TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammikuu-kuu Puolivuotiskausi Liikevaihto kasvoi milj. Ruotsin kruunuun (42 556). Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (5 985), ja osakekohtainen tulos nousi 1,76 kruunuun (1,12). Vapaa kassavirta kasvoi milj. kruunuun (8 315). Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta: - 2,7 miljoonaa uutta asiakasta enemmistöomisteisissa Pohjoismaiden, Baltian ja Euraasian liiketoiminnoissa. - 15,3 miljoonaa uutta asiakasta osakkuusyhtiöissä MegaFonissa ja Turkcellissa. Toinen vuosineljännes Liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia milj. kruunuun (21 752). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi milj. kruunuun (4 385). eriä nousi milj. kruunuun (7 200) ja käyttökateprosentti 34,9 prosenttiin (33,1). Vapaa kassavirta oli milj. kruunua (4 628). Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (2 422), ja osakekohtainen tulos nousi 0,94 kruunuun (0,44). Omistusosuutta Xfera-operaattorissa kasvatettiin 16,55 prosentista 76,56 prosenttiin tarkoituksena aloittaa matkaviestinliiketoiminta Espanjassa. Norjan toiseksi suurimman laajakaistapalvelujen tarjoajan NextGenTelin osto. Talouden tunnuslukuja MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot Liikevaihto Käyttökate 1) ennen kertaluonteisia eriä 2) Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Nettotulos josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus Tulos/osake (SEK) 0,94 0,44 1,76 1,12 1) Määritelmät on esitetty sivulla 19. 2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 24 taulukossa. 1

2 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit Vahva tuloskehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä; kasvua oli lähes 5 prosenttia ja käyttökateprosentti parani lähes 2 prosenttiyksikköä. Liiketoimintamme tulos kasvoi yli 40 prosenttia ja on nyt ennätykselliset 6,3 mrd. kruunua. Hyvään tulokseen vaikuttivat useimpien liiketoimintojen hyvä kehitys, yritysostoista saatujen synergiaetujen onnistunut hyödyntäminen ja meneillään olevat tehostamistoimet. Toteutimme kaksi yritysostoa, joissa nykyisten liiketoimintojemme vahvuuksia voidaan kannattavasti hyödyntää. Norjan toiseksi suurimman laajakaistapalvelujen tarjoajan NextGenTelin ostaminen vahvistaa palveluvalikoimaamme pohjoismaissa. Espanjalaisen matkaviestinoperaattori Xferan enemmistöosuuden hankkimisen perustana on vahvuutemme ja osaamisemme voimakkaasti kilpailluilta pohjoismaiden ja Baltian markkinoilta, joilla liittymätiheydet ovat korkeat. Xferan arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa ja tulosta viiden vuoden kuluessa. Liiketoiminnalle on hyvät edellytykset, ja sen suurimpia vahvuuksia ovat esimerkillisen alhainen kustannustaso ja selkeä liiketoiminnan fokus." Kehitysnäkymät vuodelle Konsernin liiketoiminnan kehitysnäkymät ovat ennallaan. Matkaviestinnän ja laajakaistan volyymin kasvun odotetaan jatkuvan. Konsernin liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja odotetaan kasvavan. Käyttöomaisuusinvestointeihin vaikuttaa pääasiassa kasvu, ja käyttöomaisuusinvestointien suhteessa liikevaihtoon odotetaan kasvavan jonkin verran vuodesta. Vapaa kassavirta säilyy vahvana. Konsernikatsaus, vuoden toinen neljännes Liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli milj. kruunua. Yritysostoilla oli 1,6 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 1,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus. Matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen kasvu jatkui voimakkaana. Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi voimakkaasti Euraasiassa (40 prosenttia) ja Norjassa (30 prosenttia). Myös Tanskassa ja Baltian maissa liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Suomessa Saunalahden vetäytyminen Soneran verkosta ja aiempi hintakehitys pienensivät liikevaihtoa. Volyymin voimakkaasta kasvusta huolimatta liikevaihto laski hieman myös Ruotsissa alentuneen hintatason seurauksena. Kiinteän verkon puolella laajakaistapalvelujen kysyntä jatkui voimakkaana ja liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Kasvu kompensoi kiinteän verkon puhepalvelujen vähenemisen kaikissa liiketoiminnoissa lukuun ottamatta Ruotsia, missä siirtyminen matkaviestin- ja IP-pohjaisiin palveluihin ja laskenut hintataso vaikuttivat edelleen negatiivisesti kiinteän verkon palvelujen liikevaihtoon. Osakkuusyhtiöt MegaFon ja Turkcell kasvattivat liikevaihtoaan selvästi. 2

3 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Asiakasmäärä kasvoi 26 prosenttia edellisvuodesta. Vuosineljänneksen lopussa TeliaSoneralla oli 29 miljoonaa asiakasta enemmistöomisteisissa yhtiöissä ja 59 miljoonaa asiakasta osakkuusyhtiöissä. eriä kasvoi milj. kruunuun (7 200), mikä johtui seuraavista tekijöistä: - kannattavan kasvun jatkuminen voimakkaana Euraasiassa - Chessin osto synergiaetuineen, orgaaninen kasvu ja tehostamistoimet Norjassa - tehostamistoimet ja vertailuneljänneksen kertaluonteiset kulut Suomessa - Orangen oston tuomat synergiaedut, alentuneet myynnin ja markkinoinnin kulut sekä tehostamistoimet Tanskassa - kasvanut liikevaihto Baltian maissa. Ruotsissa käyttökate aleni kiinteän verkon puhepalveluiden liikevaihdon pienenemisen johdosta. Käyttökateprosentti (ennen kertaluonteisia eriä) parani 34,9 prosenttiin (33,1). Käyttökateprosentti parani edellisvuoteen verrattuna kaikissa muissa paitsi Baltian alueen ja Ruotsin liiketoiminnoissa. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi milj. kruunuun (4 385) johtuen pääasiassa käyttökatteen paranemisesta ja MegaFon- ja Turkcellosakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen kasvusta (ml. Megafonin osalta kertavaikutteisen valuuttakurssin ja uudelleenarvostuksiin liittyvä 342 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus ja Turkcellin osalta uudelleenarvostuksen 100 milj. kruunun negatiivinen kertaluonteinen vaikutus). Lisäksi poistot vähenivät lähinnä poistoaikataulujen muuttamisen seurauksena (220 milj. kruunua). Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -137 milj. kruunua (-1 171), ja ne liittyivät pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa tehtyjen uudelleenjärjestelyjen kustannuksiin. Rahoituserät olivat yhteensä -119 milj. kruunua (-167). Tuloverot olivat yhteensä milj. kruunua (625). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nettotuloksesta kasvoi milj. kruunuun (2 023), ja osakekohtainen tulos parani 0,94 kruunuun (0,44). Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät milj. kruunuun (3 689) pääasiassa edellisvuodesta eroavan investointien ajoituksen takia. Parantuneesta käyttökatteesta ja pienemmistä käyttöomaisuusinvestoinneista huolimatta vapaa kassavirta aleni milj. kruunuun (4 628), mikä johtui kasvaneista verojen maksuista ja siitä, että vastaavaan vuosineljännekseen vaikuttivat positiivisesti suuret käyttöpääomassa tapahtuneet muutokset. Nettovelka kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana milj. kruunusta milj. kruunuun pääasiassa osakkeenomistajille maksettujen tavanomaisten ja ylimääräisten osinkojen ( milj. kruunua) sekä 3

4 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma yritysostojen ja niiden yhteydessä vastattavaksi otettujen velkojen (7 150 milj. kruunua) takia. Omavaraisuusaste parani vuosineljänneksen aikana 60,5 prosentista 61,0 prosenttiin. Xfera- ja NextGenTel-yhtiöiden ostot Kesäkuussa TeliaSonera kasvatti omistusosuuttaan espanjalaisessa matkaviestinoperaattori Xferassa 16,55 prosentista 80 prosenttiin muiden osakkeenomistajien kanssa tekemällään sopimuksella. Eräs aiempi osakkeenomistaja käytti osto-optiotaan ja osti 3,44 prosenttia Xferan osakkeista TeliaSoneralta, mikä laski TeliaSoneran omistusosuuden 76,56 prosenttiin. TeliaSonera maksoi omistusosuutensa kasvattamisesta 617 milj. kruunun nettohinnan. Lisäksi on sovittu tulevan tuloskehityksen perusteella mahdollisesti maksettavasta lisäkauppahinnasta osakkeensa myyneiden osakkeenomistajien kanssa ja osto-/myyntioptioista nykyisten osakkeenomistajien välillä. Toukokuussa TeliaSonera osti yli 90 prosenttia Norjan toiseksi suurimman laajakaistapalvelujen tarjoajan, NextGenTelin osakkeista. Kesäkuussa TeliaSonera ilmoitti loppujen osakkeiden pakkolunastuksesta, ja sillä on hallinnassaan tosiasiallisesti 100 prosenttia osakkeista. Kauppahinta oli yhteensä milj. kruunua. Yritysosto laajentaa Telia- Soneran palveluvalikoimaa Norjassa, missä TeliaSonera on maan toiseksi suurin matkaviestinoperaattori. Yritysosto korostaa TeliaSoneran strategiaa keskittyä matkaviestin- ja internet-pohjaisiin palveluihin kotimarkkinoillaan. Xferaan ja NextGenTeliin tehdyt investoinnit eivät muuta arviota, jonka mukaan ylimääräinen pääoman palautus osakkeenomistajille tulisi olemaan nykyisellä tasolla. Kansainväliset verkkovierailumaksut alenevat 1.6. TeliaSonera ilmoitti yhdessä johtavien eurooppalaisten matkaviestinoperaattorien kanssa sopineensa kansainvälisten verkkovierailujen keskimääräiseksi tukkuhinnaksi enintään 0,45 euroa minuutilta lokakuusta lähtien ja enintään 0,36 euroa minuutilta lokakuusta 2007 lähtien, mikä tarkoittaa 50 prosentin alennusta verkkovierailujen nykyisiin tukkuhintoihin. Operaattorit ovat sitoutuneet siirtämään näistä tukkuhintojen alennuksista syntyvät edut loppuasiakkailleen mahdollisimman nopeasti vähittäishintojen markkinavetoisilla hinnanalennuksilla. Tämän järjestelyn etuna Euroopan komission ehdottamaan verrattuna on se, että se avaa matkaviestinoperaattoreille mahdollisuuden kilpailla hinnoilla ja palveluilla sekä tukku- että vähittäismyynnissä. 4

5 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Ruotsissa matkaviestinnän ja laajakaistan volyymikasvu jatkui vahvana, mutta kiinteän verkon tulos heikkeni, koska uudelleenjärjestelyt eivät kompensoineet liikevaihdon pienenemistä Ruotsin markkinoille tuotiin suuri joukko uusia tuotteita toisen vuosineljänneksen kuluessa, ja toiminnassa keskityttiin edelleen palvelupaketteihin ja kiinteähintaisiin tuotteisiin. Hintapaine oli voimakasta kaikilla tuotealueilla. MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 36,5 37,2 39,2 38,3 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 40,5 39,7 41,8 40,5 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (SEK) Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 34,6 36,1 38,0 37,4 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Vähittäismyynti ilman laajakaistaa Laajakaista PSTN-liittymien tukkumyynti LLUB-kuparikaapeliyhteyksien tukkumyynti Matkaviestintä Volyymikasvu voimakasta. Lähtevä liikenne lisääntyi 15 prosenttia edellisvuodesta. Langattomien datapalvelujen käyttö kasvoi voimakkaasti. Matkaviestinasiakkaiden määrä kasvoi :lla edellisvuoteen verrattuna ja oli Toisen vuosineljänneksen aikana laskutusasiakkaiden määrä kasvoi :lla. Prepaid-asiakkaiden määrä sen sijaan väheni :lla, mikä johtui pääasiassa Halebopin asiakkaiden poistumisesta asiakasrekisteristä minimiveloituksen käyttöönoton yhteydessä vuoden viimeisellä neljänneksellä. 5

6 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Voimakas volyymikasvu ei täysin kompensoinut laskeneen hintatason vaikutusta, ja matkaviestinnän liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Käyttökateprosentti parani, koska meneillään olevan uudelleenjärjestelyohjelman vaikutukset enemmän kuin kompensoivat hintatason laskun vaikutuksen. Osakkuusyhtiö Svenska UMTS-nät AB:lta vuosineljänneksen aikana ostetun kapasiteetin kustannukset olivat 135 milj. kruunua (102). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vähäisempiä kuin vertailuneljänneksellä, mikä johtui GSM-verkkoon tehtävien investointien aikataulun muuttamisesta vuoden aikana. Tähän mennessä Svenska UMTS-nät AB on investoinut 3,7 mrd. kruunua Ruotsin 3G-infrastruktuuriin. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto laski 8 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui kiinteän verkon puheliikenteen volyymin ja liittymämäärän pienenemisestä sekä erityisesti yrityssegmentin hintapaineista. Toisen vuosineljänneksen aikana kiinteän verkon vähittäismyynnin puheliittymien määrä väheni :lla, ja tästä oli tukkumyynnin puolelle siirtyneitä liittymiä. Laajakaistapalvelujen voimakas kasvu kompensoi puhelinverkkoyhteyksiä käyttävien internet-liittymien liikevaihdon laskun. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla edellisvuoteen verrattuna ja oli Toisen vuosineljänneksen aikana asiakasmäärän kasvu oli Käyttökateprosentti laski, koska meneillään olevien uudelleenjärjestelyjen positiiviset vaikutukset eivät kompensoineet liikevaihdon pienenemistä. Kehitys on kehitysnäkymissä esitettyjen odotusten mukainen. Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui piirikytkentäiseen puhelinverkkoon ja siirtoverkkoon tehtyjen investointien vähenemisestä. Liiketulos Pienentynyt käyttökate laski TeliaSonera Swedenin liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä huolimatta siitä, että poistot vähenivät osittain poistoaikataulujen muuttamisen seurauksena. Käynnissä olevan uudelleenjärjestelyohjelman vaikutukset Uudelleenjärjestelyohjelma etenee aikataulun mukaisesti. Tähän mennessä työntekijää on hyväksynyt varhaiseläkkeelle siirtymisen ja 475 työntekijää on siirretty uudelleensijoitusyksikköön. Näistä on poistunut yhtiön palveluksesta. Lisäksi vuokratyöntekijöiden määrä on vähentynyt noin 500:lla. 6

7 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Tähän mennessä toteutetuilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioidaan saavutettavan vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuoden 2004 kustannustasoon verrattuna. Toisen vuosineljänneksen aikana säästövaikutus oli noin 600 milj. kruunua (100), josta suuri osa liittyi kiinteän verkon liiketoimintaan. Ruotsin uudelleenjärjestelyohjelmasta on kirjattu kertaluonteisina kuluina yhteensä milj. kruunua, josta milj. kruunua on henkilöstöjärjestelyihin liittyviä varauksia ja 691 milj. kruunua verkon arvonalennusta ja tarpeettomaksi käyneiden toimistotilojen aiheuttamia kuluja. Toisella vuosineljänneksellä kertaluonteiset erät olivat yhteensä 43 milj. kruunua, ja ne koskivat henkilöstöjärjestelyihin liittyviä varauksia. Hyvä kannattavuuskehitys Suomessa Suomen matkaviestinmarkkinoilla keskityttiin edelleen asiakasuskollisuuteen, laatuun ja palveluihin. 3G-puhelimen ja liittymän sisältävien palvelupakettien myynti alkoi, ja kytkykaupan subventiot olivat maltillisella tasolla. Hintojen lasku tasaantui myös laajakaistamarkkinoilla. MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 25,3 20,2 23,9 20,5 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 23,4 18,5 21,9 20,1 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (EUR) 28,8 30,4 28,0 31,1 Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 27,8 22,6 26,3 21,2 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa

8 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Matkaviestintä Liikevaihto pieneni edellisvuodesta 7 prosenttia, mikä johtui Saunalahden vetäytymisestä Soneran verkosta (-200 milj. kruunua) ja aiemmasta hintakehityksestä (-35 milj. kruunua). Kiinteän verkon vähenevä liikenne ja uusi hinnoittelumalli pienensivät kiinteästä verkosta matkapuhelimiin soitettujen puhelujen liikevaihtoa noin 40 milj. kruunulla. Asiakasmäärä kasvoi :lla edellisvuodesta ja oli , ja asiakasvaihtuvuus laski 20 prosenttiin (29). Ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna asiakasmäärä pieneni :lla, mikä johtui pääasiassa siitä, ettei uusia Tele Finlandin halpaliittymiä enää myyty. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö kasvoi 3 prosenttia, mutta liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) laski edellisvuoteen verrattuna aiemman hintakehityksen ja kiinteästä verkosta matkapuhelimiin suuntautuvan liikenteen vähenemisen johdosta. Ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna liittymän keskimääräinen kuukausituotto kuitenkin kasvoi. Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat vastaavaa vuosineljännestä rasittavien 242 milj. kruunun suuruisten kertavaikutteisten kustannusten takia. Tehostamistoimet ja uudet hinnoittelumallit vaikuttivat positiivisesti tulokseen, kun taas Saunalahden vetäytymisellä oli negatiivinen vaikutus. Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät, mikä oli seurausta kustannustehokkaammasta investointien hallinnasta ja Saunalahden vetäytymisestä aiheutuneesta kapasiteettitarpeen pienenemisestä. Heinäkuussa TeliaSonera Finland osti 50,4 prosentin osuuden Päämies-kauppiaat-yhtiöstä, joka on nyt TeliaSonera Finlandin kokonaan omistama tytäryhtiö. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto kasvoi, mikä johtui laajakaistapalvelujen ja laitteiden, mukaan lukien kodin elektroniikka, myynnin kasvusta. Perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen ja puhelinverkkoyhteyksiä käyttävien internet-liittymien liikevaihto laski edelleen. Uudella kiinteästä verkosta matkapuhelimeen soitettujen puhelujen hinnoittelumallilla oli noin 15 milj. kruunun positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Laajakaista-asiakkaiden määrä lisääntyi :lla ja oli Vuosineljänneksen aikana lisäys oli Käyttökate parani ja käyttökateprosentti nousi 27,8:aan (22,6) tehostamistoimien seurauksena. Liiketulos Parantunut käyttökate ja poistojen pieneneminen johtuen pääasiassa muutettujen poistoaikataulujen 110 milj. kruunun suuruisesta positiivisesta vaikutuksesta saivat aikaan sen, että TeliaSonera Finlandin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi edellisvuodesta 418 milj. kruunuun (54). 8

9 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Käynnissä olevien kustannustehokkuuteen tähtäävien ohjelmien vaikutukset Vuonna aloitetulla kustannustehokkuuteen tähtäävällä ohjelmalla, jonka tavoitteena on vuosikustannusten alentaminen 1 mrd. kruunulla vuoden 2004 kustannustasosta, oli 250 milj. kruunun (50) bruttomääräinen positiivinen vaikutus toisen vuosineljänneksen tulokseen pääasiassa kiinteän verkon puolella. Uusia tehokkuuden parantamistoimia aloitettiin osana vuoden lopulla käynnistettyä kehitysohjelmaa, jonka tavoite on vähentää vuosittaisia kustannuksia vielä 2 mrd. kruunulla vuodesta 2008 lähtien. Toisen vuosineljänneksen aikana säästövaikutus oli vähäinen. Elisan kanssa solmittiin uusi yhteenliittämissopimus, jolla arvioidaan olevan yli 200 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus matkaviestinnän tulokseen vuositasolla, olettaen nykyiset liikennevolyymit ja että kaikki muutokset astuisivat voimaan samanaikaisesti. Kehitysohjelman piirissä olevat uusia työtehtäviä hakevat työntekijät on sijoitettu osaajakeskukseen. Tähän mennessä osaajakeskukseen on siirretty 302 työntekijää, ja heistä 85 oli edelleen keskuksessa vuosineljänneksen lopussa. Kehitysohjelmasta on kirjattu kertaluonteisina kuluina yhteensä 215 milj. kruunua, josta 113 milj. kruunua on arvonalentumiskirjauksia ja 102 milj. kruunua osaamiskeskuksen kustannuksia. Toisella vuosineljänneksellä kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä 87 milj. kruunua, josta 77 milj. kruunua oli osaamiskeskuksen kustannuksia. Edelleen vahvaa kehitystä Norjassa Toisen vuosineljänneksen aikana toiminta Norjan markkinoilla lisääntyi ja markkinoille tuotiin laaja valikoima palveluja ja tuotteita, kuten yrityssegmentille tarkoitettuja pohjoismaisia palveluja ja kiinteän ja langattoman verkon toimintojen yhdistämiseen perustuvia palveluja. Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui liikennemäärien voimakkaasta kasvusta ja Chess-yritysostosta (muuttunut tytäryhtiöksi 7.11.). Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 25 prosenttia. Chess-yritysoston synergiaetujen täysimittainen hyödyntäminen (noin 200 milj. kruunua) ja tehostamistoimet (15 milj. kruunua) yhdessä liikenteen kasvun kanssa paransivat tulosta edellisvuodesta ja nostivat käyttökatteen 41 prosenttiin. Toisen vuosineljänneksen lopussa 93 prosenttia Chessin asiakkaista käytti NetComin verkkoa. Asiakasmäärä kasvoi :lla edellisvuoteen verrattuna ja oli Toisen vuosineljänneksen aikana laskutusasiakkaiden 9

10 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma määrä kasvoi :lla, kun taas prepaid-asiakkaiden määrä väheni :lla. MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 40,6 36,0 38,6 36,9 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 41,3 36,0 38,9 36,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (NOK) * Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 21,6 21,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit 9 9 Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa * Koskee NetComia Kiinteän verkon palvelut NextGenTel-yritysosto (muuttunut tytäryhtiöksi 1.6.) vahvistaa TeliaSoneran asemaa ja luo mahdollisuuden tarjota Norjan markkinoilla ns. triple play -palveluja (laajakaista, VoIP ja IPTV). NextGenTel on Norjan toiseksi suurin laajakaistapalvelujen tarjoaja, jolla oli vuosineljänneksen lopussa asiakasta. Näistä oli VoIP-asiakkaita. Liiketulos Parantunut käyttökate nosti Norjan liiketoimintojen liiketuloksen ennen kertaluonteisia eriä 732 milj. kruunuun (446) edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuus parani Tanskassa Tanskan markkinoilla matkaviestinnän hintataso pysyi verrattain vakaana ja operaattorit keskittyivät entistä enemmän säilyttämään asiakkaansa. Mahdollisuus puhe- ja laajakaistapalvelujen yhdistämiseen lisäsi entisestään kiinnostusta laajakaistaa kohtaan, ja energiayhtiöiden markkinoille tulon odotetaan lisäävän kilpailua Tanskan laajakaistamarkkinoilla. 10

11 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 18,8 12,9 18,6 10,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 18,3 9,8 17,7 6,2 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (DKK) Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 20,1 20,5 20,8 18,8 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 12 prosenttia liikenteen kasvun ja päätelaitteiden lisääntyneen myynnin ansiosta. Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat, mikä johtui Orangen oston tuomien synergiaetujen menestyksellisestä hyödyntämisestä, alentuneista myynti- ja markkinointikustannuksista sekä Telia Mobilen ja Telia Networksin toimintojen yhdistämisestä syntyneestä toiminnan tehostumisesta. Toimintojen yhdistämisestä kirjattiin toisella vuosineljänneksellä 14 milj. kruunun suuruiset kustannukset kertaluonteisiin eriin. Asiakasmäärä kasvoi 8 000:lla edellisvuoteen verrattuna. Telia keskittyy enemmän tuottaviin asiakkaisiin, ja vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä väheni :lla, pääasiassa prepaid-segmentissä. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuodesta, mikä oli seurausta kuluttajamarkkinoille tarkoitettujen laajakaistapalvelujen kasvaneesta myynnistä, yrityksille tarkoitettujen dataviestintäratkaisujen myynnin kasvusta ja kaapelitelevisioliiketoiminnan kasvaneesta ohjelmamyynnistä. Kasvanut liikevaihto paransi käyttökatetta. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla edellisvuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen aikana lisäys oli

12 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Liiketulos Parantunut käyttökate nosti Tanskan liiketoimintojen liiketuloksen ennen kertaluonteisia eriä 115 milj. kruunuun (-69) edellisvuoteen verrattuna. Hyvä kehitys jatkuu lisääntyneitä markkinointipanostuksia Baltian maissa Markkinoiden kova kilpailu on lisännyt hintapaineita ja kasvattanut myynnin ja markkinoinnin kustannuksia. Matkaviestinoperaattorit keskittyvät kehittämään kiinnostavia langattomia internet-palveluja pääasiassa kannettavien tietokoneiden käyttäjille. TeliaSoneran matkaviestinoperaattorit ovat edelläkävijöinä päivittämässä verkkojaan HSDPA-tekniikalla, joka mahdollistaa jopa 14,4 Mb/s:n tiedonsiirtonopeuden. Toisen vuosineljänneksen aikana sekä virolainen EMT että liettualainen Omnitel avasivat HSDPA-verkkonsa kaupalliseen käyttöön muutamissa suurissa kaupungeissa. Kiinteän verkon laajakaistamarkkinat kehittyvät edelleen suotuisasti, ja kilpailu on kovaa. Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia, mikä johtui asiakasmäärän kasvusta kaikilla markkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna. Asiakasmäärä kasvoi :lla edellisvuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä kasvoi kaikkiaan :lla. Lisääntynyt hintapaine ja myynnin ja markkinoinnin kasvaneet kustannukset näkyivät käyttökateprosentissa kaikilla markkinoilla. Virossa negatiivisesti vaikutti myös alempikatteisen myynnin osuuden kasvu. Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät hieman ja liittyivät pääasiassa EDGE- ja UMTS-tekniikkaan. Huhtikuussa latvialainen matkaviestinoperaattori LMT osti Latvian johtavan puhelinten ja liittymien jakeluyhtiön DT Mobilen koko osakekannan. Koska suurin osa DT Mobilen liikevaihdosta tulee LMT:ltä, kaupan kokonaisvaikutus liikevaihtoon on vähäinen. Kiinteän verkon palvelut Liettuassa liikevaihto laski hieman ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtuneen Comliet-tytäryhtiön myynnin seurauksena. Virossa liikavaihto kasvoi 16 prosenttia ennen kaikkea MicroLink-yritysoston takia, mutta myös Elionin myönteisen kehityksen ansiosta. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuodesta :lla, kun taas kiinteän verkon puhepalveluasiakkaiden määrä väheni :lla. Toisen vuosineljänneksen aikana laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla ja kiinteän verkon puhepalveluasiakkaiden määrä väheni 9 000:lla. 12

13 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 46,6 48,3 46,0 48,2 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto josta Liettuan osuus josta Latvian osuus josta Viron osuus eriä Käyttökate-%, Liettua 43,8 43,8 39,8 44,1 Käyttökate-%, Latvia 49,6 51,8 51,1 51,7 Käyttökate-%, Viro 37,6 44,2 39,1 43,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto josta Liettuan osuus josta Viron osuus eriä Käyttökate-%, Liettua 50,2 48,2 50,9 49,3 Käyttökate-%, Viro 35,3 36,1 33,4 35,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa tytäryhtiöissä osakkuusyhtiöissä Käyttökateprosentti parani Liettuassa mutta laski hieman Virossa, mikä johtui toimintojen painopisteen muuttamisesta ja pienellä katteella myytävien tuotteiden, kuten tietokoneiden, myynnin kasvusta. TeliaSoneran osakkuusyhtiö Lattelekomista saamat tuotot olivat 63 milj. kruunua (63). Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat, mikä johtui digi-tv:hen tehdyistä investoinneista, mukaan lukien valokuitutekniikkaan perustuva nopea Internet-yhteys Virossa Lietuvos Telekomas muutti yritysbrändinsä TEO LT:ksi. Liiketulos Parantunut käyttökate ja osittain muutettujen poistoaikataulujen takia 10 milj. kruunun verran pienentyneet poistot paransivat liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä. 13

14 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Espanjan matkaviestintä - kannattavan liiketoiminnan perustana esimerkillisen alhainen kustannustaso ja selkeä liiketoiminnan fokus TeliaSonera on arvioinut matkaviestinnän markkinatilannetta Espanjassa ja päätti nyt kasvattaa omistusosuuttaan espanjalaisessa Xferamatkaviestinoperaattorissa 16,55 prosentista 76,56 prosenttiin. Xferaomistuksen kasvattaminen noudattaa TeliaSoneran strategiaa, johon kuuluu sellaisten tilaisuuksien hyväksi käyttäminen, joissa olemassa olevan liiketoiminnan vahvuuksia voidaan kannattavasti hyödyntää. Vallitsevien markkinaolojen lisäksi kauppaa puoltavia tekijöitä olivat se, että toimittajahinnat ovat laskeneet huomattavasti viime vuosien aikana ja se, että korkealuokkaisia 3G-puhelimia on nyt saatavana kohtuulliseen hintaan ja kohtuullisia määriä. Xferalle myönnettiin koko Espanjan kattava UMTS-toimilupa maaliskuussa TeliaSonera on yksi yhtiön perustajaosakkaista. Viime vuosina TeliaSonera ja yhtiön muut osakkeenomistajat ovat huomattavasti rajoittaneet Xferan käyttöomaisuusinvestointeja ja liiketoiminnan kuluja odottaessaan kaupallisten palvelujen aloittamisen edellyttämän UMTStekniikan markkinoille tuloa. Kesäkuussa 2004 Espanjan teollisuus-, matkailu- ja kauppaministeriö muutti alkuperäisiä lupaehtoja, mikä toi lisää joustavuutta. Espanjan sääntelyviranomainen on ilmaissut tukevansa Xferan suunnitelmia aloittaa matkaviestintoiminta Espanjassa. Xfera käynnistää Espanjassa kansalliseen GSM-verkkovierailuun ja UMTSverkkoon perustuvan matkaviestintoiminnan 3G-lupaehtojen mukaisesti. Yhtiön johto luottaa siihen, että maan nykyisessä markkinatilanteessa mukaan mahtuu neljäskin operaattori. Xferan liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvien kokonaisrahoitustarpeiden, mukaan lukien verkon ja IPpalvelualustojen vaatimat investoinnit, aloituskustannukset ja taajuusmaksut (sis. vuodesta 2002 kertyneet taajuusmaksut), arvioidaan ensimmäisen viiden vuoden aikana olevan alle 9 mrd. kruunua. Saman ajan kuluessa liiketoiminnan odotetaan alkavan tuottaa positiivista kassavirtaa ja kasvattavan tulosta. Kesäkuussa tapahtuneen suunnitelmien julkistamisen jälkeen TeliaSoneran projektiryhmä on aloittanut työnsä. Projektiryhmä koostuu liiketoiminnan käynnistämisen, tuotteiden ja palvelujen, matkaviestinverkkojen, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoista. Neuvottelut ja avaimet käteen -periaatteella toimitettavan verkon hankinnat on aloitettu, sisältäen muun muassa tukiaseman Node-B- laitteistot sekä runko- ja huoltoverkot. Ensimmäinen tilaus 450 tukiaseman Node-Blaitteistosta on allekirjoitettu Ericssonin kanssa. Xferan omat tukiasemat ja yhteiskäytössä olevat tukiasemat huomioiden yli tukiasemaa on jo olemassa ja asennusvalmiina. Markkinointi- ja palvelusuunnitelmat on viimeistelty vuoden lopulla tapahtuvaa kaupallista lanseerausta varten. Lanseeraus perustuu UMTS- verkkoon, mukaan lukien Espanjan seitsemän suurinta kaupunkia, yhdistettynä kansalliseen GSMverkkovierailuun. 14

15 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma toteutuneen yritysoston jälkeen Xfera on kirjannut 14 milj. kruunun liiketappion ja 6 milj. kruunun käyttöomaisuusinvestoinnit. Hyvä kasvu ja kannattavuus jatkuivat kansainvälisissä matkaviestintoiminnoissa MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja asiakasmäärät Liikevaihto josta Kazakstanin osuus josta Azerbaidžanin osuus josta Georgian osuus josta Moldovan osuus eriä Kokonaiskäyttökate-% 55,2 52,9 56,3 54,7 Käyttökate-%, Kazakstan 55,2 50,1 58,1 53,6 Käyttökate-%, Azerbaidžan 63,9 64,2 63,7 62,8 Käyttökate-%, Georgia 42,3 45,0 43,1 45,3 Käyttökate-%, Moldova 42,1 55,6 41,1 58,4 Tuotot osakkuusyhtiöistä joista Venäjän osuus joista Turkin osuus Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Euraasia Venäjä Turkki Euraasia Euraasian markkinoita leimasi asiakasmäärän ja liikenteen voimakkaana jatkunut kasvu lukuun ottamatta Kazakstania, jossa lisääntynyt kilpailu ja prepaid-asiakkaiden rekisteröintipakko vaikuttavat kasvulukuihin. Hintakilpailu kiristyi Euraasiassa edelleen vuosineljänneksen aikana, ja Fintur-yhtiöt keskittyivät kehittämään kiinnostavia segmenttikohtaisia hinnoittelumalleja ja edistämään lisäarvopalvelujen käyttöä. Liikevaihto kasvoi 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Asiakasmäärä lisääntyi 1,9 miljoonalla edellisvuodesta ja oli 6,6 miljoonaa. Toisen vuosineljänneksen aikana lisäys oli kaikkiaan Kannattavuus kehittyi hyvin, mikä johtui osittain siitä, että eräitä myynti- ja markkinointitoimia lykättiin tuonnemmaksi. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin edelleen paljon tarkoituksena säilyttää alueella johtoasema palvelujen laadussa ja kattavuudessa. 15

16 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Kaikki neljä Fintur-yhtiötä maksavat osinkoa, ja vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ne ilmoittivat yhteensä milj. kruunun jakamisesta osinkoina osakkeenomistajilleen. Venäjä Venäjän markkinoilla matkapuhelinliittymätiheys on nyt yli 95 prosenttia, ja asiakasmäärän kasvu on hidastunut toisen vuosineljänneksen aikana. Venäjän matkaviestinmarkkinoiden asiakasmäärän kokonaiskasvu oli 8 miljoonaa, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana vuosineljänneksenä. Hintataso on vakiintunut edellisen vuoden jyrkän laskun jälkeen, eikä vuosineljänneksen aikana tehty mitään huomattavia hinnanalennuksia. MegaFon (osakkuusyhtiö, omistusosuus 43,8 prosenttia) kasvatti edelleen voimakkaasti liikevaihtoaan ja tulostaan, ja TeliaSoneran tulososuus Venäjältä arvioitiin 796 milj. kruunuksi (273). Tulokseen sisältyvät 342 milj. kruunun suuruiset positiiviset erät, jotka ovat pääasiassa kurssivoittoja, jotka johtuvat Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä ruplaan nähden. MegaFonin asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 7,8 miljoonalla 26,0 miljoonaan. Toisella vuosineljänneksellä asiakasmäärän kasvu oli 1,8 miljoonaa ja MegaFon vahvisti entisestään liikevaihdon perusteella laskettua markkinaosuuttaan. Moskovassa MegaFon paransi asemaansa myös asiakasmäärissä mitattuna. Heinäkuun alusta tuli voimaan uusi hinnoittelua koskeva säännös, jonka mukaan asiakkaita veloitetaan vain lähtevistä matkapuheluista. Aiemmin Venäjän matkaviestinoperaattorit ovat veloittaneet myös saapuvista puheluista. Turkki Turkcell (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistusosuus; tiedot ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) yli kaksinkertaisti tuloksensa edellisvuodesta huolimatta kasvaneista asiakashankintakustannuksista Turkissa ja toiminnan aloittamiseen liittyvistä kustannuksista Ukrainassa. TeliaSoneran tulososuus Turkcellista kasvoi edellisvuodesta 339 milj. kruunuun (118). Verosaamisten ja -velkojen uudelleenarvostus Turkin yritysveroasteen laskettua 30 prosentista 20 prosenttiin 1.1. alkaen vaikutti TeliaSoneran Turkcellista saamiin tuottoihin negatiivisesti noin 100 milj. kruunun verran. Turkin talouden ei enää katsota kärsivän hyperinflaatiosta, ja sen vuoksi TeliaSoneran osuuteen Turkcellin tuloksesta toisella vuosineljänneksellä ei sisälly inflaatio-oikaisuja. Turkissa Turkcellin asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,4 miljoonalla 28,7 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana lisäys oli 0,8 miljoonaa. Ukrainassa asiakasmäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 0,8 miljoonalla ja oli 3,3 miljoonaa. 16

17 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Toisen vuosineljänneksen aikana Turkin liiran arvo Yhdysvaltain dollariin nähden aleni noin 17 prosenttia. Vodafonen hiljattain hyväksytyn yrityskaupan, jossa se osti markkinoiden kakkosen Telsimin, odotetaan entisestään kiristävän kilpailua Turkin markkinoilla. Toukokuussa pidetyssä Turkcellin yhtiökokouksessa valittiin uusi hallitus. TeliaSoneraa edustavat TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel ja Fintur Holdingsin toimitusjohtaja Erdal Durukan, joka toimii myös Turkcellin hallituksen varapuheenjohtajana. Kaksi hallituksen jäsenistä edustaa Alfa Groupia, ja Cukurova-konsernilla on edelleen kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen seitsemännen jäsenen valitsivat Cukurova-konserni ja Alfa Group. Muut toiminnot *) MSEK Liikevaihto eriä Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit *) Mukana TeliaSonera Holding ja TeliaSonera International Carrier Käyttökate heikkeni, mikä johtui hintojen laskusta verkkokapasiteettitoiminnassa ja vastaavalla vuosineljänneksellä saatujen TeliaSonera Holdingin myyntivoittojen sekä pitkäaikaisen verkkokapasiteettitoimintaa koskevan sopimuksen päättämisen synnyttämistä positiivisista vaikutuksista. Liiketulos parani, koska Telefos-osakkuusyhtiön omistusten kirjanpitoarvoa korjattiin alaspäin vastaavana vuosineljänneksenä. Osakkuusyhtiö Overseas Telecom myi omistuksensa ugandalaisessa matkaviestinoperaattori MTN Ugandasta heinäkuun alussa. Myynnillä arvioidaan olevan noin 600 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus TeliaSoneran liiketulokseen ennen kertaluonteisia eriä kolmannella vuosineljänneksellä. Tukholmassa Anders Igel Toimitusjohtaja 17

18 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Tilintarkastajien lausunto yleisluonteisesta tarkastuksesta Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n osavuosikatsauksen kaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin osavuosikatsauksia koskevien säännösten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävämme on antaa lausunto osavuosikatsauksesta yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin SÖG 2410 mukaan. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaaville yhtiön henkilökuntaan kuuluville henkilöille sekä analyyttisten ja muiden yleisluonteisten tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan olennaisesti rajoitetumpi kuin Ruotsin tilintarkastusstandardien ja hyvän tilintarkastustavan mukaan suoritettu tilintarkastus. Tarkastustoimenpiteet yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, että kaikki merkittävät asiat, jotka tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. Siksi yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annettu lausunto ei anna samantasoista varmuutta kuin tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus ole kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukainen. Tukholmassa PricewaterhouseCoopers AB Göran Tidström Auktorisoitu tilintarkastaja Päävastuullinen tilintarkastaja Håkan Malmström Auktorisoitu tilintarkastaja 18

19 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Taloudelliset tiedot Osavuosikatsaus tammi syyskuu Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB Investor Relations SE Tukholma, Ruotsi Puh Faksi Yksittäisten talouskatsausten tilaukset: Puh Faksi Määritelmiä Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU): Keskimääräinen liittymäkohtainen tuotto kuukaudessa. Asiakasvaihtuvuus: Yrityksen asiakaskunnasta lähteneiden laskutettavien asiakkaiden lukumäärä prosentteina keskimääräisestä laskutettavien asiakkaiden määrästä. PSTN: Public Switched Telephone Network, yleinen kytkentäinen puhelinverkko. LLUB: Local Loop Unbundling, tilaajayhteyksien eriyttäminen. HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, UMTS-verkkoja nopeuttava ohjelmistopäivitys. 19

20 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Tiivistetty konsernituloslaskelma MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä Liikevaihto Liikevaihtoa vastaavat kulut Bruttokate Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Nettotulos Tuloksen kohdistaminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu (SEK) 0,94 0,44 1,76 1,12 Osakkeita (1 000 kpl) Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja laimennettu Omat osakkeet (1 000 kpl) Kauden lopussa Painotettu keskiarvo Käyttökate eriä Poistot ja arvonalennukset Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

21 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Tiivistetty konsernitase MSEK Vastaavaa Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osakkuusyhtiöosuudet, laskennalliset vero-saamiset ja muu rahoitusomaisuus Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät omaisuuserät Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset Korolliset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistön osuus Oma pääoma yht Pitkäaikaiset lainat Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikaiset lainat Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

22 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma MSEK Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) Vapaa kassavirta Muu investointien kassavirta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Kauden kassavirta Kassavarat kauden alussa Kauden kassavirta Valuuttakurssierot Kassavarat kauden lopussa

23 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Tiivistetty laskelma oman pääoman muutoksista Vähemmistön Oma Vähemmistön Oma MSEK Oma pääoma osuus pääoma yht. Oma pääoma osuus pääom a yht. Kauden alussa Liiketoimintojen yhdistämiset Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon Valuuttakurssierot Inflaatio-oikaisut Liiketoimet tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaiden kanssa Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotto- ja kuluerät Nettotulos Kirjattu nettotulos yhteensä Osingonjako Omat osakkeet Kauden lopussa Laadintatapa Yleistä. Kuten vuoden tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS (International Financial Reporting Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen luonne huomioiden, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-säännösten mukaisesti. Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja Ruotsin kirjanpitoneuvoston ja sen kannanottoryhmän standardien ja lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti on laadittu kansainvälisen osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 ("Osavuosikatsaukset") mukaisesti. Uudet kirjanpitostandardit (ei otettu käyttöön EU:ssa). IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (astui voimaan 20.7.) käsittelee IAS 34:n Osavuosikatsaukset ja muiden liikearvon ja eräiden sijoitusten kirjaamista ja arvonalentumisten peruuttamista koskevien standardien välistä ilmeistä ristiriitaa. IFRIC 10:n mukaan tällaista osavuosikatsauksessa kirjattua arvonalentumista ei saa peruuttaa saman vuoden muissa osavuosikatsauksissa tai vuositilinpäätöksessä. TeliaSonera noudattaa jo IFRIC 10:n mukaista periaatetta. Lisätietoja asiasta on TeliaSoneran vuoden vuosikertomuksen vastaavassa osiossa. 23

24 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Kertaluonteiset erät MSEK Käyttökatteeseen sisältyvät Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.: Ruotsi Suomi Tanska International Carrier Muut Myyntivoitot: Telia Finans 1 54 Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät Arvonalennukset, suunnitelman ylittävät poistot: Norja Tuottoihin osakkuusyhtiöistä sisältyvät Arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, varaukset ja muut: Suomi Infonet Services -19 Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät 183 Myyntivoitot: Elisa 183 Yhteensä Laskennalliset verot MSEK Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verovelat Laskennalliset verosaamiset (+) / verovelat (-), netto Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa MegaFon TeliaSoneralla oli osakkuusyhtiöltään OAO MegaFonilta korollisia saatavia 339 milj. kruunua. Telefos TeliaSoneralla oli osakkuusyhtiöltään Telefos AB:ltä korollisia saatavia 93 milj. kruunua päättyneiden kolmen ja kuuden kuukauden jaksojen aikana TeliaSonera osti Telefosilta 436 milj. kruunun ja 935 milj. kruunun arvosta palveluja ja tuotteita, jotka pääasiassa liittyivät verkkojen rakentamiseen. 24

25 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , kotipaikka Tukholma Liiketoimintojen yhdistämiset Xfera Kesäkuussa TeliaSonera nosti omistusosuuttaan espanjalaisessa Xfera Móviles S.A.:ssa 16,55 prosentista 76,56 prosenttiin. Osakassopimus antaa TeliaSoneralle 80 prosentin äänivallan. Xferan tulos on sisällytetty konsernitilinpäätökseen alkaen. Kaupasta maksetun 617 milj. kruunun käteishinnan lisäksi on sovittu 20 vuoden ns. earn-out-järjestelystä, mikä tarkoittaa, että tulevan tuloskehityksen perusteella voidaan myyjille maksaa lisäkauppahintaa. Vähemmistöosakkailla on myyntioptio, joka oikeuttaa heidät myymään osakkeensa TeliaSoneralle viiden vuoden kuluttua tietyin ehdoin. Myyntioption käypä arvo on kirjattu velaksi, mikä korvaa vähemmistön osuuden ja kasvattaa liikearvoa. NextGenTel TeliaSonera ilmoitti sopineensa ostavansa 82,3 prosentin osuuden norjalaisesta pörssiyhtiöstä NextGenTel Holding ASA:sta. Jäljelle jääneitä osakkeita koskevan yhdistetyn julkisen ostotarjouksen ja pakkolunastuksen seurauksena yhtiöllä on nyt hallinnassaan tosiasiallisesti 100 prosenttia osakkeista. NextGenTelin tulos on sisällytetty konsernitilinpäätökseen 1.6. alkaen. Kauppahinnan kohdistaminen (MSEK) Xfera NextGenTel Käteiskauppahinta 1) Arvioitu ehdollinen lisäkauppahinta / Arvioitu pakkolunastettavien osakkeiden hinta Arvioitu vähemmistöosakkaiden myyntioptioiden käypä arvo 510 Xferan velkojen vastatakauksiin liittyvien olemassa olevien varausten purku -454 Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset 4 68 Kokonaishankintameno UMTS-toimilupa / Asiakassuhteet Rakennukset, koneet ja kalusto Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 2) Laskennalliset tuloverosaamiset, netto Saamiset ja muut lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Korollinen vieras pääoma 3) Korottomat velat Muut nettovarat Hankittujen nettovarojen käypä arvo yhteensä Uudelleenarvostukset ja muut oman pääoman vaikutukset 25 Aiemmin kirjattu liikearvon arvonalennus 111 Aiempaan 16,55 prosentin omistusosuuteen 136 liittyvät vaikutukset yhteensä Liikearvo ) Xfera: Sisältää myös aiemmasta16,55 prosentin omistusosuudesta maksetun hinnan. 25

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2006

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2006 TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2006 Liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 21 979 milj. Ruotsin kruunuun (20 804) matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun vauhdittamana. Asiakasmäärä kasvoi

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2007

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2007 TeliaSonera tammikuu maaliskuu Vahva liikevaihto ja nettotulos mutta notkahdus Broadband Services marginaalissa Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 22 724 milj. kruunuun (21 979). Paikallisissa valuutoissa

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006 TeliaSonera tammikuu syyskuu Yhdeksän kuukauden jakso Liikevaihto kasvoi 67 873 milj. Ruotsin kruunuun (64 785). Nettotulos kasvoi 14 745 milj. kruunuun (10 352), ja osakekohtainen tulos nousi 2,89 kruunuun

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu joulukuu 2006

TeliaSonera tammikuu joulukuu 2006 TeliaSonera tammikuu joulukuu TeliaSoneran vuoden tulos ennätyslukemissa Koko vuosi Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91 060 milj. kruunuun (87 661). eriä nousi 32 266 milj. kruunuun (29 411) ja käyttökateprosentti

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja käyttökateprosentti parani

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja käyttökateprosentti parani Osavuosikatsaus tammi kuu Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja käyttökateprosentti parani Yhteenveto toisesta vuosineljänneksestä Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna

Lisätiedot

TeliaSonera tammi kesäkuu 2011

TeliaSonera tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Yhtenäisen TeliaSoneran kannattavuus vahvistui Toinen vuosineljännes Liikevaihto paikallisissa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2011

TeliaSonera tammi syyskuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro: 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Käyttökateprosentti parani edelleen ja kassavirta oli vahva Kolmas vuosineljännes Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2004

TeliaSonera tammi syyskuu 2004 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammi kuu TeliaSonera on noudattanut IFRS 3 -standardia 1.1. lähtien, mikä tarkoittaa, että liikearvopoistoja

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ 1 (10) klo 10 DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä - DNA-konsernin tammi-maaliskuun tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2015

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2015 Vakaata ydinliiketoimintaa YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 27 029 milj. Ruotsin kruunua (25 417). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja

Lisätiedot

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja 2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta. TeliaSonera on alkanut uudistaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu joulukuu 2005

TeliaSonera tammikuu joulukuu 2005 TeliaSonera tammikuu joulukuu Liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia 87 661 milj. Ruotsin kruunuun (81 937) matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun vauhdittamana. Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot