HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto AIKA klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY- 146 DESTÄ 59 MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIOSAAN VUODELLE 2011 / 147 TERVEYSKESKUKSEN KATON KORJAUS JA KATTOTUR- VALAITTEET 60 KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESILIN- 149 GON UUSIMINEN 61 PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUKSEN KOR- 152 JAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN MUKAISET TYÖT 62 RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMINEN HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 160 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 64 MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLI- 165 SINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 65 VALTUUTETTUJEN ALOITTEITA 166 Pöytä kir jan näh tä vänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitus osoitus, pi de tään nähtävänä klo 9:00-15:00 kunnanvi rastossa. Pu heen joh taja AARNO HAPPO NEN Julki panotodis tus Tä mä ko kous kutsu on julki pantu jul kisten kuulutusten il moi tustau lulle Il moitus on jul kaistu Heinäve den Lehdessä Ilmoi tustau lunhoi taja Asta Salo

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KOKOUSAIKA klo 18:00-18:40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Asikainen Osmo 18:00-18:40 valtuutettu Eteläinen Olavi 18:00-18:40 valtuutettu Gustafsson Auvo 18:00-18:40 valtuutettu Happonen Aarno 18:00-18:40 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 18:00-18:40 valtuutettu Hokka Mervi 18:00-18:40 valtuutettu Ihalainen Raija 18:00-18:40 valtuutettu Jaakkila Esko 18:00-18:40 valtuutettu Pakarinen Jari 18:00-18:40 varavaltuutettu Kauhanen Elli 18:00-18:40 valtuutettu Keinonen Mikko 18:00-18:40 valtuutettu Kettunen Armi 18:00-18:40 valtuutettu Kukkonen Timo 18:00-18:40 valtuutettu Luostarinen Tiina 18:00-18:40 valtuutettu Mikkonen Osmo 18:00-18:40 valtuutettu Mikkonen Sirpa 18:00-18:40 valtuutettu Mujunen Anna-Liisa 18:00-18:40 valtuutettu Piironen Eeva 18:00-18:40 valtuutettu Puustinen Jani 18:00-18:40 valtuutettu Puustinen Osmo 18:00-18:40 valtuutettu Räisänen Jonna 18:00-18:40 valtuutettu Räsänen Mauno 18:00-18:40 valtuutettu Vauhkonen Anna 18:00-18:40 varavaltuutettu Tirkkonen Olli 18:00-18:40 valtuuston I varapj Vänttinen Annikki 18:00-18:40 valtuutettu POISSA Karvonen Eveliina valtuutettu Piironen Outi valtuuston II varapj Suhonen Maija valtuutettu Ekberg Enni vs. perusturvajohtaja Kasonen Maarika sivistysjohtaja MUU Tilus Riitta A. 18:00-18:40 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 18:00-18:40 kunnansihteeri Jauhiainen Osmo 18:00-18:40 tekninen johtaja Räsänen Kristiina 18:00-18:40 pääkirjanpitäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Aarno Happonen Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Allekirjoitukset Jonna Räisänen Esko Jaakkila PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 55 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsu taan koolle vuonna 2011 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutolista on pöytäkirjan liitteenä nro 55 / 1.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 56 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Räisänen ja Esko Jaakkila.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 145/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuutettu Eveliina Karvonen anoo eroa luottamustoimestaan valtuuston jäsenenä henkilökohtaisista syistä. Kuntalain 38 :n mukaa luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. myöntää eron valtuutettu Eveliina Karvoselle anomuksensa mukaisesti ja 2. toteaa Eveliina Karvosen tilalle valtuuston jäseneksi tulevan jäljellä olevaksi toimikaudeksi varavaltuutettu Jari Pakarisen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. VSTO Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: palkat Eveliina Karvonen, Jari Pakarinen

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ 144/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heikki Lätti anoo eroa sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Esityslistan liitteenä nro 1 on luettelo sivistyslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. myöntää eron Heikki Lätille anomuksensa mukaisesti ja 2. valitsee sivistyslautakunnan varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 58 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 1 on luettelo sivistyslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Valtuusto 1.myönsi eron Heikki Lätille sivistyslautakunnan varajäsenyydestä 2. valitsi Heikki Lätin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi sivistyslautakunnan varajäseneksi Esko Jaakkilan. Toimeenpano: Tie dok si: palkat sivistyslautakunta, Heikki Lätti, Esko Jaakkila

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIOSAAN VUODELLE 2011 / TERVEYSKESKUKSEN KATON KORJAUS JA KATTOTURVALAITTEET TELA Valmistelija: Vs. kunnanrakennusmestari Sirpa Ollila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinväesi Terveyskeskuksen katon korjaus tuli ajankohtaiseksi viime keväänä, kun katolta repeytyi irti suurin osa lumiesteitä ja osa ilmastoinnin läpivienneistä. Vahinkokartoituksen yh teydessä havaittiin myös vakavia puutteita kattoturvallisuudessa. Vesivek Savo Oy oli antanut vastaavan tarjouksen kirjaston katon korjaamisesta asianmukaiseksi, joten pyysin samalta toimittajalta tarjouksen terveyskeskuksen katon korjaamisesta. Tarjous saapui Vs. kunnanrakennusmestari Sirpa Ollila: Katon korjaamisella on kiire, koska vuotava katto aiheuttaa helposti sisäilmaongelmia rakennuksessa. Kattoa ei myöskään voi korjata/huoltaa kunnan omana työnä työturvallisuusmääräysten vastaisesti. Esityslistan liitteenä 59 /1 Vesivek Oy:n yksilöity tarjous Vs.krkm ehdotus: Ehdotan, että lautakunta päättää 1. hyväksyä annetun Vesivek Savo Oy tarjouksen yhteensä (alv 0%) ,84 (alv 23 %). 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, et tä hankkeen toteuttamiseksi myönnettäisiin vuodelle 2011 me no koh dalle 9440 Hallin to- ja laitosrakennukset :n määräraha nimellä "Terveyskeskuksen katon korjaus ja kattoturvalaitteet" Tekn.joht.: Lautakunta hyväksyy vs. kunnanrakennusmestarin tekemän ehdotuksen. Lautakunta hyväksyy päätösehdotuksen ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntävät hankkeelle investointiosaan määrärahan Todettiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijana oli paikalla Sirpa Ollila. KHALL Esityslistan liitteenä nro 3 on Vesivek Oy:n tarjous Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hank-

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ keen toteuttamiseksi vuoden 2011 talousarvion investointiosaan 9440 Hallinto- ja laitosrakennukset :n määrärahan kohteeseen "Terveyskeskuksen katon korjaus ja kattoturvalaitteet. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 59 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 2 on Vesivek Oy:n tarjous Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: kpito, tekninen toimi

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESILINGON UUSIMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Kirkonkylän jätevesilinko on vuosimallia 1982 ja se on hankittu käytettynä Valkeakosken kaupungilta jätevedenpuhdistamon saneerauksen yhteydessä v Lingolla erotetaan varsinainen kiintoaines puhdistamolle tulevasta jätevedestä, josta suurin osa on vettä. Näin muodostuva liete kuljetetaan kompostoitavaksi. Jätevesilinko on nyt mennyt se verran huonoon kuntoon, ettei sitä kannata enää kunnostaa vaan entisen tilalle joudutaan hankkiman kokonaan uusi linko. Kuluvan vuoden talousarviossa on kohdassa suuruinen määräraha varattuna kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Teknisessä toimistossa on selvitetty lingon hankintaa ja käyty mm. Leppävirralla katsomassa kunnan omistamaa jätevesilinkoa, joka jää pois käytöstä kun Leppävirran jätevedet ryhdytään siirtämään yhdysjohtoa myöten Varkauden kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Tämä tapahtuu näillä näkymin noin kuukauden kuluttua. Teknjoht: Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy asiassa suoritetut toimenpiteet sekä päättää jatkotoimenpiteistä. Aluksi tekninen johtaja esitteli vielä kolmesta täysin uudesta jätevesilingosta pyydetyt tarjoukset: Alfa Lval ALDEC G2-45, Slamex Noxon DC10EL ja Tam Volute ES 301. Lisäksi todettiin, että kirkonkylän jätevedenpuhdistolla käsitellään ja lingotaan myös Karvion ja Valamon jätevedenpuhdistamoilla syntyvät jätevesilietteet. Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy asiassa suorite tut toimenpiteet sekä 1. päättää, että jätevedenpuhdistamolle hankitaan tehdasuusi linko, ei käytettyä, 2. antaa teknisen toimen tehtäväksi laatia yhteismitallisen vertailun kokouksessa esillä olleista linkotarjouksista, 3. antaa teknisen toimen tehtäväksi selvittää lin kotarjousten referenssikohteet se kä

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ antaa tekniselle toimelle edellä olevien selvitysten jälkeen tehtäväksi hankkia uuden kokonaistaloudellisesti edullisimman jätevesilingon tarjotuista vaih to ehdoista. Hyväksyttiin. TELA Valmistelija: varatoimialapäällikkö Jyrki Tiippana, puh tai sekä vs. kunnanraken nusmestari Sirpa Ol li la, puh tai Ker man rannan tie 7, Hei nä ve si Tekninen toimisto on selvitellyt eri linkovaihtoehtoja ja todennut kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ja sopivammaksi vaihtoehdoksi T&A Mämme lä Oy:n jätevedenpuhdistamon lietteenkuivausjärjestelmän. Lietteenkuivatusjärjestämän hankintahinta on alv 0 % ilman rahti- yms. kuluja (Japani). Rahti- yms. kulut alv 0 %. Yhteensä alv 0 %. Entisen lingon purkamistyöt on tehty kunnan omana työnä. Asian kiireellisyyden vuoksi tekninen toimisto on tilannut lietteenkuivatusjärjestelmän hintaan T&A Mämmelä Oy:n lasku on arvonlisäveroineen i Kuluvan vuoden investointiosan talousarviossa on menokohdalla :n määräraha varattuna kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Lietteenkuivatusjärjestelmään tarvitaan lisämäärärahaa Esityslitan liitteenä 54 /1 Yhteenveto tarjouksista Varatoimialapääll.: Lautakunta päättää 1. hyväksyä T&A Mämmelä Oy :n tarjouksen hintaan alv 0 %. 2. hyväksyä työtilauksen. 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että kirkonkylän jätevedenpuhdistamon lietteenkuivatusjärjestelmän han kintaan myön netään :n li sämääräraha menokohdalle vuodelle Hyväksyttiin. KHALL Esityslistan liitteenä nro 4 on yhteenveto tarjouksista. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää kirkonkylän jätevedenpuhdistamon lietteenkuivatusjär jestelmän hankintaan :n lisämäärärahan vuoden 2011 talousarvion investointiosan kustannuspaikalle

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 60 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 3 on yhteenveto tarjouksista. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: kpito, tekninen toimi

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUKSEN KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN MU- KAISET TYÖT TELA TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie Heinävesi Palvelukeskus-terveyskeskuksen sisäilmaongelmista ja toiminnallisista tarpeista johtuen on kyseisellä kiinteistöllä tehty tähän mennessä mm. Työterveyslaitoksen laatima sisäilmastoselvitys, jonka tarkoitus on ollut selvittää rakennuksen sisäilman laatua, teknistä kuntoa ja korjaustarvetta sekä rakennuksesta aiheutuvaa terveydellistä riskiä. Kyseinen selvitys, jonka tuloksena saadun loppuraportin yhteenveto on päivätty Sisäilmastoselvitys paljasti, että kiinteistössä on korjattavia kohteita joka puolella rakennusta. Niitä on sekä sisä- että ulkopuolella rakennusta. Sisäilmaongelmat on usein hankalasti korjattavia ja vaativat raskaita ja kalliita toimenpiteitä. Tämän johdosta on tarvittavat korjaustyöt suunniteltava ja toteuttava erityisen huolellisesti ja perusteellisesti. Korjaustoimenpiteiden suunnittelu aloitetaan tämän kokoluokan hankkeissa yleensä laatimalla ensin ns. hankesuunnitelma, jossa lyödään lukkoon korjausten laajuus ja aikataulu. Palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen osalta valmistunut hankesuunnitelma on päivätty Hankkeen lähtökohtana oli molemmissa kohteissa todetut sisäilmaongelmat, joita käyttäjät olivat aistineet usean vuoden ajan. Hankesuunnitelman laatimisen tärkein tavoite on ollut nimenomaan sisäilmaongelmien aiheuttajien paikantaminen ja poistaminen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tilamuutosten tarpeet ja laatia niiden pohjalta L1-tasoa olevat arkkitehtisuunnitelmat. Hankesuunnittelun aikana on mm. laadittu kiinteistön piirustukset sähköiseen muotoon, selvitetty rakennuksen rakennus- ja korjaushistoria, laadittu rakennusten ja lvisa-tekniikan kuntoarviot, tehty asbesti- ja PAH-kartoitukset, puhdistettu ja kuvattu rakennuksen pohjaviemärit ja salaojat sekä haastateltu työntekijöitä sisäilmaongelmista ja tilamuutostarpeista. Hankesuunnitelma ovat olleet konsultin lisäksi laatimassa kiinteistön käyttäjien edustajat sekä osassa kokouksista kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat sekä perusturva- ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat. Palvelukeskus-terveyskeskuksen hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä 10 /1. Tämän jälkeen on laadittua hankesuunnitelmaa käsitelty muutamaan otteeseen kunnanhallituksessa, viimeksi kuitenkin Tuolloin on mm. päätetty perustaa työryhmä valmistelemaan väistötilan rakennushanketta. Väistötilasta käytetään nyttemmin nimitystä Hoivakoti. Hoivakodin hanke on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että kunta on pyytänyt hankkeesta ns. KVR-urakkatarjoukset, joiden jättöaika päättyy Jotta palvelukeskuksen korjaushanke saadaan liikkeelle tuon Hoivakodin

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ valmistuttua, on seuraavaksi päätettävä siitä, että millä tavalla asiassa edetään. *************************************************************** Kunnan talousarviossa on kuluvalle vuodelle 2011 varattu määräraha palvelukeskuksen ns. D-osan sisäilmakorjauksiin. Tämän lisäksi on talousarvion suunnitelmavuodelle esitetty varattavaksi kaikkiaan yhteensä palvelukeskuksen E-, C-, B- ja A-osien sekä terveyskeskuksen sisäilma- yms. korjaustoimenpiteisiin. Kyseiset hankkeet jatkuvat vielä suunnitelmakauden ulkopuolelle vuodelle Edellä selostetun johdosta on hankesuunnitelman pohjalta laadittu palvelukeskus-terveyskeskuksen sisäilmakorjausten ja tilamuutosten ns. projektisuunnitelma, joka on päivätty Hanke käsittää palvelukeskuksen kaikki osat pois lukien B-osan allasosaston. Hankkeen tavoitteena on molemmissa kohteissa (palvelukeskus ja terveyskeskus) todettujen sisäilmaongelmien poistaminen. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa tarvittavat tilamuutokset. Sisäilmaongelmien poistamiseen tähtäävät rakennustekniset toimenpiteet on selostettu hankesuunnitelmassa. Tarvittavien tilamuutoksien periaatteet L1-tasolla on myös esitetty hankesuunnitelmassa, sen liitepiirustuksissa. LVIA- ja sähkötekniset muutokset on selostettu hankesuunnitelmassa ja sen liitteenä olevassa LVIA-työselostuksessa. Sisäilman laadun parantamiseen liittyvät toimenpiteet ovat pääasiassa rakennustekniikkaan liittyviä. Lisäksi kohteiden ilmanvaihtoon tehdään merkittäviä muutoksia. Muut talotekniset muutokset ovat pääasiassa rakennusteknisistä korjauksista ja tilamuutoksista aiheutuvia toimenpiteitä. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan viranomaisvaatimukset ja paloturvallisuus. Hankesuunnitelmassa esitetty aikataulu on tarkistettu ja uusi tavoiteaikataulu on liitteenä 10 /2. Projektiohjelman lisäksi on laadittu hankkeen tarkemman suunnittelun ja toteutuksen tarpeita varten järjestettävää suunnittelu- ja konsulttikilpailua varten kriteerit, joiden perusteella tarjouksia tullaan arvioimaan. Suunnittelu- ja rakennuttamiskriteerit ovat liitteenä 10 /3. Kriteerit on laadittu siten, että niissä painotetaan hinnan lisäksi myös koulutusta ja kokemusta vastaavan kokoluokan sisäilmaongelmien korjaushankkeista. Tekn.joht. Ehdotan, että lautakunta: 1. hyväksyy päivätyn palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen sisäilmakorjausten ja tila muutosten projektiohjelman ja hankeaikataulun, 2. hyväksyy päivätyt suunnittelun sekä rakennuttamisen ja valvonnan kilpailuttamisen "kelpoisuusehdot" ja vielä 3. päättää antaa teknisen toimen tehtäväksi käynnistää ns. avointa hankintamenettelyä käyttäen palvelukes kus-terveyskes kuksen sisäilmakorjausten ja tilamuutosten suunnittelun sekä rakennutta misen ja valvonnan konsulttikil pailun siten, että D-osa valmistuu ensin.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin KHALL Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeuttaan ja palauttaa päätöksen tekniselle lautakunnalle ja kehoittaa valmistelemaan asian uudel leen siten, että palvelukeskuksen saneerauksen osalta kil pai lutetaan ainoas taan suunnit telu ja suunnittelu tu lee toteut taa kahdessa osas sa ilman merkittävia tila muu toksia Tela 66 Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai kunnanmetsätalousinsnööri Jyrki Tiippana, puh tai sekä kanslisti Anita Nissinen, puh tai Ker man ran nantie 7, Heinävesi Hallintosääntö 6 luku /Tekninen toimiala 37 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta / kohta 3: Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, tekninen lautakunta "3. Päättää suunnittelijoiden valinnasta; Investointiosan talousarviossa vuodelle 2011 ei ole hankkeelle varattu suunnittelumäärärahaa. Investointiosasssa on varattu ryhmäkotien (D-osan) ra ken ta mi seen vuodelle Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi) , jonka liitteenä ovat olleet - allekirjoitettu tarjouspyyntökirje projektiohjelma tarjouslomake suunnittelu tarjouslomake rakennuttaminen ja valvonta Esityslistan liitteenä 66 /1 Hankintailmoitus Esityslistan liitteenä 66 /2 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjoukset on pyydetty jättämään kello mennessä. Tarjoukset on avattu klo Avaamistilaisuudesta on laa dit tu avaa mis pöytäkirja. Esityslistan liitteenä 66 /3 Avaamispöytäkirja Tarjouksen voimassa oloaika on 3 kuukautta. Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana ja kanslisti Anita Nissinen ovat suorittaneet laatu- ja kelpoisuus kriteereiden sekä hintapisteytyksen Esityslistan liitteenä 66 /4 Kelpoisuusehdot eli vähimmäisvaatimukset

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Esityslistan liitteenä 66 /5 Suoritetut pisteytykset. Projektiohjelma Kohta 8.2 Konsulttipalkkio: "... Mikäli hanke keskeytyy, tarjouskilpailun laskennasta aiheutuneita kustannuksia ei korvata tarjoajille." Projektiohjelma Kohta Tiedottaminen: "Tilaaja pidättää itselleen oikeuden olla valitsematta rakennuttajakon sulttia suunnittelijoiden valinnan yhteydessä." Projektiohjelma Kohta Rakennuttajakonsultti: "Työmaanvalvonnasta pyydetään erillishinta ja valvojaksi valitaan ao. kil pailun voittaja. Konsultin on kuitenkin tarjottava rakennuttamisen lisäksi myös valvontaa." Teknlk: Lautakunta päättää 1. valita arkkitehtisuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 2. valita rakennesuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 3. valita LVIA-suunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 4. valita sähkösuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 5. valita sammutuslaitesuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, 6. hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. 7. että konsultin valinnasta päätetään myöhemmin, kun suunnitteluun ovat kunnanvaltuusto ja -hal li tus myöntäneet määrärahan. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Palvelukeskuksen osien A-E suunnittelutyöhän myönnettäisiin suun nit te lu mää rä ra haa vuodelle % vuodelle % Lautakunta hyväksyi palvelukeskuksen osien A-E suunnittelijoiksi kokonaistaloudellisesti halvimmat suunnittelijat seuraa vasti: 1. arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Jorma Pa lo ran nan hintaan alv 0 %, 2. rakennesuunnittelijaksi Amhold Oy:n tarjouksen hintaan alv 0%, 3. LVIA-suunnittelijaksi Amhold Oy:n tarjouk sen hintaan alv 0%,

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ sähkösuunnittelijaksi Insinööritoimisto Eskelinen Oy:n tarjouksen hintaan alv 0%, 5. sammutuslaitesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Jormakka Oy tarjouksen hintaan alv 0%, 6. Lautakunta hylkäsi Rakennusmiljöö Oy:n tarjouk sen, jo ka ei ole tar jouspyynnön mukainen, 7. Lautakunta päättää, että konsultin valinnasta päätetään myö hem min, kun suun nit teluun on kunnanvaltuus to myöntä nyt määrärahan. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, et tä Pal velukeskuksen osien A-E suunnittelutyöhän myönnet täi siin suun nit te lu mää rä ra haa vuodelle % vuodelle % Tarjoukset hyväksytään ehdolla, että kunnanvaltuusto hy väksyy palvelukeskuksen A-E osien suunnittelumäärärahan. KHALL Esityslistan liitteenä - nro 5 on hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat - nro 6 on avaamispöytäkirja - nro 7 on kelpoisuusehdot eli vähimmäisvaatimukset nro 8 on suoritetut pisteytykset Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää Palvelukeskuksen osien A-E suunnittelutyöhön suunnittelumäärärahaa vuodelle % eli vuoden 2012 talousarvioon varataan 50 % eli Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Osmo Jauhiainen oli kokouksen alussa kuultavana tämän pykälän osalta VSTO 61 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 4 on hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat - nro 5 on avaamispöytäkirja

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ nro 6 on kelpoisuusehdot eli vähimmäisvaatimukset nro 7 on suoritetut pisteytykset Heinäveden kunnan taloustilanne näyttää heikentyvän ja on jo heikentynyt kuten Suomen kunnissa yleensäkin. Uuden hallitusohjelman mukaiset leikkaustoimet näkyvät Heinäveden kun nassa valtionosuuksien laskussa ja verotulojen kehityksessä. Tarkkoja lu kuja ei vielä ole tiedossa, mutta suunta on voi makkaasti laskeva. Hallinto kuntien esitykset vuoden 2012 ta lousarvioon osoittavat n. 2,2 milj.euron alijäämää ensimmäi sen koonnin yhteydessä. Esityksiä on karsittava sekä käyttö talousmenojen että investointien osalta. Esillä olevaa palvelukeskushanketta on myös arvioitava uudelleen. Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja Aarno Happonen esitti kun nan heikkenevään ja jo heikentyneeseen taloustilanteeseen viitaten, ettei valtuusto myönnä palvelukeskuksen A-E osien suunnittelulle kunnanhalli tuksen esittämää määrärahaa, kos ka suunnittelunalainen hanke tulisi mak samaan arviolta 5-7 milj.euroa. Esko Jaakkila ja Elli Kauhanen kannatti vat esitys tä. Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hy väk syä yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Aarno Happo sen esityksen. Puheenjohtaja totesi asian lop puun käsitellyksi. Toimeenpano: Tie dok si: tekninen toimi

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on tarjonnut ostettavaksi tarjousten perusteella kunnan omistamia kiinteistöjä. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä mm. Heinäveden Lehdessä ja Warkauden Lehdessä Rummukkalan entisen koulun uudesta puolesta tuli määräaikaan mennessä kaksi tarjousta: Sähköliike T. Koponen Oy euroa Heinäveden Erä ja Luonto ry euroa Lisäksi Rummukkala-Polvijärven kyläyhdistys ilmoittaa saapuneessa kirjeessään, että kyläyhdistys on päättänyt Heinäveden Erä ja Luonto ry:n kanssa yhteistyössä Rummukkalan koulun uuden puolen ostosta molempien yhdistysten yhteiseen käyttöön. Esityslistan liitteenä - nro 2 on jätetyt tarjoukset ja Rummukkala-Polvijärvi kyläyhdistyksen kirje, - nro 3 on kauppakirjaluonnos kiinteistörekisteritietoineen Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Heinäveden kunta myy Sähköliike T. Koponen Oy:lle n m2:n suuruisen määräalan Harjunaho R:o 2:0 tilasta, kiinteistötunnus , rakennuksineen, puus toineen ja sähköliittymineen eu ron kaup pa hin nal la ja muil la kaup pa kirjassa maini tuilla eh doilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 2 on jätetyt tarjoukset ja Rummukkala-Polvijärvi kyläyhdistyksen kirje, - nro 3 on kauppakirjaluonnos kiinteistörekisteritietoineen Valtuusto päätti yksimielisesti Aarno Happosen esityksestä jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KHALL Esityslistan liitteenä nro 1 on tarkennettu kauppakirjaluonnos. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Heinäveden kunta myy Sähköliike T. Koponen Oy:lle n m2:n suuruisen määräalan Harjunaho RN:o 2:9 tilasta, kiinteistötunnus , rakennuksineen, puustoineen ja sähköliittymineen euron kauppahinnalla ja muilla kauppakirjassa mainituilla ehdoilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 62 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 8 on tarkennettu kauppakirjaluonnos. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: hallintopalvelut/kauppakirjan allekirjoitus Sähköliike T. Koponen Oy, kpito

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTAMINEN JA AJANTASAISTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Ker man ran nan tie 7, Heinä vesi TELA 95 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai sekä rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, puh tai Kerman ran nan tie 7, Heinä vesi Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle kaavan pohjakartalle. Kaavan sovittamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös vähäisiä kaavamuutoksia. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (=kaavan laajennusalue) - satama-alueen kehittäminen - määritellään uuden ala-asteen sekä mahdollisesti tarvittavien lämpökeskusten sijoittuminen kirkonkylään - ulkoilureittien yhteensovittaminen - kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen kirkonkylässä Kaavoitustyö on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä Kaavaluonnos on nyt valmistunut niin pitkälle, että siitä on mahdollista pyytää lausuntoja sekä asettaa se luonnoksena nähtäville. Esityslistan liitteen 95 /1 Asemakaavakartta ja kaa va kart taan liit tyvä selostusosa Kaavan laatiminen on annettu jo aiemmin Pöyry Environment Oy.n tehtäväksi, josta saapuu edustaja kokouksen alussa esittelemään tarkemmin laadittua kaavaluonnosta. Tekn.joht: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun kaavaluonnoksen. Lisäksi lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Vielä lautakunta päättää, että kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus, jossa asemakaavaa esitel lään kuntalaisille. Hyväksyttiin.

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/

HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 42 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 45 22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 14 Valtuusto 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 17:00-18:05 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 223 EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 472 224 EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY-

Otsikko Sivu 223 EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 472 224 EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 470 Kunnanhallitus 05.09.2011 AIKA 05.09.2011 klo 17:00-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 223 EROANOMUS VALTUUSTON

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA 3.7.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hilkka Tiilikainen, puheenjohtaja Antti Miettinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot