Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro , Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 12. kaupunginosa, Hämeenkylä Korttelit ja sekä katu- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan korttelit ja sekä katualuetta.) Vantaan kaupungin 14. kaupunginosa, Varisto Katu- ja liikennealueet. (Kumoutuvan asemakaavan katu-, liikenne- ja virkistysalueet.) Tonttijaon muutos Kortteli ja Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Vihdintien ja Ainontien risteyksen molemmin puolin ja käsittää tontit osoitteissa Ainontie 1-5 ja Maissikuja 2. Sijaintikartta. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. 2

3 2. TIIVISTELMÄ Kesko Oyj hakee noin 2000 k-m 2 suuruista päivittäistavarakauppaa ja noin 2000 k-m 2 muuta liiketilaa ja polttoaineiden jakeluasemaa Vihdintien ja Ainontien kulmaukseen kortteliin osoitteessa Ainontie 1-5. Uusi liikerakennus sijoittuu tontin koilliskulmaan siten, että se on havaittavissa Vihdintieltä ja Kehä III:n risteysalueelta. Samalla tontilta puretaan vanha navetta, joka on nyt liiketilakäytössä. Yleiskaavassa kortteli on kaupallisten palvelujen aluetta KM, jolle voidaan sallia kaupallisia lähipalveluja, mutta ei päivittäistavarakaupan sisältäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä (2000 k-m 2 ). Voimassaolevassa asemakaavassa tontti on varastorakennusten korttelialuetta TV. Tontin rakennusoikeus on k-m2, josta on rakennettu k-m2. Tontilla on nyt Anttilan keskusvarasto. Rakennusoikeutta on jäljellä k-m2. Asemakaavan muutoksessa osa korttelia muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi KL, jonka rakennusoikeus on 4000 k-m2, siitä enintään 1999 k- m2 päivittäistavaramyymälähuoneistoa varten. Korttelin loppuosa jää varastorakennusten korttelialueeksi TV. Alueen kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Kaavamuutoksen vuoksi Vihdintien ja Ainontien liittymäjärjestelyjä ei ole tarpeen muuttaa. Sen sijaan liikenteen yleinen kasvu aiheuttaa tulevaisuudessa tarpeen parantaa Vihdintien ja Ainontien liittymä eritasoliittymäksi. Kehä III:n parantamisen vuoksi ja Variston eritasoliittymän toteuttamiseksi osa korttelia muutetaan maantien alueiksi LT ja katualueiksi. Tällöin myös huoltoasema- ja liikerakennusten kortteli LHK 12312, jossa on nyt McDonald's, sekä Vihdintien itäpuolinen Ulkoniityn puistoalue pienenevät. Kehä III:n tiealueen laajuus perustuu tiesuunnitelman luonnokseen. Variston eritasoliittymästä (Vihdintie / Martinkyläntie) on laadittu yleissuunnitelman tarkkuudella aluevaraussuunnitelma, joka ei ole maantielain mukainen tiesuunnitelma, vaan käsitellään tämän kaavamuutoksen yhteydessä ja tulee nähtäville yhtä aikaa kaavan liiteaineistona. Eritasoliittymän aluevarauksen osalta korttelia (Sarkatie 4 ja 7) koskee asemakaavamuutos nro , josta on järjestetty MRL 62 :n mukainen osallistuminen eikä kaavamuutosta vastustettu. Asemakaavaan merkitään tonttijaon muutos. 3

4 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Petikko-Varisto on kehittynyt erityisesti rakentamisen ja sisustamisen erikoiskaupan keskukseksi. Luonnonympäristö Kortteli on metsittynyttä entistä Gållaksen kantatalon pihapiiriä. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita eikä merkittävää pohjavesialuetta. Maalajiltaan tontti on täyttö- ja savialueita. Ulkoniitty-puistossa on kaksi moreenikumparetta, joista toisessa on näkyvissä kalliopaljastuma, mutta alavilta osiltaan puisto on savipohjainen. Puiston kumpareet ovat metsäisiä ja alavat osat avoimia, entistä peltoa. Puiston kautta on kulkenut tie. Rakennettu ympäristö Tontille 12300/1 (Ainontie 1-5) on rakennettu teollisuus- ja pienteollisuustalo 500 k-m 2 (entinen navetta, nyt Kukkatalona) kauppavarasto k-m 2 (nykyinen Anttilan keskusvarasto) toimistorakennus 20 k-m kauppavarasto 802 k-m 2 Tontille on rakennettu yhteensä k- m 2. Tontin pinta-ala on k-m 2 ja rakennusoikeus on k-m 2. Kirjatalli on entinen Gållaksen kantatalon navetta. Tontilla on käyttämättä rakennusoikeutta k-m 2. Tontilla ollut Hämeenkylän Gållaksen kantatalo on siirretty Linnaisten kartanolle. Tontin pohjoispuolella on Kehä III, itäpuolella Vihdintie, eteläpuolella pientaloaluetta ja länsipuolella asemakaavan lähivirkistysaluetta (Helsinginmäki). Tontille 12312/1 (Maissikuja 2) on rakennettu ravintolarakennus 578 k-m 2 (McDonald's) Ulkoniitty-puistossa, yleiskaavassa ramppia varten varatulla alueella, sijaitsee tilapäinen huoltoasema. Vihdintien rakentaminen alkoi Helsingissä 1930-luvulla ja se valmistui Helsingin maalaiskunnan (Vantaan) osalta Tiestä on laadittu kehittämissuunnitelma Kehä III:sta pohjoiseen sekä Kehä II:n ympäristövaikutusten arviointi välille Kehä II - Kehä III. Kehä III (Helsingin ohikulkutie) on rakennettu 1960-luvulla. Tien parantamissuunnittelu on käynnissä. 1 Helsingin kaupungin historia, osa V:1, 1962 s. 37; Touko Perko: Luvut V-X teoksessa Suomen teiden historia II, s Tieja vesirakennushallitus ja Suomen tieyhdistys. Helsinki 1977 s ; Pekka Ahtiainen ja Jukka Tervonen: Vantaan historia kasvua, yhteistyötä, hyvinvointia. Gummerus, Jyväskylä 2002, s

5 Kaupunkikuva Alueen kaupunkikuvaa hallitsevat isot tiet sekä liike- ja varastorakennukset. Ainontien eteläpuolella on urheilukenttä, kirkko ja pientaloasutusta. Palvelut Lähimmät päivittäistavarakaupat ovat Varistossa K-Supermarket Herkkupähkinä (Ulkoniitynkuja 4) Varistossa NesteOil K-market Varisto (Ulkoniitynkuja 2) Pähkinärinteessä K-market Pähkinä (ostoskeskus, Lammaslammentie 9) Pähkinärinteessä Siwa (Mantelikuja 1) Askistossa Valintatalo Askisto (Askistontie 1). Rajatorpassa Alepa Rajatorppa (ostoskeskus, Nuijatie 12) Rajatorpassa NesteOil K-market Rajatorppa (Vapaalantie 1) Petikossa ABC Deli Petikko (Petikontie 29). Lähin aluekeskus on Myyrmäki, jonne on paikalta 4,2 km. Hanke ( ) ja nykyiset päivittäistavarakaupat ( ). Työpaikat, elinkeinotoiminta Tontilla 12300/1 (Askistontie 1-3) toimii Anttilan keskusvarasto, kirjakauppa Kirjatalli ja kukkakauppa Ok-kukka. Tontilla 12312/1 (Maissikuja 2) toimii McDonald's. Liikenne Autoliikenne: Vihdintien liikennemäärä tällä kohdalla oli ajon/vrk, Ainontien oli ajon/vrk ja Martinkyläntien oli ajon/vrk vuonna Vuodelta 2001 on Tiehallinnon laatima maantien 120 (Vihdintie) suunnitelma, jossa on esitetty Martinkyläntien kohdalle eritasoliittymä. Vuoden 2002 Kehä II:n yleissuunnitelmassa liittymätön ratkaisu perustui ajatukseen, että Kehä II kulkisi Vihdintien kautta, mutta tämä vaihtoehto on sittemmin hylätty. Kehä II on osoitettu maakuntakaavassa 2006 jatkuvaksi Hämeenlinnanväylälle asti. Eritasoliittymä on esitetty myös Vantaan yleiskaavassa Ympäröivä maankäyttö tarvitsee ehdottomasti liittymän Vihdintielle, muutoin yritysalueiden liikenne joutuisi käyttämään asuntoalueiden katuja. Joukkoliikenne: Alueelta on bussiyhteyksiä mm. Myyrmäkeen, Martinlaaksoon, Askistoon, Pähkinärinteeseen, Helsinkiin ja Espoon Kalajärvelle. Ainontiellä on linjojen 51, 363 ja 841 päätepysäkki. Kevyt liikenne: Vihdintiellä, Ainontiellä ja Martinkyläntiellä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Tontin kautta on kulkenut keskiaikaisperäinen Suuri Rantatie eli Turku - Viipuri maantie, joka on Suomen vanhimpia maanteitä, mutta on tältä kohtaa hävinnyt tonttia rakennettaessa. Tiemuseo inventoi tien vuonna

6 Hämeenkylä oli jo 1540-luvulla Helsingin pitäjän isoimpia kyliä ja on siten myös vanhimpia. Tontilla on sijainnut Hämeenkylän kantatalo nro 5 Gållas, joka on siirretty Linnaisten kartanolle. Tontilla on yhä Gållaksen navetta vuodelta Tontilla ei ole säilyneitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita eikä Gållaksen tontti sisälly Museoviraston kylätonttitutkimukseen (Suhonen 2005). Tekninen huolto Tontille on valmis kunnallistekniikka. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Lentomelu Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä edellyttää asunnoilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä työtiloilta ja muilta hiljaisilta työtiloilta L 28 db(a) ääneneristävyyttä. Tieliikennemelu Korttelit ja ovat yli 55 db:n tieliikennemelun aluetta. Tilanne säilyy arviolta samankaltaisena vuonna Tieliikennemelu (db), mallinnus Tieliikennemelu (db), ennuste Tieliikennemelun ääneneristävyysvaatimus Tieliikennemelun ääneneristävyysvaatimus Mallinnus v db Ennuste v db Äänitasoero toimisto- yms. tiloissa L db(a) Tulevan liiketontin osalta Anttilan keskusvarastotontin osalta Maanomistus Tontin (Ainontie 1-5) omistaa Kesko Oyj, tontin (Maissikuja 2) McDonald's Oy. Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto hyväksyi tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteina on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=94400&lan=fi) 6

7 Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistaassa maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Maakuntaaavaan on merkitty Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke, Kehä III:n ja Vihdintien risteykseen merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie ja 400 kv voimalinja. (http://www.uudenmaanliitto.fi/index.pht ml?s=122) Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa kortteli on kaupallisten palveluiden aluetta (KM), jolle voidaan sallia kaupallisia lähipalveluja, mutta ei päivittäistavarakaupan sisältäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä (2000 k-m 2 ). Alueelle voidaan sijoittaa alle 2000 k-m2 suuruinen päivittäistavarakauppa. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote Vantaan yleiskaavasta. A3 Pientaloalue. KM Kaupallisten palvelujen alue. P2 Palvelujen alue. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon aluesl Luonnonsuojelualue. T Teollisuus- ja varastoalue. VL Lähivirkistysalue. (luo)- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. (m1)- Lentomeluvyöhyke 1 (L DEN yli 60 db). (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (L DEN db). (m3)- Lentomeluvyöhyke 3 (L DEN db). (Z)- Voimansiirtolinja. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen ratsastusreitti. I I I I I Historiallinen tie. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Alueen raja. Osa-alueen raja. Voimassaoleva asemakaava Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: - Tavastkulla -asemakaava nro , SM Varisto -asemakaava nro , SM Varisto 3 -asemakaava nro , SM asemakaava nro , YM (kortteli 12300). Kortteli on asemakaavassa nro varastorakennusten korttelialuetta (TV). Korttelin rakennusoikeus on k-m 2, josta on rakennettu k-m 2. Rakennusoikeutta on jäljellä k-m 2. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on + 46,00 m meren pinnasta. Korttelialueelle saa rakentaa kiinteistön hoidon kannalta välttämättömiä asuntoja. Istutettavalle alueen osalle on istutettava puita ja pensaita. Autopaikkoja on varattava varastoille 1 ap / 150 k-m 2, toimistoille 1 ap / 180 k- m 2 ja asunnoille 2 ap / asunto. 7

8 Kortteli on asemakaavassa nro huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialuetta LHK-1, suurin kerrosluku on yksi (I), rakennusoikeus on 1000 k-m 2. Esisuunnitelmat Hakijan esittämä luonnos, Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy, Helsinki. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv Tonttijako- ja rekisteri Tontti on Vantaan kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Ei ole. Kaava-aluetta koskevat selvitykset - Strafica Oy: Hämeenkylän supermarketin liikennetarkastelu Finnmap Infra Oy: Kehä III:n tiesuunnitelman luonnos Finnmap Infra Oy: Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelma ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kesko Oyj haki asemakaavamuutosta Hakija perusteli hakemustaan seuraavasti: Vantaan uusi yleiskaava sallii tontille alle 2000 k-m 2 suuruisen päivittäistavarakaupan rakentamisen. Asemakaavan muutoksella ei esitetä muutosta Anttilan varastorakennuksen nykyiseen käyttötarkoitukseen, vaan kysymys on tontilla jäljellä olevan rakennusoikeuden osoittamisesta uuteen käyttötarkoitukseen yleiskaavan mahdollistamalla tavalla. Kaavamuutoksen yhteydessä haetaan myös tonttijakoa. Ennakkoneuvottelut Hakijan kanssa käytiin alustavia neuvotteluja kaavamuutoksesta ja , joissa täydennettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta ja tarkennettiin rakennusoikeuksia siten, että liiketontin kokonaisrakennusoikeus olisi 4000 k-m liikenneinsinööri Pekka Haasanen ilmoitti, että samalla on syytä kaavoittaa Vihdintien ja Martinkyläntien eritasoliittymän tiealue. Suunnittelun käynnistäminen Asian valmistelu otettiin kaupunkisuunnittelun syksyn 2009 suunnitteluohjelmaan jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ohjeellisena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsiteltiin Länsi-Vantaan aluetiimissä

9 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty luonnos, joka sisälsi hakijan kauppahankkeen sekä Tiehallinnon Vihdintien (1991) ja Kehä III:n (Finnmap ) luonnokset ramppivarauksista. Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille sekä julkaistiin internetissä. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kaavoituskatsauksessa Vantaa suunnittelee ja rakentaa -lehdessä, joka jaettiin joka kotiin Vantaalla Paikkaan tutustuminen järjestettiin klo 8.00, jolloin läsnä oli neljä henkilöä. Aluearkkitehti oli tavattavissa myös puhelimitse. Osallisia kaavoituksessa olivat hakija (Kesko Oyj), alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, (edelliset ovat alkaen Uudenmaan ELY-keskus), Museovirasto, Vantaan Energia Oy, Fortum Oyj, Elisa Networks Oy sekä kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Variston eritasoliittymästä (Vihdintie / Martinkyläntie) on laadittu yleissuunnitelman tarkkuudella aluevaraussuunnitelma, joka ei ole maantielain mukainen tiesuunnitelma, vaan käsitellään tämän kaavamuutoksen yhteydessä ja tulee nähtäville yhtä aikaa kaavan liiteaineistona. Eritasoliittymän aluevarauksen osalta korttelia (Sarkatie 4 ja 7) koskee asemakaavamuutos nro , josta on järjestetty MRL 62 :n mukainen osallistuminen eikä kaavamuutosta vastustettu. 9

10 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Paikallakäynnillä oli läsnä neljä osallista, joilla ei ollut huomautettavaa. 2. Elisa Oyj / Tapio Jokinen : Elisa Oyj:llä sijaitsee kaapeleita ja putkia Martinkyläntien liittymän alueella jotka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Mahdollisista kaapeleiden siirroista ja niistä aiheutuvista kustannuksista tulee sopia Elisan kanssa. 3. Myyrmäen aluetoimikunta päätti seuraavaa: Aluetoimikunta esittää, että lastauslaiturin liikennettä ei tule ohjata asiakasliikenteen lävitse. Aluetoimikunta esittää, että Ainontiellä ja Kehä III risteyksen Petikon puolella jatkuva historiallinen Kuninkaantien reitti otetaan huomioon kaupunkikuvallisesti inspiroivana aiheena kyseessä olevan päivittäistavarakaupan ja jakeluaseman suunnittelussa sekä ulkoasussa että mahdollisesti myös sisätiloissa. Aluetoimikunta suosittelee, että hankkeen toteutuksessa otetaan huomioon vanhan Gållaksen tilan navetan historian taltioiminen ennen sen purkamista. Ruokakesko Oy antoi seuraavan vastauksen: "Huoltoliikenteen määrä tämän kokoluokan kauppaan on autoa päivässä sisältäen myös jätekuljetukset. Tavarantoimitukset tapahtuvat kaupan sijainnista johtuen pääosin erillisjakelukuljetuksina kuorma-autolla keskusvarastolta Vantaan Hakkilasta. Täysperävaunu- tai puoliperävaunurekkoja ei siis pääsääntöisesti käytetä. Tämä lisää jonkin verran autojen määrää, mutta toisaalta toimitukset tapahtuvat kevyemmällä ajokalustolla. Tavarantoimitukset tapahtuvat aikaisin aamulla alkaen klo 4-5 ja aamupäivän aikana tavarahuolto pääsääntöisesti saadaan valmiiksi. Jätekuljetukset pyritään hoitamaan sellaiseen aikaan, kun muita autoja on vähemmän. Huoltoliikenne ajoittuu siis sellaiseen aikaan, jolloin asiakasliikennettä on kaikkein vähiten. Korttelin toimintojen järjestämiseksi huollolle tarkoituksenmukaisin paikka on rakennuksen päässä. Huoltopaikka rakennetaan taskuksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria, mistä annetaan kaavamääräys." 4. Vantaan Energia Oy : - Sähköverkko: Alueella on Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keski- ja pienjännitekaapeleita. Kehä III:n eteläosassa sijaitsee myös 110 kv:n siirtoverkon sähköjohto. Nykyisen siirtoverkon johtokatu on 16 metriä leveä, tämä johtokatu on levennetty aiemmin yleiskaavassa 25 metriin. Yhtiö haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti ja 110 kv:n siirtoverkon levennetty johtokatu. - Kaukolämpöverkko: Ei huomautettavaa. 5. Jukka Hätönen : Kaupan yhteyteen myös R-kioski tai vastaava jossa on tarvittavat seutulippu- ym. palvelut. Toiseksi tie ramppi varauksiin merkitty kiihdytys kaista Ainontieltä Vihdintielle on piirretty niin että se tulee aivan liian lähelle asutusta ja lisää ennestään melu haittoja, niin VAADIN että se koko kiihdytys kaista PITÄÄ YHTYÄ NYKYISEEN VIHDIN TIEHEN VÄLITTÖMÄSTI LÄHDÖN JÄLKEEN, eikä niin kuin hahmotelmassa koska nykyisetkin liikenteen melu haitat ovat jo suuret. Missäköhän on melu aita kun emme löytäneet sitä kuvasta? Samalla kysynkin että missä viipyy se lupaama melu aita Vihdintien kohdalla Helsinkiin päin menevän liikenteen meluhaittojen pienentämiseksi Hämeenkylän asuinalueen osalta, muistan että se on luvattu jo yli kymmenen vuotta sitten rakentaa, aina kuulemma on vaan rahat menneet toisiin hankkeisiin!!!! Vihdintielle etelään nousevalle rampille ei tule bussipysäkkiä, jolloin ramppi voi alkaa nousta Vihdintielle heti Ainontien risteyksen jälkeen. Tienpitäjä toteuttaa melunsuojarakenteet tien parantamisen yhteydessä. 10

11 Ruokakesko Oy antoi kioskiehdotukseen seuraavan vastauksen: "K-supermarketin yhteyteen suunnitellaan myös muita ruokakaupan palveluja täydentäviä päivittäisiä oheispalveluja. Esitetty idea kioskipalvelusta on mielenkiintoinen ja kehittämiskelpoinen ajatus. Neuvottelut palvelun tuottajien kanssa käydään myöhemmin, kun hankkeen kaavalliset toteuttamisedellytykset ovat varmistuneet" 6. YTV liikenne : Alueella on hyvä joukkoliikennetarjonta. Mikäli Ainontien ja Vihdintien risteys muuttuu eritasoristeykseksi, tulee Vihdintien pysäkit sijoittaa jalankulkuetäisyydelle kaupasta. YTV pitää luonnoksessa esitettyjä 50 sateelta suojattua polkupyörien paikkaa sopivana määränä. Vihdintie ja Kehä III ovat pyöräilyn seuturaitteja ja Ainontie on pääraitti. Tiesuunnitelmassa Vihdintien Helsingin suunnan pysäkki tulee aivan kaupan kohdalle ja pohjoisen suunnan pysäkki Martinkyläntien eteläpuolelle, mikä johtuu Kehä III:n rampille erkaantuvasta liikenteestä. 7. Kaupunginmuseo / Jaana Moberg : Kaavamuutosalueella sijaitsee vanha Gållaksen tilan navettarakennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä on hakijan luonnos suunnitellusta uudisrakentamisesta. Tässä navettarakennus purettaisiin ja tilalle tulisi pysäköintialuetta. Rakennus on viimeisiä jäänteitä aikoinaan merkittävästä Hämeenkylän vanhasta kantatilasta, joten sillä on selkeää kulttuurihistoriallista arvoa. Näin ollen toivotaan vielä harkittavaksi vaihtoehtoa, jossa navettarakennus säästettäisiin ja pysäköintialuetta laajennettaisiin sen sijaan esimerkiksi länteen päin. Navetta tulee osin puretuksi myös Vihdintien tiesuunnitelman vuoksi. 8. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Henri Kokko : Pelastusviranomaisella ei ole huomioitavaa oas:n suhteen. 9. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Hannu Palmén : Asemakaavan liikenteellinen selvitys tulee laatia yhteistyössä meneillään olevan tiensuunnitteluhankkeen " Kantatie 50 (Kehä III) parantaminen välillä Vanhakartano - Vantaankoski" kanssa. Tiensuunnitteluun liittyen pyritään tarkastelemaan alustavasti eritasoliittymän tarve ja tilavaraus maantien 120 / Ainontien ja Martinkyläntien risteyksessä. Laadittu liikenteellinen selvitys, jonka mukaan nykyiset Vihdintien / Ainontien liikennevalot riittävät välittämään kaupan tuottaman liikennemäärän. Liikennemäärän yleinen kehitys edellyttää Vihdintien ja Ainontien liittymän muuttamista eritasoliittymäksi, mistä on laadittu erillinen suunnitelma. Tiealueen varaukset on otettu huomioon kaavamuutoksessa. 10. Museovirasto / Mikko Härö ja Veli-Pekka Suhonen : Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoshankkeeseen. Museoviraston arkisto- ja rekisteritietojen mukaan asemakaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Bölen keskiaikaisperäinen kantatalo (mj-rekisterinumero ) on sijainnut ja 1700-luvuilla Kakolanmäen eteläpuolella ja on sittemmin jäänyt nykyisen Kehä III:n alle. 11. Kaupunkikuvaneuvottelukunta : Kyseessä on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävä ja herkkä paikka ajatellen tulevan rakentamisen määrää, sijaintia ja laatua. Onko rakennusmassa tarpeeksi suuri tälle paikalle? Laajaa pysäköintikenttää näin näkyvällä paikalla on syytä harkita kriittisesti. Paikalle sijoittuu yleiskaavan sallima alle 2000 k-m2 suuruinen päivittäistavarakauppa, jota ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa kahteen tasoon. Lisäksi hanke sisältää 2000 k-m2 muuta liiketilaa kuin päivittäistavarakauppaa. Kaava kuitenkin sallisi kolmikerroksisen rakennuksen rakentamisen. Vihdintien 11

12 ja Ainontien kulmaukseen sijoitetaan mainospyloni, joka liittyy rakennuksen arkkitehtuuriin. Pysäköintikenttä jaetaan osiin, mistä annetaan kaavamääräys. Lehtikirjoitukset Vantaan Sanomat: Hämeenkylään K-kauppa historialliselle paikalle. Neuvottelut hakijan kanssa , ja Ruokakesko Oy:n kanssa. Neuvottelut viranomaisten kanssa liikenneinsinööri Pekka Haasanen: Martinkyläntien liittymä pyritään liittämään Kehä III:n tiesuunnitelmaan, jolloin tiealueen rajaus saataisiin määriteltyä lupa-arkkitehti Matti Kärki ilmoitti, että asia olisi syytä käsitellä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa ja neuvottelut Tiehallinnossa Vihdintien ja Ainontien liittymästä ja 15.3., 30.3., 3.5., 19.4., ja neuvottelut Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta Uudenmaan ELY-keskus / liikenteen kanssa. Erillinen MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asemakaavamuutoksen tavoitteet Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen ja yleiskaavan sisältövaatimukset katsotaan selvitetyn yleiskaavassa. (MRA 25, MRA mom.) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Varastotonttia muutetaan osin liiketontiksi ja liikennealuetta laajennetaan osin kortteli- ja osin puistoalueille. Alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, lupa-arkkitehti Matti Kärki, liikenneinsinööri Pekka Haasanen, liikenneinsinööri Pirjo Salo, rakennustutkija Jaana Moberg ja suunnitteluavustaja Kimmo Kangas. Hakijaa edustivat aluejohtaja Antti Palomäki, hankekehityspäällikkö Juha Rinne ja suunnittelupäällikkö Jouni Hokkanen. Hankkeen yleissuunnittelu Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy, Helsinki / Nils-Erik Öhrnberg ja Juha Virtanen. Hakijan liikennekonsulttina toimi Sito Oy / Seppo Karppinen. Tiesuunnitteluun osallistuivat Uudenmaan ELY-keskuksesta Ari Puhakka ja Kirsti Keto sekä Finnmap Infra Oy:stä Jorma Laakso, Anna Kiuru ja Niko Janhunen sekä Pöyry CM Oy:stä Leena Suomela. 12

13 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , Asemakaavan muutoksessa osa korttelia muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle osoitetaan 4000 k-m2 suuruinen rakennusoikeus; siitä enintään 1999 k-m2 saa käyttää päivittäistavaramyymälähuoneistoa varten. Korttelin loppuosa jää varastorakennusten korttelialueeksi (TV). Alueen kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Liiketontin enimmäiskerrosluvuksi tulee kolme. Uusi kaupparakennus sijoittuu tontin koilliskulmaan siten, että se on havaittavissa Vihdintieltä ja Kehä III:n risteysalueelta. Tontilleajo säilyy Ainontieltä. Samassa yhteydessä kaavoitetaan Kehä III:a, Vihdintietä, Martinkyläntietä ja Ainontietä varten maantien aluetta (LT). Tällöin korttelin huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue (LHK) ja Vihdintien itäpuoleinen Ulkoniitty -niminen puisto (VP, P) pienenevät. Rakennettu ympäristö Tontille rakennetaan päivittäistavarakauppa sitä palvelevine autopaikkoineen. Paikalle sijoittuu yleiskaavan sallima alle 2000 k-m2 suuruinen päivittäistavarakauppa, jota ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa kahteen tasoon. Lisäksi hanke sisältää 2000 k-m2 suuruisen laajennusvaran muuta kuin päivittäistavarakauppaa varten. Vihdintien ja Ainontien kulmaukseen sijoitetaan mainospyloni, joka liittyy rakennuksen arkkitehtuuriin. Pysäköintikenttä jaetaan osiin, mistä annetaan kaavamääräys. Tontilla nyt oleva vanha navetta tulee puretuksi osin myös Vihdintien eritasoliittymän rakentamisen vuoksi. Luonnonympäristö Kaavamuutoksella muutetaan osa Ulkoniitty-nimistä puistoa liikennealueeksi. Liikenne Kauppahanke ei edellytä toimenpiteitä Vihdintien ja Martinkyläntien liittymässä. Myös kauppatontin liittymä Ainontielle toimii hyvin. Strafica Oy:n laatiman liikennetarkastelun mukaan - Perjantain huipputuntina nykyiset liikennejärjestelyt näyttäisivät toimivan pääosin hyvin. Kaupan laajennuksen toteutuminen voi lisätä toimivuusongelmia liittymissä hieman, mutta toimivuus on kokonaisuutena kohtalaisen hyvä. - Perjantain huipputunnin osalta nykyiset liikennejärjestelyt näyttäisivät kestävän myös noin %:n liikenteen kasvun. - Lauantain huipputunnin osalta erityisiä toimivuusongelmia ei tarkeastelujen perusteella ollut havaittavissa. Lauantain huipputunnin osalta 20 %:n liikenteen kasvukaan ei näyttäisi aiheuttavan erityisen suuria ongelmia. - Liikennejärjestelyitä voidaan vähällä vaivalla myös parantaa, jolloin voidaan taata järjestelyiden toimivuus myös liikenteen kasvaessa nykyisestä. - Liikennejärjestelyitä parantamalla voidaan parantaa liittymien toimivuutta liikenteen kasvaessa. (Strafica Oy ) Liikennemäärien yleinen kasvu edellyttää Vihdintien ja Martinkyläntien liittymän muuttamista eritasoliittymäksi ennen vuotta Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudelle liiketontille annetaan tarpeelliset kaavamääräykset rakennustavasta ja rakentamisen laadusta. Rakennusalat on rajattu luonnosten mukaisiksi. 13

14 Maantien alueet LT Kehä III:n tiealuevaraus perustuu kehittämisselvityksen pohjalta laadittuun tiesuunnitelman luonnokseen (Finnmap Infra Oy). Variston eritasoliittymästä (Vihdintie / Martinkyläntie) on laadittu yleissuunnitelman tarkkuudella aluevaraussuunnitelma (Finnmap Infra Oy), joka tulee nähtäville tämän kaavamuutoksen yhteydessä. Nähtävilläolosta on sovittu Uudenmaan ELY-keskuksen / liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen kanssa Varastorakennusten korttelialue TV Anttilan keskusvaraston alue jää asemakaavassa varastorakennusten korttelialueeksi (TV) rakennusoikeudella k-m2. Alueella säilyy rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema, +46,00 metriä meren pinnasta. Liikerakennusten korttelialue KL Uusi päivittäistavarakaupan tontti merkitään liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle merkitään 4000 k-m2 suuruinen rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku kolme (III). Rakennusoikeudesta enintään 1999 k-m 2 saa käyttää päivittäistavaramyymälän huoneistoa varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Osia korttelista muuttuu katu- ja liikennealueiksi Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman mukaisesti, mutta kokonaisrakennusoikeus k- m 2 ei muutu. Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue LHK Korttelista liitetään 635 m 2 liikennealueeseen Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman mukaisesti, mutta korttelin rakennusoikeus 1000 k-m 2 ei muutu. Tämän jälkeen korttelin pinta-alaksi jää m 2. Tonttijaon muutos Asemakaavaan merkitään tonttijaon muutos. Korttelin osalta muutos perustuu hakemukseen tonttijaosta ja korttelin osalta siihen, että Vihdintien liikennealuetta laajennetaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt ettei Vantaan kaupunki peri tonttijakokustannuksia ja tonttirekisteriin merkitsemiskustannuksia niiltä maanomistajilta, joissa tonttijaon muutos johtuu aluevarausten leventämisestä. Ympäristön häiriötekijät Toimistojen ja muiden hiljaisten työtilojen ääneneristävyydeksi L lento- ja liikennemelua vastaan määrätään L 28 db, Kehä III:a ja Vihdintietä vastaan kuitenkin 32 db. Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmassa on esitetty melutarkastelu ja Vihdintien meluesteet (katso s. 19), jotka suunnitellaan tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä ja rakennetaan, kun tie parannetaan. Kaavamuutoksen vaikutukset Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Paikalle rakennetaan päivittäistavarakauppa, jolloin Gållaksen navetta tulee puretuksi ja rakentamaton tontinosa tulee rakennetuksi. Uusi kauppa, sen pysäköinti ja tulevaisuudessa rakennettava eritasoliittymä muodostavat uutta kaupunkikuvaa. 14

15 Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Osa varastorakennusten korttelialuetta (TV) muuttuu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Puistoa ja korttelialueiden osia muuttuu liikennealueeksi. Rakennusoikeus ei muutu. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Rakentaminen sijoittuu nykyiselle tontille. Maantien alueet laajenevat, jolloin vastaavasti maantien nykyiset reuna-alueet ja Ulkoniitty-niminen puisto supistuvat. Vaikutukset liikenteeseen Kauppahanke on toteutettavissa nykyisiin liikennejärjestelyihin perustuen. Liikennemäärien yleinen kehitys kuitenkin edellyttää Kehä III:n parantamista ja eritasoliittymän rakentamista Vihdintien / Martinkyläntien risteykseen. Muut vaikutukset Yleiskaavan kaupalliset ja liikenteelliset vaikutukset on selvitetty ja arvioitu yleiskaavan laatimisen yhteydessä (Entrecon Oy ja Strafica Oy 2001, Entrecon Oy 2006). Hanke on yleiskaavan (2007) mukainen. Kaavamuutos mahdollistaa 1999 k-m2 suuruisen päivittäistavarakaupan rakentamisen Vihdintiehen liittyvän kaupunkirakenteen yhteyteen. Paikka sijaitsee asutuksen vieressä ja tarjoaa siten lähiasutukselle kauppapalvelut. Samalla kauppa parantaa asumisen kehittämismahdollisuuksia Vihdintien vyöhykkeellä. Lähimmät muut kaupat sijaitsevat Askistossa, Pähkinärinteen ostoskeskuksessa ja Varistossa. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavamuutokseen liittyy toteuttamissopimus. Kauppahanke on tarkoitus toteuttaa heti, kun kaavamuutos tulee voimaan. Valtio tulee lunastamaan tarvittavat maantien alueet. Korttelista tarvittavat katualueet saadaan toteuttamissopimuksella kaupungille. Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa, puh , sähköposti 15

16 Ilmakuva ilmeisesti vuodelta Finnmap, ilmakuva on luovutettu kaupungille virkakäyttöön. Ortoilmakuva vuodelta Vantaan kaupunki. 16

17 Havainnekuva Ainontieltä katsottuna. Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy & Tuotanto Rinki Oy Julkisivuluonnos etelään, sisääntulojulkisivu. Julkisivuluonnos pohjoiseen Kehä III:n rampille. Julkisivuluonnos itään Vihdintielle. Julkisivuluonnos länteen varastotontin suuntaan. Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy

18 Asemakaavamuutos nro , Hakijan tontinkäyttöluonnos. Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy

19 KEHÄ III:N TIESUUNNITELMAN LUONNOS Martinkyläntie Supermarkethankkeen ja Variston eritasoliittymän yhteensovitus. Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelma on nähtävillä erillisenä asiakirjana samaan aikaan tämän asemakaavamuutoksen kanssa. - Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Finnmap Infra Oy. 19

20 20

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.8.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002038. Selostusta on tarkistettu 30.11.2009 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.10.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002076 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIPUPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002359, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaa Kaupunkisuunnittelu Valkotien katumuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002122 Ortoilmakuva vuodelta 2009. Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002030, Varisto (14) ja Petikko (26) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002030, Varisto (14) ja Petikko (26) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 16.11.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 002030, Varisto (14) ja Petikko

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2018 VIHERTIE 44-46 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337 Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta,

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIIKATEPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002358, HÄMEVAARA Linnaistenmetsä Linnaisskogen ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b Asemakaavamuutos nro 002211, jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro 001536 Uusitie 15 ja 12 b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.12.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö 211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 KOIVUVAARANPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002360, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Varaston laajennus / Tiilitie 4 Viistoilmakuva v. 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002154 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

VANTAA. Vihdintie, Pikkujärvi, Kakolanmäki sekä omakotitontteja Askistoon ja yritystonttien muutos Petikkoon. Asemakaava nro 200500, Askisto 5

VANTAA. Vihdintie, Pikkujärvi, Kakolanmäki sekä omakotitontteja Askistoon ja yritystonttien muutos Petikkoon. Asemakaava nro 200500, Askisto 5 VANTAA Ilmakuva vuodelta 2011. Vihdintie, Pikkujärvi, Kakolanmäki sekä omakotitontteja Askistoon ja yritystonttien muutos Petikkoon Asemakaava nro 200500, Askisto 5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 1.10.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Asia:

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Mikko Järvi Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Näkymä puistosta Helsingin puolelta. Timo Kallaluoto 28.6.2014. Asemakaavan muutoksen sekä

Lisätiedot

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 310200 LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.11.2007 Aloite Innovarch Oy / Vantaan kaupunki Suunnittelualue

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Tontin laajennus, Tiilenpolttajankuja 4

Tontin laajennus, Tiilenpolttajankuja 4 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Tontin laajennus, Tiilenpolttajankuja 4 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 25.2.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002155 1.

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41)

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41) VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutos nro 001727, Viinikkala (41) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.8.2008

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240 Niittyvillankuja 2 Asemakaavamuutos nro 002240 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.4.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot