TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS"

Transkriptio

1 TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS Ihannekokouksesta rutiinikokoukseksi umm - Tavoitteena sujuva ja tehokas kokous 1

2 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN Kaikissa asioissa menestys riippuu valmistelusta; valmistelun puute johtaa aina epäonnistumiseen. Kun puhe on valmistettu, ei tarvitse kangertaa. Kun asia on valmistettu, sitä ei ole vaikea ratkaista. Kiinalainen sananlasku 2

3 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN kokoustekniikan oppiminen on kaikkien etu kunnallisten toimielinten kokoukset ovat lähinnä päätösten tekemistä varten keskustelu tapahtuu seminaareissa yms. vapaamuotoisissa tilaisuuksissa kun kokouksen kulussa noudatetaan tiettyä kaavaa, on kaikkien helpompi havaita mahdollisesti syntymässä olevat muotovirheet 3

4 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN onnistunut kokous alkaa jokaisen osanottajan huolellisella tutustumisella esityslistaan tarvittaessa yhteys esittelijään, puheenjohtajaan ja/tai muihin jäseniin sekä kokouksessa läsnä oleviin viranhaltijoihin puheenjohtajalla velvollisuus perehtyä kaikkiin esityslistan asioihin 4

5 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN esittelytekstin perusteella vielä epäselviksi jääneiden kysymysten selvittäminen ennen kokousta on kaikkien etu raflaavat, muut ällikällä lyövät ehdotuksen hidastavat kokousta tarpeettomasti omia ajatuksia ja mahdollisen oman, pohjaehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen saamaa vastaanottoa hyvä testata jo ennen kokousta 5

6 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN toimitettavaksi tulevasta suhteellisesta vaalista ja otto-oikeuden käyttämisestä syytä ilmoittaa myös valmistelukoneistolle etukäteen luottamustehtäviin valittavat syytä ilmoittaa pöytäkirjanpitäjälle jo etukäteen, jotta voidaan tarkistaa mm. tasa-arvolain säännösten täyttyminen 6

7 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN mahdollisen esteellisyyden tai esteen tarkistaminen hyvissä ajoin ennen kokousta esteellisyyden toteaminen on luottamushenkilön omalla vastuulla (apuna voi käyttää esim. viranhaltijoiden asiantuntemusta) osallistuminen esteellisenä päätöksentekoon lähtökohtaisesti johtaa päätöksen kumoamiseen, jos siihen haetaan muutosta (päätöksessä on muotovirhe) 7

8 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN epäselvissä esteellisyystapauksissa puheenjohtaja voi saattaa esteellisyyden toimielimen ratkaistavaksi ko. luottamushenkilöä tai viranhaltijaa kuultava ennen päätöksen tekemistä päätös on perusteltava jos on esteellinen, luottamushenkilön itsensä on huolehdittava siitä, että varajäsen saa hyvissä ajoin tiedon 8

9 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN sama koskee tilannetta, että on estynyt osallistumasta kokoukseen varajäsen on mahdollista kutsua myös vain yhden ainoan pykälän käsittelemistä varten (lähinnä jos tiedossa tiukka äänestys) hallintosäännössä ja valtuuston työjärjestyksessä on määräykset varajäsenen kutsumisesta 9

10 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN Esteellisyysperusteet pelkistettyinä osallisuusjäävi: henkilö tai hänen läheisensä asianosainen asianosaisella tarkoitetaan joko luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee 10

11 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN edustusjäävi: henkilö tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai intresenttiä - intresentille ratkaisusta voi olla erityistä hyötyä tai vahinkoa eli päätös vaikuttaa henkilön etuun tai on hänelle haitallinen (ei välttämättä taloudellinen etu tai haitta) intressijäävi: henkilöllä tai hänen läheisellään asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa 11

12 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi: henkilöllä palvelussuhde tai käsiteltävään asiaan liittyvä toimeksiantosuhde asianosaiseen tai intresenttiin yhteisöjäävi: henkilö tai hänen läheisensä yhteisön hallinnossa ja yhteisö asianosainen tai intresentti alkaen ei enää ilman erityisiä syitä koske tytäryhteisöjä eikä kuntayhtymiä poikkeukset: eturistiriita tai tasapuolisen käsittelyn vaatimus edellyttää jääväämistä 12

13 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN yleislausekejäävi: puolueettomuus vaarantuu muusta kuin laissa erikseen mainitusta syystä esteellisyyden aiheuttavan syyn tulee olla yhtä vahva kuin muissakin tapauksissa voi tulla sovellettavaksi, jos asian käsittelyyn osallistuvan tasapuolisuus saattaa ulkopuolisen tahon arvioinnin mukaan vaarantua 13

14 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN läheiset jaettu hallintolaissa kolmeen ryhmään, joista ensimmäisellä eli kaikkein läheisimmillä erityinen painoarvo: 1. perhepiiri 2. kaukaisemmat omat sukulaiset (sedät ja tädit) ja entinen puoliso 3. puolison lähisukulaiset (puolison perhepiiri ) 14

15 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN osallisuus- ja edustusjäävissä huomioon kaikki läheiset intressi- ja yhteisöjäävissä huomioon vain perhepiiri yhteisöjäävi myös perhepiiriin kuuluvan jäsenyys aiheuttaa esteellisyyden (laajennus vuoden 2004 alusta lukien) yhteisöjäävi - jollei intressiristiriitaa tai jollei asian tasapuolinen käsittely sitä edellytä, ei koske tytäryhteisöjä eikä kuntayhtymiä 15

16 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN valtuutettu on valtuustossa esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään osallisuus-, sukulaisuus- ja intressijäävi hallintolain mukaiset muut esteellisyysperusteet eivät tule edes täydentävästi sovellettaviksi valtuutettuun muiden toimielinten kokouksissa läsnä olevaa valtuutettua koskevat normaalit, hallintolain tiukat esteellisyysperusteet 16

17 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN jos esityslistalla on vaaleja (luottamushenkilöiden valintoja kunnallisiin luottamustoimiin tai ehdokkaiden valintoja kunnan edustajiksi erilaisten yhteisöjen toimielimiin), puolueiden välisiä mandaatteja koskevat neuvottelut käytävä hyvissä ajoin ennen kokousta neuvottelujen laiminlyönti tai jättäminen viime tippaan klassinen syy kokouksen sujuvuuden kariutumiselle 17

18 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN vaalikelpoisuussäännösten tarkastaminen omat vaalikelpoisuussäännökset kaupunginhallitukselle ja lautakunnille (joista tarkastuslautakunnalla vielä omansa) tasa-arvolain vaatimusten huomioiminen lain noudattamatta jättäminen johtaa vaalin kumoamiseen, jos siihen haetaan muutosta tasa-arvolakia noudatettava myös valittaessa jäseniä kuntayhtymien toimielimiin 18

19 KOKOUKSESSA puheenvuorot pyydetään puheenjohtajalta selvästi havaittavalla tavalla puheenvuoro käytetään vasta, kun on oma vuoro varoituksen annettuaan puheenjohtaja voi määrätä poistettavaksi sopimattomasti käyttäytyvän henkilön epäjärjestyksen syntyessä kokous keskeytetään tai lopetetaan 19

20 KOKOUKSESSA ns. sivukeskustelut, puhelimenkäyttö ja edestakaisin kuljeskelu tehokkaan kokouksen selkeitä häiriötekijöitä suljetun kokouksen (= muut kuin valtuusto) keskustelut luottamuksellisia keskustelujen paljastaminen hyvän hallintomenettelyn ja tavan vastaista jos viranhaltija kertoo keskusteluista vastoin nimenomaista kieltoa, kysymyksessä voi olla virkavelvollisuuden rikkominen 20

21 KOKOUKSESSA yksittäisen asian kokouskäsittely asian esittely esittelijän päätösehdotus = pohjaehdotus asiasta käytävä keskustelu ehdotusten selostus päätöksen tekeminen (yksimielisyys, äänestys, vaali) päätöksen toteaminen (pj:n velvollisuus) asian käsittelyn päättäminen 21

22 ESITTELYSTÄ ei tule tyytyä vaillinaiseen tai epäselvään esittelyyn huono valmistelu paitsi vaikeuttaa päätöksentekoa myös provosoi muutoksenhakuun tavoitteena tulee olla, että myös varsinainen päätösehdotus sisältyy jo esityslistaan päätösehdotuksen puuttuminen esityslistasta ei ole muotovirhe, jollei kunnan omissa määräyksissä ole edellytetty sen sisällyttämistä esityslistaan (Kh!) 22

23 ESITTELYSTÄ normaalisti päätösehdotus on mahdollista esittää vasta kokouksessa periaatteessa esittelijä päättää itsenäisesti siitä, mitä valmistelun perusteella esittää käytännössä ei voi jättää poliittista ohjausta huomiotta esittelijä ei voi kieltäytyä tuomasta päätettäväksi asiaa, joka toimielimen mielestä on kypsä päätettäväksi 23

24 ESITTELYSTÄ päätösehdotuksen tulee olla selkeä päätösehdotuksen on oltava sellainen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi ( ehdotus hyväksyttiin ) hyvässä päätösehdotuksessa asiaa koskevat säännökset ja määräykset, tosiasiat ja niistä vedettävät johtopäätökset on esitetty niin hyvin jäsenneltyinä ja johdonmukaisesti, että lukija tulee vakuuttuneeksi päätösehdotuksen laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta 24

25 ESITTELYSTÄ päätösehdotusta, jonka mukaan toimielin esim. keskustelee ja päättää asiasta ei voida hyväksyä, koska siinä esittelijä ei ota asiallista kantaa päätettävänä olevaan asiaan sen perusteella ei ole mahdollista tehdä päätöstä muodossa ehdotus hyväksyttiin 25

26 PÄÄTÖKSENTEOSTA toimielimen jäsenellä on oikeus tehdä esittelijän ehdotuksesta eli ns. pohjaehdotuksesta (= valtuustossa Kh:n ehdotus) poikkeava ehdotus kysymyksessä voi olla muutos tai lisäys pohjaehdotukseen, kokonaan toisensisältöinen ehdotus tai ehdotus esittelijän päätösehdotuksen hylkäämisestä vain kannatetut poikkeavat päätösehdotukset pääsevät äänestykseen kannatuspuheenvuorosta syytä sopia etukäteen 26

27 PÄÄTÖKSENTEOSTA selkeysvaatimus koskee myös luottamushenkilön tekemää pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta pohjaehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen muotoilu ja juridinen pitävyys syytä varmistaa etukäteen esim. sihteeriltä pohjaehdotuksesta poikkeavat päätösehdotukset syytä tehdä kirjallisesti, jotta äänestys voidaan suorittaa asianmukaisesti ja jotta ehdotus saadaan pöytäkirjaan oikeassa muodossa 27

28 PÄÄTÖKSENTEOSTA päätöksentekomuotoja äänestys ja (henkilövalinnoissa käytettävä) vaali äänestys on aina avoin suljettu lippuäänestys ei ole asiaratkaisussa koskaan mahdollinen puheenjohtajan velvollisuudeksi on katsottu äänestää, milloin hänen äänensä saattaisi nousta ratkaisevaan asemaan 28

29 PÄÄTÖKSENTEOSTA äänestyksestä on kysymys myös silloin, kun esim. kunnanhallitus päättää ehdokkaista yhteisön (esim. osakeyhtiön) hallitukseen tai tekee ehdotuksen valtuustolle virkaan valittavasta henkilöstä lopullisen vaalin suorittaa tällöin joku toinen toimielin (yhtiökokous / valtuusto) vaali toimitetaan samojen sääntöjen mukaan sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden ja työntekijöiden vaaleissa 29

30 PÄÄTÖKSENTEOSTA asia voidaan jättää pöydälle tai palauttaa uudelleen valmisteltavaksi perinteisen käsityksen mukaan pöydällepanon jälkeen asia palautuu esityslistalle samassa muodossa kuin aiemmin palautuksen jälkeen asia palautuu esityslistalle uudessa, toimielimen antamien valmisteluohjeiden mukaisessa muodossa mahdollista myös, ettei lainkaan tule uudelleen päätettäväksi 30

31 PÄÄTÖKSENTEOSTA kun on tehty pöydällepanoa tai palautusta koskeva kannatettu ehdotus, puheenjohtajan tulee valvoa, että seuraavat puheenvuorot rajataan asian käsittelyn keskeyttämiseen tai jatkamiseen tarvittaessa äänestämällä ratkaistaan, miten pöydällepanoa tai palautusta koskevaan päätösehdotukseen suhtaudutaan ehdotuksen hyväksyminen keskeyttää asian käsittelyn ehdotuksen hylkääminen johtaa käsittelyn jatkamiseen 31

32 ÄÄNESTÄMISESTÄ äänestysmenettelynä tulee kysymykseen vain ns. parlamentaarinen äänestysmenettely samassa äänestyksessä on vastakkain vain kaksi ehdotusta puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita kannatuksen puuttuessa ei oteta äänestettäviksi ja jotka siksi raukeavat ja ehdotukset, joista äänestetään 32

33 ÄÄNESTÄMISESTÄ puheenjohtaja saattaa toimielimen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen eli kysymyksen siitä, missä järjestyksessä ehdotukset asetetaan toisiaan vastaan parlamentaarisessa äänestystavassa äänestysesitys tehdään siten, että vastaus jaa tai ei ilmaisee kannanoton ehdotukseen 33

34 ÄÄNESTÄMISESTÄ vastakkain asetetaan vain samaa asiaa koskevat kysymykset milloin poikkeava päätösehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen jos on keskenään kovin samantyyppisiä poikkeavia päätösehdotuksia, puheenjohtaja voi tiedustella, olisivatko ne yhdistettävissä 34

35 ÄÄNESTÄMISESTÄ vakiintunut äänestysjärjestys (muissa kuin määrärahojen myöntämistä koskevissa asioissa): ensin vastakkain pohjaehdotuksesta kauimpana olevat kaksi ehdotusta jne. viimeiseen äänestykseen selviytynyt ehdotus pohjaehdotusta vastaan kannatettu hylkäävä ehdotus lopuksi aiemmissa äänestyksissä voittanutta myönteistä ehdotusta vastaan 35

36 ÄÄNESTÄMISESTÄ äänestettäessä päätökseksi tulee eniten ääniä saanut ehdotus äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut ei velvollisuutta äänestää äänestämättä jättämiseen tulisi suhtautua pidättyväisesti poikkeus: äänten mennessä tasan puheenjohtajan on äänestettävä 36

37 VAALIN TOIMITTAMISESTA tiedostettava vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden ero vaalikelpoisuudella tarkoitetaan sitä, voiko henkilö ylipäätään tulla valituksi johonkin tehtävään eli täyttääkö hän lain, asetuksen tai muiden määräysten mukaiset valinnan edellytykset esteellisyys esiintyy jotakin yksittäistä asiaa koskevan päätöksenteon yhteydessä (jostain laissa mainitusta syystä luottamus henkilön kykyyn päättää ko. asiasta on heikentynyt) 37

38 VAALIN TOIMITTAMISESTA myös vaali on lähtökohtaisesti avoin vaadittaessa vaali suoritettava salaisena yksikin vaatija riittää ääniä voi antaa niin monelle kuin on täytettäviä paikkoja 38

39 ENEMMISTÖVAALISTA normaalitilanne on enemmistövaali, jolloin valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokkaita ei aseteta vastakkain! äänensä voi antaa myös sellaiselle vaalikelpoiselle, jota ei ole ehdotettu ja kannatettu valittavaksi äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa 39

40 SUHTEELLISESTA VAALISTA milloin samaan tehtävään valittavia on enemmän kuin yksi, voidaan enemmistövaalin sijasta suorittaa suhteellinen vaali, jos sitä vaatii vähintään määräysten mukainen määrä suhteellista vaalia koskevat määräykset löytyvät valtuuston työjärjestyksestä antaa mahdollisuuden taktikointiin, mutta tavoitellun hyödyn saaminen edellyttää vaalimatematiikan ja vaaliin osallistujien äänestämiskäyttäytymisen tuntemusta 40

41 SUHTEELLISESTA VAALISTA vaalimenettely kuin kunnallisvaalit pienoiskoossa ehdokaslistojen ja niiden yhdistelmän laatiminen sekä yhdistelmän nähtäville asettaminen vaalitoimituksessa ääni annetaan ehdokaslistalle kukin ryhmä saa paikkoja vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin paikkoja on vaalin kohteena olevassa toimielimessä jaettavana 41

42 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA kaikki kunnallisen viranomaisen päätökset on huolellisesti perusteltava perustelut ovat tärkeät ennen kaikkea asianosaisen oikeusturvan takia, mutta myös kuntalaisten suorittaman laillisuusvalvonnan takia asianosaisen eli sen, jonka etuun, velvollisuuteen tai oikeuteen päätös vaikuttaa, on saatava yksiselitteinen tieto siitä, mitä hänen osaltaan on päätetty 42

43 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA asianosaisen kannalta kielteinenkin päätös voi olla hyväksyttävissä, jos se on huolellisesti perusteltu päätösten perusteluvelvollisuus tarkoittaa sitä,että myös hyväksytyksi tullut pohjaehdotuksesta poikkeava päätös tulisi perustella pohjaehdotuksesta poikkeavat päätökset ovat käytännössä ongelmallisia, koska niistä ilmenee vain se, millä perusteilla esittelijä oli päätynyt omaan päätösehdotukseensa 43

44 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos: 1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista; 2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia; 3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin; 44

45 PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA 4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka 5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta. Perustelut on kuitenkin edellä tarkoitetuissakin tilanteissa esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön. 45

46 ERIÄVÄSTÄ MIELIPITEESTÄ toimielimen jäsen, joka on tehnyt poikkeavan päätösehdotuksen tai äänestänyt sellaisen puolesta, voi esittää päätökseen eriävän mielipiteen eriävä mielipide on esitettävä heti päätöksenteon jälkeen eriävää mielipidettä ei ole pakko perustella, mutta niin haluaa tehdä, kirjalliset perustelut on esitettävä pöytäkirjanpitäjälle ennen pöytäkirjan tarkastamista 46

47 ERIÄVÄSTÄ MIELIPITEESTÄ jos toimielimen päätökseksi tulleesta kannasta poikkeava kanta ilmenee esim. äänestystuloksesta, ei eriävän mielipiteen esittäminen vastuun välttämiseksi ole tarpeen, jollei halua myös perustella kantaansa esittelijän oikeutta eriävän mielipiteen esittämiseen tulisi käyttää vain silloin, kun esittelijä katsoo omasta esityksestään poikkeavan päätöksen olevan lainvastainen 47

48 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat käyttää ottooikeutta alaistensa viranomaisten tekemiin päätöksiin merkitsee poikkeusta ns. toimivaltarajojen jäykkyyden periaatteeseen kaupunginhallitus voi käyttää otto-oikeutta myös lautakunnan alaisten viranomaisten päätöksiin termi viranomainen tarkoittaa sekä toimielintä että yksittäisiä viranhaltijoita 48

49 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ kaupunginvaltuusto ei voi käyttää otto-oikeutta minkään viranomaisen tekemiin päätöksiin kuntalaissa ja hallintosäännössä mainittu kaikki otto-oikeuden käyttämiseen oikeutetut hallintosäännön lisäksi otto-oikeutta koskevia määräyksiä myös kaupunginhallituksen johtosäännössä 49

50 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ edellyttää jo tehtyä päätöstä, mutta voidaan kohdistaa myös vain valmistelua koskevaan päätökseen eli esim. lausuntoon ylemmälle viranomaiselle otto-oikeuden käyttäminen valmistelupäätökseen mahdollistaa ylemmän viranomaisen näkemyksen mukaan väärään suuntaan lähteneen valmistelun pysäyttämisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 50

51 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ otto-oikeuden käyttämisellä asia siirtyy ylemmän viranomaisen ratkaistavaksi alkuperäistä päätöstä ei juridisesti enää ole olemassa tilalle tehdään uusi päätös, päätös pysytetään, kumotaan tai muutetaan tai asia palautetaan alkuperäiselle päätöksentekijälle uudelleen päätettäväksi 51

52 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ otto-oikeuden käyttäminen edellyttää kaksivaiheista päätöksentekoa ensin tehdään päätös siitä, että otto-oikeutta käytetään tämän päätöksen voi tehdä joko viranhaltija tai toimielin (tai sen puheenjohtaja) tämän jälkeen toimielimessä tehdään päätös aiemman päätöksen (1) kumoamisesta, (2) muuttamisesta tai (3) vahvistamisesta 52

53 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ asiaa ei saa jättää puolitiehen pelkkä päätös otto-oikeuden käyttämisestä ei riitä, vaan asia on saatettava loppuun tekemällä asiassa uusi asiaratkaisu toimielimessä uusi päätös voi olla myös aiemman päätöksen vahvistaminen voidaan käyttää esim. silloin, kun halutaan osoittaa, että viranhaltijan tai lautakunnan kiistanalaisella päätöksellä on ylemmän viranomaisen tuki 53

54 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ laillisuusperusteiden lisäksi myös tarkoituksenmukaisuusperusteet ovat mahdollisia (= riittää, että ylempi viranomainen katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen) otto-oikeuden käyttämisen puhtaasti tarkoituksenmukaisuusperusteella tulisi olla poikkeuksellista, koska lähtökohtaisesti jokainen viranomainen käyttää itse sille annettua päätösvaltaa 54

55 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ määräajat ja eräät laissa säädetyt poikkeukset rajaavat käyttömahdollisuutta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) kuntalain 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat 55

56 PONSIESITYKSESTÄ tehtävän päätöksen liitännäinen osa valmisteluohje kunnanhallitukselle määräykset löytyvät valtuuston työjärjestyksestä (laissa ei säännöksiä) voitaneen liittää muunkin toimielimen kuin valtuuston päätöksiin tällaisessa tapauksessa käytännössä puhuttaneen ohjeistuksesta tai valmisteluohjeista 56

57 PONSIESITYKSESTÄ ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä muotoilu vaatii huolellista paneutumista sanamuodon hyväksyttävyys syytä tarkistaa etukäteen esim. puheenjohtajalta työjärjestykseen sisältyvästä määrittelystä poikkeavaa ponsiesitystä ei oteta käsiteltäväksi 57

58 KIRJALLISUUTTA Harjula - Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2007 Hannus - Hallberg - Niemi: Kuntalaki, 2008 Heuru: Kuntalaki käytännössä, 2003 Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet, 2008 Mäenpää: Hallinto-oikeus, 2003 Heuru: Hyvä hallinto, 2003 Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2003 Laakso - Suviranta - Tarukannel: Yleishallintooikeus,

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Valmistelu ja kokousmenettely Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ilman valmistelua

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä..

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 ) Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 2 3 SISÄLLYSLUETTELO YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...5 2 Yhtymäkokoukset...5 3 Nimenhuuto ja ääniluettelon vahvistaminen...5 4 Asioiden

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kuntayhtymävaltuusto hyväksynyt 1.6.1995 1 LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT 1 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN 1 3 VALTUUSTORYHMÄÄN LIITTYMINEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuustossa 19.12.2002 muutokset 7, 12 ja 13 :iin Muutettu 1 :n 2 momentti valtuustossa 14.12.2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku YLEISET

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden ero Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Päätöksenteko- ja kokousmenettely. Reino Hintsa

Päätöksenteko- ja kokousmenettely. Reino Hintsa Päätöksenteko- ja kokousmenettely Reino Hintsa Johtosäännöt 1) työnjakosäännöt, kuka tekee?: kunnanhallituksen johtosääntö, päävastuualueiden johtosäännöt 2) koordinointisäännöt, miten tehdään?: hallintosääntö,

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Hal.1. 3 Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hal.1. 3 Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hal.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä joulukuun 13 p:nä 1995 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Maakuntavaltuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 II LUKU VALTUUTETUN

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty kv 7.11.2005, 4 Muutettu kv 22.1.2007, 6 Muutettu kv 15.6.2009 102 Muutettu kv 14.12.2009 170 Muutettu 11.10.2010 97 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Kokouskäytännöt. Merja Mäkinen Merja Mäkinen

Kokouskäytännöt. Merja Mäkinen Merja Mäkinen Kokouskäytännöt Merja Mäkinen Kokouskutsu Kokouskutsu - 4 päivää ennen kokousta - toimielimen päättämällä tavalla - pj voi kutsua koolle - enemmistö jäsenistä voi tehdä esityksen pj:lle kokouksen pitämisestä

Lisätiedot

Maakuntavaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Maakuntavaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.10.1995 Voimaantulo 1.11.1995 alkaen Muutettu maakuntavaltuustossa 14.6.1999 Muutettu maakuntavaltuustossa 15.6.2009 1 luku Yleiset määräykset

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1.luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 YHTYMÄVALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 1 LUKU 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 5.7.1995 62 Voimaantulo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtuustossa on 1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja.

Valtuustossa on 1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 Voimaantulo 15.10.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty yhtymävaltuustossa.. 2005 I YLEISTÄ 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsu

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

Valtuusto Valtuuston työjärjestys

Valtuusto Valtuuston työjärjestys Valtuusto 22.11.1995 Valtuuston työjärjestys 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kunnanhallitus 2.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo sivu 1. Yleiset määräykset... 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksymispäivä 17.11.2008 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuusto päättää valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

TOHMAJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TOHMAJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Käsitelty Kunnanhallituksessa 2.3.2009/ 116 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 9.3.2009/ 43 Voimaantulo 16.4.2009 TOHMAJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 JUUAN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kvalt 26.6.1995 30, (muutettu 6.6.2002 12) *) Voimaantulo 1.7.1995, muutokset 6.6.2002 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 17.6.2002 hyväksymä ja 1.9.2002 voimaan tuleva VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 18.9.1997 Voimaantulo 1.10.1997 Muutos hyväksytty kvsto:ssa 26.3.2012 Muutos hyväksytty kvsto:ssa 10.12.2012 1 luku Yleiset määräykset 1

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hall 03.11.2010 Valt 23.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Maakuntavaltuuston hyväksymä. I L u k u KOKOUKSET JA ASIAIN KÄSITTELY

ETELÄ-KARJALAN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Maakuntavaltuuston hyväksymä. I L u k u KOKOUKSET JA ASIAIN KÄSITTELY ETELÄ-KARJALAN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Maakuntavaltuuston 25.11.1997 hyväksymä I L u k u KOKOUKSET JA ASIAIN KÄSITTELY 1 Maakuntavaltuuston puheenjohtajien vaali 1 Maakuntavaltuusto valitsee

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 4 Istumajärjestys

Lisätiedot

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilön rooli ja vastuu 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilö Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien kuntayhtymän

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä ja huhtikuun 29. päivänä

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä ja huhtikuun 29. päivänä 1 (8) 0.05/2002-00143 IISALMEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä 1995 92 ja huhtikuun 29. päivänä 2002 42 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KUUSAMON KAUPUNKI Hyväksytty: Kvalt 20.5.2002 : 31 Voimaan: Voimaan 28.5.2002 1 KUUSAMON KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Valtuuston

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS PUNKALAITUMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Sivu 1 Valtuuston toiminnan järjestely... 3 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 3 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys 1 Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto muuttanut : 7, 13, 16, 17, 19 Voimassa alkaen

Kaupunginvaltuusto muuttanut : 7, 13, 16, 17, 19 Voimassa alkaen LOHJA KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto 13.11.1996 4 Voimassa 13.11.1996 alkaen Kaupunginvaltuusto muuttanut 27.3.2002 26: 7, 13, 16, 17, 19 Voimassa 2.4.2002 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus LIITE NRO 36 Valtuusto LIITE NRO 18

PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus LIITE NRO 36 Valtuusto LIITE NRO 18 PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus 1.10.2012 119 LIITE NRO 36 Valtuusto 5.11.2012 33 LIITE NRO 18 Valtuusto hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo

LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo 29.10.1996 LAPIN LIITON VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 29.10.1996 Sivu 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2. luku VALTUUTETUN

Lisätiedot

INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 7.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu 26.9.2002, 18 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston järjestäytyminen 2 Valtuustoryhmät Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Hyväksytty Kunnanvaltuustossa Voimaantulo luku Yleiset määräykset. 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Hyväksytty Kunnanvaltuustossa Voimaantulo luku Yleiset määräykset. 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt ALAVIESKAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 18.10.1995 Voimaantulo 1.12.1995 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys

Valtuuston työjärjestys Valtuuston työjärjestys Kaupunginvaltuusto 2.4.2012 2 Sisällysluettelo 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 4 Valtuustoryhmän muodostaminen... 4 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston työjärjestys

Maakuntavaltuuston työjärjestys KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Khall liite 93 1 / 12 Kvalt liite 19 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Khall liite 93 1 / 12 Kvalt liite 19 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Khall. 3.6.2014 liite 93 1 / 12 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 11.6.2014 VOIMAANTULO 1.8.2014 Khall. 3.6.2014 liite 93 2 / 12 Sisällys 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ V A L T U U S T O N T Y Ö J Ä R J E S T Y S Hyväksytty 20.3.1997 Voimaantulo 20.3.1997 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa / 4

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa / 4 KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.1.2013 / 4 1 Sisällys 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys

Ylivieskan kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys Ylivieskan kaupunki Kaupunginvaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

RAISION KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty, kaupunginvaltuusto 28.8.1995 Voimaantulo 1.11.1995, kaupunginvaltuuston 28.4.1997, 23.3.1998 ja 18.12.2000 muuttama. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Voimaantulo , kaupunginvaltuuston , ja muuttama.

Voimaantulo , kaupunginvaltuuston , ja muuttama. RAISION KAUPUNGIN 1 RAISION KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.11.1995, kaupunginvaltuuston 28.4.1997, 23.3.1998 ja 18.12.2000 muuttama. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 4, muutos Raahen kaupunginvaltuusto 28.4.2014 59. 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS URJALAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS... 2 I L U K U... 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT... 2 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN...

Lisätiedot

EURAN KUNTA Valtuusto

EURAN KUNTA Valtuusto EURAN KUNTA Valtuusto 30.1.2006 Sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt -----------------------------------------------------------------1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen--------------------------------------------------------------1

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys SoTe kuntayhtymä Yhtymävaltuuston työjärjestys Hyväksytty yhtymävaltuustossa 26.3.2009 Voimaantulo 26.3.2009 Tarkistettu yhtymävaltuustossa 10.3.2016 4 1 luku Yleiset määräykset 1 Yhtymävaltuuston toiminnan

Lisätiedot

YLITORNION KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

YLITORNION KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS YLITORNION KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuustossa 4.2.2002 Voimaantulo: 1.4.2002 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestely... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Voimaan

KEMIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Voimaan 1 KEMIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Voimaan 1.11.2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KH liite n:o 3/ VALT liite n:o 3/

KH liite n:o 3/ VALT liite n:o 3/ KH liite n:o 3/4.12.2012 VALT liite n:o 3/13.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä

Lisätiedot

Pyhännän valtuuston työjärjestys

Pyhännän valtuuston työjärjestys Pyhännän valtuuston työjärjestys Hyväksytty 30.9.1996 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys LIITE 1

Valtuuston työjärjestys LIITE 1 Valtuuston työjärjestys LIITE 1 Perustelut: 1 Valtuuston toiminnan järjestys Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelytavoista säädetään myös KuntaL 54:n 3 momentissa. Säännös on johdonmukaisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 (9) VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.12.2002 1996/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 SUONENJOEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33 Voimaantulo: 1.2.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA PL 36 38701 KANKAANPÄÄ KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.8.1995 ja muuttanut 20.5.2002 Voimaantulopäivä 1.7.2002

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.4 YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Valtuuston 12 päivänä marraskuuta 2008/22 hyväksymä I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.11.2008 4 1 Sisällys 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt...2 2 Valtuustoryhmän

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Nakkilan kunta Voimaantulo 1.2.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmien muodostaminen...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston työjärjestys

Kaupunginvaltuuston työjärjestys Kaupunginvaltuuston työjärjestys Jämsän kaupunki Yleishallinto Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.11.2008 1 Muutettu: Kaupunginvaltuusto 10.10.2011 48 2 Jämsän kaupunginvaltuuston työjärjestys 1. luku Yleiset

Lisätiedot