Esimiehen työnantajavastuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimiehen työnantajavastuu"

Transkriptio

1 Esimiehen työnantajavastuu Esimies Työnantaja Delegoitua valtaa ja vastuuta Kirkon Hallintovirkamiehet ry:n koulutuspäivät Seinäjoella Marja Halme, Aktiiviratkaisut Halme Oy

2 Arki näkyväksi työyhteisö toimivaksi IHMISET NORMIT TALOUS Marja Halme Organisaatiokonsultti, muutosagentti, VT Koivurinne 4, Heinola gsm

3 Helikopteri- näkökulma hyödyllinen esimiestyössä

4 SYSTEEMISEN AJATTELUN SOVELTAMINEN ORGANISAATIOON SYSTEEMIN TASO JA SEN VÄLITTÖMÄT YLÄ- JA ALASYSTEEMIT Analyysin kohde: organisaatio Analyysin kohde: yksikkö Analyysin kohde: ryhmä Analyysin kohde: yksilö Analyysitaso Organisaation hierarkian taso yläsysteemi toimintaympäristö ylin johto kohdesysteemi yläsysteeemi organisaatio operatiivinen johto alisysteemi kohde- yläsysteeemi yksikkö, keskijohto systeemi osasto alisysteemi kohdesysteemi yläsysteeemi ryhmä työnjohto alisysteemi kohde- yksilö työntekijät systeemi alisysteemi psykologinen henkilökohtainen biologinen, fysiologinen fyysinen ympäristö Lähde: Henry Honkanen Muutoksen agentit. Edita 2006

5 Kuka tai mikä delegoi? Mitä valtaa ja vastuuta delegoidaan? Kenelle? Mihin vastuu velvoittaa? Millaisia odotuksia esimiestyöhön kohdistuu?

6 Kirkon organisaatiorakenteen analysointia Työnantaja-käsitteen määrittelemiseksi Työnantajan ja sen edustajien toimintavaltuuksien sekä toimintavastuiden tunnistamiseksi

7 Toimintaympäristö haastaa kirkon rakenteita ja toimintakulttuuria Kirkko Hiippakunta / tuomiokapituli / piispa Yleinen lainsäädäntö - lisävaatimuksia Taloudelliset paineet Taloudelliset paineet Rovastikunta / lääninrovasti Seurakunta / kirkkoherra

8 Kuka on työnantaja / kuka edustaa työnantajaa kirkossa? Kuka tai mikä delegoi? Kenelle tai minne valtaa ja vastuuta on delegoitu? Tuomiokapituli Piispa Kirkkoherra Seurakunta Talouspäällikkö Rovastikunta Lääninrovasti Joku muu? Kirkon työmarkkinalaitos Esimies Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Seurakuntayhtymä Työalavastaava Lähiesimies Tiimivastaava

9 MUODOLLINEN NÄKÖKULMA Kirkko on työnantaja - henkilöstö virka- ja työsopimussuhteessa Virkasuhteessa noudatetaan Työsuhteessa noudatetaan Kirkkolakia, kirkkojärjestystä, osin virkasääntöä Työturvallisuutta, sosiaaliturvaa sekä yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa koskevaa yleistä lainsäädäntöä Kirkon omat ves:t Kaikkea yleistä valtakunnallista työlainsäädäntöä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä Poikkeuksena kirkkolain kirkon jäsenyyttä koskeva poikkeussäännös Kirkon omat tes:t Kooste: Risto Voipio, Tampere 2007

10 ZOOMI SEURAKUNTATASOLLE Miten rakenteet toimivat muuttuvassa ympäristössä ja muuttuvissa vaatimuksissa? Yleinen lainsäädäntö - lisävaatimuksia Hiippakunta / tuomiokapituli / piispa Taloudelliset paineet Seurakunta / kirkkoherra KN KV Rovastikunta / lääninrovasti Seurakunta on kirkon organisaation perusyksikkö Seurakunnan työnantaja-rooli on jaettu osalla sen palveluksessa olevia tuomiokapituli / piispa osapuolina Onko työn- ja vastuunjakoa tarkistettu toimintaympäristön muuttuessa? Hoidetaanko työnantajatehtäviä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti? Miten toiminnan vaikuttavuus- ja taloudellisuusvaatimuksiin pystytään vastaamaan?

11 ZOOMI SEURAKUNTATASOLLE Miten rakenteet toimivat muuttuvassa ympäristössä ja muuttuvissa vaatimuksissa? Yleinen lainsäädäntö - lisävaatimuksia Hiippakunta / tuomiokapituli / piispa Taloudelliset paineet Seurakunta / kirkkoherra KN KV Rovastikunta / lääninrovasti Kirkkoherra on hengellisen työn tekijöiden ja kirkkoherranviraston esimies. Enimmäkseen virkasuhteita, yleensä vain lastenohjaajat työsuhteessa. Eri viroissa eri normeja. Kirkkoherran esimiestyön vastuukenttä Kirkkoherra

12 ZOOMI SEURAKUNTATASOLLE Miten rakenteet toimivat muuttuvassa ympäristössä ja muuttuvissa vaatimuksissa? Yleinen lainsäädäntö - lisävaatimuksia Hiippakunta / tuomiokapituli / piispa Taloudelliset paineet Seurakunta / kirkkoherra KN KV Esimies KL 10:1 Rovastikunta / lääninrovasti Talouspäällikkö on taloushallinnon, kiinteistöhenkilöstön ja kirkonpalvelutyössä olevien esimies. Enemmistö, n 2/3 työsuhteessa, hautausmaatyöntekijöistä n 95 %. Talouspäällikön esimiestyön vastuukenttä Talouspäällikkö

13 Työnantajan haasteena on oikeudenmukaisuuden kokemuksen saavuttaminen Että erilaisista virka- ja palvelussuhderakenteista huolimatta koetaan työnantajan kohtelevan henkilöstöään tasavertaisesti ja yhdenmukaisia pelisääntöjä noudattaen talouden kiristyessä koetaan työn vaikuttavuus ja tehostamisvaatimukset kohdentuvan oikeudenmukaisesti Avainasemassa esimiehet!

14 Esimerkki toimintavastuusta työturvallisuusasioissa Onko rikottu työturvallisuusnormeja onko laiminlyöty valvoa ja puuttua, ehkäistä Esim. häirintä / muu epäasiallinen kohtelu kanttori kiusaa palkanlaskijaa diakonissa kiusaa kappalaista Kenelle kiusatun tulisi asiasta ilmoittaa? Kenen tehtäviin kuuluu puuttua asiaan? Kuka on lähiesimies? Entäpä jos lähiesimies ei tee mitään asialle? Kenelle tai keille työnantajavastuu kohdistuu?

15 Seurakunta A työnantajana Piispa Tuomiokapituli Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Kirkkoherra Talouspäällikkö Miten vastuusuhteet esim. työturvallisuusrikkomuksissa? Srk-henkilöstö Srk-henkilöstö

16 Seurakunta A työnantajana Entäpä pääesimiesten keskinäiset toimintasuhteet? Piispa Tuomiokapituli Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto esimies Puheenjohtaja Kirkkoneuvoston puheenjohtajana valvoo KN:n päätösten noudattamista ja laillisuutta koko hallinnossa ja myös taloudenhoidossa Toimintaa orgaanin edustajana Toimintavaltuus orgaanin päätöksiin ja sen toimivaltaan perustuvaa Halttunen, Pihlaja, Voipio: Kirkkolainsäädäntö 2004 Kirkkoherra Srk-henkilöstö Srk-henkilöstö Talouspäällikkö

17 Työyhteisössä syntyy ongelmia, jos Esimiehet keskenään eivät tunne tai halua tunnistaa ja kunnioittaa tehtäviinsä liittyviä vastuurajoja Ei ymmärretä inhimillisen elämän raadollisuutta ja sitä, että jokaisella on oma napa seurakuntaa palvelevillakin Puhutaan ohi suun johtoryhmässä päätetystä tms. nakertaa pohjaa pois yhteisiltä pelisäännöiltä vaikeuttaa henkilöstön mahdollisuuksia tietää ja tunnistaa miten asiat oikeasti ovat, mitä niistä on sovittu, miten on tarkoitettu toimia työyhteisöissä on aina individualisteja, joilla henkilökohtaisia intressejä käyttää tilannetta hyväkseen esimiesten ristiriitaiset viestit ovat mannaa kuppikuntajakoihin tai syntipukki-karkeloihin

18 Talouspäälliköllä usein matriisiesimiehen vastuupiirteitä - miten tämä ymmärretään Palkka-asiamies Neuvottelee, ohjeistaa, valvoo Työsuojelupäällikkö Lakisääteiset tehtävät Työturvallisuustoiminnan organisointi Eräänlainen erityisasiantuntija organisaatiossa Talouden suunnittelu ja valvonta operatiivisella tasolla Raportoinnin organisointi kustannuspaikoille Ohjeistus, opastus kaikille Oman vastuualueensa valvonta Narulla työntämistä

19 Miten virkarakenteet ja taloudelliset tehostamisvaatimukset saadaan sovitetuksi yhteen? Kunta A= seurakunta A Kunta B = Seurakunta B Kunta C = Seurakunta C Kunta B = Seurakuntayhtymä X seurakunta A seurakunta B seurakunta C KJ 6: 9 - Seurakunnassa vähintään yksi kanttorin virka KL 6:13 -Suostumuksen vastaisesti ei voi siirtää edes yhteiseksi perustettuun virkaan -Tuomiokapituli voi erityisestä syystä velvoittaa KL 6:8a - Kanttoria ei voi irtisanoa Huom. myös KJ 6:40 ja 52 Seurakunnan epäitsenäinen toimiasema, vaikka kantaa viime kädessä taloudellisen vastuun Esimerkki: Seurakunnan A kanttori jää eläkkeelle. Seurakuntayhtymän alueella toimivien seurakuntien kanttori-tarve tulisi hoidetuksi B:n ja C:n kanttorivoimin. Kanttori C ei suostu ottamaan vastaan seurakunnan A toimituksien hoitoa. Kirkkoherran työnjohdolliset valtuudet? Minne ratkaisuvalta kuuluu? Mikä ratkaisu?

20 Esimiestyö osa organisaation rakennetta keneen nähden keitä kaikkia esimies palvelee missä asiassa - mitä tehtäviä on määrätty tai sovittu esimiesasemaan sisältyvän, kenelle on edelleen delegoitu esimiestehtäviä

21 Työnantajan oikeudet Tavoitteiden asettaminen Työn johtaminen ja valvominen Työn tulosten saaminen Turvallinen työympäristö Työnantajan velvollisuudet Tavoitteiden asettaminen Työn johtaminen ja valvominen Työn tulosten saaminen Turvallinen työympäristö Esimies Työntekijän oikeudet Oikeus esimieheen Oikeus työhön perehdyttämiseen Oikeus palkkaan Oikeus työturvallisuuteen Työntekijän velvollisuudet Velvollisuus huolelliseen työsuoritukseen Lojaalisuusvelvollisuus Velvollisuus työturvallisuuteen

22 Työn tavoitteellisuus ja tuloksellisuus - vaikuttavuus - Julkishallinnossa kysymys on verovarojen käytöstä virat ja toimet ovat perustehtävän toteuttamista varten henkilöstökulut muodostavat enemmistön toimintakuluista esimiesten tehtävänä on muuntaa talousarvio ja toimintasuunnitelma arjen työsuunnitelmiksi ja organisoida sekä ohjata henkilöstöresursseja tehokkaasti niiden toteuttamiseen esimiehillä suuri vastuu siitä, ettei yhteisiä varoja haaskata

23

24 Järjestys muutos MANAGEMENT: Pitää yllä järjestystä ja ennustettavuutta suunnittelee, budjetoi organisoi, hankkii resursseja kontrolloi, valvoo tekee päätöksiä ratkaisee ongelmia Painopiste asioissa, sisällöissä, menetelmissä, rakenteissa LEADERSHIP: Tuottaa muutosta ja liikettä visioi, luo muutosstrategioita näyttää suuntaa rakentaa yhteistyötä, kommunikoi sitouttaa, antaa vastuuta, valtaistaa motivoi, innostaa, tukee toisia Painopiste ihmisissä ja prosesseissa, miten ihmiset toimivat Kotter & Northouse

25 Tehtäväjohtamisen ja ihmisten johtamisen ulottuvuudet sekä niiden yhdistelmistä syntyvät johtamistyylit tai - kulttuurit Tehtäväjohtaminen positiivista 10 TEKNOKRAATTINEN, TYLY 5 TASAPAINOINEN, TERVE Ihmisten johtaminen negatiivista ANTAA MENNÄ- johtaminen SAIRAS, PATOLOGINEN VIIHTYISÄ, MUTTA TEHOTON Ihmisten johtaminen positiivista Tehtäväjohtaminen negatiivista Lähde: Henry Honkanen Muutoksen agentit. Edita 2006

26 Kuluja ei voi johtaa ihmisiä voi yrittää johtaa! Entäpä keinot? Innostetaan henkilöstö kilpailemaan itsensä ja toinen toisensa kanssa siitä, miten hyvin he pystyvät perustehtäväänsä toteuttamaan harjaannutetaan itsearviointi taitoja sekä kannustetaan oman osaamisen arviointiin ja osaamisen parantamiseen autetaan näkemään kokonaisuutta hiukan omaa tehtäväkenttää laajemmalla perspektiivillä ja etsitään ristipölytysmahdollisuuksia millaisessa riippuvuussuhteessa eri asiat ja toiminnot ovat keskenään millaisia hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä voisi löytyä muilta toimijoilta jollei rohkeus riitä ristipölytykseen seurakuntakenttää ulommas, joskus parhaita / parempia käytäntöjä voi löytyä toisista seurakunnista harjaannutetaan muitakin alaistaitoja

27 Kuluja ei voi johtaa ihmisiä voi yrittää johtaa! Entäpä keinot? Rakenteellisia apuvälineitä: työalakohtaiset tavoitteet ja seuranta henkilökohtaiset tavoitteet ja seuranta tavoitteet riittävän konkreettisia, jotta toteutumista voidaan arvioida mittareita, joilla arviointia voidaan tehdä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita kappaleet eivät aina kerro totuutta vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan useita eri näkökulmia seurakuntalaisten palauteta kerätään aktiivisesti, palautteita analysoidaan ja niihin reagoidaan osana omaa seuranta- ja arviointityötä käytetään sekä työyhteisöllisiä että henkilökohtaisen johtamisen foorumeita aktiivisesti esimiestyössä suunnittelu- ja arviointipalaverit säännölliset ja valmistellut kehityskeskustelut otetaan asiat puheeksi / tartutaan tilaisuuksiin ja tilanteisiin

28 Esimiestyö yksilö-tasolla Mitä esimiestyö vaatii Mitä esimieheltä odotetaan

29 Johtajuuden osatekijät Organisaatio Valtuuttaa Muodollinen valta ja auktoriteetti Johtajuus Henkilöstö hyväksyy Ottaa ja ansaitsee Persoonallinen valta ja auktoriteetti Esimies Esimiehen vaiettu valta Esimiehen on hyväksyttävä se tosiasia, että johtamisessa on perimmiltään kyse esimies alaissuhteesta, joka ei ole asetelmaltaan tasasuhtainen. Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen Ammattina esimies, Ekonomia 2005

30 Esimiehen asema on tasapainoilua Riippuvuus henkilöstöstä ja organisaatiosta Itsenäinen toiminta ja päätöksenteko Tarvitsevuus Itsemääräämispyrkimys Ristiriidan hallintakeinot Pakonomainen tarvitsevuus: Esimiehen liiallinen riippuvuus Vapaaehtoinen tarvitsevuus: Esimies kykenee tapauskohtaisesti liikkumaan riippuvuuden ja itsenäisyyden välissä Tarvitsevuuden kieltäminen: Esimies kieltää riippuvuutensa manipuloimalla toisia tai vetäytymällä

31 Esimiehen säiliötehtävä Työyhteisön tilanteen selkiytyminen Uudenlaisen ymmärryksen saaminen Työryhmätason vahvistuminen Työyhteisö ja sen jäsenet Tyytymättömyys Epäselvyydet Epävarmuus Odotukset Ongelmat Ristiriidat Kritiikki Pelot Tiedon ja tunteiden vastaanotto Aktiivinen kuuntelu ja kiinnostus PALAUTUS Käsittelyn tulokset palautetaan sopivasti annostellen: ymmärryksen osoittaminen tiedon lisääminen perustelujen antaminen päätöksien ja ratkaisujen tekeminen toimenpide-ehdotukset Prosessointi Ongelmien ja hankalien tunteiden käsittely sekä muuntaminen jäsentyneempään ja ymmärrettävämpään muotoon Esimies on kuin viinitynnyrin hajulukko. - Primitiivireaktiot tuovat turvattomuutta työyhteisöön Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen

32 Haluanko minä olla esimies ja kantaa siihen kuuluvaa työnantajavastuuta? Onko ammattini esimies? Millaisia mahdollisuuksia avautuu vastuualueeni tarkasteluun kunta- ja seurakuntarakennemuutosten yhteydessä? Muutos on uusi mahdollisuus!

33 Kiitos mielenkiinnosta tsemppiä syksyyn! Marja

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza Lisää ja parempaa johtamista, kiitos! J-Impact Oy MITÄ YRITYS/ORGANISAATIO ODOTTAA ESIMIEHELTÄ? Asetettujen tavoitteiden

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 Sirpa Syvänen Pirjo Erätuli Antti Kokkonen Raili Nederström Seija Strömberg

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Johtaminen Ja JohtaJuus

Johtaminen Ja JohtaJuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Göran Lindgren Suomen Reserviupseeriliitto ry Espoo 2008 Johtaminen ja johtajuus Suomen Reserviupseeriliitto ry Ulkoasu: Timelli

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot