TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika klo Paikka Mattilanniemi, Agora C421.1 (TLA-neuvotteluhuone) Professorit Jäsen: Läsnä asiat Varajäsen: Läsnä asiat Dekaani, professori FT Pekka Neittaanmäki Professori, Dr.-Ing. Jari Veijalainen Poissa Professori, FT Pertti Saariluoma Poissa Professori, FT, YTT Mikko Siponen 1-7 Professori, KTT Tuure Tuunanen Poissa Professori, FT Tapani Ristaniemi 1-7 Professori, FT Tuomo Rossi Poissa Professori, FT Timo Tiihonen Poissa Professori, FT Raino A.E. Mäkinen 1-7 Muu opetus- ja tutkimushlöstö ja muu hlöstö Jäsen: Varajäsen: Tohtorikoulutettava, MSc Michael Cochez Poissa Lehtori, KTL, LitM Panu Moilanen 1-7 Lehtori, FT Vesa Lappalainen 1-7 Tohtorikoulutettava, FL Antti-Juhani Poissa Kaijanaho Projektitutkija, FT Tero Tuovinen Poissa Tutkijatohtori, FT Sanna Mönkölä 1-7 Opiskelijat Jäsen: Varajäsen: Opiskelija Markus Hemminki Poissa Opiskelija Emma Lindfors Poissa Opiskelija Laura Rantalainen Poissa Opiskelija Mikko Saarnisto Poissa Opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä 1-7 Opiskelija Otto Örnmark Poissa 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13 :n mukaan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Käsittelymenettelyohjeen mukaan opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Hallintoelimen muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus kokouksessa. Hallintoelin on päätösvaltainen opintosuorituksia arvosteltaessa, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään neljä. Mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyn, puheenjohtajana toimii palvelusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosijärjestys määräytyy syntymäajan mukaan. Käsittelymenettelyohjeen mukaan monijäsenisessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. Hallintoelin voi päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi lehtori Vesa Lappalainen ja lehtori Panu Moilanen sekä nimettiin kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää.

2 2. Lisäasioiden hyväksyminen esityslistalle ja käsittelyjärjestyksestä päättäminen Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan tiedekuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Päätös: Päätettiin asioiden käsittelyjärjestyksestä liitteen A / asia 2 mukaisesti. Puheenjohtaja Dekaani Pekka Neittaanmäki Pöytäkirjanpitäjä Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää Pöytäkirjan tarkastaja Lehtori Vesa Lappalainen Pöytäkirjan tarkastaja Lehtori Panu Moilanen

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 Informaatioteknologian tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ASIALISTA Ilmoitusasiat Rehtorille tehtävä esitys uusien opiskelijoiden aloituspaikkamääriksi vuoden 2016 opiskelijavalinnoissa Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijavalintaperusteet Tietotekniikan laitoksen dosentin arvon myöntäminen FT Tuomo Valkoselle, alana Matemaattinen mallintaminen ja käänteisongelmat" Professori Chihiro Watanaben ottaminen laitoksen tutkimusprofessorin osa-aikaiseen (10-25 %) tehtävään; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

4 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kokous 5/2015 Informaatioteknologian tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Lista 1 Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Dekaani, prof. FT Pekka Neittaanmäki Lehtori, KTL, LitM Panu Moilanen Opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä Professori, FT, YTT Mikko Siponen Professori, FT Tapani Ristaniemi Lehtori, FT Vesa Lappalainen Tutkijatohtori, FT Sanna Mönkölä Professori, FT Raino A. E. Mäkinen Asian valmistelija: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , Pöytäkirjanpitäjä: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , 3. Ilmoitusasiat Dekaanin ja varadekaanin päätökset Tutkinnot vuonna 2015 Kandidaatin tutkinnot: Toteutunut yhteensä 19 (tavoite 120) Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto: Toteutunut 13 (tavoite 70) Nimi Pääaine Pvm. 10. Mehtonen Niko Tietojärjestelmätiede Veid Annika Tietojärjestelmätiede Nousiainen Riku Tietojärjestelmätiede Okker Timo Tietojärjestelmätiede Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: Toteutunut 6 (tavoite 50) Nimi Pääaine Pvm. Maisterin tutkinnot: toteutunut 31 (tavoite 145) Kauppatieteiden maisterin tutkinto: Toteutunut 17 (tavoite 65) Nimi Pääaine Pvm. 15. Muhonen Mattias Tietojärjestelmätiede (tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta) 16. Huusko Tuija Tietojärjestelmätiede (järjestelmäkehitys) Peltoniemi Ari Tietojärjestelmätiede (järjestelmäkehitys) Filosofian maisterin tutkinto: Toteutunut 14 (tavoite 80) Nimi Pääaine Pvm. 11. Chen Jiawen Tietotekniikka (MoTeBu) Holappa Riitta Tietotekniikka Valojää Anton Kognitiotiede

5 2 14. Tulimäki Johannes Kognitiotiede Lisensiaatin tutkinnot: Toteutunut 0 Filosofian lisensiaatin tutkinto: Toteutunut 0 Nimi Pääaine Pvm. Tohtorin tutkinnot: Toteutunut 1 (tavoite 25) Kauppatieteiden tohtorin tutkinto: Toteutunut 1(tavoite 5) Nimi Pääaine Pvm. Filosofian tohtorin tutkinto: Toteutunut 0 (tavoite 20) Nimi Pääaine Pvm. Pro gradu -tutkielmat Tuija Huuskon tietojärjestelmätieteen pro gradu Identiteetin varastaminen sosiaalisen median palveluissa on arvosteltu professori Jari Veijalaisen ja yliopistonopettaja Eetu Luoman lausunnon mukaisesti arvosanalla hyvä. Ari Peltoniemen tietojärjestelmätieteen pro gradu Towards a Meta-Method for the Engineering of Situational Evaluation Methods for Domain-Specific Modeling Tools on arvosteltu lehtori Mauri Leppäsen ja dosentti Juha-Pekka Tolvasen lausunnon mukaisesti arvosanalla erinomainen. Anton Valojään kognitiotieteen pro gradu The effect of sensory-processing sensitivity on social preference for online interaction and associated outcome on psychological wellbeing on arvosteltu tutkimuskoordinaattori Sacha Helfensteinin, tutkijatohtori Tuomo Kujalan ja professori Pertti Saariluoman lausunnon mukaisesti arvosanalla kiitettävä. Riitta Holapan pro gradu Oppilaan kouluun kiinnittymistä mittaava web-sovellus opettajan työn tukena on arvosteltu yliopistonopettaja Antti Ekonojan ja professori Tommi Kärkkäisen lausunnon mukaisesti arvosanalla tyydyttävä. Niklas Gerdtin tietojärjestelmätieteen pro gradu Tapahtumien käsittely ultranopeassa kaupankäynnissä on arvosteltu professori Jari Veijalaisen ja tutkijatohtori Oleksiy Mazhelisin lausunnon mukaisesti arvosanalla tyydyttävä. Johannes Tulimäen kognitiotieteen pro gradu Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen suhde matkapuhelimia vertailevassa käyttäjätutkimuksessa on arvosteltu tutkijatohtori Tuomo Kujalan ja tutkijatohtori Rebekah Rousin lausunnon mukaisesti arvosanalla hyvä. Opiskelijavalinnat Erilliset opinto-oikeudet Mikko Eräpurolle on myönnetty erillinen opinto-oikeus Johdatus tietotekniikkaan, 3 op.

6 Anu Hirvoselle on myönnetty erillinen opinto-oikeus Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op, Tietoverkkoturvallisuus, 5 op ja Tietotekniikan rooli opetuksessa 2 op. Måns Aldénille on myönnetty erillinen opinto-oikeus Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Petri Vähä-Ruoholalle on myönnetty erillinen opinto-oikeus Tietotekniikan perusopinnot, 25 op. Martti Karille on myönnetty erillinen opinto-oikeus Tietoverkot, 5 op. 3 Muut opiskelijavalinnat Saija Hänninen on hyväksytty perusopiskelijaksi ( jatkuva haku). Veli-Matti Ojala on hyväksytty maisteriopiskelijaksi (sensoriverkot- Kokkolan yliopistokeskus Chydenius). Raija Ylitalo-Kokko on hyväksytty maisteriopiskelijaksi (koulutusteknologia- Kokkolan yliopistokeskus Chydenius). Lauri Heikkinen on hyväksytty maisteriopiskelijaksi (tietoliikenne- jatkuva haku). Petri Kaikosuo on hyväksytty maisteriohjelmaan (tietoliikenne- jatkuva haku). Dror Chevion on hyväksytty maisteriopiskelijaksi ( erikoistapausvalinta). Lisäajan myöntäminen Shantanu Maddhannille on myönnetty lisäaikaa maisterin tutkinnon suorittamista varten saakka. Uudet työsopimukset Henkilö Nimike Rahoitus/ projekti Työsopimuksen kesto Eskelinen Matti A. tutkimusavustaja HSI-Stereo Haapoja Mika tutkimusavustaja, osaaikainen Systech % Hakanen Jussi yliopistotutkija FiDiPro/Decision Support for Complex Multiobjective Optimization Problems (DeCoMo) Laitos

7 4 Kangasniemi Heta projektitutkija Systech Kenttälä Veera projektitutkija Systech Kinnunen Hanna tutkimusavustaja, Ohjelmistoyrityskartoitus tuntityö, enint. 200 h / kk (perusraha) Koski Nanni projektitutkija Systech Mondal Riaz tohtorikoulutettava perusraha (tohtorikoulu) Mononen Laura projektitutkija Systech Mäkelä Jakke projektitutkija Connected Driving HERE Auto Product Validation Distraction Testing Mäkelä Tiina projektitutkija Systech Niskanen Pauliina projektitutkija, osaaikainen Systech %; kokoaikainen ajalla Porokuokka Iida tutkimusavustaja, osaaikainen 50 % Systech Rasku Jussi tohtorikoulutettava perusraha (tohtorikoulu) Taipalus Toni projektitutkija ONSPACE Tsatsishvili Valeri tohtorikoulutettava perusraha (tohtorikoulu) Tuhkala Ari tohtorikoulutettava, ONSPACE osa-aikainen 60 % Woods Naomi tohtorikoulutettava E!3674 ITEA2 MERgE Multi-concerns in the action system engineering Zaidenberg Nezer yliopistotutkija, osaaikainen 60 % INKA EAKR Laiteläheinen tietoturvateknologia ja sovellutusmahdollisu udet informaatioteknol ogian tdk tietojenkäsittelyti eteiden informaatioteknol ogian tdk informaatioteknol ogian tdk tietojenkäsittelyti eteiden Muut asiat Toiminta- ja taloussuunnitelmakierros v. 2015: valmisteluprosessi ja aikataulu. Ks. https://www.jyu.fi/it/intra/ohjeita-henkilostolle/toiminta-ja-taloussuunnitelmat/ttsohje Kognitiotieteen maisteriohjelman valintapäätös keväällä 2015 (Liite A/Lista 1) Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman valintapäätös keväällä 2015 (Liite B/Lista 1)

8 5 Esitys Todetaan ilmoitusasiat. Päätös Todettiin ilmoitusasiat.

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kokous 5/2015 Informaatioteknologian tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Lista 2 Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Dekaani, prof. FT Pekka Neittaanmäki Lehtori, KTL, LitM Panu Moilanen Opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä Professori, FT, YTT Mikko Siponen Professori, FT Tapani Ristaniemi Lehtori, FT Vesa Lappalainen Tutkijatohtori, FT Sanna Mönkölä Professori, FT Raino A. E. Mäkinen Asian valmistelija: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , Pöytäkirjanpitäjä: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , 4. Rehtorille tehtävä esitys uusien opiskelijoiden aloituspaikkamääriksi vuoden 2016 opiskelijavalinnoissa Hallituksen tekemä päätös aloituspaikkamääristä Jyväskylän yliopiston hallitus päätti vuoden 2016 aloituspaikkamääristä huhtikuun kokouksessaan (liite A). Hallitus ei hyväksynyt informaatioteknologian tiedekunnan esittämää aloituspaikkamäärien lisäystä vaan päätti uusien opiskelijoiden aloituspaikkamääräksi saman kuin kuluvana vuonna eli 365. (Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ns. sumanpurkulisäpaikat tietotekniikkaan (30) ja tietojärjestelmätieteeseen (10) eivät ole mukana vuoden 2015 aloituspaikkamäärässä). Tiedekunnan esitys aloituspaikkamääräksi oli 685. Hallitus delegoi hakukohdekohtaisen päätöksenteon rehtorin tehtäväksi. Tiedekuntaneuvostoa velvoitettiin tekemään rehtorille esitys aloituspaikkamäärien jakautumisesta eri hakukohteisiin. Tiedekunta oli perustellut aloituspaikkamäärien lisäämistä laaja-alaisen informaatioteknologian osaamisen jatkuvalla kysynnällä ja opiskelijoiden hyvällä työllistymisellä. Lisäksi perusteluna oli se, että OKM on sijoittanut Jyväskylän yliopiston ryhmään, jossa ICT-ala on yliopistossa keskeinen painopistealue. Tietojenkäsittelytieteiden on noussut Suomen suurimmaksi tietojärjestelmätieteen kouluttajaksi. Laitoksen strategian mukaista olisi kasvattaa laitoksen valtakunnallista painoarvoa edelleen. Myös hakijamäärät ovat vuosi vuodelta lisääntyneet, joten kyvykkäistä hakijoista ei ole ollut puutetta. Opintopalvelujohtaja Mari Ikosen mukaan (suullinen tiedonanto) hallituksen viesti oli, ettei tiedekunnan toivoman koulutuksen laajentamisen pidä tapahtua aloituspaikkoja lisäämällä vaan jo valittujen opiskelijoiden valmistumista tehostamalla. Yliopiston ohjeiden mukaisesti aloituspaikkamäärä tulee esittää aiemmista vuosista poiketen erikseen kullekin hakukohteelle, myös kaikille erillisvalinnoille. Hallituksen päättämän aloituspaikkamäärän vuoksi perusvalintojen ja maisterivalintojen aloituspaikkamääriä joudutaan käytännössä vähentämään tämänvuotisesta, koska vuoden 2016 kiintiö sisältää myös muut erillisvalinnat toisin kuin kuluvana vuonna. Mari Ikosen mukaan rehtorille lähtevässä esityksessä voidaan kuitenkin esittää, että tiedekunta voisi valita siirto-opiskelijoita yliopiston sisältä (eli entisiä pääaineenvaihtajia) 365:n lisäksi. Yliopiston sisäiset siirtyjät joutuvat luopumaan aiemmasta opinto-oikeudestaan eivätkä he kasvata uusien opiskelijoiden määrää Jyväskylän yliopistossa. Opiskelijavalinnat ja niihin liittyvät muutokset vuonna 2016 Vuonna 2016 korkeakoulujen opiskelijavalintoihin on tulossa seuraavia muutoksia, jotka vaikuttavat myös siihen, millaisia opiskelijoita ja mitä valintareittejä heidät valitaan:

10 - kaikki korkeakoulujen hakukohteet (ml. siirtovalinnat) on vietävä opetushallituksen Opintopolku-järjestelmään - kaikille hakukohteille on määriteltävä valittavien opiskelijoiden määrä tai enimmäismäärä - valintojen aikatauluja (mm. maisterivalinnat) yhdenmukaistetaan - myös maisterivalinnat hoidettaneen yhteishakuna eli hakuaika maisteriohjelmiin on samaan aikaan ja hakija voi tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen - perusvalinnoissa on kiintiöt ensikertalaisille, mikä lisännee siirto-opiskelijoiden määrää jatkossa Jyväskylän yliopiston hakukohteiden valintaperusteet tulee päättää kansainvälisten maisteriohjelmien osalta mennessä ja muiden valintojen osalta mennessä. Informaatioteknologian tiedekunnassa valintaperusteista päätetään touko- ja kesäkuun tiedekuntaneuvoston kokouksissa. Valintaperusteista päättämisen yhteydessä tehdään päätös myös ensikertalaisten kiintiöistä. Laitoksilta on kutsuttu asiantuntijoiksi tähän kokoukseen amanuenssi Jaana Markkanen (TTL) ja amanuenssi Tapio Tammi (TKTL). Kokoukseen osallistui Markkanen. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. tehdä hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Johtosäännön 16 :n mukaan laitoksen johtajan tehtävänä on mm. tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys otettavien uusien opiskelijoiden lukumääräksi. Liitteet Laitosten esitykset uusien opiskelijoiden aloituspaikkamääriksi (LIITE A / lista 2) Tiedekunnan esitys uusien opiskelijoiden aloituspaikkamääriksi (LIITE B/ lista 2) Hallituksen päätös ( ) aloituspaikkamääristä vuodelle 2016 (LIITE C/ lista 2) Esitys Esitetään rehtorille, että vuonna 2016 uusien opiskelijoiden aloituspaikkamäärät informaatioteknologian tiedekunnassa ovat liitteen B mukaiset, joka on yhdistelmä ten esityksistä. Lisäksi esitetään, että kokonaiskiintiön päälle voidaan valita Jyväskylän yliopiston muista tiedekunnista hakevia siirto-opiskelijoita ja että jos jonkin hakukohteen kiintiö jää täyttymättä, vastaava aloituspaikkamäärä voidaan osoittaa toiseen hakukohteeseen. Päätös Esityksen mukainen.

11 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kokous 5/2015 Informaatioteknologian tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Lista 3 Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Dekaani, prof. FT Pekka Neittaanmäki Lehtori, KTL, LitM Panu Moilanen Opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä Professori, FT, YTT Mikko Siponen Professori, FT Tapani Ristaniemi Lehtori, FT Vesa Lappalainen Tutkijatohtori, FT Sanna Mönkölä Professori, FT Raino A. E. Mäkinen Asian valmistelija: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , Pöytäkirjanpitäjä: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , 5. Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijavalintaperusteet Jyväskylän yliopiston ohjeistuksen mukaan hakukohteiden valintaperusteet tulee päättää kansainvälisten maisteriohjelmien osalta mennessä. SIM- ja WISE-ryhmät ovat valmistelleet esitykset valintaperusteista. Hallintoamanuenssi on valmistellut SESDkaksoismaisteriohjelman valintaperusteet yhdessä vastuuprofessori Veijalaisen kanssa. Esitykset on käsitelty ten opetuksenkehittämisryhmissä. Laitosten esitykset ovat liitteinä A ja B. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi hallintoamanuenssi Niina Ormshaw, amanuenssi Jaana Markkanen (TTL) ja amanuenssi Tapio Tammi (TKTL). Kokoukseen osallistuivat Ormshaw ja Markkanen. Yliopiston johtosäännön 14 mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Liitteet Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen esitys SIM- ja SESD-maisteriohjelmien opiskelijavalintaperusteista (LIITE A / Lista 3) Tietotekniikan laitoksen esitys WISE-maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteista (LIITE B / Lista 3) Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet vuoden 2016 valintoihin (LIITE C/ Lista 3) Esitykset 1. Päätetään SIM-maisteriohjelman valintaperusteista liitteen A mukaisesti. 2. Päätetään SESD-kaksoismaisteriohjelman valintaperusteista liitteen A mukaisesti. 3. Päätetään WISE-maisteriohjelman valintaperusteista liitteen B mukaisesti. Päätökset 1. Esityksen mukainen. 2. Esityksen mukainen. 3. Esityksen mukainen.

12 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kokous 5/2015 Informaatioteknologian tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Lista 4 Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Dekaani, prof. FT Pekka Neittaanmäki Lehtori, KTL, LitM Panu Moilanen Opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä Professori, FT, YTT Mikko Siponen Lehtori, FT Vesa Lappalainen Professori, FT Tapani Ristaniemi Tutkijatohtori, FT Sanna Mönkölä Professori, FT Raino A. E. Mäkinen Asian valmistelija: Hallintopäällikkö Sanna Hirvola, puh , Pöytäkirjanpitäjä: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , 6. Tietotekniikan laitoksen dosentin arvon myöntäminen FT Tuomo Valkoselle, alana Matemaattinen mallintaminen ja käänteisongelmat" D19/ /2015 FT Tuomo Valkonen on kirjatulla hakemuksella hakenut laitokselta dosentin arvoa, alana "Matemaattinen mallintaminen ja käänteisongelmat" ( Mathematical imaging and inverse problems). FT Tuomo Valkonen on väitellyt vuonna 2008 tietotekniikasta Jyväskylän yliopistossa, väitöstyön aiheena Diff-convex combinations of Euclidean distances: A search for optima. Tällä hetkellä Valkonen työskentelee Senior Research Associate -tehtävässä Cambridgen yliopistossa (Dep. of Applied Mathematics and Theoretical Physics). Väitöksensä jälkeen hän on työskennellyt tutkimustehtävissä Cambridgen lisäksi mm. Ecuadorissa ja itävallassa. Valkosen tutkimus- ja opetusalue on kuvankäsittelyssä esiintyvien käänteisongelmien mallintaminen, näiden mallien matemaattiseen analyysi, sekä tehokkaiden optimointimenetelmien kehittäminen ja näiden laskennallinen ratkaiseminen. Varsinaista opetus- ja ohjauskokemusta Valkosella on vuodesta 2013 alkaen. Tarkoituksenmukaisuus, asiantuntijamenettely sekä opetus- ja kielitaidon osoittaminen Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan , että FT Tuomo Valkosen hakema dosentin arvo on informaatioteknologian tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. Valkosen hakema dosentuuri täydentää hyvin laitoksen tutkimuskenttää. Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää asiantuntijalausuntoa professori Marko Mäkelältä Turun yliopistosta (lausunto LIITE A). FT Tuomo Valkonen piti tiedekunnan henkilöstölle ja opiskelijoille vierailuluennon otsikolla "Johdatus rajoitetun variaation funktioihin kuvankäsittelyssä". Puheenjohtajana toimi dekaani Pekka Neittaanmäki. Dekaani Neittaanmäki on hyväksynyt FT Valkosen antaman vierailuluennon osoituksena dosentin arvoon vaadittavasta opetus- ja kielitaidosta (tiedekuntaneuvoston kuuleminen toteutettu sähköpostitse). Säädökset Yliopistolain (558/2009) 89 mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

13 Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosentin arvo. Rehtorin päätöksen ( ) dosentin arvon myöntämisestä mukaan menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvioin mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa voidaan käyttää tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja. Tiedekuntaneuvoston päätöksen ( ) dosentin arvon myöntämisestä mukaan ulkopuolisena arvioitsijana voi toimia yksi asiantuntija tai tiedekuntaneuvosto voi perustellusta syystä luopua asiantuntijamenettelystä. Rehtorin päätöksen ( ) dosentin arvon myöntämisestä mukaan hyvää opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto voi tarvittaessa arvioida ulkopuolisten arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn aineiston perusteella hakijan hyvän opetustaidon. Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa ( ) mukaan tarvittaessa opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti. Opetusnäytteen antamisesta voidaan vapauttaa perustellusti ainakin tilanteissa, joissa henkilö on aikaisemmin antanut vastaavan näytteen, taikka opetustaidosta ja - kyvystä voidaan varmistua muulla tavalla täytettävänä olevan tehtävän asettamat edellytykset huomioon ottaen (esimerkiksi tehtävän lyhyt kesto tai tehtävien painottuminen muuhun kuin opetukseen). Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 :n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa ( ) mukaan voidaan vaadittavan kielen hallinta osoittaa myös opetusnäytteen yhteydessä. Mikäli opetusnäytettä ei anneta, vaadittavan kielitaidon osoittamiseksi voidaan järjestää tarvittava muu tilaisuus. Asian ratkaisija tai esityksen tekijä voi myöntää vapautuksen kielitaidon osoittamisesta joko kokonaan tai antaa mahdollisuus osoittaa kielitaito muussa kuin opetusnäytteen yhteydessä. Kielitaidon osoittamisesta voidaan vapauttaa esimerkiksi, kun henkilö on aikaisemmin antanut vastaavan näytteen taikka henkilöllä on todistus kielen hallinnasta. Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa ( ) mukaan opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arvioi professorin tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. Muissa tilanteissa arvioinnin tekee dekaani/johtaja, tarvittaessa tiedekuntaa/johtokuntaa kuuluaan. Informaatioteknologian tiedekunnan dekaanin päätöksen ( ) mukaan dosentin antama opetusnäyte on vierailuluento ja se arvioidaan hyväksyttynä tai hylättynä. Rehtorin päätöksen ( ) dosentin arvon myöntämisestä mukaan Jyväskylän yliopiston dosentin arvon saaneen henkilön toimiessa Jyväskylän yliopiston professorin tehtävässä ei kyseisen tehtävän keston aikana tule käyttää Jyväskylän yliopiston myöntämää dosentin arvoa. Liitteet Professori Marko Mäkelän asiantuntijalausunto (LIITE A / lista 4) Esitys Myönnetään FT Tuomo Valkoselle dosentin arvo, alana "Matemaattinen mallintaminen ja käänteisongelmat" ( Mathematical imaging and inverse problems). Päätös Esityksen mukainen.

14 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kokous 5/2015 Informaatioteknologian tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Lista 5 Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Jäsen / varajäsen Dekaani, prof. FT Pekka Neittaanmäki Lehtori, KTL, LitM Panu Moilanen Opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä Professori, FT, YTT Mikko Siponen Professori, FT Tapani Ristaniemi Lehtori, FT Vesa Lappalainen Tutkijatohtori, FT Sanna Mönkölä Professori, FT Raino A. E. Mäkinen Asian valmistelija: Hallintopäällikkö Sanna Hirvola, puh , Pöytäkirjanpitäjä: Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää puh , 7. Professori Chihiro Watanaben ottaminen laitoksen tutkimusprofessorin osa-aikaiseen (10-25 %) tehtävään; tiedekuntaneuvoston kuuleminen Dekaani Pekka Neittaanmäki esittää, että professori Chihiro Watanabe otetaan osa-aikaiseen (10-25 %) tutkimusprofessorin tehtävään ajalle tai ajalle Professori Watanabe on työskennellyt laitoksen ICT driven innovations and human centered technology -alueen hankkeissa osa-aikaisena (18 35 %) professorina vuosina Laitoksen osa-aikaisena (10 %) tutkimusprofessorina hän on toiminut vuosina laitoksen perusrahalla. Professori Chihiro Watanaben tehtävänä ajalla on tehdä tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa PVN - Platform Value Now: Value capturing in the fast emerging platform ecosystems -hankkeessa (SA-hanke ), sillä edellytyksellä, että hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Vuonna 2015 työmäärä hankkeessa on 1 kk ja vuosina kk / vuosi. Päätös rahoituksesta saadaan Jos Akatemian rahoitusta ei saada, dekaani Neittaanmäki esittää professori Watanaben ottamista osa-aikaiseen (10 %) tutkimusprofessorin tehtävään ajalle Tällöin hänen tehtävänään on ICT-alan yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden tutkiminen, hankevalmistelu, Singaporen, Japanin ja Kiinan IT-alan tutkimustoiminnan seuraaminen ja siitä raportoiminen sekä yhden väitöskirjan ohjaaminen. Menettely ja kelpoisuus Rehtorin delegointipäätöksen ( ) mukaan tutkimusprofessorin yli kahden vuoden määräajaksi ottaa rehtori. Esityksen tutkimusprofessoriksi ottamisesta tekee dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Tutkimusprofessorin tehtävään ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Vakiintuneen käytännön mukaan tutkimusprofessoreiksi on nimitetty tieteellisesti erittäin ansioituneita professoreita tai vastaavan pätevyyden saavuttaneita tutkijoita. Rehtorin delegointipäätöksen ( ) mukaan Jyväskylän yliopistossa tutkimusprofessorin tehtävää täytettäessä noudatetaan soveltuvin osin professorin tehtävän täyttömenettelyä asiantuntijamenettelyä hyödyntäen. Tutkimusprofessorin tehtävän edellytykset määritellään tehtäväkohtaisesti kuitenkin siten, että lähtökohtana on professoria vastaava pätevyys. Tehtävien täyttäminen edellyttää aina henkilön tieteellisten ansioiden arviointia. Rehtorin päätöksen ( ) mukaan ennen hakuilmoitusluonnoksen lähettämistä hallintokeskukseen palvelukeskuksen tulee yhdessä kyseisen yksikön johtajan kanssa tehdä selvitys tehtävän sisältymisestä hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan tai tulossopimusneuvotteluissa sovittuun. Mikäli yksikölle asetettu henkilötyövuosikatto ylittyy, tulee hakuilmoituksen luonnoksen yhteydessä esittää selvitys siitä, onko ylityksen taustalla kyseisen rajoituksen asettamishetken jälkeiseen tapahtumaan perustuva täydentävän rahoituksen lisäys vai muu syy, sekä selvitys siitä, onko

15 henkilötyövuosikaton ylittyminen mahdollista yksikön kokonaistaloudellinen tilanne huomioon ottaen. Mikäli kysymyksessä ei ole hakumenettely, vastaavat selvitykset tulee tehdä tehtävään ottamista koskevassa päätöksessä tai rehtorin ottaessa tehtävään, esityksessä rehtorille tehtävän täyttämiseksi. Yliopistopalveluiden ohjeen Seniorityöntekijät eläkkeelle siirtyminen joustavaksi ( ) mukaan ennen työsopimuslain 6 luvun 1 a :ssä tarkoitetun työsopimuksen tekemistä 68 vuotta täyttäneen henkilön kanssa koko- tai osaaikaisesti, tulee ennen asian ratkaisua tarkistaa työsopimuksen tekemiseen liittyvät ehdot yhteistyössä hallintokeskuksen kanssa. Professori Watanaben tieteelliset ansiot tutkimusprofessorin tehtävään on arvioitu vuonna Dekaanin nimeämänä asiantuntijana toiminut professori Marko Mäkelä on arvioinut professori Watanaben tieteelliset ansiot tutkimusprofessorin tehtävään, ja pitänyt professori Watanabea kiistatta kelpoisena tehtävään. Laitosjohtaja Tuomo Rossin mukaan rekrytointi ilman ulkopuolista rahoitusta ei ole laitoksen henkilöstösuunnitelmassa lukuvuodelle Professori Chihiro Watanabe on täyttänyt 68 vuotta vuonna Liitteet Professori Chihiro Watanaben ansioluettelo (LIITE A / lista 5) Esitys Kuullaan tiedekuntaneuvostoa. Päätös Kuultiin tiedekuntaneuvostoa. Ei keskustelua.

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 20.05.2015 Aika 20.05.2015, 10:15-12:11 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 10.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot