvässä kunnossa. Vuodesta 2011 alkaen taksat ovat kaikille samat. 4

5 Porkkanat vauhdittavat kehitystä Uuden kaupungin perustamiseen valtiolta saatava 9,72 miljoonan euron yhdistymisavustus tarjoaa oivan piristysruiskeen alueen kehittämiseen. Vuosien aikana maksettava tuki mahdollistaa hankkeita, joiden toteutus olisi muuten vaakalaudalla tai jopa mahdotonta. Porkkanarahoista käytetään yhteisiin alueen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin 2,54 miljoonaa euroa. Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala ja Äetsä saavat kukin kuntakohtaisiin investointeihin lisäksi 1,36 miljoonaa euroa. Väestömäärä on kasvussa ja myönteinen kehitys pitää varmistaa kaikin mahdollisin tavoin. Uusia tarpeita ilmenee hankkeen edetessä, joten siksi kaikkien rahojen käytöstä ei ole järkevää päättää heti, Vammalan kaupunginjohtaja Paavo Salli luonnehtii. Lopun 1,9 miljoonan euron käytöstä päättää uuden kaupungin valtuusto. Organisaatioiden ja käytäntöjen yhteensovittamiseen liittyy myös menoja, jotka tarkentuvat vasta työn edetessä. Vasta tarvittavien investointien jälkeen jäljelle jäävällä osalla on verotusta keventävä vaikutus, Salli kertoo. Yhteiset hankkeet kasvun tukena Kuntanelikon yhteisiin hankkeisiin kuuluvat vesihuoltohankkeen viimeinen Häijään ja Suodenniemen välinen osio sekä yhteisen vesihuollon suunnittelu ja toteutus maaseutualueille koko Sastamalan alueella. Suunnitelmissa on myös laatia yleiskaavat Häijää Karkku ja Punkalaidun - Vanttila alueille sekä Kokemäenjokilaaksoon välille Keikyä Kiikka Vammalan keskusta. Lisäksi pohjakartat laitetaan ajan tasalle koko kaupungin alueella. Avustusta käytetään myös yritystoiminnan edistämiseen ja alueen markkinointiin. Yksityisteitä kohennetaan jatkossa kaikissa neljässä kunnassa, mikäli kunnat päättävät kohdentaa osuuksiaan tähän tarkoitukseen. Avustusten pelisäännöt yhtenäistetään kolmessa vuodessa, jotta kunnossapitotöitä voidaan tukea samoin perustein koko kaupungissa. Kuntakohtaisten 1,36 miljoonan euron avustusten käytöstä päätetään ensi vuonna valtuustoissa. Sastamalan perustaminen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden koko alueen yhteiselle maankäytön suunnittelulle. Viihtyisiä asuinalueita joka kolkalle Vammala jatkaa summalla muun muassa Suodenniemen kanssa sovittuja kotiseutumuseon, uimarantojen ja kaavateiden kunnostustöitä. Merkittävin yksittäinen hanke on ison vesihuoltohankkeen loppurahoitus. Liikelaitokselle myönnettävä koroton laina tuottaa 20 vuoden aikana takaisin maksettaessa Sastamalan hyväksi euroa vuodessa. Lisäksi rahaa sijoitetaan Vammalassa uusiin asuntoalueisiin ja yksityisteiden avustuksiin, Salli kertoo. Äetsässä painopiste on Kiikkaan ja Pehulaan perustettavissa uusissa asuinalueissa. Saappalaan Hiunuun ja Ruotsilaan Kinninmäkeen kaavoitetaan noin 2000 neliön tontteja. Lisäämme läntisen alueen vetovoimaa. Tavoitteena on, että Äetsän lähipalvelut voidaan turvata pitemmälläkin aikavälillä ja muun muassa koulujen oppilasmäärät pysyvät vakaina. Myös terveyskeskuksen palvelujen vastaanottotiloja on tarkoitus kohentaa, Äetsän kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila luonnehtii. Mouhijärvellä yksi keskeinen investointi on Häijään uusi päiväkoti, joka vapauttaisi lisäneliöitä tilojen suhteen äärirajoilla toimivalle koululle. Mouhijärvellä väestönkasvun paine on kaikkein suurinta, joten päiväkodin ohella maanhankinta, kaavoitus ja kunnallistekniikka Häijää Uotsola alueelle ovat olennaisia hankkeita. Toki kunta voi omalla päätöksellään painottaa myös muita mahdollisia investointikohteita, Mouhijärven kunnanjohtaja Esa Sirviö muistuttaa. Punkalaitumen kehittyminen edellyttää kaavoituksen ajantasaistamista ja kykyä kunnallistekniikan rakentamiseen. Sastamala voi tarjota erilaisia houkuttelevia asuinalueita kaupungin joka kolkalta. Punkalaitumella hyvillä alueilla sijaitsevista omakotitonteista on ollut pulaa. Saunaojan kunnallistekniikan rakentaminen poistaa tämän ongelman, kunnanjohtaja Antero Alenius kertoo. Yhdistymisavustuksia kohdistetaan myös mm. yläaste lukion peruskorjaukseen, liikenneväyliin ja asukkaiden viihtyvyyttä edistäviin toimiin. Lisäksi Haukankosken kehittäminen edellyttää myös kiinteistön saneerausta. Kunnanjohtaja Esa Sirviö aloitti Häijääseen kaavaillun päiväkodin pohjatyöt innokkaiden lasten kanssa. Työ sujui sen verran sutjakkaasti, että osaava urakoitsijakin on jo tiedossa. Äetsän lähipalvelut pyritään turvaamaan aktiivisella otteella. Väriviikolla yäasteella ja lukiossa vedettiin kuitenkin sikeitä. Pyjamatyyliä ja unenlahjoja esittelivät Anu-Reetta Lehtimäki (vas.), Mikko Laurén, Serafiina Syren ja Sofia Syren. 5

6 Sastamala miellyttää kuntalaisia Miltä maistuisi elämä Koiramäessä, Liittolassa, Pölhöjärvellä tai Suur-Punkalaitumella? Muun muassa edellä mainitut nimet piirtyivät kuntalaiskyselyn vastauslomakkeelle. Ylivoimaiseksi suosikiksi nousi kuitenkin Sastamala, jonka kannalle asettui 39 prosenttia vastaajista. Uuden kaupungin perustamisen tiimoilta toteutettu kysely toimitettiin kussakin kunnassa 700 äänioikeutetulle. Vastausprosentti nousi 56:een. Sastamalan peesissä muista vaihtoehdoista Tyrvää keräsi 20, Rautavesi 15, Vammaskoski 3 ja Karkku 1 prosentin äänisaaliin. Kuntalaisten omat nimiehdotukset saivat 22 prosentin kannatuksen, josta Vammalan osuus oli 10,9 prosenttia. Äetsäläiset yllättivät Kuntalaiskyselyn vastausprosentti oli Vammalassa 61, Punkalaitumella 58 sekä Äetsässä ja Mouhijärvellä 52. Kyselyssä nousi selkeästi esiin myönteinen suhtautuminen uuden kaupungin perustamiseen. Kaikissa kunnissa suurin osa kantaa ottaneista kannatti hanketta, vaikka Punkalaitumella oltiinkin selvästi muita varauksellisempia. Yhdistymisen kannalta ihmiset olivat aika yksimielisiä, kuntaselvityksen työrukkasena olleen konsulttiyhtiö Efekon tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen painottaa. Yleensä kuntaliitosten kannatus on selkeästi suurinta alueen keskuskaupungeissa, joten Äetsän vahvoja lukuja voidaan pitää yllättävinä. Sastamalaan suhtautui myönteisesti 75 prosenttia äetsäläisistä ja 76 prosenttia vammalalaisista. Myöhemmin liitosta harkitsevien joukossa prosentit kiepsahtivat Äetsän eduksi Mouhijärven vastaajista kuntaan liittyisi heti vuoden 2009 alussa 57 ja Punkalaitumelta 37 prosenttia. Myöhempinä ajankohtina liitosta harkinneiden määrät olivat em. kunnissa 18 ja 24. Punkalaitumen avoimissa vastauksissa tuotiin usein esiin luottamus kunnan selviytymiseen itsenäisenä. Kunnat ovat kuitenkin joka tapauksessa todella kovien haasteiden edessä 5-10 vuoden sisällä vanhusväestön osuuden kasvaessa rajusti, Miettinen huomauttaa. Hänen mielestään otollinen aika uudelle kaupungille on juuri nyt, sillä vuoteen 2012 mennessä valtion tarjoamat porkkanarahat laskevat portaittain huomattavasti. Lähipalvelut arvostetaan korkealle Suuria yllätyksiä kyselyn tuloksista saa etsiä suurennuslasin kanssa. Nykyisten kuntien tarjoamia lähipalveluja arvostetaan ja ne halutaan säilyttää jatkossakin. Keskeiseksi huolenaiheeksi koetaan palvelujen turvaaminen myös tulevaisuudessa sekä talouden tasapaino ja kuntien väliset etäisyydet, jotka nousevat lähes poikkeuksetta esiin tehtiinpä vastaava selvitys missä päin Suomea tahansa. Etäisyydet ovat kuitenkin ainakin osittain voitettavissa asiointilinjoja perustamalla, Miettinen muistuttaa. Perusopetuksen kouluverkko haluttiin säilyttää nykyisellään 86 prosentissa vastauksia, mutta 64 prosenttia oli valmis sopeuttamaan sitä myös tarpeen mukaan. Tähän ei sinänsä sisälly ristiriitaa. Nykyinen verkko halutaan säilyttää niin pitkään kuin se suinkin on mahdollista. Myös paikallisidentiteettien vaaliminen koetaan erittäin tärkeäksi. Jos suunnitelmat osoittavat, että asukkaiden palvelut voidaan koko alueella turvata nykyisiä kuntia paremmin, tulisiko valtuustojen päättää perustaa uusi kaupunki vuoden 2009 alusta? Mielipiteet kunnissa keskimäärin: Välimatkoista aiheutuvat haitat ovat uudessa kaupungissa voitettavissa. Palvelut pystytään järjestämään uudessa kaupungissa paremmin kuin ilman yhdistymistä. Mikä olisi mielestänne paras vaihtoehto uuden syntyvän kaupungin nimeksi? Perusopetuksen kouluverkkoa sopeutetaan oppilasmäärän mukaan. Yhdessä enemmän Tiedotuslehti Sastamalan kaupungin perustamisesta Vastaava toimittaja: kaupunginsihteeri Hannu Nikkilä PL 23, Vammala Puh. (03) , faksi (03) Sähköposti: Tekstit ja valokuvat: Idea-mainos Taitto: Idea-mainos/Heidi Niemi Piirrokset: Mauri Kunnas Painopaikka: Vammalan Kirjapaino Oy, 2007 Tietoa uuden kaupungin valmistelusta: 6

7 Honpumetin toimitusjohtaja Matti Honkala (oik.) ja hallituksen puheenjohtaja Heimo Honkala sekä Vammalan Seudun Yrityspalvelun toimitusjohtaja Jukka Kaartoluoma seuraavat lasilistan rei itystä. Konetta käyttää vaihekoneistaja Elisa Koivuniemi. Vetovoimainen alue houkuttelee yrityksiä Lähes asukkaan kaupunki lisää seutukunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa yritysten ja elinkeinoelämän silmissä. Sastamalan perustaminen tarjoaa yrityselämään merkittävän piristysruiskeen. Suurimmat haasteet ovat markkinoinnin tehostamisessa, sillä mahdollisuudet ovat todella suuret. Saman kunnan sisällä ei ole kilpailevia alueita, vaan kaikilla on yhteinen päämäärä, Vammalan Seudun Yrityspalvelun toimitusjohtaja Jukka Kaartoluoma luonnehtii. Yhteistä imagoa ei rakenneta paikallisidentiteettien kustannuksella. Palveluillaan porskuttavan Häijään markkinoiminen Sastamalana olisi Kaartoluoman mielestä silkkaa hulluutta. Monipuolinen elinkeinorakenne on seudun vahvuus. Äetsä tunnetaan teollisuudesta, Mouhijärvi palveluista sekä Punkalaidun ja Suodenniemi maataloudesta. Suvut omistavat alueella runsaasti merkittäviä yrityksiä, mikä takaa jatkuvuuden. Tampereen kaupunkiseudun imu yltää Sastamalaan asti ja yhteistyö tulee jatkossa vahvistumaan entisestään esimerkiksi matkailun saralla. Pullonkaulana on tähän saakka ollut tuotteistamisen ja verkostoyhteistyön puute Metalli-, kumi- ja puuteollisuudessa verkostoilla on saavutettu hyviä tuloksia. Mitä vireämpi seutumme on, sitä houkuttelevampi paikka se on uusillekin yrittäjille. Uusi kaupunki tuo alueelle lisää jämäkkyyttä ja uskottavuutta muiden silmissä. Palvelut yhdeltä luukulta Seudullista yhteistyötä on tehty Yrityspalvelun kautta vuodesta Kuntaliitos tarjoaa yrittäjille entistä parempia palveluja. Tärkeintä on pitää seutu elinvoimaisena sekä kehittää yritysten toimintaympäristöä ja edellytyksiä. Toimintamallit yhtenäistämällä palveluprosessista tulee entistä sujuvampaa, ja päätöksentekoon saadaan tehoja ja synergiaetuja. Oli kyseessä sitten maatila-, matkailu- tai teollisuusyritys lähtökohtana on tarjota palvelut jatkossa entistä helpommin yhden luukun periaatteella. Samalla kerralla Puistokatu 10:ssä hoituvat kaikki investointeihin, kehittämiseen, työvoiman saantiin, koulutukseen ja rekrytointiin liittyvät asiat. Asiakkaan ei tarvitse asioida erikseen työvoimatoimiston, TE-keskuksen, yrityspalvelun ja oppilaitosten kanssa, vaan kaikesta sovitaan samalla kertaa. Sastamalan markkinointi- ja kehittämistoimet on määrä käynnistää heti, kun päätöksestä on mustaa valkoisella. Osaajia haetaan ulkomailta Osaavan työvoiman saanti on jatkossa todella kova haaste ja työperäinen maahanmuutto osa arkipäivää. Jukka Kaartoluoman mukaan seudulla työskentelee jo kahden vuoden kuluessa yli 200 ulkomaalaista. Tuomme alueelle valikoituja osaajia, jotka tulevat sijoittumaan työelämään lähes välittömästi. Koulutusta voidaan tarjota jo lähtömaassa. Rekrytointitoimet on aloitettu Venäjältä, Kroatiasta ja Slovakiasta. Kolme ensimmäistä perhettä onkin jo asettunut Punkalaitumen Haukankoskelle. Ongelmana on tällä hetkellä sopivien vuokraasuntojen puute. Samoille osaajille löytyy ottajia muualtakin Euroopasta. Yhtä tärkeää on saada nykyiset taitajat pysymään seudulla. Sastamalan kautta alueen kehittämisrahat tulevat koko seudun hyväksi. Esimerkiksi Nokialla elinkeinojen kehittämiseen suunnatuista rahoista valtaosa menee Tampereen koordinoimiin hankkeisiin. Voimme saavuttaa enemmän, kun pääsemme rakentamaan alueen hyvinvointia omista lähtökohdistamme, Kaartoluoma luonnehtii. Vapaita teollisuusalueita löytyy 70 hehtaaria, mutta Kaartoluoman mukaan Sastamalassa valtateiden 11, 12 ja 2 tarjoamat mahdollisuudet pitäisi viimein hyödyntää. Työvoiman saatavuusongelmaan on törmätty mouhijärveläisessä Honpumetissä. 33 ihmistä työllistävän yrityksen kasvua jarruttaa huutava pula elektroniikan hallitsevista koneistajista. Meillä on koko ajan Euresin kautta päällä yleis- eurooppalainen haku, mutta potentiaalisia ehdokkaita on löytynyt vasta yksi Portugalista, kertoo Honpumetin hallituksen puheenjohtaja Heimo Honkala. 25 vuotta toimineesta yrityksestä on käyty myös Mouhijärven yhteiskoululla valottamassa metallialan nykypäivää. Ala on nykyään hi-techia ja it:tä. Työ ei tosiaankaan ole likaista, meluista, pölyistä ja märkää, kuten yhä kuvitellaan. Sastamala on hyvien liikenneyhteyksien päässä, joten imago pitäisi rakentaa sellaiseksi, että tänne myös hakeutuisi yrittäjiä. K-market Herkkupoikien myymäläpäällikkö, lihamestari Janne Koivulalla ja kauppias Juha Jokisella on hymy herkässä vaikka töitä paiskitaankin vuorotta. Juha ja Janne Jokisen isännöimä kauppakeskus Häijään Äijä avaa ovensa perjantaina 30.11, ja tiloihin sijoittuu 10 yritystä. 7

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Yhdessä. enemmän. Etsitään vahvuudet ja torjutaan uhat, järjestetään työt fiksusti. Kaupunginjohtajan teesit: Sastamalan kaupungin tiedotuslehti 2009

Yhdessä. enemmän. Etsitään vahvuudet ja torjutaan uhat, järjestetään työt fiksusti. Kaupunginjohtajan teesit: Sastamalan kaupungin tiedotuslehti 2009 Yhdessä enemmän Julkinen tiedote Sastamalan kaupungin tiedotuslehti 2009 Kaupunginjohtajan teesit: Etsitään vahvuudet ja torjutaan uhat, järjestetään työt fiksusti maan verotukseen. Harkinnassa ovat sekä

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT 3 5. Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 TAMPERE

Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT 3 5. Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 TAMPERE Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 4 2008 Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vastaan kyselyyn Jonain muuna, minä? Opisk/maatalousyrit/asukas

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot