Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1"

Transkriptio

1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Hämeenlinnan kaupungin tahtotilana on, että ikäihmisillä on hyvä asua ja elää Hämeenlinnassa. Kaupungin toimijaverkosto sitoutuu tukemaan ikäihmisten toimintakykyä ja turvallista asumista kotona mahdollisimman pitkään. Miten päämäärän saavuttamista arvioidaan ja mistä lähteistä arviointitieto kerätään - Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä. - Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä. - Asukastyytyväisyys ja onnellisuus. Tiedot kerätään tilastoista ja erilaisten toimintakykytestien tuloksista sekä asiakaspalautteesta. Iäkkäiden terveysliikunta on kirjattuna kaupungin ikääntymispoliittiseen toiminta-ohjelmaan ja tilaajan palvelusuunnitelmaan. 1. Tavoite: Yhteistyön parantuminen iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi Millaista yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi on kunnassanne kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen Kolmen vuoden kuluttua kaupungilla on rakenne ja tiedotusjärjestelmä järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa toimimiseen. Alkukartoituksessa havaitut toimintakäytänteiden puutteet on täydennetty, ikääntyneen liikuntapolku on saumaton ja jokaisella toimijalla on käytössä (palvelukartta) välineet, joilla ohjata kotona asuva ikääntynyt tarvettaan vastaavan palveluun. Miten odotettujen tulosten saavuttamista arvioidaan Vastaa tähän, kun olet täyttänyt kohdan 1 muut osiot. - Yhteistyön rakenteen malli on olemassa ja kuvattu. - Tiedotusjärjestelmä on olemassa ja kuvattu. 1.1 Yhteistyöryhmän toiminta Kirjaa yhteistyöryhmän kokoaminen ja järjestäytyminen (ydinryhmä, laajennettu ryhmä, kutsutut asiantuntijat), tehtävät, työnjako ja työskentelytapa. Ydinryhmä: Hilkka Leskinen-Nikander (Liikuntahallit Oy), Virve Angelma (Hämeenlinnan Seudun Ikäihmisten Kuntoutusyhdistys) Ritva-Liisa Salonen (Sosiaali- ja terveystoimi) Laajennettu ryhmä (ohjausryhmä): Leena Harjula pj.(tilaajapäällikkö, ikäihmisten palvelut), Päivi Joenmäki varapj.(tilaajapäällikkö, elämänlaadun palvelut), Virve Angelma, järjestöjen edustaja (Hämeenlinnan Seudun Ikäihmisten Kuntoutusyhdistys), Taina Laakso toiminnanohjaaja ( Polkka- hanke), Pirkko Mattila, yhteyshenkilö (hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö), Eija Kivekäs-Rytkönen,vapaaehtoistyön suunnittelija (Vapaaehtoiskeskus PYSÄKKI) Aija Honkanen, fysioterapeutti (koti-ja asumispalvelulut) Sanna Heino, lehtori (Koulutuskeskus Tavastia) Hilkka Leskinen-Nikander, erityisliikunnanohjaaja (Liikuntahallit Oy), Ritva-Liisa Salonen, fysioterapeutti (koti-ja asumispalvelut), Katja Kontio, sairaanhoitaja (IKÄ+ terveydenhoitopiste) ja Anna-Liisa Torvinen käyttäjäasiantuntija (Vanhusneuvoston pj.). Voimaa vanhuuteen hankkeeen aloituskokouksessa nimettiin kuntakoodinaattoreista muodostuva ydinryhmä, jossa ovat edustettuna sosiaali- ja terveystoimi, eri järjestöt ja liikuntatoimi. Tehtävänä on koota sektorikohtaista tietoa ohjausryhmälle (vaikuttavuuden arviointia varten). Ohjausryhmä suuntaa ja koodinoi hanketyötä ja vastaa kaksisuuntaisesta tiedottamisesta. Ohjausryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja kutsuu kuultavaksi asiantuntijoita eri aihealueilta. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten yhteistyöryhmän toimintaa arvioidaan Onko edetty kehittämis- ja juurruttamissuunnitelman mukaisesti ja pysytty sovitussa aikataulussa. Kokouksissa päätettyjen asioiden toteutumisen seuranta ja arviointi.

2 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille Yhteistyö kunnan eri sektoreiden, järjestöjen, yksityisten ja muiden toimijoiden välillä Kirjaa keskeiset yhteistyömuodot ja niistä seuraavat toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Yhteistyötä tehdään tiedottamisessa, toiminnan suunnittelussa ja palvelujen järjestämisessä. Konsultoidaan asiantuntijoita ja pyydetään puhumaan koulutuksiin ja seminaareihin. - Ulkoilupäivä toteutetaan lokakuussa 2011ja toteuttamista varten on perustettu työryhmä, joka suunnittelee liikuntapäivän ohjelman, koodinoi toteutuksen ja vastaa tiedottamisesta (vanhustenviikon suunnittelyryhmä). - Starttiseminaari syksyllä Valtuustoinfo syksyllä 2011 Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten yhteistyötä arvioidaan Prosessia ja yhteystyötä arvioidaan sitoutumisten ja yhteistyön kautta. 1.3 Mahdolliset muut keinot, mitkä Kirjaa keskeiset konkreettiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Mitä prosessissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten yhteistyön vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen Kenen vastuulla toiminta on jatkossa Yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan edistämiseksi kuuluu koko kaupungin toimijatahoille. Yhteistyön vakiintuminen on kirjattuna ikääntymispoliittiseen toimintaohjelmaan ja tilaajan palvelusuunnitelmaan. Koorinointivastuu on tilaajaorganisaatiolla ja sen nimeämällä ohjausryhmällä toiminnan vakiintuessa. Eri työmuidoille (esim. tiedottaminen) sovitaan selkeät toimintamallit. 2. Tavoite: Tietämyksen lisääntyminen iäkkäiden terveysliikunnasta Miten tietämyksen lisääntyminen iäkkäiden terveysliikunnasta näkyy kunnassanne kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen - Ikäihmisilla ja omaisilla on tietämys terveysliikunnasta ja mahdollisuus osallistua toimintaan. - Ikäihmisten osallistuminen on lisääntynyt. - Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vähenee. - Tulokset näkyvät asiakkaan palveluketjun toimivuutena ja palvelujärjestelmän monialaisen osaamisen vahvistumisena. - Iäkkäiden terveysliikuntatoiminta on osana lähipalvelujen tarjontaa. - Kuvataan yhden taloyhtiön osallistamisen ja toiminnallisuuden malli. Miten odotettujen tulosten saavuttamista arvioidaan Vastaa tähän, kun olet täyttänyt kohdan 2 muut osiot. - Viestintäsuunnitelma - Mediassa olevien juttujen määrä - Osallistujien määrä 2.1 Viestintä Kirjaa, millä viestintätavoilla tietämystä lisätään sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja

3 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 3 Tehdään selkeä viestintäsuunnitelma lehdistön kanssa sekä muita median kanavia käyttäen. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten valituilla viestintätavoilla on onnistuttu tavoittamaan iäkkäitä ja eri toimijoita Miten viestintää arvioidaan - Mediassa olevien juttujen määrä 2.2 Tietämyksen ja osaamisen vahvistaminen koulutuksella Millaista yleistä koulutusta aiotaan järjestää Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Ojausryhmässä laaditaan kehittämistyön tueksi koulutussuunnitelma iäkkäiden terveysliikunnasta, johon sisältyy yleinen koulutus, VertaisVeturikoulutusta ja eri kohderyhmille tarkoitettu koulutusta. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten yleisellä koulutuksella on onnistuttu vahvistamaan tietämystä ja osaamista iäkkäiden terveysliikunnasta Koulukseen osallistuneiden määrä, yhteydenotot esim. asiakasohjauyksiköön ja muihin palvelupisteisiin. 2.3 Mahdolliset muut keinot, mitkä Kirjaa prosessin keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten otetaan huomioon, että tietämys iäkkäiden terveysliikunnasta lisääntyy myös jatkossa Kenen vastuulla viestintä ja yleiset koulutukset ovat kehittämistyön jälkeen Tilaajan palvelusuunnitelmaan on kirjattuna vastuu viestinnän ja yleisen liikuntaneuvontaa edistävän koulutuksen järjestämisestä. 3. Tavoite: Iäkkäiden liikuntaneuvonnan lisääntyminen Mitä iäkkäiden liikuntaneuvontaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen Minkä verran iäkkäät käyvät liikuntaneuvonnassa Miten liikuntaneuvonnasta ohjaudutaan liikuntatoimintaan Liikuntaneuvonta jalkautetaan koko kaupungin alueelle osaksi lähipalvelutarjontaa ja eri toimijatahot vastaavat neuvontatyöstä. Liikuntaneuvontaa toteutetaan asiakasohjausykikön tiloissa Kastellissa ja IKÄ+ terveydenhoitopisteessä sekä muissa lähipalvelupisteissä, joista ikääntyneet henkilöt ohjataan liikuntatoiminnan piiriin. Miten odotettujen tulosten saavuttamista arvioidaan Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 3 muut osiot. Osallistujien määrä liikuntaneuvontaan. 3.1 Liikuntaneuvontaan liittyvä koulutus Mitä liikuntaneuvontaan liittyvää koulutusta aiotaan järjestää ja kenelle Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Käynnistetään VertaisVeturikoulutusta ja kohdennetään ensisijaisesti järjestökentän toimijoille, esim. Rengon kaupunginosassa järjestetään kolmen iltapäivän käsittävä koulutuspaketti ajalla Koulutuksen

4 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 4 toteuttamisesta vastaa kotihoidon fysioterapia yhdessä Vapaaehtoiskeskus Pysäkin ja Polkka-hankkeen kanssa. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten liikuntaneuvontaan liittyvää koulutusta arvioidaan Arvioidaan koulutusten ja koulutuksiin osallistuneiden määrä sektoreittain. Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arvioidaan osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä, joista saadaan tietoa koulutuspalautteista. Arvioinnin kohteena on se, miten uusi palvelutoiminta on käynnistynyt ja tullut osaksi pysyvää palvelutarjontaa esim. toimivat ryhmät kuntosaleilla, taloyhtiöiden kerhotiloissa ja ikäkkäiden ihmisten omassa kodissa. 3.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Asiakasneuvonnassa, palvelutarpeen arivioinnissa ja EHKO- kotikäynneillä, kotihoidon fysioterapian kotikäynneillä, kotihoidon asiakkaiden lääkärikäynneillä, IKÄ+ terveydenhoitopisteen vastaanotolla, päivätoiminnan palvelupisteissä, eri palvelupisteiden infoissa, taloyhtiöiden kerhotiloissa, yhdistysten ja seurakunnan tilaisuuksissa sekä liikuntatoimen kautta. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan Osallistujien lukumäärän mukaan. 3.3 Liikuntaneuvonnan järjestäminen Millaista liikuntaneuvontaa aiotaan järjestää Mitä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Neuvontatyötä toteutetaan osana normaalia palvelutoimintaa.voitas-ryhmiin ja eri tahojen tekemiin kotikäynteihin sisältyy liikuntaneuvonta. IKÄ+ terveydenhoitopisteessä, asiakasohjausyksikkön tarjoamassa palvelussa liikuntaneuvonta on erityisesti osana varhaista ennakointia. Järjestöjen ja yhdistysten sekä Vapaaehtoiskeskus Pysäkin toimintaan sisältyy monipuolista neuvontatyötä. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten liikuntaneuvonnan järjestämistä arvioidaan Laaditun tilastointilomakkeen pohjalta kootaan tiedot liikuntaneuvontaa saaneista ja eri palvelumuotoihin ohjatuista asikkaista. Järjestämisen onnistumista arvioidaan saatujen tilastojen ja asiakaspalautteen perusteella. 3.4 Tiedotus liikuntaneuvonnasta Miten liikuntaneuvonnasta tiedotetaan Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja työnjako sektoreittain. Liikuntanuvonnasta laaditun tiedottamissuunnitelman pohjalta. Tiedottamista toteutetaan eri viestintäkanavissa, lehtiartikkelit (kaupungin asukaslehti), asiakasohjausyksikkössä, palvelupisteissä, asiakaskäynneillä, vertaisohjaajat, järjestöjen tilaisuuksissa. Tiedottamisen järjestämisvastuu on tilaajaorganisaatiolla Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten tiedotusta arvioidaan Tilastotietojen ja asikaspalautteen peruusteella arviodaan tiedotuksen määrä ja laatu. Arvioinnin kohteena on esite ja ilmoitusmäärät (ammattilaiset ja iäkkäät), esitteiden sisältö, tiedotuskanavien toimivuus. Tieto saadaan tilastoista, esitteiden painomääristä asukaspalautteesta ja julkisuusseurannasta. 3.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä Kirjaa prosessin keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Millaista seurantatietoa toimenpiteistä kerätään

5 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 5 Miten iäkkäiden liikuntaneuvonnan vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen Kenen vastuulla toiminta on jatkossa Iäkkäiden liikuntaneuvonta vakiinnutetaan koko kaupungin alueelle. Iäkkäiden parissa toimivien tehtävänkuvaan on sisällytetty liikuntaneuvonta ja varmistettu riittävät resurssit. Palvelujärjestelmässä toimivien osaaminen on vahvistettu ja tuettu koulutuksella. Uusi toimintamalli on sisällytetty toimijoiden perhdyttämisohjelmaan. Iäkkäille tarjottavat palvelut on kuvattu palvelukarttaan, jonka perusteella asiakkaan palveluketju ohjautuu. 4. Tavoite: Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun lisääntyminen Mitä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen Minkä verran iäkkäät osallistuvat liikuntatoimintaan Millaisia vaikutuksia iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun lisääntymisellä on Iäkkäiden toimintakyky ja arjesta selviytyminen on vahvistunut. Koko kaupungin alueella toimii VoiTas- ryhmiä riittävästi ja jatkorymät ovat siirtyneet ensisijaisesti vertaisten ohjaamiksi. Aktivoiva päivätoiminta, taloyhtiöiden korttelikerhot, kuntosalikaveritoiminta on saumattomasti osana palvelutarjontaa. Iäkkäiden tarpeisiin soveltuvia kuntosaleja on riittävästi osana lähipalveluverkostoa. Miten odotettujen tulosten saavuttamista arvioidaan Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 4 muut osiot. - Iäkkäiden toimintakyky ja arjesta selviytyminen on vahvistunut. - Järjestetään ensisijaisesti VertaisVeturikoulutus. - Senioritanssi ja Ulkoiluystäväkoulutukset on käynnistyneet. - Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista sekä koulutuspalautteesta. 4.1 Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttaja- ja ohjaajakoulutus Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Ketkä osallistuvat kouluttajakoulutuksiin eri sektoreilla Mitä voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaajakoulutusta aiotaan järjestää ja kenelle (VanhusValmentaja, VertaisVeturi, Kunnon Hoitaja, Senioritanssi, muut aihepiirin koulutukset) Järjestää ensisijaisesti VertaisVeturikoulutusta vapaaehtoisille ja kehittämishankkeen aikana aloitetaan myös Kunnon Hoitaja koulutusta. Senioritanssi ja Ulkoiluystävä- koulutukset aloitetaan hankkeen aikana. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten voima- ja tasapainoharjoittelun koulutuksia arvioidaan Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista sekä koulutuspalautteesta. 4.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Iäkkäitä tavoitetaan eri palvelupolkuja pitkin, ikääntyneen luokse tehtävällä kotikäynnillä, asiakasohjausyksikön palveluneuvonnassa, sosiaali- ja terveystoimen palvelupisteissä, liikuntapalveluissa, järjestökentällä sekä median ja puskaradion kautta. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan Tieto saadaan tilastojen ja kohderyhmän antaman palautteen avulla Voima- ja tasapainosisältöisen liikuntatoiminnan järjestäminen Millaista voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa aiotaan järjestää Mitä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja

6 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 6 Perustetaan VertaisVeturien ohjaamia ryhmiä päivätoimintaan, taloyhtiöiden kortellikerhoihin ja käynnistetään kuntosalikaveritoiminta. Käynnistetään vertaisohjaajien tukitoiminta sairaalasta kotiutuville (esim. 10 ohjauskäyntiä ikääntyneen kotiin). Vertaisohjaajien työparit on varmistettu (ei ikääntynyt puoliso vaan ulkopuolinen). Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten liikuntatoiminnan järjestämistä arvioidaan Arvionnin kohteena on osallistujien määrä, ohjaajien koulutus ja toiminnan sisältö. 4.4 Tiedotus voima- ja tasapainosisältöisestä liikuntatoiminnasta Miten voima- ja tasapainosisältöisestä liikuntatoiminnasta tiedotetaan Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Laaditaan tiedotussuunnitelma. Liikuntapalveluista tiedotetaan iäkkäiden parissa toimiville ja iäkkäille. Tiedottamistapoja ovat sisäinen tiedotus toimijoiden kesken, iäkkäille suunniteltu selkokielinen liikuntakalenteri, palveluesitteet, asukaslehti, lehti-ilmoitukset, tiedotustilaisuudet ja kaupungin verkkosivut. Palvelutoiminnan kuvaus on riittävän yksityiskohtainen. Tiedottamisvastuu on tilaajayksiköllä. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten tiedotusta arvioidaan Arvioidaan tiedotuksen määrää ja laatua. Arvionnin kohteena on esite- ja ilmoitusmärät (ammattilaiset ja iäkkäät), esitteiden sisältö, tiedotuskanavien toimivuus. 4.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä Kirjaa prosessin keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten voima- ja tasapainosisältöisen liikuntatoiminnan vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen Kenen vastuulla toiminta on jatkossa Iäkkäiden voima-ja tasapainosisältöinen liikuntatoiminta vakiinnutetaan koko kaupungin alueelle. Ikääntyneiden parissa toimivien tehtävänkuvaan on sisällytetty voima-ja tasapainoasiat ja varmistettu tarpeeseen nähden riittävät resurssit. Palvelujärjestelmässä toimivien osaaminen on vahvistettu ja tuettu koulutuksella. Uusi toimintamalli on sisällytetty toimijoiden perehdytysohjelmaan. Iäkkäille tarjottavat palvelut on kuvattu palvelukarttaan, jonka perusteella asiakkaan palveluketju ohjauttuu. 5. Tavoite: Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ulkoilun lisääntyminen Mitä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ulkoilutoimintaa kunnassanne on tarjolla kolmivuotisen kehittämistyön jälkeen Minkä verran iäkkäät osallistuvat ulkoilutoimintaan Millaisia vaikutuksia iäkkäiden ulkoilun lisääntymisellä on Koko kaupungin alueella on ulkoilutoimintaa riittävästi. Toteutettuna ensisijaiseti vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien toimesta. Iäkkäiden tarpeisiin soveltuvia lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä on riittävästi. Iäkkäiden toiminakyky ja arjesta selviytyminen on vahvistunut. Miten odotettujen tulosten saavuttamista arvioidaan Täytä tämä osa, kun olet täyttänyt kohdan 5 muut osiot. - Koko kaupungin alueella on ulkoilutoimintaa riittävästi - Iäkkäiden tarpeisiin soveltuvia lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä on riittävästi. - Ulkoiluystäville järjestettävä lisäkoulutus on toteutunut ja vertaistapaamiset ovat säännöllisiä.

7 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille Ulkoiluun liittyvä koulutus Kirjaa koulutusprosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Ketkä osallistuvat Ulkoiluystäväksi iäkkäälle - kouluttajakoulutuksiin eri sektoreilta Keitä koulutetaan ulkoiluystäviksi Millaista muuta ulkoiluun liittyvää koulutusta aiotaan järjestää Järjestetään ensisijaiseti ulkoiluystäväkoulutusta vertaisohjaajille. Ulkoiluystäville järjestetään lisäkoulutusta, tukea ja vertaistapaamisia. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten ulkoiluun liittyvää koulutusta arvioidaan Arvioidaan koulultusten ja koulutukseen osallistuneiden määrä. Tieto saadaan koulutustilastoista ja osallistujalistoista. Lisäksi arioidaan osaamisen ja tietämyksen lisääntymistä, joista saadaan tietoa koulutuspalautteista. Arvioinnin kohteena on, miten ulkoiluystävätoiminta käynnistyy ja tulee osaksi pysyvää palvelutarjontaa. 5.2 Kohderyhmän tavoittaminen Kirjaa, miten kohderyhmä tavoitetaan sekä näiden prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Iäkkäitä tavoitetaan eri palvelupolkuja pitkin, ikääntyneiden luokse tehtävillä kotikäynneillä, asikasohjausyksikön palveluneuvonnassa, sosiaali-ja terveystoimen palvelupisteissä, liikuntapalveluissa, järjestökentällä sekä median ja puskaradion kautta. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten kohderyhmän tavoittamista arvioidaan Tieto saadaan tilastojen ja ikääntyneiden antaman palautteen avulla. 5.3 Ulkoilun järjestäminen Miten ulkoilutoimintaa aiotaan järjestää Mitä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja aiotaan soveltaa Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Tehdään toimintasuunnitelma ulkoilun järjestämisestä.vapaaehtoiskeskus Pysäkki koordinoi ulkoiluystävätoimintaa. Lähihoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelmaan sisällytetään ulkoilu iäkkäiden kanssa. Ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen kunnossapito sovitaan teknisen toimen kanssa. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten ulkoilutoiminnan järjestämistä arvioidaan Arvioinnin kohteena on osallistujien määrä, ohjaajien koulutus ja ulkoilutoiminnan sisältö. Kaupungin teknisen toimen suunnitelmien, toteutuminen ja rakennus- ja kunnostushankkeiden eteneminen. 5.4 Tiedotus ulkoilutoiminnasta Miten ulkoilutoiminnasta ja -reiteistä tiedotetaan Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja Ulkoilutoiminnan järjestämiestä laaditaan tiedottamissuunnitelma. Ulkoiluttamisesta tiedotetaan iäkkäiden parissa toimiville ja ikääntyneille. Tiedottamistapoja ovat sisäinen tiedottaminen toimijoiden kesken, ikääntyneille suunniteltu selkokielinen ulkoiluesite, asukaslehti, lehti-ilmoitukset, eri toimijoiden tilaisuudet ja kaupungin verkkosivut. Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten tiedotusta arvioidaan Arvioidaan tiedotuksen määrää ja laatua. Arvioinnin kohteena on esite-ja ilmoitusmäärät, esitteiden sisältö, tiedotuskanavien toimivuus. 5.5 Mahdolliset muut keinot, mitkä Kirjaa prosessien keskeiset toimenpiteet, aikataulu sekä vastuutaho ja

8 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 8 Mitä prosesseissa arvioidaan ja mistä tieto saadaan Miten iäkkäiden ulkoilun vakiintuminen otetaan huomioon alusta alkaen Kenen vastuulla toiminta on jatkossa Iäkkäiden ulkoilutoiminta vakiinnutetaan koko kaupungin alueelle. Vapaaehtoisten toimijoiden osaamista on vahvistettu ideapajoissa ja koulutuksilla sekä varmistettu tarpeeseen nähden riittävät resurssit. Uudet vapaaehtoiset on perehdytetty ulkoilutoimintaan.

一 学 校 基 本 情 况 目 录 二 部 门 预 算 报 表 ( 一 ) 收 支 总 表 ( 二 ) 收 入 总 表 ( 三 ) 支 出 总 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 支 出 表 三 部 门 预 算 报 表 说 明 ( 一 ) 收 支 总 表 说 明 ( 二 ) 收 入 总 表 说 明 (

一 学 校 基 本 情 况 目 录 二 部 门 预 算 报 表 ( 一 ) 收 支 总 表 ( 二 ) 收 入 总 表 ( 三 ) 支 出 总 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 支 出 表 三 部 门 预 算 报 表 说 明 ( 一 ) 收 支 总 表 说 明 ( 二 ) 收 入 总 表 说 明 ( 浙 江 大 学 2016 年 部 门 预 算 2016 年 5 月 1 一 学 校 基 本 情 况 目 录 二 部 门 预 算 报 表 ( 一 ) 收 支 总 表 ( 二 ) 收 入 总 表 ( 三 ) 支 出 总 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 支 出 表 三 部 门 预 算 报 表 说 明 ( 一 ) 收 支 总 表 说 明 ( 二 ) 收 入 总 表 说 明 ( 三 ) 支 出 总 表 说 明

Lisätiedot

目 录 一 学 校 基 本 情 况 二 2016 年 预 算 报 表 ( 一 ) 中 南 大 学 收 支 预 算 总 表 ( 二 ) 中 南 大 学 收 入 预 算 表 ( 三 ) 中 南 大 学 支 出 预 算 表 ( 四 ) 中 南 大 学 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 三 2016 年

目 录 一 学 校 基 本 情 况 二 2016 年 预 算 报 表 ( 一 ) 中 南 大 学 收 支 预 算 总 表 ( 二 ) 中 南 大 学 收 入 预 算 表 ( 三 ) 中 南 大 学 支 出 预 算 表 ( 四 ) 中 南 大 学 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 三 2016 年 中 南 大 学 2016 年 部 门 预 算 二 一 六 年 五 月 1 目 录 一 学 校 基 本 情 况 二 2016 年 预 算 报 表 ( 一 ) 中 南 大 学 收 支 预 算 总 表 ( 二 ) 中 南 大 学 收 入 预 算 表 ( 三 ) 中 南 大 学 支 出 预 算 表 ( 四 ) 中 南 大 学 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 三 2016 年 预 算 情 况 说 明 (

Lisätiedot

信息参考

信息参考 内 部 资 料 注 意 保 密 信 息 参 考 2016 年 第 1 期 ( 总 第 26 期 ) 党 政 办 公 室 编 2016 年 2 月 29 日 工 作 要 点 教 育 部 2016 年 工 作 要 点 (1) 中 共 北 京 市 委 教 育 工 作 委 员 会 北 京 市 教 育 委 员 会 北 京 市 人 民 政 府 教 育 督 导 室 2015 年 工 作 要 点 (10) 中 共

Lisätiedot

Microsoft Word - 15dbtb007

Microsoft Word - 15dbtb007 第 7 期 中 共 浙 江 大 学 委 员 会 办 公 室 2015 年 12 月 16 日 按 :2015 年 12 月 15 日, 学 校 召 开 了 2015 年 党 建 工 作 会 议, 党 委 书 记 金 德 水 同 志 作 出 重 要 讲 话, 深 刻 分 析 了 学 校 改 革 发 展 面 临 的 形 势, 对 加 强 和 改 进 学 校 党 的 建 设 进 行 了 部 署, 对 充

Lisätiedot

东南大学2014年度部门预算

东南大学2014年度部门预算 东 南 大 学 2016 年 部 门 预 算 二 零 一 六 年 五 月 1 目 录 一 学 校 概 况 二 2016 年 部 门 预 算 报 表 ( 一 ) 部 门 收 支 总 表 ( 二 ) 部 门 收 入 总 表 ( 三 ) 部 门 支 出 总 表 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 部 门 收 支 总 表 说 明 (

Lisätiedot

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力,

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力, 五 附 件 目 录 附 件 1: 成 果 总 结 以 提 升 工 程 能 力 为 核 心 的 全 日 制 工 程 硕 士 培 养 模 式 创 新 与 实 践 为 贯 彻 落 实 国 家 关 于 建 设 人 才 强 国 和 人 力 资 源 强 国 的 战 略 部 署, 2009 年 教 育 部 进 行 研 究 生 教 育 改 革, 开 始 实 施 以 应 届 本 科 毕 业 生 为 主 体 的 全 日

Lisätiedot

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示 中 国 生 态 文 明 奖 先 进 个 人 公 示 序 作 为 殡 葬 行 业 持 久 性 有 机 污 染 物 研 究 学 科 带 头 人, 率 先 在 殡 葬 行 业 开 展 了 二 恶 英 减 排 和 重 金 属 汞 减 排 技 术 研 究 通 过 自 主 创 1 王 玮 民 政 部 一 零 一 研 究 所 科 室 主 任 新 和 技 术 优 化, 研 发 了 遗 体 火 化 遗 物 祭 品 焚

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

Microsoft Word - prays.doc

Microsoft Word - prays.doc 我 的 第 一 本 禱 告 卡 羅 - 華 特 森 編 著 傅 湘 雯 譯 序 言 你 有 沒 有 跟 神 講 過 話, 或 是 向 他 禱 告? 是 為 些 什 么 事 情 禱 告 呢? 會 不 會 只 在 禮 拜 天 或 是 睡 覺 之 前 才 禱 告 呢? 有 些 人 在 遇 上 困 難 或 是 危 險 的 時 候 才 禱 告, 其 實 我 們 是 可 以 隨 時 隨 地 都 向 神 禱 告

Lisätiedot

药大研〔2015〕78号

药大研〔2015〕78号 中 国 药 科 大 学 学 位 授 权 点 合 格 评 估 (2014-2019 年 ) 工 作 方 案 一 评 估 工 作 - 2 - 二 评 估 范 围 ( 一 )2014-2019 年 学 位 授 权 点 合 格 评 估 范 围 : - 3 - ( 二 )2014-2015 年 学 位 授 权 点 专 项 评 估 范 围 : 三 评 估 组 织 - 4 - 学 位 授 权 点 名 称 学 位

Lisätiedot

中国矿业大学研招办

中国矿业大学研招办 中 国 矿 业 大 学 研 究 生 院 中 国 矿 业 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 工 作 实 施 办 法 各 学 院 : 研 究 生 院 通 字 [2016]5 号 为 做 好 2016 年 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 工 作, 根 据 教 育 部 和 江 苏 省 研 究 生 招 生 工 作 有 关 文 件 精 神, 结 合 我 校 实 际 情 况, 制 定

Lisätiedot

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Lisätiedot

( ) 50 1 ( ) ( ) 2 ( ) : ( ) ( ) ( ) (

( ) 50 1 ( ) ( ) 2 ( ) : ( ) ( ) ( ) ( () 2012 90 4 13 ; ( ) ; ; ; 11 15 79.3 6% () 228 ( ) 6 7 5 5 2 ( ) 50 1 ( ) 4 2012 16 5 3 813 10 6 21 4 3 15 12 3 9 3 7 2 2 ( ) 2 ( ) 4 11 15 3 30 19 20124 12 4 6 5 : ( ) ( ) 412 1213 11 15 283 15 ( )

Lisätiedot

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Lisätiedot

升學及就業輔導組工作計劃書

升學及就業輔導組工作計劃書 一 工 作 目 標 樂 善 堂 梁 植 偉 紀 念 中 學 升 學 及 就 業 輔 導 組 2015-2016 年 度 工 作 計 劃 以 推 動 生 涯 規 劃, 建 立 人 生 藍 圖, 本 組 : 甲 通 過 校 本 生 涯 規 劃 教 育 課 程, 有 系 統 地 引 領 學 生 認 識 自 我, 關 注 個 人 學 業 及 事 業 的 發 展, 為 自 己 探 索 一 個 可 努 力 及

Lisätiedot

内B231~1

内B231~1 内 蒙 古 警 察 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 为 了 进 一 步 完 善 学 院 人 才 培 养 质 量 保 障 体 系, 推 进 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 评 估 工 作, 建 立 和 完 善 校 局 合 作 机 制, 健 全 公 安 专 业 研 究 机 构, 不 断 完 善 人 才 培 养 质 量 检 测 体 系, 基 于 2015

Lisätiedot

质量报告

质量报告 2013 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 2014 年 5 月 目 录 一 本 科 教 育 基 本 情 况... 2 ( 一 ) 学 科 专 业 设 置 及 特 色... 2 ( 二 ) 学 生 规 模 及 生 源 质 量... 3 ( 三 ) 国 际 合 作 办 学 与 交 流... 4 ( 四 ) 教 学 联 盟 与 共 享 建 设... 5 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 (

Lisätiedot

外国留学生就业活动指南(all)

外国留学生就业活动指南(all) 就 活 动 从 开 始 就 是 通 过 向 己 发 问 对 己 长 处 与 短 处 喜 好 与 厌 恶 专 与 能 力 兴 趣 将 来 愿 望 与 理 想 价 值 观 人 生 观 等 进 思 考 和 整 理 通 过 回 首 过 去 反 思 现 在 描 绘 未 来 可 以 发 现 一 个 己 未 曾 注 意 过 一 个 真 就 活 动 准 备 就 活 动 从 开 始 哪 个 有 己 想 做 目 ❶ 为

Lisätiedot

目 录 引 言... 1 第 一 部 分 本 科 教 学 基 本 情 况... 2 一 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 二 学 科 专 业 设 置 情 况... 2 三 全 日 制 在 校 学 生 情 况... 3 四 本 科 招 生 与 生 源 质 量 情 况... 3 第

目 录 引 言... 1 第 一 部 分 本 科 教 学 基 本 情 况... 2 一 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 二 学 科 专 业 设 置 情 况... 2 三 全 日 制 在 校 学 生 情 况... 3 四 本 科 招 生 与 生 源 质 量 情 况... 3 第 济 南 大 学 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 济 南 大 学 2014 年 5 月 目 录 引 言... 1 第 一 部 分 本 科 教 学 基 本 情 况... 2 一 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 二 学 科 专 业 设 置 情 况... 2 三 全 日 制 在 校 学 生 情 况... 3 四 本 科 招 生 与 生 源 质 量 情 况... 3 第 二

Lisätiedot

前 言

前    言 前 言 为 贯 彻 落 实 依 法 治 国 人 才 强 国 战 略, 进 一 步 适 应 和 深 化 高 等 教 育 的 改 革 与 发 展, 满 足 我 国 全 面 建 设 小 康 社 会 和 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 对 高 层 次 人 才 的 需 要, 教 育 部 周 济 部 长 签 署 了 21 号 部 长 令, 发 布 了 新 的 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 普

Lisätiedot

發展數位內容創意開發中心與提昇數位內容產業國際競力

發展數位內容創意開發中心與提昇數位內容產業國際競力 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 資 訊 與 流 通 學 院 101 年 度 赴 大 陸 地 區 學 術 交 流 服 務 機 關 : 國 立 臺 中 科 技 大 學 姓 名 職 稱 : 蔡 月 霞 院 長 吳 明 霓 主 任 陳 彥 匡 主 任 王 淑 玲 老 師 駱 榮 問 老 師 陳 榮 昌 老 師 林 泓 毅 老 師 姜 琇 森 老 師 黃 天 麒 老 師 蕭 國 倫 老 師

Lisätiedot

【教育改革动态】

【教育改革动态】 合 肥 工 业 大 学 高 教 研 究 所 主 办 2014 年 第 1/2 合 期 ( 总 第 175/176 期 ) 本 期 要 目 创 新 高 校 人 才 培 养 机 制 基 本 思 路 和 任 务 ( 教 育 部 副 部 长 杜 玉 波 ) (1) 中 国 高 等 教 育 发 展 呈 现 七 大 趋 势 寻 找 中 国 高 等 教 育 的 世 界 坐 标 ( 中 国 教 育 科 学 研 究

Lisätiedot

学位中心〔2015〕 号

学位中心〔2015〕 号 中 外 合 作 办 学 项 目 自 评 报 告 项 目 名 称 : 中 国 矿 业 大 学 与 澳 大 利 亚 格 里 菲 斯 大 学 合 作 举 办 土 木 工 程 专 业 本 科 教 育 项 目 办 学 单 位 : 中 国 矿 业 大 学 一 办 学 基 本 情 况 1. 办 学 单 位 基 本 情 况 中 国 矿 业 大 学 是 教 育 部 直 属 全 国 重 点 大 学, 是 国 家 "211

Lisätiedot

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Lisätiedot

革 的 实 施 意 见 ( 国 办 发 2015 36 号 ) 3. 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 实 施 广 西 高 等 教 育 强 基 创 优 计 划 推 进 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 的 通 知 ( 桂 政 办 发 2015 49 号 )

革 的 实 施 意 见 ( 国 办 发 2015 36 号 ) 3. 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 实 施 广 西 高 等 教 育 强 基 创 优 计 划 推 进 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 的 通 知 ( 桂 政 办 发 2015 49 号 ) 广 西 壮 族 自 治 区 教 育 厅 桂 教 办 2015 591 号 关 于 征 求 进 一 步 落 实 深 化 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 具 体 政 策 措 施 意 见 的 通 知 各 高 等 学 校 : 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 深 化 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 的 实 施 意 见 ( 国 办 发 2015 36 号 ), 以 及 广

Lisätiedot

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪 青 之 驱 魔 师 / 作 者 : 龙 汨 铭 作 品 相 关 序 言 ( 可 不 看 ) 很 高 兴, 又 和 大 家 见 面 了 你 们 还 记 得 那 个 写 完 等 千 年 之 后 的 龙 汨 铭 吗? 还 记 得 那 个 千 莲 吗? 牵 连! 首 先, 很 对 不 起 大 家, 至 于 为 什 么 会 离 开 蔷 薇, 也 只 是 我 一 时 的 冲 动 关 于 问 题 社 团 的 问

Lisätiedot

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作...

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作... 德 行 言 语 敦 睦 天 下 ---- 北 京 语 言 大 学 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 十 一 月 目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三

Lisätiedot

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借 浙 江 省 高 等 学 校 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 项 目 浙 江 科 技 学 院 土 木 工 程 实 验 教 学 中 心 建 设 规 划 方 案 2015 年 8 月 浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理

Lisätiedot

PDF Spirituel@newsmth.org......................................................................... http://cache.tianya.cn/techforum/content/16/592099.

PDF Spirituel@newsmth.org......................................................................... http://cache.tianya.cn/techforum/content/16/592099. () PDF0.7 Spirituel@newsmth.org PDF Spirituel@newsmth.org......................................................................... http://cache.tianya.cn/techforum/content/16/592099.shtml PDF http://spirituel.ys168.com

Lisätiedot

http://www.bjjlb.org.cn 1 2 3 4 5 1 2 3 6 1600 7 1800 8 2 ( 15 ) 9 110 ( ) / ( ) SCI EI 10 210 ( ) / / / / 11 12 ( 100 ) 13 200 14 1 ( ) 2 15 400 16 1. 10 2. 10 3. 4. 5. 17 18 19 20 1. 10 / ( ) SCI EI

Lisätiedot

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378>

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378> 2015 年 工 作 总 结 及 2016 年 工 作 要 点 第 一 部 分 :2015 年 工 作 总 结 2015 年, 是 全 面 总 结 学 院 十 二 五 发 展 规 划, 科 学 制 定 十 三 五 发 展 规 划 的 一 年 我 院 按 照 年 度 计 划 要 求, 扎 实 开 展 工 作, 较 为 圆 满 地 完 成 了 年 初 制 定 的 32 项 主 要 工 作 任 务, 具

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303134C4EACEE4BABAD2F4C0D6D1A7D4BABECDD2B5D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D4BAB3A4B0ECB9ABBBE1CDA8B9FDA3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303134C4EACEE4BABAD2F4C0D6D1A7D4BABECDD2B5D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D4BAB3A4B0ECB9ABBBE1CDA8B9FDA3A9> 2014 年毕业生就业质量年度报告 武汉音乐学院 二〇一四年十二月 目 录 第 一 篇 学 校 概 况 3 第 二 篇 毕 业 生 基 本 情 况 4 第 三 篇 毕 业 生 就 业 情 况 及 分 析 7 第 四 篇 人 才 培 养 工 作 主 要 特 点 18 第 五 篇 学 校 就 业 工 作 主 要 特 色 22 第 六 篇 学 校 人 才 培 养 工 作 的 反 馈 与 建 议 24 第

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0D7E9D7DCD7D65B323031365D3738BAC5B9D8D3DABFAAD5B9CDC6BCF6D1A1B0CE32303136C4EAC7E0B5BAB0CEBCE2C8CBB2C5B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0D7E9D7DCD7D65B323031365D3738BAC5B9D8D3DABFAAD5B9CDC6BCF6D1A1B0CE32303136C4EAC7E0B5BAB0CEBCE2C8CBB2C5B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 中 共 青 岛 市 委 组 织 部 青 岛 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 青 岛 市 财 政 局 青 组 总 字 2016 78 号 中 共 青 岛 市 委 组 织 部 青 岛 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 青 岛 市 财 政 局 关 于 开 展 推 荐 选 拔 2016 年 青 岛 拔 尖 人 才 工 作 的 通 知 各 区 市 党 委 组 织 部, 市 委 各 部 委

Lisätiedot

000.PDF

000.PDF 1 1.1 1987 1987 1987 1994 [1994]47 1996 [1996]37 1984 [1984]4 1991 12 1994 [1994]148 1 [1994]149 1993 [93]041 2000 [2000 ]201 1993 [1993]059 1994 [94] 089 1985 205 3000 [1986] 27 [80] 482 2 1.2 1949 80

Lisätiedot

目 录 第 一 部 分 致 辞 /1 /1 第 二 部 分 同 济 大 学 概 况 /4 /4 1. 单 位 规 模 /4 /4 2. 经 济 绩 效 /5 /5 3. 性 质 与 类 别 /5 /5 4. 社 会 责 任 报 告 编 制 组 织 机 构 /5 /5 第 三 部 分 主 要 参 数

目 录 第 一 部 分 致 辞 /1 /1 第 二 部 分 同 济 大 学 概 况 /4 /4 1. 单 位 规 模 /4 /4 2. 经 济 绩 效 /5 /5 3. 性 质 与 类 别 /5 /5 4. 社 会 责 任 报 告 编 制 组 织 机 构 /5 /5 第 三 部 分 主 要 参 数 同 济 大 学 2013 年 社 会 责 任 报 告 同 济 大 学 精 神 文 明 建 设 委 员 会 2014 年 2 月 目 录 第 一 部 分 致 辞 /1 /1 第 二 部 分 同 济 大 学 概 况 /4 /4 1. 单 位 规 模 /4 /4 2. 经 济 绩 效 /5 /5 3. 性 质 与 类 别 /5 /5 4. 社 会 责 任 报 告 编 制 组 织 机 构 /5 /5 第 三

Lisätiedot

X

X 长 春 理 工 大 学 文 件 长 理 工 人 字 2015 17 号 关 于 印 发 长 春 理 工 大 学 2015 年 专 业 技 术 职 务 评 聘 工 作 实 施 方 案 的 通 知 校 属 各 单 位 : 按 照 吉 林 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 以 及 吉 林 省 教 育 厅 的 相 关 要 求, 学 校 经 研 究, 制 定 了 长 春 理 工 大 学 2015 年

Lisätiedot

Microsoft Word - 25.doc

Microsoft Word - 25.doc 生 煎 馒 头 要 说 上 海 的 点 心 中, 最 最 具 有 上 海 特 色 的, 并 不 是 四 大 金 刚, 其 实 大 饼 甚 至 都 不 是 上 海 人 发 明 的, 所 以 上 海 人 也 常 称 之 为 山 东 大 饼 苏 州 大 饼, 唯 独 从 来 未 听 说 过 上 海 大 饼 小 笼 包 算 是 挺 有 名 的 了, 然 而 苏 州 扬 州 南 京 都 有, 只 是 有 的

Lisätiedot

Microsoft Word - 进步奖1.docx

Microsoft Word - 进步奖1.docx 国 家 科 学 技 术 进 步 奖 推 荐 项 目 一 一 项 目 名 称 耕 地 资 源 评 价 理 论 方 法 创 新 与 全 国 大 比 例 尺 系 统 分 等 工 程 实 践 二 申 报 奖 种 国 家 科 学 技 术 进 步 奖 三 项 目 简 介 耕 地 资 源 安 全 关 乎 13 亿 中 国 人 的 吃 饭 问 题, 是 民 族 生 存 与 发 展 的 物 质 基 础 我 国 耕 地

Lisätiedot

目 录 一 学 校 概 况... 3 ( 一 ) 学 校 基 本 情 况... 3 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成... 7 二 2015 年 部 门 决 算 报 表...7 表 1: 高 等 学 校 收 支 决 算 总 表... 8 表 2: 高 等 学 校 收 入 决 算 表...

目 录 一 学 校 概 况... 3 ( 一 ) 学 校 基 本 情 况... 3 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成... 7 二 2015 年 部 门 决 算 报 表...7 表 1: 高 等 学 校 收 支 决 算 总 表... 8 表 2: 高 等 学 校 收 入 决 算 表... 华 南 理 工 大 学 2015 年 部 门 决 算 2016 年 8 月 目 录 一 学 校 概 况... 3 ( 一 ) 学 校 基 本 情 况... 3 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成... 7 二 2015 年 部 门 决 算 报 表...7 表 1: 高 等 学 校 收 支 决 算 总 表... 8 表 2: 高 等 学 校 收 入 决 算 表... 10 表 3: 高 等 学

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN HP LaserJet 1020 打 印 机 用 户 指 南 版 权 信 息 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 未 经 事 先 书 面 许 可, 严 禁 进 行 任 何 形 式 的 复 制 改 编 或 翻 译, 除 非 版 权 法 另 有 规 定 产 品 号 :Q5911-90977 Edition 2, 06/2010

Lisätiedot

Avision

Avision 騏 文 教 學 研 究 13 騏 文 教 學 研 究 國 文 教 學 專 題 研 究 之 三 張 學 波 中 國 先 奏 的 文 章, 奇 偶 互 用, 騏 散 相 間, 無 所 謂 駒, 亦 無 所 謂 散, 只 是 純 任 自 然 而 已 劉 擺 在 文 心 雕 龍. 麗 辭 篇 J 上 說 : 造 化 賦 形, 支 體 必 雙 ; 神 理 為 用, 事 不 孤 立 夫 心 生 文 辭, 運 裁

Lisätiedot

四 是 评 估 方 法 改 进 调 研 分 别 与 汤 森 路 透 中 国 知 网 CSCD CSSCI 等 机 构 进 行 研 讨, 改 进 论 文 评 价 方 法 ; 借 鉴 国 外 学 科 评 估 经 验, 研 讨 探 讨 学 科 对 社 会 服 务 贡 献 的 评 价 方 式 ; 面 向 全

四 是 评 估 方 法 改 进 调 研 分 别 与 汤 森 路 透 中 国 知 网 CSCD CSSCI 等 机 构 进 行 研 讨, 改 进 论 文 评 价 方 法 ; 借 鉴 国 外 学 科 评 估 经 验, 研 讨 探 讨 学 科 对 社 会 服 务 贡 献 的 评 价 方 式 ; 面 向 全 附 件 2 第 四 轮 学 科 评 估 指 标 体 系 及 有 关 说 明 学 科 评 估 是 按 我 国 2011 年 颁 布 的 学 位 授 予 和 人 才 培 养 学 科 目 录 ( 以 下 简 称 学 科 目 录 ) 对 具 有 博 士 或 硕 士 学 位 授 予 权 的 一 级 学 科 进 行 整 体 水 平 评 估 ( 简 称 学 科 评 估 ) 学 位 中 心 于 2014 年 启 动

Lisätiedot

标题

标题 陕西蓝皮书 经济 西安航空工业产业集群发展研究报告 段 婕 摘 要: 西安作为我国重要的航空工业集聚地, 面对西部大开发以及国 家航空产业基地落户的重要历史机遇, 加快西安航空工业产业集群化发展具 有重要意义 鉴于此, 本报告针对西安航空工业发展现状, 分析了目前西安 航空工业产业集群化发展面临的主要问题, 并提出了西安航空工业产业集群 发展的战略思路及相关对策建议 关键词: 航空工业 产业集群 战略

Lisätiedot

範本檔

範本檔 五 上 社 會 科 ( 翰 林 版 ) 第 四 單 元 大 航 海 時 代 的 台 灣 年 班 座 號 : 姓 名 : 一 是 非 題 13. 臺 南 市 的 孔 廟 有 全 臺 首 學 之 稱 1. 臺 南 著 名 的 古 蹟 孔 廟, 在 明 鄭 時 期 所 附 設 的 學 校 課 程 是 以 傳 授 道 家 的 思 想 為 主 14. 臺 南 孔 廟 創 建 於 荷 西 時 期 解 析 : 儒

Lisätiedot

需 要 飞 机 50 架 按 国 家 目 前 气 象 局 规 划,2015 年 左 右, 在 全 国 建 立 52 个 人 工 增 雨 专 业 基 地, 需 要 飞 机 120 架 抢 险 救 灾 属 国 家 突 发 应 急 系 统, 综 合 考 虑 约 需 50 架 左 右 各 类 飞 机 ; 医

需 要 飞 机 50 架 按 国 家 目 前 气 象 局 规 划,2015 年 左 右, 在 全 国 建 立 52 个 人 工 增 雨 专 业 基 地, 需 要 飞 机 120 架 抢 险 救 灾 属 国 家 突 发 应 急 系 统, 综 合 考 虑 约 需 50 架 左 右 各 类 飞 机 ; 医 开 放 低 空 空 域 通 用 航 空 万 亿 产 业 厚 积 薄 发 证 券 日 报 记 者 张 晓 峰 张 颖 11 月 14 日, 国 务 院 中 央 军 委 近 印 发 关 于 深 化 我 国 低 空 空 域 管 理 改 革 的 意 见, 对 深 化 我 国 低 空 空 域 管 理 改 革 作 出 部 署 根 据 这 一 意 见, 中 国 将 逐 步 开 放 1000 米 以 下 的 空 域,

Lisätiedot

II

II I II 前 言 毕 业 生 就 业 工 作, 是 衡 量 高 校 办 学 水 平 和 人 才 培 养 质 量 的 重 要 标 准, 涉 及 人 民 群 众 切 身 利 益, 关 乎 社 会 和 谐 稳 定 党 的 十 八 大 明 确 提 出, 就 业 是 民 生 之 本 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制

Lisätiedot

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

Lisätiedot

Ksge

Ksge 1 A 1 A 5 B 10 B 14 18 26 1 31 2 B 54 3 A 59 4 B 63 2 3 4 A A A A A www.sse.org.cn / 1 a b 2 50 3 1 2 1 a b 3 10 50 4 1 2 a b 3 1 2 a b c 3 20 50 2 1 2 a b c d 3 10 1 a b c 2 20 3 1 2 a b 3 c 3 8:30-11:2013:00-14:50

Lisätiedot

目 录 1. 河 海 文 化 学 校 简 介 学 校 沿 革 校 训 校 徽 (1) 原 国 务 院 总 理 温 家 宝 在 视 察 河 海 大 学 时 的 讲 话 (7) 2. 管 理 规 定 河 海 大 学 学 生 管 理 规 定 (9) 3. 学 籍 管 理 河 海 大 学 全 日 制 普 通

目 录 1. 河 海 文 化 学 校 简 介 学 校 沿 革 校 训 校 徽 (1) 原 国 务 院 总 理 温 家 宝 在 视 察 河 海 大 学 时 的 讲 话 (7) 2. 管 理 规 定 河 海 大 学 学 生 管 理 规 定 (9) 3. 学 籍 管 理 河 海 大 学 全 日 制 普 通 (2014 版 ) 学 生 工 作 处 教 务 处 目 录 1. 河 海 文 化 学 校 简 介 学 校 沿 革 校 训 校 徽 (1) 原 国 务 院 总 理 温 家 宝 在 视 察 河 海 大 学 时 的 讲 话 (7) 2. 管 理 规 定 河 海 大 学 学 生 管 理 规 定 (9) 3. 学 籍 管 理 河 海 大 学 全 日 制 普 通 本 科 生 学 籍 管 理 规 定 (12) 4.

Lisätiedot

9 月 14 日 讲 话 精 神, 并 探 讨 怎 么 建 设 好 我 们 的 国 家, 同 时 我 们 非 常 荣 幸 地 邀 请 到 了 计 算 机 系 党 委 副 书 记 刘 奕 群 老 师 和 研 工 组 组 长 贾 珈 老 师 共 同 学 习 与 交 流 在 活 动 中, 两 位 老 师

9 月 14 日 讲 话 精 神, 并 探 讨 怎 么 建 设 好 我 们 的 国 家, 同 时 我 们 非 常 荣 幸 地 邀 请 到 了 计 算 机 系 党 委 副 书 记 刘 奕 群 老 师 和 研 工 组 组 长 贾 珈 老 师 共 同 学 习 与 交 流 在 活 动 中, 两 位 老 师 一 集 体 建 设 概 述 计 研 124 班 集 体 经 验 总 结 计 研 124 班 由 计 算 机 系 智 能 技 术 与 系 统 国 家 重 点 实 验 室 2012 级 的 32 名 研 究 生 新 生 组 成, 其 中 有 17 名 博 士 生 和 15 名 硕 士 生, 党 员 人 数 23 党 支 书 带 领 8 位 党 班 团 干 部, 团 结 所 有 同 学, 致 力 于 将

Lisätiedot

Microsoft Word - 西安工程大学2014年度教学质量报告.doc

Microsoft Word - 西安工程大学2014年度教学质量报告.doc 西 安 工 程 大 学 2014 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 一 学 校 简 介 西 安 工 程 大 学 是 我 国 西 部 地 区 唯 一 以 纺 织 服 装 为 特 色 的 高 等 学 校 其 前 身 为 1912 年 创 办 的 北 京 高 等 工 业 专 门 学 校 机 织 科, 其 后 历 经 国 立 北 平 大 学 工 学 院 纺 织 系 西 北 联 合 大 学 纺 织 系

Lisätiedot

一、学校简介

一、学校简介 西 安 工 程 大 学 2014 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 一 学 校 简 介 西 安 工 程 大 学 是 我 国 西 部 地 区 唯 一 以 纺 织 服 装 为 特 色 的 高 等 学 校 其 前 身 为 1912 年 创 办 的 北 京 高 等 工 业 专 门 学 校 机 织 科, 其 后 历 经 国 立 北 平 大 学 工 学 院 纺 织 系 西 北 联 合 大 学 纺 织 系

Lisätiedot

: ( 1 ) ( 8 ) 1 :, ( 8 ) 2 : ( 67 ) 3 : ( 111 ) ( 152 ) 4 : ( 152 ) 5 :,, ( 223 ) 6 : ( 293 ) 7 : ( 329 ) ( 376 ) 8 : ( 376 ) 9 : ( 392 ) 10 : ( 415 ) 11 : ( 443 ) ( 476 ) 12 : ( 486 ) 1 13 : ( 498 ) 14

Lisätiedot

untitled

untitled () ( 3845 ) ...10... 10... 11...12... 12... 12... 15... 16... 18... 18...19... 19... 19... 20...21... 21... 21... 23... 23... 23... 24... 24... 24... 24... 25...26... 26... 27... 31... 57... 58...

Lisätiedot

单一来源采购文件

单一来源采购文件 中 原 现 代 农 业 科 技 示 范 区 规 划 编 制 项 目 单 一 来 源 采 购 文 件 采 购 编 号 : 豫 财 单 一 采 购 -2016-177 采 购 人 : 河 南 省 科 学 技 术 厅 采 购 代 理 : 河 南 豫 信 招 标 有 限 责 任 公 司 河 南 省 财 政 厅 政 府 采 购 处 监 制 2016 年 8 月 1 日 发 布 目 录 第 一 部 分 单 一

Lisätiedot

1 4

1 4 01 1 4 29 499 900 365 4 1 3x2 = 5y3 5y3 = 7z2 l 2x y l l = 3y z 2 l = 4z p 3 l = 5p q 4 l = 6q x 5 92 10 29 142 45 = 3927 1250 3 10 71 3 1 7 355 22 113 7 í 1 3 3 +) 1 1 3 3 1 x1y1 + x

Lisätiedot

重 庆 市 中 青 年 医 学 高 端 后 备 人 才 选 拔 培 养 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 认 真 落 实 党 的 十 八 大 市 委 关 于 实 施 人 才 优 先 发 展 战 略, 加 强 我 市 卫 生 高 层 次 人 才 队 伍 建 设, 造

重 庆 市 中 青 年 医 学 高 端 后 备 人 才 选 拔 培 养 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 认 真 落 实 党 的 十 八 大 市 委 关 于 实 施 人 才 优 先 发 展 战 略, 加 强 我 市 卫 生 高 层 次 人 才 队 伍 建 设, 造 重 庆 市 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 文 件 渝 卫 人 发 2016 1 号 重 庆 市 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 关 于 印 发 重 庆 市 中 青 年 医 学 高 端 后 备 人 才 选 拔 培 养 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 各 区 县 ( 自 治 县 ) 卫 生 计 生 委 北 部 新 区 社 发 局 万 盛 经 开 区 卫 生 计 生 局, 各

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D4C6C3F1B4F3B0ECA1B232303134A1B33539BAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D4C6C3F1B4F3B0ECA1B232303134A1B33539BAC52E646F63> 云 南 民 族 大 学 办 公 室 文 件 云 民 大 办 2014 59 号 各 学 院 各 部 门 : 云 南 民 族 大 学 学 士 学 位 授 予 工 作 细 则 云 南 民 族 大 学 全 日 制 本 专 科 学 生 学 籍 管 理 办 法 和 云 南 民 族 大 学 创 新 学 分 实 施 办 法 等 3 个 文 件 已 经 2014 年 6 月 3 日 第 8 次 校 长 办 公 会

Lisätiedot

2 / 2016/01/ No. -A- -B :45 Fine Hard ST -1 FN 1 FVALUE = 980 Bib Code Time Points

2 / 2016/01/ No. -A- -B :45 Fine Hard ST -1 FN 1 FVALUE = 980 Bib Code Time Points / 2016/01/31 -B- 09:45 1 094 01310094 56.14 0 2 090 01310090 56.19 0.05 0.87 3 091 01310091 56.28 0.14 2.44 4 089 01310089 56.31 0.17 2.97 5 104 01310104 56.43 0.29 5.06 6 107 01310107 57.01 0.87 15.19

Lisätiedot

221104829_BK05.ps, page Preflight ( 221104829_BK05.indd )

221104829_BK05.ps, page Preflight ( 221104829_BK05.indd ) 1 2 3 4 5 5.1 健康的關係 西方有一句諺語 沒有人是孤島1 表面上 我們每個人都是獨立個體 可以獨立 生活 獨立地處理個人生活需要及保持健康 然而 正如在主題冊(3)及(4)的討論 我 們的身體健康及精神健康每每被我們所屬的社群所影響 並反過來影響我們在社交層 面的健康 因為我們每個人都生活在一個互相聯繫的社群中 我們的生理 心理及社 交健康往往被自己所屬的社群 甚至其他社群所影響 社群內有不同的群體

Lisätiedot

LYSY

LYSY 本 科 教 学 工 作 水 平 评 估 自 评 报 告 二 〇 〇 八 年 五 月 目 录 第 一 部 分 学 校 概 况... 1 第 二 部 分 办 学 成 效... 6 1 办 学 指 导 思 想... 6 1.1 学 校 定 位...6 1.1.1 学 校 的 定 位 与 规 划...6 1.2 办 学 思 路...9 1.2.1 教 育 思 想 观 念...9 1.2.2 教 学 中 心

Lisätiedot

信息科学与工程学院

信息科学与工程学院 兰 州 大 学 信 息 科 学 与 工 程 学 院 2015 年 度 学 位 与 研 究 生 教 育 质 量 报 告 一 学 院 基 本 情 况 兰 州 大 学 信 息 科 学 与 工 程 学 院 源 自 于 1958 年 创 办 的 无 线 电 物 理 专 业 1980 年 成 立 无 线 电 物 理 计 算 机 科 学 系,1986 年 成 立 电 子 与 信 息 科 学 系 和 计 算 机 科

Lisätiedot

000790A.DOC

000790A.DOC http://www.cninfo.com.cn 37 37 1 A 6 1 A 6 02887739541 8775107002887739541 info@ hoist.com.cn hoist@ hoist.com.cn 1 2 10,559 3 4 5 6 1556 7 8 2,640 2003 1 9 9 10 2003 6 76,114,543.43 15,610,161.12 104,236,473.96

Lisätiedot

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd 2002 2 3 5 7 9 11 13 18 19 20 20 1 Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd. 755-26068614 26068025 755-26068031 szshbshi@public.szptt.net.cn 518054 szshbshi@public.szptt.net.cn http://www.cninfo.com.cn B 200041

Lisätiedot

確定拠出年金 商品説明資料

確定拠出年金 商品説明資料 idecosbi DR Ver.1.0 Ver.1.0 1 4.06% 0.00% 19.90% 11.53% -0.54% 10 8 9 2 3 5 7 12.51% 12.55%

Lisätiedot

江南大学2014年毕业生就业质量报告

江南大学2014年毕业生就业质量报告 目 录 第 一 部 分 : 毕 业 生 就 业 基 本 情 况 1 一 学 校 概 况 1 二 2014 届 毕 业 生 规 模 和 结 构 2 ( 一 ) 毕 业 生 的 规 模 2 ( 二 ) 毕 业 生 的 结 构 2 三 2014 届 毕 业 生 就 业 率 情 况 9 ( 一 ) 毕 业 生 总 体 及 各 专 业 就 业 率 9 ( 二 ) 家 庭 经 济 困 难 学 生 就 业 率 15

Lisätiedot

协 议 尊 享 课 程 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 5 课 时 专 项 练 习 幼 儿 保 知 识 与 能 5 课 时 小 学 学 知 识 与 能 5 课 时 知 识 与 能 5 课 时 作 文 批 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 - 作 文 2 次 全 真 模 考 班 幼 儿 园 小

协 议 尊 享 课 程 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 5 课 时 专 项 练 习 幼 儿 保 知 识 与 能 5 课 时 小 学 学 知 识 与 能 5 课 时 知 识 与 能 5 课 时 作 文 批 幼 儿 园 小 学 综 合 素 质 - 作 文 2 次 全 真 模 考 班 幼 儿 园 小 2016 年 上 半 年 全 国 小 学 师 资 格 统 考 课 程 班 级 名 称 课 程 内 容 课 时 费 用 全 程 协 议 班 笔 试 通 关 班 优 惠 套 餐 初 / 高 笔 试 + 面 试 (4 天 精 品 ) 26 天 + 海 协 议 尊 享 课 程 +4 天 ( 面 试 ) 幼 儿 园 / 小 学 笔 试 + 面 试 (4 天 精 品 ) 20 天 + 海 协 议 尊 享 课 程

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3CAA6B7B6B4F3D1A7D1D0BEBFC9FACAD6B2E1A3A83131C4EAA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3CAA6B7B6B4F3D1A7D1D0BEBFC9FACAD6B2E1A3A83131C4EAA3A92E646F63> 上 海 师 范 大 学 研 究 生 手 册 上 海 师 范 大 学 二 O 一 一 年 七 月 上 海 师 范 大 学 研 究 生 手 册 修 订 说 明 1 根 据 中 央 精 神 和 国 家 的 最 新 政 策, 为 适 应 研 究 生 教 育 快 速 发 展 的 需 要, 我 们 对 上 海 师 范 大 学 研 究 生 手 册 进 行 了 逐 条 修 订 2 本 手 册 在 修 订 过 程 中

Lisätiedot

温州科~1

温州科~1 教 育 质 量 年 度 报 告 (2016 2016) 二 〇 一 五 年 十 二 月 目 录 一 学 院 概 况... 1 ( 一 ) 学 院 简 介... 1 ( 二 ) 办 学 条 件... 2 ( 三 ) 政 策 保 障... 3 二 学 生 发 展... 4 ( 一 ) 招 生... 4 ( 二 ) 就 业... 5 ( 三 ) 学 生 活 动... 8 ( 四 ) 学 生 奖 助...

Lisätiedot

列夫.PDF

列夫.PDF 006 009 011 013 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 031 032 033 034 035 037 039 040 042 043 044 045 049 050 051 052 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 068 069 070 072

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC5A9D2B5B4F3D1A7D1D0BEBFC9FABBE1D0A3D4B0BBEEB6AFB9A4D7F7BCF2B1A82D3931322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC5A9D2B5B4F3D1A7D1D0BEBFC9FABBE1D0A3D4B0BBEEB6AFB9A4D7F7BCF2B1A82D3931322E646F63> 本 期 要 目 研 会 动 态 1 瞿 振 元 书 记 与 学 生 代 表 座 谈 2 柯 炳 生 校 长 与 学 生 代 表 座 谈 3 校 研 究 生 会 招 新 工 作 顺 利 完 成 学 术 长 廊 4 研 究 生 参 观 科 普 日 活 动, 立 志 做 好 科 研 科 普 桥 梁 工 作 5 数 学 建 模 群 雄 逐 鹿, 农 大 学 子 再 度 亮 剑 文 体 活 动 6 2012

Lisätiedot

Microsoft Word - 4120 中的文档

Microsoft Word - 4120 中的文档 海 南 大 学 校 长 办 公 室 文 件 海 大 办 2016 49 号 海 南 大 学 校 长 办 公 室 关 于 印 发 海 南 大 学 大 学 生 素 质 拓 展 学 分 认 证 及 管 理 暂 行 办 法 的 通 知 各 单 位 各 部 门 : 海 南 大 学 大 学 生 素 质 拓 展 学 分 认 证 及 管 理 暂 行 办 法 经 学 校 校 长 办 公 会 2016 年 第 2 次

Lisätiedot

的 作 用, 认 真 把 好 质 量 关 第 二 章 评 审 系 列 及 学 科 范 围 第 六 条 学 院 组 织 教 师 ( 科 学 研 究 ) 工 程 实 验 技 术 教 育 管 理 四 个 系 列 的 专 业 技 术 职 务 评 聘 工 作 第 七 条 学 院 具 有 正 副 高 级 评 审

的 作 用, 认 真 把 好 质 量 关 第 二 章 评 审 系 列 及 学 科 范 围 第 六 条 学 院 组 织 教 师 ( 科 学 研 究 ) 工 程 实 验 技 术 教 育 管 理 四 个 系 列 的 专 业 技 术 职 务 评 聘 工 作 第 七 条 学 院 具 有 正 副 高 级 评 审 计 算 机 学 院 专 业 技 术 职 务 评 聘 试 行 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 快 建 设 具 有 空 天 信 融 合 特 色 的 高 水 平 研 究 型 世 界 一 流 学 院, 按 照 国 家 有 关 文 件 精 神, 依 据 北 京 航 空 航 天 大 学 ( 以 下 简 称 北 航 ) 相 关 规 定, 进 一 步 做 好 计 算 机

Lisätiedot

人 才 为 己 任, 并 努 力 为 地 方 经 济 社 会 发 展 做 好 服 务 经 过 六 十 多 年 的 建 设, 学 校 形 成 以 工 为 主, 工 理 经 管 文 法 艺 等 学 科 协 调 发 展 的 多 科 性 研 究 型 大 学 2013 年, 学 校 全 日 制 在 校 生 2

人 才 为 己 任, 并 努 力 为 地 方 经 济 社 会 发 展 做 好 服 务 经 过 六 十 多 年 的 建 设, 学 校 形 成 以 工 为 主, 工 理 经 管 文 法 艺 等 学 科 协 调 发 展 的 多 科 性 研 究 型 大 学 2013 年, 学 校 全 日 制 在 校 生 2 北 京 航 空 航 天 大 学 2013 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 北 京 航 空 航 天 大 学 ( 简 称 北 航 ) 成 立 于 1952 年, 由 当 时 的 清 华 大 学 北 洋 大 学 厦 门 大 学 四 川 大 学 等 八 所 院 校 的 航 空 系 合 并 组 建, 是 新 中 国 第 一 所 航 空 航 天 高 等 学 府, 现 隶 属 于 工 业 和 信 息 化

Lisätiedot

附 件 1: 北 京 中 医 药 大 学 2013 年 度 专 业 技 术 职 务 评 审 工 作 的 有 关 说 明 为 进 一 步 推 进 学 校 人 事 制 度 改 革, 完 善 专 业 技 术 职 务 评 审 和 岗 位 聘 任 工 作, 加 强 我 校 专 业 技 术 队 伍 建 设, 根

附 件 1: 北 京 中 医 药 大 学 2013 年 度 专 业 技 术 职 务 评 审 工 作 的 有 关 说 明 为 进 一 步 推 进 学 校 人 事 制 度 改 革, 完 善 专 业 技 术 职 务 评 审 和 岗 位 聘 任 工 作, 加 强 我 校 专 业 技 术 队 伍 建 设, 根 京 中 字 [2013] 108 号 徐 安 龙 签 发 关 于 印 发 北 京 中 医 药 大 学 2013 年 度 专 业 技 术 职 务 评 审 工 作 文 件 的 通 知 校 属 各 单 位 : 根 据 人 事 部 教 育 部 关 于 印 发 高 等 学 校 义 务 教 育 学 校 中 等 职 业 学 校 等 教 育 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 的 三 个 指 导 意 见 ( 国

Lisätiedot

园林系2015年优秀教学系部申报cwd-pjs终x.docx

园林系2015年优秀教学系部申报cwd-pjs终x.docx 成 都 理 工 大 学 优 秀 教 学 系 部 申 报 表 系 部 名 称 系 部 负 责 人 园 林 系 彭 培 好 所 在 学 院 旅 游 与 城 乡 规 划 学 院 成 都 理 工 大 学 教 务 处 制 二 0 一 五 年 填 表 说 明 1. 本 表 用 钢 笔 填 写, 也 可 直 接 打 印, 不 要 以 剪 贴 代 填 字 迹 要 求 清 楚 工 整 2. 本 表 所 填 内 容 必

Lisätiedot

目 录 一 发 展 基 础 和 面 临 形 势 ( 一 ) 发 展 成 就 1. 办 学 目 标 与 思 路 更 加 明 确 2. 学 科 专 业 建 设 取 得 新 突 破 3. 人 才 培 养 质 量 不 断 提 高 4. 科 研 实 力 和 社 会 服 务 能 力 显 著 增 强 5. 师 资

目 录 一 发 展 基 础 和 面 临 形 势 ( 一 ) 发 展 成 就 1. 办 学 目 标 与 思 路 更 加 明 确 2. 学 科 专 业 建 设 取 得 新 突 破 3. 人 才 培 养 质 量 不 断 提 高 4. 科 研 实 力 和 社 会 服 务 能 力 显 著 增 强 5. 师 资 常 州 工 学 院 十 三 五 事 业 发 展 规 划 (2015 年 12 月 18 日 中 共 常 州 工 学 院 委 员 会 二 届 三 次 全 委 会 审 议 通 过 ) 目 录 一 发 展 基 础 和 面 临 形 势 ( 一 ) 发 展 成 就 1. 办 学 目 标 与 思 路 更 加 明 确 2. 学 科 专 业 建 设 取 得 新 突 破 3. 人 才 培 养 质 量 不 断 提 高

Lisätiedot

高 校 更 名, 怎 样 立 规 矩 晋 浩 天 邓 晖 54 双 创 教 育 : 高 校 综 合 改 革 新 命 题 万 玉 凤 55 转 变 方 式 推 进 高 等 教 育 内 涵 发 展 和 质 量 提 升 钟 秉 林 57 本 科 教 学 陷 尴 尬 : 学 生 正 在 丧 失 独 立 思

高 校 更 名, 怎 样 立 规 矩 晋 浩 天 邓 晖 54 双 创 教 育 : 高 校 综 合 改 革 新 命 题 万 玉 凤 55 转 变 方 式 推 进 高 等 教 育 内 涵 发 展 和 质 量 提 升 钟 秉 林 57 本 科 教 学 陷 尴 尬 : 学 生 正 在 丧 失 独 立 思 目 录 以新的发展理念为引领全面提高教育质量 加快推进教育现代化 主管单位 陕西省教育厅 在 2016年全国教育工作会议上的讲话 袁贵仁 3 普通本科高校向应用型转变 要聚焦四大重点创新突破 张大良 1 3 扎实推进高等教育现代化 瞿振元 1 4 主办单位 西安文理学院 主 编 李忠良 副 主 编 刘天信 闫荣国 执行编辑 胡小爱 张成武 娄珀瑜 申崇华 编 委 按姓名笔划排序 王 光 王克盈 教育部

Lisätiedot

附件2

附件2 附 件 2 辽 宁 省 普 通 高 等 学 校 本 科 优 势 特 色 专 业 申 报 书 专 业 名 称 : 财 务 管 理 专 业 代 码 : 120204 推 荐 学 校 ( 公 章 ): 大 连 海 事 大 学 推 荐 学 校 代 码 : 10151 专 业 带 头 人 : 刘 斌 联 系 电 话 ( 手 机 ): 13941121954 辽 宁 省 教 育 厅 制 2015 年 6 月 (

Lisätiedot

华中科技大学2013年本科教学质量报告

华中科技大学2013年本科教学质量报告 华 中 科 技 大 学 2014 年 本 科 教 学 质 量 报 告 2015 年 11 月 I 目 录 前 言... 1 一 本 科 教 育 基 本 情 况... 3 ( 一 ) 培 养 目 标... 3 ( 二 ) 专 业 设 置... 3 ( 三 ) 在 校 学 生... 4 ( 四 ) 生 源 质 量... 4 二 师 资 与 教 学 条 件... 7 ( 一 ) 师 资 队 伍 建 设...

Lisätiedot

公路中心2012年度工作总结(概要)

公路中心2012年度工作总结(概要) 公 路 中 心 2012 年 度 工 作 总 结 2012-12-23 一 科 研 生 产 目 标 任 务 完 成 情 况 2012 年 度 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 国 家 对 公 路 投 资 调 控 紧 缩, 公 路 行 业 产 受 危 机 影 响, 人 人 都 感 受 到 寒 冷 和 困 难 公 路 中 心 在 院 领 导 关 心 支 持 下, 全 体 科 研 人 员 团 结 一

Lisätiedot

学 校 概 况 南 方 医 科 大 学 前 身 为 中 国 人 民 解 放 军 第 一 军 医 大 学, 创 建 于 1951 年,1979 年 被 确 定 为 全 国 重 点 大 学,2004 年 8 月 整 体 移 交 广 东 省, 更 名 为 南 方 医 科 大 学 学 校 是 全 国 首 批

学 校 概 况 南 方 医 科 大 学 前 身 为 中 国 人 民 解 放 军 第 一 军 医 大 学, 创 建 于 1951 年,1979 年 被 确 定 为 全 国 重 点 大 学,2004 年 8 月 整 体 移 交 广 东 省, 更 名 为 南 方 医 科 大 学 学 校 是 全 国 首 批 贵 阳 中 医 学 院 南 方 医 科 大 学 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 北 京 新 锦 成 数 据 科 技 有 限 公 司 编 学 校 概 况 南 方 医 科 大 学 前 身 为 中 国 人 民 解 放 军 第 一 军 医 大 学, 创 建 于 1951 年,1979 年 被 确 定 为 全 国 重 点 大

Lisätiedot

本 期 目 录 ZHE JIANG DI KAN ( 总 第 99 期 ) 编 委 会 主 任 : 林 天 宁 编 委 会 副 主 任 : 严 宗 保 陈 三 军 徐 刚 陈 启 强 姜 长 才 熊 建 森 钱 国 女 赵 伟 申 屠 忠 编 委 会 成 员 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ): 王

本 期 目 录 ZHE JIANG DI KAN ( 总 第 99 期 ) 编 委 会 主 任 : 林 天 宁 编 委 会 副 主 任 : 严 宗 保 陈 三 军 徐 刚 陈 启 强 姜 长 才 熊 建 森 钱 国 女 赵 伟 申 屠 忠 编 委 会 成 员 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ): 王 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 ZHE JIANG DI KAN 卷 首 语 新 新 新 新 年 新 新 新 新 寄 新 新 新 新 语 新 新 新 新 岁 月 如 梭, 又 是 一 年 春 意 浓 值 新 春 来 临 之 际, 编 辑 部

Lisätiedot

6001532002nb.PDF

6001532002nb.PDF 1 ...3...4...5...7...8...10...11...16...17...18...56 2 3 1 210,749,070.19 164,937,273.40 160,900,840.77 410,899,719.58 11,699,220.25 173,665,908.93 36,115,022.43 0 968,138.83 42,710,251.20 22,710,965.98

Lisätiedot

China as a Military Power 1700-2050, Jeremy Black

China as a Military Power 1700-2050, Jeremy Black 军 事 大 国 中 国 (1700-2050 年 ) 杰 里 米 布 莱 克 通 常 情 况 下, 当 今 时 代 划 分 为 三 个 阶 段 第 一 个 阶 段,18 世 纪 满 清 军 事 力 量 的 鼎 盛 时 期 第 二 个 阶 段,19 世 纪 和 20 世 纪 初 期 的 相 对 衰 落 和 绝 对 衰 落 第 三 个 阶 段,20 世 纪 40 年 代 以 来, 在 中 国 共 产 党

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035B248B0D3BFEFBDD2BFEFB2D5AE61AAF8B77CA4E2A555303431342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035B248B0D3BFEFBDD2BFEFB2D5AE61AAF8B77CA4E2A555303431342E646F63> 目 錄 親 師 專 線 p1 選 課 選 組 篇 新 北 市 立 淡 水 商 工 104 學 年 度 高 中 部 選 課 選 組 輔 導 實 施 計 畫 p2 新 北 市 立 淡 水 商 工 104 學 年 度 高 一 選 課 選 組 輔 導 重 要 日 程 p3 高 中 部 一 年 級 個 人 學 習 成 績 興 趣 性 向 測 驗 之 選 組 參 考 表 p4 選 課 選 組 Step by Step

Lisätiedot

untitled

untitled 28 12 17 28.68 2.6 3883.39 3 1994.45 1975.1 725.32 2736.3 1998 8998 6998 4998 2998 71217 8317 8611 891 81128 3 1 : 28.12.2 2 VS :4 28.1.5 3 28.7.14 9 1999-28 1 1 29 1 2 3 4 5 29 2 29 2 29 (8621)6138276

Lisätiedot

第 八 章 人 的 生 殖 和 发 育 输 精 管 前 列 腺 附 辜 辜 丸 阴 载 图 8-1 男 性 生 殖 系 统 示 意 图 2. 观 察 图 8-2, 说 出 女 性 生 殖 系 统 分 别 由 哪 些 器 官 组 成 ; 描 述 女 性 产 生 卵 子 的 部 位 卵 巢 输 卵 管

第 八 章 人 的 生 殖 和 发 育 输 精 管 前 列 腺 附 辜 辜 丸 阴 载 图 8-1 男 性 生 殖 系 统 示 意 图 2. 观 察 图 8-2, 说 出 女 性 生 殖 系 统 分 别 由 哪 些 器 官 组 成 ; 描 述 女 性 产 生 卵 子 的 部 位 卵 巢 输 卵 管 第 一 节 精 卵 结 合 孕 育 新 的 生 命 - 第 一 节 精 卵 结 合 孕 育 新 的 生 命 本 节 目 标 概 述 男 女 生 殖 系 统 的 结 构 和 功 能, 说 明 辛 九 和 卵 巢 分 别 是 男 性 和 女 性 的 主 要 生 殖 器 官 识 别 精 子 和 卵 子, 描 述 受 精 过 程 描 述 胚 胎 发 育 过 程 人 生 殖 系 统 的 结 构 和 功 能 我

Lisätiedot

理学院"十二五"及2015年度工作总结

理学院十二五及2015年度工作总结 理 学 院 " 十 二 五 " 及 2015 年 度 工 作 总 结 A." 十 二 五 " 总 结 : 一 十 二 五 规 划 完 成 情 况 " 十 二 五 " 期 间, 在 学 校 领 导 下, 在 各 职 能 部 门 及 兄 弟 学 院 支 持 下, 学 院 全 体 教 职 工 共 同 努 力, 在 教 学 科 研 及 人 才 培 养 等 各 方 面 均 取 得 了 一 定 的 成 绩, 基

Lisätiedot

Microsoft Word - REVELATION-S.doc

Microsoft Word - REVELATION-S.doc 启 示 录 读 经 讲 义 本 讀 經 講 義 盼 望 用 最 簡 捷 的 方 式 將 神 的 話 提 綱 挈 領 直 直 地 剖 開 在 個 人 讀 經 時 可 作 為 大 綱 聖 經 使 用, 在 小 組 聚 會 時 可 作 為 查 經 資 料 使 用 圣 迦 谷 基 督 徒 聚 会 Christian Assembly of San Gabriel Valley 2009 1 启 示 录 信

Lisätiedot

项 目 的 健 康 运 行 三. 教 学 质 量 监 控 学 校 加 强 对 合 作 办 学 项 目 的 管 理, 成 立 了 专 门 的 管 理 机 构 学 校 设 有 中 英 联 合 管 理 委 员 会, 由 两 校 校 院 两 级 领 导 教 授 和 其 他 工 作 人 员 组 成, 负 责

项 目 的 健 康 运 行 三. 教 学 质 量 监 控 学 校 加 强 对 合 作 办 学 项 目 的 管 理, 成 立 了 专 门 的 管 理 机 构 学 校 设 有 中 英 联 合 管 理 委 员 会, 由 两 校 校 院 两 级 领 导 教 授 和 其 他 工 作 人 员 组 成, 负 责 南 京 工 业 大 学 与 谢 菲 尔 德 大 学 合 作 举 办 材 料 科 学 与 工 程 专 业 本 科 教 育 项 目 自 评 报 告 一. 办 学 基 本 情 况 2015 年 我 校 与 英 国 谢 菲 尔 德 大 学 正 式 签 署 合 作 协 议 两 校 本 着 优 势 互 补 共 同 发 展 的 原 则, 采 取 3+1 培 养 模 式, 合 作 举 办 材 料 科 学 与 工 程

Lisätiedot

习 导 XUE XI DAO KAN 2010 年 第 2 期 编 辑 委 员 会 主 任 : 郑 昌 华 副 主 任 : 陈 志 强 李 官 生 谭 跃 湘 主 编 : 王 征 国 副 主 编 : 柳 行 委 员 : 渊 按 姓 氏 笔 划 排 列 ) 王 立 成 王 征 国 王 柏 新 王 志

习 导 XUE XI DAO KAN 2010 年 第 2 期 编 辑 委 员 会 主 任 : 郑 昌 华 副 主 任 : 陈 志 强 李 官 生 谭 跃 湘 主 编 : 王 征 国 副 主 编 : 柳 行 委 员 : 渊 按 姓 氏 笔 划 排 列 ) 王 立 成 王 征 国 王 柏 新 王 志 卷 首 语 让 我 们 提 高 习 力 师 平 新 春 伊 始, 党 中 央 专 门 发 布 文 件, 要 求 全 党 重 习 爱 习 善 习, 这 是 了 不 起 的 大 事 儿 提 高 习 力, 正 是 适 应 这 种 要 求 的 明 智 之 举 习 力, 是 人 的 一 种 生 存 本 能 和 发 展 状 态 从 生 存 来 看, 习 是 新 生 命 力 ; 从 发 展 来 看, 习 是 新

Lisätiedot

目 录 编 者 按 :... 2 政 策 法 规 全 国 人 大 常 委 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法 的 决 定... 3 全 国 人 大 常 委 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 的 决 定... 7 统 筹 推 进 世 界 一 流

目 录 编 者 按 :... 2 政 策 法 规 全 国 人 大 常 委 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法 的 决 定... 3 全 国 人 大 常 委 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 的 决 定... 7 统 筹 推 进 世 界 一 流 目 录 编 者 按 :... 2 政 策 法 规 全 国 人 大 常 委 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法 的 决 定... 3 全 国 人 大 常 委 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 的 决 定... 7 统 筹 推 进 世 界 一 流 大 学 和 一 流 学 科 建 设 总 体 方 案... 9 工 作 要 点 教 育 部 2016

Lisätiedot

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc n dº Ájì l h k àj à Ð Ùkp 36dÁ d l ê Ì à k và ç n 6 dáiï Ù r ì } ì Ç l dà 211 kìe 212 217 n e}h ªp d ä dº~ dº dº l iï à Î p ìe s Ø û «i 21&k n ï y } Ùs ïìá d yzàìp e Õ }Ì ïá ï y Õz s Ø e û e 212 217 Î

Lisätiedot

1 19.0 25.5 2 JA 71925618669 23 3 631,000 24738 14000 12000 12050 10000 8000 6000 4000 2000 0 6049 4528 3574 2472 1347 901 745 738 35 45 55 7 12 17 22 24 4 350,000 300,000 297,459(100%) 300,918(100%) 297,632(100%)

Lisätiedot

北 京 化 工 大 学 2016 年 部 门 预 算 二 〇 一 六 年 四 月 2

北 京 化 工 大 学 2016 年 部 门 预 算 二 〇 一 六 年 四 月 2 2016 年 预 算 公 开 1 北 京 化 工 大 学 2016 年 部 门 预 算 二 〇 一 六 年 四 月 2 目 录 一 学 校 概 况 ( 一 ) 学 校 基 本 情 况 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 二 2016 年 部 门 预 算 报 表 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 表 ( 三 ) 财

Lisätiedot

上海中医药大学2011年社会责任报告

上海中医药大学2011年社会责任报告 上 海 中 医 药 大 学 2014-2015 年 社 会 责 任 报 告 上 海 中 医 药 大 学 精 神 文 明 建 设 委 员 会 2016 年 1 月 目 录 一 公 开 陈 述... 4 二 单 位 概 况... 6 1. 规 模 与 性 质...6 2. 所 属 类 别...7 3. 组 织 机 构...7 三 报 告 分 类 内 容... 14 I-1 队 伍 建 设 责 任...14

Lisätiedot