PAROC FireSAFE -järjestelmä. Teräsrakenteiden palosuojaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAROC FireSAFE -järjestelmä. Teräsrakenteiden palosuojaus"

Transkriptio

1 PAROC FireSAFE -järjestelmä Teräsrakenteiden palosuojaus Rakennuseristeet Lokakuu 2013 Korvaa: Maaliskuu 2013

2 Sisältö Teräsrakenteen palosuojaus... 3 Paloturvallisuusvaatimukset... 4 Miksi PAROC -kivivilla?... 6 Eristyksen mitoitus... 8 Sisäänrakennetut nelikulmaiset pilarit HSQ-palkit Betonilaattojen palosuojaus Teräskatteiden palosuojaus Järjestelmän komponentit PAROC FireSAFE -järjestelmän asentaminen Vaihtoehtoiset asennusmenetelmät

3 Teräsrakenteen palosuojaus Teräs on käytännössä palamaton materiaali, joka ei edistä palon kehittymistä. Toisaalta teräksen lujuus- ja muodonmuutos ominaisuudet heikkenevät teräksen lämpötilan noustessa siten, että lieskahduksen aiheut tamassa lämpötilassa sen lujuus putoaa noin kolmannekseen alku peräisestä. Teräsrakenteen lujuuden putoaminen voi johtaa sen sortumiseen, joten rakenne vaatii kestääkseen palosuojauksen. Ns. kriittinen mitoituslämpötila on tyypillisillä teräsrakenteilla C luokkaa, eli teräs rakenteen lämpötila ei saa palonkestoaikana nousta tätä arvoa korkeammaksi. Vaaditun palonkestoajan täyttävä palosuojaus voidaan määritellä tuotteen yhteydessä annetun mitoituskäyrästön avulla. Mitoitus perustuu standardipalokäyrän (ISO 834) mukaiseen lämpötilakehitykseen tulipalossa. Paloeristyksen idea Paloeristyksen tehtävä on hidastaa teräsrungon kuumenemista ja ylläpitää sen toiminnalliset ominaisuudet määritellyn ajan. Kustannustehokkuus Lisääntyvä teräsrakenteiden käyttö ja kiristyvät palomääräykset kasvattavat palosuojauksen tarvetta. Tarpeen kasvaessa myös kustannustehokkuuden rooli korostuu. Näistä syistä olemme kehittäneet ja tuoneet markkinoille korkealuokkaisen ja tehokkaan palosuojajärjestelmän rakentamiseen. PAROC FireSAFE -järjestelmä Palosuojajärjestelmä perustuu palamattoman kivivillalevyn PAROC FPS 17 käyttöön. Järjestelmällä on myös erinomainen kosteudenkestävyys ja se on pitkäikäinen. Erilaisten teräsprofiilien vaatima palonkestä vyysluokka saavutetaan laajalla valikoimalla PAROC FPS 17 -eristelevyn paksuuksia. Valittava paksuus riippuu suojattavan rakenneosan poikkileikkaustekijästä ja teräksen kriittisestä lämpötilasta. Hyväksyntä PAROC FireSAFE -järjestelmä teräsrakenteiden palosuojaukseen (s. 8-11) on saanut VTT:ltä hyväksynnän ETA-08/0093. PAROC FireSAFE -järjestelmä antaa palosuojatuille rakenneosille vaaditun palonkestävyyden jopa R 210 asti (3,5 tuntia). Järjestelmällä on ETA- 08/0093 hyväksyntä. 3

4 Paloturvallisuusvaatimukset Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaisesti. Muut olennaiset vaatimukset koskevat henkilöturvallisuutta, palon leviämisen estämistä, palokunnan toiminnan mahdollistamista ja turvaamista sekä aineellisten vahinkojen minimointia. Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa kahdella eri tavalla: 1) Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. 2) Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan myös täyttyvän, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen Suomen rakentamismääräys kokoelman osan E1 määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja. Oletettuun palonkehitykseen perustuvaa suunnittelua voidaan periaatteessa käyttää kaikissa tapauksissa, koska kaikki mitoituksen vaiheet käsitellään tapauskohtaisesti. Käytännössä sen käyttö kuitenkin rajoittuu toistaiseksi suuriin tai muuten vaativiin tiloihin. Eurooppalaiset järjestelmät sisältävät yhteisesti sovitut luokat, koemenetelmä- ja suunnittelustandardit sekä luokitusperusteet. Seuraavassa lyhyesti Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK E1) vaatimukset: Rakennusten paloluokat: Määräyksissä rakennukset on jaettu kolmeen luokkaan, P1, P2 ja P3. Luokitusperusteet ovat: - kerrosten määrä - rakennuksen korkeus - rakennuksen käyttötarkoitus - kerrosala - palokuorma Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta, kun taas P3 luokan rakennuksessa ei kantaville rakenteille aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen: Määräyksissä on asetettu aikavaatimukset myös rakennuksen eri rakennusosille. - R Kantavuus. Kantavan rakenteen palonkestoaika standardipalossa. - E Tiiviys. Aika, kuinka kauan rakenne pysyy tiiviinä standardipalossa. - I Eristävyys. Aika, kuinka kauan rakenne rajoittaa lämpötilan nousua rakenteen vastakkaisella puolella. Rakennusosien paloluokat voidaan ilmaista merkinnällä R, RE, E, EI tai REI. Niiden jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Merkintää voidaan täydentää kirjaimella M, jos rakenteelta vaaditaan mekaanista kestävyyttä ja kirjaimella C automaattisesti sulkeutuville oville. Merkintä REI 60M tarkoittaa, että mekaanisen kestävyyden lisäksi rakennusosan tulee täyttää kantavuuden, tiiviyden ja lämpötilan vaatimukset 60 minuutin ajan. 4

5 5

6 Miksi PAROC -kivivilla? Kivivilla on monipuolinen, palamaton lämmöneriste PAROC-kivivilla on monipuolisin ja yleisimmin käytetty lämmöneristemateriaali monissa Euroopan maissa. PAROC-kivivilla yhdistää ainutlaatuisella tavalla erinomaiset lämmön- ja ääneneristysominaisuudet ja on erittäin hyvin paloa hidastava materiaali. Paitsi rakentamisessa, kivillaa käytetään olosuhteissa, joissa eristykselle asetetaan erityisen kovat ja monimuotoiset vaatimukset, kuten laivateollisuudessa ja ydinvoimaloissa. Erinomaiset palonkestävyysominaisuudet rakenteille PAROC-kivivilla on valmistettu luonnonkivestä ja sitä voidaan käyttää lämmöneristeenä vaativissakin kohteissa. Melkein kaikki mineraalivillat on luokiteltu palamattomiksi materiaaleiksi, mutta PAROC-kivivillan erittäin korkea sulamislämpötila, noin 1000 C, antaa rakenteelle pidemmän suojaajan. PAROC-kivivilla ei myöskään lisää rakennuksen palokuormaa. Useimmat päällystämättömät PAROC-kivivillatuotteet on luokiteltu Euroluokkaan A1. Ainutlaatuisten palo-ominaisuuksiensa ansiosta PAROC-kivivillaa voidaan käyttää palosuojauksena ja suojaverhouksena. Rakenteissa, joissa käytetään PAROC-kivivillaa eristeenä, mahdollisen tulipalon leviäminen hidastuu tai pysähtyy kokonaan. Oikeat tuotteet takaavat parhaat tulokset Kaikista mineraalivilloista kivi villa omaa parhaat alkalinkestävyysominaisuudet. Tämä on erityisen tärkeää rapatuissa julkisivuissa, joissa eriste joutuu kosketuksiin sementin ja kalkkipohjaisten laastien kanssa. Lämpötila ( C) Standardipalokäyrä ISO 834 Lasimateriaalit sulavat Puumateriaalit syttyvät Muovimateriaalit sulavat Aika (min) Kaavio 1. Eräiden rakennusmateriaalien käyttäytyminen standardipalossa. Standardipalokäyrä simuloi lämpötilan kehitystä tavallisessa huonetilassa tapahtuvassa tulipalossa. Pitkäikäinen eristemateriaali PAROC-kivivilla säilyttää lämmöneristysominaisuutensa koko rakennuksen käyttöiän ajan. Se on kemiallisesti vahva materiaali, jonka epäorgaanisen öljyn, liuotin- ja alkalinkestäväyys ovat erittäin hyviä. Säilyttää muotonsa PAROC-kivivilla ei laajene eikä kutistu, ei edes voimakkaiden lämpötila- tai kosteusvaihteluiden seurauksena. Levyjen saumakohtiin ei näin synny rakoja, joissa esiintyisi lämpövuotoja ja kosteuden tiivistymiä. Ei ime tai kerää kosteutta PAROC-kivivilla ei ime tai kerää ilmasta itseensä kosteutta. PAROCkivivillalla eristetty rakennus pysyy kuivana, mikä on yksi terveellisen sisäilman sekä pitkäaikaisen rakenteen perusedellytyksiä. Laajat Suomessa suoritetut tutkimukset (Tampereen Yliopiston PAROC-kivivilla suojelee rakenteita edelleen tulelta* (* VTT:n palotesti PAL2103a/92) Betonielementtijulkisivujen mikrobiologinen toimivuus 1999 ja Turun Yliopiston Mikrobikasvuston esiintyminen betoniseinien lämpörappauksessa 1999) vahvistavat sen, että PAROC-kivivilla on huono elinympäristö mikrobikasvulle. Tehokas ääneneriste Huokoisen kuiturakenteen ja optimaalisen tiheytensä ansiosta PAROC-kivivilla on tehokas suoja seinien ja kattojen läpi tunkeutuvaa ulkoista melua sekä väliseinien, välipohjien ja akustisten sisäkattojen läpi tunkeutuvaa sisäistä melua vastaan. Ympäristöystävällinen PAROC-kivivilla on ympäristöystävällinen koko käyttöikänsä ajan eikä aiheuta haittaa luonnolle myöskään käytön jälkeen. Kivivilla ei sisällä kierrätystä estäviä tai haittaavia aineita tai kemikaaleja. 6

7 Paroc eristämisen asiantuntija Paroc on yksi johtavista mineraalivilla eristeiden valmistajista ja on yhdessä tämän alan huippu tutkijoiden ja instituutioiden kanssa kehittänyt vahvaa osaamista lämpöeristysalalla. Palotilanteessa kivivilla suojaa rakennetta pitkään, mikä edesauttaa ihmisten pelastautumista ja rajoittaa syntyviä omaisuusvahinkoja. PAROC-kivivilla ja sisäilman laatu PAROC-kivivilla on erittäin puhdas materiaali ja sopii eriste materiaaliksi myös allergisille ja hengityselinsairaille rakennettaviin tiloihin. Koska kivivillasta ei synny haitallisia päästöjä sisäilmaan, se kuuluu Rakennustietosäätiön ja Sisäilmayhdistyksen päästöluokituksessa parhaaseen M1-luokkaan. PAROC-kivivilla kestää hyvin korkeita lämpötiloja. Kuvassa näkyy PAROC extra -tuotteen näytepala ennen ja jälkeen standardin EN ISO 1182 mukaisen palamattomuustestin, missä testauslämpötila on 750 C. PAROC-kivivillan ilmaa läpäisevän rakenteen ansiosta rakennekosteus pääsee kuivumaan nopeasti. 7

8 Eristyksen mitoitus PILARIT JA PALKIT Palonkestävyys Mitä suurempi teräksen määrä on suhteessa paloaltistettuun teräksen pinta-alaan, sitä parempi palonkestävyys sillä on. Se, miten nopeasti teräsrakenne kuumenee tietyllä paloaltistuksella voidaan kuvata yksinkertaisesti palolle altistetun pinnan ja rakenteessa olevan teräksen määrän suhteena. Tätä suhdetta kutsutaan poikkileikkaustekijäksi A/V. Teräksen korkea poikkileikkaustekijä tarkoittaa käytännössä teräksen lämpötilan nopeaa nousua palotilanteessa. Ohuet teräsrakenteet vaativat näin ollen paksumpia eristyslevyjä suojakseen. (Kaavio 2) Kun I-profiili on korkeampi kuin 450 mm, eristys asennetaan profiilin Lämpötila Korkea poikkileikkaustekijä A/V Kaavio 2 Alhainen poikkileikkaustekijä A/V mukaisesti. Alla olevista kuvista löydät eri teräsprofiileihin liittyvät asennustavat ja laskentakaavat. Aika Laskenta Oheiset taulukot perustuvat SINTEF NBL:n arviointiraportissa olevaan seikkaperäisempään ohjeeseen. Ohje perustuu teräsprofiilin käyttöön täysin rakennetta vahvistavana osana. Mitoitus voidaan aina tehdä seuraavien taulukkojen avulla hyväksyttävillä turvamarginaaleilla. Menetelmät Testejä suoritetaan seuraavien standardien mukaisesti: EN ja ENV sekä laskelmat ENV liitteen H mukaisesti. PAROC FireSAFE -järjestelmän paino on suhteellisen alhainen ja minimoi suojattujen rakenteiden kuormitusta. Staattisissa kuormituslaskelmissa ei tarvitse lainkaan ottaa huomioon PAROC FPS 17 eristelevyn painoa. A=2a+2b A=2b+2h A=b+2h A=4b+2h A=3b+2h b a h b h b h b h b Vaihtoehto 1 Taulukoiden 1 ja 2 avulla löydät tavallisimpien teräsrakenteiden paloluokat ja tarvittavat eristepaksuudet PAROC FPS 17 tuotteelle. Taulukko 1: Eristyspaksuus nelikulmaisille RHS-profiileille, paloaltistus neljältä sivulta, kriittinen lämpötila 450 C Teräksen paksuus mm Paloluokka R 30 R 60 R 90 R 120 PAROC FPS 17 paksuus mm Teräksen paksuus mm PAROC FPS 17 paksuus mm Teräksen paksuus mm PAROC FPS 17 paksuus mm Teräksen paksuus mm PAROC FPS 17 paksuus mm >4 20 >10 20 > ,0 40 8, , ,0 50 6,3 25 8,0-10,0 30 8,0 60 5,0 30 6,3 50 6,3 4,0 30 5,0 50 8

9 Taulukko 2: Erilaisten teräsprofiilien vaatima eristyspaksuus, paloaltistus kolmelta ja neljältä sivulta, kriittinen lämpötila 450 C Paloluokka R 30 R 60 R 90 R 120 Teräsprofiili PAROC FPS 17 paksuus mm Paloaltistus 3- sivulta 4- sivulta Teräsprofiili PAROC FPS 17 paksuus mm Paloaltistus 3- sivulta 4- sivulta Teräsprofiili PAROC FPS 17 paksuus mm Paloaltistus 3- sivulta 4- sivulta Teräsprofiili PAROC FPS 17 paksuus mm Paloaltistus 3- sivulta IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE HE 100A HE 600A HEA HEA HEA sivulta HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HE 100B HE 600B HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB

10 Taulukko 3: Tavallisimpien teräsprofiilien poikkileikkaustekijä A/V HEA-profiili HEB-profiil HEM-profiili IPE-profiili Suorakulmainen RHS-profiili Nelikulmainen RHS-profiili a b c d e f g h a b c d e f A/V A/V (m-1) (m-1) A/V (m-1) A/V (m-1) A/V A/V (m-1) (m-1) HE 100 A HE 100 B HE 100 M HE 120 A HE 120 B HE 120 B HE 140 A HE 140 B HE 140 M HE 160 A HE 160 B HE 160 M HE 180 A HE 180 B HE 180 M HE 200 A HE 200 B HE 200 M HE 220 A HE 220 B HE 220 M HE 240 A HE 240 B HE 240 M HE 260 A HE 260 B HE 260 M HE 280 A HE 280 B HE 280 M HE 300 A HE 300 B HE 300 M HE 320 A HE 320 B HE 340 A HE 340 B HE 360 A HE 360 B HE 400 A HE 400 B HE 450 A HE 450 B HE 500 A HE 500 B HE 550 A HE 550 B HE 600 A HE 600 B HE 650 A HE 650 B g h Materiaalin A/V A/V DxB paksuus (m-1) (m-1) mm mm i j k l i j Materiaalin A/V A/V DxB paksuus (m-1) (m-1) mm mm k A/V (m-1) l A/V (m-1) IPE x50 3, x40 3, IPE IPE x60 3, x60 3, IPE IPE x60 3, x90 3, IPE IPE x x IPE IPE x x IPE IPE x x150 6, IPE , IPE x x180 6, IPE , IPE x150 6, x200 6, IPE , , IPE x200 6, x250 6, IPE , , x , Vaihtoehto 2 Taulukossa 3 on tavallisimmat teräsprofiilin poikkileikkaustekijät tai voit käytää teräsprofiilin toimittajalta saamaasi tekijää. Tämän jälkeen löydät vaadittuun paloluokkaan tarvittavan eristyspaksuuden kaaviosta 3. Lisää lämpötiloja teräkselle löydät hyväksynnän ETA-08/0093 liitteestä Eristyksen mitoitus. Kaavio 3: Eristepaksuus, PAROC FPS 17 Teräksen kriittinen lämpötila 450 C A/V R 30 R 60 R 90 R 120 R 150 R 180 R

11 Asennus 1. Eristys kiinnitetään aluslevyllisillä (Ø 30 mm) hitsipiikeillä (Ø 2,8 mm). 2. Palkkeihin hitsipiikit kiinnitetään enintään 50 mm reunoista. 3. Pilareihin hitsipiikit kiinnitetään enintään 110 mm reunoista. 4. Pilareissa hitsipiikkien enimmäisetäisyys toisistaan on 400 mm. 5. Palkeissa hitsipiikkien enimmäisetäisyys toisistaan on 300 mm. 6. Asennettaessa eristystä H- tai I-profiileihin, joiden laippojen etäisyys on yli 200 mm, eristyslevyliitosten taakse asetetaan taustalevy. 7. Taustalevyn tulee olla 100 mm leveä ja yhtä paksu kuin pääeriste. 8. Kun laippojen etäisyys on suurempi kuin 300 mm, taustalevyn taakse asetetaan lisäksi tukilevy, joka on yhtä paksu kuin pääeriste. 9. Molemmat levyt leikataan ylimitoitetusti, jotta ne istuvat paikalleen tiukasti. Liimaa tai muuta vastaavaa ei tarvita. 10. Kaikki reunat on täysin peitetty levyillä. 11. Asennettaessa eristystä palkkeihin, sivuille asennetut levyt peittävät alimman kerroksen levyn eikä päinvastoin. 12. Eristykseen ei saa jäädä aukkoja. 11

12 Sisäänrakennetut nelikulmaiset pilarit Palonkestävyys Tavallisesti nelikulmaiset profiilit rakennetaan seinän sisään. Tällä menetelmällä voidaan vähentää tarvittavan paloeristeen paksuutta, sillä rakenteessa oleva palamaton kipsilevy suojaa myös rakennetta. SINTEF NBL on tehnyt tälle rakenteelle laskelmia ja niiden perusteella voidaan vähentää PAROC FPS 17:n paksuutta joissakin rakenneratkaisuissa. Kiinnikkeet Kiinnikket sijoitetaan sivulla 11 olevan ohjeen mukaisesti. Teräksen palosuojaus kipsilevyverhouksella ulkoseinässä Joskus on mahdollista eristää julkisivun pilarit vain kolmelta sivulta. Tämä onnistuu mm. luokassa R 60 käyttämällä kahta kipsilevykerrosta rakenteen sisäpuolella. Ulkopuolelle on asennettava ainakin 9 mm vahva kipsilevy. Teräs ei saa olla aukkojen, esim. ikkunoiden ja paloluokittelemattomien ovien kohdalla. Julkisivu on myös tehtävä palamattomaksi. Jos esimerkiksi käytetään RHS-profiileja teräksen kriittisessä lämpötilassa C luokassa R 60 ja 5 mm teräspaksuuksia, voidaan käyttää 20 mm PAROC FPS 17 -eristelevyä profiilin kolmella sivulla oheisen kuvan mukaisesti. Teräksen palosuojaus väliseinissä Myös väliseiniin asennetuissa teräsprofiileissa voidaan vähentää palosuojan eristyspaksuutta kipsilevyjen myötävaikutuksella. Luokassa R 60 voidaan käyttää 20 mm PAROC FPS 17 -eristelevyä RHSprofiilien kanssa teräspaksuuden ollessa jopa 5 mm. Paloluokka R 90 voidaan toteuttaa taulukon 4 mukaan. Taulukko 4: Palonkestävyys R 90 ja teräksen kriittinen lämpötila 450 C Paksuus, PAROC FPS 17 Teräspaksuus, mm Paroc FPS 17, paksuus mm 1 x 13 mm kipsilevy, (1 kerros molemmin puolin) 2 x 13 mm kipsilevy, (2 kerrosta molemmin puolin) 5, , , ,

13 HSQ-palkit Palonkestävyys HSQ-palkkeja käytetään usein betonielementtien kanssa. Määriteltäessä tarvittavaa palosuojausta käytetään näkyvän laipan mittoja. Rakenne on testattu käyttäen laipan molemmin puolin 50 mm ylimenevää eristystä asennuksen yksinkertaistamiseksi. Laskelmat Mitoitusmenetelmä perustuu SINTEF NBL as:n arviointiraporttiin Syöttötiedot: Laipan paksuus kyseessä olevan HSQ-profiilin kohdalla. Määrittele rakenteen paloluokka sekä teräksen kriittinen lämpötila ja hae tarvittava paksuus taulukosta 5. Taulukko 5: PAROC FPS 17 -eristelevyn paksuus mm:ssä tarvittavan paloluokan saavuttamiseksi: paksuus A/V R 60 R 90 R 120 mm (m-1) 450 ºC 500 ºC 450 ºC 500 ºC 450ºC 500 ºC HSQ HSQ max 400 mm max 50 mm PAROC FireSAFE -järjestelmää voidaan käyttää monissa erilaisissa lämpötila- ja kosteus olosuhteissa. PAROC FireSAFE -järjestelmässä käytettävät kivivillalevyt ovat kemiallisesti neutraaleja järjestelmässä käytettyjen metallipintojen ja rakenteiden kanssa. PAROC FireSAFE -järjestelmässä käytettävää kivivillaa käytetään myös monissa muissa vaativissa olosuhteissa ja rakenteissa, kuten laivateollisuudessa, ydinvoimaloissa jne. 13

14 Betonilaattojen palosuojaus Palonkestävyys Uusissa tai vanhoissa rakennuksissa voi olla tarve korottaa betonilaatan paloluokkaa. Betonilaatan palonkestoaikaa voidaan lisätä asentamalla PAROC FPS 17 -kerros betonilaatan alapuolelle suojaamaan teräksiä lämpötilan nousulta. Laskelma Mitoitus perustuu SINTEF NBL As:n pilottitestiin /29. Käytettäessä PAROC FPS 17 -levyä 20 mm paksuudella voi betonilaatan palonkestävyys nousta jopa 120 minuuttiin. Mitoitus Asentamalla eriste kuvan mukaisesti, voidaan 20 mm paksuista PAROC FPS 17 -levyä käyttää 120 minuutin palonkestävyyden saavuttamiseksi paikoissa, joissa betoniteräksien betonipäällyste on riittämätön. Edellytyksenä rakenteen toimivuudelle on, että laatta on muuten mitoitettu asianmukaisten rakennusstandardien mukaisesti. PAROC FPS 17:n asentaminen betonin päälle 20 mm eristelevy kiinnitetään betoniin Expanded Fjederstålsøm 5 x 50 mm pikanaulalla/-ankkurilla yhdessä Würth 6,4 x 30 x 1,25 mm teräsaluslevyn kanssa tai vastaavilla. 500 mm 400 mm 100 mm PAROC FireSAFE -järjestelmä on pitkäikäinen ja kestää ainakin 50 vuotta tai rakennuksen käyttöiän. Mitään erityistä kunnossapitoa ei tarvita. max 300 mm 14 max 300 mm

15 Teräspoimulevyjen palosuojaus Palonkestävyys Joskus esiintyy tarve suojata teräspoimulevyn päällä olevat tasakattorakenteet sisäpuoliselta palolta. Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä eristyskerros profiiliteräslevyn alapuolelle. Eristys kiinnitetään hitsipiikeillä. Laskelma Mitoitus perustuu SINTEF NBL as:n arviointiraporttiin Tarvittava eristyspaksuus saadaan taulukosta 6 riippuen rakenteen vaatimasta paloluokasta mm max 50 mm Taulukko 6: PAROC FPS 17:n tarvittava paksuus luokituksen R 30 ja R 60 saavuttamiseksi Teräspaksuus mm Teräksen kriittinen lämpötila ºC 450 ºC 500 ºC 550 ºC 600 ºC R 30 R 60 R 30 R 60 R 30 R 60 R 30 R 60 0, , , , , , , , , ,

16 Järjestelmän komponentit PAROC FPS 17 -kivivillalevy PAROC FPS 17 valmistetaan sulattamalla kiviä noin 1500 C lämpötilassa. Tässä tuotanto lämpötilassa valmistetuista kivikuiduista tulee stabiileja eivätkä ne sula alle 1000 C asteen lämpötiloissa. Eristeen korkea lämpötilankestävyys ja kutistumattomuus perustuu villakuitujen ainutlaatuiseen rakenteeseen. PAROC FPS 17 voidaan myös valmistaa lasihuopapäällysteellä vaikuttamatta eristeen paloominaisuuksiin. Järjestelmän asennuksen jälkeen päällyste voidaan peittää viimeistely- tai koristeverhouksella. Hitsipiikit on valmistettu kuparipäällysteisestä teräksestä. Piikin halkaisija on noin 2,8 mm ja siihen on kiinnitetty 30 mm aluslevy. Vaihtoehtoisesti järjestelmä voidaan myös asentaa ruuveilla, katso sivulla 19. Tuotetiedot PAROC FPS 17 Käyttötarkoitus Tehokas palosuojauslevy erityisesti teräsrakenteisiin ja ilma- tai savukanaviin sekä palonkestävien ovien eristämiseen. Ominaisuus käytetty standardi Leveys x pituus EN x 1200 mm 1200 x 1800 mm Paksuus EN mm Toleranssit: T5; EN Paloluokitus EN A1 Lämmönjohtavuus EN λd = 0, 038 W/mK Pakkaustyyppi Muovipakkauset lavalla tai irtolevyt lavalla. 16

17 17

18 PAROC FireSAFE -järjestelmän asentaminen Yleistä: I-profiilien kiinnittäminen >200 mm Hitsaaminen 1. Leikkaa asennuskappaleet 100 mm levyisiksi ja pituudeltaan profiiliin sopiviksi. Jätä pituuteen 2-3 mm ylimääräinen vara. Käytä aina saman paksuista levyä kuin profiilissa on aiemminkin käytetty. Eristys kiinnitetään käyttämällä hitsipiikkejä, joissa on aluslevy. Hitsipiikin halkaisija on 2,8 mm ja siihen kuuluu kiinteä aluslevy, jonka halkaisija on 30 mm. Eristyslevyn tulee muodostaa teräsprofiilille yhtenäinen kulma. Terästä ei saa jäädä yhtään näkyviin. Noudata hitsauskoneen ohjeita asentaaksesi hitsipiikit asianmukaisesti. 2. Suojaa eristyslevyjen liitoskohdat liitoksen taakse tulevalla eristeellä. Yleensä hitsipiikki valitaan 2-3 mm pidemmäksi kuin eristyspaksuus. Hitsaus suoritetaan työhön tarkoitetulla tapitushitauslaitteella. Hitsipiikki on kuparilla päällystetty teräspiikki, johon kuuluu aluslevy. Kun palkki tai pilari on korkeampi kuin 300 mm, liitoskohdan eriste tuetaan palkin uumaa vasten asetetulla kappaleella. Katso eristetuen asennus s. 11 havainnekuvista. Katso ohjeet sivulla 11. RHS-profiilien asentaminen Eristys kiinnetetään RHS-profiilien päälle puskuhitsaamalla. Hitsipiikit kiinnitetään 400 mm:n välein ja alle 110 mm päähän eristeen liitoskohdista. 18

19 Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä ETA-hyväksyntä sallii myös teräsrakenteen palosuojauksen asentamisen ruuveilla. Ruuvikiinnitys Eristys asennetaan PAROC XFS 001 Fire Spring -jousiruuveilla. Ensin työnnetään 100 mm leveitä PAROC FPS 17 -kappaleita teräsprofiilin laippojen väliin niin, että niiden etäisyys toisistaan on enintään k600 mm. Taustalevyn on oltava paksuudeltaan vähintään 40 mm. Jos palkki on korkeampi kuin 400 mm, on eristyksen ja uuman väliin asetettava levykappale poikittain lisätueksi. Jos palkin leveys on yli 300 mm, on laipan keskilinjaan hitsattava 2,8 mm hitsipiikkejä 300 mm välein. Leikkaa eriste niin, että se vastaa palkin korkeutta lisättynä laipan eristeen paksuudella. Käytä vähintään kahta jousiruuvia 200 mm:n välein. Jousiruuvien välinen etäisyys näkyy oheisissa kuvissa. Suosittelemme, että jousiruuvin pituus on kaksi kertaa eristyksen paksuus. 400 > > Max 600 Max Max 150 max 150 Max Max PAROC FireSAFE -järjestelmä Ei aiheuta epäterveellisiä päästöjä sisäilmaan. PAROC FireSAFE -järjestelmän kivivillalla on myös hyvä ääneneristyskyky lämmöneristävyyden ja paloturvallisuuden lisäksi. 19

20 Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Rakennuseristeiden laaja tuote- ja sovellustarjonta soveltuu kaikkeen perinteiseen rakennusten eristämiseen. Rakennuseristeitä käytetään lähinnä ulkoseinien, kattojen, lattioiden ja alapohjien sekä väliseinien lämmön, palon ja äänen eristämiseen. Akustiikkatuotteiden valikoima sisältää ääntä absorboivat sisäkatot ja seinälevyt sekä teollisuuden meluntorjuntatuotteet akustiikkaolosuhteiden paranta miseen ja melun vaimentamiseen. Teknisiä eristeitä käytetään lämmön-, palo- ja ääneneristeinä talotekniikassa, prosessiteollisuuden putkistoissa ja laitteissa, laitevalmistuksessa sekä laivoissa. Sandwichelementit ovat kivivillaytimisiä, teräspintaisia kevytelementtejä julkis-, liike- ja teollisuusrakentamiseen. Tiedot tässä esitteessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Kuvaus on voimassa tämän esitteen laatimishetkestä siihen saakka, kunnes se korvataan uudella sähköisellä tai painetulla kuvauksella. Kuvauksen viimeisin versio on aina nähtävillä Parocin verkkosivuilla. Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet ovat hyväksytyt. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n ja Paroc-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Paroc Group BIFI1013 PAROC OY AB Rakennuseristeet Energiakuja 3, PL Helsinki Puhelin Telefax A MEMBER OF PAROC GROUP

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot CAD-KUVAT PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot SISÄLTÖ CAD-KUVAT, PAROC RAKENNUSERISTEET CAD-KUVAT, PUUKERROSTALOT, PAROC RAKENNUSERISTEET Huom! Ulkoseiniin (lähes kaikkiin) sekä ylä- ja alapohjakuviin

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville.... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville....

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa.

Lisätiedot

PALOSUOJAUSOPAS 1/TERÄS

PALOSUOJAUSOPAS 1/TERÄS Kantavat teräspalkit ja -pilarit Lujuussuhde huoneenlämmössä 1. MÄÄRITTELE TARVITTAVALONKESTÄVYYSAIKA Palonkestovaatimukset määritellään rakennuksen paloluokan sekä palokuorman perusteella ja ilmaistaan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE PAROC ROL -TUOTTEILLE Tämä ohje toimii lisäyksenä Loivien kattojen asennusohjeelle ja käsittelee lamellin erityispiirteitä. Lue myös Loivien kattojen asennusohje ennen asennustyön aloitusta. PAROC ROL

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausrakenne EPS (expanded polystyrene) lämmöneriste muottipaisutettu polystyreeni Julkisivurakenteissa

Lisätiedot

OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA. PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin

OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA. PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin Huoneakustiikka kuvaa äänen käyttäytymistä tilassa. Tällöin siis kuuntelija ja äänilähde ovat samassa huoneessa. Jos huoneen

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

1.9.2013. ISOVER FireProtect. Teräsrakenteiden palosuojaus

1.9.2013. ISOVER FireProtect. Teräsrakenteiden palosuojaus 1.9.2013 ISOVER FireProtect Teräsrakenteiden palosuojaus Sisällysluettelo Mitä tulipalossa tapahtuu? 3 tulipalo palon eteneminen syttymättömät materiaalit teräksen lujuus Teräsrakenteiden suojaus 4 ISOVER

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu PAROC HVAC GREYCOAT Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu SISÄLTÖ Laadukasta taloteknistä eristämistä.......................... 3 Paloturvallinen ja kustannustehokas PAROC Hvac

Lisätiedot

PAROC DELIGN -ASENNUSOHJE. PAROC -elementtiratkaisut

PAROC DELIGN -ASENNUSOHJE. PAROC -elementtiratkaisut PAROC DELIGN -ASENNUSOHJE PAROC -elementtiratkaisut PAROC-ELEMENTTIEN ASENTAMINEN 1 PAROC-elementtien asentaminen on helppoa ja nopeaa. Elementit ovat kevyitä ja käytännöllisiä ja ne voidaan asentaa lähes

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

PARAFON STEP. Yhteistyössä Arkkitehtitoimisto

PARAFON STEP. Yhteistyössä Arkkitehtitoimisto PARAFON STEP Yhteistyössä Arkkitehtitoimisto SUUNNITTELE ASKEL KERRALLAAN Paroc tuo akustiikkalevyt eloon inspiroivilla väreillä ja moniulotteisilla tasoilla. PARAFON Step on uusi ja tyylikäs akustiikkalevysarja,

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0093 European Technical Approval

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0093 European Technical Approval Sivu 1 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0093 VTT VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS PL 1000 02044 VTT P. +358 20 722 4911 Telekopio +358 20 722 7003 Rakennustuotedirektiivin (89/106/EEC) artiklan

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

PALOSUOJAUSOPAS 2/BETONI

PALOSUOJAUSOPAS 2/BETONI Kantavat betonilaatat, ontelolaatat, palkit ja pilarit MÄÄRITTELE TARVITTAVA PALONKESTÄVYYSAIKA Betonin hyvistä palo-ominaisuuksista riippumatta myös betonirakenteet tulee suunnitella kestämään paloa vaaditun

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset Palosuojatut liitokset Puurakenteiden palosuojatut liitokset 02.06.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...- 3-2 LIITOKSET, JOISSA SIVUKAPPALEET PUUTA...- 3-2.1 YKSINKERTAISET SÄÄNNÖT...- 3-2.1.1 LIITTIMIEN

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Olennainen rakenneosa palossa

Olennainen rakenneosa palossa 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen hallirakennuksen yläpohjan rakenteita palotilanteen näkökulmasta. Tarkoituksena on esittää se, miten kantavat rakenteet tulee

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihdon eristäminen

Pientalon ilmanvaihdon eristäminen Pientalon ilmanvaihdon eristäminen Tekniset eristeet Käyttökohteet 3-2.2 Tammikuu 2011 Korvaa: Tammikuu 2010 Pientalon ilmanvaihto Rakennuksessa täytyy olla ilmanvaihtojärjestelmä; koneellinen tai painovoimainen.

Lisätiedot

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010 ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu ULTIMATE U Protect - ilmanvaihtokanavien palosuojausjärjestelmä. U Protect on EN-standardien mukainen iv-palosuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

ROCKFON SYSTEM G DIRECT

ROCKFON SYSTEM G DIRECT Järjestelmän kuvaus: ROCKFON SYSTEM G DIRECT Suoraan asennettava järjestelmä Nopea ja tehokas asennusprosessi Oikea valinta mataliin huoneisiin Tyylikäs ja yhtenäinen ilme alakattoon G 300 mm ROCKFON SYSTEM

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. PAROC -elementtiratkaisut

ASENNUSOHJE. PAROC -elementtiratkaisut PAROC -elementtiratkaisut TYÖTURVALLISUUS VALMISTELU Käytä suojahansikkaita ja -vaatetusta käsitellessäsi elementtejä, päädyt ja nurkat ovat teräviä. Tilauksesta elementtikollin mukana tulevat nostoliinat

Lisätiedot

FB Onteloventtiili - asennus

FB Onteloventtiili - asennus FB Onteloventtiili - asennus 07.11.2011 Versio 1.0 Tuotefaktaa Onteloventtiili paloluokituksella Tulipalo, joka pääsee leviämään ulkoverhoilun alla olevissa tuuletusraoissa, on iso ongelma, koska palokunnan

Lisätiedot

Palonkestävä NR yläpohja

Palonkestävä NR yläpohja 1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet.

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet. RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti korvaa RT K/375.2-37489 1 (6) RT 37975 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 K SfB THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin

Lisätiedot

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Elements of Vision. PAROC -elementtiratkaisut

Elements of Vision. PAROC -elementtiratkaisut Elements of Vision PAROC -elementtiratkaisut Panel System 2.00 FI Kesäkuu 2012 Korvaa: Tammikuu 2008 PAROC-ELEMENTTIRATKAISUT TARJOAVAT YKSILÖLLI- SIÄ ARKKITEHTONISIA MAHDOLLISUUKSIA. MONI- MUOTOISIEN

Lisätiedot

Jyri Outinen, Ruukki Construction Oy Teräsrakentamisen T&K päivät 28.-29.5.2013

Jyri Outinen, Ruukki Construction Oy Teräsrakentamisen T&K päivät 28.-29.5.2013 Teräsrakenteiden paloturvallisuuden tutkimus ja tuotekehitys Jyri Outinen, Ruukki Construction Oy Teräsrakentamisen T&K päivät 28.-29.5.2013 Teräsrakenteiden paloturvallisuus Vaatimukset ja niiden täyttäminen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI THERMISOL EPS - lattia ja alapohjaeristeet VALMISTAJA/EDUSTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

PALAMATON RAKENTAMINEN

PALAMATON RAKENTAMINEN KASIL FINLAND PALAMATON RAKENTAMINEN WWW.KASIL.FI PALOLUOKITUS A1 - DIN 4102 - Material Testing Institute Dresden, test.nro. 05-6-3610 K rakennuslevy on kova, täysin palamaton (A1) ja kosteudenkestävä

Lisätiedot

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet Paroc Oy Ab Liite 4 1(5) Rakennuseristeet Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet 4.1 Päällystämättämät Vuorivillatuotteet Tuoteryhmä Nimellistiheys Vähintään kg/m3 Hehkutushäviö Enint. paino-%

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla Tekniset eristeet ku va Aito ja alkuperäinen kivivilla Rockwool Universal Pipe Section Nopea asennus Rockwoolin varma, yksinkertainen ja kustannustehokas tapa putkien eristämiseen. Universal-kourut on

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen

Lisätiedot

PAROC renergia. Julkisivujen energiaremonttiratkaisu SUUNNITTELUOHJE

PAROC renergia. Julkisivujen energiaremonttiratkaisu SUUNNITTELUOHJE PAROC renergia Julkisivujen energiaremonttiratkaisu SUUNNITTELUOHJE PAROC renergia -ENERGIAREMONTTIELEMENTTI PAROC renergia -energiaremonttielementti on puurunkoisten pientalojen julkisivuremontteihin

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa,

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, KUORMALAVAHYLLY EAB KUORMALAVAHYLLY 1 EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto.

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus 1 LIITE 17 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

KUORMALAVAHYLLY ALFA

KUORMALAVAHYLLY ALFA KUORMALAVAHYLLY ALFA EAB KUORMALAVAHYLLY EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen

Lisätiedot

Suojaverhoukset TEKNINEN TIEDOTE 13.4.2012 1.0 SUOJAVERHOUS

Suojaverhoukset TEKNINEN TIEDOTE 13.4.2012 1.0 SUOJAVERHOUS 1.0 SUOJAVERHOUS Suojaverhouksella tarkoitetaan verhousta, joka määrätyn ajan suojaa sen takana olevaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä muulta vaurioitumiselta. Suojaverhouksen mitoitukseen ei ole

Lisätiedot