Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro , Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 12. kaupunginosa, Hämeenkylä Korttelit ja sekä katu- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan korttelit ja sekä katualuetta.) Vantaan kaupungin 14. kaupunginosa, Varisto Katu- ja liikennealueet. (Kumoutuvan asemakaavan katu-, liikenne- ja virkistysalueet.) Tonttijaon muutos Kortteli ja Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Vihdintien ja Ainontien risteyksen molemmin puolin ja käsittää tontit osoitteissa Ainontie 1-5 ja Maissikuja 2. Sijaintikartta. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. 2

3 2. TIIVISTELMÄ Kesko Oyj hakee noin 2000 k-m 2 suuruista päivittäistavarakauppaa ja noin 2000 k-m 2 muuta liiketilaa ja polttoaineiden jakeluasemaa Vihdintien ja Ainontien kulmaukseen kortteliin osoitteessa Ainontie 1-5. Uusi liikerakennus sijoittuu tontin koilliskulmaan siten, että se on havaittavissa Vihdintieltä ja Kehä III:n risteysalueelta. Samalla tontilta puretaan vanha navetta, joka on nyt liiketilakäytössä. Yleiskaavassa kortteli on kaupallisten palvelujen aluetta KM, jolle voidaan sallia kaupallisia lähipalveluja, mutta ei päivittäistavarakaupan sisältäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä (2000 k-m 2 ). Voimassaolevassa asemakaavassa tontti on varastorakennusten korttelialuetta TV. Tontin rakennusoikeus on k-m2, josta on rakennettu k-m2. Tontilla on nyt Anttilan keskusvarasto. Rakennusoikeutta on jäljellä k-m2. Asemakaavan muutoksessa osa korttelia muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi KL, jonka rakennusoikeus on 4000 k-m2, siitä enintään 1999 k- m2 päivittäistavaramyymälähuoneistoa varten. Korttelin loppuosa jää varastorakennusten korttelialueeksi TV. Alueen kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Kaavamuutoksen vuoksi Vihdintien ja Ainontien liittymäjärjestelyjä ei ole tarpeen muuttaa. Sen sijaan liikenteen yleinen kasvu aiheuttaa tulevaisuudessa tarpeen parantaa Vihdintien ja Ainontien liittymä eritasoliittymäksi. Kehä III:n parantamisen vuoksi ja Variston eritasoliittymän toteuttamiseksi osa korttelia muutetaan maantien alueiksi LT ja katualueiksi. Tällöin myös huoltoasema- ja liikerakennusten kortteli LHK 12312, jossa on nyt McDonald's, sekä Vihdintien itäpuolinen Ulkoniityn puistoalue pienenevät. Kehä III:n tiealueen laajuus perustuu tiesuunnitelman luonnokseen. Variston eritasoliittymästä (Vihdintie / Martinkyläntie) on laadittu yleissuunnitelman tarkkuudella aluevaraussuunnitelma, joka ei ole maantielain mukainen tiesuunnitelma, vaan käsitellään tämän kaavamuutoksen yhteydessä ja tulee nähtäville yhtä aikaa kaavan liiteaineistona. Eritasoliittymän aluevarauksen osalta korttelia (Sarkatie 4 ja 7) koskee asemakaavamuutos nro , josta on järjestetty MRL 62 :n mukainen osallistuminen eikä kaavamuutosta vastustettu. Asemakaavaan merkitään tonttijaon muutos. 3

4 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Petikko-Varisto on kehittynyt erityisesti rakentamisen ja sisustamisen erikoiskaupan keskukseksi. Luonnonympäristö Kortteli on metsittynyttä entistä Gållaksen kantatalon pihapiiriä. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita eikä merkittävää pohjavesialuetta. Maalajiltaan tontti on täyttö- ja savialueita. Ulkoniitty-puistossa on kaksi moreenikumparetta, joista toisessa on näkyvissä kalliopaljastuma, mutta alavilta osiltaan puisto on savipohjainen. Puiston kumpareet ovat metsäisiä ja alavat osat avoimia, entistä peltoa. Puiston kautta on kulkenut tie. Rakennettu ympäristö Tontille 12300/1 (Ainontie 1-5) on rakennettu teollisuus- ja pienteollisuustalo 500 k-m 2 (entinen navetta, nyt Kukkatalona) kauppavarasto k-m 2 (nykyinen Anttilan keskusvarasto) toimistorakennus 20 k-m kauppavarasto 802 k-m 2 Tontille on rakennettu yhteensä k- m 2. Tontin pinta-ala on k-m 2 ja rakennusoikeus on k-m 2. Kirjatalli on entinen Gållaksen kantatalon navetta. Tontilla on käyttämättä rakennusoikeutta k-m 2. Tontilla ollut Hämeenkylän Gållaksen kantatalo on siirretty Linnaisten kartanolle. Tontin pohjoispuolella on Kehä III, itäpuolella Vihdintie, eteläpuolella pientaloaluetta ja länsipuolella asemakaavan lähivirkistysaluetta (Helsinginmäki). Tontille 12312/1 (Maissikuja 2) on rakennettu ravintolarakennus 578 k-m 2 (McDonald's) Ulkoniitty-puistossa, yleiskaavassa ramppia varten varatulla alueella, sijaitsee tilapäinen huoltoasema. Vihdintien rakentaminen alkoi Helsingissä 1930-luvulla ja se valmistui Helsingin maalaiskunnan (Vantaan) osalta Tiestä on laadittu kehittämissuunnitelma Kehä III:sta pohjoiseen sekä Kehä II:n ympäristövaikutusten arviointi välille Kehä II - Kehä III. Kehä III (Helsingin ohikulkutie) on rakennettu 1960-luvulla. Tien parantamissuunnittelu on käynnissä. 1 Helsingin kaupungin historia, osa V:1, 1962 s. 37; Touko Perko: Luvut V-X teoksessa Suomen teiden historia II, s Tieja vesirakennushallitus ja Suomen tieyhdistys. Helsinki 1977 s ; Pekka Ahtiainen ja Jukka Tervonen: Vantaan historia kasvua, yhteistyötä, hyvinvointia. Gummerus, Jyväskylä 2002, s

5 Kaupunkikuva Alueen kaupunkikuvaa hallitsevat isot tiet sekä liike- ja varastorakennukset. Ainontien eteläpuolella on urheilukenttä, kirkko ja pientaloasutusta. Palvelut Lähimmät päivittäistavarakaupat ovat Varistossa K-Supermarket Herkkupähkinä (Ulkoniitynkuja 4) Varistossa NesteOil K-market Varisto (Ulkoniitynkuja 2) Pähkinärinteessä K-market Pähkinä (ostoskeskus, Lammaslammentie 9) Pähkinärinteessä Siwa (Mantelikuja 1) Askistossa Valintatalo Askisto (Askistontie 1). Rajatorpassa Alepa Rajatorppa (ostoskeskus, Nuijatie 12) Rajatorpassa NesteOil K-market Rajatorppa (Vapaalantie 1) Petikossa ABC Deli Petikko (Petikontie 29). Lähin aluekeskus on Myyrmäki, jonne on paikalta 4,2 km. Hanke ( ) ja nykyiset päivittäistavarakaupat ( ). Työpaikat, elinkeinotoiminta Tontilla 12300/1 (Askistontie 1-3) toimii Anttilan keskusvarasto, kirjakauppa Kirjatalli ja kukkakauppa Ok-kukka. Tontilla 12312/1 (Maissikuja 2) toimii McDonald's. Liikenne Autoliikenne: Vihdintien liikennemäärä tällä kohdalla oli ajon/vrk, Ainontien oli ajon/vrk ja Martinkyläntien oli ajon/vrk vuonna Vuodelta 2001 on Tiehallinnon laatima maantien 120 (Vihdintie) suunnitelma, jossa on esitetty Martinkyläntien kohdalle eritasoliittymä. Vuoden 2002 Kehä II:n yleissuunnitelmassa liittymätön ratkaisu perustui ajatukseen, että Kehä II kulkisi Vihdintien kautta, mutta tämä vaihtoehto on sittemmin hylätty. Kehä II on osoitettu maakuntakaavassa 2006 jatkuvaksi Hämeenlinnanväylälle asti. Eritasoliittymä on esitetty myös Vantaan yleiskaavassa Ympäröivä maankäyttö tarvitsee ehdottomasti liittymän Vihdintielle, muutoin yritysalueiden liikenne joutuisi käyttämään asuntoalueiden katuja. Joukkoliikenne: Alueelta on bussiyhteyksiä mm. Myyrmäkeen, Martinlaaksoon, Askistoon, Pähkinärinteeseen, Helsinkiin ja Espoon Kalajärvelle. Ainontiellä on linjojen 51, 363 ja 841 päätepysäkki. Kevyt liikenne: Vihdintiellä, Ainontiellä ja Martinkyläntiellä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Tontin kautta on kulkenut keskiaikaisperäinen Suuri Rantatie eli Turku - Viipuri maantie, joka on Suomen vanhimpia maanteitä, mutta on tältä kohtaa hävinnyt tonttia rakennettaessa. Tiemuseo inventoi tien vuonna

6 Hämeenkylä oli jo 1540-luvulla Helsingin pitäjän isoimpia kyliä ja on siten myös vanhimpia. Tontilla on sijainnut Hämeenkylän kantatalo nro 5 Gållas, joka on siirretty Linnaisten kartanolle. Tontilla on yhä Gållaksen navetta vuodelta Tontilla ei ole säilyneitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita eikä Gållaksen tontti sisälly Museoviraston kylätonttitutkimukseen (Suhonen 2005). Tekninen huolto Tontille on valmis kunnallistekniikka. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Lentomelu Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä edellyttää asunnoilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä työtiloilta ja muilta hiljaisilta työtiloilta L 28 db(a) ääneneristävyyttä. Tieliikennemelu Korttelit ja ovat yli 55 db:n tieliikennemelun aluetta. Tilanne säilyy arviolta samankaltaisena vuonna Tieliikennemelu (db), mallinnus Tieliikennemelu (db), ennuste Tieliikennemelun ääneneristävyysvaatimus Tieliikennemelun ääneneristävyysvaatimus Mallinnus v db Ennuste v db Äänitasoero toimisto- yms. tiloissa L db(a) Tulevan liiketontin osalta Anttilan keskusvarastotontin osalta Maanomistus Tontin (Ainontie 1-5) omistaa Kesko Oyj, tontin (Maissikuja 2) McDonald's Oy. Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto hyväksyi tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteina on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=94400&lan=fi) 6

7 Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistaassa maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Maakuntaaavaan on merkitty Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke, Kehä III:n ja Vihdintien risteykseen merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie ja 400 kv voimalinja. (http://www.uudenmaanliitto.fi/index.pht ml?s=122) Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa kortteli on kaupallisten palveluiden aluetta (KM), jolle voidaan sallia kaupallisia lähipalveluja, mutta ei päivittäistavarakaupan sisältäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä (2000 k-m 2 ). Alueelle voidaan sijoittaa alle 2000 k-m2 suuruinen päivittäistavarakauppa. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote Vantaan yleiskaavasta. A3 Pientaloalue. KM Kaupallisten palvelujen alue. P2 Palvelujen alue. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon aluesl Luonnonsuojelualue. T Teollisuus- ja varastoalue. VL Lähivirkistysalue. (luo)- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. (m1)- Lentomeluvyöhyke 1 (L DEN yli 60 db). (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (L DEN db). (m3)- Lentomeluvyöhyke 3 (L DEN db). (Z)- Voimansiirtolinja. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen ratsastusreitti. I I I I I Historiallinen tie. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Alueen raja. Osa-alueen raja. Voimassaoleva asemakaava Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: - Tavastkulla -asemakaava nro , SM Varisto -asemakaava nro , SM Varisto 3 -asemakaava nro , SM asemakaava nro , YM (kortteli 12300). Kortteli on asemakaavassa nro varastorakennusten korttelialuetta (TV). Korttelin rakennusoikeus on k-m 2, josta on rakennettu k-m 2. Rakennusoikeutta on jäljellä k-m 2. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on + 46,00 m meren pinnasta. Korttelialueelle saa rakentaa kiinteistön hoidon kannalta välttämättömiä asuntoja. Istutettavalle alueen osalle on istutettava puita ja pensaita. Autopaikkoja on varattava varastoille 1 ap / 150 k-m 2, toimistoille 1 ap / 180 k- m 2 ja asunnoille 2 ap / asunto. 7

8 Kortteli on asemakaavassa nro huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialuetta LHK-1, suurin kerrosluku on yksi (I), rakennusoikeus on 1000 k-m 2. Esisuunnitelmat Hakijan esittämä luonnos, Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy, Helsinki. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv Tonttijako- ja rekisteri Tontti on Vantaan kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Ei ole. Kaava-aluetta koskevat selvitykset - Strafica Oy: Hämeenkylän supermarketin liikennetarkastelu Finnmap Infra Oy: Kehä III:n tiesuunnitelman luonnos Finnmap Infra Oy: Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelma ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kesko Oyj haki asemakaavamuutosta Hakija perusteli hakemustaan seuraavasti: Vantaan uusi yleiskaava sallii tontille alle 2000 k-m 2 suuruisen päivittäistavarakaupan rakentamisen. Asemakaavan muutoksella ei esitetä muutosta Anttilan varastorakennuksen nykyiseen käyttötarkoitukseen, vaan kysymys on tontilla jäljellä olevan rakennusoikeuden osoittamisesta uuteen käyttötarkoitukseen yleiskaavan mahdollistamalla tavalla. Kaavamuutoksen yhteydessä haetaan myös tonttijakoa. Ennakkoneuvottelut Hakijan kanssa käytiin alustavia neuvotteluja kaavamuutoksesta ja , joissa täydennettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta ja tarkennettiin rakennusoikeuksia siten, että liiketontin kokonaisrakennusoikeus olisi 4000 k-m liikenneinsinööri Pekka Haasanen ilmoitti, että samalla on syytä kaavoittaa Vihdintien ja Martinkyläntien eritasoliittymän tiealue. Suunnittelun käynnistäminen Asian valmistelu otettiin kaupunkisuunnittelun syksyn 2009 suunnitteluohjelmaan jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ohjeellisena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsiteltiin Länsi-Vantaan aluetiimissä

9 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty luonnos, joka sisälsi hakijan kauppahankkeen sekä Tiehallinnon Vihdintien (1991) ja Kehä III:n (Finnmap ) luonnokset ramppivarauksista. Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille sekä julkaistiin internetissä. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kaavoituskatsauksessa Vantaa suunnittelee ja rakentaa -lehdessä, joka jaettiin joka kotiin Vantaalla Paikkaan tutustuminen järjestettiin klo 8.00, jolloin läsnä oli neljä henkilöä. Aluearkkitehti oli tavattavissa myös puhelimitse. Osallisia kaavoituksessa olivat hakija (Kesko Oyj), alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, (edelliset ovat alkaen Uudenmaan ELY-keskus), Museovirasto, Vantaan Energia Oy, Fortum Oyj, Elisa Networks Oy sekä kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Variston eritasoliittymästä (Vihdintie / Martinkyläntie) on laadittu yleissuunnitelman tarkkuudella aluevaraussuunnitelma, joka ei ole maantielain mukainen tiesuunnitelma, vaan käsitellään tämän kaavamuutoksen yhteydessä ja tulee nähtäville yhtä aikaa kaavan liiteaineistona. Eritasoliittymän aluevarauksen osalta korttelia (Sarkatie 4 ja 7) koskee asemakaavamuutos nro , josta on järjestetty MRL 62 :n mukainen osallistuminen eikä kaavamuutosta vastustettu. 9

10 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Paikallakäynnillä oli läsnä neljä osallista, joilla ei ollut huomautettavaa. 2. Elisa Oyj / Tapio Jokinen : Elisa Oyj:llä sijaitsee kaapeleita ja putkia Martinkyläntien liittymän alueella jotka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Mahdollisista kaapeleiden siirroista ja niistä aiheutuvista kustannuksista tulee sopia Elisan kanssa. 3. Myyrmäen aluetoimikunta päätti seuraavaa: Aluetoimikunta esittää, että lastauslaiturin liikennettä ei tule ohjata asiakasliikenteen lävitse. Aluetoimikunta esittää, että Ainontiellä ja Kehä III risteyksen Petikon puolella jatkuva historiallinen Kuninkaantien reitti otetaan huomioon kaupunkikuvallisesti inspiroivana aiheena kyseessä olevan päivittäistavarakaupan ja jakeluaseman suunnittelussa sekä ulkoasussa että mahdollisesti myös sisätiloissa. Aluetoimikunta suosittelee, että hankkeen toteutuksessa otetaan huomioon vanhan Gållaksen tilan navetan historian taltioiminen ennen sen purkamista. Ruokakesko Oy antoi seuraavan vastauksen: "Huoltoliikenteen määrä tämän kokoluokan kauppaan on autoa päivässä sisältäen myös jätekuljetukset. Tavarantoimitukset tapahtuvat kaupan sijainnista johtuen pääosin erillisjakelukuljetuksina kuorma-autolla keskusvarastolta Vantaan Hakkilasta. Täysperävaunu- tai puoliperävaunurekkoja ei siis pääsääntöisesti käytetä. Tämä lisää jonkin verran autojen määrää, mutta toisaalta toimitukset tapahtuvat kevyemmällä ajokalustolla. Tavarantoimitukset tapahtuvat aikaisin aamulla alkaen klo 4-5 ja aamupäivän aikana tavarahuolto pääsääntöisesti saadaan valmiiksi. Jätekuljetukset pyritään hoitamaan sellaiseen aikaan, kun muita autoja on vähemmän. Huoltoliikenne ajoittuu siis sellaiseen aikaan, jolloin asiakasliikennettä on kaikkein vähiten. Korttelin toimintojen järjestämiseksi huollolle tarkoituksenmukaisin paikka on rakennuksen päässä. Huoltopaikka rakennetaan taskuksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria, mistä annetaan kaavamääräys." 4. Vantaan Energia Oy : - Sähköverkko: Alueella on Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keski- ja pienjännitekaapeleita. Kehä III:n eteläosassa sijaitsee myös 110 kv:n siirtoverkon sähköjohto. Nykyisen siirtoverkon johtokatu on 16 metriä leveä, tämä johtokatu on levennetty aiemmin yleiskaavassa 25 metriin. Yhtiö haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti ja 110 kv:n siirtoverkon levennetty johtokatu. - Kaukolämpöverkko: Ei huomautettavaa. 5. Jukka Hätönen : Kaupan yhteyteen myös R-kioski tai vastaava jossa on tarvittavat seutulippu- ym. palvelut. Toiseksi tie ramppi varauksiin merkitty kiihdytys kaista Ainontieltä Vihdintielle on piirretty niin että se tulee aivan liian lähelle asutusta ja lisää ennestään melu haittoja, niin VAADIN että se koko kiihdytys kaista PITÄÄ YHTYÄ NYKYISEEN VIHDIN TIEHEN VÄLITTÖMÄSTI LÄHDÖN JÄLKEEN, eikä niin kuin hahmotelmassa koska nykyisetkin liikenteen melu haitat ovat jo suuret. Missäköhän on melu aita kun emme löytäneet sitä kuvasta? Samalla kysynkin että missä viipyy se lupaama melu aita Vihdintien kohdalla Helsinkiin päin menevän liikenteen meluhaittojen pienentämiseksi Hämeenkylän asuinalueen osalta, muistan että se on luvattu jo yli kymmenen vuotta sitten rakentaa, aina kuulemma on vaan rahat menneet toisiin hankkeisiin!!!! Vihdintielle etelään nousevalle rampille ei tule bussipysäkkiä, jolloin ramppi voi alkaa nousta Vihdintielle heti Ainontien risteyksen jälkeen. Tienpitäjä toteuttaa melunsuojarakenteet tien parantamisen yhteydessä. 10

11 Ruokakesko Oy antoi kioskiehdotukseen seuraavan vastauksen: "K-supermarketin yhteyteen suunnitellaan myös muita ruokakaupan palveluja täydentäviä päivittäisiä oheispalveluja. Esitetty idea kioskipalvelusta on mielenkiintoinen ja kehittämiskelpoinen ajatus. Neuvottelut palvelun tuottajien kanssa käydään myöhemmin, kun hankkeen kaavalliset toteuttamisedellytykset ovat varmistuneet" 6. YTV liikenne : Alueella on hyvä joukkoliikennetarjonta. Mikäli Ainontien ja Vihdintien risteys muuttuu eritasoristeykseksi, tulee Vihdintien pysäkit sijoittaa jalankulkuetäisyydelle kaupasta. YTV pitää luonnoksessa esitettyjä 50 sateelta suojattua polkupyörien paikkaa sopivana määränä. Vihdintie ja Kehä III ovat pyöräilyn seuturaitteja ja Ainontie on pääraitti. Tiesuunnitelmassa Vihdintien Helsingin suunnan pysäkki tulee aivan kaupan kohdalle ja pohjoisen suunnan pysäkki Martinkyläntien eteläpuolelle, mikä johtuu Kehä III:n rampille erkaantuvasta liikenteestä. 7. Kaupunginmuseo / Jaana Moberg : Kaavamuutosalueella sijaitsee vanha Gållaksen tilan navettarakennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä on hakijan luonnos suunnitellusta uudisrakentamisesta. Tässä navettarakennus purettaisiin ja tilalle tulisi pysäköintialuetta. Rakennus on viimeisiä jäänteitä aikoinaan merkittävästä Hämeenkylän vanhasta kantatilasta, joten sillä on selkeää kulttuurihistoriallista arvoa. Näin ollen toivotaan vielä harkittavaksi vaihtoehtoa, jossa navettarakennus säästettäisiin ja pysäköintialuetta laajennettaisiin sen sijaan esimerkiksi länteen päin. Navetta tulee osin puretuksi myös Vihdintien tiesuunnitelman vuoksi. 8. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Henri Kokko : Pelastusviranomaisella ei ole huomioitavaa oas:n suhteen. 9. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Hannu Palmén : Asemakaavan liikenteellinen selvitys tulee laatia yhteistyössä meneillään olevan tiensuunnitteluhankkeen " Kantatie 50 (Kehä III) parantaminen välillä Vanhakartano - Vantaankoski" kanssa. Tiensuunnitteluun liittyen pyritään tarkastelemaan alustavasti eritasoliittymän tarve ja tilavaraus maantien 120 / Ainontien ja Martinkyläntien risteyksessä. Laadittu liikenteellinen selvitys, jonka mukaan nykyiset Vihdintien / Ainontien liikennevalot riittävät välittämään kaupan tuottaman liikennemäärän. Liikennemäärän yleinen kehitys edellyttää Vihdintien ja Ainontien liittymän muuttamista eritasoliittymäksi, mistä on laadittu erillinen suunnitelma. Tiealueen varaukset on otettu huomioon kaavamuutoksessa. 10. Museovirasto / Mikko Härö ja Veli-Pekka Suhonen : Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoshankkeeseen. Museoviraston arkisto- ja rekisteritietojen mukaan asemakaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Bölen keskiaikaisperäinen kantatalo (mj-rekisterinumero ) on sijainnut ja 1700-luvuilla Kakolanmäen eteläpuolella ja on sittemmin jäänyt nykyisen Kehä III:n alle. 11. Kaupunkikuvaneuvottelukunta : Kyseessä on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävä ja herkkä paikka ajatellen tulevan rakentamisen määrää, sijaintia ja laatua. Onko rakennusmassa tarpeeksi suuri tälle paikalle? Laajaa pysäköintikenttää näin näkyvällä paikalla on syytä harkita kriittisesti. Paikalle sijoittuu yleiskaavan sallima alle 2000 k-m2 suuruinen päivittäistavarakauppa, jota ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa kahteen tasoon. Lisäksi hanke sisältää 2000 k-m2 muuta liiketilaa kuin päivittäistavarakauppaa. Kaava kuitenkin sallisi kolmikerroksisen rakennuksen rakentamisen. Vihdintien 11

12 ja Ainontien kulmaukseen sijoitetaan mainospyloni, joka liittyy rakennuksen arkkitehtuuriin. Pysäköintikenttä jaetaan osiin, mistä annetaan kaavamääräys. Lehtikirjoitukset Vantaan Sanomat: Hämeenkylään K-kauppa historialliselle paikalle. Neuvottelut hakijan kanssa , ja Ruokakesko Oy:n kanssa. Neuvottelut viranomaisten kanssa liikenneinsinööri Pekka Haasanen: Martinkyläntien liittymä pyritään liittämään Kehä III:n tiesuunnitelmaan, jolloin tiealueen rajaus saataisiin määriteltyä lupa-arkkitehti Matti Kärki ilmoitti, että asia olisi syytä käsitellä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa ja neuvottelut Tiehallinnossa Vihdintien ja Ainontien liittymästä ja 15.3., 30.3., 3.5., 19.4., ja neuvottelut Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta Uudenmaan ELY-keskus / liikenteen kanssa. Erillinen MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asemakaavamuutoksen tavoitteet Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen ja yleiskaavan sisältövaatimukset katsotaan selvitetyn yleiskaavassa. (MRA 25, MRA mom.) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Varastotonttia muutetaan osin liiketontiksi ja liikennealuetta laajennetaan osin kortteli- ja osin puistoalueille. Alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, lupa-arkkitehti Matti Kärki, liikenneinsinööri Pekka Haasanen, liikenneinsinööri Pirjo Salo, rakennustutkija Jaana Moberg ja suunnitteluavustaja Kimmo Kangas. Hakijaa edustivat aluejohtaja Antti Palomäki, hankekehityspäällikkö Juha Rinne ja suunnittelupäällikkö Jouni Hokkanen. Hankkeen yleissuunnittelu Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy, Helsinki / Nils-Erik Öhrnberg ja Juha Virtanen. Hakijan liikennekonsulttina toimi Sito Oy / Seppo Karppinen. Tiesuunnitteluun osallistuivat Uudenmaan ELY-keskuksesta Ari Puhakka ja Kirsti Keto sekä Finnmap Infra Oy:stä Jorma Laakso, Anna Kiuru ja Niko Janhunen sekä Pöyry CM Oy:stä Leena Suomela. 12

13 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , Asemakaavan muutoksessa osa korttelia muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle osoitetaan 4000 k-m2 suuruinen rakennusoikeus; siitä enintään 1999 k-m2 saa käyttää päivittäistavaramyymälähuoneistoa varten. Korttelin loppuosa jää varastorakennusten korttelialueeksi (TV). Alueen kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Liiketontin enimmäiskerrosluvuksi tulee kolme. Uusi kaupparakennus sijoittuu tontin koilliskulmaan siten, että se on havaittavissa Vihdintieltä ja Kehä III:n risteysalueelta. Tontilleajo säilyy Ainontieltä. Samassa yhteydessä kaavoitetaan Kehä III:a, Vihdintietä, Martinkyläntietä ja Ainontietä varten maantien aluetta (LT). Tällöin korttelin huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue (LHK) ja Vihdintien itäpuoleinen Ulkoniitty -niminen puisto (VP, P) pienenevät. Rakennettu ympäristö Tontille rakennetaan päivittäistavarakauppa sitä palvelevine autopaikkoineen. Paikalle sijoittuu yleiskaavan sallima alle 2000 k-m2 suuruinen päivittäistavarakauppa, jota ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa kahteen tasoon. Lisäksi hanke sisältää 2000 k-m2 suuruisen laajennusvaran muuta kuin päivittäistavarakauppaa varten. Vihdintien ja Ainontien kulmaukseen sijoitetaan mainospyloni, joka liittyy rakennuksen arkkitehtuuriin. Pysäköintikenttä jaetaan osiin, mistä annetaan kaavamääräys. Tontilla nyt oleva vanha navetta tulee puretuksi osin myös Vihdintien eritasoliittymän rakentamisen vuoksi. Luonnonympäristö Kaavamuutoksella muutetaan osa Ulkoniitty-nimistä puistoa liikennealueeksi. Liikenne Kauppahanke ei edellytä toimenpiteitä Vihdintien ja Martinkyläntien liittymässä. Myös kauppatontin liittymä Ainontielle toimii hyvin. Strafica Oy:n laatiman liikennetarkastelun mukaan - Perjantain huipputuntina nykyiset liikennejärjestelyt näyttäisivät toimivan pääosin hyvin. Kaupan laajennuksen toteutuminen voi lisätä toimivuusongelmia liittymissä hieman, mutta toimivuus on kokonaisuutena kohtalaisen hyvä. - Perjantain huipputunnin osalta nykyiset liikennejärjestelyt näyttäisivät kestävän myös noin %:n liikenteen kasvun. - Lauantain huipputunnin osalta erityisiä toimivuusongelmia ei tarkeastelujen perusteella ollut havaittavissa. Lauantain huipputunnin osalta 20 %:n liikenteen kasvukaan ei näyttäisi aiheuttavan erityisen suuria ongelmia. - Liikennejärjestelyitä voidaan vähällä vaivalla myös parantaa, jolloin voidaan taata järjestelyiden toimivuus myös liikenteen kasvaessa nykyisestä. - Liikennejärjestelyitä parantamalla voidaan parantaa liittymien toimivuutta liikenteen kasvaessa. (Strafica Oy ) Liikennemäärien yleinen kasvu edellyttää Vihdintien ja Martinkyläntien liittymän muuttamista eritasoliittymäksi ennen vuotta Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudelle liiketontille annetaan tarpeelliset kaavamääräykset rakennustavasta ja rakentamisen laadusta. Rakennusalat on rajattu luonnosten mukaisiksi. 13

14 Maantien alueet LT Kehä III:n tiealuevaraus perustuu kehittämisselvityksen pohjalta laadittuun tiesuunnitelman luonnokseen (Finnmap Infra Oy). Variston eritasoliittymästä (Vihdintie / Martinkyläntie) on laadittu yleissuunnitelman tarkkuudella aluevaraussuunnitelma (Finnmap Infra Oy), joka tulee nähtäville tämän kaavamuutoksen yhteydessä. Nähtävilläolosta on sovittu Uudenmaan ELY-keskuksen / liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen kanssa Varastorakennusten korttelialue TV Anttilan keskusvaraston alue jää asemakaavassa varastorakennusten korttelialueeksi (TV) rakennusoikeudella k-m2. Alueella säilyy rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema, +46,00 metriä meren pinnasta. Liikerakennusten korttelialue KL Uusi päivittäistavarakaupan tontti merkitään liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle merkitään 4000 k-m2 suuruinen rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku kolme (III). Rakennusoikeudesta enintään 1999 k-m 2 saa käyttää päivittäistavaramyymälän huoneistoa varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Osia korttelista muuttuu katu- ja liikennealueiksi Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman mukaisesti, mutta kokonaisrakennusoikeus k- m 2 ei muutu. Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue LHK Korttelista liitetään 635 m 2 liikennealueeseen Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman mukaisesti, mutta korttelin rakennusoikeus 1000 k-m 2 ei muutu. Tämän jälkeen korttelin pinta-alaksi jää m 2. Tonttijaon muutos Asemakaavaan merkitään tonttijaon muutos. Korttelin osalta muutos perustuu hakemukseen tonttijaosta ja korttelin osalta siihen, että Vihdintien liikennealuetta laajennetaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt ettei Vantaan kaupunki peri tonttijakokustannuksia ja tonttirekisteriin merkitsemiskustannuksia niiltä maanomistajilta, joissa tonttijaon muutos johtuu aluevarausten leventämisestä. Ympäristön häiriötekijät Toimistojen ja muiden hiljaisten työtilojen ääneneristävyydeksi L lento- ja liikennemelua vastaan määrätään L 28 db, Kehä III:a ja Vihdintietä vastaan kuitenkin 32 db. Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmassa on esitetty melutarkastelu ja Vihdintien meluesteet (katso s. 19), jotka suunnitellaan tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä ja rakennetaan, kun tie parannetaan. Kaavamuutoksen vaikutukset Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Paikalle rakennetaan päivittäistavarakauppa, jolloin Gållaksen navetta tulee puretuksi ja rakentamaton tontinosa tulee rakennetuksi. Uusi kauppa, sen pysäköinti ja tulevaisuudessa rakennettava eritasoliittymä muodostavat uutta kaupunkikuvaa. 14

15 Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Osa varastorakennusten korttelialuetta (TV) muuttuu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Puistoa ja korttelialueiden osia muuttuu liikennealueeksi. Rakennusoikeus ei muutu. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Rakentaminen sijoittuu nykyiselle tontille. Maantien alueet laajenevat, jolloin vastaavasti maantien nykyiset reuna-alueet ja Ulkoniitty-niminen puisto supistuvat. Vaikutukset liikenteeseen Kauppahanke on toteutettavissa nykyisiin liikennejärjestelyihin perustuen. Liikennemäärien yleinen kehitys kuitenkin edellyttää Kehä III:n parantamista ja eritasoliittymän rakentamista Vihdintien / Martinkyläntien risteykseen. Muut vaikutukset Yleiskaavan kaupalliset ja liikenteelliset vaikutukset on selvitetty ja arvioitu yleiskaavan laatimisen yhteydessä (Entrecon Oy ja Strafica Oy 2001, Entrecon Oy 2006). Hanke on yleiskaavan (2007) mukainen. Kaavamuutos mahdollistaa 1999 k-m2 suuruisen päivittäistavarakaupan rakentamisen Vihdintiehen liittyvän kaupunkirakenteen yhteyteen. Paikka sijaitsee asutuksen vieressä ja tarjoaa siten lähiasutukselle kauppapalvelut. Samalla kauppa parantaa asumisen kehittämismahdollisuuksia Vihdintien vyöhykkeellä. Lähimmät muut kaupat sijaitsevat Askistossa, Pähkinärinteen ostoskeskuksessa ja Varistossa. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavamuutokseen liittyy toteuttamissopimus. Kauppahanke on tarkoitus toteuttaa heti, kun kaavamuutos tulee voimaan. Valtio tulee lunastamaan tarvittavat maantien alueet. Korttelista tarvittavat katualueet saadaan toteuttamissopimuksella kaupungille. Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa, puh , sähköposti 15

16 Ilmakuva ilmeisesti vuodelta Finnmap, ilmakuva on luovutettu kaupungille virkakäyttöön. Ortoilmakuva vuodelta Vantaan kaupunki. 16

17 Havainnekuva Ainontieltä katsottuna. Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy & Tuotanto Rinki Oy Julkisivuluonnos etelään, sisääntulojulkisivu. Julkisivuluonnos pohjoiseen Kehä III:n rampille. Julkisivuluonnos itään Vihdintielle. Julkisivuluonnos länteen varastotontin suuntaan. Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy

18 Asemakaavamuutos nro , Hakijan tontinkäyttöluonnos. Arkkitehtitoimisto Öhrnberg Oy

19 KEHÄ III:N TIESUUNNITELMAN LUONNOS Martinkyläntie Supermarkethankkeen ja Variston eritasoliittymän yhteensovitus. Variston eritasoliittymän aluevaraussuunnitelma on nähtävillä erillisenä asiakirjana samaan aikaan tämän asemakaavamuutoksen kanssa. - Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Finnmap Infra Oy. 19

20 20

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Kaavatunnus: 2-223 Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: 17.04.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkistys-, puisto-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Satakunnan osuuskauppa / S market Asemakatu Asemakaavan muutoksen selostus 2. Kaupunginosa (Käpylä) korttelin 181 osa sekä rautatie ja katualue 21400 5166 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot