SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HUS:n tilinpäätöksen ja SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16 (Eriytetyt tilinpäätökset_liikelaitokset_ doc) Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HUS:n kuusi kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUS-Röntgen, HUSLAB ja Ravioli sekä perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka. Liikelaitosten toimialoja ovat: lääkehuoltopalvelut kuvantamispalvelut laboratoriotpalvelut ravitsemispalvelut laitos- ja välinehuoltopalvelut logistiikkapalvelut 1

2 16.4 Ravioli liikelaitos 1. Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli Raviolin viides toimintavuosi liikelaitoksena. Liikelaitokseen kuului yhteensä 326 henkilöä ja toiminta-alueena oli HYKS-sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue sekä alkaen Porvoon sairaanhoitoalue. Muualle HUS-aluetta Ravioli antoi mm. elintarvikkeiden hankintasopimuspalveluja. Liikelaitoksen kriittisiä menestystekijöitä ovat toimivat palveluratkaisut ja palvelut, asiakkuuksien hallinta, henkilöstö ja johtaminen sekä ravitsemuksellinen vaikuttavuus. Vuoden budjetti oli Raviolin Porvoon yksikkö mukaan lukien yhteensä noin 27,6 milj. euroa ja tiloja Raviolilla oli käytössä yhteensä noin m 2. Raviolin toimitilat omistaa joko HUS-kuntayhtymä tai Helsingin kaupungin terveysvirasto. HUS:n Helsingin alueen kahviloiden palveluiden tuottaminen kilpailutettiin syksyllä Ravioli osallistui johtokunnan tukemana kahviloiden tarjouskilpailuun. Ravioli pystyisi hyödyntämään kahviloiden toiminnassa sairaaloissa olevia toimivia keittiöitä sekä tarjoamaan sairaaloissa asioiville entistä monipuolisempia hoitoa tukevia ateriapalveluita. Kilpailutuksen tulos ei vielä ole selvillä. Ravioli hoitaa kliinisen ravitsemusterapian osittain naisten- ja lastentautien, psykiatrian sekä medisiinisessä tulosyksikössä. Toiminta on laajentunut vuonna 2008 mm. Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Vuoden 2008 huhtikuun alusta liitettiin Porvoon sairaanhoitoalueen ravintokeskus ja kahvila osaksi Raviolia. Tavoitteena on toimintatapojen yhtenäistäminen ja Ravioli konseptin käyttöönotto. Raviolin Porvoon sairaalassa on myös käytössä tulospalkkaus. 2. Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Työsuojelun kanssa yhteistyössä on tehty riskienkartoitus kaikissa toimipisteissä. Käsiteltävinä osa- alueina on henkinen kuormittuvuus, ergonomiset, fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät sekä tapaturmat. Kartoituksissa esille tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja riskienkartoituksia päivitetään työsuojelun ohjeiden mukaisesti. 3. Sisäisen valvonnan järjestäminen Raviolin kaikista toimipisteistä tehdään 10 kuukaudessa yksikkökohtainen tuloslaskelma ja poikkeavuuksiin reagoidaan välittömästi. Taloushallinnon työnjako on tehty niin, että Raviolin henkilökunnasta ei kenelläkään ole mahdollisuutta mm. vaihtaa myyntilaskujen tiliä. Raviolin kassat täsmäytetään päivittäin ja aterialiput raportoidaan kuukausittain sekä tarkastetaan säännöllisesti. 2

3 4. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Ravioli toimittaa kilpailukykyisiä ateria-, kahvila- sekä ravitsemusterapiapalveluita HUS:n potilaille, henkilökunnalle ja vieraille. Liikelaitoksella on toimialaan liittyvää säännöllistä yhteistyötä kaikkien HUS-alueen ravitsemiskeskusten kanssa. Toiminta-ajatus Maukasta ja laadukasta ruokaa terveyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi Ravioli on johtava tutkittuun tietoon perustuva erikoissairaan- ja terveydenhoidon ruoka- ja kliinisen ravitsemusterapia palveluiden osaaja Suomessa Raviolin asiakkaina ovat erikoissairaanhoidon ja terveyden edistämisen parissa työskentelevät ihmiset eri organisaatioissa Toiminta perustuu vahvaan ja syvälliseen asiakasodotusten ja sairaaloiden toimintaverkostojen tuntemukseen Ravioli tarjoaa asiakaslähtöiset toimintakonseptit, hinnoittelun sekä laadukkaan tuote- ja palveluvalikoiman Osaava ja luotettava kumppani Joustava ja luotettava sopimuksiin pohjautuva kumppanuus eri asiakasryhmien kanssa varmistetaan sujuvien palveluprosessien ja osaavan henkilöstön avulla Ravioli tarjoaa vetovoimaisena työpaikkana mielekkään työn ja viihtyisän työympäristön Sen organisaatio on kevyt, joustava ja tehokas Henkilökunnan osaamista ja työssä jaksamista tuetaan, kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti Liikevaihto noin 30 miljoonaa euroa ja kaikki vastuuyksiköt taloudellisesti kannattavia sekä tuloskehitys positiivinen Raviolilla on tiivis yhteistyö alan oppilaitosten kanssa ja työvoiman saatavuus on hyvä Strategiset päämäärät Raviolin toiminnan laajenemisessa ovat seuraavat keskeisiä tavoitteita palvelutuotannon tehostaminen ja toimialan erityisosaamisen vahvistaminen asiakkaan kokeman palvelun laadun ja joustavuuden parantaminen reagointiherkkyyden lisääminen työhyvinvoinnin parantaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen 3

4 Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tavoitteena on toiminnan systemaattinen asiakaslähtöinen kehittäminen keräämällä ja jakamalla tietoa asiakastarpeista. Tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Raviolin imagon suunnitelmallinen kehittäminen, sekä systemaattisen markkinoinnin ja tiedotuksen vahvistaminen. Asiakastyytyväisyys on säilynyt lähes ennallaan. Kliinisen ravitsemusterapian asiakastyytyväisyys on huomattavan korkea 3,7/4. Tilaaja-tuottajamallisia palvelusopimuksia on tehty. Asiakkuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Työtä hankaloitti meneillään oleva palvelutuotannon organisaatiouudistus. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Asiakkaat pitävät tarjottua ruokaa hinta-/laatusuhteeltaan hyvänä Asiakastyytyväisyys mittaukset: Keskimääräinen asiakastyytyväisyys: potilaat, lapset henkilökunta, vierastarjoilu, osastoasiakkaat, kliininen ravitsemusterapia + 0,1-yksikköä parempi edelliseen tutkimukseen verrattuna TAI yksikkö saavuttaa paremman tuloksen kuin yhteisselvityksen tulosten perusteella oli paras tulos ko. kyselyssä Potilaat: 2,9 /4 (lasku 0,01 yksikköä) Henkilökunta: 2,8/4 (nousu 0,1 yksikköä) Tilaustarjoilu: 4,1/5 (lasku 0,2 yksikköä) Kliininen ravitsemusterapia: 3,7/4 (nousu 0,03) Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtamisjärjestelmät ja käytännöt dokumentoitu Asiakkuuksien hoitaminen osana toimintaa Työ on kesken Terveyden edistämine ravitsemuksellisesti oikeaoppisen ruokailumallin avulla Terveyskasvatus-kampanjat Vuoden aikana järjestettiin 5 kamppanjaa Oppilaitosyhteistyö Raviolin imagon nostaminen työnantajana Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Raviolissa oli mm. kansainvälisiä harjoittelijoita 4

5 Tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelusopimukset Tilaaja-tuottajamallin mukaiset sisäiset palvelusopimukset ylittyivät 6 %. HYKS-sairaanhoitoalueella ylitys muodostui henkilökunnan lounasaterioiden sekä ruokalistan ulkopuolisten tuotteiden määrän kasvusta. Sisäisten palvelusopimusten toteuma 2008 TA 2008 TOT Tot. % HYKS-sairaanhoitoalue ,27 Länsi-Uudenmaan sh-alue ,63 Porvoon sairaanhoitoalue ,11 HUSLAB ,33 HUS-Röntgen ,18 HUS-Apteekki ,79 Tieto- ja lääkintätekniikka ,00 Konsernihallinto ,33 HUS-Desiko ,89 HUS-Logistiikka ,63 YHTEENSÄ ,20 Talous Raviolin työn tehokkuus on kasvanut 4,9 % koko vuoden Raviolissa mukana olleiden yksiköiden osalta. Kun otetaan mukaan Ravioli Porvoon sairaala, jossa toimintatapa hieman poikkeaa muista yksiköistä, jää tuottavuuden nousuksi kuitenkin 1,2 %. Elintarvikekustannukset annosta kohden ovat laskenee, vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 8,6 %. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen, budjetissa pääseminen Vastuuyksikkökohtaiset tuloslaskelmat kuukausittain, toimintakate Kaikkien Raviolin yksiköiden pääseminen vähintään 0 tulokseen Raviolin yksiköistä kahdeksan pääsi vähintään 0-tulokseen Elintarvikekustannusten hallinta Elintarvikekustannukset/ateria Elintarvikekustannukset/ateria nousseet vähemmän kuin elintarvikkeiden hintaindeksi Elintarvikekustannukset/ateria 1,51 euroa (1,53 vuonna 2007), lasku 1,3 % Elintarvikkeiden hintaindeksin vuosimuutos % 8,6 Toimintakulut Talousarvion mukaisissa toimintakuluissa pysyminen Toimintakulut yhteensä euroa TA 2/2008 (Porvoo mukana) euroa, tot , ylitys 1,4 % 5

6 Prosessit ja rakenteet Tavoitteena on palvelun tehostaminen sekä tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Elintarvikkeiden poikkeuksellisen korkeiden hinnannousujen vuoksi lisättiin Raviolissa kustannusseurantaa entisestään prosessin kaikissa vaiheissa mm suunnittelussa, hankinnoissa ja hävikin hallinnassa. Raviolin yksiköt ottivat käyttöön Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän kautta tapahtuvat raaka-aineen tarpeen vyörytyksen ostotilaukseksi, joka tarkensi ostoja ja kohdisti ne entistä tarkemmin sopimustoimittajille. Kalliimpien ateriakomponenttien osalta on henkilökunta-asiakkaiden osalta ohjeistettu annoskokoa. Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemispalvelut liittyivät osaksi Raviolia ja Lohjan alueen ravitsemispalveluiden liittymistä valmisteltiin. Tämä liitos toteutui Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui ja Biomedicum Helsinkiin saatiin lisätilaa ruokasaliin sekä linjastoon. Biomedicum Helsingin tilat valmistuvat kokonaisuudessaan keväällä Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Porvoon, Hyvinkään ja Lohjan ravitsemispalveluiden siirtäminen Raviolin toiminnaksi Raviolin toimintatapojen käyttöönotto: *ruokalistat *johtamiskäytännöt *prosessit Yhteiset ruokalistat käytössä ohjeistoineen, seurantajärjestelmät käytössä, prosessin lämpötilat hallinnassa nykyistä paremmin Ravioli, Meilahden lounasravintolan astianpesuosaston ja ravintolatilojen peruskorjaus Tilojen toimivuus ja viihtyisyys Toimivien ja viihtyisien tilojen käyttöönotto Porvoon sairaalan ravitsemispalvelut liitettiin osaksi Raviolia Porvoossa on käytössä Raviolin yhteiset ruokalistat ohjeistoineen sekä seurantajärjestelmät Lohjan sairaalan ruokapalveluiden liittämistä Ravioliin on valmisteltu Ravioli, Meilahden astianpesuosasto valmistui ja otettiin käyttöön 7/2008 Ravintolatilojen peruskorjaus siirtyi vuosille 2009/2010 Raaka-ainekäytön tehokkuuden lisääminen. Hävikin minimointi koko ketjussa, elintarvikeostoista asiakkaan lautaselle Hävikin määrä (litraa/ kuukausi) Hävikin vähentäminen nykytasosta 10 %:lla Volyymi määrä noussut eli litroina nousua 4,7 %, mutta laskettuna litraa/ annos mittaria käytettäessä: ,19 litraa/annos ,18 litraa/annos, laskua 5,26 % 6

7 Prosessit ja rakenteet Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Prosessin riskien hallinta Mikrobiologiset mittaukset (petrifilmi) 4 x vuodessa, ok Kriittisistä pisteistä otettujen hygieniamittausten tulokset 90 % luokkaa A (luokitus A - C) ja kaikkiin poikkeamiin on reagoitu Tehokkuuden lisääminen prosesseja parantamalla Annosta / tehty työtunti Tehokkuuden lisääminen annos / tehty työtunti 1 2 % Tilaustarjoilun tilaamisen sähköistäminen Aromin myyntiosion käyttöönotto tilaustarjoiluun Tilaustarjoiluja usein tilaavilla asiakkailla mahdollisuus tilata Aromin myyntiosion kautta Mittaukset tehty 4 kertaa, 91,6 % kuului luokkaan A 15,20 annosta/tehty työtunti (Porvoo mukana), nousu 1,2 % 15,75 annosta/tehty työtunti ilman Porvoota, nousu 4,86 % Meilahden alueen sihteereistä usein tilaavilla on mahdollisuus sähköiseen tilaukseen Käytön laajentamista on hidastanut Logican kanssa käytävien neuvottelujen pitkittyminen, jossa myös ulkopuolisille luodaan mahdollisuus sähköisen tilauksen tekemiseen Ravitsemuskäsikirjan valmistuminen antamaan selkeät toimintaohjeet eri ruokavalioiden toteuttamiseen Erityisruokavalioiden käytännön toteutuksen yhtenäistäminen Toteutukset yhtenäistetty Käytännön toteutusta yhtenäistetty mm. Jorvissa, Peijaksessa ja Porvoossa 7

8 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Henkilöstön työhyvinvointi Työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia parannetaan ja johtamista kehitetään Työssäjaksamista tuetaan Työolobarometri Ylikuormitus-indeksi on enintään 2,7 ja esimiestyö-indeksi on vähintään 3,3 Poissaolot/henkilö Poissaolopäivät/henkilö laskeneet 1 % Esimiestyöindeksi 3,6 Ergonomiaongelmat 3,2 Ylirasitus 2,7 Työmäärä kohtuuton 2,8 (n = 194) Sairauspoissaolot 17 päivää/henkilö vuonna 2008 ja 19,3 päivää/henkilö vuonna 2007, laskua 12 % Henkilöstön kehittäminen Kehityskeskustelujen määrä Kehityskeskustelu on käyty vähintään 80 % kanssa Kehityskeskustelujen hyödyllisyys Vähintään 70 % on kokenut kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto uusissa yksiköissä sekä kliinisessä ravitsemusterapiassa Henkilökunnan koulutus Koulutuspäivät 2 päivää/vuosi koko henkilökunta Työolobarometrikyselyn mukaan 75,8 % Työolobarometrikyselyn mukaan 74,8 % koki kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkausjärjestelmä käytössä koko Raviolissa 0,44 päivää/henkilö 5. Tuloslaskelma ja tase Tulojen ja kustannusten toteuma Raviolin hinnat nousivat 2 % vuonna Raviolin ulkoiset tulot nousivat euroa eli 17 %. Nousu johtui Marian sairaalan vuodeosastojen siirtymisestä Helsingin kaupungin hallintaan sekä Porvoon ravitsemiskeskuksen liittymisestä Ravioliin. Ulkoiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Myös sisäiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Raviolin henkilötyövuoden hinta nousi 4,3 %. Henkilöstökustannukset nousivat 10,5 %, mutta Porvoon yksikön vaikutus eliminoituna nousua oli 2,3 %. Tämä on alle KVTES:n sopimuksen mukaisen kustannusvaikutuksen, joka oli 5,6 %. Henkilöstökulubudjetti alitettiin 5 %:lla, joka johtui mm. tarkasta henkilöstöpolitiikasta sekä palkkojen ja varhaiseläkemaksun ylibudjetoinnista. Aineet, tarvikkeet tavarat ryhmässä on nousua oli 6,9 %, mutta Porvoon osuus huomioituna 2,2 %. Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen hintojen nousu oli vuonna 2008 suurinta 23 vuoteen. Tilastokeskuksen elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hintaindeksin vuosimuutos oli 8,6 %. Elintarvikeryhmäkohtaiset erot olivat vielä tätäkin suurempia. 8

9 Palveluiden ostot kasvoivat 15,3 %, Porvoon vaikutus eliminoituna 9,4 %. Sisäisissä palveluiden ostoissa nousua on Porvoo eliminoituna 17,5 %. HUS-Logistiikan veloitus Raviolilta kasvoi 35 %. Osa huoltomiesten tekemästä ruoankuljetusvaunujen kuljetustyöstä veloitettiin aiemmin suoraan osastoilta. Vuoden 2008 alusta veloitus kohdistui Ravioliin. Ulkoiset palveluiden ostot oli alibudjetoitu. Raviolin tilavuokrat HYKS-sairaanhoitoalueella olivat 2,768 milj. euroa vuonna 2007 ja 3,079 milj. euroa vuonna 2008 eli nousua HYKS-alueen vuokrissa oli 11 %. Nousu johtui Ravioli Meilahden vuosina tehdystä vaiheittaisesta peruskorjauksesta sekä kiinteistönhoitokulujen kasvusta sekä vuokraveloitusten tarkentumisella. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tilavuokrat nousivat 3 %. Vuokrien ja poistojen osuus Raviolin vuoden 2008 toimintakuluista oli 14,4 %. 14 sairaanhoitopiirin yhteisselvityksen tietojen pohjalta Raviolin tilakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suurin, vaihteluvälin ollessa 4,6 %:sta Raviolin 14,85 prosenttiin (vuonna 2005). Vuoden 2008 peruspääoman korko oli euroa. Peruspääoman vuosikorko oli 3 %. Kassavarojen vuosikorko oli 4 % ja korkotuloja kertyi euroa. Tuloslaskelmaan, ns. TA 2/2008, on lisätty muutosblokkina Porvoon sairaalan ravitsemispalveluiden liittyminen osaksi Raviolia Tuloslaskelma (tuhansina euroina) TP 2007 TA 2008 TA 2/ ENN. TP 2008 Muutos% TP 08/TA2 08 Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,0 Aineet tarv. ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Vuosikate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

10 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,52 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,34 Palvelujen ostot ,738, , , ,08 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kertaluonteiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,95 Muut kulut , , , ,76 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,91 Korvaus peruspääomasta , ,53 Muut rahoituskulut -708, ,16-412, ,78 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,28 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Voitto, % 4,88 0,75 10

11 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,76 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,27 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,19 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset , ,74 Saamiset yhteensä , ,82 Rahat ja pankkisaamiset * , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,16 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,28 Oma pääoma yhteensä , ,44 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,09 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,01 Vieras pääoma yhteensä , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,76 52,95 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10, 94 10,97 * sisäinen clearing-tili 11

12 6. Investointien toteutuminen Raviolin tilat omistaa pääosin HUS-kuntayhtymä ja laitteet Ravioli. Käytännössä Ravioli tekee käytössä olevien tilojensa investointiesitykset. Raviolin laiteinvestointimenot vuodelle 2008 olivat yhteensä euroa. Talousarvio alittui eurolla (4) %. Biomedicum Helsingin Raviolin tiloista valmistui suunnitelmien mukaisesti asiakastilojen ja linjastoalueen laajennus sekä astianpesuosasto. Hankkeen loppuosa valmistuu maaliskuussa Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui aikataulussa ja talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT (1 000 euroa) TP 2007 TA 2008 Poikk. TP 08/ TA 08 TP 2008 Alle euron investoinnit Laitehankkeet ( euroa) Tietohallintohankkeet Rakennushankkeet (ulkopuolisissa tiloissa) euron tai sen ylittävät investoinnit hankekohtaisesti Meilahden astianpesuosasto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosan toteutuminen Raviolin rahoituslaskelman investointimenot sisältävät laiteinvestointien lisäksi Ravioliin liittyneiden HUS:n yksiköiden laitteiden lunastuksen HUS-kuntayhtymältä. Vuonna 2007 lunastettiin Jorvin ja Länsi Uudenmaan sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskusten laitteet ja vuonna 2008 Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskuksen laitteet. Raviolin clearingin tilin saldo oli vuoden lopussa 3,8 milj. euroa. 12

13 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot ja kulut , , , ,64 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,03 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,08 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,24 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,85 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,15 Rahavarat , , , ,85 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 144,98 115,92 Kassan riittävyys, pv 49,60 42,79 13

14 8. Johtokunta Ravioli liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Raviolin johtokunnan kokoonpano vuonna 2008 oli: Ulla-Maija Urho, puheenjohtaja (varalla Sirkku Linna), Harry Yltävä, varapuheenjohtaja (varalla Raija Rönkä-Nieminen), Per-Erik Sandell (varalla Perttu Arkkila) Christel Lamberg-Allardt (varalla Leena Silvennoinen), Merja Salminen (varalla Esko Paalasmaa), Asta Savukoski henkilöstön edustaja (varalla Marita Jouttunpää). Esittelijänä toimii Raviolin toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen. Johtokunnan sihteerinä toimii Leena Jalosuo. Johtokunta piti vuonna 2008 seitsemän kokousta. 9. Tilikauden tuloksen käsittely Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Ravioli liikelaitoksen vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Raviolin johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,41 euroa siirretään Raviolin taseen omaan pääomaan. Raviolin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. 14

15 Helsingissä Ulla Marja Urho Puheenjohtaja Harry Yltävä varapuheenjohtaja Per- Erik Sandell Esko Paalasmaa Pirjo Hakala-Lahtinen Raviolin toimitusjohtaja 15

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot