Kunnanhallitus 17/ (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/ (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asko Mustonen Veli Haaranen Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Leila Karttunen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Raili Tanskanen Veli Haaranen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 559 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 251 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 252 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Raili Tanskasen ja Veli Haarasen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 560 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / VAKUUTUSKILPAILU Khall. 137 Polvijärven kunnan vuoden 2009 talousarvion perusteluissa on mainittu, että kunnan vakuutusten osalta järjestetään uuden valtuustokauden alkaessa vakuutuskilpailu vakuutusyhtiöiden kesken. Samassa yhteydessä kilpailutetaan myös kunnan tytäryhtiöiden vakuutukset. Kunnan ja tytäryhtiöiden vakuutukset on kilpailutettu viimeksi vuonna Polvijärven kunnan omaisuusriskivakuutukset on tällä hetkellä otettu euron omavastuuosuudella ja alle euron kohteita ei ole vakuutettu lukuun ottamatta muutamia riskikohteita. Tytäryhtiöiden vakuutukset on otettu perusomavastuulla. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on otettu puoliyksilöllisen erikoismaksun järjestelmällä paitsi maatalouslomituksen osuus, johon sovelletaan kiinteän erikoismaksun järjestelmää. Maatalouslomittajien tapaturmavakuutusmaksuun saadaan 100 %:n korvaus Melalta. Polvijärven kunnalla on omaisuusriskivakuutusten ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi seuraavat vakuutukset:

4 Kunnanhallitus / kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus (vakuutuksen piiriin kuuluvat kunnan asukkaat, jotka osallistuvat kunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin) - vastuuvakuutus (peittää sen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon kunta voi joutua ulkopuoliselle tai omalle työntekijälleen aiheutetusta henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta) - liikenne- ja autovakuutukset.

5 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 253 Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää tarjoukset Polvijärven kunnan, Polvijärven yrityspalvelu Oy:n ja Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen vakuutuksista nykyisen vakuutusturvan ja omavastuuosuuksien mukaisesti seuraavilta yhtiöiltä: Pohjola, Turva, If, Tapiola, Pohjantähti, Fennia ja Lähivakuutus. Kunnanhallitus päättää asiasta tarjoukset saatuaan. Tavoitteena on, että vakuutusturva järjestetään vakuutuskilpailun perusteella lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Polvijärven kunnan ja sen tytäryhtiöiden, Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen ja Polvijärven yrityspalvelu Oy:n vakuutuksista on pyydetty tarjoukset. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma julkiset hankinnat -ilmoituskannassa ja tarjouspyyntö on lähetetty edellä mainituille vakuutusyhtiöille myös erikseen. Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjouksensa jättivät Pohjola Vakuutus Oy ja If Vahinkovakuutus-yhtiö Oy. Esityslistan liitteenä ovat tarjousten vertailuun liittyvät asiakirjat.

6 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vakuutuskilpailun perusteella vakuutukset sijoitetaan Pohjola Vakuutus Osakeyhtiöön. Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot ja Polvijärven yrityspalvelu Oy tekevät vielä omat päätöksensä asiasta, koska ne ovat erillisiä oikeushenkilöitä.

7 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1 ja 2.

8 Kunnanhallitus / KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Khall. 254 Kunnassa on ollut kunnanhallituksen nimeämä kunnan kuntoutuksen asiakastyöryhmä, joka on nimettävä uudelle toimikaudelle. Laki kuntoutuksen asiakastyöryhmästä määrää, että kunnan on asetettava kuntoutuksen asiakastyöryhmä. Kunta asettaa yhteis-työryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järjestäville yhteisöille ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta. Kuntoutuksen asiakastyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työhallintoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä edustaja. Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä neljäksi vuodeksi kuntoutuksen asiakastyöryhmän, johon nimetään vs. sosiaalityöntekijä Seppo Hirvonen, johtava lääkäri Raili Mönttinen, Pirkko Ovaskainen Kansaneläkelaitoksen edustajana, Anneli Matilainen työhallinnon edustajana ja erityisopettaja Marja- Leena Pekkarinen opetustoimen edustajana. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN MIKA VÄISÄSELLE JA JOHANNA LEMISELLE Khall. 255 Mika Väisänen ja Johanna Leminen Liperistä ovat jättäneet kunnalle anomuksen saada ostaa Polvijärven kunnalta Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevan tilan Huhmari 2 RN:o 83:33. Tilan pinta-ala on m 2 ja se on merkitty palstoitussuunni-telmaan tontiksi nro 7. Mika Väisänen ja Johanna Leminen ovat lisäksi ilmaisseet halukkuutensa ostaa tontin vierestä lisämaata noin m 2. Teknisen toimiston mukaan ko. tila ja lisämaa ovat vapaita myytäväksi ja teknisen toimen mukaan kunta voi myydä karttaan merkityn noin m 2 lisämaa-alueen hintaan euroa. Ostaja vastaa lohkomiskuluista. Koska valtuusto ei ole ennakkoon määrittänyt ko. tontin vierestä lisämaa-alueen myyntihintaa, asia on käsiteltävä valtuustossa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta myy Mika Väisäselle ja Johanna Lemiselle Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevan tilan Huhmari 2, RN:o 83:33 pinta-alaltaan m 2 hintaan 2.522,82 euroa. Puuston hinta sisältyy tontin hintaan. Ostaja maksaa lohkomiskustannukset ja tien-rakennuskorvauksen yhteensä 2.682,19 euroa. Lisäksi kunnan-hallitus esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta myy Mika Väisäselle ja Johanna Lemiselle edellä mainitun tontin vierestä lisämaata karttaan merkityn mukaisesti noin m 2 hintaan euroa tilasta Huhmarinen RN:o 83:30. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

10 Kunnanhallitus /

11 Kunnanhallitus / DIEETTIKEITTÄJÄN JA KEITTIÖAPULAISEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN KES- KUSKEITTIÖLLÄ Khall. 256 Leena Matikainen on toiminut keskuskeittiön dieettikeittäjänä ennen siirtymistään sosiaali- ja terveystoimeen päivähoidon varahenkilöksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut Leena Matikaisen varahenkilön pysyvään toimeen lukien. Keittiöapulainen Sanna Ratilainen on tehnyt keittiöapulaisen sijaisuuksia ajalla keskuskeittiöllä ja hänet on valittu vakinaiseksi keittiöapulaiseksi lukien. Sanna Ratilainen on toiminut Leena Matikaisen sijaisena dieettikeittäjänä lukien. Vuokko Kurvinen on vastaavasti toiminut Sanna Ratilaisen sijaisena keittiö-apulaisen työtehtävissä lukien. Pääemäntä on esittänyt, että Sanna Ratilainen siirretään vakinaiseen dieettikeittäjän toimeen ja Vuokko Kurvinen vakinaiseen keittiöapulaisen toimeen lukien. Ehdotus Kunnanhallitus päättää siirtää Sanna Ratilaisen vakinaiseen dieettikeittäjän toimeen ja Vuokko Kurvisen vakinaiseen keittiöapulaisen toimeen lukien nykyisillä tehtäväkohtaisilla palkoilla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus / KANNANOTTO POHJOIS-KARJALAN KAIVANNAISSTRATEGIALUONNOK- SESTA Khall. 257 Pohjois-Karjalan kaivannaistoimintaryhmän laatima luonnos Pohjois-Karjalan kaivannaisstrategiaksi on valmistunut nimellä Kaivannaistoiminta Pohjois-Karjalan aluekehityksessä -Strategiset valinnat Asiakirja täsmentää ja täydentää maakuntaohjelman POKAT kaivannaisosuutta ja on pohjana uuden, vuoteen 2014 ulottuvan maakuntaohjelman laadinnassa. Strategia on ollut esillä lausuntoja ja kommentteja varten maakuntaliiton kotisivuilla sähköpostiosoitteessa lähtien. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteaa Polvijärven kunnan kuuluvan strategian kannalta tärkeään sidosryhmään ja maakuntaliitto pyytää näin ollen Polvijärven kunnalta erikseen kannanottoa strategialuonnoksesta. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tavoitteena on viedä tarkistettu strategiaversio maakuntahallituksen hyväksyttäväksi Ehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista laadittuun Pohjois-Karjalan kaivannaisstrategialuonnokseen. Kunnanhallitus esittää evästyksenään maakuntaliitolle, että sen on edunvalvonnassaan huolehdittava kaivannaistoiminnan toiminta-edellytysten turvaamisesta mm. rakentamishankkeiden, tarvittavan kunnallistekniikan ja tiestön rakentamisessa sekä myös kaivos-teollisuuden tuomien uusien työpaikkojen vaatimien julkisten palvelujen rahoittamisessa. Erityisesti valtiovallan on rahoitettava kaivoshankkeisiin liittyviä investointeja. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

13 Kunnanhallitus /

14 Kunnanhallitus / LAUSUNTO JOENSUUN SEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA- LUONNOKSESTA Khall. 258 Seutuhallitus on päättänyt valmistella seudun kunnille (paitsi Ilomantsi) Joensuun seudun yhteisen ilmastostrategian. Seutuhallituksen päätöksessä todetaan, että ilmastostrategian yleistavotteena tulisi olemaan kuntien sitoutuminen Kuntaliiton hyväksymiin tavotteisiin ilmaston muutoksen hidastamiseksi ja siihen varautumiseen. Ilmastostrategiassa selvitetään kasvihuonepäästöjen vähentämisen mahdollisuudet eri osa-alueilla, joille määritellään konkreettiset tavoitteet. Osa-alueet olisivat maankäyttö, kuntien oma energian käyttö, liikenteen kasvihuonepäästöt, energian tuotanto, jätehuolto ja jätevesien käsittely, palvelut, kulutus ja hankinnat. Lisäksi seutuhallituksen päätöksessä todetaan, että tarkoitus on valmistella tavoitteiltaan ja toimenpiteiltään ilmastostrategia, joihin Joensuun seudun kunnat voivat päätöksillään ja valistuk-sellaan sekä mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa tehtävin sopimuksin vaikuttaa. Strategia sisältää toimenpideohjelman kunnille sekä vaikutusten ja muutosten seuraamisen välineet. Seutuhallitus päätti nimetä seutuhallituksen alaisuudessa toimivan valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä on ollut vastata käytännön valmistelutyöstä yhteistyössä valmisteluun palkatun määräaikaisen projektisihteerin kanssa. Tavoitteena on ollut, että esitys ilmasto-strategiaksi valmistuu vuoden 2009 aikana ja tulisi kuntien hyväksyntään vuoden 2010 alussa.

15 Kunnanhallitus / Valmistelutyöryhmä on saanut valmiiksi luonnoksen seudun ilmastostrategiaksi.

16 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus esittää lausuntonaan ilmastostrategiasta, että sivulta 7., kappale 3 poistetaan suunnitelmasta sekä sivulta 9. kohdassa Joensuun seudun maankäytön suunnittelussa oleva teksti sisällytetään uudisrakentaminen ja uusi asutus olemassa olevan asutuksen yhteyteen poistetaan. Perusteluna poistoesityksille on, että ilmastostrategialla ei saa heikentää maaseudun elämisen ja kehittämisen edellytyksiä. Ilmastostrategiassa on huomioitava kaupunki- ja maaseutualueiden erilaisuus eikä strategiassa pidä painottaa näin vahvasti kaupunkimaisen rakenteen paremmuutta. Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomauttamista ilmasto-strategialuonnokseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5 ja 6.

17 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta / Kunnanhallitus / VALTAKUNNALLISEN KAUSILIPUN KÄYTTÖÖNOTTO PERUSKOULUN JA ESIKOULUN OPPILAILLE Sivistysltk. 107 Polvijärvellä peruskoulun oppilaat ja esikoulun oppilaat ovat linja-automatkoillaan käyttäneet pahvista näyttölippua. Useana vuonna on ollut aloitteita ja keskustelua, että tulisi siirtyä sähköisen lipun käyttöön. on jo asian periaatteessa hyväksynyt, sillä vuoden 2009 talousarviossa todetaan, että koululaislippu-järjestelmä päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Oppilaiden linja-automatkat Polvijärvellä tapahtuvat Savo- Karjalan linjan vakiovuoroilla. Kun muita liikennöitsijöitä ei ole, näyttölippukäytäntö on ollut selkeä ja helppokäyttöinen eri osa-puolten kesken. Uuteen lippujärjestelmään siirtymisessä tulee huomioida käytännön kysymykset ja kustannukset. Savo-Karjalan Linja Oy on antanut tähän saakka niin sanotun poissaolohyvityksen, joka on suuruudeltaan 5 prosenttia. Savo-Karjalan Linja on nyt tarjoutunut antamaan 10 prosentin poissaoloalennuksen alkaen, jos nykyinen näyttölippujärjestelmä jää voimaan. Kustannusvaikutuk-sia ja käytännön seikkoja eri osapuolten kannalta on arvioitu oheisessa liitteessä. Ehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että valtakunnalli-nen peruskoululaisen kausilippu otetaan käyttöön kevätlukukauden 2010 alusta alkaen ja että

18 Kunnanhallitus / kunnanhallitus tekee asiasta sopimuksen matkahuollon kanssa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus / Khall. 259 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

20 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 260 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanviraston päällikkö Pauli Vaittisen päätös vaakunaviirin luovuttamisesta - hallintojohtaja Helena Kaasisen päätös 32/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset / terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 17-18/ johtava sosiaalityöntekijä Marjut Pennasen päätökset 16-19/ päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset / pääemäntä Eeva Kilpi-Nevalaisen päätökset / rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 63-65/ yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen päätökset 82-85/ kanslisti Arja Lätin päätökset 53-56/ rakennustarkastaja Olli Karttusen päätökset / sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 79-82/2009 ja 30/ vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen päätökset 19-21/ Kokouspöytäkirjoja:

21 Kunnanhallitus / sivistyslautakunta tekninen lautakunta Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Leena Povelainen Leppävedeltä - luovutuksen saajina Juha Pakarinen ja Ulla Immonen Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Lehmon kylässä sijaitseva tila Koivuaho RN:o 24:3. - luovuttajana Esko Mansikka Joensuusta - luovutuksen saajina Helka ja Seppo Lievonen Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Lökötys RN:o 9:46. - luovuttajana Hilkka Pelli Parikkalasta - luovutuksen saajana Toni Korhonen Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Taavin tila RN:o 29:18. - luovuttajana Leena Povelainen Leppävedeltä - luovutuksen saajana Jouni Mutanen Onttolasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Lehmon kylässä sijaitseva tila Koivuaho RN:o 24:3. - luovuttajana Leena Povelainen Leppävedeltä - luovutuksen saajana Mia Pakarinen Kuorevaarasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Lehmon kylässä sijaitseva tila Koivuaho RN:o 24:3.

22 Kunnanhallitus / luovuttajina Sami Eskonlahti Vantaalta ja Eskonlahti Vantaalta - luovutuksen saajana Harri Karttunen Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Koivuranta RN:o 102:71.

23 Kunnanhallitus / luovuttajana Annikki Nupponen Joensuusta - luovutuksen saajana Mika Smolander Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Lamminniemi RN:o 217:24. - luovuttajana Raija Turunen Lehmosta - luovutuksen saajana Pentti Mikkonen Lehmosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitseva tila Sirula RN:o 20:17. - luovuttajana Veikko ja Ida Lappalaisen kuolinpesät, joista seuraavat osakkaat: Veikko Lappalainen Polvijärveltä, Mirja Karttunen Nurmeksesta, Jukka Lappalainen Nurmeksesta ja Onni Lappalainen Kinahmosta sekä Vieno Lappalaisen kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajana Herran Kansa ry Suhmurasta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevasta tilasta Murtojänkä RN:o 2:77.

24 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Nuorisotoimi/Nuorten työpaja Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

25 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 255, 260 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , 254, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

26 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , 254, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä pöytäkirjaan Liitetään

27 Kunnanhallitus / MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA Khall OIKAISUVAATIMUSOHJE JA HAKEMUSOSOITUS A. Oikaisuvaatimuksen tekeminen kunnan toimielimelle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Polvijärven kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuten näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Polvijärven kunnanhallituksen yhteystiedot: Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: B. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 9-9 b ) Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hankintayksikön yhteystiedot Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Valituskielto

28 Kunnanhallitus / Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a 3 mom.). Markkinaoikeuden yhteystiedot: Markkinaoikeus Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, HELSINKI Puh Faksi Päätös (pöytäkirjanote) on lähetetty tiedoksi kirjeellä. Kirje on annettu postin kuljetettavaksi Todistaa:

29 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

30 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittamin en Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

31 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 17/ KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite liite liite 258 liite 259 liite 260 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Vakuutuskilpailu Kuntoutuksen asiakastyöryhmän nimeäminen Omakotitontin myyminen Mika Väisäselle ja Johanna Lemiselle Dieettikeittäjän ja keittiöapulaisen toimien täyttäminen keskuskeittiöllä Kannanotto Pohjois-Karjalan kaivannaisstrategialuonnoksesta Lausunto Joensuun seudun kuntien ilmastostrategialuonnoksesta Valtakunnallisen kausilipun käyttöönotto peruskoulun ja esikoulun oppilaille Ilmoitusasiat Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä

32 Kunnanhallitus / PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Asko Mustonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

33 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 251 Ei toimenpiteitä 252 Ei toimenpiteitä 253 Ilmoitus asiakirjoineen tarjouksen tehneille, ote Polvijärven yrityspalvelu Oy, ote Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot, Pauli Vaittinen 254 Ote lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle, ote ko. työryhmään nimetyille 255 Asia valtuuston käsiteltäväksi 256 Ote palkat, ote Sanna Ratilainen, ote Vuokko Kurvinen, ote pääemäntä Eeva Kilpi-Nevalaiselle 257 Ote Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 258 Ote Joensuun seudun seutuhallitukselle, ote Joensuun kaupunki 259 Ote sivistyslautakunnalle 260 Ei toimenpiteitä

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot