Päätöspöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätöspöytäkirja 13.2.2015"

Transkriptio

1 Päätöspöytäkirja Kokous Eteläisen sote-alueen ensimmäinen kuntajohtajien kokous Aika klo , Paikka Helsingin kaupungintalo, juhlasali, Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 1. Kokouksen avaus Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Samalla hän kävi läpi kokouksen tarkoituksen ja tehtävät sekä kokouskutsun ja lähetetyn materiaalin, ks. liite 1. Hän totesi myös, että kokous pidetään ei-julkisena, koska siitä ei ollut muuta sovittu. 2. Kokouksen osallistujien toteaminen ja kokouksen järjestäytyminen Annikki Thodén suoritti nimenhuudon todeten kokouksen osallistujat, ks. liite 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja sihteeriksi vs. kaupunginsihteeri Annikki Thodén. Sovittiin, että kokouksesta tehdään päätöspöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa sovitut asiat. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kuntakokouksessa. 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, tilannekatsaus Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kirsi Varhila esitteli (liite 3) lakiesityksen käsittelyn tilannekatsauksen ja kertoi eduskunnan käsittelyn vaiheet. Esityksen jälkeen käytiin lyhyt keskustelu lakiesityksestä ja siihen liittyvästä toimeenpanon aikataulusta. 4. Sote-alueen kuntayhtymän perustaminen, sen perussopimus ja ensimmäisen edustajainkokouksen tehtävät Kuntaliiton johtava lakimies Juha Myllymäki esitteli sote-alueen kuntayhtymän perustamiseen, sen perussopimukseen ja ensimmäiseen edustajainkokoukseen liittyvät tehtävät, liite Eteläisen sote-alueen kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen ja valmistelun rakenteesta sopiminen Helsingin vs. apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen esitteli ehdotuksen valmistelun käynnistämisestä ja ehdotuksen valmistelun rakenteeksi, liite 5.

2 Esittelyn jälkeen käytiin yleiskeskustelu tarvittavasta valmistelusta, vaikka lakiesityksen käsittely ja hyväksyminen on vielä kesken eduskunnassa. Sovittiin valmistelua ohjaavan johtoryhmän perustamisesta ja siihen valittiin seuraavat 19 jäsentä: - kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, puheenjohtaja ja koollekutsuja, Helsinki - kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoo - kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaa - kaupunginjohtaja Torsten Widén, Kauniainen - kaupunginjohtaja Mårten Johansson, Raasepori - kaupunginjohtaja Simo Juva, Lohja - kunnanjohtaja Sami Miettinen, Vihti - kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, Porvoo - kunnanjohtaja Esko Rautiainen, Askola - kunnanjohtaja Esko Kairesalo, Mäntsälä - kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti - kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola - va. kaupunginjohtaja Jussi Teittinen, Heinola - kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti - kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Kouvola - kaupunginjohtaja Henri Lindelöf, Kotka - kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Lappeenranta - kaupunginjohtaja Pertti Lintunen, Imatra - kunnanjohtaja Antti Jämsén, Miehikkälä. Sovittiin lisäksi, että johtoryhmän jäsenen ollessa estynyt, voi hän lähettää varahenkilön johtoryhmän kokoukseen, mutta johtoryhmälle ei nimetä erillisiä varajäseniä. Samalla sovittiin, että valmistelua ohjaava johtoryhmä nimeää sotejohtajista koostuvan valmistelevan ohjausryhmän sekä mahdolliset muut tarvittavat asiantuntijatyöryhmät. Sovittiin, että ensimmäinen johtoryhmän kokous pidetään maaliskuun alussa. Sihteeri lähettää kokouskutsun. Sote-johtajat muodostavat valmistelevan ohjausryhmän ja kokoonpanosta tuodaan esitys ensimmäiseen johtoryhmän kokoukseen. Ensimmäisessä kokouksessaan johtoryhmä sopii myös henkilöstöjärjestöjen osallistumisesta ja edustuksesta. Henkilöstöjärjestöjen lähettämä kirje esitettiin kokouksessa ja on tämän pöytäkirjan liitteenä, liite Lähetekeskustelu tuottamisvastuussa oleviin kuntayhtymiin kuuluvista kunnista Käytiin lähetekeskustelu tuottamisvastuussa olevista kuntayhtymistä ja niihin kuuluvista kunnista.

3 7. Muut mahdolliset asiat Kokouksessa sovittiin, että tehdään lyhyt tiedote kokouksen päätöksistä, perustetusta valmistelua ohjaavasta johtoryhmästä ja sen jäsenistä. Tiedotteessa mainitaan henkilöstöjärjestöjen mukaan ottaminen valmisteluun. Puheenjohtaja merkitään tiedotteen lisätietojen antajaksi. 8. Seuraavasta kuntakokouksesta sopiminen Sovittiin, että seuraava kuntakokous pidetään laajennettuna kuntakokouksena, johon kutsutaan kuntajohtajien lisäksi myös kunnan- /kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat ja kunnan-/kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Kokous pidetään huhtikuun loppupuolella iltakokouksena Helsingissä. Laajennetun kuntakokouksen ajankohta, esityslista ja tarkemmat valmistelut sekä mahdollinen julkisuus sovitaan johtoryhmässä. Lopuksi puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia kokouksesta todeten, että päätökset tehtiin keskustellen hyvässä yhteisymmärryksessä ja yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

4 Eteläisen sote-alueen kuntakokous Kutsu lähetetty Eteläisen sote-alueen kuntien kirjaamoihin ja em. kuntien kuntajohtajille Kutsu osoitettu kunnan-/ kaupunginjohtajille ja sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville johtajille (pyydetty ilmoittautumaan mennessä; 2 edustajaa kuntaa/kaupunkia kohden) Lähetetty tiedoksi STM, AVI, Kuntaliitto Esityslistan luonnos ja diaesitys esityslistan kohtaan 5 lähetetty kommentoitavaksi kaikille kuntajohtajille Päivitetty esityslista + kolme diaesitystä lähetetty kaikille kuntajohtajille ja kaikille ilmoittautuneille Liite 1

5 Liite 3 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Tilannekatsaus Kirsi Varhila STM

6 Tiekartta Hallituksen esitys eduskuntaan Laki voimaan lopputalvella-keväällä 2015 Sote-alueiden ensimmäinen edustajainkokous viim Eduskuntavaalit Sote-alueet aloittavat Tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät aloittavat Ilmoitus Sote-alueelle halukkuudesta tuottamisvastuulliseen kuntayhtymään

7 Mistä uudistuksessa on kyse? Uudistus koskee kunnallisen sote:n hallinnollisorganisatorisia rakenteita kenellä on vastuu sote-palvelujen toteuttamisesta miten toteuttajan hallinto ja rahoitus järjestetään miten toimintaa ohjataan ja valvotaan Uudistuksen toteuttamiseksi säädetään laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta sekä muutoksia eräisiin muihin lakeihin Palvelut ja niiden sisältö määräytyvät edelleenkin erityislakien perusteella esimerkiksi työterveyslain, terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain, tartuntatautilain, vanhuspalvelulain ym. perusteella Uudistuksessa ei puututa erityislakien sisältöön erityislakien muutokset toteutetaan kunkin erityislain muutostarpeiden perusteella oman valmistelun perusteella

8 HE 324/2014, eduskuntakäsittely Perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, talousvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta antavat lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HaV, TaV ja VaV lausunto viimeistään PeV lausunnolla ei määräaikaa Sosiaali- ja terveysvaliokunta laatii mietinnön asiasta eduskunnan päätös perustuu mietintöön Eduskunnan istuntokausi päättyy takaraja esityksen hyväksymiselle

9 Valiokuntakuulemiset Perustuslakivaliokunta kansanvaltaisuusperiaate, äänivalta päätöksenteossa yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuus rahoitusperiaate uudistuksen vaikutus yksittäisten kuntien talouteen kansallinen ohjaus kielelliset oikeudet ml. saamelaisten asema Talousvaliokunta uudistuksen vaikutukset elinkeinopolitiikan ja yritystoiminnan näkökulmasta pienten yritysten asema kilpailutuksissa tuottavuuden parantaminen valinnanvapaus

10 Valiokuntakuulemiset (2) Valtiovarainvaliokunta rahoitusta koskevat säännökset vaikutukset valtion ja kuntien talouteen yksittäisten kuntien taloudellinen asema Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuultavana on ollut valtion viranomaisia yleisarviointia esityksestä

11 Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan järjestämisvastuun käsite on erilainen kuin nykyisin ja poikkeaa myös kuntalakiesityksen mukaisesta käsitteestä Sote-alueen kuntayhtymä vastaa siitä, että sen alueella kuntien asukkaat ja muut palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa palvelut

12 Sote-alueen kuntayhtymän perustaminen Käynnistyskokous viimeistään toukokuussa 2015 aluehallintovirasto kutsuu kokouksen koolle, sen jälkeen vastuu siirtyy kunnille valmistelut on syytä aloittaa jo tätä ennen Perussopimuksen hyväksyminen viimeistään ja tiedoksi STM:lle Sote-alueen toiminnan käynnistäminen Kuntayhtymän on aloitettava toimintansa viimeistään Järjestämispäätöksen ja talousarvion valmistelu, varmistettava tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien syntyminen

13 Tuottamisvastuu Tuottamisvastuu on kuntayhtymällä kuntien sopimuksen perusteella voi olla myös vastuukuntamalli Tuottamisvastuun sisältö vastuu on kaikilla kuntayhtymillä yhdenmukainen tosiasiassa tuotetuissa palveluissa voi olla tarkoituksenmukaisesta palvelurakenteesta johtuvia eroja esimerkiksi keskitettävät erityispalvelut tuotannon toteutuksessa nykyiset vaihtoehdot oma toiminta, yhteistyö, ostopalvelut, palveluseteli, mahdolliset muut tulevaisuudessa säädettävät tavat

14 Toiminnan ohjaaminen ja johtaminen Eduskunta, valtioneuvosto Vn seloteko eduskunnalle vaalikausittain STM strateginen ohjaus vuotuiset neuvottelut sote-alueiden kanssa Sote-alue järjestämispäätös tulosneuvottelut tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien kanssa

15 Kiitos! sote-sanasto esittelydiat usein kysytyt kysymykset sote-neuvontapalvelu, Tilaa sähköpostiisi STM:n tiedotteet: (etusivu) Sote-uutiskirjeen tilaus: twitter.com/stm_uutiset

16 Liite 4 Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymä - perustamisprosessi ja perussopimus Juha Myllymäki Johtava lakimies

17 Toimeenpanon aikataulutus (HE 324/2014) Toukokuu 2015 Sote-alueen 1. edustajainkokous Lokakuu 2015 Sote-alueen 2. edustajainkokous Sote-alueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa Kuntayhtymien ilmoitukset halukkuudestaan toimia tuottamisvastuisena kuntayhtymänä Sote-alueen 1. järjestämispäätös Sote-alueiden järjestämisvastuu ja kuntayhtymien tuottamisvastuu alkaa

18 Neuvotteluvaihe ennen 1. edustajainkokousta (helmi-huhtikuu) Valmistelusta sopiminen» Vastuuhenkilöt ja toimeenpaneva ryhmä / poliittinen ohjausryhmä» Kuntien ja kuntatoimijoiden (mm. shp) yhdyshenkilöt» Perustamissuunnitelman valmistelu» Aikataulu» Neuvottelut muutostuesta Sote-alueen hahmottaminen edustajainkokouksen valmisteluohjeita varten» Tehtävät» Talous» Organisaatio ja henkilöstö» Työnjako tuotantoalueiden kanssa Liite 2

19 1. Edustajainkokouksen valmisteluasiakirjojen käsittely kunnissa (huhtikuu) Valmisteluasiakirjojen hyväksyntä Edustajainkokouksen esityslista Kunta valitsee edustajainkokoukseen kunnan edustajat 1-5 ja antaa tarvittaessa toimiohjeet Liite 2

20 1. Edustajainkokous toukokuussa AVI kutsuu koolle ja avaa kokouksen Antaa tarpeelliset määräykset» Perussopimuksen ja muiden asioiden valmistelusta» Yhteiset valmistelukustannukset Päätösasiat (esim):» Perussopimuksen valmistelu» Muiden asioiden valmistelu» Kuntaorganisaatioiden osallistuminen valmisteluun jatkossa» Yhteiset valmistelukustannukset» Muutostuki» Päätösten täytäntöönpano Liite 2

21 Edustajainkokous Malli maakunnan liiton edustajainkokouksesta Jokaisesta kunnasta 1-5 edustajaa Yksi ääni kutakin alkavaa 1000 asukasta kohden Päätösvaltaisuus: edustettuna 2/3 kunnista ja niiden asukasluku on vähintään puolet alueen asukasluvusta Päätös: enemmistö annetuista äänistä ja vähintään 1/3 kunnista ja enemmistö näiden kuntien edustajista Liite 2

22 Neuvotteluvaihe 1. edustajainkokouksen jälkeen Touko-elokuu Perustamissuunnitelman valmistelu Perussopimuksen valmistelu Syyskuu Kuntakäsittelyt» Valmistelun hyväksyminen» Edustajainkokouksen edustajavalinnat 1-5/kunta Liite 2

23 Sote-alueen 2. edustajakokous Hyväksyy perussopimuksen ja perustamissuunnitelman Valitsee kuntayhtymän valtuuston Päättää aloittavan sote-alueen toimeenpanovaiheen valmistelusta ja rahoituksesta lokakuu tammikuu 2016» Toimeenpaneva hallitus» Talousarvion valmistelu» Toiminnan ja hallintosäännön valmistelu» Johdon rekrytoinnin valmistelu» Tietojärjestelmien hankinnan valmistelu Liite 2

24 Sote-alueen kuntayhtymän perussopimus Edustajainkokous lokakuu 2015 hyväksyy Valtioneuvosto hyväksyy siltä osin, kuin kunnat eivät ole niistä sopineet (voimaanpanolaki 8 ) Perussopimus on kuntien välinen sopimus» Kuntalaki 79, uusi kuntalaki 57» Sote-kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen ei edellytä kaikkien kuntien hyväksyntää Perussopimusmalli valmisteilla - tavoitteena, että malli valmiina huhtikuussa Liite 2

25 Perussopimuksen vähimmäissisältö uuden kuntalain 56 :n mukaan (HE 268/2014) Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 2) kuntayhtymän tehtävistä, tarvittaessa järjestämisvastuun siirtymisestä; 3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun ylimmän toimielimen jäsenten lukumäärä ja äänivallan perusteet; 4)muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta; 5) mikä toimielin valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä, tekee sen puolesta sopimukset, sekä miten päätetään oikeudesta nimen kirjoittamiseen 6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista; 7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 8) eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta; 9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta; 10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 :n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta. Liite 2

26 Perussopimus sote-alueen tehtävät 1. Järjestämislain mukainen järjestämisvastuu (6, 11 ) 2. Järjestämispäätös (12 ) 3. Muut tehtävät (13 )» Esim. tiedonhallinnan yhteensovittaminen, seurantatiedot, työvoimatarpeen ennakointi ym. 4. Tuottamisvastuisten kuntayhtymien tulosohjaus 5. Sote-kuntayhtymän mahdollinen tuottamisvastuu, tukipalvelut (15 ) Liite 2

27 Perussopimus - toimielimet Edustajainkokous ja tehtävät Valtuuston tehtävät» Järjestämispäätös» Muutoin sovelletaan mitä kunnan valtuuston tehtävistä säädetty Valtuuston kokoonpano» Valtuutettujen määrä?» Tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja» Jokaisella jäsenkunnalla vähintään yksi edustaja» Kokoonpano poliittisesti kunnallisvaalien mukainen» Äänivalta ja sen jakautuminen Hallitus» Jäsenmäärä, keskeiset tehtävät Liite 2

28 Kiitos! Tack! Juha Myllymäki

29 Eteläisen sote-alueen kuntayhtymän valmistelu Eteläisen sote-alueen kuntajohtajien kokous Helsinki Helsingin vs. apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen Liite 5 1

30 Ehdotus eteläisen Sote-alueen tiekartaksi keväällä 2015 Edustajainkokous Laajennettu kuntajohtajien kokous huhtikuussa 2015 Kuntajohtajien kokous Liite 3 2

31 Kuntajohtajien kokous Eteläisen sote-alueen kuntajohtajat ja sosiaali- ja terveysasioista vastaavat johtajat Lakiesityksen esittely ja lakiesityksen käsittelyn tilannekatsaus Esittely sote-alueen kuntayhtymän perustamisesta, sen perussopimuksesta ja ensimmäisen edustajainkokouksen tehtävistä Eteläisen sote-alueen kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen ja valmistelun rakenteesta sopiminen Lähetekeskustelu tuottamisvastuussa oleviin kuntayhtymiin (enintään neljä) kuuluvista kunnista Liite 3 3

32 Laajennettu kuntajohtajien kokous huhtikuussa 2015 Eteläisen sote-alueen Kvsto ja Khs puheenjohtajat sekä kuntajohtajat Keskustelu edustajainkokouksen käytännöistä ja valmistelusta Perussopimusluonnoksen käsittely edustajainkokousta varten Alustava ehdotus kunnista, jotka muodostavat tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät (enintään neljä) kuntayhtymien valmistelun käynnistäminen ja kokoonkutsujista sopiminen Liite 3 4

33 Edustajainkokous AVI kutsuu koolle ja toimii puheenjohtajana, kunnes kokous järjestäytyy Kunnan päättämä määrä edustajia (vähintään yksi ja enintään viisi) Eteläisen sote-alueen kuntayhtymän perustamisesta sopiminen ja perussopimusluonnoksen käsittely Yhtymävaltuuston jäsenten nimeämisestä sopiminen Tarpeellisten määräysten antaminen perussopimuksen ja muiden asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä päätös yhteisten kustannusten suorittamisesta Tarvittaessa useampia edustajainkokouksia Sote-alueen kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä on päätettävä viimeistään Eteläisen sote-alueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa viimeistään Liite 3 5

34 Ehdotus eteläisen sote-alueen valmistelun rakenteeksi 1/2 Valmistelua ohjaava johtoryhmä Kuntajohtajat ja/tai sote-johtajat niin, että kaikki alueet tulevat edustetuiksi Sovitaan ensimmäisen kokouksen koollekutsuja ja valmistelua ohjaavan johtoryhmän puheenjohtaja Raportoi kuntajohtajien kokoukselle Liite 3 6

35 Ehdotus eteläisen sote-alueen valmistelun rakenteeksi 2/2 Perussopimusta ja sote-alueen perustamista valmisteleva asiantuntijaryhmä Asiantuntijat (esim. lakimies) alueilta niin, että kaikki alueet tulevat edustetuiksi: Sovitaan ensimmäisen kokouksen koollekutsuja ja valmistelevan asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Raportoi valmistelua ohjaavalle johtoryhmälle Valmistelun edetessä voidaan nimetä myös muita valmisteluryhmiä Liite 3 7

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä.

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä. 1 (7) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Perussopimus A. Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014 varatoimitusjohtaja Muutoksen aika on täällä Kuntarakenneuudistus, kuntalaki, valtionosuusuudistus ja sote-uudistus ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 AIKA 30.01.2014 klo 18:00 20:20 PAIKKA OSALLISTUJAT Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.html)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS MUUTOSTARPEET Liite 1 Nykyinen ja muutos

PERUSSOPIMUS MUUTOSTARPEET Liite 1 Nykyinen ja muutos 1. LUKU SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Savon sairaanhoito piirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Sa vonlinnan kaupun ki. 2 Tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot