Risto Nieminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Risto Nieminen 8.9.2000"

Transkriptio

1 Risto Nieminen SELVITYSMIEHEN EHDOTUS KANSALAISTOIMINNAN JA LIIKETOIMINNAN JULKISEN TUKEMISEN ERIYTTÄMISESSÄ NOUDATETTAVISTA PERIAATTEISTA ERITYISESTI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN OSALTA

2 2 Sisällysluettelo: TOIMEKSIANTO JOHDANTO A URHEILUN MERKITYKSESTÄ A1 Urheilun seuratoiminta A11 Urheiluseurojen synty ja paikallinen merkitys A12 Urheiluseurojen toiminnan sisältö A13 Kansalliset kilpailujärjestelmät A14 Urheiluseurojen talous ja varainhankinta A2 Urheilu kansalaistoimintana A21 Kansalaistoiminta A22 Urheilun vapaaehtoistyö A3 Liikunta ja terveys A4 Urheiluviihde B AMMATTIURHEILU JA URHEILU LIIKETOIMINTANA B1 Ammattilaisuus B2 Ammattiurheilu Suomessa B21 Ammattiurheilun kehitys B22 Ammattiurheilun laajuus Suomessa B3 Kaupallinen urheiluviihde B4 Ammattiurheilu ja kaupallinen urheiluviihde Suomessa B41 Urheiluviihde liiketoimintana Suomessa B42 Ammattiurheilun ja kaupallisen urheiluviihteen taloudellinen perusta Suomessa B421 Tuottojen lähteet B422 Tuotot kontra kulut B423 Yhteenveto B4231 Ajopuuna ammattilaisuuteen B4232 Ammattilaisseurat voivat taloudellisesti huonosti B4233Taloudellinen ahdinko tunnetaan, tunnistetaan ja tunnustetaan liitoissa, liigoissa ja seuroissa B4234 Tavoitteet kaipaavat uutta arviointia ja täsmennystä B4235 Pitkän tähtäimen kehittäminen on puutteellista B4236 Urheilun liiketoiminnan tavoitteet B4237 Paikalliset tavoitteet B5 Muu urheilun liiketoiminta Suomessa C YHTEISKUNNAN TUKIPOLITIIKKA

3 D EHDOTUKSET D1 Kansalaistoiminnan ja urheilun liiketoiminnan erottaminen toisistaan D2 Kansalaistoiminnan esteiden poistaminen D3 Ammattiurheilulle ja urheilun liiketoiminnalle asettavat ehdot D31 Urheilun liiketoiminta ja valtionapu D32 Ammattiurheilun rajaukset D33 Valmennustuen lisääminen D35 Urheilijoiden kouluttautumisvastuu D4 Urheiluoikeuden professuuri D5 Ehdotusten saatteeksi 3

4 4 TOIMEKSIANTO Pääministeri Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että edistetään taiteen, liikunnan ja nuorisotyön kansalaistoimintaa ja selkiinnytetään kansalaistoiminnan julkisen tuen periaatteet suhteessa liiketoimintaan. Tähän tavoitteeseen perustuen opetusministeriö on tänään antanut Teidän tehtäväksenne selvittää kansalaistoiminnan ja liiketoiminnan julkisen tukemisen eriyttämisessä noudatettavat periaatteet erityisesti liikuntajärjestöjen osalta. Tehtävänänne on niinikään selvittää kansalaistoiminnan järjestämistä ja kehittämistä vaikeuttavat, verotusta, työnantajavelvoitteita ja muita velvoitteita koskevat säädökset ja niiden tulkinnat sekä tehdä ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Selvitystyötä on tarkoitus käyttää pohjana asian jatkovalmistelussa. JOHDANTO Urheilun murros viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja erityisesti luvulla, on ollut vavisuttava ja näkyvä, vaikka päällisin puolin suuri osa liikuntatoiminnasta, urheilukilpailuista ja tapahtumista on kutakuinkin ennallaan. Suomessakin perinteinen urheilun kansanliike tuhansine urheiluseuroineen on jo osittain hävinnyt näkyvistä, kun julkisuuden pinnan on vallannut ammattiurheilun viihteellinen mutta raadollinen maailma. Osa perinteistä urheilutoimintaa, huippuurheilun sektorilla, on käytännössä omaksunut liiketoiminnan sisältöjä. Ja osa on siirtynyt ja siirtymässä jo muodollisestikin liikeyrityksiksi. Määrällisesti kyseessä on kokonaisuuden huomioon ottaen pieni, mutta näkyvyysarvoltaan suuri osa urheilutoiminnasta. Kansalaistoiminta on puristuksessa, jossa sen merkitys ja laajuus ei pääse näkyville ja jossa siihen ulotetaan urheilun liiketoiminnallisesta osasta lähtöisin olevia hallintobyrokraattisia vaatimuksia. Toimeksianto liittyy toisaalta tunnustettuun tarpeeseen tukea kansalaistoiminnan edellytyksiä ja toisaalta tarpeeseen tunnistaa kansalaistoiminnan ja urheilun liiketoiminnan erot ja erilaisuudet. Edelleen tehtävänä on ollut arvioida miten julkisen tuen periaate tulisi ratkaista kansalaistoiminnan ja liiketoiminnan välillä. Niinikään toimeksiantoon liittyi kansalaistoiminnan järjestämistä ja kehittämistä vaikeuttavien säädöksien selvittäminen sekä ehdotusten tekeminen niiden korjaamiseksi. Tältä kohdin olen selvityksessäni ehdottanut selvitystyön jatkamista laajemmalta pohjalta. Ristiriita kansalaistoiminnan tulevaisuuden ja byrokratian vaatimusten välillä on ilmeinen. On ensin saatava aikaan poliittinen ja yhteiskunnallinen päätös, jolla kansalaistoiminta hallitusohjelmankin mukaisesti saa erityisaseman. Tämä päätös on taas mielestäni mahdollisempi, kun kansalaistoiminnan sisältö tarkentuu, mikä taas edellyttää urheilun liiketoiminnan ja ammattiurheilun asemoimista kansalaistoiminnan ulkopuolelle. Laajan selvitystyön kautta voitaisiin haravoida kansalaistoiminnan koko byrokratiavaatimusten kirjo ja kohta kohdalta em. poliittisen ja yhteiskunnallisen päätöksen pohjalta - esittää yksinkertaistamismallit.

5 5 Urheilun ammattimaistuminen on niin voimakas piirre huippu-urheilussa, että sen vaikutuksia ja merkitystä on jo selvitetty. Ammattimaistumisen rinnakkaispiirre on oikeudellistuminen. Monet urheilun sisäänrakennetut säännöt eivät uudessa tilanteessa ole enää itsestäänselviä, eivät ehkä enää lailla perusteltavissakaan. Lokakuussa 1999 julkaistussa SLU:n Työsuhdetyöryhmän mietinnössä käydään selkeästi läpi ammattiurheilun problematiikkaa ennen kaikkea juuri oikeudellistumisen näkökulmasta. Mietinnössä käsitellään mm. yhdistys- ja yhtiömuotoista urheilua ammattiurheilun kannalta, kurinpidon oikeudellisia perusteita, työoikeudesta aiheutuvia rajoituksia urheilijan kurinpidolle ja ammattiurheilua yksilöurheilulajeissa. Mielestäni SLU:n Työsuhdetyöryhmän mietinnössä esitetään mietinnön tehtävän pohjalta vakuuttava kuva nykytilanteesta. Toimikunnan puheenjohtajana oli siviilioikeuden dosentti Heikki Halila. Keväällä 1997 ilmestyi Olli Rausteen teos Urheiluoikeus, jossa laajasti käsitellään urheilun ammattimaistumisen ja oikeudellistumisen seurauksia. Urheilijanäkökulmasta mm. Juha Rantasila on selvittänyt ja kirjoittanut urheiluammatista, sen sisällöstä ja työoikeudellisesta kohtelusta. Kaikkien tarkastelukulma on ollut se fakta, että ammattilaisuus on osa Suomen urheilun elävää käytäntöä. Kun oikeudellisesta näkökulmasta on jo olemassa vakuuttavaa, vaikka ei lähimainkaan riittävää, aineistoa, olen yrittänyt tarkastella urheilun liiketoimintaa ja ammattiurheilua hyvin käytännönläheisesti. Lähtien niistä vaikutuksista, jotka urheilun liiketoiminnalla ja ammattiurheilulla on koko suomalaiselle urheilulle ja sen kehittämiselle. Olen tietoisesti pyrkinyt hakemaan ydinkohtia ja ratkaisuja riippumatta ja huolimatta niistä lukuisista yksilö-, yhteisö-, sopimus-, kilpailu-, vero- ja muista oikeudellisista seikoista, jotka kuhunkiin ehdotukseeni liittyvät ja jotka on sittemmin tietysti yksityiskohtaisesti ratkaistava. Kun olen etsinyt ratkaisua kansalaistoiminnan ja ammattiurheilun hyvinvoinnille ja rinnakkaiselolle, en ole päätynyt hyväksymään kaikkea urheilun ammattimaistumiseen johtanutta kehitystä vain kylmänä faktana, vaan olen pyrkinyt myös arvioimaan tuon kehityksen järkevyyttä. A URHEILUN MERKITYKSESTÄ A1 Urheilun seuratoiminta A11 URHEILUSEUROJEN SYNTY JA PAIKALLINEN MERKITYS Suomessa urheilulla on pitkä ja vahva kansalaistoiminnan pohja. Kun kilpaurheilu 1900-luvun alussa nopeasti valloitti Suomen, perustettiin maassa vauhdikkaasti ja suuren innostuksen vallassa urheiluseuroja. Urheilutoiminta Suomessa onkin poikkeuksellisen selkeästi rakentunut urheiluseurojen alustan varaan. Kilpailu- ja valmennusjärjestelmät lähtevät lähes kaikissa urheilumuodoissa juuri urheiluseuratasolta. Suomessa on tällä hetkellä noin 7200 toimivaa urheiluseuraa (SLU).

6 6 Urheiluseurat ovat tarjonneet kansalaisille toimintahalun ja aktiivisuuden purkautumisen väylän hyväksytyissä ja arvostetuissa puitteissa. Urheiluseura on ollut lähtökohdiltaan sosiaalisesti varsin tasa-arvoinen toiminta-alue, jolla menestymisessä into ja tarmo ovat olleet ensisijaisia muodolliseen koulutukseen tai kirjaviisauteen nähden. Lisäksi urheiluseura on voinut tarjota hyvin monenkaltaisia toimintamahdollisuuksia, joilla kaikilla näyttäisi kansalaisen ja seuran jäsenen kannalta olevan suoria omaan ympäristöön positiivisesti heijastuvia vaikutuksia. Urheiluseurat ovat alusta alkaen muodostuneet vahvoiksi paikallisiksi toimijoiksi. Urheiluseuroilla on edelleenkin erittäin vahva osuus ja merkitys paikallisen identiteetin kannalta. Näin on, oli sitten kyseessä korkeimmalla sarja- tai liigatasolla urheileva, huippu-urheiluun keskittyvä seura tai jäsentensä ja paikkakuntalaisten liikuntaharrastusten edistämiseen ja järjestämiseen keskittynyt seura. Tunnettu urheiluseura luo paikallista imagoa ja arvostusta. Urheiluseurojen vahvuus, ja miksei niiden määräkin, luovat paikkakunnasta aktiivisuuden ja energisyyden kuvaa. URHEILUSEUROILLA JA URHEILULLA ON SUURI MERKITYS PAIKALLISEN IDENTITEETIN LUOJANA JA VAHVISTAJANA. URHEILUSEUROILLA ON SUURI MERKITYS PAIKALLISTEN URHEILUHARRASTUSTEN OLOSUHTEIDEN JA MAHDOLLISUUKSIEN TARJONNASSA, LUOMISESSA JA EDISTÄMISESSÄ. A12 URHEILUSEUROJEN TOIMINNAN SISÄLTÖ Varsinkin luvuilla urheilulla ja urheiluseuroilla oli aitoa aatteellista sisältöä, jossa kansallis- ja paikallisylpeys yhtyivät uudenlaiseen ruumiilliseen toimintatarmoon. Urheilu oli myös arvo ja aate sinänsä: terveen henkisen ja fyysisen elämäntavan sekä reilun kilpailun ilmentymä. Suomen kansainvälinen urheilumenestys toi aatteeseen oman kansallista itsetuntoa nostavan lisänsä. Urheiluseuratoiminnan positiivinen sisältö on säilynyt, vaikka sen aatteen sisältö on kokenut murroksen. Urheilua sinänsä ei edes koeta aatteeksi, mutta urheilutoiminnan käytännöllisiä tuloksia, erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, arvostetaan hyvin paljon. Nuorten urheilun arvo koetaan siinä, että urheilu kykenee menestyksellisesti kilpailemaan negatiivisten vaihtoehtojen kanssa. Energiaa purkautuu kasvattavan liikunnan kanssa. Nuoret pysyvät pois kadulta. Urheilun rooli nuorisokasvattajana on laaja ja merkityksellinen. Urheiluseurojen nuorisotoiminnan aktiivisuutta ja määrää pidetään entistä tärkeämpänä seuran ja urheilun laadun mittarina.

7 7 Urheiluseuroissa organisoitu urheilutoiminta sisältää harrastusta laidasta laitaan. Urheiluseurat järjestävät jäsenilleen liikuntamahdollisuuksia sekä kilpa- että kuntourheilussa ja ohjaavat kyseisiä harrastuksia. Vakavammassa kilpaurheilutoiminnassa urheiluseurat organisoivat valmennusta urheilijoille ja joukkueille. Kilpaurheilussa urheiluseurat ovat sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla toiminnan perussolu, joiden kautta koko toiminta on järjestäytynyt. Urheiluseurat ohjaavat jäseniään liikunnallisen elämäntavan piiriin, järjestävät liikuntamahdollisuuksia ja toimivat niiden kehittämiseksi. URHEILUSEUROJEN TOIMINTAA PIDETÄÄN YLEISESTI TÄRKEÄNÄ. URHEILULLA ON MERKITYKSELLINEN JA LAAJA ROOLI NUORISOKASVATUKSESSA. A13 KANSALLISET KILPAILUJÄRJESTELMÄT Urheilun sisäisen logiikan kannalta on välttämätöntä organisoitua kansallisesti ja kansainvälisesti. Siten voidaan esimerkiksi eri urheilumuotojen säännöt ja sääntökehitys ylläpitää yhtenäisenä. Tämä on puolestaan tarpeen siksi, että kilpaurheilun luonteeseen kuuluu myös pyrkimys kykyjen mittaamiseen korkeimmalla mahdollisella tasolla. Kansallinen ja kansainvälinen organisoituminen mahdollistaa kansainvälisen kilpailutoiminnan urheilumuodon kannalta oikeissa puitteissa ja mittakaavassa. Vastaavasti hallinnoidaan kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen sekä kansallisen kilpailujärjestelmän kautta kansallista kilpailutoimintaa. Vastuussa ovat kansalliset urheiluliitot, joiden jäsenyydet rakentuvat urheiluseuroihin ja jotka puolestaan muodostavat kansainväliset urheilumuotojen erikoisliitot. Urheiluliittojen hallinnoimaan kansalliseen kilpailujärjestelmään on syntynyt myös erityisjärjestelyitä. Palloilulajien ylin sarjataso on useassa palloilulajissa erotettu muusta kilpailujärjestelmästä siten, että sarjatasoa hallinnoi urheiluliiton sijasta ja urheiluliiton kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa kyseisessä sarjassa pelaavien seurojen oma organisaatio, kuten Jääkiekon SM-liiga ja Jalkapalloliiga. Täten tehty organisointi perustuu tarpeeseen eriyttää päätöksenteon tasolla huippuurheilu ja muu kilpaurheilu, koska erityisesti toimintaan liittyvän taloudellisen päätöksenteon perusta on koettu näillä tasoilla erilaiseksi. Ylimmän sarjatason huippu-urheiluseurat ovat käytännössä halunneet päätösvallan omissa asioissaan. Tämän vallan liitot ovat niille luovuttaneet tietyin ehdoin, jotka pääasiassa liittyvät kilpailusääntöihin ja edustusurheiluun (kansainväliset arvokilpailut). Urheiluliittojen hallinnoima kansallinen kilpailujärjestelmä on koko kilpaurheilun historian ajan Suomessa perustunut pelkästään kilpaurheilun urheilulliselle pohjalle. Tässäkin suhteessa on ilmennyt muutostarpeita, joiden syy on urheiluviihteen kaupallistuminen.

8 Yhä useammassa palloilulajissa, jossa on koettu ammattiurheilun ja markkinoiden paineita, on keskusteltu ja valmisteltukin malleja, joissa ylimmän, kaupallisesti kiinnostavimman kilpatason suhteen tehtäisiin erityisjärjestelyitä muulta kuin perinteiseltä kilpaurheilullisen menestyksen pohjalta. Julkisessa keskustelussa on ollut esimerkiksi ajatukset villin kortin myöntämisestä ylimmälle sarjatasolle sekä sarjan sulkeminen. Villin kortin tapauksessa jollekin tai joillekin seuroille myönnettäisiin oikeus pelata ylimmällä tasolla, vaikka kyseistä sarjapaikka ei olisi hankittu urheilukilpailullisin perustein. Syynä villiin korttiin olisi koko lajin, erityisesti sen ylimmän tason ja siinä pelaavien seurojen yhteinen taloudellinen etu. Näin turvattaisiin esimerkiksi se, että tärkeimmät väestö- ja talousalueet olisivat edustettuina ylimmällä sarjatasolla. Kysymys on ennen kaikkea taloudellisista eduista ja taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksista, mutta villiä korttia voi tietenkin myös perustella urheilumuodon urheilullisilla, erityisesti nuorisovalmennukseen ja urheilumuodon valtakunnallisen kiinnostavuuden kehittämiseen liittyvillä eduilla. Sarjan sulkeminen on vielä voimakkaampi toimenpide. Sulkemisajatuksen tausta on puhtaasti taloudellinen, mutta pitkän tähtäyksen näkökulmasta taloudellisten etujen todentuminen tietysti edistää myös ko. urheilumuodon urheilullisia valmiuksia. Suljetussa sarjassa pelaisivat samat joukkueet ilman pelkoa putoamisesta. Tämä mahdollistaisi pitkä tähtäyksen taloudellisen suunnittelun ja kulujen järkeistämisen. Suljettu sarja ei suinkaan ole vieras ajatus kansainvälisessä käytännössä. Tyypillisimmät esimerkit tulevat Pohjois-Amerikan ammattiurheiluista, joista tärkeimmät koripallo, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja jääkiekko toimivat ilman kansallista sarjajärjestelmää, jonka ylimpänä tasona liiga tai mestaruussarja toimisi. Itse asiassa liigat seuroineen ovat puhtaasti liikeyrityksiä. Nämä ammattilaissarjat ovat suljettuja sikäli, että urheilullisin perustein niihin ei nousta tai niistä pudota. Sarjaan voidaan kuitenkin ottaa uusia seuroja, tai vanhoja poistaa tai siirtää uusille paikkakunnille, taloudellisen perustein. Ammattiurheilu ei sinänsä edellytä suljettuja sarjoja. Siitä ovat osoituksena eurooppalaiset palloilusarjat. Yhdysvalloista kuitenkin puuttuu kansallisen kilpailujärjestelmän traditio. Todettakoon, että amerikkalaisen urheilun toinen kulmakivi yliopistourheilu perustuu sekin palloilulajien osalta tietyllä tavalla suljettuun järjestelmään, jossa yliopistot sopivat otteluohjelmastaan ilman eurooppalaisittain keskitettyä sarjajärjestelmää. Sekä villin kortin salliminen että suljettu sarja ovat hyvin voimakkaita muutoksia suhteessa perinteiseen urheilun kilpailujärjestelmään. 8 URHEILUSEURAT OVAT KANSALLISEN KILPAURHEILUN PERUSYKSIKÖITÄ. KANSALLISISSA KILPAILUJÄRJESTELMISSÄ ON MUUTOSPAINEITA TALOUDELLISEN PÄÄTÖKSENTEON JA MARKKINOIDEN HYÖDYNTÄMISEN KANNALTA.

9 9 A14 URHEILUSEUROJEN TALOUS JA VARAINHANKINTA Urheiluseurojen varainhankinnan tarve ja merkitys on voimakkaasti korostunut, koska varsinaisen urheilutoiminnan järjestäminen on kallistunut. Tämä puolestaan on johtunut hyvin monesta syystä. Ensinnäkin liikuntapaikkojen maksut tai vuokrat, oli kyseessä sitten kunnalta tai yksityiseltä hankitut tilat, ovat nousseet. Siihen on johtanut toisaalta kuntatasolla esimerkiksi kustannusvastaavuuden vaatiminen. Toisaalta vaatimustaso liikuntapaikkojen laadun ja monipuolisuuden suhteen on nopeasti kasvanut. Toiseksi urheiluseurat joutuvat entistä enemmän maksamaan urheilutoiminnan järjestämisestä ja liikunnan ohjaamisesta. Halu vapaaehtoistyöhön näyttäisi näiltä osin vähentyneen. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Liikunnanohjaamisenkin alueella vaatimustaso on monessa suhteessa kasvanut niin, että harrastajat edellyttävät ohjaajilta korkeatasoista ammattitaitoa. Kun taas ammattitaito on hankitun koulutuksen tulos, ammatti tai ainakin pitkälle jalostettu harrastus, ohjaajat odottavat korvausta ajankäytöstään ja vaivannäöstään usein silloinkin, kun ovat ko. urheiluseuran aktiivijäseniä. Sinänsä tietysti on ristiriitaista, että kärjistäen sanoen - vapaaehtoistoiminnassa varainhankinnan merkitys on kasvanut, kun vastaavasti urheilutoiminnan järjestämisessä tai paremminkin ohjaamisessa - vapaaehtoistoiminta on suhteellisesti ottaen vähentynyt. Muutos tässä suhteessa perustuu kuitenkin ennen kaikkea liikuntakulttuurin sisällön monipuolistumiseen ja vaatimustason kasvuun. Urheilun järjestäminen on kallistunut myös muilla tasoilla. Tapahtumien järjestämisessä on alueita, jolla edellytetään, vaikkapa turvallisuuteen liittyen, nykyisin selkeästi ammattitaitoista maksettua työvoimaa. Urheilun kilpailujärjestelmän sisällä vaatimustaso on myös kasvanut. Olosuhteille ja välineille asetetaan suurempia vaatimuksia. Kuljetuskulut ovat entistä tavallisempi osa kilpailutoiminnan kustannuksia. Seurojen varainhankinnassa on vuosien saatossa ollut käytössä nippu perinteisiä keinoja ja alati uusiutuva tuoreiden ideoiden kukinto, joka kyllä usein myös kuivuu, tai imetään tyhjiin, nopeasti. Yleishyödyllisten yhdistysten yksi taloudellinen perusta on tietysti jäsenmaksut, jotka Suomessa muutamia urheilulajeja lukuunottamatta ovat yleensä hyvin kohtuulliset. Varoja on hankittu ilmoituksilla, arpajaisilla, tapahtumia (tansseja, seminaareja jne.) järjestämällä, erilaista myyntiä järjestämällä, erilaisia palveluita myymällä jne. Kilpailutoiminnan tuotot, katsojatulot, ovat ylimmän urheilullisen tason seuroilla yksi tulonlähteistä. Näillä seuroilla on myös ollut mahdollisuus sponsorihankintaan joko koko seuralle tai sen edustusurheiluyksiköille. Kaiken kaikkiaan varainhankinnan tuloksellisuuden ydin on ollut ja on seurojen jäsenten vapaaehtoistyössä eli ns. talkootyössä. Varainhankintamuotojen kirjo on mahtava. Se kertoo urheiluseuroissa toimivien ihmisten sosiaalisten taustojen terveestä erilaisuudesta sekä halusta ja innosta toimia oman seuran hyväksi. Kansalaistoiminnan näkökulmasta varainhankinta on myönteinen mahdollisuus. Se mahdollistaa aktiivisen toimimisen ja vaikuttamisen urheiluseurassa myös niille, joille itse urheilutoimintaan osallistuminen ei ole mahdollista tai mieluisaa.

10 10 Varainhankinnan hankalahko piirre on se, että aina aktiivisuus varainhankinnassa ei korreloi suoraan aktiivisuuteen urheilutoiminnassa. Hankitut varat ja niiden käytön tarve ja mielekkyys eivät välttämättä kohtaa. Joka tapauksessa urheiluseurojen varainhankinnan merkitys kasvaa edelleen ja kaikki mahdollisuudet ja keinot, joilla varainhankintaa helpotetaan, tuovat urheiluja kansalaistoimintaan lisää voimaa. Varainhankinnan esteeksi tai hankaloittajaksi on tullut hallintobyrokratian vaatimukset. Laajasti toimiva seura ei enää käytännössä selviydy hallintobyrokratiasta palkkaamatta asiantuntevaa henkilökuntaa. Toiminnan sijasta resursseja ohjautuu byrokratiaan. Tilanne on ristiriitainen koko kansalaistoiminnan olemuksen kannalta. Byrokratia ja ammattimaistuminen heikentää kansalaistoiminnan olemusta ja sisältöä, kun vastuu siirtyy ammattilaisille. Toiminnan laajentuminen johtaa byrokratiaverkkoon, josta selviytyminen ei innosta kansalaistoiminnasta kiinnostuneita. SLU on selvittänyt sitä verkkoa, johon aktiivinen urheiluseura hallinnollisesti joutuu. Tehtävää on kuitenkin jatkettava laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen aikaansaamiseksi, jotta päätökset seurojen toiminnan ja varainhankinnan helpottamiseksi voidaan tehdä ja perustella. VARAINHANKINNAN MERKITYS KASVAA MAKSUJEN JA KUSTANNUSTEN LISÄÄNTYESSÄ JA VAATIMUSTASON KASVAESSA. ERILAISET LISÄÄNTYVÄT TALOUSHALLINTO- JA MUUN HALLINTOBYROKRATIAN VAATIMUKSET OVAT SEUROILLE RASKAITA JA TOIMINTAA LAMAUTTAVIA. A2 Urheilu kansalaistoimintana A21 KANSALAISTOIMINTA Urheiluseurat ovat yhdistyksiä, jotka pääasiassa toimivat avoimen jäsenyyden pohjalta. Seuran aktiivisilla jäsenillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa urheiluseuran toimintaan. Urheiluseurat ovat organisoituneet urheilumuodoittain urheiluliittoihin, joissa vaikuttaminen tapahtuu liiton sääntöihin perustuvan järjestöllisen demokratian pohjalta. Kaiken kaikkiaan, ottaen huomioon urheiluseuratoiminnan määrän, on urheiluseurojen ja liittojen parissa tapahtuva yhdistystoiminta erittäin laajaa. Yhdistys- ja järjestötyön kautta kansalaistoiminnan demokraattinen luonne toteutuu urheilussa. Kyseessä on laajuuteensa johdosta koko kansakunnan demokraattisten toimintamallien kannalta tärkeä instituutio. Samaan aikaan urheiluseurat siis antavat urheiluharrastusten parissa runsaasti muita toimintamahdollisuuksia. Urheiluseurat ovat väylä aktiivisuuden toteuttamiseen niin suoraan toimintaan urheilukentällä kuin toiminnan sisällön ja edellytysten kehittämiseen seuran yhdistystoiminnan tasolla.

11 11 Urheilun parissa korostetaan usein, että urheilu on maan laajin kansalaistoiminnan muoto. Väitettä voi pitää oikeutettuna. Kansalaistoiminta on erityisen merkityksellistä nyky-yhteiskunnassa. Urheilun rooli kansalaistoiminnan ytimessä merkitsee, että kyse on muustakin kuin liikunnasta. Urheiluseurojen tulos on mitä suurimmassa määrin kansalaisten hyvinvointia ja yhteistä kansallista hyvinvointia. Nykyisen hallituksen ohjelmassa kansalaistoiminnan mahdollisuuksien parantamista korostetaan monin paikoin. URHEILU ON SUOMEN LAAJIN KANSALAISTOIMINNAN MUOTO. URHEILUN KANSALAISTOIMINNAN AKTIIVISUUDELLA JA LAAJUUDELLA ON POSITIIVISTA YHTEISKUNNALLISTA MERKITYSTÄ. URHEILUSEUROJEN TULOS ON KANSALAISTEN HYVINVOINTIA JA YHTEISTÄ KANSALLISTA HYVINVOINTIA. KANSALAISTOIMINNAN TULISI OLLA VALTIOVALLAN ERITYISESSÄ SUOJELUKSESSA. A22 URHEILUN VAPAAEHTOISTYÖ Suomalaisen urheilun kansallisia erityispiirteitä on urheiluseurojen piirissä tapahtuva vapaaehtoistyö ja sen määrä. Vapaaehtoistyö, joka on yleensä koko seuratoiminnan perusta, voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin toiminta seuran erilaisissa elimissä. Toiseksi seuran urheilutoiminnan järjestämiseen osallistuminen. Ja kolmanneksi osallistuminen varainhankintaan seuratoiminnan hyväksi. Osallistuminen urheilutoiminnan järjestämiseen sisältää sekin kaksi näkökulmaa. Harjoitusten ja tapahtuminen ohjaaminen tai valmentaminen on tietenkin juuri varsinaista urheilutoimintaa. Esimerkiksi kilpailutoiminta vaatii kuitenkin myös paljon muunlaista työtä: ladut täytyy tehdä, kentät tai kilpailupaikat kunnostaa, tapahtumissa vaaditaan järjestelyväkeä jne. Perinteisesti ilmaistuna kyseessä on talkootyö. Tämä on tärkeä ja oleellinen osa seuran urheilutoimintaa. Suomalaisessa traditiossa urheiluseurojen on ollut helppo motivoida jäseniään nimenomaan suoraan urheilutapahtumien järjestämistä tukevaan toimintaan. Nopeasti kasvava alue aktiivisesti toimivien seurojen toiminnassa on ollut varainhankinta. Onnistuneen varainhankinnan keskeinen piirre on usein juuri vapaaehtoistyön talkootyön käytön mahdollisuus. Varainhankintahan sinänsä voi tapahtua kokonaan varsinaisen urheilutoiminnan ulkopuolella, yksinkertaisena esimerkkinä tavattoman monipuolisesta alueesta mainittakoon vaikka myyjäiset. Jos urheiluseura yrittäisi ammattimaistaa varainhankinnan, voisi seurauksena olla varainhankinnan tuottojen supistuminen. Surulliset tarinat urheiluseuratasolta kertovat varainhankintaprojekteista, joiden tuotot eivät ole riittäneet edes tuottoa hankkimaan palkatun henkilökunnan (tai yrityksen) palkoista ja kuluista.

12 12 Vapaaehtoistyön merkitystä on vaikea yliarvioida. Tärkeää on se, että urheiluseuratoiminnassa vapaaehtoistyö voi tapahtua hyvin monipuolisella tavalla. Se voi olla suoraa urheilutoimintaa, se voi olla urheilun järjestämisestä auttavaa tai tukevaa toimintaa. Lisäksi se voi olla aivan muuta toimintaa, jonka päämääränä on varainhankinta urheilutoiminnalle. Käytännöllisesti katsoen kaikille löytyy näin toiminnallinen mahdollisuus. Kansalaistoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että urheiluseuroissa mahdollisimman vahvasti yhä arvostetaan ja painotetaan vapaaehtoistyötä. Yhteisellä ja tasa-arvoisella osallistumisella on arvo sinänsä. Monet merkit osoittavat, että yksilöiden halu ostaa vapaaehtoistyön osuus rahalla eli vapautua vapaaehtoistyöllä maksamalla suoraan rahaa on muilla yhteiskunnan sektoreilla lisääntynyt. Kansalaisyhteiskunnalle vapaaehtoistyöllä on kuitenkin erityisesti paikallisella tasolla - elämänlaadun, vaikuttamisen, identiteetin ja yhteisyyden kannalta tärkeä ja kohottava merkitys. Liikunnan rahoituksen tutkijan Kari Puronahon tutkimusten mukaan urheiluseurojen vapaaehtoistyön arvo on yli neljä miljardia markkaa vuodessa. Näin syntyvä tulos kansalaistoiminnan hyväksi on merkitykseltään valtava. Vastaavasti vapaaehtoistyön tulosten vähentyminen ja menettäminen olisi vaikutuksiltaan koko yhteiskunnan kannalta masentava kehityssuunta. Vapaaehtoistyön kannalta tuhoisa vaikutus olisi myös siihen kohdistuvalla verotuksella, mitä koskevia ehdotuksia on myös esiintynyt. VAPAAEHTOISTYÖN SÄILYTTÄMINEN ON OLEELLINEN OSA KANSALAISTOIMINTAA JA KANSALLISTA ELINVOIMAA. VAPAAEHTOISTYÖN TALOUDELLINEN JA SISÄLLÖLLINEN ARVO ON ERITTÄIN MERKITTÄVÄ. A3 Liikunta ja terveys Liikunnan ja terveyden välinen suhde on tutkittu alue. Liikunnalla voidaan todeta olevan monimuotoisia positiivisia vaikutuksia sekä fyysiseen että henkisen terveyteen. Säännöllinen liikunnanharrastus vaikuttaa edistävästi ja ylläpitävästi suoraan ihmisen työ- ja toimintakykyisyyteen. Tätä kautta liikunnalla voi olla suuria kansantaloudellisia merkityksiä. Näistä vaikutuksista on myös runsaasti tutkimusja selvitysaineistoa. Urheiluseurojen ja liittojen työllä on vastaavasti merkitystä liikunnanharrastuksen yleistämisessä ja lisäämisessä. Liikuntajärjestöt, seurat ja liitot, järjestävät itse liikuntamahdollisuuksia. Ne toimivat ja vaikuttavat liikuntamahdollisuuksien ja olosuhteiden kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Ne myös usein pyrkivät lisäämään tietoisuutta liikunnan myönteisistä vaikutuksista sekä jäsentensä piirissä että laajemminkin. Lisäksi urheilutoiminta, sekä kilpa- että kunto- ja virkistysliikunnan alueella, antaa sekä käytännön tasolla että median välityksellä myönteisiä liikunnan harrastukseen kannustavia esimerkkejä.

13 Suuri osa liikuntaharrastuksesta tapahtuu tietysti kuitenkin sinänsä urheiluseuratoiminnasta riippumatta. Omaehtoinen liikunnanharrastus on mahdollista ilman minkäänlaista organisoidun urheilutoiminnan myötävaikutusta. Paikallisten liikuntapaikkojen ja olosuhteiden rakentamisessa ja kehittämisessä paikallisilla urheiluseuroilla voidaan kuitenkin kokonaisuutena arvioida olleen positiivinen vaikuttajan rooli joskus enemmänkin. Urheiluseurojen lisäksi urheilutoiminnan järjestäjinä ovat paikallisella tasolla toimineet kunta, työpaikat, muut kuin urheilun alalla toimivat yhdistykset sekä myös vapaasti organisoituneet ryhmät. Urheiluseuroilla on kuitenkin usein oleellinen rooli säännöllisen harrastustoiminnan järjestäjänä. Jotkut urheiluseurat ovat pyrkineet, sekä liikunnanharrastuksen edistämisen että varainhankinnan näkökulmasta, järjestämään hyvinkin systemaattista liikuntapainotteista palvelutoimintaa. Jotkut urheiluseurat ovat pyrkineet myös omin kustannuksin luomaan liikuntapaikkoja ja olosuhteita. Samaan aikaan kunto-, terveys- ja virkistysliikunnan sektorille on syntynyt myös alueelle on syntynyt myös yhä enemmän yksityistä liiketoimintaa. 13 LIIKUNNALLA ON LAAJOJA JA MONIPUOLISIA TERVEYDELLISIÄ TOIMINTA- JA TYÖKYKYISYYTTÄ EDISTÄVIÄ VAIKUTUKSIA, JOILLA KANSANTALOUDELLISESTIKIN ON SUURI MERKITYS. URHEILUSEUROILLA JA LIITOILLA ON TÄRKEÄ JA AKTIIVINEN ROOLI JA MERKITYS SEKÄ LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄJINÄ ETTÄ LIIKUNNANHARRASTUKSEN, -OLOSUHTEIDEN JA - MAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMISESSÄ. A4 Urheiluviihde Urheilun ja liikunnan harrastus on sinänsä hauskaa ja viihdyttävää. Urheiluviihteellä tarkoitetaan nykyisin kuitenkin lähinnä urheilun seuraamista, penkkiurheilua, palvelevaa ja sitä taloudellisesti hyödyntävää urheilutarjontaa. Tässä mielessä urheiluviihde voidaan jakaa kahteen osaan. Urheilun seuraaminen on jo sinänsä viihdyttävää riippumatta oikeastaan urheilusuoritusten tasosta. Kilpailemisen ja esittämisen ilon ja jännityksen välittyminen katsojalle ei edellytä aina huippuosaamista ja huippu-urheilua. Toisaalta huippu-urheilussa viihteen ja ajanvietteen monet elementit ovat maksimaalisessa käytössä. Huippuurheiluviihde onkin käytännössä erittäin merkittävä kaupallisen viihteen alue sekä kansallisella että ylikansallisella tasolla. Urheiluviihdettä on tarjolla runsaasti urheiluseurojen toimesta. Ns. suuri yleisökin osaa nauttia urheiluviihteestä muutenkin kuin huippu-urheilun kautta. Ainakin erilaiset nuorisoturnaukset (Helsinki cup) ja joskus senioriturnauksetkin jopa vetävät väkeä katsomoihin. Vastaavasti urheiluviihteen paikallinen kiinnostavuus ei siis liity vain huippu-urheiluun, vaan alemmantasoinenkin urheilukilpailu voi usein herättää paikallisella tasolla ja paikallisista lähtökohdista laajaa kiinnostusta.

14 14 Huippu-urheiluviihteen tasolla tarjonta on Suomessakin varsin monipuolista. Tarjontaa tapahtuu sekä kansallisen että kansainvälisen kilpailutoiminnan kautta. Huippu-urheiluviihteen ytimenä on toisaalta itse urheilusuorituksista ja niiden taidokkuudesta ja kilpailun jännityksestä nauttiminen sekä toisaalta joissakin tapauksissa suosikkiyksilön tai joukkueen suoritukseen eläytyminen ja kannustaminen. Urheilullisesta kyvykkyydestä, taidosta ja jännityksestä nauttimisen mahdollistaa urheilun yleismaailmallinen ymmärrettävyys. Vaikka paikalliset ja alueelliset painotukset eri urheilumuotoihin suuntautumisessa ovat selvät, urheilun ja kilpailun peruskieli on yhteinen. Lisäksi vaikka urheilukilpailun tai ottelun kulku on sinänsä kaavamainen, on jokainen tapahtuma ainutkertainen, mikä mahdollistaa urheiluviihteestä nauttimisen kerta toisensa jälkeen. Puitteet ovat samat, mutta tarina kerrotaan aina uudella tavalla. Urheiluviihteellä on mielenkiintoista omaa erityislaatua ja oheisarvoja, joiden merkitystä ei kuitenkaan ole paljoa tutkittu. Urheilun kilpailujärjestelmän systemaattisuus tarjoaa hyvän pohjan ajan jäsentämiseen. Suurtapahtumat, kilpailut ja sarjat seuraavat toisiaan systemaattisesti, vaikka niiden sisällä voittajat ja tulokset ainutkertaisella tavalla vaihtuvat. Vuotuisella tasolla urheilu tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuden ajasta kiinnipitämiseen, ajankulu on konkreettisesti sidoksissa vaikkapa sarjojen edistymiseen. Ratkaisut seuraavat tiettyinä vuodenaikoina. Pitkällä tähtäyksellä taas urheilun tarjoaa paljon mahdollisuuksia muistamiseen : sinä vuonna kun Lukko voitti suomenmestaruuden, Münchenin olympiakisojen vuonna jne. Urheiluviihteen seuraaminen on yhteiskunnallisesti suhteellisen neutraali mutta elämysten kannalta vahva tapa olla ajankulussa mukana. Toisaalta urheiluviihde tarjoaa erinomaisen tunnevoimaisten elämysten mahdollisuuksia. Alueella, jonka kilpailullisilla tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä yhteiskunnassa, syntyy jatkuvasti vahvoja elämyksiä, joilla on suoria ja suuria yhteyksiä paikalliseen ja kansalliseen identiteettiin. Urheiluseuroilla todellakin on tärkeä osuus ja merkitys paikallisen identiteetin kannalta. Tunnettu urheiluseura luo paikallista imagoa ja arvostusta. Urheiluseurojen vahvuus, ja miksei niiden määräkin, luovat paikkakunnasta aktiivisuuden ja energisyyden kuvaa. Yhä tärkeämmiksi tässä suhteessa ovat muodostuneet urheiluviihteen näkyvimmät yksiköt: huippu-urheiluseurat ja huippuurheilijat. Paikkakunnan vetovoiman kannalta ei todellakaan ole merkityksetöntä se, mikä on siellä tarjotun urheiluviihteen määrä ja laatu. Urheiluviihteen laajan suosion ja sen erityislaatuisuuden huomioonottaen sen kautta on varsin helppoa vedota ja vaikuttaa suureen yleisöön.

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Jyrki Louhi 2015 Laskentatoimen

Lisätiedot

- Salibandyn kehitys Pohjois-Karjalassa

- Salibandyn kehitys Pohjois-Karjalassa Paikallistoiminnasta kilpaurheiluksi - Salibandyn kehitys Pohjois-Karjalassa 1986 2010 Itä-Suomen Yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Historian oppiaineryhmä Suomen Historian pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta Johanna Heikkinen Tampereen yliopisto Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä.

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. Urheiluseurat 2010-luvulla Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. SLU-Julkaisusarja 1/2012 Toimittanut: Pasi Mäenpää ja Sirpa Korkatti Taitto: Soile Koskela Paino: Sporttipaino Oy ISSN: 1455-9781

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

Suomalainen valmennusosaaminen

Suomalainen valmennusosaaminen Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen käsikirja 2012 Hämäläinen Kirsi (toim.), Blomqvist Minna, Laitinen-Väänänen Sirpa, Parviainen Antti, Potinkara Pekka Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta nyt

Kansalaisyhteiskunta nyt kepan taustaselvitykset n:o 38 kepa s working papers n:o 38 Kansalaisyhteiskunta nyt Selvitys suomalaisen kansalais yhteiskunnan toiminta edellytyksistä, tilasta ja asemasta maija seppo (2013) kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Epätavallisia elämänkulkuja

Epätavallisia elämänkulkuja Epätavallisia elämänkulkuja Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 134 Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Nyrkkeilyn käsikirja 2012 1 LASTEN JA NUORTEN NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 3 Johdanto NYRKKEILYURHEILU 4 Nyrkkeily lasten ja nuorten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Avance johtamiskoulutus. MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Avance johtamiskoulutus. MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Avance johtamiskoulutus MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ Tammikuu 2011 Laatija: Minna Riikka Järvinen Ohjaaja: Jyrki Kauppinen TIIVISTELMÄ Tutkimus määrittelee,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot