SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HUS:n tilinpäätöksen ja SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16 (Eriytetyt tilinpäätökset_liikelaitokset_ doc) Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HUS:n kuusi kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUS-Röntgen, HUSLAB ja Ravioli sekä perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka. Liikelaitosten toimialoja ovat: lääkehuoltopalvelut kuvantamispalvelut laboratoriotpalvelut ravitsemispalvelut laitos- ja välinehuoltopalvelut logistiikkapalvelut 1

2 16.4 Ravioli liikelaitos 1. Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli Raviolin viides toimintavuosi liikelaitoksena. Liikelaitokseen kuului yhteensä 326 henkilöä ja toiminta-alueena oli HYKS-sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue sekä alkaen Porvoon sairaanhoitoalue. Muualle HUS-aluetta Ravioli antoi mm. elintarvikkeiden hankintasopimuspalveluja. Liikelaitoksen kriittisiä menestystekijöitä ovat toimivat palveluratkaisut ja palvelut, asiakkuuksien hallinta, henkilöstö ja johtaminen sekä ravitsemuksellinen vaikuttavuus. Vuoden budjetti oli Raviolin Porvoon yksikkö mukaan lukien yhteensä noin 27,6 milj. euroa ja tiloja Raviolilla oli käytössä yhteensä noin m 2. Raviolin toimitilat omistaa joko HUS-kuntayhtymä tai Helsingin kaupungin terveysvirasto. HUS:n Helsingin alueen kahviloiden palveluiden tuottaminen kilpailutettiin syksyllä Ravioli osallistui johtokunnan tukemana kahviloiden tarjouskilpailuun. Ravioli pystyisi hyödyntämään kahviloiden toiminnassa sairaaloissa olevia toimivia keittiöitä sekä tarjoamaan sairaaloissa asioiville entistä monipuolisempia hoitoa tukevia ateriapalveluita. Kilpailutuksen tulos ei vielä ole selvillä. Ravioli hoitaa kliinisen ravitsemusterapian osittain naisten- ja lastentautien, psykiatrian sekä medisiinisessä tulosyksikössä. Toiminta on laajentunut vuonna 2008 mm. Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Vuoden 2008 huhtikuun alusta liitettiin Porvoon sairaanhoitoalueen ravintokeskus ja kahvila osaksi Raviolia. Tavoitteena on toimintatapojen yhtenäistäminen ja Ravioli konseptin käyttöönotto. Raviolin Porvoon sairaalassa on myös käytössä tulospalkkaus. 2. Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Työsuojelun kanssa yhteistyössä on tehty riskienkartoitus kaikissa toimipisteissä. Käsiteltävinä osa- alueina on henkinen kuormittuvuus, ergonomiset, fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät sekä tapaturmat. Kartoituksissa esille tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja riskienkartoituksia päivitetään työsuojelun ohjeiden mukaisesti. 3. Sisäisen valvonnan järjestäminen Raviolin kaikista toimipisteistä tehdään 10 kuukaudessa yksikkökohtainen tuloslaskelma ja poikkeavuuksiin reagoidaan välittömästi. Taloushallinnon työnjako on tehty niin, että Raviolin henkilökunnasta ei kenelläkään ole mahdollisuutta mm. vaihtaa myyntilaskujen tiliä. Raviolin kassat täsmäytetään päivittäin ja aterialiput raportoidaan kuukausittain sekä tarkastetaan säännöllisesti. 2

3 4. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Ravioli toimittaa kilpailukykyisiä ateria-, kahvila- sekä ravitsemusterapiapalveluita HUS:n potilaille, henkilökunnalle ja vieraille. Liikelaitoksella on toimialaan liittyvää säännöllistä yhteistyötä kaikkien HUS-alueen ravitsemiskeskusten kanssa. Toiminta-ajatus Maukasta ja laadukasta ruokaa terveyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi Ravioli on johtava tutkittuun tietoon perustuva erikoissairaan- ja terveydenhoidon ruoka- ja kliinisen ravitsemusterapia palveluiden osaaja Suomessa Raviolin asiakkaina ovat erikoissairaanhoidon ja terveyden edistämisen parissa työskentelevät ihmiset eri organisaatioissa Toiminta perustuu vahvaan ja syvälliseen asiakasodotusten ja sairaaloiden toimintaverkostojen tuntemukseen Ravioli tarjoaa asiakaslähtöiset toimintakonseptit, hinnoittelun sekä laadukkaan tuote- ja palveluvalikoiman Osaava ja luotettava kumppani Joustava ja luotettava sopimuksiin pohjautuva kumppanuus eri asiakasryhmien kanssa varmistetaan sujuvien palveluprosessien ja osaavan henkilöstön avulla Ravioli tarjoaa vetovoimaisena työpaikkana mielekkään työn ja viihtyisän työympäristön Sen organisaatio on kevyt, joustava ja tehokas Henkilökunnan osaamista ja työssä jaksamista tuetaan, kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti Liikevaihto noin 30 miljoonaa euroa ja kaikki vastuuyksiköt taloudellisesti kannattavia sekä tuloskehitys positiivinen Raviolilla on tiivis yhteistyö alan oppilaitosten kanssa ja työvoiman saatavuus on hyvä Strategiset päämäärät Raviolin toiminnan laajenemisessa ovat seuraavat keskeisiä tavoitteita palvelutuotannon tehostaminen ja toimialan erityisosaamisen vahvistaminen asiakkaan kokeman palvelun laadun ja joustavuuden parantaminen reagointiherkkyyden lisääminen työhyvinvoinnin parantaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen 3

4 Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tavoitteena on toiminnan systemaattinen asiakaslähtöinen kehittäminen keräämällä ja jakamalla tietoa asiakastarpeista. Tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Raviolin imagon suunnitelmallinen kehittäminen, sekä systemaattisen markkinoinnin ja tiedotuksen vahvistaminen. Asiakastyytyväisyys on säilynyt lähes ennallaan. Kliinisen ravitsemusterapian asiakastyytyväisyys on huomattavan korkea 3,7/4. Tilaaja-tuottajamallisia palvelusopimuksia on tehty. Asiakkuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Työtä hankaloitti meneillään oleva palvelutuotannon organisaatiouudistus. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Asiakkaat pitävät tarjottua ruokaa hinta-/laatusuhteeltaan hyvänä Asiakastyytyväisyys mittaukset: Keskimääräinen asiakastyytyväisyys: potilaat, lapset henkilökunta, vierastarjoilu, osastoasiakkaat, kliininen ravitsemusterapia + 0,1-yksikköä parempi edelliseen tutkimukseen verrattuna TAI yksikkö saavuttaa paremman tuloksen kuin yhteisselvityksen tulosten perusteella oli paras tulos ko. kyselyssä Potilaat: 2,9 /4 (lasku 0,01 yksikköä) Henkilökunta: 2,8/4 (nousu 0,1 yksikköä) Tilaustarjoilu: 4,1/5 (lasku 0,2 yksikköä) Kliininen ravitsemusterapia: 3,7/4 (nousu 0,03) Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtamisjärjestelmät ja käytännöt dokumentoitu Asiakkuuksien hoitaminen osana toimintaa Työ on kesken Terveyden edistämine ravitsemuksellisesti oikeaoppisen ruokailumallin avulla Terveyskasvatus-kampanjat Vuoden aikana järjestettiin 5 kamppanjaa Oppilaitosyhteistyö Raviolin imagon nostaminen työnantajana Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Raviolissa oli mm. kansainvälisiä harjoittelijoita 4

5 Tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelusopimukset Tilaaja-tuottajamallin mukaiset sisäiset palvelusopimukset ylittyivät 6 %. HYKS-sairaanhoitoalueella ylitys muodostui henkilökunnan lounasaterioiden sekä ruokalistan ulkopuolisten tuotteiden määrän kasvusta. Sisäisten palvelusopimusten toteuma 2008 TA 2008 TOT Tot. % HYKS-sairaanhoitoalue ,27 Länsi-Uudenmaan sh-alue ,63 Porvoon sairaanhoitoalue ,11 HUSLAB ,33 HUS-Röntgen ,18 HUS-Apteekki ,79 Tieto- ja lääkintätekniikka ,00 Konsernihallinto ,33 HUS-Desiko ,89 HUS-Logistiikka ,63 YHTEENSÄ ,20 Talous Raviolin työn tehokkuus on kasvanut 4,9 % koko vuoden Raviolissa mukana olleiden yksiköiden osalta. Kun otetaan mukaan Ravioli Porvoon sairaala, jossa toimintatapa hieman poikkeaa muista yksiköistä, jää tuottavuuden nousuksi kuitenkin 1,2 %. Elintarvikekustannukset annosta kohden ovat laskenee, vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 8,6 %. Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen, budjetissa pääseminen Vastuuyksikkökohtaiset tuloslaskelmat kuukausittain, toimintakate Kaikkien Raviolin yksiköiden pääseminen vähintään 0 tulokseen Raviolin yksiköistä kahdeksan pääsi vähintään 0-tulokseen Elintarvikekustannusten hallinta Elintarvikekustannukset/ateria Elintarvikekustannukset/ateria nousseet vähemmän kuin elintarvikkeiden hintaindeksi Elintarvikekustannukset/ateria 1,51 euroa (1,53 vuonna 2007), lasku 1,3 % Elintarvikkeiden hintaindeksin vuosimuutos % 8,6 Toimintakulut Talousarvion mukaisissa toimintakuluissa pysyminen Toimintakulut yhteensä euroa TA 2/2008 (Porvoo mukana) euroa, tot , ylitys 1,4 % 5

6 Prosessit ja rakenteet Tavoitteena on palvelun tehostaminen sekä tiedon siirto, roolit ja valmiudet sekä järjestelmien parempi toiminta. Elintarvikkeiden poikkeuksellisen korkeiden hinnannousujen vuoksi lisättiin Raviolissa kustannusseurantaa entisestään prosessin kaikissa vaiheissa mm suunnittelussa, hankinnoissa ja hävikin hallinnassa. Raviolin yksiköt ottivat käyttöön Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän kautta tapahtuvat raaka-aineen tarpeen vyörytyksen ostotilaukseksi, joka tarkensi ostoja ja kohdisti ne entistä tarkemmin sopimustoimittajille. Kalliimpien ateriakomponenttien osalta on henkilökunta-asiakkaiden osalta ohjeistettu annoskokoa. Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemispalvelut liittyivät osaksi Raviolia ja Lohjan alueen ravitsemispalveluiden liittymistä valmisteltiin. Tämä liitos toteutui Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui ja Biomedicum Helsinkiin saatiin lisätilaa ruokasaliin sekä linjastoon. Biomedicum Helsingin tilat valmistuvat kokonaisuudessaan keväällä Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Porvoon, Hyvinkään ja Lohjan ravitsemispalveluiden siirtäminen Raviolin toiminnaksi Raviolin toimintatapojen käyttöönotto: *ruokalistat *johtamiskäytännöt *prosessit Yhteiset ruokalistat käytössä ohjeistoineen, seurantajärjestelmät käytössä, prosessin lämpötilat hallinnassa nykyistä paremmin Ravioli, Meilahden lounasravintolan astianpesuosaston ja ravintolatilojen peruskorjaus Tilojen toimivuus ja viihtyisyys Toimivien ja viihtyisien tilojen käyttöönotto Porvoon sairaalan ravitsemispalvelut liitettiin osaksi Raviolia Porvoossa on käytössä Raviolin yhteiset ruokalistat ohjeistoineen sekä seurantajärjestelmät Lohjan sairaalan ruokapalveluiden liittämistä Ravioliin on valmisteltu Ravioli, Meilahden astianpesuosasto valmistui ja otettiin käyttöön 7/2008 Ravintolatilojen peruskorjaus siirtyi vuosille 2009/2010 Raaka-ainekäytön tehokkuuden lisääminen. Hävikin minimointi koko ketjussa, elintarvikeostoista asiakkaan lautaselle Hävikin määrä (litraa/ kuukausi) Hävikin vähentäminen nykytasosta 10 %:lla Volyymi määrä noussut eli litroina nousua 4,7 %, mutta laskettuna litraa/ annos mittaria käytettäessä: ,19 litraa/annos ,18 litraa/annos, laskua 5,26 % 6

7 Prosessit ja rakenteet Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Prosessin riskien hallinta Mikrobiologiset mittaukset (petrifilmi) 4 x vuodessa, ok Kriittisistä pisteistä otettujen hygieniamittausten tulokset 90 % luokkaa A (luokitus A - C) ja kaikkiin poikkeamiin on reagoitu Tehokkuuden lisääminen prosesseja parantamalla Annosta / tehty työtunti Tehokkuuden lisääminen annos / tehty työtunti 1 2 % Tilaustarjoilun tilaamisen sähköistäminen Aromin myyntiosion käyttöönotto tilaustarjoiluun Tilaustarjoiluja usein tilaavilla asiakkailla mahdollisuus tilata Aromin myyntiosion kautta Mittaukset tehty 4 kertaa, 91,6 % kuului luokkaan A 15,20 annosta/tehty työtunti (Porvoo mukana), nousu 1,2 % 15,75 annosta/tehty työtunti ilman Porvoota, nousu 4,86 % Meilahden alueen sihteereistä usein tilaavilla on mahdollisuus sähköiseen tilaukseen Käytön laajentamista on hidastanut Logican kanssa käytävien neuvottelujen pitkittyminen, jossa myös ulkopuolisille luodaan mahdollisuus sähköisen tilauksen tekemiseen Ravitsemuskäsikirjan valmistuminen antamaan selkeät toimintaohjeet eri ruokavalioiden toteuttamiseen Erityisruokavalioiden käytännön toteutuksen yhtenäistäminen Toteutukset yhtenäistetty Käytännön toteutusta yhtenäistetty mm. Jorvissa, Peijaksessa ja Porvoossa 7

8 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Raviolin tavoitteet ja mittarit 2008 Tulokset 2008 Henkilöstön työhyvinvointi Työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia parannetaan ja johtamista kehitetään Työssäjaksamista tuetaan Työolobarometri Ylikuormitus-indeksi on enintään 2,7 ja esimiestyö-indeksi on vähintään 3,3 Poissaolot/henkilö Poissaolopäivät/henkilö laskeneet 1 % Esimiestyöindeksi 3,6 Ergonomiaongelmat 3,2 Ylirasitus 2,7 Työmäärä kohtuuton 2,8 (n = 194) Sairauspoissaolot 17 päivää/henkilö vuonna 2008 ja 19,3 päivää/henkilö vuonna 2007, laskua 12 % Henkilöstön kehittäminen Kehityskeskustelujen määrä Kehityskeskustelu on käyty vähintään 80 % kanssa Kehityskeskustelujen hyödyllisyys Vähintään 70 % on kokenut kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto Tulospalkkauksen käyttöönotto uusissa yksiköissä sekä kliinisessä ravitsemusterapiassa Henkilökunnan koulutus Koulutuspäivät 2 päivää/vuosi koko henkilökunta Työolobarometrikyselyn mukaan 75,8 % Työolobarometrikyselyn mukaan 74,8 % koki kehityskeskustelut hyödyllisiksi Tulospalkkausjärjestelmä käytössä koko Raviolissa 0,44 päivää/henkilö 5. Tuloslaskelma ja tase Tulojen ja kustannusten toteuma Raviolin hinnat nousivat 2 % vuonna Raviolin ulkoiset tulot nousivat euroa eli 17 %. Nousu johtui Marian sairaalan vuodeosastojen siirtymisestä Helsingin kaupungin hallintaan sekä Porvoon ravitsemiskeskuksen liittymisestä Ravioliin. Ulkoiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Myös sisäiset tulot ylittivät talousarvion 6 %. Raviolin henkilötyövuoden hinta nousi 4,3 %. Henkilöstökustannukset nousivat 10,5 %, mutta Porvoon yksikön vaikutus eliminoituna nousua oli 2,3 %. Tämä on alle KVTES:n sopimuksen mukaisen kustannusvaikutuksen, joka oli 5,6 %. Henkilöstökulubudjetti alitettiin 5 %:lla, joka johtui mm. tarkasta henkilöstöpolitiikasta sekä palkkojen ja varhaiseläkemaksun ylibudjetoinnista. Aineet, tarvikkeet tavarat ryhmässä on nousua oli 6,9 %, mutta Porvoon osuus huomioituna 2,2 %. Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen hintojen nousu oli vuonna 2008 suurinta 23 vuoteen. Tilastokeskuksen elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hintaindeksin vuosimuutos oli 8,6 %. Elintarvikeryhmäkohtaiset erot olivat vielä tätäkin suurempia. 8

9 Palveluiden ostot kasvoivat 15,3 %, Porvoon vaikutus eliminoituna 9,4 %. Sisäisissä palveluiden ostoissa nousua on Porvoo eliminoituna 17,5 %. HUS-Logistiikan veloitus Raviolilta kasvoi 35 %. Osa huoltomiesten tekemästä ruoankuljetusvaunujen kuljetustyöstä veloitettiin aiemmin suoraan osastoilta. Vuoden 2008 alusta veloitus kohdistui Ravioliin. Ulkoiset palveluiden ostot oli alibudjetoitu. Raviolin tilavuokrat HYKS-sairaanhoitoalueella olivat 2,768 milj. euroa vuonna 2007 ja 3,079 milj. euroa vuonna 2008 eli nousua HYKS-alueen vuokrissa oli 11 %. Nousu johtui Ravioli Meilahden vuosina tehdystä vaiheittaisesta peruskorjauksesta sekä kiinteistönhoitokulujen kasvusta sekä vuokraveloitusten tarkentumisella. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tilavuokrat nousivat 3 %. Vuokrien ja poistojen osuus Raviolin vuoden 2008 toimintakuluista oli 14,4 %. 14 sairaanhoitopiirin yhteisselvityksen tietojen pohjalta Raviolin tilakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suurin, vaihteluvälin ollessa 4,6 %:sta Raviolin 14,85 prosenttiin (vuonna 2005). Vuoden 2008 peruspääoman korko oli euroa. Peruspääoman vuosikorko oli 3 %. Kassavarojen vuosikorko oli 4 % ja korkotuloja kertyi euroa. Tuloslaskelmaan, ns. TA 2/2008, on lisätty muutosblokkina Porvoon sairaalan ravitsemispalveluiden liittyminen osaksi Raviolia Tuloslaskelma (tuhansina euroina) TP 2007 TA 2008 TA 2/ ENN. TP 2008 Muutos% TP 08/TA2 08 Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,0 Aineet tarv. ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Vuosikate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

10 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,52 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,34 Palvelujen ostot ,738, , , ,08 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kertaluonteiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,95 Muut kulut , , , ,76 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,91 Korvaus peruspääomasta , ,53 Muut rahoituskulut -708, ,16-412, ,78 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,28 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 37,73 7,58 Voitto, % 4,88 0,75 10

11 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,76 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,27 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,19 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset , ,74 Saamiset yhteensä , ,82 Rahat ja pankkisaamiset * , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,16 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,28 Oma pääoma yhteensä , ,44 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,09 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,01 Vieras pääoma yhteensä , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,76 52,95 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10, 94 10,97 * sisäinen clearing-tili 11

12 6. Investointien toteutuminen Raviolin tilat omistaa pääosin HUS-kuntayhtymä ja laitteet Ravioli. Käytännössä Ravioli tekee käytössä olevien tilojensa investointiesitykset. Raviolin laiteinvestointimenot vuodelle 2008 olivat yhteensä euroa. Talousarvio alittui eurolla (4) %. Biomedicum Helsingin Raviolin tiloista valmistui suunnitelmien mukaisesti asiakastilojen ja linjastoalueen laajennus sekä astianpesuosasto. Hankkeen loppuosa valmistuu maaliskuussa Ravioli Meilahden astianpesuosasto valmistui aikataulussa ja talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT (1 000 euroa) TP 2007 TA 2008 Poikk. TP 08/ TA 08 TP 2008 Alle euron investoinnit Laitehankkeet ( euroa) Tietohallintohankkeet Rakennushankkeet (ulkopuolisissa tiloissa) euron tai sen ylittävät investoinnit hankekohtaisesti Meilahden astianpesuosasto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosan toteutuminen Raviolin rahoituslaskelman investointimenot sisältävät laiteinvestointien lisäksi Ravioliin liittyneiden HUS:n yksiköiden laitteiden lunastuksen HUS-kuntayhtymältä. Vuonna 2007 lunastettiin Jorvin ja Länsi Uudenmaan sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskusten laitteet ja vuonna 2008 Porvoon sairaanhoitoalueen ravitsemiskeskuksen laitteet. Raviolin clearingin tilin saldo oli vuoden lopussa 3,8 milj. euroa. 12

13 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,50 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot ja kulut , , , ,64 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,03 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,08 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,24 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,85 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,15 Rahavarat , , , ,85 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 144,98 115,92 Kassan riittävyys, pv 49,60 42,79 13

14 8. Johtokunta Ravioli liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Raviolin johtokunnan kokoonpano vuonna 2008 oli: Ulla-Maija Urho, puheenjohtaja (varalla Sirkku Linna), Harry Yltävä, varapuheenjohtaja (varalla Raija Rönkä-Nieminen), Per-Erik Sandell (varalla Perttu Arkkila) Christel Lamberg-Allardt (varalla Leena Silvennoinen), Merja Salminen (varalla Esko Paalasmaa), Asta Savukoski henkilöstön edustaja (varalla Marita Jouttunpää). Esittelijänä toimii Raviolin toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen. Johtokunnan sihteerinä toimii Leena Jalosuo. Johtokunta piti vuonna 2008 seitsemän kokousta. 9. Tilikauden tuloksen käsittely Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Ravioli liikelaitoksen vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Raviolin johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,41 euroa siirretään Raviolin taseen omaan pääomaan. Raviolin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. 14

15 Helsingissä Ulla Marja Urho Puheenjohtaja Harry Yltävä varapuheenjohtaja Per- Erik Sandell Esko Paalasmaa Pirjo Hakala-Lahtinen Raviolin toimitusjohtaja 15

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot