Risto Nieminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Risto Nieminen 8.9.2000"

Transkriptio

1 Risto Nieminen SELVITYSMIEHEN EHDOTUS KANSALAISTOIMINNAN JA LIIKETOIMINNAN JULKISEN TUKEMISEN ERIYTTÄMISESSÄ NOUDATETTAVISTA PERIAATTEISTA ERITYISESTI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN OSALTA

2 2 Sisällysluettelo: TOIMEKSIANTO JOHDANTO A URHEILUN MERKITYKSESTÄ A1 Urheilun seuratoiminta A11 Urheiluseurojen synty ja paikallinen merkitys A12 Urheiluseurojen toiminnan sisältö A13 Kansalliset kilpailujärjestelmät A14 Urheiluseurojen talous ja varainhankinta A2 Urheilu kansalaistoimintana A21 Kansalaistoiminta A22 Urheilun vapaaehtoistyö A3 Liikunta ja terveys A4 Urheiluviihde B AMMATTIURHEILU JA URHEILU LIIKETOIMINTANA B1 Ammattilaisuus B2 Ammattiurheilu Suomessa B21 Ammattiurheilun kehitys B22 Ammattiurheilun laajuus Suomessa B3 Kaupallinen urheiluviihde B4 Ammattiurheilu ja kaupallinen urheiluviihde Suomessa B41 Urheiluviihde liiketoimintana Suomessa B42 Ammattiurheilun ja kaupallisen urheiluviihteen taloudellinen perusta Suomessa B421 Tuottojen lähteet B422 Tuotot kontra kulut B423 Yhteenveto B4231 Ajopuuna ammattilaisuuteen B4232 Ammattilaisseurat voivat taloudellisesti huonosti B4233Taloudellinen ahdinko tunnetaan, tunnistetaan ja tunnustetaan liitoissa, liigoissa ja seuroissa B4234 Tavoitteet kaipaavat uutta arviointia ja täsmennystä B4235 Pitkän tähtäimen kehittäminen on puutteellista B4236 Urheilun liiketoiminnan tavoitteet B4237 Paikalliset tavoitteet B5 Muu urheilun liiketoiminta Suomessa C YHTEISKUNNAN TUKIPOLITIIKKA

3 D EHDOTUKSET D1 Kansalaistoiminnan ja urheilun liiketoiminnan erottaminen toisistaan D2 Kansalaistoiminnan esteiden poistaminen D3 Ammattiurheilulle ja urheilun liiketoiminnalle asettavat ehdot D31 Urheilun liiketoiminta ja valtionapu D32 Ammattiurheilun rajaukset D33 Valmennustuen lisääminen D35 Urheilijoiden kouluttautumisvastuu D4 Urheiluoikeuden professuuri D5 Ehdotusten saatteeksi 3

4 4 TOIMEKSIANTO Pääministeri Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että edistetään taiteen, liikunnan ja nuorisotyön kansalaistoimintaa ja selkiinnytetään kansalaistoiminnan julkisen tuen periaatteet suhteessa liiketoimintaan. Tähän tavoitteeseen perustuen opetusministeriö on tänään antanut Teidän tehtäväksenne selvittää kansalaistoiminnan ja liiketoiminnan julkisen tukemisen eriyttämisessä noudatettavat periaatteet erityisesti liikuntajärjestöjen osalta. Tehtävänänne on niinikään selvittää kansalaistoiminnan järjestämistä ja kehittämistä vaikeuttavat, verotusta, työnantajavelvoitteita ja muita velvoitteita koskevat säädökset ja niiden tulkinnat sekä tehdä ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Selvitystyötä on tarkoitus käyttää pohjana asian jatkovalmistelussa. JOHDANTO Urheilun murros viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja erityisesti luvulla, on ollut vavisuttava ja näkyvä, vaikka päällisin puolin suuri osa liikuntatoiminnasta, urheilukilpailuista ja tapahtumista on kutakuinkin ennallaan. Suomessakin perinteinen urheilun kansanliike tuhansine urheiluseuroineen on jo osittain hävinnyt näkyvistä, kun julkisuuden pinnan on vallannut ammattiurheilun viihteellinen mutta raadollinen maailma. Osa perinteistä urheilutoimintaa, huippuurheilun sektorilla, on käytännössä omaksunut liiketoiminnan sisältöjä. Ja osa on siirtynyt ja siirtymässä jo muodollisestikin liikeyrityksiksi. Määrällisesti kyseessä on kokonaisuuden huomioon ottaen pieni, mutta näkyvyysarvoltaan suuri osa urheilutoiminnasta. Kansalaistoiminta on puristuksessa, jossa sen merkitys ja laajuus ei pääse näkyville ja jossa siihen ulotetaan urheilun liiketoiminnallisesta osasta lähtöisin olevia hallintobyrokraattisia vaatimuksia. Toimeksianto liittyy toisaalta tunnustettuun tarpeeseen tukea kansalaistoiminnan edellytyksiä ja toisaalta tarpeeseen tunnistaa kansalaistoiminnan ja urheilun liiketoiminnan erot ja erilaisuudet. Edelleen tehtävänä on ollut arvioida miten julkisen tuen periaate tulisi ratkaista kansalaistoiminnan ja liiketoiminnan välillä. Niinikään toimeksiantoon liittyi kansalaistoiminnan järjestämistä ja kehittämistä vaikeuttavien säädöksien selvittäminen sekä ehdotusten tekeminen niiden korjaamiseksi. Tältä kohdin olen selvityksessäni ehdottanut selvitystyön jatkamista laajemmalta pohjalta. Ristiriita kansalaistoiminnan tulevaisuuden ja byrokratian vaatimusten välillä on ilmeinen. On ensin saatava aikaan poliittinen ja yhteiskunnallinen päätös, jolla kansalaistoiminta hallitusohjelmankin mukaisesti saa erityisaseman. Tämä päätös on taas mielestäni mahdollisempi, kun kansalaistoiminnan sisältö tarkentuu, mikä taas edellyttää urheilun liiketoiminnan ja ammattiurheilun asemoimista kansalaistoiminnan ulkopuolelle. Laajan selvitystyön kautta voitaisiin haravoida kansalaistoiminnan koko byrokratiavaatimusten kirjo ja kohta kohdalta em. poliittisen ja yhteiskunnallisen päätöksen pohjalta - esittää yksinkertaistamismallit.

5 5 Urheilun ammattimaistuminen on niin voimakas piirre huippu-urheilussa, että sen vaikutuksia ja merkitystä on jo selvitetty. Ammattimaistumisen rinnakkaispiirre on oikeudellistuminen. Monet urheilun sisäänrakennetut säännöt eivät uudessa tilanteessa ole enää itsestäänselviä, eivät ehkä enää lailla perusteltavissakaan. Lokakuussa 1999 julkaistussa SLU:n Työsuhdetyöryhmän mietinnössä käydään selkeästi läpi ammattiurheilun problematiikkaa ennen kaikkea juuri oikeudellistumisen näkökulmasta. Mietinnössä käsitellään mm. yhdistys- ja yhtiömuotoista urheilua ammattiurheilun kannalta, kurinpidon oikeudellisia perusteita, työoikeudesta aiheutuvia rajoituksia urheilijan kurinpidolle ja ammattiurheilua yksilöurheilulajeissa. Mielestäni SLU:n Työsuhdetyöryhmän mietinnössä esitetään mietinnön tehtävän pohjalta vakuuttava kuva nykytilanteesta. Toimikunnan puheenjohtajana oli siviilioikeuden dosentti Heikki Halila. Keväällä 1997 ilmestyi Olli Rausteen teos Urheiluoikeus, jossa laajasti käsitellään urheilun ammattimaistumisen ja oikeudellistumisen seurauksia. Urheilijanäkökulmasta mm. Juha Rantasila on selvittänyt ja kirjoittanut urheiluammatista, sen sisällöstä ja työoikeudellisesta kohtelusta. Kaikkien tarkastelukulma on ollut se fakta, että ammattilaisuus on osa Suomen urheilun elävää käytäntöä. Kun oikeudellisesta näkökulmasta on jo olemassa vakuuttavaa, vaikka ei lähimainkaan riittävää, aineistoa, olen yrittänyt tarkastella urheilun liiketoimintaa ja ammattiurheilua hyvin käytännönläheisesti. Lähtien niistä vaikutuksista, jotka urheilun liiketoiminnalla ja ammattiurheilulla on koko suomalaiselle urheilulle ja sen kehittämiselle. Olen tietoisesti pyrkinyt hakemaan ydinkohtia ja ratkaisuja riippumatta ja huolimatta niistä lukuisista yksilö-, yhteisö-, sopimus-, kilpailu-, vero- ja muista oikeudellisista seikoista, jotka kuhunkiin ehdotukseeni liittyvät ja jotka on sittemmin tietysti yksityiskohtaisesti ratkaistava. Kun olen etsinyt ratkaisua kansalaistoiminnan ja ammattiurheilun hyvinvoinnille ja rinnakkaiselolle, en ole päätynyt hyväksymään kaikkea urheilun ammattimaistumiseen johtanutta kehitystä vain kylmänä faktana, vaan olen pyrkinyt myös arvioimaan tuon kehityksen järkevyyttä. A URHEILUN MERKITYKSESTÄ A1 Urheilun seuratoiminta A11 URHEILUSEUROJEN SYNTY JA PAIKALLINEN MERKITYS Suomessa urheilulla on pitkä ja vahva kansalaistoiminnan pohja. Kun kilpaurheilu 1900-luvun alussa nopeasti valloitti Suomen, perustettiin maassa vauhdikkaasti ja suuren innostuksen vallassa urheiluseuroja. Urheilutoiminta Suomessa onkin poikkeuksellisen selkeästi rakentunut urheiluseurojen alustan varaan. Kilpailu- ja valmennusjärjestelmät lähtevät lähes kaikissa urheilumuodoissa juuri urheiluseuratasolta. Suomessa on tällä hetkellä noin 7200 toimivaa urheiluseuraa (SLU).

6 6 Urheiluseurat ovat tarjonneet kansalaisille toimintahalun ja aktiivisuuden purkautumisen väylän hyväksytyissä ja arvostetuissa puitteissa. Urheiluseura on ollut lähtökohdiltaan sosiaalisesti varsin tasa-arvoinen toiminta-alue, jolla menestymisessä into ja tarmo ovat olleet ensisijaisia muodolliseen koulutukseen tai kirjaviisauteen nähden. Lisäksi urheiluseura on voinut tarjota hyvin monenkaltaisia toimintamahdollisuuksia, joilla kaikilla näyttäisi kansalaisen ja seuran jäsenen kannalta olevan suoria omaan ympäristöön positiivisesti heijastuvia vaikutuksia. Urheiluseurat ovat alusta alkaen muodostuneet vahvoiksi paikallisiksi toimijoiksi. Urheiluseuroilla on edelleenkin erittäin vahva osuus ja merkitys paikallisen identiteetin kannalta. Näin on, oli sitten kyseessä korkeimmalla sarja- tai liigatasolla urheileva, huippu-urheiluun keskittyvä seura tai jäsentensä ja paikkakuntalaisten liikuntaharrastusten edistämiseen ja järjestämiseen keskittynyt seura. Tunnettu urheiluseura luo paikallista imagoa ja arvostusta. Urheiluseurojen vahvuus, ja miksei niiden määräkin, luovat paikkakunnasta aktiivisuuden ja energisyyden kuvaa. URHEILUSEUROILLA JA URHEILULLA ON SUURI MERKITYS PAIKALLISEN IDENTITEETIN LUOJANA JA VAHVISTAJANA. URHEILUSEUROILLA ON SUURI MERKITYS PAIKALLISTEN URHEILUHARRASTUSTEN OLOSUHTEIDEN JA MAHDOLLISUUKSIEN TARJONNASSA, LUOMISESSA JA EDISTÄMISESSÄ. A12 URHEILUSEUROJEN TOIMINNAN SISÄLTÖ Varsinkin luvuilla urheilulla ja urheiluseuroilla oli aitoa aatteellista sisältöä, jossa kansallis- ja paikallisylpeys yhtyivät uudenlaiseen ruumiilliseen toimintatarmoon. Urheilu oli myös arvo ja aate sinänsä: terveen henkisen ja fyysisen elämäntavan sekä reilun kilpailun ilmentymä. Suomen kansainvälinen urheilumenestys toi aatteeseen oman kansallista itsetuntoa nostavan lisänsä. Urheiluseuratoiminnan positiivinen sisältö on säilynyt, vaikka sen aatteen sisältö on kokenut murroksen. Urheilua sinänsä ei edes koeta aatteeksi, mutta urheilutoiminnan käytännöllisiä tuloksia, erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, arvostetaan hyvin paljon. Nuorten urheilun arvo koetaan siinä, että urheilu kykenee menestyksellisesti kilpailemaan negatiivisten vaihtoehtojen kanssa. Energiaa purkautuu kasvattavan liikunnan kanssa. Nuoret pysyvät pois kadulta. Urheilun rooli nuorisokasvattajana on laaja ja merkityksellinen. Urheiluseurojen nuorisotoiminnan aktiivisuutta ja määrää pidetään entistä tärkeämpänä seuran ja urheilun laadun mittarina.

7 7 Urheiluseuroissa organisoitu urheilutoiminta sisältää harrastusta laidasta laitaan. Urheiluseurat järjestävät jäsenilleen liikuntamahdollisuuksia sekä kilpa- että kuntourheilussa ja ohjaavat kyseisiä harrastuksia. Vakavammassa kilpaurheilutoiminnassa urheiluseurat organisoivat valmennusta urheilijoille ja joukkueille. Kilpaurheilussa urheiluseurat ovat sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla toiminnan perussolu, joiden kautta koko toiminta on järjestäytynyt. Urheiluseurat ohjaavat jäseniään liikunnallisen elämäntavan piiriin, järjestävät liikuntamahdollisuuksia ja toimivat niiden kehittämiseksi. URHEILUSEUROJEN TOIMINTAA PIDETÄÄN YLEISESTI TÄRKEÄNÄ. URHEILULLA ON MERKITYKSELLINEN JA LAAJA ROOLI NUORISOKASVATUKSESSA. A13 KANSALLISET KILPAILUJÄRJESTELMÄT Urheilun sisäisen logiikan kannalta on välttämätöntä organisoitua kansallisesti ja kansainvälisesti. Siten voidaan esimerkiksi eri urheilumuotojen säännöt ja sääntökehitys ylläpitää yhtenäisenä. Tämä on puolestaan tarpeen siksi, että kilpaurheilun luonteeseen kuuluu myös pyrkimys kykyjen mittaamiseen korkeimmalla mahdollisella tasolla. Kansallinen ja kansainvälinen organisoituminen mahdollistaa kansainvälisen kilpailutoiminnan urheilumuodon kannalta oikeissa puitteissa ja mittakaavassa. Vastaavasti hallinnoidaan kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen sekä kansallisen kilpailujärjestelmän kautta kansallista kilpailutoimintaa. Vastuussa ovat kansalliset urheiluliitot, joiden jäsenyydet rakentuvat urheiluseuroihin ja jotka puolestaan muodostavat kansainväliset urheilumuotojen erikoisliitot. Urheiluliittojen hallinnoimaan kansalliseen kilpailujärjestelmään on syntynyt myös erityisjärjestelyitä. Palloilulajien ylin sarjataso on useassa palloilulajissa erotettu muusta kilpailujärjestelmästä siten, että sarjatasoa hallinnoi urheiluliiton sijasta ja urheiluliiton kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa kyseisessä sarjassa pelaavien seurojen oma organisaatio, kuten Jääkiekon SM-liiga ja Jalkapalloliiga. Täten tehty organisointi perustuu tarpeeseen eriyttää päätöksenteon tasolla huippuurheilu ja muu kilpaurheilu, koska erityisesti toimintaan liittyvän taloudellisen päätöksenteon perusta on koettu näillä tasoilla erilaiseksi. Ylimmän sarjatason huippu-urheiluseurat ovat käytännössä halunneet päätösvallan omissa asioissaan. Tämän vallan liitot ovat niille luovuttaneet tietyin ehdoin, jotka pääasiassa liittyvät kilpailusääntöihin ja edustusurheiluun (kansainväliset arvokilpailut). Urheiluliittojen hallinnoima kansallinen kilpailujärjestelmä on koko kilpaurheilun historian ajan Suomessa perustunut pelkästään kilpaurheilun urheilulliselle pohjalle. Tässäkin suhteessa on ilmennyt muutostarpeita, joiden syy on urheiluviihteen kaupallistuminen.

8 Yhä useammassa palloilulajissa, jossa on koettu ammattiurheilun ja markkinoiden paineita, on keskusteltu ja valmisteltukin malleja, joissa ylimmän, kaupallisesti kiinnostavimman kilpatason suhteen tehtäisiin erityisjärjestelyitä muulta kuin perinteiseltä kilpaurheilullisen menestyksen pohjalta. Julkisessa keskustelussa on ollut esimerkiksi ajatukset villin kortin myöntämisestä ylimmälle sarjatasolle sekä sarjan sulkeminen. Villin kortin tapauksessa jollekin tai joillekin seuroille myönnettäisiin oikeus pelata ylimmällä tasolla, vaikka kyseistä sarjapaikka ei olisi hankittu urheilukilpailullisin perustein. Syynä villiin korttiin olisi koko lajin, erityisesti sen ylimmän tason ja siinä pelaavien seurojen yhteinen taloudellinen etu. Näin turvattaisiin esimerkiksi se, että tärkeimmät väestö- ja talousalueet olisivat edustettuina ylimmällä sarjatasolla. Kysymys on ennen kaikkea taloudellisista eduista ja taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksista, mutta villiä korttia voi tietenkin myös perustella urheilumuodon urheilullisilla, erityisesti nuorisovalmennukseen ja urheilumuodon valtakunnallisen kiinnostavuuden kehittämiseen liittyvillä eduilla. Sarjan sulkeminen on vielä voimakkaampi toimenpide. Sulkemisajatuksen tausta on puhtaasti taloudellinen, mutta pitkän tähtäyksen näkökulmasta taloudellisten etujen todentuminen tietysti edistää myös ko. urheilumuodon urheilullisia valmiuksia. Suljetussa sarjassa pelaisivat samat joukkueet ilman pelkoa putoamisesta. Tämä mahdollistaisi pitkä tähtäyksen taloudellisen suunnittelun ja kulujen järkeistämisen. Suljettu sarja ei suinkaan ole vieras ajatus kansainvälisessä käytännössä. Tyypillisimmät esimerkit tulevat Pohjois-Amerikan ammattiurheiluista, joista tärkeimmät koripallo, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja jääkiekko toimivat ilman kansallista sarjajärjestelmää, jonka ylimpänä tasona liiga tai mestaruussarja toimisi. Itse asiassa liigat seuroineen ovat puhtaasti liikeyrityksiä. Nämä ammattilaissarjat ovat suljettuja sikäli, että urheilullisin perustein niihin ei nousta tai niistä pudota. Sarjaan voidaan kuitenkin ottaa uusia seuroja, tai vanhoja poistaa tai siirtää uusille paikkakunnille, taloudellisen perustein. Ammattiurheilu ei sinänsä edellytä suljettuja sarjoja. Siitä ovat osoituksena eurooppalaiset palloilusarjat. Yhdysvalloista kuitenkin puuttuu kansallisen kilpailujärjestelmän traditio. Todettakoon, että amerikkalaisen urheilun toinen kulmakivi yliopistourheilu perustuu sekin palloilulajien osalta tietyllä tavalla suljettuun järjestelmään, jossa yliopistot sopivat otteluohjelmastaan ilman eurooppalaisittain keskitettyä sarjajärjestelmää. Sekä villin kortin salliminen että suljettu sarja ovat hyvin voimakkaita muutoksia suhteessa perinteiseen urheilun kilpailujärjestelmään. 8 URHEILUSEURAT OVAT KANSALLISEN KILPAURHEILUN PERUSYKSIKÖITÄ. KANSALLISISSA KILPAILUJÄRJESTELMISSÄ ON MUUTOSPAINEITA TALOUDELLISEN PÄÄTÖKSENTEON JA MARKKINOIDEN HYÖDYNTÄMISEN KANNALTA.

9 9 A14 URHEILUSEUROJEN TALOUS JA VARAINHANKINTA Urheiluseurojen varainhankinnan tarve ja merkitys on voimakkaasti korostunut, koska varsinaisen urheilutoiminnan järjestäminen on kallistunut. Tämä puolestaan on johtunut hyvin monesta syystä. Ensinnäkin liikuntapaikkojen maksut tai vuokrat, oli kyseessä sitten kunnalta tai yksityiseltä hankitut tilat, ovat nousseet. Siihen on johtanut toisaalta kuntatasolla esimerkiksi kustannusvastaavuuden vaatiminen. Toisaalta vaatimustaso liikuntapaikkojen laadun ja monipuolisuuden suhteen on nopeasti kasvanut. Toiseksi urheiluseurat joutuvat entistä enemmän maksamaan urheilutoiminnan järjestämisestä ja liikunnan ohjaamisesta. Halu vapaaehtoistyöhön näyttäisi näiltä osin vähentyneen. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Liikunnanohjaamisenkin alueella vaatimustaso on monessa suhteessa kasvanut niin, että harrastajat edellyttävät ohjaajilta korkeatasoista ammattitaitoa. Kun taas ammattitaito on hankitun koulutuksen tulos, ammatti tai ainakin pitkälle jalostettu harrastus, ohjaajat odottavat korvausta ajankäytöstään ja vaivannäöstään usein silloinkin, kun ovat ko. urheiluseuran aktiivijäseniä. Sinänsä tietysti on ristiriitaista, että kärjistäen sanoen - vapaaehtoistoiminnassa varainhankinnan merkitys on kasvanut, kun vastaavasti urheilutoiminnan järjestämisessä tai paremminkin ohjaamisessa - vapaaehtoistoiminta on suhteellisesti ottaen vähentynyt. Muutos tässä suhteessa perustuu kuitenkin ennen kaikkea liikuntakulttuurin sisällön monipuolistumiseen ja vaatimustason kasvuun. Urheilun järjestäminen on kallistunut myös muilla tasoilla. Tapahtumien järjestämisessä on alueita, jolla edellytetään, vaikkapa turvallisuuteen liittyen, nykyisin selkeästi ammattitaitoista maksettua työvoimaa. Urheilun kilpailujärjestelmän sisällä vaatimustaso on myös kasvanut. Olosuhteille ja välineille asetetaan suurempia vaatimuksia. Kuljetuskulut ovat entistä tavallisempi osa kilpailutoiminnan kustannuksia. Seurojen varainhankinnassa on vuosien saatossa ollut käytössä nippu perinteisiä keinoja ja alati uusiutuva tuoreiden ideoiden kukinto, joka kyllä usein myös kuivuu, tai imetään tyhjiin, nopeasti. Yleishyödyllisten yhdistysten yksi taloudellinen perusta on tietysti jäsenmaksut, jotka Suomessa muutamia urheilulajeja lukuunottamatta ovat yleensä hyvin kohtuulliset. Varoja on hankittu ilmoituksilla, arpajaisilla, tapahtumia (tansseja, seminaareja jne.) järjestämällä, erilaista myyntiä järjestämällä, erilaisia palveluita myymällä jne. Kilpailutoiminnan tuotot, katsojatulot, ovat ylimmän urheilullisen tason seuroilla yksi tulonlähteistä. Näillä seuroilla on myös ollut mahdollisuus sponsorihankintaan joko koko seuralle tai sen edustusurheiluyksiköille. Kaiken kaikkiaan varainhankinnan tuloksellisuuden ydin on ollut ja on seurojen jäsenten vapaaehtoistyössä eli ns. talkootyössä. Varainhankintamuotojen kirjo on mahtava. Se kertoo urheiluseuroissa toimivien ihmisten sosiaalisten taustojen terveestä erilaisuudesta sekä halusta ja innosta toimia oman seuran hyväksi. Kansalaistoiminnan näkökulmasta varainhankinta on myönteinen mahdollisuus. Se mahdollistaa aktiivisen toimimisen ja vaikuttamisen urheiluseurassa myös niille, joille itse urheilutoimintaan osallistuminen ei ole mahdollista tai mieluisaa.

10 10 Varainhankinnan hankalahko piirre on se, että aina aktiivisuus varainhankinnassa ei korreloi suoraan aktiivisuuteen urheilutoiminnassa. Hankitut varat ja niiden käytön tarve ja mielekkyys eivät välttämättä kohtaa. Joka tapauksessa urheiluseurojen varainhankinnan merkitys kasvaa edelleen ja kaikki mahdollisuudet ja keinot, joilla varainhankintaa helpotetaan, tuovat urheiluja kansalaistoimintaan lisää voimaa. Varainhankinnan esteeksi tai hankaloittajaksi on tullut hallintobyrokratian vaatimukset. Laajasti toimiva seura ei enää käytännössä selviydy hallintobyrokratiasta palkkaamatta asiantuntevaa henkilökuntaa. Toiminnan sijasta resursseja ohjautuu byrokratiaan. Tilanne on ristiriitainen koko kansalaistoiminnan olemuksen kannalta. Byrokratia ja ammattimaistuminen heikentää kansalaistoiminnan olemusta ja sisältöä, kun vastuu siirtyy ammattilaisille. Toiminnan laajentuminen johtaa byrokratiaverkkoon, josta selviytyminen ei innosta kansalaistoiminnasta kiinnostuneita. SLU on selvittänyt sitä verkkoa, johon aktiivinen urheiluseura hallinnollisesti joutuu. Tehtävää on kuitenkin jatkettava laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen aikaansaamiseksi, jotta päätökset seurojen toiminnan ja varainhankinnan helpottamiseksi voidaan tehdä ja perustella. VARAINHANKINNAN MERKITYS KASVAA MAKSUJEN JA KUSTANNUSTEN LISÄÄNTYESSÄ JA VAATIMUSTASON KASVAESSA. ERILAISET LISÄÄNTYVÄT TALOUSHALLINTO- JA MUUN HALLINTOBYROKRATIAN VAATIMUKSET OVAT SEUROILLE RASKAITA JA TOIMINTAA LAMAUTTAVIA. A2 Urheilu kansalaistoimintana A21 KANSALAISTOIMINTA Urheiluseurat ovat yhdistyksiä, jotka pääasiassa toimivat avoimen jäsenyyden pohjalta. Seuran aktiivisilla jäsenillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa urheiluseuran toimintaan. Urheiluseurat ovat organisoituneet urheilumuodoittain urheiluliittoihin, joissa vaikuttaminen tapahtuu liiton sääntöihin perustuvan järjestöllisen demokratian pohjalta. Kaiken kaikkiaan, ottaen huomioon urheiluseuratoiminnan määrän, on urheiluseurojen ja liittojen parissa tapahtuva yhdistystoiminta erittäin laajaa. Yhdistys- ja järjestötyön kautta kansalaistoiminnan demokraattinen luonne toteutuu urheilussa. Kyseessä on laajuuteensa johdosta koko kansakunnan demokraattisten toimintamallien kannalta tärkeä instituutio. Samaan aikaan urheiluseurat siis antavat urheiluharrastusten parissa runsaasti muita toimintamahdollisuuksia. Urheiluseurat ovat väylä aktiivisuuden toteuttamiseen niin suoraan toimintaan urheilukentällä kuin toiminnan sisällön ja edellytysten kehittämiseen seuran yhdistystoiminnan tasolla.

11 11 Urheilun parissa korostetaan usein, että urheilu on maan laajin kansalaistoiminnan muoto. Väitettä voi pitää oikeutettuna. Kansalaistoiminta on erityisen merkityksellistä nyky-yhteiskunnassa. Urheilun rooli kansalaistoiminnan ytimessä merkitsee, että kyse on muustakin kuin liikunnasta. Urheiluseurojen tulos on mitä suurimmassa määrin kansalaisten hyvinvointia ja yhteistä kansallista hyvinvointia. Nykyisen hallituksen ohjelmassa kansalaistoiminnan mahdollisuuksien parantamista korostetaan monin paikoin. URHEILU ON SUOMEN LAAJIN KANSALAISTOIMINNAN MUOTO. URHEILUN KANSALAISTOIMINNAN AKTIIVISUUDELLA JA LAAJUUDELLA ON POSITIIVISTA YHTEISKUNNALLISTA MERKITYSTÄ. URHEILUSEUROJEN TULOS ON KANSALAISTEN HYVINVOINTIA JA YHTEISTÄ KANSALLISTA HYVINVOINTIA. KANSALAISTOIMINNAN TULISI OLLA VALTIOVALLAN ERITYISESSÄ SUOJELUKSESSA. A22 URHEILUN VAPAAEHTOISTYÖ Suomalaisen urheilun kansallisia erityispiirteitä on urheiluseurojen piirissä tapahtuva vapaaehtoistyö ja sen määrä. Vapaaehtoistyö, joka on yleensä koko seuratoiminnan perusta, voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin toiminta seuran erilaisissa elimissä. Toiseksi seuran urheilutoiminnan järjestämiseen osallistuminen. Ja kolmanneksi osallistuminen varainhankintaan seuratoiminnan hyväksi. Osallistuminen urheilutoiminnan järjestämiseen sisältää sekin kaksi näkökulmaa. Harjoitusten ja tapahtuminen ohjaaminen tai valmentaminen on tietenkin juuri varsinaista urheilutoimintaa. Esimerkiksi kilpailutoiminta vaatii kuitenkin myös paljon muunlaista työtä: ladut täytyy tehdä, kentät tai kilpailupaikat kunnostaa, tapahtumissa vaaditaan järjestelyväkeä jne. Perinteisesti ilmaistuna kyseessä on talkootyö. Tämä on tärkeä ja oleellinen osa seuran urheilutoimintaa. Suomalaisessa traditiossa urheiluseurojen on ollut helppo motivoida jäseniään nimenomaan suoraan urheilutapahtumien järjestämistä tukevaan toimintaan. Nopeasti kasvava alue aktiivisesti toimivien seurojen toiminnassa on ollut varainhankinta. Onnistuneen varainhankinnan keskeinen piirre on usein juuri vapaaehtoistyön talkootyön käytön mahdollisuus. Varainhankintahan sinänsä voi tapahtua kokonaan varsinaisen urheilutoiminnan ulkopuolella, yksinkertaisena esimerkkinä tavattoman monipuolisesta alueesta mainittakoon vaikka myyjäiset. Jos urheiluseura yrittäisi ammattimaistaa varainhankinnan, voisi seurauksena olla varainhankinnan tuottojen supistuminen. Surulliset tarinat urheiluseuratasolta kertovat varainhankintaprojekteista, joiden tuotot eivät ole riittäneet edes tuottoa hankkimaan palkatun henkilökunnan (tai yrityksen) palkoista ja kuluista.

12 12 Vapaaehtoistyön merkitystä on vaikea yliarvioida. Tärkeää on se, että urheiluseuratoiminnassa vapaaehtoistyö voi tapahtua hyvin monipuolisella tavalla. Se voi olla suoraa urheilutoimintaa, se voi olla urheilun järjestämisestä auttavaa tai tukevaa toimintaa. Lisäksi se voi olla aivan muuta toimintaa, jonka päämääränä on varainhankinta urheilutoiminnalle. Käytännöllisesti katsoen kaikille löytyy näin toiminnallinen mahdollisuus. Kansalaistoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että urheiluseuroissa mahdollisimman vahvasti yhä arvostetaan ja painotetaan vapaaehtoistyötä. Yhteisellä ja tasa-arvoisella osallistumisella on arvo sinänsä. Monet merkit osoittavat, että yksilöiden halu ostaa vapaaehtoistyön osuus rahalla eli vapautua vapaaehtoistyöllä maksamalla suoraan rahaa on muilla yhteiskunnan sektoreilla lisääntynyt. Kansalaisyhteiskunnalle vapaaehtoistyöllä on kuitenkin erityisesti paikallisella tasolla - elämänlaadun, vaikuttamisen, identiteetin ja yhteisyyden kannalta tärkeä ja kohottava merkitys. Liikunnan rahoituksen tutkijan Kari Puronahon tutkimusten mukaan urheiluseurojen vapaaehtoistyön arvo on yli neljä miljardia markkaa vuodessa. Näin syntyvä tulos kansalaistoiminnan hyväksi on merkitykseltään valtava. Vastaavasti vapaaehtoistyön tulosten vähentyminen ja menettäminen olisi vaikutuksiltaan koko yhteiskunnan kannalta masentava kehityssuunta. Vapaaehtoistyön kannalta tuhoisa vaikutus olisi myös siihen kohdistuvalla verotuksella, mitä koskevia ehdotuksia on myös esiintynyt. VAPAAEHTOISTYÖN SÄILYTTÄMINEN ON OLEELLINEN OSA KANSALAISTOIMINTAA JA KANSALLISTA ELINVOIMAA. VAPAAEHTOISTYÖN TALOUDELLINEN JA SISÄLLÖLLINEN ARVO ON ERITTÄIN MERKITTÄVÄ. A3 Liikunta ja terveys Liikunnan ja terveyden välinen suhde on tutkittu alue. Liikunnalla voidaan todeta olevan monimuotoisia positiivisia vaikutuksia sekä fyysiseen että henkisen terveyteen. Säännöllinen liikunnanharrastus vaikuttaa edistävästi ja ylläpitävästi suoraan ihmisen työ- ja toimintakykyisyyteen. Tätä kautta liikunnalla voi olla suuria kansantaloudellisia merkityksiä. Näistä vaikutuksista on myös runsaasti tutkimusja selvitysaineistoa. Urheiluseurojen ja liittojen työllä on vastaavasti merkitystä liikunnanharrastuksen yleistämisessä ja lisäämisessä. Liikuntajärjestöt, seurat ja liitot, järjestävät itse liikuntamahdollisuuksia. Ne toimivat ja vaikuttavat liikuntamahdollisuuksien ja olosuhteiden kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Ne myös usein pyrkivät lisäämään tietoisuutta liikunnan myönteisistä vaikutuksista sekä jäsentensä piirissä että laajemminkin. Lisäksi urheilutoiminta, sekä kilpa- että kunto- ja virkistysliikunnan alueella, antaa sekä käytännön tasolla että median välityksellä myönteisiä liikunnan harrastukseen kannustavia esimerkkejä.

13 Suuri osa liikuntaharrastuksesta tapahtuu tietysti kuitenkin sinänsä urheiluseuratoiminnasta riippumatta. Omaehtoinen liikunnanharrastus on mahdollista ilman minkäänlaista organisoidun urheilutoiminnan myötävaikutusta. Paikallisten liikuntapaikkojen ja olosuhteiden rakentamisessa ja kehittämisessä paikallisilla urheiluseuroilla voidaan kuitenkin kokonaisuutena arvioida olleen positiivinen vaikuttajan rooli joskus enemmänkin. Urheiluseurojen lisäksi urheilutoiminnan järjestäjinä ovat paikallisella tasolla toimineet kunta, työpaikat, muut kuin urheilun alalla toimivat yhdistykset sekä myös vapaasti organisoituneet ryhmät. Urheiluseuroilla on kuitenkin usein oleellinen rooli säännöllisen harrastustoiminnan järjestäjänä. Jotkut urheiluseurat ovat pyrkineet, sekä liikunnanharrastuksen edistämisen että varainhankinnan näkökulmasta, järjestämään hyvinkin systemaattista liikuntapainotteista palvelutoimintaa. Jotkut urheiluseurat ovat pyrkineet myös omin kustannuksin luomaan liikuntapaikkoja ja olosuhteita. Samaan aikaan kunto-, terveys- ja virkistysliikunnan sektorille on syntynyt myös alueelle on syntynyt myös yhä enemmän yksityistä liiketoimintaa. 13 LIIKUNNALLA ON LAAJOJA JA MONIPUOLISIA TERVEYDELLISIÄ TOIMINTA- JA TYÖKYKYISYYTTÄ EDISTÄVIÄ VAIKUTUKSIA, JOILLA KANSANTALOUDELLISESTIKIN ON SUURI MERKITYS. URHEILUSEUROILLA JA LIITOILLA ON TÄRKEÄ JA AKTIIVINEN ROOLI JA MERKITYS SEKÄ LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄJINÄ ETTÄ LIIKUNNANHARRASTUKSEN, -OLOSUHTEIDEN JA - MAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMISESSÄ. A4 Urheiluviihde Urheilun ja liikunnan harrastus on sinänsä hauskaa ja viihdyttävää. Urheiluviihteellä tarkoitetaan nykyisin kuitenkin lähinnä urheilun seuraamista, penkkiurheilua, palvelevaa ja sitä taloudellisesti hyödyntävää urheilutarjontaa. Tässä mielessä urheiluviihde voidaan jakaa kahteen osaan. Urheilun seuraaminen on jo sinänsä viihdyttävää riippumatta oikeastaan urheilusuoritusten tasosta. Kilpailemisen ja esittämisen ilon ja jännityksen välittyminen katsojalle ei edellytä aina huippuosaamista ja huippu-urheilua. Toisaalta huippu-urheilussa viihteen ja ajanvietteen monet elementit ovat maksimaalisessa käytössä. Huippuurheiluviihde onkin käytännössä erittäin merkittävä kaupallisen viihteen alue sekä kansallisella että ylikansallisella tasolla. Urheiluviihdettä on tarjolla runsaasti urheiluseurojen toimesta. Ns. suuri yleisökin osaa nauttia urheiluviihteestä muutenkin kuin huippu-urheilun kautta. Ainakin erilaiset nuorisoturnaukset (Helsinki cup) ja joskus senioriturnauksetkin jopa vetävät väkeä katsomoihin. Vastaavasti urheiluviihteen paikallinen kiinnostavuus ei siis liity vain huippu-urheiluun, vaan alemmantasoinenkin urheilukilpailu voi usein herättää paikallisella tasolla ja paikallisista lähtökohdista laajaa kiinnostusta.

14 14 Huippu-urheiluviihteen tasolla tarjonta on Suomessakin varsin monipuolista. Tarjontaa tapahtuu sekä kansallisen että kansainvälisen kilpailutoiminnan kautta. Huippu-urheiluviihteen ytimenä on toisaalta itse urheilusuorituksista ja niiden taidokkuudesta ja kilpailun jännityksestä nauttiminen sekä toisaalta joissakin tapauksissa suosikkiyksilön tai joukkueen suoritukseen eläytyminen ja kannustaminen. Urheilullisesta kyvykkyydestä, taidosta ja jännityksestä nauttimisen mahdollistaa urheilun yleismaailmallinen ymmärrettävyys. Vaikka paikalliset ja alueelliset painotukset eri urheilumuotoihin suuntautumisessa ovat selvät, urheilun ja kilpailun peruskieli on yhteinen. Lisäksi vaikka urheilukilpailun tai ottelun kulku on sinänsä kaavamainen, on jokainen tapahtuma ainutkertainen, mikä mahdollistaa urheiluviihteestä nauttimisen kerta toisensa jälkeen. Puitteet ovat samat, mutta tarina kerrotaan aina uudella tavalla. Urheiluviihteellä on mielenkiintoista omaa erityislaatua ja oheisarvoja, joiden merkitystä ei kuitenkaan ole paljoa tutkittu. Urheilun kilpailujärjestelmän systemaattisuus tarjoaa hyvän pohjan ajan jäsentämiseen. Suurtapahtumat, kilpailut ja sarjat seuraavat toisiaan systemaattisesti, vaikka niiden sisällä voittajat ja tulokset ainutkertaisella tavalla vaihtuvat. Vuotuisella tasolla urheilu tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuden ajasta kiinnipitämiseen, ajankulu on konkreettisesti sidoksissa vaikkapa sarjojen edistymiseen. Ratkaisut seuraavat tiettyinä vuodenaikoina. Pitkällä tähtäyksellä taas urheilun tarjoaa paljon mahdollisuuksia muistamiseen : sinä vuonna kun Lukko voitti suomenmestaruuden, Münchenin olympiakisojen vuonna jne. Urheiluviihteen seuraaminen on yhteiskunnallisesti suhteellisen neutraali mutta elämysten kannalta vahva tapa olla ajankulussa mukana. Toisaalta urheiluviihde tarjoaa erinomaisen tunnevoimaisten elämysten mahdollisuuksia. Alueella, jonka kilpailullisilla tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä yhteiskunnassa, syntyy jatkuvasti vahvoja elämyksiä, joilla on suoria ja suuria yhteyksiä paikalliseen ja kansalliseen identiteettiin. Urheiluseuroilla todellakin on tärkeä osuus ja merkitys paikallisen identiteetin kannalta. Tunnettu urheiluseura luo paikallista imagoa ja arvostusta. Urheiluseurojen vahvuus, ja miksei niiden määräkin, luovat paikkakunnasta aktiivisuuden ja energisyyden kuvaa. Yhä tärkeämmiksi tässä suhteessa ovat muodostuneet urheiluviihteen näkyvimmät yksiköt: huippu-urheiluseurat ja huippuurheilijat. Paikkakunnan vetovoiman kannalta ei todellakaan ole merkityksetöntä se, mikä on siellä tarjotun urheiluviihteen määrä ja laatu. Urheiluviihteen laajan suosion ja sen erityislaatuisuuden huomioonottaen sen kautta on varsin helppoa vedota ja vaikuttaa suureen yleisöön.

15 15 Kansainvälisesti ajatellen onkin tyypillistä, että kaupungit ja kunnat kokevat urheiluviihteen olemassaolon itselleen menestystekijäksi. Urheiluviihdettä tarjoavia seuroja tai organisaatioita pyritään haalimaan paikkakunnalle tai niiden toimintaa pyritään tukeaan. Urheiluviihteen esittämiseen sopivia tiloja, stadioneita tai halleja pyritään saamaan rakennutetuksi, joko yhteiskunnan varoin tai ainakin yhteiskunnan tukiessa. Aivan erikseen on todettava urheiluviihteen kansallinen merkitys. Suomen historiassa urheilu on toiminut usein kansallisen yhdistäjän roolissa. Yhä aikaansaa urheiluviihde kansainvälisellä tasolla vahvoja kansallisia tunteita, joiden pääosa näyttää tällä hetkellä (Suomessa) kanavoituvan positiivisesti. Kansainvälisiin urheilutapahtumiin liittyvät elämykset ja tunteet voivat olla sekä viihteen että yhteisyyden tunteen kautta tärkeitä yhteiskunnallisia tekijöitä. Urheilumuotojen määrän monipuolistuminen voi vaikuttaa moniarvoisuuden lisääntymiseen. Urheiluviihteen monikulttuuriset tekijät voivat puolestaan edistää suvaitsevaisuutta. URHEILU ON YMMÄRRETTÄVÄÄ, LAAJASTI KIINNOSTAVAA, ELÄMYKSIÄ TUOTTAVAA JA ALATI UUSIUTUVAA VIIHDETTÄ. URHEILUVIIHTEELLÄ ON SUURI MERKITYS PAIKALLISEN IDENTITEETIN JA VETOVOIMAN KANNALTA. URHEILUVIIHDE ON KANSALLISESTI ERITTÄIN MERKITTÄVÄ POSITIIVISTEN TUNTEIDEN JA ELÄMYSTEN TUOTTAJA.

16 16 B AMMATTIURHEILU JA URHEILU LIIKETOIMINTANA B1 Ammattilaisuus Amatööriys on perinteisen kilpaurheilun peruskäsitteitä, joka on syntynyt nykyaikaisen kilpaurheilun syntyprosessin yhteydessä. Amatööri haluttiin erottaa 1800-luvun loppupuolella ammatikseen erilaisissa urheilukilpailuissa, -koitoksissa ja näytöksissä kiertävistä ammattilaisista. Ammattilaisen ei katsottu harrastavan urheilua sen itsensä vuoksi, vaan ainoastaan ansaitakseen elantoaan. Lisäksi ammattilaisella saattoi olla muun ammatinharjoittamisesta johtuen (siis muita kohtaan epäreilusti) soveltuva lihasrakenne joihinkin urheilusuorituksiin. Edelleen urheilusuoritusten puhtautta ja fair playn - noudattamista katsottiin aiheelliseksi epäillä, kun ammattilaisen päämääränä, rahan johdosta, oli voitto keinolla millä hyvänsä. Amatööriyteen ja ammattilaisuuteen liittyi siis erittäin vahva arvoasetelma. Ammattilaisuus oli halpa-arvoisempaa, amatööriys henkisesti korkealaatuisempaa. Tämä asetelma, joka periytyi 1800-luvun romanttisen filosofian ja teollistumisen yhteentörmäyksen myötä, alkoi jakaa urheilumaailmaa kahteen leiriin hyvin pian, kun urheilun massaviihteen ominaisuudet alkoivat kehittyä. Suosituimmissa palloilulajeissa syntyi ja vakiintui ammattilaisuus kuitenkin varsin nopeasti siellä, missä taloudellisia edellytyksiä ilmaantui erityisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa. Tähän ammattilaisuuteen ei ainakaan suuren yleisön käsityksissä liittynyt kuitenkaan mitään moraalisesti alhaisempaa. Niissäkin maissa, joissa ammattilaisuus omaksuttiin täydellisesti tiettyjen urheilumuotojen huippusarjojen järjestäytymisperusteeksi, amatööriys-perusteet säilyivät kuitenkin muussa urheilussa. Esimerkki amatööriys-vaatimuksen kestävyydestä on Yhdysvaltain yliopistourheilu, jonka puhtautta yhä vaalitaan tässä suhteessa huolellisesti. Amatööriyden ja ammattilaisuuden ero säilyi periaatteessa syvänä erityisesti olympiaurheilun aatemaailman ja suosion seurauksena. Olympiaurheilussa vasta 1980-luvulla luovuttiin amatööriys-käsitteestä olympiaosallistumisen ehtona. Monissa urheilumuodoissa olympiaurheilussa omaksutut amatöörisäännöt olivat voimassa lähes yhtä kauan ja totaalisesti kuin olympiaurheilussa. Useimmissa palloilulajeissa ammattilaiset saivat osallistua kansallisiin sarjoihin ja arvokisoihin olympiakisoja lukuunottamatta. Käytännössä amatööriurheilu oli vuosikymmeniä tiettyjen urheilumuotojen kilpailujärjestelmän perusta ei enää filosofinen ajattelutapa. Amatööriurheilunkin puitteissa urheilijoiden sallittiin käytännössä ansaitsevan urheilulla. Vielä luvulla urheilusanastoon Suomessa kuului käsite sala-ammattilaisuus tai ruskeat kirjekuoret (joissa kilpailuesiintymisestä luvatut rahat urheilijoille urbaanitarun mukaan ojennettiin).

17 luvulle tultaessa ammattilaisuus ja amatööriys ovat jo täysin menettäneet merkityksensä moraalisten arvoasetelmien kannalta. Joillakin toisenlaisilla arvoilla mitattuna, esimerkiksi julkisuuden määrällä, ammattiurheilulla on jo hallitseva asema. Urheilijaa arvioidaan suoritusten laadun perusteella, mutta huomioarvo niissä urheilumuodoissa ja niillä urheilijoilla, joiden tapahtumiin ja suorituksiin liittyy suuri raha, on merkittävästi laajempi kuin amatööreillä. Muutoksen tahdittajana on ennen kaikkea tietysti ollut urheilun kasvava rooli massaviihteen lähteenä erityisesti TV:n kaupallisen merkityksen näkökulmasta. Samaan aikaan ammattilainen / professional käsite on alkanut sisältää myös urheilussa yhä enemmän positiivisia sisältöjä. Ammattilaisen asenne ja toimintatavat koetaan urheilutulokseenkin pyrittäessä oikeiksi ja ihanteellisiksi. Ammattilainen on tahdon ja osaamisen synonyymi urheilukielessä. Urheilumuodoissa, joissa ammattilaisuutta ei taloudellisten voimavarojen puutteessa ole sellaisenaan syntynyt, puhutaan mielellään vastaavasti ammattimaisuudesta, jolla viitataan juuri ammattilaisen asenteeseen luvun lopulla ammattilaisuus nopeasti kehittyneen urheiluorganisaation silmissä nähtiin halveksittavana, päämääriltään epämääräisenä urheilun kylkiäisenä luvun lopulla ammattilaisuus nähdään siis monesti, erityisesti julkisuuden laadulla ja määrällä mitattuna, ihailtavana ja tavoiteltavana urheilun harjoittamisen muotona. Urheilun uusi, ja näkyvä, ulottuvuus on urheilulla ansaittu raha. Tärkeää on kuitenkin todeta se, että ammattilaisuus siis urheilun harjoittaminen ammattina ei ole ehto tai tae huippu-urheilutuloksille ja saavutuksille. Käytännössä on tosin syntynyt urheilumuotoja ja sarjoja, jotka sitovat urheilijansa erittäin tiiviisti kilpailujärjestelmän, harjoittelun ja matkustamisen kehikkoon. Tällaisessakaan tilanteessa menestymisen ehto ei sinänsä ole se, että urheilija ei tee mitään muuta (työ tai opiskelu). Kun urheilemisesta saatu palkkio on kohonnut riittävän korkealle, suuri osa urheilijoista kuitenkin näyttää luopuvan työtai opiskeluvaihtoehdoista. Suomen Jääkiekkoilijat ry:n jäsenkysely vuodelta 2000 osoittaa asian selvästi suomalaisen liigajääkiekon kohdalla. Toinen asia on se, että joissakin tapauksissa myös ammattiurheilijan seura, työnantaja, seura katsoo, että palkanmaksun seurauksena seura omistaa pelaajan työajan, jota voidaan käyttää muuhunkin kuin pelaamiseen tai harjoitteluun (esim. markkinointitarkoituksiin), ja että seura haluaa ainakin hallita niitä riskejä, joita pelaaja vapaa-ajallaan ottaa. Joka tapauksessa huippu-urheilun historia osoittaa, että huipputulosten taustalla on erilaisia lähestymistapoja. Huipputuloksia on saavutettu ja yhä saavutetaan, vaikka rahaa tai palkkaa ei ole urheilijalla ollut käytössä lainkaan. Ja maailman parhaita urheilijoita valmentautuu jatkuvasti opiskelun ohessa ilman palkkaa. Ammattimaisen valmentautumisen mahdollisuus on, kaikki urheilumuodot huomioon ottaen, suoremmin sidoksissa mahdollisiin tukijärjestelmiin kuin palkanmaksuun.

18 18 Yksi urheilijan ammatin erityispiirre on sen ajallinen lyhyys. Useimmissa urheilulajeissa ammattiurheilijan ura on ensinnäkin varsin lyhyt ja toiseksi kestonsa, ja miksei tulotasonkin, suhteensa varsin riskaabeli. Käytännössä urheilu-ura voi vain aivan erityisissä poikkeustapauksissa jatkua normaaliin eläkeikään. Tavallisesti ammattiurheilijan edessä on aivan normaalimittainen ura muussa ammatissa urheilu-uran jälkeen. AMATÖÖRIYDELLÄ JA AMMATTILAISUUDELLA EI SINÄNSÄ OLE NYKYAIKANA URHEILUN SISÄLLÖLLISIÄ TAI EETTISIÄ EROJA. HUIPPU-URHEILUMENESTYS JA -SAAVUTUKSET EIVÄT SINÄNSÄ EDELLYTÄ AMMATTILAISUUTTA. B2 Ammattiurheilu Suomessa B21 AMMATTIURHEILUN KEHITYS Suomessa on ansaittu urheilulla vuosikymmenien ajan. Vain harva on kuitenkin ennen 1980-lukua ansainnut urheilulla merkittävästi, kuten voisi ansaita vaikka hyvää ammattia vuosikausien ajan harjoittamalla. Käytännössä tilanne on useimmiten ollut päinvastainen. Urheilija on käyttänyt omia tulojaan tai varallisuuttaan urheillakseen. Ainakin omien tulojen hankinta on urheilu-uran aikana supistunut tai kokonaan estynyt. Huippu-urheilussa ovat urheiluliitot ja seurat jo ensimmäisistä vaiheistaan asti organisoineet monenlaista tukea valmentautumiseen huipputuloksiin pyrkiville. Ensimmäisiä tällaisia muotoja ovat olleet valmennusleirit sekä tuki urheiluvarusteiden ja välineiden hankinnassa ja urheiluun liittyvissä matkoissa. Tukijärjestelmän ensimmäinen vaihe oli tällä tavalla urheilijan tukeminen urheiluorganisaation suorassa suojeluksessa ja suojassa. Seuraavassa vaiheessa syntyi monimuotoisempaa taloudellista liikehdintää urheilijan sekä urheiluliiton ja seuran välillä. Kaiken tuli teoriassa tapahtua kuitenkin amatöörisääntöjen puitteissa, tai niiden ympärillä kiemurrellen. Käytännössä amatöörisääntöjä ei juurikaan kunnioitettu. Amatöörisääntöjen puitteissa kehitettiin stipendijärjestelmät, joissa urheilija sai stipendistään korvauksia hyväksytyistä valmentautumiseen liittyvistä kuluistaan. Tarve rahan maksamiseen, siis valmentautumisen kustantamisen ohella, urheilijalle perustui pääasiassa kahteen asiaan. Ensinnäkin joukkuelajeissa, mutta myös yksilölajeissa, urheiluseurojen kesken syntyi kilpailua parhaista urheilijoista. Taatakseen menestystä ja näkyvyyttä seurat tarjosivat urheilijoille etuja. Toiseksi käsite menetettyjen ansioiden korvaamisesta saavutti hyväksyntää urheilupiireissä. Huippu-urheilun uralla antautuminen merkitsi käytännössä luopumista ainakin osasta palkkatuloista, joita urheiluseuran tai liiton tuli siis korvata. Vielä ainakin ja 70-luvuilla eli joissakin urheilulajeissa ja joillakin paikkakunnilla patruuna-ajan käytäntö, jossa urheilijat saattoivat jonkun yrityksen palkkalistoilla keskittyä oman lajinsa harrastamiseen.

19 19 Kolmannessa vaiheessa on jo siirrytty maksamaan urheilijalle suoraan palkkaa tai palkkioita. Vain joissakin lajeissa kyseinen käytäntö on omaksuttu sellaisenaan. Monessa lajissa palkanmaksu ja stipendijärjestelmät elävät käytännössä rinnakkain, eikä suomalaisten urheilumuotojen enemmistössä vielä ole voitu tai haluttu ryhtyä palkkalinjalle. Suomalaisten urheilumuotojen joukossa on myös niitä, joilla ei ole paljonkaan edellytyksiä urheilijoiden taloudelliseen tukemiseen ylipäänsä. Palkka- ja palkkiojärjestelmiäkin on erilaisia. Yksilö- ja joukkuelajeissa palkka- ja palkkiojärjestelmissä on myös keskeinen ero. Joukkuelajeissa palkanmaksu perustuu sopimuspohjalle pelaamisen ja harjoittelemisen ollessa työsuoritus. Yksilölajeissa palkkiot syntyvät ja koostuvat (yleensä) kilpailumenestyksen pohjalta. Sinänsä tämä ei merkitse erilaista ammattilaisuutta, mutta palkkionmuodostuksen perusta on kuitenkin erilainen. Yksilölajeissa on luotu rahastointimenettely, joka yksinkertaisesti sanoen mahdollistaa, että palkkioita ei veroteta niiden synty- vaan käyttöönottohetkellä. Tämän on arvioitu tukevan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla urheilijan muun (urheilunjälkeisen) elämän ja uran kehitystä. Yksilölajeissa ammattilaistuminen perustuu tällä hetkellä monenlaiseen tulonmuodostukseen. Ensinnäkin urheilijan liitto ja/tai seura tukevat urheilijan valmentautumista ja kilpailemista eli voivat maksaa valmentautumisen ja kilpailemisen aiheuttamia kuluja. Kilpailemalla urheilija voi voittaa rahapalkkioita, joita joko verotetaan suoraan tai jotka rahastoidaan. Urheilijat voivat saada myös esiintymispalkkiota, joka ei perustu kilpailumenestykseen. Näissä suhteissa eri urheilumuodoilla on erilaisia traditioita. Uusin ammattilaisuuden taustatekijä ovat urheilijan henkilökohtaiset sponsorit. Sponsorien kautta saatu tulo voidaan sekin ohjata rahastojen kautta. Ammattiurheilukäytäntöön on vähitellen siirrytty hyvin erilaisten tarkoitusperien ja käytäntöjen kautta. Varsinkin 1990-luvulla urheilun kaupallisimman osan rahavirrat ovat maailmalla (vähintään) monikymmenkertaistuneet. Pelikentille on syntynyt uusia aktiivisia toimijoita kuten sponsorit, media ja urheilun viihdeteollisuus. Raha on alituinen otsikkoaihe urheilussa. Tässä tilanteessa vanhat käytännöt ja uudet ajattelutavat ovat monessa tapauksessa törmäyskurssilla. Kun ennen urheilija kiitollisena otti vastaan valmennustukea pyrkiessään vaikkapa arvokisamenestykseen, saattaa nykyinen urheilija katsoa olevansa ammatinharjoittaja ja siten oikeutettu palkkioihin ja korvauksiin. Kilpailu- ja edustusjärjestelmät kuitenkin lähtevät nykyisin eri suunnasta. Liitot hallitsevat esimerkiksi arvokisaedustuksia, joiden valinnat eivät mitenkään perustu ammatinharjoittamisen lähtökohtiin ja tukemiseen. Koko ajattelutapa lähtee urheilijan valmentautumisen tukemisesta, ei oikeutetuista korvauksista työstä tai ajasta.

20 20 Joukkuelajien puolella vastaavat yhteentörmäykset ovat erityisen näkyviä seurojen ja pelaajien välisten etujen ristiriitana. Seurat ovat pyrkineet puolustamaan kasvattajantyötään tai muuten etujaan esimerkiksi siirto- ja kasvattajakorvauksilla. Kansallisella tasolla on lisäksi usein sääntöjä, jotka määräävät, montako ulkomaalaista saa joukkueessa pelata. Kun pelaaminen suoraan rinnastetaan työhön, syntyy urheilun perinteisten sääntöjen ja itsemääräämisoikeuden sekä työnteon lainsäädännön ja perusoikeuksien välille väistämätön yhteentörmäys. Ristiriitoja aiheutuu myös urheiluliittojen ja seurojen välille. Seura katsoo olevansa urheilijan työnantaja ja kansalliset edustustehtävät liiton paidassa saattavat aiheuttaa loukkaantumisriskin tai muuten vievät aikaa varsinaiselta työltä seurassa. Jotkut seurat saattavat katsoa, että seura kärsii kansallisista edustustehtävistä muita enemmän ja useammin. Vastaavasti yksilöurheilun harrastajat ovat peränneet oikeuksiaan ammatinharjoittajina ja kyseenalaistaneet esimerkiksi urheiluliittojen oikeuksia harkintavallan käyttöön arvokisavalinnoissa jne. Edelleen esimerkiksi kilpailukiellot, vaikka doping-rikkomusten seurauksena, voidaan tässä tulkinnassa esittää ammatinharjoittamisen estämisenä. Näin aiheutuneet ongelmat ovat tuskin ratkaisemattomia. Tarvitaan kuitenkin entistä oleellisesti tiukempia rajankäyntejä urheiluharrastuksen ja ammatin, urheilun työntekijä- ja työnantajaroolien suhteen, jotta ongelmat pysytetään, ja yritetään ratkaista, rajatulla ammattiurheilun alueella. Ongelmallisinta kuitenkin on se, että ammattiurheilun kaupalliseen kiinnostavuuteen perustuvaa toimintamallia kopioidaan muuhun urheilutoimintaan, eli urheilumuotoihin tai tapahtumiin, joilla ei (toistaiseksi) ole laajaa kaupallista kysyntää. Kuten edellä on todettu ammattilaisuus nähdään nykyisin monesti erityisen ihailtavana ja tavoiteltavana urheilun harjoittamisen muotona. Siksi ammattilaisia malleja halutaan ottaa käyttöön imagosyistäkin. Ammattiurheilun parissa toimiminen on hienompaa ja jännittävämpää. Urheilun uutisoinnissa, kuten kaikessa uutisoinnissa, raha on luonnollisesti näkyvässä roolissa. Urheilijoita asetellaan järjestykseen palkkojen pohjalta. Urheiluseurojen ja tapahtumien budjetit näkyvät monien nollien kera. Vaikka seurojen talousvaikeudetkin näkyvät julkisuudessa, syntyy niiden taustaksi helposti käsitys asioiden huonosta hoidosta ja harvemmin taloudellisesta perusedellytyksistä tai lähtökohdista.

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä 5.11.2015 KKO:n ratkaisu 2015:34 Rekisteröidyn urheiluseurayhdistys A:n jalkapallojaoston joukkueista osa

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet SLU Olympia komitea SLU - alueet Valtio Suomen Valmentajat ry Urheilu opistot Lajiliitot Kunnat KIHU Nuori Suomi Urheiluseurat Urheiluakatemiat Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet Jari Lämsä Rakenteet

Lisätiedot

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA SUOMEN LENTOPALLOLIITON STRATEGIA 27.11.2011 lentopallo - urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia SUOMEN LENTOPALLOLIITON strategia 27.11.2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Esipuhe v Sisällys pääpiirteittäin vii Sisällys ix Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. Esipuhe v Sisällys pääpiirteittäin vii Sisällys ix Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys pääpiirteittäin vii Sisällys ix Lyhenteet xv I Johdanto 1 I.1 Tutkimuksen tausta...................................... 1 I.2 Tutkimusaiheen määrittely.................................

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SISÄLTÖ 1 Yleiset säännöt 3 2 Stipendit/tunnustuspalkinnot 5 3 Kunnon Kuntalainen 6 3 Ilmoituslomakkeet (1-3)

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä tuloksia seuratuen seurannasta ja arvioinnista Salla Turpeinen LIKES-tutkimuskeskus LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla

Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla Timo Ritakallio Suomen Olympiakomitea Urheilun ja liikunnan tulevaisuusfoorumi Kokkola 12.9.2017 Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry.

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Liikuntapalveluiden tuotteistaminen yhdistyksessä sekä vapaaehtoistoiminta niiden tuottamisessa Liikuntakoordinaattori Sampo Hulkkonen Puotinkylän Valtti

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Urheilun ja liikunnan aluetaloudelliset sekä sosiaaliset vaikutukset. Sipi Korkatti

Urheilun ja liikunnan aluetaloudelliset sekä sosiaaliset vaikutukset. Sipi Korkatti Urheilun ja liikunnan aluetaloudelliset sekä sosiaaliset vaikutukset Sipi Korkatti Twitter: @SipiKoo Urheilutoimiala = ekosysteemi Liikuntaliiketoiminnan arvo? Liikuntaliiketoiminta = kaikki liiketoiminta,

Lisätiedot

Ilmaurheilurahasto. SIL Urheilijaseminaari Timo Latikka, toiminnanjohtaja

Ilmaurheilurahasto. SIL Urheilijaseminaari Timo Latikka, toiminnanjohtaja Ilmaurheilurahasto SIL Urheilijaseminaari 11.2.2017 Timo Latikka, toiminnanjohtaja Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr Yleishyödyllinen 1999 perustettu säätiö Perustettiin sääntömuutoksella 1964 perustetusta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Seurat, harrastajat ja valmentajat

Seurat, harrastajat ja valmentajat Valmentajan ammattitutkinto 8.3.2008 Vierumäki Seurat, harrastajat ja valmentajat Jari Lämsä jari.lamsa@kihu.fi Urheilu paikallistasolla Liikuntakulttuuri tarjoaa monia mahdollisuuksia: Oma liikuntaharrastus

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Alustuksen teemat Liikuntapalvelujen työnjako Suomessa Yksityiset yritykset ja seurat 1870-1900 Kunnat

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Nuori urheilija - tutkimus

Nuori urheilija - tutkimus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuori urheilija - tutkimus Nuorisourheilun verkostotapaaminen 24.5.2012 Helsinki Outi Aarresola www.kihu.fi Esityksen kulku Tutkimusprojektin tausta

Lisätiedot

Niklas Storbacka, Tj Ab Liga Jaro Oy

Niklas Storbacka, Tj Ab Liga Jaro Oy Kuluneen kauden aikana olemme saaneet nauttia viihdyttävästä jalkapallosta ja pelaajiemme korkealaatuisista suorituksista. Katsomossa tunnelma on ollut korkealla ja puhutaan seuran positiivisesta imagosta

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Päätökseen vaikuttavia tekijöitä urheiluseuran toiminnassa

Päätökseen vaikuttavia tekijöitä urheiluseuran toiminnassa Päätökseen vaikuttavia tekijöitä urheiluseuran toiminnassa Oikeudelliset viitekehykset Oy Ry Osakkeen omistajat ja jäsenet Mitä oikeudelliset viitekehitykset ovat ja miksi ne ovat tärkeitä Päätökset voidaan

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle:

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Keskeiset haasteet lasten ja nuorten seuratoiminnalle? - Soveltuva kalusto? - Puitteet ja Olosuhteet? - Laji ei

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Tausta, tavoitteet ja aiheet

Tausta, tavoitteet ja aiheet 27.4. Ryhmätyöt Tausta, tavoitteet ja aiheet Tavoitteena hahmotella konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä lauantain ryhmätöissä esille nousseiden teemojen osalta Miten keskeiseksi koettuja kehittämisen

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot