Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto Kokoustiedot Aika Maanantai klo Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet Taavitsainen Satu, puheenjohtaja Olkkonen Kirsi, 1.varapuheenjohtaja Poissa Aho Eero Aholainen Markku Ahonen Liisa Barck Paavo Berndt Rauni Harmoinen Taina Heinänen Raimo Hokkanen Marita Huoponen Marianne Hämäläinen Marja Hölttä Elina Järvinen Sami Kakriainen Markku Kauppi Marja Kauria Outi Kivinen Harri Koivikko Jyrki Korhonen Tapani Korhola Anne, varavalt. Kuikka Seija Lehkonen Raine Liikanen Veli Mielonen Hannu Miettinen Mauri Miettinen Olli, varavalt. Moilanen Pekka Nepponen Olli Nieminen Kalle Nykänen Heikki Himanen Vesa Oksa Pertti, 2. varapuheenjohtaja Pekonen Petri Oksman Juhani Piispa Matti Puikkonen Tero Pulkkinen Satu Pyrhönen Heikki Pöntinen Minna Pöyry Jukka Pöyry Pekka Rantalainen Erkki Roivas Jari Salo-Oksa Armi Seppälä Arto Siiskonen Pirjo, varavalt. Siitari Keijo Siitari Markku Siitonen Mikko Strandman Jaana Toivakka Lenita Toivonen Hannu Tullinen Hannu Turkia Markku Ukkonen Osmo Valtola Pirkko Vartiainen Jaana Viitamies Pauliina Vuori Juha Väänänen Jaakko Ylönen Päivi

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 2 Muut saapuvilla olleet Mikander Kimmo, kaupunginjohtaja Liikanen Ari, hallintojohtaja/sihteeri Närhinen Maria, sosiaali- ja terveysjohtaja Riihelä Jouni, tekninen johtaja Siira Heikki, talousjohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja Tolonen Satu-Mari, viestintäpäällikkö Töttölä Kimmo, henkilöstöjohtaja Peltomaa Hannu, kaupungingeodeetti Peltonen Merja, toimistosihteeri Asiat :t 1-15 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Satu Taavitsainen Ari Liikanen Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Mauri Miettinen Kalle Nieminen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupunginkansliassa Hallintojohtaja Ari Liikanen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 / 3 Valtuustoaloite / Esteetön Mikkeli 4 / 4 Liite 1 Valtuustoaloite työntekijöiden joustavasta käytöstä eri tehtäviin yli toimialojen 5 / 5 Liite 1A-1C Valtuustoaloite kouluruoan tason turvaamisesta 6 / 6 Valtuustoaloite vajaakuntoisten henkilöiden veloituksettomasta paikallis- ja palveluliikenteen käytöstä Mikkelin alueella 7 / 7 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluiden järjestämiseksi 8 / 8 Eron myöntäminen Pasi Kutvoselle rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 9 / 9 Liite 2-4 Maaherrankadun yksisuuntaisuus välillä Raatihuoneenkatu Savilahdenkatu sekä valtuustoaloite Mikkelin torille on järjestettävä toriasiakkaille 20 pysäköintipaikkaa / Kaupunkisuunnittelun lausunto 10 / 10 Konserniosan lakkauttaminen 11 / 11 Lainan takaus, Haukivuoren vanhustentalosäätiö 12 / 12 Liite 5 Mikalo Oy:n Ristiinan vuokratalot ja Suomenniemen asunto-osakeyhtiön lainat 13 / 13 Vesiosuuskunta Majavan lainatakaus 14 / 14 Liite 6-11 Kalevankankaan asemakaavaan liittyvä maankäyttösopimus ja siihen liittyvä maanvaihto / Suomen valtio 15 / 15 Muut asiat / huomioimiset

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin Kaupunkilehti Ehdotus Päätös Kaupunginvaltuusto: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Vesa Himanen, Pertti Oksa ja Petri Pekonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Anne Korhola, Olli Miettinen ja Pirjo Siiskonen. Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 56 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Mauri Miettinen ja Kalle Nieminen. Päätös Kaupunginvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Mauri Miettinen ja Kalle Nieminen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus / 669 / 2013 Valtuustoaloite / Esteetön Mikkeli Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Jorma Telkkä esitti valtuustoaloitteenaan otsikossa mainitusta asiasta seuraavaa: "Rempat yleistyy, kun väestön ikääntyy. Tarve esteettömästä asuinympäristöstä kasvaa. Kuopion asuntomessuilla oli vammaiselle perheelle suunniteltu omakotitalo. Se sai väljyytensä takia kiitosta osakseen. Esteetön toimintaympäristö helpottaa muidenkin ihmisten elämää. Kaikille soveltuva ja turvallinen elinympäristö tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet asua ja osallistua yhteiskunnan toimintoihin riippumatta iästä, sairaudesta tai vammasta. Tämä merkitsee liikkumisen helppoutta, palveluiden saatavuutta sekä riittävää väljyyttä rakennetun ympäristön mitoituksissa. Esteettömyys ei ole ylimääräistä hyväntahtoisuutta vaan tasa-arvon näkökulmasta osa nykyaikaista yhteiskuntaa. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan vuoden 2000 alussa. Laki edellyttää ulkoalueiden ja rakennusten suunnittelussa esteetöntä rakentamista, niin että ne soveltuvat myös toimintarajoitteisten ihmisten käyttöön. Lakia täydentää maankäyttöja rakennusasetus, jossa määritellään tarkemmin liikkumisesteettömän rakentamisen kohteet. Asetustakin tarkemmat säädökset ja rakentamisohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Määräyskokoelman osiossa F1 säädetään julkisten tilojen liikkumisesteettömästä rakentamisesta, osiossa F2 rakennusten käyttöturvallisuudesta ja osiossa G1 asuntosuunnittelusta. Esteettömyys tarkoittaa mm. seuraavaa. Pääovilta pois kynnykset ja luiskat tilalle. Sisääntulot ovat avaria ja katettuja. Käsijohteet sijoitetaan portaiden molemmin puolin ja leveissä portaissa keskelle. Kulkuväylät ovat sileitä, kovia ja luistamattomia. Korkeisiin tasoeroihin rakennetaan reilusti hissi. Esitän, että Kaupunginhallitus käynnistää hankkeen Esteetön Mikkeli esteettömyyden lisäämiseksi asuinkunnassamme Mikkelissä jo erityisesti sen ydinkeskustassa. Mikkeli

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Jorma Telkkä" Päätös: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta asuntotoimen, sosiaalitoimen, tilahallinnon ja rakennusvalvonnan lausunnot. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää aloitteen johdosta kohteliaimmin seuraavaa: Valtuutettu Jorma Telkkä esittää aloitteessaan erityisesti esteetöntä toimintaympäristöä helpottamaan vammaisten elämää. Samalla aloitteessa todetaan, että esteetön toimintaympäristö helpottaa muidenkin ihmisten elämää. Sosiaali- ja terveystoimi on kiinnittänyt suunnitelmissaan vuosien aikana huomiota vammaisten henkilöiden tasavertaiseen asemaan kaupungin palveluissa. Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja tavoitteena sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Palvella henkilöitä, joilla on pitkäaikaisia erityisisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Täydentää vammaisen henkilön käytettävissä olevia kaikkia normaalipalveluja (eli silloin kun normaalipalvelut eivät riitä on vammaisella henkilöllä käytettävissä vammaispalvelulain mukaiset palvelut). Aloitteessa nostetaan erityisesti esille esteettömyys. Vammaispoliittisessa ohjelmassa, jonka valtuusto hyväksyi osaltaan elokuussa 2004 korostetaan vahvasti esteettömyyttä. Siinä todetaan mm. että ympäristön, tuotteiden ja palvelujen tulee olla esteettömyysperiaatteen mukaisia, jotta ne tukevat vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista. Esteettömyys jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen osa-alueeseen. Fyysisellä esteettömyydellä tarkoitetaan ympäristön, infrastruktuurin sekä käytössä olevien laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen hyvää saatavuutta. Onnistunut esteetön kokonaisuus vaatii sitä, että tavoitteet on sisäisesti kaikilla suunnittelun ja rakentamisen tasolla.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 Ohjelman mukaan esteettömyyskartoitus, jossa on mukana julkiset rakennukset ja yhdyskuntarakentaminen on tarkoitus tehdä Vammaisneuvosto osaltaan tarkkailee julkisen uudisrakennuttamisen esteettömyyttä toimikaudella. Sosiaali- ja terveyslautakunta on samaa mieltä aloitteessa esitettyjen esteettömyyskriteereiden kanssa. Nämä tulee ottaa huomioon teknisen suunnittelun yhteydessä. Kaupunginhallitus on hyväksyessään Mikkelin vammaispoliittisen ohjelman "yhdenvertainen, esteetön ja yhteisöllinen Mikkeli" edellyttänyt, että kukin hallintokunta ottaa huomioon suunnitelmissaan vammaispoliittisessa ohjelmassa esitetyt suositukset ja näkemykset mahdollisimman tasavertaisen ja esteettömän ympäristön saamiseksi Mikkeliin. Sosiaali- ja terveyslautakunta totetaa aloitteen johdosta, että mainitut seikat, joita aloitteessa esitetään on otettu huomioon vammaispoliittisessa ohjelmassa vuosille ja toteaa ettei tässä vaiheessa ole syytä ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin, vaan seurata vammaispoliittisen ohjelman asettamia tavoitteiden toteutumista suunnittelukaudella. Ehdotus: Sosiaalijohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta antanee edellä mainitun lausunnon valtuustoaloitteeseen. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Jorma Telkkä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa klo Asuntotoimen lausunto "Lausunnossani keskityn aravalainoitettuun vuokra-asuntokantaan. Tällä hetkellä ei toistaiseksi suunnitella rakennettavaksi uusia aravavuokrataloja joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta esim. kehitysvammaisille. Aravarahoitteista asuntotuotantoa on jo pitkään säädelty rakentamisohjeilla, joissa mm. esteettömyys on otettu huomioon esimerkiksi asunnon yhden WC:n on ollut täytettävä tilanormi pyörätuolin käytöstä. Tämän hetkisessä aravavuokra-asuntokannassa (n asuntoa, Mikkelin Vuokratalot Oy:llä n asuntoa) suurimpana ongelmana esteettömyyden kannalta on hissien puute. Vuokrataloissa on kaavoitusmääräyksistä johtuen tosiasiassa 4-kerroksisia hissittömiä

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 taloja, joiden pohjakerroksissa ei ole ollenkaan asuntoja. Hissien tarve matalammissakin kerrostaloissa tiedostettiin, mutta asuntohallituksen/valtion asuntorahaston hyväksymään hintaan ei voitu saada mahtumaan hissien rakentamista. Mikkelin Vuokratalot Oy:n suunnitelmallinen vuokratalojen perusparannus on jatkunut vuosia. Perusparannusten yhteydessä on myös mietitty hissien rakentamista, mutta 3-kerroksisiin lamellitaloihin, joissa yhdessä portaassa on 9-12 asuntoa, hissin rakentaminen olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi. Kun perusparannukseen käytettiin aravalainoitusta, ei myöskään perusparannuksessa olisi voitu saada hissien hintaa hyväksytettyä. Hissien rakentamiseksi on mietitty erilaisia vaihtoehtoja mm. Peitsarin alueella lisärakentamista. Mikkelin Vuokratalot Oy on aloittanut vuonna 2003 hissiprojektin Peitsarin alueella tarkoituksena rakentaa 14 taloon yhteensä 28 hissiä. Peitsarin hissiprojektin toteuttaminen tapahtuu 4 hissiä/vuosi. Hissien rakentaminen on toteutunut vuonna 2002 laaditun aikataulun mukaisesti. Vuoden 2004 lopussa oli neljään taloon rakennettu 8 hissiä. Muihinkin kohteisiin rakennetaan hissejä mahdollisuuksien mukaan perusparannusten yhteydessä edellyttäen että se on myös taloudellisesti perusteltua. Vuoden 2006 aikana perusparannettavaan kohteeseen Kuppitie 1 ja 3 rakennetaan 6 hissiä. Hissien rakentamiseen ja korjaukseen sekä ympäristön esteettömäksi tekemiseen saadaan 50 prosenttia avustusta valtiolta. Aravalainoitetun asuntotuotannon rakentamismääräykset ovat myös muuttuneet niin, että uustuotannossa kaikissa 3-kerroksisissa taloissa pitää olla hissi. Esteettömyyteen on pyritty aravalainoitetussa vuokra-asuntotuotannossa myös siirtymällä 3-4 _ kerroksisten kerrostalojen rakentamisesta pienimuotoisempaan tuotantoon. On rakennettu 2- kerroksisia ns. luhtitaloja ja rivitaloissa on pyritty perheasunnotkin saamaan yhteen tasoon ottaen huomioon että Mikkelissä oli 2-kerroksisia rivitaloasuntoja paljon. Tämän mahdollisti yhteistyö kaavoituksen kanssa. Mikkelin Vuokratalot Oy toteuttaa suunnitelmallista perusparannusta, jossa otetaan huomioon yhtenä tekijänä asunnon, talon ja piha-alueen esteettömyys. Perusparannusten yhteydessä on poistettu mahdollisuuksien mukaan talojen ulkopuolella olevia portaita ja siirretty sisäänkäyntiä. Perusparannusten yhteydessä varustetaan johtotiet varaputkituksin, mikä mahdollistaa tarvittaessa mm. vanhuksille asennettavien apulaitteiden sähköistämisen. Varsinaiset asuntojen muutostyöt vammaisille sopiviksi toteutetaan yleensä vammaispalvelun kustantamana. Mikkelin Vuokratalot Oy on myös itse kustantanut joitakin yksittäisiä muutostöitä. Yhtiön taloihin on aikaisempina vuosina tehty jo rakentamisen yhteydessä muutamia vammaismitoitettuja asuntoja.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 10 Aravalainoitetuissa palvelutaloissa on noudatettu erikseen annettuja suosituksia ns. inva-asuntojen rakentamisesta. Asuntotoimenpäällikkö Eeva-Kaarina Niemelä" Rakennusvalvonnan lausunto "Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakentamiseen liittyvä yleinen neuvonta ja ohjaus. Vaativimmissa kohteissa kehotetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää järjestämään suunnittelun aloituskokous, jossa voidaan käydä läpi myös esteettömyydelle asetettavia vaatimuksia. Rakennusvalvonta edellyttää uudisrakentamisen yhteydessä, että maakäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen ja rakennusmääräyskokoelman F1 ja G1 määräykset täyttyvät. Viranomainen voi hakemuksesta myöntää vähäisen poikkeamisen määräyksistä, kun siihen on perusteltu syy. Rakennuslupahakemuksen liitteinä olevissa pääpiirustuksissa on esitettävä, että määräykset täyttyvät esteettömyyden osalta: mm. kulkuyhteydet kuten esim. luiskat, portaat, oviaukot yms. ovat riittävät sekä liikuntaesteisille on osoitettu tarpeelliset määrät liikuntaesteisille mitoitettuja ja varustettuja hygieniatiloja. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakentamismääräykset eivät ole velvoittavia kuin siltä osin, mitä mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttää. Laajojen yleiseen käyttöön tulevien palvelu- ja liikerakennusten pyydetään lupavalmistelun yhteydessä tarvittaessa vammaisneuvostolta lausuntoa. Rakennushankkeen aloituskokouksissa painotetaan rakennuskohtaisesti huomioitavia esteettömyyteen liittyviä asioita, joita ei välttämättä suunnitelmissa ole voitu esittää. Käyttöönotto- ja loppukatselmuksissa kirjataan havaitut puutteet korjattavaksi. Turvallisuusselvitys edellytetään niissä rakennuksissa, jossa toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden edellytykset pelastua tulipalosta tulee selvittää. Rakennusvalvonnalla on edustus Mikkelin kaupungin esteettömyystyöryhmässä. Mikkelin kaupungin esteettömyys suunnitelman laatiminen on käynnistynyt ja valmistuu toukokuussa Työryhmä on nimetty, jossa on edustettuina eri toimialojen edustajia. Rakennusvalvonta on nimennyt oman edustajansa tähän työryhmään. Sari Valjakka rakennustarkastaja"

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 11 Teknisen lautakunnan jaosto Valmistelija kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p Tilakeskuksen lausunto Mikkelin kaupunki on tehnyt vuonna 2012 päätöksen laadituttaa Mikkelin kaupungin esteettömyyssuunnitelman. Suunnitelman laadinta on tilattu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä ja laadintaa on ohjannut laaja-alainen eri toimialoilta koostuva virkamiestyöryhmä, jossa on ollut myös tilakeskuksen edustus. Suunnitelma on nyt valmistumassa. Lainaus suunnitelmasta: "Mikkelin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tavoite on esteetön Mikkeli. Mikkelissä esteettömiä tulevat olemaan sekä ympäristö että palvelut. Palvelujen ja viestinnän pitää olla kaikkien saavutettavissa. Esteettömyys on tahtotila, johon kaikki Mikkelin toimijat sitoutuvat. Jokaiselle Mikkelin kaupungin päätoimialoilla työskentelevälle pitää saada esteettömyysnäkökulma päivittäiseen työhön. Esteettömyys on osa normaalia työtä, ei aikaa vievää suuria lisäkustannuksia aiheuttavaa työtä. Tämä suunnitelma on yksi keskeinen työkalu lähivuosien esteettömyystyössä." Suunnitelmaan on kirjattu esteettömyyden nykytila päätoimialoittain ja toimintamalli lähitulevaisuudessa. Lainaus suunnitelmaan kirjatusta kaupungin kiinteistöjä / tilakeskusta koskevasta kehittämisnäkemyksestä: "Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen tulevien uudis-, saneeraus- ja muutoskohteiden esteettömyys varmistetaan ottamalla jokaisen suunnittelukokoukseen erillinen pykälä esteettömyysasioista. Lisäksi esteettömyys varmistetaan erilaisten muistilistojen (RT muistilista pääsuunnittelijalle) ja muiden tarkastuslistojen avulla. Jokaisesta uudis- ja peruskorjaushankkeesta pyydetään jo hankesuunnitteluvaiheessa lausunto vammaisneuvostolta. Rakennusvaiheessa vaikeat kohdat varmistetaan toimintakokein/ esteettömyyskävelyn avulla. Erityistilojen ja -ryhmien esteettömyysasioissa hyödynnetään käyttäjien kokemusperäinen palautetieto." Tulevissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa tilakeskus tulee viemään edellä kuvatun toimintamallin käytäntöön. Haasteellista esteettömyyden huomioimisessa tulee olemaan eri käyttäjien esteettömyystarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen sekä etenkin vanhoissa suojelurakennuksissa liikuntaesteisyyden huomioiminen.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 12 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Kiinteistöjohtaja: Teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen esteetön Mikkeli. Päätös: Teknisen lautakunnan jaosto: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevat lausunnot tietoonsa saatetuksi vastauksena valtuutettu Jorma Telkän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Ehdotus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevat lausunnot tietoonsa saatetuksi vastauksena valtuutettu Jorma Telkän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Päätös Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 13 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / 100 / 2009 Valtuustoaloite työntekijöiden joustavasta käytöstä eri tehtäviin yli toimialojen Kaupunginvaltuusto Keskustan valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteenaan otsikossa mainitusta asiasta seuraavaa: "Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamisen yhteydessä on sovittu henkilöstömäärän vähentämisestä. Työntekijöiden ja muuttuneiden olosuhteiden takia työtehtävät ovat tilapäisesti ruuhkautuneet ja aiheuttaneet kuntalaisten saamien palveluiden viivästymistä. Työn uudelleen organisoinnissa niin hallinnollisesti kuin toiminnallisesti on päästävä tiukoista toimi- ja hallintorajoista pois. Työtehtäviä ja toimenkuvia on pystyttävä joustavasti muokkaamaan ja niukkoja resursseja kohdennettava oikein. Kaupungin on pystyttävä selviytymään lakisääteisistä tehtävistä esim. toimeentulotukipäätösten käsittely. Henkilöstöä on koulutettava ja motivoitava ns. "moniosaajiksi". Tämän on koettu henkilöstön keskuudessa lisäävän työn kiinnostavuutta ja kaupunki-organisaation kokonaisuuden hallintaa. Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Mikkelin kaupunki priorisoi kaupungin ja kuntalaisten kannalta välttämättömät työtehtävät ja turvaa niiden henkilöstöresurssit kaikissa olosuhteissa. Mikkelissä Keskustan valtuustoryhmä Pekka Moilanen Päivi Ylönen Heikki Nykänen Matti Piispa Martti Lokka Heikki Leppänen Seija Korhonen Markku Kakriainen Vuokko Rehn Tero Puikkonen Petri Pekonen Kirsi Liukkonen Matti Kunnas Jaana Strandman"

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 14 Kaupunginvaltuusto Päätös: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta henkilöstö- ja kehittämispalveluiden lausunnon. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Henkilöstöpalveluilta on saatu lausunto, joka on liitteenä. Henkilöstöpalveluiden lausunto Liite Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi henkilöstöpalveluiden lausunnon vastauksena keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Henkilöstöpalveluiden lausunto Liite 1 Ehdotus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi henkilöstöpalveluiden lausunnon vastauksena keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 15 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / 5121 / 2009 Valtuustoaloite kouluruoan tason turvaamisesta Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Liisa Ahonen esitti Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikossa mainitusta asiasta seuraavaa: "Suomessa on annettu maksuton kouluruokailu lapsille ja nuorille jo 60 vuotta. Ruoan kohonnut hinta on asettanut kuitenkin kovat haasteet kouluruokailulle koko maassa. YLE:n teettämän tutkimuksen mukaan kouluruokaloissa on jouduttu vakavasti pohtimaan ateriavalikoiman supistamista. Esimerkiksi viime vuoden syyskuussa elintarvikkeiden hinnat olivat Suomessa keskimäärin yli kymmenen prosenttia ylempänä kuin vuotta aiemmin. Kouluaterian laatu on erittäin monessa kunnassa laskenut. Kouluaterian laadun heikkeneminen heijastuu ruokalautasten sisältöön - ja koululaisten hyvinvointiin. Kouluissa on myös lisätty ruokailijakohtaisia rajoituksia vaikkapa kalapalojen tai lihapullien jakeluun. Kasvuiässä olevien nuorten kohdalla ruokarajoitteet ovat liian tiukat. Tutkimusten mukaan erityisesti viikonlopun jälkeen osa oppilaista on hyvin nälkäisiä. Tuoreen leivän tai salaattien tarjoilu on vähentynyt ja maito on saatettu vaihtaa huokeampaa tiivistemehuun. Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman pääsihteeri on todennut, että ruoan hinnan ja muiden kustannusten noustessa alkaa olla mahdotonta valmistaa laadukasta, ravitsemuksellisesti täysipainoista ja maistuvaa kouluateriaa nykyisillä resursseilla. Annosta kohti annettava elintarvikemääräraha on yksinkertaisesti liian pieni ja uhkaa pienentyä eri puolilla maata edelleen, siksi kouluruokailuun kohdennettavia määrärahoja on lisättävä. Hyvin suunniteltu ja huolella toteutettu kouluruokailu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, joka tuo kuntaan säästöjä myöhemmin. Kouluruokailulla on merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Valtioneuvosto antoi kesäkuussa periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista, jossa velvoitetaan julkista sektoria noudattamaan joukkoruokailusta annettuja suosituksia aiempaa tarkemmin. Kouluruokailujen kilpailutuspyynnöissä tulisi olla mukana konkreettisia terveys- ja laatukriteereitä, jottei hinnasta muodostu ainoa ratkaiseva tekijä.

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 16 Lähiruokaa tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan kouluruoan valmistuksessa. Kouluruokailulla voidaan myös tukea aluetaloutta, työllisyyttä ja kunnan kilpailukykyä. Mikkelissä on pienillä määrärahoilla pyritty valmistamaan maukasta ja ravitsevaa ruokaa. Ruoan kohonnut hinta asettaa kuitenkin kovat haasteet kouluruokailulle jatkossa myös meillä. Edellä olevan perusteella esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään kouluruoan suositusten mukaisuutta sekä laatii suunnitelmat siitä, miten varataan riittävät resurssit laadukkaan, ravitsemuksellisesti täysipainoisen ja maistuvan kouluruoan tuottamiseen elintarvikkeiden hinnannoususta huolimatta. KD Valtuustoryhmä Liisa Ahonen Pekka Sippo Sami Järvinen Raija Pajunen PS Valtuustoryhmä Markku Siitari Pertti Lehtinen" Timo Hirvonen Päätös: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta nuorisovaltuuston, ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtajan ja opetustoimen lausunnot. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Opetustoimen ja ruoka- ja puhtauspalveluiden lausunto : "Koululounas sisältää päivittäin lämpimän pääruoan, tuoreita kasviksia tai hedelmän, ruokajuomat sekä leivän ja levitteen. Aterian pääraaka-aineena käytetään vaihdellen lihaa, kalaa, kasviksia ja siipikarjaa. Elintarvikkeet valitaan voimassa olevien virallisten

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 17 ravitsemussuositusten periaatteiden mukaan. Ruokalajeja valittaessa huomioidaan pääraaka-aineen lisäksi ruoan rakenne niin, että vaihtelevasti tarjotaan kastike-, keitto- ja laatikkoruokia sekä kappaletuotteita. Suunnittelussa huomioidaan myös juhlapyhät ja elintarvikkeiden kausivaihtelut saatavuudessa. Ruokalistat tehdään seitsemäksi viikoksi kerrallaan asiakassegmenteittäin, jotta eri-ikäisten asiakkaiden makumieltymyksiä pystytään huomioimaan niin maustamisessa kuin ruokalajivalinnoissa. Kouluateria kattaa noin 1/3 lapsen päivittäisestä energiantarpeesta silloin, kun aterialla syödään kaikkia aterian osia suositusten mukainen määrä. Ruoka on oppilaiden itse otettavissa ja sitä voi tarvittaessa hakea lisää. Täysipainoinen ateria täyttää energiansaannin lisäksi myös muut ravitsemussuositusten tavoitteet. Energiantarpeen täyttämisen lisäksi kouluruokailulla on useita kasvatuksellisia päämääriä, mm. terveyttä edistävien ruokailutottumusten opettaminen, hyvien tapojen opettaminen sekä suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitäminen ja siirtäminen uusille sukupolville. Oppilaat voivat antaa palautetta kouluruoasta joko asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta tai antamalla palautetta suoraan oman koulunsa keittiöhenkilökunnalle. Toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan huomioiden em. reunaehtojen lisäksi käytettävissä olevat taloudelliset resurssit. Uunituoreiden koululaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten mukaan kouluruoka sai arvosanan 2,8 asteikolla 1 4, vastaajia oli 796 kpl. Kouluruokailun resurssi pidetään tasolla, jolla kouluruuan suositusten mukainen taso turvataan. Virpi Siekkinen sivistystoimenjohtaja Mia Hassinen Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut kehityssuunnittelija" Nuorisovaltuusto Kaupunginhallitus on pyytänyt nuorisovaltuuston lausuntoa kouluruokaan liittyvästä valtuustoaloitteesta. Keskusteltiin aloitteesta. Päätös: Nuorisovaltuusto kannattaa valtuustoaloitteessa olevan selvityksen tekemistä kouluruoasta. Nuorisovaltuusto suosittelee, että selvityksessä otetaan huomioon eri-ikäisten kouluruokailua käyttävien mielipiteet kouluruoasta. Kaupunginhallitus

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 18 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi opetustoimen ja ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä nuorisovaltuuston lausunnot vastauksena Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Ehdotus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi opetustoimen ja ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä nuorisovaltuuston lausunnot vastauksena Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Päätös Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana valtuutettu Raimo Heinänen esitti valtuutettu Anne Korholan ja Markku Siitarin kannattamana toivomusponnen "Lähi- ja luomuruuan lisääminen kaupungin ruokapalvelussa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolissaan lähiruuan ja ruuan tekoon käytettyjen raaka-aineiden vähäisestä käytöstä Mikkelin kaupungin ruokapalvelussa. Nykyinen n. 12 % osuus on pieni ajatellen alueen merkittävää tuottajien määrää ja erityisesti verrattuna esim. vastaavankokoiseen Seinäjokeen. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaakin lähiruuan osuuden nostamista siten, että ensiksi pyritään 25 %:iin seuraavalla tarjouskierroksella. Hankintatoimi tulisi arvioida rajoittaako käytetty tarjouspyyntö menettely pienempien toimijoiden osallistumista tarjouskilpailuun. Tarvittaessa tulee muuttaa käytäntöjä sillä Suomessa löytyy tällä hyviä esimerkkejä toimivista käytännöistä. Helsingin- ja Turun yliopiston tutkimusten pohjalta jokainen euron hankinta työllistää lisää 2 henkilöä ja on näin ollen aluetaloudellisesti erittäin merkittävässä asemassa. Valtioneuvosto on käsittelyssään tehnyt kehitysohjelman lähiruuan käytön lisäämisestä ja rajoittavien esteiden poistamista.". Lisäksi valtuutettu Anne Korhola esitti valtuutettu Liisa Ahosen

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 19 kannattamana toivomusponnen "Yläasteen ja lukion työpäivät koulumatkoineen ovat pitkät, jopa 10-tuntiset. Esitän, että jokaisella kaupungin yläasteella ja lukiossa on mahdollista ostaa terveellistä ja ravitsevaa välipalaa.". Edelleen valtuutettu Pirjo Siiskonen esitti valtuutettu Keijo Siitarin ja Kirsi Olkkosen kannattamana toivomusponnen "Lähiluomun osuutta Mikkelin koulujen ruokapalveluissa tulee lisätä.". Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja selosti edellä mainitut toivomusponnet ja esitti ne ratkaistavaksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat toivomusponsien hyvväksymistä, äänestävät "ei". Selonteko ja äänestysesitys hyväksyttiin. Valtuutettu Raimo Heinäsen toivomusponnen äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja 8 äänesti tyhjää. Valtuutettu Anne Korholan toivomusponnen äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä, 21 ei-ääntä ja 3 äänesti tyhjää. Valtuutettu Pirjo Siiskosen toivomusponnen äänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä, 22 ei-ääntä ja 6 äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liiteet 1A - 1C.

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 20 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus / 419 / 2014 Valtuustoaloite vajaakuntoisten henkilöiden veloituksettomasta paikallis- ja palveluliikenteen käytöstä Mikkelin alueella Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Leevi Piispa ym. esittivät valtuustoaloitteenaan otsikossa mainitusta asiasta seuraavaa: "Esitämme, että Mikkelin kaupunki myöntäisi vajaakuntoisille henkilöille oikeuden käyttää paikallis- ja palveluliikennettä Mikkelin kaupungin alueella veloituksetta. Esitys koskisi myös vajaakuntoisen henkilön mukana matkustavaa avustajaa/saattajaa. Tässä vajaakuntoisella henkilöllä tarkoitamme henkilöä, jolla on SHL (sosiaalihuoltolain) tai VPL (vammaispalvelulain) mukainen Mikkelin kaupungin myöntämä kuljetustukipäätös. Näin helpottaisimme niiden vajaakuntoisten henkilöiden liikkumista / asiointia, joilla on mahdollisuus käyttää paikallisliikennettä. Tällä tavalla tukisimme ihmisten omatoimista liikkuvuutta ja selviytymistä mahdollisimman pitkään kotoisissa oloissaan. Myös syrjäytymisen mukanaan tuomat ongelmat vähenisivät. Samalla kaupungille tulisi säästöä kuljetuspalveluista sillä yksittäinen matka paikallisliikenteessä maksaa 2,7 euroa ja vastaavasti MPK:n kuljetuspalvelun keskihinta toukokuussa -07 oli 18,39 euroa / matka. Allekirjoittaneet: Leevi Piispa Lasse Mertanen Eija Juuma Maire Kolimaa" Päätös: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveystoimen ja liikenneinsinöörin lausunnot.

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Mikkeli Pöytäkirja 25/2015 1 (12) Aika 27.10.2015, klo 13:00-19:39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 342 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 343 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli Kokoustiedot Aika tiistai klo 16.00 17.20 Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00 - Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 Kokoustiedot Aika 03.10.2012 Keskiviikko 3.10.2012 klo 18.00-22.30 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista Anttolanhovin kotaravintola, Hovintie 224, Anttola

Pöytäkirja/ Asialista Anttolanhovin kotaravintola, Hovintie 224, Anttola Kokoustiedot Aika torstai klo 16.00 17.30 Paikka Anttolanhovin kotaravintola, Hovintie 224, Anttola Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Satu Hasanen, jäsen Jarmo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 10 Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-15:45 Paikka Niiralan Kulma Oy, kokoushuone, Vuorikatu 11 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Asiat

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (13) Aika 15.04.2015, klo 18:00-19:20 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Kokoustiedot Aika torstai klo 16.00-17.30 Paikka Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Aika 19.01.2016, klo 18:00-19:44 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00-15.13 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 AIKA 18.11.2015 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 3 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 3 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 3 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko, heti tuotantolautakunnan kokouksen jälkeen Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y.

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kokousaika ja kokouspaikka Päättäjät xx klo 10:00 -, After Eight Varsinaiset jäsenet Jakobstads Veteraner Bertel Widjeskog, puheenjohtaja Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:45 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

369 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot

369 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot Mikkeli Pöytäkirja 27/2015 1 (14) Aika 16.11.2015, klo 15:00-17:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 365 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 366 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 19.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 15.12.2015 Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Valtuusto 8 27.01.2016 Valtuustoaloite VPL-matkojen siirtämisestä seuraavalle kaudelle

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä Mikkeli Pöytäkirja 9/2016 1 (70) Aika 14.11.2016, klo 12:00-18:38 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 129 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Pöytäkirja :07

Pöytäkirja :07 Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:50-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista 28.4.2016. Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli

Pöytäkirja/ Asialista 28.4.2016. Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Kokoustiedot Aika torstai klo 16.00-17.10 Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Valkeisen seurakuntatalolla Saihotie 1 tiistaina 24.1.2017 klo 17.00 Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Aika klo 18:00- Paikka Siivikkalan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot