Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas. www.tieke.fi/asp"

Transkriptio

1 Kuinka hankin sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas 29

2 Sisällys 1. Johdanto Mikä on ASP? Miten ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa? Miten ASP vaikuttaa yrityksen kustannusrakenteeseen? Minkäkokoiset yritykset hyötyvät ASP:stä? Mitä sovelluksia tarjotaan ASP-palveluna? 7 2. ASP-toimittajan valinta Valmistautuminen Toimittajan taustojen selvitys Toimittajan toimituskyky Konekeskus Sovellukset ja laitteisto Kustannukset ja hinnoittelu Palvelutasosopimukset Turvallisuus ASP-ympäristössä Yleistä Mitä asiakas itse voi tehdä tietoturvansa parantamiseksi Tietoturvan arviointi Muistilista ASP-sopimuksille Puitesopimukset Palvelutasosopimukset Yritysten käytännön kokemuksia ASP-palveluista Koko toiminnanohjausjärjestelmä palveluna (Biolan Oy) Taloushallinnon ohjelmisto palveluna (Credonet Oy) Yhteisöohjelmisto palveluna (Pukkila Oy) Asiakashallintajärjestelmä palveluna (If Vahinkovakuutus Oyj) ASP on iso haaste yritysjohdolle Hyviä ASP-käytäntöjä ASP-palveluja 27 ASP-toimijoita takakansi 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ulkoasu ja taitto: J-Form T:mi/Juha Räty Salomonkatu 17 A, 10. krs Helsinki Paino: Edita Oyj 2001 Puhelin , fax ISBN: Sähköposti

3 Lukijalle Tietotekniikan sovellusten ja ohjelmistojen vuokraamispalvelusta on tulossa tärkeä vaihtoehto perinteiselle ohjelmistojen ostamiselle. Amerikkalainen tietotekniikan tutkimusyritys Gartner Group ennustaa ohjelmistojen vuokramarkkinoiden lähes kolminkertaistuvan tästä hetkestä vuoden 2004 loppuun mennessä. Ohjelmistojen vuokrapalveluja tuottavia palveluyrityksiä kutsutaan lyhyesti ASP-toimittajiksi (Application Service Provider). Yleensä ASP:t vuokraavat sovelluksia ja ohjelmistoja asiakkaille Internetin tai yksityisen verkon kautta selaimella käytettäväksi. Tämä opas on tarkoitettu yritys- ja talousjohdon lisäksi kaikille, joiden vastuulla on yrityksen tietohallinto ja sen kehittäminen. Sen tavoitteena on auttaa heitä paremmin ymmärtämään ASP-palveluja ja hyödyntämään niitä yrityksen liiketoiminnassa. Oppaassa on ASP-liiketoiminnan perusteiden lisäksi tuotu esiin myös ASP-sopimuksiin liittyviä asioita muistilistan muodossa. Mukaan on otettu myös neljän yrityksen käytännön kokemuksia ASP-palveluista. Oppaan loppuun on koottu ASP-palveluhakemisto. Oppaan on laatinut TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. TIEKE on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka projektiensa kautta edistää tietotekniikan uusien osa-alueiden kehittymistä. Kiitämme oppaan tuottamiseen osallistuneita yrityksiä asiantuntija-avusta ja rahallisesta tuesta. Ohjeita laadittaessa on myös käytetty hyväksi ASP-vuokrapalvelujen käyttöä edistävän puolueettoman kansainvälisen teollisuuskonsortion toimittamaa aineistoa. Tämä ASP Industry Consortium toimii maailmanlaajuisesti ja siihen on liittynyt myös suomalaisyrityksiä (katso: Ossi Partanen Päätoimittaja TIEKE ry P.S. Opas ja muuta ASP-tietoa löytyy osoitteesta 3

4 1 2 Johdanto 1.1 Mikä on ASP? Application Service Provider (ASP) on palvelutoimittaja, joka tarjoaa, isännöi ja hallinnoi usealle osapuolelle pääsyä keskitetysti hallituissa laitteistoissa ja järjestelmissä oleviin sovelluksiin. Yleensä ASP isännöi sovelluksia erillisessä etäpalvelukeskuksessa ja toimittaa sovelluspalvelut asiakkailleen Internetin tai yksityisen verkon kautta vuokrahinnoittelulla. ASP-toimittaja on voinut organisoida palvelunsa tuottamisen monella eri tavalla. Esimerkiksi ASP-toimittaja voi tarjota kaikki palvelujen tuottamiseen tarvittavat resurssit omasta takaa, mutta on myös toimittajia, jotka tuottavat vain osan tarvittavista palveluista ja ottavat muut palvelut alihankintana kumppaneiltaan. Esimerkkinä on ASP-toimittaja, joka voi olla itsenäinen sovellustalo, mutta hankkii tietoliikenteen, verkkotuen ja -huollon yhteistyökumppaneiltaan. On myös ASP-toimittajia, jotka tuottavat palveluja vain tietylle sektorille, kuten terveydenhuoltoon tai sähköisen liiketoiminnan alueelle. Kohdassa 1.2 on karkea kaavio ASP-palvelun koko palveluketjusta. ASP-palveluketju ASP-SOPIMUKSET ASP-TOIMITTAJA ohjelmistovuokrapalvelut SOVELLUSTUKIPALVELUTOIMITTAJAT implementointi, tuki, neuvonta ja ongelmanratkaisu, jatkokehitys yms. KONEKESKUSPALVELUT laitteistot ml. varavoima, ohjelmistot, tietovarastot yms. SOVELLUSTOIMITTAJAT itsenäiset ohjelmistotalot ym. TIETOLIIKENNEYHTEYDET teleoperaattorit, Internet-yhteyksien tarjoajat yms. LAITETOIMITTAJAT palvelimet, verkkoratkaisut, tiedontallennusjärjestelmät yms. SOVELLUSINFRASTRUKTUURIN JA -VÄLINEISTÖN TOIMITTAJAT sovellustyökalut yms. Asp ja ulkoistaminen? ASP on yksi tapa ulkoistaa yrityksen toimintoja. Siinä yritys luovuttaa toimintoonsa liittyvästä tietotekniikasta lähes kaiken ASP-toimittajan hoidettavaksi. 4

5 1 1.2 Miten ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa? Sovellusohjelmistojen hankinta palveluna on uusi tapa hankkia ohjelmistoja. Se tuo mukanaan merkittäviä liiketoiminnallisia etuja verrattuna perinteiseen tapaan ostaa sovelluksia ja ylläpitää niitä itse omissa tiloissa ja laitteistoissa. Näin ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa: ASP vapauttaa yrityksen voimavaroja omaan ydinliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. ASPmallissa tietotekniikasta huolehtii ulkopuolinen osapuoli, jonka vastuulle yleensä jää koko tietotekniikka, kuten konekeskus, sovellukset, tietoliikenne ja käyttäjätuki. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys siirtyy tietotekniikan hankinnassa tukipalvelujen yleiseen hankintatapaan, jossa alihankkija tuottaa yrityksen tarvitsemat tukipalvelut. ASP merkitsee kustannussäästöä tietotekniikkainvestoinnin koko elinkaaren ajalta. Yrityksiltä jäävät pois muun muassa investoinnit käyttöomaisuuteen. ASP-mallin vähäiset alkuinvestoinnit helpottavat myös yrityksen päätöstä ottaa käyttöön ASP-palveluja. Lisäksi tietotekniikkakustannusten ennustettavuus paranee ASP-vuokramallin kiinteän hinnoittelun vuoksi. Yritys pystyy ASP:n kautta saamaan käyttöönsä nopeasti uusinta tietotekniikkaa. Sen muutostahti on nykyään niin nopeaa, että yrityksen omalla henkilöstöllä on vaikeuksia pysyä siinä mukana. Yrityksen pääsy markkinoille nopeutuu. ASP-ohjelmiston käyttöönotto vie parhaimmillaan vain viikkoja, kun perinteisten ostettujen ohjelmistojen käyttöönotto vie kuukausia ja joskus jopa vuosia. ASP:n avulla yritys pystyy paremmin sopeutumaan liiketoimintaympäristön muutoksiin. Yritysostot, fuusiot tai tuotannonsupistukset vaativat aina yritysten tietojärjestelmiltä huomattavaa joustokykyä. ASP pystyy skaalautuvuutensa takia vastaamaan näihin haasteisiin paremmin kuin ostoshetken tarpeiden mukaan mitoitetut järjestelmät. Yrityksen tietoturvaosaamisesta tulee yhä tärkeämpi tekijä torjuttaessa yrityksen tietojärjestelmiin kohdistuvia murtoyrityksiä. ASP-toimittajilla on yleensä paremmat valmiudet ylläpitää henkilöstönsä tietoturvaosaamista kuin yksittäisen yrityksen tietohallinnolla. Osaavien henkilöiden rekrytointi on vaikeutunut tietotekniikan käytön jatkuvasti kasvaessa ja laajentuessa uusille alueille. Yrityksen on vaikea korvata hetkessä sellaisen asiantuntijan menetystä, jolla on ollut hallussaan ydinosaamista yrityksen tietotekniikan perusprosesseista. ASP-toimittaja pystyy paremmin sopeutumaan palveluissaan henkilöstövaihdoksiin. 5

6 1.3 Miten ASP vaikuttaa yrityksen kustannusrakenteeseen Ulkoistamalla ja ASP-ratkaisuilla voidaan muokata yrityksen kustannusrakennetta haluttuun suuntaan. Kun poistoista ja kiinteistä kustannuksista tulee osittain muuttuvia kustannuksia, toiminnan joustavuus lisääntyy. Tämä riippuu kuitenkin myös siitä, miten paljon yhteistyökumppanin kanssa solmitussa sopimuksessa on joustovaraa. Joka tapauksessa yrityksen toiminta on yleensä helpommin sopeutettavissa kulloisenkin suhdanteen mukaiseksi. Tällöin oman kapasiteetin hyväksikäyttö eli niin sanottu toiminta-aste on korkeampi. Kiinteiden kustannusten vaihtuminen muuttuviksi kustannuksiksi helpottaa laskentateknisesti kustannusten kohdistamista. Tällöin tuotekustannusinformaatio on tarkempaa, mikä auttaa esimerkiksi hinnoittelussa, kun kustannuksia kohdistetaan tuotteille. Tämä on erittäin merkityksellistä aloilla, joilla on paljon kiinteitä kustannuksia. ASP-palvelun avulla kustannukset saadaan tietyllä tavalla läpinäkyviksi. Palvelujen ulkoistaminen tuo yleensä kustannussäästöjä yritykselle. Säästöä syntyy, kun omat kiinteät kustannukset vaihtuvat muuttuviksi kustannuksiksi, jotka määräytyvät käytettyjen palvelujen mukaan, eikä palvelufunktion kapasiteetin mitoitusongelmia esiinny. Yrityksen ei toisin sanoen tarvitse mitoittaa omaan palveluaan ruuhkahuippujen varalta eikä siten vyöryttää kustannusrakenteeseensa turhan suuren kapasiteetin aiheuttamia kiinteitä kuluja. Lähde: Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen lehtori Tuula Vilja 1.4 Minkäkokoiset yritykset hyötyvät ASP:stä? ASP-palveluista hyötyvät sekä pienet että suuret yritykset. Varsinkin aloittelevat pienet yritykset ovat potentiaalisia sovellusohjelmistojen vuokrapalvelujen ostajia. Välttyväthän ne näin raskailta perusinvestoinneilta tietotekniikkaan ja samalla niiden markkinoille pääsy nopeutuu valmiiden ja toimivien ohjelmistojen ja sovellusten käyttöönoton vuoksi. Myös isot yritykset ovat harkitsemassa tai jo osaksi siirtymässä ASP-palvelujen käyttäjiksi. Niiden hankinnat ovat kohdistuneet vaativiin erikoisohjelmistoihin, mutta kysyntää on ollut myös yleisistä toimisto-ohjelmistoista, kuten sähköpostista. Yleensä isot yritykset siirtyvät ASP-käyttäjäksi uusien ohjelmistohankintojen myötä. 6

7 1.5 Mitä sovelluksia tarjotaan vuokrapalveluna? Sovellustarjonta ASP:n kautta on laajentunut alkuaikojen suppeasta valikoimasta. Nyt on saatavana, asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten mukaan, perussovelluksia, kuten sähköposti ja toimisto-ohjelmistot. Myös talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoja tarjotaan ASP-palveluina. Vaativia sovelluskokonaisuuksia on tarjolla, esimerkkeinä resurssien-, tuotannonohjaus- ja asiakkuudenhallintaohjelmistot. Joidenkin ASP-toimittajien palveluvalikoimaan kuuluvat myös toiminnanohjausjärjestelmät. Tarjolla on myös toimittajien omia erikoisohjelmistoja tai vain tietylle toimialalle suunnattuja sovelluksia ja ohjelmistoja. 7

8 2 ASP-toimittajan valinta 2.1 Valmistautuminen Yrityksen kannattaa tehdä seuraavaa, ennen kuin se käynnistää konkreettiset sopimusneuvottelut toimittajan kanssa: 1. Päättää, mitä sovelluksia yritys haluaa saada ASP-palveluna. Näitä voivat olla sovellukset, joita yritys ei enää halua ylläpitää, tai kyseessä voivat olla ohjelmistot, jotka korvaavat tai täydentävät nykyistä yrityksen sovellusrakennetta. 2. Selvittää yrityksen sisäiset tietotekniikan voimavarat. Omien tietotekniikkaresurssien ja tarpeiden ymmärtäminen auttaa sopivan ASP-toimittajan löytämisessä. Esimerkiksi, jos yrityksen henkilöstö pystyy tukemaan sovelluskäyttäjiä tai tuottamaan integrointipalveluja, tarvitsee kiinnittää vähemmän huomiota ASP-toimittajan käyttäjätukeen ja teknisiin resursseihin. 3. Arvioida ennalta ASP-toimittajia. Jos yritys on hankkimassa tiettyyn toimialaan liittyvää erikoissovellusta, on selvitettävä, millä toimittajilla on kokemusta tästä toimialasta. Jos vuokrattava sovellus liittyy tiettyyn yleiseen yritystoimintoon, kuten talous- tai henkilöstöhallintoon, on paras keskittyä keräämään tietoja ASP-toimittajista, joilla on referenssejä tältä alueelta. 2.2 Taustaselvitykset toimittajasta ASP-toimittajan taustoja voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Kuinka kauan yritys on ollut ASP-palvelujen tuottajana? Mitä yritys teki ennen ASP-toimittajaksi ryhtymistä? Mitkä syyt vaikuttivat siihen, että yritys ryhtyi ASP-toimittajaksi? Minkälaisia liittoutumia yritys on solminut ASP-liiketoiminnassa? Mikä on yrityksen johdon ja henkilöstön osaaminen? Onko yritys globaali ASP-toimittaja? Mikä on yrityksen kielituki sovelluksille? Mikä on yrityksen tilauskanta? (asiakkaiden määrä, sovellustyypit, sopimusten kesto jne.) 2.3 ASP-toimittajan toimituskyvyn arviointi ASP-toimittajan toimituskyvyn kannalta tärkeitä alueita ovat: konekeskus sovellukset ja laitteistot kustannukset ja hinnoittelu palvelutasosopimukset 8

9 Konekeskus ASP-toimittajat ylläpitävät sovelluksia yleensä omissa erillisissä kone- ja etäpalvelukeskuksissa. Asiakkaan on tärkeä saada tietoa näistä keskuksista ja niiden toimintatavoista, asiakkaan hallintaoikeudesta omiin tietoihinsa ja tietoturvaan liittyvistä asioista. Näitä voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Montako konekeskusta toimittajalla on ja mikä on niiden maantieteellinen sijainti? Mitkä ovat asiakkaan oikeudet konekeskuksissa oleviin omiin tietoihinsa? Kuinka tietoturvallisuus on konekeskuksissa järjestetty? Esimerkiksi, millä toimenpiteillä estetään salaisiksi määriteltyjen tietojen väärinkäyttö? Miten konekeskus on suojattu hakkeroinnilta ja ulkopuolisilta murtoyrityksiltä? Mitkä ovat konekeskuksen varmistustoimenpiteet tietojen tuhoutumisen varalta? Mikä on asiakkaan osuus palvelun tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä? Joutuuko asiakas mahdollisesti käyttämään omia henkilöitään palvelujen tuottamisessa? Mikä on järjestelmien skaalautuvuus asiakkaan toiminnan laajentuessa? Sovellukset ja laitteistot Asiakkaan on oltava hyvin perillä toimittajan ohjelmisto- ja laitteistoresursseista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiaa voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Mikä on toimittajan tuki asiakkaan sovelluksille? Onko toimittajalla itsellään asiantuntemusta tarjoamistaan sovelluksista vai hankkiiko toimittaja asiantuntemuksen ulkopuolisista tahoilta? Onko toimittajalla kokemusta asiakasta kiinnostavista sovelluksista? Onko asiakkaan ostettava lisäohjelmistoja tai -laitteistoja? Mitä integrointipalveluja toimittaja tarjoaa? Tarjoaako toimittaja integrointia myös asiakkaan omiin operatiivisiin sovelluksiin? 9

10 2.3.3 Kustannukset ja hinnoittelu Koska ASP:n käytöstä saatavia hyötyjä on tietotekniikan kokonaiskustannusten aleneminen, on ennen ASPsopimuksen allekirjoittamista tärkeä perinpohjin selvittää palvelun kustannuksiin ja hinnoitteluun liittyvät asiat. Tässä palvelun ostajaa auttavat muun muassa seuraavat toimittajalta pyydettävät selvitykset: Mitkä ovat asiakkaan kokonaiskustannukset palvelujen käytöstä? Pystyykö toimittaja esittämään konkreettisen vertailulaskelman kustannuksista käytettäessä sovelluksia ASP-palveluna tai ostettuna perinteisellä tavalla? Onko asiakkaalla mahdollisuus vuokrauksen sijasta ostaa sovellusten käyttöoikeudet? Miten on laitteistojen laita? Saako asiakas sopimuksen päätyttyä omistusoikeudet sovelluksiin ja laitteistoihin vai onko se otettu optioksi sopimukseen? Palvelutasosopimukset Palvelutasosopimus on sopimusasiakirja, joka velvoittaa toimittajan tuottamaan palvelut yhteisesti sovitun palvelutason mukaisina. Seuraavat kysymykset auttavat saamaan tietoa toimittajan palvelutasosopimuksista ja niiden sisällöstä: Sisältyykö toimittajan palvelutasosopimukseen: asiakastuen tarkka määrittely tietoturvapalvelujen määrittely palvelun suorituskyvyn tarkka määritys vastausaikarajojen muodossa järjestelmän käytettävyyden vaatimus, esim. 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa mahdollisuus palvelutason räätälöintiin yhteyshenkilökäytännöt sanktioseuraamukset Muistilista palvelutasosopimuksille on esitetty tämän oppaan kohdassa

11 Yritysten Turvallisuus kokemuksia ASP- ASP-palveluista ympäristössä Yleistä Asiakkaan suurimpia huolenaiheita ASP-palveluissa ovat palveluihin liittyvät turvariskit. Tämä on ymmärrettävää, sillä ASP-ympäristössähän asiakas on luovuttanut ulkopuolisen osapuolen hoidettavaksi yrityksen liiketoiminnan kannalta usein hyvinkin kriittisiä toimenpiteitä ja niihin liittyviä tietoja. Tilanteen vaativuutta lisää myös se, että ASP-toimittaja ylläpitää asiakkaan sovelluksia ja tietoja omassa erillisessä etäpalvelukeskuksessaan, jonka turvallisuus on toimittajan toimenpiteiden varassa. Vanhoihin suljettuihin järjestelmiin verrattuna uutta on myös se, että usein asiakkaan tietoihin on pääsy avoimien verkkojen, kuten Internetin kautta. Tämä asettaa turvallisuusjärjestelmille erittäin isot vaateet. Toimittajan on pystyttävä ylläpitämään uusinta tekniikkaa palomuurien, antivirusohjelmistojen ja muiden turvallisuusratkaisujen suhteen. Turvallisuusriskit voivat olla myös sisäisiä. Toimittajan työntekijät saattavat vaarantaa asiakkaan tiedot, tahattomasti tai tahallaan, tai voivat luovuttaa asiakkaan salaisia tietoja kilpailijoille tai muille ulkopuolisille tahoille. Ennen ASP-sopimuksen solmimista on asiakkaan oltava vakuuttunut toimittajan turvaratkaisujen riittävästä tasosta omiin liiketoiminnallisiin tarpeisiinsa nähden. 3.2 Mitä asiakas itse voi tehdä tietoturvan parantamiseksi? Vaikka turvallisuus ASP-ympäristössä tulee suurelta osin olemaan ASP-toimittajan varassa voi ostaja itse ennen sopimuksen kirjoittamista vaikuttaa tulevaan turvatasoon. Hyvä tapa lähteä liikkeelle on luoda yritykselle oma turvallisuuspolitiikka. Yrityksen turvallisuuspolitiikkaa laadittaessa on ensin selvitettävä yrityksen liiketoiminnan turvallisuudelle asettamat vaatimukset. Mitkä asiat yrityksessä ovat turvallisuuden kannalta kriittisiä ja vaativat erikoistoimenpiteitä. Ovatko ne esimerkiksi tiedot, tietoliikenneverkko, asiakkaiden yksityisyys vai kaikki nämä? Lisäksi on hyvä määritellä turvallisuustaso näille liiketoiminnan kannalta kriittisille resursseille. Esimerkiksi voidaan vaatia, että tietoliikenneverkko ei voi olla poissa päältä yli kahta vuorokautta vuodessa. Kun liiketoiminnan vaatimat turvallisuustarpeet on analysoitu ja määritetty, on yrityksellä mahdollisuudet saada ASP-sopimukseen mukaan yrityksen turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita. Kolmannen osapuolen suorittama ASP-toimittajan turvaratkaisujen tarkistus on myös hyvä keino palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi. 11

12 3.3 Tietoturvan arviointi ASP-palveluketjun tietoturvaa arvioitaessa on selvitettävä koko palveluketjun turvallisuusratkaisut. Ainakin seuraavien osa-alueiden tietoturvaratkaisut asiakkaan on hyvä tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista: verkko ja palvelualusta käyttäjien tunnistaminen tiedon salaus. Verkon turvallisuusratkaisut ovat turvallisuuden perustekijöitä. Muun muassa varajärjestelmien on verkon fyysisen rikkoutumisen varalta oltava kunnossa. Verkon ydinresurssien on oltava riittävästi varmistetut. Myös palvelualustan ja konehuoneen turvallisuuden on oltava kunnossa. Tiedostojen varmistuspolitiikka ja konehuoneen turvallisuus vieraiden tunkeilijoiden ja oman henkilöstön väärinkäytösten varalta on selvitettävä. Käyttäjien tunnistaminen on ehdoton edellytys palvelun tietoturvan aukottomuudelle. Tunnistusvaade koskee yhtä lailla yrityksen omaa henkilöstöä kuin ulkopuolisia osapuolia, kuten yrityksen sähköistä kauppapaikkaa käyttäviä kuluttajia. Verkossa kulkevan tiedon salauksen on oltava kunnossa. Esimerkiksi langattomassa verkossa kulkeva tieto on teoriassa kaapattavissa, joten murtamaton kryptaus on tietoturvan perusedellytyksiä mobiilissa maailmassa elettäessä. Koko palveluketjun turvallisuus voidaan saavuttaa vain rakentamalla riittävät turvaratkaisut kaikille näille kolmelle osa-alueelle. 12

13 Muistilista ASPsopimuksille 4 Puitesopimukseen kannattaa kirjata yhteistyön pysyvät reunaehdot ja palvelutasosopimukseen sopimuskauden muutoskohteena olevat elementit. 4.1 Puitesopimus Sopijapuolet, sopimuksen kohde ja tarkoitus Tässä tulisi ottaa huomioon mahdollinen monitoimittajaympäristö ja tunnistaa toimittajan rooli ASP-palvelussa. Sopimuksen kohteina olevat tuotteet ja palvelut kannattaa yksilöidä palvelutasosopimus-liitteessä ja esittää tässä vain palvelukokonaisuuden tunnistetiedot. Sopimuksen tarkoitukseksi määritellään esimerkiksi yhteistyön tavoite ja organisointi. Sopimuksen kesto ja menettely sopimuksen päättyessä Jos ostaja haluaa koekäyttää sovellusvuokraympäristöä, kannattaa määritellä erikseen perussopimuskausi ja jatkosopimuskausi. Sopimuksen kestoa ja irtisanomisaikaa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon vähimmäiskäyttöaika ja asiakastietojen nopea siirrettävyys uudelle toimittajalle. Sovelluslisenssien (ja laitteistojen) mahdolliset lunastusehdot kannattaisi esittää tässä ja lunastushinnat vastaavasti liitteenä olevassa palvelutasosopimuksessa. Sopijapuolten yleiset velvoitteet Toimittajan ja asiakkaan vastuita määriteltäessä tulisi tarkistaa, ettei yksikään palvelu- tai toimitusosio jää vastuuroolien ulkopuolelle. Palvelu on purettava sellaisiin osiin, että vastuuosapuolet voidaan niistä erottaa. Sopimusmuutosten käsittely Muutoshallinnan kohteina olevat seikat kannattaa asettaa puitesopimuksen liitteeksi. Tässä voidaan kuvata muutoshallinta: miten käsitellään, toimivallat, muutostyypit ja reunaehdot. Ohjelmien käyttöoikeudet ja omistusoikeudet Tietojen omistusoikeudet tulisi riittävällä tavalla yksilöidä sovellusympäristön asettamien mahdollisuuksien mukaan. 13

14 Hinnoitteluperiaatteet ja maksuehdot Hinnoitteluperusteet eli sovellusvuokra voidaan sitoa joko käyttäjä- tai laitteistomäärään, yhteysaikaan tai muuhun vastaavaan reunaehtoon, jotka tulisi tarkoin kuvata. Hinnoittelun muutokset kannattaisi sitoa selkeisiin reunaehtoihin, esimerkiksi kolmansien osapuolten tarjoamien lisenssihintojen korotuksiin. Sovellusvuokran perimistiheys ja muut maksuehdot tulisi myös eritellä. ASP-toimitusehdot ASP-käyttäjäympäristö voidaan toimittaa valmiiksi kaikille yhteyslaitteisiin asennettuna tai ilmoittamalla asiakkaalle www-osoite ja käyttäjätunnistemekanismit. Luottamuksellisuus, tietosuoja ja tietoturva Salassapitovelvoitteiden tulee olla kaikille osapuolille yhtä tiukat ja niiden noudattaminen kannattaisi varmistaa sanktioin. Kannattaisi kiinnittää myös huomiota tietojen suojaamiseen toimittajan muilta ASP-käyttäjiltä ja ulkopuolisilta uhkatekijöiltä. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset ASP-ympäristössä vastuunrajoitukset on sovittava yksiselitteisesti välittömien ja välillisten vahinkojen osalta. Sopimussakkoa määriteltäessä kannattaisi ennakoida virheiden tai rikkomusten vaikutukset liiketoimintaan. Muut ehdot: sovellettava laki ja auditointioikeus Vaikka ASP-palveluun ensisijaisesti sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, tulee kansainvälisessä toimintaympäristössä ottaa huomioon maakohtaiset kauppatavat. ASP-ympäristössä ostajan kannattaisi varata itselleen tai edustajalleen auditointioikeus sekä toimittajaan että tämän liikekumppaneihin nähden, jotta sopimuksenmukaisuus voidaan todeta. 14

15 4.2 Palvelutasosopimus Kohde ja laajuus ASP-palvelutasosopimusten rakenne kannattaa suunnitella joustavaksi esimerkiksi siten, että jokaista palvelukokonaisuutta varten on oma palvelutasosopimuksensa. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää versionhallintaan ja palvelukuvausten jakelukanaviin, jotta kaikilla osapuolilla on käytössään tuoreimmat versiot. ASP-palvelun kattavuus käyttöympäristössä tulee tarkoin yksilöidä, jotta palveluiden puutealueet tunnistetaan ja palveluiden päällekkäisyydet eliminoidaan. Palvelutasot, palvelutasojen reunaehdot ja palvelutasohallinta Jokaiselle ASP-palvelulle tulisi määritellä palvelutaso, jota mitataan, asetetaan vaihteluväli, kriittisyysaste, raportointi ja seuranta, sekä seuraukset tai toimenpiteet tasojen alituksista tai ylityksistä. Palvelutasojen reunaehdot määrittävät edellytykset ASP-toiminnalle. Reunaehtoina voivat olla kuormitus eli minkä kuormitustason jälkeen edellä määriteltyä palvelutasoa ei voida taata, kelpoisuus eli millä säännöillä tai edellytyksillä palvelu voidaan toimittaa sekä riippuvuus eli minkä ehtojen tulee täyttyä, jotta asiakastarpeet voidaan täyttää. Palvelutasohallinnassa määritellään päivittäisen käyttötoiminnan puitteet: palvelupäälliköiden roolit ja vastuut, viestintäkanavat ja johtoryhmätyöskentelyn reunaehdot. Erityisesti ongelmanhallintaprosessille ja muutoshallinnalle tulisi määritellä formaalit käytännöt. Kehitystyö ja koulutus Kehitystyö jaetaan tekniikan ja palveluiden kehittämiseen. Kehitystyön reunaehtoina ovat asiakastarpeet, kilpailutekijät ja kaupalliset reunaehdot. Koulutustarpeet jaetaan sekä ASP-toimittajan ja tämän yhteistyökumppaneiden osaamistason ylläpitoon että asiakaskäyttäjän koulutukseen. Sopijapuolten koulutukseen tulisi varata riittävästi resursseja sekä sopia osaamistasojen seurantamenettelyt. Hinnat Palvelutasosopimuksesta tulisi selkeästi käydä ilmi, mitkä palvelut sisältyvät hintaan ja mitkä taas ovat erikseen veloitettavia palveluita. Samoin matkakustannusten määräytymisperuste tulisi ilmoittaa. Camilla Lahtinen, KPMG 15

16 5 Yritysten käytännön koke 5.1 Koko toiminnanohjausjärjestelmä palveluna (Biolan Oy) Biolan Oy on luonnonmukaisia ruukkukasvi-, puutarha- ja kompostointituotteita tuottava yritys. Se panostaa myös ympäristötekniikan tuotteisiin ja välineisiin. Yhtiön liikevaihto on 90 miljoonaa markkaa ja työntekijöitä sillä on runsaat 50. Biolan osti vuonna 1993 tietojärjestelmätoimittaja IBS:ltä taloushallinnon, kaupan ja palkanlaskennan ohjelmiston palvelimineen omaan käyttöönsä. Biolan ei kuitenkaan ole oston jälkeen päivittänyt ohjelmistoa uudempiin versioihin ja sen toiminnallisuus ei myöhemmin yrityksen kasvaessa enää ollut paras mahdollinen. Myös palvelimen operointi omin voimin ilman asiantuntevaa IT-henkilöstöä oli työlästä ja henkilöstöresursseja sitovaa. Biolanin konttoripäällikkö Sari Valonen kertoo, että tässä tilanteessa IBS tarjosi ratkaisuksi ASP-pohjaista ohjelmistopakettia, johon sisältyi tuotannonohjausjärjestelmä, myynti- ja materiaalihallinta, taloushallinto, analysointi ja raportointi sekä myös yritykselle tärkeät ja ajankohtaiset euromuunnokset. - Me hyväksyimme tarjouksen, koska sen mukana pääsimme palvelimen operoinnista ja päivityksestä ja saatoimme keskittyä siihen, mitä itse parhaiten osaamme. ASP-käytön myötä ohjelmistoversiot päivittyvät lisäksi automaattisesti käyttöömme sitä mukaan kun toimittajalta tulee uusia versioita. Konttoripäällikkö Sari Valonen on tyytyväinen, sillä sovellusvuokraus on antanut yritykselle enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan. Välittömiä kustannussäästöjä Valosen mielestä ei suoraan syntynyt, koska vanhan ja uuden järjestelmän kustannukset olivat likipitäen samat. Välillisiä säästöjä on kuitenkin nähtävissä. Henkilöstö voi nyt käyttää enemmän aikaa varsinaiseen liiketoimintaan, kun tietotekniikkarutiinien pyörittäminen on jäänyt pois ja uuden ohjelmiston monipuolisuus järkeistää 16

17 muksia ASP-palveluista 5 toimintoja sekä tuottaa enemmän tarpeellista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Valonen uskoo, että lisääntynyt tehokkuus heijastuu myöhemmin myös asiakkaiden hyödyksi. Hankitun ASP-palvelun laskutus perustuu käyttäjämäärään. Atk-budjetista vastaavana henkilönä Valonen on tähän tyytyväinen, koska näin tietotekniikkakustannukset ovat helposti laskettavissa ja vuosibudjetointi on helppoa. Käyttäjähintaa sovittaessa otettiin huomioon jo käyttäjämäärän odotettu kasvu lähiaikoina. Biolanille oli tärkeää, että käyttäjämaksu oli mitoitettu niin, että kynnys ottaa uusi käyttäjä järjestelmän piiriin ei olisi liian iso. - Pääsimme käyttäjämaksusta kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun, kertoo Valonen, joka arvioi palvelun käyttäjämäärän kaksinkertaistuvan vuoden sisällä. ASP-ratkaisun tietoturvasta Valonen ei ole huolestunut, vaikka yrityksen kaikki tärkeimmät tiedot ovat yhteistyökumppanin hallinnassa ja tiloissa. Toimittajan palvelimessa ovat muun muassa Biolanin kirjanpito-, myynti-, valmistus- ja varastotiedot. - Uskon, että toimittajan toiminta näissä tietoturvaasioissa on paljon tehokkaampaa kuin omamme. Varmistuksien, palomuurien ja virustorjuntaohjelmistojen ajantasallapito on aikamoinen haaste talon omalle väelle. Lisäksi tietoturva menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että omin voimin kehityksessä mukana pysyminen on lähes mahdoton tehtävä. Uuden ohjelmistopaketin skaalautuvuus saa kiitosta Valoselta. Biolanilla on Virossa kaksi yhteisyritystä, jotka on tarkoitus liittää myöhemmin mukaan järjestelmään. Myös maailmalla liikkuvat myyntimiehet on tarkoitus saada järjestelmän käyttäjiksi. Ennen he eivät matkoillaan voineet päästä käsiksi varastosaldoihin eikä myyntitilauksiin, mutta nyt järjestelmän helppouden takia se on toteutettavissa. Riittäähän palvelun käyttöön perusmikro, tietoliikenneyhteydet ja selain. ASP:n käyttöönottoprojektiin Valonen kehottaa paneutumaan tarkasti varsinkin, jos siihen liittyy samanaikaisesti ohjelmistomuutoksia tai koko ohjelmiston vaihto. Siihen pitäisi varata riittävästi aikaa, ja oman henkilöstön motivointi ja mukaansaanti projektiin on varmistettava. Ossi Partanen TIEKE ry Opittavaa: ASP:iin on luontevaa siirtyä järjestelmävaihdosten yhteydessä ASP soveltuu myös vaativien järjestelmien ratkaisuksi, esim. tuotannonohjaus. ASP:n skaalautuvuus merkitsee lisää joustavuutta yritykselle. 17

18 5.2 Taloushallinnon ohjelmistot palveluna (Credonet Oy) Credonet Oy on viestinnän apuvälineitä tuottava yritys. Tuotteita sillä on sekä sähköiseen Internetviestintään että graafisen julkaisutoiminnan tarpeisiin. Credonet on perustettu vuonna 1995 ja se on yksi Kotimaakonsernin viidestä tytäryhtiöstä. Yritys työllistää tällä hetkellä 25 henkilöä. Kesällä 2001 Credonet päätti hankkia käyttöönsä taloushallinnon ohjelmiston. Ohjelmistoyritys Finnvalli Oy tarjosi ratkaisuksi kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli omassa palvelimessa ajettava ja ylläpidettävä taloushallinnon Fivaldi-ohjelmisto. Toiseksi vaihtoehdoksi Finnvalli tarjosi Fivaldi-ohjelmistoaan vuokrapalveluna, jossa palvelun ylläpidosta vastasi ASP-toimittaja Crescom Oy. Credonet Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suhonen totesi valinnan helpoksi. - Ostovaihtoehdossa suorat investointikulut omine palvelimineen, lisensseineen ja ohjelmistoineen vastasivat kahden vuoden investointia kuukausivuokriin ASP-vaihtoehdossa. Jos tähän lisätään vielä se, että ostovaihtoehdon kustannuksista puuttuivat palvelimen ylläpitokustannukset ja mahdollisiin käyttökatkoksiin liittyvät kustannukset, oli ASP-vaihtoehdon valinta itsestäänselvyys. Toimitusjohtaja Juhani Suhonen toteaa, että ASP-ratkaisun valinta perustui suurelta osin sen kustannustehokkuuteen. ASP-järjestelmän käyttöönotto oli nopea projekti. Päätös vuokravaihtoehdon valinnasta tehtiin elokuun 2001 alussa ja käyttöönotto tapahtui syyskuun alkupuolella, johon mennessä käyttäjät oli koulutettu ja tietoliikenneyhteydet toteutettu. Suhonen on tyytyväinen ASP-vuokrapalvelun mukanaan tuomiin etuihin. Yhtiön ei nyt tarvitse ylläpitää oma palvelinta ja riippuvuus oman yhtiön rajallisesta it-kapasiteetista loppui kertaheitolla. Myös järjestelmän skaalautuvuus saa kiitosta. Toimittajavalinnassaan Credonet päätyi pieneen ohjelmistotaloon ja ASP-toimittajaan. Valinta oli tietoinen. 18

19 - Meille yhteistyökumppanin joustavuus on tärkeä asia. Olemme huomanneet, että pienet toimittajat ovat palvelualttiudessaan isoja joustavampia. Pienten toimittajien kyky reagoida joskus nopeisiin toiveisiimme on meille hyvin tärkeää. Suhonen myöntää, että pienessä yhteistyökumppanissa on omat riskinsä. Tämän takia Credonet varmistaa toimittajan ohella myös itse taloushallintonsa aineiston. Näin mahdollistetaan kriisitilanteessa sen nopea siirto uudelle toimittajalle. Palvelutasovaatimuksiin Credonet ei ole kirjannut sanktiovaateita. Esimerkiksi palvelun käytettävyysvaatimus on määritelty sopimuksessa, mutta ilman sanktiomääritystä. - Meille pienenä yrityksenä palvelutasot tiukkoine määrityksineen on hiukan ongelmallinen asia. Meille ei riitä se, että toimittaja on sopimuksessa luvannut reagoida tiettyyn tapahtumaan tai häiriötilanteeseen tietyn ajan sisällä. Joskus se voi meille aivan liian myöhäistä. Tärkeintä on, että meidän ja toimittajan välillä valitsee luottamus, jolloin toimittaja jo oman etunsa takia pyrkii heti auttamaan hankalissa tilanteissa. ASP-palvelun tärkeimpiä etuja on sen helppo ja nopea käyttöönotto. Suhonen haluaa kuitenkin varoittaa eräästä tähän liittyvästä asiasta, joka voi aiheuttaa isojakin ongelmia. - Unohdetaan henkilöstön koulutukseen tarvittava aika. Kiireen takia uusi järjestelmä otetaan käyttöön liian pienellä koulutuspanostuksella. On muistettava, että ilman koulutettua henkilöstöä ei hyväkään ASPpalvelu toimi. Ossi Partanen TIEKE ry Opittavaa: ASP-ratkaisu tuo kustannustehokkuutta Pieni ASP-toimittaja tuo joustavuutta Käyttäjäkoulutusta ei saa unohtaa 19

20 5.3 Yhteisösovellus palveluna (Pukkila Oy) Pukkila Oy on Turussa toimiva keraamisia laattoja valmistava yritys. Yhtiöllä on 130 työntekijää ja sen liikevaihto on 120 miljoonaa markkaa. Tämä Pohjoismaiden ainoa laattatehdas on nykyään osa italialaista keramiikkaryhmittymää, Ricchetti Groupia. Hallintopäällikkö Henrik Lundström Pukkilasta kertoo, että keväällä 2001 alettiin yhtiössä miettiä, miten voitaisiin parantaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota, joka ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön infrasta huolehtiva ICL Invia tarjosi tällöin ratkaisuksi ASP-palveluna NetCommunity-sovellustaan. Se on intranet-tyyppinen sovellus sisäiseen viestintään. - Sovellus sisältää uutiset ja tapahtumat. Siinä on myös tietoa Pukkilan tuotteista ja tuoteuutuuksista. Henkilöstöohjeet lomakkeineen on saatavissa sovelluksen kautta eli järjestelmästä löytyy kaikki oleellinen tieto Pukkilasta. Lisäksi henkilöstön viestintää ja keskustelua varten on avattu keskustelufoorumi, kertoo Lundström, joka on tyytyväinen yhtiön uuteen keskitettyyn viestintäjärjestelmään. Tällä hetkellä sovelluksessa kirjataan istuntoa päivässä. Lundström toteaa, että ASP-ratkaisuun päädyttiin resurssikysymysten takia. Pukkilassa ei haluttu investoida oman palvelinratkaisun vaatimiin henkilö-, ohjelmisto- ja laitekustannuksiin. - Pukkilan tyyppisessä yrityksessä ei ole mielekästä pitää omaa atk-henkilöstöä. Tietotekniikan kehitys on tänä päivänä niin nopeaa, että emme pysty tarjoamaan sellaiselle henkilöstölle koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia. Ison toimittajan valintaan ASP-kumppaniksi oli Pukkilalla montakin perustetta. Ensinnäkin kokemukset ICL Invian kanssa yhteistyöstä infran alueella olivat olleet hyviä. Pukkilassa arvostettiin myös ison toimittajan isoja resursseja, jotka varmistavat tehokkaan ja nopean avun ongelmatilanteissa. Pienen toimittajan pienet resurssit tuovat toimintaan aina 20

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / tuotantotalous Lasse Aarnikoivu Johanna Rantanen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST- LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 Muistathan päivittää jäsenrekisteriimme yhteystietosi, kuten muuttuneen sähköpostiosoitteesi!! (ohje s. 7) Kutsu

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 Varaa jo kalenteriisi 21.11. klo 16:00 Sytykeen jäsentilaisuudelle ja syyskokoukselle. Tilaisuus pidetään SYSOPENDIGIA:n tiloissa; Hiomotie 19, HKI Aihe tulee liittymään

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot