Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka hankin. sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas. www.tieke.fi/asp"

Transkriptio

1 Kuinka hankin sovellusohjelmistoja palveluna? ASP-ostajan opas 29

2 Sisällys 1. Johdanto Mikä on ASP? Miten ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa? Miten ASP vaikuttaa yrityksen kustannusrakenteeseen? Minkäkokoiset yritykset hyötyvät ASP:stä? Mitä sovelluksia tarjotaan ASP-palveluna? 7 2. ASP-toimittajan valinta Valmistautuminen Toimittajan taustojen selvitys Toimittajan toimituskyky Konekeskus Sovellukset ja laitteisto Kustannukset ja hinnoittelu Palvelutasosopimukset Turvallisuus ASP-ympäristössä Yleistä Mitä asiakas itse voi tehdä tietoturvansa parantamiseksi Tietoturvan arviointi Muistilista ASP-sopimuksille Puitesopimukset Palvelutasosopimukset Yritysten käytännön kokemuksia ASP-palveluista Koko toiminnanohjausjärjestelmä palveluna (Biolan Oy) Taloushallinnon ohjelmisto palveluna (Credonet Oy) Yhteisöohjelmisto palveluna (Pukkila Oy) Asiakashallintajärjestelmä palveluna (If Vahinkovakuutus Oyj) ASP on iso haaste yritysjohdolle Hyviä ASP-käytäntöjä ASP-palveluja 27 ASP-toimijoita takakansi 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ulkoasu ja taitto: J-Form T:mi/Juha Räty Salomonkatu 17 A, 10. krs Helsinki Paino: Edita Oyj 2001 Puhelin , fax ISBN: Sähköposti

3 Lukijalle Tietotekniikan sovellusten ja ohjelmistojen vuokraamispalvelusta on tulossa tärkeä vaihtoehto perinteiselle ohjelmistojen ostamiselle. Amerikkalainen tietotekniikan tutkimusyritys Gartner Group ennustaa ohjelmistojen vuokramarkkinoiden lähes kolminkertaistuvan tästä hetkestä vuoden 2004 loppuun mennessä. Ohjelmistojen vuokrapalveluja tuottavia palveluyrityksiä kutsutaan lyhyesti ASP-toimittajiksi (Application Service Provider). Yleensä ASP:t vuokraavat sovelluksia ja ohjelmistoja asiakkaille Internetin tai yksityisen verkon kautta selaimella käytettäväksi. Tämä opas on tarkoitettu yritys- ja talousjohdon lisäksi kaikille, joiden vastuulla on yrityksen tietohallinto ja sen kehittäminen. Sen tavoitteena on auttaa heitä paremmin ymmärtämään ASP-palveluja ja hyödyntämään niitä yrityksen liiketoiminnassa. Oppaassa on ASP-liiketoiminnan perusteiden lisäksi tuotu esiin myös ASP-sopimuksiin liittyviä asioita muistilistan muodossa. Mukaan on otettu myös neljän yrityksen käytännön kokemuksia ASP-palveluista. Oppaan loppuun on koottu ASP-palveluhakemisto. Oppaan on laatinut TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. TIEKE on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka projektiensa kautta edistää tietotekniikan uusien osa-alueiden kehittymistä. Kiitämme oppaan tuottamiseen osallistuneita yrityksiä asiantuntija-avusta ja rahallisesta tuesta. Ohjeita laadittaessa on myös käytetty hyväksi ASP-vuokrapalvelujen käyttöä edistävän puolueettoman kansainvälisen teollisuuskonsortion toimittamaa aineistoa. Tämä ASP Industry Consortium toimii maailmanlaajuisesti ja siihen on liittynyt myös suomalaisyrityksiä (katso: Ossi Partanen Päätoimittaja TIEKE ry P.S. Opas ja muuta ASP-tietoa löytyy osoitteesta 3

4 1 2 Johdanto 1.1 Mikä on ASP? Application Service Provider (ASP) on palvelutoimittaja, joka tarjoaa, isännöi ja hallinnoi usealle osapuolelle pääsyä keskitetysti hallituissa laitteistoissa ja järjestelmissä oleviin sovelluksiin. Yleensä ASP isännöi sovelluksia erillisessä etäpalvelukeskuksessa ja toimittaa sovelluspalvelut asiakkailleen Internetin tai yksityisen verkon kautta vuokrahinnoittelulla. ASP-toimittaja on voinut organisoida palvelunsa tuottamisen monella eri tavalla. Esimerkiksi ASP-toimittaja voi tarjota kaikki palvelujen tuottamiseen tarvittavat resurssit omasta takaa, mutta on myös toimittajia, jotka tuottavat vain osan tarvittavista palveluista ja ottavat muut palvelut alihankintana kumppaneiltaan. Esimerkkinä on ASP-toimittaja, joka voi olla itsenäinen sovellustalo, mutta hankkii tietoliikenteen, verkkotuen ja -huollon yhteistyökumppaneiltaan. On myös ASP-toimittajia, jotka tuottavat palveluja vain tietylle sektorille, kuten terveydenhuoltoon tai sähköisen liiketoiminnan alueelle. Kohdassa 1.2 on karkea kaavio ASP-palvelun koko palveluketjusta. ASP-palveluketju ASP-SOPIMUKSET ASP-TOIMITTAJA ohjelmistovuokrapalvelut SOVELLUSTUKIPALVELUTOIMITTAJAT implementointi, tuki, neuvonta ja ongelmanratkaisu, jatkokehitys yms. KONEKESKUSPALVELUT laitteistot ml. varavoima, ohjelmistot, tietovarastot yms. SOVELLUSTOIMITTAJAT itsenäiset ohjelmistotalot ym. TIETOLIIKENNEYHTEYDET teleoperaattorit, Internet-yhteyksien tarjoajat yms. LAITETOIMITTAJAT palvelimet, verkkoratkaisut, tiedontallennusjärjestelmät yms. SOVELLUSINFRASTRUKTUURIN JA -VÄLINEISTÖN TOIMITTAJAT sovellustyökalut yms. Asp ja ulkoistaminen? ASP on yksi tapa ulkoistaa yrityksen toimintoja. Siinä yritys luovuttaa toimintoonsa liittyvästä tietotekniikasta lähes kaiken ASP-toimittajan hoidettavaksi. 4

5 1 1.2 Miten ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa? Sovellusohjelmistojen hankinta palveluna on uusi tapa hankkia ohjelmistoja. Se tuo mukanaan merkittäviä liiketoiminnallisia etuja verrattuna perinteiseen tapaan ostaa sovelluksia ja ylläpitää niitä itse omissa tiloissa ja laitteistoissa. Näin ASP tehostaa yrityksen liiketoimintaa: ASP vapauttaa yrityksen voimavaroja omaan ydinliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. ASPmallissa tietotekniikasta huolehtii ulkopuolinen osapuoli, jonka vastuulle yleensä jää koko tietotekniikka, kuten konekeskus, sovellukset, tietoliikenne ja käyttäjätuki. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys siirtyy tietotekniikan hankinnassa tukipalvelujen yleiseen hankintatapaan, jossa alihankkija tuottaa yrityksen tarvitsemat tukipalvelut. ASP merkitsee kustannussäästöä tietotekniikkainvestoinnin koko elinkaaren ajalta. Yrityksiltä jäävät pois muun muassa investoinnit käyttöomaisuuteen. ASP-mallin vähäiset alkuinvestoinnit helpottavat myös yrityksen päätöstä ottaa käyttöön ASP-palveluja. Lisäksi tietotekniikkakustannusten ennustettavuus paranee ASP-vuokramallin kiinteän hinnoittelun vuoksi. Yritys pystyy ASP:n kautta saamaan käyttöönsä nopeasti uusinta tietotekniikkaa. Sen muutostahti on nykyään niin nopeaa, että yrityksen omalla henkilöstöllä on vaikeuksia pysyä siinä mukana. Yrityksen pääsy markkinoille nopeutuu. ASP-ohjelmiston käyttöönotto vie parhaimmillaan vain viikkoja, kun perinteisten ostettujen ohjelmistojen käyttöönotto vie kuukausia ja joskus jopa vuosia. ASP:n avulla yritys pystyy paremmin sopeutumaan liiketoimintaympäristön muutoksiin. Yritysostot, fuusiot tai tuotannonsupistukset vaativat aina yritysten tietojärjestelmiltä huomattavaa joustokykyä. ASP pystyy skaalautuvuutensa takia vastaamaan näihin haasteisiin paremmin kuin ostoshetken tarpeiden mukaan mitoitetut järjestelmät. Yrityksen tietoturvaosaamisesta tulee yhä tärkeämpi tekijä torjuttaessa yrityksen tietojärjestelmiin kohdistuvia murtoyrityksiä. ASP-toimittajilla on yleensä paremmat valmiudet ylläpitää henkilöstönsä tietoturvaosaamista kuin yksittäisen yrityksen tietohallinnolla. Osaavien henkilöiden rekrytointi on vaikeutunut tietotekniikan käytön jatkuvasti kasvaessa ja laajentuessa uusille alueille. Yrityksen on vaikea korvata hetkessä sellaisen asiantuntijan menetystä, jolla on ollut hallussaan ydinosaamista yrityksen tietotekniikan perusprosesseista. ASP-toimittaja pystyy paremmin sopeutumaan palveluissaan henkilöstövaihdoksiin. 5

6 1.3 Miten ASP vaikuttaa yrityksen kustannusrakenteeseen Ulkoistamalla ja ASP-ratkaisuilla voidaan muokata yrityksen kustannusrakennetta haluttuun suuntaan. Kun poistoista ja kiinteistä kustannuksista tulee osittain muuttuvia kustannuksia, toiminnan joustavuus lisääntyy. Tämä riippuu kuitenkin myös siitä, miten paljon yhteistyökumppanin kanssa solmitussa sopimuksessa on joustovaraa. Joka tapauksessa yrityksen toiminta on yleensä helpommin sopeutettavissa kulloisenkin suhdanteen mukaiseksi. Tällöin oman kapasiteetin hyväksikäyttö eli niin sanottu toiminta-aste on korkeampi. Kiinteiden kustannusten vaihtuminen muuttuviksi kustannuksiksi helpottaa laskentateknisesti kustannusten kohdistamista. Tällöin tuotekustannusinformaatio on tarkempaa, mikä auttaa esimerkiksi hinnoittelussa, kun kustannuksia kohdistetaan tuotteille. Tämä on erittäin merkityksellistä aloilla, joilla on paljon kiinteitä kustannuksia. ASP-palvelun avulla kustannukset saadaan tietyllä tavalla läpinäkyviksi. Palvelujen ulkoistaminen tuo yleensä kustannussäästöjä yritykselle. Säästöä syntyy, kun omat kiinteät kustannukset vaihtuvat muuttuviksi kustannuksiksi, jotka määräytyvät käytettyjen palvelujen mukaan, eikä palvelufunktion kapasiteetin mitoitusongelmia esiinny. Yrityksen ei toisin sanoen tarvitse mitoittaa omaan palveluaan ruuhkahuippujen varalta eikä siten vyöryttää kustannusrakenteeseensa turhan suuren kapasiteetin aiheuttamia kiinteitä kuluja. Lähde: Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen lehtori Tuula Vilja 1.4 Minkäkokoiset yritykset hyötyvät ASP:stä? ASP-palveluista hyötyvät sekä pienet että suuret yritykset. Varsinkin aloittelevat pienet yritykset ovat potentiaalisia sovellusohjelmistojen vuokrapalvelujen ostajia. Välttyväthän ne näin raskailta perusinvestoinneilta tietotekniikkaan ja samalla niiden markkinoille pääsy nopeutuu valmiiden ja toimivien ohjelmistojen ja sovellusten käyttöönoton vuoksi. Myös isot yritykset ovat harkitsemassa tai jo osaksi siirtymässä ASP-palvelujen käyttäjiksi. Niiden hankinnat ovat kohdistuneet vaativiin erikoisohjelmistoihin, mutta kysyntää on ollut myös yleisistä toimisto-ohjelmistoista, kuten sähköpostista. Yleensä isot yritykset siirtyvät ASP-käyttäjäksi uusien ohjelmistohankintojen myötä. 6

7 1.5 Mitä sovelluksia tarjotaan vuokrapalveluna? Sovellustarjonta ASP:n kautta on laajentunut alkuaikojen suppeasta valikoimasta. Nyt on saatavana, asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten mukaan, perussovelluksia, kuten sähköposti ja toimisto-ohjelmistot. Myös talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoja tarjotaan ASP-palveluina. Vaativia sovelluskokonaisuuksia on tarjolla, esimerkkeinä resurssien-, tuotannonohjaus- ja asiakkuudenhallintaohjelmistot. Joidenkin ASP-toimittajien palveluvalikoimaan kuuluvat myös toiminnanohjausjärjestelmät. Tarjolla on myös toimittajien omia erikoisohjelmistoja tai vain tietylle toimialalle suunnattuja sovelluksia ja ohjelmistoja. 7

8 2 ASP-toimittajan valinta 2.1 Valmistautuminen Yrityksen kannattaa tehdä seuraavaa, ennen kuin se käynnistää konkreettiset sopimusneuvottelut toimittajan kanssa: 1. Päättää, mitä sovelluksia yritys haluaa saada ASP-palveluna. Näitä voivat olla sovellukset, joita yritys ei enää halua ylläpitää, tai kyseessä voivat olla ohjelmistot, jotka korvaavat tai täydentävät nykyistä yrityksen sovellusrakennetta. 2. Selvittää yrityksen sisäiset tietotekniikan voimavarat. Omien tietotekniikkaresurssien ja tarpeiden ymmärtäminen auttaa sopivan ASP-toimittajan löytämisessä. Esimerkiksi, jos yrityksen henkilöstö pystyy tukemaan sovelluskäyttäjiä tai tuottamaan integrointipalveluja, tarvitsee kiinnittää vähemmän huomiota ASP-toimittajan käyttäjätukeen ja teknisiin resursseihin. 3. Arvioida ennalta ASP-toimittajia. Jos yritys on hankkimassa tiettyyn toimialaan liittyvää erikoissovellusta, on selvitettävä, millä toimittajilla on kokemusta tästä toimialasta. Jos vuokrattava sovellus liittyy tiettyyn yleiseen yritystoimintoon, kuten talous- tai henkilöstöhallintoon, on paras keskittyä keräämään tietoja ASP-toimittajista, joilla on referenssejä tältä alueelta. 2.2 Taustaselvitykset toimittajasta ASP-toimittajan taustoja voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Kuinka kauan yritys on ollut ASP-palvelujen tuottajana? Mitä yritys teki ennen ASP-toimittajaksi ryhtymistä? Mitkä syyt vaikuttivat siihen, että yritys ryhtyi ASP-toimittajaksi? Minkälaisia liittoutumia yritys on solminut ASP-liiketoiminnassa? Mikä on yrityksen johdon ja henkilöstön osaaminen? Onko yritys globaali ASP-toimittaja? Mikä on yrityksen kielituki sovelluksille? Mikä on yrityksen tilauskanta? (asiakkaiden määrä, sovellustyypit, sopimusten kesto jne.) 2.3 ASP-toimittajan toimituskyvyn arviointi ASP-toimittajan toimituskyvyn kannalta tärkeitä alueita ovat: konekeskus sovellukset ja laitteistot kustannukset ja hinnoittelu palvelutasosopimukset 8

9 Konekeskus ASP-toimittajat ylläpitävät sovelluksia yleensä omissa erillisissä kone- ja etäpalvelukeskuksissa. Asiakkaan on tärkeä saada tietoa näistä keskuksista ja niiden toimintatavoista, asiakkaan hallintaoikeudesta omiin tietoihinsa ja tietoturvaan liittyvistä asioista. Näitä voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Montako konekeskusta toimittajalla on ja mikä on niiden maantieteellinen sijainti? Mitkä ovat asiakkaan oikeudet konekeskuksissa oleviin omiin tietoihinsa? Kuinka tietoturvallisuus on konekeskuksissa järjestetty? Esimerkiksi, millä toimenpiteillä estetään salaisiksi määriteltyjen tietojen väärinkäyttö? Miten konekeskus on suojattu hakkeroinnilta ja ulkopuolisilta murtoyrityksiltä? Mitkä ovat konekeskuksen varmistustoimenpiteet tietojen tuhoutumisen varalta? Mikä on asiakkaan osuus palvelun tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä? Joutuuko asiakas mahdollisesti käyttämään omia henkilöitään palvelujen tuottamisessa? Mikä on järjestelmien skaalautuvuus asiakkaan toiminnan laajentuessa? Sovellukset ja laitteistot Asiakkaan on oltava hyvin perillä toimittajan ohjelmisto- ja laitteistoresursseista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiaa voi selvittää muun muassa seuraavin kysymyksin: Mikä on toimittajan tuki asiakkaan sovelluksille? Onko toimittajalla itsellään asiantuntemusta tarjoamistaan sovelluksista vai hankkiiko toimittaja asiantuntemuksen ulkopuolisista tahoilta? Onko toimittajalla kokemusta asiakasta kiinnostavista sovelluksista? Onko asiakkaan ostettava lisäohjelmistoja tai -laitteistoja? Mitä integrointipalveluja toimittaja tarjoaa? Tarjoaako toimittaja integrointia myös asiakkaan omiin operatiivisiin sovelluksiin? 9

10 2.3.3 Kustannukset ja hinnoittelu Koska ASP:n käytöstä saatavia hyötyjä on tietotekniikan kokonaiskustannusten aleneminen, on ennen ASPsopimuksen allekirjoittamista tärkeä perinpohjin selvittää palvelun kustannuksiin ja hinnoitteluun liittyvät asiat. Tässä palvelun ostajaa auttavat muun muassa seuraavat toimittajalta pyydettävät selvitykset: Mitkä ovat asiakkaan kokonaiskustannukset palvelujen käytöstä? Pystyykö toimittaja esittämään konkreettisen vertailulaskelman kustannuksista käytettäessä sovelluksia ASP-palveluna tai ostettuna perinteisellä tavalla? Onko asiakkaalla mahdollisuus vuokrauksen sijasta ostaa sovellusten käyttöoikeudet? Miten on laitteistojen laita? Saako asiakas sopimuksen päätyttyä omistusoikeudet sovelluksiin ja laitteistoihin vai onko se otettu optioksi sopimukseen? Palvelutasosopimukset Palvelutasosopimus on sopimusasiakirja, joka velvoittaa toimittajan tuottamaan palvelut yhteisesti sovitun palvelutason mukaisina. Seuraavat kysymykset auttavat saamaan tietoa toimittajan palvelutasosopimuksista ja niiden sisällöstä: Sisältyykö toimittajan palvelutasosopimukseen: asiakastuen tarkka määrittely tietoturvapalvelujen määrittely palvelun suorituskyvyn tarkka määritys vastausaikarajojen muodossa järjestelmän käytettävyyden vaatimus, esim. 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa mahdollisuus palvelutason räätälöintiin yhteyshenkilökäytännöt sanktioseuraamukset Muistilista palvelutasosopimuksille on esitetty tämän oppaan kohdassa

11 Yritysten Turvallisuus kokemuksia ASP- ASP-palveluista ympäristössä Yleistä Asiakkaan suurimpia huolenaiheita ASP-palveluissa ovat palveluihin liittyvät turvariskit. Tämä on ymmärrettävää, sillä ASP-ympäristössähän asiakas on luovuttanut ulkopuolisen osapuolen hoidettavaksi yrityksen liiketoiminnan kannalta usein hyvinkin kriittisiä toimenpiteitä ja niihin liittyviä tietoja. Tilanteen vaativuutta lisää myös se, että ASP-toimittaja ylläpitää asiakkaan sovelluksia ja tietoja omassa erillisessä etäpalvelukeskuksessaan, jonka turvallisuus on toimittajan toimenpiteiden varassa. Vanhoihin suljettuihin järjestelmiin verrattuna uutta on myös se, että usein asiakkaan tietoihin on pääsy avoimien verkkojen, kuten Internetin kautta. Tämä asettaa turvallisuusjärjestelmille erittäin isot vaateet. Toimittajan on pystyttävä ylläpitämään uusinta tekniikkaa palomuurien, antivirusohjelmistojen ja muiden turvallisuusratkaisujen suhteen. Turvallisuusriskit voivat olla myös sisäisiä. Toimittajan työntekijät saattavat vaarantaa asiakkaan tiedot, tahattomasti tai tahallaan, tai voivat luovuttaa asiakkaan salaisia tietoja kilpailijoille tai muille ulkopuolisille tahoille. Ennen ASP-sopimuksen solmimista on asiakkaan oltava vakuuttunut toimittajan turvaratkaisujen riittävästä tasosta omiin liiketoiminnallisiin tarpeisiinsa nähden. 3.2 Mitä asiakas itse voi tehdä tietoturvan parantamiseksi? Vaikka turvallisuus ASP-ympäristössä tulee suurelta osin olemaan ASP-toimittajan varassa voi ostaja itse ennen sopimuksen kirjoittamista vaikuttaa tulevaan turvatasoon. Hyvä tapa lähteä liikkeelle on luoda yritykselle oma turvallisuuspolitiikka. Yrityksen turvallisuuspolitiikkaa laadittaessa on ensin selvitettävä yrityksen liiketoiminnan turvallisuudelle asettamat vaatimukset. Mitkä asiat yrityksessä ovat turvallisuuden kannalta kriittisiä ja vaativat erikoistoimenpiteitä. Ovatko ne esimerkiksi tiedot, tietoliikenneverkko, asiakkaiden yksityisyys vai kaikki nämä? Lisäksi on hyvä määritellä turvallisuustaso näille liiketoiminnan kannalta kriittisille resursseille. Esimerkiksi voidaan vaatia, että tietoliikenneverkko ei voi olla poissa päältä yli kahta vuorokautta vuodessa. Kun liiketoiminnan vaatimat turvallisuustarpeet on analysoitu ja määritetty, on yrityksellä mahdollisuudet saada ASP-sopimukseen mukaan yrityksen turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita. Kolmannen osapuolen suorittama ASP-toimittajan turvaratkaisujen tarkistus on myös hyvä keino palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi. 11

12 3.3 Tietoturvan arviointi ASP-palveluketjun tietoturvaa arvioitaessa on selvitettävä koko palveluketjun turvallisuusratkaisut. Ainakin seuraavien osa-alueiden tietoturvaratkaisut asiakkaan on hyvä tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista: verkko ja palvelualusta käyttäjien tunnistaminen tiedon salaus. Verkon turvallisuusratkaisut ovat turvallisuuden perustekijöitä. Muun muassa varajärjestelmien on verkon fyysisen rikkoutumisen varalta oltava kunnossa. Verkon ydinresurssien on oltava riittävästi varmistetut. Myös palvelualustan ja konehuoneen turvallisuuden on oltava kunnossa. Tiedostojen varmistuspolitiikka ja konehuoneen turvallisuus vieraiden tunkeilijoiden ja oman henkilöstön väärinkäytösten varalta on selvitettävä. Käyttäjien tunnistaminen on ehdoton edellytys palvelun tietoturvan aukottomuudelle. Tunnistusvaade koskee yhtä lailla yrityksen omaa henkilöstöä kuin ulkopuolisia osapuolia, kuten yrityksen sähköistä kauppapaikkaa käyttäviä kuluttajia. Verkossa kulkevan tiedon salauksen on oltava kunnossa. Esimerkiksi langattomassa verkossa kulkeva tieto on teoriassa kaapattavissa, joten murtamaton kryptaus on tietoturvan perusedellytyksiä mobiilissa maailmassa elettäessä. Koko palveluketjun turvallisuus voidaan saavuttaa vain rakentamalla riittävät turvaratkaisut kaikille näille kolmelle osa-alueelle. 12

13 Muistilista ASPsopimuksille 4 Puitesopimukseen kannattaa kirjata yhteistyön pysyvät reunaehdot ja palvelutasosopimukseen sopimuskauden muutoskohteena olevat elementit. 4.1 Puitesopimus Sopijapuolet, sopimuksen kohde ja tarkoitus Tässä tulisi ottaa huomioon mahdollinen monitoimittajaympäristö ja tunnistaa toimittajan rooli ASP-palvelussa. Sopimuksen kohteina olevat tuotteet ja palvelut kannattaa yksilöidä palvelutasosopimus-liitteessä ja esittää tässä vain palvelukokonaisuuden tunnistetiedot. Sopimuksen tarkoitukseksi määritellään esimerkiksi yhteistyön tavoite ja organisointi. Sopimuksen kesto ja menettely sopimuksen päättyessä Jos ostaja haluaa koekäyttää sovellusvuokraympäristöä, kannattaa määritellä erikseen perussopimuskausi ja jatkosopimuskausi. Sopimuksen kestoa ja irtisanomisaikaa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon vähimmäiskäyttöaika ja asiakastietojen nopea siirrettävyys uudelle toimittajalle. Sovelluslisenssien (ja laitteistojen) mahdolliset lunastusehdot kannattaisi esittää tässä ja lunastushinnat vastaavasti liitteenä olevassa palvelutasosopimuksessa. Sopijapuolten yleiset velvoitteet Toimittajan ja asiakkaan vastuita määriteltäessä tulisi tarkistaa, ettei yksikään palvelu- tai toimitusosio jää vastuuroolien ulkopuolelle. Palvelu on purettava sellaisiin osiin, että vastuuosapuolet voidaan niistä erottaa. Sopimusmuutosten käsittely Muutoshallinnan kohteina olevat seikat kannattaa asettaa puitesopimuksen liitteeksi. Tässä voidaan kuvata muutoshallinta: miten käsitellään, toimivallat, muutostyypit ja reunaehdot. Ohjelmien käyttöoikeudet ja omistusoikeudet Tietojen omistusoikeudet tulisi riittävällä tavalla yksilöidä sovellusympäristön asettamien mahdollisuuksien mukaan. 13

14 Hinnoitteluperiaatteet ja maksuehdot Hinnoitteluperusteet eli sovellusvuokra voidaan sitoa joko käyttäjä- tai laitteistomäärään, yhteysaikaan tai muuhun vastaavaan reunaehtoon, jotka tulisi tarkoin kuvata. Hinnoittelun muutokset kannattaisi sitoa selkeisiin reunaehtoihin, esimerkiksi kolmansien osapuolten tarjoamien lisenssihintojen korotuksiin. Sovellusvuokran perimistiheys ja muut maksuehdot tulisi myös eritellä. ASP-toimitusehdot ASP-käyttäjäympäristö voidaan toimittaa valmiiksi kaikille yhteyslaitteisiin asennettuna tai ilmoittamalla asiakkaalle www-osoite ja käyttäjätunnistemekanismit. Luottamuksellisuus, tietosuoja ja tietoturva Salassapitovelvoitteiden tulee olla kaikille osapuolille yhtä tiukat ja niiden noudattaminen kannattaisi varmistaa sanktioin. Kannattaisi kiinnittää myös huomiota tietojen suojaamiseen toimittajan muilta ASP-käyttäjiltä ja ulkopuolisilta uhkatekijöiltä. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset ASP-ympäristössä vastuunrajoitukset on sovittava yksiselitteisesti välittömien ja välillisten vahinkojen osalta. Sopimussakkoa määriteltäessä kannattaisi ennakoida virheiden tai rikkomusten vaikutukset liiketoimintaan. Muut ehdot: sovellettava laki ja auditointioikeus Vaikka ASP-palveluun ensisijaisesti sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, tulee kansainvälisessä toimintaympäristössä ottaa huomioon maakohtaiset kauppatavat. ASP-ympäristössä ostajan kannattaisi varata itselleen tai edustajalleen auditointioikeus sekä toimittajaan että tämän liikekumppaneihin nähden, jotta sopimuksenmukaisuus voidaan todeta. 14

15 4.2 Palvelutasosopimus Kohde ja laajuus ASP-palvelutasosopimusten rakenne kannattaa suunnitella joustavaksi esimerkiksi siten, että jokaista palvelukokonaisuutta varten on oma palvelutasosopimuksensa. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää versionhallintaan ja palvelukuvausten jakelukanaviin, jotta kaikilla osapuolilla on käytössään tuoreimmat versiot. ASP-palvelun kattavuus käyttöympäristössä tulee tarkoin yksilöidä, jotta palveluiden puutealueet tunnistetaan ja palveluiden päällekkäisyydet eliminoidaan. Palvelutasot, palvelutasojen reunaehdot ja palvelutasohallinta Jokaiselle ASP-palvelulle tulisi määritellä palvelutaso, jota mitataan, asetetaan vaihteluväli, kriittisyysaste, raportointi ja seuranta, sekä seuraukset tai toimenpiteet tasojen alituksista tai ylityksistä. Palvelutasojen reunaehdot määrittävät edellytykset ASP-toiminnalle. Reunaehtoina voivat olla kuormitus eli minkä kuormitustason jälkeen edellä määriteltyä palvelutasoa ei voida taata, kelpoisuus eli millä säännöillä tai edellytyksillä palvelu voidaan toimittaa sekä riippuvuus eli minkä ehtojen tulee täyttyä, jotta asiakastarpeet voidaan täyttää. Palvelutasohallinnassa määritellään päivittäisen käyttötoiminnan puitteet: palvelupäälliköiden roolit ja vastuut, viestintäkanavat ja johtoryhmätyöskentelyn reunaehdot. Erityisesti ongelmanhallintaprosessille ja muutoshallinnalle tulisi määritellä formaalit käytännöt. Kehitystyö ja koulutus Kehitystyö jaetaan tekniikan ja palveluiden kehittämiseen. Kehitystyön reunaehtoina ovat asiakastarpeet, kilpailutekijät ja kaupalliset reunaehdot. Koulutustarpeet jaetaan sekä ASP-toimittajan ja tämän yhteistyökumppaneiden osaamistason ylläpitoon että asiakaskäyttäjän koulutukseen. Sopijapuolten koulutukseen tulisi varata riittävästi resursseja sekä sopia osaamistasojen seurantamenettelyt. Hinnat Palvelutasosopimuksesta tulisi selkeästi käydä ilmi, mitkä palvelut sisältyvät hintaan ja mitkä taas ovat erikseen veloitettavia palveluita. Samoin matkakustannusten määräytymisperuste tulisi ilmoittaa. Camilla Lahtinen, KPMG 15

16 5 Yritysten käytännön koke 5.1 Koko toiminnanohjausjärjestelmä palveluna (Biolan Oy) Biolan Oy on luonnonmukaisia ruukkukasvi-, puutarha- ja kompostointituotteita tuottava yritys. Se panostaa myös ympäristötekniikan tuotteisiin ja välineisiin. Yhtiön liikevaihto on 90 miljoonaa markkaa ja työntekijöitä sillä on runsaat 50. Biolan osti vuonna 1993 tietojärjestelmätoimittaja IBS:ltä taloushallinnon, kaupan ja palkanlaskennan ohjelmiston palvelimineen omaan käyttöönsä. Biolan ei kuitenkaan ole oston jälkeen päivittänyt ohjelmistoa uudempiin versioihin ja sen toiminnallisuus ei myöhemmin yrityksen kasvaessa enää ollut paras mahdollinen. Myös palvelimen operointi omin voimin ilman asiantuntevaa IT-henkilöstöä oli työlästä ja henkilöstöresursseja sitovaa. Biolanin konttoripäällikkö Sari Valonen kertoo, että tässä tilanteessa IBS tarjosi ratkaisuksi ASP-pohjaista ohjelmistopakettia, johon sisältyi tuotannonohjausjärjestelmä, myynti- ja materiaalihallinta, taloushallinto, analysointi ja raportointi sekä myös yritykselle tärkeät ja ajankohtaiset euromuunnokset. - Me hyväksyimme tarjouksen, koska sen mukana pääsimme palvelimen operoinnista ja päivityksestä ja saatoimme keskittyä siihen, mitä itse parhaiten osaamme. ASP-käytön myötä ohjelmistoversiot päivittyvät lisäksi automaattisesti käyttöömme sitä mukaan kun toimittajalta tulee uusia versioita. Konttoripäällikkö Sari Valonen on tyytyväinen, sillä sovellusvuokraus on antanut yritykselle enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan. Välittömiä kustannussäästöjä Valosen mielestä ei suoraan syntynyt, koska vanhan ja uuden järjestelmän kustannukset olivat likipitäen samat. Välillisiä säästöjä on kuitenkin nähtävissä. Henkilöstö voi nyt käyttää enemmän aikaa varsinaiseen liiketoimintaan, kun tietotekniikkarutiinien pyörittäminen on jäänyt pois ja uuden ohjelmiston monipuolisuus järkeistää 16

17 muksia ASP-palveluista 5 toimintoja sekä tuottaa enemmän tarpeellista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Valonen uskoo, että lisääntynyt tehokkuus heijastuu myöhemmin myös asiakkaiden hyödyksi. Hankitun ASP-palvelun laskutus perustuu käyttäjämäärään. Atk-budjetista vastaavana henkilönä Valonen on tähän tyytyväinen, koska näin tietotekniikkakustannukset ovat helposti laskettavissa ja vuosibudjetointi on helppoa. Käyttäjähintaa sovittaessa otettiin huomioon jo käyttäjämäärän odotettu kasvu lähiaikoina. Biolanille oli tärkeää, että käyttäjämaksu oli mitoitettu niin, että kynnys ottaa uusi käyttäjä järjestelmän piiriin ei olisi liian iso. - Pääsimme käyttäjämaksusta kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun, kertoo Valonen, joka arvioi palvelun käyttäjämäärän kaksinkertaistuvan vuoden sisällä. ASP-ratkaisun tietoturvasta Valonen ei ole huolestunut, vaikka yrityksen kaikki tärkeimmät tiedot ovat yhteistyökumppanin hallinnassa ja tiloissa. Toimittajan palvelimessa ovat muun muassa Biolanin kirjanpito-, myynti-, valmistus- ja varastotiedot. - Uskon, että toimittajan toiminta näissä tietoturvaasioissa on paljon tehokkaampaa kuin omamme. Varmistuksien, palomuurien ja virustorjuntaohjelmistojen ajantasallapito on aikamoinen haaste talon omalle väelle. Lisäksi tietoturva menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että omin voimin kehityksessä mukana pysyminen on lähes mahdoton tehtävä. Uuden ohjelmistopaketin skaalautuvuus saa kiitosta Valoselta. Biolanilla on Virossa kaksi yhteisyritystä, jotka on tarkoitus liittää myöhemmin mukaan järjestelmään. Myös maailmalla liikkuvat myyntimiehet on tarkoitus saada järjestelmän käyttäjiksi. Ennen he eivät matkoillaan voineet päästä käsiksi varastosaldoihin eikä myyntitilauksiin, mutta nyt järjestelmän helppouden takia se on toteutettavissa. Riittäähän palvelun käyttöön perusmikro, tietoliikenneyhteydet ja selain. ASP:n käyttöönottoprojektiin Valonen kehottaa paneutumaan tarkasti varsinkin, jos siihen liittyy samanaikaisesti ohjelmistomuutoksia tai koko ohjelmiston vaihto. Siihen pitäisi varata riittävästi aikaa, ja oman henkilöstön motivointi ja mukaansaanti projektiin on varmistettava. Ossi Partanen TIEKE ry Opittavaa: ASP:iin on luontevaa siirtyä järjestelmävaihdosten yhteydessä ASP soveltuu myös vaativien järjestelmien ratkaisuksi, esim. tuotannonohjaus. ASP:n skaalautuvuus merkitsee lisää joustavuutta yritykselle. 17

18 5.2 Taloushallinnon ohjelmistot palveluna (Credonet Oy) Credonet Oy on viestinnän apuvälineitä tuottava yritys. Tuotteita sillä on sekä sähköiseen Internetviestintään että graafisen julkaisutoiminnan tarpeisiin. Credonet on perustettu vuonna 1995 ja se on yksi Kotimaakonsernin viidestä tytäryhtiöstä. Yritys työllistää tällä hetkellä 25 henkilöä. Kesällä 2001 Credonet päätti hankkia käyttöönsä taloushallinnon ohjelmiston. Ohjelmistoyritys Finnvalli Oy tarjosi ratkaisuksi kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli omassa palvelimessa ajettava ja ylläpidettävä taloushallinnon Fivaldi-ohjelmisto. Toiseksi vaihtoehdoksi Finnvalli tarjosi Fivaldi-ohjelmistoaan vuokrapalveluna, jossa palvelun ylläpidosta vastasi ASP-toimittaja Crescom Oy. Credonet Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suhonen totesi valinnan helpoksi. - Ostovaihtoehdossa suorat investointikulut omine palvelimineen, lisensseineen ja ohjelmistoineen vastasivat kahden vuoden investointia kuukausivuokriin ASP-vaihtoehdossa. Jos tähän lisätään vielä se, että ostovaihtoehdon kustannuksista puuttuivat palvelimen ylläpitokustannukset ja mahdollisiin käyttökatkoksiin liittyvät kustannukset, oli ASP-vaihtoehdon valinta itsestäänselvyys. Toimitusjohtaja Juhani Suhonen toteaa, että ASP-ratkaisun valinta perustui suurelta osin sen kustannustehokkuuteen. ASP-järjestelmän käyttöönotto oli nopea projekti. Päätös vuokravaihtoehdon valinnasta tehtiin elokuun 2001 alussa ja käyttöönotto tapahtui syyskuun alkupuolella, johon mennessä käyttäjät oli koulutettu ja tietoliikenneyhteydet toteutettu. Suhonen on tyytyväinen ASP-vuokrapalvelun mukanaan tuomiin etuihin. Yhtiön ei nyt tarvitse ylläpitää oma palvelinta ja riippuvuus oman yhtiön rajallisesta it-kapasiteetista loppui kertaheitolla. Myös järjestelmän skaalautuvuus saa kiitosta. Toimittajavalinnassaan Credonet päätyi pieneen ohjelmistotaloon ja ASP-toimittajaan. Valinta oli tietoinen. 18

19 - Meille yhteistyökumppanin joustavuus on tärkeä asia. Olemme huomanneet, että pienet toimittajat ovat palvelualttiudessaan isoja joustavampia. Pienten toimittajien kyky reagoida joskus nopeisiin toiveisiimme on meille hyvin tärkeää. Suhonen myöntää, että pienessä yhteistyökumppanissa on omat riskinsä. Tämän takia Credonet varmistaa toimittajan ohella myös itse taloushallintonsa aineiston. Näin mahdollistetaan kriisitilanteessa sen nopea siirto uudelle toimittajalle. Palvelutasovaatimuksiin Credonet ei ole kirjannut sanktiovaateita. Esimerkiksi palvelun käytettävyysvaatimus on määritelty sopimuksessa, mutta ilman sanktiomääritystä. - Meille pienenä yrityksenä palvelutasot tiukkoine määrityksineen on hiukan ongelmallinen asia. Meille ei riitä se, että toimittaja on sopimuksessa luvannut reagoida tiettyyn tapahtumaan tai häiriötilanteeseen tietyn ajan sisällä. Joskus se voi meille aivan liian myöhäistä. Tärkeintä on, että meidän ja toimittajan välillä valitsee luottamus, jolloin toimittaja jo oman etunsa takia pyrkii heti auttamaan hankalissa tilanteissa. ASP-palvelun tärkeimpiä etuja on sen helppo ja nopea käyttöönotto. Suhonen haluaa kuitenkin varoittaa eräästä tähän liittyvästä asiasta, joka voi aiheuttaa isojakin ongelmia. - Unohdetaan henkilöstön koulutukseen tarvittava aika. Kiireen takia uusi järjestelmä otetaan käyttöön liian pienellä koulutuspanostuksella. On muistettava, että ilman koulutettua henkilöstöä ei hyväkään ASPpalvelu toimi. Ossi Partanen TIEKE ry Opittavaa: ASP-ratkaisu tuo kustannustehokkuutta Pieni ASP-toimittaja tuo joustavuutta Käyttäjäkoulutusta ei saa unohtaa 19

20 5.3 Yhteisösovellus palveluna (Pukkila Oy) Pukkila Oy on Turussa toimiva keraamisia laattoja valmistava yritys. Yhtiöllä on 130 työntekijää ja sen liikevaihto on 120 miljoonaa markkaa. Tämä Pohjoismaiden ainoa laattatehdas on nykyään osa italialaista keramiikkaryhmittymää, Ricchetti Groupia. Hallintopäällikkö Henrik Lundström Pukkilasta kertoo, että keväällä 2001 alettiin yhtiössä miettiä, miten voitaisiin parantaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota, joka ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön infrasta huolehtiva ICL Invia tarjosi tällöin ratkaisuksi ASP-palveluna NetCommunity-sovellustaan. Se on intranet-tyyppinen sovellus sisäiseen viestintään. - Sovellus sisältää uutiset ja tapahtumat. Siinä on myös tietoa Pukkilan tuotteista ja tuoteuutuuksista. Henkilöstöohjeet lomakkeineen on saatavissa sovelluksen kautta eli järjestelmästä löytyy kaikki oleellinen tieto Pukkilasta. Lisäksi henkilöstön viestintää ja keskustelua varten on avattu keskustelufoorumi, kertoo Lundström, joka on tyytyväinen yhtiön uuteen keskitettyyn viestintäjärjestelmään. Tällä hetkellä sovelluksessa kirjataan istuntoa päivässä. Lundström toteaa, että ASP-ratkaisuun päädyttiin resurssikysymysten takia. Pukkilassa ei haluttu investoida oman palvelinratkaisun vaatimiin henkilö-, ohjelmisto- ja laitekustannuksiin. - Pukkilan tyyppisessä yrityksessä ei ole mielekästä pitää omaa atk-henkilöstöä. Tietotekniikan kehitys on tänä päivänä niin nopeaa, että emme pysty tarjoamaan sellaiselle henkilöstölle koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia. Ison toimittajan valintaan ASP-kumppaniksi oli Pukkilalla montakin perustetta. Ensinnäkin kokemukset ICL Invian kanssa yhteistyöstä infran alueella olivat olleet hyviä. Pukkilassa arvostettiin myös ison toimittajan isoja resursseja, jotka varmistavat tehokkaan ja nopean avun ongelmatilanteissa. Pienen toimittajan pienet resurssit tuovat toimintaan aina 20

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tulevaisuuden tietoverkot ovat älykkäitä 2 Verkon rakentuminen Tietokannat Todentaminen ja oikeudet Yritysjohto

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOVELLUSPALVELU Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOFTWARE OY Yritysohjelmistojen käytettävyys ja tietoturva ovat asioita, joista ei kannata tinkiä. Tässä materiaalissa esitellään Visma

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Yksi kumppani riittää

Yksi kumppani riittää Yksi kumppani riittää Jari Toivola Johtaja / Yritysasiakasliiketoiminta Haasteita tämän päivän työskentelyympäristössä Miten kehittää ja hallita monipuolistuvaa tieto- ja informaatioteknologiaympäristöä?

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4. 3 x AsiakasCase Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.2017 Tietokeskus on Suomen läheisin ja nopein, teknisesti

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ SISÄLTÖ 01 Ramboll yleisesittely 02 ICT-strategia 03 Valmistautuminen päivitykseen 04 Versiopäivityksen hyödyt

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Ari Saloranta 09.09.2004 datatiimi - Tietojenkäsittely Päijät-Hämeen suurin tietotekniikan yrityskouluttaja Yrityksen henkilöstökoulutus

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Kannettavatietokone.fi IT-leasing. - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle -

Kannettavatietokone.fi IT-leasing. - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle - Kannettavatietokone.fi IT-leasing - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle - Mitä IT-leasing tarkoittaa IT-laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelu vuokrataan rahoitusyhtiöltä ennalta sovitun mittaiseksi

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC CRM l PSA l PSA Pro ValueFrame Asiakkuudenhallinnan ABC Suuntaa menestykseen Pilvipalvelut Asiakkaan auttaminen ValueFrame Oy on asiantuntijapalveluyrityksille toiminnanohjausta ja asiakkuudenhallintaa

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Kaikki kerralla on järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa yrityksellesi taloushallinnon järjestelmän ja laskutusprosessin toteuttamisen

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite:

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/ Tietoturva Internet kaupankäynnissä E-Commerce for Extended Enterprise 29.4.98 Jari Pirhonen (Jari.Pirhonen@atbusiness.com) AtBusiness Communications Oy http://www.atbusiness.com Tutkimus web-palveluista

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot