ASSI-hankkeen loppuseminaari Joensuu Kauko Koivuniemi VTL Senior Advisor

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASSI-hankkeen loppuseminaari Joensuu 26.11.2014. Kauko Koivuniemi VTL Senior Advisor"

Transkriptio

1 ASSI-hankkeen loppuseminaari Joensuu Kauko Koivuniemi VTL Senior Advisor

2 Iso kuva sote-markkinoista 70 % = pitkäkestoiset sairaudet/tilat 70 % = lääkärien kynänjälki 70 % = elintavat Kekomäki M. Duodecim 2013;129:556-7

3 Vihreän kirjan antia: 3 A:ta A - Arjessa pärjääminen: - Siipi Jouko (1970) - Kekomäki Martti; Puro Markku - WHO:n uusi terveyskäsitys: Ability to adapt and self-manage A - Asiakkuuksien ryhmittely: - Kurkiaura-hanke ja suuntima, Hämeenmaan sydänpiiri ry A - Arkivaikutusten arviointi - Arjen taidot (Martoille v kansanterveyspalkinto) Koivuniemi & Simonen, Kohti asiakkuutta (Duodecim 2011)

4 Eteneminen kahdella siivellä Asiakkaan pärjäämisprosessit (arkivaikutukset) (koko arki) Terveydentila Arkivaikutukset Oppiminen Transaktiokustannukset Suhdekustannukset Terveydenhuollon prosessit (vaikuttavuus) (hela hoito) Luottamus pärjäämiseen Oppiminen Referenssit Rahallinen hyöty = Joukko kohtaamisia, joilla terveydenhuolto tukee asiakkaan pärjäämisprosessin eri vaiheita Koivuniemi&Simonen 3/2011 Kaplan&Porter HBR 9/2011 Gouillart&Billings HBR 4/2013 Reijonsaari 5/2013

5 Osapuolten vuorovaikutus Sairastuminen/ hätätilanne Kodista Neppari Asiakkuuksien luotsaus KOKO ARKI: haluama, tarvitsema Kotiin IPU HELA HOITO: Sote-palvelun tuottajat Vetoketju. Koivuniemi 11/2014

6 Asiakkuuksien ryhmittely LUOTTAMUS PÄRJÄÄMISEEN Oppimisasiakkaat Vaikeaa PÄRJÄÄMINEN ARJESSA Helppoa Varjoasiakkuu det Omatoi miset Ripi rinnan kuljettavat Yhteisöasiakkuu det Matala Korkea ASIAKKUUKSIEN HOIDOSTA JOHTUVAT kustannukset

7 Sinisen kirjan antia Raha Palvelulogiikka Kyky hyötyä ja vaikutus A C B D Arvo prosesseista Arvo Pärjäämisestä Tuottavuus Tuotantologiikka Aate ja ideologia Koivuniemi ym. 2014

8 Palvelulogiikan perusoletuksia 1. Tavoitteellisen vuorovaikutuksen ydin on teillä olevan osaamisen käyttäminen asukkaiden hyväksi ja hyödyksi. 2. Asukas/omainen on aina palvelun kanssatuottaja. 3. Erilaiset väliintulevat asiat saattavat häiritä, hämärtää tai peittää ydinasian osapuolten vuorovaikutuksen. 4. Hoitoketjut tai -polut ovat ydinpalvelun alustoja. 5. Kilpailuetujen varsinainen lähde on osaamisessa/osaajissa. 6. Palvelun arvon määrittää viime kädessä aina sen saaja, asukas, käyttäjä, kuluttaja, veronmaksaja ihminen. Reijonsaari K Co-Creating Health Puustinen P Towards a consumer-centric definition of value

9 Asukkaan ja järjestelmän yhteys Sairastuessa ihminen on täynnä kysymyksiä: kauanko tätä kestää, selviänkö, mitä muut ajattelevat, kuinka läheisteni käy, jaksanko taistella vai luovutanko, olenko valmis, kelpaanko minä? Luonnossa kolmenlaisia ilmiöitä: 1 särkyviä ja hauraita (korjataan), 2. kestäviä (parannetaan), 3. niitä, jotka vahvistuvat sopivasta rasituksesta ( rokotetaan ). Toiminnassa pyritään sellaisiin tuloksiin, jotka vahvistavat ihmisten selviytymistä tulevissa haasteissa eli lisäävät luottamusta pärjäämiseen.

10 OSAAJIEN MISSIO JA KIPINÄ Että saisin osaamisestani jatkuvasti irti parhaan mahdollisen panoksen että työlläni olisi merkitys. 1. Läheisten antama tuki ja arvostus 2. Saatu palaute: potilailta, kollegoilta, esimiehiltä 3. Oma työote: olen vain keikalla.. haluan aidosti vaikuttaa (esim. ottamalla käyttöön uusia digitaalisia työkaluja 4. Kannustimet: aineelliset ja aineettomat (kiitos) 5. Osaamisen uusintaminen ja jatkuva hiominen paremmaksi 6. Organisaation suunta, missio ja tavoitteet 7. Ristiriitojen käsittely: arvot, tietopohja, näkökulma ja pienet teot

11 Oppimisen portaat SYVÄOPPI- MINEN OSAAN OPETTAA SEN MUILLEKIN HITSI, SEHÄN TOIMII PINTAOPPI- MINEN TUSKIN TOIMII, MUT KOKEILLAAN JOO, JOO

12 Asukkaat jo verkossa missä te? Missä määrin asukkaat käyttävät digitaalisia palveluja? Digitaalisesti verkostoitunut palvelutoiminta Verkostoituneen palvelutoiminnan laajuus Sähköisen asioinnin tila Kotisivut ja vuorovaikutteinen viestintä Asukkaiden saaman hyödyn ja kokemusten kehitys (capacity to benefit) Neilimo K

13 Kohti viisaampia valintoja: Soten mustat laatikot Ihmisten kokemukset palvelun aiheuttamista arkivaikutuksista POKSI B KOKEMUSTALLENNIN neppari tarra vetoketju Asukkaiden luottamus omaan pärjäämiseen POKSI A TIEDOT KAIKISTA PROSESSEISTA, Lääketieteellinen vaikuttavuus ja lääkärin kokemustieto

14 Välittömät pärjäämishuolet Social and Health Status A-POKSI (osaajat) Kuolleisuus (mortality) Menetetyt elinvuodet PYLL (Potential Years of Life Lost) kuolemistodennäköisyys eri ikäryhmissä; esim. Kouvola Sairauden/sairauksien aiheuttaman taakan mittarit (QALY: Quality-Adjusted Life Year) mittaa sekä määrällisiä että laadullisia piirteitä NNT - montako potilasta pitää hoitaa, jotta yksi hyötyy: moniko saa haittoja, monenko tila säilyy ennallaan? Ymv. Tarkistuslistat Käypä hoito suositukset pohjana, ei kattona. APR-luokitus (n 50 sairaus- ja toimenpidettä) ICF WHO:n toimintakykymittaristo: micf PROMIS NIH (USA) Porter M. & Lee T. Providers must lead. HBR Oct 2013 B-POKSI (asukkaat) Hengissä selviytyminen (survival). Usein päivystystapauksena sisään. Oma ja omaisten pärjääminen: kokemusten keruu alkaa ja luo pohjan arkivaikutuksille. Kokemustallennin alku asiakkuuksien ryhmittelylle ja keskinäiselle vuorovaikutukselle Elämänlaadun karkeismittareita: 15D ja EQ- 5D, joista rakennettu sillat toimintakyvyn mittariin ICF Toimintakyvyn mittarit ICF; erit. micf Kiputason mittarit Arjen taidot (esim. oppimisen portaat/muksuoppi): paluu töihin/kotiin/kouluun Sosiaaliset suhteet: yhteisön vaikutus

15 Toipumisprosessi (Process of Recovery) A-POKSI (osaajat) Toipumisaika Laitoksen/yksikön oma ajankäyttö ko. asukkaan kohdalla (hinnoittelu ml.); Esim. Tampereen palvelukatalogi Rahanmeno per potilas (huomioiden koko hoito- ja hoivaverkosto) Diagnostiset virheet ja niiden aiheuttamat kustannukset Tehottomien hoitojen käyttö (jälkiarviona) Komplikaatiot: prosessinaikaiset ja jälkikäteen eli kotona syntyneet Big Datan louhinta alkaa B-POKSI (asukkaat) Liike on lääke sekä aivojen että raajojen Ajankäyttö uusiin elämäntaitoihin opeteltaessa (sekä suorat että välilliset mittarit ja kustannukset: arvio niistä) Toipumiseen liittyvien vuorovaikutustapahtumien lukumäärä (niihin liittyvät suorat ja välilliset kustannukset: arvio) Arkivaikutusten kerääminen kokemustallentimeen : nauhoitteet, videoinnit, selfiet ymv. sähköiset pärjäysklikkaukset Sitoutuminen hoitosuunnitelmaan.

16 Pärjäämisen pito, pysyvyys (Sustainability of Health and Social Status) A-POKSI (osaajat) Kerätty tieto asukkaiden kyvystä hyötyä hoidoista (esim. apteekkien tiedot lääkevaikutuksista jne) Yhteistyössä ylläpidetty toimintakyky (maintained functional level) ICF-alustalla Todetut muutokset asukkaiden luottamuksessa omaan pärjäämiseensä/itsenäisyys vs. laitosriippuvuus (Ability to live independently) Uusintaleikkausten tmv. korjausten tarve (Need for Revision and Replacement) = Tietopohja ennalta ehkäisevien keinojen käytölle koko populaatiossa; niiden käyttö ja ehkäisevien toimien onnistumistaso B-POKSI (asukkaat) Arjessa pärjääminen (Ability to adapt and self-manage/who) Kyky hyötyä palveluista Luottamus pärjäämiseen: 1. kasvanut. 2. vähentynyt, 3. pysynyt ennallaan Oma arvio uusien taitojen oppimisesta: 1. pintatietotasoa (toistelee perässä, myöntelee, muttei päättele itsekseen). 2. hiukan parannettu taso (päättelee ja toimii lähinnä itsekseen), 3. syvätietotasoa (osaa ja haluaa jakaa kokemustietoaan vertaisille) Yksilöistä ryhmäkorkeushyppyihin : ei riitä, että sinä pärjäät paremmin, vaan kuinka monta muuta viet kanssasi uusiin korkeuksiin.

17 Osapuolten tavoitteellinen vuorovaikutus Vaikeaa Ohjaus: neppari - tarra - vetoketju A B B POKSI PÄRJÄÄMINEN Kokemustieto, kvalitatiivinen B B A POKSI Helppoa A A Yksinkertainen Monimutkainen HOIDON JA HOIVAN TARVE/ TILANNE Objektiivinen tieto, kvantitatiivinen

18 Integraatio ja integrointi SOTE:ssa PTH Terveydenhuolto IPU = Kokoaja ja kohdistaja eli integraattori Sosiaalitoimi ESH

19 Juuriin menevät uudistukset/ipu 1. Vastuu koko alueen asujaimistosta, väestöstä koko populasta. 2. Tavoitteena on kaikkien asukkaiden pitäminen mahdollisimman pitkään itsensä varassa pärjäävinä niin, että laitoshoitoa tarvitaan mahdollisimman vähän, tai ei lainkaan. 3. Tarkoituksena on luoda sellainen järjestelmä, joka palvelee koko väestöä, eikä vain yksittäisen vastaanottokäynnin/suoritteen hoitamista. 4. Kun ihminen sairastuu tai tarvitsee sote-palvelua, hänet pitäisi hoitaa IPU:ssa niin hyvin, ettei sairaalahoitoa tarvittaisi (= jättämättä heitteille >< paapomatta liikaa; yli- tai alimiehittämättä palveluverkkoa) 5. Jos hoitoa sairaalassa tarvitaan, kuntoutuminen eli jälkihoito pitäisi hoitaa niin, ettei uutta käyntiä tarvita. (muk.) Puska P. SK 45/2014 Sote-keskustelu on karannut käsistä.

20 KESTÄVÄT KEHITYSLINJAT PAAPOMINEN, YLIMIEHITYS VÄLITTÖMÄT HUOLET TOIPUMISPROSESSI PÄRJÄÄMISEN PITO HEITTEILLE JÄTTÖ, ALIMIEHITYS Muk. Mäkelin&Vepsäläinen 1989

21 Julkaisuja

Asiakkuus- ajattelu terveydenhuollossa

Asiakkuus- ajattelu terveydenhuollossa Asiakkuus- ajattelu terveydenhuollossa Doris Holmberg-Marttila Ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, PSHP Duodecim, Osaamisen kehittämisseminaari 21.5.2015 2 20.5.2015 Siiloilla pitkät perinteet Tavoitteet

Lisätiedot

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI Kokemuksia Tampereen kaupungin OSAKE-työpajapilotista vuosilta 2013 2014 JULKAISUT SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 8/2015

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

1. MITÄ ON CASE MANAGEMENT JA MITEN KÄÄNTÄISIMME SEN SUOMEKSI?

1. MITÄ ON CASE MANAGEMENT JA MITEN KÄÄNTÄISIMME SEN SUOMEKSI? YKSILÖKOHTAINEN PALVELUOHJAUS ( CASE MANAGEMENT ) UUSI RATKAISU PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISEN IKUISIIN ONGELMIIN Merja Ala Nikkola & Jorma Sipilä Yksilökohtainen palveluohjaus (case management) on tapa

Lisätiedot

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010) Toimittanut: Teksti:

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE Seija Okker ja Seija Tsupari Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) ESIPUHE Tietä kulkemalla

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot