KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA 62 KIIMINGIN KUNNAN KULTTUURISELVITYS KIRJASTOVERKKOSELVITYS KIDE - KIIMINGIN KEHITYS LIIKELAITOKSEN LAKKAAMI- 181 NEN RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN JAOSTOJEN JA VALIOKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN / 186 YKSILÖASIOIDEN JAOSTON PERUSTAMINEN / TALOUS- JA STRATEGIAVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN JA HENKILÖVALINNAT 67 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA 189 VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 68 KUNNANHALLITUKSEN VAALI VALTUUSTOALOITE VIEMÄRÖINNIN TOTEUTTAMISESTA 194 HANNUKSEEN 70 VALTUUSTOALOITE PÄIVÄHOITOPALVELUISTA VALTUUSTOALOITE KOSKIEN 200 YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA OLEVIEN VANHUSTEN RAVITSEMUSTA 72 VALTUUSTOALOITE SOSIAALISTEN LUOTTOJEN 204 KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI 73 1 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KIIMINGIN KUNNAN LUON- 207 TOPOLKUVERKOSTOA 74 2 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 09:00-19:35 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Marjo 09:00-19:35 puheenjohtaja Kouri Arto 09:00-19:35 1.varapuh.joht. Simonen Pekka 09:00-16:05 2.varapuh.joht. Haho Erja 09:00-19:35 jäsen Haipus Taisto 09:00-19:35 jäsen Hekkala Maija 09:00-19:35 jäsen Hildén Kari 09:00-19:35 jäsen Jurmu Matias 09:00-14:10 jäsen Jussila Tapio 09:00-19:35 jäsen Karvonen Pasi 09:00-17:55 jäsen Ketola Heikki 09:00-19:35 jäsen Kokkoniemi Elina 09:00-14:00 jäsen Kontio Aki 09:00-19:35 jäsen Kontio Matti 09:00-17:40 jäsen Kuha Kalevi 09:00-15:55 jäsen Kutilainen Pertti 09:00-19:35 jäsen Luhtaanmäki Sami 09:00-19:35 jäsen Marjomaa Mikko 09:00-17:55 jäsen Mettovaara Janne 09:00-19:35 jäsen Mikkonen Mirja 09:00-19:35 jäsen Niemelä Eeva-Kaija 12:35-17:30 jäsen Niemi Reijo 09:00-14:15 jäsen Paju Paavo 09:00-19:35 jäsen Postareff-Jurvelin Aila 09:00-19:35 jäsen Schönberg Juha 09:00-16:05 jäsen Tiri Kari 09:00-19:35 jäsen Tomperi Päivi 09:00-19:35 jäsen Toropainen Mairit 09:00-19:35 jäsen Tuomaala Eija 09:00-19:35 jäsen Valkama Lauri 09:00-19:15 jäsen Väänänen Martti 09:00-19:35 jäsen Veijonen Pertti 09:00-17:25 varajäsen Nykyri Pentti 10: varajäsen Luiro Jan 14:00-17:30 varajäsen Näppä Anneli 09: varajäsen Vesa Marja Liisa :35 varajäsen Isola Timo 14:00-19:35 varajäsen Partanen Pekka 09: varajäsen POISSA Kailo Kaarina jäsen Kansanaho Sirpa jäsen Peltokorpi Jorma jäsen Pohjola Sirpa jäsen

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUU Weisell Jukka 09:00-19:35 kunnanjohtaja Kantola Harri 09:00-19:35 hallintojohtaja/ pöytäkirjanpit Hankivuo Petteri 09:00-19:35 yhdyskuntajoh taja Keloneva Veli-Matti 09:00-19:35 talousjohtaja Aho Juha 09:00-19:35 sivistystoimenj ohtaja Kitinoja Ritva 09:00-16:10 yhdistymishalli tuksen edustaja Mäntymaa Matti 09:00-19:35 palvelujohtaja Mäkikyrö Pasi 09:00-19:35 palvelujohtaja Ylinärä Ari 09:00-19:35 palvelujohtaja Ukkola Mikko 09:00-19:35 palvelujohtaja Kemppainen Jyrki 09:00-19:35 elinkeinojohtaj a LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kutilainen ja Kari Tiri sekä varalle Eija Tuomaala. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Marjo Korhonen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pertti Kutilainen Kari Tiri PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA Kh Valmistelija: johtava lääkäri, palvelujohtaja Matti Mäntymaa, puh , sähköposti: Terveyskeskuksen tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma valmistui Kevään aikana tarveselvitys ja hankesuunnitelma käsiteltiin palvelujohtokunnassa, hyvinvointilautakunnassa ja yhdyskuntalautakunnassa (Yhd.k.ltk , Palv.jtk , Hyv.ltk ). Kunnanhallitus antoi tilapalveluille tehtäväksi selvittää löytyykö sosiaalitoimiston nykyi sille tiloille tarkoituksenmukaista käyttöä, mikäli terveyskeskuksen laajen nus toteutetaan vaihtoehdon B mukaisena ja sosiaalipalvelut siirtyisivät laajennusosan toiseen kerrokseen. Aikaraja tälle selvitykselle oli Tilapalvelujen näkemyksen mukaan Uuden Oulun perustamisen takia vapautunee kuntakeskuksesta kunnan käytössä olevia tiloja. On ilmeistä, että palvelujen keskittämisen myötä kuntaan jäävät virastopalvelut mahtuisivat nykyisen kunnanviraston tiloihin ja kunnan omistuksessa olevasta B-talosta voitaisiin luopua, jos so piva ostaja tai tilojen käyttäjä löytyisi. B-talon alakerran/sosiaalitoimiston tiloja on kuitenkin kallista muokata, mikä saattaa vaikeuttaa niiden jatkokäyttömahdollisuuksia ja niistä luopumista. B-talosta luovuttaessa siinä sijaitseva sosiaalitoimisto olisi siirrettävä uuteen toimintapaikkaan. Kun nanvirastoon sosiaalitoimistoa ei voi siirtää ilman mittavia muutostöitä huo neisiin turvapoistumisteiden (huoneiden välille rakennettava ovet) välttä mättömyyden takia. Tässä tapauksessa olisi järkevää tehdä terveyskeskuksen laajennus laajemman vaihtoehdon B mu kaisesti, jolloin laajennusosa tehtäisiin kaksikerroksisena ja sosiaalipalve lut sijoittuisivat laajennuksen toiseen kerrokseen. Hyvinvointilautakunta on omassa investointiesityksessään esittänyt laajemman vaih toehdon B toteuttamista ja hankkeen aikaistamista vuosille Perusteluina on todettu toimintojen keskittämisen edut laaja-alaiselle pal velulle kuntalaisille ja sen vastaaminen Uuden Oulun koillisen alueen pal velutarpeeseen alueellisena palvelukeskuksena. Terveyskeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma on jaettu kunnanhallitukselle aiemmin. Se liitetään myös kokoushallintaan tämän viikon aikana. Kj: Esitetään valtuustolle terveyskeskuksen laajennuksen to teut ta mis ta laa jemman vaihtoehdon B mukaisesti, jolloin sosiaalipalvelut sijoittuvat laa jennuksen toiseen kerrokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 61 Terveyskeskuksen tarveselvitys on jaettu jo aiemmin niille valtuutetuille, jotka ovat olleet käsittelemässä asiaa kunnanhallituksen, hyvinvointilauta-

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kunnan tai palvelujohtokunnan kokouksessa. Muille selvitys jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle terveyskeskuksen laajennuksen toteuttamista laajemman vaihtoehdon B mukaisesti, jolloin sosiaalipalvelut sijoittuvat laajennuksen toiseen kerrokseen. Kalevi Kuha esitti, että Jäälin terveyskeskusta ei lopeteta terveyspalveluiden keskittämisessä. Esitystä ei kannatettu. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIIMINGIN KUNNAN KULTTUURISELVITYS /410/2010 Hyv.ltk Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, sivis tys toi men joh taja, Ju ha Aho, puh , sähköposti: Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman vuosille Hyvinvointipalveluiden osalta tasapainottamisohjelma sisältää palveluverkon rakenteellisten muutosten selvittämisen ennen yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Tasapainottamisohjelmassa on todettu kulttuuripalveluiden osalta seuraavaa: "Selvitetään mahdollisuus siir tää OJ-museossa olevat näyttelyesineet muihin kunnan tiloihin (esim. kirjastolle), jolloin mahdollistettaisiin tilojen käyttö muuhun kunnan toimintaan tai vaihtoehtoisesti kiinteistön myynti" ja "OJ-museon toiminnan tehostami nen. Aukioloajat arvioidaan uudelleen, maksulliset tasokkaat esiintymiset. Lisätään tilojen monikäyttöä (kesäkahvio ja kokousvarustus)". Hyvinvointilautakunta nimesi kulttuuriselvitystä valmistelevaan työryhmään edustajakseen Hilkka Peltosen. Tilaajajohtaja nimesi kulttuuriselvitystä valmistelevan työryhmän. Työryhmä koostui lautakunnan edustajasta (työryhmän pj.), kunnan viranhaltijoista ja kulttuuri tuo tantoa hoitavan Kiiminkijoen opiston edustajista. Lisäksi työryh män työ hön osal listui asiantuntijoita. Työryhmä kokoontui loppukevään ja syksyn 2010 ai kana 10 kertaa ja jätti yksimielisesti hyväksymänsä loppura portin ti laajal le Työryhmän tehtävänä oli laatia hyvinvointilautakunnalle kokonaisvaltainen kulttuuripalveluiden selvitys toimenpide-esityksineen. Painopisteenä selvityksessä on O.Jauhiaisen taidemuseon tilaratkaisut, mutta selvityksessä tarkastellaan myös yleisiä kulttuuripalveluita ja vapaata sivistystyötä. Tehty kokonaisselvitys koostuu strategisista linjauksista, toimintaympäristön analyysistä, nykytilan kuvauksesta, kunnan kulttuuritilojen kuvauksesta, prosesseja tehostavista toimenpiteistä, vaihtoehtoisista toimintamalleista sekä toimenpide-esityksistä ja johtopäätöksistä. Työryhmä toteaa loppupäätelmänään, että selvityksessä otetaan kantaa asianmukaisten tilavaihtoehtojen tarjoamiseksi O. Jauhiaisen näyttelyaineistolle ja, että lo pullisen päätöksen Oskari Jauhiaisen töiden ja välineiden si joittamisesta tekee OJ-säätiö. Työryhmä ehdottaa yk si mie li ses ti, että strategisena valin tana siirrytään selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 3 mukaiseen palvelura kenteeseen siinä vaiheessa, kun uuden Oulun uusi taidekes kus voi ottaa vastaan akateemikko O. Jauhiaisen museoaineiston ja tarjoaa esi neistölle arvokkaan näytteilleasettelun. Kiimingin kunnan kulttuu ritilan in vestointi tu lee työryhmän mielestä yhteensovittaa aikataulullisesti Oulun uuden taide keskuksen valmistumisaikatauluun.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 jaetaan esityslistan liitteenä nro 8. Til.joht.: Merkitään kulttuuriselvityksen 2010 esit tely tie doksi. Hyväksytään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryhmän esittä mät toimenpide-esi tykset ja johtopäätökset liitteen nro 8 mukaisena ja esitetään niitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväk syttäväksi. Kh Kj: Kv 62 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuriselvitys on kokoushallinnan liitemateriaaleissa. Paperiversiona se jaetaan valtuuston kokoukseen. Hyväksytään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryh män esittämät toimenpide-esitykset ja johtopäätökset, ja esitetään ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuriselvitys jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryhmän esittämät toimenpide-esitykset ja johtopäätökset valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Marjo Korhonen ja Arto Kouri ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Peruste: yhteisöjääviys. Puheenjohtajana tä män asian käsittelyssä toimi valtuuston II varapuheenjohtaja Pekka Simo nen.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIRJASTOVERKKOSELVITYS 163/411/2010 Hyv.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kirjastotoimen johtaja, Eeva Mattila, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, sivistystoimenjohtaja, Juha Aho, puh , sähköposti: Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman vuosille Hyvinvointipalveluiden osalta tasapainottamisohjelma sisältää palveluverkon rakenteellisten muutosten selvittämisen ennen yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Kirjastopalveluiden osalta kokonaisvaltainen selvitys tuli tehdä vuoden 2010 aikana. Hyvinvointilautakunta nimesi kokouksessaan kir jas toselvitystä valmistelevaan työryhmään edustajakseen He li Slun gan. Ti laa jajoh taja ni me si päätöksellään kirjastoselvitystä valmistelevan työ ryh män. Työryhmä koostui lau ta kun nan edustajasta (toimikunnan pj.) ja mo ni alai sesta viranhaltija työryhmästä. Työryhmä ko koontui ke vääl lä kertaa ja syksyn 2010 aikana 4 kertaa. Työryh mä hyväk syi lop puraportin yksimie li sesti ja se jätet tiin tilaajalle Selvityksen tavoitteena oli selvittää ja tehdä esitykset Kiimingin kirjastoverkon rationalisoimiseksi. Ta voitteena oli tarkastella kirjaston palveluverkkoa kriittisesti, mutta kehittä misen näkökulmasta, tutkia mahdollisuus kehittää yhteistoimintaa koulukir jasto- ja kulttuuripalvelujen tarjoajana sekä selvittää mahdollisuus erilaisiin rakenteellisiin vaihtoehtoihin kustannustehokkaasti. Vaihtoehtoiset ratkai sut tuli esitellä kustannusvaikutuksineen. Tehty kokonaisselvitys koostuu laaja-alaisesta johdannosta, palveluverkon rakenteen ja nykytilan kuvauksesta, kirjastopalvelun kävijämäärä ennusteista, kirjastopalveluiden kustannusrakenteesta, sekä kolmesta vaihtoehtoisesta palvelurakennemallista. Lukuun 7. on koottu työryhmän ehdotukset toimenpide-esityksiksi. Työryhmä ehdottaa yksimielisesti, että Kiimingin kir jas to ver kos sa siir ry tään VAIHTOEHDON 3 MUKAISEEN KIRJASTO PAL VE LU RA KEN TEE SEEN kuitenkin seuraavin rajauksin: 1.) Kiimingin kulttuurikeskuksen syntyminen nykyisen kirjastokiinteistön yhteyteen edellyttää uuden Oulun museokeskuksen toteutumista ja toteutusaikataulu on sidottu tähän kokonaisuuteen. 2.) Jäälin kirjasto tulee rakentaa Jäälin koulukiinteistöön kouluinvestoinnin yhteydessä (kirjastotilojen edellytys vähintään 317 kem²). 3.) Alakylän kirjastopalvelupisteen mahdollisuus tulee arvioida uudelleen väestökasvun pohjalta seu raavan viiden vuoden sisällä. Esitetty palvelurakenne sopii hyvin uuden Oulun suunnitteilla olevaan aluekirjastomalliin.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Täsmälliset toimenpide-esitykset ja johtopäätökset on esitetty kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportin luvussa 7 (toi men pide-esi tyk set ja joh to pää tök set). Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esi tys lis tan liit tee nä nro 3. Palvelurakenneselvityksen koordinaattori, kirjastotoimenjohtaja, Eeva Mattila esittelee selvityksen kokouksessa. Til.joht.: Merkitään kirjastoverkkoselvitystä 2010 valmistelleen työryhmän loppu ra portin esittely tiedoksi. Hyväksytään ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hy väk syttäväksi kirjastoselvityksen 2010 loppuraportti ja työryhmän eh dot tamat toimenpide-esitykset ja johtopäätökset esityslistan liitteen nro 3 mukaisesti. Strategisena valintana Kiimingin kunnassa siir rytään loppuraportissa esitetyn vaihtoehdon 3 mukaiseen kirjastopalvelu rakenteeseen työryhmän toimenpide-esityksissä esittämin rajauksin. Keskustelun aikana Jorma Peltokorpi ja Erja Haho kannattivat tilaajajohtajan esitystä. Kari Hildén esitti, että hyväksytään vaihtoehto 2 B. Esitystä ei kannatettu. Anneli Näppä esitti Heli Slungan kannattamana, että vaihtoehto 3 hyväksytään muutoksella, että Jäälin kirjaston tilat ovat vähintään 500 kem². Koska oli tullut tilaajajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheen joh taja to tesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Äänestysta vaksi hän esitti ni menhuutoäänestystä siten, että tilaajajohtajan esitystä kannatta vat ää nes tävät "jaa" ja Anneli Näpän esityksen kannalla olevat äänestävät "ei", ää nestys tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänäestyksessä an nettiin seitsemän (7) "jaa" ääntä (Fossi, Haho, Hekkala, Moilanen, Pelto kor pi, Vuor ma, Valkama) ja kolme (3) "ei" ääntä (Hildén, Näppä, Slunga). Pu heenjohtaja totesi tilaajajohtajan esi tyk sen tul leen pää tök sek si. Hyväksyttiin tilaajajohtajan esityksen mukaisesti. Kari Hildén jätti päätöksestä eriävän mielipiteen kirjallisena (liite 6). Kh Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Varajäsenet voivat tutustua selvitykseen luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Kj: Hyväksytään hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti vaihtoeh to 3 siten muu tet tuna, että kirjastotilojen laajuus ratkaistaan tarvesel vi-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tyk ses sä. Kaarina Kailo esitti, että vaihtoehto 3 hyväksytään esi tet tä väksi val tuus tolle muu tok sel la, et tä Jää lin kirjaston tilat ovat vähin tään 500 kem². Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin. Kaarina Kailo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Kv 63 Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esitylistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle hy väk syt tä väksi kir jas to sel vi tyk sen 2010 lop pu raportti ja työ ryh män ehdotta mat toi menpi de-esi tykset ja johto pää tökset kirjastoverkkoselvityksen loppuraportissa esitetyn mu kai sesti. Strate gisena va lin tana Kii min gin kun nassa siir ry tään lop pu ra portissa esite tyn vaihtoehdon 3 mu kaiseen kir jas to pal velura kentee seen työryhmän toi menpide-esityk sissä esittämin rajauksin. Kirjastotilojen laa juus ratkais taan tarveselvityksessä. Arto Kouri esitti Kalevi Kuhan ja Pertti Kutilaisen kannattamina, että valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan alkuperäisen esityksen mukaisen vaih to eh don 3 si ten muu tet tu na, et tä Jää lin kir jas ton ti lat ovat vähintään 500 kem². Kari Hildén esitti Kari Tirin kannattamana seuraavaa: Strategisena valintana Kiimingin kunnassa siirrytään loppuraportissa esitetyn vaihtoehdon 2 B (liikekeskus) mukaiseen kirjastopalvelurakentee seen, jolloin tulevaan Uuteen Ouluun saadan Kiimingin ja Jäälin suuralueil le täydenpalvelun kirjastot. Jäälin kirjaston tulee olla kooltaan vähintään 600 kem2. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut useampia kunnanhallituksen esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, asian rat kaisemiseksi on suoritetta va äänestyksiä. Puheenjohtaja esitti, että ensin asetetaan vastakkain kaksi kunnan hallituksen esityk sestä poikkeavaa esitystä eli Arto Kourin ja Kari Hildénin esitykset (äänestys 1). Ää nes tyk sen voittanut esitys asetetaan sitten vastakkain kun nan halli tuksen esi tyk sen kanssa (äänestys 2). Ää nes tysjär jestys hy väk syt tiin yk si mieli sesti. Äänestys 1 Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että Arto Kourin esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Kari Hildénin esityksen kan nalla olevat äänestä vät EI, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suo ri-

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tetussa äänes tyksessä annet tiin 12 JAA ääntä, 5 EI ääntä ja 18 TYHJÄ ääntä, jo ten pu heen johtaja tote si Arto Kourin esityksen voittaneen äänestyksen. Äänestyksen tulos on liit teenä 2. Äänestys 2 Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhallituksen esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Arto Kourin esi tyk sen kan nalla olevat äänestä vät EI, mikä hyväksyttiin yksi mielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA ääntä ja 12 EI ääntä, jo ten pu heen johtaja tote si kunnanhallituksen esityksen voittaneen äänes tyksen. Ää nes tyk sen tu los on liit teenä 2. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kiimingin Kehitys Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIDE - KIIMINGIN KEHITYS LIIKELAITOKSEN LAKKAAMINEN KIDE Kiimingin Kehitys liikelaitoksen yrityskehitys ja -neuvontapalvelut tullaan sulauttamaan osaksi käynnistyvää Business Oulu -liikelaitosta alkaen. Kiimingin kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan elinkeinopalvelut hankitaan Business Oulu -liikelaitokselta vuoden 2011 alusta ja palvelujen hankkimisen periaatteista sovitaan laadittavassa järjestämissopimuksessa. Henkilöstön osalta menettelyksi on sovittu, että KIDE:n vakituisessa tai vakituisluonteisessa työsuh teessa olevat 2 henkilöä siirtyvät Business Oulu -liikelaitoksen palveluk seen. Projektirahoitteisessa yrityshautomohankkeessa työskentelevän henkilön työsuhde ja projektin toimintaa jatkuu Business Oulu liikelaitok sen toimesta projektin päättymiseen saakka. Kiimingin Kehitys -liikelaitoksen taseessa oleva keskeisin omaisuuserä on yrityskiinteistöissä, joita vuoden 2010 lopussa on viidessä eri kiinteistössä yhteensä noin m2. Elj: Kiimingin Kehitys liikelaitoksen johtokunta lakkaa ja johtokun nalle määritel tyjen päätösten tekemisestä vastaa jatkossa kunnanhallitus, ellei muuta ole sovittu. Elin keinojohtajalle kuuluva päätösvalta siirtyy kun nanjohtajalle, ellei muuta ole sovittu. Kiimingin Kehityksen lakkaamisen myötä kunnan liikelaitokseen sijoittama peruspääoma, lii kelaitok selle kirjattu omaisuus ja velat palautuvat Kiimingin kunnalle. Muiden kuin työsuhteita koskevien sopimusten osalta Kiimingin Kehitystä koskevat sopimuk set siirty vät Kiimingin kunnalle, ellei erikseen muuta ole sovittu. Esitetään edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Kj: Kv 64 Hyväksytään KIDE johtokunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Kiimingin Kehitys liikelaitoksen johtokunta lakkaa ja johtokunnalle määriteltyjen päätösten tekemisestä vastaa jatkossa kunnanhallitus, ellei muuta ole sovittu. Elinkeinojohtajalle kuuluva päätösvalta siirtyy kun-

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kiimingin Kehitys Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nanjohtajalle, ellei muuta ole sovittu. Kiimingin Kehityksen lakkaamisen myötä kunnan liikelaitokseen sijoittama peruspääoma, liikelaitokselle kirjattu omaisuus ja velat palautuvat Kiimingin kunnalle. Muiden kuin työsuhteita koskevien sopimusten osalta Kiimingin Kehitystä koskevat sopimukset siirtyvät Kiimingin kunnalle, ellei erikseen muuta ole sovittu. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN Yhdk.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kaavoitusarkkitehti Ritva Kuu sisto, puh , sähkö posti: Kiimingin kunnanvaltuuston hyväksymässä toimenpideohjelmassa talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattami seksi todetaan, että yhdyskuntapalveluissa tarkistetaan maankäytön taksoitus vuoden 2010 alusta lukien. Rakennusvalvonnan uudet taksat on otettu käyttöön vuoden 2010 alusta. Muita maksuja ei ole tarkistettu. Edelliset maksujen tarkistukset: - suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset (kunnanhallitus), - kopiot kaavakartoista, kaavan pohjakartoista, teemakartoista, osoitekar-toista, rakennuslupapiirustuksista sekä kartoista ja kaavoista luovutettavat tulosteet (kunnanhallitus) - tonttijaon muutokset, rajaa lähemmäksi rakentamiset, rajapyykkimaksut sekä mittaustöiden tuntilaskutushinnat (kaavoitus- ja rakennus-lautakunta) Toimintasääntöä on muutettu maksujen edellisen tarkistuksen jälkeen siten, että yhdyskuntalautakunnalle on annettu toimintasäännön 18 :ssä määriteltyjen maksujen hyväksyminen. Lisäksi toimintasäännön 17 :ssä on hyvinvointilautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan päätösvaltaan annettu lautakunnan toiminnan alaisista yksityisoikeudellisista maksuista päättäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lautakunta voi hyväk syä muitakin maksuja, kuin 18 :ssä on lueteltu, kunhan ne vain ovat yksityisoikeudellisia. Tähän esitykseen otetut uudet maksuesitykset ovat yksityisoikeudellisia maksuja. Esityslistan mukana jaetaan kunnanhallituksen päätös suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten maksuista sekä kaavoituksen, mittauksen ja rakennus val von nan yhteisistä maksuista. Liitteenä nro 3 on esitys voimassaolevien maksujen tarkistamiseksi ja uusista maksuista. Yj: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättäisi lisä tä rakennusvalvontataksaan seuraavan uuden kohdan: 2, 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöö rin tur ha tarkas tus käyn ti 100 euroa. Hyväksytään kaavoituksen, mittauksen ja rakennusvalvonnan maksujen tarkistukset ja otetaan käyttöön uusia maksuja liitteen nro 3 mukaises ti. Uudet maksut astuvat voimaan välittömästi.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keskustelun kuluessa Antero Karjalainen teki esityksen, että maksuihin teh dään 10 %:n tasokorotus entisiin hintoihin verrattuna. Uusiin tuloste- ja kopiomaksuihin hyväksytään puolet esitetyistä hinnoista. Muutoin mak sut ja taksamuutosesitys hyväksytään esi tyk sen mukaisesti. Tapio Kyllönen kannatti Karjalaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poik keava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväk syttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Tomperi, Hanhela, Savolainen, Nykyri). Antero Karjalaisen esitystä kannatti kuusi (6) jäsentä (Schönberg, Tuomaala, Isola, Karjalainen, Siira, Kyllönen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena lautakunnan päätökseksi tulleen Antero Karjalaisen esityksen. Maksuihin tehdään 10 %:n tasokorotus entisiin hintoihin verrattuna. Uusiin tuloste- ja kopiomaksuihin hyväksytään puolet esitetyistä hinnoista. Muutoin maksut ja ja taksamuutosesitys hy väk syttiin esityksen mukaisesti Kh Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäi si li sätä ra ken nus val von ta taksaan seuraavan uuden kohdan: 2, 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöörin turha tarkastuskäynti 100 euroa. Kv 65 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi lisätä rakennusvalvontataksaan seuraavan uuden kohdan: 2 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöörin turha tarkastuskäynti 100 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JAOSTOJEN JA VALIOKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN / YKSILÖASIOIDEN JAOSTON PERUSTAMINEN / TALOUS- JA STRATEGIAVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN JA HENKILÖVALINNAT Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Valtuusto päätti muuttaa toimintasääntöä siten, että talousvaliokunta, strategiavaliokunta, sosiaali- ja terveysjaosto, sivistysjaosto, kaavoitus- ja rakennusjaosto sekä tekninen jaosto lakkautetaan ja tilalle perustetaan talous- ja strategiavaliokunta (11 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet) se kä yk si lö asioi den jaosto (5 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet). Toi minta sään nön muu tos edel lyt tää eril lis pää tök siä lak kautta misis ta, uu sien toimi elimien pe rusta mis ta sekä henki lö va linto ja uu siin toi mieli miin. Toimintasääntö 5 Valiokunnan, kunnanhallituksen, lautakuntien ja yksilöasioiden jaos ton jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet... Yksilöasioiden jaoston jä senten tu lee olla hyvinvointilautakunnan jäseniä ja varajäse nien lautakun nan jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee ja jaos ton päätösval lasta päättää hyvinvointilautakunta. Valtuusto valitsee valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valtuutetuista siten, että kaikista valtuustossa edustettuina olevista ryhmistä on edustajat valiokunnassa. Valtuusto päät tää valiokunnan toimikaudesta tehdessään päätöstä sen jäse nistä. Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin hen ki lö kohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja vara pu heenjohtajan noudattaen vaa lis sa toi min ta sään nön 5 :n määräyk siä Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 66 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen vaalissa toimintasäännön 5 :n määräyksiä Kv Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen vaalissa toimintasäännön 5 :n määräyksiä Marjo Korhonen esitti ryhmäneuvottelujen tuloksena, että talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston toimikausi on Martti Väänänen esitti talous- ja strategiavaliokuntaan valittavaksi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Jorma Peltokorpi Janne Mettovaara Eeva-Kaisa Niemelä Aila Postareff-Jurvelin Sami Luhtaanmäki Kaarina Kailo Pertti Kutilainen Reijo Niemi Kari Hildèn Henkilökohtainen varajäsen Mirja Mikkonen Pasi Karvonen Aki Kontio Taisto Haipus Päivi Tomperi Paavo Paju Lauri Valkama Pertti Veijonen Kari Tiri

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Elina Kokkoniemi Mikko Marjomaa Timo Isola Esteri Ohenoja Pekka Simonen esitti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan Aila Postareff-Jurvelin ja varapuheenjohtajaksi Jorma Peltokorpi. Arto Kouri esitti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan Pertti Kutilainen. Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko valiokunnan jäsenet ja varapuheenjohtaja valita yksimielisesti esityksien mukaisesti. Kukaan ei sitä vastustanut, joten valiokunnan jäsenet ja varapuheenjohtaja valittiin yksimielisesti Martti Väänäsen ja Pekka Simosen esityksien mukaisesti. Koska esityksiä puheenjohtajasta oli tehty kaksi, totesi puheenjohtaja, että valiokunnan puheenjohtaja tulee valita vaalilla ja hän vaati vaalin suorittamista suljetuin lipuin. Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastaja Kari Tirin ja varatarkastaja Eija Tuomaalan. Suoritetussa vaalissa annettiin 30 ääntä, joista Aila Postareff-Jur ve lin sai 14 ääntä ja Pertti Kutilainen sai 16 ääntä, joten puheenjohtaja to tesi Pertti Ku tilaisen tulleen valituksi puheenjohtajaksi. Marjo Korhosen esitys talous- ja stra te gia va lio kun nan se kä yk si löasioi den jaoston toimikaudesta hyväksyttiin yksimielisesti. Talous- ja strategiavaliokunnan jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, pu heen joh ta ja ja va ra pauheen joh ta ja va littiin seuraavasti: Jäsen Jorma Peltokorpi Janne Mettovaara Eeva-Kaisa Niemelä Aila Postareff-Jurvelin Sami Luhtaanmäki Kaarina Kailo Pertti Kutilainen Reijo Niemi Kari Hildèn Elina Kokkoniemi Mikko Marjomaa Henkilökohtainen varajäsen Mirja Mikkonen Pasi Karvonen Aki Kontio Taisto Haipus Päivi Tomperi Paavo Paju Lauri Valkama Pertti Veijonen Kari Tiri Timo Isola Esteri Ohenoja Puheenjohtaja Pertti Kutilainen Varapuheenjohtaja Jorma Peltokorpi

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalista on KuntaL:n 12 :ssä säädetty seuraavaa: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Toimintasäännön 5 :n mukaan valtuustolle valitaan puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto on valittu teh täväänsä kahdeksi vuodeksi valtuuston päätöksellä Puheenjohtajisto voidaan valita haluttaessa jo tämän vuoden puolella. Kunnanhallituksen vaali on päätetty toteuttaa jo tämän vuoden puolella, joten loogista on suorittaa myös valtuuston puheenjohtajiston vaali tänä vuonna. Kj: Esitetään valtuustolle, että se - päättää valtuuston puheenjohtajien toimikaudesta - toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit valitsemakseen toimikaudeksi. Kv 67 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se - päättää valtuuston puheenjohtajien toimikaudesta - toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit valitsemakseen toimikaudeksi Paavo Paju esitti valtuustoryhmien neuvottelujen tuloksena ja Tapio Jussilan, Kari Hildènin, Martti Väänäsen, Reijo Niemen ja Pekka Simosen kannattamina, että valtuuston puheenjohtajisto valitaan seuraavasti: Puheenjohtaja Marjo Korhonen 1. varapuheenjohtaja Arto Kouri 2. varapuheenjohtaja Pekka Simonen Hyväksyttiin yksimielisesti Paavo Pajun esityksen mukaisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN VAALI Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: KuntaL 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. KuntaL 19 :n mukaan valtuuston valitsemien toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei se päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Silloin kun kunnanhallitus on valittu kahdeksi vuodeksi, voidaan vaali suorittaa halutessa siten, että uusi kaksivuotisjakso alkaa vuoden alusta. Kunnanhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta esitys on nyt valmisteltu siten, että vaali suoritetaan siten, että uuden kunnanhallituksen toimikausi alkaa Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi säädetään KuntaL 35 :ssä: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Voimassaolevan toimintasäännön 5 :n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitukselle valitaan puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen, toinen ja kolmas va ra puheenjohtaja. Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - suorittaa toimikauden aloittavan kunnanhallituksen yhdeksän jäsenen ja yhdeksän henkilökohtaisten varajäsenen vaalin vuosik si

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE Kunnanhallitus 107 23.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 16 26.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 18 02.09.2008 KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Kunnanhallitus 79 31.03.2014 Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Khall 79 31.3.2014 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavasisätöinen suunnitelma päivähoidon henkilöstöstä:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot