TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 100 Tarkastuslautakunta 110 Yhtymävaltuusto 120 Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tehtävänä on myös arvioida kuntayhtymän toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Talousarviossa on varauduttu 7 tarkastuslautakunnan kokoukseen sekä BDO Audiator Oy:n suorittamaan 18 tilintarkastuspäivään ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamiseen. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee edustajansa kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu kahteen kokoukseen. Kohta sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän menot. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Talousarviossa on varauduttu 12 kokoukseen. 125 Yhteistoiminta ja työhyvinvointi 130 Tukipalvelut Yhteistyöryhmä toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja kuntayhtymän työsuojelutoimintaa. Tyhy- ja virkistystoiminta kuuluvat yhteistoiminnan alle. Vuonna 2012 perustetut työhyvinvointiringit jatkavat työtään henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Virkistys- ja kokouskäyttöön vuokrattu Rönnäsin mökki on edelleen henkilökunnan käytettävissä. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistö-, siivous- ja tietotekniikkapalvelut. Tukipalvelut tuottaa palvelusopimuksissa määritellyssä laajuudessa em. palvelut kuntayhtymän oppilaitoksille. Kuntayhtymähallinto huolehtii kuntayhtymän yhteisten henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, toimisto- ja hankintapalveluiden tuottamisesta. HRD-toiminnot siirtyivät uutena tehtävänä osaksi kuntayhtymähallintoa.

2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) Uusitut henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmät otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2015 aikana. Uudistus vähentää saman tiedon päällekkäistä tallentamista eri järjestelmiin ja joustavoittaa esimiesten ja työtekijöiden tiedonsaantia nykyisestään. Kevään 2015 aikana talouspuolella otetaan vielä käyttöön erilliset raportointi- ja budjetointiohjelmat. Kiinteistöpalvelut huoltaa kuntayhtymän viiden toimipisteen kiinteistönhoidon tehtävät. Kiinteistöhuollon tavoitteena on energiatehokas toiminta ja eri järjestelmien toimintahäiriöiden minimoiminen ennakkohuolto-toimenpitein. Vuonna 2015 toteutetaan Edupoli Porvoon ja Amisto Askolan vielä peruskorjaamattoman rakennusosaston kuntoarvioinnit. Siivoustoimi huolehtii kiinteistöjen siisteydestä ja viihtyisyydestä huomioiden myös mahdolliset käyttäjien ja toimintojen erityistarpeet. Siivouspalvelut sisältää vuoden 2015 alusta alkaen myös Edupoli Herttoniemen, Edupoli Keravan ja Edupoli Vantaan toimitilojen siivouksen. Näiden Tukipalveluille uusien siivouskohteiden mitoitus tarkistetaan vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 tietohallinnon tavoitteena on kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa laiteja sovellusinfrastruktuuria mobiiliuden tarpeiden mukaisesti, parantaa omien hallintaja valvontajärjestelmien toimintaa vastaamaan uusia tarpeita sekä jatkaa tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä.

3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) Ta 2014 Ta2015 Erotus 100 Tarkastuslautakunta * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O Yhtymävaltuusto * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** M E N O T ***** N E T T O Yhtymähallitus * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O 0 0 0

4 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (4) 123 Yhteistyöryhmä * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT * VUOKRATUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * VUOKRAT *** M E N O T ***** N E T T O Keskitetyt palvelut * LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT * KORVAUKSET VALTIOLTA * MUUT TOIMINTATUOTOT *** T U L O T * PALKAT JA PALKKIOT * ELÄKEKULUT * MUUT HENKILÖSIVUKULUT * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * VUOKRAT * MUUT TOIMINTAKULUT *** M E N O T ***** N E T T O 0 0 0

5 AMIRIKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Tehtäväalueet Amiriksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on toimia opiskelijoille oikean yrityksen mallina, joka tarjoaa Amiston opiskelijoille aitoja asiakastapahtumia oppimisprosessien tueksi. Amiriksen eri yksiköt toimivat opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppimisen harjoitustilana. Opetusravintola Iris toimii myös Pomo-talon 1 ja 2 vuosikurssin opiskelijoiden näyttöpaikkana. Amiris yksikkö järjestää henkilöstöruokailun Amiston opiskelijoille ja henkilöstölle. Tämän lisäksi järjestämme ruokailun maksullisena palvelutoimintana Askolan lukion, Point collegen, Edupolin ja elokuun alusta myös Prakticumin opiskelijoille ja henkilöstölle. Lisäksi järjestämme tarjoilua Askolassa, Perämiehentiellä, sekä opetusravintola Iriksessä ulkopuolisille lounas- ja kokousasiakkaille. Maksullisen palvelutoiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan tuloksellisuuden parantaminen Amiriksen eri toimipisteissä sekä elintarvikemyymälöissämme on kuluvan vuoden keskeisiä kehittämistavoitteita. 2. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet Toimintaa pyritään määrätietoisesti kehittämään opetustavoitteiden ja asiakaslähtöisen toiminnan pohjalta. Tuemme opiskelijoiden oppimisprosessia tarjoamalla laadukkaita ravitsemispalveluja kustannustietoisesti. Osaamisen johtamista kehitetään ja henkilöstön koulutustarpeita niin tiimi- kuin yksilötasolla kartoitetaan jatkuvasti, muun muassa osaamiskartoituksen ja kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Amiriksen toimintasuunnitelman avulla pyrimme kehittämään yksikkömme toimintaa määrätietoisesti kohti Amiston strategisia tavoitteita Amiris on valmistautunut huolellisesti uusien tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien osaamisperusteisiin vaatimuksiin esimerkiksi työssä oppimisen ja näyttöjen osalta. Amiriksessa on yhdellä työntekijällä myös pedagoginen pätevyys. Henkilöstön koulutuksen avulla pyrkimyksenä on valmius tukea oppilaiden oppimisprosessia kohti laadukasta ammatillista osaamista. Amiriksen henkilöstöllä on kaikilla työpaikkaohjaajakoulutus. Uudet tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat tuovat varmasti uusia haasteita ja vaatimuksia myös Amiriksen osalle ja tähän haasteeseen meidän on pystyttävä vastaamaan. 3. Taloudelliset tavoitteet Pomo-taloon on tullut lisää opiskelijoita ja henkilöstöä Edupolista, Point collegesta ja oppisopimuskeskuksesta, Kesäkuussa Pomo-taloon siirtyy Prakticumin Porvoossa järjestämä koulutus. Amiriksen taloudelliset tavoitteet on asetettu kunkin

6 toimipisteen kohdalla erikseen huomioiden toiminta ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksot. Kouluruokailun osalta budjetti on laadittu siten, että yhden kouluaterian hinta on 4,20 euroa, sisältäen 2,10 euroa raaka-aineisiin ja 2,10 euroa muihin kuluihin. Muita kuluja ovat esim. palkat, siivous, koneiden ja laitteiden korjaukset sekä muut sekalaiset kulut. Kouluruokailun osalta on laskettu suoritteeksi yhtä työntekijää kohden 110 ruokailijaa päivässä. Pyrimme ohjaamaan opiskelijoita ravitsevan-, monipuolisen- ja maukkaan kouluaterian nauttimiseen päivittäin. Tarjoamme koulumme opiskelijoille ilmaisen aamupuuron. Tavoitteena on opettaa ja kasvattaa heitä terveellisiin ruokailutottumuksiin. Amistossa on käytössä yhtenäinen 6 viikon kiertävän ruokalista kaikissa 4-eri toimipisteessä. Käytössä ovat yhtenäiset ruokaohjeet. Tavaratoimittajan ja meidän ruoka/varasto-ohjelmamme avulla pyrimme löytämään uusia toimintatapoja, jotka nopeuttavat ja tehostavat toimintaamme ja helpottavat myös kustannusten seurantaa. Maksullisen palvelutoiminnan osalta Amiriksen liikevaihto on pysynyt tavoitteessaan. Amiston oppilaiden oppimistuotoksia pyritään tehokkaammin hyödyntämään myymälä Nyytissä ja opetusravintola Iriksen toiminnassa. Maksullisen palvelutoiminnon tuotoilla on tarkoitus kattaa osaltaan Amiriksen investointeja. Amiriksen osalta toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Keskeisiä asioita ovat toiminnan suunnittelussa työnkierron osuus eri toimipisteiden välillä sekä henkilöstön oikea sijoittaminen toimipisteisiin kulloisenkin tarpeen mukaan. Henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Merkittävässä roolissa on myös opiskelijoiden ja opetuksen hyödyntäminen esim. työharjoittelun kehittämisen osalta. Porvoo Hannu Rantala Amisto/Amiris ravintolapäällikkö

7 Amiris Ta 2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

8 ASKOLAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Askolan toimipisteen tehtäväalueisiin kuuluvat: Kone- ja metallialan perustutkinnon koulutus, Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma: Kunnossapitoasentaja Pintakäsittelyalan perustutkinnon koulutus, Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma: Maalari Rakennusalan perustutkinnon koulutus, Talonrakennuksen koulutusohjelma: Talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon koulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma: Sähköasentaja Talotekniikan perustutkinnon koulutus, Putkiasennuksen koulutusohjelma: Putkiasentaja Koulutuksen yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja tukea elinikäistä oppimista tukea syrjäytymisen ehkäisyä Maksullisen palvelutoiminnan tehtävät tarjoavat opetuksellisesti välttämättömiä harjaantumismahdollisuuksia ja asiakaspalvelutoiminnan malleja opiskelijoille. Opettajakunnalla on pääsääntöisesti pedagoginen pätevyys ja työelämäosaaminen ajantasaista. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttöjen työstäminen ylläpitävät aktiivista kontaktia työelämään. Opettajat ovat aktiivisia opetustehtävänsä kehittäjiä ja osallistuvat oman opetuksensa kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin. 2. Strategiset valinnat Oppiminen ja kasvu Toimintatavat, prosessit Asiakkuus

9 Askolan toimipisteen opetustehtävän painopisteinä ovat: työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Kahdentutkinnon suorittaminen on Askolan toimipisteen ja Askolan lukion muodostaman, Askola - Instituutin samalla kampuksella toimivien koulujen erityisvahvuus, jota kehitetään ja vahvistetaan koko ajan. Toimipisteen vuoden 2015 painotettu kokonaisopiskelijamäärä tavoite on 207 opiskelijaa. Kahden tutkinnon suorittajia on arviomme mukaan n. 10 % kokonaisopiskelijamäärästä. Opettajien täydennyskoulutuksessa pääpaino on pedagogisen osaamisen kehittämisessä, erilaisten oppijoiden kohtaamisessa sekä ammatillisen osaamisen näyttöihin valmistautumisessa. Henkilöstön osaamista kehitetään yhteisillä koulutuspäivillä ja työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota mm. kehityskeskustelut, työympäristön toimivuus ja opetusprosessin toiminnallisuuden tehostaminen. Tekniikan erikoisammattitutkintoa suorittaa Askolan toimipisteen henkilöstöstä yhteensä 5 henkilöä oppisopimuksella. Kolmen tutkinnot valmistuvat kevään 2015 aikana ja kahden opinnot jatkuvat 2016 puolelle. Henkilöstön palkitsemiseen ja kannustamiseen käytetään työsuorituksen arviointia. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin, sekä Amistolle myönnettyjen ISO9001, OHSAS ja ISO 1400 sertifikaattien toimintamallien juurruttamisessa jokapäiväiseen työhön. Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin ja antamaan opettajille toimintamalliehdotuksia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. 3. Taloudelliset tavoitteet Askolan toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kahdentutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Askolan toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 214 opiskelijaa eli opintopistettä, joista työssäoppimista on keskimäärin 10 opintoviikkoa /opiskelija / vuosi yhteensä 2070 opintoviikkoa. Muut palvelut ja ostot, talousarvion mukaan, tilikauden aikana käsittävät muun muassa kunkin koulutusohjelman työaineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja koneiden hankin-

10 nan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot sekä suojavaatteet ja koulutarvikkeet. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot, asiantuntija -apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Koulutusohjelmien ja ammattia täydentävien aineiden opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti. Laitehankinnoissa painotetaan tutkinnonperusteista lähtevän opetuksen toteuttamista. Askolan toimipisteen saneeraussuunnitelman mukaisesti B ja B2 osien saneeraus saatiin valmiiksi ja luovutettiin käyttäjälle B ja B2 osien valmistunut saneeraus ja jo aikaisemmin loppuun saatetun B1 osan saneeraus, parantaa merkittävästi oppimisympäristöjä. Saneeraus mahdollistaa laadukkaan ja opetussuunnitelmien perusteet täyttävän opetuksen antamisen opiskelijoille. Pintakäsittelyn koulutusohjelma jatkaa toistaiseksi toimintaansa vuokratiloissa, osoitteessa Helkamäentie 15. Kim Lindroos toimipisteen johtaja Askola Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

11 LOVIISAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet Loviisan toimipisteen tehtäväalueisiin kuuluvat: Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvojan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten- ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, vanhustyön koulutusohjelma sekä mielenterveysja päihdetyön koulutusohjelma Autoalan perustutkinto, autonasentajan koulutusohjelma Kaikkien koulutusohjelmien yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: - antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja. - antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. - tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. - antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten, ekologisen kestävyyden sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. - tukea elinikäistä oppimista. - Pilottikokeilu yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa, jossa kehitetään yhdessä joustavaa mallia toisen asteen ammatillisista opinnoista jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun. Strategiset valinnat Oppiminen ja kasvu Toimintatavat ja prosessit Asiakkuus Loviisan toimipisteen opetustehtävän painopisteinä ovat: työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen, kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu keskiarvoinen opiskelijamäärä tavoite on 80 opiskelijaa. Opettajien täydennyskoulutuksessa pääpaino on pedagogisentietoteknisen-, verkko-opetuksen osaamisen kehittämisessä sekä erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Henkilöstön osaamista kehitetään yhteisillä koulutus/suunnittelupäivillä ja työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota mm. kehityskeskustelut, työympäristön toimivuus ja opetusprosessin toiminnallisuuden selkeyttäminen.

12 Henkilöstön palkitsemiseen käytetään työsuorituksen arviointia. Laatutyössä keskitytään Amiston ISO9001, OHSAS ja ISO 1400 sertifikaattien toimintamallien tuomiseen arkipäivän rutiineihin sekä opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin ja hyödyntämään tehokkaasti varhaisen puuttumisen mallia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Erilaisten oppijoiden tarpeiden tukemisessa käytetään myös Instrumental Enrichment (IE) menetelmää. Taloudelliset tavoitteet Loviisan toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa, opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kaksoistutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Loviisan toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 80 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot, talousarvion mukaan, tilikauden aikana käsittävät muun muassa kunkin koulutusalan työaineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja koneiden, sekä laitteiden hankinnan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot sekä koulutarvikkeet. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot, asiantuntija-apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Koulutusalojen ja yhteisten aineiden opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankintaesitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laite- ja materiaalihankinnoissa painotetaan turvallisuusalalla liikunta- ja harrastusvälineistön päivittämiseen, lähihoitaja koulutuksessa, perusmateriaalin lisäämiseen sekä yhteisten tilojen kunnostamiseen, auto-osaston vanhentuneen opetuksessa tarpeellisen perusvälineistön päivittämiseen sekä oppilaitoksen yleistä viihtyvyyttä lisääviin laite- ja materiaalihankintoihin. Merja Parviainen Loviisan toimipisteen johtaja Loviisassa

13 Loviisa Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

14 PERÄMIEHENTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Strategiset valinnat 3. Taloudelliset tavoitteet Perämiehentien toimipisteen tehtäväalueet Nuorille järjestettävä koulutus Autoalan perustutkinto autotekniikan koulutusohjelmalla Logistiikka alan perustutkinto kuljettajan/yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ja varastopalvelujen koulutusohjelmat Painoviestinnän perustutkinto ulkoasuntoteuttajan koulutusohjelma Prosessiteollisuuden perustutkinto prosessinhoitajan koulutusohjelma Elintarviketekniikan perustutkinto leipomoalan koulutusohjelma Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT:n koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentajan koulutusohjelma Toisen asteen oppilaitosten yhteistyön painopisteenä ovat lukio-opetus yhteistyössä Porvoon Linnankosken lukion kanssa. Koulutuksen yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen asiakaslähtöisesti. Opiskelijan valmiuksista ja opintojen vaiheesta riippuen: antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja. antaa opiskelijoille valmiuksia ammatin harjoittamiseen. tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. tukea elinikäistä oppimista. Opettajakunnan pedagoginen pätevyys ja työelämäosaaminen pääsääntöisesti ajantasaista. Opettajat ovat aktiivisia opetustehtävänsä kehittäjiä ja osallistuvat opetustehtävänsä kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin ja projekteihin. Työssäoppimisen toteuttaminen, ammattiosaamisen näyttöjen työstäminen ja opetussuunnitelmien uudistuminen edellyttävät aktiivisen kontaktin ylläpitämistä työelämään. Toiminnan strategiset valinnat o Oppiminen ja kasvu o Toimintatavat ja prosessit o Asiakkuus

15 Opetustehtävän painopisteinä on työelämälähtöinen koulutus ja opiskelijan oppimisesta sekä ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu laskennallinen, opiskelijamäärä tavoite on 356 opiskelijaa. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijatuen ja erityisopetuksen toimintasuunnitelmien avulla pyritään huomioimaan opiskelijoiden tarpeet entistä paremmin ja luomaan toimintamalleja opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi. Henkilöstön kehittämistä tuetaan. Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on pedagogisen osaamisen kehittäminen: opetuksen monipuolistaminen, esimerkiksi verkkopedagogiikka, erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen ja ohjaustaitojen vahvistaminen. Maksullisen palvelutoiminnan tehtävät tarjoavat opetuksellisesti tärkeitä harjaantumismahdollisuuksia ja palvelutoiminnan malleja opiskelijoille. Taloudelliset tavoitteet Perämiehentien toimipisteen perustutkintojen koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti muutoksiin reagoiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintolaajuuksia. Perämiehentien toimipisteen koulutuksen talousarvion mukaisilla palkkamenoilla koulutetaan 356 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä 4745 osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot tilikauden aikana, talousarvion mukaan, sisältävät kunkin koulutusalan työaine- ja työvälineostot harjoitustöihin, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden ja -koneiden hankinnan, työvaatetuksen, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot. Asiantuntija-apu ja leasing maksut kuuluvat myös näihin kustannuksiin. Opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankinta esitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laitehankinnoissa painotetaan oppimista aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämistä. Perustutkintojen kustannukset on laskettu talousarvioon laskentapohjien mukaisesti. Maksullisen palvelutoiminnan tulostavoitteissa on huomioitu mm. työssäoppimisen laajentuminen, erilaisten oppijoiden määrän kasvu ja valinnaisten opintojen laaja-alaisuus. Merja Jämsén toimipisteen johtaja

16 PMT Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

17 POMO-TALON KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteet 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Pomo-talon 2. asteen opetuksen tehtäväalueet - hiusalan koulutus - hotelli- ja ravintola-alan koulutus - kauneudenhoitoalan koulutus - matkailualan koulutus - tieto- ja viestintätekniikan koulutus - liiketalouden koulutus - sosiaali- ja terveysalan koulutus Kaikkien palvelu-, tieto- ja viestintäalan koulutusohjelmien yhteisenä tehtävänä on työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustehtävän hoitaminen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti, myös opiskelija-asiakas huomioiden. Maksullisen palvelutoiminnan tehtävänä on tarjota opetuksellisesti välttämättömiä harjaantumismahdollisuuksia ja aidon yritystoiminnan malleja opiskelijoille. Maksullisen palvelutoiminta toteutetaan yhteistyössä opetusravintola Iriksen kanssa, sekä oppilaitoksen työpajoissa ja harjoitusyrityksissä. Opettajakunnalla on pääsääntöisesti pedagoginen pätevyys. Työssäoppimisen lisääntymisen myötä työelämäkontaktit ovat aktivoituneet entisestään. Toimipisteen opettajat osallistuvat aktiivisesti oman opetuksensa kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin. Taitaja kilpailutoimintaan ja -valmennukseen panostetaan talousarvion puitteissa resursseja siten, että opiskelijoilla on todelliset mahdollisuudet kilpailla menestyksellisesti erilaisissa oman alansa kansallisissa kilpailuissa. Valmentaville opettajille varmistetaan mahdollisuus osallistua oman ammattitaitonsa päivittämiseen ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseen tarkoitettuihin tilaisuuksiin. 2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteet Pomo-talon koulutusalojen toiminnan painopisteenä ovat jo edellä mainittu työelämälähtöinen koulutus, opiskelijan oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta huolehtiminen kuntayhtymän strategioiden, tavoitteiden ja tunnuslukujen mukaisesti. Vuoden 2015 painotettu keskiarvoinen opiskelijamäärätavoite on 306. Pomo-talon tilojen tehokas käyttö vaatii suunnittelua ja yhteistyötä Oppisopimustoimiston, Edupolin, Point-collegen ja Iriksen kanssa, jotta tilat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Toimintavuoden aikana uudistetaan auditorioiden AV-laitteet vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Opetuskeittiöiden, hiusalan työsalin ja matkailualan opetustilan kalusteita ja laitteita uudistetaan.

18 Opettajien täydennyskoulutuksessa on pääpaino pedagogisen ja tietoteknisen osaamisen kehittäminen. Laatutyössä keskitytään opiskelijan kannalta keskeisten prosessien parantamiseen ja arviointiin. Opiskelijahuollon toimintasuunnitelman ja erityisopetuksen toimintasuunnitelman avulla pyritään huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet entistä paremmin, sekä antamaan opettajille toimintamalliehdotuksia tällaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen opetusta kehitetään Nuori yrittäjä -toimintamallien avulla vastaamaan entistä paremmin opetussuunnitelmien perusteissa määriteltyjä tavoitteita. 3. Taloudelliset tavoitteet Pomo-talon koulutus järjestetään vuoden 2015 talousarvion mukaisesti aktiivisesti muutokset huomioiden. Tunnuslukuina käytetään keskimääräisen ryhmäkoon ohessa opetettuja ja suoritettuja opintoviikkoja. Ryhmien yhdistämiset, valinnaisaineet ja kaksoistutkinnon suorittajat huomioidaan vuosijaksotuksissa tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden. Palvelu-, tieto- ja viestintäteknisten alojen palkkamenoilla koulutetaan 306 opiskelijaa eli osaamispisteen laajuisissa opinnoissa, josta työssäoppimista on keskimäärin 13,33 osaamispisteen laajuudelta /opiskelija, yhteensä osaamispistettä. Muut palvelut ja ostot tilikauden aikana pitävät sisällään muun muassa kunkin koulutusalan työ- ja raaka-aineostot työtoimintaan, koneiden ja laitteiden huollon ja korjaamisen, uusien pientyövälineiden hankinnan, opettajien koulutuksen ja koulutuksesta aiheutuvat matka-, päiväraha yms. menot. Vierailevien luennoitsijoiden palkkiot ja asiantuntija-apu, yritysvierailujen ja messumatkojen kustannukset, leasing-maksut ja koulutarvikkeet korvataan näiltä kustannuspaikoilta. Tiimit ja opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun aktiivisesti tekemällä hankintaesitykset hankinnoista päättäville henkilöille. Laitehankinnoissa painotetaan tieto- ja viestintätekniikan hankintoja sekä muiden opetusmahdollisuuksien parantamista. Keskeistä on pitää yllä luokkatilojen hyvä varustus tietokoneiden ja muiden opetusvälineiden osalta. Mika Eskola toimipisteenjohtaja

19 POMO Ta2015 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT KORVAUKSET VALTIOLTA VUOKRATUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT -300 MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O

20 YHTEISEN HALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA Tehtäväalueet 2. Toimintatavat ja prosessit 3. Taloudelliset tavoitteet 1. Tehtäväalueet Amiston yhteiseen hallintoon kuuluvat kaikki ne tehtävät, joita ei voida suoraan kohdistaa tietylle yksikölle. Sisäisessä laskennassa tulot ja menot jaetaan tai vyörytetään yksiköille erikseen sovitun jakoperusteiden mukaisesti. Yhteinen hallinto vastaa Amiston rehtorin toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä, talouden- ja asiakaspalvelun hoidosta, opiskelijoiden tukipalveluista, opiskelijaasuntolasta, tietopalvelukeskuksesta ja kehittämis- ja projektitoiminnasta sekä niistä tehtävistä, jotka jäävät Amiston ja konsernin kanssa tehdyn toimistopalvelusopimuksen ulkopuolelle. 2. Toiminnan strategiset valinnat * Oppiminen ja kasvu * Toimintatavat ja prosessit * Asiakkuus 3. Taloudelliset tavoitteet Koko Amiston tasolla tavoitteet on määritelty talousarviossa Tulot, yhteinen hallinto Kokonaistulot käsittävät valtionosuustulon asuntolatoimintaan ja projektitulot sekä kehittämis - ja kansainväliseen toimintaan varatut määrärahat. Menot, yhteinen hallinto Kokonaismenot koostuvat henkilöstömenoista, laatu- ja näyttötoiminnan kokouspalkkioita sekä työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen palkkakorvaukset. Palvelu- ja tarvikemenoryhmään kuuluu menoerät kuten yhteinen koulutus- ja kehittämistoiminta, vakuutukset, kopiointikulut, puhelinkulut ja toimistokäyttöön liittyvät laitehankinnat. Koko Amiston työterveysmenot kirjataan yhteisen hallinnon kuluiksi. Yhteisen hallintoon kirjataan oppilaitoksen eri tahoille maksamat jäsenmaksut. Konsernipalvelujen hallintopalveluiden osuus menoista kirjataan myös yhteisen hallinnon kustannuspaikalle. Pentti Suursalmi rehtori

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

AMISTON KOULURUOKAILU

AMISTON KOULURUOKAILU AMISTON KOULURUOKAILU Amiston koulu-ja henkilöstöruokailusta vastaa Amiris Yksikön esimiehenä toimii Hannu Rantala AMIRIS-YKSIKÖN KAKSI TOIMIALUETTA Vastaamme opiskelijoiden ruokailusta. Vastaamme maksullisesta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus Ajankohtaista Amiksesta 13.10.2017 Riitta Murtorinne Koulutustarjonta 2018, Asikkala Tutkinto /Hakukohde Osaamisala Tutkintonimike Alpa yht.haku Jatkuva haku

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 00000100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 4002 Palkat ja palkkiot -10 700,00-8 407,65 78,6 4100 Henkilösivukulut -2 500,00-76,14 3,0-13 200,00-8 483,79 64,3 4340 Muiden palvelujen ostot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Työpajapäivät Rokualla

Työpajapäivät Rokualla Työpajapäivät Rokualla 14.-15.11.2017 Kohti uutta ammatillista koulutusta Kati Pääkkönen Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 Miten tähän on tultu? Mitä amisreformi tarkoittaa? Miten se näkyy meidän kaikkien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Tulevaisuutesi tukena Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä Hoiva- ja palveluala On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot