Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen"

Transkriptio

1 Toivakka Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen

2 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan palsta Asuinympäristön historiaa ja kehityskaarta tarkasteltaessa voidaan nähdä valtakunnallisen ja paikallisen päätöksenteon monia vaikutuksia toteutuneina. Meneillään oleva valtuustokausi tarjoaa kuntapäättäjille todellisen haasteen miettiä, miltä kuntamme ja sen tulevaisuus näyttää valtuustokauden päätyttyä. Toivon, että jälkeen päin voisimme todeta oikeita asioita tapahtuneen, tehtyjen päätöksien toteuduttua. Toivakassa mietimme monien muiden kuntien tavoin, onko meillä riittävät edellytykset toimia itsenäisenä kuntana myös jatkossa. Koen, että seudullisesti on edelleen niin sanotusti kunnallinen haku päällä. Kunnat hakevat kumppaneita vähintäänkin palveluiden järjestämiseen, mutta myös tosi tarkoituksella etsitään kasvua kuntaliitoksista. Toivakan sijainti on loistava ja se tukee kunnan tulevaisuuden omaa rohkeaa suunnittelua. Mikäli kaunis ja elinvoimainen kuntamme aiheuttaa kiinnostusta, on hyvä tilanne lähteä neuvottelemaan erilaisista kumppanuuksista. Yhteinen tulevaisuuden suunnittelu on maakunnassamme hyvässä kasvussa ja näkisinkin, että nämä erilaiset yhteistyön mahdollisuudet ovat ajankohtaisin muoto kumppanuutta haettaessa. Minkäänlaista linnoittautumista en pidä järkevänä. Kunnanhallituksen toiminnan kautta olen saanut jo nyt perehtyä moniin, kunnan eri tehtäviin. Taloudenhoito kokonaisuutena on suuri haaste ja siitä haluaisinkin tämän hetkisiä tuntemuksiani kertoa. Hallituksessa tarkastelemme parhaillaan vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Edellisen vuoden tuloksesta muodostui alijäämäinen ja kunnan talous notkahti huonoihin uomiin. Kunnan talous ei ole tasapainossa vaan elämiseen tarvitaan nykyisellään lainarahaa. Voimassaoleva talousarvio ja taloussuunnitelma jatkaisivat tätä kestämätöntä kehitystä, missä vuosikate olisi jatkossakin vahvasti negatiivinen. Kuntatalouden hoito ei poikkea yksityistalouden hoidosta siinä suhteessa, etteikö olisi syytä elää tulojen mukaisesti. Vuosikate on saatava taittumaan positiiviseksi (v oli ), jolloin esim. lainarahaa vaativille välttämättömille investoinneille olisi paremmat edellytykset. Omaisuuden myyminen tilanteen korjaamiseksi on jossain määrin välttämätöntä, mutta on hyvä muistaa että omaisuutta ja omistuksia tullaan tarvitsemaan myös jatkossa. Hallituksen toimesta aloitimme talouden tasapainottamisen toimet ja tulemmekin esittämään valtuustolle talousarvion aukaisemista. Hallitus nimesi talouden tasapainottamiseen työryhmän ja se on jo aloittanut toiminnan, tuottaen esityksiä taloutta korjaavista toimenpiteistä. Tässä vaiheessa pyrimme julkistamaan pohdittavana olevia kysymyksiä, jotta tarpeellinen keskustelu päätettävänä olevista asioista käynnistyisi. Säästämisellä on sanana osin negatiivinen kaiku, joten puhuisin mielelläni myös toimintojen kehittämisestä. Kunnan perustehtävää ei ole tarkoitus kyseenalaistaa, vaan tarjota edelleen lainmukaisia ja laadukkaita peruspalveluita kuntalaisille. Kuntastrategian mukaista kehitystä on syytä jatkaa, niin että Toivakka olisi jatkossakin turvallinen kunta asua ja yrittää. Hyvinä aikoina julkisella taloudella ja rakenteilla on taipumus kasvuun. Nyt meillä on edessä haastava taloudellinen ajanjakso, kun laman vaikutukset pienentävät verokertymää. Säästäminen on taitolaji jo sinällään, kun vielä yhtäaikaisesti verotulot pienenevät ja sosiaalija terveystoimen (suurin hallinnonala) menot kasvavat. Tulojen lisäystä haettaessa mennään lähes aina kuntalaisten kukkarolle. Juustohöylämenetelmä säästämisessä ei ole riittävä ja voi liiallisesti toteutettuna aiheuttaa suuriakin ongelmia palveluiden laadussa, laillisuudessa ja työntekijöiden jaksamisessa. Rakenteellisia muutoksia ja vaihtoehtoisia toiminta malleja on uskallettava tässä tilanteessa punnita. On luonnollista, että edellisten kaltaisista toimista syntyy kiivastakin keskustelua ja niin pitää ollakin. Kunnan viranhaltijaorganisaatio on suurin ja tärkein pääoma palveluita tuotettaessa ja kuntaa kehitettäessä. Pyrimme kunnanhallituksessa toimimaan niin, että tälle työlle luodaan riittävät edellytykset ja työssä jaksamista kaikin puolin tuetaan. Herää kysymys olisiko tämä talouden tarkastelu vältettävissä kuntaliitoksella? Itse edustan mielipidettä, että talous on tasapainotettava joka tapauksessa. Oli helppoa tai ei, niin parempi käydä prosessi läpi omaehtoisesti toivakkalaisin toimenpitein. Päätöksen tekoon tarvitaan mahdollisimman laajaa pohjaa, aina kuntalaiskeskustelua myöten. Keskustelun toteutuessa eri päätöksenteon vaiheissa, syntyy myös paras lopputulos demokratian toteutuessa. Toivon, että löydämme yhdessä hyviä ratkaisumalleja edessä oleviin haasteisiin ja Toivakka voisi edelleen kehittyä. Näkisin Toivakan kunnan jatkossa mielelläni vireänä yrittäjähenkisenä maaseutupitäjänä, missä vilja lainehtii pelloilla, tuottaen lähiruokaa seutukunnalle. Uusien energiaratkaisujen myötä tuotetaan paikallista sähköä, lämpöä ja jopa polttoainetta kulkupeleihin. Maaseudun tekninen kehittäminen tuottaa innovaatioi-

3 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toivakan kunta ta ja yrittäjyyttä. Luonto on hyvin huolehdittu pääoma ja maaseutu laadukkaine palveluineen houkuttelee uusia asukkaita kuntaan. Hyvinvointi on oleellinen kysymys kunnan tulevaisuudelle. Henkisen ja fyysisen vireyden ylläpito ja itsensä kehittäminen eri keinoin on tärkeä asia sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Omien tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen ei lamakaan juuri vaikuta. Heikompi taloudellinen aika on tutkitusti nostanut esille syvempiä arvoja. Näiden arvojen esille nostamiseen ja itsensä kehittämiseen haluaisin kaikkia kuntalaisia olla haastamassa. Olen tyytyväinen nykyiseen kotikuntaani asuinpaikkana ja näen Toivakalla olevan hyvät kehittymisen edellytykset myös jatkossa. Hetki hiihdetään umpista, samalla latua tehden, mutta se edesauttaa kun lähdetään toiselle kierrokselle. Näkisin, että meillä on kovakuntoisia naisia ja miehiä ladun aukaisuun. Kunnanjohtajamme Erkin tiedän erittäin hyväksi hiihtomieheksi, joten ei muuta, kuin annetaan mennä hyvällä yhteishengellä 100-vuotista taivalta eteenpäin! Hyvää kevättä ja kesää toivottaen! Sakari Ainali Kunnanhallituksen puheenjohtaja TOIVAKAN KUNTA Kunnanvirasto suljettu kesällä Toivakan kunnanviraston väki toivottaa kaikille oikein mukavaa kesää! Sosiaalipuolen päivystysnumero on Vesihuollon päivystysnumero on OKSIEN JA RISUJEN VASTAANOTTO Puurisujen ja oksien vastaanotto Toivakan vanhalla kaatopaikalla ( n. 4 km Kangasniemen suuntaan) Perjantaina klo Lauantaina klo Muuta jätettä tai kompostointijätettä kuten puulehtijätettä ei vastaanoteta. KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Toivakan paloasema Tiedotus: Omakotitalojen ja loma-asuntojen palotarkastuksia suoritetaan tänä vuonna kokeiluluonteisesti niin että kiinteistön omistaja tai haltija voi tilata palotarkastuksen Toivakan paloasemalta puh Palotarkastuksessa tarkastetaan kiinteistön palo- ja henkilöturvallisuus sekä annetaan valistusta ja neuvontaa, varmistathan että kotisi ja loma-asuntosi on turvallinen asua. Palotarkastus on maksuton. Palopäällikkö Jorma Kautto SAKARI NAUTTIMASSA LUONNON RAUHASTA, TALVELLA Kuva Jukka Paalanen TOIVAKAN KUNNAN JÄTEVESI- LAITOS TIEDÄTKÖ MITÄ SAA LAITTAA VIEMÄRIIN? Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemäriin sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtionneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty tai, jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden

4 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta toiminnalle tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesille. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti: - esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, tai muita sellaisia - yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä (esim. pumpulipuikot, vaipat, terveyssiteet, ehkäisyvälineet, pullonkorkit, tulitikut, laastarit, karkkipaperit, hammasharjat) - myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita - viemärivettä, jonka ph-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6 tai suurempi kuin 11 - suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää + 40 astetta - viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden Viemäriin saa johtaa vain pesu- ja wc-vesiä. Huleveden ja perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin samoin kuin jäteveden johtaminen hulevesiviemäriin on kielletty. Nämä rajoitukset koskevat seuraavia: - Toivakan kunnan jätevesiverkostoon liitetyt kiinteistöt (kirkonkylä) - vesiosuuskuntien kiinteistöt, jotka on liitetty paineviemäriin Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset perustuvat vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin, joita noudatetaan Toivakan kunnan vesi- ja viemärilaitoksella. Lisätietoja Jouko Reinikainen puhelin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti Nina Pimiä, Projekti-insinööri Asetuksella ohjataan jätevesien käsittelyä Jätevesiasetus1 tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Tuolloin olemassa olleille kiinteistöille annettiin siirtymäaikaa jätevesijärjestelmien kuntoon saattamiseksi vuoden 2014 alkuun saakka. Asetuksen vaatimukset koskevat viemäriverkostojen ulkopuolella olevia kiinteistöjä. Poikkeuksena ovat ne kiinteistöt, joilla syntyy vain vähäisiä määriä pesuvesiä sekä ympäristölupavelvolliset kiinteistöt. Käytännössä suurin osa vanhoista vakituisesti asutuista kiinteistöistä joutuu kunnostamaan järjestelmiään, saavuttaakseen asetuksessa määrätyn puhdistustehon. Kesämökkien ja rantasaunojen kohdalla tilanne on päinvastainen. Kantoveden varassa olevien kiinteistöjen ei tarvitse ruveta toimenpiteisiin mikäli jätevedet johdetaan maahan. Siirtymäajasta on nyt kulunut yli puolet ja suurin osa tarvittavista kunnostuksista on edelleen tekemättä. Jätevesijärjestelmien kunnostamisella pyritään vähentämään ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta. Kuormitusta vähentämällä suojellaan vesistöjä ja kaivoja sekä parannetaan asuinympäristön viihtyisyyttä. Kunta voi myöntää vapautuksen asetuksen vaatimuksista hakemuksen perusteella. Vapautuksen edellytyksenä on että järjestelmän kunnostaminen olisi kiinteistön omistajalle kohtuutonta järjestelmän kalleuden tai sen poikkeuksellisen teknisen vaativuuden vuoksi. Lisäksi kiinteistön jätevesikuormituksen ympäristövaikutusten tulee olla vähäisiä. Jätevesien käsittelyn vaihtoehdot Jätevesien käsittelylle on monia eri vaihtoehtoja, jotka kannattaa selvittää ennen ostopäätöksen tekoa. Kesämökeille sopivat erilaiset järjestelmät kuin vakituisille asunnoille ja pelkille pesuvesille riittävät yksinkertaisemmat järjestelmät kuin wc-vesiä sisältäville jätevesille. Kantoveden varassa olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyksi riittää veden johtaminen maaperään, vaikkapa kivipesään. Vesijohdollisille ja siten paremmin varustelluille kiinteistöille tarjolla on imeyttämöitä, maasuodattamoita, erilaisia laitepuhdistamoita ja umpisäiliö. Vaikka lähes kaikille kiinteistöille sopivia vaihtoehtoja on useampia kuin yksi, niin kaikki järjestelmät eivät sovellu kaikkiin paikkoihin. Kunnilla voi olla tarkempia määräyksiä siitä, millaisia järjestelmiä eri alueilla voi käyttää.

5 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toivakan kunta Hyvät neuvot järjestelmän kunnostamiseen 1. Tee selvitys nykyisestä järjestelmästä. Selvityksen perusteella voi arvioida tarvitseeko järjestelmää kunnostaa. 2. Ota yhteyttä kuntaan. Saat tarkempia ohjeita kunnan käytännöistä ja vaatimuksista. Selvitä samalla voiko kiinteistösi liittyä viemäriverkostoon. 3. Ota yhteyttä suunnittelijaan. Suunnittelijan tehtävänä on tutustua kiinteistön olosuhteisiin ja tehdä tarvittavat mittaukset. Selvitysten perusteella suunnittelijan tulee esitellä sopivat jätevesijärjestelmät. Järjestelmän valinnan jälkeen suunnittelija tekee suunnitelman. 4. Hae lupa järjestelmän kunnostamiselle. Liitä suunnitelma toimenpide- tai rakennuslupahakemukseen ja toimita se kuntaan. 5. Hae ARA:n avustus järjestelmän rakentamiseen ennen töiden aloittamista. Avustusta haetaan kunnalta. Töitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä.) 6. hanki suunnitelman mukaiset tarvikkeet ja ammattitaitoinen urakoitsija. 7. Valokuvaa järjestelmän rakentamisvaiheet. 8. Tutustu järjestelmään käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Käytä järjestelmää niiden mukaisesti. Jotta jätevesiasetuksen asettamiin tavoitteisiin (=ympäristökuormituksen vähentäminen) päästään, jätevesijärjestelmää toteuttamaan tarvitaan joukko asiantuntevia ammattilaisia. Jokaisen osa-alueen ammattitaitoinen toteutus varmistaa kiinteistölle toimivan jätevesijärjestelmän. Suunnittelu, rakentaminen ja huolto yhdessä järjestelmän oikean käytön kanssa ovat yhtä tärkeitä kulmakiviä takaamaan, että arvokas investointi on pitkäikäinen ja hintansa arvoinen. Nyt on oikea aika toimia Valtion asuntorahaston (ARA) jätevesiavustuksen tulorajoja on korotettu vuosiksi , jotta useammilla olisi mahdollisuus saada avustusta. Myös verotuksen kotitalousvähennystä voi hakea järjestelmän rakennustyön kustannuksista. Järjestelmät ovat oikein toteutettuina ja käytettyinä toimintavarmoja, joten tuotekehittelyä ei kannata jäädä odottelemaan. Jätevesijärjestelmien kunnostuksella on vaikutusta myös lähialueen yritysten toimintaan: kunnostamalla järjestelmäsi nyt, ehkäiset laman vaikutuksia kotiseudullasi. Siirtymäajan viimeiset vuodet tulevat olemaan kiireistä aikaa, jolloin kaikesta joutunee maksamaan nykyistä enemmän. Suomen ympäristökeskuksen jätevesisivustolta, löytyy mm. tietoja eri järjestelmistä ja niiden toimivuudesta. Ohjeita, neuvoja ja lomakkeita löydät myös osoitteesta Tarkempia lisätietoja asiasta kannattaa kysyä siitä kunnasta, jossa kiinteistösi sijaitsee. 1Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 542/2003 VAIHDA VAPAALLE KIRJASTO Iltaruskontie 4, TOIVAKKA Puh. asiakaspalveluun (014) Avoinna kesäkaudella MA TI KE TO PE Juhannusaattona suljettu UUTTA! PALAUTUSLUUKKU Kesäksi valmistuu kirjaston etuoven yhteyteen aineiston palautusluukku, johon voi jättää lainat kirjaston ollessa suljettuna. Kirjaston poistomyynti jälleen kesällä, tule hakemaan vaikka mökille lukemista: myynnissä kirjoja, lehtiä sekä äänitteitä edullisin hinnoin. Kesäajan näyttelyt Toukokuu Toivakan taidekoulun kevätnäyttely Kesä-heinäkuu Eila Korhosen ja Maunu Hautasen Tauluja tuulettamassa- näyttely Elo-syyskuu Pentti Marttisen Tiffany-lasin muodot ja vaiheet näyttely

6 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta TOIVAKAN KUNTA 100 VUOTTA V ************************************** Kunnan juhlavuotta aletaan viettää syksyllä Kuntalaiset voivat esittää ideoita juhlavuoden vietosta lähettämällä ehdotuksensa sähköpostilla osoitteeseen tai tuomalla ehdotukset kirjastossa sijaitsevaan palautelaatikkoon. KERRO MITEN SINÄ HALUAISIT JUHLIA ITSENÄISTÄ KUNTAAMME TAI ILMAISE MIELIPITEESI SIINÄKIN TAPAUK- SESSA ETTET KANNATA JUHLIMISTA LAIN- KAAN. Sivistystoimenlautakunnan asettama juhlatoimikunta käsittelee ehdotukset. TOIVAKAN MARKKINA- MESSUT klo 10-14, messuisäntänä Kari Mäkinen. Alustava ohjelma: - avaussanat - lapsille leikkituokio, - päivähoidon vanhempainneuvosto n.klo H:n match-show klo juhlapuhuja Anita Mikkonen klo 12 - puujalkakävelyä, Toivakan Rivakka - katusähly, frisbeegolfrata, vapaa-aikatoimi - arpajaiset, yrittäjät - vakkahenkilön julkistaminen - markkinatanssit illalla kahvila-ravintola Leenassa Markkinapaikan voi varata Matti Puttoselta p TERVETULOA VIETTÄMÄÄN MUKAVA PÄIVÄ TOIVAKAN TORILLE! VAPAA-AIKATOIMI Satu Paalanen Käyntiosoite: Nuokku, Toivakantie 36 Postiosoite: Toivakan kunta /vapaa-aika, Toivakantie 49, Puh: LIIKU TERVEEMMÄKSI KAMPANJA Maailman terveysliikuntapäivä on äitienpäivä Teemana tänä vuonna on liiku terveemmäksi. Toivakan vapaa-aikatoimi HAASTAA KAIKKI KUNTALAISET liikkumaan ajalla Kirkonkylän urheilukentän ilmoitustaululla on suoritusvihko, sekä kylillä. Kirjaa suorituksesi vihkoon (1 liikuntasuoritus / päivä). Liikuntasuoritus = vähintään 30min yhtäjaksoinen liikunta. Kaikkien kesken arvotaan kuntosalikortteja, sekä eniten suorituksia kerännyt palkitaan urheiluliikkeen lahjakortilla. Siis KAIKKI LIIKKEELLE! OHJATTUA SAUVAKÄVELYÄ Maanantaisin klo (viikot 22, 23, 24, 25) ja (elokuussa viikot 32, 33, 34, 35). Kokoontuminen urheilukentälle. Ensimmäisellä kerralla et välttämättä tarvitse omia sauvoja. Jos haluat hankkia sauvat, niin oma pituus-60cm. KESÄPARKKI/KESÄKERHO PUUKKIKSELLA Kesäkuussa ja elokuussa ! Kerho on 1-2-luokan oppilaille. Toki muutkin huomioidaan, jos ryhmään mahtuu, max 17 lasta. Kesäkerhon maksut: 6 koko päivä, 4 puoli päivää ja 2 1-2h. Sis. materiaalit, vakuutuksen, ruuan. Ilmoittaudu jo nyt AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOI- MINTA LUKUVUODEKSI luokan oppilaille tarkoitettu aamu-ja iltapäivätoiminta syyslukukaudella 2009 aukeaa Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä tai Aamuparkki aukeaa sopimuksen mukaan ja on avoinna klo 10 saakka. Iltapäiväkerho on avoinna 13-n.17. Lukuvuonna on maksut olleet seuraavat: 1,50 aamu ilman aamupalaa, 2 aamupalan kanssa. Iltapäivämaksu on 2. Maksut sisältävät välipalan, materiaalit ja vakuutuksen.

7 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toivakan kunta ILTAKIRPPIS sekä AVOI- MET OVET NUOKULLA Torstaina 28.5 klo Tervetuloa myymään tai tekemään löytöjä. Pöytävaraukset Satulle viim. ma 25.5 mennessä p , pöytäpaikka on maksuton. Sateen sattuessa sisätiloissa. Samalla järjestämme AVOI- MET OVET nuorisotilalla, tervetuloa katsomaan Toivakan vapaa-aikatoimen viihtyisää nuorisotilaa. NAISTEN / TYTTÖJEN JALKAPALLOILTA Koulun nurmikentällä tiistaisin klo n Tervetuloa pelailemaan kaikki! Aloitellaan tiistaina 2.6 klo VAPAA-AIKATOIMI MUKANA TOIVAKAN MARKKINAMESSUILLLA LAUANTAINA 6.6. Katusählyturnee Kerää kolmen hengen joukkue ja tule pelaamaan katusählyä. Sarjat ala-aste, yläaste ja aikuiset. Katusählyn säännöissä noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ja tulkintoja. Ilmoittautumiset Satulle viim. ma 1.6. mennessä. Frisbeegolf (sovellettu) Tenniskentän läheisyydessä frisbeegolfrata markkinamessujen ajan klo Käy kokeilemassa monellako heitolla pääset radan läpi, PARHAAT PALKITAAN! LIIKUNTALEIRIPÄIVÄT 7-9 LUOKKALAISILLE ti, ke, to klo , max 20hlöä Keskuspaikkana toimii Puukkis, jossa syömme välipalan sekä käymme rentoutumassa liikuntatuokioiden välillä. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille. Yhden leiripäivän hinta 6 sis. materiaalit, vakuutuksen, välipalan. Ilmoittaudu Satulle. LIIKUNTALEIRIPÄIVÄT 3-6 LUOKKALAISILLE ti, ke, to klo , max 20hlöä Keskuspaikkana toimii Puukkis, jossa syömme välipalan sekä käymme rentoutumassa liikuntatuokioiden välillä. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille. Yhden leiripäivän hinta 6 sis. materiaalit, vakuutuksen, välipalan. Ilmoittaudu Satulle. NUORTEN LEIRI PALOISTEN LEIRIKESKUKSESSA Ma-to Leiri on tarkoitettu 13v-alle 18v nuorille. Leiri ohjelmassa mm. liikunnallisia tuokioita, pelejä, lanit (oma tietokone), karaokea ja muuta mukavaa leiriohjelmaa. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittatuneille. RANTAUIMAKOULUT UIMALASSA Uimakoulut toteutetaan kesällä 2009 viikon mittaisina! Ensimmäinen ryhmä on viikolla ja toinen viikolla klo vesileikit ns. veteen totuttelu ryhmä (ei tavoittele merkkiä) klo alkeisryhmä (niille, jotka viime kesänä saivat meritähtimerkin) klo jatkoryhmä (niille, jotka suorittivat viime kesänä alkeismerkin ja osaavat uida jo vähintään 10m) + suorittajat (joilla, jo mm. harrastusmerkki tai taitomerkki). Uimakouluun pääsevät 2004 synt. (jos ryhmään mahtuu, niin sitten voidaan ottaa myös 4-vuotiaita) ja sitä vanhemmat. Ilmoittautumiset alkaa 1.6 klo 12 p BEACH-VOLLEY KENTTÄ UIMALASSA Vuoroja voi varata vapaa-aikatoimistosta. Huom! oma pallo mukaan. TENNISKENTTÄ Kesän ajaksi voi varata vakituisen vuoron tenniskentältä. Tietoa vuoroista ja maksuista saat vapaa-aikatoimistosta.

8 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Järjestöt KUNTOSALI Kuntosali on normaalisti avoinna kesälläkin. Huom! Yleisillä vuoroilla kävijä, muistathan ostaa kuntosalikortin kunnantoimiston keskuksesta. Kuntosalivuorolista on netissä LIIKUNTASALIN KÄYTTÖVUOROT LUKUVUODELLE Liikuntasalin käyttövuorot lukuvuodelle on haettava KIRJALLISESTI mennessä. Jätä hakemus kunnantoimiston keskukseen (keskus suljettuna ) tai sähköpostilla vapaa-aikatoimistoon LAHJOITA NUOKULLE Nuokulle otetaan lahjoituksena vastaan sohva tai nojatuoleja, sekä puhtaita mattoja. Jos sinulla on lahjoitettavaa, niin ota yhteys Satuun. HOX HOX TIEDOITUS KANAVA NUORILLE!!! Tiedoitusta ei koskaan ole liikaa ja siinä on monesti vaikeuttakin esim. miten tavoittaa sellaiset nuoret, jotka ovat jo peruskoulunsa päättäneet. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä tiedoitusrinkiin mukaan: ILMOITA OMA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI tiedoitusvastaavalle eli Satulle, joko puhelimeen tai sähköpostilla Näin saat ajankohtaista tietoa Toivakan nuorille järjestetystä toiminnasta ja tapahtumista! JÄRJESTÖISSÄ TAPAHTUU TOIVAKAN 4H TOIMII!! Tulevia tapahtumia: Kevätsäpinät Nuokulla klo 18-20, tervetuloa kerhokauden päättäjäisiin! Luvassa monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Tapahtuma on 4H-jäsenille maksuton, muille Iloa Taidoista kilpailupäivä Laajavuoressa Jyväskylässä. Ohjelmassa Keski-Suomen 4H-piirin kilpailuja (luontopolku, metsätaito, mönkijäcup, traktoricup, koirataito ja hevostaito) sekä oheisohjelmana parkour, airsoft ja streethockey. Ilmoittautuminen omaan 4Hyhdistykseen mennessä. Vapaa pääsy! Kesäinen koiraleiri Heiskan kylätalolla! Ohjelmassa tutustumista koiraharrastuksiin käytännössä sekä muuta koiramaista puuhaa. Voit osallistua leirille oman koiran kanssa tai kysellä meiltä lainakoiraa. Lattia- tai telttamajoitus. Alaikäraja 10 v. Leirin hinta on 30/35, alennus jäsenkortilla! Ilmoittautumiset viimeistään puh tai 6.6. Leikkimielinen koiranäyttely Match Show Toivakan markkinamessujen yhteydessä, ilmoittautuminen alkaen klo Retki Särkänniemeen Tarkemmat tiedot Valtakunnalliset 4H mestaruuskilpailut Suolahdessa, paljon oheisohjelmaa! Vapaa pääsy! Heiskan luontoleiri kylätalolla Peiponsalmessa! Tule puuhailemaan kesäisessä luonnossa, ohjelmassa pelejä, leikkejä, taiteilua ja kalastusta! Alaikäraja leirille 6 vuotta. Leirin hinta 30/35, alennus jäsenkortilla! Ilmoittautumiset viimeistään 8.6. puh tai Ennakkotietoa syksystä!! - Retki Elämä Lapselle konserttiin 9.9. Varaa paikkasi ajoissa! - Koirakoulun peruskurssi ja 4H-Dogsitter-kurssi alkavat syksyllä! 4H-kerhot jäävät viikolla 20 kesätauolle Kankaisten junnukerhoa lukuun ottamatta. Tervetuloa mukaan 4H-kerhotoimintaan jälleen elokuussa alkaen viikolta 35.

9 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Järjestöt Järjestämme metalliromunkeräyksen Toivakan kunnan alueella Keräyspaikkana on Toivakan lämpökeskuksen piha sekä Ruuhimäen kylätalon piha. Keräyspisteeseen voi toimittaa: vanhoja maatalousromuja; äkeitä, auroja, niittokoneita, maitotonkkia ym. pienmetalliromua; kiukaita, tiskipöydän kansia, ruohonleikkureita, astianpesukoneita, pyykinpesukoneita, sähköliesiä ym. auton renkaita vanteineen tai ilman vanteita, autonromuja, jotka ovat poistettu rekisteristä ja joista on nesteet, renkaat ja akku poistettu suuremmat erät romua tai suuret koneet (puimurit, traktorit ym.) noudetaan tarvittaessa suoraan tiloilta, ottakaa yhteys 4H-yhdistykseen suurien erien ollessa kyseessä! Metalliromun keräys on osa 4H-järjestön ympäristökasvatusta. Työmenetelmänä käytetään tekemällä oppimista. Keräyksestä saatavat tuotot käytetään suoraan toivakkalaisten nuorten harrastustoiminnan ohjaamiseen ja tukemiseen. Nyt nurkat siistiksi ja romut pois luonnosta!! Lisätietoja keräyksestä Toivakan 4H-yhdistyksestä! Toivakan 4H-toimisto nuorisotalon yläkerrassa osoitteessa Toivakantie 36 on avoinna pääsääntöisesti ti to klo 10 16, tervetuloa käymään! Toimistollamme on nettiyhteys nuorten käytettävissä aukioloaikoina. Touhukasta kesää! Toivoo Maija ja Päivi Toivakan 4H-yhdistys ry Toivakantie Toivakka puh TOIVAKAN RIVAKKA Su 17.5 klo terveysliikuntatapahtuma KUNTO- VAKKA. Ilmoittautuminen alkaa tuntia ennen tapahtumaa. Alkuverryttelynä alkujumppa. Kaikille osallistujille annetaan T-paita, joka on kevään uusissa väreissä. Reitin voi kävellä tai juosta. Lisätietoja Pauli Hintikka p tai Terttu Marttila p TOIVAKAN MLL La klo ÄKÄISTEN ÄITIEN ILLAN- VIETTO Vanhassa Pappilassa. Ohjelmassa hyvää ruokaa, saunomista ja äitien hemmottelua. Tule mukaan viettämään mukava ilta hyvässä seurassa. Katso tarkempia lisätietoja osoitteesta MLL:n hallitus kiittää kaikkia talvikaudella tapahtumiin osallistuneita ja toivottaa iloista ja aurinkoista kesää! Hallituksen jäseniä voi bongailla kesällä lasten kanssa uimarannoilta, metsäretkiltä, jäätelökioskeilta ja leikkikentiltä. Syksyllä tapaamme taas vanhojen ja uusienkin tapahtumien parissa. HUIKOSSA TAPAHTUU To klo Info-tilaisuus mahdollisesti syksyllä alkavasta nyrkkeilystä kylätalolla. Vetäjänä Timo Suomalainen. Su klo Seurat Huikon laavulla. Kahvitarjoilu. Ma klo Johtokunnan kokous kylätalolla. La klo Kylätalon pihan ja tienvarsien siivoustalkoot. Talkoolaisille järjestetty ruokailu kylätalolla. La klo SER-romun (esim. jääkaappi, tv, tk:n näyttö, keskusyksikkö, pakastin jne). ja metalliromun (esim. pyykkikone, ast.pesukone, mikrouuni, hellat, kaikki metalli jne.) keräys kylätalon pihassa. Hinta SERromulle 5 /kone. Akut, puhelin, näppäimet, tulostin ja metalliromu ilmainen. Tarkemmat tiedot kerättävästä tavarasta ym. p Jaana. Pe 19.6 Juhannusjuhlat Huikon Helmessä. La 18.7 Kesäjuhlat lavalla/kylätalolla. Seuraa ilmoitteluamme ilmoitustauluilla ja Paikallisuutisten seurapalstalla Ma 25.5 klo KUNNIAKIERROS-tapahtuma urheilukentällä. Tule mukaan juoksemaan tai kävelemään. Kesällä myös: pesäpalloa, yleisurheilua, riippuu kenttäremontista. Seuraa ilmoittelua!

10 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Järjestöt NISULASSA TAPAHTUU Pe 3.7. klo Perinteinen rantatapahtuma, Nisulan uimarannalla. Kyläseuran retki ystävyyskylä Suluun ja Tallinnaan Ohjelmassa Sulun kylään ja Märjamaan sekä Tallinnan kohteisiin tutustumista. Anssin tilausliikenne Leivonmäeltä vie Nisulasta asti ja on Eestissä mukanamme, joten matkustaminen on vaivatonta! Hinta 180?/hlö kyläseuran jäseniltä, muilta 200?/hlö sis. bussikuljetukset, laivamatkat, yöpyminen Tallink City hotellissa 2 hh:n huoneissa, aamupala, Sulun kylällä ruokailu ja kahvit sekä pääsylippu Sillaotsan talomuseolle. Hinta on laskettu 20 hlö:n mukaan. Matkaan mahtuu 20 henkilöä, joten varaa paikkasi ajoissa, viim , p /Kirsi Ilmonen. Muista: passi ja oma matkavakuutus! Ruuhipirtin Kesäteatteri Tatu Pekkarinen Vihtorin harha-askel Ohjaus : Mikko Kauranen Lisää ajankohtaisia asioita: RUUHIMÄESSÄ TAPAHTUU La 16.5 klo Ruuhimäki-askel. Aloitetaan Ruuhimäen koulun pihalta Eeva Sirkiän pitämällä alkujumpalla, jonka jälkeen on mahdollista kiertää lenkki kävellen, juosten, hölkäten, sauvakävellen. Vapaa pääsy.tapahtumassa puffetti. Su 31.5 klo Kesäsunnuntaisin Ruuhimäen kentällä jalkapallon peluuta kaikenikäiselle Ma 29.7 klo Lasten rallit. Ruuhimäen kentällä. Jokainen saa palkinnon. Puffetti. Vapaa pääsy. La 2.8 klo Rallitanssit. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaina 3.7. klo 19 ENSI-ILTA Sunnuntaina 5.7. klo 15 Tiistaina 7.7. klo 14! Perjantaina klo 19 Lauantaina klo 19 Sunnuntaina klo 15 Tiistaina klo 19 Keskiviikkona klo 19 Torstaina klo 19 Sunnuntaina klo 15 Tiistaina klo 19 Keskiviikkona 22.7 klo 19 Perjantaina klo 19 Lauantaina klo 19 Sunnuntaina klo 15 Liput: 15 euroa ja 7 euroa, S-etukortilla 2 Ruuhipirtti Ruuhimäki-Seura ry (014) Ruuhimäen Harrastajateatteri

11 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Järjestöt ELÄKELIITON TOIVAKAN YHDISTYS Ke klo TOUKOSIUNAUS Marja-Leena ja Kalevi Laitisen Kuokkalan mansikkatilalla. KESÄRETKi Pohjois-Karjalaan yhdessä Leivonmäen yhdistyksen kanssa. Kohteina ovat Nurmes, Lieksa ja Valamo. Yöpyminen on Bomballa. Matkan hinta on 125 (sis. matkat, ruokailut ja yöpyminen), jos lähtijöitä on vähintään 32. Sitovat ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä Mirja Parkkoselle puh RANTATAPAHTUMA heinä- elokuussa Toppolan rannassa. Tapahtumasta tarkempi ilmoitus myöhemmin. TOIVAKAN SOTAVETERAANIT RY Hautakivitunnukset Toivakan sotaveteraanit ry.n toimesta on kartoitettu Toivakan hautausmaille haudattujen sotainvalidien, sotaveteraanien sekä molemmissa sodissa olleiden naisten hautapaikat. Tarkoitus on varustaa ko. hautakivet sodissa mukana olleiden hautakivimerkillä. Toivakan sotaveteraanit toivoo, että mahdollisimman moni veteraanivainajan omainen ottaisi yhteyttä asiaa hoitaviin henkilöihin pj. Kalevi Jääskeläinen puh , siht. Pentti Saukko puh tai Eeva-Liisa Koriseva puh Omaisten toivomusten mukaan hautakivet varustetaan joko sotainvalidien hautakivitunnuksella (hinta 10 ), Lotta Svärd-merkillä (hinta 27 ) tai Tammenlehvähautamerkillä (hinta 15 ). Merkin hankkii yhdistys ja sen kiinnittää kiveen seurakunta. Hankinta on vapaaehtoista, omaisille maksettavaksi tulisi ko. merkin hinta. Jäsenkampanja Toivakan Sotaveteraanit ry tarvitsee toimintaansa aktiivisia kannatusjäseniä. Ottakaapa yhteys Kalevi Jääskeläiseen , Pentti Saukkoon tai Eeva-Liisa Korisevaan , mikäli haluatte liittyä yhdistykseen. Ti 19.5 klo TALKOOT veteraanikorsulla. Siistitään korsun ympäristöä Ti 19.5 klo HALLITUKSEN KOKOUS korsulla. Käsitellään ylimääräisen yleisen kokouksen asioita To 4.6 klo YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS korsulla. Käsitellään sääntöjen muutos KESÄLEIRI Paloisten leirikeskuksessa Sotaveteraanit, heidän puolisonsa sekä veteraanilesket ovat tervetulleita perinteiselle leiriviikolle. Myös päiväleiriläiset ovat tervetulleita. Toivakasta leirille aikovat ilmoittautukaa Eeva-Liisa Korisevalle kesäkuun loppuun mennessä p Yhdistys maksaa Toivakkalaisten leirimaksun. Järj. Keski-Suomen sotaveteraanipiirin ja Toivakan sotaveteraanit ry.

12 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Järjestöt TOIVAKAN PITÄJÄSEURA Pitäjäseura jatkaa Vanhan Pappilan ja sen ympäristön kunnostusta. TALKOITA pidetään joka maanantai klo 9 alkaen. Pitäjäseura tarvitsee toimintaansa pikaisesti uusia aktiivijäseniä. Mikäli tunnet kiinnostusta kotiseututyöhön, ota yhteyttä ja tule mukaan toimimaan. Tarkempaa tietoa seurasta saat paikanpäältä ja myös kotisivuilta Vanha Pappila tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet perhejuhlien, kokousten, koulutustilaisuuksien, erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden pitämiseen. Rakennuksessa on äänentoisto kaikkiin huoneisiin ja ulos saadaan kaiuttimet. Rakennuksen vuokra on 8 0 /vrk, pöytäliinat 3 /kpl, astiastot 10 ja seuran suorittama siivous 40. Lisäksi kesäaikana on mahdollista vuokrata saunaa ja 10x5m:n telttakatosta. * PERINNEPOLKU kunnostetaan talven jäljiltä toukokuun alkupäiviin mennessä. Osa rasteilla olevista esitteistä uusitaan. Karttoja polusta on saatavilla kirjastosta ja Toivakan Tuliaisesta. * TOIVAKAN KOTISEUTUVIIREJÄ saa ostaa Pitäjäseuralta. Viirin hinta on 50 ja 11m tankoon 60. Lisätietoja: Jouni Syvänperä p. (014) , Pentti Saukko p , Vuokko Nieminen p pidetään alustavien suunnitelmien mukaan PITÄJÄPÄIVÄT. Muuta: * KOTISEUTUMUSEO on avoinna touko-elokuussa maanantaisin klo * Toivakan joululehden valmistelut ovat käynnistyneet, toivomme lehteen tarkoitettuja kirjoituksia kevään ja kesän aikana. Kirjoitukset voi lähettää Marja-Leena Laitiselle.

13 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Seurakunnat 100-vuotiaan Toivakan seurakunnan kesä 2009 Lapsi- ja nuorisotyö: Tule juhlistamaan Toivakan srk:n 100 vuotta kesäleirille Paloisille 1.6. leiripäivä syntyneille klo / eskareiden yöleiri (-02 synt) leiripäivä syntyneille klo / 5 Ilmoittautumiset viimeistään lastenohjaaja Eija Kinnunen p / Varkkarileiri 1 3 luokkalaisille Varkkarileiri 4 6 luokkalaisille 25 Ilmoittautumiset nuorisotyönohjaaja Minna-Mari Kivimäki-Juutinen p / Leireillä ja leiripäivillä on rutkasti mukavaa tekemistä: ulkoilua, uintia, askartelua, pelejä, leikkejä, yhdessäoloa, hyvää ruokaa, hiljentymistä sekä tietysti mukavia kavereita. Tule mukaan aloittamaan kesän touhut Paloisilla! lasten, nuorten ja perheiden retki Tykkimäelle Kouvolaan alle 10-vuotiailla huoltaja(= voi olla vanhempi sisarus). lapset alle 90 cm 10 (matka + ruokailu) cm 30 (ranneke + matka + ruokailu) yli 120 cm 35 (ranneke + matka + ruokailu) aikuiset 20 (matka + ruokailu) Ilm. tiedot yllä. Muuta toimintaa.. To iltakirkko klo 18 musiikista vastaavat nuoret ja Hannes Asikainen. Isosten tehtävään siunaaminen, kirkkokahvit seurakakuntakodilla Ke lapsityön kevätkirkko klo rippikoululeiri Kangasniemen Salmelassa. Konfirmaatio klo 11 Toivakan kirkossa Järvi-Suomen Partiolaisten Uitto 09- leiri (sudenpennut ja seikkailijat) Partiolippukunta Toivakan Lepinkäiset: Partioryhmien kokoontumisesta, leireistä ja muusta toiminnasta löytyy tietoa koulujen ilmoitustauluilta, seurakunnan nettisivuilta ja lippukunnanjohtaja Minna-Mari Kivimäki-Juutiselta puh Lähetystyö: Seurakunnallamme on nimikkolähettiperheenä radiolähetystyötä tekevä Murphyn perhe (SANSA) sekä Ilomäen perhe, jonka asemapaikkana on Nepal. Näiden perheiden työtä tuemme rukouksin ja lahjoitusvaroin. Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlia vietetään Tampereella ja juhlille suunnitellaan retkeä yhdessä rovastikunnan toisten seurakuntien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät kesän alussa Paikallisuutisista ja srk:n nettisivuilta. Perinteistä Huikon juhannusjuhlaa suunnitellaan juhannuksen jälkeiseen sunnuntaihin klo 13 paikkana Koskela.

14 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Seurakunnat Diakoniatyö: Viriketupa kokoontuu vielä 18.5 ja kevätjuhla on 25.5 seurakuntakodilla klo Vapaaehtoisten kiitoskahvit on 28.5 klo 18 seurakuntakodilla. Eläkeläisten leiripäivä on 7.8 Paloisilla. Muuramen seurakunnan kanssa yhteinen omaishoitajien virkistyspäivä Koivuniemen leirikeskuksessa on Liikuntarajoitteisten leiri Vesalan leirikeskuksessa on Diakoniatoimisto on auki maanantaisin klo 9-11 Uudessa pappilassa soittoja, käyntejä ja kotikäyntipyyntöjä varten p Tarkempia tietoja diakoniatyöstä saa kirkollisista ilmoituksista ja diakonissa Marja Komulaiselta p Muusta diakoniatyön kesätoiminnasta saa tarkempia tietoja Paikallisuutisista ja diakonissa Marja Komulaiselta ( ). Diakoniatoimisto on avoinna maanantaisin klo 9-11 kirkkoherranviraston yhteydessä soittoja, käyntejä ja kotikäyntipyyntöjä varten p. (014) Musiikki: Kesän musiikkihetkistä ja konserteista tarkemmat tiedot Paikallisuutisista ja seurakunnan nettisivuilta. Jumalanpalveluksia ja muita tapahtumia: Jumalanpalvelukset kirkossa sunnuntaisin pääsääntöisesti klo Kaatuneitten muistopäivän messu kirkossa klo 10, mukana kirkkokuoro, seppeleenlasku ja kirkkokahvit messun jälkeen Laavuhartaus Huikon Laavulla klo Helatorstain iltakirkko klo 18 (klo 10 ei ole jumalanpalvelusta) Kansanlaulumessu klo 18, kirkkokuoro (klo 10 ei ole jumalanpalvelusta) Lapsityön kevätkirkko klo Helluntain messu kirkossa klo Pyhän Kolminaisuudenpäivän messu kirkossa klo Messu kirkossa klo 10, mukana 50-vuotta sitten ripillepäässeet Juhannuksen messu kirkossa klo Sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10 Huikon juhannusjuhla lähetystyön merkeissä klo 13 Koskelassa Messu kirkossa klo Sanajumalanpalvelus kirkossa klo Messu kirkossa klo Sanajumalanpalvelus kirkossa klo Kesätoivakkalaisten kirkkopyhän messu kirkossa klo 10, kirkkokahvit 2.8. Sanajumalanpalvelus kirkossa klo Messu kirkossa klo Konfirmaatiomessu kirkossa klo 11 (Huom aika!) Seurakunnan 100-vuotisjuhlajumalanpalvelus klo 10 / 100-vuotiskahvit juhlahetki seurakuntakodilla Kaikenikäisten Lenkkikirkko urheilukentällä klo 10, kirkon jälkeen liikuntapäivän vietto urheilukentällä ja maastossa oman kunnon mukaan. Muista tapahtumista tarkemmat tiedot Paikallisuutisten kirkollisista ilmoituksista, ilmoitustauluilta ja seurakunnan internet-sivuilta

15 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Seurakunnat Yhteystiedot: Olavi Jouttijärvi, khra , Laura Kaarto, srk-pastori ( ) , Pirkko Kuismin, talouspäällikkö , Hanne Asikainen, vs. kanttori ( ) Marja Komulainen, diakonissa , Minna-Mari Kivimäki-Juutinen, nuor.ohj , Eija Kinnunen, lastenohjaaja , Seppo Soininen, seurakuntamestari Raija Ryyppö, vt siivooja-vahtimestari Kirkkoherranvirasto (Toivakantie 46 ) on avoinna ma, ke ja pe klo 9-12, puh. (014) Kirkkoherra Olavi Jouttijärvi tavattavissa virastossa varmimmin keskiviikkoisin klo 9-12 puh. (014) , muuten puh TOIVAKAN HELLUNTAISEURAKUNTA Osoite: Puh: Net: Palosentie 8, Toivakka , Miika Huotari, pastori , Aki Liimatainen, nuorisotyö Kesäajan viikko-ohjelma MA KE LA SU klo Kirpputori lähetyksen hyväksi klo Naisten rukouspiiri klo Sanan ja rukouksen ilta klo Nuorten rukoushetki klo Nuortenilta klo tai Elämän sanaa Katso Paikallisuutisten ilmoitusta/nettisivustoa. Olet tervetullut tilaisuuksiin! TULEVIA TAPAHTUMIA KE 8.7. SU Kesäjuhlat Toivakan koulukeskuksessa, Puhujavieraina: ke kenialainen Joseph Kirui, to su Alpo Renko, Tilaisuudet: ke la klo sekä su klo ja klo TI PE Lasten kesäleiri Paloisten leirikeskuksessa. TO 6.8. klo Lauluista kaunein yhteislaulutilaisuus Toivakan koulukeskuksessa. LA Kasvatusteemapäivä, Leevi Launonen.

16 Lähettäjä: Toivakan kunta, Toivakantie Toivakka ITÄ-PÄIJÄNTEEN RASTI RY KUNTORASTIT 2009 Aika, Paikka, Järjestäjä Ke Toivakka kk, Petteri Huikko, Elias Peltonen, sprint Ke Joutsa, Jukka Kauranen Ke Toivakka, Ruuhimäki, Tapani Häkkinen Ke Toivakka kk, Mikko Särkkä Ti Joutsa Itä-Hämeen Rasti Ke Toivakka, Nisula, Matti Ilmonen, peruskartalla Ke Joutsa Joutsenlampi, Jukka Kauranen, Heikki Nurminen Ke Toivakka kk, Petteri Huikko, Elias Peltonen La Joutsa, Rutalahti, Kalevi Puttonen, Suo anteeks- suunnistus Ke Joutsa kk, Jukka Kauranen, Heikki Nurminen Ke Joutsa, Etu-Ikola, Kalevi Puttonen Ke Joutsa, pyöräsuunnistusiltarastit AM-kilpailun yhteydessä Ke Joutsa, Joutsenlampi, Jukka Kauranen, Heikki Nurminen Ke Toivakka, Ruuhimäki, Pentti Suuronen Osallistumismaksu 3 eur, seuran jäsenille ilmainen Emit- leimaus rasteilla, vuokrakortteja saatavana järjestäjiltä- Lisätietoja seuran nettisivuilta sekä ilmoitustauluilla Toivakan kunta Vapaa-aikatoimi Toivakantie 49, Toivakka p Toivakan kunnan tiedotuslehti 2/2009 Julkaisija: Toivakan kunta Taitto: Paikallisuutiset/Joutsan Seutu Oy Paino: Jyvässeudun Paino Oy, Vaajakoski

Toivakka. Toimii. Toivakka 100 vuotta. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Ruuhimäen poikia pappilan portilla.

Toivakka. Toimii. Toivakka 100 vuotta. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Ruuhimäen poikia pappilan portilla. Toivakka 2 2010 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Toivakka 100 vuotta Ruuhimäen poikia pappilan portilla. Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN Kuvaaja Timo Tuhkio 2 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN ILMESTYMINEN...4 ARVAA JA VOITA...4 PYLKÖN

Lisätiedot

MARTTILA-TIEDOTE 2/2015

MARTTILA-TIEDOTE 2/2015 MARTTILA-TIEDOTE 2/2015 MARTTILAN KUNNANVIRASTO ON KOKONAAN SULJETTU 29.6. - 24.7.2015 vuosilomien keskittämisen johdosta. Sulkuaikana kuulutukset ovat nähtävillä keskustoimiston ulkoeteisen ikkunassa.

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Tiedotuslehti 2/2014 Kuva Himolan teatterin näytelmästä Suurkulo ja Kustaa. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti helmikuu 2011 39. vuosikerta Korjausavustukset Vasara ja nauloja Korjaus- ja energia-avustukset 2011 Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut

Lisätiedot

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 AURANMAAN YRITYSPALVELUT 1.1.2014 Auranmaan yrityspalvelut Auranmaan kuntien (Aura, Koski, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö aloitti toimintansa

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s.

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s. P YHÄJOEN K ESÄKUULUMISET 18.6.2011 VKO 24 Lukion neljännesvuosisata s. 3 Kesäteatteria Annalassa s. 6 Kesäkalenteri mukaan s. 12-13 Kirjaston lukuvinkkejä s. 17 Oulun seudun pyhäjokiset s.22 sivu 2 Pyhäjoen

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

PYLKÖN ASIOINTIPISTEEN UUDISTUMINEN... 3 KIRJASTON JA ASIOINTIPISTEEN SUUNNITELLUT UUDET AUKIOLOAJAT 1.6.2010 ALKAEN... 4 HYVÄT PYLKÖNMÄKELÄISET...

PYLKÖN ASIOINTIPISTEEN UUDISTUMINEN... 3 KIRJASTON JA ASIOINTIPISTEEN SUUNNITELLUT UUDET AUKIOLOAJAT 1.6.2010 ALKAEN... 4 HYVÄT PYLKÖNMÄKELÄISET... 2 PYLKÖN ASIOINTIPISTEEN UUDISTUMINEN... 3 KIRJASTON JA ASIOINTIPISTEEN SUUNNITELLUT UUDET AUKIOLOAJAT 1.6.2010 ALKAEN... 4 HYVÄT PYLKÖNMÄKELÄISET... 4 PYLKÖN ÄÄNI... 4 SAARIJÄRVEN KAUPUNGINTALO SULJETTUNA

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

ÄÄNESTÄ 24.10. s. 3. s. 4 s. 8-11 KUNNALLISVAALIT 24.10. ENNAKKOÄÄNESTYS ALKAA 13.10. EKOVIESTI: s. 6-7 LIIKKEELLE: MÄRKIÖN LEIRIKESKUS UUDISTUI

ÄÄNESTÄ 24.10. s. 3. s. 4 s. 8-11 KUNNALLISVAALIT 24.10. ENNAKKOÄÄNESTYS ALKAA 13.10. EKOVIESTI: s. 6-7 LIIKKEELLE: MÄRKIÖN LEIRIKESKUS UUDISTUI ÄÄNESTÄ 24.10. 3 2004 KUNNALLISVAALIT 24.10. ENNAKKOÄÄNESTYS ALKAA 13.10. s. 3 MÄRKIÖN LEIRIKESKUS UUDISTUI EKOVIESTI: s. 6-7 LIIKKEELLE: s. 4 s. 8-11 pääkirjoitus KUUMA-kunnilta yhteinen liikuntapaikkaesite

Lisätiedot

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle 1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN Suomen kunnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä ja kuntia lähellä olevien piirien sekä kansanedustajien keskusteluissa. Aiheena

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

Vakka. Jeesus, meidän perheestä tänään tahdon kiittää. Moni muisto lämpöinen meidät yhteen liittää.

Vakka. Jeesus, meidän perheestä tänään tahdon kiittää. Moni muisto lämpöinen meidät yhteen liittää. Vakka Seurakunnan ter vehdys jokaiseen vihtiläiseen kotiin 12.5.2006 Seurakuntavaalit ensi syksynä s. 5 Seurakunnan kesäkahvilat Nummelassa ja kirkonkylässä s. 6 ja 7 Hiekkasen perheen terveiset Etiopiasta

Lisätiedot

Kesällä Tervossa tapahtuu s.14-> Tervon palvelut s. 23 -> Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 6. Luontokuvakesä s. 32-33.

Kesällä Tervossa tapahtuu s.14-> Tervon palvelut s. 23 -> Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 6. Luontokuvakesä s. 32-33. Kesällä Tervossa tapahtuu s.14-> Tervon palvelut s. 23 -> Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 6 Luontokuvakesä s. 32-33 Tervon kunnan KESÄKIRJE 2015 2 Tervon kunnan Kesäkirje 2015 Tervon kunnan Kesäkirje

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Pornaisten kesäpörriäinen

Pornaisten kesäpörriäinen Pornaisten kesäpörriäinen 2012 taitto_23.4.2012.indd 1 23.4.2012 19:16:23 Kesäpörriäinen 2012 2 Kesäterveiset - Kun aikaa ei ole tuhlattavaksi Talvi tuo tullessaan paitsi lumen ja pakkasen, myös kiireen

Lisätiedot

SAVONRANNAN SANOMAT Nro 1/2013. www.savonranta.fi

SAVONRANNAN SANOMAT Nro 1/2013. www.savonranta.fi SAVONRANNAN SANOMAT Nro 1/2013 www.savonranta.fi Avoimesti puolueellinen Savonrannan asukkaiden ja kesäasukkaiden äänenkannattaja jo vuodesta 1995 SAVONRANNAN APTEEKKI KOLMITÄHKÄNTIE 13, SAVONRANTA Puh.

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROT MERI-MARTTILAN SAUNAMÖKILLE KESÄKAUDELLA 2012

KÄYTTÖVUOROT MERI-MARTTILAN SAUNAMÖKILLE KESÄKAUDELLA 2012 TIEDOTE 2/2012 KÄYTTÖVUOROT MERI-MARTTILAN SAUNAMÖKILLE KESÄKAUDELLA 2012 julistetaan haettavaksi seuraavasti: Marttilan kunnassa toimivat yhteisöt - kirjallinen hakemus 13.4.2012 mennessä Yksityiset kuntalaiset

Lisätiedot

Uusi Oulu uusi alku s. 4

Uusi Oulu uusi alku s. 4 Lueppa Uuden Oulun aluelehti 1/2012 Uusi Oulu uusi alku s. 4 Suuralueiden uutisia ja tapahtumia s. 7 21 Yhteiset kuntavaalit uudessa Oulussa 28.10.2012 s. 27 31 2 Pääkirjoitukset Vaikuta alueellasi, osallistu

Lisätiedot

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2013 MARKKINOITA JA MESSUJA...S. 4 KAIDANOJAN KARTANO...s. 5 TÄRKEÄT PUHELIN- NUMEROT...s.6 7 Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 PÄÄKIRJOITUS Silmäilin vuoden takaisen

Lisätiedot

Terveisiä terveysasemalta!

Terveisiä terveysasemalta! SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi 1/2010 Terveisiä terveysasemalta! Savitaipaleen kunnan terveyspalvelut siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten,

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

HALSSILA Halssilan asukasyhdistyksen virallinen tiedotuslehti

HALSSILA Halssilan asukasyhdistyksen virallinen tiedotuslehti SUUR 1 2011 HALSSILA Halssilan asukasyhdistyksen virallinen tiedotuslehti www.suurhalssila.fi Kevätkokouskutsu Halssilan Asukasyhdistys ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään torstaina 14.4.2011 klo

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 28.5.2011 Tartu hetkeen - Carpe diem totesi roomalainen runoilija Horatius oodissaan jo ennen ajanlaskumme alkua. Lausahdus olisi hyvä tänäänkin pitää mielessä, oli

Lisätiedot