KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA 62 KIIMINGIN KUNNAN KULTTUURISELVITYS KIRJASTOVERKKOSELVITYS KIDE - KIIMINGIN KEHITYS LIIKELAITOKSEN LAKKAAMI- 181 NEN RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN JAOSTOJEN JA VALIOKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN / 186 YKSILÖASIOIDEN JAOSTON PERUSTAMINEN / TALOUS- JA STRATEGIAVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN JA HENKILÖVALINNAT 67 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA 189 VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 68 KUNNANHALLITUKSEN VAALI VALTUUSTOALOITE VIEMÄRÖINNIN TOTEUTTAMISESTA 194 HANNUKSEEN 70 VALTUUSTOALOITE PÄIVÄHOITOPALVELUISTA VALTUUSTOALOITE KOSKIEN 200 YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA OLEVIEN VANHUSTEN RAVITSEMUSTA 72 VALTUUSTOALOITE SOSIAALISTEN LUOTTOJEN 204 KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI 73 1 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KIIMINGIN KUNNAN LUON- 207 TOPOLKUVERKOSTOA 74 2 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 09:00-19:35 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Marjo 09:00-19:35 puheenjohtaja Kouri Arto 09:00-19:35 1.varapuh.joht. Simonen Pekka 09:00-16:05 2.varapuh.joht. Haho Erja 09:00-19:35 jäsen Haipus Taisto 09:00-19:35 jäsen Hekkala Maija 09:00-19:35 jäsen Hildén Kari 09:00-19:35 jäsen Jurmu Matias 09:00-14:10 jäsen Jussila Tapio 09:00-19:35 jäsen Karvonen Pasi 09:00-17:55 jäsen Ketola Heikki 09:00-19:35 jäsen Kokkoniemi Elina 09:00-14:00 jäsen Kontio Aki 09:00-19:35 jäsen Kontio Matti 09:00-17:40 jäsen Kuha Kalevi 09:00-15:55 jäsen Kutilainen Pertti 09:00-19:35 jäsen Luhtaanmäki Sami 09:00-19:35 jäsen Marjomaa Mikko 09:00-17:55 jäsen Mettovaara Janne 09:00-19:35 jäsen Mikkonen Mirja 09:00-19:35 jäsen Niemelä Eeva-Kaija 12:35-17:30 jäsen Niemi Reijo 09:00-14:15 jäsen Paju Paavo 09:00-19:35 jäsen Postareff-Jurvelin Aila 09:00-19:35 jäsen Schönberg Juha 09:00-16:05 jäsen Tiri Kari 09:00-19:35 jäsen Tomperi Päivi 09:00-19:35 jäsen Toropainen Mairit 09:00-19:35 jäsen Tuomaala Eija 09:00-19:35 jäsen Valkama Lauri 09:00-19:15 jäsen Väänänen Martti 09:00-19:35 jäsen Veijonen Pertti 09:00-17:25 varajäsen Nykyri Pentti 10: varajäsen Luiro Jan 14:00-17:30 varajäsen Näppä Anneli 09: varajäsen Vesa Marja Liisa :35 varajäsen Isola Timo 14:00-19:35 varajäsen Partanen Pekka 09: varajäsen POISSA Kailo Kaarina jäsen Kansanaho Sirpa jäsen Peltokorpi Jorma jäsen Pohjola Sirpa jäsen

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUU Weisell Jukka 09:00-19:35 kunnanjohtaja Kantola Harri 09:00-19:35 hallintojohtaja/ pöytäkirjanpit Hankivuo Petteri 09:00-19:35 yhdyskuntajoh taja Keloneva Veli-Matti 09:00-19:35 talousjohtaja Aho Juha 09:00-19:35 sivistystoimenj ohtaja Kitinoja Ritva 09:00-16:10 yhdistymishalli tuksen edustaja Mäntymaa Matti 09:00-19:35 palvelujohtaja Mäkikyrö Pasi 09:00-19:35 palvelujohtaja Ylinärä Ari 09:00-19:35 palvelujohtaja Ukkola Mikko 09:00-19:35 palvelujohtaja Kemppainen Jyrki 09:00-19:35 elinkeinojohtaj a LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kutilainen ja Kari Tiri sekä varalle Eija Tuomaala. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Marjo Korhonen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pertti Kutilainen Kari Tiri PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA Kh Valmistelija: johtava lääkäri, palvelujohtaja Matti Mäntymaa, puh , sähköposti: Terveyskeskuksen tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma valmistui Kevään aikana tarveselvitys ja hankesuunnitelma käsiteltiin palvelujohtokunnassa, hyvinvointilautakunnassa ja yhdyskuntalautakunnassa (Yhd.k.ltk , Palv.jtk , Hyv.ltk ). Kunnanhallitus antoi tilapalveluille tehtäväksi selvittää löytyykö sosiaalitoimiston nykyi sille tiloille tarkoituksenmukaista käyttöä, mikäli terveyskeskuksen laajen nus toteutetaan vaihtoehdon B mukaisena ja sosiaalipalvelut siirtyisivät laajennusosan toiseen kerrokseen. Aikaraja tälle selvitykselle oli Tilapalvelujen näkemyksen mukaan Uuden Oulun perustamisen takia vapautunee kuntakeskuksesta kunnan käytössä olevia tiloja. On ilmeistä, että palvelujen keskittämisen myötä kuntaan jäävät virastopalvelut mahtuisivat nykyisen kunnanviraston tiloihin ja kunnan omistuksessa olevasta B-talosta voitaisiin luopua, jos so piva ostaja tai tilojen käyttäjä löytyisi. B-talon alakerran/sosiaalitoimiston tiloja on kuitenkin kallista muokata, mikä saattaa vaikeuttaa niiden jatkokäyttömahdollisuuksia ja niistä luopumista. B-talosta luovuttaessa siinä sijaitseva sosiaalitoimisto olisi siirrettävä uuteen toimintapaikkaan. Kun nanvirastoon sosiaalitoimistoa ei voi siirtää ilman mittavia muutostöitä huo neisiin turvapoistumisteiden (huoneiden välille rakennettava ovet) välttä mättömyyden takia. Tässä tapauksessa olisi järkevää tehdä terveyskeskuksen laajennus laajemman vaihtoehdon B mu kaisesti, jolloin laajennusosa tehtäisiin kaksikerroksisena ja sosiaalipalve lut sijoittuisivat laajennuksen toiseen kerrokseen. Hyvinvointilautakunta on omassa investointiesityksessään esittänyt laajemman vaih toehdon B toteuttamista ja hankkeen aikaistamista vuosille Perusteluina on todettu toimintojen keskittämisen edut laaja-alaiselle pal velulle kuntalaisille ja sen vastaaminen Uuden Oulun koillisen alueen pal velutarpeeseen alueellisena palvelukeskuksena. Terveyskeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma on jaettu kunnanhallitukselle aiemmin. Se liitetään myös kokoushallintaan tämän viikon aikana. Kj: Esitetään valtuustolle terveyskeskuksen laajennuksen to teut ta mis ta laa jemman vaihtoehdon B mukaisesti, jolloin sosiaalipalvelut sijoittuvat laa jennuksen toiseen kerrokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 61 Terveyskeskuksen tarveselvitys on jaettu jo aiemmin niille valtuutetuille, jotka ovat olleet käsittelemässä asiaa kunnanhallituksen, hyvinvointilauta-

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kunnan tai palvelujohtokunnan kokouksessa. Muille selvitys jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle terveyskeskuksen laajennuksen toteuttamista laajemman vaihtoehdon B mukaisesti, jolloin sosiaalipalvelut sijoittuvat laajennuksen toiseen kerrokseen. Kalevi Kuha esitti, että Jäälin terveyskeskusta ei lopeteta terveyspalveluiden keskittämisessä. Esitystä ei kannatettu. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIIMINGIN KUNNAN KULTTUURISELVITYS /410/2010 Hyv.ltk Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, sivis tys toi men joh taja, Ju ha Aho, puh , sähköposti: Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman vuosille Hyvinvointipalveluiden osalta tasapainottamisohjelma sisältää palveluverkon rakenteellisten muutosten selvittämisen ennen yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Tasapainottamisohjelmassa on todettu kulttuuripalveluiden osalta seuraavaa: "Selvitetään mahdollisuus siir tää OJ-museossa olevat näyttelyesineet muihin kunnan tiloihin (esim. kirjastolle), jolloin mahdollistettaisiin tilojen käyttö muuhun kunnan toimintaan tai vaihtoehtoisesti kiinteistön myynti" ja "OJ-museon toiminnan tehostami nen. Aukioloajat arvioidaan uudelleen, maksulliset tasokkaat esiintymiset. Lisätään tilojen monikäyttöä (kesäkahvio ja kokousvarustus)". Hyvinvointilautakunta nimesi kulttuuriselvitystä valmistelevaan työryhmään edustajakseen Hilkka Peltosen. Tilaajajohtaja nimesi kulttuuriselvitystä valmistelevan työryhmän. Työryhmä koostui lautakunnan edustajasta (työryhmän pj.), kunnan viranhaltijoista ja kulttuuri tuo tantoa hoitavan Kiiminkijoen opiston edustajista. Lisäksi työryh män työ hön osal listui asiantuntijoita. Työryhmä kokoontui loppukevään ja syksyn 2010 ai kana 10 kertaa ja jätti yksimielisesti hyväksymänsä loppura portin ti laajal le Työryhmän tehtävänä oli laatia hyvinvointilautakunnalle kokonaisvaltainen kulttuuripalveluiden selvitys toimenpide-esityksineen. Painopisteenä selvityksessä on O.Jauhiaisen taidemuseon tilaratkaisut, mutta selvityksessä tarkastellaan myös yleisiä kulttuuripalveluita ja vapaata sivistystyötä. Tehty kokonaisselvitys koostuu strategisista linjauksista, toimintaympäristön analyysistä, nykytilan kuvauksesta, kunnan kulttuuritilojen kuvauksesta, prosesseja tehostavista toimenpiteistä, vaihtoehtoisista toimintamalleista sekä toimenpide-esityksistä ja johtopäätöksistä. Työryhmä toteaa loppupäätelmänään, että selvityksessä otetaan kantaa asianmukaisten tilavaihtoehtojen tarjoamiseksi O. Jauhiaisen näyttelyaineistolle ja, että lo pullisen päätöksen Oskari Jauhiaisen töiden ja välineiden si joittamisesta tekee OJ-säätiö. Työryhmä ehdottaa yk si mie li ses ti, että strategisena valin tana siirrytään selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 3 mukaiseen palvelura kenteeseen siinä vaiheessa, kun uuden Oulun uusi taidekes kus voi ottaa vastaan akateemikko O. Jauhiaisen museoaineiston ja tarjoaa esi neistölle arvokkaan näytteilleasettelun. Kiimingin kunnan kulttuu ritilan in vestointi tu lee työryhmän mielestä yhteensovittaa aikataulullisesti Oulun uuden taide keskuksen valmistumisaikatauluun.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 jaetaan esityslistan liitteenä nro 8. Til.joht.: Merkitään kulttuuriselvityksen 2010 esit tely tie doksi. Hyväksytään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryhmän esittä mät toimenpide-esi tykset ja johtopäätökset liitteen nro 8 mukaisena ja esitetään niitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväk syttäväksi. Kh Kj: Kv 62 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuriselvitys on kokoushallinnan liitemateriaaleissa. Paperiversiona se jaetaan valtuuston kokoukseen. Hyväksytään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryh män esittämät toimenpide-esitykset ja johtopäätökset, ja esitetään ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuriselvitys jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään Kiimingin kunnan kulttuuriselvitys 2010 ja työryhmän esittämät toimenpide-esitykset ja johtopäätökset valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Marjo Korhonen ja Arto Kouri ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Peruste: yhteisöjääviys. Puheenjohtajana tä män asian käsittelyssä toimi valtuuston II varapuheenjohtaja Pekka Simo nen.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIRJASTOVERKKOSELVITYS 163/411/2010 Hyv.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kirjastotoimen johtaja, Eeva Mattila, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, sivistystoimenjohtaja, Juha Aho, puh , sähköposti: Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman vuosille Hyvinvointipalveluiden osalta tasapainottamisohjelma sisältää palveluverkon rakenteellisten muutosten selvittämisen ennen yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Kirjastopalveluiden osalta kokonaisvaltainen selvitys tuli tehdä vuoden 2010 aikana. Hyvinvointilautakunta nimesi kokouksessaan kir jas toselvitystä valmistelevaan työryhmään edustajakseen He li Slun gan. Ti laa jajoh taja ni me si päätöksellään kirjastoselvitystä valmistelevan työ ryh män. Työryhmä koostui lau ta kun nan edustajasta (toimikunnan pj.) ja mo ni alai sesta viranhaltija työryhmästä. Työryhmä ko koontui ke vääl lä kertaa ja syksyn 2010 aikana 4 kertaa. Työryh mä hyväk syi lop puraportin yksimie li sesti ja se jätet tiin tilaajalle Selvityksen tavoitteena oli selvittää ja tehdä esitykset Kiimingin kirjastoverkon rationalisoimiseksi. Ta voitteena oli tarkastella kirjaston palveluverkkoa kriittisesti, mutta kehittä misen näkökulmasta, tutkia mahdollisuus kehittää yhteistoimintaa koulukir jasto- ja kulttuuripalvelujen tarjoajana sekä selvittää mahdollisuus erilaisiin rakenteellisiin vaihtoehtoihin kustannustehokkaasti. Vaihtoehtoiset ratkai sut tuli esitellä kustannusvaikutuksineen. Tehty kokonaisselvitys koostuu laaja-alaisesta johdannosta, palveluverkon rakenteen ja nykytilan kuvauksesta, kirjastopalvelun kävijämäärä ennusteista, kirjastopalveluiden kustannusrakenteesta, sekä kolmesta vaihtoehtoisesta palvelurakennemallista. Lukuun 7. on koottu työryhmän ehdotukset toimenpide-esityksiksi. Työryhmä ehdottaa yksimielisesti, että Kiimingin kir jas to ver kos sa siir ry tään VAIHTOEHDON 3 MUKAISEEN KIRJASTO PAL VE LU RA KEN TEE SEEN kuitenkin seuraavin rajauksin: 1.) Kiimingin kulttuurikeskuksen syntyminen nykyisen kirjastokiinteistön yhteyteen edellyttää uuden Oulun museokeskuksen toteutumista ja toteutusaikataulu on sidottu tähän kokonaisuuteen. 2.) Jäälin kirjasto tulee rakentaa Jäälin koulukiinteistöön kouluinvestoinnin yhteydessä (kirjastotilojen edellytys vähintään 317 kem²). 3.) Alakylän kirjastopalvelupisteen mahdollisuus tulee arvioida uudelleen väestökasvun pohjalta seu raavan viiden vuoden sisällä. Esitetty palvelurakenne sopii hyvin uuden Oulun suunnitteilla olevaan aluekirjastomalliin.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Täsmälliset toimenpide-esitykset ja johtopäätökset on esitetty kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportin luvussa 7 (toi men pide-esi tyk set ja joh to pää tök set). Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esi tys lis tan liit tee nä nro 3. Palvelurakenneselvityksen koordinaattori, kirjastotoimenjohtaja, Eeva Mattila esittelee selvityksen kokouksessa. Til.joht.: Merkitään kirjastoverkkoselvitystä 2010 valmistelleen työryhmän loppu ra portin esittely tiedoksi. Hyväksytään ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hy väk syttäväksi kirjastoselvityksen 2010 loppuraportti ja työryhmän eh dot tamat toimenpide-esitykset ja johtopäätökset esityslistan liitteen nro 3 mukaisesti. Strategisena valintana Kiimingin kunnassa siir rytään loppuraportissa esitetyn vaihtoehdon 3 mukaiseen kirjastopalvelu rakenteeseen työryhmän toimenpide-esityksissä esittämin rajauksin. Keskustelun aikana Jorma Peltokorpi ja Erja Haho kannattivat tilaajajohtajan esitystä. Kari Hildén esitti, että hyväksytään vaihtoehto 2 B. Esitystä ei kannatettu. Anneli Näppä esitti Heli Slungan kannattamana, että vaihtoehto 3 hyväksytään muutoksella, että Jäälin kirjaston tilat ovat vähintään 500 kem². Koska oli tullut tilaajajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheen joh taja to tesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Äänestysta vaksi hän esitti ni menhuutoäänestystä siten, että tilaajajohtajan esitystä kannatta vat ää nes tävät "jaa" ja Anneli Näpän esityksen kannalla olevat äänestävät "ei", ää nestys tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänäestyksessä an nettiin seitsemän (7) "jaa" ääntä (Fossi, Haho, Hekkala, Moilanen, Pelto kor pi, Vuor ma, Valkama) ja kolme (3) "ei" ääntä (Hildén, Näppä, Slunga). Pu heenjohtaja totesi tilaajajohtajan esi tyk sen tul leen pää tök sek si. Hyväksyttiin tilaajajohtajan esityksen mukaisesti. Kari Hildén jätti päätöksestä eriävän mielipiteen kirjallisena (liite 6). Kh Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Varajäsenet voivat tutustua selvitykseen luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Kj: Hyväksytään hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti vaihtoeh to 3 siten muu tet tuna, että kirjastotilojen laajuus ratkaistaan tarvesel vi-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tyk ses sä. Kaarina Kailo esitti, että vaihtoehto 3 hyväksytään esi tet tä väksi val tuus tolle muu tok sel la, et tä Jää lin kirjaston tilat ovat vähin tään 500 kem². Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin. Kaarina Kailo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Kv 63 Kirjastoverkkoselvitystä valmistelleen työryhmän loppuraportti 2010 jaetaan esitylistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle hy väk syt tä väksi kir jas to sel vi tyk sen 2010 lop pu raportti ja työ ryh män ehdotta mat toi menpi de-esi tykset ja johto pää tökset kirjastoverkkoselvityksen loppuraportissa esitetyn mu kai sesti. Strate gisena va lin tana Kii min gin kun nassa siir ry tään lop pu ra portissa esite tyn vaihtoehdon 3 mu kaiseen kir jas to pal velura kentee seen työryhmän toi menpide-esityk sissä esittämin rajauksin. Kirjastotilojen laa juus ratkais taan tarveselvityksessä. Arto Kouri esitti Kalevi Kuhan ja Pertti Kutilaisen kannattamina, että valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan alkuperäisen esityksen mukaisen vaih to eh don 3 si ten muu tet tu na, et tä Jää lin kir jas ton ti lat ovat vähintään 500 kem². Kari Hildén esitti Kari Tirin kannattamana seuraavaa: Strategisena valintana Kiimingin kunnassa siirrytään loppuraportissa esitetyn vaihtoehdon 2 B (liikekeskus) mukaiseen kirjastopalvelurakentee seen, jolloin tulevaan Uuteen Ouluun saadan Kiimingin ja Jäälin suuralueil le täydenpalvelun kirjastot. Jäälin kirjaston tulee olla kooltaan vähintään 600 kem2. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut useampia kunnanhallituksen esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, asian rat kaisemiseksi on suoritetta va äänestyksiä. Puheenjohtaja esitti, että ensin asetetaan vastakkain kaksi kunnan hallituksen esityk sestä poikkeavaa esitystä eli Arto Kourin ja Kari Hildénin esitykset (äänestys 1). Ää nes tyk sen voittanut esitys asetetaan sitten vastakkain kun nan halli tuksen esi tyk sen kanssa (äänestys 2). Ää nes tysjär jestys hy väk syt tiin yk si mieli sesti. Äänestys 1 Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että Arto Kourin esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Kari Hildénin esityksen kan nalla olevat äänestä vät EI, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suo ri-

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tetussa äänes tyksessä annet tiin 12 JAA ääntä, 5 EI ääntä ja 18 TYHJÄ ääntä, jo ten pu heen johtaja tote si Arto Kourin esityksen voittaneen äänestyksen. Äänestyksen tulos on liit teenä 2. Äänestys 2 Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhallituksen esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Arto Kourin esi tyk sen kan nalla olevat äänestä vät EI, mikä hyväksyttiin yksi mielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA ääntä ja 12 EI ääntä, jo ten pu heen johtaja tote si kunnanhallituksen esityksen voittaneen äänes tyksen. Ää nes tyk sen tu los on liit teenä 2. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kiimingin Kehitys Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIDE - KIIMINGIN KEHITYS LIIKELAITOKSEN LAKKAAMINEN KIDE Kiimingin Kehitys liikelaitoksen yrityskehitys ja -neuvontapalvelut tullaan sulauttamaan osaksi käynnistyvää Business Oulu -liikelaitosta alkaen. Kiimingin kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan elinkeinopalvelut hankitaan Business Oulu -liikelaitokselta vuoden 2011 alusta ja palvelujen hankkimisen periaatteista sovitaan laadittavassa järjestämissopimuksessa. Henkilöstön osalta menettelyksi on sovittu, että KIDE:n vakituisessa tai vakituisluonteisessa työsuh teessa olevat 2 henkilöä siirtyvät Business Oulu -liikelaitoksen palveluk seen. Projektirahoitteisessa yrityshautomohankkeessa työskentelevän henkilön työsuhde ja projektin toimintaa jatkuu Business Oulu liikelaitok sen toimesta projektin päättymiseen saakka. Kiimingin Kehitys -liikelaitoksen taseessa oleva keskeisin omaisuuserä on yrityskiinteistöissä, joita vuoden 2010 lopussa on viidessä eri kiinteistössä yhteensä noin m2. Elj: Kiimingin Kehitys liikelaitoksen johtokunta lakkaa ja johtokun nalle määritel tyjen päätösten tekemisestä vastaa jatkossa kunnanhallitus, ellei muuta ole sovittu. Elin keinojohtajalle kuuluva päätösvalta siirtyy kun nanjohtajalle, ellei muuta ole sovittu. Kiimingin Kehityksen lakkaamisen myötä kunnan liikelaitokseen sijoittama peruspääoma, lii kelaitok selle kirjattu omaisuus ja velat palautuvat Kiimingin kunnalle. Muiden kuin työsuhteita koskevien sopimusten osalta Kiimingin Kehitystä koskevat sopimuk set siirty vät Kiimingin kunnalle, ellei erikseen muuta ole sovittu. Esitetään edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Kj: Kv 64 Hyväksytään KIDE johtokunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Kiimingin Kehitys liikelaitoksen johtokunta lakkaa ja johtokunnalle määriteltyjen päätösten tekemisestä vastaa jatkossa kunnanhallitus, ellei muuta ole sovittu. Elinkeinojohtajalle kuuluva päätösvalta siirtyy kun-

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kiimingin Kehitys Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nanjohtajalle, ellei muuta ole sovittu. Kiimingin Kehityksen lakkaamisen myötä kunnan liikelaitokseen sijoittama peruspääoma, liikelaitokselle kirjattu omaisuus ja velat palautuvat Kiimingin kunnalle. Muiden kuin työsuhteita koskevien sopimusten osalta Kiimingin Kehitystä koskevat sopimukset siirtyvät Kiimingin kunnalle, ellei erikseen muuta ole sovittu. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN Yhdk.ltk Valmistelija: palvelupäällikkö, kaavoitusarkkitehti Ritva Kuu sisto, puh , sähkö posti: Kiimingin kunnanvaltuuston hyväksymässä toimenpideohjelmassa talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattami seksi todetaan, että yhdyskuntapalveluissa tarkistetaan maankäytön taksoitus vuoden 2010 alusta lukien. Rakennusvalvonnan uudet taksat on otettu käyttöön vuoden 2010 alusta. Muita maksuja ei ole tarkistettu. Edelliset maksujen tarkistukset: - suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset (kunnanhallitus), - kopiot kaavakartoista, kaavan pohjakartoista, teemakartoista, osoitekar-toista, rakennuslupapiirustuksista sekä kartoista ja kaavoista luovutettavat tulosteet (kunnanhallitus) - tonttijaon muutokset, rajaa lähemmäksi rakentamiset, rajapyykkimaksut sekä mittaustöiden tuntilaskutushinnat (kaavoitus- ja rakennus-lautakunta) Toimintasääntöä on muutettu maksujen edellisen tarkistuksen jälkeen siten, että yhdyskuntalautakunnalle on annettu toimintasäännön 18 :ssä määriteltyjen maksujen hyväksyminen. Lisäksi toimintasäännön 17 :ssä on hyvinvointilautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan päätösvaltaan annettu lautakunnan toiminnan alaisista yksityisoikeudellisista maksuista päättäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lautakunta voi hyväk syä muitakin maksuja, kuin 18 :ssä on lueteltu, kunhan ne vain ovat yksityisoikeudellisia. Tähän esitykseen otetut uudet maksuesitykset ovat yksityisoikeudellisia maksuja. Esityslistan mukana jaetaan kunnanhallituksen päätös suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten maksuista sekä kaavoituksen, mittauksen ja rakennus val von nan yhteisistä maksuista. Liitteenä nro 3 on esitys voimassaolevien maksujen tarkistamiseksi ja uusista maksuista. Yj: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättäisi lisä tä rakennusvalvontataksaan seuraavan uuden kohdan: 2, 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöö rin tur ha tarkas tus käyn ti 100 euroa. Hyväksytään kaavoituksen, mittauksen ja rakennusvalvonnan maksujen tarkistukset ja otetaan käyttöön uusia maksuja liitteen nro 3 mukaises ti. Uudet maksut astuvat voimaan välittömästi.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Yhdyskuntalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keskustelun kuluessa Antero Karjalainen teki esityksen, että maksuihin teh dään 10 %:n tasokorotus entisiin hintoihin verrattuna. Uusiin tuloste- ja kopiomaksuihin hyväksytään puolet esitetyistä hinnoista. Muutoin mak sut ja taksamuutosesitys hyväksytään esi tyk sen mukaisesti. Tapio Kyllönen kannatti Karjalaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poik keava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväk syttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Tomperi, Hanhela, Savolainen, Nykyri). Antero Karjalaisen esitystä kannatti kuusi (6) jäsentä (Schönberg, Tuomaala, Isola, Karjalainen, Siira, Kyllönen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena lautakunnan päätökseksi tulleen Antero Karjalaisen esityksen. Maksuihin tehdään 10 %:n tasokorotus entisiin hintoihin verrattuna. Uusiin tuloste- ja kopiomaksuihin hyväksytään puolet esitetyistä hinnoista. Muutoin maksut ja ja taksamuutosesitys hy väk syttiin esityksen mukaisesti Kh Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäi si li sätä ra ken nus val von ta taksaan seuraavan uuden kohdan: 2, 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöörin turha tarkastuskäynti 100 euroa. Kv 65 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi lisätä rakennusvalvontataksaan seuraavan uuden kohdan: 2 4. kohta: Rakennustarkastajan tai tarkastusinsinöörin turha tarkastuskäynti 100 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JAOSTOJEN JA VALIOKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN / YKSILÖASIOIDEN JAOSTON PERUSTAMINEN / TALOUS- JA STRATEGIAVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN JA HENKILÖVALINNAT Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Valtuusto päätti muuttaa toimintasääntöä siten, että talousvaliokunta, strategiavaliokunta, sosiaali- ja terveysjaosto, sivistysjaosto, kaavoitus- ja rakennusjaosto sekä tekninen jaosto lakkautetaan ja tilalle perustetaan talous- ja strategiavaliokunta (11 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet) se kä yk si lö asioi den jaosto (5 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet). Toi minta sään nön muu tos edel lyt tää eril lis pää tök siä lak kautta misis ta, uu sien toimi elimien pe rusta mis ta sekä henki lö va linto ja uu siin toi mieli miin. Toimintasääntö 5 Valiokunnan, kunnanhallituksen, lautakuntien ja yksilöasioiden jaos ton jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet... Yksilöasioiden jaoston jä senten tu lee olla hyvinvointilautakunnan jäseniä ja varajäse nien lautakun nan jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee ja jaos ton päätösval lasta päättää hyvinvointilautakunta. Valtuusto valitsee valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valtuutetuista siten, että kaikista valtuustossa edustettuina olevista ryhmistä on edustajat valiokunnassa. Valtuusto päät tää valiokunnan toimikaudesta tehdessään päätöstä sen jäse nistä. Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin hen ki lö kohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja vara pu heenjohtajan noudattaen vaa lis sa toi min ta sään nön 5 :n määräyk siä Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 66 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen vaalissa toimintasäännön 5 :n määräyksiä Kv Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - lakkauttaa talousvaliokunnan, strategiavaliokunnan, sosiaali- ja terveysjaoston, sivistysjaoston, kaavoitus- ja rakennusjaoston sekä teknisen jaoston siten, että niiden toimikausi päättyy ja toteaa näihin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden luottamustehtävän lakkaavan samaan aikaan - perustaa talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston alkaen ja päättää niiden toimikauden pituuden - valita talous- ja strategiavaliokuntaan yksitoista jäsentä, kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen vaalissa toimintasäännön 5 :n määräyksiä Marjo Korhonen esitti ryhmäneuvottelujen tuloksena, että talous- ja strategiavaliokunnan sekä yksilöasioiden jaoston toimikausi on Martti Väänänen esitti talous- ja strategiavaliokuntaan valittavaksi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Jorma Peltokorpi Janne Mettovaara Eeva-Kaisa Niemelä Aila Postareff-Jurvelin Sami Luhtaanmäki Kaarina Kailo Pertti Kutilainen Reijo Niemi Kari Hildèn Henkilökohtainen varajäsen Mirja Mikkonen Pasi Karvonen Aki Kontio Taisto Haipus Päivi Tomperi Paavo Paju Lauri Valkama Pertti Veijonen Kari Tiri

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Elina Kokkoniemi Mikko Marjomaa Timo Isola Esteri Ohenoja Pekka Simonen esitti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan Aila Postareff-Jurvelin ja varapuheenjohtajaksi Jorma Peltokorpi. Arto Kouri esitti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan Pertti Kutilainen. Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko valiokunnan jäsenet ja varapuheenjohtaja valita yksimielisesti esityksien mukaisesti. Kukaan ei sitä vastustanut, joten valiokunnan jäsenet ja varapuheenjohtaja valittiin yksimielisesti Martti Väänäsen ja Pekka Simosen esityksien mukaisesti. Koska esityksiä puheenjohtajasta oli tehty kaksi, totesi puheenjohtaja, että valiokunnan puheenjohtaja tulee valita vaalilla ja hän vaati vaalin suorittamista suljetuin lipuin. Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastaja Kari Tirin ja varatarkastaja Eija Tuomaalan. Suoritetussa vaalissa annettiin 30 ääntä, joista Aila Postareff-Jur ve lin sai 14 ääntä ja Pertti Kutilainen sai 16 ääntä, joten puheenjohtaja to tesi Pertti Ku tilaisen tulleen valituksi puheenjohtajaksi. Marjo Korhosen esitys talous- ja stra te gia va lio kun nan se kä yk si löasioi den jaoston toimikaudesta hyväksyttiin yksimielisesti. Talous- ja strategiavaliokunnan jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, pu heen joh ta ja ja va ra pauheen joh ta ja va littiin seuraavasti: Jäsen Jorma Peltokorpi Janne Mettovaara Eeva-Kaisa Niemelä Aila Postareff-Jurvelin Sami Luhtaanmäki Kaarina Kailo Pertti Kutilainen Reijo Niemi Kari Hildèn Elina Kokkoniemi Mikko Marjomaa Henkilökohtainen varajäsen Mirja Mikkonen Pasi Karvonen Aki Kontio Taisto Haipus Päivi Tomperi Paavo Paju Lauri Valkama Pertti Veijonen Kari Tiri Timo Isola Esteri Ohenoja Puheenjohtaja Pertti Kutilainen Varapuheenjohtaja Jorma Peltokorpi

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalista on KuntaL:n 12 :ssä säädetty seuraavaa: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Toimintasäännön 5 :n mukaan valtuustolle valitaan puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto on valittu teh täväänsä kahdeksi vuodeksi valtuuston päätöksellä Puheenjohtajisto voidaan valita haluttaessa jo tämän vuoden puolella. Kunnanhallituksen vaali on päätetty toteuttaa jo tämän vuoden puolella, joten loogista on suorittaa myös valtuuston puheenjohtajiston vaali tänä vuonna. Kj: Esitetään valtuustolle, että se - päättää valtuuston puheenjohtajien toimikaudesta - toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit valitsemakseen toimikaudeksi. Kv 67 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se - päättää valtuuston puheenjohtajien toimikaudesta - toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit valitsemakseen toimikaudeksi Paavo Paju esitti valtuustoryhmien neuvottelujen tuloksena ja Tapio Jussilan, Kari Hildènin, Martti Väänäsen, Reijo Niemen ja Pekka Simosen kannattamina, että valtuuston puheenjohtajisto valitaan seuraavasti: Puheenjohtaja Marjo Korhonen 1. varapuheenjohtaja Arto Kouri 2. varapuheenjohtaja Pekka Simonen Hyväksyttiin yksimielisesti Paavo Pajun esityksen mukaisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN VAALI Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: KuntaL 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. KuntaL 19 :n mukaan valtuuston valitsemien toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei se päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Silloin kun kunnanhallitus on valittu kahdeksi vuodeksi, voidaan vaali suorittaa halutessa siten, että uusi kaksivuotisjakso alkaa vuoden alusta. Kunnanhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta esitys on nyt valmisteltu siten, että vaali suoritetaan siten, että uuden kunnanhallituksen toimikausi alkaa Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi säädetään KuntaL 35 :ssä: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Voimassaolevan toimintasäännön 5 :n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitukselle valitaan puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen, toinen ja kolmas va ra puheenjohtaja. Kj: Esitetään valtuustolle, että se päättäisi - suorittaa toimikauden aloittavan kunnanhallituksen yhdeksän jäsenen ja yhdeksän henkilökohtaisten varajäsenen vaalin vuosik si

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 5 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Asianro 805/00.00.01/2012 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.1.2015 6: Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen Kunnanhallitus 202 17.10.2016 Valtuusto 66 31.10.2016 Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1093/00.00.01/2016 KHALL 202 17.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) 16 :ssä

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot