Houston, we have a problem Vakava vahinko VTO:lla Outi Tammela lastenklinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Houston, we have a problem Vakava vahinko VTO:lla Outi Tammela lastenklinikka"

Transkriptio

1 Houston, we have a problem Vakava vahinko VTO:lla Outi Tammela lastenklinikka

2 Vakavan tapahtuman käsittelymallik uosatavoite Lastenklinikan kehittämishankkeessa ulähteet: umm. Amos Pasternack,, Martti Mikkonen (potilasvak.keskus( potilasvak.keskus), Petri Pommelin,, Virpi Nissilä: PSHP:n hoitoeettisessä seminaarissa 9/2007 uoma pohdinta

3 The Reason Model Organisational Error Chain Organisational and System Factors Task and Environmental Conditions Individual and Team Actions Absent or Failed Defences UNSAFE ACTS Latent Conditions Active Failures Limited window of opportunity ACCIDENT (Adapted from Reason, 1990)

4 SYYLLINEN Individual UNSAFE ACTS ACCIDENT Active Failures

5 Potilaan oikeudet Oikeus hyvää ään n hoitoon ja kohteluun u - realistiset tavoitteet hoidolle Oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, sekä kokea luottamusta u - hoitosuhde on molemminpuolinen luottamussuhde u - myönteiset kokemukset vahvistavat hoitosuhdetta u - aikaisemmat kielteiset kokemukset vaikuttavat hoitosuhteessa

6 Potilaan oikeudet u Oikeus rehelliseen tiedon saamiseen silloinkin, kun hoito epäonnistuu tai tapahtuu komplikaatio/hoitovahinko u Potilaan itsemää ääräämisoikeus u - pienen lapsen vanhemmat ovat lapsensa laillisia edustajia u Potilaan oikeus tehdä muistutus ja/tai kantelu hoidon ja/tai kohtelun laadusta, potilasvahinkoilmoitus ja saada apua niiden laatimisessa tarvittaessa

7 Kun haitta on sattunut u1. Aloita välittv littömästi toimet tapahtuneen haitan lievittämiseksi. u2. Myönn nnä tekemäsi erehdys tai virhe. u3. Kuvaa rehellisesti ja seikkaperäisesti isesti tapahtumat vahingon kärsineelle k potilaalle ja hänen vanhemmilleen.

8 Potilas/vanhemmat u 4. Älä peittele totuutta: se loukkaa potilaan autonomiaa ja syövytt vyttää hoitoyhteisöä öä. Älä tee alaisistasi tai työtovereistasi tovereistasi syntipukkeja. u 5. Pyydä potilasta ja/tai hänenh vanhempiaan kertomaan, miten he kokevat tapahtuneen vahingon. Yritä asettua vahingon kärsineen k asemaan.

9 Potilas/vanhemmat u 6. Pyydä anteeksi ja osoita katuvasi: avoimuus ja aidon katumuksen osoittaminen johtaa miltei aina anteeksiantoon. u 7. Ota vastuu tapahtumista myös s silloin, kun kyse on systeemin virheistä. u 8. Selitä,, kuinka tapahtuneita vahinkoja klinikassa käsitellk sitellään ja kuinka niistä opitaan niin, että vastaavat tapahtumat eivät t toistuisi.

10 Potilas/vanhemmat u 9. Anna tietoa siitä,, mihin/kenelle potilas voi valittaa u 10. Anna tietoa siitä,, mistä potilas voi hakea korvauksia vahingosta. u 11. JärjestJ rjestä vielä potilaan ja lapsen ollessa kyseessä hänen vanhempiensa kanssa toinen tapaaminen, jossa käydk ydään n vielä läpi koko tapahtuma ja vastataan mahdollisesti esiin nousseisiin uusiin kysymyksiin.

11 Dokumentointi upotilaskertomukseen u- itse tapahtumasta u- käydyistä keskusteluista upoikkeamailmoitus

12 Esimies/työntekij ntekijä u Työntekij ntekijän n tulee kohdata potilas/perhe, mutta ei yksin u Esimiehen tuki oleellisen tärket rkeä. Tapahtumaa tulee käsitellk sitellä terveesti ja syyllistämätt ttä ja niin, että asiaan palataan useita kertoja työntekij ntekijän n ehdoilla. Mottona: "erehdyin ja työst stän n sitä". Työntekij ntekijä ei saa ajatella, että on ihmisenä ja työntekij ntekijänä epäonnistunut. u Työntekij ntekijälle tulee järjestj rjestää kriisiapua esim. työterveyshuollon terveyshuollon kautta. u

13 Työyhteis yhteisö uvälittömästi työvuoron loputtua haittatapahtuman/vahingon sattuessa olleiden työntekij ntekijöideniden (lää ääkärit ja hoitajat) on hyvä kokoontua ja käydk ydä yhdessä läpi koko vakava tapahtuma. Esimies keskustelee itse vahingon sattuessa paikalla olleiden työntekij ntekijöideniden kanssa ensi tilassa. Kriisiapua k.o. työntekij ntekijöille ille järjestetj rjestetään.

14 Työyhteis yhteisö u Vahingolle on etsittävä syitä,, ei syyllisiä: tapahtuman kulku ja sen taustat tulee selvittää ja käydk ydä läpi työyhteis yhteisössä yksittäist istä työntekij ntekijää/työntekijöitä syyllistämätt ttä ja keskustelemalla toimenpiteistä,, joilla vastaava tapahtuma olisi vastaisuudessa estettäviss vissä. u Keskeistä on avoin kommunikaatio, luottamus ja sitoutunut, vastuullinen johtaminen. Virheiden esiintyminen tunnustetaan ja luotetaan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden vaikutukseen.

15 haitta Informaatio potilaalle -työntekijät/esimies 2. informaatio potilaalle -työntekijät/esimies Dokumentointi - tapahtumasta - käydystä keskustelusta Dokumentointi - käydystä keskustelusta Konsultaatio -potilasasiamies

16 Case VTO:lla u38+1 rv:lla elektiivisellä sektiolla syntynyt tyttö,, rakenne-uä: meningomyelocele udg varmistuu syntymän n jälkeen> j VTO:lle ulähes samaan aikaan VTO:lle tuodaan yllätt ttäen huonokuntoiset 33-viikkoiset kaksoset > ualkuhoito yhtaikaa kolmelle lapselle

17 MMC:n hoito alkaa uvalmistellaan leikkaukseen: i.v. linjat, alkunäytteet uuä-tutkimus: : aivot, sydän uantibiootit: vankomysiini 60 mg (n. 15 mg/kg) x2 ja netilmysiini i.v. ustatus: yleistila alussa hyvä,, mutta ennen operaatiota yllätt ttäen matala RR> Ringer-täytt yttö

18 Annosteluvirhe? ulääkehoitaja alkaa epäill illä: vankomysiiniä 600 mg?, annos potilaalle mg/kg. ulääkeainepitoisuus otetaan leikkaussalissa, pitoisuus mg/L = intoksikaatio upost op: Dopamiinituki, oliguria (0,7 ml/kg/h), turvoksissa, metabolista asidoosia, hyperkalemia

19 Intoksikaation hoito u Lääkehiili u Resonium u Peritoneaalidialyysi 2 vrk u (kons myrkytystietokeskus) u Diureesi käynnistyy, Krea/ kys C normalisoituvat u Vankomysiinipitoisuus laskee hoitoalueelle nopeasti u ABR ennen kotiin lähtöä: normaali, kuulontutkimus kuulokeskuksessa 3 kk iässä normaali

20 Käsittely, tulopäiv ivän n ilta umikropäivyst ivystäjä kertoo vahingosta vanhemmille, informaatio potilasasiamiehestä uhoitaja-kollega keskustelee virheen tehneen hoitajan kanssa pitkää ään

21 Käsittely, seuraava päivp ivä uaamulla klo 8.00 käsittelymalli k käytyk läpi yhdessä oh:n kanssa uoh järjestj rjestää tapaamisen vanhempien kanssa klo utapaamisessa: vanhemmat, potilaan hoidosta vastaava neonatologi, virheen tehnyt sh, oh, oyl

22 Keskustelun sisält ltö: u1. Anteeksipyyntö me-muodossa muodossa u2. Tapahtumien kulun läpi l käyminen: k tapahtumasta vastaavien kannalta. Syy: inhimillinen virhe ei selittelyjä u3. Tapahtuman käsittely k vanhempien kannalta

23 Keskustelun sisält ltö u 4. Asiatietoa myrkytyksestä ja sen mahdollisista pitkäaikaishaitoista u 5. Kerrotaan klinikan poikkeamaraportoinnista: vahingot ja läheltä piti-tilanteet tilanteet ilmoitetaan, niitä käsitellään n yksiköss ssä,, otetaan niistä oppia ja tehdää ään n korjaavia toimenpiteitä u 6. Potilasasiamiehen yhteystiedot annetaan u 7. Uusi tapaaminen tarvittaessa

24 Esimies/hoitaja ulohduttava jälkikeskustelu: j uvahinko on inhimillinen ja voi sattua kenelle tahansa uei tee työntekij ntekijästä huonoa

25 Muut toimenpiteet: utyöntekij ntekijä tekee itse poikkeamailmoituksen, käsittely k oh ja oyl, vaj, yh ja taj kommentoineet ulääkehoidossa kaksoistarkistus säännönmukaisesti. nmukaisesti. LääL ääkkeenjakajan työrauhasta huolehditaan udebriefing- tilaisuus seuraavalla viikolla

26 Vanhemmat uensimmäinen inen reaktio illalla aggressiivinen uvirheen tehneen sh:n tapaaminen tärkeää ukeskustelu rauhallisessa ja rakentavassa hengessä utapaavat potilasasiamiehen myöhemmin uhoitosuhde jatkuu ilman säröjäs

27 Työntekij ntekijä ukykeni tulemaan tapahtuman jälkeenj normaalisti töihint ukykeni kohtaamaan myöhemmin perheen luontevasti pelkoa tuntematta upari lyhyttä jälkikeskustelua spontaanisti esimiesten kanssa myöhemmin

28 Prevention of medical error should focus on faulty systems rather than faulty people.

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus HYVÄ VANHEMPI Kun vanhemmat ovat väsyneitä, uupuneita tai heillä on psyykkisiä vaikeuksia, he ovat usein huolissaan myös lapsistaan.

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen Päivitetty 22.5.2013 Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 1 Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 2 Väkivallan kohteena olevien naisten läheisille suunnattua opasta työstäessämme olemme hyödyntäneet

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007 Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien

Lisätiedot

Koulun ja kodin yhteistyö

Koulun ja kodin yhteistyö Koulun ja kodin yhteistyö Tupakka esille vanhempainilloissa Yläkouluikä on tupakoinnin aloittamisen kannalta kriittistä aikaa. Tupakointia kokeillaan ja säännöllinen tupakointi alkaa yleensä yläkouluiässä.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Turvallisen hoidon opas

Turvallisen hoidon opas Turvallisen hoidon opas Keskustelu Tutkimus Hoito Seuranta Lait ja säännökset Lisätietoa Tämän oppaan tarkoituksena on tukea potilaan turvallista hoitoa. Se sisältää ohjeita ja konkreettisia neuvoja, joiden

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot