KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014 ASIA LIITE 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 37 TAINION KOULUN HANKESUUNNITELMA 38 KUNNANVIRASTON KIINNIPITÄMINEN KESÄLLÄ SEPPO SEKIN EROANOMUS VIITASAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA 40 STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ VUONNA LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 42 LAUSUNTO MAAKUNTASTRATEGIALUONNOKSESTA POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N LAUSUNTOPYYNTÖ ICT-PALVELUJEN SEUDULLISESTA KEHITTÄMISESTÄ LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 45 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 46 ILMOITUSASIAT 47 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUS- YHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanhallituksen kokoushuone x Erkki Leppänen, pj. Ossi Hämäläinen, vj. x Risto Holm, II vpj. Pentti Aaltonen, vj. x Asko Kauppinen, I vpj. Ari Simonen, vj. x Marjatta Liimatainen Hanna Urpilainen, vj. x Kirsti Möttönen Minna Minkkinen, vj. x Heikki Näsi Jari Haapaniemi, vj. x Riitta Sarén Orvokki Karstinen, vj. x Olavi Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja - Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja x Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja x Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä x Jukka Hertteli, tekninen johtaja x Hanna-Kaisa Pekkarinen, sivistysjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 36 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kirsti Möttönen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Asko Kauppinen Allekirjoitus

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 35 Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 36 Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Asko Kauppisen ja Kirsti Möttösen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 TAINION KOULUN HANKESUUNNITELMA Teknltk Kivijärven kunnan koko esi- ja perusopetuksen tavoitteena on muuttaa yhteisiin tiloihin Tainion koulun peruskorjauksen jälkeen. Kunnan investointiohjelmassa on varattu euron määräraha vuonna 2014 tehtäviin koulun korjauksiin. Kouluremontin hankesuunnitelman on valmistellut Veli-Matti Hokkanen, PTS-Kiinteistötekniikka Oy ja sen arkkitehtisuunnittelun arkkitehti Tero Wéman, Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä yhdessä hanketyöryhmän kanssa. Suunnitelmaluonnos valmistuu mennessä, ja se jaetaan lautakunnalle sähköpostitse Kouluhankkeelle on tarkoitus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön oppilaitosten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin kohdennettua valtionavustusta. Ministeriön hakuohjeen mukaan valtionavustusta voidaan myöntää enintään 25 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos hankkeen kustannukset ovat vähintään ,00. Hakemukset on toimitettava OKM:lle ja aluehallintovirastoon viimeistään mennessä. Hankesuunnitelmassa esitetty aikataulu on alustava ja tulee täsmentymään suunnittelun edetessä. Hankkeen aikataulun on arvioitu olevan seuraavanlainen: hankesuunnittelu 12/ /2014 päätös hankkeen käynnistämisestä 02/2014 suunnittelijoiden kilpailutus 03/2014 suunnittelijoiden valinnat, huomioituna valitusaika päätöksistä 04/2014 suunnitteluvaihe 04/ /2014 urakkakilpailutus 08/ /2014 urakoitsijavalinnat, huomioituna valitusaika päätöksistä 10/2014 urakkasopimukset 10/2014 urakka-aika 10/ /2015 tuuletusaika 09/2015 käyttöönotto 10/2015 Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Lautakunta tutustuu hankesuunnitelmaluonnokseen ja hyväksyy valtionavustuksen hakemisen sen mukaisesti. Lopullinen hankesuunnitelma esitetään kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi sen valmistumisen jälkeen.

7 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sirkka Kauppinen ja Hanna-Kaisa Pekkarinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:11. Toimeksi Tiedoksi Jukka Hertteli Sivltk Tainion kouluremontin hankesuunnitelma on valmistunut ja se on toimitettu valtionavustushakemuksen mukana aluehallintovirastoon ja OKM:lle Suunnitelma oheismateriaaleineen on toimitettu lautakunnalle sähköpostitse , ja se löytyy myös netistä osoitteesta nnitelma_liitteet.pdf Suunnitelma sisältää valtionavustuksen hakuohjeen mukaisesti kaikkien kuntotutkimuksissa esille tulleiden vikojen ja vaurioiden korjaamisen. Sen perusteella on tarkoitus uusia julkisivuverhoukset sekä ulkoseinien eristeet, kapseloida alapohja kauttaaltaan, uusia yläpohjan eristeet ja vesikatto sekä asentaa ilmanvaihtojärjestelmä, jonka tavoitteena on sisäilmaluokituksen S2-luokan taso. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat tilamuutokset siten, että kaikki Kivijärven esi- ja perusopetuksen oppilaat siirtyvät remontin jälkeen Tainion kouluun. Kunnan investointiohjelmassa Tainion kouluun varattu euron määrärahavaraus sisältää ainoastaan vesikaton uusimisen, ilmanvaihdon ja hyvin pienimuotoiset tilamuutokset. Hankkeen suunnitelman mukainen laskennallinen tavoitehinta on euroa (alv 0%). Kustannuksista 40 % (noin 1,5 M ) on arvioitu kohdentuvan vuodelle 2014 ja loput (noin 2,3 M ) vuodelle Mikäli valtionavustus saadaan hankeelle täytenä 25 %, sen osuus kokonaiskustannuksista on euroa. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta tutustuu hankesuunnitelman ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta esittää, että kunnan investointiohjelmaan varataan Tainion koulun sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin seuraavat määrärahavaraukset

8 Vuosi Brutto Avustus Nettomääräraha yhteensä ja että tähän hankkeeseen siirretään käytettäväksi investointiohjelmassa jo vuodelle 2014 Tainion kouluun varattu euron määräraha. Hyväksyttiin yksimielisesti. Erkki Leppänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja Pekka Helppikangas ja Jukka Hertteli pykälän käsittelyn jälkeen klo TOIMEKSI Päivi Sagulin TIEDOKSI Khall 37 Valtuuston iltakoulussa käydyn keskustelun pohjalta on laadittu päivätty versio 1.5 hankesuunnitelmasta, jonka mukainen laskennallinen tavoitehinta on (alv. 0 %). Kustannuksista 40 % (noin 1,7 meuroa) on arvioitu kohdentuvan vuodelle 2014 ja loput (noin 2,5 meuroa) vuodelle Mikäli valtionavustus saadaan hankkeelle täytenä 25 %, sen osuus kokonaiskustannuksista on (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan esityksen hyväksymistä hankesuunnitelman 1.5-version mukaisena niin, että kunnan investointiohjelmaan tehdään Tainion koulun sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin määrärahavaraukset seuraavasti Vuosi Brutto Avustus Nettomääräraha Yhteensä

9 Kauppinen Holmin kannattamana esitti, että rakennetaan saneeraamisen sijaan uusi koulurakennus. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanhallitus hyväksyi äänin 5-2 (Leppänen, Näsi, Liimatainen, Saren, Möttönen / Kauppinen, Holm) kunnanjohtajan esityksen. Jukka Hertteli ja Hanna-Kaisa Pekkarinen poistuivat kokouksesta klo

10 KUNNANVIRASTON KIINNIPITÄMINEN KESÄLLÄ 2014 Khall 38 Toimintojen tehostamiseksi kunnissa on yleisesti pidetty kesäaikana eri toiminnoissa sulkuaika, johon keskitetään vuosilomat, jotta kesäajan ulkopuolella toiminta olisi mahdollisimman tehokasta useimpien työntekijöiden ollessa työpaikoilla ja eri palavereissa läsnä. Sulkuaika on ollut kolme viikkoa heinäkuussa ja näiden viikkojen kahta puolen voi keskittää lisäksi lomia, jolloin periaatteessa jopa viiden viikon yhtäjaksoiset lomat ovat olleet toiminnallisesti mahdollisia. Kesällä hallinnossakin on monia toimintoja, jotka edellyttävät työpanosta kuten eri kesätapahtumien yhteydessä. Tällöin työpaikoilla sovitaan menettelytavoista tilanteiden tilanteiden edellyttämällä tavalla. Yhteistyötoimikunta päätti kokouksessaan , että enintään kolmen viikon pituista heinäkuussa pidettävää sulkuaikaa ei tarvitse jatkossa tuoda yt-toimikunnan käsiteltäväksi vaan kunnanhallitus voi päättää asiasta ilman yt-toimikunnan lausuntoa asiasta. Vuosiloman myöntöprosessia toteutetaan muutoin kuten tähänkin asti eli esimiesten on kuultava henkilöstöään ennen vuosilomien myöntämistä joko henkilökohtaisesti tai työyksikkökokouksissa tms. vuosilomalain sekä työ- ja virkaehtosopimusten vaateet täyttäen. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna Henkilöstön vuosilomat keskitetään kyseiselle ajalle, mikä tehostaa kunnan palvelutuotantoa pakolliset toiminnot järjestetään myös kunnanviraston suljettuna ollessa esimiehet voivat toiminnallisten tarpeiden kuten kesätapahtumien vuoksi päättää yksittäistapauksissa poikkeuksellisesti työskentelystä sulkuaikana. viraston suljettunaoloaikana kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kirjastolla kiinnipidosta ja päivystyksistä ilmoitetaan Kuntatiedotteessa ja kunnan kotisivuilla

11 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Osastot

12 SEPPO SEKIN EROANOMUS VIITASAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA Khall 39 Seppo Sekki anoo jättämällään anomuksellaan eroa Viitasaaren ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä viitaten yli 65 vuoden ikäänsä. Kuntalain 38 mukaan Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Seppo Sekille Viitasaaren ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee tilalle uuden varajäsenen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2013 Sivltk Sivistysosaston hallinnoimia stipendirahastoja on käytetty vuonna 2013 seuraavasti: Opiskelijoiden stipendirahasto Viite: Stipendirahaston säännöt 6 Rahaston pääoma ,75 Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät stipendit vuonna ,00 Tilin korko vuodelta ,41 Lähdevero 0,70 Palvelumaksut vuodelta ,00 Rahaston pääoma : Keski-Suomen Osuuspankki 1 025,46 Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahasto Viite: Opintorahaston säännöt 3 Rahaston pääoma ,97 Kieliopinnoissa hyvin menestyneille oppilaille opettajien myöntämät stipendit ,00 Matka-avustus Saksan opintomatkaan 1 120,00 Rahaston pääoma : Keski-Suomen Osuuspankki ,97 Saga Forsströmin stipendirahasto Viite: Opintorahaston säännöt 4 Rahaston pääoma ,19 Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät stipendit vuonna ,00 Talletuskorko vuodelta ,98 Rahaston pääoma : Keski-Suomen Osuuspankki ,17 (rehtori Vuokko Hilmola, p , sivistysjohtaja Hanna- Kaisa Pekkarinen )

14 Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin yksimielisesti. TOIMEKSI TIEDOKSI Päivi Sagulin Khall 40 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee asian tiedokseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Khall 41 Liite nro 8. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt diaesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta. Diaesitys löyty internetosoitteesta folderid= &name=dlfe pdf Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät osoitteesta Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin 1 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) antaa liitteen 8 lausunnon lakiehdotuksesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Valtiovarainministeriö

16 LAUSUNTO MAAKUNTASTRATEGIALUONNOKSESTA Khall 42 Keski-Suomen strategian luonnos on valmistunut. Maakuntahallitus käsitteli asiakirjan kokouksessaan ja päätti pyytää luonnoksesta lausunnot. Strategian viimeistely tehdään lausuntojen perusteella keväällä, ja kehittämisasiakirja käsitellään maakuntavaltuustossa kesäkuussa Keski-Suomen strategiaan on koottu maakunnan pitkän aikavälin kehittämistahto ja tavoitteet (maakuntasuunnitelma vuoteen 2040) sekä tavoitteen kannalta lähivuosiksi suunnitellut välttämättömät toimenpiteet (maakuntaohjelma ). Luonnoksessa maakunnan tulevaisuuden menestysaloiksi ovat valikoituneet: Biotalous aluetalouden veturina, Digitalouden suuri vallankumous, Osaamistalous maailmansarjaan sekä Aluerakenne ja saavutettavuus. Em. alojen kehittämistoimin lisätään maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja maakunnan vetovoimaa. Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään huomiota ohjelman sisällöllisiin kysymyksiin, ja oman organisaation mahdollisuuksiin olla mukana toteuttamassa strategian tavoitteita. Lisäksi lausunnossa pyydetään kohdentamaan kehittämisehdotukset valituille menestysaloille. Maakuntaohjelman luonnos on nähtävissä Keski-Suomen liiton kotisivuilla sekä ennakointisivustolla Lausunnot pyydetään toimittaan sähköisinä ja viimeistään Lisätietoja antaa Hannu Korhonen, p tai (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) toteaa lausuntonaan, että niin matkailun kun maatalouden liitännäiselinkeinojen kehittämisen edellytykset tulee turvata maakuntastrategian laadinnassa ja toteutuksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Keski-Suomen liitto

17 POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N LAUSUNTOPYYNTÖ ICT- PALVELUJEN SEUDULLISESTA KEHITTÄMISESTÄ Khall 43 Liite nro 10. Valmisteluprojektin taustaa Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n hallituksen toimeksiannosta ja Verkkopalveluiden vetämänä on selvitetty, miten Keski-Suomen alueen kuntien nykyistä ja tulevaa toimintaa sekä kuntien ICT-palveluiden johtamista ja tuottamista voidaan kehittää järjestämällä ICT palvelut seudullisesti. Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy toteutti kuntien toimeksiannosta Kuntien Tiera Oy:n kanssa työn koskien pohjoisen Keski-Suomen alueen ICT-palveluiden uudelleen järjestämisen suunnitelman laatimista. Kaikki kunnat ovat Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) omistajia. Tilatun työn tuotoksia ovat seuraavat uutta järjestelyä kuvaavat ja siihen siirtymistä tukevat dokumentit: Organisointimalli (toimintamalli) ja eri osapuolten tehtävät Yhteistyö- ja palvelusopimus Henkilöstösopimus Liikkeenluovutussopimus Lyhyen ja pitkän aikavälin karkea kehittämissuunnitelma Palvelukuvaukset Määrittelytyön pohjana tietohallinnon nykytila-analyysi ja työpajatulokset Uuden toimintamallin määrittelyssä on hyödynnetty aikaisemmin tammikuussa 2013 valmistunutta tietohallinnon nykytila-analyysiä, jossa havaitut keskeiset kehttämiskohteet ovat olleet määrittelytyön pohjana. Pohjoisen Keski-Suomen kuntien ICT palveluita koskevaa yhteistä tahtotilaa, visiota ja strategisia päämääriä on määritelty valmistelutyön aikana yhteisissä työpajoissa, johon osallistui lähinnä nykyisessä Seutu-IT työssä mukana olleet kuntien sekä Saarikan edustaja. Yhteiset työpajat pidettiin 29.8, ja Työpajojen tuloksia on käsitelty ja ohjattu pääasiassa kuntajohtajista koostuneessa ohjausryhmässä, jonka kokoukset on pidetty 28.8, ja Työpajoihin osallistuminen asian tärkeydestä huolimatta on ollut vaihtelevaa. Siksi jatkotoimenpiteiden kannalta on tärkeää saada kuntien lausunnot määritellystä mallista ja sen keskeisimmistä puutteista tai kehittämiskohteista. Samalla pyydetään periaatteellista kannanottoa siihen, onko kunta sitoutumassa uuteen alueelliseen tietohallinnon toimintamalliin. Lausuntojen ja niiden pohjalta tehtävän toimintamallin tarkentamisen jälkeen kunnat tekevät lopulliset päätökset uuteen järjestelyyn siirtymisestä. Alustava aikataulu on, että uudenlainen toiminta voisi käynnistyä siirtymäajalla vuoden 2015 alusta, joten päätökset pitäisi olla tehty

18 viimeistään alkusyksystä IT-toiminta jakaantui uudistetussa toimintamallissa kahteen toisiaan täydentävään osa-alueeseen Tietohallintopalvelut Tukee kuntatoimijoiden toimintaa ja toimialoja Vastaa kuntatoimijoiden IT-palvelujen kehittämisestä, suunnittelusta ja järjestämisestä sekä tietoturvasta Tietotekniikkapalveluiden kilpailutus ja sopimushallinta Seuraa Tietotekniikkapalveluiden laatua (SLA) ja kustannuksia Läheisessä yhteistyössä kuntajohdon ja toimialojen johdon kanssa ja raportoi säännöllisesti Valmistelee kehityshankkeet kuntajohdon päätettäväksi ja hallinnoi IT-hankesalkkua Tietotekniikkapalvelut IT -palveluiden tuottaja, joka tuottaa määritellyt tietotekniikkapalvelut (esim. infra, käyttäjätuki, lähituki sovelluspalvelut) Vastaa siitä, miten tietotekniikkapalvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti Voi käyttää tarvittaessa ulkopuolisia palveluntarjoajia osana omia palveluitaan Teollista tuotantoa Toimintamallin keskeiset tavoitteet Toimivan tietohallinnon merkitys tulevaisuudessa kuntien toiminnan kehittämisen ja tuottavuuden noston mahdollistajana todettiin selvitystä käynnistettäessä keskeiseksi tekijäksi, johon pohjoisen Keski-Suomen kuntien tulee erityisesti panostaa. Kunnat yksin eivät voi toteuttaa kaikilta osin riittävän tehokkaita lain vaatimia tietohallinnon järjestelyitä. Alueen tietohallinnon kehittämistä ja yhteistyötä on tähän asti tehostettu Seutu-IT -yhteistyössä, joka ei ole nykyisellä toimintamallilla tuottanut kaikilta osin riittävää tulosta. Nyt toteutetussa valmisteluprojektissa on haettu ratkaisua, jolla otetaan seuraava askel alueen tietohallinnon palvelukyvyn kehittämisessä. Määritelty organisointi- ja päätöksentekomalli tähtää siihen, että kuntien yksittäisten tekemisten sijaan päästään entistä mittavampaan ja vaikuttavampaan alueellisen tekemiseen. Toimiva tietohallinto on yhteispeliä tietohallinnon ja operatiivisen toiminnan välillä, joten on tärkeää, että kunnat sitoutuvat yhteiseen toimintamalliin ja sen kehittämiseen kaikkia osapuolia palvelevaksi malliksi. Nykytila-analyysin mukaan alueella käytetään tällä hetkellä n. 1,5

19 m tietotekniikkaan. Keskeistä on, että lähes koko tuo panostus kohdistuu perustietotekniikkaan ja sen ylläpitoon. Oleellinen huomio on, että alueella on panostettu hyvin vähän siihen tietohallinnon osaamiseen tai olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseen, joka pystyy tukemaan kuntien toiminnan kehittämistä. Sen vuoksi kunnat eivät ole saaneet riittävän selkeitä ja valmisteltuja esityksiä siitä, minkä tyyppisillä ICT ratkaisuilla, miten ja missä aikataulussa kunkin kunnan näkökulmasta tehokkaimmin ICT:tä on mahdollista hyödyntää. Yhteistyössä on keskitytty pääasiassa perustietotekniikkaan liittyvien järjestelyiden kehittämiseen, jossa on toisaalta saavutettu hyviä tuloksia. Esitetyn toimintamallin päätavoite on vahvistaa alueen tietohallinnon suunnittelu- ja kehittämisosaamista ja kuntien toiminnan tarpeisiin pohjautuvaa tietohallintoa. Tavoitteena on malli, jossa alueen panostukset ICT:hen ja sen vaikuttavuus tuottavuuden nousuun ja kuntien toimintamenojen kasvun hillintään on optimoitu. Lähtökohtaisesti kehittämisen perusresursointi tapahtuu nykyisten resurssien uudelleenkohdentamisen kautta. Tarvittava lisäpanostus määräytyy pitkälle yhdessä sovittavan tavoitetilan muutosaikataulun ja sitä toteuttavien ja käynnistetyvien kehityshankkeiden kautta. Pyydämme lausuntoanne ja periaatteellista sitoutumistanne mennessä. Myös käsittely- ja etenemisaikataulusta, jotka on kuvattu liiteaineistossa, pyydetään kannanottoa. Lausuntopyynnön liitteenä on kuvaukset alueellisen tietohallinnon arvioidusta vaikutuksesta talouteen sekä yhteistyön mahdollisuuksista ja tavoiteltavasta säästöpotentiaalista. Liitteenä 10 on lausuntopyyntöön liittyvä liitteet. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) toteaa lausuntonaan, että tietohallinnon alueellinen toimintamalli on perusteltu liitemateriaalissa esitetty käsittely- ja etenemisaikataulu on tavoiteltava Kivijärven kunta on osaltaan valmis edistämään hankkeen toteutumista Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Tiedoksi Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy

20 LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA Khall 44 Liite nro 11. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paraslain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot ehdotuksesta laiksi Paras-puitelain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta: Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin 1 mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia. Liitteenä 11 on kysely ja esityslistan liitteenä on lain perustelut. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh )

21 vastaa kyselyn kysymyksiin 6 ja 7 myönteisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Valtiovarainministeriö

22 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 45 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja Sivistyslautakunta 1 / (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja toteaa samalla, että lautakuntien päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n otto-oikeutta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Sivistysosasto

23 LMOITUSASIAT Khall 46 Kivijärven kunnan työttömyysasteet työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan: miehiä naisia ,8% ,30% ,90% ,60% ,20% ,90% Saapuneet pöytäkirjat : Viitasaaren kaupunginhallitus / Lausunto valtiovarainministeriölle Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin hakemukseen selvitysalueesta poikkeamisesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen pöytäkirja 2/ sekä otteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston pöytäkirja sekä otteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen pöytäkirja 3/ Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen pöytäkirja 4 / kunnanjohtajan johtoryhmän pöytäkirja merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN Khall 47 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) nimeää edustajansa yhdistyksen vuosikokouksiin. nimesi kunnan edustajaksi yhdistyksen vuosikokouksiin Erkki Leppäsen. Tiedoksi Erkki Leppänen

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Kunnanhallitus 03.03.2014 AIKA 3.3.2014 klo 18:30 20.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot