EXPERT LIIKKUVUUS HANKKEITA VAO:lla Mobilitetsprojekt för experter vid VYI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EXPERT LIIKKUVUUS HANKKEITA VAO:lla Mobilitetsprojekt för experter vid VYI"

Transkriptio

1 EXPERT LIIKKUVUUS HANKKEITA VAO:lla Mobilitetsprojekt för experter vid VYI Teachers_abroad LLP-LdV-IVT 2010-I-FI1-LEO Teachers_abroad2 LLP-LdV-IVT 2012-I-FI1-LEO Jobshadowing_abroad LLP-LdV-IVT 2013-I-FI1-LEO Katarina Ivars koulutuspäällikkö/ Utbildningschef Focus_ teachers_learning -11 opettajaa/lärare(metalli, auto, sähkö, ravintola-ala, äidinkielenopettaja, S2 opettaja, kv-koorodinaattori/opo) Focus_ teachers_learning opettajaa/lärare(sähkö, metalli, auto) Vaihdon pituus 3 tai 6 viikkoa / Utbytetslängd3 eller 6 veckor VYI (promoting organisation) Vastaanottavat maat / Mottagarländer: Espanja / Spanien Ranska / Frankrike Italia / Italien Ruotsi / Sverige 1

2 Rahoitus / Finansiering Leonardo-ohjelma Matkat ja elinkustannukset (tietty summa per maa) Resor+levnadskostnader (förbestämd summa per land) Valmennus / Prepkurs VAO / VYI Palkat (+sijainen) / Lönen(+vikarie) Päivärahat > ei päivärahaa Dagtraktamente > inget dagtraktamente delades ut Vaasan kaupungin vakuutus Vasa stads försäkring Henkilökunnan haku / Ansökan till projektet Osallistujat hakivat itse TO-paikanja asumisen, VAO auttoi tarvittaessa Deltagarna sökte själv praktikplats och boende, VYI hjälpte till vid behov LOI työpaikoilta liitteenä hakemuksessa LOI från arbetsplatserna bifogades i ansökan Työaika/opettajien resurssi: Opetusvelvollisuus x 1,5 Arbetstid/resurs för lärarna: Undervisningsskyldighet x1,5 Päivärahaa ei maksettu Inget dagstraktament betalades 2

3 Vaihdon tavoitteet / Utbytets målsättning Lisätty ja päivitetty ammattipätevyys /Uppdatering och ökande av yrkeskomptens Turvallisempi olo kansainvälisissä kontekstissa, lisätty suvaitsevuus ja kiinnostus vieraita kulttuureja kohtaan /Attkännasigsäkrarei internationella sammanhang, öka toleransen och intresset för främmande kulturer Kiinnostus vieraita kieliä kohtaan ( myös nonverbaalinen kommunikaatio) / Att väcka intresse för främmande språk(också non verbal kommunikation) Itseluottamuksen lisääminen kansainvälisten haasteiden kohtaamisessa / Att öka självsäkerhet för att möta internationella utmaningar Lisätä kiinnostusta kansainvälisten kontaktien kehittämiseen / Att väcka intresse för att skapa nya internationella kontakter Kansainvälisyyden näkökulman lisääminen opetuksessa / Att beakta internationalism i sin undervisning mera än tidigare Kollegojen ja opiskelijoiden kannustaminen kansainvälisiin kokemuksiin / Att uppmuntra de studerande/sina kolleger till internationella erfarenheter Uusia laadukkaita TO-paikkoja/ Efter utbytet nya, kvalitativa LIA -platser Osallistujien sitoutuminen perehtymään VAO:n kansainväliseen strategiaan ja kvopintopolkuun / Attförbindadeltagaren attfördjupasigi VYI:s strategi för internationalisering och studiestigarna Osallistujien palaute Sähköalan opettaja Kari: Omalta osaltani ammatillinen osaaminen ei lisääntynyt mutta laajeni. Sietokykyä ja kiinnostusta vieraisiin kulttuureihin on ollut aina, siksi hakeuduinkin tähän projektiin. Varmuutta sain, olihan kyseessä pisin yhtäjaksoinen ulkomailla oleskelu mitä kohdalleni on osunut. Lisäksi pääsimme syvemmälle arkeen kuin mitä millään vapaa-ajan matkoilla on ollut mahdollista. Sama pätee kieliasioihin. Lomalla sitä törmää enimmäkseen tilanteisiin, joissa vastassa on englanninkielen taitoinen henkilö. Oikeasti näyttää olevan niinkin, että aivan hyvä olisi osata jotain muutakin kieltä... Yhteyksiä syntyy pakostakin tällaisen kokemuksen aikana. On tarvittaessa huomattavasti helpompi lähestyä henkilöä vaikkapa puhelimitse tai sähköpostitse kun on keskustellut hänen kanssaan nenätysten Kansainvälisyyden huomioiminen on helpompaa opetuksessa kun voi puhua omista kokemuksistaan eikä kirjasta "opituista" asioista. Tulee sitä kokemuksen tuomaa varmuutta josta paljon puhutaan. 3

4 Autoalan opettaja Teemu: Oma osaaminen kasvoi etenkin TO-jaksojenhallinnoinnin ja ohjeistamisen kannalta, kun itse koki erilaisia ongelmatilanteita. Näitä ei kuitenkaan tule niin helposti esille oman (normaalin) työelämäjakson aikana Itsevarmuus uuden kohtaamiseen ja mahdollisten kieliongelmien selvittämiseen kasvoi selkeästi Kiinnostus oppia ja käyttää vieraita kieliä kyllä lisääntyi sekä itsevarmuus että kiinnostus haastaviin kv-tilanteisiin sai myös vahvistusta Kiinnostus solmimaan uusia, kansainvälisiä yhteyksiä heräsi Osaan nyt kannustaa ja kertoa paikanpäällä toimimisesta sekä erilaisista kulttuurieroista Osaan nyt ainakin kartoittaa soveltuvia kohteita tehokkaammin ja miettiä hyviä ja huonoja puolia myös opiskelijan kannalta Äidinkielen ja S2 opettaja Mari Rohkeus puhua ruotsia lisääntyi ja nyt tiedän, että selviän ruotsin kielellä suullisissakin tilanteissa. Sain melko paljon vapautta ja vastuuta kurssien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, mikä sekä vaati että lisäsi oma-aloitteisuutta. Sain haastaa omaa ammattitaitoani opetuksessani, sillä kurssit poikkesivat melko paljon niistä, joita opetan ammattiopistossa. Myös tutustuminen erilaiseen opiskelukulttuuriin teki hyvää: suomalaisiin opiskelijoihin verrattuna keskustelua, kysymistä ja kyseenalaistamistakin oli enemmän. Vaihdon parhaana antina pidän sitä, että jouduin väkisinkin muuttamaan näkökulmaani omaan kieleen. Suomen kielen asema vähemmistökielenä ja ruotsinsuomalaisten suomen kieli herättivät myös pohtimaan omaa suhdetta äidinkieleen. Aion työssäni kannustaa sekä kollegoita että opiskelijoita osallistumaan kv-toimintaan, sillä siitä saaduista kokemuksista on taatusti hyötyä. Sain vaihdosta työtodistuksen ja työtuntiselvityksen, jotka ovat oiva lisä ansioluettelooni. 4

5 Kokkipuolen opettaja Sami Tavoitteena oli tutustua tarkemmin espanjalaiseen tapaan toimia hotelli- ja ravintola-alalla. Mielenkiintoista oli nähdä kuinka he ovat sopeutuneet ajan haasteisiin, millaista on espanjalainen keittiö, kuinka salissa toimitaan kokkina, miten espanjalainen keittiötyö eroaa suomalaisesta ja millaista on suhtautuminen työhön ja työässäjaksamiseen. Vaihdon tavoitteena oli myös päivittää omaa osaamistaan ja kartoittaa sitä osaamisen tasoa, joka oppilaalla tulisi olla, hänen lähtiessä ulkomaan jaksolle. Vaihtojakso oli erittäin monipuolinen. Kuluneet kolme viikkoa olivat täynnä ohjelmaa ja aika kului nopeasti. Espanjalainen suhtautuminen työhön ja elämään on hyvin positiivinen ja kanssaihmisiä arvostava. Ammatillinen kehittyminen niin ammatillisella tasolla kuin myös elinikäisen oppimisen saralla onnistui hyvin. Ammatillinen erilaisuuden vertailu sekä maittemme erilaisen työnkuvan kehittäminen oli hyvin antoisaa. Epävirallisen oppimisen kenttä toteutui myös vapaa -ajalla kohdemaata sekä sen erilaisia tapoja tutkiessa. Vaihdon aikana tutustuin oman alani uusiin sisältöihin, työtapoihin ja tekniikoihin. Vaihdon hyödyt ovat hyvin moniulotteiset. Ammatillinen kasvu niistä ensimmäisenä. Toisena yhtä tärkeänä hyötynä näen kansainvälisten opiskelijoiden opettajana sen kuinka vaikeaa on aloittaa työ vieraassa maassa, vieraalla paikkakunnalla kun et tunne ympäristön käyttäytymistapoja tai ympäristösi vaikutteita. Uskonkin nyt ymmärtäväni paremmin aloittavia kansainvälisiä opiskelijoita ja uskon pystyväni parempaan tukemiseen heidän opinnoissaan ja työssäoppimiseen kuin aiemmin. Organisaation kannalta hyöty vaihdosta tulee olemaan ammatillisen kompetenssin nousulla ja tätä levittämällä pystyn jakamaan oppimaani työympäristössäni. Metallialan opettaja Jarmo Kielitaito parani Kansainvälisiin projekteihin hakeutumisen käytännöt selkeytyivät (on monimutkaista lippuineen ja lappuineen) Kansainvälisyyttä pystyy paremmin huomioimaan opetuksessa Vaihtoihin kannustaminen lisääntynyt sekä opettajille että opiskelijoille Ammattitaito päivittynyt, ainakin osin, tällaisia asioita nyt päällimmäisenä Tarjoilu- ja baariopettaja Asko Ulkomaanvaihto antaa varmuutta omaan työhön kun voi sanoa, että työ tehdään näin kaikkialla Utsjoelta Gibralttarille Ulkomaanvaihdossa joutuu käyttämään koko osaamispatteriaan varsinkin silloin kun edustaa maataan ja kohtaa turisteja useista eri maista Lähdin mukaan koska halusin kehittää nimenomaan käytännön englanninkielen taitoa. Tässä tavoitteessa onnistuin omasta mielestäni mainiosti. Sittemmin olen rohkeammin käyttänyt englantia, joten katson projektin onnistuneen 5

6 Strategic development by Leonardo -asiantuntijaliikkuvuushanke Vaasan ammattiopiston (VAO) henkilökunnalle Leonardo expertutbyte för VYI:s personal Syksy kevät 2015 / Hösten2013 -Våren2015 Ulkomaiset yhteistyöpartnerit/ Utländska samarbetsparter: StockholmsHotell-ochRestaurangskola, Ruotsi Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart, Tanska Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pärnu, Viro Mitä/ Vad? Hankkeessa seurataan vastaanottavassa oppilaitoksessa oman alan henkilön työtä viikon ajan ja samalla verrataan VAO:ntoimintaan I projektet skuggar man en person med motsvarande arbetsuppgifter som sin egna och jämför med VYI:s verksamhet Matkailu-ja ravitsemisalalta (Tukholma), liiketalous- ja kauneusala (Pärnu) ja sosiaali- ja terveysalalta (Middelfart) Kukin lähtevä ryhmä koostuu yksikönjohtajasta/koulutuspäälliköstä, ammattiopettajista, AOT-opettajasta ja opintohjaajasta/ kuraattorista/erityisopettajasta Varjegruppsomåkerivägbestårav enhetschef/ utbildningschef, yrkeslärare, KEX-lärare, studiehandledare/ kurator/speciallärare 6

7 Odotettavat tulokset/förväntade resultat: Kokonaisvaltainen kehitys yhteistyössä omassa yksikössä/ elthetsutveckling i samarbete i den egna enheten Johdon syvempi kiinnostus kansainvälisyystoimintaan/ Ett fördjupat intresse hos ledningen för internationell verksamhet Laajempien opintokokonaisuuksien kehittäminen / Utveckling av större studiehelheter Oman ammattikompetenssin päivittäminen/ Utveckling av den egna yrkeskompetensen Tietoa uusien työkalujen käytöstä vastaanottamaan tulevaisuuden haasteita henkilökunnan työssä / Utveckling av redskap för att möta morgondagens utmaningar för personalen Kiinnostua käyttää sosiaalista mediaa/ict:n käyttö innovatiivisesti/ Intresse av att använda socialmedia och använda IT-lösningar på ett innovativt sätt VAO saa uusia työssäoppimispaikkoja Euroopasta / Nya LIA platser Henkilökunnan kiinnostus vieraiden kielten oppimiseen lisääntyy / Att öka personalens intresse för att lära sig språk Henkilökunta mukana oppilaitoksen kansainvälisyystoiminnan arjessa/ Att involvera personalen i skolans dagliga internationalisering Osallistujat kannustavat opiskelijoita ja kollegoitaan hakeutumaan VAO:n kansainvälisyystoimintaan / Attdeltagarna uppmuntrarkollegerochstuderandeattdelta i internationell verksamhet Kiitos! Tack! 7

Vinkkejä valmennukseen maailmalta

Vinkkejä valmennukseen maailmalta Vinkkejä valmennukseen maailmalta Terveisiä kansainvälisiltä työelämäjaksoilta! Kirsi Coco Tuija Auramo Timo Rasinaho Nina Östman Virpi Pikkuaho Joskus on mentävä kauas, jotta näkee lähelle. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

Valmennettuna maailmalle:

Valmennettuna maailmalle: Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s.

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. Cc: 2/2007 Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TEEMANA kansainvälisyys TEMA: Internationalisering Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4 Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. 7

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa

ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa 1 Anna Martin Riia Metsälä Otto Suojanen Arttu Vainio Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla

Lisätiedot

TAIVEX 2. Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille. Loppuraportti:

TAIVEX 2. Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille. Loppuraportti: Loppuraportti: TAIVEX 2 Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille TAIVEX 2 2012 2014 TAIVEX 2 -JULKAISUJA 1/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 1/2014 TINFO - Teatterin

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

1. Etäopetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

1. Etäopetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 30.8.2011 Etäopetus kielellisten ja kulttuuristen ihmisoikeuksien toteutumisen mahdollistajana etäopetuksen käytännön toteutusprosessi Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Kuva: Ulla Isotalo Eeva-Liisa

Lisätiedot

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä 1. 1. Minkälaista IL-oppimateriaalia yleensä teet? (Voit valita useammankin vaihtoehdon.)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Käsissäsi on jo kahdeksas ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset kirjanen. Tähän on koottu Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokertomuksia akateemiselta vuodelta 2004-2005,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä yhdeksännessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset 2005 2006 vihkosessa esitellään

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON!

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! Nro 04 YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! koulutukset Yrittäjyyskasvatuksen palveluja lähellä sinua! Hyvä opettaja, luet parhaillaan YES-verkoston neljättä katalogia, johon olemme keränneet parhaita yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Samaan aikaan myös JobForum Ota selvää eri alojen ammateista, urapoluista ja työnhausta Koulutusta kehitetään samalla, kun lakkautetaan kouluja, lopetetaan koulutusohjelmia

Lisätiedot

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys 1.8.2008 31.12.2009 Pirkan Helmi ry SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta... 4 1.2 Kansainvälistymisselvityksen

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER 2009 2011 KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER korkeakouluopinnot högskolestudier 2009 2011 Tietoja korkeakouluopintoja suunnitteleville Uppgifter för dem som är intresserade av högskolestudier Julkaisija

Lisätiedot