OPISKELIJAN OPAS OPIS- KELI- JAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS OPIS- KELI- JAN OPAS

2 TERVETULOA OPISKELEMAAN RAISION AMMATTIOPISTOON! Tähän opinto-oppaaseen on koottu tärkeää tietoa opinnoista, opiskelukäytännöistä ja oppimisen tukipalveluista Raision ammattiopistossa. Tutustu oppaaseen huolellisesti opintojen alkaessa! Sisällysluettelo Yhteystiedot...3 Työpäiväsuunnitelma...4 Opintojen rakenne...5 Kaksoistutkintomahdollisuus...5 Päivittäinen työskentely...6 Oppitunnit ja lukujärjestykset Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot Työvaatetus Työturvallisuus Muiden ihmisten huomioiminen Liikkuminen ja pysäköinti Opinnot ja niiden eteneminen...8 Vastuu opinnoista Opiskeluaika Valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Työssäoppiminen Hylätyt tutkinnon osat Osaamisen tunnustaminen Tukiopetus Arviointi Opiskelun päättyminen tai keskeytyminen Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut...10 Opiskeluhuolto...12 Kartta Eeronkuja 3 kiinteistöön...14 Muut Raision ammattiopiston toimipisteet...15 Järjestyssääntö...16 Lukujärjestyspohjat...17 Poissaolokaavakkeet...19 Poissaolojen korvaukset...21 Opiskelijan huoltajalle...23

3 tärkeät Yhteystiedot Nimi Ryhmä Perustutkinto Tutkinto Ryhmänohjaaja puhelinnumero Koulutuspäällikkö puhelinnumero Opettaja puhelinnumero Opettaja puhelinnumero Toimisto Terveydenhoitaja Tarja Nordlund Opinto-ohjaaja Sirpa Moisander, tekniset alat Opinto-ohjaaja Leena Toivonen, ravintotalousala Kuraattori Ulla Nylund Rehtori Kauko Manninen Koulun osoite: Toimisto: Raision ammattiopisto Eeronkuja 3 Henkilökunta: Raisio 3

4 Työpäiväsuunnitelma lukuvuodeksi SYYSLUKUKAUSI 2014 Lukuvuoden aloitus tiistaina vuoden opiskelijoiden huoltajille vanhempainilta keskiviikkona klo 18 Syysloma viikko 42 eli ma 13. pe Avoimien ovien päivä / ilta torstaina Lukukausi päättyy lauantaina KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona Talviloma viikko 8 eli ma 16. pe Lukuvuoden päätöspäivä lauantai JAKSOT Jakso (syyslomaviikko 42) Jakso Jakso (talvilomaviikko 8) Jakso

5 Opintojen rakenne OPINTOJEN RAKENNE 120 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Teoriaa ja käytännön opintoja suuntautumisen mukaan. Työssäoppiminen ov. Opinnäyte 2-7 ov. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov äidinkieli, ruotsi, englanti / matematiikka, fysiikka, kemia / yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto / terveystieto ja liikunta / taide ja kulttuuri VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Kaksoistutkinto Raision ammattiopistoon opiskelijaksi hyväksytty voi halutessaan suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Lukuvuoden alkaessa järjestetään kaikille halukkaille kaksoistutkinnon infotilaisuus, jolloin tapahtuu myös lopullinen ilmoittautuminen kaksoistutkintoon. Edellytykset Edellytyksenä kaksoistutkintoa suorittavalle on, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,5. Syyslukukaudella kaksoistutkinto-opiskelijat suorittavat ensin ns. lukioon valmentavat kurssit. Näiden kurssien suoritusten perusteella valitaan ne opiskelijat, jotka hyväksytään suorittamaan kaksoistutkintoa. Edellytyksenä valinnalle on, että valmentavien kurssien keskiarvo on vähintään 7,0. Kaksoistutkinnon rakenne Raision ammattiopistossa Ylioppilastutkintoon täytyy suorittaa hyväksytysti vähintään neljän aineen ylioppilaskoe. Raision lukion ja Raision ammattiopiston kaksoistutkintomallissa äidinkieli ja englanti ovat kaikille pakollisia. Kaksi muuta ainetta on valittava seuraavista: matematiikka, ruotsi, fysiikka, terveystieto. Lukion tunnit pidetään Raision lukiossa klo välisenä aikana. Lukiossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammattiopistossa. 5

6 Päivittäinen työskentely Oppitunnit ja lukujärjestykset Opiskelijoille annetaan lukujärjestys, jota opiskelussa noudatetaan. Lukujärjestykseen voi tulla muutoksia erilaisista tarpeista johtuen. Kouluvuosi on jaettu neljään jaksoon, joissa on tarvittaessa erilaiset lukujärjestykset. Opiskelijalla on oltava mukanaan oppitunnilla tarvittavat välineet oppitunnin alkaessa. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia. Koulupäivään sisältyy ruokailutauko 30 minuuttia ja tarvittavat muut tauot opettajan antamien ohjeiden ja työelämän käytäntöjen mukaisesti. Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 34) Opiskelijan on oltava vastuuntuntoinen ja aktiivinen työryhmän jäsen ja hänellä on oltava oikea asenne työntekoon niin, että hän on täsmällinen ja noudattaa työaikoja (Opetushallituksen määräys 33/011/2000). Työelämän vaatiessa työntekijöiltään säännöllisyyttä on myös oppilaitoksien noudatettava yrityksien käytäntöä. Myös opintotukiviranomaiset vaativat tarkkaa opiskelijan opiskelun edistymisen (poissaolojen) seurantaa opintososiaalisten etuuksien maksamista varten. Työvaatetus Opiskelijan on pukeuduttava työskentelytilanteen edellyttämällä tavalla. Opiskelijan on varauduttava työskentelemään joka päivä opintojen edellyttämissä töissä, koska lukujärjestykseen voi tulla muutoksia. Ty ö v a a t t e i d e n puhtaudesta ja kunnosta huolehtivat opiskelijat itse tai heidän huoltajansa. KÄYTÄ suojaimia! Työturvallisuus Koulussa annetaan yleisiä, työpaikkakohtaisia ja tehtäväkohtaisia työturvallisuusohjeita, joita kaikkien on ehdottomasti noudatettava. Työturvallisuus on kiinni jokaisen omasta toiminnasta. Jokaisen on itse huolehdittava aina kussakin tilanteessa turvallisesta työskentelystä. Työt on tehtävä maltillisesti, sillä turvallinen työskentelytapa ei koskaan hidasta työtä. Kaikenlainen leikkiminen työ- ja opiskelutiloissa vaarantaa työturvallisuuden. Työskentelyn turvallisuutta voi huomattavasti parantaa panostamalla työn valmisteluun.

7 Muiden ihmisten huomioiminen Käyttäytymisessä noudatetaan normaaleja hyviä käytöstapoja ja otetaan huomioon kanssaihmiset. Eräissä suhteissa olemme ehkä vähän vanhakantaisia, joten lippalakin tai pipon - olipa se kuinka muodikas ja rakas tahansa - päässä pitäminen on kielletty ruokalassa, luokissa ja toimistotiloissa. Herrasmies ei yleensäkään esiinny sisätiloissa lakki päässä, ellei se liity työturvallisuuteen tai työhygieniaan. Jokainen saa meillä olla oma yksilönsä, mutta opiston järjestyssääntöjä on kaikkien noudatettava. Erityisen jyrkästi suhtaudumme toisten henkiseen tai fyysiseen kiusaamiseen. Toistuessaan se varsin nopeasti aiheuttaa kiusaajan erottamisen. Kiusatuksi itsensä tuntevan on syytä kertoa siitä ryhmänohjaajalleen, jotta tämä voi ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Liikkuminen ja pysäköinti Ajoneuvojen kuljettajien on piha- ja lähialueilla noudatettava erityistä varovaisuutta. Erityisesti on huomattava, että oppilaitokseen Nesteentieltä johtavalla katuosuudella on nopeusrajoituksena 30 km/h, josta 50 % ylitys voi johtaa ajokortin määräaikaiseen menettämiseen. Opiskelijoiden ajoneuvojen pysäköintiin on varattu vain sivun 14 karttaan merkityt paikat. Oppilaitoksen pihalla kilvin merkityt paikat on varattu muille kuin opiskelijoille. Alueella on vain vähän paikkoja henkilöautojen pysäköintiin. Opiskelijoiden toivotaan kulkevan kouluun muulla kuin omalla autolla pysäköintipaikkojen vähäisyyden vuoksi! VAROVAISUUS TURVAA VAHINGOLTA LIIKENTEESSÄKIN! TYÖTAVAT turvallisiksi!

8 Opinnot ja niiden eteneminen Vastuu opinnoista Vastuu opiskelusta ja opinnoista on opiskelijalla ja hänen huoltajallaan. Tutkinnon suorittaminen edellyttää kaikkien tutkintoon sisältyvien tutkinnon osien suorittamista hyväksytysti. Opiskeluaika Opintojen laajuus on kaikissa nuorisoasteen ammatillisissa tutkinnoissa 120 opintoviikkoa, mikä tarkoittaa kolmen vuoden kokopäivätoimisia opintoja. Valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja selvittävät vuosittain, miten valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat toteutetaan. Työssäoppiminen Opintoihin kuuluu pakollisena vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Pääsääntöisesti työssäoppimisjaksot sijoittuvat toiselle ja kolmannelle vuodelle. Työssäoppimissopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työssäoppimispaikan ja opettajan kanssa. Sopimuspalaverissa määritellään työpaikalla suoritettavat opintokokonaisuudet sekä niiden arviointiperiaatteet. Samoin määritellään ne erityiskohteet, joihin opiskelija haluaa erityisesti tutustua. Palaverissa selvitetään myös käytännön rutiinit kuten työmatkat, ruokailut, työvaatetus, työkalujen ja turvavälineiden tarve yms. KELA korvaa matkat samoin perustein kuin normaalissa opiskelussakin. Korvausanomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen työssäoppimisen alkua. Yhteysopettaja selvittää etukäteen saako opiskelija työssäoppimispaikasta ilmaisen ruoan. Mikäli ruokailu on maksullista tai opiskelija tuo ruoan kotoaan, korvaa oppilaitos siitä 3,00 euroa / päivä. Korvaus suoritetaan työssäoppimisjakson jälkeen, kun yhteysopettajalta on saatu raportti toimistoon. Raision keskustan läheisyydessä olevilta työpaikoilta voi käydä ruokailemassa opistolla. Opiskelijan tekemä työ arvioidaan. Arvioinnin suorittaa työnantaja käyttäen opiston hyväksymää kaavaketta. Arviointi on melko karkea, eikä se näy omana numeronaan opiskelijan todistuksissa. Se on kuitenkin osatekijä eri ammatillisten opintojen arvioinnissa. Opiskelija pitää työssäoppimisajalta kirjallista päiväkirjaa, jossa tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: työpäivän aloitus- ja lopetusajat, tauot, työtehtävät sekä työpaikkaohjaaja. Mahdolliset ongelmatilanteet ja poissaolot tulee myös kirjata. Työssäoppiminen on osa opiskelua eikä siitä makseta opiskelijalle palkkaa. Opiskelijan taloudellinen tukeminen hoidetaan tältäkin ajalta opintotukijärjestelmän puitteissa. Hylätyt tutkinnon osat Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa kaikki tutkinnon osat hyväksytysti. Hylättyjen tutkinnon osien suorittamisesta uudelleen on sovit- 8

9 tava erikseen. Osaamisen tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritettuja opintoja. Opiskelijan tulee hakea opintojen tunnustamista opinto-ohjaajalta tai ko. opintojen opettajalta ennen mainittujen opintojen alkamista. Oppilaitos tekee päätöksen saatuaan opiskelijalta asianmukaiset todistukset aiemmista opinnoista ja vertailtuaan, että opinnot ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia. Tarvittaessa oppilaitos toteaa osaamisen vastaavuuden erilaisin näytöin. Tukiopetus Opiskelija voi saada tukiopetusta sellaisissa opinnoissa, joissa tavoitteiden saavuttaminen normaalin opiskelun aikana ei ole mahdollista. Opettaja voi myös määrätä heikosti menestyvän opiskelijan tukiopetukseen. Myös esimerkiksi sairauden vuoksi tilapäisesti opinnoissa jälkeen jäänyt opiskelija voi saada tukiopetusta. Tukiopetustarve harkitaan jokaisessa tapauksessa erikseen. Arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelijaa, tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opettajille, oppilaitokselle, työelämälle ja laajemmin yhteiskunnalle. Opiskelijan arviointi on laadullista, mikä tarkoittaa, että opiskelijoiden osaamista verrataan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai vastaavat opettajat yhdessä. Työpaikalla järjestettävien koulutusjaksojen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä. Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Opiskelun päättyminen tai keskeytyminen Opinnot voi keskeyttää määräajaksi painavan syyn johdosta. Keskeyttämiseen on anottava lupa rehtorilta. Jos opiskelija ei määräajan kuluessa ilmoittaudu opiskelijaksi, katsotaan hänet eronneeksi. Jos opiskelija haluaa erota, kannattaa hänen aina ensin olla yhteydessä kuraattoriin. Hetkellisen mielijohteen tai pienten vaikeuksien vuoksi ei opiskelupaikasta kannata luopua. Jos eroaminen on välttämätöntä, on opiskelijan täytettävä eroilmoitus, jonka saa opinto-ohjaajalta tai kuraattorilta. Eroamisen yhteydessä opiskelijan on huolehdittava koululta saamiensa tavaroiden palautuksesta takaisin koululle. Jos opiskelija on alaikäinen, on hänen saatava keskeyttämisanomukseen tai eroanomukseen huoltajan lausunto. 9

10 Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut Opiskelukustannukset Tarvittavat opiskelutarvikkeet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja useimmat oppikirjat opiskelija saa lainaksi. Tämä luonnollisesti edellyttää niiden huolellista käsittelyä. Vahingoittuneet kirjat joutuu korvaamaan. Opiskelijat joutuvat kuitenkin ostamaan jotkut keskeiset oppikirjat. Lisäksi on hankittava henkilökohtaisia varusteita ja työkaluja. Opiskelijan on varauduttava lukuvuodessa matkakulujen lisäksi opiskelun aiheuttamiin kustannuksiin, jotka painottuvat opiskelun alkuvaiheeseen. Opiskelutodistukset Opiskelija saa toimistosta Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksia varten tarvittavan ostotodistuksen sekä muut tarvittavat opiskelijatodistukset. Opiskelija voi lunastaa itselleen SAKKI ry:n jäsenkortin. Tarkempia tietoja tämän kortin eduista ja maksuista saa toimistosta tai osoitteesta Ruokailu Opiskelijat saavat maksutta lounaan. Normaalisti iltapäivällä tarjotaan lisäksi kevyt välipala opiskelijoille, joiden työpäivä jatkuu vielä klo 14 jälkeen. Opiskelijan ruoka-aineallergiasta tiedustellaan tulohaastattelun yhteydessä. Tiedot toimitetaan terveydenhoitajalle, joka tutkii tapauksen ja ilmoittaa siitä opiskelijaravintolaan. Opintotuet Opiskelijan täytettyä 17 vuotta hän on oikeutettu valtion opintotukeen. Opintotuen tarkoitus on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin se ei ole vanhempien velvollisuus tai opiskelijan toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotukea myönnetään hakemiskuukauden alusta alkaen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintolaina on laina, jonka opiskelija hakee itse valitsemastaan pankista. Lainan ehdot opiskelija sopii pankin kanssa. Kun valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Sen takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. Opintotuen myöntäminen edellyttää menestymistä opinnoissa. Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen opintonsa viivästyvät siten, että opiskeluaika tulee olennaisesti ylittämään kyseisten opintojen enimmäistukiajan. Lisätietoja saa KELA:n internetsivuilta 10

11 Koulumatkatuki Opiskelijalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada KELAn maksamaa koulumatkatukea yli 10 kilometrin pituisiin koulumatkoihin. Lisätietoja saa KELA:n internetsivuilta Matkatukiasiat kannattaa hoitaa opintotoimistossa heti koulun alettua. Matkatukea myönnetään aikaisintaan lomakkeen jättöpäivää edeltävän kuukauden alusta. Kysy lisää koulumatkatuesta opintotoimistosta. Vakuutusturva Raision ammattiopiston opiskelijat ovat vakuutettuja If-vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutus kattaa teoria-, työ- ja liikuntatunnit sekä koulumatkat. Koulun vakuutukseen kuuluu myös työssäoppiminen. Jos opiskelijalla on työsopimus työnantajan kanssa, sovelletaan opiskelijaan työnantajan vakuutuksia eikä koulun vakuutus ole tällöin voimassa. Liikennevakuutus on kuitenkin se vakuutus, joka ensisijaisesti kattaa liikenteessä tapahtuvat vahingot. 11

12 OpiskelUhuolto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 37a ) Opiskeluhuollon palvelut Raision ammattiopistossa: Kuraattori Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on toimia opiskelijan, perheen ja koko oppilaitoksen tukena. Kuraattorin tehtävä on auttaa opiskelijaa yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa opiskeluun, ihmissuhteisiin, toimeentuloon, asumiseen tai muihin henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan kuraattori voi ohjata opiskelijan myös muiden tukipalveluiden piiriin. Yhteistyö kuraattorin kanssa on luottamuksellista. Kuraattori on tavattavissa ma-pe, mieluiten ajanvarauksella. Ulla Nylund, puh , Opinto-ohjaaja Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opintojen eri vaiheissa. Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai yleistä opintojen ohjausta, joka koskee kaikkia opiskelijoita. Sen tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen ammatillisiin opintoihin ja sitouttaminen itsenäiseen opiskeluun. Ohjauksen tarve korostuu niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on opiskeluvaikeuksia esim. erilaisia oppimiseen liittyviä ongelmia tai poissaoloja. Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen avulla pyritään auttamaan oppimisvaikeuksissa olevia erilaisin tukitoimin. Ohjauksen tärkeimpiä tehtäviä on ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä, auttaa työelämään siirtymisessä ja informoida jatko-opiskelumahdollisuuksista. opo tekniset alat: Sirpa Moisander, puh , opo ravintotalousala: Leena Toivonen, puh , Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhoidon tehtävä on terveyden edistäminen, sairaanhoito ja psykososiaalisen tuen antaminen. Se on opiskelijalle maksutonta toimintaa, jonka piiriin kuuluvat kaikki opistomme opiskelijat. Opiskelijaterveydenhoitoon sisältyy terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset opiskelunsa aloittaville sekä muut terveydenhoitajan palvelut. Terveydenhoitajalle voi hakea sairasvastaanottoajan ma-pe klo Muita kuin sairasvastaanottoaikoja voi varata puhelimitse ma-pe klo ja Tarja Nordlund, puh

13 Lääkäri Lääkärillä on vastaanotto kerran viikossa tiistaisin. Ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta ma-pe puhelin- tai asioimisaikana, puh Psykologi Psykologilla on vastaanotto opistolla joka toinen viikko. Ajanvaraukset terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuoltoryhmä Opistossamme toimii opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijan kasvua ja oppimista sekä ratkoa erilaisia opiskeluun liittyviä ongelmia yhteistyössä opiskelijan, opettajien ja huoltajien kesken. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat vakinaisina jäseninä apulaisrehtori, opintoohjaaja, terveydenhoitaja sekä kuraattori. Tarvittaessa opiskeluhuoltoryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijoita esim. psykologi, sosiaalityöntekijä tai lääkäri. Opiskelija tai huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä kehen tahansa ryhmän jäseneen apua saadakseen. Tapaturman sattuessa Tämä ohje koskee koulussa ja työssäoppimispaikalla tapahtuneita tapaturmia. Vahingoittunut opiskelija lähetetään aina ensisijaisesti Raision terveyskeskukseen (haavat, kolhut, nyrjähdykset, nenäverenvuodot, murtumaepäilyt) koulun omalla autolla, taksilla tai ambulanssilla. Toissijaisena hoitopaikkana voidaan kiireellisissä ja hankalissa tapauksissa käyttää oman kotikunnan terveyskeskusta. Toimistossa täytetään vakuutustodistus opiskelijalle mukaan, jos tapaturma on tapahtunut työtunnilla tai työssäoppimisjakson aikana. Tiedot antaa opiskelija tai opettaja. Kiireellisessä tapauksessa vakuutustodistus lähetetään seuraavana päivänä postitse. Tapaturmailmoitus täytetään tarvittaessa koulun toimistossa. Koulutapaturmasta on välittömästi kerrottava vastaavalle opettajalle! 13

14 EERONKUJA 3:n KARTTA JA PYSÄKÖINTIPAIKAT Numeroidut paikat on varattu henkilökunnan käyttöön. A-merkityt paikat ovat asiakaspaikkoja. Muut kuvaan merkityt paikat ovat vapaasti käytettävissä. Pysäköinti muilla kuin kuvaan merkityillä VAPAILLA paikoilla on kielletty. Koneja metalli Autoosasto C Rakennusosasto Kiinteistötekniikka Kone- ja metalli Sähkö Ravintotalous Sähkö EERONKUJA 14

15 MUUT AMMATTIOPISTON TOIMIPISTEET PUROKATU 9 Purokatu 9:ssä Kruunukeskuksen kiinteistössä sijaitsevat sähkö- ja automaatiotekniikan työsalit. RAKENNUSTYÖMAAT Eeronkujan ja Purokadun opetustilojen lisäksi Raision ammattiopistolla on omakotitalorakennustyömaita useissa kohteissa. Rakennus- ja sähköosaston opetusta tapahtuu myös työmailla.

16 Järjestyssääntö Oppilaitoksessa työskentelevien tulee yhteistyössä vaikuttaa opiskelun, opetuksen ja oppilaitoksen muun toiminnan kehittämiseen. Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat määräykset ja noudattaa niitä. A. JÄRJESTYSSÄÄNNÖN SOVELTAMISALUE 1. Järjestyssääntöä sovelletaan työjärjestyksen mukaisina työpäivinä, opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulun alueella. 2. Koulun järjestyssäännöt täydentävät lakia siltä osin kuin laissa ei ole otettu kantaa ko. asiaan. Näyttökokeiden järjestämisessä sovelletaan lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) sekä asetusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998). B. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET 1. Oppilaitoksen toimintaan ovat velvollisia osallistumaan opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. 2. Opetus, siihen liittyvät harjoitustunnit ja työssäoppimisen työajat alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna ajankohtana. 3. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osoittaa hyvää käytöstä ja jokainen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 4. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 5. Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan oppilaitoksen määräyksiä ja muita erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita asia koskee. C. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella, opintokäynneillä, työssäoppimisjakson aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella. 16

17 Lukujärjestykset Jakso 1 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Jakso 2 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 17

18 Jakso 3 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Jakso 4 KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 18

19 Poissaolot ja myöhästymiset Poissa- Päivä olo- Myöhästynyt tunnit h min Poissaolon syy Huoltajan allekirjoitus Tark. Tunteja lukuv. alusta 19

20 Poissaolot ja myöhästymiset Poissa- Päivä olo- Myöhästynyt tunnit h min Poissaolon syy Huoltajan allekirjoitus Tark. Tunteja lukuv. alusta

21 Poissaolojen korvaaminen Poissaolopäivä Tuntimäärä Korvaus Opettaja

22 Poissaolopäivä Tuntimäärä Korvaus Opettaja

23 Opiskelijan huoltajalle Nuorenne on nyt opiskelemassa Raision ammattiopistossa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö auttaa antamaan nuorellenne mahdollisimman hyvät lähtökohdat ammattiin ja itsenäiseen elämään. Keskeisinä arvoina opetuksessamme ja kasvatuksessamme ovat osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto. Oppiminen on kaksipuolinen tapahtuma ja sen tulos on viime kädessä kiinni opiskelijasta. Henkilöstömme pyrkii parhaansa mukaan opastamaan nuortanne tulevan ammatin ja elämänkin perustaitojen, -tietojen ja asenteiden omaksumisessa. Peruskoulun lempeyteen ja pitkämielisyyteen ei kuitenkaan ole varaa elinkeinoelämässä eikä ammatillisessa koulutuksessa. Toivomme teidänkin osaltanne korostavan tätä nuorellenne sekä tukevan ja kannustavan häntä ja meitä tulevina yhteisinä lukuvuosina. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmille järjestämme vanhempainillan, johon lähetämme erillisen kutsun. Tällöin voitte keskustella kanssamme kaikista nuorenne opiskeluun liittyvistä asioista. Toivomme teidän tutustuvan tähän oppaaseen huolella. Lisätietoja ja täsmennyksiä tämän oppaan tietoihin saa opistolta. Olen tutustunut opiskelijan oppaaseen. Opiskelijan nimi: Päiväys: Huoltajan allekirjoitus: Nimen selvennys: 23

24 Raseko - Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision ammattiopiston omistaa Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Sen jäsenkuntia ovat Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Koulutuskuntayhtymän muut yksiköt ovat: Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto Naantalin ammattiopisto Raision kauppaopisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Raision seudun oppisopimustoimisto Johtava rehtori Maria Taipale, puh Raision ammattiopisto Eeronkuja 3, RAISIO

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Tampereen yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid

Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid www.vao.fi www.vyi.fi OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Ryhmä: Muistiinpanoja: Jaksot 1. jakso 11.8.2014-17.10.2014

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014-2015

OPINTO-OPAS 2014-2015 OPINTO-OPAS 2014-2015 2 OULUN PALVELUALAN OPISTON KEHITYSPOLKU OULUN MARTTAKOULUN PERUSTAMINEN 1.3.1942 12 OPISKELIJAA PERHEENEMÄNTÄKOULUTUSTA VALION HENKILÖKUNNAN RUOKALA ENSIMMÄISENÄ TOIMITILANA POROPUTAAN

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan TYA-oppilaitokset on Turun Aikuisopetuskeskus Oy:n ja M.S.F-oppilaitos Oy:n muodostama koulutusyhteenliittymä, joka järjestää sosiaali-,

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2014 2015 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORILLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. Oulun Diakoniaopisto. Ylitornio

OPISKELIJAN OPAS. Oulun Diakoniaopisto. Ylitornio OPISKELIJAN OPAS Oulun Diakoniaopisto Oulu Ylitornio 1 2 2 Opiskelijan opas Oulun Diakoniaopiston opiskelijoille Tervetuloa opiskelemaan Oulun Diakoniaopistoon Toivomme, että opiskelun aloittaminen sujuu

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE

OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE 2012-2013 LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TÄRKEÄT NIMET JA NUMEROT NÄRVÅRDSTUDERANDES VIKTIGA NAMN OCH NUMMER Nimi / Namn Ryhmä / Grupp Ryhmänohjaaja / Gruppledare. Opinto-ohjaaja / Studiehandledare..

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot