TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 100 Tarkastuslautakunta 110 Yhtymävaltuusto 120 Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tehtävänä on myös arvioida kuntayhtymän toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Talousarviossa on varauduttu 7 tarkastuslautakunnan kokoukseen sekä BDO Audiator Oy:n suorittamaan 18 tilintarkastuspäivään ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamiseen. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee edustajansa kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu kahteen kokoukseen. Kohta sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän menot. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Talousarviossa on varauduttu 12 kokoukseen. 125 Yhteistoiminta ja työhyvinvointi 130 Tukipalvelut Yhteistyöryhmä toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja kuntayhtymän työsuojelutoimintaa. Tyhy- ja virkistystoiminta kuuluvat yhteistoiminnan alle. Vuonna 2012 perustetut työhyvinvointiringit jatkavat työtään henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Virkistys- ja kokouskäyttöön vuokrattu Rönnäsin mökki on edelleen henkilökunnan käytettävissä. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistö-, siivous- ja tietotekniikkapalvelut. Tukipalvelut tuottaa palvelusopimuksissa määritellyssä laajuudessa em. palvelut kuntayhtymän oppilaitoksille. Kuntayhtymähallinto huolehtii kuntayhtymän yhteisten henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, toimisto- ja hankintapalveluiden tuottamisesta. HRD-toiminnot siirtyivät uutena tehtävänä osaksi kuntayhtymähallintoa.

2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) Uusitut henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmät otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2015 aikana. Uudistus vähentää saman tiedon päällekkäistä tallentamista eri järjestelmiin ja joustavoittaa esimiesten ja työtekijöiden tiedonsaantia nykyisestään. Kevään 2015 aikana talouspuolella otetaan vielä käyttöön erilliset raportointi- ja budjetointiohjelmat. Kiinteistöpalvelut huoltaa kuntayhtymän viiden toimipisteen kiinteistönhoidon tehtävät. Kiinteistöhuollon tavoitteena on energiatehokas toiminta ja eri järjestelmien toimintahäiriöiden minimoiminen ennakkohuolto-toimenpitein. Vuonna 2015 toteutetaan Edupoli Porvoon ja Amisto Askolan vielä peruskorjaamattoman rakennusosaston kuntoarvioinnit. Siivoustoimi huolehtii kiinteistöjen siisteydestä ja viihtyisyydestä huomioiden myös mahdolliset käyttäjien ja toimintojen erityistarpeet. Siivouspalvelut sisältää vuoden 2015 alusta alkaen myös Edupoli Herttoniemen, Edupoli Keravan ja Edupoli Vantaan toimitilojen siivouksen. Näiden Tukipalveluille uusien siivouskohteiden mitoitus tarkistetaan vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 tietohallinnon tavoitteena on kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa laiteja sovellusinfrastruktuuria mobiiliuden tarpeiden mukaisesti, parantaa omien hallintaja valvontajärjestelmien toimintaa vastaamaan uusia tarpeita sekä jatkaa tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä.

3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) Ta 2014 Ta2015 Erotus 100 Tarkastuslautakunta * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O Yhtymävaltuusto * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** M E N O T ***** N E T T O Yhtymähallitus * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O 0 0 0

4 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) 123 Yhteistyöryhmä * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT * VUOKRATUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * VUOKRAT *** M E N O T ***** N E T T O Keskitetyt palvelut * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT * KORVAUKSET VALTIOLTA * MUUT TOIMINTATUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * VUOKRAT * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O 0 0 0

5 AMIRIKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Tehtäväalueet Amiriksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on toimia opiskelijoille oikean yrityksen mallina, joka tarjoaa Amiston opiskelijoille aitoja asiakastapahtumia oppimisprosessien tueksi. Amiriksen eri yksiköt toimivat opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppimisen harjoitustilana. Opetusravintola Iris toimii myös Pomo-talon 1 ja 2 vuosikurssin opiskelijoiden näyttöpaikkana. Amiris yksikkö järjestää henkilöstöruokailun Amiston opiskelijoille ja henkilöstölle. Tämän lisäksi järjestämme ruokailun maksullisena palvelutoimintana Askolan lukion, Point collegen, Edupolin ja elokuun alusta myös Prakticumin opiskelijoille ja henkilöstölle. Lisäksi järjestämme tarjoilua Askolassa, Perämiehentiellä, sekä opetusravintola Iriksessä ulkopuolisille lounas- ja kokousasiakkaille. Maksullisen palvelutoiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan tuloksellisuuden parantaminen Amiriksen eri toimipisteissä sekä elintarvikemyymälöissämme on kuluvan vuoden keskeisiä kehittämistavoitteita. 2. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet Toimintaa pyritään määrätietoisesti kehittämään opetustavoitteiden ja asiakaslähtöisen toiminnan pohjalta. Tuemme opiskelijoiden oppimisprosessia tarjoamalla laadukkaita ravitsemispalveluja kustannustietoisesti. Osaamisen johtamista kehitetään ja henkilöstön koulutustarpeita niin tiimi- kuin yksilötasolla kartoitetaan jatkuvasti, muun muassa osaamiskartoituksen ja kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Amiriksen toimintasuunnitelman avulla pyrimme kehittämään yksikkömme toimintaa määrätietoisesti kohti Amiston strategisia tavoitteita Amiris on valmistautunut huolellisesti uusien tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien osaamisperusteisiin vaatimuksiin esimerkiksi työssä oppimisen ja näyttöjen osalta. Amiriksessa on yhdellä työntekijällä myös pedagoginen pätevyys. Henkilöstön koulutuksen avulla pyrkimyksenä on valmius tukea oppilaiden oppimisprosessia kohti laadukasta ammatillista osaamista. Amiriksen henkilöstöllä on kaikilla työpaikkaohjaajakoulutus. Uudet tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat tuovat varmasti uusia haasteita ja vaatimuksia myös Amiriksen osalle ja tähän haasteeseen meidän on pystyttävä vastaamaan. 3. Taloudelliset tavoitteet Pomo-taloon on tullut lisää opiskelijoita ja henkilöstöä Edupolista, Point collegesta ja oppisopimuskeskuksesta, Kesäkuussa Pomo-taloon siirtyy Prakticumin Porvoossa järjestämä koulutus. Amiriksen taloudelliset tavoitteet on asetettu kunkin

6 toimipisteen kohdalla erikseen huomioiden toiminta ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksot. Kouluruokailun osalta budjetti on laadittu siten, että yhden kouluaterian hinta on 4,20 euroa, sisältäen 2,10 euroa raaka-aineisiin ja 2,10 euroa muihin kuluihin. Muita kuluja ovat esim. palkat, siivous, koneiden ja laitteiden korjaukset sekä muut sekalaiset kulut. Kouluruokailun osalta on laskettu suoritteeksi yhtä työntekijää kohden 110 ruokailijaa päivässä. Pyrimme ohjaamaan opiskelijoita ravitsevan-, monipuolisen- ja maukkaan kouluaterian nauttimiseen päivittäin. Tarjoamme koulumme opiskelijoille ilmaisen aamupuuron. Tavoitteena on opettaa ja kasvattaa heitä terveellisiin ruokailutottumuksiin. Amistossa on käytössä yhtenäinen 6 viikon kiertävän ruokalista kaikissa 4-eri toimipisteessä. Käytössä ovat yhtenäiset ruokaohjeet. Tavaratoimittajan ja meidän ruoka/varasto-ohjelmamme avulla pyrimme löytämään uusia toimintatapoja, jotka nopeuttavat ja tehostavat toimintaamme ja helpottavat myös kustannusten seurantaa. Maksullisen palvelutoiminnan osalta Amiriksen liikevaihto on pysynyt tavoitteessaan. Amiston oppilaiden oppimistuotoksia pyritään tehokkaammin hyödyntämään myymälä Nyytissä ja opetusravintola Iriksen toiminnassa. Maksullisen palvelutoiminnon tuotoilla on tarkoitus kattaa osaltaan Amiriksen investointeja. Amiriksen osalta toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Keskeisiä asioita ovat toiminnan suunnittelussa työnkierron osuus eri toimipisteiden välillä sekä henkilöstön oikea sijoittaminen toimipisteisiin kulloisenkin tarpeen mukaan. Henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Merkittävässä roolissa on myös opiskelijoiden ja opetuksen hyödyntäminen esim. työharjoittelun kehittämisen osalta. Porvoo Hannu Rantala Amisto/Amiris ravintolapäällikkö

7 Amiris Ta 2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

8 ASKOLAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Askolan toimipisteen tehtäväalueisiin kuuluvat: Kone- ja metallialan perustutkinnon koulutus, Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma: Kunnossapitoasentaja Pintakäsittelyalan perustutkinnon koulutus, Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma: Maalari Rakennusalan perustutkinnon koulutus, Talonrakennuksen koulutusohjelma: Talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon koulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma: Sähköasentaja Talotekniikan perustutkinnon koulutus, Putkiasennuksen koulutusohjelma: Putkiasentaja Koulutuksen yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja tukea elinikäistä oppimista tukea syrjäytymisen ehkäisyä Maksullisen palvelutoiminnan tehtävät tarjoavat opetuksellisesti välttämättömiä harjaantumismahdollisuuksia ja asiakaspalvelutoiminnan malleja opiskelijoille. Opettajakunnalla on pääsääntöisesti pedagoginen pätevyys ja työelämäosaaminen ajantasaista. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttöjen työstäminen ylläpitävät aktiivista kontaktia työelämään. Opettajat ovat aktiivisia opetustehtävänsä kehittäjiä ja osallistuvat oman opetuksensa kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin. 2. Strategiset valinnat Oppiminen ja kasvu Toimintatavat, prosessit Asiakkuus

9 Askolan toimipisteen opetustehtävän painopisteinä ovat: työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Kahdentutkinnon suorittaminen on Askolan toimipisteen ja Askolan lukion muodostaman, Askola - Instituutin samalla kampuksella toimivien koulujen erityisvahvuus, jota kehitetään ja vahvistetaan koko ajan. Toimipisteen vuoden 2015 painotettu kokonaisopiskelijamäärä tavoite on 207 opiskelijaa. Kahden tutkinnon suorittajia on arviomme mukaan n. 10 % kokonaisopiskelijamäärästä. Opettajien täydennyskoulutuksessa pääpaino on pedagogisen osaamisen kehittämisessä, erilaisten oppijoiden kohtaamisessa sekä ammatillisen osaamisen näyttöihin valmistautumisessa. Henkilöstön osaamista kehitetään yhteisillä koulutuspäivillä ja työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota mm. kehityskeskustelut, työympäristön toimivuus ja opetusprosessin toiminnallisuuden tehostaminen. Tekniikan erikoisammattitutkintoa suorittaa Askolan toimipisteen henkilöstöstä yhteensä 5 henkilöä oppisopimuksella. Kolmen tutkinnot valmistuvat kevään 2015 aikana ja kahden opinnot jatkuvat 2016 puolelle. Henkilöstön palkitsemiseen ja kannustamiseen käytetään työsuorituksen arviointia. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin, sekä Amistolle myönnettyjen ISO9001, OHSAS ja ISO 1400 sertifikaattien toimintamallien juurruttamisessa jokapäiväiseen työhön. Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin ja antamaan opettajille toimintamalliehdotuksia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. 3. Taloudelliset tavoitteet Askolan toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kahdentutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Askolan toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 214 opiskelijaa eli opintopistettä, joista työssäoppimista on keskimäärin 10 opintoviikkoa /opiskelija / vuosi yhteensä 2070 opintoviikkoa. Muut palvelut ja ostot, talousarvion mukaan, tilikauden aikana käsittävät muun muassa kunkin koulutusohjelman työaineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja koneiden hankin-

10 nan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot sekä suojavaatteet ja koulutarvikkeet. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot, asiantuntija -apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Koulutusohjelmien ja ammattia täydentävien aineiden opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti. Laitehankinnoissa painotetaan tutkinnonperusteista lähtevän opetuksen toteuttamista. Askolan toimipisteen saneeraussuunnitelman mukaisesti B ja B2 osien saneeraus saatiin valmiiksi ja luovutettiin käyttäjälle B ja B2 osien valmistunut saneeraus ja jo aikaisemmin loppuun saatetun B1 osan saneeraus, parantaa merkittävästi oppimisympäristöjä. Saneeraus mahdollistaa laadukkaan ja opetussuunnitelmien perusteet täyttävän opetuksen antamisen opiskelijoille. Pintakäsittelyn koulutusohjelma jatkaa toistaiseksi toimintaansa vuokratiloissa, osoitteessa Helkamäentie 15. Kim Lindroos toimipisteen johtaja Askola Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

11 LOVIISAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet Loviisan toimipisteen tehtäväalueisiin kuuluvat: Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvojan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten- ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, vanhustyön koulutusohjelma sekä mielenterveysja päihdetyön koulutusohjelma Autoalan perustutkinto, autonasentajan koulutusohjelma Kaikkien koulutusohjelmien yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: - antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja. - antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. - tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. - antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten, ekologisen kestävyyden sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. - tukea elinikäistä oppimista. - Pilottikokeilu yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa, jossa kehitetään yhdessä joustavaa mallia toisen asteen ammatillisista opinnoista jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun. Strategiset valinnat Oppiminen ja kasvu Toimintatavat ja prosessit Asiakkuus Loviisan toimipisteen opetustehtävän painopisteinä ovat: työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen, kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu keskiarvoinen opiskelijamäärä tavoite on 80 opiskelijaa. Opettajien täydennyskoulutuksessa pääpaino on pedagogisentietoteknisen-, verkko-opetuksen osaamisen kehittämisessä sekä erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Henkilöstön osaamista kehitetään yhteisillä koulutus/suunnittelupäivillä ja työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota mm. kehityskeskustelut, työympäristön toimivuus ja opetusprosessin toiminnallisuuden selkeyttäminen.

12 Henkilöstön palkitsemiseen käytetään työsuorituksen arviointia. Laatutyössä keskitytään Amiston ISO9001, OHSAS ja ISO 1400 sertifikaattien toimintamallien tuomiseen arkipäivän rutiineihin sekä opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin ja hyödyntämään tehokkaasti varhaisen puuttumisen mallia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Erilaisten oppijoiden tarpeiden tukemisessa käytetään myös Instrumental Enrichment (IE) menetelmää. Taloudelliset tavoitteet Loviisan toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa, opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kaksoistutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Loviisan toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 80 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot, talousarvion mukaan, tilikauden aikana käsittävät muun muassa kunkin koulutusalan työaineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja koneiden, sekä laitteiden hankinnan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot sekä koulutarvikkeet. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot, asiantuntija-apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Koulutusalojen ja yhteisten aineiden opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankintaesitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laite- ja materiaalihankinnoissa painotetaan turvallisuusalalla liikunta- ja harrastusvälineistön päivittämiseen, lähihoitaja koulutuksessa, perusmateriaalin lisäämiseen sekä yhteisten tilojen kunnostamiseen, auto-osaston vanhentuneen opetuksessa tarpeellisen perusvälineistön päivittämiseen sekä oppilaitoksen yleistä viihtyvyyttä lisääviin laite- ja materiaalihankintoihin. Merja Parviainen Loviisan toimipisteen johtaja Loviisassa

13 Loviisa Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

14 PERÄMIEHENTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet Perämiehentien toimipisteen tehtäväalueet Nuorille järjestettävä koulutus Autoalan perustutkinto autotekniikan koulutusohjelmalla Logistiikka alan perustutkinto kuljettajan/yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ja varastopalvelujen koulutusohjelmat Painoviestinnän perustutkinto ulkoasuntoteuttajan koulutusohjelma Prosessiteollisuuden perustutkinto prosessinhoitajan koulutusohjelma Elintarviketekniikan perustutkinto leipomoalan koulutusohjelma Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT:n koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentajan koulutusohjelma Toisen asteen oppilaitosten yhteistyön painopisteenä ovat lukio-opetus yhteistyössä Porvoon Linnankosken lukion kanssa. Koulutuksen yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja. antaa opiskelijoille valmiuksia ammatin harjoittamiseen. tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. tukea elinikäistä oppimista. Opettajakunnan pedagoginen pätevyys ja työelämäosaaminen pääsääntöisesti ajantasaista. Opettajat ovat aktiivisia opetustehtävänsä kehittäjiä ja osallistuvat opetustehtävänsä kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin ja projekteihin. Työssäoppimisen toteuttaminen, ammattiosaamisen näyttöjen työstäminen ja opetussuunnitelmien uudistuminen edellyttävät aktiivisen kontaktin ylläpitämistä työelämään. Toiminnan strategiset valinnat o Oppiminen ja kasvu o Toimintatavat ja prosessit o Asiakkuus

15 Opetustehtävän painopisteinä on työelämälähtöinen koulutus ja opiskelijan oppimisesta sekä ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu laskennallinen, opiskelijamäärä tavoite on 356 opiskelijaa. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijatuen ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan opiskelijoiden tarpeet entistä paremmin ja luomaan toimintamalleja opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi. Henkilöstön kehittämistä tuetaan. Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on pedagogisen osaamisen kehittäminen: opetuksen monipuolistaminen, esimerkiksi verkkopedagogiikka, erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen ja ohjaustaitojen vahvistaminen. Maksullisen palvelutoiminnan tehtävät tarjoavat opetuksellisesti tärkeitä harjaantumismahdollisuuksia ja palvelutoiminnan malleja opiskelijoille. Taloudelliset tavoitteet Perämiehentien toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti muutoksiin reagoiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintolaajuuksia. Perämiehentien toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 356 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä 4745 osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot tilikauden aikana, talousarvion mukaan, sisältävät kunkin koulutusalan työaine- ja työvälineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja -koneiden hankinnan, työvaatetuksen, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot. Asiantuntija-apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankinta esitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laitehankinnoissa painotetaan oppimista aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämistä. Perustutkintojen kustannukset on laskettu talousarvioon laskentapohjien mukaisesti. Maksullisen palvelutoiminnan tulostavoitteissa on huomioitu mm. työssäoppimisen laajentuminen, erilaisten oppijoiden määrän kasvu ja valinnaisten opintojen laaja-alaisuus. Merja Jämsén toimipisteen johtaja

16 PMT Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

17 POMO-TALON KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteet 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Pomo-talon 2. asteen opetuksen tehtäväalueet - hiusalan koulutus - hotelli- ja ravintola-alan koulutus - kauneudenhoitoalan koulutus - matkailualan koulutus - tieto- ja viestintätekniikan koulutus - liiketalouden koulutus - sosiaali- ja terveysalan koulutus Kaikkien palvelu-, tieto- ja viestintäalan koulutusohjelmien yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti, myös opiskelija-asiakas huomioiden. Maksullisen palvelutoiminnan tehtävänä on tarjota opetuksellisesti välttämättömiä harjaantumismahdollisuuksia ja aidon yritystoiminnan malleja opiskelijoille. Maksullisen palvelutoiminta toteutetaan yhteistyössä opetusravintola Iriksen kanssa, sekä oppilaitoksen työpajoissa ja harjoitusyrityksissä. Opettajakunnalla on pääsääntöisesti pedagoginen pätevyys. Työssäoppimisen lisääntymisen myötä työelämäkontaktit ovat aktivoituneet entisestään. Toimipisteen opettajat osallistuvat aktiivisesti oman opetuksensa kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin. Taitaja kilpailutoimintaan ja -valmennukseen panostetaan talousarvion puitteissa resursseja siten, että opiskelijoilla on todelliset mahdollisuudet kilpailla menestyksellisesti erilaisissa oman alansa kansallisissa kilpailuissa. Valmentaville opettajille varmistetaan mahdollisuus osallistua oman ammattitaitonsa päivittämiseen ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseen tarkoitettuihin tilaisuuksiin. 2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteet Pomo-talon koulutusalojen toiminnan painopisteenä ovat jo edellä mainittu työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu keskiarvoinen opiskelijamäärätavoite on 306. Pomo-talon tilojen tehokas käyttö vaatii suunnittelua ja yhteistyötä Oppisopimustoimiston, Edupolin, Point-collegen ja Iriksen kanssa, jotta tilat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Toimintavuoden aikana uudistetaan auditorioiden AV-laitteet vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Opetuskeittiöiden, hiusalan työsalin ja matkailualan opetustilan kalusteita ja laitteita uudistetaan.

18 Opettajien täydennyskoulutuksessa on pääpaino pedagogisen ja tietoteknisen osaamisen kehittäminen. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijahuollon toimintasuunnitelman ja erityisopetuksen toimintasuunnitelman avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin, sekä antamaan opettajille toimintamalliehdotuksia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen opetusta kehitetään Nuori yrittäjä -toimintamallien avulla vastaamaan entistä paremmin opetussuunnitelmien perusteissa määriteltyjä tavoitteita. 3. Taloudelliset tavoitteet Pomo-talon koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kaksoistutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Palvelu-, tieto- ja viestintäteknisten alojen palkkamenoilla koulutetaan 306 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot tilikauden aikana pitävät sisällään muun muassa kunkin koulutusalan työ- ja raaka-aineostot työtoimintaan, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden hankinnan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot ja asiantuntija-apu, yritysvierailujen ja messumatkojen kustannukset, leasing-maksut ja koulutarvikkeet korvataan näiltä kustannuspaikoilta. Tiimit ja opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankintaesitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laitehankinnoissa painotetaan tieto- ja viestintätekniikan hankintoja sekä muiden opetusmahdollisuuksien parantamista. Keskeistä on pitää yllä luokkatilojen hyvä varustus tietokoneiden ja muiden opetusvälineiden osalta. Mika Eskola toimipisteenjohtaja

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50 1 Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2009 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot