KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA 62 KIIMINGIN KUNNAN KULTTUURISELVITYS KIRJASTOVERKKOSELVITYS KIDE - KIIMINGIN KEHITYS LIIKELAITOKSEN LAKKAAMI- 181 NEN RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN JAOSTOJEN JA VALIOKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN / 186 YKSILÖASIOIDEN JAOSTON PERUSTAMINEN / TALOUS- JA STRATEGIAVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN JA HENKILÖVALINNAT 67 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA 189 VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 68 KUNNANHALLITUKSEN VAALI VALTUUSTOALOITE VIEMÄRÖINNIN TOTEUTTAMISESTA 194 HANNUKSEEN 70 VALTUUSTOALOITE PÄIVÄHOITOPALVELUISTA VALTUUSTOALOITE KOSKIEN 200 YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA OLEVIEN VANHUSTEN RAVITSEMUSTA 72 VALTUUSTOALOITE SOSIAALISTEN LUOTTOJEN 204 KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI 73 1 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KIIMINGIN KUNNAN LUON- 207 TOPOLKUVERKOSTOA 74 2 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 09:00-19:35 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Marjo 09:00-19:35 puheenjohtaja Kouri Arto 09:00-19:35 1.varapuh.joht. Simonen Pekka 09:00-16:05 2.varapuh.joht. Haho Erja 09:00-19:35 jäsen Haipus Taisto 09:00-19:35 jäsen Hekkala Maija 09:00-19:35 jäsen Hildén Kari 09:00-19:35 jäsen Jurmu Matias 09:00-14:10 jäsen Jussila Tapio 09:00-19:35 jäsen Karvonen Pasi 09:00-17:55 jäsen Ketola Heikki 09:00-19:35 jäsen Kokkoniemi Elina 09:00-14:00 jäsen Kontio Aki 09:00-19:35 jäsen Kontio Matti 09:00-17:40 jäsen Kuha Kalevi 09:00-15:55 jäsen Kutilainen Pertti 09:00-19:35 jäsen Luhtaanmäki Sami 09:00-19:35 jäsen Marjomaa Mikko 09:00-17:55 jäsen Mettovaara Janne 09:00-19:35 jäsen Mikkonen Mirja 09:00-19:35 jäsen Niemelä Eeva-Kaija 12:35-17:30 jäsen Niemi Reijo 09:00-14:15 jäsen Paju Paavo 09:00-19:35 jäsen Postareff-Jurvelin Aila 09:00-19:35 jäsen Schönberg Juha 09:00-16:05 jäsen Tiri Kari 09:00-19:35 jäsen Tomperi Päivi 09:00-19:35 jäsen Toropainen Mairit 09:00-19:35 jäsen Tuomaala Eija 09:00-19:35 jäsen Valkama Lauri 09:00-19:15 jäsen Väänänen Martti 09:00-19:35 jäsen Veijonen Pertti 09:00-17:25 varajäsen Nykyri Pentti 10: varajäsen Luiro Jan 14:00-17:30 varajäsen Näppä Anneli 09: varajäsen Vesa Marja Liisa :35 varajäsen Isola Timo 14:00-19:35 varajäsen Partanen Pekka 09: varajäsen POISSA Kailo Kaarina jäsen Kansanaho Sirpa jäsen Peltokorpi Jorma jäsen Pohjola Sirpa jäsen

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUU Weisell Jukka 09:00-19:35 kunnanjohtaja Kantola Harri 09:00-19:35 hallintojohtaja/ pöytäkirjanpit Hankivuo Petteri 09:00-19:35 yhdyskuntajoh taja Keloneva Veli-Matti 09:00-19:35 talousjohtaja Aho Juha 09:00-19:35 sivistystoimenj ohtaja Kitinoja Ritva 09:00-16:10 yhdistymishalli tuksen edustaja Mäntymaa Matti 09:00-19:35 palvelujohtaja Mäkikyrö Pasi 09:00-19:35 palvelujohtaja Ylinärä Ari 09:00-19:35 palvelujohtaja Ukkola Mikko 09:00-19:35 palvelujohtaja Kemppainen Jyrki 09:00-19:35 elinkeinojohtaj a LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kutilainen ja Kari Tiri sekä varalle Eija Tuomaala. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Marjo Korhonen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pertti Kutilainen Kari Tiri PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA Kh Valmistelija: johtava lääkäri, palvelujohtaja Matti Mäntymaa, puh , sähköposti: Terveyskeskuksen tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma valmistui Kevään aikana tarveselvitys ja hankesuunnitelma käsiteltiin palvelujohtokunnassa, hyvinvointilautakunnassa ja yhdyskuntalautakunnassa (Yhd.k.ltk , Palv.jtk , Hyv.ltk ). Kunnanhallitus antoi tilapalveluille tehtäväksi selvittää löytyykö sosiaalitoimiston nykyi sille tiloille tarkoituksenmukaista käyttöä, mikäli terveyskeskuksen laajen nus toteutetaan vaihtoehdon B mukaisena ja sosiaalipalvelut siirtyisivät laajennusosan toiseen kerrokseen. Aikaraja tälle selvitykselle oli Tilapalvelujen näkemyksen mukaan Uuden Oulun perustamisen takia vapautunee kuntakeskuksesta kunnan käytössä olevia tiloja. On ilmeistä, että palvelujen keskittämisen myötä kuntaan jäävät virastopalvelut mahtuisivat nykyisen kunnanviraston tiloihin ja kunnan omistuksessa olevasta B-talosta voitaisiin luopua, jos so piva ostaja tai tilojen käyttäjä löytyisi. B-talon alakerran/sosiaalitoimiston tiloja on kuitenkin kallista muokata, mikä saattaa vaikeuttaa niiden jatkokäyttömahdollisuuksia ja niistä luopumista. B-talosta luovuttaessa siinä sijaitseva sosiaalitoimisto olisi siirrettävä uuteen toimintapaikkaan. Kun nanvirastoon sosiaalitoimistoa ei voi siirtää ilman mittavia muutostöitä huo neisiin turvapoistumisteiden (huoneiden välille rakennettava ovet) välttä mättömyyden takia. Tässä tapauksessa olisi järkevää tehdä terveyskeskuksen laajennus laajemman vaihtoehdon B mu kaisesti, jolloin laajennusosa tehtäisiin kaksikerroksisena ja sosiaalipalve lut sijoittuisivat laajennuksen toiseen kerrokseen. Hyvinvointilautakunta on omassa investointiesityksessään esittänyt laajemman vaih toehdon B toteuttamista ja hankkeen aikaistamista vuosille Perusteluina on todettu toimintojen keskittämisen edut laaja-alaiselle pal velulle kuntalaisille ja sen vastaaminen Uuden Oulun koillisen alueen pal velutarpeeseen alueellisena palvelukeskuksena. Terveyskeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma on jaettu kunnanhallitukselle aiemmin. Se liitetään myös kokoushallintaan tämän viikon aikana. Kj: Esitetään valtuustolle terveyskeskuksen laajennuksen to teut ta mis ta laa jemman vaihtoehdon B mukaisesti, jolloin sosiaalipalvelut sijoittuvat laa jennuksen toiseen kerrokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 61 Terveyskeskuksen tarveselvitys on jaettu jo aiemmin niille valtuutetuille, jotka ovat olleet käsittelemässä asiaa kunnanhallituksen, hyvinvointilauta-

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kunnan tai palvelujohtokunnan kokouksessa. Muille selvitys jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle terveyskeskuksen laajennuksen toteuttamista laajemman vaihtoehdon B mukaisesti, jolloin sosiaalipalvelut sijoittuvat laajennuksen toiseen kerrokseen. Kalevi Kuha esitti, että Jäälin terveyskeskusta ei lopeteta terveyspalveluiden keskittämisessä. Esitystä ei kannatettu. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIIMINGIN KUNNAN KULTTUURISELVITYS /410/2010 Hyv.ltk Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, sivis tys toi men joh taja, Ju ha Aho, puh , sähköposti: Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman vuosille Hyvinvointipalveluiden osalta tasapainottamisohjelma sisältää palveluverkon rakenteellisten muutosten selvittämisen ennen yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Tasapainottamisohjelmassa on todettu kulttuuripalveluiden osalta seuraavaa: "Selvitetään mahdollisuus siir tää OJ-museossa olevat näyttelyesineet muihin kunnan tiloihin (esim. kirjastolle), jolloin mahdollistettaisiin tilojen käyttö muuhun kunnan toimintaan tai vaihtoehtoisesti kiinteistön myynti" ja "OJ-museon toiminnan tehostami nen. Aukioloajat arvioidaan uudelleen, maksulliset tasokkaat esiintymiset. Lisätään tilojen monikäyttöä (kesäkahvio ja kokousvarustus)". Hyvinvointilautakunta nimesi kulttuuriselvitystä valmistelevaan työryhmään edustajakseen Hilkka Peltosen. Tilaajajohtaja nimesi kulttuuriselvitystä valmistelevan työryhmän. Työryhmä koostui lautakunnan edustajasta (työryhmän pj.), kunnan viranhaltijoista ja kulttuuri tuo tantoa hoitavan Kiiminkijoen opiston edustajista. Lisäksi työryh män työ hön osal listui asiantuntijoita. Työryhmä kokoontui loppukevään ja syksyn 2010 ai kana 10 kertaa ja jätti yksimielisesti hyväksymänsä loppura portin ti laajal le Työryhmän tehtävänä oli laatia hyvinvointilautakunnalle kokonaisvaltainen kulttuuripalveluiden selvitys toimenpide-esityksineen. Painopisteenä selvityksessä on O.Jauhiaisen taidemuseon tilaratkaisut, mutta selvityksessä tarkastellaan myös yleisiä kulttuuripalveluita ja vapaata sivistystyötä. Tehty kokonaisselvitys koostuu strategisista linjauksista, toimintaympäristön analyysistä, nykytilan kuvauksesta, kunnan kulttuuritilojen kuvauksesta, prosesseja tehostavista toimenpiteistä, vaihtoehtoisista toimintamalleista sekä toimenpide-esityksistä ja johtopäätöksistä. Työryhmä toteaa loppupäätelmänään, että selvityksessä otetaan kantaa asianmukaisten tilavaihtoehtojen tarjoamiseksi O. Jauhiaisen näyttelyaineistolle ja, että lo pullisen päätöksen Oskari Jauhiaisen töiden ja välineiden si joittamisesta tekee OJ-säätiö. Työryhmä ehdottaa yk si mie li ses ti, että strategisena valin tana siirrytään selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 3 mukaiseen palvelura kenteeseen siinä vaiheessa, kun uuden Oulun uusi taidekes kus voi ottaa vastaan akateemikko O. Jauhiaisen museoaineiston ja tarjoaa esi neistölle arvokkaan näytteilleasettelun. Kiimingin kunnan kulttuu ritilan in vestointi tu lee työryhmän mielestä yhteensovittaa aikataulullisesti Oulun uuden taide keskuksen valmistumisaikatauluun.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 jaetaan esityslistan liitteenä nro 8. Til.joht.: Merkitään kulttuuriselvityksen 2010 esit tely tie doksi. Hyväksytään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryhmän esittä mät toimenpide-esi tykset ja johtopäätökset liitteen nro 8 mukaisena ja esitetään niitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväk syttäväksi. Kh Kj: Kv 62 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuriselvitys on kokoushallinnan liitemateriaaleissa. Paperiversiona se jaetaan valtuuston kokoukseen. Hyväksytään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryh män esittämät toimenpide-esitykset ja johtopäätökset, ja esitetään ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuriselvitys jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryhmän esittämät toimenpide-esitykset ja johtopäätökset valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Marjo Korhonen ja Arto Kouri ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Peruste: yhteisöjääviys. Puheenjohtajana tä män asian käsittelyssä toimi valtuuston II varapuheenjohtaja Pekka Simo nen.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIRJASTOVERKKOSELVITYS 163/411/2010 Hyv.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kirjastotoimen johtaja, Eeva Mattila, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, sivistystoimenjohtaja, Juha Aho, puh , sähköposti: Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman vuosille Hyvinvointipalveluiden osalta tasapainottamisohjelma sisältää palveluverkon rakenteellisten muutosten selvittämisen ennen yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Kirjastopalveluiden osalta kokonaisvaltainen selvitys tuli tehdä vuoden 2010 aikana. Hyvinvointilautakunta nimesi kokouksessaan kir jas toselvitystä valmistelevaan työryhmään edustajakseen He li Slun gan. Ti laa jajoh taja ni me si päätöksellään kirjastoselvitystä valmistelevan työ ryh män. Työryhmä koostui lau ta kun nan edustajasta (toimikunnan pj.) ja mo ni alai sesta viranhaltija työryhmästä. Työryhmä ko koontui ke vääl lä kertaa ja syksyn 2010 aikana 4 kertaa. Työryh mä hyväk syi lop puraportin yksimie li sesti ja se jätet tiin tilaajalle Selvityksen tavoitteena oli selvittää ja tehdä esitykset Kiimingin kirjastoverkon rationalisoimiseksi. Ta voitteena oli tarkastella kirjaston palveluverkkoa kriittisesti, mutta kehittä misen näkökulmasta, tutkia mahdollisuus kehittää yhteistoimintaa koulukir jasto- ja kulttuuripalvelujen tarjoajana sekä selvittää mahdollisuus erilaisiin rakenteellisiin vaihtoehtoihin kustannustehokkaasti. Vaihtoehtoiset ratkai sut tuli esitellä kustannusvaikutuksineen. Tehty kokonaisselvitys koostuu laaja-alaisesta johdannosta, palveluverkon rakenteen ja nykytilan kuvauksesta, kirjastopalvelun kävijämäärä ennusteista, kirjastopalveluiden kustannusrakenteesta, sekä kolmesta vaihtoehtoisesta palvelurakennemallista. Lukuun 7. on koottu työryhmän ehdotukset toimenpide-esityksiksi. Työryhmä ehdottaa yksimielisesti, että Kiimingin kir jas to ver kos sa siir ry tään VAIHTOEHDON 3 MUKAISEEN KIRJASTO PAL VE LU RA KEN TEE SEEN kuitenkin seuraavin rajauksin: 1.) Kiimingin kulttuurikeskuksen syntyminen nykyisen kirjastokiinteistön yhteyteen edellyttää uuden Oulun museokeskuksen toteutumista ja toteutusaikataulu on sidottu tähän kokonaisuuteen. 2.) Jäälin kirjasto tulee rakentaa Jäälin koulukiinteistöön kouluinvestoinnin yhteydessä (kirjastotilojen edellytys vähintään 317 kem²). 3.) Alakylän kirjastopalvelupisteen mahdollisuus tulee arvioida uudelleen väestökasvun pohjalta seu raavan viiden vuoden sisällä. Esitetty palvelurakenne sopii hyvin uuden Oulun suunnitteilla olevaan aluekirjastomalliin.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Täsmälliset toimenpide-esitykset ja johtopäätökset on esitetty kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportin luvussa 7 (toi men pide-esi tyk set ja joh to pää tök set). Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esi tys lis tan liit tee nä nro 3. Palvelurakenneselvityksen koordinaattori, kirjastotoimenjohtaja, Eeva Mattila esittelee selvityksen kokouksessa. Til.joht.: Merkitään kirjastoverkkoselvitystä 2010 valmistelleen työryhmän loppu ra portin esittely tiedoksi. Hyväksytään ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hy väk syttäväksi kirjastoselvityksen 2010 loppuraportti ja työryhmän eh dot tamat toimenpide-esitykset ja johtopäätökset esityslistan liitteen nro 3 mukaisesti. Strategisena valintana Kiimingin kunnassa siir rytään loppuraportissa esitetyn vaihtoehdon 3 mukaiseen kirjastopalvelu rakenteeseen työryhmän toimenpide-esityksissä esittämin rajauksin. Keskustelun aikana Jorma Peltokorpi ja Erja Haho kannattivat tilaajajohtajan esitystä. Kari Hildén esitti, että hyväksytään vaihtoehto 2 B. Esitystä ei kannatettu. Anneli Näppä esitti Heli Slungan kannattamana, että vaihtoehto 3 hyväksytään muutoksella, että Jäälin kirjaston tilat ovat vähintään 500 kem². Koska oli tullut tilaajajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheen joh taja to tesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Äänestysta vaksi hän esitti ni menhuutoäänestystä siten, että tilaajajohtajan esitystä kannatta vat ää nes tävät "jaa" ja Anneli Näpän esityksen kannalla olevat äänestävät "ei", ää nestys tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänäestyksessä an nettiin seitsemän (7) "jaa" ääntä (Fossi, Haho, Hekkala, Moilanen, Pelto kor pi, Vuor ma, Valkama) ja kolme (3) "ei" ääntä (Hildén, Näppä, Slunga). Pu heenjohtaja totesi tilaajajohtajan esi tyk sen tul leen pää tök sek si. Hyväksyttiin tilaajajohtajan esityksen mukaisesti. Kari Hildén jätti päätöksestä eriävän mielipiteen kirjallisena (liite 6). Kh Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Varajäsenet voivat tutustua selvitykseen luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Kj: Hyväksytään hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti vaihtoeh to 3 siten muu tet tuna, että kirjastotilojen laajuus ratkaistaan tarvesel vi-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tyk ses sä. Kaarina Kailo esitti, että vaihtoehto 3 hyväksytään esi tet tä väksi val tuus tolle muu tok sel la, et tä Jää lin kirjaston tilat ovat vähin tään 500 kem². Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin. Kaarina Kailo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Kv 63 Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esitylistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle hy väk syt tä väksi kir jas to sel vi tyk sen 2010 lop pu raportti ja työ ryh män ehdotta mat toi menpi de-esi tykset ja johto pää tökset kirjastoverkkoselvityksen loppuraportissa esitetyn mu kai sesti. Strate gisena va lin tana Kii min gin kun nassa siir ry tään lop pu ra portissa esite tyn vaihtoehdon 3 mu kaiseen kir jas to pal velura kentee seen työryhmän toi menpide-esityk sissä esittämin rajauksin. Kirjastotilojen laa juus ratkais taan tarveselvityksessä. Arto Kouri esitti Kalevi Kuhan ja Pertti Kutilaisen kannattamina, että valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan alkuperäisen esityksen mukaisen vaih to eh don 3 si ten muu tet tu na, et tä Jää lin kir jas ton ti lat ovat vähintään 500 kem². Kari Hildén esitti Kari Tirin kannattamana seuraavaa: Strategisena valintana Kiimingin kunnassa siirrytään loppuraportissa esitetyn vaihtoehdon 2 B (liikekeskus) mukaiseen kirjastopalvelurakentee seen, jolloin tulevaan Uuteen Ouluun saadan Kiimingin ja Jäälin suuralueil le täydenpalvelun kirjastot. Jäälin kirjaston tulee olla kooltaan vähintään 600 kem2. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut useampia kunnanhallituksen esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, asian rat kaisemiseksi on suoritetta va äänestyksiä. Puheenjohtaja esitti, että ensin asetetaan vastakkain kaksi kunnan hallituksen esityk sestä poikkeavaa esitystä eli Arto Kourin ja Kari Hildénin esitykset (äänestys 1). Ää nes tyk sen voittanut esitys asetetaan sitten vastakkain kun nan halli tuksen esi tyk sen kanssa (äänestys 2). Ää nes tysjär jestys hy väk syt tiin yk si mieli sesti. Äänestys 1 Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että Arto Kourin esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Kari Hildénin esityksen kan nalla olevat äänestä vät EI, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suo ri-

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tetussa äänes tyksessä annet tiin 12 JAA ääntä, 5 EI ääntä ja 18 TYHJÄ ääntä, jo ten pu heen johtaja tote si Arto Kourin esityksen voittaneen äänestyksen. Äänestyksen tulos on liit teenä 2. Äänestys 2 Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhallituksen esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Arto Kourin esi tyk sen kan nalla olevat äänestä vät EI, mikä hyväksyttiin yksi mielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA ääntä ja 12 EI ääntä, jo ten pu heen johtaja tote si kunnanhallituksen esityksen voittaneen äänes tyksen. Ää nes tyk sen tu los on liit teenä 2. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kiimingin Kehitys Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIDE - KIIMINGIN KEHITYS LIIKELAITOKSEN LAKKAAMINEN KIDE Kiimingin Kehitys liikelaitoksen yrityskehitys ja -neuvontapalvelut tullaan sulauttamaan osaksi käynnistyvää Business Oulu -liikelaitosta alkaen. Kiimingin kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan elinkeinopalvelut hankitaan Business Oulu -liikelaitokselta vuoden 2011 alusta ja palvelujen hankkimisen periaatteista sovitaan laadittavassa järjestämissopimuksessa. Henkilöstön osalta menettelyksi on sovittu, että KIDE:n vakituisessa tai vakituisluonteisessa työsuh teessa olevat 2 henkilöä siirtyvät Business Oulu -liikelaitoksen palveluk seen. Projektirahoitteisessa yrityshautomohankkeessa työskentelevän henkilön työsuhde ja projektin toimintaa jatkuu Business Oulu liikelaitok sen toimesta projektin päättymiseen saakka. Kiimingin Kehitys -liikelaitoksen taseessa oleva keskeisin omaisuuserä on yrityskiinteistöissä, joita vuoden 2010 lopussa on viidessä eri kiinteistössä yhteensä noin m2. Elj: Kiimingin Kehitys liikelaitoksen johtokunta lakkaa ja johtokun nalle määritel tyjen päätösten tekemisestä vastaa jatkossa kunnanhallitus, ellei muuta ole sovittu. Elin keinojohtajalle kuuluva päätösvalta siirtyy kun nanjohtajalle, ellei muuta ole sovittu. Kiimingin Kehityksen lakkaamisen myötä kunnan liikelaitokseen sijoittama peruspääoma, lii kelaitok selle kirjattu omaisuus ja velat palautuvat Kiimingin kunnalle. Muiden kuin työsuhteita koskevien sopimusten osalta Kiimingin Kehitystä koskevat sopimuk set siirty vät Kiimingin kunnalle, ellei erikseen muuta ole sovittu. Esitetään edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Kj: Kv 64 Hyväksytään KIDE johtokunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Kiimingin Kehitys liikelaitoksen johtokunta lakkaa ja johtokunnalle määriteltyjen päätösten tekemisestä vastaa jatkossa kunnanhallitus, ellei muuta ole sovittu. Elinkeinojohtajalle kuuluva päätösvalta siirtyy kun-

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kiimingin Kehitys Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nanjohtajalle, ellei muuta ole sovittu. Kiimingin Kehityksen lakkaamisen myötä kunnan liikelaitokseen sijoittama peruspääoma, liikelaitokselle kirjattu omaisuus ja velat palautuvat Kiimingin kunnalle. Muiden kuin työsuhteita koskevien sopimusten osalta Kiimingin Kehitystä koskevat sopimukset siirtyvät Kiimingin kunnalle, ellei erikseen muuta ole sovittu. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN Yhdk.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kaavoitusarkkitehti Ritva Kuu sisto, puh , sähkö posti: Kiimingin kunnanvaltuuston hyväksymässä toimenpideohjelmassa talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattami seksi todetaan, että yhdyskuntapalveluissa tarkistetaan maankäytön taksoitus vuoden 2010 alusta lukien. Rakennusvalvonnan uudet taksat on otettu käyttöön vuoden 2010 alusta. Muita maksuja ei ole tarkistettu. Edelliset maksujen tarkistukset: - suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset (kunnanhallitus), - kopiot kaavakartoista, kaavan pohjakartoista, teemakartoista, osoitekar-toista, rakennuslupapiirustuksista sekä kartoista ja kaavoista luovutettavat tulosteet (kunnanhallitus) - tonttijaon muutokset, rajaa lähemmäksi rakentamiset, rajapyykkimaksut sekä mittaustöiden tuntilaskutushinnat (kaavoitus- ja rakennus-lautakunta) Toimintasääntöä on muutettu maksujen edellisen tarkistuksen jälkeen siten, että yhdyskuntalautakunnalle on annettu toimintasäännön 18 :ssä määriteltyjen maksujen hyväksyminen. Lisäksi toimintasäännön 17 :ssä on hyvinvointilautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan päätösvaltaan annettu lautakunnan toiminnan alaisista yksityisoikeudellisista maksuista päättäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lautakunta voi hyväk syä muitakin maksuja, kuin 18 :ssä on lueteltu, kunhan ne vain ovat yksityisoikeudellisia. Tähän esitykseen otetut uudet maksuesitykset ovat yksityisoikeudellisia maksuja. Esityslistan mukana jaetaan kunnanhallituksen päätös suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten maksuista sekä kaavoituksen, mittauksen ja rakennus val von nan yhteisistä maksuista. Liitteenä nro 3 on esitys voimassaolevien maksujen tarkistamiseksi ja uusista maksuista. Yj: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättäisi lisä tä rakennusvalvontataksaan seuraavan uuden kohdan: 2, 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöö rin tur ha tarkas tus käyn ti 100 euroa. Hyväksytään kaavoituksen, mittauksen ja rakennusvalvonnan maksujen tarkistukset ja otetaan käyttöön uusia maksuja liitteen nro 3 mukaises ti. Uudet maksut astuvat voimaan välittömästi.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keskustelun kuluessa Antero Karjalainen teki esityksen, että maksuihin teh dään 10 %:n tasokorotus entisiin hintoihin verrattuna. Uusiin tuloste- ja kopiomaksuihin hyväksytään puolet esitetyistä hinnoista. Muutoin mak sut ja taksamuutosesitys hyväksytään esi tyk sen mukaisesti. Tapio Kyllönen kannatti Karjalaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poik keava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväk syttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Tomperi, Hanhela, Savolainen, Nykyri). Antero Karjalaisen esitystä kannatti kuusi (6) jäsentä (Schönberg, Tuomaala, Isola, Karjalainen, Siira, Kyllönen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena lautakunnan päätökseksi tulleen Antero Karjalaisen esityksen. Maksuihin tehdään 10 %:n tasokorotus entisiin hintoihin verrattuna. Uusiin tuloste- ja kopiomaksuihin hyväksytään puolet esitetyistä hinnoista. Muutoin maksut ja ja taksamuutosesitys hy väk syttiin esityksen mukaisesti Kh Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäi si li sätä ra ken nus val von ta taksaan seuraavan uuden kohdan: 2, 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöörin turha tarkastuskäynti 100 euroa. Kv 65 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi lisätä rakennusvalvontataksaan seuraavan uuden kohdan: 2 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöörin turha tarkastuskäynti 100 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JAOSTOJEN JA VALIOKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN / YKSILÖASIOIDEN JAOSTON PERUSTAMINEN / TALOUS- JA STRATEGIAVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN JA HENKILÖVALINNAT Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Valtuusto päätti muuttaa toimintasääntöä siten, että talousvaliokunta, strategiavaliokunta, sosiaali- ja terveysjaosto, sivistysjaosto, kaavoitus- ja rakennusjaosto sekä tekninen jaosto lakkautetaan ja tilalle perustetaan talous- ja strategiavaliokunta (11 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet) se kä yk si lö asioi den jaosto (5 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet). Toi minta sään nön muu tos edel lyt tää eril lis pää tök siä lak kautta misis ta, uu sien toimi elimien pe rusta mis ta sekä henki lö va linto ja uu siin toi mieli miin. Toimintasääntö 5 Valiokunnan, kunnanhallituksen, lautakuntien ja yksilöasioiden jaos ton jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet... Yksilöasioiden jaoston jä senten tu lee olla hyvinvointilautakunnan jäseniä ja varajäse nien lautakun nan jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee ja jaos ton päätösval lasta päättää hyvinvointilautakunta. Valtuusto valitsee valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valtuutetuista siten, että kaikista valtuustossa edustettuina olevista ryhmistä on edustajat valiokunnassa. Valtuusto päät tää valiokunnan toimikaudesta tehdessään päätöstä sen jäse nistä. Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin hen ki lö kohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja vara pu heenjohtajan noudattaen vaa lis sa toi min ta sään nön 5 :n määräyk siä Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 66 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen vaalissa toimintasäännön 5 :n määräyksiä Kv Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen vaalissa toimintasäännön 5 :n määräyksiä Marjo Korhonen esitti ryhmäneuvottelujen tuloksena, että talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston toimikausi on Martti Väänänen esitti talous- ja strategiavaliokuntaan valittavaksi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Jorma Peltokorpi Janne Mettovaara Eeva-Kaisa Niemelä Aila Postareff-Jurvelin Sami Luhtaanmäki Kaarina Kailo Pertti Kutilainen Reijo Niemi Kari Hildèn Henkilökohtainen varajäsen Mirja Mikkonen Pasi Karvonen Aki Kontio Taisto Haipus Päivi Tomperi Paavo Paju Lauri Valkama Pertti Veijonen Kari Tiri

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Elina Kokkoniemi Mikko Marjomaa Timo Isola Esteri Ohenoja Pekka Simonen esitti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan Aila Postareff-Jurvelin ja varapuheenjohtajaksi Jorma Peltokorpi. Arto Kouri esitti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan Pertti Kutilainen. Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko valiokunnan jäsenet ja varapuheenjohtaja valita yksimielisesti esityksien mukaisesti. Kukaan ei sitä vastustanut, joten valiokunnan jäsenet ja varapuheenjohtaja valittiin yksimielisesti Martti Väänäsen ja Pekka Simosen esityksien mukaisesti. Koska esityksiä puheenjohtajasta oli tehty kaksi, totesi puheenjohtaja, että valiokunnan puheenjohtaja tulee valita vaalilla ja hän vaati vaalin suorittamista suljetuin lipuin. Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastaja Kari Tirin ja varatarkastaja Eija Tuomaalan. Suoritetussa vaalissa annettiin 30 ääntä, joista Aila Postareff-Jur ve lin sai 14 ääntä ja Pertti Kutilainen sai 16 ääntä, joten puheenjohtaja to tesi Pertti Ku tilaisen tulleen valituksi puheenjohtajaksi. Marjo Korhosen esitys talous- ja stra te gia va lio kun nan se kä yk si löasioi den jaoston toimikaudesta hyväksyttiin yksimielisesti. Talous- ja strategiavaliokunnan jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, pu heen joh ta ja ja va ra pauheen joh ta ja va littiin seuraavasti: Jäsen Jorma Peltokorpi Janne Mettovaara Eeva-Kaisa Niemelä Aila Postareff-Jurvelin Sami Luhtaanmäki Kaarina Kailo Pertti Kutilainen Reijo Niemi Kari Hildèn Elina Kokkoniemi Mikko Marjomaa Henkilökohtainen varajäsen Mirja Mikkonen Pasi Karvonen Aki Kontio Taisto Haipus Päivi Tomperi Paavo Paju Lauri Valkama Pertti Veijonen Kari Tiri Timo Isola Esteri Ohenoja Puheenjohtaja Pertti Kutilainen Varapuheenjohtaja Jorma Peltokorpi

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalista on KuntaL:n 12 :ssä säädetty seuraavaa: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Toimintasäännön 5 :n mukaan valtuustolle valitaan puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto on valittu teh täväänsä kahdeksi vuodeksi valtuuston päätöksellä Puheenjohtajisto voidaan valita haluttaessa jo tämän vuoden puolella. Kunnanhallituksen vaali on päätetty toteuttaa jo tämän vuoden puolella, joten loogista on suorittaa myös valtuuston puheenjohtajiston vaali tänä vuonna. Kj: Esitetään valtuustolle, että se - päättää valtuuston puheenjohtajien toimikaudesta - toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit valitsemakseen toimikaudeksi. Kv 67 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se - päättää valtuuston puheenjohtajien toimikaudesta - toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit valitsemakseen toimikaudeksi Paavo Paju esitti valtuustoryhmien neuvottelujen tuloksena ja Tapio Jussilan, Kari Hildènin, Martti Väänäsen, Reijo Niemen ja Pekka Simosen kannattamina, että valtuuston puheenjohtajisto valitaan seuraavasti: Puheenjohtaja Marjo Korhonen 1. varapuheenjohtaja Arto Kouri 2. varapuheenjohtaja Pekka Simonen Hyväksyttiin yksimielisesti Paavo Pajun esityksen mukaisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN VAALI Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: KuntaL 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. KuntaL 19 :n mukaan valtuuston valitsemien toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei se päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Silloin kun kunnanhallitus on valittu kahdeksi vuodeksi, voidaan vaali suorittaa halutessa siten, että uusi kaksivuotisjakso alkaa vuoden alusta. Kunnanhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta esitys on nyt valmisteltu siten, että vaali suoritetaan siten, että uuden kunnanhallituksen toimikausi alkaa Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi säädetään KuntaL 35 :ssä: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Voimassaolevan toimintasäännön 5 :n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitukselle valitaan puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen, toinen ja kolmas va ra puheenjohtaja. Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - suorittaa toimikauden aloittavan kunnanhallituksen yhdeksän jäsenen ja yhdeksän henkilökohtaisten varajäsenen vaalin vuosik si

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot