SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HUS:n tilinpäätöksen ja SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16 (Eriytetyt tilinpäätökset_liikelaitokset_ doc) Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HUS:n kuusi kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUS-Röntgen, HUSLAB ja Ravioli sekä perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka. Liikelaitosten toimialoja ovat: lääkehuoltopalvelut kuvantamispalvelut laboratoriotpalvelut ravitsemispalvelut laitos- ja välinehuoltopalvelut logistiikkapalvelut 1

2 16.4 Ravioli liikelaitos 1. Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli Raviolin viides toimintavuosi liikelaitoksena. Liikelaitokseen kuului yhteensä 326 henkilöä ja toiminta-alueena oli HYKS-sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue sekä alkaen Porvoon sairaanhoitoalue. Muualle HUS-aluetta Ravioli antoi mm. elintarvikkeiden hankintasopimuspalveluja. Liikelaitoksen kriittisiä menestystekijöitä ovat toimivat palveluratkaisut ja palvelut, asiakkuuksien hallinta, henkilöstö ja johtaminen sekä ravitsemuksellinen vaikuttavuus. Vuoden budjetti oli Raviolin Porvoon yksikkö mukaan lukien yhteensä noin 27,6 milj. euroa ja tiloja Raviolilla oli käytössä yhteensä noin m 2. Raviolin toimitilat omistaa joko HUS-kuntayhtymä tai Helsingin kaupungin terveysvirasto. HUS:n Helsingin alueen kahviloiden palveluiden tuottaminen kilpailutettiin syksyllä Ravioli osallistui johtokunnan tukemana kahviloiden tarjouskilpailuun. Ravioli pystyisi hyödyntämään kahviloiden toiminnassa sairaaloissa olevia toimivia keittiöitä sekä tarjoamaan sairaaloissa asioiville entistä monipuolisempia hoitoa tukevia ateriapalveluita. Kilpailutuksen tulos ei vielä ole selvillä. Ravioli hoitaa kliinisen ravitsemusterapian osittain naisten- ja lastentautien, psykiatrian sekä medisiinisessä tulosyksikössä. Toiminta on laajentunut vuonna 2008 mm. Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Vuoden 2008 huhtikuun alusta liitettiin Porvoon sairaanhoitoalueen ravintokeskus ja kahvila osaksi Raviolia. Tavoitteena on toimintatapojen yhtenäistäminen ja Ravioli konseptin käyttöönotto. Raviolin Porvoon sairaalassa on myös käytössä tulospalkkaus. 2. Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Työsuojelun kanssa yhteistyössä on tehty riskienkartoitus kaikissa toimipisteissä. Käsiteltävinä osa- alueina on henkinen kuormittuvuus, ergonomiset, fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät sekä tapaturmat. Kartoituksissa esille tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja riskienkartoituksia päivitetään työsuojelun ohjeiden mukaisesti. 3. Sisäisen valvonnan järjestäminen Raviolin kaikista toimipisteistä tehdään 10 kuukaudessa yksikkökohtainen tuloslaskelma ja poikkeavuuksiin reagoidaan välittömästi. Taloushallinnon työnjako on tehty niin, että Raviolin henkilökunnasta ei kenelläkään ole mahdollisuutta mm. vaihtaa myyntilaskujen tiliä. Raviolin kassat täsmäytetään päivittäin ja aterialiput raportoidaan kuukausittain sekä tarkastetaan säännöllisesti. 2

3 4. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Ravioli toimittaa kilpailukykyisiä ateria-, kahvila- sekä ravitsemusterapiapalveluita HUS:n potilaille, henkilökunnalle ja vieraille. Liikelaitoksella on toimialaan liittyvää säännöllistä yhteistyötä kaikkien HUS-alueen ravitsemiskeskusten kanssa. Toiminta-ajatus Maukasta ja laadukasta ruokaa terveyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi Ravioli on johtava tutkittuun tietoon perustuva erikoissairaan- ja terveydenhoidon ruoka- ja kliinisen ravitsemusterapia palveluiden osaaja Suomessa Raviolin asiakkaina ovat erikoissairaanhoidon ja terveyden edistämisen parissa työskentelevät ihmiset eri organisaatioissa Toiminta perustuu vahvaan ja syvälliseen asiakasodotusten ja sairaaloiden toimintaverkostojen tuntemukseen Ravioli tarjoaa asiakaslähtöiset toimintakonseptit, hinnoittelun sekä laadukkaan tuote- ja palveluvalikoiman Osaava ja luotettava kumppani Joustava ja luotettava sopimuksiin pohjautuva kumppanuus eri asiakasryhmien kanssa varmistetaan sujuvien palveluprosessien ja osaavan henkilöstön avulla Ravioli tarjoaa vetovoimaisena työpaikkana mielekkään työn ja viihtyisän työympäristön Sen organisaatio on kevyt, joustava ja tehokas Henkilökunnan osaamista ja työssä jaksamista tuetaan, kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti Liikevaihto noin 30 miljoonaa euroa ja kaikki vastuuyksiköt taloudellisesti kannattavia sekä tuloskehitys positiivinen Raviolilla on tiivis yhteistyö alan oppilaitosten kanssa ja työvoiman saatavuus on hyvä Strategiset päämäärät Raviolin toiminnan laajenemisessa ovat seuraavat keskeisiä tavoitteita palvelutuotannon tehostaminen ja toimialan erityisosaamisen vahvistaminen asiakkaan kokeman palvelun laadun ja joustavuuden parantaminen reagointiherkkyyden lisääminen työhyvinvoinnin parantaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen 3

4 Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tavoitteena on toiminnan systemaattinen asiakaslähtöinen kehittäminen keräämällä ja jakamalla tietoa asiakastarpeista. Tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Raviolin imagon suunnitelmallinen kehittäminen, sekä systemaattisen markkinoinnin ja tiedotuksen vahvistaminen. Asiakastyytyväisyys on säilynyt lähes ennallaan. Kliinisen ravitsemusterapian asiakastyytyväisyys on huomattavan korkea 3,7/4. Tilaaja-tuottajamallisia palvelusopimuksia on tehty. Asiakkuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Työtä hankaloitti meneillään oleva palvelutuotannon organisaatiouudistus. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Asiakkaat pitävät tarjottua ruokaa hinta-/laatusuhteeltaan hyvänä Asiakastyytyväisyys mittaukset: Keskimääräinen asiakastyytyväisyys: potilaat, lapset henkilökunta, vierastarjoilu, osastoasiakkaat, kliininen ravitsemusterapia + 0,1-yksikköä parempi edelliseen tutkimukseen verrattuna TAI yksikkö saavuttaa paremman tuloksen kuin yhteisselvityksen tulosten perusteella oli paras tulos ko. kyselyssä Potilaat: 2,9 /4 (lasku 0,01 yksikköä) Henkilökunta: 2,8/4 (nousu 0,1 yksikköä) Tilaustarjoilu: 4,1/5 (lasku 0,2 yksikköä) Kliininen ravitsemusterapia: 3,7/4 (nousu 0,03) Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtamisjärjestelmät ja käytännöt dokumentoitu Asiakkuuksien hoitaminen osana toimintaa Työ on kesken Terveyden edistämine ravitsemuksellisesti oikeaoppisen ruokailumallin avulla Terveyskasvatus-kampanjat Vuoden aikana järjestettiin 5 kamppanjaa Oppilaitosyhteistyö Raviolin imagon nostaminen työnantajana Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Raviolissa oli mm. kansainvälisiä harjoittelijoita 4

5 Tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelusopimukset Tilaaja-tuottajamallin mukaiset sisäiset palvelusopimukset ylittyivät 6 %. HYKS-sairaanhoitoalueella ylitys muodostui henkilökunnan lounasaterioiden sekä ruokalistan ulkopuolisten tuotteiden määrän kasvusta. Sisäisten palvelusopimusten toteuma 2008 TA 2008 TOT Tot. % HYKS-sairaanhoitoalue ,27 Länsi-Uudenmaan sh-alue ,63 Porvoon sairaanhoitoalue ,11 HUSLAB ,33 HUS-Röntgen ,18 HUS-Apteekki ,79 Tieto- ja lääkintätekniikka ,00 Konsernihallinto ,33 HUS-Desiko ,89 HUS-Logistiikka ,63 YHTEENSÄ ,20 Talous Raviolin työn tehokkuus on kasvanut 4,9 % koko vuoden Raviolissa mukana olleiden yksiköiden osalta. Kun otetaan mukaan Ravioli Porvoon sairaala, jossa toimintatapa hieman poikkeaa muista yksiköistä, jää tuottavuuden nousuksi kuitenkin 1,2 %. Elintarvikekustannukset annosta kohden ovat laskenee, vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 8,6 %. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen, budjetissa pääseminen Vastuuyksikkökohtaiset tuloslaskelmat kuukausittain, toimintakate Kaikkien Raviolin yksiköiden pääseminen vähintään 0 tulokseen Raviolin yksiköistä kahdeksan pääsi vähintään 0-tulokseen Elintarvikekustannusten hallinta Elintarvikekustannukset/ateria Elintarvikekustannukset/ateria nousseet vähemmän kuin elintarvikkeiden hintaindeksi Elintarvikekustannukset/ateria 1,51 euroa (1,53 vuonna 2007), lasku 1,3 % Elintarvikkeiden hintaindeksin vuosimuutos % 8,6 Toimintakulut Talousarvion mukaisissa toimintakuluissa pysyminen Toimintakulut yhteensä euroa TA 2/2008 (Porvoo mukana) euroa, tot , ylitys 1,4 % 5

6 Prosessit ja rakenteet Tavoitteena on palvelun tehostaminen sekä tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Elintarvikkeiden poikkeuksellisen korkeiden hinnannousujen vuoksi lisättiin Raviolissa kustannusseurantaa entisestään prosessin kaikissa vaiheissa mm suunnittelussa, hankinnoissa ja hävikin hallinnassa. Raviolin yksiköt ottivat käyttöön Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän kautta tapahtuvat raaka-aineen tarpeen vyörytyksen ostotilaukseksi, joka tarkensi ostoja ja kohdisti ne entistä tarkemmin sopimustoimittajille. Kalliimpien ateriakomponenttien osalta on henkilökunta-asiakkaiden osalta ohjeistettu annoskokoa. Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemispalvelut liittyivät osaksi Raviolia ja Lohjan alueen ravitsemispalveluiden liittymistä valmisteltiin. Tämä liitos toteutui Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui ja Biomedicum Helsinkiin saatiin lisätilaa ruokasaliin sekä linjastoon. Biomedicum Helsingin tilat valmistuvat kokonaisuudessaan keväällä Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Porvoon, Hyvinkään ja Lohjan ravitsemispalveluiden siirtäminen Raviolin toiminnaksi Raviolin toimintatapojen käyttöönotto: *ruokalistat *johtamiskäytännöt *prosessit Yhteiset ruokalistat käytössä ohjeistoineen, seurantajärjestelmät käytössä, prosessin lämpötilat hallinnassa nykyistä paremmin Ravioli, Meilahden lounasravintolan astianpesuosaston ja ravintolatilojen peruskorjaus Tilojen toimivuus ja viihtyisyys Toimivien ja viihtyisien tilojen käyttöönotto Porvoon sairaalan ravitsemispalvelut liitettiin osaksi Raviolia Porvoossa on käytössä Raviolin yhteiset ruokalistat ohjeistoineen sekä seurantajärjestelmät Lohjan sairaalan ruokapalveluiden liittämistä Ravioliin on valmisteltu Ravioli, Meilahden astianpesuosasto valmistui ja otettiin käyttöön 7/2008 Ravintolatilojen peruskorjaus siirtyi vuosille 2009/2010 Raaka-ainekäytön tehokkuuden lisääminen. Hävikin minimointi koko ketjussa, elintarvikeostoista asiakkaan lautaselle Hävikin määrä (litraa/ kuukausi) Hävikin vähentäminen nykytasosta 10 %:lla Volyymi määrä noussut eli litroina nousua 4,7 %, mutta laskettuna litraa/ annos mittaria käytettäessä: ,19 litraa/annos ,18 litraa/annos, laskua 5,26 % 6

7 Prosessit ja rakenteet Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Prosessin riskien hallinta Mikrobiologiset mittaukset (petrifilmi) 4 x vuodessa, ok Kriittisistä pisteistä otettujen hygieniamittausten tulokset 90 % luokkaa A (luokitus A - C) ja kaikkiin poikkeamiin on reagoitu Tehokkuuden lisääminen prosesseja parantamalla Annosta / tehty työtunti Tehokkuuden lisääminen annos / tehty työtunti 1 2 % Tilaustarjoilun tilaamisen sähköistäminen Aromin myyntiosion käyttöönotto tilaustarjoiluun Tilaustarjoiluja usein tilaavilla asiakkailla mahdollisuus tilata Aromin myyntiosion kautta Mittaukset tehty 4 kertaa, 91,6 % kuului luokkaan A 15,20 annosta/tehty työtunti (Porvoo mukana), nousu 1,2 % 15,75 annosta/tehty työtunti ilman Porvoota, nousu 4,86 % Meilahden alueen sihteereistä usein tilaavilla on mahdollisuus sähköiseen tilaukseen Käytön laajentamista on hidastanut Logican kanssa käytävien neuvottelujen pitkittyminen, jossa myös ulkopuolisille luodaan mahdollisuus sähköisen tilauksen tekemiseen Ravitsemuskäsikirjan valmistuminen antamaan selkeät toimintaohjeet eri ruokavalioiden toteuttamiseen Erityisruokavalioiden käytännön toteutuksen yhtenäistäminen Toteutukset yhtenäistetty Käytännön toteutusta yhtenäistetty mm. Jorvissa, Peijaksessa ja Porvoossa 7

8 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Henkilöstön työhyvinvointi Työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia parannetaan ja johtamista kehitetään Työssäjaksamista tuetaan Työolobarometri Ylikuormitus-indeksi on enintään 2,7 ja esimiestyö-indeksi on vähintään 3,3 Poissaolot/henkilö Poissaolopäivät/henkilö laskeneet 1 % Esimiestyöindeksi 3,6 Ergonomiaongelmat 3,2 Ylirasitus 2,7 Työmäärä kohtuuton 2,8 (n = 194) Sairauspoissaolot 17 päivää/henkilö vuonna 2008 ja 19,3 päivää/henkilö vuonna 2007, laskua 12 % Henkilöstön kehittäminen Kehityskeskustelujen määrä Kehityskeskustelu on käyty vähintään 80 % kanssa Kehityskeskustelujen hyödyllisyys Vähintään 70 % on kokenut kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto uusissa yksiköissä sekä kliinisessä ravitsemusterapiassa Henkilökunnan koulutus Koulutuspäivät 2 päivää/vuosi koko henkilökunta Työolobarometrikyselyn mukaan 75,8 % Työolobarometrikyselyn mukaan 74,8 % koki kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkausjärjestelmä käytössä koko Raviolissa 0,44 päivää/henkilö 5. Tuloslaskelma ja tase Tulojen ja kustannusten toteuma Raviolin hinnat nousivat 2 % vuonna Raviolin ulkoiset tulot nousivat euroa eli 17 %. Nousu johtui Marian sairaalan vuodeosastojen siirtymisestä Helsingin kaupungin hallintaan sekä Porvoon ravitsemiskeskuksen liittymisestä Ravioliin. Ulkoiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Myös sisäiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Raviolin henkilötyövuoden hinta nousi 4,3 %. Henkilöstökustannukset nousivat 10,5 %, mutta Porvoon yksikön vaikutus eliminoituna nousua oli 2,3 %. Tämä on alle KVTES:n sopimuksen mukaisen kustannusvaikutuksen, joka oli 5,6 %. Henkilöstökulubudjetti alitettiin 5 %:lla, joka johtui mm. tarkasta henkilöstöpolitiikasta sekä palkkojen ja varhaiseläkemaksun ylibudjetoinnista. Aineet, tarvikkeet tavarat ryhmässä on nousua oli 6,9 %, mutta Porvoon osuus huomioituna 2,2 %. Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen hintojen nousu oli vuonna 2008 suurinta 23 vuoteen. Tilastokeskuksen elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hintaindeksin vuosimuutos oli 8,6 %. Elintarvikeryhmäkohtaiset erot olivat vielä tätäkin suurempia. 8

9 Palveluiden ostot kasvoivat 15,3 %, Porvoon vaikutus eliminoituna 9,4 %. Sisäisissä palveluiden ostoissa nousua on Porvoo eliminoituna 17,5 %. HUS-Logistiikan veloitus Raviolilta kasvoi 35 %. Osa huoltomiesten tekemästä ruoankuljetusvaunujen kuljetustyöstä veloitettiin aiemmin suoraan osastoilta. Vuoden 2008 alusta veloitus kohdistui Ravioliin. Ulkoiset palveluiden ostot oli alibudjetoitu. Raviolin tilavuokrat HYKS-sairaanhoitoalueella olivat 2,768 milj. euroa vuonna 2007 ja 3,079 milj. euroa vuonna 2008 eli nousua HYKS-alueen vuokrissa oli 11 %. Nousu johtui Ravioli Meilahden vuosina tehdystä vaiheittaisesta peruskorjauksesta sekä kiinteistönhoitokulujen kasvusta sekä vuokraveloitusten tarkentumisella. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tilavuokrat nousivat 3 %. Vuokrien ja poistojen osuus Raviolin vuoden 2008 toimintakuluista oli 14,4 %. 14 sairaanhoitopiirin yhteisselvityksen tietojen pohjalta Raviolin tilakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suurin, vaihteluvälin ollessa 4,6 %:sta Raviolin 14,85 prosenttiin (vuonna 2005). Vuoden 2008 peruspääoman korko oli euroa. Peruspääoman vuosikorko oli 3 %. Kassavarojen vuosikorko oli 4 % ja korkotuloja kertyi euroa. Tuloslaskelmaan, ns. TA 2/2008, on lisätty muutosblokkina Porvoon sairaalan ravitsemispalveluiden liittyminen osaksi Raviolia Tuloslaskelma (tuhansina euroina) TP 2007 TA 2008 TA 2/ ENN. TP 2008 Muutos% TP 08/TA2 08 Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,0 Aineet tarv. ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Vuosikate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

10 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,52 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,34 Palvelujen ostot ,738, , , ,08 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kertaluonteiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,95 Muut kulut , , , ,76 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,91 Korvaus peruspääomasta , ,53 Muut rahoituskulut -708, ,16-412, ,78 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,28 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Voitto, % 4,88 0,75 10

11 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,76 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,27 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,19 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset , ,74 Saamiset yhteensä , ,82 Rahat ja pankkisaamiset * , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,16 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,28 Oma pääoma yhteensä , ,44 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,09 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,01 Vieras pääoma yhteensä , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,76 52,95 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10, 94 10,97 * sisäinen clearing-tili 11

12 6. Investointien toteutuminen Raviolin tilat omistaa pääosin HUS-kuntayhtymä ja laitteet Ravioli. Käytännössä Ravioli tekee käytössä olevien tilojensa investointiesitykset. Raviolin laiteinvestointimenot vuodelle 2008 olivat yhteensä euroa. Talousarvio alittui eurolla (4) %. Biomedicum Helsingin Raviolin tiloista valmistui suunnitelmien mukaisesti asiakastilojen ja linjastoalueen laajennus sekä astianpesuosasto. Hankkeen loppuosa valmistuu maaliskuussa Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui aikataulussa ja talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT (1 000 euroa) TP 2007 TA 2008 Poikk. TP 08/ TA 08 TP 2008 Alle euron investoinnit Laitehankkeet ( euroa) Tietohallintohankkeet Rakennushankkeet (ulkopuolisissa tiloissa) euron tai sen ylittävät investoinnit hankekohtaisesti Meilahden astianpesuosasto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosan toteutuminen Raviolin rahoituslaskelman investointimenot sisältävät laiteinvestointien lisäksi Ravioliin liittyneiden HUS:n yksiköiden laitteiden lunastuksen HUS-kuntayhtymältä. Vuonna 2007 lunastettiin Jorvin ja Länsi Uudenmaan sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskusten laitteet ja vuonna 2008 Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskuksen laitteet. Raviolin clearingin tilin saldo oli vuoden lopussa 3,8 milj. euroa. 12

13 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot ja kulut , , , ,64 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,03 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,08 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,24 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,85 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,15 Rahavarat , , , ,85 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 144,98 115,92 Kassan riittävyys, pv 49,60 42,79 13

14 8. Johtokunta Ravioli liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Raviolin johtokunnan kokoonpano vuonna 2008 oli: Ulla-Maija Urho, puheenjohtaja (varalla Sirkku Linna), Harry Yltävä, varapuheenjohtaja (varalla Raija Rönkä-Nieminen), Per-Erik Sandell (varalla Perttu Arkkila) Christel Lamberg-Allardt (varalla Leena Silvennoinen), Merja Salminen (varalla Esko Paalasmaa), Asta Savukoski henkilöstön edustaja (varalla Marita Jouttunpää). Esittelijänä toimii Raviolin toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen. Johtokunnan sihteerinä toimii Leena Jalosuo. Johtokunta piti vuonna 2008 seitsemän kokousta. 9. Tilikauden tuloksen käsittely Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Ravioli liikelaitoksen vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Raviolin johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,41 euroa siirretään Raviolin taseen omaan pääomaan. Raviolin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. 14

15 Helsingissä Ulla Marja Urho Puheenjohtaja Harry Yltävä varapuheenjohtaja Per- Erik Sandell Esko Paalasmaa Pirjo Hakala-Lahtinen Raviolin toimitusjohtaja 15

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 2 (7) Sisällys 1. Tilinpäätöstiedot... 3 2. Vesihuoltomaksut... 6 3. Toiminta ja verkostot... 6

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot