toukokuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toukokuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote"

Transkriptio

1 toukokuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote

2 Mikä henkilöstöammattilaista motivoi? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Muuan korkeakouluopiskelija lähestyi äskettäin opintyönsä innoittamana aiheenaan henkilöstöjohdon työ. Kysymyksistä yksi kuului: millainen on henkilöstöjohtajan työpäivä? Ajattelin, että enpä tästäkään kyselystä helpolla selviä, kun kahta samanlaista päivää en ole kohdannut. Toisaalta ei antaisi hyvää kuvaa lyhyt, ytimekäs ja todenmukainenkin vastaus tyyliin mielenkiintoinenhan se ja monipuolinen. Kuvailin ydintehtäviäni ja lähetin toivoakseni kelpo vastauksen. Jäin sitten hetkeksi miettimään, mikä meitä henkilöstöammattilaisia ylipäänsä motivoi? Mistä saamme tyydytystä? Miksi HENRYn jäsenmäärä on kovassa kasvussa, onko sillä jotakin tekemistä motivaatiokysymysten kanssa? Onko henkilöstötyö kenties kutsumus vai ajaudutaanko siihen? Yleisesti ottaen lienee niin, että samat asiathan meidät pitävät hyvässä työvireessä kuin kenen tahansa muunkin, samaa ihmislajia kun olemme. Tehtävän tarkoitus ja mielekäs sisältö, kannustus, palkitseminen, uramahdollisuudet, työyhteisön ilmapiiri ja monet muut tekijät motivoivat meitä. Henkilöstöasioihin on useimmilla omat mielipiteensä ja kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja ei läheskään aina saavuteta. Koskevathan nuo asiat ihmistä, itse kutakin meistä. Asiantuntijoita löytyy. Positiiviseksi palautteeksi omasta työstään on henkilöstöammattilaisen usein tulkittava se, etteivät yhteistyökumppanit organisaatiossa pahemmin moiti. Tällaisessa tehtävässä esimiesten kannustava rooli erityisestikin korostuu. Kalenterit ovat monesti viitteellisiä elleivät peräti viihteellisiä. Erilaisiin palokuntahommiin on lähdettävä siltä istumalta ja aikataulut elävät. Työ on monella paineenalaista ja työmäärätkin runsaanlaiset. Miksi näihin töihin sitten kovasti halutaan? HR-tehtävien kysyntä ja arvostus ovat jatkuvassa kasvussa. Työn arvostuksen lisääntyminen edistää motivaatiota. On myös nähtävä kauas tulevaisuuteen, toisaalta on toimittava tässä ja nyt. Arvostuksen kasvu ja odotusten lisääntyminen kulkevat käsi kädessä. Haasteet käyvät entistäkin kovemmiksi. Vaihtelua ei puutu. Haasteet ja etenkin niiden selättäminen tuovat useimmille suurta tyydytystä. Omalla mukavuusalueella liian pitkään toimiminen, totuttuihin tapoihin nojautuminen ja kenties liian helpollakin pääsy turruttavat ja jarruttavat helposti niin omaa kuin organisaationkin kehitystä. Henkilöstöjohdon ja muiden HR-ammattilaisten kohdalla kaavoihin kangistumisen vaarat ovat nykyisin kuitenkin huo- mattavasti aiempaa pienemmät. Joka päivä on tilaisuus oppia uutta. Palkitsevaa on myös huomata, kun asiat ja käytännöt, joita itse HRammattilaisena - usein eräänlaisena konsulttina - edistät, etenevät linjaorganisaatioissa, saavat sijaa organisaation toiminnassa ja ovat nähtävissä ihmisten käyttäytymisessä. Kutsumusammattiko? Osalle kyllä, osa taas on jotenkin vain HR-alueelle johkaantunut. Näyttää kuitenkin siltä, että näissä tehtävissä kutsumus tehtävässä kehittymisen ja sen tarkoituksen mieltämisen myötä vääjäämättä kuitenkin tulee. HENRYn jäsenmäärän kasvu kertoo epäilemättä henkilöstöjohtamiseen panostettavan yhä enemmän, mutta uskon taustalla olevan myös vahvan halun kehittää itseään omassa ammatissa ja luoda verkostoja eri organisaatioissa samojen haasteiden parissa ponnistelevien kollegojen kanssa. Verkostoitumista ja lisäoppia tarjoaa myös toukokuun lopulla pidettävä Northern European Exchange Meeting teemalla More for less the future of HR. Tilaisuus alkaa Suomessa ja päättyy Virossa. Järjestäjinä ovat HENRY ja virolainen henkilöstöjohdon yhdistys PARE. Onnistunutta kevään jatkoa! Pekka Ojala HENRY:n hallituksen jäsen Henkilöstöjohtaja Nordea Pankki Suomi Tässä numerossa: Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinto-ohjelmalle on myönnetty HENRY-merkki HENRY Foorumi Vuoden paras HR-gradu -kilpailu...3 Vuoden henkilöstöteko...3 Paperi- vai verkkojulkaisu Uusia jäsenetuuksia...4 HENRYn suvipäivä...4 HENRY -tilaisuudet, -tietoiskut ja yrityskäynnit...4 Ajankohtaista HR-alalla...9 Aluejaokset...9 Kansainväliset konferenssit ja kokoontumiset Ihmistarinoita - Human stories Väitöksiä, tutkimuksia, selvityksiä Uutta kirjallisuutta Mukava tietää HENRY tiedottaa Tapahtumakalenteri Toimiston yhteystiedot HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE /TOUKOKUU

3 Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinto-ohjelmalle on myönnetty HENRY-merkki Johtamistaidon Opiston JTO:n Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkintoohjelman tavoitteena on perehdyttää opiskelija toimimaan henkilöstöjohtamisen päättäjätason tehtävissä. Tutkinto-ohjelma hahmottaa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutena, johon kuuluu sekä hallinnollisia prosesseja, työsuhdeasioita, henkilöstön kehittämistä että osaamisen johtamista. Ohjelma kattaa myös kokonaisvaltaisia liiketoimintaa tukevia ja edistäviä prosesseja yrityksen kokonaisstrategian tukemiseksi. Tutkinto-ohjelma mukailee kansainvälisen CIPD-standardin linjauksia (Advanced Practitioner Standards in Strategic HRM). Ohjelma kestää noin vuoden ja etenee kahden päivän lähijaksoissa ja monimuoto-opiskeluna. Johtamistaidon Opisto JTO on kehittänyt ohjelman sisällön ja rakenteen yhteistyössä henkilöstöammattilaisten sekä saadun asiakaspalautteen avulla. HENRY ry myöntää HENRY-merkin, koulutuksen laatustandardin, hakemuksesta koulutusohjelmalle, joka täyttää laadukkaan koulutuksen kriteerit. Sitä voivat hakea sekä koulutusorganisaatiot että yritykset ja organisaatiot tuottamilleen pitkäkestoisille koulutuksille. Myöntämiskriteerien mukaisesti HENRY-merkki on tarkoitettu henkilöstö- tai muulle koulutusohjelmalle, joka on useampijaksoinen ja prosessimainen koulutus. Siihen liittyy lähiopetuksen lisäksi omatoimista työskentelyä ja/tai loppukoe. Myöntämisperusteiden mukaisesti koulutusohjelmaa kehitetään jatkuvasti mm. saadun asiakaspalautteen pohjalta. Hakemukset käsittelee ja päättää HENRY ry:n hallituksen asettama asiantuntijaraati. HENRY-merkkiä voi hakea ympäri vuoden. Käy tutustumassa myöntämisperusteisiin Tuotteet ja palvelut>henry merkki. Kotisivuiltamme löytyy myös hakulomake. Lisätietoja: HENRY Foorumi 2008 Kumppanuuksien orkestrointi HENRY Foorumi on yhteisöllinen oppimistapahtuma, jonka tavoite on kokonaisvaltaisesti vastata osallistujien tarpeisiin älyllisellä, sosiaalisella, tunne- ja esteettisellä tasolla. Osallistujille HENRY Foorumi tarjoaa tietoa, ideoita ja visioita omaan työhön sekä mahdollisuuden oppimiseen, kokemuksien vaihtoon ja vuorovaikukseen Crowne Plazaan odotetaan kävijää. Yrityskumppaneille tapahtuma antaa tilaisuuden esitellä avainhenkilöille osaamistaan monipuolisesti sekä saada palautetta. HENRY Foorumi koostuu konferenssista ja asiantuntijaseminaareista, interaktiivisista työpajoista sekä tietopajasta, jossa on esillä tuoreinta kirjallisuutta ja tutkimusta. Työkalupajassa voi tutustua alan uusimpiin oppimisen ja henkilöstötyön ohjelmiin ja työkaluihin. Tapahtuman yhteistyökumppaneita (n. 25 yritystä ja organisaatiota) voi tavata treffipaikoillaan oppimistorilla. HENRY Foorumi 2008 tapahtuman kumppanuusneuvottelut etenevät loppusuoralle lähiviikkojen aikana. Tapahtuman näkyvyys mediassa toteutetaan yhteistyössä mediakumppaneitten kanssa. Talentumin Fakta-lehti ja sen lokakuun numero on tapahtuman päämedia. Muita mediakumppaneita ovat Suomen AMT ja Henkilöstöjohtamisen Vuosikirja 2008 sekä T-Media Oy:n henkilöstöjohtamisen erikoislehti TalentPool. HENRY Foorumin pääyhteistyökumppani on Tapiola. Kumppanuuksien orkestrointi HENRY Foorumi Hotel Crowne Plaza 2

4 Paras HR-Gradu kilpailu Yhtenä HENRY ry:n toimintamuotona on yhteistyö ja vuorovaikutus kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Alan opinnäytteiden edistäminen ja tukeminen on osa tätä yhteistyötä. HENRY järjestää tänäkin vuonna kilpailun parhaan henkilöstöjohtamisen alalta tehdyn pro gradu tutkimuksen palkitsemiseksi. Tutkimuksen teemat voivat liittyä esim. työhyvinvointiin, johtamiseen, juridiikkaan, palkitsemiseen tai strategiaan. Palkittavan työn valinnassa huomioidaan erityisesti innovatiivisuus, uusi ja tuore näkökulma alan keskusteluun sekä laadukas tutkimuksen toteuttaminen. Vapaamuotoisen hakemuksen kilpailuun jättää pro gradu tutkimuksen ohjaaja. Hakemusten perusteella tehdään esikarsinta, jossa valitaan finalistit. Valinnan finalisteista tekee Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry:n yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöryhmä, johon kuuluu toimitusjohtaja Mikko Luoma Johtamistaidon opisto JTO:lta, professori Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopistosta, johdon konsultti Esa Pohjanheimo Romana Management Oy/Tiedonvalo Oy:stä, HENRYstä toiminnanjohtaja Leena Malin HENRYstä ja projektipäällikkö Mervi Martikainen HENRYstä. Tämän jälkeen finalistit esittelevät työnsä erillisessä tilaisuudessa raadille, johon kuuluu yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöryhmän jäsenien lisäksi median edustaja. Raati valitsee palkinnon saajan sekä kaksi kunniamaininnan saajaa. Voittaja saa 1000 palkinnon ja kunniamaininnan saajat kirjapalkinnon. Lisäksi voittaja pääsee esittelemään työnsä ydinkohdat henkilöstöjohtamisen ammattitapahtumassa HENRY Foorumissa marraskuussa. Lisätietoja: > Tuotteet ja palvelut > Pro gradu kilpailu, Mervi Martikainen tai mervi. Hakemukset mennessä. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu jälleen liikkeelle Suosittu Vuoden henkilöstöteko kilpailu lähtee jälleen liikkeelle. Vuoden henkilöstöteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jolla on vaikutusta sekä työhyvinvointiin että organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon/hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Osallistumalla kilpailuun saatte riippumattoman arviointiryhmän näkemyksen tekemänne kehittämistyön vaikuttavuudesta ja laadusta. Arviointiraati tutustuu kaikkiin hankkeisiin ja valittuihin organisaatioihin tehdään lyhyt arviointikäynti lokakuussa Voittajan päättää riippumaton tuomaristo arviointiryhmän esitysten perusteella. Kolme parasta hanketta esittäytyvät HENRY Foorumissa Tilaisuudessa myös julkistetaan ja palkitaan voittaja. Osallistumisohjeet ja hakulomakkeet: > Tuotteet ja palvelut > Vuoden henkilöstöteko Lisätietoja: Mervi Martikainen tai Hakemukset mennessä. Viime vuoden voittaja: Skanska&NCC: Aamutreeni/työmaatreeni NCC:ssä ja Skanskassa tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat työntekijöiden suurin sairauspoissaolojen syy sekä työkyvyttömyyden aiheuttaja. Tämän hankkeen avulla halutaan vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvia poissaoloja, vähentää ennenaikaista eläköitymistä, ehkäistä raskaan fyysisen työn aiheuttamia vammoja ja tapaturmia, parantaa työturvallisuutta työmailla, edistää positiivista ilmapiiriä, työssä jaksamista, työhyvinvointia ja tasapuolisuutta sekä innostaa henkilöstöä vapaa-ajalla tapahtuvaan liikkumiseen. Paperi- vai verkkojulkaisu? HENRYn huhtikuun jäsentiedote ilmestyi koeluontoisesti vain sähköisenä. Kokeilu pilotoitiin virtuaalilehtenä, johon jäsenille lähetettiin linkki sähköpostitse. Vain kourallinen henryläisiä antoi palautetta, kommentteja tai kehitysideoita. Kiitos niistä. Jäsentiedote oli myös luettavissa sivujen jäsen-extran arkistossa kuten aiemminkin. HENRYn toimistossa huolestuimme laimeasta reaktiosta. Kävitkö lukemassa huhtikuun tiedotteen sähköpostistasi tai jäsen-extrassa vai jäikö se kokonaan lukematta? Haluatko mieluummin jatkossa perinteisen paperille painetun jäsentiedotteen postissa työpöydällesi tai kotiin? Koska virtuaali-lehti kuitenkin koettiin saadussa palautteessa ohjeistuksesta huolimatta hankalaksi lukea, ja sen alustan tekninen kehittäminen näköiseksemme yhdessä palveluntarjoajan kanssa osoittautui kalliiksi, päätimme luopua siitä sähköisenä vaihtoehtona ainakin toistaiseksi. Myös tämä toukokuun jäsentiedote julkaistaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vain sähköisenä, tällä kertaa pdf-muodossa HENRYn extranetissä. Anna palautetta HENRYn pääsivulla olevan palautekanavan kautta! Mielipiteesi on meille tärkeä ja ohjaa päätöksiämme syksyksi suunniteltujen sähköisten jäsentiedotteiden ja jäsenviestinnän osalta. HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE /TOUKOKUU

5 Uusia jäsenetuuksia TYÖTERVEYSLAITOKSEN KIRJOJA JÄSENETUHINTAAN Toukokuun alusta HENRYn jäsen saa Työterveyslaitoksen julkaisuista alennusta. Työterveyslaitoksen uusi Julkaisuluettelo löytyy osoitteesta: Luettelossa esitellään Työterveyslaitoksen monipuolista tuotantoa tuoteperheittäin, uudistuva TTT-lehti sekä koulutustuotteita. HENRY ry:n jäsenet saavat alennuksen kaikista luettelossa esitetyistä kirjoista. Katso alennus ja tilausohjeet jäsen-extrasta, kohdasta Jäsenetuudet, WSOYpro AMMATTIKIRJOISTA HENRYLÄISILLE ALENNUSTA Henryläiset saavat WSOYPron kustantamista kirjoista alennuksen toukokuun alusta. Tilausmenettely ja alennus käyvät ilmi jäsen-extrasta, kohdasta Jäsenetuudet, Verkostoitumista ja virkistäytymistä - HENRYN perinteinen suvipäivä Tänä vuonna Suvipäivää vietetään Kokoushotelli Gustavelundissa Tuusulassa, upean luonnon keskellä, puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Vakiintuneen tavan mukaan lähtijät arvotaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden joukosta. Tänä vuonna mukaan pääsee 60 henkilöä. Peruutuspaikan tullessa arvomme listalta seuraavan henkilön. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet lähetetään sähköpostitse henryläisille toukokuun alkupuolella, joten tarkkaile sähköpostiasi ja toimi nopeasti! HENRY -tilaisuudet, -tietoiskut ja yrityskäynnit HENKILÖSTÖPÄIVÄT-LAIVASEMINAARI - monipuolinen läpileikkaus ajankohtaisiin HR-teemoihin Aika: Paikka: Tallinki Silja/Silja Serenade, Helsinki-Tukholma-Helsinki Järjestäjä: Helsingin Seudun Kauppakamari Kauppakamarin ja HENRY ry:n Henkilöstöpäivillä on jälleen tarjolla loistava katsaus ajankohtaisiin henkilöstöhallinnon teemoihin, lainsäädännön muutoksiin ja henkilöstöjohtamisen parhaisiin käytäntöihin. Luvassa on kiinnostavia alustuksia työhyvinvoinnista, HR:n roolista organisoinnissa ja muutosprosesseissa sekä rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisestä unohtamatta ajankohtaista työsuhdejuriikkaa ja oikeuskäytäntöä. Mukana on myös vuorovaikutussimulaatio johtamisen varjoista ja vuorovaikutuksen tiloista ja toimintamalleista. Henkilöstöpäivien avauksena on tällä kertaa luvassa muusikko Mikko Kuustosen ja professori Kirsti Longan pysähdyttävä esitys luovuudesta, viisaudesta ja kiireen kampittamisesta. Kaikki tämä edulliseen kauppakamarin jäsenetuhintaan myös HENRYn jäsenille. Tule tapaamaan tuttuja ja luomaan uusia kontakteja! Tervetuloa mukaan! Asiantuntijoina mm. Professori Kirsti Lonka, Kasvatuspsykologian tutkimuskeskuksen johtaja, Helsingin yliopisto Tuottaja, juontaja, musiikintekijä Mikko Kuustonen HR-asiantuntija Maritta Antola, Helsingin seudun kauppakamari Johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo, Mehiläinen Työterveys Toimitusjohtaja, OTK, BPS, emba Tommi Kokonaho, Aksios Oy Henkilöstöjohtaja Outi Taivainen, Nokia Oyj Johtaja, HRD, Eija Salo, Perlos Oyj Tutustu tarkempaan ohjelmaan Jäsenetuhinta alv 0 % (HENRY ry:n ja kauppakamarin jäsenille), normaalihinta alv 0 %. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali, risteily 2-hengen Promenade-luokan hytissä sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. Lisämaksusta yhden hengen hytti (+ 105 ). Ilmoittautuminen: Internet (09) , (09)

6 Peruutusehdot: Matkaseminaareissa kolme viikkoa ennen perutuista tilaisuuksista perimme 50 % osallistumismaksusta. Matkaseminaareissa kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja sen jälkeen peruutetuista tilaisuuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisena sähköpostilla tai faksilla. WAY TO SUCCESS - Achievement Orientation & Self Improvement Through Self Efficacy Date: 20 May and 27 May, 2008, at 9 am till 5 pm Venue: Infor Training Center Eteläinen Makasiinikatu 4, Helsinki Trainer: Vishal Sharma Consultant & Trainer - HR & OD New Delhi - INDIA Vishalan Learning Systems PGDBA (TIME -Tirupati), Accredited Trainer - EMT Who can attend? This is a Personal Growth Lab. Therefore this workshop is not limited to employees from organizations only. Everyone is responsible for his/her growth in life. Hence anybody from any organization, family, society, church can participate in this workshop towards a self discovery process. Program Benefits Generally people are more concerned with what they do rather than what results their work brings about. They hardly have a line of sight to the end results. This is not only because of organization culture, or national culture or societal culture but also because of lack of initiative on part of individuals. Achievement motivation can perhaps be closely linked to performance. However many of us tend to mistake activity for accomplishment. A person gets overly concerned with what he does than about the results achieved. Achievement motivation explored in its various facets based on the entrepreneur as the fundamental prototype. To energize and facilitate use of the need for achievement in each of us is a primary objective. An understanding of this need and its underlying dynamics enable participants to release and utilize this capacity within them and monitor its use and development. Program Structure This two day workshop focuses on the need to achieve within the larger framework of needs and need satisfaction. The purpose of the workshop is to enable participants to become aware of the linkages between their work and the results in their lives and thus creating a sense of ownership for their actions. In organizational language this involves utilizing and enhancing the productive capacity in individuals for better results. Individuals will also get an opportunity to examine self and know their own orientation intensity to achieve. Through this self-discovery process, they should be able to modify some of their actions and improve their own performance and set more challenging goals. Workshop Participants Strength Maximum Sixteen (16). This is a process lab and hence number of participants will be limited. Enrollment & Workshop Fee Last date for enrollment by 8th May, 2008 to Infor, Workshop fee for the two day workshop is VAT for HENRY members and 850 +VAT for non-members. The fee includes the workshop material, two lunch, and beverage with snacks (4 in all). For additional information please contact Leena Malin, tel. (09) or Fee Refund Rules 50% Refund of the participation fee if enrollment is cancelled by 3 PM - 6th May Organised by HENRY the Finnish Association for HRM and Infor. HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE /TOUKOKUU

7 NORTHERN EUROPEAN EXCHANGE MEETING (NEEM) Aika: Paikka: Espoo , Tallinna Järjestäjät: PARE, the Estonian Association for HRM ja HENRY ry Katso lisätietoa kansainvälisestä tapahtumasta, sen osallistujista ja ohjelmasta sekä ilmoittautumisista tämän jäsentiedotteen kohdasta Kansainväliset konferenssit ja kokoontumiset. TUNTEET JA TUOTTAVUUS Aika: klo Paikka: Postitalo, Helsinki Järjestäjä: Kandidata ja HENRY ry Tutustumme EQi tunneälyarviointiin ja sen käyttöön yrityksissä. Puhujavieraana on Ruotsin Kandidatan johtava psykologi Margareta Sjölund. Hänen esityksensä on englanniksi. Kirsti Tenhola kertoo suomeksi EQi työkalun käyttömahdollisuuksista. Tarkempaan ohjelmaan palataan kesäkuun jäsentiedotteessa. Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostilla mennessä. Tutustu tapahtuman ohjelmaan osoitteessa: -> seminaarit -> hr`08 ja ilmoittaudu nyt! key note Pentti Sydänmaanlakka 8 casea: nordea, stora enso, nokian renkaat, elisa, iittala, helsingin energia, outotec, berner 6

8 TYÖ DIALOGINA - SEMINAARI TYÖELÄMÄN KEHITTÄJILLE JA HENKILÖSTÖJOHDOLLE Aika: klo KLO Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Järjestäjät: HSE Executive Education Oy (HSEEE), Kulttuurikeskus Sofia ja HENRY ry Työhyvinvointi syntyy ihmisten tunteesta olla merkityksellinen osa suurempaa kokonaisuutta ja mahdollisuudesta liittyä toisiin. Kiire ja työn sirpaloituminen, erilaisten palaverien ja projektien vaatimukset, ulkoiset mittarit ja myös omat sisäiset vaatimukset, joko itse asetetut tai oletukset muiden odotuksista, luovat stressiä, jonka paineessa ihminen helposti unohtaa itsensä. Tasapainon ylläpitäminen vaatii dialogia: pysähtymistä itsensä ja muiden kuunteluun. Dialogin ylläpitäminen ei välttämättä vaadi suuria järjestelmiä tai paljon aikaa. Se voi kuitenkin haastaa omaa olemisen tapaa ja ajattelua siitä, mikä on ensisijaista. Seminaari kutsuu osallistujia pohtimaan omaa ihmiskuvaa ja sen pohjalta kumpuavia käytänteitä ja luentojen, keskustelujen ja harjoitusten avulla etsimään keinoja tuoda työelämän arkeen ajatuksia ja keinoja syvemmän merkityksellisyyden ja dialogin luomiseksi organisaatioissa. Päivän ohjelma: Tulokahvi Ihmiskuva ja näkemys ihmisen tehtävästä Metropoliitta Ambrosius Miten minusta tulee paras minä? Filosofin ja kirjailijan näkemys dialogista henkilökohtaisen kasvun mahdollistajana Kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen Lounastauko Dialogisuuden käytännön mahdollisuudet ja esteet tämän päivän organisaatioissa Systeemisen ajattelun ja työotteen keinot Risto Puutio, Jyväskylän yliopisto Tuovi Haikala, HSE Executive Education - organisaatiot systeemeinä - organisaatioiden kieli ja yhteisen merkityksen syntyminen - arjen työkalut dialogisuuden ylläpitoon Ryhmätyöskentelyn purku ja yhteenveto Seminaariosuus päättyy Viiniä ja pikkupurtavaa Sofian näyttelyn esittely Tilaisuus päättyy n Lisätietoja: Leena Malin, HENRY ry, puh. (09) tai Osallistujamäärä ja ilmoittautuminen: Mukaan mahtuu 50 osallistujaa. Ilmoittaudu viimeistään , puh. (09) tai Osallistumismaksu: ALV. Hintaan sisältyvät ohjelman lisäksi kahvit ja ruokailut. Perumismaksu 50% seminaaripäivän hinnasta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja koko maksu, jos osallistuja jättää saapumatta. HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE /TOUKOKUU

9 PALKITSEMINEN JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Aika: klo Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin Järjestäjät: Alexander Pay Management ja HENRY ry Tilaisuuden paikkaan, tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittautumiseen palataan kesäkuun jäsentiedotteessa. PUOLITA KEHITYSPROJEKTIESI MÄÄRÄ Aika: klo Paikka: Vahvistetaan myöhemmin Järjestäjät: Projekti-instituutti ja HENRY ry Tarkempaan ohjelmaan palataan lähempänä ajankohtaa. FAKTALÄHTÖINEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Aika: klo Paikka: Mansku-kabinetti / Scandic Hotel Simonkenttä Simonkatu 9, Helsinki Järjestäjä: Evalua International ja HENRY ry Faktalähtöisesti on totuttu johtamaan taloudellista suorituskykyä ja aineellisia resursseja. Ihmisillä, osaamisella, esimiestyöllä ja johtamisella on ratkaiseva merkitys nykyisessä palvelu- ja tietotyössä. Yhtä tärkeä on johtaa myös näitä asioita faktoilla, ei tuntumalla. Tule kuulemaan, miten strategiasta johdetut tavoitteet muutetaan ilmapiirin, esimiestyön ja suorituskyvyn mittareiksi ja miten näiden avulla saadaan selville tarkka kehittymistarve. Tule keskustelemaan lisää ajankohtaisesta aiheesta asiantuntijoiden johdolla. Klo Klo Aamukahvi ja mahdollisuus verkostoitumiseen Henkilöstötutkimusten tulosten analysointi ja tulkinta Puhuja: Tj. Simo Taimela (LT, Dosentti, MBA), Evalua International Ltd. Oy Klo Esimiesosaamisen jatkuva parantaminen: Strategiasta tavoitteet - tavoitteista mittarit mittareista kehitystarpeet - kehittämisestä tulokset Puhuja: Tj. Leenamaija Otala (TkT, Dosentti), ProCompetence Oy Kysymyksiä ja keskustelua aiheen tiimoilta. Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostilla mennessä. Muut tilaisuudet - Ajankohtaista HR-alalla Muut tilaisuudet -ilmoittelukanava muutti HENRYn nettisivuille ja vaihtoi samalla nimensä. Markkinapaikalle pääset HENRYn pääsivulta. 8

10 Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikka Käy HENRYn nettisivuilla tutustumassa ajankohtaiseen henkilöstöalan tapahtumatarjontaan. Pääsivun linkistä pääset selaamaan henkilöstöjohtamiseen, valmennukseen ja koulutukseen liittyviä lyhytkestoisia seminaareja, tapahtumia ja tilaisuuksia. Palvelu korvaa jäsentiedotteen Muut tapahtumat otsikon alla aiemmin julkaistut tapahtumailmoitukset ja kutsut. Ilmoittajille tarkemmat pelisäännöt, pilottivaiheen hinnat ja ilmoitusvarauslomakkeet ovat osoitteessa HR-alalla -linkistä. Aluejaokset Aluejaosten tilaisuudet on tarkoitettu kaikille HENRYn jäsenille. Aluejaosten tilaisuudet ja ilmoittautumisohjeet löytyvät HENRYn nettisivuilta TAMPEREEN ALUEJAOS 15.5 kuulemme Hiljaisen tiedon siirtämisestä ja miten tietojärjestelmä voi auttaa siinä. Aiheesta meille tulee kertomaan Mika Jokiniemi, Toyme Lab. Päätämme kevätkauden 5.6. klo , jolloin kuulemme Anna-Maria Karjalaista, jonka pro gradu työ palkittiin vuoden henkilöstögraduna. Aiheena on: Strategian toteuttamisen käytännöt ja esimiesten toiminnan logiikat suorituksen johtamisen näkökulmasta. (http://www.hse.fi/fi/news/research/2007/news_ htm) Tämän jälkeen keräännymme Grillin terassille perinteisille terassikauden avajaisille ja verkoistoitumaan. Ennakkotietona että syksylle on jo kaksi alustusta sovittuna, mutta päivämäärät ovat auki: Konsulttityön etiikka. Klaus af Ursin teki väitöskirjansa otsikolla: Moraali, hyveet ja eettiset normit liikkeenjohdon konsultoinnissa (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2007/ html). Tero Hassinen, henkilöstön kehittämispäällikkö Pirkanmaan Osuuskaupasta tulee kertomaan meille, miten he ovat kehittäneet työnantajakuvaa ja tehneet tavoitteellista/suunnitelmallista henkilöstön hankintaa. Terveisin Hippu Hippu Pintilä, henkilöstöpäällikkö Kustannus Oy Aamulehti, PL 327, Tampere, (Itäinenkatu 11) Puh , GSM , Jaokset, pääkaupunkiseutu HALUATKO MUKAAN nuorten HR-ammattialaisten NHRG -jaokseen? Haluatko verkostoitua, päivittää osaamistasi tai tutustua muihin nuoriin HR-alan ihmisiin? NHRG -jaos hakee uusia ja aktiivisia jäseniä, jotka haluavat sitoutua jaoksen toimintaan pidemmäksi aikaa. MIKÄ ON NHRG? NHRG on lyhenne sanoista New HR Generation, jonka jäseniä on noin 30- vuotiaat HR- ammattilaiset. MITÄ NHRG TEKEE? NHRG jaos kokoontuu noin 2 kk välein jonkin yhteisesti sovitun HR-teeman merkeissä ja pitää yhteyttä toisiinsa jaoksen oman intranetin avulla. Viime kesäkuussa aloittanut jaos on kokoontunut tiiviisti viimeisen vuoden aikana ja toiminta on ollut erittäin monipuolista. Tämän vuoden tapaamisissa on puhujina olleet mm. Talent Partnersilta Kari Kasanen, Virvolta Anne Hagren sekä lisäksi olemme tutustuneet monipuolisesti HR-ammattilaisten erilaisiin työkaluihin sekä laajentaneet verkostoa. Jos haluat mukaan toimintaan, niin lähetä cv:si kesäkuun 10 päivään mennessä, jonka jälkeen kutsumme valitut mukaan toimintaan. Lisätietoja Mareena Huuska HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE /TOUKOKUU

11 Kansainväliset konferenssit ja kokoontumiset WE MET THEM OTTEITA MATKAPÄIVÄKIRJOISTA 12th World HR Congress järjestettiin tällä kertaa Lontoossa. Ajan hermolla oleva konferenssiohjelma, laaja näyttely sekä lukuisat verkostoitumismahdollisuudet olivat houkutelleet yli 500 konferenssivierasta eri puolilta maailmaa messukeskus ExCeliin, tulevaan olympiakylään. Konferenssin teemat olivat tuttuja osaamisen, suorituksen ja muutoksen johtaminen sekä luovuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa. Ensimmäisen päivä oli yhteinen, kahtena seuraavana oli mahdollisuus rakentaa oma ohjelma lukuisista eri seminaareista ja työpajoista. Näkökulmat aiheisiin olivat erittäin ajankohtaisia, esiintyjät erinomaisia ja tilaisuudet huolella suunniteltu työtapoja ja esiintyjien tapaamisia myöden. Konferenssin avausesityksen piti Charles Handy, joka on yksi maailman johtavia johtamisajattelijoita. Puheenvuorossaan hän valaisi, miten yksilöiden muuttuvilla motivaatiotekijöillä on huomattava merkitys työhön, jota he tekevät ja yrityksiin, joissa he työskentelevät. Hän tarkasteli näiden muuttuvien motivaatiotekijöiden vaikutusta työsuhteeseen ja perinteistä urakäsitystä suhteessa tähän. Professorit Rob Goffee London Business Schoolista ja Gareth Jones INSEADista pohtivat omassa avauspäivän esityksessään sitä, miten johtaa fiksuja ihmisiä ja tiimejä (Leading Clever People). He pitivät tärkeänä toiminnan selkeää suuntaamista ja tarkoituksen kirkastamista, hyviä resursseja, jatkuvia uusia haasteita ja mahdollisuutta loistaa myös organisaation ulkopuolella. He varoittivat myös liian tiukoista kompetenssimalleista. Ne ankkuroituvat usein menneisyyteen, ovat mekaanisia ja vähentävät individualismia työyhteisöissä. Yksi konferenssin odotetuimmista puhujista oli varmasti amerikkalaisprofessori John W Boudreau, jonka kirja Beyond HR löytyy jo varmasti monien suomalaistenkin HR-ammattilaisten kirjahyllystä. Boudreau haastoi henkilöstöammattilaisia ottamaan oppia kypsemmistä funktioista - taloushallinnosta ja markkinoinnista. HR-termin sijaan Boudreau ehdotti fokuksen siirtämistä kokonaan osaamiseen ja kyvykkyyteen (talentship) ja puhumaan siitä niin, että liikkeenjohtokin kiinnostuu. Kuvassa vasemmalta oikealle: Paula Pauniaho, Prince Charles, Prince William ja Her Majesty Queen Elisabeth the Second 10

12 Coaching puhutti runsaasti tässä tapahtumassa. Valmentaminen sen eri muodoissa tulee entisestään lisääntymään, koska sen liiketaloudelliset ja yksilön hyvinvointiin liittyvät vaikutukset ovat ilmeisiä. Esimerkkitapauksina esiteltiin mm. Kimberley-Clark ja Lontoon poliisilaitos. Ensimmäisessä yli 800 tiimivetäjää oli saanut henkilökohtaista valmennusta ja näiden tiimien tulokset paranivat tutkimuksen mukaan juuri valmennuksen ansiosta. Lontoon poliisilaitoksen jokainen uusi esimies saa valmentajan niin halutessaan. Koulutuksen suunnittelu ja vaikuttavuus teemat vetivät runsaasti väkeä työpajoihin ja esityksiä kuuntelemaan. Samat haasteet näyttivät askarruttavan koulutusorganisaatioiden edustajia eri puolilta maailmaa. Miten linkittää koulutuksen suunnittelu ja toteutus bisneksen tekemiseen? Miten tutkia vaikuttavuutta, jottei se jää pelkän reaktiopalautteen keräämiseksi. Kuulimme myös omaperäisistä HR-ratkaisuista. Arkeologi-antropologi-muusikkotoimitusjohtaja-kirjailija Tim Smit kertoi omasta Eden-projektistaan, jota kutsutaan maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Eden on mittava puutarha-projekti Cornwallissa, missä jokainen työntekijä lukee vuosittain ainakin kaksi kirjaa, käy teatterissa tai elokuvissa, tekee aterian työtovereilleen ja työskentelee kynttilän valossa. Ja kaikki opettelevat soittamaan rumpuja, sillä yhteisten rumpusessioiden aikana ihmiset kokevat sen, mitä merkitsee sanonta kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Konferenssiohjelman hauskinta antia edusti Englannin kuningasperheen edustajien tapaaminen. Cocktail-tilaisuuden puheensorina vaikeni hetkeksi, kun kuningatar Elisabeth ja prinssit Charles ja William astuivat sisään. Tai niin ainakin ensin luulimme, kunnes selvisi, että kyseessä oli näköisperhe joukko englantilaisia harrastajia, jotka ovat syntyneet kuningasperheen jäsenten näköisiksi ja jotka vierailevat erilaisissa tapahtumissa vieraita viihdyttämässä. Konferenssin suomalaisedustuksesta vastasi vain kourallinen osallistujia ja esiintyjäkaartissa Pentti Sydänmaanlakka, joka puhui älykkäästä johtamisesta Nokia HR-johtajan Karsten Hetlandin kanssa. Konferenssin rinnalle pystytettyyn näyttelyyn oli vaikeaa tutustua niukkojen aukioloaikojen takia. Yli 250 näytteilleasettajan joukko koostui erilaisista koulutus- ja valmennusorganisaatioista, konsulttiyrityksistä sekä HR-kentän järjestöistä. Mukana oli myös useita taideorganisaatioita, jotka tekevät Englannissa mielenkiintoista yhteistyötä yritysten kanssa mm. muutosprosessien läpiviennissä. Erinomaiset konferenssijärjestelyt, ystävälliset isännät ja kukkiva Lontoo lämmittivät mieltä. Onneksi, sillä sää Lontoossa oli erittäin kolea ja tuulinen. Leena Malin HENRY ry ja Paula Pauniaho Infor Oy HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE /TOUKOKUU

huhtikuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote

huhtikuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote huhtikuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote Muutama sana kotoa ja työelämästä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Viime aikoina olen miettinyt hyvin inhimillisiä asioita, muun muassa yhtäläisyyksiä

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Omaa työtä, täyttä elämää Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysyntä on lähtenyt hetkellisen taantuman jälkeen selkeään nousuun. Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden joustavuus testataan

Työmarkkinoiden joustavuus testataan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työmarkkinoiden joustavuus testataan Työmarkkinoiden pyöriä pyörittää - tai pysäyttää - tällä hetkellä ilmiöt ja tekijät, jotka ovat keskenään ristiriitaisia ja juuriltaan

Lisätiedot

VUODEN HENKILÖSTÖTEKO 2007 Ilmarinen palkinto

VUODEN HENKILÖSTÖTEKO 2007 Ilmarinen palkinto Uudista & Uudistu 2007 IHMINEN YTIMESSÄ WANHA SATAMA 26.-27.9.2007 Vuoden tärkeimmän henkilöstö- ja koulutusalan konferenssi- ja näyttelytapahtuman ohjelmasuunnittelu ja yhteistyöneuvottelut ovat hyvää

Lisätiedot

Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto?

Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto? Monessa eri toiminnoissa puhutaan tänä päivän ennakoivasta työstä. Markkinoinnin tulee ennakoida tulevia

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat

Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat HENRY teetti uusitun jäsentyytyväisyystutkimuksensa viime vuoden lopulla, ja uusi hallitus jatkaa

Lisätiedot

Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja

Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR innovaatioiden tukena Kansainvälistä tietoa ja vertailulukuja HR:n tilasta, toimivuudesta ja kustannuksista on saatavilla. Vertailuanalyysillä on helppo selvittää mitä

Lisätiedot

Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa!

Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa! Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa! Toivon, että jokaisella HENRYn jäsenellä on ollut mahdollisuus kesän aikana irtiottoon arjesta. On tärkeää ladata omia akkujaan,

Lisätiedot

Kaukaa katsoen näkee selvemmin.

Kaukaa katsoen näkee selvemmin. Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kaukaa katsoen näkee paremmin: HENRYn brändistä Osallistuin huhtikuussa ensi kertaa virolaisen sisaryhdistyksemme PA- REn henkilöstöjohtamisen konferenssiin Tartossa. Oli

Lisätiedot

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut Henryn kevätkokous 28.3.2007 HENRYn kevätkokous pidetään keskiviikkona 28.3.2007 klo 17 Postitalossa kokoustilassa K2, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.

Lisätiedot

Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema

Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema Kun vuosi sitten päätimme valita HEN- RYn tämän vuoden teemaksi Vaihtuva Johtajuus, tiesimme, että tämä aihe saa aikaan

Lisätiedot

Mistä hyvä työelämä on tehty?

Mistä hyvä työelämä on tehty? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Mistä hyvä työelämä on tehty? Suomessa pyritään Euroopan parhaaseen työelämään vuoteen 2020 mennessä. HENRY ry:n HR Barometrissa v. 2013 nousivat henkilöstöjohtamisen haasteiksi

Lisätiedot

Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan

Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HENRY 20 vuotta! Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan mikä tahansa vuosi, vaan HENRYn 20-vuotisjuhlavuosi. Kahdenkymmenen vuoden aikana HENRY on rakentunut hyvälle perustalle

Lisätiedot

Jostain syystä näissä mainituissa koulutuksissa. Minulla on ollut ilo suunnitella ja toteuttaa. Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen

Jostain syystä näissä mainituissa koulutuksissa. Minulla on ollut ilo suunnitella ja toteuttaa. Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Ajatuksia koulutuksesta Mitä tämä oikein on? Miten tämä muka liittyy meidän työhön? Mä en tajua tästä mitään! Näillä kommenteilla avasi yksi osallistuja oman osallistumisensa

Lisätiedot

Yrityksissä on tänä päivänä vahva

Yrityksissä on tänä päivänä vahva Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus ja sen mittaamisen haasteet Yrityksissä on tänä päivänä vahva usko siihen, että hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti

Lisätiedot

marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote

marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote Nyt kun finanssitalouden tsunami on pyyhkäissyt yli mantereiden, on reaalitalouden lama jo ovella. Tämä merkitsee väistämättä sitä, että HR:n

Lisätiedot

Kohtaamisia ja vuoropuhelua

Kohtaamisia ja vuoropuhelua Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kohtaamisia ja vuoropuhelua Vuoropuhelu on henkilöstöjohtamisen ydin ja sielu. Kun dialogi toimii, on olemassa yhteys ihmistasolla, kirjoitti toimittaja Raija Rautiainen

Lisätiedot

Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky?

Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky? Taloudellisen taantuman syveneminen siitä huolimatta, että valon

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

Palavasilmäiset työntekijät haussa

Palavasilmäiset työntekijät haussa Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Palavasilmäiset työntekijät haussa Tulevaisuuden yritysmaailman voittajia ovat ne, joilla on palavasilmäisimmät työntekijät. Muun muassa tämän lausahduksen kuulin Millenium-teknologiaseminaarissa

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

Tähdet, joukkue ja voittaminen

Tähdet, joukkue ja voittaminen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Tähdet, joukkue ja voittaminen Erityisesti talouden taantumissa tuntuu olevan muotia etsiä syntyjä syviä abstrakteista maailmanselityksistä. Kuitenkin juuri tällaisina aikoina

Lisätiedot

Verkostoitumista ja osaamista

Verkostoitumista ja osaamista Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Verkostoitumista ja osaamista Olen toiminut HENRY ry:n Tampereen aluejaoksen vetäjänä yli viisi vuotta. Aluejaostoiminta tuo valtakunnallisen HENRYn lähemmäksi ja tutummaksi

Lisätiedot

Yritys - henkilöstön voimavara

Yritys - henkilöstön voimavara Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Yritys - henkilöstön voimavara Kun runsaat 20 vuotta sitten siirryin ekonomistitehtävistä järjestömaailmassa henkilöstötehtäviin yritysmaailmaan, HR:n käytetyin iskulause

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

The Olympics was greeted with some scepticism

The Olympics was greeted with some scepticism The London 2012 Olympic Games is being seen by many within the project management community in the UK as a landmark programme for the profession. In recent decades, project management in the UK as in many

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot