Användarhandbok/Käyttöohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Användarhandbok/Käyttöohjekirja"

Transkriptio

1 t TYLLIS OY AB 2013/04/16 Kod: AH Version: 0.7 Användarhandbok/Käyttöohjekirja Innehåller Sisältää Garantibevis Takuu todistus Service och underhållsföreskrifter Huolto ja käyttöohjeet 1

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bruksanvisning för påbyggnation 2.1 Höj- och sänkventiler Dragutrustning Dragkoppling Dragbom Vändskiva Sidodörrar Gardin Kapell Dragbart kapell + sidodörrar Öppningsbar kapelltak Ståltakbalkar Sesam tak Lyftkapell Flis Kranflak Tippflak Kran Lastväxlare Underhåll 3.1 Kontrollera före första körning Kontrollera efter ca km Kontrollera regelbundet (en gång per vecka) Kontrollera regelbundet (en gång per månad) Axlarna Kran Lastväxlare Tipp El Hydraulik Pneumatik Scheman 4.1 VBG kopplingsschema (VBG 14) polig el-koppl. schema (ISO 12098) N-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 1185) S-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 3731) WABCO EBS koppl. schema (ISO 7636) VBG kopplings schema (VBG 17) Säkerhet vid användning 5.1 Släp- och påhängsvagnar Kranbilar Säkerhet vid underhåll och reparationer Försäljning Service 41 Underhålls schema 42 Garantisedel 43 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Päällisrakenteiden käyttöohje 2.1 Nosto- ja laskuventiilit Vetolaiteet Vetokytkin Vetoaisa Vetolaite Sivuovet Vyökapelli Vyökapelli + sivuovet Auettava katto Teräspalkki katto Sesam katto Nostokapelli Hake Kranflak Kippilava Nosturi Vaihtolavalaite Huolto 3.1 Tarkista ennen käyttöönottoa Tarkista noin 1000 km jälkeen Tarkista säännöllisesti (kerran viikossa) Tarkista säännöllisesti (kerran kuukaudessa) Akselit Nosturi Vaihtolavalaite Kippi Sähkö Hydrauliikka Pneumatiikka Kaaviot 4.1 VBG kytkentäkaavio (VBG 14) nap sähkö kytk. kaavio (ISO 12098) nap sähkö kytk. kaavio (DIN/ISO 1185) nap sähkö kytk. kaavio (DIN/ISO 3731) WABCO EBS kytk. kaavio (ISO 7636) VBG kytkentä kaavio (VBG 17) Käyttöturvallisuus 5.1 Perä- ja puoliperävaunut Nosturiautot Turvallisuus huoltaessa ja korjatessa Ajoneuvoa Myynti Huolto 41 Huolto ohje 42 Takuu todistus 43 2

3 1. Inledning Detta är en allmän användarhandbok för fordon samt fordons påbyggnationer tillverkade av. Vi vill tacka er för att ni valt oss som leverantör av ett specialbygge och hoppas att ni som kund har fått ett fordon med de egenskaper och funktioner för att underlätta och försnabba ert arbete inom transportbranschen. Före ni tar i bruk fordonet, läs noggrant igenom denna användarhandbok som innehåller råd, anvisningar och villkor för garanti samt underhåll. Med den information som ges i denna användarhandbok och andra medföljande dokument kan ni använda det nya fordonet säkert och undvika onödigt slitage och skada. Spara alla intyg ni fått med det nya fordonet och följ anvisningarna. I denna användarhandbok finns det anvisningar för de allmännaste fordon som tillverkas av. Ifall det finns frågor som denna användarhandbok inte kan svara på tag då kontakt med den försäljare ni varit i kontakt med eller direkt till fabriken i Finland. Kontaktuppgifterna för försäljare i slutet av denna användarhandbok. 1. Johdanto Tämä on Tyllis Oy AB:n valmistamien ajoneuvojen ja päällisrakenteiden yleinen käyttöohjekirja. Haluamme kiittää teitä että olette valinneet meidät erikoisrakennelman toimittajaksi ja toivomme ett olette saaneet ajoneuvon niillä ominaisuuksilla ja toiminnoilla jotka nopeuttavat ja helpottavat työnne kuljetusalalla. Ennen ajoneuvon käyttöönotto, lukekaa tarkasti läpi käyttöohjekirjan joka sisältää huolto ohjeita ja takuu ehtoja. Tutustumalla käyttöohjekirjaan ja muihin laitetoimittajien asiakirjoihin voitte käyttää ajoneuvonne turvallisesti ja välttää turha kuluminen. Pitäkää asiakirjat tallessa ja muistakaa noutavanne ohjeita. Tästä käyttöohjekirjasta löytyy ohjeita tavallisimmille ajoneuvoille mitkä Tyllis Oy Ab valmistaa. Jos teillä on kysymyksiä mille ei löydy vastausta tästä käyttöohjekirjasta ottakaa yhteyttä myyjään tai suoraan tehtaalle. Kaikkien myyjien yhteystiedot löytyvät tämän käyttöohjekirjan lopussa. 3

4 2. Bruksanvisning för påbyggnad 2.1 Höj- och sänkventiler På släp- och påhängsvagnarna finns höjoch sänkventiler som standard på vänster sida i aluminium låda. Släpvagnar har två ventiler (Bild A 1,2) och påhängsvagnar en. När ventilhandtaget står rakt ner som exemplet visar på bilderna A och B är vagnen i körlege. Höj- och sänkventilen har fem lägen. Räknat från vänster enligt bilden B: Höj Stop Körlege Stop Sänk För att höja på vagnshöjden vrider man handtaget till höger och motsvarande till vänster för att sänka. Förinställt körlege i mitten Bild B 1. I samma låda hittas också axeltrycksmätare (Bild A 3,4). 2. Päällisrakenteiden käyttöohje 2.1 Nosto ja laskuventtiilit Varsinaisissa perävaunuissa, puoliperävaunuissa, keskiakseli perävaunuissa ja dollyissä löytyy vakio varusteena nosto- ja laskuventtiilit ajoneuvon vasemmalla puolella joko alumiinisessa laatikossa tai aisassa kiinni. Varsinaisissa perävaunuissa on kaksi venttiiliä (Kuva A 1,2) ja puoliperävaunuissa on yksi. Kun kahva on suoraan alaspäin kuten esimerkki kuvat A ja B näyttää, niin vaunu on ajoasennossa. Nosto- ja laskuventtiilissä on viisi eri sijaintia. Sijainnit vasemmalta ovat seuraavat: Nosto Seis Ajoasento Seis Lasku Nostatakseen vaunun korkeutta käännetään kahvaa oikealle ja vastaavasti lasketakseen vaunun tasoa käännetään kahvaa vasemmalle. Säädetty ajokorkeus esimerkki kuvassa B 1. Samasta laatikosta löytyy myös akselin painemittarit (Kuva A 3,4) 4

5 A B 1 5

6 2.2 Dragutrustning Dragkoppling Dragkoppling till bilen finns med manuell manövrering och med servo. På bilden en dragkoppling med servo. OBS! Servo Signalstift Handtag Kopplingsbygel Ta hänsyn till följande punkter vidhantering av dragkoppling. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med att en annan håller på att koppla ur släpet. Säkra dej om att kopplingsbygeln verkligen är låst genom att kontrollera signalstiftet 2.2 Vetolaite Vetokytkin Auton vetokytkintä saa joko käsikäytöllä tai servolla. Kuvassa vetokytkin servolla. Servo Varmistusnasta Kahva Kytkintappi Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessä vetokytkintä. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä vetokytkin laitetta Varmista että kytkintappi on lukittu tarkistamalla varmistusnastaa ennen ajoon lähtemistä. 6

7

8 2.2 Dragutrustning Dragbom Dragbommar finns i flera olika utföranden Fast Bultad (ställbar) Automatdragbom OBS! Ta hänsyn till följande punkter vidhantering av dragkoppling. Kontrollera att kopplingsbygeln och drag öglan har samma storlek förrän man kopplar ihop släp och bil. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med ur och inkoppling av släp. Säkra dig om att kopplingsbygeln verkligen är låst genom att kontrollera signalstiftet. 2.2 Vetolaite Vetoaisa Vetoaisa malleja löytyy useita. Kiinteä Pulttijatkettava Ilmajatkettava Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessä vetokytkintä. Varmista että kytkentätappi ja vetosilmukka ovat yhteensopivia ennen kytkentää. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä vetolaitetta Varmista että kytkintappi on lukittu tarkistamalla varmistusnastaa ennen ajoon lähtemistä. 8

9

10 2.2 Dragutrustning Vändskiva Vändskivan (Bild A 1) svänger fritt vågrätt enligt släpet. Själva vändskivans kopplingslås manövreras manuellt med ett handtag (Bild A 2) och låset för vändskivans rotation fungerar med en pneumatisk klocka (Bild A 3). För att kunna manövrera vändskivans kopplingslås måste låssprinten lyftas upp (Bild B 1). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid hantering av dragkoppling. Kontrollera vändskivans kopplingslås före körning. Öppna rotationslåset vid körning 2.2 Vetolaite Vetopöytä Vetopöytä (Kuva A 1) kääntyy vapaasti vaakasuorassa perävaunun mukaan. Vetopöydän kytkinlukko on manuaalisesti toimiva kahva (Kuva A 2) ja vetopöydän pyörimislukko toimii pneumaattisella kellolla (Kuva A 3). Vetopöydän kytkinlukko käytettäessä on käsin nostettava lukitustappia ylös (Kuva B 1). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessä vetokytkintä. Varmista vetopöydän kytkinlukkoa ennen ajoon lähtemistä. Vapauta vetopöydän pyörimislukko ennen ajoa. 10

11 A B 1 11

12 2.3 Sidodörrar Helöppningsbar sida på släpvagn består av 2 sektioner och 10 dörrar. Helöppningsbar sida på bilpåbyggnad består av 6 dörrar. För att öppna vänster sida börjar man med att öppna den 5:e dörren framifrån räknat (Bild 1). Man öppnar den och fäster den i nästa dörr med hängfäste (Bild 2). När alla dörrar öppnats, säkras dörrpaketet med dörrstoppare som finns på kantlinan (Bild 3). Väggen stängs i mottsatt ordningsföljd. På långa släp finns en mittstolpe som går att skjuta till sidan vid lastning (Bild 4). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av Skåpkapell byggnation. Kör aldrig med dörrarna öppna. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av sidodörrarna. Fäst alltid mittstolpen förrän stängning av sidodörrarna. Kontrollera dörrlåsen med jämna mellanrum. 2.3 Sivuovet Perävaunun sivuovet muodostuu kahdesta ovi moduulista ja niissä on yhteensä 10 ovea. Auton päällisrakennelmassa on 6 ovea. Aukaistakseen koko sivun, on aloitettava viidennestä ovesta edestä laskettu (Kuva 1). Ensimmäinen ovi aukaistaan ja kiinnitetään seuraavaan oveen pidikkeellä, kuten kuvassa 2 näkyy. Kun kaikki ovet on aukaistu kiinnitetään ovipaketti ovitopparilla (Kuva 3). Pitkissä perävaunuissa on liukukeskitolppa joka tukee kattoa (Kuva 4). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä sivuovia. Ei saa ajaa ovet ollessa auki. Kiinnitä keskiliukutolppa ennen sivuovien sulkemista. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä ovia tai pressua. Tarkista ovien lukot säännöllisin väliajoin. 12

13

14 2.4 Gardinkapell Gardinkapell sida på släpvagn består av helöppningsbar presenningsduk (Bild 1) som täcker hela sidan och som stöds upp med dragbara sidostolpar (Bild 2) och löstagbara sidobräder (Bild 3). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av Skåpkapell byggnation. 2.4 Vyökapelli Kapelli päällisrakenne muodostuu kokoauettavasta pressu (Kuva 1) sivusta joka peittää koko toisen sivun ja on tuettu liukutolpilla (Kuva 2) ja irrotettavilla sivulautoilla (Kuva 3). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä vyökapellia. Kör aldrig med sidan öppen. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av gardinkapellet. Fäst alltid mittstolparna och placera de löstagbara bräderna på sina platser förrän stängning av presenningen. Ei saa ajaa sivun ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä ovia tai pressua. Kiinnitä liukutolpat ja irrotettavat sivulaudat ennen pressun sulkemista. 14

15

16 2.5 Dragbart kapell + sidodörrar Dragbart kapell sida på släpvagn består av helöppningsbar presenningsduk (Bild 1) som täcker större delen av sidan och sidodörrar. Sidan stöds också upp med dragbara sidostolpar (Bild 2) och löstagbara sidodörrar (Bild 3). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av dragbar kapell byggnation. Kör aldrig med sidan öppen. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av dragbara kapellet. Stäng först sidodörrarna, fäst sedan mittstolparna och placera de löstagbara bräderna på sina platser förrän stängning av presenningen. Se till att presenningen är väl spänd. 2.5 Liukukapelli + sivulaidat Liukukapelli päällisrakenne muodostuu kokoauettavasta pressu (Kuva 1) sivusta joka peittää suurin osa toisesta sivusta ja on tuettu liukutolpilla (Kuva 2) ja irrotettavilla sivulaitoilla (Kuva 3). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä liukukapellia. Ei saa ajaa sivun ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä ovia tai pressua. Ennen pressun sulkemista sulje ensin sivulaidat, kiinnitä sitten liukutolpat ja irrotettavat sivulaudat. Varmista että liukukapelli on tiukasti kiinnitetty. 16

17 17

18 2.5 Öppningsbart kapelltak Ståltakbalkar Öppningsbart kapelltak med ståltakbalkar består av helöppningsbar presenningsduk (Bild 1) som täcker hela taket och som stöds upp med löstagbara tvärstolpar (Bild 2). För att öppna kapelltaket skall man först öppna låsen i båda sidorna. Sedan skall man vika upp bakre takbalken och sedan kan man börja skjuta taket framåt. De stabiliserande takbalkarna kan tas loss eller svängas till ena sidan. Hela bakporten kan öppnas genom att först öppna dörrarna och sedan öppna bakre takbalkens lås (Bild 3) och vika den till sidan. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av Skåpkapell byggnation. Kör aldrig med öppet tak. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av taket. Fäst alltid tvärstolparna förrän stängning av taket. Kontrollera att främre och/eller bakre tak låsen är stängda. 2.5 Auettava kapellikatto Teräskattolaidat Kapelli päällisrakenne muodostuu kokoauettavasta pressu (Kuva 1) katosta joka peittää koko katon ja on tuettu poikki liukutolpilla (Kuva 2). Kun aukaiset kattoa, aloita aukaisemalla lukot molemmin puolin. Käännä takakattopalkkia ylös ja työnnä katto eteenpäin. Vakauttavat kattopalkit voidaan irrottaa tai kääntää sivulle. Aukaistaessa takaportin avataan ensin ovet ja takapalkin lukot (Kuva 3). Tämän jälkeen voidaan kääntää se sivulle. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä vyökapellia. Ei saa ajaa katon ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä kattoa. Kiinnitä poikkitolpat ennen katon sulkemista. Varmista että etu ja/tai takakattolukot ovat kiinni. 18

19

20 2.6 Öppningsbart kapelltak Sesam tak Första åtgärden förrän man skall öppna ett öppningsbart sesam tak är att koppla loss innerbelysningens el-kabel (Bild 1). Sedan använder man det redskap (dragstång för taket) som hänger på bakdörren för att öppna vippbågen på taket (Bild 2). För att öppna taklåset drar man i vajern (Bild 3). Sedan är det bara att haka dragstången i vippbågen och dra upp taket (Bild 4). Beroende på hur långt man skall ha upp taket måste man komma ihåg att ta bort de löstagbara tvärstolparna som stöder upp taket (Bild 5). Kontrollera när du öppnar taket att vippbågens lås verkligen går i sitt spår (Bild 6). Ifall man har last i vagnen kan man dra upp taket från vänster sida genom att använda dragstången (Bild 7). OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av öppningsbart kapell tak byggnation. Kom ihåg att alltid koppla loss innerbelysningens el-kabel förrän man öppnar taket. Kör aldrig med öppet tak. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med öppning och stängning av taket. Fäst alltid tvärstolparna förrän stängning av taket. Kontrollera att främre och/eller bakre tak låsen är stängda. 2.6 Auettava kapellikatto Sesam katto Tärkein asia aukaistaessa kapellikattoa on että irrotetaan sisävalaistuksen sähköjohtoa (Kuva 1). Sen jälkeen käytettään vetotanko työkalua nostaakseen vetovaunua (Kuva 2). Kattolukkoa aukaistaan vaijeria vetämällä (Kuva 3). Sitten vedetään vetotangoilla kattoa auki (Kuva 4). Riippuen siitä miten kauas auki katto aukaistaan, irrotetaan kattotuki poikkitolpat tarpeen mukaan (Kuva 5). Tarkista kun aukaiset kattoa täysin että kattolukon tappi menee oikeaan kohtaan. (Kuva 6). Jos vaunussa on kuormaa onnistuu katon aukaiseminen myös ulkopuolelta. Silloin vedetään vetotangolla kattoa auki ulkopuolisesta lenksusta (Kuva 7). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä auettavaa kapellikattoa. Muista irrottaa sisävalaistuksen sähkökaapelia ennen katon aukaisemista. Ei saa ajaa sivun ollessa auki. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä kattoa. Kiinnitä poikkitolpat ennen katon sulkemista. Varmista että etu ja/tai taka kattolukot ovat kiinni. 20

21

22 2.7 Lyftkapell Lyftkapell består av höjbar tak konstruktion med alternativt höjning av sidoväggarna. Lyftkapellets olika funktioner styrs pneumatiskt via ventiler i en liten låda på kapellets framstam. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av lyftkapell byggnation. Kör aldrig med upphöjt kapell. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med höjning eller sänkning av kapellet. Se till att ingen står under när man sänker eller höjer kapellet. Fäst sidoväggs presenningar noggrant. 2.7 Nostokapelli Kapelli päällisrakenne muodostuu kohotettavasta kattorakenteesta vaihtoehto Nostokapellin eri toiminnot ohjataan pneumaattisesti venttiileistä jotka sijaitsevat pienessä laatikossa kapellin etuseinässä. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä nostokapellia. Ei saa ajaa nostokapellin ollessa ylhäällä. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa nostaessa tai laskiessa nostokapellia. Varmista ettei kukaan ole nostokapellin alla sitä laskiessa tai nostaessa. Kiinnitä huolellisesti sivupressut. 22

23 23

24 2.8 Flis Flisbyggnation består av öppningsbar sidovägg och höjbar tak konstruktion, alternativt också tipp funktion. Flisbyggnationens funktioner styrs oftast pneumatiskt och via radio. Detta ger chauffören betydlig fördel att övervaka lossning av last. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av flis byggnation. Kör aldrig med upphöjt tak eller öppen sidovägg. Se till att ingen kan köra fordonet i samband med manövrering av flis byggnation. Se till att ingen står under när man stänger eller öppnar sidoväggen. (Farozon = 10 meter) Se till att ingen kan komma bakom fordonet vid tippning. 2.8 Hake Hake päällisrakenne muodostuu kohotettavasta katosta ja auettavasta sivusta. Hake päällisrakennelman toiminnot ohjataan pneumaattisesti ja yleensä radioohjauksen välityksellä, mikä antaa kuljettajalle huomattavasti paremmat puitteet valvoa kuorman purkua. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä hake päällisrakennelmaa. Ei saa ajaa katon ollessa ylhäällä. Varmista ettei kukaan voi ajaa ajoneuvoa käsitellessä hake päällisrakennelmaa. Varmista ettei kukaan ole sivuoven alla sitä laskiessa tai nostaessa. (Vaaraalue = 10 metriä) Varmista ettei kukaan ole ajoneuvon takana kipatessa. 24

25 25

26 2.9 Kranflak Kranflak består i allmänhet av ett öppet flak som kan ha sidoväggar. Flaket kan ha båtstöttor, utskjutbar bakbalk, höjbar framvägg, breddbara kinnegrip stolpar och sidoväggar. Manövrering av extra funktioner kan ske både manuellt via ventilspakar eller via radiostyrning beroende på kranens funktionsmöjligheter och kundens behov. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av flis byggnation. 2.9 Nosturilava Nosturilava muodostuu avoimesta lavasta jossa voi olla sivuovet. Lavassa voi olla venetuet, ulosajettava takapalkki, korotettava etulaita ja levitettävät sivutolpat. Ylimääräisten toimintojen ohjaus voidaan valita joko käsisäätöiseksi tai radioohjatuiksi riippuen nosturin valmiudesta ja asiakkaan tarpeesta. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä nosturilava päällisrakennelmaa. Se till att alla sidolämmar och bakdörrar är stängda under körning. Kontrollera att lasten är ordentligt surrat. Kontrollera att båtstöttornas ventiler är stängda före körning. Använd bredmarkeringsskyltar ifall lasten överskrider flakets kanter. Varmista että kaikki sivuovet ja takaovet ovat suljettu ennen ajoa. Varmista että kuorma on hyvin sidottu. Tarkista että venetukien venttiilit ovet suljettu ennen ajoa. Käytä tunnuskilpiä jos kuorma ylittää lavan reunoja. 26

27 27

28 2.10 Tippflak Tippflak består i allmänhet av ett öppet flak med tipp alternativt till sidan eller bakåttipp. Stabiliserande cylindrar bidrar till fordonets sidostabilitet vid tippning, men cylinderns huvudsakliga uppgift är dock alltid att tippa lasten. Stabiliteten är i hög grad beroende av flak, tippaxlar, hjälpram, chassiram, däck och fjädrar. Tillse därför att dessa är i bästa kondition. OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av tippflak. All tippning skall ske på fast och plant underlag Tillse också att övriga omständigheter är bästa möjliga; att boggieaxeln är nere, att framhjulen är riktade framåt, att däcken har rätt lufttryck Ta också hänsyn till sidovind och ojämnt ras av last! Se till att ingen kan komma bakom fordonet vid tippning. (Farozon = 10 meter) 2.10 Kippilava Kippilava muodostuu avoimesta lavasta vaihtoehtoisesti sivu- tai takakipillä. Stabilisoiva sylinteri kohentaa ajoneuvon vakavuus, mutta päätehtävä on kuitenkin kippi. Kippilavan vakavuus muodostuu monesta asiasta kuten lava, kippiakselit, apurunko, runko, renkaat ja jousitus. Tarkista siis näitten komponenttien kuntoa. Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä kippilavaa. Kuorman kippaaminen on suoritettava tasaisella ja kovalla alustalla. Huomioi että seuraavat olosuhteet ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa; teli on laskettu alas, etupyörät osoittavat suoraan eteen ja rengaspaine on oikea. Ota myös tuuliolosuhteet ja kuorman epätasainen luhistuma huomioon. Varmista ettei kukaan ole ajoneuvon takana kipatessa. (Vaaraalue 10 metriä) 28

29 29

30 2.11 Kran Användarinstruktioner för kran enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av kran. Varna omgivningen vid användning av kran och sätt ut varningsskyltar vid behov Lastväxlare Användarinstruktioner för lastväxlare enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) OBS! Ta hänsyn till följande punkter vid användning av lastväxlare. Varna omgivningen vid användning av lastväxlare. Se till att ingen kan komma emellan lastväxlare och växelflak under arbete Nosturi Käyttöohjeet nosturi valmistajan mukaan (mukaan liitetty käsikirja). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä nosturia. Varoita ympäristöä tehdessäsi töitä nosturilla ja sijoita varoituskylttejä tarpeen mukaan Vaihtolavalaite Käyttöohjeet vaihtolavalaiteen valmistajan mukaan (mukaan liitetty käsikirja). Huom! Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessä vaihtolavalaitetta. Varoita ympäristöä tehdessäsi töitä vaihtolavalaitteella ja sijoita varoituskylttejä tarpeen mukaan. Varmista ettei kukaan pääse vaihtolavalaitteen ja vaihtolavan väliin 30

31 31

32 3. Underhåll 3.1 Kontrollera före första körning 3. Huolto 3.1 Tarkista ennen käyttöönottoa Att fordonet är utrustat som överenskommet Däcktrycket Belysningen Bromsanpassa släp till bil. Denna åtgärd måste utföras för att garantin skall gälla Tvätta fordonet med lågt vattentryck under de första veckorna Ajoneuvo on varustettu kuten sovittu Rengaspaine Valot Säädä perävaunun jarrut sopimaan auton jarrujen kanssa. Tämä toimenpide on tehtävä jotta takuu olisi voimassa Ajoneuvo tulee pestä hellävaraisesti alussa. 3.2 Kontrollera efter ca km 3.2 Tarkista n km ajon jälkeen Dra åt muttrar och bultar vid svängkrans, bultbom, dragbomsfästen och hjulmuttrar (enligt axelleverantörens anvisningar). Kiristä puomin, puomikiinnikkeiden, kuulakehän ja renkaiden* mutterit ja pultit. (* akselivalmistajan ohjeiden mukaan) 3.3 Kontrollera regelbundet (en gång per vecka) 3.3 Tarkista säännöllisesti (kerran viikossa) El o Belysningens glas och brännare. o Bomkabelns kontakter. Sähkö o Valojen lasit ja polttimot o Vetoaisan johtojen kytkentä pistokkeet. 32

33 3.4 Kontollera regelbundet (en gång per månad) 3.4 Tarkista säännöllisesti (kerran kuukaudessa) Smörjning o Smörj alla nippor vid behov. o Nippor finns vid svängbordet och vid presennings lås. o Smörj även verktygslådornas lås samt lyft kapellets hörnstolpar. Chassi o Svetsfogar och bultinfästen o Fästen för gummibussningar o Fastsättning för luftbälgar, stötdämpare och styrfjädrar. o Fastsättning av verktygslådor och stänkskärmar El o Kontrollera regelbundet elcentralerna för fukt och att alla brännare är hela. Voitelu o Voitele kaikki nipat tarvittaessa. o Nipat löytyvät kuulakehästä ja pressujen kiinnitysmekanismista. o Voitele myös työkalulaatikoiden lukot ja nostokapellin nurkkatolpat. Alusta o Hitsaussaumat ja kiinnikkeet o Kumipusslien kiinnikkeet o Ilmapalkkien, iskunvaimentimien ja ohjausjousien kiinnikkeet. o Työkalulaatikoiden ja roiskeläppien kiinnitykset Sähkö o Tarkista säännöllisesti ettei kytkentärasioissa ole kosteutta ja että polttimot ovat ehjät. 3.5 Axlarna 3.5 Akselit Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) 3.6 Kran 3.6 Nosturi Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) 3.7 Lastväxlare 3.7 Vaihtolavalaite Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) 33

34 3.8 Tipp 3.9 El Enligt leverantörens anvisningar (i medföljande handbok) Kontrollera alla säkringar och belysning med jämna mellanrum. Byt ut brännare som inte lyser och var mån om att få belysnings glaset rätt applicerad vid byte för att undvika intrång av fukt och smuts. Kontrollera regelbundet kopplingsdosornas skick så att de är intakta och inte läcker in fukt och smuts. Iakttag bomkabelns skick vid varje i- och urkoppling Hydraulik Kontrollera att ingenting läcker eller håller på att gå sönder genom visuell kontroll av alla kopplingar och slangar. Kontrollera olje nivån i oljetanken och byt filter + olja enligt anvisningar Pneumatik Kontrollera att ingenting läcker eller håller på att gå sönder genom visuell kontroll av alla kopplingar och slangar. 3.8 Kippi 3.9 Sähkö Valmistajan ohjeiden mukaan (ohjeet mukana tulevassa ohjekirjassa) Tarkista kaikki sulakkeet ja polttimot tasaisin väliajoin. Vaihda rikkinäiset polttimot ja ole huolellinen kiinnittäessä lampun lasia välttääkseen kosteuden pääsemistä lampun sisälle. Tarkista tasaisin väliajoin kytkentärasioiden kuntoa ja ota huomioon ettei rasioiden sisälle pääse kosteutta. Tarkista aisan kytkentäkaapelit joka kytkentä kerran yhteydessä Hydrauliikka Tarkista ettei mitkään liitokset tai letkut vuotavat tai ettei minkään letkun pinta ole haljennut. Tarkista öljyn määrää öljytankissa ja vaihda suodatin ja öljy ohjeiden mukaisesti Pneumatiikka Tarkista ettei mitkään liitokset tai letkut vuotavat tai ettei minkään letkun pinta ole haljennut. 34

35 4. Scheman 4.1 VBG kopplings schema (VBG 14) 1. Jord 2. Vänster blinkers 3. Höger blinkers 4. Bromsljus 5. Vänster bakljus + sidoljus 6. Höger bakljus + sidoljus 7. a) Backljus b) Dimbakljus 8. a) b) polig el-koppl. schema (ISO 12098) 1. Vänster blinkers 2. Höger blinkers 3. Dimljus 4. Jord 5. Vänster positionsljus 6. Höger positionsljus 7. Bromsljus 8. Extra backningsljus Boggie lyft 13. Jord Kaaviot 4.1 VBG kytkentä kaavio (VBG 14) 1. Runko (maadoitus) 2. Vasen suuntavalo 3. Oikea suuntavalo 4. Jarruvalo 5. Vasen takavalo + sivuvalo 6. Oikea takavalo + sivuvalo 7. a) Peruutusvalo b) Sumutakavalo 8. a) b) Nap sähkö-kytk. Kaavio (ISO 12098) 1. Vasen suuntavalo 2. Oikea suuntavalo 3. Sumuvalo 4. Runko (maadoitus) 5. Vasen takavalo 6. Oikea takavalo 7. Jarruvalo 8. Peruutusvalo Teli 13. Runko (maadoitus)

36 4.3 7N-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 1185) 1. Jord 2. Vänster positionsljus 3. Vänster blinkers 4. Bromsljus 5. Höger blinkers 6. Höger positionsljus N-nap sähkö-kytk. Kaavio (DIN/ISO 1185) 1. Runko (maadoitus) 2. Vasen takavalo 3. Vasen suuntavalo 4. Jarruvalo 5. Oikea suuntavalo 6. Oikea takavalo S-polig el-koppl. schema (DIN/ISO 3731) 1. Jord Extra backningsljus Boggie lyft 7. Dimljus 4.4 7S-nap sähkö-kytk. Kaavio (DIN/ISO 3731) 1. Runko (maadoitus) Peruutusvalo Teli 7. Sumuvalo 4.5 WABCO EBS koppl. schema (ISO 7636) Nummer för stöpsel Wabco-färg Nummer för EBS-styrenhet 1 röd 7 2 svart 6 3 gul 4 4 brun 5 5 vit 3 6 vit/grön 2 7 vit/brun WABCO EBS kytk. Kaavio (ISO 7636) Pistorasia/pistoke numero Wabco-väri EBSohjainyksikön liitin, numero 1 punainen 7 2 musta 6 3 keltainen 4 4 ruskea 5 5 valkoinen 3 6 valkoinen/ vihreä 7 valkoinen/ ruskea

37 4.6 VBG kopplings schema (VBG 17) 1. Jord 2. Vänster blinkers 3. Höger blinkers 4. Bromsljus 5. Vänster bakljus 6. a) Höger bakljus + sidoljus b) 7. a) Backljus b) Dimbakljus a) b) 10. a) b) 11. a) b) 12. Laddström 4.6 VBG kytkentä kaavio (VBG 17) 1. Runko (maadoitus) 2. Vasen suuntavalo 3. Oikea suuntavalo 4. Jarruvalo 5. Vasen takavalo 6. a) Oikea takavalo + tunnusmerkkivalo b) 7. a) Peruutusvalo b) Sumutakavalo a) b) 10. a) b) 11. a) b) 12. Latausvirta 37

38 5. Säkerhet vid användning 5.1 Släp och påhängsvagnar Vid i koppling av släp- och påhängsvagn o Koppla alltid dragbommen/kingpin först, sedan luft-, el- och ABS/EBSkopplingarna. o Kom ihåg att höja stödbenen när kingpin kopplats i. Vid ur koppling av släp- och påhängsvagn o Kom ihåg att först sänka stödbenen före lossning av kingpin o Koppla alltid ur el-, ABS/EBS-, samt luftkopplingarna sedan först dragbommen/kingpin. Använd alltid dörrstoppare när sideller bakdörrar öppnas. Kör aldrig med dörrar öppna. Se till att ingen är i farozonen vid lossning eller lastning och sätt ut varningsskyltar vid behov. Varning för fallande is och snö från taket under vinterhalvåret. Observera säkerhetsavståndet till ekipaget. 5. Käyttöturvallisuus 5.1 Perä- ja puoliperävunut Kytkettäessä perä- tai puoliperävaunua o Kytke ensin vetoaisa / kingpin ennen kuin kytket ilma-, sähköja ABS/EBS johdot. o Nosta tukijalat kun olet kytkenyt puoliperävaunua. Irrotettaessa perä- tai puoliperävaunua. o Laske tukijalat ennen kuin irrotat puoliperävaunua. o Irrota ensin sähkö-, ABS/EBS-, ja ilmajohdot ennen kuin irrotat aisan/kingpin. Käytä aina ovitopparia aukoessa sivu- tai takaovia. Ei saa ajaa ovet auki. Varmista ettei kukaan ole vaarassa lastatessa tai purkaessa kuormaa ja aseta tarvittaessa varoituskylttejä. Varoitus katolta tippuvasta lumesta ja jäästä talviaikana. Huomio turvaetäisyys ajoneuvoon. 38

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta 1 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Sökordregister Hakemisto B Bakaxel, sidan 10 Taka-akseli, sivu 11 Bogsering,

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

2.4 GHz. 01.30992 vol.1

2.4 GHz. 01.30992 vol.1 2.4 GHz 01.30992 vol.1 RAGE VE Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Rage VE auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Polkupyörän käyttöhjeet Cykelns bruksanvisning

Polkupyörän käyttöhjeet Cykelns bruksanvisning - luonnollinen valinta naturligt val - Polkupyörän käyttöhjeet Cykelns bruksanvisning w w w. t a h t i p y o r a. f i Onneksi olkoon, uuden TÄHTIPYÖRÄN omistaja! TÄHTIPYÖRÄT valmistetaan suomalaisessa

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska

Lisätiedot

Lillevilla 151. 1950 mm x 1990 mm. = 5,2 m 2. Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Bespara denna. Tarkastanut Kontrollerad av: Takuunumero Garantinummer:

Lillevilla 151. 1950 mm x 1990 mm. = 5,2 m 2. Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Bespara denna. Tarkastanut Kontrollerad av: Takuunumero Garantinummer: Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Bespara denna. Takuunumero Garantinummer: Tarkastanut Kontrollerad av: Lillevilla 151 1950 mm x 1990 mm SF S 19 = 5,2 m 2 n./ca. 221cm 1200 x 1720 1 Hyvä rakentaja SF Kiitämme,

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Lillevilla PUUCEE / TOILET 3 1400 x 1400 / 34 mm

Lillevilla PUUCEE / TOILET 3 1400 x 1400 / 34 mm Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Spara denna. Vigtigt! Gem denne. Takuunumero Garantinummer: Tarkastanut Kontrollerad av Kontrolleret af: Lillevilla PUUCEE / TOILET 3 1400 x 1400 / 34 mm SF S 34 =n. 3,6

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA

NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA UNTURI FORTE MULTI STEM NUVINCI Onnittelemme sinua uuden sähköavusteisen polkupyörän hankintasi johdosta. Ole hyvä ja lue sekä tutustu huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA

POLKUPYÖRÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sport is future POLKUPYÖRÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA CYKELÄGARENS HANDBOK ONNITTELUT UUDEN PÖYRÄN JOHDOSTA! Uuden polkupyörän kunnon ylläpito on tärkeää, jotta voisit nauttia polkupyörästäsi mahdollisimman

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Muuli-perävaunut / släpvagnar... s. 4. Muuli PRO -perävaunut / släpvagnar... s. 8. Juncar-kuomut / kåpor...s. 12 Victorius-kuomut /

Muuli-perävaunut / släpvagnar... s. 4. Muuli PRO -perävaunut / släpvagnar... s. 8. Juncar-kuomut / kåpor...s. 12 Victorius-kuomut / 2015 Muuli-perävaunut / släpvagnar................ s. 4 tekniset tiedot/ tekniska uppgifter............. s. 7 Muuli PRO -perävaunut / släpvagnar................ s. 8 tekniset tiedot/ tekniska uppgifter............s.

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Onnittelut uuden säiliöpakastimen valinnasta. SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, sekä tutustu samalla

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot