TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 100 Tarkastuslautakunta 110 Yhtymävaltuusto 120 Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tehtävänä on myös arvioida kuntayhtymän toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Talousarviossa on varauduttu 7 tarkastuslautakunnan kokoukseen sekä BDO Audiator Oy:n suorittamaan 18 tilintarkastuspäivään ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamiseen. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee edustajansa kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu kahteen kokoukseen. Kohta sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän menot. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Talousarviossa on varauduttu 12 kokoukseen. 125 Yhteistoiminta ja työhyvinvointi 130 Tukipalvelut Yhteistyöryhmä toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja kuntayhtymän työsuojelutoimintaa. Tyhy- ja virkistystoiminta kuuluvat yhteistoiminnan alle. Vuonna 2012 perustetut työhyvinvointiringit jatkavat työtään henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Virkistys- ja kokouskäyttöön vuokrattu Rönnäsin mökki on edelleen henkilökunnan käytettävissä. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistö-, siivous- ja tietotekniikkapalvelut. Tukipalvelut tuottaa palvelusopimuksissa määritellyssä laajuudessa em. palvelut kuntayhtymän oppilaitoksille. Kuntayhtymähallinto huolehtii kuntayhtymän yhteisten henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, toimisto- ja hankintapalveluiden tuottamisesta. HRD-toiminnot siirtyivät uutena tehtävänä osaksi kuntayhtymähallintoa.

2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) Uusitut henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmät otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2015 aikana. Uudistus vähentää saman tiedon päällekkäistä tallentamista eri järjestelmiin ja joustavoittaa esimiesten ja työtekijöiden tiedonsaantia nykyisestään. Kevään 2015 aikana talouspuolella otetaan vielä käyttöön erilliset raportointi- ja budjetointiohjelmat. Kiinteistöpalvelut huoltaa kuntayhtymän viiden toimipisteen kiinteistönhoidon tehtävät. Kiinteistöhuollon tavoitteena on energiatehokas toiminta ja eri järjestelmien toimintahäiriöiden minimoiminen ennakkohuolto-toimenpitein. Vuonna 2015 toteutetaan Edupoli Porvoon ja Amisto Askolan vielä peruskorjaamattoman rakennusosaston kuntoarvioinnit. Siivoustoimi huolehtii kiinteistöjen siisteydestä ja viihtyisyydestä huomioiden myös mahdolliset käyttäjien ja toimintojen erityistarpeet. Siivouspalvelut sisältää vuoden 2015 alusta alkaen myös Edupoli Herttoniemen, Edupoli Keravan ja Edupoli Vantaan toimitilojen siivouksen. Näiden Tukipalveluille uusien siivouskohteiden mitoitus tarkistetaan vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 tietohallinnon tavoitteena on kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa laiteja sovellusinfrastruktuuria mobiiliuden tarpeiden mukaisesti, parantaa omien hallintaja valvontajärjestelmien toimintaa vastaamaan uusia tarpeita sekä jatkaa tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä.

3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) Ta 2014 Ta2015 Erotus 100 Tarkastuslautakunta * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O Yhtymävaltuusto * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** M E N O T ***** N E T T O Yhtymähallitus * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O 0 0 0

4 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) 123 Yhteistyöryhmä * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT * VUOKRATUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * VUOKRAT *** M E N O T ***** N E T T O Keskitetyt palvelut * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT * KORVAUKSET VALTIOLTA * MUUT TOIMINTATUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * VUOKRAT * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O 0 0 0

5 AMIRIKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Tehtäväalueet Amiriksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on toimia opiskelijoille oikean yrityksen mallina, joka tarjoaa Amiston opiskelijoille aitoja asiakastapahtumia oppimisprosessien tueksi. Amiriksen eri yksiköt toimivat opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppimisen harjoitustilana. Opetusravintola Iris toimii myös Pomo-talon 1 ja 2 vuosikurssin opiskelijoiden näyttöpaikkana. Amiris yksikkö järjestää henkilöstöruokailun Amiston opiskelijoille ja henkilöstölle. Tämän lisäksi järjestämme ruokailun maksullisena palvelutoimintana Askolan lukion, Point collegen, Edupolin ja elokuun alusta myös Prakticumin opiskelijoille ja henkilöstölle. Lisäksi järjestämme tarjoilua Askolassa, Perämiehentiellä, sekä opetusravintola Iriksessä ulkopuolisille lounas- ja kokousasiakkaille. Maksullisen palvelutoiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan tuloksellisuuden parantaminen Amiriksen eri toimipisteissä sekä elintarvikemyymälöissämme on kuluvan vuoden keskeisiä kehittämistavoitteita. 2. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet Toimintaa pyritään määrätietoisesti kehittämään opetustavoitteiden ja asiakaslähtöisen toiminnan pohjalta. Tuemme opiskelijoiden oppimisprosessia tarjoamalla laadukkaita ravitsemispalveluja kustannustietoisesti. Osaamisen johtamista kehitetään ja henkilöstön koulutustarpeita niin tiimi- kuin yksilötasolla kartoitetaan jatkuvasti, muun muassa osaamiskartoituksen ja kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Amiriksen toimintasuunnitelman avulla pyrimme kehittämään yksikkömme toimintaa määrätietoisesti kohti Amiston strategisia tavoitteita Amiris on valmistautunut huolellisesti uusien tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien osaamisperusteisiin vaatimuksiin esimerkiksi työssä oppimisen ja näyttöjen osalta. Amiriksessa on yhdellä työntekijällä myös pedagoginen pätevyys. Henkilöstön koulutuksen avulla pyrkimyksenä on valmius tukea oppilaiden oppimisprosessia kohti laadukasta ammatillista osaamista. Amiriksen henkilöstöllä on kaikilla työpaikkaohjaajakoulutus. Uudet tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat tuovat varmasti uusia haasteita ja vaatimuksia myös Amiriksen osalle ja tähän haasteeseen meidän on pystyttävä vastaamaan. 3. Taloudelliset tavoitteet Pomo-taloon on tullut lisää opiskelijoita ja henkilöstöä Edupolista, Point collegesta ja oppisopimuskeskuksesta, Kesäkuussa Pomo-taloon siirtyy Prakticumin Porvoossa järjestämä koulutus. Amiriksen taloudelliset tavoitteet on asetettu kunkin

6 toimipisteen kohdalla erikseen huomioiden toiminta ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksot. Kouluruokailun osalta budjetti on laadittu siten, että yhden kouluaterian hinta on 4,20 euroa, sisältäen 2,10 euroa raaka-aineisiin ja 2,10 euroa muihin kuluihin. Muita kuluja ovat esim. palkat, siivous, koneiden ja laitteiden korjaukset sekä muut sekalaiset kulut. Kouluruokailun osalta on laskettu suoritteeksi yhtä työntekijää kohden 110 ruokailijaa päivässä. Pyrimme ohjaamaan opiskelijoita ravitsevan-, monipuolisen- ja maukkaan kouluaterian nauttimiseen päivittäin. Tarjoamme koulumme opiskelijoille ilmaisen aamupuuron. Tavoitteena on opettaa ja kasvattaa heitä terveellisiin ruokailutottumuksiin. Amistossa on käytössä yhtenäinen 6 viikon kiertävän ruokalista kaikissa 4-eri toimipisteessä. Käytössä ovat yhtenäiset ruokaohjeet. Tavaratoimittajan ja meidän ruoka/varasto-ohjelmamme avulla pyrimme löytämään uusia toimintatapoja, jotka nopeuttavat ja tehostavat toimintaamme ja helpottavat myös kustannusten seurantaa. Maksullisen palvelutoiminnan osalta Amiriksen liikevaihto on pysynyt tavoitteessaan. Amiston oppilaiden oppimistuotoksia pyritään tehokkaammin hyödyntämään myymälä Nyytissä ja opetusravintola Iriksen toiminnassa. Maksullisen palvelutoiminnon tuotoilla on tarkoitus kattaa osaltaan Amiriksen investointeja. Amiriksen osalta toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Keskeisiä asioita ovat toiminnan suunnittelussa työnkierron osuus eri toimipisteiden välillä sekä henkilöstön oikea sijoittaminen toimipisteisiin kulloisenkin tarpeen mukaan. Henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Merkittävässä roolissa on myös opiskelijoiden ja opetuksen hyödyntäminen esim. työharjoittelun kehittämisen osalta. Porvoo Hannu Rantala Amisto/Amiris ravintolapäällikkö

7 Amiris Ta 2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

8 ASKOLAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Askolan toimipisteen tehtäväalueisiin kuuluvat: Kone- ja metallialan perustutkinnon koulutus, Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma: Kunnossapitoasentaja Pintakäsittelyalan perustutkinnon koulutus, Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma: Maalari Rakennusalan perustutkinnon koulutus, Talonrakennuksen koulutusohjelma: Talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon koulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma: Sähköasentaja Talotekniikan perustutkinnon koulutus, Putkiasennuksen koulutusohjelma: Putkiasentaja Koulutuksen yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja tukea elinikäistä oppimista tukea syrjäytymisen ehkäisyä Maksullisen palvelutoiminnan tehtävät tarjoavat opetuksellisesti välttämättömiä harjaantumismahdollisuuksia ja asiakaspalvelutoiminnan malleja opiskelijoille. Opettajakunnalla on pääsääntöisesti pedagoginen pätevyys ja työelämäosaaminen ajantasaista. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttöjen työstäminen ylläpitävät aktiivista kontaktia työelämään. Opettajat ovat aktiivisia opetustehtävänsä kehittäjiä ja osallistuvat oman opetuksensa kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin. 2. Strategiset valinnat Oppiminen ja kasvu Toimintatavat, prosessit Asiakkuus

9 Askolan toimipisteen opetustehtävän painopisteinä ovat: työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Kahdentutkinnon suorittaminen on Askolan toimipisteen ja Askolan lukion muodostaman, Askola - Instituutin samalla kampuksella toimivien koulujen erityisvahvuus, jota kehitetään ja vahvistetaan koko ajan. Toimipisteen vuoden 2015 painotettu kokonaisopiskelijamäärä tavoite on 207 opiskelijaa. Kahden tutkinnon suorittajia on arviomme mukaan n. 10 % kokonaisopiskelijamäärästä. Opettajien täydennyskoulutuksessa pääpaino on pedagogisen osaamisen kehittämisessä, erilaisten oppijoiden kohtaamisessa sekä ammatillisen osaamisen näyttöihin valmistautumisessa. Henkilöstön osaamista kehitetään yhteisillä koulutuspäivillä ja työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota mm. kehityskeskustelut, työympäristön toimivuus ja opetusprosessin toiminnallisuuden tehostaminen. Tekniikan erikoisammattitutkintoa suorittaa Askolan toimipisteen henkilöstöstä yhteensä 5 henkilöä oppisopimuksella. Kolmen tutkinnot valmistuvat kevään 2015 aikana ja kahden opinnot jatkuvat 2016 puolelle. Henkilöstön palkitsemiseen ja kannustamiseen käytetään työsuorituksen arviointia. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin, sekä Amistolle myönnettyjen ISO9001, OHSAS ja ISO 1400 sertifikaattien toimintamallien juurruttamisessa jokapäiväiseen työhön. Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin ja antamaan opettajille toimintamalliehdotuksia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. 3. Taloudelliset tavoitteet Askolan toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kahdentutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Askolan toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 214 opiskelijaa eli opintopistettä, joista työssäoppimista on keskimäärin 10 opintoviikkoa /opiskelija / vuosi yhteensä 2070 opintoviikkoa. Muut palvelut ja ostot, talousarvion mukaan, tilikauden aikana käsittävät muun muassa kunkin koulutusohjelman työaineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja koneiden hankin-

10 nan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot sekä suojavaatteet ja koulutarvikkeet. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot, asiantuntija -apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Koulutusohjelmien ja ammattia täydentävien aineiden opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti. Laitehankinnoissa painotetaan tutkinnonperusteista lähtevän opetuksen toteuttamista. Askolan toimipisteen saneeraussuunnitelman mukaisesti B ja B2 osien saneeraus saatiin valmiiksi ja luovutettiin käyttäjälle B ja B2 osien valmistunut saneeraus ja jo aikaisemmin loppuun saatetun B1 osan saneeraus, parantaa merkittävästi oppimisympäristöjä. Saneeraus mahdollistaa laadukkaan ja opetussuunnitelmien perusteet täyttävän opetuksen antamisen opiskelijoille. Pintakäsittelyn koulutusohjelma jatkaa toistaiseksi toimintaansa vuokratiloissa, osoitteessa Helkamäentie 15. Kim Lindroos toimipisteen johtaja Askola Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

11 LOVIISAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet Loviisan toimipisteen tehtäväalueisiin kuuluvat: Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvojan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten- ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, vanhustyön koulutusohjelma sekä mielenterveysja päihdetyön koulutusohjelma Autoalan perustutkinto, autonasentajan koulutusohjelma Kaikkien koulutusohjelmien yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: - antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja. - antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. - tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. - antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten, ekologisen kestävyyden sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. - tukea elinikäistä oppimista. - Pilottikokeilu yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa, jossa kehitetään yhdessä joustavaa mallia toisen asteen ammatillisista opinnoista jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun. Strategiset valinnat Oppiminen ja kasvu Toimintatavat ja prosessit Asiakkuus Loviisan toimipisteen opetustehtävän painopisteinä ovat: työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen, kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu keskiarvoinen opiskelijamäärä tavoite on 80 opiskelijaa. Opettajien täydennyskoulutuksessa pääpaino on pedagogisentietoteknisen-, verkko-opetuksen osaamisen kehittämisessä sekä erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Henkilöstön osaamista kehitetään yhteisillä koulutus/suunnittelupäivillä ja työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota mm. kehityskeskustelut, työympäristön toimivuus ja opetusprosessin toiminnallisuuden selkeyttäminen.

12 Henkilöstön palkitsemiseen käytetään työsuorituksen arviointia. Laatutyössä keskitytään Amiston ISO9001, OHSAS ja ISO 1400 sertifikaattien toimintamallien tuomiseen arkipäivän rutiineihin sekä opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin ja hyödyntämään tehokkaasti varhaisen puuttumisen mallia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Erilaisten oppijoiden tarpeiden tukemisessa käytetään myös Instrumental Enrichment (IE) menetelmää. Taloudelliset tavoitteet Loviisan toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa, opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kaksoistutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Loviisan toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 80 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot, talousarvion mukaan, tilikauden aikana käsittävät muun muassa kunkin koulutusalan työaineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja koneiden, sekä laitteiden hankinnan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot sekä koulutarvikkeet. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot, asiantuntija-apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Koulutusalojen ja yhteisten aineiden opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankintaesitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laite- ja materiaalihankinnoissa painotetaan turvallisuusalalla liikunta- ja harrastusvälineistön päivittämiseen, lähihoitaja koulutuksessa, perusmateriaalin lisäämiseen sekä yhteisten tilojen kunnostamiseen, auto-osaston vanhentuneen opetuksessa tarpeellisen perusvälineistön päivittämiseen sekä oppilaitoksen yleistä viihtyvyyttä lisääviin laite- ja materiaalihankintoihin. Merja Parviainen Loviisan toimipisteen johtaja Loviisassa

13 Loviisa Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

14 PERÄMIEHENTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet Perämiehentien toimipisteen tehtäväalueet Nuorille järjestettävä koulutus Autoalan perustutkinto autotekniikan koulutusohjelmalla Logistiikka alan perustutkinto kuljettajan/yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ja varastopalvelujen koulutusohjelmat Painoviestinnän perustutkinto ulkoasuntoteuttajan koulutusohjelma Prosessiteollisuuden perustutkinto prosessinhoitajan koulutusohjelma Elintarviketekniikan perustutkinto leipomoalan koulutusohjelma Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT:n koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentajan koulutusohjelma Toisen asteen oppilaitosten yhteistyön painopisteenä ovat lukio-opetus yhteistyössä Porvoon Linnankosken lukion kanssa. Koulutuksen yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja. antaa opiskelijoille valmiuksia ammatin harjoittamiseen. tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. tukea elinikäistä oppimista. Opettajakunnan pedagoginen pätevyys ja työelämäosaaminen pääsääntöisesti ajantasaista. Opettajat ovat aktiivisia opetustehtävänsä kehittäjiä ja osallistuvat opetustehtävänsä kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin ja projekteihin. Työssäoppimisen toteuttaminen, ammattiosaamisen näyttöjen työstäminen ja opetussuunnitelmien uudistuminen edellyttävät aktiivisen kontaktin ylläpitämistä työelämään. Toiminnan strategiset valinnat o Oppiminen ja kasvu o Toimintatavat ja prosessit o Asiakkuus

15 Opetustehtävän painopisteinä on työelämälähtöinen koulutus ja opiskelijan oppimisesta sekä ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu laskennallinen, opiskelijamäärä tavoite on 356 opiskelijaa. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijatuen ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan opiskelijoiden tarpeet entistä paremmin ja luomaan toimintamalleja opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi. Henkilöstön kehittämistä tuetaan. Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on pedagogisen osaamisen kehittäminen: opetuksen monipuolistaminen, esimerkiksi verkkopedagogiikka, erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen ja ohjaustaitojen vahvistaminen. Maksullisen palvelutoiminnan tehtävät tarjoavat opetuksellisesti tärkeitä harjaantumismahdollisuuksia ja palvelutoiminnan malleja opiskelijoille. Taloudelliset tavoitteet Perämiehentien toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti muutoksiin reagoiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintolaajuuksia. Perämiehentien toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 356 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä 4745 osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot tilikauden aikana, talousarvion mukaan, sisältävät kunkin koulutusalan työaine- ja työvälineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja -koneiden hankinnan, työvaatetuksen, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot. Asiantuntija-apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankinta esitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laitehankinnoissa painotetaan oppimista aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämistä. Perustutkintojen kustannukset on laskettu talousarvioon laskentapohjien mukaisesti. Maksullisen palvelutoiminnan tulostavoitteissa on huomioitu mm. työssäoppimisen laajentuminen, erilaisten oppijoiden määrän kasvu ja valinnaisten opintojen laaja-alaisuus. Merja Jämsén toimipisteen johtaja

16 PMT Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

17 POMO-TALON KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteet 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Pomo-talon 2. asteen opetuksen tehtäväalueet - hiusalan koulutus - hotelli- ja ravintola-alan koulutus - kauneudenhoitoalan koulutus - matkailualan koulutus - tieto- ja viestintätekniikan koulutus - liiketalouden koulutus - sosiaali- ja terveysalan koulutus Kaikkien palvelu-, tieto- ja viestintäalan koulutusohjelmien yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti, myös opiskelija-asiakas huomioiden. Maksullisen palvelutoiminnan tehtävänä on tarjota opetuksellisesti välttämättömiä harjaantumismahdollisuuksia ja aidon yritystoiminnan malleja opiskelijoille. Maksullisen palvelutoiminta toteutetaan yhteistyössä opetusravintola Iriksen kanssa, sekä oppilaitoksen työpajoissa ja harjoitusyrityksissä. Opettajakunnalla on pääsääntöisesti pedagoginen pätevyys. Työssäoppimisen lisääntymisen myötä työelämäkontaktit ovat aktivoituneet entisestään. Toimipisteen opettajat osallistuvat aktiivisesti oman opetuksensa kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin. Taitaja kilpailutoimintaan ja -valmennukseen panostetaan talousarvion puitteissa resursseja siten, että opiskelijoilla on todelliset mahdollisuudet kilpailla menestyksellisesti erilaisissa oman alansa kansallisissa kilpailuissa. Valmentaville opettajille varmistetaan mahdollisuus osallistua oman ammattitaitonsa päivittämiseen ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseen tarkoitettuihin tilaisuuksiin. 2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteet Pomo-talon koulutusalojen toiminnan painopisteenä ovat jo edellä mainittu työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu keskiarvoinen opiskelijamäärätavoite on 306. Pomo-talon tilojen tehokas käyttö vaatii suunnittelua ja yhteistyötä Oppisopimustoimiston, Edupolin, Point-collegen ja Iriksen kanssa, jotta tilat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Toimintavuoden aikana uudistetaan auditorioiden AV-laitteet vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Opetuskeittiöiden, hiusalan työsalin ja matkailualan opetustilan kalusteita ja laitteita uudistetaan.

18 Opettajien täydennyskoulutuksessa on pääpaino pedagogisen ja tietoteknisen osaamisen kehittäminen. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijahuollon toimintasuunnitelman ja erityisopetuksen toimintasuunnitelman avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin, sekä antamaan opettajille toimintamalliehdotuksia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen opetusta kehitetään Nuori yrittäjä -toimintamallien avulla vastaamaan entistä paremmin opetussuunnitelmien perusteissa määriteltyjä tavoitteita. 3. Taloudelliset tavoitteet Pomo-talon koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kaksoistutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Palvelu-, tieto- ja viestintäteknisten alojen palkkamenoilla koulutetaan 306 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot tilikauden aikana pitävät sisällään muun muassa kunkin koulutusalan työ- ja raaka-aineostot työtoimintaan, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden hankinnan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot ja asiantuntija-apu, yritysvierailujen ja messumatkojen kustannukset, leasing-maksut ja koulutarvikkeet korvataan näiltä kustannuspaikoilta. Tiimit ja opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankintaesitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laitehankinnoissa painotetaan tieto- ja viestintätekniikan hankintoja sekä muiden opetusmahdollisuuksien parantamista. Keskeistä on pitää yllä luokkatilojen hyvä varustus tietokoneiden ja muiden opetusvälineiden osalta. Mika Eskola toimipisteenjohtaja

19 POMO Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT -300 MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

20 YHTEISEN HALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toimintatavat ja prosessit 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Tehtäväalueet Amiston yhteiseen hallintoon kuuluvat kaikki ne tehtävät, joita ei voida suoraan kohdistaa tietylle yksikölle. Sisäisessä laskennassa tulot ja menot jaetaan tai vyörytetään yksiköille erikseen sovitun jakoperusteiden mukaisesti. Yhteinen hallinto vastaa Amiston rehtorin toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä, talouden- ja asiakaspalvelun hoidosta, opiskelijoiden tukipalveluista, opiskelijaasuntolasta, tietopalvelukeskuksesta ja kehittämis- ja projektitoiminnasta sekä niistä tehtävistä, jotka jäävät Amiston ja konsernin kanssa tehdyn toimistopalvelusopimuksen ulkopuolelle. 2. Toiminnan strategiset valinnat * Oppiminen ja kasvu * Toimintatavat ja prosessit * Asiakkuus 3. Taloudelliset tavoitteet Koko Amiston tasolla tavoitteet on määritelty talousarviossa Tulot, yhteinen hallinto Kokonaistulot käsittävät valtionosuustulon asuntolatoimintaan ja projektitulot sekä kehittämis - ja kansainväliseen toimintaan varatut määrärahat. Menot, yhteinen hallinto Kokonaismenot koostuvat henkilöstömenoista, laatu- ja näyttötoiminnan kokouspalkkioita sekä työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen palkkakorvaukset. Palvelu- ja tarvikemenoryhmään kuuluu menoerät kuten yhteinen koulutus- ja kehittämistoiminta, vakuutukset, kopiointikulut, puhelinkulut ja toimistokäyttöön liittyvät laitehankinnat. Koko Amiston työterveysmenot kirjataan yhteisen hallinnon kuluiksi. Yhteisen hallintoon kirjataan oppilaitoksen eri tahoille maksamat jäsenmaksut. Konsernipalvelujen hallintopalveluiden osuus menoista kirjataan myös yhteisen hallinnon kustannuspaikalle. Pentti Suursalmi rehtori

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot