HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto AIKA klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY- 146 DESTÄ 59 MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIOSAAN VUODELLE 2011 / 147 TERVEYSKESKUKSEN KATON KORJAUS JA KATTOTUR- VALAITTEET 60 KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESILIN- 149 GON UUSIMINEN 61 PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUKSEN KOR- 152 JAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN MUKAISET TYÖT 62 RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMINEN HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 160 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 64 MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLI- 165 SINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 65 VALTUUTETTUJEN ALOITTEITA 166 Pöytä kir jan näh tä vänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitus osoitus, pi de tään nähtävänä klo 9:00-15:00 kunnanvi rastossa. Pu heen joh taja AARNO HAPPO NEN Julki panotodis tus Tä mä ko kous kutsu on julki pantu jul kisten kuulutusten il moi tustau lulle Il moitus on jul kaistu Heinäve den Lehdessä Ilmoi tustau lunhoi taja Asta Salo

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KOKOUSAIKA klo 18:00-18:40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Asikainen Osmo 18:00-18:40 valtuutettu Eteläinen Olavi 18:00-18:40 valtuutettu Gustafsson Auvo 18:00-18:40 valtuutettu Happonen Aarno 18:00-18:40 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 18:00-18:40 valtuutettu Hokka Mervi 18:00-18:40 valtuutettu Ihalainen Raija 18:00-18:40 valtuutettu Jaakkila Esko 18:00-18:40 valtuutettu Pakarinen Jari 18:00-18:40 varavaltuutettu Kauhanen Elli 18:00-18:40 valtuutettu Keinonen Mikko 18:00-18:40 valtuutettu Kettunen Armi 18:00-18:40 valtuutettu Kukkonen Timo 18:00-18:40 valtuutettu Luostarinen Tiina 18:00-18:40 valtuutettu Mikkonen Osmo 18:00-18:40 valtuutettu Mikkonen Sirpa 18:00-18:40 valtuutettu Mujunen Anna-Liisa 18:00-18:40 valtuutettu Piironen Eeva 18:00-18:40 valtuutettu Puustinen Jani 18:00-18:40 valtuutettu Puustinen Osmo 18:00-18:40 valtuutettu Räisänen Jonna 18:00-18:40 valtuutettu Räsänen Mauno 18:00-18:40 valtuutettu Vauhkonen Anna 18:00-18:40 varavaltuutettu Tirkkonen Olli 18:00-18:40 valtuuston I varapj Vänttinen Annikki 18:00-18:40 valtuutettu POISSA Karvonen Eveliina valtuutettu Piironen Outi valtuuston II varapj Suhonen Maija valtuutettu Ekberg Enni vs. perusturvajohtaja Kasonen Maarika sivistysjohtaja MUU Tilus Riitta A. 18:00-18:40 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 18:00-18:40 kunnansihteeri Jauhiainen Osmo 18:00-18:40 tekninen johtaja Räsänen Kristiina 18:00-18:40 pääkirjanpitäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Aarno Happonen Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Allekirjoitukset Jonna Räisänen Esko Jaakkila PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 55 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsu taan koolle vuonna 2011 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutolista on pöytäkirjan liitteenä nro 55 / 1.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 56 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Räisänen ja Esko Jaakkila.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 145/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuutettu Eveliina Karvonen anoo eroa luottamustoimestaan valtuuston jäsenenä henkilökohtaisista syistä. Kuntalain 38 :n mukaa luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. myöntää eron valtuutettu Eveliina Karvoselle anomuksensa mukaisesti ja 2. toteaa Eveliina Karvosen tilalle valtuuston jäseneksi tulevan jäljellä olevaksi toimikaudeksi varavaltuutettu Jari Pakarisen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. VSTO Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: palkat Eveliina Karvonen, Jari Pakarinen

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ 144/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heikki Lätti anoo eroa sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Esityslistan liitteenä nro 1 on luettelo sivistyslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. myöntää eron Heikki Lätille anomuksensa mukaisesti ja 2. valitsee sivistyslautakunnan varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 58 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 1 on luettelo sivistyslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Valtuusto 1.myönsi eron Heikki Lätille sivistyslautakunnan varajäsenyydestä 2. valitsi Heikki Lätin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi sivistyslautakunnan varajäseneksi Esko Jaakkilan. Toimeenpano: Tie dok si: palkat sivistyslautakunta, Heikki Lätti, Esko Jaakkila

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIOSAAN VUODELLE 2011 / TERVEYSKESKUKSEN KATON KORJAUS JA KATTOTURVALAITTEET TELA Valmistelija: Vs. kunnanrakennusmestari Sirpa Ollila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinväesi Terveyskeskuksen katon korjaus tuli ajankohtaiseksi viime keväänä, kun katolta repeytyi irti suurin osa lumiesteitä ja osa ilmastoinnin läpivienneistä. Vahinkokartoituksen yh teydessä havaittiin myös vakavia puutteita kattoturvallisuudessa. Vesivek Savo Oy oli antanut vastaavan tarjouksen kirjaston katon korjaamisesta asianmukaiseksi, joten pyysin samalta toimittajalta tarjouksen terveyskeskuksen katon korjaamisesta. Tarjous saapui Vs. kunnanrakennusmestari Sirpa Ollila: Katon korjaamisella on kiire, koska vuotava katto aiheuttaa helposti sisäilmaongelmia rakennuksessa. Kattoa ei myöskään voi korjata/huoltaa kunnan omana työnä työturvallisuusmääräysten vastaisesti. Esityslistan liitteenä 59 /1 Vesivek Oy:n yksilöity tarjous Vs.krkm ehdotus: Ehdotan, että lautakunta päättää 1. hyväksyä annetun Vesivek Savo Oy tarjouksen yhteensä (alv 0%) ,84 (alv 23 %). 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, et tä hankkeen toteuttamiseksi myönnettäisiin vuodelle 2011 me no koh dalle 9440 Hallin to- ja laitosrakennukset :n määräraha nimellä "Terveyskeskuksen katon korjaus ja kattoturvalaitteet" Tekn.joht.: Lautakunta hyväksyy vs. kunnanrakennusmestarin tekemän ehdotuksen. Lautakunta hyväksyy päätösehdotuksen ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntävät hankkeelle investointiosaan määrärahan Todettiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijana oli paikalla Sirpa Ollila. KHALL Esityslistan liitteenä nro 3 on Vesivek Oy:n tarjous Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hank-

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ keen toteuttamiseksi vuoden 2011 talousarvion investointiosaan 9440 Hallinto- ja laitosrakennukset :n määrärahan kohteeseen "Terveyskeskuksen katon korjaus ja kattoturvalaitteet. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 59 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 2 on Vesivek Oy:n tarjous Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: kpito, tekninen toimi

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESILINGON UUSIMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Kirkonkylän jätevesilinko on vuosimallia 1982 ja se on hankittu käytettynä Valkeakosken kaupungilta jätevedenpuhdistamon saneerauksen yhteydessä v Lingolla erotetaan varsinainen kiintoaines puhdistamolle tulevasta jätevedestä, josta suurin osa on vettä. Näin muodostuva liete kuljetetaan kompostoitavaksi. Jätevesilinko on nyt mennyt se verran huonoon kuntoon, ettei sitä kannata enää kunnostaa vaan entisen tilalle joudutaan hankkiman kokonaan uusi linko. Kuluvan vuoden talousarviossa on kohdassa suuruinen määräraha varattuna kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Teknisessä toimistossa on selvitetty lingon hankintaa ja käyty mm. Leppävirralla katsomassa kunnan omistamaa jätevesilinkoa, joka jää pois käytöstä kun Leppävirran jätevedet ryhdytään siirtämään yhdysjohtoa myöten Varkauden kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Tämä tapahtuu näillä näkymin noin kuukauden kuluttua. Teknjoht: Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy asiassa suoritetut toimenpiteet sekä päättää jatkotoimenpiteistä. Aluksi tekninen johtaja esitteli vielä kolmesta täysin uudesta jätevesilingosta pyydetyt tarjoukset: Alfa Lval ALDEC G2-45, Slamex Noxon DC10EL ja Tam Volute ES 301. Lisäksi todettiin, että kirkonkylän jätevedenpuhdistolla käsitellään ja lingotaan myös Karvion ja Valamon jätevedenpuhdistamoilla syntyvät jätevesilietteet. Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy asiassa suorite tut toimenpiteet sekä 1. päättää, että jätevedenpuhdistamolle hankitaan tehdasuusi linko, ei käytettyä, 2. antaa teknisen toimen tehtäväksi laatia yhteismitallisen vertailun kokouksessa esillä olleista linkotarjouksista, 3. antaa teknisen toimen tehtäväksi selvittää lin kotarjousten referenssikohteet se kä

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ antaa tekniselle toimelle edellä olevien selvitysten jälkeen tehtäväksi hankkia uuden kokonaistaloudellisesti edullisimman jätevesilingon tarjotuista vaih to ehdoista. Hyväksyttiin. TELA Valmistelija: varatoimialapäällikkö Jyrki Tiippana, puh tai sekä vs. kunnanraken nusmestari Sirpa Ol li la, puh tai Ker man rannan tie 7, Hei nä ve si Tekninen toimisto on selvitellyt eri linkovaihtoehtoja ja todennut kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ja sopivammaksi vaihtoehdoksi T&A Mämme lä Oy:n jätevedenpuhdistamon lietteenkuivausjärjestelmän. Lietteenkuivatusjärjestämän hankintahinta on alv 0 % ilman rahti- yms. kuluja (Japani). Rahti- yms. kulut alv 0 %. Yhteensä alv 0 %. Entisen lingon purkamistyöt on tehty kunnan omana työnä. Asian kiireellisyyden vuoksi tekninen toimisto on tilannut lietteenkuivatusjärjestelmän hintaan T&A Mämmelä Oy:n lasku on arvonlisäveroineen i Kuluvan vuoden investointiosan talousarviossa on menokohdalla :n määräraha varattuna kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Lietteenkuivatusjärjestelmään tarvitaan lisämäärärahaa Esityslitan liitteenä 54 /1 Yhteenveto tarjouksista Varatoimialapääll.: Lautakunta päättää 1. hyväksyä T&A Mämmelä Oy :n tarjouksen hintaan alv 0 %. 2. hyväksyä työtilauksen. 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että kirkonkylän jätevedenpuhdistamon lietteenkuivatusjärjestelmän han kintaan myön netään :n li sämääräraha menokohdalle vuodelle Hyväksyttiin. KHALL Esityslistan liitteenä nro 4 on yhteenveto tarjouksista. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää kirkonkylän jätevedenpuhdistamon lietteenkuivatusjär jestelmän hankintaan :n lisämäärärahan vuoden 2011 talousarvion investointiosan kustannuspaikalle

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 60 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 3 on yhteenveto tarjouksista. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: kpito, tekninen toimi

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUKSEN KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN MU- KAISET TYÖT TELA TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie Heinävesi Palvelukeskus-terveyskeskuksen sisäilmaongelmista ja toiminnallisista tarpeista johtuen on kyseisellä kiinteistöllä tehty tähän mennessä mm. Työterveyslaitoksen laatima sisäilmastoselvitys, jonka tarkoitus on ollut selvittää rakennuksen sisäilman laatua, teknistä kuntoa ja korjaustarvetta sekä rakennuksesta aiheutuvaa terveydellistä riskiä. Kyseinen selvitys, jonka tuloksena saadun loppuraportin yhteenveto on päivätty Sisäilmastoselvitys paljasti, että kiinteistössä on korjattavia kohteita joka puolella rakennusta. Niitä on sekä sisä- että ulkopuolella rakennusta. Sisäilmaongelmat on usein hankalasti korjattavia ja vaativat raskaita ja kalliita toimenpiteitä. Tämän johdosta on tarvittavat korjaustyöt suunniteltava ja toteuttava erityisen huolellisesti ja perusteellisesti. Korjaustoimenpiteiden suunnittelu aloitetaan tämän kokoluokan hankkeissa yleensä laatimalla ensin ns. hankesuunnitelma, jossa lyödään lukkoon korjausten laajuus ja aikataulu. Palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen osalta valmistunut hankesuunnitelma on päivätty Hankkeen lähtökohtana oli molemmissa kohteissa todetut sisäilmaongelmat, joita käyttäjät olivat aistineet usean vuoden ajan. Hankesuunnitelman laatimisen tärkein tavoite on ollut nimenomaan sisäilmaongelmien aiheuttajien paikantaminen ja poistaminen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tilamuutosten tarpeet ja laatia niiden pohjalta L1-tasoa olevat arkkitehtisuunnitelmat. Hankesuunnittelun aikana on mm. laadittu kiinteistön piirustukset sähköiseen muotoon, selvitetty rakennuksen rakennus- ja korjaushistoria, laadittu rakennusten ja lvisa-tekniikan kuntoarviot, tehty asbesti- ja PAH-kartoitukset, puhdistettu ja kuvattu rakennuksen pohjaviemärit ja salaojat sekä haastateltu työntekijöitä sisäilmaongelmista ja tilamuutostarpeista. Hankesuunnitelma ovat olleet konsultin lisäksi laatimassa kiinteistön käyttäjien edustajat sekä osassa kokouksista kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat sekä perusturva- ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat. Palvelukeskus-terveyskeskuksen hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä 10 /1. Tämän jälkeen on laadittua hankesuunnitelmaa käsitelty muutamaan otteeseen kunnanhallituksessa, viimeksi kuitenkin Tuolloin on mm. päätetty perustaa työryhmä valmistelemaan väistötilan rakennushanketta. Väistötilasta käytetään nyttemmin nimitystä Hoivakoti. Hoivakodin hanke on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että kunta on pyytänyt hankkeesta ns. KVR-urakkatarjoukset, joiden jättöaika päättyy Jotta palvelukeskuksen korjaushanke saadaan liikkeelle tuon Hoivakodin

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ valmistuttua, on seuraavaksi päätettävä siitä, että millä tavalla asiassa edetään. *************************************************************** Kunnan talousarviossa on kuluvalle vuodelle 2011 varattu määräraha palvelukeskuksen ns. D-osan sisäilmakorjauksiin. Tämän lisäksi on talousarvion suunnitelmavuodelle esitetty varattavaksi kaikkiaan yhteensä palvelukeskuksen E-, C-, B- ja A-osien sekä terveyskeskuksen sisäilma- yms. korjaustoimenpiteisiin. Kyseiset hankkeet jatkuvat vielä suunnitelmakauden ulkopuolelle vuodelle Edellä selostetun johdosta on hankesuunnitelman pohjalta laadittu palvelukeskus-terveyskeskuksen sisäilmakorjausten ja tilamuutosten ns. projektisuunnitelma, joka on päivätty Hanke käsittää palvelukeskuksen kaikki osat pois lukien B-osan allasosaston. Hankkeen tavoitteena on molemmissa kohteissa (palvelukeskus ja terveyskeskus) todettujen sisäilmaongelmien poistaminen. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa tarvittavat tilamuutokset. Sisäilmaongelmien poistamiseen tähtäävät rakennustekniset toimenpiteet on selostettu hankesuunnitelmassa. Tarvittavien tilamuutoksien periaatteet L1-tasolla on myös esitetty hankesuunnitelmassa, sen liitepiirustuksissa. LVIA- ja sähkötekniset muutokset on selostettu hankesuunnitelmassa ja sen liitteenä olevassa LVIA-työselostuksessa. Sisäilman laadun parantamiseen liittyvät toimenpiteet ovat pääasiassa rakennustekniikkaan liittyviä. Lisäksi kohteiden ilmanvaihtoon tehdään merkittäviä muutoksia. Muut talotekniset muutokset ovat pääasiassa rakennusteknisistä korjauksista ja tilamuutoksista aiheutuvia toimenpiteitä. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan viranomaisvaatimukset ja paloturvallisuus. Hankesuunnitelmassa esitetty aikataulu on tarkistettu ja uusi tavoiteaikataulu on liitteenä 10 /2. Projektiohjelman lisäksi on laadittu hankkeen tarkemman suunnittelun ja toteutuksen tarpeita varten järjestettävää suunnittelu- ja konsulttikilpailua varten kriteerit, joiden perusteella tarjouksia tullaan arvioimaan. Suunnittelu- ja rakennuttamiskriteerit ovat liitteenä 10 /3. Kriteerit on laadittu siten, että niissä painotetaan hinnan lisäksi myös koulutusta ja kokemusta vastaavan kokoluokan sisäilmaongelmien korjaushankkeista. Tekn.joht. Ehdotan, että lautakunta: 1. hyväksyy päivätyn palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen sisäilmakorjausten ja tila muutosten projektiohjelman ja hankeaikataulun, 2. hyväksyy päivätyt suunnittelun sekä rakennuttamisen ja valvonnan kilpailuttamisen "kelpoisuusehdot" ja vielä 3. päättää antaa teknisen toimen tehtäväksi käynnistää ns. avointa hankintamenettelyä käyttäen palvelukes kus-terveyskes kuksen sisäilmakorjausten ja tilamuutosten suunnittelun sekä rakennutta misen ja valvonnan konsulttikil pailun siten, että D-osa valmistuu ensin.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin KHALL Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeuttaan ja palauttaa päätöksen tekniselle lautakunnalle ja kehoittaa valmistelemaan asian uudel leen siten, että palvelukeskuksen saneerauksen osalta kil pai lutetaan ainoas taan suunnit telu ja suunnittelu tu lee toteut taa kahdessa osas sa ilman merkittävia tila muu toksia Tela 66 Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai kunnanmetsätalousinsnööri Jyrki Tiippana, puh tai sekä kanslisti Anita Nissinen, puh tai Ker man ran nantie 7, Heinävesi Hallintosääntö 6 luku /Tekninen toimiala 37 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta / kohta 3: Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, tekninen lautakunta "3. Päättää suunnittelijoiden valinnasta; Investointiosan talousarviossa vuodelle 2011 ei ole hankkeelle varattu suunnittelumäärärahaa. Investointiosasssa on varattu ryhmäkotien (D-osan) ra ken ta mi seen vuodelle Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi) , jonka liitteenä ovat olleet - allekirjoitettu tarjouspyyntökirje projektiohjelma tarjouslomake suunnittelu tarjouslomake rakennuttaminen ja valvonta Esityslistan liitteenä 66 /1 Hankintailmoitus Esityslistan liitteenä 66 /2 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjoukset on pyydetty jättämään kello mennessä. Tarjoukset on avattu klo Avaamistilaisuudesta on laa dit tu avaa mis pöytäkirja. Esityslistan liitteenä 66 /3 Avaamispöytäkirja Tarjouksen voimassa oloaika on 3 kuukautta. Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana ja kanslisti Anita Nissinen ovat suorittaneet laatu- ja kelpoisuus kriteereiden sekä hintapisteytyksen Esityslistan liitteenä 66 /4 Kelpoisuusehdot eli vähimmäisvaatimukset

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Esityslistan liitteenä 66 /5 Suoritetut pisteytykset. Projektiohjelma Kohta 8.2 Konsulttipalkkio: "... Mikäli hanke keskeytyy, tarjouskilpailun laskennasta aiheutuneita kustannuksia ei korvata tarjoajille." Projektiohjelma Kohta Tiedottaminen: "Tilaaja pidättää itselleen oikeuden olla valitsematta rakennuttajakon sulttia suunnittelijoiden valinnan yhteydessä." Projektiohjelma Kohta Rakennuttajakonsultti: "Työmaanvalvonnasta pyydetään erillishinta ja valvojaksi valitaan ao. kil pailun voittaja. Konsultin on kuitenkin tarjottava rakennuttamisen lisäksi myös valvontaa." Teknlk: Lautakunta päättää 1. valita arkkitehtisuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 2. valita rakennesuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 3. valita LVIA-suunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 4. valita sähkösuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edulli simman tarjouksen, 5. valita sammutuslaitesuunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, 6. hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. 7. että konsultin valinnasta päätetään myöhemmin, kun suunnitteluun ovat kunnanvaltuusto ja -hal li tus myöntäneet määrärahan. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Palvelukeskuksen osien A-E suunnittelutyöhän myönnettäisiin suun nit te lu mää rä ra haa vuodelle % vuodelle % Lautakunta hyväksyi palvelukeskuksen osien A-E suunnittelijoiksi kokonaistaloudellisesti halvimmat suunnittelijat seuraa vasti: 1. arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Jorma Pa lo ran nan hintaan alv 0 %, 2. rakennesuunnittelijaksi Amhold Oy:n tarjouksen hintaan alv 0%, 3. LVIA-suunnittelijaksi Amhold Oy:n tarjouk sen hintaan alv 0%,

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ sähkösuunnittelijaksi Insinööritoimisto Eskelinen Oy:n tarjouksen hintaan alv 0%, 5. sammutuslaitesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Jormakka Oy tarjouksen hintaan alv 0%, 6. Lautakunta hylkäsi Rakennusmiljöö Oy:n tarjouk sen, jo ka ei ole tar jouspyynnön mukainen, 7. Lautakunta päättää, että konsultin valinnasta päätetään myö hem min, kun suun nit teluun on kunnanvaltuus to myöntä nyt määrärahan. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, et tä Pal velukeskuksen osien A-E suunnittelutyöhän myönnet täi siin suun nit te lu mää rä ra haa vuodelle % vuodelle % Tarjoukset hyväksytään ehdolla, että kunnanvaltuusto hy väksyy palvelukeskuksen A-E osien suunnittelumäärärahan. KHALL Esityslistan liitteenä - nro 5 on hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat - nro 6 on avaamispöytäkirja - nro 7 on kelpoisuusehdot eli vähimmäisvaatimukset nro 8 on suoritetut pisteytykset Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää Palvelukeskuksen osien A-E suunnittelutyöhön suunnittelumäärärahaa vuodelle % eli vuoden 2012 talousarvioon varataan 50 % eli Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Osmo Jauhiainen oli kokouksen alussa kuultavana tämän pykälän osalta VSTO 61 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 4 on hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat - nro 5 on avaamispöytäkirja

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ nro 6 on kelpoisuusehdot eli vähimmäisvaatimukset nro 7 on suoritetut pisteytykset Heinäveden kunnan taloustilanne näyttää heikentyvän ja on jo heikentynyt kuten Suomen kunnissa yleensäkin. Uuden hallitusohjelman mukaiset leikkaustoimet näkyvät Heinäveden kun nassa valtionosuuksien laskussa ja verotulojen kehityksessä. Tarkkoja lu kuja ei vielä ole tiedossa, mutta suunta on voi makkaasti laskeva. Hallinto kuntien esitykset vuoden 2012 ta lousarvioon osoittavat n. 2,2 milj.euron alijäämää ensimmäi sen koonnin yhteydessä. Esityksiä on karsittava sekä käyttö talousmenojen että investointien osalta. Esillä olevaa palvelukeskushanketta on myös arvioitava uudelleen. Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja Aarno Happonen esitti kun nan heikkenevään ja jo heikentyneeseen taloustilanteeseen viitaten, ettei valtuusto myönnä palvelukeskuksen A-E osien suunnittelulle kunnanhalli tuksen esittämää määrärahaa, kos ka suunnittelunalainen hanke tulisi mak samaan arviolta 5-7 milj.euroa. Esko Jaakkila ja Elli Kauhanen kannatti vat esitys tä. Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hy väk syä yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Aarno Happo sen esityksen. Puheenjohtaja totesi asian lop puun käsitellyksi. Toimeenpano: Tie dok si: tekninen toimi

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on tarjonnut ostettavaksi tarjousten perusteella kunnan omistamia kiinteistöjä. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä mm. Heinäveden Lehdessä ja Warkauden Lehdessä Rummukkalan entisen koulun uudesta puolesta tuli määräaikaan mennessä kaksi tarjousta: Sähköliike T. Koponen Oy euroa Heinäveden Erä ja Luonto ry euroa Lisäksi Rummukkala-Polvijärven kyläyhdistys ilmoittaa saapuneessa kirjeessään, että kyläyhdistys on päättänyt Heinäveden Erä ja Luonto ry:n kanssa yhteistyössä Rummukkalan koulun uuden puolen ostosta molempien yhdistysten yhteiseen käyttöön. Esityslistan liitteenä - nro 2 on jätetyt tarjoukset ja Rummukkala-Polvijärvi kyläyhdistyksen kirje, - nro 3 on kauppakirjaluonnos kiinteistörekisteritietoineen Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Heinäveden kunta myy Sähköliike T. Koponen Oy:lle n m2:n suuruisen määräalan Harjunaho R:o 2:0 tilasta, kiinteistötunnus , rakennuksineen, puus toineen ja sähköliittymineen eu ron kaup pa hin nal la ja muil la kaup pa kirjassa maini tuilla eh doilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 2 on jätetyt tarjoukset ja Rummukkala-Polvijärvi kyläyhdistyksen kirje, - nro 3 on kauppakirjaluonnos kiinteistörekisteritietoineen Valtuusto päätti yksimielisesti Aarno Happosen esityksestä jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KHALL Esityslistan liitteenä nro 1 on tarkennettu kauppakirjaluonnos. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Heinäveden kunta myy Sähköliike T. Koponen Oy:lle n m2:n suuruisen määräalan Harjunaho RN:o 2:9 tilasta, kiinteistötunnus , rakennuksineen, puustoineen ja sähköliittymineen euron kauppahinnalla ja muilla kauppakirjassa mainituilla ehdoilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 62 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 8 on tarkennettu kauppakirjaluonnos. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: hallintopalvelut/kauppakirjan allekirjoitus Sähköliike T. Koponen Oy, kpito

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTAMINEN JA AJANTASAISTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Ker man ran nan tie 7, Heinä vesi TELA 95 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai sekä rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, puh tai Kerman ran nan tie 7, Heinä vesi Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle kaavan pohjakartalle. Kaavan sovittamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös vähäisiä kaavamuutoksia. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (=kaavan laajennusalue) - satama-alueen kehittäminen - määritellään uuden ala-asteen sekä mahdollisesti tarvittavien lämpökeskusten sijoittuminen kirkonkylään - ulkoilureittien yhteensovittaminen - kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen kirkonkylässä Kaavoitustyö on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä Kaavaluonnos on nyt valmistunut niin pitkälle, että siitä on mahdollista pyytää lausuntoja sekä asettaa se luonnoksena nähtäville. Esityslistan liitteen 95 /1 Asemakaavakartta ja kaa va kart taan liit tyvä selostusosa Kaavan laatiminen on annettu jo aiemmin Pöyry Environment Oy.n tehtäväksi, josta saapuu edustaja kokouksen alussa esittelemään tarkemmin laadittua kaavaluonnosta. Tekn.joht: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun kaavaluonnoksen. Lisäksi lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Vielä lautakunta päättää, että kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus, jossa asemakaavaa esitel lään kuntalaisille. Hyväksyttiin.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU-

Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 67 Tekninen lautakunta 18.05.2010 AIKA 18.05.2010 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot