Kirkkoneuvosto 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 3/ Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, tiistai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Aspila Pentti poistui :n 54 aikana klo Ali-Mattila Liisa varajäsen Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Litja Tuovi varajäsen Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Poissaolevat jäsenet Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel Korpela Raija Yli-Rosti Mikko Muut läsnäolevat Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston pj Jokela Hanna, kirkkovaltuuston vpj poistui :n 54 aikana klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pekka Nieminen ja Rauno Pulkkinen Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Tapio Yliluoma Pöytäkirjan tarkistajat Pekka Nieminen Rauno Pulkkinen

2 Kirkkoneuvosto 3/ KN 41 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi Pekka Nieminen piti alkuhartauden. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virrestä 571 säkeet 3 ja 4. Sovittiin yksimielisesti, että Rauno Pulkkinen pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KN 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 43 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Pekka Nieminen ja Rauno Pulkkinen. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Nieminen ja Rauno Pulkkinen. KN 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3 Kirkkoneuvosto 3/ KN 45 SEURAKUNNAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan KJ 15:5-6 :ssä tarkoitetun toimintakertomuksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän lisäksi seurakunnassa voidaan laatia toimintaa koskeva laajempi vuosikertomus, jota voidaan jakaa seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille informaationa vuoden 2013 toiminnasta. Vuosikertomuksen pohjana ovat seurakuntatyön eri johtokuntien laatimat kunkin työalan omat toiminta- ja vuosikertomukset. Vuosikertomus on tiivistelmä näistä johtokuntien laatimista kertomuksista. Tiivistelmän on laatinut seurakunnan tiedotussihteeri yhteistyössä työntekijöiden kanssa, liite. Kirkkoneuvosto käsittelee Vihdin seurakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2013 ja päättää antaa sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto antoi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen vuosikertomuksen. KN 46 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA Vihdin seurakunnassa on suoritettu tilintarkastus tilikaudelta Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on laatinut tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuspöytäkirjan, liitteet. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen käsiteltäväksi vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto 3/ KN 47 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN VIHDIN VANHAINKOTISÄÄTIÖN HALLI- TUKSEEN KAUDELLE Kirkkoneuvosto Vihdin Vanhainkotisäätiön vahvistettujen sääntöjen mukaan Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käyttämisestä määrää sen hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) Vihdin seurakunnan jäsentä. Hallitukseen valitsee Vihdin seurakunta kolme jäsentä, Vihdin kunta kolme jäsentä sekä säätiön hallituksen kolmeksi vuodeksi nimeämät kolme yleishyödyllistä rekisteröityä yhdistystä kukin yhden jäsenen (säätiön säännöt 5,1 ). Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja seurakunnan edustajista ovat erovuorossa Iiris Anttonen ja varajäsen Seija Leimuvaara. Vihdin Vanhainkotisäätiö on pyytänyt valitsemaan edustajat erovuoroisten tilalle kaudeksi , liite. Kirkkoneuvosto päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Vihdin Vanhainkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti nimetä jäseneksi Iiris Anttosen ja varajäseneksi Seija Leimuvaaran. KIRKKONEUVOSTO Vihdin seurakunnan edustajista erovuorossa Vihdin Vanhainkotisäätiön hallituksessa ovatkin kirkkoneuvoston pykälästä 37 poiketen Jorma Luhtasela ja Eero Löfgren, liite. Talousjohtaja esittää, että 1) kirkkoneuvosto kumoaa tekemänsä päätöksen jäsenen ja varajäsenen valitsemisesta Vihdin vanhainkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi , 2) kirkkoneuvosto hyväksyy Vihdin vanhainkotisäätiön hallituksen jäseneksi Jorma Luhtaselan ja varajäseneksi Eero Löfgrenin toimikaudeksi Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 3/ KN 48 EDUSTAJIEN VALINTA LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLILLE Lähetysjohtokunta on kokouksessaan tehnyt ehdotuksen edustajista eri lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Edustajille seurakunta maksaa matkat edullisimman vaihtoehdon mukaan, sekä majoitus- ja ateriakustannukset kuitteja vastaan. SPS Suomen Pipliaseura Kokkola Ei edustajaa SLS Suomen Lähetysseura Vaasa Edustajat: Pentti Aspila ja Tuula Kankkunen. Mahdollinen kirkkoneuvoston tai valtuuston edustaja kolmantena. SANSA Medialähetys Sanansaattajat Oulu Edustajat: Esa ja Elina Välimäki ELK Evankelinen Lähetysyhdistys Kylväjä Kerava Edustaja: Mirja Ahlqvist SLEY Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Lahti Edustaja: Mika Kriikku SEKL Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Jyväskylä Edustajat: Esa ja Liisa Hyvärinen Kirkkoneuvosto nimeää eri lähetysjärjestöjen kesäpäivien edustajat etupäässä lähetysjohtokunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Edustajat ovat samalla vuosikokousedustajia. Suomen Lähetysseuran pidettävään lähetysjuhlaan valittiin edustajaksi lisäksi Tuovi Litja.

6 Kirkkoneuvosto 3/ KN 49 HENKILÖSTÖN VUOSILOMAT Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen :ssä ovat määräykset vuosiloman määräytymisestä, pituudesta, antamisesta, siirtämisestä, säästö-lomarahavapaasta sekä lomapalkkaa ja lomakorvausta koskevista asioista. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana pääsääntöisesti siten, että lomavuoden lomakauteen ( ) sijoitetaan vähintään 65 % lomanmääräytymisvuoden aikana ansaitusta loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen. Työtehtävien kausiluonteisuuden tai muun vastaavan perustellun syyn vuoksi em. säännöstä voidaan poiketa (96 ). Vuosilomasta on pidettävä vuosilomana vähintään 15 vuosilomapäivää. Sen ylittävästä vuosilomapäivien määrästä viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus säästää enintään 10 vuosilomapäivää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Tämän lisäksi viranhaltija/työntekijä voi säästää enintään 5 vuosilomapäivää, mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan kesken. Säästetyt vuosilomapäivät on annettava säästövapaana viimeistään viidentenä keräämistä seuraavana kalenterivuonna viranhaltijan /työntekijän ja työnantajan sopimana aikana (97 ). Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia lomarahan tai sen osan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee sopia kyseisen lomarahan maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Lomarahavapaan pituus riippuu siitä kuinka monelta kuukaudelta työntekijä on ansainnut vuosilomaa ja siitä mikä on henkilön vuosilomapäivien enimmäismäärä. Esimerkiksi henkilölle, jolle on kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta, on oikeus vaihtaa lomarahoja vapaaksi enintään 15 päivää jos täysiä lomanmääräytymiskuukausia on ollut 12 (108 ). Henkilöstö on ilmoittanut vuosilomatoivomuksensa ja lomajärjestyksestä on laadittu kooste, liite. Talousjohtaja on esitellyt lomarahavapaa mahdollisuuden työntekijäkokouksessa Lomarahavapaa-anomuksia ei ole esitetty.

7 Kirkkoneuvosto 3/ KN 49 Papiston osalta vuosilomat myöntää kirkkoherra (KJ 6:12) ja kirkkoherran vuosiloman tuomiokapituli, mutta lomien ajankohdat on merkitty myös koko henkilöstön lomalistaan. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomat 2014 pidettäväksi liitteen mukaisesti. Papiston osalta kirkkoneuvosto merkitsee vuosilomat tiedokseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 3/ KN 50 LÄHETYSJUHLIEN 2016 PÄÄSIHTEERIN JA TAPAHTUMAKOORDINAATTORIN TYÖJAKO Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Suomen Lähetysseuran vuoden 2016 lähetysjuhlien pääsihteeriksi Mirca Kukkasniemen ja tapahtumakoordinaattoriksi Maria Hanhikorven. Kirkkoneuvoston päätös tarkoitti käytännössä sitä, että pääsihteerin tehtävät jaetaan kahdelle eri henkilölle. Tehtäväjako olisi hyvä saada päätettyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta valmistelutöihin voidaan ryhtyä tarpeeksi ajoissa esim. tilavarausten suhteen. Tehtävänjako- vastuualue-ehdotus Maria Hanhikorpi, tapahtumakoordinaattori järjestelytoimikunta, sihteeri kansliatoimikunta rakennustoimikunta liikenne- ja turvallisuustoimikunta ravintolatoimikunta sielunhoitotyöryhmä majoitusvastaava ensiapuvastaava talkootoimikunta Mirca Kukkasniemi, pääsihteeri johtoryhmä, sihteeri ohjelmatoimikunta, sihteeri nuorten ohjelmatoimikunta rippikoulurallin työryhmä tyttöjen ja poikien ohjelmatoimikunta viestintätyöryhmä musiikkityöryhmä johtoryhmän jäsen järjestelytoimikunnan jäsen

9 Kirkkoneuvosto 3/ KN 50 Riskienhallinnan ja käytännön asioiden sujumisen vuoksi sekä pääsihteeri että tapahtumakoordinaattori jakavat omien vastuualueidensa keskeiset asiat toisilleen. Kirkkoneuvosto määrittelee tapahtumakoordinaattorin ja pääsihteerin tehtävänjaon. Pääsihteerin ja tapahtumakoordinaattorin tehtävät hoidetaan oman viran ohella kevään, kesän ja alkusyksyn 2014 aikana. Juhlien valmistelutöistä maksetaan kirkon palkkausjärjestelmän mukaista erityistä perustetta lukien 50 euroa kuukaudessa sekä pääsihteerille että tapahtumakoordinaattorille. Palkkaus- työaika- ja sijaisuusasiat käsitellään tarkemmin syksyllä Esitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin: 1) Tapahtumakoordinaattori on myös johtoryhmän jäsen. 2) Erityisen perusteen maksaminen alkaa lukien. 3) Pääsihteeri toimii Lähetysseuraan päin yhdyshenkilönä. 4) Kokonaisvastuu Lähetysjuhlien järjestämisestä on pääsihteerillä. KN 51 NUMMELAN ELÄKKEENSAAJAT RY /AVUSTUSANOMUS Nummelan Eläkkeensaajat ry on anonut 330 euron matka-avustusta Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL Uudenmaan piirin järjestämään perinteiseen kirkkopäivään Espoon Tuomiokirkossa, liite. Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta myöntää Nummelan eläkkeensaajille matka-avustuksen 200 euroa kirkkoneuvoston käyttövaroista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 3/ KN 52 NUMMELAN SEURAKUNTAKESKUKSEN KATON KORJAUS Nummelan seurakuntakeskuksen kirkkosalin peltikatto on ruostunut puhki. Katto on korjattava ja kostuneet kattorakenteen kuivattava. Katto on mahdollista korjata väliaikaisesti paikkauksilla ja siirtää katon korjaus vuoden 2015 talousarviomenoksi. Tällöin on kuitenkin vaarana, että katto vuotaisi paikkauskohtien vierestä ja silloin jouduttaisiin suorittamaan katon kuivaustyö uuden kerran. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tulee peltikaton uusinta keväällä / kesällä Seurakunnan erityisammattimies on selvittänyt katon korjausurakoitsijoita ja saanut alustavan kustannusarvion korjaustöistä. Korjaustöiden kustannukset ovat kuivatuksen ja peltikaton uusinnan osalta n euroa. Mikäli kattorakenteita joudutaan uusimaan, nousee kustannusarvio jonkin verran (5 000 euroa?). Talousjohtajalla on oikeus tehdä määrärahasiirtoja käyttötalousosan sisällä. Tulosennusteen mukaan vuoden 2014 käyttötalousosan menot alittuvat n euroa. Näin talousarvion käyttötalousosan kokonaismäärärahat riittävät katon korjaukseen. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy Nummelan seurakuntakeskuksen kirkkosalin peltikaton korjaustyön keväällä / kesällä Korjaustyön hankintapäätöksen tekee talousjohtaja toimivaltansa rajoissa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 3/ KN 53 ERKKILÄ OMAKOTITALON PURKAMINEN Vihdin seurakunta / hautainhoitorahasto omistaa Nummelan seurakuntakeskuksen pihapiiriin rajoittuvan Erkkilä nimisen kiinteistön. Kiinteistö on hankittu Vihdin seurakunnan hautainhoitorahaston varoilla v Tilan kiinteistötunnus on ja pinta-ala m 2. Kiinteistön osoite on Sentraalinpolku 2, Nummela. Kiinteistöllä sijaitsee Erkkilä niminen purkukuntoinen 1953 rakennettu puurakenteinen omakotitalo. Kiinteistössä on tapahtunut vesivahinko vuonna Tarkastusraportti vesivahingosta on liitteenä. Talon kunnostaminen asumis- ym. käyttöön ei ole taloudellisesti järkevää. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä, joiden kunnostamiseen menee varoja. Talouden näkökulmasta seurakunnan ei kannata laittaa varoja sellaiseen kohteeseen, joka ei palvele toimintaa ja jonka mahdollinen vuokratuotto jäisi hyvin pieneksi. Talousjohtaja on keskustellut talon käytöstä seurakunnan nuorisotyönohjaaja Eila Musikan kanssa. Eila Musikka toimii partion yhdyshenkilönä ja partiolla on tarvetta uusiin toimitiloihin jäsenmäärän kasvaessa. Rakennuksen kuntoa on tarkastanut partion käyttötarpeita silmällä pitäen Jorma Kirveskallio. Tarkastustuloksen perusteella partio ei ole valmis kunnostamaan taloa omalla kustannuksella. Vesi- pakkasvaurioiden jälkeen on riskinä, että kunnostustyöt olisivat suunniteltua laajempia. Lisäksi talossa on terveysriskinä mahdollinen homevaurio. Nummelan seurakuntakeskuksen piha- ja paikoitusalue olisi järjestettävä toimivammaksi. Seurakuntakeskuksen paikoitusalue on liian pieni. Erkkilän maa-alue voisi osittain palvella lisäpaikoitusalueena. Seurakunnan erityisammattimies on selvittänyt rakennuksen purkukustannuksia. Purkukustannukset ovat n euroa. Purkukustannukset maksetaan hautainhoitorahaston varoista. Talousjohtaja esittää, että 1) kirkkoneuvosto hyväksyy Erkkilä-nimisen rakennuksen purkamisen, 2) Vihdin seurakunta hakee rakennuksen purkuluvan Vihdin kunnalta, 3) hankintapäätöksen purku-urakoitsijan valinnasta tekee talousjohtaja, 4) Erkkilän maa-alueen käytöstä päätetään myöhemmin seurakuntakeskuksen piha-alueiden ehostamis- uudelleenjärjestelysuunnitelmien yhteydessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 3/ KN 54 KIINTEISTÖSTRATEGIA Vihdin seurakunnan kiinteistöstrategiassa, liite käsitellään kiinteistötoimen kokonaisuutta. Strategian osa-alueina ovat 1) maa-alueet, 2) rakennukset ja 3) kiinteistöjen hoito ja hallinto. Kiinteistöstrategiaa valmistellaan osissa. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään maa-alueet. Kiinteistöstrategiassa selvitetään seurakunnan kiinteistöjen nykytilanne ja päätetään tulevaisuuden linjauksista. Maa-alueiden kohdalla selvitetään mitä seurakunta omistaa ja missä sekä tehdään strateginen päätös siitä, mitkä maa-alueet ovat sellaisia, joista seurakunta voi tarvittaessa luopua ja mitkä maa-alueet ovat seurakunnan toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömiä pitää omassa omistuksessa. Kiinteistöstrategian valmistelusta on vastannut talousjohtaja. Käytännön selvittely- ja kokoamistyössä on ollut mukana taloustoimiston toimistosihteeri ja kirjanpidon arvonmääritysten osalta taloussihteeri. Asiantuntijana on ollut talousjohtajan kutsumana SKV:n myyntipäällikkö, LKV Kari Pitkänen. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy kiinteistöstrategian ensimmäisestä osasta (maa-alueet) lähetekeskustelun. Valmistelua jatketaan lähetekeskustelun ohjeistuksien mukaan. Kirkkoneuvo keskusteli kiinteistöstrategian ensimmäisestä osasta (maaalueet). Kirkkoneuvosto oli pääsääntöisesti esityksen strategisten linjausten kannalla. Pohdittiin mm. puistoalueiden hoitamista, jotta metsäpuistot säilyisivät kulkukelpoisina. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

13 Kirkkoneuvosto 3/ KN 55 ILMOITUSASIAT 1. Talousraportti tammi-maaliskuu 2014, liite 2. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään Vihtijärvellä klo Vaalilautakunnan kokous pidetään Vihtijärvellä klo Rantasaunan rakentamisen tilanneraportti (Talousjohtaja kertoi hankintamenettelyn kulusta.) Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuiksi. Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuiksi. KN 56 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi pykälän 56 mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello

14 Kirkkoneuvosto 3/ Vihdin seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto määrä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 41 46, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 47 48, Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. oikeudenkäymiskaari 1:1 Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: kohta 3 49 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

15 Kirkkoneuvosto 3/ musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: : 47 48, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Pöytäkirjan pykälä 52 Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

16 Kirkkoneuvosto 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Postiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo Postiosoite: PL 203, Espoo Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää

17 Kirkkoneuvosto 3/ Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Pekka Valkeapää puh talousjohtaja Tapio Yliluoma puh Käyntiosoite Vihdin seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Niuhalanraitti 6 b Vihdin seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on Niuhalanraitti 6 b VIHTI. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston tiistaina 3. päivänä helmikuuta vuonna 2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.2.2015-7.3.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot