KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Kajaani DC Cluster Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS Henkilöstösiirtojen toteuttaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä Tiedoksi merkittävät asiat Talouden seurantaraportti ajalta Kainuun asutuksen muistomerkin maa-alan omistus / lahjoitus 127 Selitys eduskunnan oikeusasiamiehelle Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n kantelusta koskien Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja maakuntahallituksen sekä asianomaisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden menettelyä liittyen Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluun 128 Ympäristöministeriön vastinepyyntö vahvistettavana olevaa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavaa koskevista lausunnoista 129 Lausuntopyyntö aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteutuminen, työryhmän raportti eduskunnalle annettavaa selontekoa varten 130 Virkamääräys talousjohtaja Eija Tolonen-Manniselle Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/tehy Kainuu ry 132 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/jyty 133 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/juko ry

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ KOKOUSAIKA klo 12:45-14:22 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Haataja Minna 12:45-14:22 jäsen Poistui 125 aikana Jokelainen Alpo 12:45-14:22 puheenjohtaja Piirainen Raimo 12:45-14:22 I varapuheenjohtaja Kinnunen Anneli 12:45-14:22 II varapuheenjohtaja Huttu Lauri 12:45-14:22 jäsen Karppinen Veli-Matti 12:45-14:22 jäsen Kemppainen Tapani 12:45-13:45 jäsen Okkonen Arto 12:45-14:22 jäsen Sarparanta Tiina 12:45-14:22 jäsen Törrö Leena Pärkkä Leena-Kaisa Poissa Lukkari Anne jäsen 12:45-14:22 jäsen 12:45-14:22 Vaalan kunnan edustaja Muut osallistujat Säkkinen Timo 12:45-14:22 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 12:45-14:22 mv:n I vpj Seppänen Juhani 12:58-14:22 mv:n II vpj Saapui 121 aikana Yliniemi Kalevi 12:45-14:22 sihteeri Ahopelto Maire 12:45-14:22 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 12:45-14:08 kehittämisjohtaja Poistui 129 jälkeen Tuominen Anssi 12:45-14:22 koulutustoimialan johtaja Kärnä Irma 12:45-13:45 va. talousjohtaja Poistui 125 jälkeen Heikkinen Hannu 12:45-14:08 suunnittelujohtaja Poistui 129 jälkeen ALLEKIRJOITUKSET./.2012./.2012 Alpo Jokelainen Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS./.2012./.2012 Lauri Huttu Tiina Sarparanta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja nähtävillä maakunnan kansliassa, Kauppakatu 1, 2. krs. perjantaina

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 118 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallitus myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 119 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Huttu ja Tiina Sarparanta. Hyväksyi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 640/81/813/2012, 782/81/812/2010, 620/81/813/2012 MH 120 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat: Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset: Henkilöstön vuosilomaa-, sairautta-, työaikavapaata-, virkavapaata-, palk kaus ta-, virantoimitusmatkaa- ja henkilöstökoulutuksia koskevat pää tök set: - maakuntajohtaja Alpo Jokelainen :t hallintojohtaja Kalevi Yliniemi :t , 12 - vs. maakuntajohtaja Kalevi Yliniemi :t kehittämisjohtaja Jorma Teittinen :t 67 - aluekehitysjohtaja Pentti Malinen :t suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen :t - henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen :t 28, va. talousjohtaja Irma Kärnä :t 22-25, tietohallintojohtaja Veijo Romppainen :t 1-30, vs. tietohallintojohtaja Ville Turunen :t 66 - sairaalainsinööri Pentti Keränen :t , 7 - arkistopäällikkö Hilkka Karivuo :t ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen :t hankintapäällikkö Laila Härkönen :t 79-82, 5 - kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen :t toimistopäällikkö Anja Martiskainen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Jaana Kilpeläinen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo R Heikkinen :t rahoitussihteeri Liisa Moilanen :t 12 - laskentasihteeri Raisa Heikkinen :t laskentasihteeri Pirjo Heikkinen :t pääkirjanpitäjä Eija Sirviö :t 49-55, 1 Muut kuin em. päätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen: - Henkilöstöpäätös : Lomautuspäätöksen muuttaminen ( 10) - Muu päätös : Kaunein kainuulainen kulttuuriympäristö -va lo ku va kil pai lu/kai nuun maakunta -kuntayhtymän osallistuminen ( 8)

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Täyttölupatoimikunnan päätökset : - ICT-tukihenkilö /tietohallinto ( 30) - 2 projektityöntekijää /tekniset palvelut ( 31) - lomautuksen (1 vk) peruminen osto- ja myyntilaskutiimien osalta, yht. 25 hlöä ( 32) - v lomien siirtäminen vuodelle pv ylittävältä osal ta/hylkäys pää tös/ta lous pal ve lut ( 33) - 2 ICT-tukihenkilöä, ts /tietohallintopalvelut ( 34) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi: Henkilöstöpäätökset: - Lomautuspäätöksen muuttaminen/hannu Hänninen ( ) -Olli Vesalan virkavapaus aj ( ) Talousjohtaja Irma Kärnä: Rahoituspäätös : Kuntatodistuslainan nostaminen ( 4) Tietohallintojohtaja Veijo Romppainen: - Henkilöstöpäätökset : Lomautuspäätökset ( :t 14-18) Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen: - Henkilöstöpäätökset : Lomautuspäätökset ( :t 2-4) - Muut päätökset : Koulutusapurahan myön tä minen/ko ti lai nen Sari, Heikkinen Riitta, Sippula Maritta ( :t 3-5) Sairaalainsinööri Pentti Keränen: - Henkilöstöpäätökset : Lomautuspäätökset ( :t 32-35) Hankintapäällikkö Laila Härkönen: - Hankintapäätökset: Mapo-hankkeen vetokaappien hankin ta ( 8), Teppanan hoitotalon eläinlääkinnän anes tesia lait teis ton hankinta ( 9) Maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget: - Päätökset veteraanin tukipalvelusetelin myöntämisestä ( :t ) Kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen: - Henkilöstöpäätökset ja : Lomautuspäätökset ( :t 7-8) Työhyvinvointipäällikkö Marko Klemetti: - Muu päätökset : Kaija Patrosen hen ki lö kun ta etuus ha kemus ( 3), Kainuun Tyvi ry:n työhyvinvointitukihakemus ( 4) Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kun ta yh ty män kansliassa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakun ta hal li tuk sen kokouksessa. Täyttölupatoimikunnan pää tök set ovat nähtävillä maakuntahallituksen kokouksessa.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Lausunnot: 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Sanna Schrode rus ovat antaneet Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ym päris tö kes kuk sel le seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lau sun topyyn töä Kivivaara Peuravaara tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioin ti oh jel maa: "Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella ja Suomussalmella si jait se val le Kivivaara Peuravaaran alueelle tuulivoimapuistoa. Tuu li voima puis toa suunnitellaan 27-50:lle tuulivoimalaitokselle, joiden vuo si tuotan to on noin GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen. Voimalat lii te tään sähköverkkoon rakentamalla Seitenoikean sähköasemalta 110 kv voimajohto hankealueella sijaitsevalle sähköasemalle. Hankkeen toteu tuk sel le esitetään kolme vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä suun nitel laan 50 tuulivoimalaa Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueelle ja toises sa 27 voimalaa Hyrynsalmelle. Nollavaihtoehdossa hanketta ei to teute ta. Kainuun ELY-keskus pyytää yhteysviranomaisena lausuntoa Ki vi vaara Peura vaa ran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. YVA-me net te lyn tarkoituksena on vähentää hankkeen haitallisia vai kutuk sia, edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä tietoa päätök sen teon tueksi. Arviointiohjelmassa määritellään muun muassa arvioi ta vat toteuttamisvaihtoehdot ja kuinka arviointi tullaan toteuttamaan. Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan seuraavaa: Monipuolisen uusiutuvan ja paikallisen energian tuotannon lisääminen on yksi Kainuun maakuntaohjelmaan ja ilmastostrategiaan määritellyistä ta voit teis ta vastata globaalin ilmastomuutoksen haasteeseen. Kainuun il mas to stra te gias sa tavoitellaan vuositasolla 75 GWh tuu li voi ma tuo tantoa vuoteen 2020 mennessä. Suunniteltu hanke lisää tuulivoiman tuotan toa Kainuussa ja siten edistää ilmastostrategian ja maa kun ta oh jelman tavoitteita. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuu li voima-aluei ta. Kainuussa on toteutettu yhteistyössä viiden muun Itä- ja Kes ki-suo men maakunnan kanssa Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys, jossa on määritetty potentiaaliset tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maa kun ta kaa voi tuk sen näkökulmasta. Vuonna 2013 käynnistyvän Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä on tarkoitus kä si tel lä tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita Sisä-Suomen tuu li voima sel vi tyk sen ja sitä täydentävien selvitysten pohjalta. Suunniteltu Ki vivaa ra Peura vaa ran hankealue kuuluu Sisä-Suomen tuu li voi ma sel vi tykses sä määriteltyihin potentiaalisiin tuulivoima-alueisiin. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa osoitetut maan käyt töva rauk set on huomioitu arviointiohjelmassa. Arviointiohjelman maakuntakaavaa käsittelevässä kohdassa lue tel laan Kainuun maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset. Nii hin esitetään lisättäväksi rantojen käyttöä ja turvetuotantoa koskevat

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I mää räyk set. Arviointiohjelmassa esitettyihin selvityksiin ei ole huomautettavaa." 2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Sanna Schrode rus ovat antaneet Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel le seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausun to pyyn töä Keski-Suomi - Oulujoki 400 KV voimajohtohankkeen ym pä ris tö vai ku tus ten arviointiselostusta: "Keski-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa 400 kilovoltin voi ma joh tohank keen ympäristövaikutustenarviointiselostuksesta. Arvioidussa hankkees sa valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee 400 ki lo vol tin voimajohtoa Keski-Suomen ja Oulujoen välille. Suunnitellun voi ma joh don päätepiste on etelässä Petäjävedellä tai Laukaassa ja pohjoi ses sa Oulujokivarressa Muhoksella (Pyhänselkä). Kainuussa voimajohto sijoittuisi Vaalan alueelle, jonne hankkeessa on esi tet ty kolme reittivaihtoehtoa. Vaihtoehdot sijoittuisivat pääosin ny kyisten 220 ja 400 kilovoltin jännitteisten voimajohtojen yhteyteen. Ala vaih toeh dot 3C 1 ja 3C 2 sijoittuisivat uuteen maastokäytävään. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on vähentää voima joh to hank keen haitallisia vaikutuksia, lisätä kansalaisten vai ku tusmah dol li suuk sia ja saada tietoa päätöksenteon tueksi. Ar vioin ti se los tukseen on koottu muun muassa arvioidut ympäristövaikutukset, kuinka arvioin ti on suoritettu ja mitä epävarmuuksia arviointiin liittyy. Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan seuraavaa: Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen esi tetään lisättäväksi Kainuun kokonaismaakuntakaavassa alueelle osoitetut tär keä pohjavesialue, Oulu-Kajaani-Vartius -käytävä ja rautatieliikenteen pää ra ta. Voimajohtohankkeen reittivaihtoehto 3C kulkee tärkeän poh jave si alu een läpi ja vaihtoehto 3C 2 sijoittuu Oulu-Kajaani-Vartius -käy tävän alueelle ja maakuntakaavassa osoitetun pääradan länsipuolelle. Kainuun kokonaismaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta kos kien määräyksiä rantojen käytöstä, turvetuotannosta, lii ken ne tur val lisuu des ta ja liito-oravien esiintymispaikoista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän aiemmassa arviointiohjelman lau sunnos sa esitetyt asiat on otettu huomioon hankkeen vai ku tus ten ar vioin nissa ja toteuttamisvaihtoehtojen vertailussa. Mahdolliset voi ma joh to hankkee seen liittyvät Kainuun alueelle sijoittuvat alueidenkäyttötarpeet voidaan ottaa huomioon vuonna 2013 käynnistyvän Kainuun maa kun ta kaavan tarkistamisen yhteydessä. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa arvioin ti se los tuk seen." 3) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja suunnittelujohtaja Hannu Heik ki nen ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan liitolle seuraa van sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Poh jois-poh-

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I jan maan maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan luonnosta: "Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan uu dis ta misen syksyllä Uudistaminen koskee vuonna 2005 vahvistettua Pohjois-Poh jan maan maakuntakaavaa ja Himangan alueella voimassa olevia Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoja. Ensimmäisessä vaiheessa täy den ne tään ja päivitetään muun muassa soiden käyttöä ja luonno nympä ris töä, tuulivoima-alueita, palveluverkkoa ja aluerakennetta sekä liiken ne jär jestel mää koskevia merkintöjä. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on päättänyt ko kouk sessaan asettaa maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan luon nok sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja MRA 30 mukaisesti jul ki ses ti nähtäville väliseksi ajaksi. Poh jois-poh janmaan liitto pyytää lausuntoa Kainuun maakunta -kuntayhtymältä maakun ta kaa van uudistamisen 1. vaihekaavan luonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, 1. vai he kaavan luon nos Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan, että Pohjois-Poh jan maan 1. vaihekaavan luonnos on laadittu asiantuntevasti. Kai ken kaikkiaan luonnos on selkeä ja antaa hyvät mahdollisuudet alueen kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa on osoitettu maa tuuli voi ma loi den alueita (316 ja 322), Pelsosuon turvetuotantoalue ja luonnon suo je lu alue Pyhännällä, jotka rajautuvat voimassa olevassa Kainuun maa kun ta kaa vas sa osoitettuun maa- ja metsätalousvaltaiseen alu eeseen. Maa- ja metsätalousvaltainen alue ei ole ristiriidassa Pohjois-Pohjan maan 1. vaihekaavan luonnoksessa osoitettujen tur ve tuo tan to alueiden, tuulivoima-alueiden tai luonnonsuojelualueiden kans sa. Voimassa olevassa Kainuun kokonaismaakuntakaavassa Kajaanin länsi osaan, lähelle maatuulivoimaloiden aluetta 316 on osoitettu Pön tönsuon Natura verkostoon kuuluva alue, joka on syytä ottaa huo mioon tuulivoimaloiden alueita suunniteltaessa. Kainuussa on toteutettu yhteistyössä viiden muun Itä- ja Keski-Suomen maa kun nan kanssa Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys, jossa on määritetty po ten ti aa li set tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maa kun ta kaa voituk sen näkökulmasta. Lähellä 1. vaihekaavan luonnoksessa osoitettua maa tuu li voi ma loi den alueita 316 ja 322 sijaitsee Sisä-Suomen tuu li voima sel vi tyk ses sä esille noussut potentiaalinen tuulivoimatuotantoon sovel tu va alue Kainuussa. Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen yh tey des sä on tarkoitus käsitellä tuulivoiman tuotantoon soveltuvia aluei ta Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen ja sitä täydentävien sel vi tysten pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa osoitetaan Rokuan val ta kun nal li ses ti arvokas tuuli- ja rantakerrostuma, joka rajautuu Kainuun maakuntakaavassa osoitettuun Natura 2000-verkostoon kuu luvaan alueeseen ja luonnonsuojelualueeseen. Lisäksi lähellä alueiden rajaa on luontomatkailun kehittämiskohde. Suunniteltu arvokas tuuli- ja

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I ran ta ker ros tu ma tukee Rokuan alueen monipuolisia luontoarvoja. Kainuun kokonaismaakuntakaavassa ei ole käsitelty kevyenliikenteen yh teyk siä. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa osoi tetaan kevyenliikenteen yhteystarve valtatie 22:n länsipuolelle Muhokselta Kai nuun rajaan saakka. Kainuun kokonaismaakuntakaavassa valtatietä 22 koskee seuraava suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisessa suun nitte lus sa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien toteutumista eri tyi ses ti kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Esitetty yhteystarve tu kee Kainuun kokonaismaakuntakaavassa määritettyjä suun nit te lu tavoit tei ta. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksessa valtatie 22 Mu hoksel ta Kainuun rajaan on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieksi. Voi mas sa olevassa Kainuun maakuntakaavassa kyseinen tie on osoi tettu valtatieksi. Merkintä tukee valtatien 22 kehittämistavoitteita. Voimassa olevassa Kainuun kokonaismaakuntakaavassa ei ole käsitelty tuu li voi ma-aluei ta, turvetuotantoalueita tai arvokkaita tuuli- ja ran ta kerros tu mia. Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä on tarkoitus käsitellä muun muassa tuulivoiman tuotantoon soveltuvia aluei ta, soiden käyttöä, liikenneyhteyksiä sekä valtakunnallisesti ar vokkai ta tuuli- ja rantakerrostumia. Kainuussa on parhaillaan valmisteilla Kai nuun suo-ohjelma ja yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kanssa to teutet ta va Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma, jotka otetaan huomioon maakuntakaavan tarkistuksessa. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnos perustuu monipuolisiin selvi tyk siin. Luonnoksen kaavaselostukseen on syytä tuoda selkeämmin esil le vedenalaiseen luontoon kohdistuvien vaikutusten ja porotalouteen koh dis tu vien vaikutusten arviointia tuulivoimatuotantoa koskien. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavan luonnoksen kaavaselostuksessa soi den luontoarvojen arvioinnin sekä soiden käytön varausten vai ku tusten yhteydessä on viitattu Venäjältä Kainuun eteläosan kautta kul ke vaan met sä suo vyö hyk kee seen. Mainittu vyöhyke ei ole ollut esillä vas taa vanlai se na käsitteenä Kainuun maakuntakaavassa tai maa kun nal lisissa suun ni tel mis sa, joten vyöhykkeen määrittelyä olisi syytä käsitellä tarkem min kaava-aineistossa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa 1. vaihe kaa van luonnoksesta." 4) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja suunnittelujohtaja Hannu Heik ki nen ovat antaneet Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle seu raa van sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Pohjois-Kar ja lan maakuntakaavan 3. vaiheen luonnoksesta: "Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe on luonnosvaiheessa. Maakun ta kaa va koskee koko Pohjois-Karjalan maakunnan aluetta. Sii nä käsi tel lään uusina asioina kalliokiviainesten ottoalueet, ar vok kaat kal lio alueet, teol li suus mi ne raa lien ja malmien esiintymisalueet, ra ken net tu kulttuu ri ym pä ris tö, perinnemaisemat, sotahistorialliset koh teet, tuulivoima, vir kis tyk sen ja matkailun kehittämisalueet, pyö räi ly rei tit sekä puo lus tus-

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I voi mien ja ra ja var tio lai tok sen harjoitus- ja am pu ma-aluei den suo ja-alueet. Tar kis tuk si na maakuntakaavan 1. ja 2. vaiheisiin käsitellään soranja ra ken nus ki vien ottoalueet, ar vok kaat maisema-alueet, kiinteät muinais jään nök set, mat kai lu alu eet ja -koh teet, ulkoilu- melonta- ja moot to rikelk kai lu rei tit, kai vos alu eet, puo lus tus voi mien ja rajavartiolaitoksen varas to-, harjoitus- ja am pu ma-alu eet ja niihin liittyvät melualueet, rau ta tiealu eet/ilo mant sin rata se kä muut tarpeelliset tarkistukset. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää maankäyttö- ja ra ken nus ase tuksen 13 :n mukaisesti lausuntoa maakuntakaavan luonnoksesta mm. Kai nuun maa kun ta -kuntayhtymältä. Maakuntakaavan 3. vaiheen luonnos Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen luonnos on laadittu asiantun te vas ti ja kaavaselostus on selkeä ja havainnollinen erilaisine lii tekart toi neen. Vahvistuessaan ko. maakuntakaava tulee antamaan hyvät edel ly tyk set maakunnan kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle alueiden käy tön suun nit te lul le. Maakuntakaavaluonnos on Kainuuseen rajoittuvilta osin ke hit tä mis tavoit teil taan ja maankäyttövarauksiltaan pääosin sovitettu yhteen voi massa ole van Kainuun maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaavaluonnoksessa käsitellään ajankohtaisia asioita, kuten esi mer kik si tuulivoima. Maakuntakaavassa yhtenä si säl tö ko ko nai suu tena ovat erilaiset reitistöt ja niiden tarkastelu uusien periaatteiden nä kökul mas ta. Reitistöjen tarkastelu on näkemyksemme mukaan tar koi tuksen mu kais ta ja tarpeellista ottaen huomioon mm. reitistöjen käyt tö määrät ja ke hit tä mis mah dol li suu det sekä maakuntakaavan oi keus vai ku tukset muuhun suun nit te luun ja viranomaisten toimintaan. Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu melontareitti ja kolme pyö räily reit ti yh teyt tä Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajalle ulottuvaksi. Kainuun maa kun ta kaa vas sa melonta- ja pyöräilyreittejä ei ole osoitettu. Lisäksi maa kun ta kaa va luon nok ses sa osoitetut ulkoilu- ja moot to ri kelk kai lu rei tistö jen muu tok set aiheuttavat yhteensovittamistarvetta maakuntien rajalla. Kainuussa on toteutettu yhteistyössä viiden muun maakunnan kanssa Si sä-suo men tuulivoimaselvitys, jossa on määritetty potentiaaliset tuu livoi ma tuo tan toon soveltuvat alueet maakuntakaavoituksen nä kö kul masta. Poh jois-kar ja lan maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu Valtimon Pu ka ro mä en tuulivoimaloiden alue sijoittuu osin maakuntien rajalle. Tuuli voi ma po ten ti aa lis ta aluetta löytyy myös vaara-alueen jatkeelta Kai nuusta Sot ka mon kunnan alueelta. Voimassa olevassa Kainuun maa kun takaa vas sa ei ole käsitelty tuulivoimaa. Kainuun ko ko nais maa kun ta kaavan tarkistuksen yh tey des sä on tarkoitus käsitellä tuulivoiman tuo tantoon soveltuvia alueita em. tuulivoimaselvityksen ja sitä täydentävien sel vi tys ten pohjalta. Tällöin tuu li voi ma-aluei den yhteensovitus maa kuntien raja-alueella tulee ajankohtaiseksi. Kainuun maakunta -kuntayhtymä varautuu tarvittaessa maakuntien vä liseen yhteiseen neuvotteluun maakuntakaavojen yhteensovittamiseksi."

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I ) Kainuun maakunta ja perustetun Kainuun sosiaali- ja ter vey denhuol lon kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat ovat antaneet Poh jois-suo men aluehallintovirastolle seu raa van sisältöisen kannan oton koskien kannanottopyyntöä Kainuun hallintokokeilun päätty mi nen: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Puolangan kunnas sa: "Kainuun kuntajohtajat ja maakuntajohtaja valtuutti ko koukses sa hallintojohtaja Kalevi Yliniemen laatimaan tehtyjen päätöksien ja käy ty jen neuvottelujen pohjalta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyy tä män kannanoton. Tehdyt päätökset Kainuun maakunnan perussopimuksen 22 :n mukaan maakunta purkau tuu hallintokokeilulain päättyessä Saman sopimuksen voi maan tu lo mää räyk ses sä todetaan, että tällä sopimuksella kumotaan Kai nuun liitto kuntayhtymän ja Kainuun sairaanhoito- ja eri tyishuol to pii ri -kuntayhtymän voimaan tulleet perussopimukset. Puolangan kunta on päättänyt järjestää itse perustason sosiaali- ja terveys pal ve lut. Kunta on kilpailuttanut niiden järjestämisen ja tehnyt hankin ta pää tök sen hankkia ne Attendolta. Attendo on tarjouksessaan si toutu nut vastaamaan myös erikoissairaanhoidon kustannuksista. Kainuun kunnat ovat perustaneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män. Kuntayhtymän täysjäseniä ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuh mo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenenä kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä ja ym pä ris tö tervey den huol los sa. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puo les ta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityis huol to niiltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kun tien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ot tamat ta lasten päivähoitoa. Puolanka on kuntayhtymän osajäsen. Osa jäse nyys koskee erityishuoltoa ja ympäristöterveydenhuoltoa. Pe rus so pimus on liitteenä. Liite: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus sopi-mus Puolangan kunta on päättänyt hakea Pohjois-Pohjanmaan sai raan hoi topii rin kuntayhtymän jäsenyyttä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hal li tus on päättänyt lähettää Puolangan jäsenyyshakemuksen jä senkun tien sa ratkaistavaksi suosituksilla, ettei Puolankaa otettaisi jä se neksi. Osa jäsenkunnista on jo tehnyt suosituksen mukaisen päätöksen. Näyt tää ilmeiseltä, että kuntalain mukainen määräenemmistö ei tule hyväk sy mään Puolangan kunnan jäsenyyden mahdollistavaa pe rus so pimuk sen muutosta. Käydyt neuvottelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus so pi mus neuvot te luis sa Puolangan kunnan edustaja on esittänyt, että Puolangan

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Maakuntajohtajan ehdotus: kun ta on halukas tulemaan osajäseneksi erikoissairaanhoitopiiriin. Kunta esitti, että se korvaisi asukkaidensa saamat palvelut kulloinkin voimas sa olevan tuotehinnaston mukaisesti. Neuvotteluissa on todettu, että tä mä sopii myös muille kunnille, mutta terveydenhoitolain 76 :n mu kaista tasausjärjestelmää ei kyetä yksin Puolangan kunnalle tekemään. Muiden kuntien osalta maksuosuus on täysin riippumaton asukkaiden saamis ta erikoissairaanhoitotapahtumista. Puolangan kunnan neuvottelija ei ole voinut hyväksyä osajäsenyyttä ilman heitä koskevaa ta sausjär jes telmää. Muuta Lääkäreiden lähettämät ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat puolankalaiset tul laan hoitamaan Kainuun keskussairaalassa vaikka kunta ei jäsen olisi. Laskutus on tällöin aina tuotehinnaston mukainen. Terveydenhoitolain 39 :n mukaisesti sairaanhoitopiiri kuntayhtymän on alkaen järjestettävä alueensa ensihoitopalvelut. Kainuun maakun ta -kuntayhtymä on jo järjestänyt alueellaan ensihoidon. Puolangan kun nan osalta maakunnalla on ensihoidosta päättyvä so pimus HES Sairaankuljetus Oy:n kanssa. Vuoden 2013 alkaen Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on suunnitellut järjestävänsä alu eel laan ensihoidon omana toimintana. Ensihoidon järjestäminen Puolan gan kunnan osalta ei ole katsottu olevan perustetun Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän velvoite. Yhteenveto Erikoissairaanhoitolain 3 :n mukaan kunnan on kuuluttava johonkin erikois sai raan hoi to pii rin kuntayhtymään. Kainuun vanhat eri kois sairaan hoito pii rin kuntayhtymät ovat määräaikaisen hallintokokeilulain seu rauk sena lakanneet olemasta. Perustettu Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kun ta yh ty mä ei huolehdi Puolangan kunnan asukkaiden eri kois sai raanhoi dos ta, koska Puolangan kunta ei hyväksy kuntayhtymän pa kol lis ta yh teis toi min taa laajempia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista huoleh ti mis ta eikä muiden kuntien hyväksymää palvelutapahtumista riip puma ton ta kustannusten jakoa. Paraslain 5 edellytti, että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huo leh tii terveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen teh tä vis tä, on oltava vähintään noin asukasta. Puolangalla on noin asukasta. Hallintokokeilu on osoittanut, että Puolangalla ei oli si ollut perusteita poiketa pitkien etäisyyksiensä takia tästä asu kaspoh ja vaatimuksesta. Paraslain 5 ei hallintokokeilulain takia koskenut Kai nuun kuntia ja senkin määräaika loppuu samaan aikaan hal lin to kokei lu lain kanssa. Näin on sinänsä lain mukaisilla päätöksillä syntymässä vuo den 2013 alusta lähtien laiton tila, jossa Puolangan kunnan asuk kaiden terveys ja henki saattavat olla vaarassa." Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä tai pöytäkirjoihin

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Maakuntahallitus: merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi sekä merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Kajaani DC Cluster MH 121 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen. Kajaani DC Cluster -hankkeen lähtökohtana on aktivoida EDC Park -hank keen aikana muodostunut virtuaalinen klusteri toimivaksi ja alu een kasvua, kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä edistäväksi klus te rik si, jonka toiminnasta rahoittajat ja jäsenyritykset saavat lii ketoi min nal lis ta hyötyä uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Hankkeen tavoitteena on tukea uuden toimialan ja klusterin muodos tu mis ta data centterin ja sen palveluiden ympärille sekä luoda jat ku vuus klusterille varmistamalla sen hallinnointi, ylläpito ja ke hit tymi nen. Tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan 10 yritystä ja sitout taa klusterin yritykset vahvasti mukaan toimintaan ja taata kluste rin jatkuvuus hankkeen jälkeen. Kajaani DC Cluster -hanke on jaettu neljään eri toi men pi de ko ko naisuu teen, jotka yhdessä mahdollistavat hankkeen tavoitteiden saavut ta mi sen ja muodostavat Kajaani DC Clusterin toiminnan ytimen ja pal ve lu tar jon nan. Toimenpidekokonaisuudet ovat: - Tutkimus- ja koulutushankkeet Niin uuden, kehittyvän, klusterin kuin aluekehityksenkin kannalta pysy vä yritys- ja tutkimustoiminta ovat elintärkeitä asioita ja tutkimusja koulutushankkeet ovat yksi tie uuteen, pysyvään yritystoimintaan alu eel la. - Verkostot Klustereiden ydin ja keskeinen elementti ovat erilaiset verkostot. Kajaa nin DC -klusteri kokoaa yhteen Kajaanin alueen ja ICT-toimialalla toi mi vat yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja tutkimuksen sekä kytkee alu eel le tulevat uudet suuryritykset ja PK-yritykset (niin kansalliset kuin kansainväliset) mukaan paikalliseen toimintaan. - Ekotehokkuus Kainuun Edun Ecological Data Center -projektin tuloksena syntynyt Ka jaa ni DC Clus ter hyväksyttiin conributoe -jäseneksi The Green Grid -or ga ni saa ti oon, joka koostuu yli 175:stä kansainvälisestä yrityk ses tä ja jot ka yhteistyössä kehittävät Data Center -ympäristöihin liit ty viä eko te hok kuus mit ta rei ta. Ekotehokkuuden kehitys synnyttää huip pu osaa jia Kainuussa. Yhteistyö maailman johtavien tek no lo giayri tys ten kanssa avaa mahdollisuuden Kajaanin am mat ti kor kea koulul le olla ensimmäinen tutkintoon johtava "Data Center" -kouluttaja

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Maakuntajohtajan ehdotus: maa il mas sa. - Pilvipalvelut EDC Park -hankkeen aikana aloitettujen toimenpiteiden vaikutukset alu een yrityksiin alkavat konkretisoitua vuoden 2012 jälkimmäisellä puo lis kol la ja vaikutusten tulokset realisoituvat Kajaani DC Cluster -hank keen aikana. Palvelinliikenteen virtualisointi ja pilvipalveluiden käyttö da ta kes kuksis sa pienentävät palvelinten kokoa, vähentävät energiankulutusta se kä ylläpito-, operointi- ja energiakustannuksia. Pilvipalvelut voidaan määritellä jaetuksi tiedon prosessoinniksi, päällekkäisiksi proses soin neik si ja jaetuiksi tietokannoiksi, jotka toimivat virtuaalisesti. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on a ja kokonaiskustannusarvio on , jo hon haetaan Kainuun kehittämisrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksissaan ja ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai sähköpostitse osoitteella (hal lin to la ki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään ra hoi tuspää tök sen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun ke hit tä mis rahaa 60 % kuitenkin enintään jäljempänä olevan ra hoi tussuun ni tel man osana. Vuoden 2014 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen päätös hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Enintään % Kainuun kehittämisraha Hakijan rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä Henkilöstökulut Laitteet, tarvikkeet, aineet Asiantuntijapalvelut Projektihenkilöstön koulutus Puhelin, posti Painatus- ja ilmoituskulut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut Vuokrat Muut menot Yhteensä Kainuun kehittämisrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien pro jek ti suun ni telmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään suunnittelija Paula Karppinen, jo ka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Maakuntahallitus: Hyväksyi.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS MH 122 EU:n ENPI Karelia-ohjelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän hanke-ehdotus Kostamuksen bio voi ma lai tos (BIOKOS) on läpäissyt Karelia ENPI CBC -ohjelman en sim mäi sen ja toisen vaiheen valintaprosessit. Kaikki mukana olevat venäläiset ja suomalaiset yhteistyöpartnerit ovat sitoutuneet hank keen toteuttamiseen ja rahoitukseen. Hanke käynnistyy sen jälkeen, kun Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt hank keen omalta osaltaan. Hankkeen ydinsisältö Kostamuksen kaupungin omistukseen toimitetaan kaasutukseen perus tu va biopolttolaitos, joka tuottaa lämpöä ja sähköä Kostamuksen kau pun gin jäteveden käsittelylaitoksen yhteydessä. Alueella ovat val mii na kaukolämpöverkko ja sähkön siirtoverkko. Rakennettava laitos käyttää polttoaineena kuivattua lietettä, jota saa daan suoraan jäteveden käsittelylaitokselta ja joka kuivataan pro ses sis sa. Jätevesipuhdistamon nykyinen lietteen kui vaus jär jes telmä toimii laitoksen esikuivaimena, josta esikuivattu liete siirretään ter mi seen kuivaukseen, missä se savukaasujen avulla kuivataan kaa su tus kel poi sek si (kosteusprosentti alle 27 %). Lisäksi laitos voi sa man ai kai ses ti käyttää puuhaketta ja mm. yhdyskuntajätettä. Kaasu tus lai tok ses sa voidaan käyttää myös kaatopaikoille menevää pala vaa jätettä, mikä on merkittävä parannus jätteiden kä sit te ly on gelmiin Kostamuksessa. Laitoksessa palava materiaali kaasutetaan ja prosessin lop pu tuottee na syntyy synteesikaasua. Kaasu käytetään polttomoottorin poltto ai nee na ja moottoriin kytketyn generaattorin avulla tuotetaan sähköä. Polttomoottoreista savukaasut johdetaan rumpukuivaimeen, jos sa ne kuivattavat lietteen. Kaasutus on eksoterminen prosessi, johon ei tarvita ulkopuolista energiaa. Prosessissa syntyvä ylimääräinen lämpöenergia hyödynnetään lämmön talteenottolaitteiston avulla jätevesipuhdistamon läm mi tys tarpei siin. Syntyvä sähköenergia hyödynnetään jätevesipuhdistamon säh kön käyt tö tar pei siin. Prosessissa syntyvä tuhka käytetään maanpa ran nus ai nee na. Biovoimalaitos tuottaa 0,97 MW lämpöä ja 0,37 MWe sähköä. Bioenergian käytön koulutusta Kostamuksessa ja Kainuussa

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntahallitus I Investoinnin lisäksi projektissa järjestetään koulutusta alan hen ki lökun nal le rajan molemmilla puolin. Kun kyseessä on uusi innovaatio, han ket ta markkinoidaan ja toimintaperiaatteita esitellään kaupunkien ja piirien energialaitosten henkilökunnalle sekä energiahuollosta päät tä vil le tahoille Kainuussa ja Karjalan tasavallassa. Kaksi laaja-alaista bioenergia forumia Kajaanissa ja Kos ta mukses sa Hankkeessa järjestetään kaksi forumtapahtumaa, joissa esitellään asian tun ti joi den ja bioenergia-alan yritysten toimesta uusimpia bioener gian hyödyntämistä edistäviä teknologisia sovellutuksia ja käytän tö jä Euroopassa ja Venäjällä. Kajaanin forumissa (2013) esitellään ja markkinoidaan suomalaisia ja eurooppalaisia bioenergiaratkaisumalleja ja alan yritykset esit te levät uusinta alan teknologiaa. Kostamuksen forumissa (2014) esitellään Kostamuksen uuden biolai tok sen toimintaperiaatteita sekä esitellään muita Venäjällä käy tössä olevia bioenergiatekniikoita. Laitteiston toimintaperiaatteet Esidesinfioitu ja suodatettu liete syötetään pumppaamalla kuivuriin, jos sa sitä käsitellään lietteestä haihtuvasta vedestä valmistetulla tulis te tul la höyryllä. Tulistukseen käytetään kaasumoottorin pa ko kaasua. Kuivuri toimitetaan valmiina kokonaisuutena sisältäen pää laitteet, sähköistyksen ja automaation. Kuivattu liete johdetaan rumpuperiaatteella toimivaan termiseen kaa sut ti meen, jossa kiintoaine monivaiheisesti kaasuuntuu. Lietteen li säk si kaasutuksessa voidaan hyödyntää erilaisia puuperäisiä poltto ai ne ja kei ta. Kaasutin toimitetaan valmiina kokonaisuutena. Kaa sutuk ses sa syntyvä tuhka poistetaan kaasutinrummun loppupäässä ole van tuhkakartion ja sulkuruuvin kautta. Kaasu suodatetaan noin 400 C lämpötilassa keraamisella kynttiläsuodattimella. Kaasua jääh dy te tään ilmaesilämmittimellä ennen sen johtamista moottoriin. Kaasumoottori toimitetaan valmiina kokonaisuutena. Kaasumoottori hyö dyn tää termisesti tuotetun kaasun korkealla hyötysuhteella. Moot to riin kytketty generaattori tuottaa sähköä 400 V jännitteellä, net to säh kön tuot to on noin 300 kw. Uutta innovaatiota Rakennettava biopolttolaitos edustaa uusinta kainuulaista in no vaatio ta. Sen toimintaa on kehitelty Suomessa jo useita vuosia. Pro sessis sa käytettävä kaasutin on todettu Patentti- ja rekisterihallituksen toi mes ta uudeksi keksinnöksi, lietteen puhdistusmenetelmälle on

Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS

Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS Maakuntahallitus I 122 08.10.2012 Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS MH 122 EU:n ENPI Karelia-ohjelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän hanke-ehdotus Kostamuksen biovoi ma lai tos (BIOKOS) on läpäissyt Karelia

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Yhteistyötoimikunta 17.10.2012 AIKA 17.10.2012 Klo 09:00-10:20 PAIKKA Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 Maakuntahallitus III 19.12.2011 AIKA 19.12.2011 Klo 10:00-11:05 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Kaupunginhallitus 79 27.03.2017 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 29/00.010/2017 Kaupunginhallitus 27.03.2017 79 Pirkanmaan liitto ja sote- ia maakuntauudistuksen esivalmistelun

Lisätiedot