Lessons Learned: Chilen liiketoimintaympäristö ja kaupantekokulttuurin haasteet suomalaisten yritysten näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lessons Learned: Chilen liiketoimintaympäristö ja kaupantekokulttuurin haasteet suomalaisten yritysten näkökulmasta"

Transkriptio

1 LessonsLearned: Chilenliiketoimintaympäristöjakaupantekokulttuurin haasteetsuomalaistenyritystennäkökulmasta 1

2 Suurlähettiläänesipuhe Arvoisa lukija, Chile on Suomessa liian vähän tunnettu menestystarina: demokratiaan paluun jälkeen (1990) maa on ollut vakaa yhteiskunnallisesti ja sen talous on kasvanut keskeytyksettä. Näillä meriiteillä Chilelle myönnettiin OECD-täysjäsenyys vuonna Suomella ja Chilellä on yhdistäviä tekijöitä erityisesti metsä- ja kaivosteollisuuden aloilla mutta yhtä tärkeitä ovat yhteneväiset inhimilliset piirteet: molemmissa maissa asuu pieni vaatimaton kansa, jolla suuri sydän ja business verissä. Liiketoimintaympäristöltään Chile onkin suomalaisille yrityksille varsin selkeä ja helppo. Latinalaisen Amerikan maille varsin tyypillinen "yllätysmomentti" on täällä alhainen. Suomessa pitkään asunut ja väitellyt chileläis-amerikkalainen Alex Kriman selvitti jo vuonna 2003 ansiokkaasti maittemme välisen kaupantekokulttuurin yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia. Suomen Santiagon suurlähetystön korkeakouluharjoittelija Hermanni Vanha-Jaakkola päivitti Krimanin tutkimuksen pohjalta Chilen liiketoimintaympäristön ja kaupantekokulttuurin haasteita suomalaisyritysten näkökulmasta vuonna Tulokset ovat erittäin informatiivisia: suurimmat erot Chilen liiketoimintakulttuurissa verrattuna Suomeen liittyvät päätöksentekoon, organisaatioihin, aikakäsitykseen, liikekumppanuuksiin sekä riskinottoon. Tutkimus vahvistaa käsityksen Chilestä toimintaympäristönä, josta on helpointa aloittaa Latinalaisen Amerikan markkinoiden valloitus. Team Finland Santiagossa suurlähetystö ja FINPRO toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi selvittämään Chilen markkinoiden mahdollisuuksia konkreettisesti. Mika-Markus Leinonen Suurlähettiläs 2

3 Sisällysluettelo Tausta... 4 Tutkimus... 5 Liiketoimintaympäristö... 6 Kieli... 7 Työvoima... 8 Neuvottelukulttuuri... 9 Organisaatiorakenteet ja tehokkuus Päätöksenteko Riskinotto ja uuden kokeileminen Aikakäsitys Sitoutuminen ja lupaukset Suhteet 1/ Suhteet 2/ Paikallinen edustaja vai lähetettyä henkilöstöä?... Error! Bookmark not defined. Suomi-brändi Chilessä Näin myyt Chilessä 1/ Näin myyt Chilessä 2/ Yhteenveto Liite, Alex Krimanin ja Geert Hofsteden tulokset Haastattelurunko Haastattelurunko... Error! Bookmark not defined. 3

4 Tausta Chile on monella mittarilla Latinalaisen Amerikan kilpailukykyisin ja vakain talous. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta Chile on kiinnostava markkina: chileläisten ostovoima on Latinalaisen Amerikan korkein, Chilen lainsäädäntö yritysystävällinen ja verotus maltillista. Onnistuneen talouspolitiikan seurauksena Chilen talous onkin kasvanut erityisen nopeasti. Chilen alueella sijaitsee lisäksi noin 30 % maailman kaikista tunnetuista kuparivaroista. Suomalaisilla on kokemusta Chilen markkinoista jo vuosikymmenien takaa: ensimmäiset konttorit perustettiin jo 1960-luvulla ja suomalaisten yritysten määrä lähti jyrkkään kasvuun 1990-luvun alussa Chilen palatessa demokratiaan luvulla Chilessä olikin jo noin sata suomalaista ekspatriaattia. Suomen ja Chilen välinen kauppa on sittemmin kehittynyt tasaisesti ja vuonna 2014 kauppavaihto oli noin 360 miljoonaa euroa. Chile on pienehköstä 17,4-miljoonaisesta väkiluvustaan huolimatta Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Suomen vienti Chileen koostuu pääosin koneista ja kalustosta erityisesti kaivos- ja metsäteollisuuden tarpeisiin. Chilen vienti Suomeen sen sijaan koostuu pääosin kuparista sekä maataloustuotteista ja viineistä. 4

5 Tutkimus Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa Chilen liiketoimintaympäristöstä ja -kulttuurista sekä identifioida suomalaisten yritysten yleisimpiä haasteita Chilessä. Tarkoituksena on luoda pohjaa liiketoimintakulttuuriemme erojen ymmärtämiseksi ja liiketoiminnan tehokkaalle sujumiselle. Painotimme tutkimuksessa erityisesti sen käyttökelpoisuutta ja käytännönläheisyyttä. Tutkimus tehtiin haastattelemalla 12 henkilöä yhteensä 10 suomalaisesta yrityksestä. Yritykset toimivat pääosin eri teollisuuden aloilla, keskittyen kaivos- ja metsä- ja konepajateollisuuteen. Haastatelluista 8 on suomalaisia, 1 chileläinen, 2 argentiinalaisia, ja yksi 1 kolumbialainen. Kaikki haastatellut olivat täysin tai osittain suomalaisen yrityksen palveluksessa. Otimme tutkimukseen mukaan 4 ulkomaalaista saadaksemme materiaalia myös suomalaisten käyttäytymisestä ulkomaalaisten silmin. Tutkimukseen haastatellut suomalaiset olivat olleet keskimäärin vuotta töissä Chilessä, ja moni myös aiemmin muissa Latinalaisen Amerikan maissa. Haastatellut eteläamerikkalaiset olivat olleet suomalaisen yrityksen palveluksessa keskimäärin noin viisi vuotta sekä työskennelleet suomalaisten parissa, ja tunsivat siten suomalaista liiketoimintakulttuuria. Haastateltuja pyydettiin esittelemään yrityksen historia Chilessä ja kertomaan miten he kokevat Chilen liiketoimintaympäristön: mitkä osa-alueet toimivat ja mitkä asettavat haasteita liiketoiminnalle. Seuraavaksi haastateltuja pyydettiin vertailemaan suomalaista ja chileläistä liiketoimintakulttuuria. Hyödynsimme haastattelurungon laatimisessa Alex Krimanin (2003) väitöskirjan 1 tutkimuskysymyksiä. Lisäksi kysyimme haastatelluilta yritysten Suomi-brändin käytöstä (haastattelurunko liitteenä). Tavoitteenamme oli löytää liiketoimintaympäristöstä ja -kulttuurista yhdistäviä tekijöitä, joita mahdollisimman monet haastatelluista pitävät olennaisina toimialasta riippumatta. Pyrimme pitämään haastattelut mahdollisimman avoimina siten, että haastatellut pystyivät nostamaan itse esiin tärkeinä pitämiään asioita liiketoimintaympäristössä sekä omasta mielestään huomattavimpia eroja liiketoimintakulttuurien välillä. Pohjana tutkimukselle oli erityisesti Alex Krimanin vuonna 2003 julkaisema väitöskirja: A Multi-Case Study on Negotiation Differences Between Finnish and Chilean Businessmen. Krimanin väitöskirjan mukaan suurimmat erot chileläisen ja suomalaisen liiketoimintakulttuurin välillä ovat aikakäsityksessä, riskinotossa sekä organisaatiorakenteissa ja tehokkuudessa. Käytimme pohjana tutkimukselle myös Geert Hofsteden tutkimusta 2 kansallisista kulttuureista. Hofsteden mukaan suurimmat erot Suomen ja Chilen kulttuurien välillä ovat hierarkkisuudessa, individualismissa sekä epävarmuuden sietämisessä. Hermanni Vanha-Jaakkola 1 Kriman A, A Multi-Case Study on Negotiation Differences Between Finnish and Chilean Businessmen, Hofstede G, Analysis webpage. Retrieved on March 2015 from 5

6 Liiketoimintaympäristö Chile on avoin ja vahva talous sekä poliittisesti vakaa, joten siinä mielessä investointi maahan on tuntunut turvalliselta. Tänne voi tuoda tavaraa miten haluaa ja täältä saa rahat ulos. Suomalaisten yritysten edustajat kokevat Chilen liiketoimintaympäristön varsin selkeänä ja helppona Haastateltujen mukaan Chilen yhteiskunta on kokonaisuudessaan varsin toimiva: Chilen demokratia on vakaa, pelisäännöt ovat selkeät ja talouden perusteet kunnossa. Kiitosta saavat erityisesti Chilen yritysystävällinen liiketoimintaympäristö ja vapaakauppasopimukset, jotka tekevät tavaran ja pääomien tuonnista ja viennistä vaivatonta. Chilen instituutioita pidetään toimivina ja korruption tasoa alhaisena. Yritysten edustajat pitävät kiteytetysti Chileä maana, jossa perusasiat liiketoimintaan ovat kunnossa, mikä ei ole haastateltujen mukaan ole lainkaan odotusarvo Latinalaisessa Amerikassa. Vertailuna muihin maihin Latinalaisessa Amerikassa suomalaisten yritysten edustajat pitävätkin Chileä yhtenä parhaista vaihtoehdoista kokonaisuutena liiketoimintaympäristön kannalta. Erityisesti myös muissa Latinalaisen Amerikan maissa aiemmin työskennelleet haastatellut painottivat Chilen yhteiskunnan ja talouden vakautta. Haasteeksi suomalaisten yritysten edustajat kokevat pääosin ammattimaisen työvoiman löytämisen sekä suhteellisesti korkean kustannustason tietyillä toimialoilla, erityisesti kaivosteollisuudessa. Chilen liiketoimintaympäristön koetaan toimivan hyvin, mutta byrokratia saattaa kuitenkin kestää odotettua pidempään ja lupakäytännöt ovat osin kankeita. Esimerkiksi RUT-numeron (chileläinen henkilötunnus, myös yrityksillä) saaminen on aikaa vievä prosessi, ja pankkitilin avaaminen on varsin byrokraattista. Haastateltujen kokemuksien mukaan Chilessä ympäristölainsäädäntö on kohtuullisen tiukkaa ja lupien saaminen saattaa viedä paljonkin aikaa. Myös työturvallisuusmääräykset erityisesti kaivosalalla ovat tiukat, mikä tulee ottaa huomioon liiketoimintaa sekä aikatauluja suunniteltaessa. Chile on tutkimusten mukaan Latinalaisen Amerikan yritysystävällisin maa Kansainväliset tutkimukset liiketoimintaympäristöstä tukevat haastateltujen havaintoja. Chile sijoittuu maailmassa sijalle 34. helppoudessa harjoittaa liiketoimintaa 3. (Suomi 9. / Brasilia 120. / Argentiina 124.) Lisäksi tutkimusten mukaan Chilen on maailman 21. vähiten korruptoitunut maa ja maailman 26. vakain valtio sekä vapaakaupan edelläkävijä Latinalaisessa Amerikassa. Chilellä onkin vapaakauppasopimukset noin 97 % maailman kokonaistuotannosta tuottavien maiden kanssa. Maan liiketoimintaympäristön perusteiden ollessa kunnossa monet kansainväliset yritykset ovatkin aloittaneet laajentumisen Latinalaiseen Amerikkaan juuri Chilestä, ja monet useassa Latinalaisen Amerikan maassa toimivat yritykset ovat sijoittaneet pääkonttorinsa juuri Chileen. 3 Doing Business 2014, 3 Transparency International 2014, 4 Fragile States Index

7 Kieli "Kielen osalta ei yrityksessämme ole ollut ongelmia, sillä meillä on espanjan kieltä taitavia työntekijöitä. Asiakkaat eivät välttämättä osaakaan puhua englantia Myös johtajat puhuvat usein vain vähän englantia. Omakohtainen kokemus 10 %, että tulisi englannilla toimeen Haastateltujen mukaan englannilla ei tule toimeen Chilessä Haastateltujen henkilöiden kertomusten perusteella chileläisten englannin kielen taito on yleisesti ottaen heikkoa, myös korkeakoulutettujen sekä ylimmän johdon keskuudessa. Chilessä asiakassuhteiden luominen on vaikeaa ilman espanjan kielitaitoa. Haastateltujen arvioiden mukaan englannin taso on jopa heikompaa kuin Latinalaisessa Amerikassa keskimäärin. Tutkimukseen osallistuneiden mukaan Chilessä ei siis voi olettaa tulevansa toimeen englannilla. Arvioiden mukaan chileläisten kielitaito on kuitenkin kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ja se on parempaa erityisesti nuorten joukossa. Chile sijoittui sijalle 41/63 kansainvälisessä tutkimuksessa englannin taidossa Heikko kielitaito selittyy erityisesti Chilen koulujärjestelmällä sekä sen maantieteellisellä sijainnilla. Chileläisten kielitaito on kuitenkin kehittynyt viime vuosikymmeninä ja erityisesti nuoret puhuvat jo hieman englantia. Erityisiä haasteita asettaa kielitaitoisten teknisen alan työntekijöiden löytäminen, joilla olisi sekä tekninen osaaminen sekä kielitaito. English Firstin (EF) tutkimuksessa 4 englannin taidosta Chile sijoittui sijalle 41./63. Eli muun muassa Perun ja Venäjän taakse. Suomi sijoittui samassa tutkimuksessa sijalle

8 Työvoima "Työvoiman löytäminen voi olla haaste välillä, sillä koulutetuista ihmisistä on pulaa, mutta tämä on silti helpompaa mitä muissa maissa Latinalaisen Amerikan maissa. Chileläinen työvoima on osaavaa mutta esimerkiksi englannin kieli ei ole useinkaan vahvasti hallussa edes korkeakoulutetuilla. "Työntekijöiden ammattitaidon hajonta on suuri" "Jos palkkaat täältä Chilestä pitää olla hyvä paikallinen kontakti, joka tietää ketä palkataan." "Suomalaiset soveltavat sääntöjä enemmän, chileläiset kunnioittavat sääntöjä usein jopa kirjaimellisesti. " Suomalaisilla yrityksillä on ollut haasteita löytää ammattitaitoista työvoimaa Suomalaisten yritysten edustajat kokevat haasteeksi ammattitaitoisen työvoiman löytämisen. Jopa 7 haastatelluista nosti esiin haasteen ammattitaitoisen työvoiman löytämisestä. Haastateltujen mukaan erityisesti insinööriosaaminen kaivosalalla on Chilessä korkealla tasolla, mutta toimivan ammattikoulusysteemin puuttuminen asettaa ajoittain haasteita ammattitaitoisten tuotantotyöntekijöiden löytämiseen. Tutkimukseen osallistuneet pitävät kuitenkin chileläisten työntekijöiden ammattitaitoa hyvänä erityisesti Latinalaisen Amerikan mittapuulla. Tästä huolimatta erityisesti monitaitoisten työntekijöiden, kuten teknisen insinööritaustaisen myyjän löytäminen, joka vielä puhuisi englantia, on osoittautunut haasteeksi useille yrityksille. Haastatellut näkevät työvoiman löytämisen erityisen vahvasti riippuvaiseksi suhdanteista, erityisesti kaivosalalla. Chileläiset ovat haastattelujen perusteella yllättävän sitoutuneita työhönsä ja päivät venyvätkin usein pitkiksi. Tuottavuudessa on kuitenkin osan haastelluista mukaan parantamisen varaa. Myös esimiehen rooli korostuu: chileläiset odottavat tarkempia ohjeita kuin suomalaiset ja eivätkä he tahdo ottaa riskiä omin päin tekemisestä ilman esimiehen ohjeita, siten esimiehen valvonta on olennaista työtehon kannalta. Chileläistä myynnin parissa työskentelevää työntekijää palkattaessa hänen henkilökohtaiset kontaktinsa ja verkostonsa saattavat olla myös merkittävässä tehtävässä onnistumisen kannalta. Työvoiman ammattitaitoisuudessa on suuria eroja Tutkimusten mukaan pätevän työvoiman löytämisen haasteet johtuvat chileläisestä koulutusjärjestelmästä. Chilen koulutusjärjestelmää pidetään Latinalaisen Amerikan parhaana, mutta ongelmana on sen räikeä epätasa-arvoisuus. Chileläinen koulutusjärjestelmä perustuu julkis-, seka- ja yksityisrahoitteisiin kouluihin ja tasoero julkisten ja yksityisten peruskoulujen välillä on erittäin suuri yksityiskoulujen eduksi. Myös yliopistojen tasoissa on huomattavan suuria eroja, ja tästä johtuen myös työntekijöiden ammattitaito vaihtelee huomattavan paljon. Koulutusjärjestelmän heikkouksista johtuen erityisesti chileläisten englannin taito on heikkoa ja joillain aloilla työvoiman koulutukseen yrityksen sisällä tulee panostaa resursseja. Toisaalta taas ammattitaitoiset ja hyvin koulutetut työntekijät, erityisesti kokeneet insinöörit, saattavat olla yllättävänkin kalliita palkata korkeasuhdanteen aikaan. Tulee kuitenkin muistaa, että Chilessä palkan sivukulut ovat erittäin pienet. Ammattitaitoisen työvoiman saanti tullee asteittain helpottumaan Chilen hallituksen alulle laittaman koulutusreformin seurauksena. 8

9 Neuvottelukulttuuri Chileläinen neuvottelukulttuuri on formaalia ja suhteellisesti aika vähän small talkia, minkä jälkeen nopeasti asiaan. Chileläinen ei heti vaivaannu hiljaisuudesta "Chileläinen neuvottelukulttuuri on enemmän high context -tyylinen kuin suomalainen" Chileläinen neuvottelukulttuuri on lähimpänä suomalaista Latinalaisessa Amerikassa Haastateltujen mukaan Chilen neuvottelukulttuuri eroaa suomalaisesta erityisesti siten, että small talkilla on hieman suurempi merkitys. Haastateltujen small talkille antama painoarvo vaihteli, mutta puolet haastatelluista kertoi chileläisten menevän kohtuullisen nopeasti asiaan. Tutkimuksen perusteella neuvottelukulttuuri eroaa myös siten, että Chilen jyrkemmät hierarkiat näkyvät myös neuvottelupöydässä. Haastateltujen mukaan chileläiset ovat neuvotteluissa kohteliaita ja neuvottelut ovat hieman formaalimpia kuin Suomessa. Chilessä kokouksissa muun muassa teititellään, vaikka muuten samoja henkilöjä sinuteltaisiinkin muussa kontekstissa. Haastateltujen mukaan Chilessä on myös hyvä varautua välillä neuvottelujen pitkittymiseen, sillä chileläiset tahtovat usein enemmän tietoa päätöksenteon tueksi kuin suomalaiset. Haastattelujen perusteella chileläiset eivät myöskään ole aivan yhtä suoria puheissaan kuin suomalaiset ja chileläiselle saattaa olla vaikeampaa myöntää, ettei hän tiedä jostain asiasta. Lähes kaikkien muissa Latinalaisen Amerikan maissa työskennelleiden haastateltujen mukaan chileläinen neuvottelukulttuuri on kuitenkin lähinnä suomalaista Latinalaisessa Amerikassa. Alex Krimanin väitöskirjan mukaan small talkilla on hieman suurempi merkitys neuvotteluissa Chilessä, mutta muuten tulokset ovat pääosin yhtenevät tutkimuksemme kanssa. 9

10 Organisaatiorakenteetjaorganisaatioidentehokkuus "Moniportaiset organisaatiot saattavat olla haastavia." "Monta organisaatiotasoa, eivät välttämättä suostu saman pöydän ääreen (saman firman johtajat, saman firman alempien johtajien kanssa)." "Tulee olla tarkkana sen kanssa puhuuko ylipäänsä oikean henkilön kanssa organisaatiossa kenellä on valtaa tehdä päätös." "Chileläiset ovat suhteellisen tehokkaita ja järjestys on hyvä. Organisaatiot ovat kuitenkin militaristisempia. Haastatelluista 8/12 nosti esille organisaatiorakenteet kysyttäessä liiketoiminnan haasteista. Chileläisissä organisaatioissa hierarkiat näyttävät olevan Suomea korkeammat, ja näin syntyy pullonkauloja päätöksentekoon. Haastateltujen mukaan Chilessä organisaatioiden sisällä erottelut ovat suurempia ja esimerkiksi johtajien suhde alaisiin on etäisempi ja autoritaarisempi kuin Suomessa. Lisäksi verrattuna Suomeen chileläisissä organisaatioissa on useampia kerroksia ja pääsääntöisesti enemmän työntekijöitä kuin suomalaisessa vastaavassa organisaatiossa. Tämä on välillä aiheuttanut hankaluuksia suomalaisille yritykselle, sillä päätöksenteon kannalta oikean henkilön löytäminen voi olla haastavaa, mistä johtuen prosessit ovat saattaneet venyä. Haastateltujen arvioiden mukaan organisaatiot ovat kuitenkin virtaviivaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi. Haastatellut pitävät pääpiirteittäin chileläisten organisaatioiden tehokkuutta hyvänä, mutta korkeammista hierarkioista johtuvat pullonkaulat päätöksenteossa hidastavat asioiden etenemistä: chileläiset työntekijät ovat tottuneet saamaan tarkat ohjeet asioiden hoitamiseen ja esimiehen ollessa poissa työntekijät eivät välttämättä uskalla tehdä itse päätöksiä. Tähän näyttäisi vaikuttavan erityisesti, että huonot päätökset muistetaan hyviä päätöksiä paremmin sekä pelko työpaikan menettämisestä. Alex Krimanin väitöskirjatutkimukseen haastateltujen henkilöiden mukaan organisaatiorakenteet ja tehokkuus olivat yksi suurimmista eroista suomalaisen ja chileläisen liiketoimintakulttuurin välillä. 10

11 Päätöksenteko "Päätökset tehdään Chilessä usein hyvin korkealla tasolla, kun taas Suomessa esim. insinöörillä saattaa olla sama päätösvalta asiassa." Moniportaiset organisaatiot saattavat olla haastavia. Päätöksentekoprosessi kestää Chilessä kauemmin kuin Suomessa. Pienemmässä kaupassa voi kestää kauan, että saadaan johdon leima kaupalle. Homma menee maaliin välillä hitaalla aikataululla." Jos tiedät organisaatiossa oikeat ihmiset päätöksen kannalta ja olet heti tekemisissä heidän kanssaan, päätöksenteko voi olla nopeaa. Informaation kulku ei ole [suomalaisittain] transparenttia. Täytyy olla myös välillä jahtaamassa, että tuleeko tästä mitään vai ei. Chileläisen päätöksentekotavan ymmärtäminen on erityisen tärkeätä onnistuneelle liiketoiminnalle 8/ 12 haastatelluista nosti esille päätöksenteon keskeisenä erona liiketoimintakulttuurien välillä. Chilessä päätökset tehdään usein Suomeen verrattuna huomattavan korkealla tasolla, mikä tuottaa merkittäviä pullonkauloja ja asioiden hyväksyntä on siten hitaampaa kuin Suomessa. Haastattelujen mukaan Chilessä organisaatiot ovat erityisesti suomalaisesta perspektiivistä monimutkaisia ja moniportaisia, ja siten oikean päätöksentekijän kanssa puheille pääseminen saattaa olla sekä haastavaa että aikaa vievää. Välillä asian edistymistä saa tiedustellakin moneen kertaan. Toisaalta asiat saattavat sujua yllättävänkin nopeasti, kunhan vain tuntee organisaatiossa oikeat ihmiset. Chileläiset tahtovat usein paljon faktaa ja referenssejä päätöksentekonsa tueksi. Joidenkin haastateltujen mukaan Suomessa esimerkiksi myynti-insinöörillä saattaa olla sama päätösvalta asiassa kuin Chilessä toimitusjohtajalla. Joidenkin haastateltujen mukaan päätöksentekoa korkealla tasolla selittää erityisesti chileläisten halu välttää riskejä ja siten kysyä suomalaisen mielestä pieniäkin asioita esimieheltä. Haastateltujen mukaan chileläiset painottavat päätöksenteossa myös enemmän lyhyen aikavälin etuja kuin suomalaiset, mikä näyttää johtuvan henkilöstön suuremmasta vaihtuvuudesta. Alex Krimanin väitöskirjan mukaan chileläiset tekevät päätöksiä erityisesti faktuaaliselta ja normatiiviselta pohjalta, kun taas suomalaiset ovat analyyttisempiä. Tutkimuksemme havainnot ovat pitkälti samankaltaisia. Mahdollisena selityksenä tarkkojen faktojen suosimiselle on chileläisten heikompi koulutustaso ja kapeampi ammattiosaaminen siten, että taito soveltaa saattaa olla matalampi. Krimanin tutkimuksen mukaan suomalaiset tekevät päätöksiä analyyttiselta pohjalta ja soveltavat tietoa enemmän. Myös Hofsteden tulokset Chilen suuremmista hierarkioista suhteessa Suomeen vahvistavat havaintomme päätöksentekoon liittyen. 11

12 Riskinottojauudenkokeileminen Chileläiset ovat ehkä hieman huonoja riskinottajia ja aivan uusia teknologioita voi olla vaikeaa saada kaupaksi." Riskinottajina chileläiset ovat varovaisia. Ottavat vähiten riskejä latinoista. Pitää näyttää käytännössä hyvin tarkkaan, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Haasteet riippuvat usein siitä tekeekö jotain riskipitoista, jos esim. myy jotain tuotetta niin kohtuu helppoa, mutta jos on jokin pitkä rakennusprojekti, joka vaatii sopimuksia ynnä muuta, liiketoiminnassa on huomattavasti enemmän haasteita Tutkimuksen perusteella chileläiset ovat riskinottajina varovaisia. 7/12 haastatelluista nosti esille chileläisten varovaisuuden riskinottajina yhtenä suurimpana erona suomalaisiin. Haastateltujen mukaan chileläisten riskien välttely perustuu erityisesti henkilöstön suureen vaihtuvuuteen, ja siten lyhyen aikavälin aikaperspektiiviin. Haasteltujen mukaan chileläisessä työkulttuurissa muistetaan helpommin työntekijöiden huonot kuin hyvät päätökset. Lisäksi Chilessä on tapana vaihtaa työnantajaa huomattavasti useammin kuin Suomessa mikä vähentää halukkuutta ottaa riskejä, sillä huono päätös vaikeuttaisi tulevaa työnsaantia. Arviomme mukaan osin tästä johtuen chileläiset tahtovat mahdollisimman tarkkoja tietoja käytetyistä teknologioista sekä referenssejä. Chilen markkina onkin, erityisesti B2B-puolella, kohtuullisen konservatiivinen ja täysin uusia teknologioita voi olla vaikea saada kaupaksi ilman referenssejä. Myös laadukkaamman tuotteen kallis hinta tulee pystyä perustelemaan mahdollisen tarkasti, sillä chileläiset eivät halua kontolleen kalliin tuotteen ostamisesta koituvaa "huonoa päätöstä". Myös Alex Krimanin väitöskirjaan haastateltujen henkilöiden mukaan chileläiset ottavat varovaisemmin riskejä kuin suomalaiset. Samoin Hofsteden tutkimuksen tulosten mukaan chileläisten halu ottaa riskejä (uncertainty avoidance) on suomalaista alempi. 5 Arviomme mukaan toimintaa Chilessä aloittavan yrityksen tulee varautua erityisen hyvin chileläisten päätöksentekijöiden haluun välttää riskejä, ja siten valmistella mahdollisimman tarkat tiedot tuotteen toimivuudesta sekä referensseistä. Erityisesti ensimmäisten paikallisten referenssien saaminen saattaa olla ratkaisevan tärkeää Chilessä onnistumiselle. 5 Hofstede G, Analysis webpage. Retrieved on March 2015 from 12

13 Aikakäsitys Kulttuuri on Chilessä luonnollisesti erilainen kuin Suomessa. Stressiltä kuitenkin välttyy, jos ei odota asioiden tapahtuvan niin nopeasti kuin Suomessa. Aikakäsitys on Chilessä erilainen kuin Suomessa, mutta silti lähimpänä Suomea Latinalaisessa Amerikassa. Chileläiset ovat muuten kohtuullisen straight forward -tyyppejä Jokainen haastatelluista nosti esiin aikakäsityksen kysyttäessä eroista suomalaisen ja chileläisen liiketoimintakulttuurin välillä. Haastattelujen perusteella chileläiset ovat vähemmän täsmällisiä kuin suomalaiset, mutta silti täsmällisimpiä Latinalaisessa Amerikassa. Chilessä aikataulut ovat enemmän ohjeellisia kuin tarkkoja ajankohtia kuten Suomessa, joten tapaamisin kannattaakin laskea mukaan vähintäänkin "akateeminen vartti". Haastattelujemme perusteella odottamisaika näyttää liittyvän myös henkilön statukseen siten, että korkeita johtajia joutuu odottamaan enemmän. Haastateltujen vinkkien mukaan Chilessä toimiessa ongelmilta välttyy, kunhan vain on kärsivällinen ja suunnittelee aikataulut riittävän väljiksi. Haastateltujen mukaan on myös hyödyllistä varmistaa erityisesti suullisesti sovitut tapaamiset sekä kellonajat vielä erikseen muutamaa päivää ennen tapaamista tai samana päivänä. Alex Krimanin väitöskirjan havainnot eroista aikakäsityksestä ovat samankaltaisia tutkimuksemme kanssa, ja hänen haastattelemiensa henkilöiden mukaan suurin ero suomalaiseen liiketoimintakulttuuriin on nimenomaan aikakäsityksessä. 13

14 Sitoutuminenjalupaukset "Pääsääntöisesti chileläiset tekevät sen minkä lupaavat, mutta se saattaa kestää sovittua kauemmin." Keskeneräisistä asioista puhutaan usein paljon ja lupauksia tehdään. Onkin hyvä tuntea hieman latinalaisamerikkalaista kulttuuria, jotta ymmärtää että asiat ja lupaukset eivät aina etene samalla tavalla kuin Suomessa. Lopulta asiat yleensä järjestyvät. Erityisesti kaivosten johtajien tapaaminen voi olla ajoittain vaikeaa, sillä kaivokset ovat kaukana Santiagosta ja se, että tapaaminen on jo sovittu klo NN, ei aina tarkoita heille sitä, että tapaaminen todella olisi sovittu tai kello NN. 8/12 haastatelluista nosti esille erilaisen käsityksen sitoutumisesta ja lupauksista. Erityisesti suullinen sopimus mielletään hyvin eri tavalla Chilessä kuin Suomessa. Haastateltujen mukaan suullisella sopimisella on Chilessä hyvin pieni painoarvo Suomeen verrattuna, erityisesti "small talk -lupauksilla". Haasteita on aiheuttanut se, että kun asia on suomalaisten mielestä jo suullisesti sovittu, niin sitä saatetaan lähteä vielä avaamaan. Haastateltujen mukaan chileläiset kuitenkin pitävät hyvin kiinni kirjallisista sopimuksista. Mikäli sopimuksista kuitenkin luisutaan, osan haastatelluista mukaan chileläiset tahtovat selitellä asioita erityisesti ulkoisilla olosuhteilla ja muutoksilla markkinatilanteessa. Chileläisessä liiketoimintakulttuurissa näyttäisi olevan suomalaista tavanomaisempaa hakea syytä ulkopuolelta siihen miksi asia ei tapahtunutkaan, tai se tapahtui aikataulusta jäljessä, mikä näyttäisi selittyvän suuremmalla pelolla työpaikan menettämisestä. Alex Krimanin havaintojen mukaan erityisesti suulliset small talk -lupaukset tarkoittavat eri asioita suomaisille ja chileläisille. Krimanin havaintojen mukaan suomalaiset ottavat lupaukset kuten "Soitan teille huomenna" hyvinkin kirjaimellisesti, mutta chileläiselle ne tarkoittavat lähinnä, että saatan ehkä soittaa teille huomenna. Chileläiset pitävätkin suomalaisia erittäin tarkkoina antamistaan lupauksista. Krimanin tutkimuksen mukaan suomalaiset pitivät kuitenkin chileläisten sitoutumisen tasoa pääosin hyvänä. Arviomme mukaan on erittäin olennaista ymmärtää ero erityisesti suullisten lupausten välillä suomalaisessa ja chileläisessä kulttuurissa, jotta väärinkäsityksiltä ja epäluottamuksen syntymiseltä vältyttäisiin. Chilessä noudatetaan hyvin kirjallisia sopimuksia, mutta aikataulut saattavat kuitenkin välillä lipsua erilaisesta aikakäsityksestä johtuen. 14

15 Suhteet1/2 "Suhteilla ja kontakteilla pääsee kiinni asiakkaaseen" "On tärkeää pitää asiakkaisiin yhteyttä ja suhde on henkilökohtaisempi kuin Suomessa" "Asiakkaita tulee käyttää ulkona syömässä ja olla kaveria." "Chilessä joissain asioissa preferoidaan ulkomaalaisia ja siten suhteita voi olla helppokin saada." "Täytyy käydä asiakkaissa usein, että he ymmärtävät sen että olet tosissasi liikkeellä sitten vasta syntyy luottamus chileläisiä liikekumppaneita voi myös olla vaikea oppia tuntemaan ja tässä pitää olla sinnikäs." Kaikkien haastateltujen vastausten perusteella suhteilla ja oikeilla kontakteilla on suurempi merkitys liiketoiminnan onnistumiselle Chilessä kuin Suomessa. Haastattelujemme perusteella suhteilla pääsee erityisesti kiinni asiakkaaseen ja henkilökohtainen ystävyyssuhde saattaa ratkaista kaupan tuotteiden ollessa tarpeeksi samankaltaisia. Haastatteluissa oli kuitenkin hajontaa sen suhteen kuinka tärkeitä suhteet ja kontaktit ovat. Osa haastatelluista kertoi Chilessä olevan erityisen pienet piirit ja kaupanteon kulkevan nimenomaan suhteiden kautta. Kuitenkin erityisesti toimialoilla, missä kilpailijatkin ovat ulkomaalaisia, suhteiden merkitys koettiin huomattavasti pienemmäksi. Haastateltujen mukaan chileläiset luovat suhdeverkostonsa ennen kaikkea yläasteella ja lukiossa, mikä myös määrittää pitkälti henkilön sosiaalisen statuksen, joka näyttää olevan erityisen tärkeä osa identiteettiä Chilessä. Lisäksi erityisesti yliopistossa solmitut ystävyssuhteet auttavat liiketoiminnassa. Tutkimuksen perusteella suhteiden merkitys riippuu erityisesti toimialasta ja kilpailutilanteesta. Kontakteilla näyttää myös olevan tärkeä rooli esimerkiksi chileläistä myynti-insinööriä palkattaessa, sillä laajat kontaktiverkostot omaava työntekijä pääsee nopeammin kiinni oikeaan päätöksentekijään chileläisissä moniportaisissa ja osin monimutkaisissa organisaatioissa. Alex Krimanin tutkimuksen mukaan suhteilla on suuri merkitys liiketoiminnassa Chilessä ja luottamus rakentuu henkilökohtaisen ystävyyden kautta. 15

16 Suhteet2/2 "En näe, että pitäisi olla suhteita. Totta kai helpottaa, mutta ei ole mikään edellytys." Chilessä on hemmetin pienet piirit, esim. kun tekee jotain yrityksen XX kanssa niin homma menee niin, että se tuntee sen ja sen jne. Vaikeaa mennä koputtamaan jonkun ovelle kylmiltään. Henkilökohtaiset kontaktit ovat erittäin tärkeitä! Tämä on hyvin ominaista Chilelle ja paljon suurempi rooli mitä muissa lattarimaissa! "Toimintaa aloitettaessa on tärkeää löytää paikallinen työntekijä, jolla on kontaktit, jotta bisneksen saa pyörimään nopeasti" " lisäksi suhteilla ja verkostoilla on se merkitys, että pysyy mukana siinä mitä maassa tapahtuu ja tietää minne suunnitellaan mitäkin projekteja, ja täten pääsee nopeasti kiinni asiakkaaseen " "Asiakkaan voittaminen vaati erittäin paljon henkilökohtaista kontaktia ja toisaalta tuotteen tai palvelun parempi hinta-laatusuhde ei takaa sopimuksen voittamista." Hyvät suhteet asiakkaisiin niin ovat lojaaleja. Arviomme mukaan suhteiden ja verkostojen luominen on Chilessä suuremmassa roolissa kuin Suomessa. Suomalaisten yritysten tulisi ottaa tämä huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa ja varata tarpeeksi aikaa asiakassuhteen vaalimiselle. Suomalainen ajattelutapa liike- ja ystävyyssuhteen erillisyydestä saattaa vaikuttaa oudolta chileläisistä liikekumppaneista. Chilessä liikesuhteet ovat usein myös ystävyyssuhteita. Chilessä on myös yleistä kutsua asiakkaita kotiin ja esitellä heille perheensä. Asiakassuhteen merkitystä ei tule missään nimessä aliarvioida Chilessä, sillä tämä luo helposti kuvan suomalaisesta, joka ei ole tosissaan liikkeellä. Lisäksi ystävyyssuhteen kautta rakennettu luottamus luo pohjan asioiden sujumiselle. 16

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

= "5:'()+*6-7-")/0"5/.):5(8-(%*0C-'")--5"*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')"8--(8-('<./%

= 5:'()+*6-7-)/05/.):5(8-(%*0C-')--5*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')8--(8-('<./% !"#$"%&"'()$*+,-"(./*+0/*.+(1(.*.23+.)"-()+*3-4-")%5-6-'"4-")2)7-(/$72")7/8)79((:;(

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 TIIVISTELMÄ Avaimia rajanylittävään yritystoimintaan 2013 -raportin tarkoituksena on päivittää vuonna 2005 tehty laajempi samalla otsikolla tehtyä tutkimus

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

SUOMALAINEN SILKKITIE. Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa

SUOMALAINEN SILKKITIE. Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa Shanghai, Pudong SUOMALAINEN SILKKITIE Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa Sitra-Tekes-Finpro: Kiina-haastattelun raportti Koonnut Ilpo Kaislaniemi 2 Suomalainen silkkitie Suomalaisyritysten

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Tradenomi Yrityksen tietohallinto 2011 Tero Rekola/Tommi Heinonen MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ Kyselytutkimus myynnin ammattilaisille 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 231 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Menestyvän myynnin tiedot ja taidot Kiinan markkinoilla. Hanna Laurila

Menestyvän myynnin tiedot ja taidot Kiinan markkinoilla. Hanna Laurila Menestyvän myynnin tiedot ja taidot Kiinan markkinoilla Hanna Laurila Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 30.5.2011 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Hanna Laurila Opinnäytetyön

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1 Lea Ahoniemi 2010 Tampereen yliopisto CIRCMI tutkimusryhmä KIINA LIIKETOIMINTA- YMPÄRISTÖNÄ HAASTATTELUTUTKIMUS SUOMALAIS-- JOHTAJIEN KOKEMUKSISTA KIINASSA Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

Kiina mullistaa lännen

Kiina mullistaa lännen No. 7 12.6.2009 Kiina mullistaa lännen Jack Ilmonen & Sakari Puisto Yhteenveto Kiinan talouden nousun myötä monet länsimaissa odottavat, että Kiina muuttuisi asteittain entistä enemmän länsimaita muistuttavaksi

Lisätiedot