TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS"

Transkriptio

1 TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS Ihannekokouksesta rutiinikokoukseksi umm - Tavoitteena sujuva ja tehokas kokous 1

2 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN Kaikissa asioissa menestys riippuu valmistelusta; valmistelun puute johtaa aina epäonnistumiseen. Kun puhe on valmistettu, ei tarvitse kangertaa. Kun asia on valmistettu, sitä ei ole vaikea ratkaista. Kiinalainen sananlasku 2

3 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN kokoustekniikan oppiminen on kaikkien etu kunnallisten toimielinten kokoukset ovat lähinnä päätösten tekemistä varten keskustelu tapahtuu seminaareissa yms. vapaamuotoisissa tilaisuuksissa kun kokouksen kulussa noudatetaan tiettyä kaavaa, on kaikkien helpompi havaita mahdollisesti syntymässä olevat muotovirheet 3

4 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN onnistunut kokous alkaa jokaisen osanottajan huolellisella tutustumisella esityslistaan tarvittaessa yhteys esittelijään, puheenjohtajaan ja/tai muihin jäseniin sekä kokouksessa läsnä oleviin viranhaltijoihin puheenjohtajalla velvollisuus perehtyä kaikkiin esityslistan asioihin 4

5 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN esittelytekstin perusteella vielä epäselviksi jääneiden kysymysten selvittäminen ennen kokousta on kaikkien etu raflaavat, muut ällikällä lyövät ehdotuksen hidastavat kokousta tarpeettomasti omia ajatuksia ja mahdollisen oman, pohjaehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen saamaa vastaanottoa hyvä testata jo ennen kokousta 5

6 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN toimitettavaksi tulevasta suhteellisesta vaalista ja otto-oikeuden käyttämisestä syytä ilmoittaa myös valmistelukoneistolle etukäteen luottamustehtäviin valittavat syytä ilmoittaa pöytäkirjanpitäjälle jo etukäteen, jotta voidaan tarkistaa mm. tasa-arvolain säännösten täyttyminen 6

7 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN mahdollisen esteellisyyden tai esteen tarkistaminen hyvissä ajoin ennen kokousta esteellisyyden toteaminen on luottamushenkilön omalla vastuulla (apuna voi käyttää esim. viranhaltijoiden asiantuntemusta) osallistuminen esteellisenä päätöksentekoon lähtökohtaisesti johtaa päätöksen kumoamiseen, jos siihen haetaan muutosta (päätöksessä on muotovirhe) 7

8 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN epäselvissä esteellisyystapauksissa puheenjohtaja voi saattaa esteellisyyden toimielimen ratkaistavaksi ko. luottamushenkilöä tai viranhaltijaa kuultava ennen päätöksen tekemistä päätös on perusteltava jos on esteellinen, luottamushenkilön itsensä on huolehdittava siitä, että varajäsen saa hyvissä ajoin tiedon 8

9 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN sama koskee tilannetta, että on estynyt osallistumasta kokoukseen varajäsen on mahdollista kutsua myös vain yhden ainoan pykälän käsittelemistä varten (lähinnä jos tiedossa tiukka äänestys) hallintosäännössä ja valtuuston työjärjestyksessä on määräykset varajäsenen kutsumisesta 9

10 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN Esteellisyysperusteet pelkistettyinä osallisuusjäävi: henkilö tai hänen läheisensä asianosainen asianosaisella tarkoitetaan joko luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee 10

11 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN edustusjäävi: henkilö tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai intresenttiä - intresentille ratkaisusta voi olla erityistä hyötyä tai vahinkoa eli päätös vaikuttaa henkilön etuun tai on hänelle haitallinen (ei välttämättä taloudellinen etu tai haitta) intressijäävi: henkilöllä tai hänen läheisellään asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa 11

12 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi: henkilöllä palvelussuhde tai käsiteltävään asiaan liittyvä toimeksiantosuhde asianosaiseen tai intresenttiin yhteisöjäävi: henkilö tai hänen läheisensä yhteisön hallinnossa ja yhteisö asianosainen tai intresentti alkaen ei enää ilman erityisiä syitä koske tytäryhteisöjä eikä kuntayhtymiä poikkeukset: eturistiriita tai tasapuolisen käsittelyn vaatimus edellyttää jääväämistä 12

13 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN yleislausekejäävi: puolueettomuus vaarantuu muusta kuin laissa erikseen mainitusta syystä esteellisyyden aiheuttavan syyn tulee olla yhtä vahva kuin muissakin tapauksissa voi tulla sovellettavaksi, jos asian käsittelyyn osallistuvan tasapuolisuus saattaa ulkopuolisen tahon arvioinnin mukaan vaarantua 13

14 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN läheiset jaettu hallintolaissa kolmeen ryhmään, joista ensimmäisellä eli kaikkein läheisimmillä erityinen painoarvo: 1. perhepiiri 2. kaukaisemmat omat sukulaiset (sedät ja tädit) ja entinen puoliso 3. puolison lähisukulaiset (puolison perhepiiri ) 14

15 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN osallisuus- ja edustusjäävissä huomioon kaikki läheiset intressi- ja yhteisöjäävissä huomioon vain perhepiiri yhteisöjäävi myös perhepiiriin kuuluvan jäsenyys aiheuttaa esteellisyyden (laajennus vuoden 2004 alusta lukien) yhteisöjäävi - jollei intressiristiriitaa tai jollei asian tasapuolinen käsittely sitä edellytä, ei koske tytäryhteisöjä eikä kuntayhtymiä 15

16 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN valtuutettu on valtuustossa esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään osallisuus-, sukulaisuus- ja intressijäävi hallintolain mukaiset muut esteellisyysperusteet eivät tule edes täydentävästi sovellettaviksi valtuutettuun muiden toimielinten kokouksissa läsnä olevaa valtuutettua koskevat normaalit, hallintolain tiukat esteellisyysperusteet 16

17 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN jos esityslistalla on vaaleja (luottamushenkilöiden valintoja kunnallisiin luottamustoimiin tai ehdokkaiden valintoja kunnan edustajiksi erilaisten yhteisöjen toimielimiin), puolueiden välisiä mandaatteja koskevat neuvottelut käytävä hyvissä ajoin ennen kokousta neuvottelujen laiminlyönti tai jättäminen viime tippaan klassinen syy kokouksen sujuvuuden kariutumiselle 17

18 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN vaalikelpoisuussäännösten tarkastaminen omat vaalikelpoisuussäännökset kaupunginhallitukselle ja lautakunnille (joista tarkastuslautakunnalla vielä omansa) tasa-arvolain vaatimusten huomioiminen lain noudattamatta jättäminen johtaa vaalin kumoamiseen, jos siihen haetaan muutosta tasa-arvolakia noudatettava myös valittaessa jäseniä kuntayhtymien toimielimiin 18

19 KOKOUKSESSA puheenvuorot pyydetään puheenjohtajalta selvästi havaittavalla tavalla puheenvuoro käytetään vasta, kun on oma vuoro varoituksen annettuaan puheenjohtaja voi määrätä poistettavaksi sopimattomasti käyttäytyvän henkilön epäjärjestyksen syntyessä kokous keskeytetään tai lopetetaan 19

20 KOKOUKSESSA ns. sivukeskustelut, puhelimenkäyttö ja edestakaisin kuljeskelu tehokkaan kokouksen selkeitä häiriötekijöitä suljetun kokouksen (= muut kuin valtuusto) keskustelut luottamuksellisia keskustelujen paljastaminen hyvän hallintomenettelyn ja tavan vastaista jos viranhaltija kertoo keskusteluista vastoin nimenomaista kieltoa, kysymyksessä voi olla virkavelvollisuuden rikkominen 20

21 KOKOUKSESSA yksittäisen asian kokouskäsittely asian esittely esittelijän päätösehdotus = pohjaehdotus asiasta käytävä keskustelu ehdotusten selostus päätöksen tekeminen (yksimielisyys, äänestys, vaali) päätöksen toteaminen (pj:n velvollisuus) asian käsittelyn päättäminen 21

22 ESITTELYSTÄ ei tule tyytyä vaillinaiseen tai epäselvään esittelyyn huono valmistelu paitsi vaikeuttaa päätöksentekoa myös provosoi muutoksenhakuun tavoitteena tulee olla, että myös varsinainen päätösehdotus sisältyy jo esityslistaan päätösehdotuksen puuttuminen esityslistasta ei ole muotovirhe, jollei kunnan omissa määräyksissä ole edellytetty sen sisällyttämistä esityslistaan (Kh!) 22

23 ESITTELYSTÄ normaalisti päätösehdotus on mahdollista esittää vasta kokouksessa periaatteessa esittelijä päättää itsenäisesti siitä, mitä valmistelun perusteella esittää käytännössä ei voi jättää poliittista ohjausta huomiotta esittelijä ei voi kieltäytyä tuomasta päätettäväksi asiaa, joka toimielimen mielestä on kypsä päätettäväksi 23

24 ESITTELYSTÄ päätösehdotuksen tulee olla selkeä päätösehdotuksen on oltava sellainen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi ( ehdotus hyväksyttiin ) hyvässä päätösehdotuksessa asiaa koskevat säännökset ja määräykset, tosiasiat ja niistä vedettävät johtopäätökset on esitetty niin hyvin jäsenneltyinä ja johdonmukaisesti, että lukija tulee vakuuttuneeksi päätösehdotuksen laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta 24

25 ESITTELYSTÄ päätösehdotusta, jonka mukaan toimielin esim. keskustelee ja päättää asiasta ei voida hyväksyä, koska siinä esittelijä ei ota asiallista kantaa päätettävänä olevaan asiaan sen perusteella ei ole mahdollista tehdä päätöstä muodossa ehdotus hyväksyttiin 25

26 PÄÄTÖKSENTEOSTA toimielimen jäsenellä on oikeus tehdä esittelijän ehdotuksesta eli ns. pohjaehdotuksesta (= valtuustossa Kh:n ehdotus) poikkeava ehdotus kysymyksessä voi olla muutos tai lisäys pohjaehdotukseen, kokonaan toisensisältöinen ehdotus tai ehdotus esittelijän päätösehdotuksen hylkäämisestä vain kannatetut poikkeavat päätösehdotukset pääsevät äänestykseen kannatuspuheenvuorosta syytä sopia etukäteen 26

27 PÄÄTÖKSENTEOSTA selkeysvaatimus koskee myös luottamushenkilön tekemää pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta pohjaehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen muotoilu ja juridinen pitävyys syytä varmistaa etukäteen esim. sihteeriltä pohjaehdotuksesta poikkeavat päätösehdotukset syytä tehdä kirjallisesti, jotta äänestys voidaan suorittaa asianmukaisesti ja jotta ehdotus saadaan pöytäkirjaan oikeassa muodossa 27

28 PÄÄTÖKSENTEOSTA päätöksentekomuotoja äänestys ja (henkilövalinnoissa käytettävä) vaali äänestys on aina avoin suljettu lippuäänestys ei ole asiaratkaisussa koskaan mahdollinen puheenjohtajan velvollisuudeksi on katsottu äänestää, milloin hänen äänensä saattaisi nousta ratkaisevaan asemaan 28

29 PÄÄTÖKSENTEOSTA äänestyksestä on kysymys myös silloin, kun esim. kunnanhallitus päättää ehdokkaista yhteisön (esim. osakeyhtiön) hallitukseen tai tekee ehdotuksen valtuustolle virkaan valittavasta henkilöstä lopullisen vaalin suorittaa tällöin joku toinen toimielin (yhtiökokous / valtuusto) vaali toimitetaan samojen sääntöjen mukaan sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden ja työntekijöiden vaaleissa 29

30 PÄÄTÖKSENTEOSTA asia voidaan jättää pöydälle tai palauttaa uudelleen valmisteltavaksi perinteisen käsityksen mukaan pöydällepanon jälkeen asia palautuu esityslistalle samassa muodossa kuin aiemmin palautuksen jälkeen asia palautuu esityslistalle uudessa, toimielimen antamien valmisteluohjeiden mukaisessa muodossa mahdollista myös, ettei lainkaan tule uudelleen päätettäväksi 30

31 PÄÄTÖKSENTEOSTA kun on tehty pöydällepanoa tai palautusta koskeva kannatettu ehdotus, puheenjohtajan tulee valvoa, että seuraavat puheenvuorot rajataan asian käsittelyn keskeyttämiseen tai jatkamiseen tarvittaessa äänestämällä ratkaistaan, miten pöydällepanoa tai palautusta koskevaan päätösehdotukseen suhtaudutaan ehdotuksen hyväksyminen keskeyttää asian käsittelyn ehdotuksen hylkääminen johtaa käsittelyn jatkamiseen 31

32 ÄÄNESTÄMISESTÄ äänestysmenettelynä tulee kysymykseen vain ns. parlamentaarinen äänestysmenettely samassa äänestyksessä on vastakkain vain kaksi ehdotusta puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita kannatuksen puuttuessa ei oteta äänestettäviksi ja jotka siksi raukeavat ja ehdotukset, joista äänestetään 32

33 ÄÄNESTÄMISESTÄ puheenjohtaja saattaa toimielimen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen eli kysymyksen siitä, missä järjestyksessä ehdotukset asetetaan toisiaan vastaan parlamentaarisessa äänestystavassa äänestysesitys tehdään siten, että vastaus jaa tai ei ilmaisee kannanoton ehdotukseen 33

34 ÄÄNESTÄMISESTÄ vastakkain asetetaan vain samaa asiaa koskevat kysymykset milloin poikkeava päätösehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen jos on keskenään kovin samantyyppisiä poikkeavia päätösehdotuksia, puheenjohtaja voi tiedustella, olisivatko ne yhdistettävissä 34

35 ÄÄNESTÄMISESTÄ vakiintunut äänestysjärjestys (muissa kuin määrärahojen myöntämistä koskevissa asioissa): ensin vastakkain pohjaehdotuksesta kauimpana olevat kaksi ehdotusta jne. viimeiseen äänestykseen selviytynyt ehdotus pohjaehdotusta vastaan kannatettu hylkäävä ehdotus lopuksi aiemmissa äänestyksissä voittanutta myönteistä ehdotusta vastaan 35

36 ÄÄNESTÄMISESTÄ äänestettäessä päätökseksi tulee eniten ääniä saanut ehdotus äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut ei velvollisuutta äänestää äänestämättä jättämiseen tulisi suhtautua pidättyväisesti poikkeus: äänten mennessä tasan puheenjohtajan on äänestettävä 36

37 VAALIN TOIMITTAMISESTA tiedostettava vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden ero vaalikelpoisuudella tarkoitetaan sitä, voiko henkilö ylipäätään tulla valituksi johonkin tehtävään eli täyttääkö hän lain, asetuksen tai muiden määräysten mukaiset valinnan edellytykset esteellisyys esiintyy jotakin yksittäistä asiaa koskevan päätöksenteon yhteydessä (jostain laissa mainitusta syystä luottamus henkilön kykyyn päättää ko. asiasta on heikentynyt) 37

38 VAALIN TOIMITTAMISESTA myös vaali on lähtökohtaisesti avoin vaadittaessa vaali suoritettava salaisena yksikin vaatija riittää ääniä voi antaa niin monelle kuin on täytettäviä paikkoja 38

39 ENEMMISTÖVAALISTA normaalitilanne on enemmistövaali, jolloin valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokkaita ei aseteta vastakkain! äänensä voi antaa myös sellaiselle vaalikelpoiselle, jota ei ole ehdotettu ja kannatettu valittavaksi äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa 39

40 SUHTEELLISESTA VAALISTA milloin samaan tehtävään valittavia on enemmän kuin yksi, voidaan enemmistövaalin sijasta suorittaa suhteellinen vaali, jos sitä vaatii vähintään määräysten mukainen määrä suhteellista vaalia koskevat määräykset löytyvät valtuuston työjärjestyksestä antaa mahdollisuuden taktikointiin, mutta tavoitellun hyödyn saaminen edellyttää vaalimatematiikan ja vaaliin osallistujien äänestämiskäyttäytymisen tuntemusta 40

41 SUHTEELLISESTA VAALISTA vaalimenettely kuin kunnallisvaalit pienoiskoossa ehdokaslistojen ja niiden yhdistelmän laatiminen sekä yhdistelmän nähtäville asettaminen vaalitoimituksessa ääni annetaan ehdokaslistalle kukin ryhmä saa paikkoja vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin paikkoja on vaalin kohteena olevassa toimielimessä jaettavana 41

42 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA kaikki kunnallisen viranomaisen päätökset on huolellisesti perusteltava perustelut ovat tärkeät ennen kaikkea asianosaisen oikeusturvan takia, mutta myös kuntalaisten suorittaman laillisuusvalvonnan takia asianosaisen eli sen, jonka etuun, velvollisuuteen tai oikeuteen päätös vaikuttaa, on saatava yksiselitteinen tieto siitä, mitä hänen osaltaan on päätetty 42

43 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA asianosaisen kannalta kielteinenkin päätös voi olla hyväksyttävissä, jos se on huolellisesti perusteltu päätösten perusteluvelvollisuus tarkoittaa sitä,että myös hyväksytyksi tullut pohjaehdotuksesta poikkeava päätös tulisi perustella pohjaehdotuksesta poikkeavat päätökset ovat käytännössä ongelmallisia, koska niistä ilmenee vain se, millä perusteilla esittelijä oli päätynyt omaan päätösehdotukseensa 43

44 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos: 1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista; 2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia; 3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin; 44

45 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA 4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka 5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta. Perustelut on kuitenkin edellä tarkoitetuissakin tilanteissa esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön. 45

46 ERIÄVÄSTÄ MIELIPITEESTÄ toimielimen jäsen, joka on tehnyt poikkeavan päätösehdotuksen tai äänestänyt sellaisen puolesta, voi esittää päätökseen eriävän mielipiteen eriävä mielipide on esitettävä heti päätöksenteon jälkeen eriävää mielipidettä ei ole pakko perustella, mutta niin haluaa tehdä, kirjalliset perustelut on esitettävä pöytäkirjanpitäjälle ennen pöytäkirjan tarkastamista 46

47 ERIÄVÄSTÄ MIELIPITEESTÄ jos toimielimen päätökseksi tulleesta kannasta poikkeava kanta ilmenee esim. äänestystuloksesta, ei eriävän mielipiteen esittäminen vastuun välttämiseksi ole tarpeen, jollei halua myös perustella kantaansa esittelijän oikeutta eriävän mielipiteen esittämiseen tulisi käyttää vain silloin, kun esittelijä katsoo omasta esityksestään poikkeavan päätöksen olevan lainvastainen 47

48 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat käyttää ottooikeutta alaistensa viranomaisten tekemiin päätöksiin merkitsee poikkeusta ns. toimivaltarajojen jäykkyyden periaatteeseen kaupunginhallitus voi käyttää otto-oikeutta myös lautakunnan alaisten viranomaisten päätöksiin termi viranomainen tarkoittaa sekä toimielintä että yksittäisiä viranhaltijoita 48

49 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ kaupunginvaltuusto ei voi käyttää otto-oikeutta minkään viranomaisen tekemiin päätöksiin kuntalaissa ja hallintosäännössä mainittu kaikki otto-oikeuden käyttämiseen oikeutetut hallintosäännön lisäksi otto-oikeutta koskevia määräyksiä myös kaupunginhallituksen johtosäännössä 49

50 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ edellyttää jo tehtyä päätöstä, mutta voidaan kohdistaa myös vain valmistelua koskevaan päätökseen eli esim. lausuntoon ylemmälle viranomaiselle otto-oikeuden käyttäminen valmistelupäätökseen mahdollistaa ylemmän viranomaisen näkemyksen mukaan väärään suuntaan lähteneen valmistelun pysäyttämisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 50

51 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ otto-oikeuden käyttämisellä asia siirtyy ylemmän viranomaisen ratkaistavaksi alkuperäistä päätöstä ei juridisesti enää ole olemassa tilalle tehdään uusi päätös, päätös pysytetään, kumotaan tai muutetaan tai asia palautetaan alkuperäiselle päätöksentekijälle uudelleen päätettäväksi 51

52 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ otto-oikeuden käyttäminen edellyttää kaksivaiheista päätöksentekoa ensin tehdään päätös siitä, että otto-oikeutta käytetään tämän päätöksen voi tehdä joko viranhaltija tai toimielin (tai sen puheenjohtaja) tämän jälkeen toimielimessä tehdään päätös aiemman päätöksen (1) kumoamisesta, (2) muuttamisesta tai (3) vahvistamisesta 52

53 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ asiaa ei saa jättää puolitiehen pelkkä päätös otto-oikeuden käyttämisestä ei riitä, vaan asia on saatettava loppuun tekemällä asiassa uusi asiaratkaisu toimielimessä uusi päätös voi olla myös aiemman päätöksen vahvistaminen voidaan käyttää esim. silloin, kun halutaan osoittaa, että viranhaltijan tai lautakunnan kiistanalaisella päätöksellä on ylemmän viranomaisen tuki 53

54 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ laillisuusperusteiden lisäksi myös tarkoituksenmukaisuusperusteet ovat mahdollisia (= riittää, että ylempi viranomainen katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen) otto-oikeuden käyttämisen puhtaasti tarkoituksenmukaisuusperusteella tulisi olla poikkeuksellista, koska lähtökohtaisesti jokainen viranomainen käyttää itse sille annettua päätösvaltaa 54

55 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ määräajat ja eräät laissa säädetyt poikkeukset rajaavat käyttömahdollisuutta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) kuntalain 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat 55

56 PONSIESITYKSESTÄ tehtävän päätöksen liitännäinen osa valmisteluohje kunnanhallitukselle määräykset löytyvät valtuuston työjärjestyksestä (laissa ei säännöksiä) voitaneen liittää muunkin toimielimen kuin valtuuston päätöksiin tällaisessa tapauksessa käytännössä puhuttaneen ohjeistuksesta tai valmisteluohjeista 56

57 PONSIESITYKSESTÄ ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä muotoilu vaatii huolellista paneutumista sanamuodon hyväksyttävyys syytä tarkistaa etukäteen esim. puheenjohtajalta työjärjestykseen sisältyvästä määrittelystä poikkeavaa ponsiesitystä ei oteta käsiteltäväksi 57

58 KIRJALLISUUTTA Harjula - Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2007 Hannus - Hallberg - Niemi: Kuntalaki, 2008 Heuru: Kuntalaki käytännössä, 2003 Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet, 2008 Mäenpää: Hallinto-oikeus, 2003 Heuru: Hyvä hallinto, 2003 Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2003 Laakso - Suviranta - Tarukannel: Yleishallintooikeus,

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Päätöksenteko- ja kokousmenettely. Reino Hintsa

Päätöksenteko- ja kokousmenettely. Reino Hintsa Päätöksenteko- ja kokousmenettely Reino Hintsa Johtosäännöt 1) työnjakosäännöt, kuka tekee?: kunnanhallituksen johtosääntö, päävastuualueiden johtosäännöt 2) koordinointisäännöt, miten tehdään?: hallintosääntö,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty kv 7.11.2005, 4 Muutettu kv 22.1.2007, 6 Muutettu kv 15.6.2009 102 Muutettu kv 14.12.2009 170 Muutettu 11.10.2010 97 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 JUUAN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kvalt 26.6.1995 30, (muutettu 6.6.2002 12) *) Voimaantulo 1.7.1995, muutokset 6.6.2002 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Valtuusto Valtuuston työjärjestys

Valtuusto Valtuuston työjärjestys Valtuusto 22.11.1995 Valtuuston työjärjestys 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

EURAN KUNTA Valtuusto

EURAN KUNTA Valtuusto EURAN KUNTA Valtuusto 30.1.2006 Sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt -----------------------------------------------------------------1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen--------------------------------------------------------------1

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston työjärjestys

Maakuntavaltuuston työjärjestys KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys

Valtuuston työjärjestys Valtuuston työjärjestys Kaupunginvaltuusto 2.4.2012 2 Sisällysluettelo 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 4 Valtuustoryhmän muodostaminen... 4 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 00 T\johtosään\kvntyöjä.002

RAISION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 00 T\johtosään\kvntyöjä.002 1 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty, kaupunginvaltuusto 28.8.1995 Voimaantulo 1.11.1995, kaupunginvaltuuston 28.4.1997, 23.3.1998 ja 18.12.2000 muuttama. valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilön rooli ja vastuu 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilö Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien kuntayhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ V A L T U U S T O N T Y Ö J Ä R J E S T Y S Hyväksytty 20.3.1997 Voimaantulo 20.3.1997 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 1.6.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO

NAANTALIN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 1.6.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO NAANTALIN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Yleiset määräykset 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

SIMON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

SIMON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SIMON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kunnanvaltuusto 15.11.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutos 2002 Voimaantulo 1.1.2002 Muutos 2002 Voimaantulo Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Kokkolan kaupunginvaltuuston työjärjestys Kokkolan kaupunginvaltuuston työjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.2.2006 Voimassa 1.4.2006 alkaen. 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 020. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 020. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 020 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 30.8.1999 Voimaantulopäivämäärä 1.9.1999 Muutos 13,

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne Timo Reko timo.reko@msl.fi Asian käsittely Asian käsittelyn vaiheilla tarkoitetaan niitä menettelyjä, miten kokouksessa toimitaan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAINUUN MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAINUUN LIITTO 1 (9) KAINUUN MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle maakuntahallituksen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Valtuuston työjärjestys

Hallintosääntö. Valtuuston työjärjestys Hallintosääntö Valtuuston työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valtuuston työjärjestys Ohjeet valtuuston kokousmenettelyistä VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuustossa 1.12.1999 I LUKU KOKOUKSET JA ASIAIN KÄSITTELY 1 Kokoukset Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 luku Yleiset määräykset...1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt...1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...1 3 Valtuustoryhmään

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 (11) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuuston kokouksessa 13.12.2004 55 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2005 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Valtuustossa on ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuustossa on ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. 1 Tampereen kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 18.6.2008 Viimeksi muutettu: kaupunginvaltuusto 17.3.2014 Voimaan: 1.4.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA KOKOUSMENETTELY KUNNASSA HYVÄ HALLINTO TUOTTAA HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ 1 20.2.2013 Kunnanjohtaja Teppo Sirniö OIKEUS HYVÄÄN HALLINTOON Kunnan päätöksentekomenettelyvoidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vireilletuloon

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 (12) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Muutettu kunnanvaltuustossa 11.12.1995 Muutettu kunnanvaltuustossa 03.05.1982 Muutettu kunnanvaltuustossa 11.07.1977 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 07.03.1977 1 Luku YLEISET

Lisätiedot

Sivu VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. P:\YHTEINEN\SAANNOT\SAANNOT\Valttyojar16.doc

Sivu VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. P:\YHTEINEN\SAANNOT\SAANNOT\Valttyojar16.doc 1 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Tarkistettu kunnanvaltuustossa 36/27.4.2015 Tarkistuksen voimaantulo 1.5.2015 Tarkistettu kunnanvaltuustossa 7/18.1.2016 Tarkistuksen voimaantulo 18.1.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.

Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1 EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Esityslista 1 Esityslista, joka toimitetaan edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana, laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Valtuuston työjärjestys

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Valtuuston työjärjestys Liite 8 Kunnanhallituksen 25.5.2015 kokouksen pöytäkirjaan 117 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Valtuuston työjärjestys Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (11) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kunnan kokousmenettely. Luottamushenkilökoulutus 2013

Kunnan kokousmenettely. Luottamushenkilökoulutus 2013 Kunnan kokousmenettely Luottamushenkilökoulutus 2013 Kunnan kokousmenettely -luentokokonaisuus Hyvän hallinnon perusteet Hallinnon järjestäminen johtosäännöt toimivallan jako ja delegointi otto-oikeus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari 1 KOKOUSTAITO 2 Miksi kokoonnutaan? Keskustelemaan yhteisistä asioista Tekemään päätöksiä Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta

Lisätiedot

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko Äänestys ja enemmistön käsitteet Timo Reko timo.reko@msl.fi Äänestys Asiakysymyksissä suoritetaan äänestys, mikäli kokouksessa esitetään yksi tai useampi kannatettu vasta- tai muutosehdotus hallituksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 19. päivänä marraskuuta 2012 hyväksymä. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Kaupunginvaltuuston 19. päivänä marraskuuta 2012 hyväksymä. Voimassa 1.1.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGINVALTUUSTON T Y Ö J Ä R J E S T Y S Kaupunginvaltuuston 19. päivänä marraskuuta 2012 hyväksymä. Voimassa 1.1.2013 alkaen. I luku KOKOUKSET JA ASIAIN KÄSITTELY 1 Puheenjohtajiston vaali

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin valtuuston työjärjestys

Seinäjoen kaupungin valtuuston työjärjestys 1 Seinäjoen kaupungin valtuuston työjärjestys Valtuusto hyväksynyt 28.4.2014, 45 Muutokset valtuusto 28.4.2014 142, valtuusto 27.10.2014 106, valtuusto 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Sisällysluettelo 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 3 Valtuustoryhmän muodostaminen... 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Julkaissut Sarja B:1 SAVONLINNAN KAUPUNGIN KANSLIAPALVELUT 2012 SAVONLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU Yleiset määräykset Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asikkalan. kunnanvaltuuston. työjärjestys

Asikkalan. kunnanvaltuuston. työjärjestys Asikkalan kunnanvaltuuston työjärjestys Hyväksytty 23.4.2002, muutos 14.11.2011 Voimaan 1.5.2002, muutos voimaan14.11.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt...3

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen Kv 9.12.2002 285 Muutettu: Kv 25.1.2010 3 (1 ) Kv 23.1.2012 3 (1 ) Kv 28.1.2013 4 (1 ) Kv 2.3.2015 27 (1 ) Voimassa: 1.1.2003-25.1.2010- Viite: Kumoaa Kv:n 16.6.1997 hyväksymän kaupunginvaltuuston työjärjestyksen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SJL:n valtuuston työjärjestys

SJL:n valtuuston työjärjestys 1 SJL:n valtuuston työjärjestys 1. Valtuuston tehtävät Valtuustolla on ylin päätösvalta liiton asioissa. Valtuuston tehtävistä säädetään yleisluontoisesti liiton säännöissä, mm. pykälissä 29 35. Tällä

Lisätiedot

Vaalipäällikkö ja muu henkilöstö

Vaalipäällikkö ja muu henkilöstö Keskusvaalilautakunta 50 6.09.205 Keskusvaalilautakunta ja kunnan henkilöstö vaalikaudella 203-207 796/00.00.00.00/205 Keskusvaalilautakunta 50 Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit 9.4.207. Vaalikaudella

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

TAMMELAN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET TAMMELAN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 luku Yleiset määräykset 1 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 31.10.1996 Voimaantulo 01.01.1997 Muutos ( 8 ) 24.9.2003 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys

Oulun kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys Oulun kaupunki Kaupunginvaltuuston työjärjestys päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 111 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 6 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Teuvan kunnanvaltuuston työjärjestys

Teuvan kunnanvaltuuston työjärjestys 1 Teuvan kunnanvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 31.1.1997 5 Voimaantulo: 31.1.1997 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnanvaltuuston työjärjestys

Kirkkonummen kunnanvaltuuston työjärjestys Kirkkonummen kunnanvaltuuston työjärjestys 1 2 Kirkkonummen kunnanvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kirkkonummen kunnanvaltuusto 19.5.2014 44 Voimaantulo: 1.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1. LUKU:

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Sisällysluettelo VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 3 2 Valtuustotyöryhmän muodostaminen... 4 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

HAJAMIETTEITÄ. Luottamushenkilökoulutus 6.2.2013

HAJAMIETTEITÄ. Luottamushenkilökoulutus 6.2.2013 HAJAMIETTEITÄ 1. Kaupungin strategiat koko kaupunkikonsernin strategioiksi. 2. Valta vastuu 3. Toiminta pääosin tarkoin säänneltyä liikkumavaraa ei välttämättä ole paljon ei tarkoitus tukahduttaa luovuutta,

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt...1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen...2

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 SISÄLTÖ I LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 ' Valtuuston toiminnan järjestelyt... 4 2 ' Valtuustoryhmän muodostaminen... 4 3 ' Valtuustoryhmään

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot