Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä"

Transkriptio

1 Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Euroopan Unionin tuella

2 Käsikirjan tekijät ITÄVALTA Itävallan Punainen Risti Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Puh UNKARI Budapestin Kulttuurikeskus Zsuzsanna Brenner, Peter Basel Puh Punaisen Ristin tutkimuslaitos Katharina Resch, Monika Höglinger Puh Itävallan aikuiskoulutusliittojen yhteisjärjestö Wolfgang Kellner Puh SUOMI Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Pirjo Halla, Elisa Tan Puh SAKSA ISIS Sosiaalisen infrastruktuurin instituutti Karin Stiehr Puh ITALIA LUNARIA Davide di Pietro, Sergio Crimi Puh ISO-BRITANNIA PRIAE Ikääntymisen ja etnisyyden toimintatutkimuslaitos Naina Patel, Ahsan Malik Puh Strathclyden yliopisto Maureen Marley, Val Bissland Puh. +44 (0) INTEVAL Ltd. Nicholas Walters Puh Julkaisu: Toimittajat: Val Bissland, Maureen Marley, Charlotte Strümpel Julkaisija: Itävallan Punainen Risti, Wiedner Hauptstraße 32, 1041 Wien, Itävalta Puh. : +43 (0) , ZVR-Zahl: Taitto: November Design & PR Painatus: gugler GmbH, Auf der Schön 2, A-3390 Melk Käännös: Merja Känä, Elisa Tan Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Kuvat: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Budapestin kulttuurikeskus, Lunaria, Ikääntymisen ja etnisyyden toimintatutkimuslaitos, Punaisen Ristin tutkimuslaitos, Strathclyden yliopisto 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset 4 2. Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen 7 3. Esimerkki kaksipäiväisestä työpajasta Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset Taitoprofiilin laatiminen Ensimmäisen päivän arviointi Aktiviteetteja työpajapäivien väliselle ajalle Vapaaehtoistyön ja oppimisen mahdollisuudet Toimintasuunnitelman laatiminen Jatkotyöskentely Arviointi ja työpajan päätös Seurantatapaaminen 31 3

4 Johdanto ja työpajan 1tausta-ajatukset Johdanto Miksi tämä työpajakäsikirja on tehty? Euroopan väestörakenne on tunnetusti muuttumassa ja vanhenevan väestön määrän suhteessa nuorempiin odotetaan lisääntyvän seuraavien neljän vuosikymmenen aikana. Miten ikäihmiset viettävät elinvuotensa, on saamassa uutta yksilöllistä, sosiaalista ja poliittista merkitystä. Enää ei pidetä itsestään selvänä, että eläkkeelle jäädään tietyssä iässä, sillä osa ikäihmisistä jatkaa työntekoa yli virallisen eläkeiän. Osa puolestaan etsii uusia tapoja pysyä aktiivisena ja käyttää osaamistaan tai opiskelee uusia taitoja. Slic -työpajojen kehittäminen on osaltaan vastaus tähän muutokseen. Mikä SLIC -projekti on? SLIC (Sustainable Learning in the Community) oli kaksivuotinen projekti, jonka rahoitus tuli Euroopan komission GRUNDTVIG-ohjelman alaohjelmasta Elinikäinen Oppiminen. Projektia johti Itävallan Punainen Risti ja projektin osapuolina oli toimijoita Isosta-Britanniasta, Italiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta ja Unkarista. Tavoitteena oli kehittää uusia käytännön keinoja auttaa ikäihmisiä tarkastelemaan aikaisempia elämänkokemuksiaan ja henkilökohtaisia taitojaan sekä löytämään uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja yhteisölliseen osallistumiseen. Tämä tehtiin kehittämällä innovatiivinen työpajamalli, joka esitellään tässä käsikirjassa. Mitkä ovat SLIC -työpajan tavoitteet? Kaksipäiväisen työpajan (senioreiden ideapajan) tärkeimmät osat ovat Laatia henkilökohtainen taitoprofiili aikaisemmista kokemuksista ja oppimisesta. Laatia henkilökohtainen toimintasuunnitelma, joka perustuu uusien kiinnostuksen kohteiden tunnistamiselle ja priorisoimiselle. Työpajamalli perustuu runsaalle vuorovaikutukselle turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Pienryhmätyöskentely on todettu ihanteelliseksi keinoksi vastata osallistujien erilaisiin tarpeisiin. Kuka voi osallistua SLIC -työpajoihin? Työpajojen testaamiseen osallistui 103 aikuisopiskelijaa 6 maasta: malli toimi hyvin jo toimintansa vakiinnuttaneissa vapaaehtoisryhmissä ja ryhmissä, joissa oli aktiivisia ikäihmisiä ja mahdollisia vertaisohjaajia sekä ryhmissä, jotka muodostuivat etnisiin yhteisöihin kuuluvista ikäihmisistä. Työpaja voi sopia erityisen hyvin ikäihmisille tarkoitettujen koulutus- tai vapaaehtoistyöohjelmien osaksi. Ihanteellinen ryhmäkoko on osallistujaa. Miten tämä käsikirja auttaa ohjaajia? Tämän käsikirjan tarkoitus on rohkaista organisaatioita kehittämään ja tarjoamaan vastaavanlaisia työpajoja ja auttaa ohjaajia toteuttamaan niitä. Käsikirja on laadittu kokoamalla osapuolten käytännön kokemuksia, joita on kertynyt kurssin suunnittelusta ja toteuttamisesta aina seurantaan ja arviointiin asti. Mikä on paras tapa käyttää käsikirjaa? Sitä voidaan käyttää oppaana projekteissa, jotka liittyvät ikäihmisten elämän siirtymävaiheisiin nykyisessä muuttuvassa maailmassa. Työpajamateriaalia voidaan tarpeen vaatiessa muokata niin, että se soveltuu tietylle kohderyhmälle ja avaa uusia ajattelutapoja. Myös 4 Luku 1 Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset

5 Johdanto ja työpajan 1tausta-ajatukset työskentelytapojen on sovelluttava osallistujien kulttuurisiin vakaumuksiin, arvoihin ja olettamuksiin. SLIC -projektin verkkosivulla annetaan linkkejä, joista löytyy lisää työpajamateriaalia ja esimerkkejä toteutetuista työpajoista. Työpajan esimerkinomainen päiväohjelma löytyy sivulta 10. Tarkkaa ohjelmaa voidaan muokata joustavasti osallistujien tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan käyttämällä verkkosivun materiaalia. Kuka voi käyttää käsikirjaa? Elinikäisen oppimisen projekteissa mukana olevien erilaisten organisaatioiden ja ryhmien johto ja ohjaajat, henkilökunta sekä iäkkäämmät vapaaehtoiset tai vertaisohjaajat löytävät varmasti innostavia esimerkkejä tässä käsikirjassa tarkasti kuvatuista SLIC -pilottityöpajoista. Se on hyödyllinen myös aikuiskouluttajille, ikäihmisten järjestöille, vapaaehtois- ja sosiaalityön järjestöille ja verkostoille, paikallisviranomaisille ja alalla toimiville päättäjille. Työpajan tausta-ajatukset Tämä osio on lyhyt yleiskatsaus pilottityöpajoissa käytettyjen menetelmien taustalla olevista pääajatuksista. Se auttaa ymmärtämään paremmin SLIC -työpajojen työskentelyn periaatteet. Taitoprofiili SLIC -tiimi käytti ohjeena taidon (skills) ja osaamisen/kyvykkyyden (competence) määritelmiä, jotka on laatinut Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP): taidot: jonkin tehtävän suorittamiseen tarvittava tieto ja kokemus kyvykkyys: kyky soveltaa tietoa, tietotaitoa sekä taitoja tavanomaisessa tai muuttuvassa tilanteessa Vaikka työelämässä oleville ansioluetteloiden tekeminen on tuttua, joillakin ikäihmisillä saattaa olla hyvin vähän henkilökohtaista kokemusta taitoprofiilin laatimisesta. SLIC -työpajat antavat mahdollisuuden tunnistaa ja arvostaa sellaista ammattitaitoa, osaamista ja kokemusta, joka on joko unohtunut tai jäänyt huomiotta. Tämä prosessi voi: lisätä myönteistä ajattelua ja parantaa itsetuntoa auttaa ymmärtämään paremmin henkilökohtaisia vahvuuksia rohkaista opiskelemaan lisää tuoda esiin, kuinka arvokasta on käyttää taitojaan vapaaehtoistoimintaan Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmien on hyvä olla tarkkoja, realistisia ja toteutettavissa olevia. Vaikka työpajojen pääaktiviteetit keskittyvät taitoprofiilin laatimiseen, on tärkeää, että ihmisillä on työpajasta lähtiessään jonkinlainen idea siitä, mikä on heidän seuraava askeleensa eteenpäin. Suhteiden luominen järjestävän organisaation ulkopuolisiin resursseihin, alueen järjestöihin ja paikallisiin toimijoihin on tärkeä osa suunnitelmaa. Osa projektin osapuolista tarjosi työpajatapahtumien puitteissa paikallisille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyötä tekeville ryhmille tilaisuuksia pitää lyhyitä esityksiä, mikä edesauttoi tätä jatkosuunnitteluprosessia. Luku 1 Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset 5

6 Johdanto ja työpajan 1tausta-ajatukset Voimaannuttaminen Osapuolet ottivat työpajan suunnittelussa käyttöön voimaannuttavan lähestymistavan. Voimaannuttaminen määritellään aktiiviseksi osallistumiseksi, jossa ikäihmisillä on todellinen mahdollisuus olla aktiivisesti mukana oppimisprosessissa, sen sijaan, että heille esitettäisiin valmiiksi lukkoon lyöty päiväohjelma. Yksilöiden voimaannuttaminen sisältää myös ajatuksen yhteisöllisestä ja kollektiivisesta toiminnasta. Yhteisön kehittämisen, vapaaehtoistyön ja elinikäisen oppimisen väliset yhteydet Yllä mainituista käsitteistä puhutaan usein toisistaan irrallisina. SLIC pyrkii lähestymään käsitteitä kokonaisvaltaisesti. Vapaaehtoistyö on tärkeä väylä antamaan oma panoksensa yhteisöissä ja samalla se rikastuttaa vapaaehtoistyöntekijän omaa elämää. SLIC -työpajan lähestymistapa liittää elinikäisen oppimisen elämän myöhempiin siirtymävaiheisiin, eikä pelkästään työelämään. Aktiivisuus ikääntyessä Ihmisten identiteetti liittyy usein vahvasti palkkatyöhön ja sosiaaliseen asemaan työympäristössä. Itsetunto voi laskea, kun palkkatyöstä on siirrytty eläkkeelle. SLIC -työpajan lähestymistapa auttaa lisäämään tietoisuutta siitä, miten ikäihmiset voivat käyttää omia resurssejaan ja osaamistaan tulevaisuudessa. Se on suunniteltu auttamaan ihmisiä priorisoimaan, tekemään valintoja ja harkitsemaan, ovatko lisäopinnot tarpeen tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamiseksi. Kaikki tämä edesauttaa ikääntyvän aktiivisuutta. Syrjäytymisen ehkäiseminen EU-politiikan tavoitteena on edistää yhteiskunnallista osallistumista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Joidenkin ikäihmisten nähdään olevan vaarassa syrjäytyä, erityisesti niiden, joilla on vähemmän aikaisempaa koulutusta tai heikompi taloudellinen asema. SLIC -lähestymistavan tavoitteena on ottaa kaikki mukaan toimimaan ja houkutella myös sellaisia ihmisiä, joilla on vähemmän kokemusta muodollisesta koulutuksesta. Samalla halutaan lisätä vähemmän koulutettujen ihmisten tietoisuutta sellaisesta arkipäivän oppimisesta, jossa he ovat jo olleet osallisina. 6 Luku 1 Johdanto ja työpajan tausta-ajatukset

7 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen Työpajan suunnittelu Määrittele täsmälliset tavoitteet ja päämäärät Työpajojen yleistavoitteet määritellään sivulla 4. On tärkeää ottaa huomioon oman organisaation tai ryhmän strategiset tavoitteet. Halutaanko painottaa tiettyä sektoria, yhteisöä tai aluetta tai vain keskittyä lisäämään osanottajien tietoisuutta taidoistaan ja kehittää jatkoaktiviteetteja. Keskeiset tavoitteet tulee määritellä suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa ja keskustella niistä osapuolten kesken ottaen huomioon osallistujille, järjestäjille ja/tai yhteisölle koituvat hyödyt. Määrittele kohderyhmäsi On tärkeää, että kohderyhmä valitaan työpajalle asetettujen täsmällisten tavoitteiden pohjalta. Halutaanko työpaja kohdistaa ikääntyneille miehille vai naisille vai sekaryhmälle? Halutaanko kohdistaa työpaja etnisistä vähemmistöryhmistä tuleville ihmisille tai varmistaa, että ryhmä koostuu syntyperältään eritaustaisista osallistujista? Joissakin tapauksissa saatetaan osallistujiksi haluta nuorempia varttuneita ihmisiä, esimerkiksi pian eläkkeelle jääviä tai juuri eläkkeelle jääneitä. On tärkeää ottaa huomioon erilaisten kohderyhmien erilaiset odotukset, koska ne vaikuttavat sisältöihin, aikatauluun ja käytettäviin menetelmiin. Miten löytää osallistujat? Ota yhteyttä organisaatiossasi toimiviin aktiivisiin vapaaehtoistyöntekijöihin tai opiskelijoihin. Osoita arvostusta heidän aktiivisuudelleen, motivoi heitä jatkamaan ja rohkaise heitä ryhtymään vertaisohjaajiksi Värvää organisaatioonne jo yhteydessä olevia osallistujia julisteiden, sähköpostin, postin tai puhelimen avulla Värvää uusia osallistujia paikallislehden tai radiomainosten kautta tai organisaationne tavanomaisten viestimien kautta On tärkeää tuottaa hyvää mainos- ja tiedotusmateriaalia, josta ilmenee tarkasti, mitä työpaja tarjoaa. Näin mukaan saadaan kiinnostuneita ja työpajasta hyötyviä ihmisiä. Mainosmateriaalista tulisi käydä ilmi: että tavoitteena on opastaa ihmisiä kokoamaan pohdiskelun kautta oma taitoprofiili että tavoitteena on pohtia osallistujien tulevaisuudensuunnitelmia ja toimintaa ne hyödyt, jotka osanottaja saa osallistumalla epämuodollisiin ja lämminhenkisiin, erilaisia aktiviteetteja sisältäviin työpajoihin että osanottajien edellytetään olevan mukana molemmissa tapaamisissa järjestäjän yhteystiedot Millainen tila on sopiva työpajan järjestämiseen? Se on lähellä osallistujia ja/tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä. Se on riittävän tilava, jotta siellä on mahdollista liikkua ja työskennellä pienryhmissä pöytien ympärillä. Se on hyvin ilmastoitu ja asianmukaisesti lämmitetty. Tilassa tai sen läheisyydessä on mahdollisuus tarjota virvokkeita/lounasta. Luku 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen 7

8 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen Millainen on hyvä aikataulu? Pilottityöpajojen yhteydessä testattiin ja todettiin toimivaksi järjestää kaksi yhden päivän mittaista tapaamista (klo ), joiden väliin jäi viikko aikaa asioiden pohdiskeluun. Tarkka aikaraami riippuu osallistujien lukumäärästä, ryhmän elämänkokemuksesta ja aikaisemmista oppimiskokemuksista sekä aktiviteettien luonteesta. Jos resursseja on käytettävissä, kolmas seurantatapaaminen on hyödyllinen, koska se tuo ihmiset yhteen keskustelemaan tapahtuneesta kehityksestä ja antaa mahdollisuudet verkostoitumiselle ja keskinäiselle tuelle. Mitä resursseja tarvitaan? Tarvitaan ainakin yksi (mielellään kaksi) kokenut kouluttaja, hallinnollista apua, sopiva tila, joitakin perusvälineitä ja jonkinlainen ateriointimahdollisuus. Kaksipäiväisen työpajan järjestämiselle tulee laatia budjetti. Samalla täytyy päättää, missä määrin oma organisaatio voi ottaa maksettavakseen kuluja, vai pitääkö löytää kumppaneita ja ulkopuolista rahoitusta paikallisista tai kansallisista lähteistä tai Euroopan yhteisön kautta. Miten taataan, että kouluttajat ovat oikeanlaisia? Ihannetapauksessa kouluttajalla on kokemusta ikäihmisten opettamisesta, jotta hän saa ryhmän toimimaan aktiivisesti ja kykenee käsittelemään heterogeenista ryhmää huomioiden kuitenkin yksilölliset tarpeet. Hyvä kouluttaja kykenee: johtamaan ryhmää olematta hallitseva rohkaisemaan jokaista osallistumaan ja ilmaisemaan itseään käsittelemään eriäviä mielipiteitä suhtautumaan hienovaraisesti erimielisyyksiin tai vaikeuksiin olemaan joustava, mukautuvainen ja positiivinen koko työpajan ajan Vanhemman kouluttajan on varmasti helpompi saada aikaan nopeasti se luottamus ja vuorovaikutus, jota pohdiskelevien harjoitusten tekeminen vaatii. Hyvin koulutettu ja kokenut nuorempi ihminen voi kuitenkin suoriutua tehtävästä aivan yhtä hyvin. On syytä huomata, että minkä tahansa ikäinen kokematon kouluttaja tällaisen ryhmän vetäjänä heikentää huomattavasti työpajan onnistumismahdollisuuksia. 8 Luku 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen

9 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen Työpajan toteuttaminen Todennäköiset haasteet: Henkilökohtaisten asioiden käsitteleminen On tärkeää tehdä selväksi, että jokainen päättää itse, minkä verran haluaa kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan ja tiedoistaan ryhmälle. On myös täysin hyväksyttävää poistua, mikäli työpaja ei vastaa osallistujan odotuksia. Tältä pitäisi välttyä, jos mainos- ja tiedotusmateriaali on informatiivista ja tarkkaa. Jotkut ihmiset saattavat tuntea itsensä estyneiksi muiden edessä Kouluttajan tulee alusta alkaen tehdä selväksi ja sopia ryhmän kanssa, että työpajakeskustelut ovat luottamuksellisia. Kun ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa, pienryhmätyöskentely on osoittautunut hyvin vapauttavaksi. Keskustelu ajautuu pois asiasta Hyvä kouluttaja tuo ryhmän hienotunteisesti takaisin tehtävän alkuperäiseen tavoitteeseen. Työskentelyn tulee edetä sujuvasti Kouluttajan tulisi tähdätä siihen, että työskentely etenee ongelmitta ja kiireettömästi, tarjota yksilöllistä tukimateriaalia ja kirjallista opastusta tehtäviin sekä rohkaista toimimaan yhdessä, keskustelemaan ja auttamaan toinen toistaan. Kouluttajan pitäisi myös turvallisella ja innostavalla tavalla ohjata osallistujia ajattelemaan luovasti omista taidoistaan ja kyvyistään sekä myös uusista tulevista mahdollisuuksista. Hänen tulee olla valmis muokkaamaan toimintatapoja ja aikataulua, jos osallistujat alkavat väsyä. Vaikeudet kirjallisissa tehtävissä Kouluttajan tulisi ottaa huomioon, että joillakin saattaa olla vaikeuksia kirjallisten tehtävien tekemisessä. Ehdota ryhmätöiden jakamista niin, että jokainen voi halutessaan helposti jättäytyä syrjään tietystä harjoituksesta. Tauot Käytä tauot ylimääräisiin tai henkilökohtaisiin kysymyksiin. Osallistujia tulisi myös aktiivisesti kannustaa keskinäiseen verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen työpajan aikana ja sen jälkeen. Miten varmistetaan uusien työpajojen toteutuminen? Hiokaa onnistuneimpia menetelmiä arviointitekniikoita käyttämällä. Kertokaa kokemuksistanne ja työpajojen onnistumisista organisaationne viestimissä ja paikallislehdissä sekä netissä. Pitäkää yhteyttä eri tahoihin houkutellaksenne mukaan lisää samanmielisiä ihmisiä. Suunnitelkaa PR-toimintaa, johon ryhdytte välittömästi onnistuneiden työpajojen jälkeen. Jos resurssinne antavat myöten, valitkaa joku yhteyshenkilöksi tätä ja muita samankaltaisia projekteja varten. Luku 2 Slic -työpajan suunnittelu ja toteuttaminen 9

10 3 Esimerkki kaksipäiväisestä työpajasta Tässä on yleisesimerkki työpajan mahdollisesta ohjelmasta. Ohjelma ja yksittäiset osiot on syytä muokata vastaamaan asetettuja tavoitteita, ryhmän kokoa ja luonnetta jne. Lisäharjoituksia ja esimerkkejä työpajan ohjelmista löytyy verkkosivulta Osioiden aikaraamit ovat arvioita ja riippuvat ryhmän koosta ja kokoonpanosta sekä kouluttajan toimintatavoista. Työpajan 1. päivä Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset (60 min.) Sivu 11 ja 12 Tauko (30 min.) Taitoprofiili: Vaihe 1 Valmistava harjoitus Sivu 13, 15, 17, 19 Lounas Taitoprofiili: Vaihe 2 Henkilökohtaisen taitoprofiilin laatiminen Sivu 13, 14, 16, 18, 21 Tauko Kotitehtävien selittäminen ja niistä keskusteleminen Sivu 23 Ensimmäisen päivän huomiot ja arviointi Sivu 22 Työpajan välipäivinä osallistujat työstävät kotitehtäviä. Osallistujille on hyvä antaa yhteysnumero tai sähköpostiosoite, jotta he voivat tarvittaessa kysyä neuvoa kotitehtävistä. Työpajan 2. päivä Avaus: Tervetulotoivotus ja yhteenveto 1. päivän saavutuksista sekä 2. päivän tavoitteiden läpikäyminen (15 min.) Kotitehtävien käsittely ja palaute ja taitoprofiilin jatkotyöstäminen (15 min.) Sivu 24 Vapaaehtoistyö- ja opiskelumahdollisuuksien esittely Sivu 25 Tauko Toimintasuunnitelman esittely tai taitoprofiilin viimeistely Sivu 26 Lounas Toimintasuunnitelman laatiminen Sivu 26, 27 Tauko Arviointi ja työpajan päättäminen Sivu Luku 3 Esimerkki kaksipäiväisestä työpajasta

11 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset minuuttia Tavoitteet Esitellä työpajan tavoitteet ja työskentely- ja toimintatavat Esitellä pääpiirteittäin päivien ohjelma ja käytännön asiat Luoda rento ja ystävällinen ilmapiiri Edistää tiedonvaihtoa ja kommunikointia osallistujien välillä Koota osallistujien työpajalle asettamia odotuksia Toivota osallistujat tervetulleiksi ja esittele kouluttajat Jaa ensimmäisen päivän ohjelma ja käy läpi käytännön asioita Valitse yksi tai useampi ryhmälle sopiva lämmittelyharjoitus Selitä työpajan tavoitteet, työskentely- ja toimintatavat sekä käy läpi, mitä osallistujat voivat odottaa näiltä kahdelta päivältä. Kerro ryhmälle, että yhtenä tavoitteena on ystävällinen, vuorovaikutteinen ja rento ilmapiiri. Kokoa osallistujien omia, työpajalle asettamia odotuksia Harjoituksia lämmittelyyn ja odotusten keräämiseen (Katso lisää harjoituksia 5 minuuttia Lämmittelyharjoitus 1: Hei Kouluttaja pyytää osallistujia kiertelemään huoneessa hitaasti sanomatta mitään, vain nyökkäämään ja hymyilemään muille. Seuraavaksi osallistujat tervehtivät toisiaan kävellen hitaasti ja käyttäen erilaisia tervehdyksiä kuten; Hei, Hyvää huomenta tai Hauska tavata. Viimeisessä vaiheessa osallistujat kävelevät nopeammin ja tervehtivät jokaista huoneessa olijaa. 20 minuuttia Lämmittelyharjoitus 2: Tutustutaan Kaikille osallistujille jaetaan paperi, jossa on neljä kysymystä: nimi, lempiväri, suosikkilomapaikka sekä mahdollinen aiempi kokemus vapaaehtoistyöstä tai opiskelusta ja harrastuksista. Osallistujat työskentelevät pareittain ja esittävät vuorotellen toisilleen nämä kysymykset. Kukin osallistuja merkitsee muistiin parinsa vastaukset ja esittelee ne kaikille. Jos osallistujia on pariton määrä, he voivat työskennellä myös kolmen ryhmissä minuuttia Lämmittelyharjoitus 3: Mistä sinä olet kotoisin? Tarvitaan avoin tila. Kouluttaja piirtää lattialle maan tai kaupungin kuvitteellisen kartan osoittamalla missä on pohjoinen/etelä, itä/länsi, kotikaupunki tai kaupungin keskusta. Jokainen asettuu tälle kuvitteelliselle kartalle kouluttajan ohjeiden mukaisesti esimerkiksi siihen kohtaan, missä hän on syntynyt tai missä hän asuu tällä hetkellä. Tämä harjoitus saa ihmiset liikkeelle, toimimaan yhdessä ja tuntemaan ryhmään kuuluvuutta. Kun kukin on löytänyt paikkansa kartalla, voidaan osallistujille antaa hetki aikaa jutella keskenään. Sitten heitä pyydetään esittäytymään ja kertomaan itsestään / asuin- tai synnyinpaikastaan. Luku 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset 11

12 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset 20 minuuttia Huomioitavaa lämmittelyharjoituksissa 1 4 Lämmittelyharjoitus 4: Kootaan osallistujien odotuksia Osallistujia pyydetään pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmänä toimien kirjoittamaan ylös, mitä odotuksia heillä on tälle kaksipäiväiselle työpajalle. Pareille tai pienryhmille annetaan aikaa keskustella vastauksista. Sen jälkeen keskustellaan koko ryhmänä odotuksista ja ne kirjoitetaan fläppitaululle. Painotetaan, että koko työpajan aikana ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, ainoastaan henkilökohtaisia näkemyksiä. Lopuksi osallistujille selitetään, mitkä heidän odotuksistaan todennäköisesti täyttyvät työpajan aikana ja mitkä odotukset eivät ehkä ole realistisia. Voit yhdistää osallistujien esittelyn harjoitukseen, jossa kootaan heidän odotuksiaan, esimerkiksi lämmittelyharjoitukseen 3 tai 4 Kirjoita kootut odotukset fläppitaululle, jotta ne ovat selkeästi näkyvillä koko työpajan ajan ja tarkista säännöllisesti, että ne tulevat täytettyä Painota vielä kaikille, että kukin päättää itse, minkä verran haluaa kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan ja asioistaan työpajassa. Käytettävissä olevasta ajasta, työpajan tavoitteista ja ryhmän osallistujamäärästä sekä koostumuksesta riippuen on kenties myös hyödyllistä käsitellä ikääntymistä ja oppimista ja/tai käsitellä joitakin sivulla 5 ja 6 mainittuja avainajatuksia 10 minuuttia Tavoitteet Huomioitavaa lämmittelyharjoituksessa 5 Lämmittelyharjoitus 5: Aloitetaan jokainen päivä laululla, toivotuksella tai runolla Luodaan työpajan tunnelma avaamalla ja päättämällä jokainen päivä laululla, toivotuksella tai runolla ja muodostetaan näin sulkeutuva ympyrä Kysy, onko ryhmässä joku vapaaehtoinen, joka haluaisi aloittaa päivän valitsemallaan laululla, toivotuksella tai runolla. Muut osallistujat kuuntelevat ryhmänä esitystä. Päivän päätteeksi toteutetaan sama aktiviteetti ja näin ympyrä sulkeutuu. Esitystä ei ole tarkoitus kommentoida tai analysoida. Se on yksilöiden ja ryhmän ilmaus tuntemuksistaan ja toimii yhteenkuuluvuutta tuovana toivotuksena. Rohkaise ryhmää osallistumaan esitykseen. Mikäli ilmaantuu useampia vapaaehtoisia, esitykset kunkin päivän alussa ja lopussa voidaan jakaa tasaisesti vapaaehtoisten kesken. 12 Luku 4 Työpajan esittely ja lämmittelyharjoitukset

13 5 Taitoprofiilin laatiminen Yksi SLIC -työpajojen ydinaktiviteeteista on henkilökohtaisen taitoprofiilin laatiminen. Tämä auttaa osallistujia ymmärtämään ne taidot ja kyvyt, joita he ovat elämänsä aikana hankkineet. Taitoprofiilin tekoprosessi käsittää valmistavan vaiheen ja varsinaisen toteuttamisvaiheen. Ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä ihmisiä, joilla on erilaiset elämänkokemukset ja näin ollen taitoprofiilin tekemiseen on erilaisia lähestymistapoja. Tässä osiossa selostetaan yksityiskohtaisesti kolme menetelmää, jotka esittelevät muunnoksia aiheesta ja antavat esimerkkejä erilaisten työkalujen käyttämisestä. Valmistava harjoitus Tavoitteet Perehdyttää osallistujat taitojen käsitteeseen Auttaa osallistujia harjoittelemaan terminologian käyttöä Pohtia omia ja muiden taitoja Ymmärtää millaista elämänkokemusta ja työkokemusta osallistujat arvostavat Tarvittavat välineet Hyvin varustettu luokkahuone, jossa on projektori, valkokangas, fläppitauluja Tilaa liikkua Siirreltävät tuolit ja pöydät Henkilökohtaisen taitoprofiilin laatiminen Tavoitteet Rohkaista ihmisiä katsomaan taaksepäin elämässään ja löytämään uudelleen taitonsa ja kykynsä Päättää, mitkä aiemmista kokemuksista ovat olleet tärkeitä ja opettavaisia Saada jokainen osallistuja tietoisemmaksi omista taidoistaan ja kyvyistään Auttaa osallistujia ymmärtämään, että he ovat elämänsä aikana oppineet paitsi muodollisten opintojen myös kokemuksen kautta Osoittaa, että elämän eri vaiheissa jotkut taidot ovat tärkeämpiä kuin toiset Laatia taitoprofiili tärkeänä askeleena kohti tulevaa toimintaa Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 13

14 5 Taitoprofiilin laatiminen Tarvittavat välineet Muistilista tai muistikartta, joka on räätälöity vastaamaan osallistujien odotuksia ja kokemuksia Määritelmiä, selityksiä ja esimerkkejä taidoista. Nämä auttavat osallistujia kokoamaan omaa luetteloaan. Mittari kuvaamaan tiettyjen taitojen tärkeyttä yksilölle (esim. käyttämällä asteikkoa 1 5) Huomioitavaa henkilökohtaisen taitoprofiilin laatimisessa Varaa riittävästi aikaa valmistaviin aktiviteetteihin, jotta osallistujat ovat motivoituneita ja ymmärtävät profiilin laatimisen perusperiaatteet Taitoprofiili on henkilökohtainen asiakirja. Painota, että ihmiset valitsevat heille itselleen tärkeitä taitoja, eivätkä laadi pitkiä merkityksettömiä listoja kouluttajan mieliksi Taitoprofiiliin käytettävä aika vaihtelee valituista työkaluista sekä ryhmän koosta ja koostumuksesta riippuen Määritelmät, selitykset ja esimerkit auttavat osallistujia kokoamaan omaa luetteloaan. Seuraavassa on tämän aktiviteetin toteuttamiseksi kolme esimerkkiä, joissa käytetään erilaisia menetelmiä: lyhyet PowerPoint esitykset, keskustelut, ennalta laaditut tehtäväpaperit/tehtäväkortit, ryhmä- ja yksilölliset harjoitukset, oppimiskahvila (café conversations), aivoriihi ja miellekartat (mind mapping). 14 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

15 5 Taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 1: Taitokortit ja muistilista taidoista 60 minuuttia Tarvittavat välineet Huomioitavaa taitokorttien käytössä Valmistava harjoitus: taitokortit Fläppitaulu Tusseja Pöytäryhmät Tyhjiä ja ennalta täytettyjä kortteja (15 kutakin 3 4 hengen ryhmää varten), joissa on nimetty äärimmäisiä taitoja (esim. benjihyppy), tärkeitä taitokokonaisuuksia (esim. järjestelytaidot) sekä yksinkertaisia aktiviteetteja ( epätaitoja esim. television katselu) Kouluttaja käy läpi taitokäsitteitä ja antaa esimerkkejä taidoista (esim. vieraan kielen puhuminen, ruoanlaitto, kommunikointi). Kukin osallistuja saa 5 tyhjää korttia, joihin hän kirjoittaa 5 itselleen tärkeää taitoa. Sitten osallistujia pyydetään kokoontumaan 3 4 hengen ryhmiin. Jokainen näistä ryhmistä saa vielä 15 ennalta täytettyä korttia omiensa lisäksi. Ryhmiä pyydetään yhdistämään samanlaiset ja poistamaan merkityksettömät/epäolennaiset kortit. Jäljelle jääneet kortit pannaan tärkeys- ja hyödyllisyysjärjestykseen. Kullakin ryhmällä pitäisi nyt olla tärkeää korttia. Nyt muodostetaan suuremmat ryhmät yhdistämällä aina kaksi ryhmää toisiinsa. Nämä suuremmat ryhmät menettelevät samalla tavoin kortilla ja ryhmän edustaja selittää heidän tuloksensa muille ryhmille. Kaikkien ryhmien työn perusteella saadut tärkeintä ja olennaisinta taitoa kirjataan fläppitaululle ja niistä keskustellaan. Auta osallistujia löytämään mahdollisimman laaja kirjo kotona, työpaikalla ja yhteisössä tarvittavista taidoista Pura arkisia toimintoja (esim. ruoanlaitto), jotka voivat sisältää valikoiman erilaisia taitoja Rohkaise osallistujia työskentelemään itselleen sopivalla tasolla, koska osalla ihmisiä tai ryhmiä on paljon kokemusta ja koulutusta, toisilla vähemmän Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 15

16 5 Taitoprofiilin laatiminen 75 minuuttia Tarvittavat välineet Taitoprofiilin laatiminen muistilistaa käyttämällä Vaihe 1: Esimerkki 1 Muistilista taidoista: (Liitteen sivu 32) Vaihe 2: Esimerkki 1 Taitoprofiili: (Liitteen sivu 32) 60 minuuttia Vaihe 1 Kouluttaja jakaa muistilistan taidoista jokaiselle osallistujalle ja selittää, miten se täydennetään kolmessa vaiheessa: Katso nimettyä taitoa ja sen selitystä ja päätä, onko sillä merkitystä sinulle. Jollei, rastita ruutu epäoleellinen Jos sillä on merkitystä, mieti konkreettista esimerkkiä elämästäsi ja kirjoita se ylös lyhyesti Arvioi merkityksellisen taidon hallintaasi asteikon mukaan Kouluttaja kiertelee osallistujien luona ja auttaa tarvittaessa 15 minuuttia Huomioitavaa taitomuistilistojen käytössä Vaihe 2 Kouluttaja pyytää osallistujia katsomaan uudelleen taitoprofiilia ja valitsemaan ne taidot, jotka ovat heille kaikkein tärkeimpiä ja siirtämään ne taitoprofiiliin (1). Ennen ensimmäisen työpajapäivän päättämistä osallistujille annetaan mahdollisuus huomioida päivän tulokset yhdessä: jokainen saa kertoa, mitä on saanut työpajapäivältä ja kuinka monta taitoa kirjasi yhteenvetoon sekä kuvailla oman kokemus- ja tietopohjansa laajuutta. Osallistujia rohkaistaan palautekierroksella kertomaan muille kolme tärkeintä taitoaan ja mistä he kuluneessa päivässä ovat eniten pitäneet. 16 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

17 5 Taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 2: Muistikartta ja taitoprofiili 20 minuuttia Tarvittavat välineet Huomioitavaa Power- Point esityksessä Valmistava harjoitus: PowerPoint esitys ja keskustelu Lyhyt PowerPoint esitys (katso nettisivu Projektori Tietokone Pidä lyhyt PowerPoint esitys, jossa kerrot yleisesti taidoista seuraavien kysymysten avulla: Minkälaisia taitoja on olemassa (formaaliset eli muodolliset, koulutuksen ja opiskelun avulla hankitut taidot ja informaaliset eli arkipäivän oppimisen kautta hankitut taidot) Millä elämän alueilla ihmiset voivat hankkia taitoja Mitä hyötyä ikäihmiselle on siitä, että hän tunnistaa tai kirjoittaa ylös omia taitojaan Esityksen jälkeen osallistujien kysymysten ja yhteisen keskustelun kautta pyri vielä selventämään, mitä taidoilla tarkoitetaan. Kouluttajan tulee hallita PowerPoint. Esitykseen tulee olla havainnollinen ja kielen arkikieltä esityksen muodollisen luonteen vastapainona. Jollei käytössäsi ole PowerPoint -ohjelmaa tai siihen tarvittavia laitteita, voit valmistella fläppitauluesityksen kysymysten käsittelemiseksi. Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 17

18 5 Taitoprofiilin laatiminen 2 tuntia Tarvittavat välineet Huomioitavaa muistikartan ja taitoprofiilin laatimisessa Muistikartan ja taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 2: Muistikartta (Liitteen sivu 33) Esimerkki 2: Yleiskatsaus taitoihin ja osaamiseen (Liitteen sivu 34) Työpajan tämän osan tavoitteena on saada ikäihmiset kokoamaan viralliset, epäviralliset ja arkipäivän oppimisen kautta hankitut taitonsa yhteen käyttämällä muistikarttaa. Muistikartan ideana on palata takaisin tärkeisiin elämänvaiheisiin ja muistella, mitkä taidot on hankittu missäkin vaiheessa elämää. Muistikartassa on kahdeksan ennalta määrättyä aluetta: työelämä, koulutus, kurssit ja opiskelu, perhe-elämä, vapaaehtoistoiminta, vapaa-aika, erityisalueet ja muut. Jos on tarpeen, näihin kahdeksaan määriteltyyn alueeseen voidaan lisätä yksi tai useampi. Esittele muistikartan idea jakamalla jokaiselle osallistujalle tyhjä muistikartta ja anna yksi esimerkki kultakin alueelta. (5 min.) Rohkaise osallistujia täyttämään oma karttansa itsekseen. Kiertele huoneessa vastaamassa kysymyksiin. (30 min.) Keskustelkaa tuloksista ryhmissä. Jokainen osallistuja esittelee muistonsa ja avaintaitonsa pienessä tai suuremmassa ryhmässä. Keskustelun kuluessa osallistujat valitsevat tärkeimmät taitonsa. Nämä ovat sellaisia taitoja, joista he pitävät ja jotka he hallitsevat hyvin ja joita he haluavat jatkossa käyttää. (60 min.) Taitoprofiilin laatiminen: Jaa taitoprofiili kullekin osallistujalle. Pyydä osallistujia valitsemaan kolme avaintaitoaan ja kirjoittamaan ne itsenäisesti taitoprofiiliin. Kaikki osallistujat täyttävät taitoprofiiliin kolme avaintaitoa, jotka he ovat hankkineet elämänsä aikana. (25 min.) Tämä aktiviteetti on kerronnallinen ja auttaa niin ollen saamaan osallistujilta henkilökohtaisia muistoja ja kokemuksia. Se toimii hyvin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät erityisesti pidä kirjallisten kyselylomakkeiden täyttämisestä. Vähemmän kokemusta jollakin alalla (esim. työelämässä tai vapaaehtoistyössä) omaavien osallistujien muistikartta voi näyttää osalla alueista melko tyhjältä. Heille tulee painottaa, että kaikki muistikartat näyttävät erilaisilta. Ihmiset pohtivat muistojaan tämän aktiviteetin aikana. Kielteiset kokemukset ovat osa elämää ja ihmiset haluavat ehkä kertoa näistä kokemuksista, kuten puolison kuolemasta tai hankalista ajoista työssä. Vaikka tähän tulisikin varata tarpeeksi aikaa, kouluttajien pitää myös tarkkailla ajankäyttöä. 18 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

19 5 Taitoprofiilin laatiminen Esimerkki 3: Ohjatut keskusteluryhmät, joissa käytetään miellekarttoja (mind mapping) 2 tuntia Tässä esimerkissä taitoprofiilia valmistava harjoitus tehdään työpajan 1. päivänä ja osallistujat laativat taitoprofiilin kotona. Tuloksista keskustellaan työpajan 2. päivänä. Valmistava harjoitus 1. päivänä Tässä esimerkissä käytetään taitoprofiilin laatimiseen epäsuoraa lähestymistapaa: Avausharjoitus ohjaa osallistujia pohtimaan vapaaehtoistyöhön, opiskeluun tai muihin aktiviteetteihin liittyviä kysymyksiä käsittelemällä kolmea kysymystä, esim. Miksi ryhtyisin vapaaehtoistyöhön? Mitkä ovat hyödyllisiä taitoja vapaaehtoistyössä? Mitä epäilyksiä minulla on vapaaehtoistyön suhteen? Avain menetelmän onnistumiseen on huolehtia siitä, että jokainen osallistuja tuntee olevansa osallisena ja hänellä on puhevalta. Siksi on ehdottoman tärkeää järjestää osallistujat istumaan kodikkaasti pienissä ryhmissä pöytien ympärille. Tätä menetelmää kutsutaan joskus nimellä Oppimiskahvila (Learning Café, Café Conversation) (Katso Tarvittavat välineet). Tarvittavat välineet 3 4 pöytää, joiden ympärillä 4 5 ihmistä voi istua mukavasti Pöydille paperiset pöytäliinat, joihin voidaan kirjoittaa/piirtää väritusseilla Oppimiskahvila : Verkkosivu, jossa selitetään tätä menetelmää ja sen käyttötapoja. Miellekarttojen tekeminen Tässä 5 minuutin videoklipissä Tony Buzan, menetelmän keksijä, esittää kuinka miellekartta laaditaan. (Suomessa mm. Mari Aulanko on kirjoittanut miellekartoista kirjassaan Minä opin) Aloita lyhyellä värikkäällä PowerPoint esityksellä (katso nettisivu joka luo puitteet annetuista kysymyksistä keskustelemiselle. Esitys viitoittaa työpajan tavoitteet; tunnistaa opiskelun ja kokemuksen kautta hankitut henkilökohtaiset taidot sekä laatia henkilökohtainen taitoprofiili. On tärkeää, että keskustelun avulla häivytetään mahdolliset epäilyt, joita osallistujilla saattaa olla taitoprofiilin tarpeellisuudesta tai sen laatimisesta. Yllä mainitut kolme kysymystä voidaan näyttää valkokankaalla ja kirjoittaa paperisille pöytäliinoille miellekartan päähaaroina. (Katso nettisivu). Kerro, kuinka miellekartta on erinomainen tapa vangita ajatuksia visuaalisesti avainsanojen ja kuvien avulla. Kuuntelemalla muita ja laajentamalla miellekartan haaroja keskustelujen edetessä osallistujat tallentavat keskustelut visuaalisesti paperille. Vapaus on avainsana! Kouluttaja kiertelee varmistamassa, että kaikki ryhmät tallentavat ajatuksia puhumisen ohella minuutin jälkeen ryhmät siirtyvät seuraavaan pöytään ja tutkiskelevat, mitä ideoita edellinen ryhmä on koonnut kartaksi ja täydentävät haaroja tai luovat uusia. Kun siirrytään kolmannen kerran, tilanne on haastavampi, koska monet ideat on jo käsitelty. Tämä viimeinen tilanne voi olla lyhyempi. Sitten osallistujat kiertävät kaikki pöydät ja katsovat, miten muut ovat kehittäneet heidän aloittamiaan ideoita. Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen 19

20 5 Taitoprofiilin laatiminen Huomioitavaa miellekarttoja käyttävissä keskusteluryhmissä Tämän vuorovaikutteisen, käytännöllisen ja hauskan aktiviteetin avulla osallistujat ovat saaneet selkeämmän näkemyksen esim. vapaaehtoistyöstä, ovat jakaneet omaa tietämystään ja saaneet itseluottamusta ja motivaatiota keskittyä omiin henkilökohtaisiin taitoihinsa. (Katso nettisivulta miellekartta tästä aktiviteetista syntyneistä ajatuksista). Tämän harjoituksen päätteeksi jaetaan muistilista taidoista ja kyvyistä (katso Liitteestä esimerkki sivulla 35). Tämä on tarkoitus täydentää ennen seuraavaa työpajapäivää. Tässä yhteydessä selitetään myös, miten tärkeää on täydentää tämä muistilista luotetun perheenjäsenen, ystävän tai toisen vapaaehtoistyöntekijän kanssa, koska he ehkä kykenevät tunnistamaan taitoja, jotka henkilöltä itseltään ovat saattaneet jäädä huomaamatta. Kouluttaja kerää lopuksi pöytäliinat ja kokoaa ne myöhemmin yhteenvetokartaksi, joka kuvaa ryhmien tunnistamat avainteemat. Tässä vaiheessa on hyödyllistä valokuvata kartat, jotta niihin voidaan palata myöhemmin. Avainteemoista voidaan myös laatia yhteenvetodokumentti ja esittää se helpommin luettavassa kirjallisessa muodossa. Painota, miten tärkeää jokaisen on osallistua miellekartan laatimiseen Jos mahdollista, valitse jokaiseen pöytään isäntä, joka huolehtii kaikkien osallistumisesta ja auttaa pöytään saapuvaa ryhmää ymmärtämään nopeasti, mistä aikaisempi ryhmä on keskustellut Vaihtoehtoisesti kouluttaja voi kulkea pöydästä toiseen ja varmistaa, että kaikki ovat aktiivisesti mukana Ei haittaa, vaikka miellekartta poikkeaisi tavanomaisesta mallista yksi sana/yksi haara, kunhan ryhmät pystyvät lukemaan ja ymmärtämään kartat siirtyessään pöydästä toiseen Voit käyttää kolmea yllä mainittua kysymystä tai muokata kysymyksiä työpajan tavoitteisiin sopiviksi 20 Luku 5 Taitoprofiilin laatiminen

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Sovellusidea Nexus-kyselyn käyttöä varten

Sovellusidea Nexus-kyselyn käyttöä varten Sovellusidea Nexus-kyselyn käyttöä varten Tämän materiaalipaketin avulla voit käsitellä Nexus-kyselyn teemoja ja tuloksia esimerkiksi hopsryhmässä. Ohje: Tulosta tämä tiedosto yksipuoleisena joko A4-koossa

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina OPETTAJALLE Työelämä odottaa ammattiin valmistuvilta nuorilta ammattiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, jotka auttavat toimimaan kehittyvässä työelämässä. Työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Lasten mielipiteiden kuuleminen

Lasten mielipiteiden kuuleminen Lasten mielipiteiden kuuleminen Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa ohjaajille menetelmiä lasten mielipiteiden kuulemiseen. Harjoitusten avulla kerho ja harrastustoimintaa pystytään kehittämään entisestään

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

OSALLISUUSPROSESSIN ARVIOINTI MENETELMÄN KULKU: Citisense Kouluttajatiimi Hakakatu 1 L 106 89600 Suomussalmi citisense@citisense.

OSALLISUUSPROSESSIN ARVIOINTI MENETELMÄN KULKU: Citisense Kouluttajatiimi Hakakatu 1 L 106 89600 Suomussalmi citisense@citisense. METHOD Citisense Kouluttajatiimi Hakakatu 1 L 106 89600 Suomussalmi citisense@citisense.fi 050 3645 070 OSALLISUUSPROSESSIN ARVIOINTI TAVOITE: Arvioida osallisuuden tasoa palvelutuotantoprosessin eri osissa

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Tilaisuuden aloittaminen

Tilaisuuden aloittaminen Osallistaminen ja tavoitteiden selkiyttäminen fasilitoinnin keinoin Kari Kukkola Tilaisuuden aloittaminen 2 > Fasilitaattorin käsikirja > Aloittaminen Osallistavan työpajan aloittaminen Tilan rakentaminen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Mikäli kaipaatte täsmennystä tai mahdolliseen leiriin liittyvät lisäkysymykset askarruttavat mieltänne, vastaamme niihin mielellämme joko puhelimitse 097568 3333 tai osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Kaksinkertainen mahtis

Kaksinkertainen mahtis Luovat harjoitukset Kaksinkertainen mahtis Palautteenantoharjoitus tavoite: yksityiskohtainen palautteen sanallistaminen ja luokkakaverin vahvuuksien tukeminen ja kehittäminen kesto 20 min Tehdään ensin

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi

Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi Työpaja Palaa omaan mukavaan aamupäivän ryhmään! 2 Tulevaisuutta esiin - trendinanalyysejä fasilitoiden Fasilitaattori

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö Kertomustaulut Johdanto Tämä peli luotiin puheen ja kielen häiriöistä kärsiville lapsille, jotka tarvitsivat apua tarinankerronnassa, kun he esimerkiksi halusivat kuvailla luokkaretken tapahtumia. Kertomustaulut-peli

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot