OPISKELIJAN OPAS OPIS- KELI- JAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS OPIS- KELI- JAN OPAS

2 TERVETULOA OPISKELEMAAN RAISION AMMATTIOPISTOON! Tähän opinto-oppaaseen on koottu tärkeää tietoa opinnoista, opiskelukäytännöistä ja oppimisen tukipalveluista Raision ammattiopistossa. Tutustu oppaaseen huolellisesti opintojen alkaessa! Sisällysluettelo Yhteystiedot...3 Työpäiväsuunnitelma...4 Opintojen rakenne...5 Kaksoistutkintomahdollisuus...5 Päivittäinen työskentely...6 Oppitunnit ja lukujärjestykset Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot Työvaatetus Työturvallisuus Muiden ihmisten huomioiminen Liikkuminen ja pysäköinti Opinnot ja niiden eteneminen...8 Vastuu opinnoista Opiskeluaika Valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Työssäoppiminen Hylätyt tutkinnon osat Osaamisen tunnustaminen Tukiopetus Arviointi Opiskelun päättyminen tai keskeytyminen Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut...10 Opiskeluhuolto...12 Kartta Eeronkuja 3 kiinteistöön...14 Muut Raision ammattiopiston toimipisteet...15 Järjestyssääntö...16 Lukujärjestyspohjat...17 Poissaolokaavakkeet...19 Poissaolojen korvaukset...21 Opiskelijan huoltajalle...23

3 tärkeät Yhteystiedot Nimi Ryhmä Perustutkinto Tutkinto Ryhmänohjaaja puhelinnumero Koulutuspäällikkö puhelinnumero Opettaja puhelinnumero Opettaja puhelinnumero Toimisto Terveydenhoitaja Tarja Nordlund Opinto-ohjaaja Sirpa Moisander, tekniset alat Opinto-ohjaaja Leena Toivonen, ravintotalousala Kuraattori Ulla Nylund Rehtori Kauko Manninen Koulun osoite: Toimisto: Raision ammattiopisto Eeronkuja 3 Henkilökunta: Raisio 3

4 Työpäiväsuunnitelma lukuvuodeksi SYYSLUKUKAUSI 2014 Lukuvuoden aloitus tiistaina vuoden opiskelijoiden huoltajille vanhempainilta keskiviikkona klo 18 Syysloma viikko 42 eli ma 13. pe Avoimien ovien päivä / ilta torstaina Lukukausi päättyy lauantaina KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona Talviloma viikko 8 eli ma 16. pe Lukuvuoden päätöspäivä lauantai JAKSOT Jakso (syyslomaviikko 42) Jakso Jakso (talvilomaviikko 8) Jakso

5 Opintojen rakenne OPINTOJEN RAKENNE 120 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Teoriaa ja käytännön opintoja suuntautumisen mukaan. Työssäoppiminen ov. Opinnäyte 2-7 ov. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov äidinkieli, ruotsi, englanti / matematiikka, fysiikka, kemia / yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto / terveystieto ja liikunta / taide ja kulttuuri VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Kaksoistutkinto Raision ammattiopistoon opiskelijaksi hyväksytty voi halutessaan suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Lukuvuoden alkaessa järjestetään kaikille halukkaille kaksoistutkinnon infotilaisuus, jolloin tapahtuu myös lopullinen ilmoittautuminen kaksoistutkintoon. Edellytykset Edellytyksenä kaksoistutkintoa suorittavalle on, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,5. Syyslukukaudella kaksoistutkinto-opiskelijat suorittavat ensin ns. lukioon valmentavat kurssit. Näiden kurssien suoritusten perusteella valitaan ne opiskelijat, jotka hyväksytään suorittamaan kaksoistutkintoa. Edellytyksenä valinnalle on, että valmentavien kurssien keskiarvo on vähintään 7,0. Kaksoistutkinnon rakenne Raision ammattiopistossa Ylioppilastutkintoon täytyy suorittaa hyväksytysti vähintään neljän aineen ylioppilaskoe. Raision lukion ja Raision ammattiopiston kaksoistutkintomallissa äidinkieli ja englanti ovat kaikille pakollisia. Kaksi muuta ainetta on valittava seuraavista: matematiikka, ruotsi, fysiikka, terveystieto. Lukion tunnit pidetään Raision lukiossa klo välisenä aikana. Lukiossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammattiopistossa. 5

6 Päivittäinen työskentely Oppitunnit ja lukujärjestykset Opiskelijoille annetaan lukujärjestys, jota opiskelussa noudatetaan. Lukujärjestykseen voi tulla muutoksia erilaisista tarpeista johtuen. Kouluvuosi on jaettu neljään jaksoon, joissa on tarvittaessa erilaiset lukujärjestykset. Opiskelijalla on oltava mukanaan oppitunnilla tarvittavat välineet oppitunnin alkaessa. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia. Koulupäivään sisältyy ruokailutauko 30 minuuttia ja tarvittavat muut tauot opettajan antamien ohjeiden ja työelämän käytäntöjen mukaisesti. Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 34) Opiskelijan on oltava vastuuntuntoinen ja aktiivinen työryhmän jäsen ja hänellä on oltava oikea asenne työntekoon niin, että hän on täsmällinen ja noudattaa työaikoja (Opetushallituksen määräys 33/011/2000). Työelämän vaatiessa työntekijöiltään säännöllisyyttä on myös oppilaitoksien noudatettava yrityksien käytäntöä. Myös opintotukiviranomaiset vaativat tarkkaa opiskelijan opiskelun edistymisen (poissaolojen) seurantaa opintososiaalisten etuuksien maksamista varten. Työvaatetus Opiskelijan on pukeuduttava työskentelytilanteen edellyttämällä tavalla. Opiskelijan on varauduttava työskentelemään joka päivä opintojen edellyttämissä töissä, koska lukujärjestykseen voi tulla muutoksia. Ty ö v a a t t e i d e n puhtaudesta ja kunnosta huolehtivat opiskelijat itse tai heidän huoltajansa. KÄYTÄ suojaimia! Työturvallisuus Koulussa annetaan yleisiä, työpaikkakohtaisia ja tehtäväkohtaisia työturvallisuusohjeita, joita kaikkien on ehdottomasti noudatettava. Työturvallisuus on kiinni jokaisen omasta toiminnasta. Jokaisen on itse huolehdittava aina kussakin tilanteessa turvallisesta työskentelystä. Työt on tehtävä maltillisesti, sillä turvallinen työskentelytapa ei koskaan hidasta työtä. Kaikenlainen leikkiminen työ- ja opiskelutiloissa vaarantaa työturvallisuuden. Työskentelyn turvallisuutta voi huomattavasti parantaa panostamalla työn valmisteluun.

7 Muiden ihmisten huomioiminen Käyttäytymisessä noudatetaan normaaleja hyviä käytöstapoja ja otetaan huomioon kanssaihmiset. Eräissä suhteissa olemme ehkä vähän vanhakantaisia, joten lippalakin tai pipon - olipa se kuinka muodikas ja rakas tahansa - päässä pitäminen on kielletty ruokalassa, luokissa ja toimistotiloissa. Herrasmies ei yleensäkään esiinny sisätiloissa lakki päässä, ellei se liity työturvallisuuteen tai työhygieniaan. Jokainen saa meillä olla oma yksilönsä, mutta opiston järjestyssääntöjä on kaikkien noudatettava. Erityisen jyrkästi suhtaudumme toisten henkiseen tai fyysiseen kiusaamiseen. Toistuessaan se varsin nopeasti aiheuttaa kiusaajan erottamisen. Kiusatuksi itsensä tuntevan on syytä kertoa siitä ryhmänohjaajalleen, jotta tämä voi ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Liikkuminen ja pysäköinti Ajoneuvojen kuljettajien on piha- ja lähialueilla noudatettava erityistä varovaisuutta. Erityisesti on huomattava, että oppilaitokseen Nesteentieltä johtavalla katuosuudella on nopeusrajoituksena 30 km/h, josta 50 % ylitys voi johtaa ajokortin määräaikaiseen menettämiseen. Opiskelijoiden ajoneuvojen pysäköintiin on varattu vain sivun 14 karttaan merkityt paikat. Oppilaitoksen pihalla kilvin merkityt paikat on varattu muille kuin opiskelijoille. Alueella on vain vähän paikkoja henkilöautojen pysäköintiin. Opiskelijoiden toivotaan kulkevan kouluun muulla kuin omalla autolla pysäköintipaikkojen vähäisyyden vuoksi! VAROVAISUUS TURVAA VAHINGOLTA LIIKENTEESSÄKIN! TYÖTAVAT turvallisiksi!

8 Opinnot ja niiden eteneminen Vastuu opinnoista Vastuu opiskelusta ja opinnoista on opiskelijalla ja hänen huoltajallaan. Tutkinnon suorittaminen edellyttää kaikkien tutkintoon sisältyvien tutkinnon osien suorittamista hyväksytysti. Opiskeluaika Opintojen laajuus on kaikissa nuorisoasteen ammatillisissa tutkinnoissa 120 opintoviikkoa, mikä tarkoittaa kolmen vuoden kokopäivätoimisia opintoja. Valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja selvittävät vuosittain, miten valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat toteutetaan. Työssäoppiminen Opintoihin kuuluu pakollisena vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Pääsääntöisesti työssäoppimisjaksot sijoittuvat toiselle ja kolmannelle vuodelle. Työssäoppimissopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työssäoppimispaikan ja opettajan kanssa. Sopimuspalaverissa määritellään työpaikalla suoritettavat opintokokonaisuudet sekä niiden arviointiperiaatteet. Samoin määritellään ne erityiskohteet, joihin opiskelija haluaa erityisesti tutustua. Palaverissa selvitetään myös käytännön rutiinit kuten työmatkat, ruokailut, työvaatetus, työkalujen ja turvavälineiden tarve yms. KELA korvaa matkat samoin perustein kuin normaalissa opiskelussakin. Korvausanomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen työssäoppimisen alkua. Yhteysopettaja selvittää etukäteen saako opiskelija työssäoppimispaikasta ilmaisen ruoan. Mikäli ruokailu on maksullista tai opiskelija tuo ruoan kotoaan, korvaa oppilaitos siitä 3,00 euroa / päivä. Korvaus suoritetaan työssäoppimisjakson jälkeen, kun yhteysopettajalta on saatu raportti toimistoon. Raision keskustan läheisyydessä olevilta työpaikoilta voi käydä ruokailemassa opistolla. Opiskelijan tekemä työ arvioidaan. Arvioinnin suorittaa työnantaja käyttäen opiston hyväksymää kaavaketta. Arviointi on melko karkea, eikä se näy omana numeronaan opiskelijan todistuksissa. Se on kuitenkin osatekijä eri ammatillisten opintojen arvioinnissa. Opiskelija pitää työssäoppimisajalta kirjallista päiväkirjaa, jossa tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: työpäivän aloitus- ja lopetusajat, tauot, työtehtävät sekä työpaikkaohjaaja. Mahdolliset ongelmatilanteet ja poissaolot tulee myös kirjata. Työssäoppiminen on osa opiskelua eikä siitä makseta opiskelijalle palkkaa. Opiskelijan taloudellinen tukeminen hoidetaan tältäkin ajalta opintotukijärjestelmän puitteissa. Hylätyt tutkinnon osat Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa kaikki tutkinnon osat hyväksytysti. Hylättyjen tutkinnon osien suorittamisesta uudelleen on sovit- 8

9 tava erikseen. Osaamisen tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritettuja opintoja. Opiskelijan tulee hakea opintojen tunnustamista opinto-ohjaajalta tai ko. opintojen opettajalta ennen mainittujen opintojen alkamista. Oppilaitos tekee päätöksen saatuaan opiskelijalta asianmukaiset todistukset aiemmista opinnoista ja vertailtuaan, että opinnot ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia. Tarvittaessa oppilaitos toteaa osaamisen vastaavuuden erilaisin näytöin. Tukiopetus Opiskelija voi saada tukiopetusta sellaisissa opinnoissa, joissa tavoitteiden saavuttaminen normaalin opiskelun aikana ei ole mahdollista. Opettaja voi myös määrätä heikosti menestyvän opiskelijan tukiopetukseen. Myös esimerkiksi sairauden vuoksi tilapäisesti opinnoissa jälkeen jäänyt opiskelija voi saada tukiopetusta. Tukiopetustarve harkitaan jokaisessa tapauksessa erikseen. Arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelijaa, tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opettajille, oppilaitokselle, työelämälle ja laajemmin yhteiskunnalle. Opiskelijan arviointi on laadullista, mikä tarkoittaa, että opiskelijoiden osaamista verrataan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai vastaavat opettajat yhdessä. Työpaikalla järjestettävien koulutusjaksojen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä. Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Opiskelun päättyminen tai keskeytyminen Opinnot voi keskeyttää määräajaksi painavan syyn johdosta. Keskeyttämiseen on anottava lupa rehtorilta. Jos opiskelija ei määräajan kuluessa ilmoittaudu opiskelijaksi, katsotaan hänet eronneeksi. Jos opiskelija haluaa erota, kannattaa hänen aina ensin olla yhteydessä kuraattoriin. Hetkellisen mielijohteen tai pienten vaikeuksien vuoksi ei opiskelupaikasta kannata luopua. Jos eroaminen on välttämätöntä, on opiskelijan täytettävä eroilmoitus, jonka saa opinto-ohjaajalta tai kuraattorilta. Eroamisen yhteydessä opiskelijan on huolehdittava koululta saamiensa tavaroiden palautuksesta takaisin koululle. Jos opiskelija on alaikäinen, on hänen saatava keskeyttämisanomukseen tai eroanomukseen huoltajan lausunto. 9

10 Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut Opiskelukustannukset Tarvittavat opiskelutarvikkeet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja useimmat oppikirjat opiskelija saa lainaksi. Tämä luonnollisesti edellyttää niiden huolellista käsittelyä. Vahingoittuneet kirjat joutuu korvaamaan. Opiskelijat joutuvat kuitenkin ostamaan jotkut keskeiset oppikirjat. Lisäksi on hankittava henkilökohtaisia varusteita ja työkaluja. Opiskelijan on varauduttava lukuvuodessa matkakulujen lisäksi opiskelun aiheuttamiin kustannuksiin, jotka painottuvat opiskelun alkuvaiheeseen. Opiskelutodistukset Opiskelija saa toimistosta Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksia varten tarvittavan ostotodistuksen sekä muut tarvittavat opiskelijatodistukset. Opiskelija voi lunastaa itselleen SAKKI ry:n jäsenkortin. Tarkempia tietoja tämän kortin eduista ja maksuista saa toimistosta tai osoitteesta Ruokailu Opiskelijat saavat maksutta lounaan. Normaalisti iltapäivällä tarjotaan lisäksi kevyt välipala opiskelijoille, joiden työpäivä jatkuu vielä klo 14 jälkeen. Opiskelijan ruoka-aineallergiasta tiedustellaan tulohaastattelun yhteydessä. Tiedot toimitetaan terveydenhoitajalle, joka tutkii tapauksen ja ilmoittaa siitä opiskelijaravintolaan. Opintotuet Opiskelijan täytettyä 17 vuotta hän on oikeutettu valtion opintotukeen. Opintotuen tarkoitus on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin se ei ole vanhempien velvollisuus tai opiskelijan toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotukea myönnetään hakemiskuukauden alusta alkaen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintolaina on laina, jonka opiskelija hakee itse valitsemastaan pankista. Lainan ehdot opiskelija sopii pankin kanssa. Kun valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Sen takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. Opintotuen myöntäminen edellyttää menestymistä opinnoissa. Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen opintonsa viivästyvät siten, että opiskeluaika tulee olennaisesti ylittämään kyseisten opintojen enimmäistukiajan. Lisätietoja saa KELA:n internetsivuilta 10

11 Koulumatkatuki Opiskelijalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada KELAn maksamaa koulumatkatukea yli 10 kilometrin pituisiin koulumatkoihin. Lisätietoja saa KELA:n internetsivuilta Matkatukiasiat kannattaa hoitaa opintotoimistossa heti koulun alettua. Matkatukea myönnetään aikaisintaan lomakkeen jättöpäivää edeltävän kuukauden alusta. Kysy lisää koulumatkatuesta opintotoimistosta. Vakuutusturva Raision ammattiopiston opiskelijat ovat vakuutettuja If-vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutus kattaa teoria-, työ- ja liikuntatunnit sekä koulumatkat. Koulun vakuutukseen kuuluu myös työssäoppiminen. Jos opiskelijalla on työsopimus työnantajan kanssa, sovelletaan opiskelijaan työnantajan vakuutuksia eikä koulun vakuutus ole tällöin voimassa. Liikennevakuutus on kuitenkin se vakuutus, joka ensisijaisesti kattaa liikenteessä tapahtuvat vahingot. 11

12 OpiskelUhuolto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 37a ) Opiskeluhuollon palvelut Raision ammattiopistossa: Kuraattori Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on toimia opiskelijan, perheen ja koko oppilaitoksen tukena. Kuraattorin tehtävä on auttaa opiskelijaa yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa opiskeluun, ihmissuhteisiin, toimeentuloon, asumiseen tai muihin henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan kuraattori voi ohjata opiskelijan myös muiden tukipalveluiden piiriin. Yhteistyö kuraattorin kanssa on luottamuksellista. Kuraattori on tavattavissa ma-pe, mieluiten ajanvarauksella. Ulla Nylund, puh , Opinto-ohjaaja Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opintojen eri vaiheissa. Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai yleistä opintojen ohjausta, joka koskee kaikkia opiskelijoita. Sen tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen ammatillisiin opintoihin ja sitouttaminen itsenäiseen opiskeluun. Ohjauksen tarve korostuu niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on opiskeluvaikeuksia esim. erilaisia oppimiseen liittyviä ongelmia tai poissaoloja. Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen avulla pyritään auttamaan oppimisvaikeuksissa olevia erilaisin tukitoimin. Ohjauksen tärkeimpiä tehtäviä on ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä, auttaa työelämään siirtymisessä ja informoida jatko-opiskelumahdollisuuksista. opo tekniset alat: Sirpa Moisander, puh , opo ravintotalousala: Leena Toivonen, puh , Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhoidon tehtävä on terveyden edistäminen, sairaanhoito ja psykososiaalisen tuen antaminen. Se on opiskelijalle maksutonta toimintaa, jonka piiriin kuuluvat kaikki opistomme opiskelijat. Opiskelijaterveydenhoitoon sisältyy terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset opiskelunsa aloittaville sekä muut terveydenhoitajan palvelut. Terveydenhoitajalle voi hakea sairasvastaanottoajan ma-pe klo Muita kuin sairasvastaanottoaikoja voi varata puhelimitse ma-pe klo ja Tarja Nordlund, puh

13 Lääkäri Lääkärillä on vastaanotto kerran viikossa tiistaisin. Ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta ma-pe puhelin- tai asioimisaikana, puh Psykologi Psykologilla on vastaanotto opistolla joka toinen viikko. Ajanvaraukset terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuoltoryhmä Opistossamme toimii opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijan kasvua ja oppimista sekä ratkoa erilaisia opiskeluun liittyviä ongelmia yhteistyössä opiskelijan, opettajien ja huoltajien kesken. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat vakinaisina jäseninä apulaisrehtori, opintoohjaaja, terveydenhoitaja sekä kuraattori. Tarvittaessa opiskeluhuoltoryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijoita esim. psykologi, sosiaalityöntekijä tai lääkäri. Opiskelija tai huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä kehen tahansa ryhmän jäseneen apua saadakseen. Tapaturman sattuessa Tämä ohje koskee koulussa ja työssäoppimispaikalla tapahtuneita tapaturmia. Vahingoittunut opiskelija lähetetään aina ensisijaisesti Raision terveyskeskukseen (haavat, kolhut, nyrjähdykset, nenäverenvuodot, murtumaepäilyt) koulun omalla autolla, taksilla tai ambulanssilla. Toissijaisena hoitopaikkana voidaan kiireellisissä ja hankalissa tapauksissa käyttää oman kotikunnan terveyskeskusta. Toimistossa täytetään vakuutustodistus opiskelijalle mukaan, jos tapaturma on tapahtunut työtunnilla tai työssäoppimisjakson aikana. Tiedot antaa opiskelija tai opettaja. Kiireellisessä tapauksessa vakuutustodistus lähetetään seuraavana päivänä postitse. Tapaturmailmoitus täytetään tarvittaessa koulun toimistossa. Koulutapaturmasta on välittömästi kerrottava vastaavalle opettajalle! 13

14 EERONKUJA 3:n KARTTA JA PYSÄKÖINTIPAIKAT Numeroidut paikat on varattu henkilökunnan käyttöön. A-merkityt paikat ovat asiakaspaikkoja. Muut kuvaan merkityt paikat ovat vapaasti käytettävissä. Pysäköinti muilla kuin kuvaan merkityillä VAPAILLA paikoilla on kielletty. Koneja metalli Autoosasto C Rakennusosasto Kiinteistötekniikka Kone- ja metalli Sähkö Ravintotalous Sähkö EERONKUJA 14

15 MUUT AMMATTIOPISTON TOIMIPISTEET PUROKATU 9 Purokatu 9:ssä Kruunukeskuksen kiinteistössä sijaitsevat sähkö- ja automaatiotekniikan työsalit. RAKENNUSTYÖMAAT Eeronkujan ja Purokadun opetustilojen lisäksi Raision ammattiopistolla on omakotitalorakennustyömaita useissa kohteissa. Rakennus- ja sähköosaston opetusta tapahtuu myös työmailla.

16 Järjestyssääntö Oppilaitoksessa työskentelevien tulee yhteistyössä vaikuttaa opiskelun, opetuksen ja oppilaitoksen muun toiminnan kehittämiseen. Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat määräykset ja noudattaa niitä. A. JÄRJESTYSSÄÄNNÖN SOVELTAMISALUE 1. Järjestyssääntöä sovelletaan työjärjestyksen mukaisina työpäivinä, opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulun alueella. 2. Koulun järjestyssäännöt täydentävät lakia siltä osin kuin laissa ei ole otettu kantaa ko. asiaan. Näyttökokeiden järjestämisessä sovelletaan lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) sekä asetusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998). B. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET 1. Oppilaitoksen toimintaan ovat velvollisia osallistumaan opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. 2. Opetus, siihen liittyvät harjoitustunnit ja työssäoppimisen työajat alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna ajankohtana. 3. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osoittaa hyvää käytöstä ja jokainen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 4. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 5. Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan oppilaitoksen määräyksiä ja muita erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita asia koskee. C. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella, opintokäynneillä, työssäoppimisjakson aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella. 16

17 Lukujärjestykset Jakso 1 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Jakso 2 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 17

18 Jakso 3 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Jakso 4 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 18

19 Poissaolot ja myöhästymiset Poissa- Päivä olo- Myöhästynyt tunnit h min Poissaolon syy Huoltajan allekirjoitus Tark. Tunteja lukuv. alusta 19

20 Poissaolot ja myöhästymiset Poissa- Päivä olo- Myöhästynyt tunnit h min Poissaolon syy Huoltajan allekirjoitus Tark. Tunteja lukuv. alusta

21 Poissaolojen korvaaminen Poissaolopäivä Tuntimäärä Korvaus Opettaja

22 Poissaolopäivä Tuntimäärä Korvaus Opettaja

23 Opiskelijan huoltajalle Nuorenne on nyt opiskelemassa Raision ammattiopistossa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö auttaa antamaan nuorellenne mahdollisimman hyvät lähtökohdat ammattiin ja itsenäiseen elämään. Keskeisinä arvoina opetuksessamme ja kasvatuksessamme ovat osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto. Oppiminen on kaksipuolinen tapahtuma ja sen tulos on viime kädessä kiinni opiskelijasta. Henkilöstömme pyrkii parhaansa mukaan opastamaan nuortanne tulevan ammatin ja elämänkin perustaitojen, -tietojen ja asenteiden omaksumisessa. Peruskoulun lempeyteen ja pitkämielisyyteen ei kuitenkaan ole varaa elinkeinoelämässä eikä ammatillisessa koulutuksessa. Toivomme teidänkin osaltanne korostavan tätä nuorellenne sekä tukevan ja kannustavan häntä ja meitä tulevina yhteisinä lukuvuosina. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmille järjestämme vanhempainillan, johon lähetämme erillisen kutsun. Tällöin voitte keskustella kanssamme kaikista nuorenne opiskeluun liittyvistä asioista. Toivomme teidän tutustuvan tähän oppaaseen huolella. Lisätietoja ja täsmennyksiä tämän oppaan tietoihin saa opistolta. Olen tutustunut opiskelijan oppaaseen. Opiskelijan nimi: Päiväys: Huoltajan allekirjoitus: Nimen selvennys: 23

24 Raseko - Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision ammattiopiston omistaa Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Sen jäsenkuntia ovat Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Koulutuskuntayhtymän muut yksiköt ovat: Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto Naantalin ammattiopisto Raision kauppaopisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Raision seudun oppisopimustoimisto Johtava rehtori Maria Taipale, puh Raision ammattiopisto Eeronkuja 3, RAISIO

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh Koska alkaa kolmas jakso? Kolmas jakso alkaa 9.1.2017 Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh. 040 3340995 Kuka on AV-viestinnän opo? OPO

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Lisää teksti napsauttamalla Abien ryhmänohjaus ke 9.8.2017 Opiskelijailmoituslomake Tarkista, että tietosi pitävät paikkansa ja korjaa tarvittaessa vanhat tai virheelliset

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto)

KAKSOISTUTKINTO (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2017 2018 (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1.

Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1. Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1.2015) Tässä ohjeessa pyritään muistilistatyyppisesti luettelemaan ryhmänohjaajan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 Hakemus hyväksytään

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

KYL OPS 2005 Liite 2. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset

KYL OPS 2005 Liite 2. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset KYL OPS 2005 Liite 2 Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset 1. Koulun sääntöjä ja toimintatapoja...1 Rehtorin päätösvalta... 1 Ryhmänohjaajan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Sisällysluettelo Tervetuloa Jamilahteen 2 Tärkeitä yhteystietoja 3 Lukuvuoden aikataulu 4 Yleistä lasitaidelinjasta 5 Opiskelujen käytännöt 7 Lähialueen palvelut 9

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot