Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen"

Transkriptio

1 Toivakka Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen

2 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan palsta Asuinympäristön historiaa ja kehityskaarta tarkasteltaessa voidaan nähdä valtakunnallisen ja paikallisen päätöksenteon monia vaikutuksia toteutuneina. Meneillään oleva valtuustokausi tarjoaa kuntapäättäjille todellisen haasteen miettiä, miltä kuntamme ja sen tulevaisuus näyttää valtuustokauden päätyttyä. Toivon, että jälkeen päin voisimme todeta oikeita asioita tapahtuneen, tehtyjen päätöksien toteuduttua. Toivakassa mietimme monien muiden kuntien tavoin, onko meillä riittävät edellytykset toimia itsenäisenä kuntana myös jatkossa. Koen, että seudullisesti on edelleen niin sanotusti kunnallinen haku päällä. Kunnat hakevat kumppaneita vähintäänkin palveluiden järjestämiseen, mutta myös tosi tarkoituksella etsitään kasvua kuntaliitoksista. Toivakan sijainti on loistava ja se tukee kunnan tulevaisuuden omaa rohkeaa suunnittelua. Mikäli kaunis ja elinvoimainen kuntamme aiheuttaa kiinnostusta, on hyvä tilanne lähteä neuvottelemaan erilaisista kumppanuuksista. Yhteinen tulevaisuuden suunnittelu on maakunnassamme hyvässä kasvussa ja näkisinkin, että nämä erilaiset yhteistyön mahdollisuudet ovat ajankohtaisin muoto kumppanuutta haettaessa. Minkäänlaista linnoittautumista en pidä järkevänä. Kunnanhallituksen toiminnan kautta olen saanut jo nyt perehtyä moniin, kunnan eri tehtäviin. Taloudenhoito kokonaisuutena on suuri haaste ja siitä haluaisinkin tämän hetkisiä tuntemuksiani kertoa. Hallituksessa tarkastelemme parhaillaan vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Edellisen vuoden tuloksesta muodostui alijäämäinen ja kunnan talous notkahti huonoihin uomiin. Kunnan talous ei ole tasapainossa vaan elämiseen tarvitaan nykyisellään lainarahaa. Voimassaoleva talousarvio ja taloussuunnitelma jatkaisivat tätä kestämätöntä kehitystä, missä vuosikate olisi jatkossakin vahvasti negatiivinen. Kuntatalouden hoito ei poikkea yksityistalouden hoidosta siinä suhteessa, etteikö olisi syytä elää tulojen mukaisesti. Vuosikate on saatava taittumaan positiiviseksi (v oli ), jolloin esim. lainarahaa vaativille välttämättömille investoinneille olisi paremmat edellytykset. Omaisuuden myyminen tilanteen korjaamiseksi on jossain määrin välttämätöntä, mutta on hyvä muistaa että omaisuutta ja omistuksia tullaan tarvitsemaan myös jatkossa. Hallituksen toimesta aloitimme talouden tasapainottamisen toimet ja tulemmekin esittämään valtuustolle talousarvion aukaisemista. Hallitus nimesi talouden tasapainottamiseen työryhmän ja se on jo aloittanut toiminnan, tuottaen esityksiä taloutta korjaavista toimenpiteistä. Tässä vaiheessa pyrimme julkistamaan pohdittavana olevia kysymyksiä, jotta tarpeellinen keskustelu päätettävänä olevista asioista käynnistyisi. Säästämisellä on sanana osin negatiivinen kaiku, joten puhuisin mielelläni myös toimintojen kehittämisestä. Kunnan perustehtävää ei ole tarkoitus kyseenalaistaa, vaan tarjota edelleen lainmukaisia ja laadukkaita peruspalveluita kuntalaisille. Kuntastrategian mukaista kehitystä on syytä jatkaa, niin että Toivakka olisi jatkossakin turvallinen kunta asua ja yrittää. Hyvinä aikoina julkisella taloudella ja rakenteilla on taipumus kasvuun. Nyt meillä on edessä haastava taloudellinen ajanjakso, kun laman vaikutukset pienentävät verokertymää. Säästäminen on taitolaji jo sinällään, kun vielä yhtäaikaisesti verotulot pienenevät ja sosiaalija terveystoimen (suurin hallinnonala) menot kasvavat. Tulojen lisäystä haettaessa mennään lähes aina kuntalaisten kukkarolle. Juustohöylämenetelmä säästämisessä ei ole riittävä ja voi liiallisesti toteutettuna aiheuttaa suuriakin ongelmia palveluiden laadussa, laillisuudessa ja työntekijöiden jaksamisessa. Rakenteellisia muutoksia ja vaihtoehtoisia toiminta malleja on uskallettava tässä tilanteessa punnita. On luonnollista, että edellisten kaltaisista toimista syntyy kiivastakin keskustelua ja niin pitää ollakin. Kunnan viranhaltijaorganisaatio on suurin ja tärkein pääoma palveluita tuotettaessa ja kuntaa kehitettäessä. Pyrimme kunnanhallituksessa toimimaan niin, että tälle työlle luodaan riittävät edellytykset ja työssä jaksamista kaikin puolin tuetaan. Herää kysymys olisiko tämä talouden tarkastelu vältettävissä kuntaliitoksella? Itse edustan mielipidettä, että talous on tasapainotettava joka tapauksessa. Oli helppoa tai ei, niin parempi käydä prosessi läpi omaehtoisesti toivakkalaisin toimenpitein. Päätöksen tekoon tarvitaan mahdollisimman laajaa pohjaa, aina kuntalaiskeskustelua myöten. Keskustelun toteutuessa eri päätöksenteon vaiheissa, syntyy myös paras lopputulos demokratian toteutuessa. Toivon, että löydämme yhdessä hyviä ratkaisumalleja edessä oleviin haasteisiin ja Toivakka voisi edelleen kehittyä. Näkisin Toivakan kunnan jatkossa mielelläni vireänä yrittäjähenkisenä maaseutupitäjänä, missä vilja lainehtii pelloilla, tuottaen lähiruokaa seutukunnalle. Uusien energiaratkaisujen myötä tuotetaan paikallista sähköä, lämpöä ja jopa polttoainetta kulkupeleihin. Maaseudun tekninen kehittäminen tuottaa innovaatioi-

3 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toivakan kunta ta ja yrittäjyyttä. Luonto on hyvin huolehdittu pääoma ja maaseutu laadukkaine palveluineen houkuttelee uusia asukkaita kuntaan. Hyvinvointi on oleellinen kysymys kunnan tulevaisuudelle. Henkisen ja fyysisen vireyden ylläpito ja itsensä kehittäminen eri keinoin on tärkeä asia sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Omien tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen ei lamakaan juuri vaikuta. Heikompi taloudellinen aika on tutkitusti nostanut esille syvempiä arvoja. Näiden arvojen esille nostamiseen ja itsensä kehittämiseen haluaisin kaikkia kuntalaisia olla haastamassa. Olen tyytyväinen nykyiseen kotikuntaani asuinpaikkana ja näen Toivakalla olevan hyvät kehittymisen edellytykset myös jatkossa. Hetki hiihdetään umpista, samalla latua tehden, mutta se edesauttaa kun lähdetään toiselle kierrokselle. Näkisin, että meillä on kovakuntoisia naisia ja miehiä ladun aukaisuun. Kunnanjohtajamme Erkin tiedän erittäin hyväksi hiihtomieheksi, joten ei muuta, kuin annetaan mennä hyvällä yhteishengellä 100-vuotista taivalta eteenpäin! Hyvää kevättä ja kesää toivottaen! Sakari Ainali Kunnanhallituksen puheenjohtaja TOIVAKAN KUNTA Kunnanvirasto suljettu kesällä Toivakan kunnanviraston väki toivottaa kaikille oikein mukavaa kesää! Sosiaalipuolen päivystysnumero on Vesihuollon päivystysnumero on OKSIEN JA RISUJEN VASTAANOTTO Puurisujen ja oksien vastaanotto Toivakan vanhalla kaatopaikalla ( n. 4 km Kangasniemen suuntaan) Perjantaina klo Lauantaina klo Muuta jätettä tai kompostointijätettä kuten puulehtijätettä ei vastaanoteta. KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Toivakan paloasema Tiedotus: Omakotitalojen ja loma-asuntojen palotarkastuksia suoritetaan tänä vuonna kokeiluluonteisesti niin että kiinteistön omistaja tai haltija voi tilata palotarkastuksen Toivakan paloasemalta puh Palotarkastuksessa tarkastetaan kiinteistön palo- ja henkilöturvallisuus sekä annetaan valistusta ja neuvontaa, varmistathan että kotisi ja loma-asuntosi on turvallinen asua. Palotarkastus on maksuton. Palopäällikkö Jorma Kautto SAKARI NAUTTIMASSA LUONNON RAUHASTA, TALVELLA Kuva Jukka Paalanen TOIVAKAN KUNNAN JÄTEVESI- LAITOS TIEDÄTKÖ MITÄ SAA LAITTAA VIEMÄRIIN? Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemäriin sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtionneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty tai, jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden

4 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta toiminnalle tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesille. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti: - esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, tai muita sellaisia - yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä (esim. pumpulipuikot, vaipat, terveyssiteet, ehkäisyvälineet, pullonkorkit, tulitikut, laastarit, karkkipaperit, hammasharjat) - myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita - viemärivettä, jonka ph-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6 tai suurempi kuin 11 - suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää + 40 astetta - viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden Viemäriin saa johtaa vain pesu- ja wc-vesiä. Huleveden ja perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin samoin kuin jäteveden johtaminen hulevesiviemäriin on kielletty. Nämä rajoitukset koskevat seuraavia: - Toivakan kunnan jätevesiverkostoon liitetyt kiinteistöt (kirkonkylä) - vesiosuuskuntien kiinteistöt, jotka on liitetty paineviemäriin Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset perustuvat vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin, joita noudatetaan Toivakan kunnan vesi- ja viemärilaitoksella. Lisätietoja Jouko Reinikainen puhelin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti Nina Pimiä, Projekti-insinööri Asetuksella ohjataan jätevesien käsittelyä Jätevesiasetus1 tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Tuolloin olemassa olleille kiinteistöille annettiin siirtymäaikaa jätevesijärjestelmien kuntoon saattamiseksi vuoden 2014 alkuun saakka. Asetuksen vaatimukset koskevat viemäriverkostojen ulkopuolella olevia kiinteistöjä. Poikkeuksena ovat ne kiinteistöt, joilla syntyy vain vähäisiä määriä pesuvesiä sekä ympäristölupavelvolliset kiinteistöt. Käytännössä suurin osa vanhoista vakituisesti asutuista kiinteistöistä joutuu kunnostamaan järjestelmiään, saavuttaakseen asetuksessa määrätyn puhdistustehon. Kesämökkien ja rantasaunojen kohdalla tilanne on päinvastainen. Kantoveden varassa olevien kiinteistöjen ei tarvitse ruveta toimenpiteisiin mikäli jätevedet johdetaan maahan. Siirtymäajasta on nyt kulunut yli puolet ja suurin osa tarvittavista kunnostuksista on edelleen tekemättä. Jätevesijärjestelmien kunnostamisella pyritään vähentämään ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta. Kuormitusta vähentämällä suojellaan vesistöjä ja kaivoja sekä parannetaan asuinympäristön viihtyisyyttä. Kunta voi myöntää vapautuksen asetuksen vaatimuksista hakemuksen perusteella. Vapautuksen edellytyksenä on että järjestelmän kunnostaminen olisi kiinteistön omistajalle kohtuutonta järjestelmän kalleuden tai sen poikkeuksellisen teknisen vaativuuden vuoksi. Lisäksi kiinteistön jätevesikuormituksen ympäristövaikutusten tulee olla vähäisiä. Jätevesien käsittelyn vaihtoehdot Jätevesien käsittelylle on monia eri vaihtoehtoja, jotka kannattaa selvittää ennen ostopäätöksen tekoa. Kesämökeille sopivat erilaiset järjestelmät kuin vakituisille asunnoille ja pelkille pesuvesille riittävät yksinkertaisemmat järjestelmät kuin wc-vesiä sisältäville jätevesille. Kantoveden varassa olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyksi riittää veden johtaminen maaperään, vaikkapa kivipesään. Vesijohdollisille ja siten paremmin varustelluille kiinteistöille tarjolla on imeyttämöitä, maasuodattamoita, erilaisia laitepuhdistamoita ja umpisäiliö. Vaikka lähes kaikille kiinteistöille sopivia vaihtoehtoja on useampia kuin yksi, niin kaikki järjestelmät eivät sovellu kaikkiin paikkoihin. Kunnilla voi olla tarkempia määräyksiä siitä, millaisia järjestelmiä eri alueilla voi käyttää.

5 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toivakan kunta Hyvät neuvot järjestelmän kunnostamiseen 1. Tee selvitys nykyisestä järjestelmästä. Selvityksen perusteella voi arvioida tarvitseeko järjestelmää kunnostaa. 2. Ota yhteyttä kuntaan. Saat tarkempia ohjeita kunnan käytännöistä ja vaatimuksista. Selvitä samalla voiko kiinteistösi liittyä viemäriverkostoon. 3. Ota yhteyttä suunnittelijaan. Suunnittelijan tehtävänä on tutustua kiinteistön olosuhteisiin ja tehdä tarvittavat mittaukset. Selvitysten perusteella suunnittelijan tulee esitellä sopivat jätevesijärjestelmät. Järjestelmän valinnan jälkeen suunnittelija tekee suunnitelman. 4. Hae lupa järjestelmän kunnostamiselle. Liitä suunnitelma toimenpide- tai rakennuslupahakemukseen ja toimita se kuntaan. 5. Hae ARA:n avustus järjestelmän rakentamiseen ennen töiden aloittamista. Avustusta haetaan kunnalta. Töitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä.) 6. hanki suunnitelman mukaiset tarvikkeet ja ammattitaitoinen urakoitsija. 7. Valokuvaa järjestelmän rakentamisvaiheet. 8. Tutustu järjestelmään käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Käytä järjestelmää niiden mukaisesti. Jotta jätevesiasetuksen asettamiin tavoitteisiin (=ympäristökuormituksen vähentäminen) päästään, jätevesijärjestelmää toteuttamaan tarvitaan joukko asiantuntevia ammattilaisia. Jokaisen osa-alueen ammattitaitoinen toteutus varmistaa kiinteistölle toimivan jätevesijärjestelmän. Suunnittelu, rakentaminen ja huolto yhdessä järjestelmän oikean käytön kanssa ovat yhtä tärkeitä kulmakiviä takaamaan, että arvokas investointi on pitkäikäinen ja hintansa arvoinen. Nyt on oikea aika toimia Valtion asuntorahaston (ARA) jätevesiavustuksen tulorajoja on korotettu vuosiksi , jotta useammilla olisi mahdollisuus saada avustusta. Myös verotuksen kotitalousvähennystä voi hakea järjestelmän rakennustyön kustannuksista. Järjestelmät ovat oikein toteutettuina ja käytettyinä toimintavarmoja, joten tuotekehittelyä ei kannata jäädä odottelemaan. Jätevesijärjestelmien kunnostuksella on vaikutusta myös lähialueen yritysten toimintaan: kunnostamalla järjestelmäsi nyt, ehkäiset laman vaikutuksia kotiseudullasi. Siirtymäajan viimeiset vuodet tulevat olemaan kiireistä aikaa, jolloin kaikesta joutunee maksamaan nykyistä enemmän. Suomen ympäristökeskuksen jätevesisivustolta, löytyy mm. tietoja eri järjestelmistä ja niiden toimivuudesta. Ohjeita, neuvoja ja lomakkeita löydät myös osoitteesta Tarkempia lisätietoja asiasta kannattaa kysyä siitä kunnasta, jossa kiinteistösi sijaitsee. 1Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 542/2003 VAIHDA VAPAALLE KIRJASTO Iltaruskontie 4, TOIVAKKA Puh. asiakaspalveluun (014) Avoinna kesäkaudella MA TI KE TO PE Juhannusaattona suljettu UUTTA! PALAUTUSLUUKKU Kesäksi valmistuu kirjaston etuoven yhteyteen aineiston palautusluukku, johon voi jättää lainat kirjaston ollessa suljettuna. Kirjaston poistomyynti jälleen kesällä, tule hakemaan vaikka mökille lukemista: myynnissä kirjoja, lehtiä sekä äänitteitä edullisin hinnoin. Kesäajan näyttelyt Toukokuu Toivakan taidekoulun kevätnäyttely Kesä-heinäkuu Eila Korhosen ja Maunu Hautasen Tauluja tuulettamassa- näyttely Elo-syyskuu Pentti Marttisen Tiffany-lasin muodot ja vaiheet näyttely

6 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta TOIVAKAN KUNTA 100 VUOTTA V ************************************** Kunnan juhlavuotta aletaan viettää syksyllä Kuntalaiset voivat esittää ideoita juhlavuoden vietosta lähettämällä ehdotuksensa sähköpostilla osoitteeseen tai tuomalla ehdotukset kirjastossa sijaitsevaan palautelaatikkoon. KERRO MITEN SINÄ HALUAISIT JUHLIA ITSENÄISTÄ KUNTAAMME TAI ILMAISE MIELIPITEESI SIINÄKIN TAPAUK- SESSA ETTET KANNATA JUHLIMISTA LAIN- KAAN. Sivistystoimenlautakunnan asettama juhlatoimikunta käsittelee ehdotukset. TOIVAKAN MARKKINA- MESSUT klo 10-14, messuisäntänä Kari Mäkinen. Alustava ohjelma: - avaussanat - lapsille leikkituokio, - päivähoidon vanhempainneuvosto n.klo H:n match-show klo juhlapuhuja Anita Mikkonen klo 12 - puujalkakävelyä, Toivakan Rivakka - katusähly, frisbeegolfrata, vapaa-aikatoimi - arpajaiset, yrittäjät - vakkahenkilön julkistaminen - markkinatanssit illalla kahvila-ravintola Leenassa Markkinapaikan voi varata Matti Puttoselta p TERVETULOA VIETTÄMÄÄN MUKAVA PÄIVÄ TOIVAKAN TORILLE! VAPAA-AIKATOIMI Satu Paalanen Käyntiosoite: Nuokku, Toivakantie 36 Postiosoite: Toivakan kunta /vapaa-aika, Toivakantie 49, Puh: LIIKU TERVEEMMÄKSI KAMPANJA Maailman terveysliikuntapäivä on äitienpäivä Teemana tänä vuonna on liiku terveemmäksi. Toivakan vapaa-aikatoimi HAASTAA KAIKKI KUNTALAISET liikkumaan ajalla Kirkonkylän urheilukentän ilmoitustaululla on suoritusvihko, sekä kylillä. Kirjaa suorituksesi vihkoon (1 liikuntasuoritus / päivä). Liikuntasuoritus = vähintään 30min yhtäjaksoinen liikunta. Kaikkien kesken arvotaan kuntosalikortteja, sekä eniten suorituksia kerännyt palkitaan urheiluliikkeen lahjakortilla. Siis KAIKKI LIIKKEELLE! OHJATTUA SAUVAKÄVELYÄ Maanantaisin klo (viikot 22, 23, 24, 25) ja (elokuussa viikot 32, 33, 34, 35). Kokoontuminen urheilukentälle. Ensimmäisellä kerralla et välttämättä tarvitse omia sauvoja. Jos haluat hankkia sauvat, niin oma pituus-60cm. KESÄPARKKI/KESÄKERHO PUUKKIKSELLA Kesäkuussa ja elokuussa ! Kerho on 1-2-luokan oppilaille. Toki muutkin huomioidaan, jos ryhmään mahtuu, max 17 lasta. Kesäkerhon maksut: 6 koko päivä, 4 puoli päivää ja 2 1-2h. Sis. materiaalit, vakuutuksen, ruuan. Ilmoittaudu jo nyt AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOI- MINTA LUKUVUODEKSI luokan oppilaille tarkoitettu aamu-ja iltapäivätoiminta syyslukukaudella 2009 aukeaa Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä tai Aamuparkki aukeaa sopimuksen mukaan ja on avoinna klo 10 saakka. Iltapäiväkerho on avoinna 13-n.17. Lukuvuonna on maksut olleet seuraavat: 1,50 aamu ilman aamupalaa, 2 aamupalan kanssa. Iltapäivämaksu on 2. Maksut sisältävät välipalan, materiaalit ja vakuutuksen.

7 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toivakan kunta ILTAKIRPPIS sekä AVOI- MET OVET NUOKULLA Torstaina 28.5 klo Tervetuloa myymään tai tekemään löytöjä. Pöytävaraukset Satulle viim. ma 25.5 mennessä p , pöytäpaikka on maksuton. Sateen sattuessa sisätiloissa. Samalla järjestämme AVOI- MET OVET nuorisotilalla, tervetuloa katsomaan Toivakan vapaa-aikatoimen viihtyisää nuorisotilaa. NAISTEN / TYTTÖJEN JALKAPALLOILTA Koulun nurmikentällä tiistaisin klo n Tervetuloa pelailemaan kaikki! Aloitellaan tiistaina 2.6 klo VAPAA-AIKATOIMI MUKANA TOIVAKAN MARKKINAMESSUILLLA LAUANTAINA 6.6. Katusählyturnee Kerää kolmen hengen joukkue ja tule pelaamaan katusählyä. Sarjat ala-aste, yläaste ja aikuiset. Katusählyn säännöissä noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ja tulkintoja. Ilmoittautumiset Satulle viim. ma 1.6. mennessä. Frisbeegolf (sovellettu) Tenniskentän läheisyydessä frisbeegolfrata markkinamessujen ajan klo Käy kokeilemassa monellako heitolla pääset radan läpi, PARHAAT PALKITAAN! LIIKUNTALEIRIPÄIVÄT 7-9 LUOKKALAISILLE ti, ke, to klo , max 20hlöä Keskuspaikkana toimii Puukkis, jossa syömme välipalan sekä käymme rentoutumassa liikuntatuokioiden välillä. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille. Yhden leiripäivän hinta 6 sis. materiaalit, vakuutuksen, välipalan. Ilmoittaudu Satulle. LIIKUNTALEIRIPÄIVÄT 3-6 LUOKKALAISILLE ti, ke, to klo , max 20hlöä Keskuspaikkana toimii Puukkis, jossa syömme välipalan sekä käymme rentoutumassa liikuntatuokioiden välillä. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille. Yhden leiripäivän hinta 6 sis. materiaalit, vakuutuksen, välipalan. Ilmoittaudu Satulle. NUORTEN LEIRI PALOISTEN LEIRIKESKUKSESSA Ma-to Leiri on tarkoitettu 13v-alle 18v nuorille. Leiri ohjelmassa mm. liikunnallisia tuokioita, pelejä, lanit (oma tietokone), karaokea ja muuta mukavaa leiriohjelmaa. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittatuneille. RANTAUIMAKOULUT UIMALASSA Uimakoulut toteutetaan kesällä 2009 viikon mittaisina! Ensimmäinen ryhmä on viikolla ja toinen viikolla klo vesileikit ns. veteen totuttelu ryhmä (ei tavoittele merkkiä) klo alkeisryhmä (niille, jotka viime kesänä saivat meritähtimerkin) klo jatkoryhmä (niille, jotka suorittivat viime kesänä alkeismerkin ja osaavat uida jo vähintään 10m) + suorittajat (joilla, jo mm. harrastusmerkki tai taitomerkki). Uimakouluun pääsevät 2004 synt. (jos ryhmään mahtuu, niin sitten voidaan ottaa myös 4-vuotiaita) ja sitä vanhemmat. Ilmoittautumiset alkaa 1.6 klo 12 p BEACH-VOLLEY KENTTÄ UIMALASSA Vuoroja voi varata vapaa-aikatoimistosta. Huom! oma pallo mukaan. TENNISKENTTÄ Kesän ajaksi voi varata vakituisen vuoron tenniskentältä. Tietoa vuoroista ja maksuista saat vapaa-aikatoimistosta.

8 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Järjestöt KUNTOSALI Kuntosali on normaalisti avoinna kesälläkin. Huom! Yleisillä vuoroilla kävijä, muistathan ostaa kuntosalikortin kunnantoimiston keskuksesta. Kuntosalivuorolista on netissä LIIKUNTASALIN KÄYTTÖVUOROT LUKUVUODELLE Liikuntasalin käyttövuorot lukuvuodelle on haettava KIRJALLISESTI mennessä. Jätä hakemus kunnantoimiston keskukseen (keskus suljettuna ) tai sähköpostilla vapaa-aikatoimistoon LAHJOITA NUOKULLE Nuokulle otetaan lahjoituksena vastaan sohva tai nojatuoleja, sekä puhtaita mattoja. Jos sinulla on lahjoitettavaa, niin ota yhteys Satuun. HOX HOX TIEDOITUS KANAVA NUORILLE!!! Tiedoitusta ei koskaan ole liikaa ja siinä on monesti vaikeuttakin esim. miten tavoittaa sellaiset nuoret, jotka ovat jo peruskoulunsa päättäneet. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä tiedoitusrinkiin mukaan: ILMOITA OMA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI tiedoitusvastaavalle eli Satulle, joko puhelimeen tai sähköpostilla Näin saat ajankohtaista tietoa Toivakan nuorille järjestetystä toiminnasta ja tapahtumista! JÄRJESTÖISSÄ TAPAHTUU TOIVAKAN 4H TOIMII!! Tulevia tapahtumia: Kevätsäpinät Nuokulla klo 18-20, tervetuloa kerhokauden päättäjäisiin! Luvassa monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Tapahtuma on 4H-jäsenille maksuton, muille Iloa Taidoista kilpailupäivä Laajavuoressa Jyväskylässä. Ohjelmassa Keski-Suomen 4H-piirin kilpailuja (luontopolku, metsätaito, mönkijäcup, traktoricup, koirataito ja hevostaito) sekä oheisohjelmana parkour, airsoft ja streethockey. Ilmoittautuminen omaan 4Hyhdistykseen mennessä. Vapaa pääsy! Kesäinen koiraleiri Heiskan kylätalolla! Ohjelmassa tutustumista koiraharrastuksiin käytännössä sekä muuta koiramaista puuhaa. Voit osallistua leirille oman koiran kanssa tai kysellä meiltä lainakoiraa. Lattia- tai telttamajoitus. Alaikäraja 10 v. Leirin hinta on 30/35, alennus jäsenkortilla! Ilmoittautumiset viimeistään puh tai 6.6. Leikkimielinen koiranäyttely Match Show Toivakan markkinamessujen yhteydessä, ilmoittautuminen alkaen klo Retki Särkänniemeen Tarkemmat tiedot Valtakunnalliset 4H mestaruuskilpailut Suolahdessa, paljon oheisohjelmaa! Vapaa pääsy! Heiskan luontoleiri kylätalolla Peiponsalmessa! Tule puuhailemaan kesäisessä luonnossa, ohjelmassa pelejä, leikkejä, taiteilua ja kalastusta! Alaikäraja leirille 6 vuotta. Leirin hinta 30/35, alennus jäsenkortilla! Ilmoittautumiset viimeistään 8.6. puh tai Ennakkotietoa syksystä!! - Retki Elämä Lapselle konserttiin 9.9. Varaa paikkasi ajoissa! - Koirakoulun peruskurssi ja 4H-Dogsitter-kurssi alkavat syksyllä! 4H-kerhot jäävät viikolla 20 kesätauolle Kankaisten junnukerhoa lukuun ottamatta. Tervetuloa mukaan 4H-kerhotoimintaan jälleen elokuussa alkaen viikolta 35.

9 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Järjestöt Järjestämme metalliromunkeräyksen Toivakan kunnan alueella Keräyspaikkana on Toivakan lämpökeskuksen piha sekä Ruuhimäen kylätalon piha. Keräyspisteeseen voi toimittaa: vanhoja maatalousromuja; äkeitä, auroja, niittokoneita, maitotonkkia ym. pienmetalliromua; kiukaita, tiskipöydän kansia, ruohonleikkureita, astianpesukoneita, pyykinpesukoneita, sähköliesiä ym. auton renkaita vanteineen tai ilman vanteita, autonromuja, jotka ovat poistettu rekisteristä ja joista on nesteet, renkaat ja akku poistettu suuremmat erät romua tai suuret koneet (puimurit, traktorit ym.) noudetaan tarvittaessa suoraan tiloilta, ottakaa yhteys 4H-yhdistykseen suurien erien ollessa kyseessä! Metalliromun keräys on osa 4H-järjestön ympäristökasvatusta. Työmenetelmänä käytetään tekemällä oppimista. Keräyksestä saatavat tuotot käytetään suoraan toivakkalaisten nuorten harrastustoiminnan ohjaamiseen ja tukemiseen. Nyt nurkat siistiksi ja romut pois luonnosta!! Lisätietoja keräyksestä Toivakan 4H-yhdistyksestä! Toivakan 4H-toimisto nuorisotalon yläkerrassa osoitteessa Toivakantie 36 on avoinna pääsääntöisesti ti to klo 10 16, tervetuloa käymään! Toimistollamme on nettiyhteys nuorten käytettävissä aukioloaikoina. Touhukasta kesää! Toivoo Maija ja Päivi Toivakan 4H-yhdistys ry Toivakantie Toivakka puh TOIVAKAN RIVAKKA Su 17.5 klo terveysliikuntatapahtuma KUNTO- VAKKA. Ilmoittautuminen alkaa tuntia ennen tapahtumaa. Alkuverryttelynä alkujumppa. Kaikille osallistujille annetaan T-paita, joka on kevään uusissa väreissä. Reitin voi kävellä tai juosta. Lisätietoja Pauli Hintikka p tai Terttu Marttila p TOIVAKAN MLL La klo ÄKÄISTEN ÄITIEN ILLAN- VIETTO Vanhassa Pappilassa. Ohjelmassa hyvää ruokaa, saunomista ja äitien hemmottelua. Tule mukaan viettämään mukava ilta hyvässä seurassa. Katso tarkempia lisätietoja osoitteesta MLL:n hallitus kiittää kaikkia talvikaudella tapahtumiin osallistuneita ja toivottaa iloista ja aurinkoista kesää! Hallituksen jäseniä voi bongailla kesällä lasten kanssa uimarannoilta, metsäretkiltä, jäätelökioskeilta ja leikkikentiltä. Syksyllä tapaamme taas vanhojen ja uusienkin tapahtumien parissa. HUIKOSSA TAPAHTUU To klo Info-tilaisuus mahdollisesti syksyllä alkavasta nyrkkeilystä kylätalolla. Vetäjänä Timo Suomalainen. Su klo Seurat Huikon laavulla. Kahvitarjoilu. Ma klo Johtokunnan kokous kylätalolla. La klo Kylätalon pihan ja tienvarsien siivoustalkoot. Talkoolaisille järjestetty ruokailu kylätalolla. La klo SER-romun (esim. jääkaappi, tv, tk:n näyttö, keskusyksikkö, pakastin jne). ja metalliromun (esim. pyykkikone, ast.pesukone, mikrouuni, hellat, kaikki metalli jne.) keräys kylätalon pihassa. Hinta SERromulle 5 /kone. Akut, puhelin, näppäimet, tulostin ja metalliromu ilmainen. Tarkemmat tiedot kerättävästä tavarasta ym. p Jaana. Pe 19.6 Juhannusjuhlat Huikon Helmessä. La 18.7 Kesäjuhlat lavalla/kylätalolla. Seuraa ilmoitteluamme ilmoitustauluilla ja Paikallisuutisten seurapalstalla Ma 25.5 klo KUNNIAKIERROS-tapahtuma urheilukentällä. Tule mukaan juoksemaan tai kävelemään. Kesällä myös: pesäpalloa, yleisurheilua, riippuu kenttäremontista. Seuraa ilmoittelua!

10 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Järjestöt NISULASSA TAPAHTUU Pe 3.7. klo Perinteinen rantatapahtuma, Nisulan uimarannalla. Kyläseuran retki ystävyyskylä Suluun ja Tallinnaan Ohjelmassa Sulun kylään ja Märjamaan sekä Tallinnan kohteisiin tutustumista. Anssin tilausliikenne Leivonmäeltä vie Nisulasta asti ja on Eestissä mukanamme, joten matkustaminen on vaivatonta! Hinta 180?/hlö kyläseuran jäseniltä, muilta 200?/hlö sis. bussikuljetukset, laivamatkat, yöpyminen Tallink City hotellissa 2 hh:n huoneissa, aamupala, Sulun kylällä ruokailu ja kahvit sekä pääsylippu Sillaotsan talomuseolle. Hinta on laskettu 20 hlö:n mukaan. Matkaan mahtuu 20 henkilöä, joten varaa paikkasi ajoissa, viim , p /Kirsi Ilmonen. Muista: passi ja oma matkavakuutus! Ruuhipirtin Kesäteatteri Tatu Pekkarinen Vihtorin harha-askel Ohjaus : Mikko Kauranen Lisää ajankohtaisia asioita: RUUHIMÄESSÄ TAPAHTUU La 16.5 klo Ruuhimäki-askel. Aloitetaan Ruuhimäen koulun pihalta Eeva Sirkiän pitämällä alkujumpalla, jonka jälkeen on mahdollista kiertää lenkki kävellen, juosten, hölkäten, sauvakävellen. Vapaa pääsy.tapahtumassa puffetti. Su 31.5 klo Kesäsunnuntaisin Ruuhimäen kentällä jalkapallon peluuta kaikenikäiselle Ma 29.7 klo Lasten rallit. Ruuhimäen kentällä. Jokainen saa palkinnon. Puffetti. Vapaa pääsy. La 2.8 klo Rallitanssit. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaina 3.7. klo 19 ENSI-ILTA Sunnuntaina 5.7. klo 15 Tiistaina 7.7. klo 14! Perjantaina klo 19 Lauantaina klo 19 Sunnuntaina klo 15 Tiistaina klo 19 Keskiviikkona klo 19 Torstaina klo 19 Sunnuntaina klo 15 Tiistaina klo 19 Keskiviikkona 22.7 klo 19 Perjantaina klo 19 Lauantaina klo 19 Sunnuntaina klo 15 Liput: 15 euroa ja 7 euroa, S-etukortilla 2 Ruuhipirtti Ruuhimäki-Seura ry (014) Ruuhimäen Harrastajateatteri

11 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Järjestöt ELÄKELIITON TOIVAKAN YHDISTYS Ke klo TOUKOSIUNAUS Marja-Leena ja Kalevi Laitisen Kuokkalan mansikkatilalla. KESÄRETKi Pohjois-Karjalaan yhdessä Leivonmäen yhdistyksen kanssa. Kohteina ovat Nurmes, Lieksa ja Valamo. Yöpyminen on Bomballa. Matkan hinta on 125 (sis. matkat, ruokailut ja yöpyminen), jos lähtijöitä on vähintään 32. Sitovat ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä Mirja Parkkoselle puh RANTATAPAHTUMA heinä- elokuussa Toppolan rannassa. Tapahtumasta tarkempi ilmoitus myöhemmin. TOIVAKAN SOTAVETERAANIT RY Hautakivitunnukset Toivakan sotaveteraanit ry.n toimesta on kartoitettu Toivakan hautausmaille haudattujen sotainvalidien, sotaveteraanien sekä molemmissa sodissa olleiden naisten hautapaikat. Tarkoitus on varustaa ko. hautakivet sodissa mukana olleiden hautakivimerkillä. Toivakan sotaveteraanit toivoo, että mahdollisimman moni veteraanivainajan omainen ottaisi yhteyttä asiaa hoitaviin henkilöihin pj. Kalevi Jääskeläinen puh , siht. Pentti Saukko puh tai Eeva-Liisa Koriseva puh Omaisten toivomusten mukaan hautakivet varustetaan joko sotainvalidien hautakivitunnuksella (hinta 10 ), Lotta Svärd-merkillä (hinta 27 ) tai Tammenlehvähautamerkillä (hinta 15 ). Merkin hankkii yhdistys ja sen kiinnittää kiveen seurakunta. Hankinta on vapaaehtoista, omaisille maksettavaksi tulisi ko. merkin hinta. Jäsenkampanja Toivakan Sotaveteraanit ry tarvitsee toimintaansa aktiivisia kannatusjäseniä. Ottakaapa yhteys Kalevi Jääskeläiseen , Pentti Saukkoon tai Eeva-Liisa Korisevaan , mikäli haluatte liittyä yhdistykseen. Ti 19.5 klo TALKOOT veteraanikorsulla. Siistitään korsun ympäristöä Ti 19.5 klo HALLITUKSEN KOKOUS korsulla. Käsitellään ylimääräisen yleisen kokouksen asioita To 4.6 klo YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS korsulla. Käsitellään sääntöjen muutos KESÄLEIRI Paloisten leirikeskuksessa Sotaveteraanit, heidän puolisonsa sekä veteraanilesket ovat tervetulleita perinteiselle leiriviikolle. Myös päiväleiriläiset ovat tervetulleita. Toivakasta leirille aikovat ilmoittautukaa Eeva-Liisa Korisevalle kesäkuun loppuun mennessä p Yhdistys maksaa Toivakkalaisten leirimaksun. Järj. Keski-Suomen sotaveteraanipiirin ja Toivakan sotaveteraanit ry.

12 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Järjestöt TOIVAKAN PITÄJÄSEURA Pitäjäseura jatkaa Vanhan Pappilan ja sen ympäristön kunnostusta. TALKOITA pidetään joka maanantai klo 9 alkaen. Pitäjäseura tarvitsee toimintaansa pikaisesti uusia aktiivijäseniä. Mikäli tunnet kiinnostusta kotiseututyöhön, ota yhteyttä ja tule mukaan toimimaan. Tarkempaa tietoa seurasta saat paikanpäältä ja myös kotisivuilta Vanha Pappila tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet perhejuhlien, kokousten, koulutustilaisuuksien, erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden pitämiseen. Rakennuksessa on äänentoisto kaikkiin huoneisiin ja ulos saadaan kaiuttimet. Rakennuksen vuokra on 8 0 /vrk, pöytäliinat 3 /kpl, astiastot 10 ja seuran suorittama siivous 40. Lisäksi kesäaikana on mahdollista vuokrata saunaa ja 10x5m:n telttakatosta. * PERINNEPOLKU kunnostetaan talven jäljiltä toukokuun alkupäiviin mennessä. Osa rasteilla olevista esitteistä uusitaan. Karttoja polusta on saatavilla kirjastosta ja Toivakan Tuliaisesta. * TOIVAKAN KOTISEUTUVIIREJÄ saa ostaa Pitäjäseuralta. Viirin hinta on 50 ja 11m tankoon 60. Lisätietoja: Jouni Syvänperä p. (014) , Pentti Saukko p , Vuokko Nieminen p pidetään alustavien suunnitelmien mukaan PITÄJÄPÄIVÄT. Muuta: * KOTISEUTUMUSEO on avoinna touko-elokuussa maanantaisin klo * Toivakan joululehden valmistelut ovat käynnistyneet, toivomme lehteen tarkoitettuja kirjoituksia kevään ja kesän aikana. Kirjoitukset voi lähettää Marja-Leena Laitiselle.

13 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Seurakunnat 100-vuotiaan Toivakan seurakunnan kesä 2009 Lapsi- ja nuorisotyö: Tule juhlistamaan Toivakan srk:n 100 vuotta kesäleirille Paloisille 1.6. leiripäivä syntyneille klo / eskareiden yöleiri (-02 synt) leiripäivä syntyneille klo / 5 Ilmoittautumiset viimeistään lastenohjaaja Eija Kinnunen p / Varkkarileiri 1 3 luokkalaisille Varkkarileiri 4 6 luokkalaisille 25 Ilmoittautumiset nuorisotyönohjaaja Minna-Mari Kivimäki-Juutinen p / Leireillä ja leiripäivillä on rutkasti mukavaa tekemistä: ulkoilua, uintia, askartelua, pelejä, leikkejä, yhdessäoloa, hyvää ruokaa, hiljentymistä sekä tietysti mukavia kavereita. Tule mukaan aloittamaan kesän touhut Paloisilla! lasten, nuorten ja perheiden retki Tykkimäelle Kouvolaan alle 10-vuotiailla huoltaja(= voi olla vanhempi sisarus). lapset alle 90 cm 10 (matka + ruokailu) cm 30 (ranneke + matka + ruokailu) yli 120 cm 35 (ranneke + matka + ruokailu) aikuiset 20 (matka + ruokailu) Ilm. tiedot yllä. Muuta toimintaa.. To iltakirkko klo 18 musiikista vastaavat nuoret ja Hannes Asikainen. Isosten tehtävään siunaaminen, kirkkokahvit seurakakuntakodilla Ke lapsityön kevätkirkko klo rippikoululeiri Kangasniemen Salmelassa. Konfirmaatio klo 11 Toivakan kirkossa Järvi-Suomen Partiolaisten Uitto 09- leiri (sudenpennut ja seikkailijat) Partiolippukunta Toivakan Lepinkäiset: Partioryhmien kokoontumisesta, leireistä ja muusta toiminnasta löytyy tietoa koulujen ilmoitustauluilta, seurakunnan nettisivuilta ja lippukunnanjohtaja Minna-Mari Kivimäki-Juutiselta puh Lähetystyö: Seurakunnallamme on nimikkolähettiperheenä radiolähetystyötä tekevä Murphyn perhe (SANSA) sekä Ilomäen perhe, jonka asemapaikkana on Nepal. Näiden perheiden työtä tuemme rukouksin ja lahjoitusvaroin. Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlia vietetään Tampereella ja juhlille suunnitellaan retkeä yhdessä rovastikunnan toisten seurakuntien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät kesän alussa Paikallisuutisista ja srk:n nettisivuilta. Perinteistä Huikon juhannusjuhlaa suunnitellaan juhannuksen jälkeiseen sunnuntaihin klo 13 paikkana Koskela.

14 Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Seurakunnat Diakoniatyö: Viriketupa kokoontuu vielä 18.5 ja kevätjuhla on 25.5 seurakuntakodilla klo Vapaaehtoisten kiitoskahvit on 28.5 klo 18 seurakuntakodilla. Eläkeläisten leiripäivä on 7.8 Paloisilla. Muuramen seurakunnan kanssa yhteinen omaishoitajien virkistyspäivä Koivuniemen leirikeskuksessa on Liikuntarajoitteisten leiri Vesalan leirikeskuksessa on Diakoniatoimisto on auki maanantaisin klo 9-11 Uudessa pappilassa soittoja, käyntejä ja kotikäyntipyyntöjä varten p Tarkempia tietoja diakoniatyöstä saa kirkollisista ilmoituksista ja diakonissa Marja Komulaiselta p Muusta diakoniatyön kesätoiminnasta saa tarkempia tietoja Paikallisuutisista ja diakonissa Marja Komulaiselta ( ). Diakoniatoimisto on avoinna maanantaisin klo 9-11 kirkkoherranviraston yhteydessä soittoja, käyntejä ja kotikäyntipyyntöjä varten p. (014) Musiikki: Kesän musiikkihetkistä ja konserteista tarkemmat tiedot Paikallisuutisista ja seurakunnan nettisivuilta. Jumalanpalveluksia ja muita tapahtumia: Jumalanpalvelukset kirkossa sunnuntaisin pääsääntöisesti klo Kaatuneitten muistopäivän messu kirkossa klo 10, mukana kirkkokuoro, seppeleenlasku ja kirkkokahvit messun jälkeen Laavuhartaus Huikon Laavulla klo Helatorstain iltakirkko klo 18 (klo 10 ei ole jumalanpalvelusta) Kansanlaulumessu klo 18, kirkkokuoro (klo 10 ei ole jumalanpalvelusta) Lapsityön kevätkirkko klo Helluntain messu kirkossa klo Pyhän Kolminaisuudenpäivän messu kirkossa klo Messu kirkossa klo 10, mukana 50-vuotta sitten ripillepäässeet Juhannuksen messu kirkossa klo Sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10 Huikon juhannusjuhla lähetystyön merkeissä klo 13 Koskelassa Messu kirkossa klo Sanajumalanpalvelus kirkossa klo Messu kirkossa klo Sanajumalanpalvelus kirkossa klo Kesätoivakkalaisten kirkkopyhän messu kirkossa klo 10, kirkkokahvit 2.8. Sanajumalanpalvelus kirkossa klo Messu kirkossa klo Konfirmaatiomessu kirkossa klo 11 (Huom aika!) Seurakunnan 100-vuotisjuhlajumalanpalvelus klo 10 / 100-vuotiskahvit juhlahetki seurakuntakodilla Kaikenikäisten Lenkkikirkko urheilukentällä klo 10, kirkon jälkeen liikuntapäivän vietto urheilukentällä ja maastossa oman kunnon mukaan. Muista tapahtumista tarkemmat tiedot Paikallisuutisten kirkollisista ilmoituksista, ilmoitustauluilta ja seurakunnan internet-sivuilta

15 ii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Seurakunnat Yhteystiedot: Olavi Jouttijärvi, khra , Laura Kaarto, srk-pastori ( ) , Pirkko Kuismin, talouspäällikkö , Hanne Asikainen, vs. kanttori ( ) Marja Komulainen, diakonissa , Minna-Mari Kivimäki-Juutinen, nuor.ohj , Eija Kinnunen, lastenohjaaja , Seppo Soininen, seurakuntamestari Raija Ryyppö, vt siivooja-vahtimestari Kirkkoherranvirasto (Toivakantie 46 ) on avoinna ma, ke ja pe klo 9-12, puh. (014) Kirkkoherra Olavi Jouttijärvi tavattavissa virastossa varmimmin keskiviikkoisin klo 9-12 puh. (014) , muuten puh TOIVAKAN HELLUNTAISEURAKUNTA Osoite: Puh: Net: Palosentie 8, Toivakka , Miika Huotari, pastori , Aki Liimatainen, nuorisotyö Kesäajan viikko-ohjelma MA KE LA SU klo Kirpputori lähetyksen hyväksi klo Naisten rukouspiiri klo Sanan ja rukouksen ilta klo Nuorten rukoushetki klo Nuortenilta klo tai Elämän sanaa Katso Paikallisuutisten ilmoitusta/nettisivustoa. Olet tervetullut tilaisuuksiin! TULEVIA TAPAHTUMIA KE 8.7. SU Kesäjuhlat Toivakan koulukeskuksessa, Puhujavieraina: ke kenialainen Joseph Kirui, to su Alpo Renko, Tilaisuudet: ke la klo sekä su klo ja klo TI PE Lasten kesäleiri Paloisten leirikeskuksessa. TO 6.8. klo Lauluista kaunein yhteislaulutilaisuus Toivakan koulukeskuksessa. LA Kasvatusteemapäivä, Leevi Launonen.

16 Lähettäjä: Toivakan kunta, Toivakantie Toivakka ITÄ-PÄIJÄNTEEN RASTI RY KUNTORASTIT 2009 Aika, Paikka, Järjestäjä Ke Toivakka kk, Petteri Huikko, Elias Peltonen, sprint Ke Joutsa, Jukka Kauranen Ke Toivakka, Ruuhimäki, Tapani Häkkinen Ke Toivakka kk, Mikko Särkkä Ti Joutsa Itä-Hämeen Rasti Ke Toivakka, Nisula, Matti Ilmonen, peruskartalla Ke Joutsa Joutsenlampi, Jukka Kauranen, Heikki Nurminen Ke Toivakka kk, Petteri Huikko, Elias Peltonen La Joutsa, Rutalahti, Kalevi Puttonen, Suo anteeks- suunnistus Ke Joutsa kk, Jukka Kauranen, Heikki Nurminen Ke Joutsa, Etu-Ikola, Kalevi Puttonen Ke Joutsa, pyöräsuunnistusiltarastit AM-kilpailun yhteydessä Ke Joutsa, Joutsenlampi, Jukka Kauranen, Heikki Nurminen Ke Toivakka, Ruuhimäki, Pentti Suuronen Osallistumismaksu 3 eur, seuran jäsenille ilmainen Emit- leimaus rasteilla, vuokrakortteja saatavana järjestäjiltä- Lisätietoja seuran nettisivuilta sekä ilmoitustauluilla Toivakan kunta Vapaa-aikatoimi Toivakantie 49, Toivakka p Toivakan kunnan tiedotuslehti 2/2009 Julkaisija: Toivakan kunta Taitto: Paikallisuutiset/Joutsan Seutu Oy Paino: Jyvässeudun Paino Oy, Vaajakoski

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 2 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 12.6. klo 10 su 19.6. klo 10 la 25.6. klo 10 su 26.6. klo 18 su 17.7. klo 10 su 31.7. klo 10

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016 Suomen Uimaliitto 2 Tervehdys Tampereelta! Tätä kirjoittaessani joulukuun alkupuolella vesisateen ropistessa ikkunaan täällä Mansessa nääs

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10.

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10. PERJANTAI 18.10. YÖKAHVILA, Aika: klo 18.00 23.30, 8lk 18v Paikka: Nuorisotalo Wanha Vesilaitos (Kauppakatu 1b) Hinta: Maksuton, 0-promillea Lisätietoja: nuoriso-ohjaaja Teemu Eskelinen p. 044-7100380

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Suinulan Sanomat Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Aiemmin esillä ollut Kuorevesi-järven kalastusyhtymä on saanut lisää mukaantulijoita. Nyt ovat mukana Suinula, Kavala,

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2016-2017 Setlementti Puijola ry Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda kerhojen lapsille virikkeellinen, turvallinen

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere 50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere Ohjelmaryhmien vetäjät tutustumassa esiintymisareenaan! Tapahtumatiedote 2/2012 20.3.2012 Sisältö: 1. Tapahtumarannekkeiden ja ruokailujen tilaamisella

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Palvelukeskus on avoinna kesä- ja elokuussa, heinäkuu suljettu! KESÄN 2016 OHJELMA

Palvelukeskus on avoinna kesä- ja elokuussa, heinäkuu suljettu! KESÄN 2016 OHJELMA Kustaankartanon palvelukeskus tarjoaa toimintaa helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille. Hae maksuton asiakaskortti asiakaspalvelusta. ASIAKASPALVELU AVOINNA MA-TO KLO 10.00 14.00 K-TALON RAVINTOLAN

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Uusi Vuosi Helmikuu. La klo Uudenvuoden vastaanottokahvit urheilukentällä. Järj. Kaatamon kyläyhdistys ry

Uusi Vuosi Helmikuu. La klo Uudenvuoden vastaanottokahvit urheilukentällä. Järj. Kaatamon kyläyhdistys ry Uusi Vuosi 2009 La 31.12. klo 22.30 Uudenvuoden vastaanottokahvit urheilukentällä. Helmikuu Su 1.2.klo 14.00-16.00 Tämän runon ja laulun haluaisin kuulla. Liperin. Vapaa pääsy. Järj. Runo- ja laulumaailma

Lisätiedot

Harrastekalenteri

Harrastekalenteri Harrastekalenteri 2016 2017 PoU Yleisurheilu: Anniina Walling p. 044 0303858 Jääkiekko: Teuvo Mutanen p. 040 1046107 teuvo.mutanen@polvijarvi.fi - Yleisurheiluharjoitukset Maanantaisin 17 18 Vapaa-aikatalo

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Rippikoulut Ilmoittautuminen alkaa Ensimmäiset kokoontumiset ja seurakunnan toimintaan osallistuminen alkavat marraskuussa.

Rippikoulut Ilmoittautuminen alkaa Ensimmäiset kokoontumiset ja seurakunnan toimintaan osallistuminen alkavat marraskuussa. Rippikoulut 2017 Perinteiselle kesäriparille Niinirantaan? Retkiriparille melomaan? Päiväriparille, lasketteluriparille, riparille Viroon? Rippikouluihin ilmoittaudutaan syyskuussa. Ilmoittautuminen alkaa

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN talvi 2016

KOULUIKÄISTEN talvi 2016 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN talvi 2016 ILLAT KERHOT PARTIO LEIRI TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Toivakka 1 2009 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Seurakunnat Toivakan seurakunnan kevät 2009

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Teemaillat / Jäsenillat

Teemaillat / Jäsenillat JÄSENKIRJE 2/2016 JÄSENTIEDOTE 2/ 25.4.2016 Keväinen tervehdys! Yhteiset hetket luovat muistoja, jotka säilyvät mielessä kauan. Teemaillat / Jäsenillat Yhteinen Aivosuunnistus Unelmien liikuntapäivänä

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kevät 2016 Sisällysluettelo Lapsityönjohtajan tervehdys 3 Perhekerhot 4 Avoinkerho Musaperhekerho Päiväkerho 5 Musiikkitoimintaa 6 Musapäiväkerho Lapsikuoro Koululaisten

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU!

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! MAANANTAISIN HARJUMAJALLA KLO 18.00. KOULU ON TARKOITETTU ALLE 12-VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE. HIIHTOKOULU SISÄLTÄÄ HIIHTOHARJOITTELUA JA LEIKKEJÄ. HIIHTOKOULUN PAKKASRAJA

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 Sisältö Eduskuntavaalit 2011... 1 Opiskelija-avustukset haettavana... 2 Palvelu-asunto vuokrattavana... 3 Nuohoustiedote... 3 Jokihelmen opisto... 3 Elokuva

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016

Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016 Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016 Tämä materiaalikirje tulee seurakuntaan vain nimetyille Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöille. Ota uudet materiaalit käyttöösi ja kartoita lisätarvetta eri

Lisätiedot

#Kesis2017 SAUVON AHTELA

#Kesis2017 SAUVON AHTELA #Kesis2017 SAUVON AHTELA 13.-16.6.2017 #Suomi100 #Yhdessä #unelmatliikkeelle #LiikU #Kesis2017 Sporttipaketit (ent. Lajipaketit) Kesis on Varsinais-Suomen suurin ja monipuolisin liikuntaleirikokonaisuus,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot