SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HUS:n tilinpäätöksen ja SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16 (Eriytetyt tilinpäätökset_liikelaitokset_ doc) Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HUS:n kuusi kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUS-Röntgen, HUSLAB ja Ravioli sekä perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka. Liikelaitosten toimialoja ovat: lääkehuoltopalvelut kuvantamispalvelut laboratoriotpalvelut ravitsemispalvelut laitos- ja välinehuoltopalvelut logistiikkapalvelut 1

2 16.4 Ravioli liikelaitos 1. Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli Raviolin viides toimintavuosi liikelaitoksena. Liikelaitokseen kuului yhteensä 326 henkilöä ja toiminta-alueena oli HYKS-sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue sekä alkaen Porvoon sairaanhoitoalue. Muualle HUS-aluetta Ravioli antoi mm. elintarvikkeiden hankintasopimuspalveluja. Liikelaitoksen kriittisiä menestystekijöitä ovat toimivat palveluratkaisut ja palvelut, asiakkuuksien hallinta, henkilöstö ja johtaminen sekä ravitsemuksellinen vaikuttavuus. Vuoden budjetti oli Raviolin Porvoon yksikkö mukaan lukien yhteensä noin 27,6 milj. euroa ja tiloja Raviolilla oli käytössä yhteensä noin m 2. Raviolin toimitilat omistaa joko HUS-kuntayhtymä tai Helsingin kaupungin terveysvirasto. HUS:n Helsingin alueen kahviloiden palveluiden tuottaminen kilpailutettiin syksyllä Ravioli osallistui johtokunnan tukemana kahviloiden tarjouskilpailuun. Ravioli pystyisi hyödyntämään kahviloiden toiminnassa sairaaloissa olevia toimivia keittiöitä sekä tarjoamaan sairaaloissa asioiville entistä monipuolisempia hoitoa tukevia ateriapalveluita. Kilpailutuksen tulos ei vielä ole selvillä. Ravioli hoitaa kliinisen ravitsemusterapian osittain naisten- ja lastentautien, psykiatrian sekä medisiinisessä tulosyksikössä. Toiminta on laajentunut vuonna 2008 mm. Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Vuoden 2008 huhtikuun alusta liitettiin Porvoon sairaanhoitoalueen ravintokeskus ja kahvila osaksi Raviolia. Tavoitteena on toimintatapojen yhtenäistäminen ja Ravioli konseptin käyttöönotto. Raviolin Porvoon sairaalassa on myös käytössä tulospalkkaus. 2. Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Työsuojelun kanssa yhteistyössä on tehty riskienkartoitus kaikissa toimipisteissä. Käsiteltävinä osa- alueina on henkinen kuormittuvuus, ergonomiset, fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät sekä tapaturmat. Kartoituksissa esille tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja riskienkartoituksia päivitetään työsuojelun ohjeiden mukaisesti. 3. Sisäisen valvonnan järjestäminen Raviolin kaikista toimipisteistä tehdään 10 kuukaudessa yksikkökohtainen tuloslaskelma ja poikkeavuuksiin reagoidaan välittömästi. Taloushallinnon työnjako on tehty niin, että Raviolin henkilökunnasta ei kenelläkään ole mahdollisuutta mm. vaihtaa myyntilaskujen tiliä. Raviolin kassat täsmäytetään päivittäin ja aterialiput raportoidaan kuukausittain sekä tarkastetaan säännöllisesti. 2

3 4. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Ravioli toimittaa kilpailukykyisiä ateria-, kahvila- sekä ravitsemusterapiapalveluita HUS:n potilaille, henkilökunnalle ja vieraille. Liikelaitoksella on toimialaan liittyvää säännöllistä yhteistyötä kaikkien HUS-alueen ravitsemiskeskusten kanssa. Toiminta-ajatus Maukasta ja laadukasta ruokaa terveyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi Ravioli on johtava tutkittuun tietoon perustuva erikoissairaan- ja terveydenhoidon ruoka- ja kliinisen ravitsemusterapia palveluiden osaaja Suomessa Raviolin asiakkaina ovat erikoissairaanhoidon ja terveyden edistämisen parissa työskentelevät ihmiset eri organisaatioissa Toiminta perustuu vahvaan ja syvälliseen asiakasodotusten ja sairaaloiden toimintaverkostojen tuntemukseen Ravioli tarjoaa asiakaslähtöiset toimintakonseptit, hinnoittelun sekä laadukkaan tuote- ja palveluvalikoiman Osaava ja luotettava kumppani Joustava ja luotettava sopimuksiin pohjautuva kumppanuus eri asiakasryhmien kanssa varmistetaan sujuvien palveluprosessien ja osaavan henkilöstön avulla Ravioli tarjoaa vetovoimaisena työpaikkana mielekkään työn ja viihtyisän työympäristön Sen organisaatio on kevyt, joustava ja tehokas Henkilökunnan osaamista ja työssä jaksamista tuetaan, kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti Liikevaihto noin 30 miljoonaa euroa ja kaikki vastuuyksiköt taloudellisesti kannattavia sekä tuloskehitys positiivinen Raviolilla on tiivis yhteistyö alan oppilaitosten kanssa ja työvoiman saatavuus on hyvä Strategiset päämäärät Raviolin toiminnan laajenemisessa ovat seuraavat keskeisiä tavoitteita palvelutuotannon tehostaminen ja toimialan erityisosaamisen vahvistaminen asiakkaan kokeman palvelun laadun ja joustavuuden parantaminen reagointiherkkyyden lisääminen työhyvinvoinnin parantaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen 3

4 Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tavoitteena on toiminnan systemaattinen asiakaslähtöinen kehittäminen keräämällä ja jakamalla tietoa asiakastarpeista. Tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Raviolin imagon suunnitelmallinen kehittäminen, sekä systemaattisen markkinoinnin ja tiedotuksen vahvistaminen. Asiakastyytyväisyys on säilynyt lähes ennallaan. Kliinisen ravitsemusterapian asiakastyytyväisyys on huomattavan korkea 3,7/4. Tilaaja-tuottajamallisia palvelusopimuksia on tehty. Asiakkuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Työtä hankaloitti meneillään oleva palvelutuotannon organisaatiouudistus. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Asiakkaat pitävät tarjottua ruokaa hinta-/laatusuhteeltaan hyvänä Asiakastyytyväisyys mittaukset: Keskimääräinen asiakastyytyväisyys: potilaat, lapset henkilökunta, vierastarjoilu, osastoasiakkaat, kliininen ravitsemusterapia + 0,1-yksikköä parempi edelliseen tutkimukseen verrattuna TAI yksikkö saavuttaa paremman tuloksen kuin yhteisselvityksen tulosten perusteella oli paras tulos ko. kyselyssä Potilaat: 2,9 /4 (lasku 0,01 yksikköä) Henkilökunta: 2,8/4 (nousu 0,1 yksikköä) Tilaustarjoilu: 4,1/5 (lasku 0,2 yksikköä) Kliininen ravitsemusterapia: 3,7/4 (nousu 0,03) Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtamisjärjestelmät ja käytännöt dokumentoitu Asiakkuuksien hoitaminen osana toimintaa Työ on kesken Terveyden edistämine ravitsemuksellisesti oikeaoppisen ruokailumallin avulla Terveyskasvatus-kampanjat Vuoden aikana järjestettiin 5 kamppanjaa Oppilaitosyhteistyö Raviolin imagon nostaminen työnantajana Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Raviolissa oli mm. kansainvälisiä harjoittelijoita 4

5 Tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelusopimukset Tilaaja-tuottajamallin mukaiset sisäiset palvelusopimukset ylittyivät 6 %. HYKS-sairaanhoitoalueella ylitys muodostui henkilökunnan lounasaterioiden sekä ruokalistan ulkopuolisten tuotteiden määrän kasvusta. Sisäisten palvelusopimusten toteuma 2008 TA 2008 TOT Tot. % HYKS-sairaanhoitoalue ,27 Länsi-Uudenmaan sh-alue ,63 Porvoon sairaanhoitoalue ,11 HUSLAB ,33 HUS-Röntgen ,18 HUS-Apteekki ,79 Tieto- ja lääkintätekniikka ,00 Konsernihallinto ,33 HUS-Desiko ,89 HUS-Logistiikka ,63 YHTEENSÄ ,20 Talous Raviolin työn tehokkuus on kasvanut 4,9 % koko vuoden Raviolissa mukana olleiden yksiköiden osalta. Kun otetaan mukaan Ravioli Porvoon sairaala, jossa toimintatapa hieman poikkeaa muista yksiköistä, jää tuottavuuden nousuksi kuitenkin 1,2 %. Elintarvikekustannukset annosta kohden ovat laskenee, vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 8,6 %. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen, budjetissa pääseminen Vastuuyksikkökohtaiset tuloslaskelmat kuukausittain, toimintakate Kaikkien Raviolin yksiköiden pääseminen vähintään 0 tulokseen Raviolin yksiköistä kahdeksan pääsi vähintään 0-tulokseen Elintarvikekustannusten hallinta Elintarvikekustannukset/ateria Elintarvikekustannukset/ateria nousseet vähemmän kuin elintarvikkeiden hintaindeksi Elintarvikekustannukset/ateria 1,51 euroa (1,53 vuonna 2007), lasku 1,3 % Elintarvikkeiden hintaindeksin vuosimuutos % 8,6 Toimintakulut Talousarvion mukaisissa toimintakuluissa pysyminen Toimintakulut yhteensä euroa TA 2/2008 (Porvoo mukana) euroa, tot , ylitys 1,4 % 5

6 Prosessit ja rakenteet Tavoitteena on palvelun tehostaminen sekä tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Elintarvikkeiden poikkeuksellisen korkeiden hinnannousujen vuoksi lisättiin Raviolissa kustannusseurantaa entisestään prosessin kaikissa vaiheissa mm suunnittelussa, hankinnoissa ja hävikin hallinnassa. Raviolin yksiköt ottivat käyttöön Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän kautta tapahtuvat raaka-aineen tarpeen vyörytyksen ostotilaukseksi, joka tarkensi ostoja ja kohdisti ne entistä tarkemmin sopimustoimittajille. Kalliimpien ateriakomponenttien osalta on henkilökunta-asiakkaiden osalta ohjeistettu annoskokoa. Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemispalvelut liittyivät osaksi Raviolia ja Lohjan alueen ravitsemispalveluiden liittymistä valmisteltiin. Tämä liitos toteutui Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui ja Biomedicum Helsinkiin saatiin lisätilaa ruokasaliin sekä linjastoon. Biomedicum Helsingin tilat valmistuvat kokonaisuudessaan keväällä Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Porvoon, Hyvinkään ja Lohjan ravitsemispalveluiden siirtäminen Raviolin toiminnaksi Raviolin toimintatapojen käyttöönotto: *ruokalistat *johtamiskäytännöt *prosessit Yhteiset ruokalistat käytössä ohjeistoineen, seurantajärjestelmät käytössä, prosessin lämpötilat hallinnassa nykyistä paremmin Ravioli, Meilahden lounasravintolan astianpesuosaston ja ravintolatilojen peruskorjaus Tilojen toimivuus ja viihtyisyys Toimivien ja viihtyisien tilojen käyttöönotto Porvoon sairaalan ravitsemispalvelut liitettiin osaksi Raviolia Porvoossa on käytössä Raviolin yhteiset ruokalistat ohjeistoineen sekä seurantajärjestelmät Lohjan sairaalan ruokapalveluiden liittämistä Ravioliin on valmisteltu Ravioli, Meilahden astianpesuosasto valmistui ja otettiin käyttöön 7/2008 Ravintolatilojen peruskorjaus siirtyi vuosille 2009/2010 Raaka-ainekäytön tehokkuuden lisääminen. Hävikin minimointi koko ketjussa, elintarvikeostoista asiakkaan lautaselle Hävikin määrä (litraa/ kuukausi) Hävikin vähentäminen nykytasosta 10 %:lla Volyymi määrä noussut eli litroina nousua 4,7 %, mutta laskettuna litraa/ annos mittaria käytettäessä: ,19 litraa/annos ,18 litraa/annos, laskua 5,26 % 6

7 Prosessit ja rakenteet Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Prosessin riskien hallinta Mikrobiologiset mittaukset (petrifilmi) 4 x vuodessa, ok Kriittisistä pisteistä otettujen hygieniamittausten tulokset 90 % luokkaa A (luokitus A - C) ja kaikkiin poikkeamiin on reagoitu Tehokkuuden lisääminen prosesseja parantamalla Annosta / tehty työtunti Tehokkuuden lisääminen annos / tehty työtunti 1 2 % Tilaustarjoilun tilaamisen sähköistäminen Aromin myyntiosion käyttöönotto tilaustarjoiluun Tilaustarjoiluja usein tilaavilla asiakkailla mahdollisuus tilata Aromin myyntiosion kautta Mittaukset tehty 4 kertaa, 91,6 % kuului luokkaan A 15,20 annosta/tehty työtunti (Porvoo mukana), nousu 1,2 % 15,75 annosta/tehty työtunti ilman Porvoota, nousu 4,86 % Meilahden alueen sihteereistä usein tilaavilla on mahdollisuus sähköiseen tilaukseen Käytön laajentamista on hidastanut Logican kanssa käytävien neuvottelujen pitkittyminen, jossa myös ulkopuolisille luodaan mahdollisuus sähköisen tilauksen tekemiseen Ravitsemuskäsikirjan valmistuminen antamaan selkeät toimintaohjeet eri ruokavalioiden toteuttamiseen Erityisruokavalioiden käytännön toteutuksen yhtenäistäminen Toteutukset yhtenäistetty Käytännön toteutusta yhtenäistetty mm. Jorvissa, Peijaksessa ja Porvoossa 7

8 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Henkilöstön työhyvinvointi Työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia parannetaan ja johtamista kehitetään Työssäjaksamista tuetaan Työolobarometri Ylikuormitus-indeksi on enintään 2,7 ja esimiestyö-indeksi on vähintään 3,3 Poissaolot/henkilö Poissaolopäivät/henkilö laskeneet 1 % Esimiestyöindeksi 3,6 Ergonomiaongelmat 3,2 Ylirasitus 2,7 Työmäärä kohtuuton 2,8 (n = 194) Sairauspoissaolot 17 päivää/henkilö vuonna 2008 ja 19,3 päivää/henkilö vuonna 2007, laskua 12 % Henkilöstön kehittäminen Kehityskeskustelujen määrä Kehityskeskustelu on käyty vähintään 80 % kanssa Kehityskeskustelujen hyödyllisyys Vähintään 70 % on kokenut kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto uusissa yksiköissä sekä kliinisessä ravitsemusterapiassa Henkilökunnan koulutus Koulutuspäivät 2 päivää/vuosi koko henkilökunta Työolobarometrikyselyn mukaan 75,8 % Työolobarometrikyselyn mukaan 74,8 % koki kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkausjärjestelmä käytössä koko Raviolissa 0,44 päivää/henkilö 5. Tuloslaskelma ja tase Tulojen ja kustannusten toteuma Raviolin hinnat nousivat 2 % vuonna Raviolin ulkoiset tulot nousivat euroa eli 17 %. Nousu johtui Marian sairaalan vuodeosastojen siirtymisestä Helsingin kaupungin hallintaan sekä Porvoon ravitsemiskeskuksen liittymisestä Ravioliin. Ulkoiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Myös sisäiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Raviolin henkilötyövuoden hinta nousi 4,3 %. Henkilöstökustannukset nousivat 10,5 %, mutta Porvoon yksikön vaikutus eliminoituna nousua oli 2,3 %. Tämä on alle KVTES:n sopimuksen mukaisen kustannusvaikutuksen, joka oli 5,6 %. Henkilöstökulubudjetti alitettiin 5 %:lla, joka johtui mm. tarkasta henkilöstöpolitiikasta sekä palkkojen ja varhaiseläkemaksun ylibudjetoinnista. Aineet, tarvikkeet tavarat ryhmässä on nousua oli 6,9 %, mutta Porvoon osuus huomioituna 2,2 %. Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen hintojen nousu oli vuonna 2008 suurinta 23 vuoteen. Tilastokeskuksen elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hintaindeksin vuosimuutos oli 8,6 %. Elintarvikeryhmäkohtaiset erot olivat vielä tätäkin suurempia. 8

9 Palveluiden ostot kasvoivat 15,3 %, Porvoon vaikutus eliminoituna 9,4 %. Sisäisissä palveluiden ostoissa nousua on Porvoo eliminoituna 17,5 %. HUS-Logistiikan veloitus Raviolilta kasvoi 35 %. Osa huoltomiesten tekemästä ruoankuljetusvaunujen kuljetustyöstä veloitettiin aiemmin suoraan osastoilta. Vuoden 2008 alusta veloitus kohdistui Ravioliin. Ulkoiset palveluiden ostot oli alibudjetoitu. Raviolin tilavuokrat HYKS-sairaanhoitoalueella olivat 2,768 milj. euroa vuonna 2007 ja 3,079 milj. euroa vuonna 2008 eli nousua HYKS-alueen vuokrissa oli 11 %. Nousu johtui Ravioli Meilahden vuosina tehdystä vaiheittaisesta peruskorjauksesta sekä kiinteistönhoitokulujen kasvusta sekä vuokraveloitusten tarkentumisella. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tilavuokrat nousivat 3 %. Vuokrien ja poistojen osuus Raviolin vuoden 2008 toimintakuluista oli 14,4 %. 14 sairaanhoitopiirin yhteisselvityksen tietojen pohjalta Raviolin tilakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suurin, vaihteluvälin ollessa 4,6 %:sta Raviolin 14,85 prosenttiin (vuonna 2005). Vuoden 2008 peruspääoman korko oli euroa. Peruspääoman vuosikorko oli 3 %. Kassavarojen vuosikorko oli 4 % ja korkotuloja kertyi euroa. Tuloslaskelmaan, ns. TA 2/2008, on lisätty muutosblokkina Porvoon sairaalan ravitsemispalveluiden liittyminen osaksi Raviolia Tuloslaskelma (tuhansina euroina) TP 2007 TA 2008 TA 2/ ENN. TP 2008 Muutos% TP 08/TA2 08 Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,0 Aineet tarv. ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Vuosikate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

10 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,52 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,34 Palvelujen ostot ,738, , , ,08 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kertaluonteiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,95 Muut kulut , , , ,76 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,91 Korvaus peruspääomasta , ,53 Muut rahoituskulut -708, ,16-412, ,78 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,28 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Voitto, % 4,88 0,75 10

11 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,76 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,27 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,19 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset , ,74 Saamiset yhteensä , ,82 Rahat ja pankkisaamiset * , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,16 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,28 Oma pääoma yhteensä , ,44 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,09 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,01 Vieras pääoma yhteensä , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,76 52,95 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10, 94 10,97 * sisäinen clearing-tili 11

12 6. Investointien toteutuminen Raviolin tilat omistaa pääosin HUS-kuntayhtymä ja laitteet Ravioli. Käytännössä Ravioli tekee käytössä olevien tilojensa investointiesitykset. Raviolin laiteinvestointimenot vuodelle 2008 olivat yhteensä euroa. Talousarvio alittui eurolla (4) %. Biomedicum Helsingin Raviolin tiloista valmistui suunnitelmien mukaisesti asiakastilojen ja linjastoalueen laajennus sekä astianpesuosasto. Hankkeen loppuosa valmistuu maaliskuussa Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui aikataulussa ja talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT (1 000 euroa) TP 2007 TA 2008 Poikk. TP 08/ TA 08 TP 2008 Alle euron investoinnit Laitehankkeet ( euroa) Tietohallintohankkeet Rakennushankkeet (ulkopuolisissa tiloissa) euron tai sen ylittävät investoinnit hankekohtaisesti Meilahden astianpesuosasto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosan toteutuminen Raviolin rahoituslaskelman investointimenot sisältävät laiteinvestointien lisäksi Ravioliin liittyneiden HUS:n yksiköiden laitteiden lunastuksen HUS-kuntayhtymältä. Vuonna 2007 lunastettiin Jorvin ja Länsi Uudenmaan sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskusten laitteet ja vuonna 2008 Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskuksen laitteet. Raviolin clearingin tilin saldo oli vuoden lopussa 3,8 milj. euroa. 12

13 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot ja kulut , , , ,64 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,03 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,08 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,24 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,85 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,15 Rahavarat , , , ,85 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 144,98 115,92 Kassan riittävyys, pv 49,60 42,79 13

14 8. Johtokunta Ravioli liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Raviolin johtokunnan kokoonpano vuonna 2008 oli: Ulla-Maija Urho, puheenjohtaja (varalla Sirkku Linna), Harry Yltävä, varapuheenjohtaja (varalla Raija Rönkä-Nieminen), Per-Erik Sandell (varalla Perttu Arkkila) Christel Lamberg-Allardt (varalla Leena Silvennoinen), Merja Salminen (varalla Esko Paalasmaa), Asta Savukoski henkilöstön edustaja (varalla Marita Jouttunpää). Esittelijänä toimii Raviolin toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen. Johtokunnan sihteerinä toimii Leena Jalosuo. Johtokunta piti vuonna 2008 seitsemän kokousta. 9. Tilikauden tuloksen käsittely Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Ravioli liikelaitoksen vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Raviolin johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,41 euroa siirretään Raviolin taseen omaan pääomaan. Raviolin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. 14

15 Helsingissä Ulla Marja Urho Puheenjohtaja Harry Yltävä varapuheenjohtaja Per- Erik Sandell Esko Paalasmaa Pirjo Hakala-Lahtinen Raviolin toimitusjohtaja 15

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot