laajennus laajennus alueen rakentamistehokkuutta talotyyppeineen on helppo muuttaa tarvittaessa. laajennus ASUKASTILA laajennus ASUKASTILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laajennus laajennus alueen rakentamistehokkuutta talotyyppeineen on helppo muuttaa tarvittaessa. laajennus ASUKASTILA laajennus ASUKASTILA"

Transkriptio

1 a. lmö t a o a a m aa. al mö.. ti.ti.... s s. aa t i r i l.. a. asg. i.. dl ap rt... irada al aa sia yhtysiä. almiisi vtovoimaist alt, t mrra ja vihti, voidaa liittää parmmi apiist sattvasi. oisaal yyis apir valisii sytyy sia hitysmahdollissia, liittää ssa millyttävi loilritti. irada symbolia o orasoi ävly- ja pyöräily-ympäristö. oi asaall mitoitt apgiosa tärät lmtit ov sjv sätittäist vyliit ritit. ihrblvardit ov vy liit ja myös tihimmä asts, työhoid, ahviloid ja paiallis yritystoimia rsma vihrsoi. yhi täisyys apallisii palvlihi ja ssa o vyllä liitllä. jv pääritit vähtävät apia halova valti stvaits. ooliit pysäit ov alt ympäröivillä adil, pisimmillää mi ävlyma päässä. apir i thdä hilöoliit hdoil, mt rais varmisa s sjvd. l hilöolii ja vro modosa rvitv yhtydt losyöttöissti sä ysityisoill ttä holtoliitll. l pysäöitirais prst sitttyihi pysäöitiitosii ja voropysäöitii. ämä o dlli ja thoas pa, jol o positiivi vaits apivaa. ysäöitilot o sijoittt sissti ja iid yhtydssä o asaid yhtistiloja ja yhtisiä toimitoja. ysäöitiitosii o myös yttty sittty ariorgia räys ja iid sittlssa asta asasyhtistyöhö. iä- ja topitoja hyödytää vihrramis ja prhoisi. aioitsitos osta aii asaid yhtissi asiasi... pa. aa.... s t.... o a g. å a... sg ()... o i. t aasall o omiais historialli rtaa ja slä apira. itlma tt äihi prslmttihi modosmal pääritill pitiä äymiä ja slä, sätit täis orttlir. aapgis jva rtaa mov omaiss ympäröivi alid vaitss. irada vtovoimijä o aapgi ja mr sä vihralid lähisyys. si asi- ja työpaia-al palvli o tiivis ja yhtäi ooaiss, joa rjoaa vaihtlvaa apir ja riisia tottsvaihtohtoja. l jaa aasa aapia tlää ja modosa sipist, missä vihralid ja -yhtysi liasohdassa pa hyvi riist ihmist: asa, ohilij, liij ja olslij. apir prsrais sytyy yhtysistä, jo hottlv ottomaa liimis. itillä o om tmasa, simrisi opa ritti sisältää hyvät pyörätit ja r baai tlma. vast ohti mr yhdistävät ss raa loilritti ja a äymiä pistos sä asois ohti mr. l sydä o jli sisto ja sätittäist vihrblvardit, jo yhdistävät ympäröiviä ali toisiisa. o d al si jli ti. lällä rajasl ja pyörllä modol pistos sytyy apimai ohamiaia al asaill ja viritysrittjä äyttävill vaasaisill. s..... somo Åsadarpts..... lmtsö r o ol.. somo vsiposti ÄÄ rhilhalli ol. o.. ti. l..v i... rv. l t. r tistät ttä.... ol o..... aissaio :... otbollssdio.. r. ira rbaa.. apallosdio.. ä..... äg tistät ti ti. v..... :.. ishalli ar oltora... : ti... l... i. t. aa. ti m... ri.. a ishall.. ishall ishalli ti ri.. l.... l p.t.. i... ihdpisto l (- Ä)..v.. adviar ad.. i....t väg iaaisti..... Ö & opa ritti ssa itti raa äydtävä vihryhtys opa ritti ssa itti raa äydtävä vihryhtys irada al aa sia yhtysiä. almiisi vtovoimaist alt, t mrraa ja vihti, voidaa liittää parmmi apiist sattvasi. oisaal yyis apir valisii sytyy sia hitysmahdollissia, liittää ssa millyttävi loilritti. ÄÄ prsrais sytyy sis yhtysistä, jo hottlv ottomaa liimis. itillä o om tmasa - opa ritti sisältää hyvät pyörätit ja rbaai tlma. vast ohti mr yhdistävät ss raa loilritti ja a äymiä pistos sä asois ohti mr. aasall o omiais sor adt ja slä apira. itlma tt äihi prslmttihi modosmal pääritll pitiä äymiä ja slä, sätittäis orttlir. l sydä o jli pisto, jos sytyy hottlva viristysal ja asaid ohamiaia. sisto li trävästi apir sll. aihtlva ori ra aa äymät mrll. sirist priatid modosma ra o josva, ja simrisi al ramisthot lotyyppi o hlppo mta rvitssa. pysäöitilo yhtydssä ÄÄ l tärä sittlpria o ollt sijoita asts pääosi tiiviis, apiympäristöö. iitä holim asa ov itää mma miti ävlytäisyydllä vihralis. saill al sisäist vihrblvardit äyttäytyvät pisto ja ävlyad yhdistlmää, jo rsv työhotit, ävly-ympäristöö sittyvät ahvit ja lähiap. ssa ävl mitissa. l maaäyttö od pyramidimallia: r thos asvaa roil sll, rjot hyviä äymiä mahdollisimma moill asaill. hoai rami o sisto välittömässä lähisyydssä, jossa o väljä vihral sä oral v äymät. orttlid mitaa ja ra asvaa irada al ympäristöstä, ja olmassa olvaa apir pia al roil. amaill modosta työpaiaramisl slä si apijlisiv ja ramis thos s al itäroj piloali ohti. irada al ja hlposti hahmottvii osii ja asialt j yhtisöllisyyd aal sopiva ooisii aaprstoihi. istot, vihrblvardit ja pit aiot sä iisä sijaitsv palvlt ov asaid ohamiaioja. htist asastiloj, pit palvlid sä piimitaais ävly-ympäristö lomi paraa al sosiaalis pääomaa. ähähiilis liimis sä ävly ja pyöräily sosimi t irada all toivotta lämäpaa stävä hitys äölmas. ora sätittäi vy liit vrosto, pyörävarastoj määrä ja tihä jooliit palvl sä opaioj sittämi ammas ohjaa äyttäjiä vähtämää ysityisoi. Ö lvaisd irada al ta all viihtyvistä frc titotyöläisistä ja al virästä yritystoimias. ablvardja rsv toimistorasorttlit voidaa brädätä apallist äriyrityst sä hipptologia ttims- ja hitystoimia äyttöö. ihrblvardi vart varaa tia miroyrittäjyyd rpisii. apallisia palvli o sijoittvissa al ivijaliiisii j varrll ja työpaiaramis yl. äiväoti o sijoittt sattvd ja sojaisd vosi al pohjoislmaa, ja s toimii yhtistyössä vahst palvlorttli assa rjot riisia yhtisiä palvlja äyttäjill sä al asaill. ahst palvsot ov al sisllä paial, ja s yhtyt o sijoittt myös al mi palvli. alvsmi o osa m asiorttlia, ja roitsa o modosa virä ja yhtisölli ohamiaia. rramaismaa todaa vihrramis ioi lähll ja al sll. lvsi äsittlyä ja viivyttämistä vart motoillt mmioid, alid ja aislioid ritistöt sra vaha a mrpohja ääriviivoja. äytttävä asvillisd tmoissa homioidaa mrllist ja aasa alll sopiv asvityypit ja psto. lvsi imyttämi, viivyttämi ja äsittly paht si orttlialil, jos johda jlisii pistoalisii. sistoo rätyt orttlid hlvdt johda viivytysalid tpäi. lvsi äsittlystä modosta alll positiivi imago oraist vihrramis l, jossa hlvsialid riisil äsittlyillä motoila pistoalil viihtyisä vsiaihisto. ytyvi hlvsi määrä pyritää pitämää mahdollisimma piä sosimal isttttja ali ja läpäisviä päällystitä. oisaal tiiviisti rssa apgissa o paljo topitoja, joil modostv hlvdt ov pääasiassa phi. tovsiä äyttää sitlmassa rsrssia johmal ympyrämotois pistoa irtävää hlvsipais. äi rast dsll sytyy lotva vyöhy ostio- ja praisttsill, loharill, astiivill ja piill silloill. iivyttävä paia rää al hlvdt, miä jäl johda amai tläpolisill tlvaiityill iid päätymistä mr. ittl orttlipih sijaitsv vähitää poli miä pisto raa ylmpää, jot pihoil ja raitil sytyvät hlvdt voidaa rvitssa äsitllä myös paiallissti biosodsl ja joha saojissa pistopais. rgihos o ysi al tärä vtovoimijä. disramis rgihot paraa myös aoitja toimi. l r vod jäl, jolloi si rasi tl ol lähs olrgiarasia : diriivi maa. ämä sata hyvi rgihoaal ramisl sä paia päällä pahtval sitval rgiool. ähs olrgialo voidaa sata simrisi ariosähöpalil ja/i ariolämpöräimillä, jo o sijoittt tlää sill oill sä jlisivill, t parvid aitisii. api määrittl rvitssa disrasill vallitsvaa isäädätöä timm rgihosvaimst, joid voitta o saada irada al vosisol totmaa rgiaa yli oma rpsa. ioja ov pls-rgialot, sittty, al vsistöjä hyödytävä maalämpöjärjstlmä, äyttövd lämmitys arioräimillä, tlää st topi ja sähöjalvro valmis ytä toj ja siäpitoj ariopalit vroo sähö hia ostssa ja pali hia sissa. asissa paosta rgia ltottoraisihi sä ilmaihdossa ttä vsiraisissa. isäsi rasi jäähdytysrv hoida joo passiivisl jäähdytysllä i mrivsijäähdytysllä. ajtt ariolämmö toto o mahdolli vaihtohto, ti jos s voiisii yhdistää yhtä lämmölähtä aasa apgi aolämpövroo. hoai päälämmölähd o aolämpövro, sillä al tl liittymää lähissti ympäröivää apirs. ll o hyvää pottiaalia myös mrivd lämmö hyödytämis orttli- i alohisl lämpöpmpl. älis rais lämmörptt voiisii sijoita joo mrpohjaa, i mr pohja all sdimttirros. ll o mahdolliss toimia vaasaist rgiayrityst ivig b ympäristöä riist rgiajärjstlmi pilotoiissa. simrisi al sllä olvaa pistottää voidaa mahdollissti hyödytää lämpörgia asivarastoa, jo voiisii poraaivoihi varastoida ariolämmö ylitoto sä ajal. aoitja voi ta rgihoas ramis myös riisi astimi, simrisi jaamal rasoit rrosliömi sijas immäishiilipäästöiä ras oo liaar aiaa. api voi ta rgihosormit ylittävää ramis simrisi rjoamal ilmaissi pls-rgialo tyyppilositlmia, liitytää maalämpöjärjstlmää i orisoimal rajill rgihoaa lotiia yhtishaitoja. orttlira modost josvasti riisis tottsysiöistä, tlvaisd rpid maa ja mahdollisa moipolis ramis. äriä ohjaia tijöiä o viihtyvyys, ramis thos sä slä raja ysityis ja jlis l välillä. orttlid ja totti tottsjärjstys o valitvissa rvitva asi- ja työpaiaramis sä palvlid sht. otvaa o aloita rami olmassa olvaa orttlir ja sä va alll mtvi asaid palvlt päiväodil, jlis liit ja apa palvlil. syli

2 Ö tgroiti orttlid mitaa ja ra asvaa irada al ympäristöstä. ohti pistoa osva ja vasasti mrll sva rasrima aa asois hyviä äymiä mrll. sisto ras modost äi slästi rajt, rbaai ja ord vaihtlva. apgi ra ja rhilpisto : si orttlirivi, joa voi ol toimistoa i asmis : si rami ja tät sijoittv vapaasti rhilpistoo, rasis thdää vistosllisia. : amai ja sisäätloväylä hittää blvardimaisisi adisi. : rhilpisto viihtyisyyttä paraa tlvaiityllä, joa o osa irada hlvsijärjstlmää. orttlityypit ÄÄ: ast ord osto ohti sistoa aa äymiä ja osa althot. : orttlissa o yhdisttty riisia rastyyppjä. l rjoaa moisia astoja, ii ylärrosis omi äymi i piloja omi pihoi. : orttlijao josa ja voidaa voidaa totta riisil lotyypillä is mlli modosmaa mpiorttlii. aisma ja prh : i ja maismaramis lmttjä äyttää rast ohl rajaamaa - ja pihiloja : rh toimiv vhriä ohaioia. simrisi palvllo rahalli prha palvlloo ja ympäröivii orttlihi. syli lissitlma :

3 ii- ja pysäöitiaio orttli orttli orttli llias - : lmarroslo orttliss orttlityyppi "" apipilot orttlityyppi "" apipilot apipilot työpaiaras "mörö" rroslot lmarroslo apipilot lmarroslo orttliss "mörö" rroslot orttliss lmarroslo työpaiaras orttliss työpaiaras lmarroslo orttliss työpaiaras lmarroslo päiväoti orttliss työpaiaras päiväoti työpaiaras llias - : orttlityyppi apipilot "" apipilot "mörö" rroslot apipilot "mörö" rroslot päiväoti päiväoti päiväoti päiväoti päiväoti rros pilot liira. palvl ap.rv pysäöitiitost lot lo (irj. a p) p alo ro. rrosl orttlit opaia opai, joid ap:t rv,,,,, vyt lii,,,, polpyöräily äytävä,, ajovoyhtys holtoajoyhtys täisyys pysöitiitoss,,,, pysäöitiitos,,,,, rros pilot liira. palvl ap.rv pysäöitiitost,,, opai iija pysäöitiaio lot lo (irj. a p) p alo ro. rrosl orttlit opaia joid ap:t rv,,,,,, rros pilot liira. pysäöitiitost palvl ap.rv lo p alo ro. rrosl orttlit lot opaia (irj. a p),, opai joid ap:t rv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (%),,,,,,,,,,,, (%) (%),,, (%),,, (%),,,, (%) lmarroslo orttliss lmarroslo orttliss työpaiaras työpaiaras ottijao, aio orttlityyppi "" apipilot apipilot,,,,,,,,,,,,,, päiväoti rros pilot liira. palvl ap.rv lot lo (irj. a p) p alo ro lmarroslo orttliss,, "mörö" rroslot orttli työpaiaras,, syli (%)

4 llias - : syli

5 astrimai sijoittl ja pii it rasissa aa ristiäisiä äymiä asois mrll. mrit raja pohoj vhritä prhoja. orttliot : ias - : l is t l ri t it soomia pohjoiss storyhmät lohot rha htist palvlt iivi jl i ti alvlorttli prsra o ylämäi. oi d aso ryhmät lov odiaa ja tlma. ylä liittyy aiiviis jlis tia hlposti oritoitva asi-olmirrosis osa, joa toimii ajmma al palvlrjoa ytimä. lis ti sa ras o --rrosi. as ors pi ohti orttli ss, jol voitla millyttävää tlmaa lotiloissa ja astoryhmissä. as sist tit v aht prhaa. jois isommas ritti ja äymä sistoo. ivlohtii sijoitt totrassja, jo rjo mahdollisd sra apilämä vilsttä myös hoommi liivill. rhaa ympäröivät asiorttlit, joid asa voiv hyödytää palvli lotvasti. htist ohamiai ja lähistöllä sijaitsv jlis liit yhtydt ja ivijaliit tvät siorid arjs aiivis. orttli palvlja hyödytää myös päiväodissa, joa o sijoittvissa rvitssa samaa orttlii. ias - : istoo rajva orttli polvil -.rrosisa pisto pohjoisidal. stoj ja pisto välii jää pit, polijlist ih, jois o äyti pistoo. lärrosissa sijaits yhtist sait. orrastvi osi topitoja hyödytää astoj lotrassia. orttliot : syli

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

ROTARY LEHTI. Someron Rotaryklubin kuulumisia. käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa.

ROTARY LEHTI. Someron Rotaryklubin kuulumisia. käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa. 14 ROTARY LEHTI SOMERO Prjataia 19.10.2007 Nro 81 Somro Rotaryklubi kuulumisia Somro Rotaryklubi o kasaivälis Rotaryliikk v. 1954 prustttu paikalli yhdistys. Rotarit ovat tuttuja humaitaarissta toimiastaa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua Kapan ja tapahtmien erikoislehti / 25.9.13 N:o 6 Kappapaikka WILLAN 1-votissynttärit 18.-20.10. EEMANA ASUMINEN s. 8-9 120 liikettä ja palvela ARJOLLA YRIYSILOJA s. 15 Etsi tarjos > Löydä kappapaikka >

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ÖYKKÖS-LOHJA OHJA LOHJA, N:o 24 LÄNNEN HELMI. asunto, jossa korkea. kennukset harkkorunkoisia, harjatiilikattoisia.

ÖYKKÖS-LOHJA OHJA LOHJA, N:o 24 LÄNNEN HELMI. asunto, jossa korkea. kennukset harkkorunkoisia, harjatiilikattoisia. Kskiviikkona 11.6.014 8.10.014 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN Kaiknkattavaa KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN rakntamista YSTÄVIÄ MUISTAEN OHJA KESKIVIIKKONA KESKIVIIKKONA 11.6.014 8.10.014 PUOLUEETON

Lisätiedot

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit Kpnkilom KEVADE RNU MNT UUS AIA I MALMI ISE LINDA GRANIID 2,1 7,5,4 VABRIKU TUSE STADTKARTE Kpngin krtt Kskst 0 50 100 200 300 400m VALGEVASE LKA 1 Blti Jm Cntrl Rilwy Sttion TOOMPUIESTEE Toomprk FALGI

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä.

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä. Joka taloutn Orimattilassa, Tässä numrossa mm: Myrskylässä ja Pukkilassa.... s.4 21.1.2015 Jaklupainos n. 11 700 kpl... s.7 Orimattilan palvlujn, kaupan, osaamisn ja tapahtumin rikoislhti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE IKÄ SÄÄNNÖT KAHDLL PLAAJALL TAI JOUKKULL Lue ohjeet kokonaan myös silloin, kun pelaat CLUDOA tällä tavalla! PLI Kun peliä pelaa kaksi pelaajaa tai joukkuetta, lisätkää peliin seuraavat säännöt. Jos peliä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Hyvät harrastukset. ERIKOISTARJOUS! Hanki ilmoitus kahdelle alueelle, saat kolmannen kaupan päälle!

Hyvät harrastukset. ERIKOISTARJOUS! Hanki ilmoitus kahdelle alueelle, saat kolmannen kaupan päälle! Viikkotma 35 Hyvät harrastukst KauppaSuom Hyvät harrastukst -tma ilmstyy 28.8.2014 (viikko 35) Syksy o hyvää aikaa aloittaa kutoilu ja uusi harrastus. Pyöräilykausi o vilä parhaimmillaa. Nyt o aika thdä

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot LIITE 1: Raitiotlinjasten yksityiskohtaiset vertailtdot Vaihtoehtoja vertailtiin tavoitteiden misten kriteern persteella sekä määrällisesti että keskenään. Osa loksista on saa mittaamalla ja osa asianntija-arvioiden

Lisätiedot

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014 WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä Sisällysluettelo 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen varastointi...3 1.2 Lattialämmityssuunnitelma...3

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 HUSTILAKESKUS HANKESUUNNITTELUN VASTUUALUE Porvoon sairaala, vuodosastojn pruskorjaus vaiht 1 ja 2 / B ja Csiipi K819200006 Hanksuunnitlma 27.3.2012 TIIVISTELMÄ Tämä

Lisätiedot