KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Kajaani DC Cluster Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS Henkilöstösiirtojen toteuttaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä Tiedoksi merkittävät asiat Talouden seurantaraportti ajalta Kainuun asutuksen muistomerkin maa-alan omistus / lahjoitus 127 Selitys eduskunnan oikeusasiamiehelle Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n kantelusta koskien Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja maakuntahallituksen sekä asianomaisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden menettelyä liittyen Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluun 128 Ympäristöministeriön vastinepyyntö vahvistettavana olevaa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavaa koskevista lausunnoista 129 Lausuntopyyntö aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteutuminen, työryhmän raportti eduskunnalle annettavaa selontekoa varten 130 Virkamääräys talousjohtaja Eija Tolonen-Manniselle Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/tehy Kainuu ry 132 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/jyty 133 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/juko ry

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ KOKOUSAIKA klo 12:45-14:22 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Haataja Minna 12:45-14:22 jäsen Poistui 125 aikana Jokelainen Alpo 12:45-14:22 puheenjohtaja Piirainen Raimo 12:45-14:22 I varapuheenjohtaja Kinnunen Anneli 12:45-14:22 II varapuheenjohtaja Huttu Lauri 12:45-14:22 jäsen Karppinen Veli-Matti 12:45-14:22 jäsen Kemppainen Tapani 12:45-13:45 jäsen Okkonen Arto 12:45-14:22 jäsen Sarparanta Tiina 12:45-14:22 jäsen Törrö Leena Pärkkä Leena-Kaisa Poissa Lukkari Anne jäsen 12:45-14:22 jäsen 12:45-14:22 Vaalan kunnan edustaja Muut osallistujat Säkkinen Timo 12:45-14:22 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 12:45-14:22 mv:n I vpj Seppänen Juhani 12:58-14:22 mv:n II vpj Saapui 121 aikana Yliniemi Kalevi 12:45-14:22 sihteeri Ahopelto Maire 12:45-14:22 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 12:45-14:08 kehittämisjohtaja Poistui 129 jälkeen Tuominen Anssi 12:45-14:22 koulutustoimialan johtaja Kärnä Irma 12:45-13:45 va. talousjohtaja Poistui 125 jälkeen Heikkinen Hannu 12:45-14:08 suunnittelujohtaja Poistui 129 jälkeen ALLEKIRJOITUKSET./.2012./.2012 Alpo Jokelainen Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS./.2012./.2012 Lauri Huttu Tiina Sarparanta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja nähtävillä maakunnan kansliassa, Kauppakatu 1, 2. krs. perjantaina

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 118 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallitus myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 119 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Huttu ja Tiina Sarparanta. Hyväksyi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 640/81/813/2012, 782/81/812/2010, 620/81/813/2012 MH 120 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat: Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset: Henkilöstön vuosilomaa-, sairautta-, työaikavapaata-, virkavapaata-, palk kaus ta-, virantoimitusmatkaa- ja henkilöstökoulutuksia koskevat pää tök set: - maakuntajohtaja Alpo Jokelainen :t hallintojohtaja Kalevi Yliniemi :t , 12 - vs. maakuntajohtaja Kalevi Yliniemi :t kehittämisjohtaja Jorma Teittinen :t 67 - aluekehitysjohtaja Pentti Malinen :t suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen :t - henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen :t 28, va. talousjohtaja Irma Kärnä :t 22-25, tietohallintojohtaja Veijo Romppainen :t 1-30, vs. tietohallintojohtaja Ville Turunen :t 66 - sairaalainsinööri Pentti Keränen :t , 7 - arkistopäällikkö Hilkka Karivuo :t ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen :t hankintapäällikkö Laila Härkönen :t 79-82, 5 - kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen :t toimistopäällikkö Anja Martiskainen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Jaana Kilpeläinen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo R Heikkinen :t rahoitussihteeri Liisa Moilanen :t 12 - laskentasihteeri Raisa Heikkinen :t laskentasihteeri Pirjo Heikkinen :t pääkirjanpitäjä Eija Sirviö :t 49-55, 1 Muut kuin em. päätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen: - Henkilöstöpäätös : Lomautuspäätöksen muuttaminen ( 10) - Muu päätös : Kaunein kainuulainen kulttuuriympäristö -va lo ku va kil pai lu/kai nuun maakunta -kuntayhtymän osallistuminen ( 8)

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Täyttölupatoimikunnan päätökset : - ICT-tukihenkilö /tietohallinto ( 30) - 2 projektityöntekijää /tekniset palvelut ( 31) - lomautuksen (1 vk) peruminen osto- ja myyntilaskutiimien osalta, yht. 25 hlöä ( 32) - v lomien siirtäminen vuodelle pv ylittävältä osal ta/hylkäys pää tös/ta lous pal ve lut ( 33) - 2 ICT-tukihenkilöä, ts /tietohallintopalvelut ( 34) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi: Henkilöstöpäätökset: - Lomautuspäätöksen muuttaminen/hannu Hänninen ( ) -Olli Vesalan virkavapaus aj ( ) Talousjohtaja Irma Kärnä: Rahoituspäätös : Kuntatodistuslainan nostaminen ( 4) Tietohallintojohtaja Veijo Romppainen: - Henkilöstöpäätökset : Lomautuspäätökset ( :t 14-18) Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen: - Henkilöstöpäätökset : Lomautuspäätökset ( :t 2-4) - Muut päätökset : Koulutusapurahan myön tä minen/ko ti lai nen Sari, Heikkinen Riitta, Sippula Maritta ( :t 3-5) Sairaalainsinööri Pentti Keränen: - Henkilöstöpäätökset : Lomautuspäätökset ( :t 32-35) Hankintapäällikkö Laila Härkönen: - Hankintapäätökset: Mapo-hankkeen vetokaappien hankin ta ( 8), Teppanan hoitotalon eläinlääkinnän anes tesia lait teis ton hankinta ( 9) Maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget: - Päätökset veteraanin tukipalvelusetelin myöntämisestä ( :t ) Kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen: - Henkilöstöpäätökset ja : Lomautuspäätökset ( :t 7-8) Työhyvinvointipäällikkö Marko Klemetti: - Muu päätökset : Kaija Patrosen hen ki lö kun ta etuus ha kemus ( 3), Kainuun Tyvi ry:n työhyvinvointitukihakemus ( 4) Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kun ta yh ty män kansliassa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakun ta hal li tuk sen kokouksessa. Täyttölupatoimikunnan pää tök set ovat nähtävillä maakuntahallituksen kokouksessa.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Lausunnot: 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Sanna Schrode rus ovat antaneet Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ym päris tö kes kuk sel le seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lau sun topyyn töä Kivivaara Peuravaara tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioin ti oh jel maa: "Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella ja Suomussalmella si jait se val le Kivivaara Peuravaaran alueelle tuulivoimapuistoa. Tuu li voima puis toa suunnitellaan 27-50:lle tuulivoimalaitokselle, joiden vuo si tuotan to on noin GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen. Voimalat lii te tään sähköverkkoon rakentamalla Seitenoikean sähköasemalta 110 kv voimajohto hankealueella sijaitsevalle sähköasemalle. Hankkeen toteu tuk sel le esitetään kolme vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä suun nitel laan 50 tuulivoimalaa Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueelle ja toises sa 27 voimalaa Hyrynsalmelle. Nollavaihtoehdossa hanketta ei to teute ta. Kainuun ELY-keskus pyytää yhteysviranomaisena lausuntoa Ki vi vaara Peura vaa ran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. YVA-me net te lyn tarkoituksena on vähentää hankkeen haitallisia vai kutuk sia, edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä tietoa päätök sen teon tueksi. Arviointiohjelmassa määritellään muun muassa arvioi ta vat toteuttamisvaihtoehdot ja kuinka arviointi tullaan toteuttamaan. Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan seuraavaa: Monipuolisen uusiutuvan ja paikallisen energian tuotannon lisääminen on yksi Kainuun maakuntaohjelmaan ja ilmastostrategiaan määritellyistä ta voit teis ta vastata globaalin ilmastomuutoksen haasteeseen. Kainuun il mas to stra te gias sa tavoitellaan vuositasolla 75 GWh tuu li voi ma tuo tantoa vuoteen 2020 mennessä. Suunniteltu hanke lisää tuulivoiman tuotan toa Kainuussa ja siten edistää ilmastostrategian ja maa kun ta oh jelman tavoitteita. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuu li voima-aluei ta. Kainuussa on toteutettu yhteistyössä viiden muun Itä- ja Kes ki-suo men maakunnan kanssa Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys, jossa on määritetty potentiaaliset tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maa kun ta kaa voi tuk sen näkökulmasta. Vuonna 2013 käynnistyvän Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä on tarkoitus kä si tel lä tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita Sisä-Suomen tuu li voima sel vi tyk sen ja sitä täydentävien selvitysten pohjalta. Suunniteltu Ki vivaa ra Peura vaa ran hankealue kuuluu Sisä-Suomen tuu li voi ma sel vi tykses sä määriteltyihin potentiaalisiin tuulivoima-alueisiin. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa osoitetut maan käyt töva rauk set on huomioitu arviointiohjelmassa. Arviointiohjelman maakuntakaavaa käsittelevässä kohdassa lue tel laan Kainuun maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset. Nii hin esitetään lisättäväksi rantojen käyttöä ja turvetuotantoa koskevat

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I mää räyk set. Arviointiohjelmassa esitettyihin selvityksiin ei ole huomautettavaa." 2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Sanna Schrode rus ovat antaneet Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel le seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausun to pyyn töä Keski-Suomi - Oulujoki 400 KV voimajohtohankkeen ym pä ris tö vai ku tus ten arviointiselostusta: "Keski-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa 400 kilovoltin voi ma joh tohank keen ympäristövaikutustenarviointiselostuksesta. Arvioidussa hankkees sa valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee 400 ki lo vol tin voimajohtoa Keski-Suomen ja Oulujoen välille. Suunnitellun voi ma joh don päätepiste on etelässä Petäjävedellä tai Laukaassa ja pohjoi ses sa Oulujokivarressa Muhoksella (Pyhänselkä). Kainuussa voimajohto sijoittuisi Vaalan alueelle, jonne hankkeessa on esi tet ty kolme reittivaihtoehtoa. Vaihtoehdot sijoittuisivat pääosin ny kyisten 220 ja 400 kilovoltin jännitteisten voimajohtojen yhteyteen. Ala vaih toeh dot 3C 1 ja 3C 2 sijoittuisivat uuteen maastokäytävään. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on vähentää voima joh to hank keen haitallisia vaikutuksia, lisätä kansalaisten vai ku tusmah dol li suuk sia ja saada tietoa päätöksenteon tueksi. Ar vioin ti se los tukseen on koottu muun muassa arvioidut ympäristövaikutukset, kuinka arvioin ti on suoritettu ja mitä epävarmuuksia arviointiin liittyy. Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan seuraavaa: Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen esi tetään lisättäväksi Kainuun kokonaismaakuntakaavassa alueelle osoitetut tär keä pohjavesialue, Oulu-Kajaani-Vartius -käytävä ja rautatieliikenteen pää ra ta. Voimajohtohankkeen reittivaihtoehto 3C kulkee tärkeän poh jave si alu een läpi ja vaihtoehto 3C 2 sijoittuu Oulu-Kajaani-Vartius -käy tävän alueelle ja maakuntakaavassa osoitetun pääradan länsipuolelle. Kainuun kokonaismaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta kos kien määräyksiä rantojen käytöstä, turvetuotannosta, lii ken ne tur val lisuu des ta ja liito-oravien esiintymispaikoista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän aiemmassa arviointiohjelman lau sunnos sa esitetyt asiat on otettu huomioon hankkeen vai ku tus ten ar vioin nissa ja toteuttamisvaihtoehtojen vertailussa. Mahdolliset voi ma joh to hankkee seen liittyvät Kainuun alueelle sijoittuvat alueidenkäyttötarpeet voidaan ottaa huomioon vuonna 2013 käynnistyvän Kainuun maa kun ta kaavan tarkistamisen yhteydessä. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa arvioin ti se los tuk seen." 3) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja suunnittelujohtaja Hannu Heik ki nen ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan liitolle seuraa van sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Poh jois-poh-

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I jan maan maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan luonnosta: "Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan uu dis ta misen syksyllä Uudistaminen koskee vuonna 2005 vahvistettua Pohjois-Poh jan maan maakuntakaavaa ja Himangan alueella voimassa olevia Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoja. Ensimmäisessä vaiheessa täy den ne tään ja päivitetään muun muassa soiden käyttöä ja luonno nympä ris töä, tuulivoima-alueita, palveluverkkoa ja aluerakennetta sekä liiken ne jär jestel mää koskevia merkintöjä. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on päättänyt ko kouk sessaan asettaa maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan luon nok sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja MRA 30 mukaisesti jul ki ses ti nähtäville väliseksi ajaksi. Poh jois-poh janmaan liitto pyytää lausuntoa Kainuun maakunta -kuntayhtymältä maakun ta kaa van uudistamisen 1. vaihekaavan luonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, 1. vai he kaavan luon nos Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan, että Pohjois-Poh jan maan 1. vaihekaavan luonnos on laadittu asiantuntevasti. Kai ken kaikkiaan luonnos on selkeä ja antaa hyvät mahdollisuudet alueen kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa on osoitettu maa tuuli voi ma loi den alueita (316 ja 322), Pelsosuon turvetuotantoalue ja luonnon suo je lu alue Pyhännällä, jotka rajautuvat voimassa olevassa Kainuun maa kun ta kaa vas sa osoitettuun maa- ja metsätalousvaltaiseen alu eeseen. Maa- ja metsätalousvaltainen alue ei ole ristiriidassa Pohjois-Pohjan maan 1. vaihekaavan luonnoksessa osoitettujen tur ve tuo tan to alueiden, tuulivoima-alueiden tai luonnonsuojelualueiden kans sa. Voimassa olevassa Kainuun kokonaismaakuntakaavassa Kajaanin länsi osaan, lähelle maatuulivoimaloiden aluetta 316 on osoitettu Pön tönsuon Natura verkostoon kuuluva alue, joka on syytä ottaa huo mioon tuulivoimaloiden alueita suunniteltaessa. Kainuussa on toteutettu yhteistyössä viiden muun Itä- ja Keski-Suomen maa kun nan kanssa Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys, jossa on määritetty po ten ti aa li set tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maa kun ta kaa voituk sen näkökulmasta. Lähellä 1. vaihekaavan luonnoksessa osoitettua maa tuu li voi ma loi den alueita 316 ja 322 sijaitsee Sisä-Suomen tuu li voima sel vi tyk ses sä esille noussut potentiaalinen tuulivoimatuotantoon sovel tu va alue Kainuussa. Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen yh tey des sä on tarkoitus käsitellä tuulivoiman tuotantoon soveltuvia aluei ta Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen ja sitä täydentävien sel vi tysten pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa osoitetaan Rokuan val ta kun nal li ses ti arvokas tuuli- ja rantakerrostuma, joka rajautuu Kainuun maakuntakaavassa osoitettuun Natura 2000-verkostoon kuu luvaan alueeseen ja luonnonsuojelualueeseen. Lisäksi lähellä alueiden rajaa on luontomatkailun kehittämiskohde. Suunniteltu arvokas tuuli- ja

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I ran ta ker ros tu ma tukee Rokuan alueen monipuolisia luontoarvoja. Kainuun kokonaismaakuntakaavassa ei ole käsitelty kevyenliikenteen yh teyk siä. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa osoi tetaan kevyenliikenteen yhteystarve valtatie 22:n länsipuolelle Muhokselta Kai nuun rajaan saakka. Kainuun kokonaismaakuntakaavassa valtatietä 22 koskee seuraava suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisessa suun nitte lus sa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien toteutumista eri tyi ses ti kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Esitetty yhteystarve tu kee Kainuun kokonaismaakuntakaavassa määritettyjä suun nit te lu tavoit tei ta. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa valtatie 22 Mu hoksel ta Kainuun rajaan on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieksi. Voi mas sa olevassa Kainuun maakuntakaavassa kyseinen tie on osoi tettu valtatieksi. Merkintä tukee valtatien 22 kehittämistavoitteita. Voimassa olevassa Kainuun kokonaismaakuntakaavassa ei ole käsitelty tuu li voi ma-aluei ta, turvetuotantoalueita tai arvokkaita tuuli- ja ran ta kerros tu mia. Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä on tarkoitus käsitellä muun muassa tuulivoiman tuotantoon soveltuvia aluei ta, soiden käyttöä, liikenneyhteyksiä sekä valtakunnallisesti ar vokkai ta tuuli- ja rantakerrostumia. Kainuussa on parhaillaan valmisteilla Kai nuun suo-ohjelma ja yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kanssa to teutet ta va Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma, jotka otetaan huomioon maakuntakaavan tarkistuksessa. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnos perustuu monipuolisiin selvi tyk siin. Luonnoksen kaavaselostukseen on syytä tuoda selkeämmin esil le vedenalaiseen luontoon kohdistuvien vaikutusten ja porotalouteen koh dis tu vien vaikutusten arviointia tuulivoimatuotantoa koskien. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksen kaavaselostuksessa soi den luontoarvojen arvioinnin sekä soiden käytön varausten vai ku tusten yhteydessä on viitattu Venäjältä Kainuun eteläosan kautta kul ke vaan met sä suo vyö hyk kee seen. Mainittu vyöhyke ei ole ollut esillä vas taa vanlai se na käsitteenä Kainuun maakuntakaavassa tai maa kun nal lisissa suun ni tel mis sa, joten vyöhykkeen määrittelyä olisi syytä käsitellä tarkem min kaava-aineistossa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa 1. vaihe kaa van luonnoksesta." 4) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja suunnittelujohtaja Hannu Heik ki nen ovat antaneet Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle seu raa van sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Pohjois-Kar ja lan maakuntakaavan 3. vaiheen luonnoksesta: "Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe on luonnosvaiheessa. Maakun ta kaa va koskee koko Pohjois-Karjalan maakunnan aluetta. Sii nä käsi tel lään uusina asioina kalliokiviainesten ottoalueet, ar vok kaat kal lio alueet, teol li suus mi ne raa lien ja malmien esiintymisalueet, ra ken net tu kulttuu ri ym pä ris tö, perinnemaisemat, sotahistorialliset koh teet, tuulivoima, vir kis tyk sen ja matkailun kehittämisalueet, pyö räi ly rei tit sekä puo lus tus-

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I voi mien ja ra ja var tio lai tok sen harjoitus- ja am pu ma-aluei den suo ja-alueet. Tar kis tuk si na maakuntakaavan 1. ja 2. vaiheisiin käsitellään soranja ra ken nus ki vien ottoalueet, ar vok kaat maisema-alueet, kiinteät muinais jään nök set, mat kai lu alu eet ja -koh teet, ulkoilu- melonta- ja moot to rikelk kai lu rei tit, kai vos alu eet, puo lus tus voi mien ja rajavartiolaitoksen varas to-, harjoitus- ja am pu ma-alu eet ja niihin liittyvät melualueet, rau ta tiealu eet/ilo mant sin rata se kä muut tarpeelliset tarkistukset. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää maankäyttö- ja ra ken nus ase tuksen 13 :n mukaisesti lausuntoa maakuntakaavan luonnoksesta mm. Kai nuun maa kun ta -kuntayhtymältä. Maakuntakaavan 3. vaiheen luonnos Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen luonnos on laadittu asiantun te vas ti ja kaavaselostus on selkeä ja havainnollinen erilaisine lii tekart toi neen. Vahvistuessaan ko. maakuntakaava tulee antamaan hyvät edel ly tyk set maakunnan kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle alueiden käy tön suun nit te lul le. Maakuntakaavaluonnos on Kainuuseen rajoittuvilta osin ke hit tä mis tavoit teil taan ja maankäyttövarauksiltaan pääosin sovitettu yhteen voi massa ole van Kainuun maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaavaluonnoksessa käsitellään ajankohtaisia asioita, kuten esi mer kik si tuulivoima. Maakuntakaavassa yhtenä si säl tö ko ko nai suu tena ovat erilaiset reitistöt ja niiden tarkastelu uusien periaatteiden nä kökul mas ta. Reitistöjen tarkastelu on näkemyksemme mukaan tar koi tuksen mu kais ta ja tarpeellista ottaen huomioon mm. reitistöjen käyt tö määrät ja ke hit tä mis mah dol li suu det sekä maakuntakaavan oi keus vai ku tukset muuhun suun nit te luun ja viranomaisten toimintaan. Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu melontareitti ja kolme pyö räily reit ti yh teyt tä Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajalle ulottuvaksi. Kainuun maa kun ta kaa vas sa melonta- ja pyöräilyreittejä ei ole osoitettu. Lisäksi maa kun ta kaa va luon nok ses sa osoitetut ulkoilu- ja moot to ri kelk kai lu rei tistö jen muu tok set aiheuttavat yhteensovittamistarvetta maakuntien rajalla. Kainuussa on toteutettu yhteistyössä viiden muun maakunnan kanssa Si sä-suo men tuulivoimaselvitys, jossa on määritetty potentiaaliset tuu livoi ma tuo tan toon soveltuvat alueet maakuntakaavoituksen nä kö kul masta. Poh jois-kar ja lan maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu Valtimon Pu ka ro mä en tuulivoimaloiden alue sijoittuu osin maakuntien rajalle. Tuuli voi ma po ten ti aa lis ta aluetta löytyy myös vaara-alueen jatkeelta Kai nuusta Sot ka mon kunnan alueelta. Voimassa olevassa Kainuun maa kun takaa vas sa ei ole käsitelty tuulivoimaa. Kainuun ko ko nais maa kun ta kaavan tarkistuksen yh tey des sä on tarkoitus käsitellä tuulivoiman tuo tantoon soveltuvia alueita em. tuulivoimaselvityksen ja sitä täydentävien sel vi tys ten pohjalta. Tällöin tuu li voi ma-aluei den yhteensovitus maa kuntien raja-alueella tulee ajankohtaiseksi. Kainuun maakunta -kuntayhtymä varautuu tarvittaessa maakuntien vä liseen yhteiseen neuvotteluun maakuntakaavojen yhteensovittamiseksi."

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I ) Kainuun maakunta ja perustetun Kainuun sosiaali- ja ter vey denhuol lon kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat ovat antaneet Poh jois-suo men aluehallintovirastolle seu raa van sisältöisen kannan oton koskien kannanottopyyntöä Kainuun hallintokokeilun päätty mi nen: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Puolangan kunnas sa: "Kainuun kuntajohtajat ja maakuntajohtaja valtuutti ko koukses sa hallintojohtaja Kalevi Yliniemen laatimaan tehtyjen päätöksien ja käy ty jen neuvottelujen pohjalta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyy tä män kannanoton. Tehdyt päätökset Kainuun maakunnan perussopimuksen 22 :n mukaan maakunta purkau tuu hallintokokeilulain päättyessä Saman sopimuksen voi maan tu lo mää räyk ses sä todetaan, että tällä sopimuksella kumotaan Kai nuun liitto kuntayhtymän ja Kainuun sairaanhoito- ja eri tyishuol to pii ri -kuntayhtymän voimaan tulleet perussopimukset. Puolangan kunta on päättänyt järjestää itse perustason sosiaali- ja terveys pal ve lut. Kunta on kilpailuttanut niiden järjestämisen ja tehnyt hankin ta pää tök sen hankkia ne Attendolta. Attendo on tarjouksessaan si toutu nut vastaamaan myös erikoissairaanhoidon kustannuksista. Kainuun kunnat ovat perustaneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män. Kuntayhtymän täysjäseniä ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuh mo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenenä kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä ja ym pä ris tö tervey den huol los sa. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puo les ta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityis huol to niiltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kun tien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ot tamat ta lasten päivähoitoa. Puolanka on kuntayhtymän osajäsen. Osa jäse nyys koskee erityishuoltoa ja ympäristöterveydenhuoltoa. Pe rus so pimus on liitteenä. Liite: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus sopi-mus Puolangan kunta on päättänyt hakea Pohjois-Pohjanmaan sai raan hoi topii rin kuntayhtymän jäsenyyttä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hal li tus on päättänyt lähettää Puolangan jäsenyyshakemuksen jä senkun tien sa ratkaistavaksi suosituksilla, ettei Puolankaa otettaisi jä se neksi. Osa jäsenkunnista on jo tehnyt suosituksen mukaisen päätöksen. Näyt tää ilmeiseltä, että kuntalain mukainen määräenemmistö ei tule hyväk sy mään Puolangan kunnan jäsenyyden mahdollistavaa pe rus so pimuk sen muutosta. Käydyt neuvottelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus so pi mus neuvot te luis sa Puolangan kunnan edustaja on esittänyt, että Puolangan

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Maakuntajohtajan ehdotus: kun ta on halukas tulemaan osajäseneksi erikoissairaanhoitopiiriin. Kunta esitti, että se korvaisi asukkaidensa saamat palvelut kulloinkin voimas sa olevan tuotehinnaston mukaisesti. Neuvotteluissa on todettu, että tä mä sopii myös muille kunnille, mutta terveydenhoitolain 76 :n mu kaista tasausjärjestelmää ei kyetä yksin Puolangan kunnalle tekemään. Muiden kuntien osalta maksuosuus on täysin riippumaton asukkaiden saamis ta erikoissairaanhoitotapahtumista. Puolangan kunnan neuvottelija ei ole voinut hyväksyä osajäsenyyttä ilman heitä koskevaa ta sausjär jes telmää. Muuta Lääkäreiden lähettämät ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat puolankalaiset tul laan hoitamaan Kainuun keskussairaalassa vaikka kunta ei jäsen olisi. Laskutus on tällöin aina tuotehinnaston mukainen. Terveydenhoitolain 39 :n mukaisesti sairaanhoitopiiri kuntayhtymän on alkaen järjestettävä alueensa ensihoitopalvelut. Kainuun maakun ta -kuntayhtymä on jo järjestänyt alueellaan ensihoidon. Puolangan kun nan osalta maakunnalla on ensihoidosta päättyvä so pimus HES Sairaankuljetus Oy:n kanssa. Vuoden 2013 alkaen Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on suunnitellut järjestävänsä alu eel laan ensihoidon omana toimintana. Ensihoidon järjestäminen Puolan gan kunnan osalta ei ole katsottu olevan perustetun Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän velvoite. Yhteenveto Erikoissairaanhoitolain 3 :n mukaan kunnan on kuuluttava johonkin erikois sai raan hoi to pii rin kuntayhtymään. Kainuun vanhat eri kois sairaan hoito pii rin kuntayhtymät ovat määräaikaisen hallintokokeilulain seu rauk sena lakanneet olemasta. Perustettu Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kun ta yh ty mä ei huolehdi Puolangan kunnan asukkaiden eri kois sai raanhoi dos ta, koska Puolangan kunta ei hyväksy kuntayhtymän pa kol lis ta yh teis toi min taa laajempia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista huoleh ti mis ta eikä muiden kuntien hyväksymää palvelutapahtumista riip puma ton ta kustannusten jakoa. Paraslain 5 edellytti, että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huo leh tii terveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen teh tä vis tä, on oltava vähintään noin asukasta. Puolangalla on noin asukasta. Hallintokokeilu on osoittanut, että Puolangalla ei oli si ollut perusteita poiketa pitkien etäisyyksiensä takia tästä asu kaspoh ja vaatimuksesta. Paraslain 5 ei hallintokokeilulain takia koskenut Kai nuun kuntia ja senkin määräaika loppuu samaan aikaan hal lin to kokei lu lain kanssa. Näin on sinänsä lain mukaisilla päätöksillä syntymässä vuo den 2013 alusta lähtien laiton tila, jossa Puolangan kunnan asuk kaiden terveys ja henki saattavat olla vaarassa." Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä tai pöytäkirjoihin

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Maakuntahallitus: merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi sekä merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Kajaani DC Cluster MH 121 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen. Kajaani DC Cluster -hankkeen lähtökohtana on aktivoida EDC Park -hank keen aikana muodostunut virtuaalinen klusteri toimivaksi ja alu een kasvua, kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä edistäväksi klus te rik si, jonka toiminnasta rahoittajat ja jäsenyritykset saavat lii ketoi min nal lis ta hyötyä uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Hankkeen tavoitteena on tukea uuden toimialan ja klusterin muodos tu mis ta data centterin ja sen palveluiden ympärille sekä luoda jat ku vuus klusterille varmistamalla sen hallinnointi, ylläpito ja ke hit tymi nen. Tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan 10 yritystä ja sitout taa klusterin yritykset vahvasti mukaan toimintaan ja taata kluste rin jatkuvuus hankkeen jälkeen. Kajaani DC Cluster -hanke on jaettu neljään eri toi men pi de ko ko naisuu teen, jotka yhdessä mahdollistavat hankkeen tavoitteiden saavut ta mi sen ja muodostavat Kajaani DC Clusterin toiminnan ytimen ja pal ve lu tar jon nan. Toimenpidekokonaisuudet ovat: - Tutkimus- ja koulutushankkeet Niin uuden, kehittyvän, klusterin kuin aluekehityksenkin kannalta pysy vä yritys- ja tutkimustoiminta ovat elintärkeitä asioita ja tutkimusja koulutushankkeet ovat yksi tie uuteen, pysyvään yritystoimintaan alu eel la. - Verkostot Klustereiden ydin ja keskeinen elementti ovat erilaiset verkostot. Kajaa nin DC -klusteri kokoaa yhteen Kajaanin alueen ja ICT-toimialalla toi mi vat yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja tutkimuksen sekä kytkee alu eel le tulevat uudet suuryritykset ja PK-yritykset (niin kansalliset kuin kansainväliset) mukaan paikalliseen toimintaan. - Ekotehokkuus Kainuun Edun Ecological Data Center -projektin tuloksena syntynyt Ka jaa ni DC Clus ter hyväksyttiin conributoe -jäseneksi The Green Grid -or ga ni saa ti oon, joka koostuu yli 175:stä kansainvälisestä yrityk ses tä ja jot ka yhteistyössä kehittävät Data Center -ympäristöihin liit ty viä eko te hok kuus mit ta rei ta. Ekotehokkuuden kehitys synnyttää huip pu osaa jia Kainuussa. Yhteistyö maailman johtavien tek no lo giayri tys ten kanssa avaa mahdollisuuden Kajaanin am mat ti kor kea koulul le olla ensimmäinen tutkintoon johtava "Data Center" -kouluttaja

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Maakuntajohtajan ehdotus: maa il mas sa. - Pilvipalvelut EDC Park -hankkeen aikana aloitettujen toimenpiteiden vaikutukset alu een yrityksiin alkavat konkretisoitua vuoden 2012 jälkimmäisellä puo lis kol la ja vaikutusten tulokset realisoituvat Kajaani DC Cluster -hank keen aikana. Palvelinliikenteen virtualisointi ja pilvipalveluiden käyttö da ta kes kuksis sa pienentävät palvelinten kokoa, vähentävät energiankulutusta se kä ylläpito-, operointi- ja energiakustannuksia. Pilvipalvelut voidaan määritellä jaetuksi tiedon prosessoinniksi, päällekkäisiksi proses soin neik si ja jaetuiksi tietokannoiksi, jotka toimivat virtuaalisesti. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on a ja kokonaiskustannusarvio on , jo hon haetaan Kainuun kehittämisrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksissaan ja ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai sähköpostitse osoitteella (hal lin to la ki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään ra hoi tuspää tök sen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun ke hit tä mis rahaa 60 % kuitenkin enintään jäljempänä olevan ra hoi tussuun ni tel man osana. Vuoden 2014 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen päätös hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Enintään % Kainuun kehittämisraha Hakijan rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä Henkilöstökulut Laitteet, tarvikkeet, aineet Asiantuntijapalvelut Projektihenkilöstön koulutus Puhelin, posti Painatus- ja ilmoituskulut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut Vuokrat Muut menot Yhteensä Kainuun kehittämisrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien pro jek ti suun ni telmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään suunnittelija Paula Karppinen, jo ka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Maakuntahallitus: Hyväksyi.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS MH 122 EU:n ENPI Karelia-ohjelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän hanke-ehdotus Kostamuksen bio voi ma lai tos (BIOKOS) on läpäissyt Karelia ENPI CBC -ohjelman en sim mäi sen ja toisen vaiheen valintaprosessit. Kaikki mukana olevat venäläiset ja suomalaiset yhteistyöpartnerit ovat sitoutuneet hank keen toteuttamiseen ja rahoitukseen. Hanke käynnistyy sen jälkeen, kun Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt hank keen omalta osaltaan. Hankkeen ydinsisältö Kostamuksen kaupungin omistukseen toimitetaan kaasutukseen perus tu va biopolttolaitos, joka tuottaa lämpöä ja sähköä Kostamuksen kau pun gin jäteveden käsittelylaitoksen yhteydessä. Alueella ovat val mii na kaukolämpöverkko ja sähkön siirtoverkko. Rakennettava laitos käyttää polttoaineena kuivattua lietettä, jota saa daan suoraan jäteveden käsittelylaitokselta ja joka kuivataan pro ses sis sa. Jätevesipuhdistamon nykyinen lietteen kui vaus jär jes telmä toimii laitoksen esikuivaimena, josta esikuivattu liete siirretään ter mi seen kuivaukseen, missä se savukaasujen avulla kuivataan kaa su tus kel poi sek si (kosteusprosentti alle 27 %). Lisäksi laitos voi sa man ai kai ses ti käyttää puuhaketta ja mm. yhdyskuntajätettä. Kaasu tus lai tok ses sa voidaan käyttää myös kaatopaikoille menevää pala vaa jätettä, mikä on merkittävä parannus jätteiden kä sit te ly on gelmiin Kostamuksessa. Laitoksessa palava materiaali kaasutetaan ja prosessin lop pu tuottee na syntyy synteesikaasua. Kaasu käytetään polttomoottorin poltto ai nee na ja moottoriin kytketyn generaattorin avulla tuotetaan sähköä. Polttomoottoreista savukaasut johdetaan rumpukuivaimeen, jos sa ne kuivattavat lietteen. Kaasutus on eksoterminen prosessi, johon ei tarvita ulkopuolista energiaa. Prosessissa syntyvä ylimääräinen lämpöenergia hyödynnetään lämmön talteenottolaitteiston avulla jätevesipuhdistamon läm mi tys tarpei siin. Syntyvä sähköenergia hyödynnetään jätevesipuhdistamon säh kön käyt tö tar pei siin. Prosessissa syntyvä tuhka käytetään maanpa ran nus ai nee na. Biovoimalaitos tuottaa 0,97 MW lämpöä ja 0,37 MWe sähköä. Bioenergian käytön koulutusta Kostamuksessa ja Kainuussa

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Investoinnin lisäksi projektissa järjestetään koulutusta alan hen ki lökun nal le rajan molemmilla puolin. Kun kyseessä on uusi innovaatio, han ket ta markkinoidaan ja toimintaperiaatteita esitellään kaupunkien ja piirien energialaitosten henkilökunnalle sekä energiahuollosta päät tä vil le tahoille Kainuussa ja Karjalan tasavallassa. Kaksi laaja-alaista bioenergia forumia Kajaanissa ja Kos ta mukses sa Hankkeessa järjestetään kaksi forumtapahtumaa, joissa esitellään asian tun ti joi den ja bioenergia-alan yritysten toimesta uusimpia bioener gian hyödyntämistä edistäviä teknologisia sovellutuksia ja käytän tö jä Euroopassa ja Venäjällä. Kajaanin forumissa (2013) esitellään ja markkinoidaan suomalaisia ja eurooppalaisia bioenergiaratkaisumalleja ja alan yritykset esit te levät uusinta alan teknologiaa. Kostamuksen forumissa (2014) esitellään Kostamuksen uuden biolai tok sen toimintaperiaatteita sekä esitellään muita Venäjällä käy tössä olevia bioenergiatekniikoita. Laitteiston toimintaperiaatteet Esidesinfioitu ja suodatettu liete syötetään pumppaamalla kuivuriin, jos sa sitä käsitellään lietteestä haihtuvasta vedestä valmistetulla tulis te tul la höyryllä. Tulistukseen käytetään kaasumoottorin pa ko kaasua. Kuivuri toimitetaan valmiina kokonaisuutena sisältäen pää laitteet, sähköistyksen ja automaation. Kuivattu liete johdetaan rumpuperiaatteella toimivaan termiseen kaa sut ti meen, jossa kiintoaine monivaiheisesti kaasuuntuu. Lietteen li säk si kaasutuksessa voidaan hyödyntää erilaisia puuperäisiä poltto ai ne ja kei ta. Kaasutin toimitetaan valmiina kokonaisuutena. Kaa sutuk ses sa syntyvä tuhka poistetaan kaasutinrummun loppupäässä ole van tuhkakartion ja sulkuruuvin kautta. Kaasu suodatetaan noin 400 C lämpötilassa keraamisella kynttiläsuodattimella. Kaasua jääh dy te tään ilmaesilämmittimellä ennen sen johtamista moottoriin. Kaasumoottori toimitetaan valmiina kokonaisuutena. Kaasumoottori hyö dyn tää termisesti tuotetun kaasun korkealla hyötysuhteella. Moot to riin kytketty generaattori tuottaa sähköä 400 V jännitteellä, net to säh kön tuot to on noin 300 kw. Uutta innovaatiota Rakennettava biopolttolaitos edustaa uusinta kainuulaista in no vaatio ta. Sen toimintaa on kehitelty Suomessa jo useita vuosia. Pro sessis sa käytettävä kaasutin on todettu Patentti- ja rekisterihallituksen toi mes ta uudeksi keksinnöksi, lietteen puhdistusmenetelmälle on

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke Maakuntahallitus I 25 19.01.2009 Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke MH 25 MH3 8/21.1.2008 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Kunnanhallitus 111 24.08.2015 Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 29/00.01/2012 Kh 24.08.2015 111 Valtiovarainministeriön on kirjeellään

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot