Användarhandbok/Käyttöohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Användarhandbok/Käyttöohjekirja"

Transkriptio

1 t TYLLIS OY AB 2013/04/16 Kod: AH Version: 0.7 Användarhandbok/Käyttöohjekirja Innehåller Sisältää Garantibevis Takuu todistus Service och underhållsföreskrifter Huolto ja käyttöohjeet 1

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bruksanvisning för påbyggnation 2.1 Höj- och sänkventiler Dragutrustning Dragkoppling Dragbom Vändskiva Sidodörrar Gardin Kapell Dragbart kapell + sidodörrar Öppningsbar kapelltak Ståltakbalkar Sesam tak Lyftkapell Flis Kranflak Tippflak Kran Lastväxlare Underhåll 3.1 Kontrollera före första körning Kontrollera efter ca km Kontrollera regelbundet (en gång per vecka) Kontrollera regelbundet (en gång per månad) Axlarna Kran Lastväxlare Tipp El Hydraulik Pneumatik Scheman 4.1 VBG kopplingsschema (VBG 14) polig el-koppl. schema (ISO 12098) N-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 1185) S-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 3731) WABCO EBS koppl. schema (ISO 7636) VBG kopplings schema (VBG 17) Säkerhet vid användning 5.1 Släp- och påhängsvagnar Kranbilar Säkerhet vid underhåll och reparationer Försäljning Service 41 Underhålls schema 42 Garantisedel 43 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Päällisrakenteiden käyttöohje 2.1 Nosto- ja laskuventiilit Vetolaiteet Vetokytkin Vetoaisa Vetolaite Sivuovet Vyökapelli Vyökapelli + sivuovet Auettava katto Teräspalkki katto Sesam katto Nostokapelli Hake Kranflak Kippilava Nosturi Vaihtolavalaite Huolto 3.1 Tarkista ennen käyttöönottoa Tarkista noin 1000 km jälkeen Tarkista säännöllisesti (kerran viikossa) Tarkista säännöllisesti (kerran kuukaudessa) Akselit Nosturi Vaihtolavalaite Kippi Sähkö Hydrauliikka Pneumatiikka Kaaviot 4.1 VBG kytkentäkaavio (VBG 14) nap sähkö kytk. kaavio (ISO 12098) nap sähkö kytk. kaavio (DIN/ISO 1185) nap sähkö kytk. kaavio (DIN/ISO 3731) WABCO EBS kytk. kaavio (ISO 7636) VBG kytkentä kaavio (VBG 17) Käyttöturvallisuus 5.1 Perä- ja puoliperävaunut Nosturiautot Turvallisuus huoltaessa ja korjatessa Ajoneuvoa Myynti Huolto 41 Huolto ohje 42 Takuu todistus 43 2

3 1. Inledning Detta är en allmän användarhandbok för fordon samt fordons påbyggnationer tillverkade av. Vi vill tacka er för att ni valt oss som leverantör av ett specialbygge och hoppas att ni som kund har fått ett fordon med de egenskaper och funktioner för att underlätta och försnabba ert arbete inom transportbranschen. Före ni tar i bruk fordonet, läs noggrant igenom denna användarhandbok som innehåller råd, anvisningar och villkor för garanti samt underhåll. Med den information som ges i denna användarhandbok och andra medföljande dokument kan ni använda det nya fordonet säkert och undvika onödigt slitage och skada. Spara alla intyg ni fått med det nya fordonet och följ anvisningarna. I denna användarhandbok finns det anvisningar för de allmännaste fordon som tillverkas av. Ifall det finns frågor som denna användarhandbok inte kan svara på tag då kontakt med den försäljare ni varit i kontakt med eller direkt till fabriken i Finland. Kontaktuppgifterna för försäljare i slutet av denna användarhandbok. 1. Johdanto Tämä on Tyllis Oy AB:n valmistamien ajoneuvojen ja päällisrakenteiden yleinen käyttöohjekirja. Haluamme kiittää teitä että olette valinneet meidät erikoisrakennelman toimittajaksi ja toivomme ett olette saaneet ajoneuvon niillä ominaisuuksilla ja toiminnoilla jotka nopeuttavat ja helpottavat työnne kuljetusalalla. Ennen ajoneuvon käyttöönotto, lukekaa tarkasti läpi käyttöohjekirjan joka sisältää huolto ohjeita ja takuu ehtoja. Tutustumalla käyttöohjekirjaan ja muihin laitetoimittajien asiakirjoihin voitte käyttää ajoneuvonne turvallisesti ja välttää turha kuluminen. Pitäkää asiakirjat tallessa ja muistakaa noutavanne ohjeita. Tästä käyttöohjekirjasta löytyy ohjeita tavallisimmille ajoneuvoille mitkä Tyllis Oy Ab valmistaa. Jos teillä on kysymyksiä mille ei löydy vastausta tästä käyttöohjekirjasta ottakaa yhteyttä myyjään tai suoraan tehtaalle. Kaikkien myyjien yhteystiedot löytyvät tämän käyttöohjekirjan lopussa. 3

4 2. Bruksanvisning för påbyggnad 2.1 Höj- och sänkventiler På släp- och påhängsvagnarna finns höjoch sänkventiler som standard på vänster sida i aluminium låda. Släpvagnar har två ventiler (Bild A 1,2) och påhängsvagnar en. När ventilhandtaget står rakt ner som exemplet visar på bilderna A och B är vagnen i körlege. Höj- och sänkventilen har fem lägen. Räknat från vänster enligt bilden B: Höj Stop Körlege Stop Sänk För att höja på vagnshöjden vrider man handtaget till höger och motsvarande till vänster för att sänka. Förinställt körlege i mitten Bild B 1. I samma låda hittas också axeltrycksmätare (Bild A 3,4). 2. Päällisrakenteiden käyttöohje 2.1 Nosto ja laskuventtiilit Varsinaisissa perävaunuissa, puoliperävaunuissa, keskiakseli perävaunuissa ja dollyissä löytyy vakio varusteena nosto- ja laskuventtiilit ajoneuvon vasemmalla puolella joko alumiinisessa laatikossa tai aisassa kiinni. Varsinaisissa perävaunuissa on kaksi venttiiliä (Kuva A 1,2) ja puoliperävaunuissa on yksi. Kun kahva on suoraan alaspäin kuten esimerkki kuvat A ja B näyttää, niin vaunu on ajoasennossa. Nosto- ja laskuventtiilissä on viisi eri sijaintia. Sijainnit vasemmalta ovat seuraavat: Nosto Seis Ajoasento Seis Lasku Nostatakseen vaunun korkeutta käännetään kahvaa oikealle ja vastaavasti lasketakseen vaunun tasoa käännetään kahvaa vasemmalle. Säädetty ajokorkeus esimerkki kuvassa B 1. Samasta laatikosta löytyy myös akselin painemittarit (Kuva A 3,4) 4

5 A B 1 5

6 2.2 Dragutrustning Dragkoppling Dragkoppling till bilen finns med manuell manövrering och med servo. På bilden en dragkoppling med servo. OBS! Servo Signalstift Handtag Kopplingsbygel Ta hänsyn till följande punkter vidhantering av dragkoppling. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med att en annan håller på att koppla ur släpet. Säkra dej om att kopplingsbygeln verkligen är låst genom att kontrollera signalstiftet 2.2 Vetolaite Vetokytkin Auton vetokytkintä saa joko käsikäytöllä tai servolla. Kuvassa vetokytkin servolla. Servo Varmistusnasta Kahva Kytkintappi Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessä vetokytkintä. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä vetokytkin laitetta Varmista että kytkintappi on lukittu tarkistamalla varmistusnastaa ennen ajoon lähtemistä. 6

7

8 2.2 Dragutrustning Dragbom Dragbommar finns i flera olika utföranden Fast Bultad (ställbar) Automatdragbom OBS! Ta hänsyn till följande punkter vidhantering av dragkoppling. Kontrollera att kopplingsbygeln och drag öglan har samma storlek förrän man kopplar ihop släp och bil. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med ur och inkoppling av släp. Säkra dig om att kopplingsbygeln verkligen är låst genom att kontrollera signalstiftet. 2.2 Vetolaite Vetoaisa Vetoaisa malleja löytyy useita. Kiinteä Pulttijatkettava Ilmajatkettava Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessä vetokytkintä. Varmista että kytkentätappi ja vetosilmukka ovat yhteensopivia ennen kytkentää. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä vetolaitetta Varmista että kytkintappi on lukittu tarkistamalla varmistusnastaa ennen ajoon lähtemistä. 8

9

10 2.2 Dragutrustning Vändskiva Vändskivan (Bild A 1) svänger fritt vågrätt enligt släpet. Själva vändskivans kopplingslås manövreras manuellt med ett handtag (Bild A 2) och låset för vändskivans rotation fungerar med en pneumatisk klocka (Bild A 3). För att kunna manövrera vändskivans kopplingslås måste låssprinten lyftas upp (Bild B 1). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid hantering av dragkoppling. Kontrollera vändskivans kopplingslås före körning. Öppna rotationslåset vid körning 2.2 Vetolaite Vetopöytä Vetopöytä (Kuva A 1) kääntyy vapaasti vaakasuorassa perävaunun mukaan. Vetopöydän kytkinlukko on manuaalisesti toimiva kahva (Kuva A 2) ja vetopöydän pyörimislukko toimii pneumaattisella kellolla (Kuva A 3). Vetopöydän kytkinlukko käytettäessä on käsin nostettava lukitustappia ylös (Kuva B 1). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessä vetokytkintä. Varmista vetopöydän kytkinlukkoa ennen ajoon lähtemistä. Vapauta vetopöydän pyörimislukko ennen ajoa. 10

11 A B 1 11

12 2.3 Sidodörrar Helöppningsbar sida på släpvagn består av 2 sektioner och 10 dörrar. Helöppningsbar sida på bilpåbyggnad består av 6 dörrar. För att öppna vänster sida börjar man med att öppna den 5:e dörren framifrån räknat (Bild 1). Man öppnar den och fäster den i nästa dörr med hängfäste (Bild 2). När alla dörrar öppnats, säkras dörrpaketet med dörrstoppare som finns på kantlinan (Bild 3). Väggen stängs i mottsatt ordningsföljd. På långa släp finns en mittstolpe som går att skjuta till sidan vid lastning (Bild 4). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av Skåpkapell byggnation. Kör aldrig med dörrarna öppna. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av sidodörrarna. Fäst alltid mittstolpen förrän stängning av sidodörrarna. Kontrollera dörrlåsen med jämna mellanrum. 2.3 Sivuovet Perävaunun sivuovet muodostuu kahdesta ovi moduulista ja niissä on yhteensä 10 ovea. Auton päällisrakennelmassa on 6 ovea. Aukaistakseen koko sivun, on aloitettava viidennestä ovesta edestä laskettu (Kuva 1). Ensimmäinen ovi aukaistaan ja kiinnitetään seuraavaan oveen pidikkeellä, kuten kuvassa 2 näkyy. Kun kaikki ovet on aukaistu kiinnitetään ovipaketti ovitopparilla (Kuva 3). Pitkissä perävaunuissa on liukukeskitolppa joka tukee kattoa (Kuva 4). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä sivuovia. Ei saa ajaa ovet ollessa auki. Kiinnitä keskiliukutolppa ennen sivuovien sulkemista. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä ovia tai pressua. Tarkista ovien lukot säännöllisin väliajoin. 12

13

14 2.4 Gardinkapell Gardinkapell sida på släpvagn består av helöppningsbar presenningsduk (Bild 1) som täcker hela sidan och som stöds upp med dragbara sidostolpar (Bild 2) och löstagbara sidobräder (Bild 3). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av Skåpkapell byggnation. 2.4 Vyökapelli Kapelli päällisrakenne muodostuu kokoauettavasta pressu (Kuva 1) sivusta joka peittää koko toisen sivun ja on tuettu liukutolpilla (Kuva 2) ja irrotettavilla sivulautoilla (Kuva 3). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä vyökapellia. Kör aldrig med sidan öppen. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av gardinkapellet. Fäst alltid mittstolparna och placera de löstagbara bräderna på sina platser förrän stängning av presenningen. Ei saa ajaa sivun ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä ovia tai pressua. Kiinnitä liukutolpat ja irrotettavat sivulaudat ennen pressun sulkemista. 14

15

16 2.5 Dragbart kapell + sidodörrar Dragbart kapell sida på släpvagn består av helöppningsbar presenningsduk (Bild 1) som täcker större delen av sidan och sidodörrar. Sidan stöds också upp med dragbara sidostolpar (Bild 2) och löstagbara sidodörrar (Bild 3). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av dragbar kapell byggnation. Kör aldrig med sidan öppen. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av dragbara kapellet. Stäng först sidodörrarna, fäst sedan mittstolparna och placera de löstagbara bräderna på sina platser förrän stängning av presenningen. Se till att presenningen är väl spänd. 2.5 Liukukapelli + sivulaidat Liukukapelli päällisrakenne muodostuu kokoauettavasta pressu (Kuva 1) sivusta joka peittää suurin osa toisesta sivusta ja on tuettu liukutolpilla (Kuva 2) ja irrotettavilla sivulaitoilla (Kuva 3). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä liukukapellia. Ei saa ajaa sivun ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä ovia tai pressua. Ennen pressun sulkemista sulje ensin sivulaidat, kiinnitä sitten liukutolpat ja irrotettavat sivulaudat. Varmista että liukukapelli on tiukasti kiinnitetty. 16

17 17

18 2.5 Öppningsbart kapelltak Ståltakbalkar Öppningsbart kapelltak med ståltakbalkar består av helöppningsbar presenningsduk (Bild 1) som täcker hela taket och som stöds upp med löstagbara tvärstolpar (Bild 2). För att öppna kapelltaket skall man först öppna låsen i båda sidorna. Sedan skall man vika upp bakre takbalken och sedan kan man börja skjuta taket framåt. De stabiliserande takbalkarna kan tas loss eller svängas till ena sidan. Hela bakporten kan öppnas genom att först öppna dörrarna och sedan öppna bakre takbalkens lås (Bild 3) och vika den till sidan. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av Skåpkapell byggnation. Kör aldrig med öppet tak. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av taket. Fäst alltid tvärstolparna förrän stängning av taket. Kontrollera att främre och/eller bakre tak låsen är stängda. 2.5 Auettava kapellikatto Teräskattolaidat Kapelli päällisrakenne muodostuu kokoauettavasta pressu (Kuva 1) katosta joka peittää koko katon ja on tuettu poikki liukutolpilla (Kuva 2). Kun aukaiset kattoa, aloita aukaisemalla lukot molemmin puolin. Käännä takakattopalkkia ylös ja työnnä katto eteenpäin. Vakauttavat kattopalkit voidaan irrottaa tai kääntää sivulle. Aukaistaessa takaportin avataan ensin ovet ja takapalkin lukot (Kuva 3). Tämän jälkeen voidaan kääntää se sivulle. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä vyökapellia. Ei saa ajaa katon ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä kattoa. Kiinnitä poikkitolpat ennen katon sulkemista. Varmista että etu ja/tai takakattolukot ovat kiinni. 18

19

20 2.6 Öppningsbart kapelltak Sesam tak Första åtgärden förrän man skall öppna ett öppningsbart sesam tak är att koppla loss innerbelysningens el-kabel (Bild 1). Sedan använder man det redskap (dragstång för taket) som hänger på bakdörren för att öppna vippbågen på taket (Bild 2). För att öppna taklåset drar man i vajern (Bild 3). Sedan är det bara att haka dragstången i vippbågen och dra upp taket (Bild 4). Beroende på hur långt man skall ha upp taket måste man komma ihåg att ta bort de löstagbara tvärstolparna som stöder upp taket (Bild 5). Kontrollera när du öppnar taket att vippbågens lås verkligen går i sitt spår (Bild 6). Ifall man har last i vagnen kan man dra upp taket från vänster sida genom att använda dragstången (Bild 7). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av öppningsbart kapell tak byggnation. Kom ihåg att alltid koppla loss innerbelysningens el-kabel förrän man öppnar taket. Kör aldrig med öppet tak. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av taket. Fäst alltid tvärstolparna förrän stängning av taket. Kontrollera att främre och/eller bakre tak låsen är stängda. 2.6 Auettava kapellikatto Sesam katto Tärkein asia aukaistaessa kapellikattoa on että irrotetaan sisävalaistuksen sähköjohtoa (Kuva 1). Sen jälkeen käytettään vetotanko työkalua nostaakseen vetovaunua (Kuva 2). Kattolukkoa aukaistaan vaijeria vetämällä (Kuva 3). Sitten vedetään vetotangoilla kattoa auki (Kuva 4). Riippuen siitä miten kauas auki katto aukaistaan, irrotetaan kattotuki poikkitolpat tarpeen mukaan (Kuva 5). Tarkista kun aukaiset kattoa täysin että kattolukon tappi menee oikeaan kohtaan. (Kuva 6). Jos vaunussa on kuormaa onnistuu katon aukaiseminen myös ulkopuolelta. Silloin vedetään vetotangolla kattoa auki ulkopuolisesta lenksusta (Kuva 7). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä auettavaa kapellikattoa. Muista irrottaa sisävalaistuksen sähkökaapelia ennen katon aukaisemista. Ei saa ajaa sivun ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä kattoa. Kiinnitä poikkitolpat ennen katon sulkemista. Varmista että etu ja/tai taka kattolukot ovat kiinni. 20

21

22 2.7 Lyftkapell Lyftkapell består av höjbar tak konstruktion med alternativt höjning av sidoväggarna. Lyftkapellets olika funktioner styrs pneumatiskt via ventiler i en liten låda på kapellets framstam. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av lyftkapell byggnation. Kör aldrig med upphöjt kapell. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med höjning eller sänkning av kapellet. Se till att ingen står under när man sänker eller höjer kapellet. Fäst sidoväggs presenningar noggrant. 2.7 Nostokapelli Kapelli päällisrakenne muodostuu kohotettavasta kattorakenteesta vaihtoehto Nostokapellin eri toiminnot ohjataan pneumaattisesti venttiileistä jotka sijaitsevat pienessä laatikossa kapellin etuseinässä. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä nostokapellia. Ei saa ajaa nostokapellin ollessa ylhäällä. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa nostaessa tai laskiessa nostokapellia. Varmista ettei kukaan ole nostokapellin alla sitä laskiessa tai nostaessa. Kiinnitä huolellisesti sivupressut. 22

23 23

24 2.8 Flis Flisbyggnation består av öppningsbar sidovägg och höjbar tak konstruktion, alternativt också tipp funktion. Flisbyggnationens funktioner styrs oftast pneumatiskt och via radio. Detta ger chauffören betydlig fördel att övervaka lossning av last. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av flis byggnation. Kör aldrig med upphöjt tak eller öppen sidovägg. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med manövrering av flis byggnation. Se till att ingen står under när man stänger eller öppnar sidoväggen. (Farozon = 10 meter) Se till att ingen kan komma bakom fordonet vid tippning. 2.8 Hake Hake päällisrakenne muodostuu kohotettavasta katosta ja auettavasta sivusta. Hake päällisrakennelman toiminnot ohjataan pneumaattisesti ja yleensä radioohjauksen välityksellä, mikä antaa kuljettajalle huomattavasti paremmat puitteet valvoa kuorman purkua. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä hake päällisrakennelmaa. Ei saa ajaa katon ollessa ylhäällä. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä hake päällisrakennelmaa. Varmista ettei kukaan ole sivuoven alla sitä laskiessa tai nostaessa. (Vaaraalue = 10 metriä) Varmista ettei kukaan ole ajoneuvon takana kipatessa. 24

25 25

26 2.9 Kranflak Kranflak består i allmänhet av ett öppet flak som kan ha sidoväggar. Flaket kan ha båtstöttor, utskjutbar bakbalk, höjbar framvägg, breddbara kinnegrip stolpar och sidoväggar. Manövrering av extra funktioner kan ske både manuellt via ventilspakar eller via radiostyrning beroende på kranens funktionsmöjligheter och kundens behov. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av flis byggnation. 2.9 Nosturilava Nosturilava muodostuu avoimesta lavasta jossa voi olla sivuovet. Lavassa voi olla venetuet, ulosajettava takapalkki, korotettava etulaita ja levitettävät sivutolpat. Ylimääräisten toimintojen ohjaus voidaan valita joko käsisäätöiseksi tai radioohjatuiksi riippuen nosturin valmiudesta ja asiakkaan tarpeesta. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä nosturilava päällisrakennelmaa. Se till att alla sidolämmar och bakdörrar är stängda under körning. Kontrollera att lasten är ordentligt surrat. Kontrollera att båtstöttornas ventiler är stängda före körning. Använd bredmarkeringsskyltar ifall lasten överskrider flakets kanter. Varmista että kaikki sivuovet ja takaovet ovat suljettu ennen ajoa. Varmista että kuorma on hyvin sidottu. Tarkista että venetukien venttiilit ovet suljettu ennen ajoa. Käytä tunnuskilpiä jos kuorma ylittää lavan reunoja. 26

27 27

28 2.10 Tippflak Tippflak består i allmänhet av ett öppet flak med tipp alternativt till sidan eller bakåttipp. Stabiliserande cylindrar bidrar till fordonets sidostabilitet vid tippning, men cylinderns huvudsakliga uppgift är dock alltid att tippa lasten. Stabiliteten är i hög grad beroende av flak, tippaxlar, hjälpram, chassiram, däck och fjädrar. Tillse därför att dessa är i bästa kondition. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av tippflak. All tippning skall ske på fast och plant underlag Tillse också att övriga omständigheter är bästa möjliga; att boggieaxeln är nere, att framhjulen är riktade framåt, att däcken har rätt lufttryck Ta också hänsyn till sidovind och ojämnt ras av last! Se till att ingen kan komma bakom fordonet vid tippning. (Farozon = 10 meter) 2.10 Kippilava Kippilava muodostuu avoimesta lavasta vaihtoehtoisesti sivu- tai takakipillä. Stabilisoiva sylinteri kohentaa ajoneuvon vakavuus, mutta päätehtävä on kuitenkin kippi. Kippilavan vakavuus muodostuu monesta asiasta kuten lava, kippiakselit, apurunko, runko, renkaat ja jousitus. Tarkista siis näitten komponenttien kuntoa. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä kippilavaa. Kuorman kippaaminen on suoritettava tasaisella ja kovalla alustalla. Huomioi että seuraavat olosuhteet ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa; teli on laskettu alas, etupyörät osoittavat suoraan eteen ja rengaspaine on oikea. Ota myös tuuliolosuhteet ja kuorman epätasainen luhistuma huomioon. Varmista ettei kukaan ole ajoneuvon takana kipatessa. (Vaaraalue 10 metriä) 28

29 29

30 2.11 Kran Användarinstruktioner för kran enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av kran. Varna omgivningen vid användning av kran och sätt ut varningsskyltar vid behov Lastväxlare Användarinstruktioner för lastväxlare enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av lastväxlare. Varna omgivningen vid användning av lastväxlare. Se till att ingen kan komma emellan lastväxlare och växelflak under arbete Nosturi Käyttöohjeet nosturi valmistajan mukaan (mukaan liitetty käsikirja). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä nosturia. Varoita ympäristöä tehdessäsi töitä nosturilla ja sijoita varoituskylttejä tarpeen mukaan Vaihtolavalaite Käyttöohjeet vaihtolavalaiteen valmistajan mukaan (mukaan liitetty käsikirja). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä vaihtolavalaitetta. Varoita ympäristöä tehdessäsi töitä vaihtolavalaitteella ja sijoita varoituskylttejä tarpeen mukaan. Varmista ettei kukaan pääse vaihtolavalaitteen ja vaihtolavan väliin 30

31 31

32 3. Underhåll 3.1 Kontrollera före första körning 3. Huolto 3.1 Tarkista ennen käyttöönottoa Att fordonet är utrustat som överenskommet Däcktrycket Belysningen Bromsanpassa släp till bil. Denna åtgärd måste utföras för att garantin skall gälla Tvätta fordonet med lågt vattentryck under de första veckorna Ajoneuvo on varustettu kuten sovittu Rengaspaine Valot Säädä perävaunun jarrut sopimaan auton jarrujen kanssa. Tämä toimenpide on tehtävä jotta takuu olisi voimassa Ajoneuvo tulee pestä hellävaraisesti alussa. 3.2 Kontrollera efter ca km 3.2 Tarkista n km ajon jälkeen Dra åt muttrar och bultar vid svängkrans, bultbom, dragbomsfästen och hjulmuttrar (enligt axelleverantörens anvisningar). Kiristä puomin, puomikiinnikkeiden, kuulakehän ja renkaiden* mutterit ja pultit. (* akselivalmistajan ohjeiden mukaan) 3.3 Kontrollera regelbundet (en gång per vecka) 3.3 Tarkista säännöllisesti (kerran viikossa) El o Belysningens glas och brännare. o Bomkabelns kontakter. Sähkö o Valojen lasit ja polttimot o Vetoaisan johtojen kytkentä pistokkeet. 32

33 3.4 Kontollera regelbundet (en gång per månad) 3.4 Tarkista säännöllisesti (kerran kuukaudessa) Smörjning o Smörj alla nippor vid behov. o Nippor finns vid svängbordet och vid presennings lås. o Smörj även verktygslådornas lås samt lyft kapellets hörnstolpar. Chassi o Svetsfogar och bultinfästen o Fästen för gummibussningar o Fastsättning för luftbälgar, stötdämpare och styrfjädrar. o Fastsättning av verktygslådor och stänkskärmar El o Kontrollera regelbundet elcentralerna för fukt och att alla brännare är hela. Voitelu o Voitele kaikki nipat tarvittaessa. o Nipat löytyvät kuulakehästä ja pressujen kiinnitysmekanismista. o Voitele myös työkalulaatikoiden lukot ja nostokapellin nurkkatolpat. Alusta o Hitsaussaumat ja kiinnikkeet o Kumipusslien kiinnikkeet o Ilmapalkkien, iskunvaimentimien ja ohjausjousien kiinnikkeet. o Työkalulaatikoiden ja roiskeläppien kiinnitykset Sähkö o Tarkista säännöllisesti ettei kytkentärasioissa ole kosteutta ja että polttimot ovat ehjät. 3.5 Axlarna 3.5 Akselit Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) 3.6 Kran 3.6 Nosturi Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) 3.7 Lastväxlare 3.7 Vaihtolavalaite Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) 33

34 3.8 Tipp 3.9 El Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Kontrollera alla säkringar och belysning med jämna mellanrum. Byt ut brännare som inte lyser och var mån om att få belysnings glaset rätt applicerad vid byte för att undvika intrång av fukt och smuts. Kontrollera regelbundet kopplingsdosornas skick så att de är intakta och inte läcker in fukt och smuts. Iakttag bomkabelns skick vid varje i- och urkoppling Hydraulik Kontrollera att ingenting läcker eller håller på att gå sönder genom visuell kontroll av alla kopplingar och slangar. Kontrollera olje nivån i oljetanken och byt filter + olja enligt anvisningar Pneumatik Kontrollera att ingenting läcker eller håller på att gå sönder genom visuell kontroll av alla kopplingar och slangar. 3.8 Kippi 3.9 Sähkö Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) Tarkista kaikki sulakkeet ja polttimot tasaisin väliajoin. Vaihda rikkinäiset polttimot ja ole huolellinen kiinnittäessä lampun lasia välttääkseen kosteuden pääsemistä lampun sisälle. Tarkista tasaisin väliajoin kytkentärasioiden kuntoa ja ota huomioon ettei rasioiden sisälle pääse kosteutta. Tarkista aisan kytkentäkaapelit joka kytkentä kerran yhteydessä Hydrauliikka Tarkista ettei mitkään liitokset tai letkut vuotavat tai ettei minkään letkun pinta ole haljennut. Tarkista öljyn määrää öljytankissa ja vaihda suodatin ja öljy ohjeiden mukaisesti Pneumatiikka Tarkista ettei mitkään liitokset tai letkut vuotavat tai ettei minkään letkun pinta ole haljennut. 34

35 4. Scheman 4.1 VBG kopplings schema (VBG 14) 1. Jord 2. Vänster blinkers 3. Höger blinkers 4. Bromsljus 5. Vänster bakljus + sidoljus 6. Höger bakljus + sidoljus 7. a) Backljus b) Dimbakljus 8. a) b) polig el-koppl. schema (ISO 12098) 1. Vänster blinkers 2. Höger blinkers 3. Dimljus 4. Jord 5. Vänster positionsljus 6. Höger positionsljus 7. Bromsljus 8. Extra backningsljus Boggie lyft 13. Jord Kaaviot 4.1 VBG kytkentä kaavio (VBG 14) 1. Runko (maadoitus) 2. Vasen suuntavalo 3. Oikea suuntavalo 4. Jarruvalo 5. Vasen takavalo + sivuvalo 6. Oikea takavalo + sivuvalo 7. a) Peruutusvalo b) Sumutakavalo 8. a) b) Nap sähkö-kytk. Kaavio (ISO 12098) 1. Vasen suuntavalo 2. Oikea suuntavalo 3. Sumuvalo 4. Runko (maadoitus) 5. Vasen takavalo 6. Oikea takavalo 7. Jarruvalo 8. Peruutusvalo Teli 13. Runko (maadoitus)

36 4.3 7N-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 1185) 1. Jord 2. Vänster positionsljus 3. Vänster blinkers 4. Bromsljus 5. Höger blinkers 6. Höger positionsljus N-nap sähkö-kytk. Kaavio (DIN/ISO 1185) 1. Runko (maadoitus) 2. Vasen takavalo 3. Vasen suuntavalo 4. Jarruvalo 5. Oikea suuntavalo 6. Oikea takavalo S-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 3731) 1. Jord Extra backningsljus Boggie lyft 7. Dimljus 4.4 7S-nap sähkö-kytk. Kaavio (DIN/ISO 3731) 1. Runko (maadoitus) Peruutusvalo Teli 7. Sumuvalo 4.5 WABCO EBS koppl. schema (ISO 7636) Nummer för stöpsel Wabco-färg Nummer för EBS-styrenhet 1 röd 7 2 svart 6 3 gul 4 4 brun 5 5 vit 3 6 vit/grön 2 7 vit/brun WABCO EBS kytk. Kaavio (ISO 7636) Pistorasia/pistoke numero Wabco-väri EBSohjainyksikön liitin, numero 1 punainen 7 2 musta 6 3 keltainen 4 4 ruskea 5 5 valkoinen 3 6 valkoinen/ vihreä 7 valkoinen/ ruskea

37 4.6 VBG kopplings schema (VBG 17) 1. Jord 2. Vänster blinkers 3. Höger blinkers 4. Bromsljus 5. Vänster bakljus 6. a) Höger bakljus + sidoljus b) 7. a) Backljus b) Dimbakljus a) b) 10. a) b) 11. a) b) 12. Laddström 4.6 VBG kytkentä kaavio (VBG 17) 1. Runko (maadoitus) 2. Vasen suuntavalo 3. Oikea suuntavalo 4. Jarruvalo 5. Vasen takavalo 6. a) Oikea takavalo + tunnusmerkkivalo b) 7. a) Peruutusvalo b) Sumutakavalo a) b) 10. a) b) 11. a) b) 12. Latausvirta 37

38 5. Säkerhet vid användning 5.1 Släp och påhängsvagnar Vid i koppling av släp- och påhängsvagn o Koppla alltid dragbommen/kingpin först, sedan luft-, el- och ABS/EBSkopplingarna. o Kom ihåg att höja stödbenen när kingpin kopplats i. Vid ur koppling av släp- och påhängsvagn o Kom ihåg att först sänka stödbenen före lossning av kingpin o Koppla alltid ur el-, ABS/EBS-, samt luftkopplingarna sedan först dragbommen/kingpin. Använd alltid dörrstoppare när sideller bakdörrar öppnas. Kör aldrig med dörrar öppna. Se till att ingen är i farozonen vid lossning eller lastning och sätt ut varningsskyltar vid behov. Varning för fallande is och snö från taket under vinterhalvåret. Observera säkerhetsavståndet till ekipaget. 5. Käyttöturvallisuus 5.1 Perä- ja puoliperävunut Kytkettäessä perä- tai puoliperävaunua o Kytke ensin vetoaisa / kingpin ennen kuin kytket ilma-, sähköja ABS/EBS johdot. o Nosta tukijalat kun olet kytkenyt puoliperävaunua. Irrotettaessa perä- tai puoliperävaunua. o Laske tukijalat ennen kuin irrotat puoliperävaunua. o Irrota ensin sähkö-, ABS/EBS-, ja ilmajohdot ennen kuin irrotat aisan/kingpin. Käytä aina ovitopparia aukoessa sivu- tai takaovia. Ei saa ajaa ovet auki. Varmista ettei kukaan ole vaarassa lastatessa tai purkaessa kuormaa ja aseta tarvittaessa varoituskylttejä. Varoitus katolta tippuvasta lumesta ja jäästä talviaikana. Huomio turvaetäisyys ajoneuvoon. 38

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin 4981908 4985022982 4985023982 4985025982 4985022891 4985023891 4985026891 5831472 5841540 5841545 5841549 5841521 5841531 5841526 ca 8 kg Valkoiseksi lakatut alumiiniprofiilit Pilari saatavana valkoisena,

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

IKH, RIVAKKA

IKH, RIVAKKA 5.9.2016 IKH, RIVAKKA ja VAUNUS Perävaunujen ja trailereiden HUOLTO- ja KÄYTTÖOHJE Valmistus nro: Päiväys: 64700 TEUVA FINLAND PUH: 06 010-289 3000 FAX: 06 261 2611 http://www.nipere.fi SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet Tuoteseloste Puu Puu on elävä materiaali jonka rakenteessa ja värisävyssä saattaa olla vaihteluja Kylpyhuonekalusteesi voivat näin ollen poiketa jonkin verran niistä kalusteista jotka olet nähnyt esitteessämme

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden

6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden 6 h Painos 01 Päällirakennekäsikirja Kuorma-autot 1 714 162 Scania CV AB 2004, Sweden 1 JOHDANTO 2 ALUSTATIEDOT 3 YLEISIÄ OHJEITA 4 LASKELMAT JA TEORIA 5 VETOAUTOT 6 KUORMA-AUTOT 7 MUUTOKSET 8 KOMPONENTIT

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1.

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1. LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS 1. Yleistä 1.1. Tässä luvussa selostetaan kuormaus- ja kiinnitysmenetelmät Suomen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Meister- Fahrradwerke

Meister- Fahrradwerke runkoja Meister- Fahrradwerke B lelefeld Saksa O O Tyskland ERIKOIS-TEHDAS valmistaa Polkupyöriä, polkupyörä- sekä osia SPECIAL-FABRIK för tillverkning av Velocipeder velocipedramar och tillbehör av

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Päivämäärä Datum Om. alkupvm Ägare fr.o.m MALLI. Ajoneuvon käyttö Fordonets bruk B Käyttöönottopäivä Ibruktagningsdag

Päivämäärä Datum Om. alkupvm Ägare fr.o.m MALLI. Ajoneuvon käyttö Fordonets bruk B Käyttöönottopäivä Ibruktagningsdag Ote ajoneuvotiedoista Utdrag ur fordonsuppgifter 1(2) Ei oikeuta ajoon Ei oikeuta ajoon Ei oikeuta ajoon Ei oikeuta ajoon Ei oikeuta ajoon Ei oikeuta ajoon Ei oikeuta ajoon Ei oikeuta ajoon Berättigar

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot