OPISKELIJAN OPAS OPIS- KELI- JAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS OPIS- KELI- JAN OPAS

2 TERVETULOA OPISKELEMAAN RAISION AMMATTIOPISTOON! Tähän opinto-oppaaseen on koottu tärkeää tietoa opinnoista, opiskelukäytännöistä ja oppimisen tukipalveluista Raision ammattiopistossa. Tutustu oppaaseen huolellisesti opintojen alkaessa! Sisällysluettelo Yhteystiedot...3 Työpäiväsuunnitelma...4 Opintojen rakenne...5 Kaksoistutkintomahdollisuus...5 Päivittäinen työskentely...6 Oppitunnit ja lukujärjestykset Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot Työvaatetus Työturvallisuus Muiden ihmisten huomioiminen Liikkuminen ja pysäköinti Opinnot ja niiden eteneminen...8 Vastuu opinnoista Opiskeluaika Valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Työssäoppiminen Hylätyt tutkinnon osat Osaamisen tunnustaminen Tukiopetus Arviointi Opiskelun päättyminen tai keskeytyminen Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut...10 Opiskeluhuolto...12 Kartta Eeronkuja 3 kiinteistöön...14 Muut Raision ammattiopiston toimipisteet...15 Järjestyssääntö...16 Lukujärjestyspohjat...17 Poissaolokaavakkeet...19 Poissaolojen korvaukset...21 Opiskelijan huoltajalle...23

3 tärkeät Yhteystiedot Nimi Ryhmä Perustutkinto Tutkinto Ryhmänohjaaja puhelinnumero Koulutuspäällikkö puhelinnumero Opettaja puhelinnumero Opettaja puhelinnumero Toimisto Terveydenhoitaja Tarja Nordlund Opinto-ohjaaja Sirpa Moisander, tekniset alat Opinto-ohjaaja Leena Toivonen, ravintotalousala Kuraattori Ulla Nylund Rehtori Kauko Manninen Koulun osoite: Toimisto: Raision ammattiopisto Eeronkuja 3 Henkilökunta: Raisio 3

4 Työpäiväsuunnitelma lukuvuodeksi SYYSLUKUKAUSI 2014 Lukuvuoden aloitus tiistaina vuoden opiskelijoiden huoltajille vanhempainilta keskiviikkona klo 18 Syysloma viikko 42 eli ma 13. pe Avoimien ovien päivä / ilta torstaina Lukukausi päättyy lauantaina KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona Talviloma viikko 8 eli ma 16. pe Lukuvuoden päätöspäivä lauantai JAKSOT Jakso (syyslomaviikko 42) Jakso Jakso (talvilomaviikko 8) Jakso

5 Opintojen rakenne OPINTOJEN RAKENNE 120 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Teoriaa ja käytännön opintoja suuntautumisen mukaan. Työssäoppiminen ov. Opinnäyte 2-7 ov. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov äidinkieli, ruotsi, englanti / matematiikka, fysiikka, kemia / yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto / terveystieto ja liikunta / taide ja kulttuuri VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Kaksoistutkinto Raision ammattiopistoon opiskelijaksi hyväksytty voi halutessaan suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Lukuvuoden alkaessa järjestetään kaikille halukkaille kaksoistutkinnon infotilaisuus, jolloin tapahtuu myös lopullinen ilmoittautuminen kaksoistutkintoon. Edellytykset Edellytyksenä kaksoistutkintoa suorittavalle on, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,5. Syyslukukaudella kaksoistutkinto-opiskelijat suorittavat ensin ns. lukioon valmentavat kurssit. Näiden kurssien suoritusten perusteella valitaan ne opiskelijat, jotka hyväksytään suorittamaan kaksoistutkintoa. Edellytyksenä valinnalle on, että valmentavien kurssien keskiarvo on vähintään 7,0. Kaksoistutkinnon rakenne Raision ammattiopistossa Ylioppilastutkintoon täytyy suorittaa hyväksytysti vähintään neljän aineen ylioppilaskoe. Raision lukion ja Raision ammattiopiston kaksoistutkintomallissa äidinkieli ja englanti ovat kaikille pakollisia. Kaksi muuta ainetta on valittava seuraavista: matematiikka, ruotsi, fysiikka, terveystieto. Lukion tunnit pidetään Raision lukiossa klo välisenä aikana. Lukiossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammattiopistossa. 5

6 Päivittäinen työskentely Oppitunnit ja lukujärjestykset Opiskelijoille annetaan lukujärjestys, jota opiskelussa noudatetaan. Lukujärjestykseen voi tulla muutoksia erilaisista tarpeista johtuen. Kouluvuosi on jaettu neljään jaksoon, joissa on tarvittaessa erilaiset lukujärjestykset. Opiskelijalla on oltava mukanaan oppitunnilla tarvittavat välineet oppitunnin alkaessa. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia. Koulupäivään sisältyy ruokailutauko 30 minuuttia ja tarvittavat muut tauot opettajan antamien ohjeiden ja työelämän käytäntöjen mukaisesti. Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 34) Opiskelijan on oltava vastuuntuntoinen ja aktiivinen työryhmän jäsen ja hänellä on oltava oikea asenne työntekoon niin, että hän on täsmällinen ja noudattaa työaikoja (Opetushallituksen määräys 33/011/2000). Työelämän vaatiessa työntekijöiltään säännöllisyyttä on myös oppilaitoksien noudatettava yrityksien käytäntöä. Myös opintotukiviranomaiset vaativat tarkkaa opiskelijan opiskelun edistymisen (poissaolojen) seurantaa opintososiaalisten etuuksien maksamista varten. Työvaatetus Opiskelijan on pukeuduttava työskentelytilanteen edellyttämällä tavalla. Opiskelijan on varauduttava työskentelemään joka päivä opintojen edellyttämissä töissä, koska lukujärjestykseen voi tulla muutoksia. Ty ö v a a t t e i d e n puhtaudesta ja kunnosta huolehtivat opiskelijat itse tai heidän huoltajansa. KÄYTÄ suojaimia! Työturvallisuus Koulussa annetaan yleisiä, työpaikkakohtaisia ja tehtäväkohtaisia työturvallisuusohjeita, joita kaikkien on ehdottomasti noudatettava. Työturvallisuus on kiinni jokaisen omasta toiminnasta. Jokaisen on itse huolehdittava aina kussakin tilanteessa turvallisesta työskentelystä. Työt on tehtävä maltillisesti, sillä turvallinen työskentelytapa ei koskaan hidasta työtä. Kaikenlainen leikkiminen työ- ja opiskelutiloissa vaarantaa työturvallisuuden. Työskentelyn turvallisuutta voi huomattavasti parantaa panostamalla työn valmisteluun.

7 Muiden ihmisten huomioiminen Käyttäytymisessä noudatetaan normaaleja hyviä käytöstapoja ja otetaan huomioon kanssaihmiset. Eräissä suhteissa olemme ehkä vähän vanhakantaisia, joten lippalakin tai pipon - olipa se kuinka muodikas ja rakas tahansa - päässä pitäminen on kielletty ruokalassa, luokissa ja toimistotiloissa. Herrasmies ei yleensäkään esiinny sisätiloissa lakki päässä, ellei se liity työturvallisuuteen tai työhygieniaan. Jokainen saa meillä olla oma yksilönsä, mutta opiston järjestyssääntöjä on kaikkien noudatettava. Erityisen jyrkästi suhtaudumme toisten henkiseen tai fyysiseen kiusaamiseen. Toistuessaan se varsin nopeasti aiheuttaa kiusaajan erottamisen. Kiusatuksi itsensä tuntevan on syytä kertoa siitä ryhmänohjaajalleen, jotta tämä voi ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Liikkuminen ja pysäköinti Ajoneuvojen kuljettajien on piha- ja lähialueilla noudatettava erityistä varovaisuutta. Erityisesti on huomattava, että oppilaitokseen Nesteentieltä johtavalla katuosuudella on nopeusrajoituksena 30 km/h, josta 50 % ylitys voi johtaa ajokortin määräaikaiseen menettämiseen. Opiskelijoiden ajoneuvojen pysäköintiin on varattu vain sivun 14 karttaan merkityt paikat. Oppilaitoksen pihalla kilvin merkityt paikat on varattu muille kuin opiskelijoille. Alueella on vain vähän paikkoja henkilöautojen pysäköintiin. Opiskelijoiden toivotaan kulkevan kouluun muulla kuin omalla autolla pysäköintipaikkojen vähäisyyden vuoksi! VAROVAISUUS TURVAA VAHINGOLTA LIIKENTEESSÄKIN! TYÖTAVAT turvallisiksi!

8 Opinnot ja niiden eteneminen Vastuu opinnoista Vastuu opiskelusta ja opinnoista on opiskelijalla ja hänen huoltajallaan. Tutkinnon suorittaminen edellyttää kaikkien tutkintoon sisältyvien tutkinnon osien suorittamista hyväksytysti. Opiskeluaika Opintojen laajuus on kaikissa nuorisoasteen ammatillisissa tutkinnoissa 120 opintoviikkoa, mikä tarkoittaa kolmen vuoden kokopäivätoimisia opintoja. Valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja selvittävät vuosittain, miten valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat toteutetaan. Työssäoppiminen Opintoihin kuuluu pakollisena vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Pääsääntöisesti työssäoppimisjaksot sijoittuvat toiselle ja kolmannelle vuodelle. Työssäoppimissopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työssäoppimispaikan ja opettajan kanssa. Sopimuspalaverissa määritellään työpaikalla suoritettavat opintokokonaisuudet sekä niiden arviointiperiaatteet. Samoin määritellään ne erityiskohteet, joihin opiskelija haluaa erityisesti tutustua. Palaverissa selvitetään myös käytännön rutiinit kuten työmatkat, ruokailut, työvaatetus, työkalujen ja turvavälineiden tarve yms. KELA korvaa matkat samoin perustein kuin normaalissa opiskelussakin. Korvausanomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen työssäoppimisen alkua. Yhteysopettaja selvittää etukäteen saako opiskelija työssäoppimispaikasta ilmaisen ruoan. Mikäli ruokailu on maksullista tai opiskelija tuo ruoan kotoaan, korvaa oppilaitos siitä 3,00 euroa / päivä. Korvaus suoritetaan työssäoppimisjakson jälkeen, kun yhteysopettajalta on saatu raportti toimistoon. Raision keskustan läheisyydessä olevilta työpaikoilta voi käydä ruokailemassa opistolla. Opiskelijan tekemä työ arvioidaan. Arvioinnin suorittaa työnantaja käyttäen opiston hyväksymää kaavaketta. Arviointi on melko karkea, eikä se näy omana numeronaan opiskelijan todistuksissa. Se on kuitenkin osatekijä eri ammatillisten opintojen arvioinnissa. Opiskelija pitää työssäoppimisajalta kirjallista päiväkirjaa, jossa tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: työpäivän aloitus- ja lopetusajat, tauot, työtehtävät sekä työpaikkaohjaaja. Mahdolliset ongelmatilanteet ja poissaolot tulee myös kirjata. Työssäoppiminen on osa opiskelua eikä siitä makseta opiskelijalle palkkaa. Opiskelijan taloudellinen tukeminen hoidetaan tältäkin ajalta opintotukijärjestelmän puitteissa. Hylätyt tutkinnon osat Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa kaikki tutkinnon osat hyväksytysti. Hylättyjen tutkinnon osien suorittamisesta uudelleen on sovit- 8

9 tava erikseen. Osaamisen tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritettuja opintoja. Opiskelijan tulee hakea opintojen tunnustamista opinto-ohjaajalta tai ko. opintojen opettajalta ennen mainittujen opintojen alkamista. Oppilaitos tekee päätöksen saatuaan opiskelijalta asianmukaiset todistukset aiemmista opinnoista ja vertailtuaan, että opinnot ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia. Tarvittaessa oppilaitos toteaa osaamisen vastaavuuden erilaisin näytöin. Tukiopetus Opiskelija voi saada tukiopetusta sellaisissa opinnoissa, joissa tavoitteiden saavuttaminen normaalin opiskelun aikana ei ole mahdollista. Opettaja voi myös määrätä heikosti menestyvän opiskelijan tukiopetukseen. Myös esimerkiksi sairauden vuoksi tilapäisesti opinnoissa jälkeen jäänyt opiskelija voi saada tukiopetusta. Tukiopetustarve harkitaan jokaisessa tapauksessa erikseen. Arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelijaa, tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opettajille, oppilaitokselle, työelämälle ja laajemmin yhteiskunnalle. Opiskelijan arviointi on laadullista, mikä tarkoittaa, että opiskelijoiden osaamista verrataan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai vastaavat opettajat yhdessä. Työpaikalla järjestettävien koulutusjaksojen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä. Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Opiskelun päättyminen tai keskeytyminen Opinnot voi keskeyttää määräajaksi painavan syyn johdosta. Keskeyttämiseen on anottava lupa rehtorilta. Jos opiskelija ei määräajan kuluessa ilmoittaudu opiskelijaksi, katsotaan hänet eronneeksi. Jos opiskelija haluaa erota, kannattaa hänen aina ensin olla yhteydessä kuraattoriin. Hetkellisen mielijohteen tai pienten vaikeuksien vuoksi ei opiskelupaikasta kannata luopua. Jos eroaminen on välttämätöntä, on opiskelijan täytettävä eroilmoitus, jonka saa opinto-ohjaajalta tai kuraattorilta. Eroamisen yhteydessä opiskelijan on huolehdittava koululta saamiensa tavaroiden palautuksesta takaisin koululle. Jos opiskelija on alaikäinen, on hänen saatava keskeyttämisanomukseen tai eroanomukseen huoltajan lausunto. 9

10 Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut Opiskelukustannukset Tarvittavat opiskelutarvikkeet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja useimmat oppikirjat opiskelija saa lainaksi. Tämä luonnollisesti edellyttää niiden huolellista käsittelyä. Vahingoittuneet kirjat joutuu korvaamaan. Opiskelijat joutuvat kuitenkin ostamaan jotkut keskeiset oppikirjat. Lisäksi on hankittava henkilökohtaisia varusteita ja työkaluja. Opiskelijan on varauduttava lukuvuodessa matkakulujen lisäksi opiskelun aiheuttamiin kustannuksiin, jotka painottuvat opiskelun alkuvaiheeseen. Opiskelutodistukset Opiskelija saa toimistosta Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksia varten tarvittavan ostotodistuksen sekä muut tarvittavat opiskelijatodistukset. Opiskelija voi lunastaa itselleen SAKKI ry:n jäsenkortin. Tarkempia tietoja tämän kortin eduista ja maksuista saa toimistosta tai osoitteesta Ruokailu Opiskelijat saavat maksutta lounaan. Normaalisti iltapäivällä tarjotaan lisäksi kevyt välipala opiskelijoille, joiden työpäivä jatkuu vielä klo 14 jälkeen. Opiskelijan ruoka-aineallergiasta tiedustellaan tulohaastattelun yhteydessä. Tiedot toimitetaan terveydenhoitajalle, joka tutkii tapauksen ja ilmoittaa siitä opiskelijaravintolaan. Opintotuet Opiskelijan täytettyä 17 vuotta hän on oikeutettu valtion opintotukeen. Opintotuen tarkoitus on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin se ei ole vanhempien velvollisuus tai opiskelijan toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotukea myönnetään hakemiskuukauden alusta alkaen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintolaina on laina, jonka opiskelija hakee itse valitsemastaan pankista. Lainan ehdot opiskelija sopii pankin kanssa. Kun valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Sen takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. Opintotuen myöntäminen edellyttää menestymistä opinnoissa. Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen opintonsa viivästyvät siten, että opiskeluaika tulee olennaisesti ylittämään kyseisten opintojen enimmäistukiajan. Lisätietoja saa KELA:n internetsivuilta 10

11 Koulumatkatuki Opiskelijalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada KELAn maksamaa koulumatkatukea yli 10 kilometrin pituisiin koulumatkoihin. Lisätietoja saa KELA:n internetsivuilta Matkatukiasiat kannattaa hoitaa opintotoimistossa heti koulun alettua. Matkatukea myönnetään aikaisintaan lomakkeen jättöpäivää edeltävän kuukauden alusta. Kysy lisää koulumatkatuesta opintotoimistosta. Vakuutusturva Raision ammattiopiston opiskelijat ovat vakuutettuja If-vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutus kattaa teoria-, työ- ja liikuntatunnit sekä koulumatkat. Koulun vakuutukseen kuuluu myös työssäoppiminen. Jos opiskelijalla on työsopimus työnantajan kanssa, sovelletaan opiskelijaan työnantajan vakuutuksia eikä koulun vakuutus ole tällöin voimassa. Liikennevakuutus on kuitenkin se vakuutus, joka ensisijaisesti kattaa liikenteessä tapahtuvat vahingot. 11

12 OpiskelUhuolto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 37a ) Opiskeluhuollon palvelut Raision ammattiopistossa: Kuraattori Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on toimia opiskelijan, perheen ja koko oppilaitoksen tukena. Kuraattorin tehtävä on auttaa opiskelijaa yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa opiskeluun, ihmissuhteisiin, toimeentuloon, asumiseen tai muihin henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan kuraattori voi ohjata opiskelijan myös muiden tukipalveluiden piiriin. Yhteistyö kuraattorin kanssa on luottamuksellista. Kuraattori on tavattavissa ma-pe, mieluiten ajanvarauksella. Ulla Nylund, puh , Opinto-ohjaaja Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opintojen eri vaiheissa. Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai yleistä opintojen ohjausta, joka koskee kaikkia opiskelijoita. Sen tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen ammatillisiin opintoihin ja sitouttaminen itsenäiseen opiskeluun. Ohjauksen tarve korostuu niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on opiskeluvaikeuksia esim. erilaisia oppimiseen liittyviä ongelmia tai poissaoloja. Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen avulla pyritään auttamaan oppimisvaikeuksissa olevia erilaisin tukitoimin. Ohjauksen tärkeimpiä tehtäviä on ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä, auttaa työelämään siirtymisessä ja informoida jatko-opiskelumahdollisuuksista. opo tekniset alat: Sirpa Moisander, puh , opo ravintotalousala: Leena Toivonen, puh , Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhoidon tehtävä on terveyden edistäminen, sairaanhoito ja psykososiaalisen tuen antaminen. Se on opiskelijalle maksutonta toimintaa, jonka piiriin kuuluvat kaikki opistomme opiskelijat. Opiskelijaterveydenhoitoon sisältyy terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset opiskelunsa aloittaville sekä muut terveydenhoitajan palvelut. Terveydenhoitajalle voi hakea sairasvastaanottoajan ma-pe klo Muita kuin sairasvastaanottoaikoja voi varata puhelimitse ma-pe klo ja Tarja Nordlund, puh

13 Lääkäri Lääkärillä on vastaanotto kerran viikossa tiistaisin. Ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta ma-pe puhelin- tai asioimisaikana, puh Psykologi Psykologilla on vastaanotto opistolla joka toinen viikko. Ajanvaraukset terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuoltoryhmä Opistossamme toimii opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijan kasvua ja oppimista sekä ratkoa erilaisia opiskeluun liittyviä ongelmia yhteistyössä opiskelijan, opettajien ja huoltajien kesken. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat vakinaisina jäseninä apulaisrehtori, opintoohjaaja, terveydenhoitaja sekä kuraattori. Tarvittaessa opiskeluhuoltoryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijoita esim. psykologi, sosiaalityöntekijä tai lääkäri. Opiskelija tai huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä kehen tahansa ryhmän jäseneen apua saadakseen. Tapaturman sattuessa Tämä ohje koskee koulussa ja työssäoppimispaikalla tapahtuneita tapaturmia. Vahingoittunut opiskelija lähetetään aina ensisijaisesti Raision terveyskeskukseen (haavat, kolhut, nyrjähdykset, nenäverenvuodot, murtumaepäilyt) koulun omalla autolla, taksilla tai ambulanssilla. Toissijaisena hoitopaikkana voidaan kiireellisissä ja hankalissa tapauksissa käyttää oman kotikunnan terveyskeskusta. Toimistossa täytetään vakuutustodistus opiskelijalle mukaan, jos tapaturma on tapahtunut työtunnilla tai työssäoppimisjakson aikana. Tiedot antaa opiskelija tai opettaja. Kiireellisessä tapauksessa vakuutustodistus lähetetään seuraavana päivänä postitse. Tapaturmailmoitus täytetään tarvittaessa koulun toimistossa. Koulutapaturmasta on välittömästi kerrottava vastaavalle opettajalle! 13

14 EERONKUJA 3:n KARTTA JA PYSÄKÖINTIPAIKAT Numeroidut paikat on varattu henkilökunnan käyttöön. A-merkityt paikat ovat asiakaspaikkoja. Muut kuvaan merkityt paikat ovat vapaasti käytettävissä. Pysäköinti muilla kuin kuvaan merkityillä VAPAILLA paikoilla on kielletty. Koneja metalli Autoosasto C Rakennusosasto Kiinteistötekniikka Kone- ja metalli Sähkö Ravintotalous Sähkö EERONKUJA 14

15 MUUT AMMATTIOPISTON TOIMIPISTEET PUROKATU 9 Purokatu 9:ssä Kruunukeskuksen kiinteistössä sijaitsevat sähkö- ja automaatiotekniikan työsalit. RAKENNUSTYÖMAAT Eeronkujan ja Purokadun opetustilojen lisäksi Raision ammattiopistolla on omakotitalorakennustyömaita useissa kohteissa. Rakennus- ja sähköosaston opetusta tapahtuu myös työmailla.

16 Järjestyssääntö Oppilaitoksessa työskentelevien tulee yhteistyössä vaikuttaa opiskelun, opetuksen ja oppilaitoksen muun toiminnan kehittämiseen. Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat määräykset ja noudattaa niitä. A. JÄRJESTYSSÄÄNNÖN SOVELTAMISALUE 1. Järjestyssääntöä sovelletaan työjärjestyksen mukaisina työpäivinä, opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulun alueella. 2. Koulun järjestyssäännöt täydentävät lakia siltä osin kuin laissa ei ole otettu kantaa ko. asiaan. Näyttökokeiden järjestämisessä sovelletaan lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) sekä asetusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998). B. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET 1. Oppilaitoksen toimintaan ovat velvollisia osallistumaan opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. 2. Opetus, siihen liittyvät harjoitustunnit ja työssäoppimisen työajat alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna ajankohtana. 3. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osoittaa hyvää käytöstä ja jokainen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 4. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 5. Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan oppilaitoksen määräyksiä ja muita erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita asia koskee. C. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella, opintokäynneillä, työssäoppimisjakson aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella. 16

17 Lukujärjestykset Jakso 1 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Jakso 2 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 17

18 Jakso 3 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Jakso 4 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 18

19 Poissaolot ja myöhästymiset Poissa- Päivä olo- Myöhästynyt tunnit h min Poissaolon syy Huoltajan allekirjoitus Tark. Tunteja lukuv. alusta 19

20 Poissaolot ja myöhästymiset Poissa- Päivä olo- Myöhästynyt tunnit h min Poissaolon syy Huoltajan allekirjoitus Tark. Tunteja lukuv. alusta

21 Poissaolojen korvaaminen Poissaolopäivä Tuntimäärä Korvaus Opettaja

22 Poissaolopäivä Tuntimäärä Korvaus Opettaja

23 Opiskelijan huoltajalle Nuorenne on nyt opiskelemassa Raision ammattiopistossa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö auttaa antamaan nuorellenne mahdollisimman hyvät lähtökohdat ammattiin ja itsenäiseen elämään. Keskeisinä arvoina opetuksessamme ja kasvatuksessamme ovat osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto. Oppiminen on kaksipuolinen tapahtuma ja sen tulos on viime kädessä kiinni opiskelijasta. Henkilöstömme pyrkii parhaansa mukaan opastamaan nuortanne tulevan ammatin ja elämänkin perustaitojen, -tietojen ja asenteiden omaksumisessa. Peruskoulun lempeyteen ja pitkämielisyyteen ei kuitenkaan ole varaa elinkeinoelämässä eikä ammatillisessa koulutuksessa. Toivomme teidänkin osaltanne korostavan tätä nuorellenne sekä tukevan ja kannustavan häntä ja meitä tulevina yhteisinä lukuvuosina. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmille järjestämme vanhempainillan, johon lähetämme erillisen kutsun. Tällöin voitte keskustella kanssamme kaikista nuorenne opiskeluun liittyvistä asioista. Toivomme teidän tutustuvan tähän oppaaseen huolella. Lisätietoja ja täsmennyksiä tämän oppaan tietoihin saa opistolta. Olen tutustunut opiskelijan oppaaseen. Opiskelijan nimi: Päiväys: Huoltajan allekirjoitus: Nimen selvennys: 23

24 Raseko - Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision ammattiopiston omistaa Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Sen jäsenkuntia ovat Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Koulutuskuntayhtymän muut yksiköt ovat: Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto Naantalin ammattiopisto Raision kauppaopisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Raision seudun oppisopimustoimisto Johtava rehtori Maria Taipale, puh Raision ammattiopisto Eeronkuja 3, RAISIO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO ahden tutkinnon opinnot ( kaksoistutkinto ) Lapuan opetuspisteessä Sedu Lapuan opiskelijana sinulla on mahdollisuus ilmoittautua kaksoistutkinnon suorittajaksi. Peruskoulun opintomenestykselle ei ole asetettu

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot