Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas. www.tieke.fi/asp"

Transkriptio

1 Kuinka hankin sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas 29

2 Sisällys 1. Johdanto Mikä on ASP? Miten ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa? Miten ASP vaikuttaa yrityksen kustannusrakenteeseen? Minkäkokoiset yritykset hyötyvät ASP:stä? Mitä sovelluksia tarjotaan ASP-palveluna? 7 2. ASP-toimittajan valinta Valmistautuminen Toimittajan taustojen selvitys Toimittajan toimituskyky Konekeskus Sovellukset ja laitteisto Kustannukset ja hinnoittelu Palvelutasosopimukset Turvallisuus ASP-ympäristössä Yleistä Mitä asiakas itse voi tehdä tietoturvansa parantamiseksi Tietoturvan arviointi Muistilista ASP-sopimuksille Puitesopimukset Palvelutasosopimukset Yritysten käytännön kokemuksia ASP-palveluista Koko toiminnanohjausjärjestelmä palveluna (Biolan Oy) Taloushallinnon ohjelmisto palveluna (Credonet Oy) Yhteisöohjelmisto palveluna (Pukkila Oy) Asiakashallintajärjestelmä palveluna (If Vahinkovakuutus Oyj) ASP on iso haaste yritysjohdolle Hyviä ASP-käytäntöjä ASP-palveluja 27 ASP-toimijoita takakansi 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ulkoasu ja taitto: J-Form T:mi/Juha Räty Salomonkatu 17 A, 10. krs Helsinki Paino: Edita Oyj 2001 Puhelin , fax ISBN: Sähköposti

3 Lukijalle Tietotekniikan sovellusten ja ohjelmistojen vuokraamispalvelusta on tulossa tärkeä vaihtoehto perinteiselle ohjelmistojen ostamiselle. Amerikkalainen tietotekniikan tutkimusyritys Gartner Group ennustaa ohjelmistojen vuokramarkkinoiden lähes kolminkertaistuvan tästä hetkestä vuoden 2004 loppuun mennessä. Ohjelmistojen vuokrapalveluja tuottavia palveluyrityksiä kutsutaan lyhyesti ASP-toimittajiksi (Application Service Provider). Yleensä ASP:t vuokraavat sovelluksia ja ohjelmistoja asiakkaille Internetin tai yksityisen verkon kautta selaimella käytettäväksi. Tämä opas on tarkoitettu yritys- ja talousjohdon lisäksi kaikille, joiden vastuulla on yrityksen tietohallinto ja sen kehittäminen. Sen tavoitteena on auttaa heitä paremmin ymmärtämään ASP-palveluja ja hyödyntämään niitä yrityksen liiketoiminnassa. Oppaassa on ASP-liiketoiminnan perusteiden lisäksi tuotu esiin myös ASP-sopimuksiin liittyviä asioita muistilistan muodossa. Mukaan on otettu myös neljän yrityksen käytännön kokemuksia ASP-palveluista. Oppaan loppuun on koottu ASP-palveluhakemisto. Oppaan on laatinut TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. TIEKE on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka projektiensa kautta edistää tietotekniikan uusien osa-alueiden kehittymistä. Kiitämme oppaan tuottamiseen osallistuneita yrityksiä asiantuntija-avusta ja rahallisesta tuesta. Ohjeita laadittaessa on myös käytetty hyväksi ASP-vuokrapalvelujen käyttöä edistävän puolueettoman kansainvälisen teollisuuskonsortion toimittamaa aineistoa. Tämä ASP Industry Consortium toimii maailmanlaajuisesti ja siihen on liittynyt myös suomalaisyrityksiä (katso: Ossi Partanen Päätoimittaja TIEKE ry P.S. Opas ja muuta ASP-tietoa löytyy osoitteesta 3

4 1 2 Johdanto 1.1 Mikä on ASP? Application Service Provider (ASP) on palvelutoimittaja, joka tarjoaa, isännöi ja hallinnoi usealle osapuolelle pääsyä keskitetysti hallituissa laitteistoissa ja järjestelmissä oleviin sovelluksiin. Yleensä ASP isännöi sovelluksia erillisessä etäpalvelukeskuksessa ja toimittaa sovelluspalvelut asiakkailleen Internetin tai yksityisen verkon kautta vuokrahinnoittelulla. ASP-toimittaja on voinut organisoida palvelunsa tuottamisen monella eri tavalla. Esimerkiksi ASP-toimittaja voi tarjota kaikki palvelujen tuottamiseen tarvittavat resurssit omasta takaa, mutta on myös toimittajia, jotka tuottavat vain osan tarvittavista palveluista ja ottavat muut palvelut alihankintana kumppaneiltaan. Esimerkkinä on ASP-toimittaja, joka voi olla itsenäinen sovellustalo, mutta hankkii tietoliikenteen, verkkotuen ja -huollon yhteistyökumppaneiltaan. On myös ASP-toimittajia, jotka tuottavat palveluja vain tietylle sektorille, kuten terveydenhuoltoon tai sähköisen liiketoiminnan alueelle. Kohdassa 1.2 on karkea kaavio ASP-palvelun koko palveluketjusta. ASP-palveluketju ASP-SOPIMUKSET ASP-TOIMITTAJA ohjelmistovuokrapalvelut SOVELLUSTUKIPALVELUTOIMITTAJAT implementointi, tuki, neuvonta ja ongelmanratkaisu, jatkokehitys yms. KONEKESKUSPALVELUT laitteistot ml. varavoima, ohjelmistot, tietovarastot yms. SOVELLUSTOIMITTAJAT itsenäiset ohjelmistotalot ym. TIETOLIIKENNEYHTEYDET teleoperaattorit, Internet-yhteyksien tarjoajat yms. LAITETOIMITTAJAT palvelimet, verkkoratkaisut, tiedontallennusjärjestelmät yms. SOVELLUSINFRASTRUKTUURIN JA -VÄLINEISTÖN TOIMITTAJAT sovellustyökalut yms. Asp ja ulkoistaminen? ASP on yksi tapa ulkoistaa yrityksen toimintoja. Siinä yritys luovuttaa toimintoonsa liittyvästä tietotekniikasta lähes kaiken ASP-toimittajan hoidettavaksi. 4

5 1 1.2 Miten ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa? Sovellusohjelmistojen hankinta palveluna on uusi tapa hankkia ohjelmistoja. Se tuo mukanaan merkittäviä liiketoiminnallisia etuja verrattuna perinteiseen tapaan ostaa sovelluksia ja ylläpitää niitä itse omissa tiloissa ja laitteistoissa. Näin ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa: ASP vapauttaa yrityksen voimavaroja omaan ydinliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. ASPmallissa tietotekniikasta huolehtii ulkopuolinen osapuoli, jonka vastuulle yleensä jää koko tietotekniikka, kuten konekeskus, sovellukset, tietoliikenne ja käyttäjätuki. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys siirtyy tietotekniikan hankinnassa tukipalvelujen yleiseen hankintatapaan, jossa alihankkija tuottaa yrityksen tarvitsemat tukipalvelut. ASP merkitsee kustannussäästöä tietotekniikkainvestoinnin koko elinkaaren ajalta. Yrityksiltä jäävät pois muun muassa investoinnit käyttöomaisuuteen. ASP-mallin vähäiset alkuinvestoinnit helpottavat myös yrityksen päätöstä ottaa käyttöön ASP-palveluja. Lisäksi tietotekniikkakustannusten ennustettavuus paranee ASP-vuokramallin kiinteän hinnoittelun vuoksi. Yritys pystyy ASP:n kautta saamaan käyttöönsä nopeasti uusinta tietotekniikkaa. Sen muutostahti on nykyään niin nopeaa, että yrityksen omalla henkilöstöllä on vaikeuksia pysyä siinä mukana. Yrityksen pääsy markkinoille nopeutuu. ASP-ohjelmiston käyttöönotto vie parhaimmillaan vain viikkoja, kun perinteisten ostettujen ohjelmistojen käyttöönotto vie kuukausia ja joskus jopa vuosia. ASP:n avulla yritys pystyy paremmin sopeutumaan liiketoimintaympäristön muutoksiin. Yritysostot, fuusiot tai tuotannonsupistukset vaativat aina yritysten tietojärjestelmiltä huomattavaa joustokykyä. ASP pystyy skaalautuvuutensa takia vastaamaan näihin haasteisiin paremmin kuin ostoshetken tarpeiden mukaan mitoitetut järjestelmät. Yrityksen tietoturvaosaamisesta tulee yhä tärkeämpi tekijä torjuttaessa yrityksen tietojärjestelmiin kohdistuvia murtoyrityksiä. ASP-toimittajilla on yleensä paremmat valmiudet ylläpitää henkilöstönsä tietoturvaosaamista kuin yksittäisen yrityksen tietohallinnolla. Osaavien henkilöiden rekrytointi on vaikeutunut tietotekniikan käytön jatkuvasti kasvaessa ja laajentuessa uusille alueille. Yrityksen on vaikea korvata hetkessä sellaisen asiantuntijan menetystä, jolla on ollut hallussaan ydinosaamista yrityksen tietotekniikan perusprosesseista. ASP-toimittaja pystyy paremmin sopeutumaan palveluissaan henkilöstövaihdoksiin. 5

6 1.3 Miten ASP vaikuttaa yrityksen kustannusrakenteeseen Ulkoistamalla ja ASP-ratkaisuilla voidaan muokata yrityksen kustannusrakennetta haluttuun suuntaan. Kun poistoista ja kiinteistä kustannuksista tulee osittain muuttuvia kustannuksia, toiminnan joustavuus lisääntyy. Tämä riippuu kuitenkin myös siitä, miten paljon yhteistyökumppanin kanssa solmitussa sopimuksessa on joustovaraa. Joka tapauksessa yrityksen toiminta on yleensä helpommin sopeutettavissa kulloisenkin suhdanteen mukaiseksi. Tällöin oman kapasiteetin hyväksikäyttö eli niin sanottu toiminta-aste on korkeampi. Kiinteiden kustannusten vaihtuminen muuttuviksi kustannuksiksi helpottaa laskentateknisesti kustannusten kohdistamista. Tällöin tuotekustannusinformaatio on tarkempaa, mikä auttaa esimerkiksi hinnoittelussa, kun kustannuksia kohdistetaan tuotteille. Tämä on erittäin merkityksellistä aloilla, joilla on paljon kiinteitä kustannuksia. ASP-palvelun avulla kustannukset saadaan tietyllä tavalla läpinäkyviksi. Palvelujen ulkoistaminen tuo yleensä kustannussäästöjä yritykselle. Säästöä syntyy, kun omat kiinteät kustannukset vaihtuvat muuttuviksi kustannuksiksi, jotka määräytyvät käytettyjen palvelujen mukaan, eikä palvelufunktion kapasiteetin mitoitusongelmia esiinny. Yrityksen ei toisin sanoen tarvitse mitoittaa omaan palveluaan ruuhkahuippujen varalta eikä siten vyöryttää kustannusrakenteeseensa turhan suuren kapasiteetin aiheuttamia kiinteitä kuluja. Lähde: Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen lehtori Tuula Vilja 1.4 Minkäkokoiset yritykset hyötyvät ASP:stä? ASP-palveluista hyötyvät sekä pienet että suuret yritykset. Varsinkin aloittelevat pienet yritykset ovat potentiaalisia sovellusohjelmistojen vuokrapalvelujen ostajia. Välttyväthän ne näin raskailta perusinvestoinneilta tietotekniikkaan ja samalla niiden markkinoille pääsy nopeutuu valmiiden ja toimivien ohjelmistojen ja sovellusten käyttöönoton vuoksi. Myös isot yritykset ovat harkitsemassa tai jo osaksi siirtymässä ASP-palvelujen käyttäjiksi. Niiden hankinnat ovat kohdistuneet vaativiin erikoisohjelmistoihin, mutta kysyntää on ollut myös yleisistä toimisto-ohjelmistoista, kuten sähköpostista. Yleensä isot yritykset siirtyvät ASP-käyttäjäksi uusien ohjelmistohankintojen myötä. 6

7 1.5 Mitä sovelluksia tarjotaan vuokrapalveluna? Sovellustarjonta ASP:n kautta on laajentunut alkuaikojen suppeasta valikoimasta. Nyt on saatavana, asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten mukaan, perussovelluksia, kuten sähköposti ja toimisto-ohjelmistot. Myös talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoja tarjotaan ASP-palveluina. Vaativia sovelluskokonaisuuksia on tarjolla, esimerkkeinä resurssien-, tuotannonohjaus- ja asiakkuudenhallintaohjelmistot. Joidenkin ASP-toimittajien palveluvalikoimaan kuuluvat myös toiminnanohjausjärjestelmät. Tarjolla on myös toimittajien omia erikoisohjelmistoja tai vain tietylle toimialalle suunnattuja sovelluksia ja ohjelmistoja. 7

8 2 ASP-toimittajan valinta 2.1 Valmistautuminen Yrityksen kannattaa tehdä seuraavaa, ennen kuin se käynnistää konkreettiset sopimusneuvottelut toimittajan kanssa: 1. Päättää, mitä sovelluksia yritys haluaa saada ASP-palveluna. Näitä voivat olla sovellukset, joita yritys ei enää halua ylläpitää, tai kyseessä voivat olla ohjelmistot, jotka korvaavat tai täydentävät nykyistä yrityksen sovellusrakennetta. 2. Selvittää yrityksen sisäiset tietotekniikan voimavarat. Omien tietotekniikkaresurssien ja tarpeiden ymmärtäminen auttaa sopivan ASP-toimittajan löytämisessä. Esimerkiksi, jos yrityksen henkilöstö pystyy tukemaan sovelluskäyttäjiä tai tuottamaan integrointipalveluja, tarvitsee kiinnittää vähemmän huomiota ASP-toimittajan käyttäjätukeen ja teknisiin resursseihin. 3. Arvioida ennalta ASP-toimittajia. Jos yritys on hankkimassa tiettyyn toimialaan liittyvää erikoissovellusta, on selvitettävä, millä toimittajilla on kokemusta tästä toimialasta. Jos vuokrattava sovellus liittyy tiettyyn yleiseen yritystoimintoon, kuten talous- tai henkilöstöhallintoon, on paras keskittyä keräämään tietoja ASP-toimittajista, joilla on referenssejä tältä alueelta. 2.2 Taustaselvitykset toimittajasta ASP-toimittajan taustoja voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Kuinka kauan yritys on ollut ASP-palvelujen tuottajana? Mitä yritys teki ennen ASP-toimittajaksi ryhtymistä? Mitkä syyt vaikuttivat siihen, että yritys ryhtyi ASP-toimittajaksi? Minkälaisia liittoutumia yritys on solminut ASP-liiketoiminnassa? Mikä on yrityksen johdon ja henkilöstön osaaminen? Onko yritys globaali ASP-toimittaja? Mikä on yrityksen kielituki sovelluksille? Mikä on yrityksen tilauskanta? (asiakkaiden määrä, sovellustyypit, sopimusten kesto jne.) 2.3 ASP-toimittajan toimituskyvyn arviointi ASP-toimittajan toimituskyvyn kannalta tärkeitä alueita ovat: konekeskus sovellukset ja laitteistot kustannukset ja hinnoittelu palvelutasosopimukset 8

9 Konekeskus ASP-toimittajat ylläpitävät sovelluksia yleensä omissa erillisissä kone- ja etäpalvelukeskuksissa. Asiakkaan on tärkeä saada tietoa näistä keskuksista ja niiden toimintatavoista, asiakkaan hallintaoikeudesta omiin tietoihinsa ja tietoturvaan liittyvistä asioista. Näitä voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Montako konekeskusta toimittajalla on ja mikä on niiden maantieteellinen sijainti? Mitkä ovat asiakkaan oikeudet konekeskuksissa oleviin omiin tietoihinsa? Kuinka tietoturvallisuus on konekeskuksissa järjestetty? Esimerkiksi, millä toimenpiteillä estetään salaisiksi määriteltyjen tietojen väärinkäyttö? Miten konekeskus on suojattu hakkeroinnilta ja ulkopuolisilta murtoyrityksiltä? Mitkä ovat konekeskuksen varmistustoimenpiteet tietojen tuhoutumisen varalta? Mikä on asiakkaan osuus palvelun tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä? Joutuuko asiakas mahdollisesti käyttämään omia henkilöitään palvelujen tuottamisessa? Mikä on järjestelmien skaalautuvuus asiakkaan toiminnan laajentuessa? Sovellukset ja laitteistot Asiakkaan on oltava hyvin perillä toimittajan ohjelmisto- ja laitteistoresursseista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiaa voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Mikä on toimittajan tuki asiakkaan sovelluksille? Onko toimittajalla itsellään asiantuntemusta tarjoamistaan sovelluksista vai hankkiiko toimittaja asiantuntemuksen ulkopuolisista tahoilta? Onko toimittajalla kokemusta asiakasta kiinnostavista sovelluksista? Onko asiakkaan ostettava lisäohjelmistoja tai -laitteistoja? Mitä integrointipalveluja toimittaja tarjoaa? Tarjoaako toimittaja integrointia myös asiakkaan omiin operatiivisiin sovelluksiin? 9

10 2.3.3 Kustannukset ja hinnoittelu Koska ASP:n käytöstä saatavia hyötyjä on tietotekniikan kokonaiskustannusten aleneminen, on ennen ASPsopimuksen allekirjoittamista tärkeä perinpohjin selvittää palvelun kustannuksiin ja hinnoitteluun liittyvät asiat. Tässä palvelun ostajaa auttavat muun muassa seuraavat toimittajalta pyydettävät selvitykset: Mitkä ovat asiakkaan kokonaiskustannukset palvelujen käytöstä? Pystyykö toimittaja esittämään konkreettisen vertailulaskelman kustannuksista käytettäessä sovelluksia ASP-palveluna tai ostettuna perinteisellä tavalla? Onko asiakkaalla mahdollisuus vuokrauksen sijasta ostaa sovellusten käyttöoikeudet? Miten on laitteistojen laita? Saako asiakas sopimuksen päätyttyä omistusoikeudet sovelluksiin ja laitteistoihin vai onko se otettu optioksi sopimukseen? Palvelutasosopimukset Palvelutasosopimus on sopimusasiakirja, joka velvoittaa toimittajan tuottamaan palvelut yhteisesti sovitun palvelutason mukaisina. Seuraavat kysymykset auttavat saamaan tietoa toimittajan palvelutasosopimuksista ja niiden sisällöstä: Sisältyykö toimittajan palvelutasosopimukseen: asiakastuen tarkka määrittely tietoturvapalvelujen määrittely palvelun suorituskyvyn tarkka määritys vastausaikarajojen muodossa järjestelmän käytettävyyden vaatimus, esim. 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa mahdollisuus palvelutason räätälöintiin yhteyshenkilökäytännöt sanktioseuraamukset Muistilista palvelutasosopimuksille on esitetty tämän oppaan kohdassa

11 Yritysten Turvallisuus kokemuksia ASP- ASP-palveluista ympäristössä Yleistä Asiakkaan suurimpia huolenaiheita ASP-palveluissa ovat palveluihin liittyvät turvariskit. Tämä on ymmärrettävää, sillä ASP-ympäristössähän asiakas on luovuttanut ulkopuolisen osapuolen hoidettavaksi yrityksen liiketoiminnan kannalta usein hyvinkin kriittisiä toimenpiteitä ja niihin liittyviä tietoja. Tilanteen vaativuutta lisää myös se, että ASP-toimittaja ylläpitää asiakkaan sovelluksia ja tietoja omassa erillisessä etäpalvelukeskuksessaan, jonka turvallisuus on toimittajan toimenpiteiden varassa. Vanhoihin suljettuihin järjestelmiin verrattuna uutta on myös se, että usein asiakkaan tietoihin on pääsy avoimien verkkojen, kuten Internetin kautta. Tämä asettaa turvallisuusjärjestelmille erittäin isot vaateet. Toimittajan on pystyttävä ylläpitämään uusinta tekniikkaa palomuurien, antivirusohjelmistojen ja muiden turvallisuusratkaisujen suhteen. Turvallisuusriskit voivat olla myös sisäisiä. Toimittajan työntekijät saattavat vaarantaa asiakkaan tiedot, tahattomasti tai tahallaan, tai voivat luovuttaa asiakkaan salaisia tietoja kilpailijoille tai muille ulkopuolisille tahoille. Ennen ASP-sopimuksen solmimista on asiakkaan oltava vakuuttunut toimittajan turvaratkaisujen riittävästä tasosta omiin liiketoiminnallisiin tarpeisiinsa nähden. 3.2 Mitä asiakas itse voi tehdä tietoturvan parantamiseksi? Vaikka turvallisuus ASP-ympäristössä tulee suurelta osin olemaan ASP-toimittajan varassa voi ostaja itse ennen sopimuksen kirjoittamista vaikuttaa tulevaan turvatasoon. Hyvä tapa lähteä liikkeelle on luoda yritykselle oma turvallisuuspolitiikka. Yrityksen turvallisuuspolitiikkaa laadittaessa on ensin selvitettävä yrityksen liiketoiminnan turvallisuudelle asettamat vaatimukset. Mitkä asiat yrityksessä ovat turvallisuuden kannalta kriittisiä ja vaativat erikoistoimenpiteitä. Ovatko ne esimerkiksi tiedot, tietoliikenneverkko, asiakkaiden yksityisyys vai kaikki nämä? Lisäksi on hyvä määritellä turvallisuustaso näille liiketoiminnan kannalta kriittisille resursseille. Esimerkiksi voidaan vaatia, että tietoliikenneverkko ei voi olla poissa päältä yli kahta vuorokautta vuodessa. Kun liiketoiminnan vaatimat turvallisuustarpeet on analysoitu ja määritetty, on yrityksellä mahdollisuudet saada ASP-sopimukseen mukaan yrityksen turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita. Kolmannen osapuolen suorittama ASP-toimittajan turvaratkaisujen tarkistus on myös hyvä keino palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi. 11

12 3.3 Tietoturvan arviointi ASP-palveluketjun tietoturvaa arvioitaessa on selvitettävä koko palveluketjun turvallisuusratkaisut. Ainakin seuraavien osa-alueiden tietoturvaratkaisut asiakkaan on hyvä tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista: verkko ja palvelualusta käyttäjien tunnistaminen tiedon salaus. Verkon turvallisuusratkaisut ovat turvallisuuden perustekijöitä. Muun muassa varajärjestelmien on verkon fyysisen rikkoutumisen varalta oltava kunnossa. Verkon ydinresurssien on oltava riittävästi varmistetut. Myös palvelualustan ja konehuoneen turvallisuuden on oltava kunnossa. Tiedostojen varmistuspolitiikka ja konehuoneen turvallisuus vieraiden tunkeilijoiden ja oman henkilöstön väärinkäytösten varalta on selvitettävä. Käyttäjien tunnistaminen on ehdoton edellytys palvelun tietoturvan aukottomuudelle. Tunnistusvaade koskee yhtä lailla yrityksen omaa henkilöstöä kuin ulkopuolisia osapuolia, kuten yrityksen sähköistä kauppapaikkaa käyttäviä kuluttajia. Verkossa kulkevan tiedon salauksen on oltava kunnossa. Esimerkiksi langattomassa verkossa kulkeva tieto on teoriassa kaapattavissa, joten murtamaton kryptaus on tietoturvan perusedellytyksiä mobiilissa maailmassa elettäessä. Koko palveluketjun turvallisuus voidaan saavuttaa vain rakentamalla riittävät turvaratkaisut kaikille näille kolmelle osa-alueelle. 12

13 Muistilista ASPsopimuksille 4 Puitesopimukseen kannattaa kirjata yhteistyön pysyvät reunaehdot ja palvelutasosopimukseen sopimuskauden muutoskohteena olevat elementit. 4.1 Puitesopimus Sopijapuolet, sopimuksen kohde ja tarkoitus Tässä tulisi ottaa huomioon mahdollinen monitoimittajaympäristö ja tunnistaa toimittajan rooli ASP-palvelussa. Sopimuksen kohteina olevat tuotteet ja palvelut kannattaa yksilöidä palvelutasosopimus-liitteessä ja esittää tässä vain palvelukokonaisuuden tunnistetiedot. Sopimuksen tarkoitukseksi määritellään esimerkiksi yhteistyön tavoite ja organisointi. Sopimuksen kesto ja menettely sopimuksen päättyessä Jos ostaja haluaa koekäyttää sovellusvuokraympäristöä, kannattaa määritellä erikseen perussopimuskausi ja jatkosopimuskausi. Sopimuksen kestoa ja irtisanomisaikaa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon vähimmäiskäyttöaika ja asiakastietojen nopea siirrettävyys uudelle toimittajalle. Sovelluslisenssien (ja laitteistojen) mahdolliset lunastusehdot kannattaisi esittää tässä ja lunastushinnat vastaavasti liitteenä olevassa palvelutasosopimuksessa. Sopijapuolten yleiset velvoitteet Toimittajan ja asiakkaan vastuita määriteltäessä tulisi tarkistaa, ettei yksikään palvelu- tai toimitusosio jää vastuuroolien ulkopuolelle. Palvelu on purettava sellaisiin osiin, että vastuuosapuolet voidaan niistä erottaa. Sopimusmuutosten käsittely Muutoshallinnan kohteina olevat seikat kannattaa asettaa puitesopimuksen liitteeksi. Tässä voidaan kuvata muutoshallinta: miten käsitellään, toimivallat, muutostyypit ja reunaehdot. Ohjelmien käyttöoikeudet ja omistusoikeudet Tietojen omistusoikeudet tulisi riittävällä tavalla yksilöidä sovellusympäristön asettamien mahdollisuuksien mukaan. 13

14 Hinnoitteluperiaatteet ja maksuehdot Hinnoitteluperusteet eli sovellusvuokra voidaan sitoa joko käyttäjä- tai laitteistomäärään, yhteysaikaan tai muuhun vastaavaan reunaehtoon, jotka tulisi tarkoin kuvata. Hinnoittelun muutokset kannattaisi sitoa selkeisiin reunaehtoihin, esimerkiksi kolmansien osapuolten tarjoamien lisenssihintojen korotuksiin. Sovellusvuokran perimistiheys ja muut maksuehdot tulisi myös eritellä. ASP-toimitusehdot ASP-käyttäjäympäristö voidaan toimittaa valmiiksi kaikille yhteyslaitteisiin asennettuna tai ilmoittamalla asiakkaalle www-osoite ja käyttäjätunnistemekanismit. Luottamuksellisuus, tietosuoja ja tietoturva Salassapitovelvoitteiden tulee olla kaikille osapuolille yhtä tiukat ja niiden noudattaminen kannattaisi varmistaa sanktioin. Kannattaisi kiinnittää myös huomiota tietojen suojaamiseen toimittajan muilta ASP-käyttäjiltä ja ulkopuolisilta uhkatekijöiltä. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset ASP-ympäristössä vastuunrajoitukset on sovittava yksiselitteisesti välittömien ja välillisten vahinkojen osalta. Sopimussakkoa määriteltäessä kannattaisi ennakoida virheiden tai rikkomusten vaikutukset liiketoimintaan. Muut ehdot: sovellettava laki ja auditointioikeus Vaikka ASP-palveluun ensisijaisesti sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, tulee kansainvälisessä toimintaympäristössä ottaa huomioon maakohtaiset kauppatavat. ASP-ympäristössä ostajan kannattaisi varata itselleen tai edustajalleen auditointioikeus sekä toimittajaan että tämän liikekumppaneihin nähden, jotta sopimuksenmukaisuus voidaan todeta. 14

15 4.2 Palvelutasosopimus Kohde ja laajuus ASP-palvelutasosopimusten rakenne kannattaa suunnitella joustavaksi esimerkiksi siten, että jokaista palvelukokonaisuutta varten on oma palvelutasosopimuksensa. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää versionhallintaan ja palvelukuvausten jakelukanaviin, jotta kaikilla osapuolilla on käytössään tuoreimmat versiot. ASP-palvelun kattavuus käyttöympäristössä tulee tarkoin yksilöidä, jotta palveluiden puutealueet tunnistetaan ja palveluiden päällekkäisyydet eliminoidaan. Palvelutasot, palvelutasojen reunaehdot ja palvelutasohallinta Jokaiselle ASP-palvelulle tulisi määritellä palvelutaso, jota mitataan, asetetaan vaihteluväli, kriittisyysaste, raportointi ja seuranta, sekä seuraukset tai toimenpiteet tasojen alituksista tai ylityksistä. Palvelutasojen reunaehdot määrittävät edellytykset ASP-toiminnalle. Reunaehtoina voivat olla kuormitus eli minkä kuormitustason jälkeen edellä määriteltyä palvelutasoa ei voida taata, kelpoisuus eli millä säännöillä tai edellytyksillä palvelu voidaan toimittaa sekä riippuvuus eli minkä ehtojen tulee täyttyä, jotta asiakastarpeet voidaan täyttää. Palvelutasohallinnassa määritellään päivittäisen käyttötoiminnan puitteet: palvelupäälliköiden roolit ja vastuut, viestintäkanavat ja johtoryhmätyöskentelyn reunaehdot. Erityisesti ongelmanhallintaprosessille ja muutoshallinnalle tulisi määritellä formaalit käytännöt. Kehitystyö ja koulutus Kehitystyö jaetaan tekniikan ja palveluiden kehittämiseen. Kehitystyön reunaehtoina ovat asiakastarpeet, kilpailutekijät ja kaupalliset reunaehdot. Koulutustarpeet jaetaan sekä ASP-toimittajan ja tämän yhteistyökumppaneiden osaamistason ylläpitoon että asiakaskäyttäjän koulutukseen. Sopijapuolten koulutukseen tulisi varata riittävästi resursseja sekä sopia osaamistasojen seurantamenettelyt. Hinnat Palvelutasosopimuksesta tulisi selkeästi käydä ilmi, mitkä palvelut sisältyvät hintaan ja mitkä taas ovat erikseen veloitettavia palveluita. Samoin matkakustannusten määräytymisperuste tulisi ilmoittaa. Camilla Lahtinen, KPMG 15

16 5 Yritysten käytännön koke 5.1 Koko toiminnanohjausjärjestelmä palveluna (Biolan Oy) Biolan Oy on luonnonmukaisia ruukkukasvi-, puutarha- ja kompostointituotteita tuottava yritys. Se panostaa myös ympäristötekniikan tuotteisiin ja välineisiin. Yhtiön liikevaihto on 90 miljoonaa markkaa ja työntekijöitä sillä on runsaat 50. Biolan osti vuonna 1993 tietojärjestelmätoimittaja IBS:ltä taloushallinnon, kaupan ja palkanlaskennan ohjelmiston palvelimineen omaan käyttöönsä. Biolan ei kuitenkaan ole oston jälkeen päivittänyt ohjelmistoa uudempiin versioihin ja sen toiminnallisuus ei myöhemmin yrityksen kasvaessa enää ollut paras mahdollinen. Myös palvelimen operointi omin voimin ilman asiantuntevaa IT-henkilöstöä oli työlästä ja henkilöstöresursseja sitovaa. Biolanin konttoripäällikkö Sari Valonen kertoo, että tässä tilanteessa IBS tarjosi ratkaisuksi ASP-pohjaista ohjelmistopakettia, johon sisältyi tuotannonohjausjärjestelmä, myynti- ja materiaalihallinta, taloushallinto, analysointi ja raportointi sekä myös yritykselle tärkeät ja ajankohtaiset euromuunnokset. - Me hyväksyimme tarjouksen, koska sen mukana pääsimme palvelimen operoinnista ja päivityksestä ja saatoimme keskittyä siihen, mitä itse parhaiten osaamme. ASP-käytön myötä ohjelmistoversiot päivittyvät lisäksi automaattisesti käyttöömme sitä mukaan kun toimittajalta tulee uusia versioita. Konttoripäällikkö Sari Valonen on tyytyväinen, sillä sovellusvuokraus on antanut yritykselle enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan. Välittömiä kustannussäästöjä Valosen mielestä ei suoraan syntynyt, koska vanhan ja uuden järjestelmän kustannukset olivat likipitäen samat. Välillisiä säästöjä on kuitenkin nähtävissä. Henkilöstö voi nyt käyttää enemmän aikaa varsinaiseen liiketoimintaan, kun tietotekniikkarutiinien pyörittäminen on jäänyt pois ja uuden ohjelmiston monipuolisuus järkeistää 16

17 muksia ASP-palveluista 5 toimintoja sekä tuottaa enemmän tarpeellista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Valonen uskoo, että lisääntynyt tehokkuus heijastuu myöhemmin myös asiakkaiden hyödyksi. Hankitun ASP-palvelun laskutus perustuu käyttäjämäärään. Atk-budjetista vastaavana henkilönä Valonen on tähän tyytyväinen, koska näin tietotekniikkakustannukset ovat helposti laskettavissa ja vuosibudjetointi on helppoa. Käyttäjähintaa sovittaessa otettiin huomioon jo käyttäjämäärän odotettu kasvu lähiaikoina. Biolanille oli tärkeää, että käyttäjämaksu oli mitoitettu niin, että kynnys ottaa uusi käyttäjä järjestelmän piiriin ei olisi liian iso. - Pääsimme käyttäjämaksusta kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun, kertoo Valonen, joka arvioi palvelun käyttäjämäärän kaksinkertaistuvan vuoden sisällä. ASP-ratkaisun tietoturvasta Valonen ei ole huolestunut, vaikka yrityksen kaikki tärkeimmät tiedot ovat yhteistyökumppanin hallinnassa ja tiloissa. Toimittajan palvelimessa ovat muun muassa Biolanin kirjanpito-, myynti-, valmistus- ja varastotiedot. - Uskon, että toimittajan toiminta näissä tietoturvaasioissa on paljon tehokkaampaa kuin omamme. Varmistuksien, palomuurien ja virustorjuntaohjelmistojen ajantasallapito on aikamoinen haaste talon omalle väelle. Lisäksi tietoturva menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että omin voimin kehityksessä mukana pysyminen on lähes mahdoton tehtävä. Uuden ohjelmistopaketin skaalautuvuus saa kiitosta Valoselta. Biolanilla on Virossa kaksi yhteisyritystä, jotka on tarkoitus liittää myöhemmin mukaan järjestelmään. Myös maailmalla liikkuvat myyntimiehet on tarkoitus saada järjestelmän käyttäjiksi. Ennen he eivät matkoillaan voineet päästä käsiksi varastosaldoihin eikä myyntitilauksiin, mutta nyt järjestelmän helppouden takia se on toteutettavissa. Riittäähän palvelun käyttöön perusmikro, tietoliikenneyhteydet ja selain. ASP:n käyttöönottoprojektiin Valonen kehottaa paneutumaan tarkasti varsinkin, jos siihen liittyy samanaikaisesti ohjelmistomuutoksia tai koko ohjelmiston vaihto. Siihen pitäisi varata riittävästi aikaa, ja oman henkilöstön motivointi ja mukaansaanti projektiin on varmistettava. Ossi Partanen TIEKE ry Opittavaa: ASP:iin on luontevaa siirtyä järjestelmävaihdosten yhteydessä ASP soveltuu myös vaativien järjestelmien ratkaisuksi, esim. tuotannonohjaus. ASP:n skaalautuvuus merkitsee lisää joustavuutta yritykselle. 17

18 5.2 Taloushallinnon ohjelmistot palveluna (Credonet Oy) Credonet Oy on viestinnän apuvälineitä tuottava yritys. Tuotteita sillä on sekä sähköiseen Internetviestintään että graafisen julkaisutoiminnan tarpeisiin. Credonet on perustettu vuonna 1995 ja se on yksi Kotimaakonsernin viidestä tytäryhtiöstä. Yritys työllistää tällä hetkellä 25 henkilöä. Kesällä 2001 Credonet päätti hankkia käyttöönsä taloushallinnon ohjelmiston. Ohjelmistoyritys Finnvalli Oy tarjosi ratkaisuksi kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli omassa palvelimessa ajettava ja ylläpidettävä taloushallinnon Fivaldi-ohjelmisto. Toiseksi vaihtoehdoksi Finnvalli tarjosi Fivaldi-ohjelmistoaan vuokrapalveluna, jossa palvelun ylläpidosta vastasi ASP-toimittaja Crescom Oy. Credonet Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suhonen totesi valinnan helpoksi. - Ostovaihtoehdossa suorat investointikulut omine palvelimineen, lisensseineen ja ohjelmistoineen vastasivat kahden vuoden investointia kuukausivuokriin ASP-vaihtoehdossa. Jos tähän lisätään vielä se, että ostovaihtoehdon kustannuksista puuttuivat palvelimen ylläpitokustannukset ja mahdollisiin käyttökatkoksiin liittyvät kustannukset, oli ASP-vaihtoehdon valinta itsestäänselvyys. Toimitusjohtaja Juhani Suhonen toteaa, että ASP-ratkaisun valinta perustui suurelta osin sen kustannustehokkuuteen. ASP-järjestelmän käyttöönotto oli nopea projekti. Päätös vuokravaihtoehdon valinnasta tehtiin elokuun 2001 alussa ja käyttöönotto tapahtui syyskuun alkupuolella, johon mennessä käyttäjät oli koulutettu ja tietoliikenneyhteydet toteutettu. Suhonen on tyytyväinen ASP-vuokrapalvelun mukanaan tuomiin etuihin. Yhtiön ei nyt tarvitse ylläpitää oma palvelinta ja riippuvuus oman yhtiön rajallisesta it-kapasiteetista loppui kertaheitolla. Myös järjestelmän skaalautuvuus saa kiitosta. Toimittajavalinnassaan Credonet päätyi pieneen ohjelmistotaloon ja ASP-toimittajaan. Valinta oli tietoinen. 18

19 - Meille yhteistyökumppanin joustavuus on tärkeä asia. Olemme huomanneet, että pienet toimittajat ovat palvelualttiudessaan isoja joustavampia. Pienten toimittajien kyky reagoida joskus nopeisiin toiveisiimme on meille hyvin tärkeää. Suhonen myöntää, että pienessä yhteistyökumppanissa on omat riskinsä. Tämän takia Credonet varmistaa toimittajan ohella myös itse taloushallintonsa aineiston. Näin mahdollistetaan kriisitilanteessa sen nopea siirto uudelle toimittajalle. Palvelutasovaatimuksiin Credonet ei ole kirjannut sanktiovaateita. Esimerkiksi palvelun käytettävyysvaatimus on määritelty sopimuksessa, mutta ilman sanktiomääritystä. - Meille pienenä yrityksenä palvelutasot tiukkoine määrityksineen on hiukan ongelmallinen asia. Meille ei riitä se, että toimittaja on sopimuksessa luvannut reagoida tiettyyn tapahtumaan tai häiriötilanteeseen tietyn ajan sisällä. Joskus se voi meille aivan liian myöhäistä. Tärkeintä on, että meidän ja toimittajan välillä valitsee luottamus, jolloin toimittaja jo oman etunsa takia pyrkii heti auttamaan hankalissa tilanteissa. ASP-palvelun tärkeimpiä etuja on sen helppo ja nopea käyttöönotto. Suhonen haluaa kuitenkin varoittaa eräästä tähän liittyvästä asiasta, joka voi aiheuttaa isojakin ongelmia. - Unohdetaan henkilöstön koulutukseen tarvittava aika. Kiireen takia uusi järjestelmä otetaan käyttöön liian pienellä koulutuspanostuksella. On muistettava, että ilman koulutettua henkilöstöä ei hyväkään ASPpalvelu toimi. Ossi Partanen TIEKE ry Opittavaa: ASP-ratkaisu tuo kustannustehokkuutta Pieni ASP-toimittaja tuo joustavuutta Käyttäjäkoulutusta ei saa unohtaa 19

20 5.3 Yhteisösovellus palveluna (Pukkila Oy) Pukkila Oy on Turussa toimiva keraamisia laattoja valmistava yritys. Yhtiöllä on 130 työntekijää ja sen liikevaihto on 120 miljoonaa markkaa. Tämä Pohjoismaiden ainoa laattatehdas on nykyään osa italialaista keramiikkaryhmittymää, Ricchetti Groupia. Hallintopäällikkö Henrik Lundström Pukkilasta kertoo, että keväällä 2001 alettiin yhtiössä miettiä, miten voitaisiin parantaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota, joka ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön infrasta huolehtiva ICL Invia tarjosi tällöin ratkaisuksi ASP-palveluna NetCommunity-sovellustaan. Se on intranet-tyyppinen sovellus sisäiseen viestintään. - Sovellus sisältää uutiset ja tapahtumat. Siinä on myös tietoa Pukkilan tuotteista ja tuoteuutuuksista. Henkilöstöohjeet lomakkeineen on saatavissa sovelluksen kautta eli järjestelmästä löytyy kaikki oleellinen tieto Pukkilasta. Lisäksi henkilöstön viestintää ja keskustelua varten on avattu keskustelufoorumi, kertoo Lundström, joka on tyytyväinen yhtiön uuteen keskitettyyn viestintäjärjestelmään. Tällä hetkellä sovelluksessa kirjataan istuntoa päivässä. Lundström toteaa, että ASP-ratkaisuun päädyttiin resurssikysymysten takia. Pukkilassa ei haluttu investoida oman palvelinratkaisun vaatimiin henkilö-, ohjelmisto- ja laitekustannuksiin. - Pukkilan tyyppisessä yrityksessä ei ole mielekästä pitää omaa atk-henkilöstöä. Tietotekniikan kehitys on tänä päivänä niin nopeaa, että emme pysty tarjoamaan sellaiselle henkilöstölle koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia. Ison toimittajan valintaan ASP-kumppaniksi oli Pukkilalla montakin perustetta. Ensinnäkin kokemukset ICL Invian kanssa yhteistyöstä infran alueella olivat olleet hyviä. Pukkilassa arvostettiin myös ison toimittajan isoja resursseja, jotka varmistavat tehokkaan ja nopean avun ongelmatilanteissa. Pienen toimittajan pienet resurssit tuovat toimintaan aina 20

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Opintohallinnon tietojärjestelmän käyttö- ja kehityspalveluita tuottavan inhouse yrityksen perustaminen Kati Kettunen, palvelujohtaja Opetus- ja opintopalvelut

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot