Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen ELY-keskus"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

2 Väylien parantamisella positiivinen vaikutus kaakon alueen kasvuun Hallituksen kevään kehysriihen tulos oli Kaakkois-Suomen ja ELY-keskuksen kannalta hyvä. Päätökset ja linjaukset olivat pääosin myönteisiä. Erityisesti suuria liikennehankkeita koskeneet ratkaisut olivat tärkeitä. Sekä valtatie kuuden parantaminen Taavetin ja Lappeenrannan välillä että E18-tien rakentaminen moottoritieksi Haminasta Vaalimaalle saivat myönteisen kannanoton. Vaalimaan rekkaparkkialue on kytketty E18-tiehankkeeseen, joten sekin käynnistynee hankkeen myötä. Myös kaksoisraiteen suunnitteluun Luumäen ja Imatran välille on tulossa rahoitus. Kehysriihi lupaa myös, että väyläinvestoinneista siirretään 100 miljoonaa euroa vuodessa liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen liikenne on vilkkainta kautta aikojen ja liikenteen arvioidaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Vuonna 2012 rajalla oli noin 11 miljoonaa ylitystapahtumaa. Kasvavan liikenteen tarpeisiin parannetaan kaikkia kolmea tieliikenteen rajanylityspaikkaa seuraavien kahden vuoden aikana. Nämä pääosin EU-rahoituksella tehtävät parantamistoimet ja samanaikaisesti tulli- ja rajaviranomaisten toimesta tehtävät parannukset lisäävät rajanylityksen kapasiteettia selvästi. Liikenteen kasvu on kuitenkin niin voimakasta, että kapasiteetti tullaan saavuttamaan jo vuonna , jolloin rajan ylityksiä arvioidaan olevan noin 18 miljoonaa. Raja-asemien ja näille johtavien teiden kehittämistä pitäisi voida jatkaa uudella EU-ohjelmakaudella osana ENIohjelmaa. Myös Nuijamaa Viipuri tieyhteyttä Venäjän puolella tulisi parantaa. Perustienpidon rahoitus on edelleen niukkaa. Valtakunnallinen linjaus on, että keskeisen päätiestön eli valta- ja kantatiestön sekä vilkasliikenteisen seututiestön kunto ja päivittäinen liikennöitävyys varmistetaan. Rahat eivät enää riitä alemman tieverkon riittävään ylläpitoon. Rapistuva tieverkko ja Suomen pitkistä etäisyyksistä johtuvat korkeat logistiikkakustannukset uhkaavat heikentää Suomen kilpailukykyä. Logistiikan tehostamiseksi hallitus on korottamassa ajoneuvoyhdistelmien mittoja. Jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino saisi olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Alemman tieverkon tilanne on jo nyt kriittinen ja esitetty 55 M määräraha mm. siltojen vahvistamiseksi ei riitä kattamaan korjaustarpeita. Uhkana on, että maanteille joudutaan asettamaan tulevaisuudessa yhä enemmän painorajoituksia. Toukokuussa 2013 Antti Rinta-Porkkunen Johtaja, Liikenne ja infrastruktuuri Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Kansikuva: havainnekuva E18 Ahvenkoski

3 Perustienpidossa edelleen niukkuutta alempi tieverkko joustaa Liikennepoliittisessa selonteossa linjataan väylänpidon suuntauksia lähivuosiksi. Väylänpitoon ei voida osoittaa aikaisempaa enempää rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että tienpidon reaalinen rahoitus pienenee edelleen. Hallituksen tämän keväinen kehysriihipäätös väylänpidon tasokorotuksesta korjaa tilannetta, mutta vasta vuodesta 2016 alkaen. Silloin koko maan tasolla kehittämisinvestointien rahoista siirretään 100 M perusväylänpitoon. Myöhemmin tehdään päätökset siitä, kuinka suuri osa tästä ohjautuu tienpitoon. Tienpidon rahoituksesta pääosa, noin %, käytetään päivittäiseen kunnossapitoon ja ylläpitoon, joiden taso perustuu valtakunnallisiin toimintalinjoihin. Perusväylänpidossa priorisoidaan vilkkaiden teiden palvelutaso, jolloin joudutaan tinkimään vähäliikenteisten teiden kunnossapidosta. Tämä johtaa vääjäämättä alemman tieverkon heikentymiseen edelleen. vuosia jatkuneiden systemaattisten korjausten ansiosta vähentynyt. Painorajoituksia ei kelirikon vuoksi ole viime vuosina Kaakkois-Suomen alueella tarvittu. Vähenevät määrärahat asettavat haasteita ja rajoitteita myös hoidon osalta. Vuonna 2013 päällysteitä uusitaan Kaakkois-Suomen alueella noin 100 kilometrin matkalla. Päällystäminen painottuu vilkkaimmille teille, joiden kunto pidetään nykytasolla. Alemman tieverkon huonokuntoisten teiden määrä tulee lisääntymään melkoisesti vuoteen 2016 mennessä. Siltojen kunto on Kaakkois-Suomessa valtakunnalliseen tason verrattuna varsin hyvä. Kuitenkin huonokuntoisten siltojen määrä on lisääntynyt viime vuosina ja tämä suuntaus jatkuu myös tulevina vuosina. % Päällystetyn tieverkon mitattu kunto 80 M 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 päivittäinen hoito Perusväylänpidon rahoitus erittäin huono ylläpito parantaminen, erillisrahoitus parantaminen, perustienpito huono tyydyttävä hyvä erittäin hyvä Talvihoidossa tieverkko jaetaan viiteen talvihoitoluokkaan tien toiminnallisen luokan ja liikennemäärän perusteella. Kullakin talvihoitoluokalla on omat laatuvaatimuksensa lumimäärän, liukkauden ja tasaisuuden suhteen. Sorateiden kelirikko on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennetelematiikkayksikkö (VALTTI) vastaa koko maan tienvarsiteknologiaan ja tieliikenteen hallinnan tietopalveluihin liittyvistä suunnittelu-, kunnossapito- ja hankintatehtävistä. Kaakkois-Suomessa panostetaan lähivuosina E18 Koskenkylä Loviisa Kotka ja Haminan ohikulkutie -hankkeiden telematiikan toteuttamiseen. Hoito- ja ylläpitosuunnitelman osa-alue Panostus Strategia Asiakas Liikenneturvallisuus Tiepääoma Pohjavedet Päivittäinen hoito, päätiet Päivittäinen hoito, alempi tieverkko Ylläpito Pääteiden parantaminen Liikennetelematikka Priorisoidaan pääteiden hoito Alempi tieverkko joustaa rahoituksen mukaan Panostetaan päällysteisiin Vt 6 ja E18 kuntoon Älyliikenteen keinot käyttöön Osa-alueeseen panostetaan nykyistä vähemmän Osa-alueen panostus säilyy lähes nykyisellään Osa-alueeseen panostetaan nykyistä enemmän Asiakkaat tyytymättömiä Asiakkaat melko tyytyväisiä Asiakkaat tyytyväisiä Vaikutus on aikaisempaa kielteisempi Ei muutosta vaikutuksessa Vaikutus on aikaisempaa myönteisempi 3

4 Investoinnit alueen liikenneverkkoon jatkuvat Kaakkois-Suomen alueella on käynnissä kolme valtatieverkon kehittämisinvestointihanketta: VT 6 Lappeenranta Imatra, 177 M, viimeistelyt 2013 E18 Koskenkylä Loviisa Kotka, 625 M, valmistuu 2014 E18 Haminan ohikulku, 180 M, valmistuu 2014 Näiden lisäksi investoidaan Kaakkois-Suomen tieverkon parantamiseen vuosina yhteensä noin 470 M. Alueen investointihankkeet ovat suurimmat vuosikymmeniin. Kevään kehysriihessä sovittiin hallituskaudella alkavaksi kolme uutta hanketta: Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, 76 M E18 Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue, 25 M E18 Hamina Vaalimaa, 240 M Liikenneverkon kehittämisen rahoituspohjaa on saatu laajennettua erityisesti vuosina Nopeasti kasvavaan rajaliikenteen haasteisiin vastataan parantamalla ENPI-ohjelman (European Neighbourhood and Partnership Instrument) rahoituksella Imatran ja Nuijamaan raja-asemien liikenneinfraa sekä Simola Vainikkala tieyhteyttä. Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan viisi kevyen liikenteen väylähanketta ja työllisyysohjelmasta yksi liittymän parantamishanke. Perustienpidon investoinneissa sen sijaan jatkuu edelleenkin erittäin niukka linja. Erityisesti alueen elinkeinoelämän vaatimia investointeja ei voida toteuttaa. Liikenneviraston teemarahoituksella tilannetta parannetaan hiukan (Vaalimaan tavaraliikenteen eriyttäminen ja Utin pohjavesisuojauksen loppuunsaattaminen), mutta muuten rahoitus on niukkaa ja kaikki kauden hankkeet ovat liikenneturvallisuushankkeita, erityisesti kevyenliikenteen väylähankkeita IMATRA LAPPEENRANTA KOUVOLA Liikenneverkon kehittämisohjelma HAMINA Liikenneverkon kehittämisohjelma ENPI KOTKA Maaseutu- ja työllisyysohjelma 2014 Alueelliset perustienpidon investointihankkeet Liikenneverkon kehittämisohjelmaan ehdolla olevat hankkeet 4

5 Kaakkois-Suomen ELY:n investointiohjelma Rahoituslähde Nro Hankkeen nimi Kunta M KAS ELY Erill. EU** Kunta rah.* Liikenneverkon kehittämisohjelma a E18 Koskenkylä Loviisa Kotka Pernaja, Loviisa, Ruotsinpyhtää, Pyhtää, Kotka 625 X 1b E18 Haminan ohitus Hamina 180 X 1c E18 Hamina Vaalimaa Hamina,Virojoki 240 X 2 E18 Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue Virojoki 25 X 3 Vt 6 Taavetti Lappeenranta Luumäki, Lappeenranta 76 X Liikenneverkon kehittämisohjelma Vt 12 Lahti Kouvola Kouvola, Iitti 96 X ENPI Nuijamaan raja-aseman liikennejärjestelyt Lappeenranta 5,2 X 6 Mt 390 Simola Vainikkala Lappeenranta 5,5 X 7 Imatran rajaliikenteen järjestelyt Imatra 6,2 X Alueelliset perustienpidon investointihankkeet Vaalimaan raja-aseman tavaraliikenteen eriyttäminen Virojoki 8,0 X 9 Mt 3932 Ravattilan koulun kohta Lappeenranta 0,2 X X 10 Vt 6 Utin pohjavesisuojaus Kouvola 3,8 X 11 Vt 26 Hamina Taavetti, 1. vaihe Luumäki, Hamina 2,0 X 12 Mt 369 Kääpälä Pyöriälä, kevyen liikenteen väylä Kouvola 1,5 X X 13 Mt 409 Marttila, kevyen liikenteen väylä Savitaipale 0,8 X X 14 Mt Haukilahti Pulp, kevyen liikenteen väylä Lappeenranta 0,9 X 15 Vt 15 Valkealan liittymä Kouvola 1,2 X 16 Mt 408 kevyen liikenteen väylä Taipalsaari 0,2 X 17 Vt 13 Kuukanniemi Iitiä, kevyen liikenteen väylä Lemi, Lappeenranta 1,2 X X 18 Mt 370 Ahlmannintie Kuusanlammintie, kevyen liikenteen väylä Kouvola 0,4 X Maaseutuohjelma Mt 362 kevyen liikenteen väylä Iitti 0,6 X X X 20 Mt 3864 kevyen liikenteen väylä Lappeenranta 0,2 X X X 21 Mt 390 kevyen liikenteen väylä Lappeenranta 0,4 X X X 22 Mt 377 kevyen liikenteen väylä Savitaipale 0,3 X X X 23 Mt 3501 / Mt kevyen liikenteen väylä Pyhtää 0,5 X X X Työllisyysohjelma Vt 6 Laatokan portin liittymä Parikkala 0,2 X X * Erillisrahoitus tai teemaohjelma ** EAKR, ENPI tai muu EU-ohjelmarahoitus Kehittämisohjelmiin ehdolla olevia hankkeita 25 Vt 15 Kotkan sisääntulo Kotka Vt 15 Kotka Kouvola Kotka, Kouvola Vt 13 Lappeenranta-Nuijamaa Lappeenranta Vt 6 Korian kohta Kouvola 8 29 Vt 15 Keltakangas Kouvola 6 11 Vt 26 Hamina Taavetti Luumäki, Hamina Vt 13 Myttiömäen kohta Savitaipale 7 31 Vt 62 Huuhkala Käyhkää Ruokolahti 3 5

6 Väyläinvestoinneista lisäarvoa yhteiskunnalle Kaakkois-Suomen alueella toteutettiin vuonna 2012 liikennepoliittisen selonteon kokeiluhanke Kasvukäytävä välillä Koskenkylä Vaalimaa. Kokeilussa pohdittiin sitä, miten valtion suurista väyläinvestoinneista saadaan enemmän lisäarvoa yhteiskunnalle. Tätä kysymystä lähestyttiin selvittämällä miten tien kehittämishankkeella tuotetaan tehokkaasti suoraa hyötyä vaikutusalueen yrityksille, kunnille ja koko maakunnalle niin, että kilpailukyvyn, taloudellisen kasvun ja ihmisten toimivan arjen edellytykset vahvistuvat kestävästi. Edellisten seikkojen pohdinnan kautta päästiin kokeilussa myös analysoimaan sitä, kuinka väylä muuntuu kasvukäytäväksi luoden samalla uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua. Kokeiluhanke johti kansainvälisen Pohjoinen kasvukäytävä -konseptin luomiseen. Kasvukäytävästä kasvua ja kilpailukykyä Kasvukäytävä on esimerkki uudenlaisesta liikennepolitiikasta, jossa liikennepolitiikka integroidaan muuhun yhteiskunnalliseen kehittämiseen. Valtion, kuntien ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyöllä luodaan uusia mahdollisuuksia kasvua ja kehitystä tukeville palveluille ja innovatiiviselle liiketoiminnalle. Kasvukäytävällä tavoitellaan uutta tapaa toimia ja kehittää yhdessä kasvumahdollisuuksia. Pohjoisen kasvukäytävä -konseptin (Oslo Tukholma Helsinki Pietari) päätavoitteita ovat kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen ja talouskasvun edellytysten luominen. Käytävästä on tarkoitus luoda kasvuvyöhyke, missä elinkeinoelämä voi tehokkaasti hyödyntää omaan kehittämis- ja investointitoimintaansa käytävällä jo tehtyjä investointeja, ja missä jatkokehittäminen voi tukeutua eri liikennemuotojen muodostamaan multimodaaliin liikennekäytävään sekä kehittyviin tietoliikenneyhteyksiin. Suomen menestyminen kilpailukykyisenä, hyvinvoivana ja ekotehokkaana maana pohjautuu paljon niihin mahdollisuuksiin ja puitteisiin, joita aluerakenne ja liikennejärjestelmä tarjoavat ja mahdollistavat. Elinkeinoelämän sijoittumisen yhtenä vaikuttavana tekijänä ovat hyvät logistiset yhteydet, joiden hyödyntäminen on tärkeää. Tarkoitus on luoda kansainvälisiä toimijoita houkutteleva vihreä ja älykäs kansainvälinen kasvukäytävä, josta muodostuu yksi EU:n ja Venäjän välisistä merkittävimmistä yhteyksistä samalla, kun eri keinoin pyritään monipuolisesti kehittämään kasvun mahdollisuuksia. Kaakon pilotti kasvukäytävän osana Kasvukäytävän kehittäminen pohjaa selonteon kokeiluhankkeen lisäksi kaupunkikehityshankkeisiin, FITSRUS- ja vihreä moottoritiehankkeisiin sekä Etelä-Suomen kehityskuvatyöhön. Kasvukäytävä tarjoaa kehittämisalustan, josta käynnissä olevat ja käynnistyvät hankkeet saavat tukea yhteisen kasvukäytävän brändin, markkinoinnin, verkostoitumismahdollisuuksien, tiedonhallinnan- ja vaihdon, kansainvälisen ja muun yhteistyön sekä tehostettujen julkisen sektorin toimien ja resurssien kautta. Kaakkois-Suomessa selonteon kokeiluhankkeen työ jatkuu alueellisesti Kaakon pilottihankkeena, jossa eri toimijat tekevät monipuolista yhteistyötä kasvun ja kilpailukyvyn kehittymisessä. 6

7 Joukkoliikenteen järjestämisen muutos suurin vuosikymmeniin Joukkoliikenteen järjestämiseen on tulossa muutoksia. Ne toteutetaan vaiheittain vuosien aikana. Muutoksilla pyritään muun muassa joukkoliikenteen palvelujen ja toimivuuden parantumiseen, hallinnon ja kustannusrakenteen läpinäkyvyyteen sekä kilpailun avaamiseen. Kaakkois-Suomen joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiskaupungit Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta, sekä kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY, ovat määritelleet toimivaltaalueidensa joukkoliikenteen palvelutason yhdessä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa. Palvelutasomäärittelyt ohjaavat tulevaa joukkoliikenteen järjestämistapaa. Jos määritelty palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti ja siihen tarvitaan julkista tukea, viranomainen järjestää liikenteen EU:n palvelusopimusasetuksen määräämällä tavalla, niin sanottuna PSA-liikenteenä kilpailuttamalla. Joukkoliikenteen palvelutason syntyessä markkinaehtoisesti, joukkoliikenne hoidetaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämien reittiliikennelupien perusteella ilman joukkoliikenteen julkista tukea. Joukkoliikenteen kilpailun avaamisen lisäksi uudistetaan lippuja maksujärjestelmää. Uusi lippujärjestelmä perustuu vyöhykkeisiin, jotka eivät noudata hallinnollisia rajoja, vaan perustuvat todelliseen matkustamiseen. Myöhemmässä vaiheessa myös juna- ja lentoliikenne pyritään saamaan mukaan uuteen järjestelmään. Asiakkaille uusi lippu- ja maksujärjestelmä näkyy matkanteon helpottumisena, kun tietyt lipputuotteet ovat samanlaisia eri puolilla maata ja sama matkakortti kelpaa järjestelmässä mukana olevissa kaupungeissa. Alueellista liikenneturvallisuustyötä tehostetaan Liikenneturvallisuuden valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden saavuttaminen on yhä haasteellisempaa. Hallinnon tehostaminen ja taloudelliset reunaehdot ohjaavat uudenlaiseen toimintaan. Kaakkois-Suomessa liikenneturvallisuustyön organisointi uudistuu vuoden 2013 aikana. Lähiajan merkittävänä haasteena on liikenneturvallisuustason nostaminen liikenteen kasvusta huolimatta. Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen kannalta epäsuotuisten yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kehityssuuntiin sekä liikkumisen autoistumisen hillitsemiseen tullaan puuttumaan entistä voimakkaammin. 18, ennakkotieto , ennakkotieto , ennakkotieto

8 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot: liikenteen painopisteet Valtioneuvoston kehysriihen painotukset tukevat Kaakkois- Suomen maakuntien liikenteen kehittämistä. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen tärkeimmät liikenteen kehittämisen päätavoitteet elinkeinoelämän kannalta tärkeiden pääväylien pullonkaulojen poistaminen kansainvälisten yhteyksien ja rajaliikenneväylien ja -toimintojen kehittäminen raideliikenteen aseman vahvistaminen kansainväliselle tasolle: henkilö- ja tavaraliikenne multimodaalisen liikenneverkon kehittäminen: tie, raide ja vesiliikenne raskaan liikenteen suuri osuus edellyttää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Kansainväliset yhteydet ja kasvava rajaliikenne Useat tuoreet ennusteet vuodelle 2020 näyttävät jopa liikenteen moninkertaistumista. rajanylitysten toimivuuden varmistaminen molemmin puolin rajaa: liikenneväylät, rajainfra, viranomaistoiminta ulkomaankaupan yhteydet satamiin sekä teollisuuden puuhuollon kuljetusreittien tulee vastata sekä tämän päivän että tulevaisuuden haasteisiin Rajanylityspaikkojen ja niille johtavien pääväylien vahvalla kehittämisellä saadaan merkittäviä hyötyjä koko Suomen kansantaloudelle. Rakennemuutoksessa oleva kaakkoinen Suomi pystyy hyödyntämään rajaliikenteestä syntyvää potentiaalia, joka voidaan saada kasvavasta rajaliikenteestä sekä tuloina että elinkeinoelämän ja palvelujen kehittymisenä sekä kilpailukyvyn voimistumisena. Yhteystiedot: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue Puhelinvaihde: Postiosoite: PL 1041, Kouvola Faksi: liikennehankkeiden väliinputoajien kohtuuton lykkääminen kohdistuu usein rajan, teollisuuden ja sataman välisiin pääliikenneyhteyksiin pienet ensiaputoimet eivät riitä pitkään rajan tuntumassa Rajaliikenteen infrahankkeiden rahoitus ENPI-ohjelman rahoituksella saada riittävää kapasiteettia rajalle vain vuoteen 2017 saakka vastaavaa EU-ohjelmarahoitusta tarvitaan jatkossakin rajaliikenteen sujuvoittamiseksi molemmin puolin rajaa Joukkoliikenteen kehittäminen tarvitaan yhtenäinen ja kaikki liikennemuodot käsittävä lippujärjestelmä ja palvelutasomäärittelyt sekä näitä tukeva valtion ja kuntien rahoitus Perusväylänpito ja uudet rahoitusmallit perustienpito tulee varmistaa niin raskaan liikenteen kuin alemman tieverkon osalta, jotta yhteiskunnan keskeiset toiminnot turvataan tarvitaan uusia, vaihtoehtoisia rahoitusmalleja koko liikenneverkolle Sähköpostit: Tienkäyttäjän linja, 24 h: ilmoitukset tien kunnosta ja liikenteen ongelmista Liikenteen asiakaspalvelu: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Taitto: Zeeland Oy Kuvat: Liikennevirasti Kartta: Karttakeskus, L4356 Paino: Kopijyvä

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2018 Kaksijakoisissa tunnelmissa Vt 6 Taavetti Lappeenranta on saamassa valtion lisätalousarviossa alkurahoituksen vuodelle 2014 sekä

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri Toimivat liikenneyhteydet Kaakkois-Suomen avaintekijä Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi tarvitsee

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma RAPORTTEJA XX 201X Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1 Liikennejärjestelmää kehitetään uuden liikennepolitiikan hengessä Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi Osaavalla työvoimalla menestykseen Houkuttelevalla toimintaympäristöllä uusia asukkaita ja yrityksiä Kehittyvällä ruokaketjulla

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Rajanylityspaikkojen ja liikenneinfran kehittäminen Raja asemien ja liikenneväylien kapasiteetti tulee rakentaa lähimmän viiden vuoden ajanjaksolla

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Uutta liikennepolitiikkaa toteuttamaan Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

MAL-SEMINAARI 9.10.2007

MAL-SEMINAARI 9.10.2007 MAL-SEMINAARI 9.10.2007 TIEHANKKEET JA RAHOITUSTARVE Suunnittelupäällikkö Viljo Miranto Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2 Uudenmaan tiepiiri Koko maa Uusimaa U-piirin osuus Maapinta-ala (km2) 304 530 9

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 131 11.09.2012 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2013-2016 258/07/70/700/2012 hall 131 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Jussi Kailasto Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vetävät väylät 13.9.2017

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA Matti Viialainen 14.9.2015 9.9.2015 1 LUUMÄKI-IMATRA IMATRANKOSKI KAKSOISRAIDE ON KÄRKIHANKE Yhteysväli on priorisoitu ensimmäiseksi Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Portti EU:sta Venäjälle

Portti EU:sta Venäjälle IMATRA HELSINKI LAHTI VT12 PORVOO E18 LAPPEENRANTA Imatra Nuijamaa KOUVOLA Vainikkala VT15 VT26 VIIPURI HAMINA Vaalimaa KOTKA PIETARI Narva K Y M E N L A A K S O Portti EU:sta Venäjälle Lukijalle Meriliikenne

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet 2013 Lähtökohdat ja tavoitteet Liikennevirasto yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää joukkoliikenteen kokonaispalveluja ja niistä viestintää Tehtävänä

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2012 2011 liikenne kulj. kulj. 2013 Etelä-Karjala

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2011 2010 liikenne kulj. kulj. 2012 Etelä-Karjala

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Ohjelmien sisältö Korjausvelkaohjelmat 2016-2019 http://www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma (M ) Rahoitus on merkittävä, erityisesti v.2018 Budjetti

Lisätiedot

AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018

AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018 AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018 1. SOPIJAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille: Etelä-Karjalan liitto Imatran

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla

Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 2-212 Toteutuma heinäkuu loppuvuosi ajon.lkm ajon.lkm Vaalimaa Nuijamaa Imatra 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2 21 22 23 24 25

Lisätiedot

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle Suomen kilpailukyvylle Jaakko Rahja; dipl.ins. ja toimitusjohtaja Suomen Tieyhdistys pyrkii siihen, että; päätöksentekijät tulevat vakuuttuneiksi teiden ja katujen tärkeästä merkityksestä tieliikenteen

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Terv.huollon Yhteensä 2009 2008 liikenne kulj. kulj. kulj.

Lisätiedot

17 HA + AV. Kevyet ajoneuvot. Liikenteen kehitys vv. 2014. Ajoneuvoja/vrk. 2010 2011 2012 2013 2014 vuosi KVL 2,3% 1,7% -2,7% -0,6% 1,4%

17 HA + AV. Kevyet ajoneuvot. Liikenteen kehitys vv. 2014. Ajoneuvoja/vrk. 2010 2011 2012 2013 2014 vuosi KVL 2,3% 1,7% -2,7% -0,6% 1,4% 5..5 :: (). LAM-kirja HUISSI (VT 3) Perustettu..99 Vuoden liikennemäärät: 9 ras 97 KL 37 KLras K 7 Kras 7 Tieosa 39 Etäisyys 7 Suunta Laihia Kurikka HA- 3 Linjaautot 5 HA + 7 HA + ARKILIIKENNE,%,%,% 3,%,7%,3%,%

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

KASELY/418/ /

KASELY/418/ / Kaakkois-Suomi KASELY/418/06.10.02/2012 11.10.2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JÄRJESTÄMISTAPAPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄ HANKINTASUUNNITELMA Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksessään 5.6.2012 (KASELY/418/06.10.02/2012)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Päätös 1 (3) JAKELUN MUKAAN Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle RATKAISU,

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Lappeenranta 11.3.2016 Kouvola 15.3.2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014 Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.214 Ruotsin suunnitelma 214 225 perusteet hallituksen päätökselle Tavoitteena: kansantalouden kannalta tehokas, kansainvälisesti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 7 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN TIETOALUSTA Sivuston rakenne 20.12.2011

LOGISTIIKAN TIETOALUSTA Sivuston rakenne 20.12.2011 LOGISTIIKAN TIETOALUSTA Sivuston rakenne 20.12.2011 ALOITUSSIVU (ks. malli määrittelydokumentista) Karttapohja, josta voi valita: o alueen (jos valitsee tämän, tulee seuraavaksi tasoksi alueella olevat

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikan merkitys liiketoiminnassa Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikka ja liiketoiminta Logistiikalla on kaksi keskeistä roolia liiketoiminnassa Asiakastyytyväisyys Kustannuskilpailukyky Äänekosken

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko annettiin hallitukselle 12.4.2012 Selonteko käsittää:

Liikennepoliittinen selonteko annettiin hallitukselle 12.4.2012 Selonteko käsittää: Kymenlaakso Liikennepoliittisessa selonteossa Liikennepoliittinen selonteko (LIPO) Kymenlaakson näkökulmasta Liikennepoliittinen selonteko annettiin hallitukselle 12.4.2012 Selonteko käsittää: Liikenteen

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot