Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet Väestöennuste Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat Nykytilanne Keskustan ulkopuoliset alueet Koulujen käyttämät liikuntapaikat 7 4. Erityisurheilulaitokset 8 II TAVOITTEET 1. Perusteita tavoitteiden asettelulle Väestöpohja Paikallinen liikuntakäyttäytyminen Terveys- ja kuntoliikunta kilpaurheilu 8 III LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 1. Liikunnan asema lainsäädännössä Toiminta-ajatus ja päämäärä Toiminta-ajatus Päämäärä Visio Liikuntatoimen työnjako Liikuntapalvelut Urheiluseurat ja järjestöt Strategiset tavoitteet, painopistealueet ja toimintatavat Liikuntastrategian keskeiset tavoitteet Painopistealueet liikuntapalveluiden kehittämisessä Lasten ja nuorten liikunta Terveys-, kunto- ja erityisliikunnan edistäminen Urheiluseurojen ja järjestöjen toiminnan tukeminen Koululiikunta Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito Liikuntamatkailu Hallinto Henkilöstö Tiedotus ja markkinointi Sisäinen markkinointi 21 2

3 IV TOTEUTTAMISOHJELMA Taloudelliset lähtökohdat Kylien liikuntapaikat Liikuntapaikkojen pukusuojat ja huoltorakennukset Suunnistuskartat Hiekkasärkkäin liikuntapuiston kehittäminen Hiekkasärkkäin liikunnallisten vetovoimatekijöiden kehittäminen Sisäliikuntatilat Valaistut kuntoradat/ -ladut 26 8 Jääkiekkokaukalot Uimapaikat Yleisurheilu-/pallokentät ja lähiliikuntapaikat Merenojan liikuntakeskuksen kehittäminen Veneilysatamat Erityisurheilulaitokset Yhteenveto 29 Lähteet 30 Liitteet 32 3

4 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä liikuntasuunnitelma on Kalajoen kaupungin strategiaa täydentävä kehittämisohjelma, joka toteutuessaan vahvistaa Kalajoen kaupungin vetovoimaisuutta hyvänä asuinkuntana. Tavoitteena on tuottaa asukkaille monipuolisia ja kehittäviä liikunta- ja vapaa-ajan palveluja. Liikuntapaikkasuunnitelma sovitetaan kuntasuunnitelman tavoiteosaan ja vuosittain tarkastettavaan toteuttamisosaan. Suunnitelmassa määritellään liikuntapalveluiden strategiset tavoitteet, painopistealueet ja toimintatavat. Tämän liikuntapaikkasuunnitelman avulla määritellään vuosina rakennettavat liikuntapaikat ja liikuntapaikkojen laajennus- ja kunnostustoimenpiteet. Liikuntapaikkasuunnitelman avulla tehostetaan liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvää päätöksentekoa ja julkista keskustelua. Suunnitelmalla pyritään vaikuttamaan koulujen ja päiväkotien käyttämien liikuntapaikkojen kehittämistyöhön. Haettaessa liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin avustusta veikkausvoittovaroista, valtionapuviranomainen edellyttää, että hanke on kirjattu kaupungin liikuntasuunnitelmaan, Suunnitelmalla voidaan osoittaa Kalajoen liikuntapaikkojen tarpeellisuus ja rakentamisaikataulu valtion rahoituksen saamiseksi. 4

5 KALAJOEN KAUPUNGIN LIIKUNTASUUNNITELMA I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 2. Yleistavoitteet 2.1 Väestöennuste Kalajoen kaupunki sijaitsee Pohjanlahteen laskevan Kalajoen ja Lestijoen alajuoksulla. Kaupunki on voimakkaasti kehittyvä, korkeatasoisia palveluita tuottava keskus. Kaupungin haja-asutusalue jaetaan talouskyliin, joiden kyläkeskukset yhdessä taajamien kanssa muodostavat kunnan toiminnallisen keskusverkon. Talouskyliä ovat Vasankari, Metsäkylä, Tynkä, Ala-Kääntä, Typpö-Kärkinen, Rahja, Rautio, Torvenkylä Himanka, Pahkala, Pöntiö-Ainali, Hillilä, Rautiala- Himankakylä ja kaupunkikeskus. Raution kunta on liittynyt Kalajoen kuntaan vuoden 1973 alusta. Himangan kunnasta tuli osa Kalajoen kaupunkia vuoden 2010 alusta. Kalajoen kaupungin maapinta-ala on 922,14 km 2 ja vesipinta-ala 7,17 km 2, koko pinta-ala on 929,31 km 2. Liikuntapaikkasuunnittelun ja sitä kautta liikuntapaikkojen rakentamisen tavoitteena on tyydyttää liikunnan harrastajien tarvitsema liikuntapalveluiden kysyntä. Tällöin perusliikuntapaikat nousevat keskeiseen asemaan. Liikuntaedellytysten luominen painottuu siten kohtuuhintaisten ja useita kuntalaisia palvelevien perusliikuntapaikkojen saamiseen, jotka vastaavat kalajokisten liikuntatottumuksia ja tarpeita. Kuntoliikunnan ja kilpaurheilun tarpeet pyritään yhteen sovittamaan. Oikeilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa liikuntapaikkoja jotka palvelevat kaikkia käyttäjäryhmiä. Kalajokisilla tulee olla mahdollisuus harjoittaa liikuntatoimintaa mahdollisimman tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta. Liikuntapaikkojen saavutettavuuden parantamiseksi määritellään kylien tarvitsemat liikuntapaikat. Tarve tarkastellaan tapauskohtaisesti kylien omien esitysten pohjalta. Kalajoella asui vuonna henkeä. Laaditun ennusteen mukaan väkiluvun uskotaan kasvavan lähivuosina. Oppilasennusteet osoittavat kuitenkin ikäluokkien pienenevän. 2.2 Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat Koulujen käytössä tulisi olla seuraavat liikuntapaikat: - pallokenttä (asetuksen mukaan ala-asteella tulisi olla vähintään 40 x 60 m= 2400 m 2 pallokenttä piha-alueella) 5

6 3. Perusliikuntapaikat 3.1. Nykytilanne - yleisluistelukenttä - jääkiekkokaukalo - yleisurheilun suorituspaikkoja - suunnistuskartta - hiihtolatu - kuntopolku, ulkoilutie tai muu maastopolku - sisäliikuntatila ala-asteella 10 x 20 m = 200 m 2 yläasteella ja lukiolla 14 x 24 m = 336 m 2 - riittävä varustetaso Ala-asteiden liikuntapaikkojen tulisi sijaita koulun piha-alueella tai välittömässä läheisyydessä. Yläasteen ja lukoin sekä muiden oppilaitosten enintään yhden kilometrin etäisyydellä. Kalajoen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen pääpaino kohdistuu perusliikuntapaikkoihin. Näitä ovat erilaiset maastoliikuntapaikat kesällä ja talvella sekä sisäliikuntatilat, jääalueet, pallokentät, yleisurheilualueet, uimapaikat ja virkistysalueet. Olemassa olevien liikuntapaikkojen kohdalla voidaan nykytilanne ja puutteet tiivistää seuraavasti: - Yleisurheilulle on liikuntakeskuksessa kansainväliset mitat täyttävä keskusurheilukenttä. Himangalla harjoituskentän suorituspaikat ovat kestopäällysteisiä. Kylien kentillä ja koulujen yleisurheilun suorituspaikoissa on puutteita. - Hiihdolle Kalajoelta löytyy vaihtelevat maastot Kalajoen hiihtokeskuksesta. Valaistujen hiihtolatujen verkosto on kattava. Ratojen kunto ja valaistuksen taso on kirjava. Useimmat radoista on tehty talkoilla. - Jääkiekkokaukaloita on eri puolilla kuntaa 14 kappaletta. Sivukylillä kaukaloiden kunto on vaihteleva ja vaativat peruskorjausta. Luistelualueita on jäädytetty tarpeen mukaan. - Sisäliikuntatilojen tarve/kapasiteetti ei Kalajoen ole riittävä. Salibandy ja lentopallo tarvitsevat korkeamman sarjatason kilpailutoiminnan mahdollistavan monitoimisalin. - Virallisia suunnistuskarttoja on Kalajoella 16 kappaletta. Koulujen lähimaastoista on tehty opetuskartat. Kilpailukäytössä suunnistuskartta vanhenee kolmessa vuodessa. Karttoja uudistetaan ja painetaan lisää tarpeen mukaan. - Voimailutiloja on Kalajoella riittävästi. Painin, karaten ja nyrkkeilyn harrastustilat puuttuvat. 6

7 - Tenniksen harrastusmahdollisuudet ovat kesällä tyydyttävät. Sisäkenttiä ei ole riittävästi. - Purjehdukseen ja muuhun vesiurheiluun Kalajoella on loistavat puitteet. Keskuskarin vierasvenesatama vaatii kehittämistä. - - Hiekkasärkillä sijaitsevat ratsu- ja ravitallit mahdollistaa ratsastus- ja hevosurheilun harrastamisen. - - Kuntoliikunnan, kuten pyöräilyn, hölkän ja kävelyn mahdollistavien kevyenliikenteen väyliä tarvitaan lisää. - Jäähalli täyttää jääkiekkoliiton asettaman korkeamman sarjatason edellytykset. - Kylpylä Sani-Fanin kuntouintiallas ja keilahalli sekä kuntosali, ja kylpylä moninaisine allasosastoineen tarjoaa uusia mahdollisuuksia vapaa-ajan vietolle. Liikuntapalveluyritykset tuottavat näissä tiloissa kuntosali-, aerobic- yms. virkistyspalveluita hyvinvoinnistaan huolehtiville. Palveluiden saavutettavuuteen ja asiakaskeskeiseen markkinointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Olevaan tilanteeseen palataan tarkemmin toteuttamisosassa. 3.2 Keskustan ulkopuoliset alueet Liikuntaedellytysten luominen harvaan asutulle maaseutualueelle on ongelmallista. Sivukylien liikuntapaikoille on tunnusomaista seuraavat seikat: - liikuntapaikkoja on vähän ja tarjonta yksipuolista, - etäisyydet liikuntapaikoille ovat pitkät, - monet liikuntapaikat ovat pahasti rappeutuneita, - varsinaisia sisäliikuntatiloja ei ole Käännässä, Pitkäsenkylällä ja Kärkisissä. Vasankarissa ja Rautiossa nuorisoseurojen talot toimivat kyläläisten sisäliikuntatilana. 3.3 Koulujen käyttämät liikuntapaikat Koululaiset muodostavat huomattavan liikuntapaikkojen käyttäjäryhmän. Koulujen lähistölle sijoittuvat liikuntapaikat ovat siten tehokkaassa päiväkäytössä. Koulujen liikuntapaikoista voidaan todeta seuraavaa: - keskustaajamassa sijaitsevilla kouluilla on sisäliikuntatilat. Tyngän Aluekoulun valmistuttua Tyngän lähialuetta sisäliikuntatarpeita palvelee uusi liikuntasali. Rahjan koululla on asianmukainen liikuntasali. Muilla kouluilla sisäliikuntatiloina käytetään luokkahuoneita. - Kaikilla kouluilla on pallokenttä ja luistelualue tai jääkiekkokaukalo. - Yleisurheilun suorituspaikat ovat puutteelliset muilla paitsi keskustaajamassa sijaitsevilla kouluilla. 7

8 - hiihtoladut sijaitsevat moniin kouluihin nähden liian kaukana. - Koulujen lähiympäristöön tehdään välituntilatuja. 4. Erityisurheilulaitokset II TAVOITTEET Kalajoella on erityisurheilulaitoksia seuraavasti: - ampumarata - ratsastuskenttä/ravitalli/maneesi - maauimala - keilahalli - jokamiesluokan autourheilurata - jäähalli - kylpylä/uimahalli - golfpuisto par 73, 18 reikää ja par 3 harjoituskenttä 9 reikää - haulikkoampumarata Hillilässä - kivääriampumarata Pahkalassa - ampumahiihtoalue Pernussa - Rantakallan uimahalli ja uima-allas 1 Perusteita tavoitteiden asettelulle 1.1. Väestöpohja Kalajoella valtakunnallisia suosituksia siitä, minkä suuruisille väestöpohjille liikuntapaikkoja tulisi rakentaa, ei voida käyttää. Kylien liikuntapaikkatarvetta tarkastellaan tapauskohtaisesti, kylien antamien esitysten pohjalta Paikallinen liikuntakäyttäytyminen Kalajoen kaupungin väestöstä 20 % harrastaa aktiivisesti liikuntaa. Kilpaurheilun harrastajia on noin 5 %. Noin puolet Kalajoen väestöstä kuuluu johonkin urheiluseuraan. Urheiluseuraan kuuluvien määrä on arvioitu seurojen ilmoittamien jäsenmäärien pohjalta. Seurojen ilmoittamissa luvuissa on päällekkäisyyttä, saman henkilön kuuluessa samanaikaisesti useampaan urheiluseuraan. Liikuntaharrastuksen yleisimpiä motiiveja ovat fyysisen ja psyykkisen suorituskyvyn paraneminen, liikunnan terveysvaikutukset, luonnon kokeminen ja virkistävät elämykset. Yleinen käsitys on, että liikuntaharrastuksen painopiste tulee entistä enemmän siirtymään yksinkertaisiin ulkoliikuntamuotoihin ja yhdessäolon mahdollistaviin monitoimikeskuksiin Terveys- ja kuntoliikunta - kilpaurheilu Liikuntapaikkojen rakentamisessa ei voida vetää rajaa kilpaurheilua ja terveys- ja kuntoliikuntaa palvelevien liikuntapaikkojen välille. Kilpaurheilu vaatii teknisesti korkeatasoisia harjoitus- ja kilpailutiloja. Kuntoliikuntaa voidaan harrastaa vaatimattomissakin olosuhteissa. Kilpaurheilu on liikuntakulttuurin keskeinen osaalue ja sillä voidaan katsoa olevan tärkeä terveys- ja kuntoliikuntaa aktivoiva vaikutus. 8

9 Liikuntapaikkarakentamisessa on pyrittävä ratkaisuihin, joissa terveysliikuntaa ja kilpaurheilua voidaan harjoittaa samoilla liikuntapaikoilla. Harrastetuimpia perusliikuntamuotoja ovat: - useimmat palloilulajit - lenkkeily, kävely, suunnistus - kuntovoimistelu - uinti - maastohiihto - luistelu - liikuntaleikit Tällöin perusliikuntapaikkoja ovat: - pallokentät pesä-, jalkapalloa yms. varten - jääkiekkokaukalot ja luistelualueet - yleisurheilun suorituspaikat - valaistut kuntoreitit, kuntopolut, ja -ladut - sisäliikuntatilat palloilua, kuntovoimistelua ja voimailua varten - uimahalli, joka on selvimmin kaikkia väestöryhmiä palveleva liikuntapaikka - leikkialueet ja -puistot 9

10 III LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 1 Liikunnan asema lainsäädännössä Suomen perustuslain 16 :ssä säädetään sivistyksellisistä perusoikeuksista. Pykälän toisessa momentissa todetaan, että: Julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varallisuuden sitä estämättä. Lain velvoitteet kohdistuvat julkiseen valtaan eli paikallistasolla kuntiin. Liikunnan edellytykset ovat siis osa kansalaisille Suomen perustuslaissa säädetyistä sivistyksellisistä perusoikeuksista. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan: Julkisen vallan toimet, joilla edistetään yksilön mahdollisuuksia kehittää itseään liittyvät paitsi opetukseen myös esimerkiksi tiedon hankintaan, tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan, taiteesta nauttimiseen sekä liikunnan ja muun ruumiinkulttuurin harjoittamiseen. Kuntalain (1995/365.) mukaan kunnat pyrkivät edistämään asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvointi on käsite, jonka merkitys kuntalaisille on yksilöllinen. Tutkimusten mukaan liikunta on selkeästi yhteydessä ihmisten työkykyyn, terveyteen ja sitä kautta myös koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Monet suomalaisten kansansairaudet kytkeytyvät tutkimusten mukaan monin eri tavoin liikunnan puutteeseen. Liikunta on hyvinvointipolitiikan väline ja sillä on merkittävä rooli kuntalaisten työkyvyn ja terveyden ylläpidossa. Uusi liikuntalaki (1054/1998.) tuli voimaan vuoden 1999 alusta. Uudella liikuntalailla ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetulla lailla turvataan liikunnan rahoitus julkisista varoista. Liikuntatoiminnan edistämisen rinnalle on nostettu liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset, kuten terveydelliset vaikutukset sekä liikunnan merkitys lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle. Liikunnan merkitys lasten ja nuorten kasvatuksessa ja kehityksessä, kansalaisten terveyden, henkisen hyvinvoinnin ja työkykyisyyden edistäjänä on kiistaton. Liikuntatoimen näkökulmasta liikuntalaki on puitelaki, joka ei oleellisesti puutu toiminnan sisältöön mutta antaa toiminnalle suuntaviivat. Laki antaa puitteet toiminnan kehittämiselle ja on riittävän väljä antaen toimintavapauden. Liikunta on merkittävä osa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Edellytyksiä paikallistason yhteistyölle parannetaan sosiaali-, terveys-, koulu- ja nuorisotoimen sekä eri kansalaisjärjestöjen ja seurojen välillä. Liikuntalain työnjakopykälä, yleisten edellytysten luominen on kunnan ja valtion tehtävänä sekä liikunnan järjestäminen pääasiassa järjestöjen tehtävä. Kunnan tehtävänä on uuden lain mukaan vastata liikuntatoimen johtamisesta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta paikallistasolla. Kunnat luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. (Liikuntalaki 1954/1998.) Kunnat kantavat päävastuun liikuntapaikkarakentamisesta, paikallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä, kansalaistoiminnan tukemisesta, terveysliikunnan kehittämisestä sekä liikunnan järjestämisestä erityisryhmille. 10

11 2. Toiminta-ajatus ja päämäärä 2.1. Toiminta-ajatus 2.2. Päämäärä 2.3 Visio 2019 Kalajoen kaupungin tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti kaupunkilaisten liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja ohjata kaupunkilaisia tarkoituksenmukaisiin ja terveisiin vapaa-ajan harrastuksiin. Keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia liikuntatoimen suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Lautakunta toimii urheiluseurojen ja eri järjestöjen sekä niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä luoden mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset joko kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua harrastamiselle. Kalajoen kaupungin liikuntapoliittisena päämääränä on luoda sellaiset liikuntaedellytykset, joiden vallitessa kuntalaisella on ikään, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta mahdollisuus liikunnan harrastamiseen lähiympäristössä, taipumustensa ja tarpeittensa mukaisin ehdoin. Kalajoella harjoitettavan liikuntatoiminnan tukeminen kohdistuu nuoriso- ja liikuntakasvatustyötä tekevien urheiluseurojen ja -järjestöjen tukemiseen. Kalajoen kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa tiiviissä yhteistyössä liikunnan eri toimijatahojen kanssa mahdollisuudet monipuolisiin ihmistä kehittäviin kunto- ja terveysliikunnan- sekä kilpa- ja huippu-urheilun mahdollistaviin liikuntapalveluihin. Kalajoella käytetään tehokkaasti hyväksi kaupungin ja urheiluseurojen sekä -järjestöjen välisen kumppanuuden ja yhteistyön mahdollisuudet liikuntapalveluiden tuottamisessa. Väestön liikunnallinen aktiivisuus on kasvanut. Liikuntapalveluissa perheliikunta, elämysten tarjoaminen, luonnon kokeminen ja sen liikunnallinen hyödyntäminen on lisääntynyt. Terveysliikunnan merkitys ennaltaehkäisevänä terveyden ylläpitäjänä on ymmärretty. Liikuntapalveluista on muodostunut suomalaisia kansansairauksia ennalta ehkäisevää, niiden oireita lievittävää, työ- ja toimintakykyisyyttä sekä elämän laatua edistävää kansalaistoimintaa. Matkailuelinkeinossa liikunnasta on tullut merkittävä työllistäjä. Liikuntapalvelut lisäävät kylien elinvoimaisuutta. Virikkeellinen ympäristö yhdessä monipuolisten liikuntapalveluiden kanssa, joissa korostuvat ajan henki ja alueen omaleimaisuus on kaupungin yksi merkittävimmistä vetovoimatekijöistä. 3. Liikuntatoimen työnjako 3.1. Liikuntapalvelut Kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda perusedellytykset kaupungissa harjoitettavalle liikuntatoiminnalle. - Toimialan keskeisiä tehtäviä ovat: Liikuntaedellytysten kehittäminen, suunnittelu ja koordinointi, - kunnallisten liikuntapaikkojen kalustaminen, käyttövuorojen jako ja käytön 11

12 valvonta, - urheiluseurojen ja järjestöjen toiminnan tukeminen Lisäksi järjestetään: - koulutus- ja ohjaustoimintaa - kunto- ja terveysliikuntaa - maakuntaviestiin valmistautuminen ja organisointi - terveys- ja kuntoliikunta sekä puulaakitoiminta yhteistyössä seurojen kanssa - liikuntatoimintaa erityisryhmille, kuten vammaisille, vanhuksille yms. väestöryhmille joille urheiluseurat eivät tarjoa palvelujaan - leirit, retket, valistus- ja palkitsemistilaisuudet - kilpailutoimintaa nuorille - uimaopetusta - yhteistyö koululiikunnan kanssa 3.2. Urheiluseurat ja järjestöt Urheiluseurat huolehtivat harjoitus- ja kilpailutoiminnan järjestämisestä. Urheilun lajiliittojen- ja aluejärjestön tehtävänä on seuratoiminnan kehittäminen ja koulutus. Varainhankinta: Urheiluseurat ja järjestöt hankkivat toimintavaroistaan 90 % omatoimisesti. Kunnan jakama toiminta-avustus tulisi säilyttää sillä tasolla, että seurat voivat säilyttää toiminnan määrän ja laadun kohtuullisena taloudellisista vaikeuksista huolimatta. Toimintavaroja saadaan mm. seuraavasti Jäsenmaksut, keräykset, julkaisut, arpajaiset, myyjäiset, huvitoiminta, bingo, Juhannusjuhlat, kierrätystoiminta: romu, paperi, pullot, pääsylipputulot, kioski- ja kilpailutoiminta Harjoitus- ja valmennustoiminta Valmennus- ja ohjaustilaisuudet, urheilukoulutoiminta, leirit, retket Koulutustoiminta Järjestökoulutus, valmentaja- ja tuomarikoulutus Virkistystoiminta Palkitsemis- ja muistamistilaisuudet, juhlapäivät, kuntotapahtumat Kilpailutoimintaa järjestetään Kalajoella seuraavissa lajeissa: Ammunta, ampumahiihto, auto- ja moottoriurheilu, golf, hiihto, hirvenhiihto, jalkapallo, jousiammunta, judo, jääkiekko, jalkapallo, keilailu, koripallo, laskuvarjohyppy, liitovarjo. lentopallo, lumilautailu, nyrkkeily, paini, painonnosto, pesäpallo, purjehdus, purjekelkkailu, -purjelautailu, pyöräily, ratsastus, salibandy, suunnistus, sulkapallo, tennisuinti, tikanheitto, voimannosto, voimistelu, yleisurheilu, Lisäksi harrastettavia lajeja ovat: squash, pöytätennis, vesihiihto, karate, kehonrakennus,, luistelu, aerobic, taekwondo Han Moo Do, Kuntoliikuntajärjestönä toimii Kalajoen Latu ja Himangan Gotlet Club. 12

13 4 STRATEGISET TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA TOIMINTATAVAT 4.1 Liikuntastrategian keskeiset tavoitteet Kalajoen kaupungin liikuntastrategian keskeiset kehittämistavoitteet ovat seuraavat: - Liikunta tunnustetaan yleisesti tärkeäksi kaupunkilaisten terveyden ylläpitäjäksi ja hyvinvoinnin resurssiksi sekä osaksi kaupungin strategiaa. - Innostaa ja opettaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan ja sen omaksumiseen. - Aktivoidaan terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia aikuisia ja ikääntyvää väestöä sopivan liikunnan pariin. - Luodaan paremmat mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen koko kaupungin alueella. - Erityisliikunnan toimintaedellytysten parantaminen ja toiminnan lisääminen. - Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen liikunnan parissa toimivien tahojen kanssa. - Väestön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. - Luontoliikuntaedellytysten parantaminen. - Liikuntamatkailuedellytysten parantaminen. - Luodaan ihmisen eliniän kestävä liikunnallinen toimintaohjelma, jonka avulla väestö pidetään hyvässä kunnossa lapsesta vanhuuteen. Päävastuu määräytyy eri osa-alueilla seuraavasti: - Kaupunki kantaa päävastuun paikallistasolla yleisten edellytysten luomisesta eli liikuntapaikkojen ja -alueiden sekä reittien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä käytön järjestämisestä. - Kaupunki vastaa maa-alueiden varaamisesta ulkoilua, retkeilyä sekä muuta luontoliikuntaa varten. - Terveysliikunnan ja erityisryhmien liikunnan johtamisesta, tiedottamisesta ja koulutuksesta päävastuun kantaa kaupungin liikuntapalvelut. - Urheiluseurat, urheilun parissa toimivat eri tahot, yhdistykset, työpaikat ja yksityiset liikuntapalveluiden tuottajat vastaavat pääasiassa toiminnan järjestämisestä. 4.2 Liikuntapalveluiden kehittämisen painopistealueet 1. Lasten ja nuorten liikunta 2. Terveys- kunto- ja erityisliikunnan edistäminen 3. Urheiluseurojen ja -järjestöjen toiminnan tukeminen 4. Koululiikunta 5. Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito 6. Liikuntamatkailu Painopistealueiden valintaa perustellaan sillä, että liikunnan harrastusmahdollisuudet on tarjottava jokaiselle kuntalaiselle. Liikuntapaikkojenja -alueiden verkosto on pidettävä hyvässä kunnossa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on yksi suurimpia tulevaisuuden haasteita. 13

14 4.2.1 Lasten ja nuorten liikunta Kodin vaikutus lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden herättäjänä ja ylläpitäjänä on merkittävä. Kodilla ja toveripiirin vaikutuksella on merkitystä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen. Lapsuuden myönteiset liikuntakokemukset luovat pohjaa elinikäiselle liikunnanharrastamiselle. Sekä koululiikunta että nuorisourheilu voivat parhaimmillaan antaa liikuntataitojen lisäksi eväitä terveen itsetunnon sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Lasten ja nuorten terveyttä edistävä liikunta koostuu päivittäisestä liikunnan harjoittamisesta. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee liikkua terveytensä kannalta vähintään yli tunti joka päivä. Riittävän liikuntamäärän saamiseksi täytyy lähiympäristön tarjota lapsille ja nuorille monipuolisia mahdollisuuksia turvalliseen liikkumiseen ja liikuntaan. Toiminnallisesti on pystyttävä vaikuttamaan kaikkiin, pääosin lapset ja nuoret tavoittavien järjestelmien kuten päivähoidon, koulun, iltapäivätoiminnan ja harrastustoiminnan samoin kuin perheiden toimintakäytäntöihin. Kehittämistavoitteet lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi - Liikunta on luonteva osa lapsen elämää, lapsi on kiinnostunut liikunnasta. - Mielihyvän ja ilon kokeminen liikunnan keinoin. - Tavoitteena on, että kotona, päiväkodeissa ja kouluissa luodaan tiedot, taidot ja asenteet läpi elämän jatkuvalle liikunnan harrastamiselle. - Suunnitellaan ja rakennetaan päiväkotien ja koulujen pihat liikunnallisesti virikkeellisiksi. - Tuetaan urheiluseuroja eri lajien lapsille ja nuorille suunnattua urheilukoulu- ja harjoitustoimintaa sekä valmentaja-/ohjaajakoulutusta. - Uinninopetuksen järjestäminen ja organisointi alle kouluikäisille yhteistyössä paikallisen uimaseuran tai muun toimijan kanssa. Yhteistyötahot: Lasten vanhemmat, päiväkodit, esikoulut, iltapäiväkerhot, seurakuntien päiväkerhot, urheiluseurat, koulut, kylätoimikunnat, kouluterveydenhuolto, kunnan muut hallintokunnat Terveys- kunto- ja erityisliikunnan edistäminen Liikunta edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Työelämässä liikunnan terveysvaikutukset merkitsevät sairaspoissaolojen ja ennenaikaisen työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemistä sekä työn tehokkuuden lisääntymistä. Aikuisten liikuntatoiminnan tavoitteena on säilyttää fyysinen suorituskyky mahdollisimman hyvänä. Säännöllinen ja kohtuullinen liikunta ennaltaehkäisee useita sairauksia. Liikunnalla on merkitystä tuki- ja liikuntaelin sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Liikunta tukee luuston, lihaksiston ja nivelten kehitystä ja auttaa säilyttämään tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa ikääntyessä. Liikunta edistää 14

15 psyykkistä hyvinvointia mm. kohottamalla mielialaa ja vähentämällä stressiä. Aikuisväestölle liikunnan tulee olla helposti saavutettavissa, jokapäiväiseen elämään liittyvää toimintaa, jossa korostuvat ilo, virkistys ja yhdessäolo. Kaiken ikäiset ihmiset sekä miehet että naiset hyötyvät säännöllisestä, fyysisestä aktiivisuudesta. Merkittäviä terveysvaikutuksia saadaan, kun esimerkiksi kävellään puoli tuntia, juostaan 15 minuuttia tai pelataan 45 minuuttia lentopalloa useimpina viikonpäivinä. Terveysvaikutukset ovat suuremmat silloin, kun fyysisen aktiivisuuden määrä kasvaa. Fyysinen aktiivisuus vähentää ennenaikaista kuolleisuutta, sepelvaltimotaudin, kohonneen verenpaineen, paksunsuolen syövän ja aikuisiän diabeteksen esiintymistä. Liikuntaa sisältävästä kuntoutuksesta hyötyvät myös astmaa, nivelreumaa, keuhkoahtaumatautia ja muita hengityselinsairauksia potevat. Sosiaali- ja Terveysministeriö yhdessä Opetusministeriön kanssa on antanut kunnille hyviä ohjeita terveysliikunnan järjestämisestä paikallistasolla. Terveyttä edistävä liikunta määritellään siten, että se on usein toistuvaa, jatkuu säännöllisenä ja on määrältään ja kuormittavuudeltaan riittävää. Terveysliikuntaliikunta vastaa toteuttajansa kuntoa, taitoa ja motivaatiota eikä sisällä vammautumisen tai sairastumisen vaaraa. Terveyden kannalta säännöllinen fyysisen aktiivisuuden edistäminen on tärkeää koko väestölle kaikissa elämän vaiheissa. Kalajoella voidaan järjestää lukuisa määrä eri väestöryhmien terveysliikuntaa edistäviä palveluja. Palveluiden tarvetta korostaa väestön ikääntyminen ja siitä johtuvat terveyden ja toimintakyvyn ongelmat. Erityisesti on pyrittävä tukemaan niitä, jotka eivät harrasta liikuntaa säännöllisesti tai lainkaan. Urheiluseuroille tehty kyselytutkimus osoittaa, että terveysliikunnan lisääminen on mahdollista ja suotavaa, sillä väestön asenteet terveysliikuntaa kohtaan ovat myönteiset. Työikäisistä valtaosa pitää liikunnan puutetta pahimpana sairastavuuden syynä. Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Liikunnan puutteesta johtuvat monet terveyden ja toimintakyvyn ongelmat. Terveysliikunta ei edellytä kalliita suorituspaikkoja, tiloja, rakenteita eikä erityisiä taitoja tai varusteita. Varttuneelle väelle liikunnalla on vireyttä ja elinvoimaa antava vaikutus. Vanhusten huollossa on kiinnitettävä erityistä huomiota seniori-ikäisten tarvitsemiin liikuntapalveluihin ja huomioitava ne tarkoituksenmukaisella tavalla. Liikunta oikein harjoitettuna edistää terveyttä ja toimintakykyisyyttä sekä vähentää terveys- ja sosiaalipalvelujen tarvetta. Tavoitteet terveys- kunto- ja erityisliikunnan edistämiseksi Kalajoen kaupungin terveys- ja kuntoliikunnan harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Erityisryhmien liikunnan edellytyksissä on kuitenkin paljon kehitettävää. Liikunnan harrastuksella erityisryhmiin kuuluvien kannalta katsottuna on elämisen laatua parantava vaikutus. Liikunnan avulla saavutettava ilo, virkistys ja hyvä kunto on elämisen laatuun vaikuttavia tekijöitä. 15

16 - Tavoitteena on saada terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja täysin passiiviset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. - Erityisryhmien liikuntatoiminnan tavoitteena on turvata kaikille erityisryhmiin kuuluville henkilöille mahdollisuus käyttää esteettömiä, turvallisia ja liikkumaan houkuttelevia liikuntapaikkoja perusliikuntaa kaikkina vuodenaikoina. - Aktivoidaan väestöä terveysliikunnan pariin kehittämällä toiminnan sisältöjä, yhteistoimintaverkostoja, tapahtumia ja kuntokampanjoita. - Järjestetään yhteistyössä aluejärjestöjen tai muiden koulutusyksikköjen kanssa kunto- ja terveysliikuntaan kehittävää koulutusta eri kohderyhmille, kuten vertaisohjaajille, kylätoimikuntien ja työyhteisöjen liikunnan yhdyshenkilöille ja ohjaajille ja terveyskasvatuksen yhdyshenkilöille. - Lisätä ja monipuolistaa kaupungin tarjoamia erityisryhmien ohjauspalveluita. - Erityis- ja soveltavan liikunnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä vammaisjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. - Luodaan liikunnan yhdyshenkilöistä, ohjaajista ja asiantuntijoista ajan tasalla oleva kuntakohtainen tietopankki. - Aktivoidaan urheiluseuroja ja -eri kansalaisjärjestöjä tuotteistamaan liikuntaohjelmia ja tapahtumia erityisesti liikuntaa vähän tai ei lainkaan harrastaneita varten. - Käynnistetään työterveyshuollon ja yritysten kanssa neuvottelut liikuntaohjelmien saamiseksi osaksi yritysten Tyky- toimintaa. - Laaditaan vuosittain Terveys- ja kuntoliikunnan toimintakalenterit, jotka toimitetaan terveys- ja sosiaalitoimen palveluyksiköihin. - Edistetään perhe- ja työyhteisöjen, taloyhtiöiden ja kyläyhteisöjen pienryhmäliikuntaa. Yhteistyötahot: Urheiluseurat, kyläyhdistykset, kansalaisopisto, terveys-, sosiaali-, tekniset - ja liikuntapalvelut, työpaikkaliikunta, kotihoito, eläkeläisjärjestöt ja - yhdistykset, vammaisjärjestöt, palvelutalot ja hoitolaitokset Urheiluseurojen ja -järjestöjen toiminnan tukeminen Urheiluseurat vastaavat harjoitus- ja kilpailutoiminnan järjestämisestä. Kilpaurheilu tarjoaa suurelle joukolle suomalaisia merkittävää elämän sisältöä. Valtaosa kilpailutoiminnasta on harrastusluontoista toimintaa. Kilpailu ja kisailu antavat elämään sisältöä eri ikävaiheissa: lasten urheilukoulussa, koululiikunnassa, työpaikkojen haasteturnauksissa ja veteraaniurheilussa. Kilpaurheiluharrastuksessa on mukana satoja tuhansia vapaa-ehtoisia urheilijan lähipiiriin kuuluvia. Liikuntaseuroissa toimii lajiliittojen ilmoituksen mukaan noin ohjaaja ja valmentajaa. Kaupungin tehtävänä on tukea urheiluseuratoimintaa ja ylläpitää kannustavaa avustuspolitiikkaa. Sivistyslautakunta päättävät niiden määrärahojen jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu urheiluseurojen harjoittaman liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustussääntö urheiluseurojen ja järjestöjen tukemiselle Kalajoen kaupunki myöntää urheiluseuroille toiminta-avustusta seuraavin perustein: 16

17 Avustus myönnetään rekisteröidylle paikalliselle urheiluseuralle, joka kuuluu jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, joka on liikuntalain 18 :n ja liikunta-asetuksen 4 :n perusteella hyväksytty liikuntalain nojalla oikeutetuksi saamaan valtion avustusta tai sellaiselle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta sääntöjen mukaisesti on pääasiassa liikuntaa. Opetusministeriö pitää luetteloa tässä tarkoitetuista valtakunnallisista liikuntajärjestöistä. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota urheiluseuran avustuksen tarpeeseen, toiminnan määrään, laatuun sekä sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Avustettava toiminta on ollut liikuntatoimintaa. (Liikunta-asetus 1054/1998.) Kaupungin urheiluseura ja -järjestö avustukset jaetaan ottaen huomioon kaikki avustuskriteerit. Sivistyslautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksen kunnassa toimiville rekisteröidyille liikuntajärjestöille. Urheiluseuroille ja -järjestöille myönnettävien avustusten on kohdistuttava seurojen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen jakoperusteet: Avustuksen tarve - seuran taloudellinen tila - muualta saatavissa oleva tuki - liike- ja ammattimaisen urheilutoiminnan osuus Toiminnan määrä - jäsenmäärä - toimipisteiden lukumäärä ja alueellinen jakauma - osanotto järjestettyihin liikuntatilaisuuksiin - junioritoiminnan määrä Toiminnan laatu ja laajuus - toiminnan monipuolisuus - missä määrin toimintaan liittyy koulutusta Toiminnan yhteiskunnallinen merkitys - työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla, toiminta laajojen kansanjoukkojen liikuntapalvelusten ja -tilaisuuksien järjestäjänä, johon liittyy yleinen tiedotus- ja valistustoiminta - toiminnan tärkeys joillekin väestöryhmille, ottaen huomioon myös erilaiset yhteiskunnallisen näkemykset - toiminnan tärkeys tietyille kunnan osa-alueille Koululiikunta Uudelle seuralle ei myönnetä yleisavustusta ilman erityistä syytä ennen kuin sen on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan. Avustus myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty annetussa määräajassa. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää tämän määräajan jälkeen. (Liikunta-asetus 1054/1998.) Peruskoulun liikuntakasvatustavoitteena on kehittää liikunnallisesti valveutuneita yksilöitä, joilla on tietoa ja itseluottamusta nauttia elinikäisestä terveyttä edistävästä 17

18 liikunnasta; harrastaa säännöllisesti liikunta; saavuttaa ja pitää yllä sellaista fyysistä kuntoa, joka edistää terveyttä; toimii vastuullisesti ja muut huomioiden liikuntatunneilla sekä arvostaa liikuntaa terveyden, myönteisten kokemusten, haasteiden, itseilmaisun ja sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tuottajana. Uusimpien kansainvälisten suositusten mukaan koululaisten tulisi liikkua vähintään tunti päivässä kohtalaisella teholla. Tunnin päivittäinen aktiivisuus on vähimmäismäärä liikunnan terveyshyötyjen saavuttamiseksi. Tutkimukset osoittavat, että nuoruusiän liikunta-aktiivisuudella on yhteys lasten koulumenestykseen. Samanaikaisesti, kun liikunnan yhteys terveyteen tiedostetaan, osoittavat tutkimukset, että lasten ja nuorten fyysisessä aktiivisuudessa on tapahtunut muutoksia. Erityisen haasteen koululiikunnalle asettaa se, että suuri joukko lapsista ja nuorista liikkuu vapaa-ajalla hyvin vähän. Suomessa 20 % nuorista ei harrasta liikuntaa lainkaan. Opetushallituksen tutkimuksessa terveyden kannalta riittävästi liikkuvia oli noin 50 % pojista ja alle 40 % tytöistä. Koulun liikuntatunnit olivat ainoa säännöllinen tilanne liikkua 17 prosentille pojista ja 21 prosentille tytöistä. Koulua pidetään hyvänä paikkana vaikuttaa oppilaiden terveyskäyttäytymiseen. Käyttäytymistä ei voida säädellä lainsäädännöllä, mutta ympäristö voidaan muokata sellaiseksi, että se edistää lasten ja nuorten liikkumista ja terveellisiä ravintotottumuksia. Välituntiliikunnan edellytyksiä on kehitettävä. Monissa kouluissa oppilaiden ei tarvitse mennä ulos välituntien aikana. Vietettäessä välitunnit tunkkaisilla käytävillä, saattavat oppilaat olla tunnilla väsyneitä. Sitä vastoin ulkona vietetty välitunti virkistää ja auttaa jaksamaan seuraavalla tunnilla. Koululiikunnan viikkotuntimäärä on riittämätön peruskoulun ala- ja yläasteella. Lapset, jotka eivät ole seuratoiminnassa mukana, voi koulussa tapahtuva liikunta olla ainoa viikoittainen liikunta-annos. Liikunta voidaan ottaa soveltaen mukaan esim. biologian- tai ympäristöopin tunneille ja luontoretkille. Koululiikunnan liikuntakasvatustyön tavoitteena on luoda tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet läpi elämän jatkuvalle liikunnan harrastamiselle. Oppilaat viettävät noin viisi tuntia viikossa välitunnilla, mikä on suurempi tuntimäärä kuin millään yksittäisellä oppiaineella. Liikkumaan innostava koulupiha lisää oppilaan päivittäistä liikkumista ja sitä kautta terveyttä merkittävästi. Tavoitteet koululiikuntaan - Rakennetaan koulujen pihoista monipuolisia lähiliikuntapaikkoja. - Kehitetään virikkeellistä välituntiliikuntaa: olosuhteet ja sisältö. - Koulujen hyötyliikunnan edistäminen; kaavoituksen ja tielaitoksen suuntaan toimitaan aktiivisesti turvallisten kulku- ja reittiyhteyksien saamiseksi. - Koulujen terveyskasvatuksessa korostetaan liikunnan terveysvaikutuksia. - Koulujen opetussuunnitelmiin luonto- ja elämysliikuntaa: liikuntapalvelut tukee asiantuntija-avun hankkimisessa ja materiaali- ja kalustovuokrauksessa sekä avustavat elämysliikuntatapahtumien toteutuksessa. - Kouluilla liikunnan teemaviikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään apuna liikuntatoimen ja liikuntajärjestöjen asiantuntemusta. 18

19 - Koululiikuntaedellytysten kehittäminen koulun paikalliset olosuhteet huomioiden. - hiihtomaa tai vastaava jokaiselle koululle - luontopolku, jonka koulut itse toteuttavat - välituntiladut ja yhteydet muuhun latuverkostoon. Yhteistyötahot: Koulut, urheiluseurat, kyläyhdistykset, kuntien sivistys- liikunta- nuoriso- ja tekniset palvelut Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito Liikuntapaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomio kaikkien kuntalaisten tarpeet. Rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota lähi- ja arkiliikuntapaikkojen luomiseen, nykyisten laitosten kunnossapitoon, ulkoilutyyppisen liikunnan kehittämiseen ja suomalaisen luonnon hyväksikäyttöön. Liikuntapaikkojen tulee sijaita väestön asuinpiirissä tai ainakin sitä lähellä. Terveysliikunta on liikuntapolitiikan keskeisin tekijä 2000-luvulla, mikä vaikuttaa myös liikuntapaikkojen rakentamisfilosofiaan. Liikuntaa palvelevat sisä- ja ulkoliikuntatilat on suunniteltava niin, että ne muodostavat tehokkaasti koululiikuntaa ja kunnan yleistä liikunta- ja vapaa-ajanharrastustoimintaa palvelevan kokonaisuuden. Liikunta- ja vapaa-aikatilojen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava kunnan eri osa-alueiden toiveet ja käyttäjäryhmien asettamat erityistavoitteet. Vapaa-ajan lisääntymisen myötä on terveys- ja kuntoliikuntaharrastus voimakkaasti lisääntymässä. Tämän seurauksena liikunta- ja vapaa-ajan käyttöön soveltuvat ulkoilu- ja virkistysalueet tulisi suunnitellusti saattaa kuntalaisten käyttöön. Kaavoituksessa on huomioitava kuntalaisten tarvitsemat vapaa-ajan viettoon, ulkoiluun, liikuntaan, retkeilyyn ja yleiseen virkistäytymiseen soveltuvat alueet. Maankäytön suunnittelussa on huomioitava liikunta- ja vapaa-ajan harrastusten tarvitsemat aluevaraukset kuten: kenttäalueet, puru- ja kuntoradat, uimarannat ja alueet, ulkoilureitit, leikkikentät, leiri- ja retkeilyalueet, monitoimitilat ja luonnonpuistot. Luonnon tarjoamat erityisolosuhteet hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Maanrakennustöistä tuleva jätemaa hyödynnetään leikkikenttien ja mäkien rakentamisessa. Liikuntapaikkarakentamisessa hyödynnetään valtion avustukset ja lainat tarkoituksenmukaisella tavalla. Liikuntapaikkarakentamisen tavoitteet ja toimenpiteet - Lähiliikuntapaikkojen/koulupihojen kunnostaminen ja rakentaminen. - Suurten liikuntapaikkahankkeitten, joilla on merkitystä koko alueen liikunta ja vapaa-ajan harrastustoiminnalle sekä kokous- messu-, viihdekonsertti- ja liikuntamatkailutoiminnalle, olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa alueellisena yhteistyöhankkeena. 19

20 - Vaellusreittien ja luontoliikuntamahdollisuuksien kehittämiseksi yhteen sovitetaan alueelliset reittisuunnitelmat moottorikelkkailu-, mönkijä-, ratsastus- ja maastopyöräily- sekä vaellus- ja hiihtoreiteistä Liikuntamatkailu Yhteistyötahot: Liikunnasta vastaavat kaupungin palvelualat, urheiluseurat ja - aluejärjestöt, lääninhallitus, opetusministeriö, ympäristökeskus, TE-keskus Matkailijoille tarjottavat ohjelmapalvelut ovat tärkeä vetovoimatekijä Kalajoen matkailussa kysynnän kohdistuessa toiminnallisiin ja elämyksellisiin tuotekokonaisuuksiin. Ohjelmapalvelut ovat liittyneet pääasiassa vapaa-ajan matkailuun, mutta rajapinta työ- ja vapaa-ajan matkailun ohjelmakysynnässä on hämärtynyt. Kokous- ja kongressimatkailuun, kannusteluonteisiin ja työkykyä ylläpitäviin virkistys-matkoihin liittyy usein osana tuotteistetut ohjelmapalvelut. Liikuntamatkailun ohjelmapalvelujen tuottaminen ja markkinointi keskittyy pääasiassa Hiekkasärkille. Matkailun ohjelmapalvelut määritellään matkailutuotteeseen liittyväksi aktiviteetiksi, joka muodostaa matkan toiminnallisen osan. Ohjelmapalvelut ovat luontoon liittyviä ohjattuja aktiviteettejä, kuten moottorikelkkasafarit, vaellus- ja hiihtoretket. Ohjelmapalveluina nähdään myös harrastus- ja virkistyspalvelut (lavatanssit), huvipuistot, (Juku Park) kilpailutapahtumat (Beach-futis SM-turnaus) sekä kulttuuri ja taidetapahtumat (kesäteatteri). Liikuntamatkailussa on kyse vapaa-ajan matkailijoista, joiden motiivina on osallistuminen liikunnalliseen aktiviteettiin tai näiden seuraamiseen. Talvella maastoliikunta-aktiviteetit ovat Kalajoella selvässä kasvussa. Golfkenttiä on Suomessa jo toista sataa ja aktiivipelaajien määrä on yli Lajin kasvu alueella on ollut koko vuosituhannen vaihteen hyvä, mutta viime vuosina hidastunut hieman. Golfiin liittyvät kerrannaisvaikutukset ovat merkittävästi suuremmat kuin itse golftoiminnasta saatavat green fee -tulo. Golf on selkeästi tuote, joka tukee Kalajoen liikuntamatkailua. Kalajoella Hiekkasärkät Golf Oy:n asiakkaita ovat omat osakkeenomistajat, kotimaiset ja ulkomaalaiset vieraspelaajat ja uudet lajin harrastajat. Yhtiö varmistaa omistajiensa edut eli peliaikojen saatavuuden, vaikka kentän kapasiteetista 50 % on varattu vieraspelaajille eli turisteille. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti pelioikeuksia myydään maksimissaan 650 kpl. Kalajoella järjestetään säännöllisesti liikuntamatkailua ylläpitävää ja tukevaa, eri lajien Suomen mestaruuskilpailuja ja -turnauksia. Järjestäjinä ovat urheiluseurat ja -järjestöt, yhteistyössä muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteet liikuntamatkailussa - Liikuntamatkailun edellytyksistä vaellus-, hiihto-, pyöräily-, ratsastus-, moottorikelkka- ja mönkijäreitististöjen kuntoon saattaminen ja tarkoituksenmukaisten osien ylikunnallistaminen. - Tuetaan urheiluseuroja pyrkimyksissään järjestää valtakunnallisia tai kansainvälisen tason kilpailutapahtumia. 20

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

Oulun kaupungin liikuntavirasto. Talousarvion suvaus

Oulun kaupungin liikuntavirasto. Talousarvion suvaus Y-tunnus 2101519-9 INNI voimavarakeskus Oy, Tuirantie 5, 90500 Oulu sinni@sinni.fi Oulun kaupungin liikuntavirasto Talousarvion suvaus heinäkuu 2007 isällysluettelo 1. Yleistä sukupuolivaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat: Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Bryssel 10.10.2008 EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Suosituksia terveyttä edistävää liikuntaa tukeviksi toimenpiteiksi Hyväksytty urheilua ja terveyttä käsittelevän EU:n työryhmän kokouksessa 25.9.2008

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kettunen Riikka & Ojala Irina KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kajaanin

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot