Tietokoneet mukaan lukion kokeisiin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokoneet mukaan lukion kokeisiin?"

Transkriptio

1 Tietkneet mukaan lukin kkeisiin? tietteknisten laitteiden käytön haasteita ja mahdllisuuksia lukin ketilanteissa Juh Airla ja Mia Peltmäki Kupittaan luki, Turku

2 Kupittaan ICT-luki Sumen aina infrmaatiteknlgian petukseen keskittyvä petusministeriön hyväksymä valtakunnallinen erityisluki ICT-luki tarjaa Infrmaatiteknlgian kursseja 21 kpl Digitaalisen viestinnän kursseja 7 kpl Cisc Netwrking Academy kulutushjelman Mahdllisuuden krkeakulupintihin lukiaikana Turun ylipist, Turun kauppakrkeakulu ja Turun ammattikrkeakulu Yhteistyötä ICT-alan yritysten kanssa Muita ICT-alaa tukevia kursseja

3 Tietkneisiin liittyvät hankkeet Kupittaan lukissa PaikkaOppi Matematiikkaa tietkneiden avulla pettaen 1+2 (MATO) Tietkneiden ja muiden päätelaitteiden käyttö lukikulutuksen ketilanteissa 1+2 Lukiiden tietteknisen keympäristön kehittäminen (LUKKO) E-math

4 Tietkneiden ja muiden päätelaitteiden käyttö lukikulutuksen ketilanteissa 1. Tutkitaan, kkeillaan ja lisätään tietkneiden ja muiden päätelaitteiden käyttöä lukikulutuksen ketilanteissa. 2. Kartitetaan, tutustutaan ja raprtidaan ulkmailla levien lukiiden käytössä leviin teknisiin keratkaisuihin ja -tyyppeihin.

5 Lukin kkeista Sumessa n lukilaisia nin Lukilainen surittaa vähintään yli sata testiä tai ketta lukiaikanaan. Kkeet tehdään lähes pikkeuksetta kynän ja paperin avulla. Jatk-pintpaikat dttavat piskelijilta uudenlaista saamista. Työelämä dttaa piskelijilta uudenlaista saamista.?

6 Mitä uutta teknlgia mahdllistaa? Tehkas työväline Tausta-aineistja: Tekstiä Kuvia Videita? Mallinnettuja simulaatiita Npeampaa krjaamista Ryhmäkkeita Ajasta riippumatn ke?

7 Viestintä kkeen aikana 1. Vain ma tiet n sallittua, kmmunikinti pyritään estämään teknisesti. 2. Vain ma tiet n sallittua, kmmunikinti kielletään ja kielln tteutumista vidaan seurata. 3. Vain ma tiet n sallittua, kmmunikinti kielletään ja sitä ei tapahdu, kska se n kiellettyä. 4. Kmmunikintia ei le kielletty.

8 Pimintja Kupittaan lukista Mmath Ville PDF-lähde ja tulstus Englanti PDF-lmake ja tallennus Vastauslaitteet MAA1-MAA5 MAA2 ja IT3 ÄI5 ENA6 UE2 MAA +

9 Mmath - tavitteet 1. Kehittää matematiikan petusta sekä kasvattaa nurten inta ja matemaattista saamista heidän maksumallaan teknlgialla - matkapuhelimen välityksellä. 2. Tarjta mahdllisuus ppimiseen ja taitjen kehittämiseen ppitunnin lisäksi myös vapaa-ajalla, missä ja millin vain.

10 Mmath, mbiilia matematiikan piskelua lukissa (lv ) HANKKEEN VETÄJÄT Kupittaan luki, Turun kaupunki NOKIA OPERAATTORIT DNA ELISA Telia Snera LUKIOT Kupittaan luki Knneveden luki Lumn luki Nurmeksen luki N 175 piskelijaa (+100 kkeilijaa)

11 Mmathin elementit Harjitukset Esimerkit Kkeet Viestintä Kilpailut

12 ViLLE MAA2 ja IT3 Oppimisalusta Ohjelminti ja matematiikka Harjittelu ja kkeet Teknlgiatellisuuden 100-vutissäätiö tukee ViLLEn lukiyhteistyötä

13 Valtakunnalliset virtuaalipetuksen päivät 2011

14 Lukilaisten mielipiteitä Olik ViLLE- järjestelmän käyttö helppa? Lyhyen hjeistuksen jälkeen sujui ilman ngelmia Yksinkertaisuus ei tehnyt tehtävistä helppja mutta käyttämisestä kivaa Kyllä, valikt livat selkeät ja yksinkertaiset. Ei ngelmia järjestelmässä. Haluatk jatkssakin käyttää elektrnisia tehtäviä preppauksissa ja kkeissa? Kyllä tietkneella mieluummin näpyttelee kuin käsin kirjittaa En, tietknetta käyttäessä vi tulla hukutuksia tehdä jtain ei preppaukseen liittyvää Kyllä ja ei. Kyllä, kska se n helppa. Ei, kska sillin pe ei selitä kunnlla. Preppauksissa ja kkeisiin harjituksissa tämä käy, mutta kkeet tekisin mieluummin paperille.

15 Vastauslaitteet lunnntieteet ja massatilaisuudet Smart Respnse PE InterWrite CPS IR Mbi Prmethean ActivExpressin ActiVte ActivSlate

16 Miksi käyttää aikaa testaamiseen? Jhn Kleeman Questinmark Chairman

17 Miksi käyttää aikaa testaamiseen? Jhn Kleeman Questinmark Chairman

18 ÄI5-kurssin kurssike (Sipilä) Pakllisen kurssin pakllinen lppuke Materiaalina kaksi PDF-tiedsta muistitikulla Vastauksena itse tulstettu PDFtiedst Verkk pistettu käytöstä Kemuta ei harjiteltu N=51

19 ÄI5-kurssin kurssike Paperiversin vastauksia tulee krjattua ja tarkistettua vähemmän kuin kneversin. Kirjittaminen li helpmpaa, käsi ei väsynyt ja käsiala ei hunntunut lppua khden. Virheiden krjaus helppa. Ei rangaista hunsta käsialasta. Kirjittaminen npeaa. Mnipulisempi (kuvat). ei miinuspisteitä käsialaan liittyvistä väärinkäsityksistä - npeampi kirjittaa - ei perinteisen menetelmän ngelmia (terittaminen, lyijy, kumittaminen jne.) Kirjittamista näppäimistöllä ja helpputta rganisida ja krjata maa tekstiä. Kkeen tekeminen tässä mudssa säästää myös lunta...

20 ÄI5-kurssin kurssike Mahdlliset teknisen vaikeudet ja erikismerkit, jita n vaikea tehdä tietkneella. Tttunut kirjittamaan tietkneella puhekieltä, jten välillä tulee vahingssa puhekielen sanja. Ke tuntui vähän pitkältä. Huna n, että ei humaa niin helpsti virheitä jita tekee. Huna n myös se, js ei saa käyttää tietknetta, mutta sitten n syytä petella! Lunttaus n helpmpaa teriassa kska kneet vat niin lähellä tisiaan. Tekstiä näyttää levan vähemmän kun kirjitetaan tietkneella. Tuli tdella lämmin kun kneet höyrysivät lämpiminä ja hartiat menivät jumiin tietkneella istuessa. Näppäimistön napsutus vi häiritä ja vi käydä hunsti js unhtaa tallentaa.

21 ÄI5-kurssin kurssike Js saisin valita tekisin äidinkielen kkeet jatkssa: A) tietkneella B) käsin EOS 8 % käsin 37 % kneella 55 %

22 ENA6 lähtökhtia (Niitemaa) Lähtökhta: Kulussamme n llut käytäntönä arviida englannin viimeisen pakllisen kurssin (kurssi 6) kirjitelmat käyttäen YTL:n arviintikriteereitä. Kska kaikista ketyypeistä juuri aineet vievät eniten pettajan aikaa, päätettiin kkeilla visik san työtaakasta siirtää tietkneen suritettavaksi. Sanast n kielitaidn keskeisimpiä sa-alueita Tutkimusten mukaan laaja sanavarast krreli luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjitustaitjen kanssa. On tdettu, että parhaimpia arvsanja saaneilla piskelijilla n erittäin hyvät sanasttaidt. On myös havaittu, että aineen arviija kkee tekstin sitä ansikkaammaksi mitä mnipulisempi sanast siinä n. Kska YTL:n kriteereistäkin klmannes kskee kirjitelman sanastllisia piirteitä, päätettiin rajittaa kkeilu nimenmaan sanastn tarkasteluun.

23 ENA6 tavitteet Kkeilun tarkituksena li löytää vastaukset klmeen kysymykseen: 1. Vik is ppilasryhmä kirjittaa kirjitelman tietkneella samanlaisissa lsuhteissa samanaikaisesti? 2. Onk saatavilla lutettavia ilmaishjelmia, jilla vidaan arviida kirjitelmien sanasta YTL:n arviintikuvausten mukaisesti? 3. Vidaank saadun tiedn perusteella tehdä jhtpäätöksiä piskelijan taittassta eli vidaank tietja käyttää palautteen antamisen hella myös arviintiin? Lisäksi haluttiin selvittää kurssin lpulla tehtävällä erillisellä kyselyllä, miten piskelijat kkivat tietkneella kirjittamisen ja siitä saadun palautteen.

24 ENA6 käytännön järjestelyt Kkeiluun sallistui yhteensä 51 piskelijaa. Tehtävänä li kirjittaa tietkneella sanan kirjitelma Etukäteen annettiin viisi tsikka kurssin teemasta (tiede ja teknlgia) ja kejärjestelyistä hjeistettiin kirjallisesti Kirjitelmaa varten varattiin kaksi tietknelukkaa Ulkpulista apua ei sallittu ja estettiin pääsy Internetiin Pöydällä sai pitää mnistetta, jssa li kirjitelmien tsikt ja tallennushjeet. Luvallinen apuneuv li Spell checker (vähentää kirjitusvirheitä ja lukemis- ja kirjitushäiriöiset ppilaat samalle lähtöviivalle) Kirjittamisen nettaika li 60 minuuttia.

25 ENA6 kkeen analysinti Verrattiin tietkneen laskemia lukuja YTL:n pitkän ppimäärän kirjitustehtävän kriteereihin sanaststa Laskettiin erilaisten sanjen määrän suhde kk sanamäärään (TTR) sekä sisältösanjen %-suus kknaissanamäärästä (LD). Vcabprfile (Paul Natin, University f Wellingtn, Tm Cbb, Université du Québec) Laskettiin arvi kirjittajan prduktiivisen sanavarastn ksta V_size (Paul Meara, University f Swansea) Lppukysely kurssin päätteeksi

26 ENA6 tulksia Erilaisten sanjen suhde kknaismäärään (TTR) vaihteli 0,39 0,66. Yli 0,60 n erittäin hyvä suhdeluku. Luku vi periaatteessa nusta nin 0,70 asti. LD vaihtelee 0,36 0,58. Mitä pienempi luku, sitä enemmän teksti lähestyy puhekieltä. Lukin sanastn minimitavite n 3000 frekventeintä sanaa. Arvi kkeeseen sallistuneiden aktiivisesta sanavaraststa vaihtelee välillä Vahvin krrelaati löytyi TTR:n (sanastllinen vaihtelu) ja kurssikkeen arvsanan välillä. Kirjitelman arvsanan ja kurssikkeen arvsanan välillä n vahva yhteys (,672), vaikka kirjitelman pisteet livat vain runsas viidennes kknaispisteistä. Samin kirjitelman arvsanalla ja sanast-sin pisteillä n vahva yhteys (,611). Palautekeskustelussa mnet piskelijat ilmaisivat, että tämän tyyppinen kirjitelman sanastn arviinti li heille aivan uutta ja kiinnstavaa. 57% ilmitti kirjittavansa mieluummin tietkneella kuin käsin, 11% käsin ja 36%:lle samantekevää.

27 ENA6 yhteenvet YTL:n taittaskuvauksia ajatellen kkeilusta saadut tunnusluvut kuvaavat kirjittajan käyttämän sanastn laajuutta ja mnipulisuutta. Osittain saadaan myös tieta tilanteeseen spivasta sanaststa. Nämä hjelmat eivät kuitenkaan erittele idimaattista kieltä, eivätkä kielellistä tarkkuutta. Samin puuttuu tiet tekstin sidsteisuudesta, mikä myös kuuluu YTL:n kriteereihin. Läheskään kaikki kirjittajat eivät hyödyntäneet spell checkerin antamia vinkkejä Muutamat kaupalliset hjelmat arviivat myös sisältöä ja aiheen käsittelyä. Kirjittaminenkin n inhimillistä viestintää, jten sisältö n viime kädessä syytä jättää pettajalle. Ensimmäisen pilttikkeilun jälkeen n myös löytynyt uusia tutkimuskäyttöön kehiteltyjä mittausmenetelmiä, jilla ehkä saadaan teksteistä tarkempia tunnuslukuja.

28 UE2 välike kuvien ja symblien tulkintaa ja kirkkpyhät (Saarinen) Kkeen malli Tietkne tekstintuttamisen väline ja tapa jakaa materiaalia Viestintä ja Internet kielletty Muistitikulle tallennettu Wrd-tiedst Tiedstssa kysymykset, kuvia ja lmakkeen kirjituskenttiä Kysymystyyppeinä lähinnä avvastauksia ja mnivalintja Vastauksena sähköinen tiedst, jnka pettaja tarkisti ktnaan ruudulta Miten kkeilu meni? Mtivi piskelijita (uutuuden viehätys?, tuttu väline?) Osa kirjitti paremmin (enemmän tekstiä, sai selvää käsialasta) Uhka: dibadaapaa, tajunnanvirtaa, kska npea kirjittaa Hitaat livat hitaita Kaikki sasivat käyttää knetta ja kehjelmaa Tallennus nnistui (kaksi tarvitsi apua tallentamisessa)

29 UE2 välike kuvien ja symblien tulkintaa ja kirkkpyhät + Ohjelman käyttö helppa, ke ymmärrettävä + Käsi ei rasitu, parempi työasent + Kynät eivät kulu, lyijy ei katkea + Npea ja vaivatn kirjittaa, jaksaa kirjittaa + Helpp mukata tekstiä + lisätä asiita + Kivaa vaihtelua + Helppa, helpmpaa kuin paperille + Ei käsialangelmaa, saa masta käsialasta selvää + Tive: jatkssa esseet kneella + Vi tarkistaa helpmmin + Yksinkertaista - Tallennus vaikeaa - Ei saa ketta takaisin - Enemmän kirjitusvirheitä, kska npea kirjittaa - Vastaukset vivat pistua (välitallennus epännistuu) - Vaikeaa, js ei saa käyttää tietknetta (kne sammuu, ei timi) - Hitaampi kirjittaa + sekava käyttää (tiettekniset taidt) - Lunttaus (kneen näyttö pystyssä) Tekisin jatkssa mieluummin kaikki kkeet kneella! (19 piskelijaa/20)

30 Esimerkkejä tietkneella tehtävistä kkeista maailmalta USA, Flrida ( ) Flrida Cmprehensive Assement Test (FCAT) Reading, Math Flrida End-f-Curse (EOC) Assesments Algebra, Bilgy, Gemetry, U.S. Histry Tanska Tietkne käytössä kkeissa ja päättökkeissa laajalti Nrja Tietkne käytössä kkeissa ja päättökkeissa laajalti Tsekki Kaikki Maturita-kkeet krjataan tietkneiden avulla ICT-kkeen käytännön sa tehdään tietkneilla

31 Tanska, Århus Kneilla tehtävä kne vs. verkssa tehtävä ke? Käytännön järjestelyt? Kilautan kaverille Kkemuksia Risskv Gymnasium Egå Gymnasium Århus Katedralskle Spivuus Sumeen?

32 Nrja, Nrd-Trøndelag, Levanger Levanger vidergående skle (http://levanger.vgs.n) Kunta tarjaa lukilaisille (n. 600) kannettavat tietkneet Kejärjestelmänä 3AMI:n Mnitring and Audit Sytem (www.3ami.cm) Kejärjestelmänä kkeiltu myös Linux-phjaista muistitikkusysteemiä

33 Käytetyt kemallit 1.Yksisainen ke Kaikki apuvälineet n sallittu Pikkeuksena Internet ja muut viestinnän sallivat apuvälineet Kielten kkeissa käännöshjelmat n kielletty 2.Kaksisainen ke Osa 1 Perinteiset apuvälineet (kynä, paperi, viivtin ) sallittu Osa 2 Kaikki apuvälineet n sallittu Keväästä 2009 alkaen ainakin bilgia ja matematiikka

34 3AMI MAS Trådløst nettverk Live-lgging Start angir gruppe Starter AMI MAS lggeren Eksamenslkale Serveren kntakter maskinene Server Lggevakter (i egne lkaler eller i eksamenslkale) fretar stikkprøvekntrller av alle elever

35 Tšekki, Praha Maturita sa 1 State part CERMAT - Centre f Measurement in Educatin in the Czech Republic) ~ kirjittajaa / vusi 17 ainetta, jista 3 pakllista ainetta 1 Czech 2 Freign language (English, German, French, Russian, Spanish) 3 Math / Scial Sciences / ICT Osassa kkeita kaksi eri tasa ICT-kkeen käytännön sa tehdään tietkneilla Kysymystyyppejä: 1 True / False 2 Matching pair 3 Multiple chice, single answer 4 Open questins

36 Tsekki, Praha Maturita 2 Prfile (schl) part 2-3 ainetta Rehtri päättää sisällön ja frmaatin niin kuin hyväksi kats Ke hankitaan mnesti ulkpuliselta kaupalliselta tahlta SCIO - Educatinal assesment centre (www.sci.cz) Matriculatin fr the 21st century hanke Fyysisesti rajitettu Internet Kulun mat kneet 15-kulua mukana hankkeessa (K2011) Tiedn valinta, esitys ja ikeellisuus Ke valmistunee ?

37 LUKKO-hanke jatkaa Ludaan Turun lukiiden käyttöön 1. sähköinen keympäristö 2.arviidaan ludun ympäristön sveltuvuutta erityyppisiin kkeisiin lukin eri ppiaineissa

38 LUKKO-hankkeen alitus Mukana klme lukita Turusta Kupittaan luki Turun iltaluki Turun Klassikn luki Alkukysely pettajille (N=53): epävarmuus heijastui n. 80%:sta kmmentteja tdella innstuneita 10% sallistuu, mutta ei le innstunut 86% ei halua sallistua 4% ei mia ideita tietkneen avulla tehtäviin kkeisiin kaikki pitäisi lla valmiina, jtta kkeilu kiinnstaisi

39 Kysymyksiä?

TVT-osaamisen kehittäminen Kupittaan lukiossa

TVT-osaamisen kehittäminen Kupittaan lukiossa TVT-osaamisen kehittäminen Kupittaan lukiossa Juho Airola Kupittaan lukio, Turku Kupittaan ICT-lukio Suomen ainoa informaatioteknologian opetukseen keskittyvä opetusministeriön hyväksymä valtakunnallinen

Lisätiedot

Toejoen koulun tietostrategia 2008-

Toejoen koulun tietostrategia 2008- Tejen kulun tietstrategia 2008- Sisällysluettel 1. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategiavisi 2. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategian tavitteet 3. Kulttuurianalyysi 4. Nykytilan kartitus 4.1. Tiettekniset

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne.

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne. QGIS kurssi 15. 16.5.2014 Kurssin tarkitus n perehdyttää kurssilaiset paikkatiedn perusteisiin ja ilmaisen paikkatiet hjelmistn QGIS:n käyttöön. Kurssi järjestetään Turun ylipistn maantieteen sastn tilissa

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS 23.3.2012 Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus,

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot