Pohjoinen kasvukäytävä rakennetaan menestystä yhdessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoinen kasvukäytävä rakennetaan menestystä yhdessä"

Transkriptio

1 Pohjoinen kasvukäytävä rakennetaan menestystä yhdessä Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto Liikenne- ja viestintäministeriö/kaakkois-suomen ELY

2 POHJOINEN KASVUVYÖHYKE Rakennetaan menestystä yhdessä

3 Pohjoisen kasvuvyöhyke-hankkeen perusajatus Pohjoinen kasvuvyöhyke -hanke kokoaa keskeiset valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden edustajat rakentamaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen lisäarvo syntyy kansainvälisen Northern Growth Zone -brändin rakentamisesta, sen systemaattisesta hyödyntämisestä sekä verkostoyhteistyöstä. Tavoitteena on koota vyöhykkeen lukuisat erillishankkeet yhteisen KASVUVYÖHYKE -brändin alle. Rakennusaineina toimivat: Suomen sosioekonomiset vahvuudet erinomainen geopoliittinen sijainti toimintavarma infrastruktuuri yritysten ja ihmisten monipuolinen osaaminen.

4 Osa eurooppalaista kokonaisuutta - Suomen valttikortti Kasvuvyöhyke on osa koko Euroopan laajuista multimodaalia markkina-aluetta ja liikenneverkkoa. Etelä-Suomen kautta kulkevasta Skandinavia-Välimeri-käytävästä muodostuu pohjoisin EU:n ja Venäjän välinen ydinverkon runkokäytävä (TEN-T Core Network Corridor). Rail Baltic rautatieyhteys parantaa toteutuessaan Pohjois-Euroopan yhteyksiä muualle Eurooppaan. Suunnitteilla oleva tietoliikennekaapeli Saksasta Suomeen ja Koillisväylän kautta Aasiaan asettaa Suomen tulevaisuudessa maailman datayhteyksien solmukohtaan.

5 RAKENNETTU Toimiva ja luotettava yhteiskunta, korkealuokkainen infrastruktuuri ja laadukkaat palvelut VIRTUAALINEN Verkosto, jossa arvo ja innovaatiot syntyvät osaamisten yhdistämisestä ja vuorovaikutuksesta TOIMINNALLINEN Asiakaslähtöiset palvelut ja yritystoiminta mahdollistavat Suomen kestävän hyvinvoinnin YHTEINEN Pohjoinen kasvuvyöhyke on yhteistoiminta-alusta

6 Kokonaiskuva ja orkestrointimalli TAVOITE 2020: Uudet tuote/palvelukokonaisuudet, uusinvestointien ohjautuminen kasvukäytävälle Matkailun ja kaupan laadukkaat palvelut Älyliikenneratkaisut laajasti käytössä Ekologiset ratkaisut kaiken yhteisen tekemisen ajureina Pohjoinen kasvuvyöhyke hanke: Viranomaisyhteistyön koordinointi Brändin luominen Hankekoordinointi Markkinointi & viestintä Yhteishankkeet EU-rahoitus Temaattiset klusterit - Uudet ratkaisut Avoimet tuotteiden ja palveluiden kehitysalustat Maritime Lab Cleantech Lab Transportation Lab Tele/ICT Lab Tourism Lab Wellness Lab 6 Pohjoinen kasvualusta Kasvavat kaupunkiseudut E 18 moottoritie rautatiet satamaverkosto lentokenttäverkosto laajakaistaratkaisut avoimet tietovarannot (mm. tie, sää, keli, joukkoliikenne) sähköautojen latausverkosto uudet energiaratkaisut

7 Uudet yhdistelmät -> Uudet ratkaisut - > Uusi kasvu

8 Kilpailuetua klustereiden kohtaamisista Transportation Lab Maritime Lab Cleantech Lab Tourism Lab Wellness Lab Tele/ICT Lab

9 Temaattisten klustereiden toimintaperiaatteet Vertailutiedon kerääminen ja analysointi, ja niistä viestiminen Koulutukset ja parhaiden käytäntöjen siirtäminen Klusterointi ja verkottuminen Avoimet tuote- ja palvelukehitysalustat Yhteistoiminnan hankkeistus Millaisia muita mahdollisuuksia?

10 Avaintoimijoiden organisointimalli (esimerkki)

11 Pohjoinen kasvuvyöhyke - Taustaa 11 Alueella luontaiset edellytykset kehittyä merkittäväksi kasvuvyöhykkeeksi Vuosisatainen kauppatie Keskeinen osa TEN-T-verkon EU-Venäjä akselia Kaikkien verkkojen yhtymäkohta Toteutetut miljardi-investoinnit alueen infraan Korridori -ajattelun henkinen ja sisällöllinen laajentaminen Green Corridors & Smart Transportation & Smart Grids synergioiden hyödyntäminen Focus liikenteestä liikkujiin, liiketoimintamahdollisuuksiin ja koko alueen kehittymiseen sekä korridorin globaaliiin kilpailukykyyn Kasvuvyöhykkeen rakennuspalikoina suuri joukko selvityksiä, hankkeita, investointeja valtio-, kuntaja yrityssektoreilla.

12 Pohjoinen kasvuvyöhyke - Nykytilanne 12 Luontaista kasvua usealla sektorilla Liikkujavirrat kasvussa Venäjän kulutuskysyntä kasvussa Kaakossa erityiset hyödyt, miten hyödynnetään mahdollisimman laajasti itä länsi potentiaalia: Lappeenranta Turku -akseli? Länsiyritykset pyrkivät Venäjän markkinoille SUOMI luotettava investointikumppani korostuu juuri tänään Itäyritykset pyrkivät länsimarkkinoille Näyttäisi, että kasvua tapahtuu joka tapauksessa o Kasvuvyöhykkeen tavoitteena on tukea, suunnata ja kiihdyttää kasvua

13 Pohjoinen kasvuvyöhyke - Tulevaisuus 13 Vahvuuksista kilpailuetuihin Yksittäisistä yrityksistä ja hankkeista klustereiksi Kansallinen brändi eri osapuolien käyttöön Tavoitteena ylikansallinen kaupan ja kulttuurin vyöhyke Yhteiset kehitysympäristöt ja - hankkeet Nykyisten hankkeiden jatkuvuus Uusien hankkeiden rakentaminen ja EUrahoituksen hyödyntäminen InvestIn toiminnalle myytävää Kilpailuetua älyllä ja vastuullisuudella Aito PPPP -yhteistyö Digitaalisuus, cleantech, matkailu, fiksu kaupunki ja maaseutu, startup, robotisaatio

14 Liikennepolitiikka huomenna

15 Millaista maailmaa varten liikennepolitiikkaa tehdään? 15 Energiamurros Fossiiliset sähkö, vety, biokaasu, Teknologiakehitys mahdollistaa päästöttömän liikenteen, liikenteen muiden ulkoishaittojen merkitys (mm. tilanvievyys, melu,.) korostuu Fyysinen ja virtuaalinen liikkuminen sekoittuvat Asian voi hoitaa liikkumalla tai kuljettamalla tai käyttämällä tietoliikenneyhteyksiä Yhteisöllinen ja automatisoituva liikenne Ei pakkoa oman auton omistamiseen Muutos kuljettajasta matkustajaksi tuo lisää aikaa vuorokauteen Fiksusti yhdistetyt kyydit Nettikauppa 2 % suomalaisista vs. 74 % briteistä tekee viikoittain ruokaostoksia netistä (2013) Jakeluliikenne kasvaa v mennessä 80 %? Palveluistuminen Edistyneet info- ym. liikkujan palvelut Käyttäjälle yksi rajapinta, liikkuminen ostetaan palvelupaketteina?

16 Muutos liikenteessä näkyy jo

17 Stora Enso, Rethink - Vuosikertomus

18 Vastaus haasteisiin on uusi liikennepolitiikka 1. Organisoidumme paremmin - liikennehallinnon uudistaminen - näkökulma väylämuodoista koko liikennejärjestelmään 2. Ajattelemme älykkäämmin - liikennejärjestelmän neliporrasperiaate - liikenteen kysyntään ja kulkumuodon valintaan vaikuttaminen - nykyisen liikenneverkon käytön tehostaminen 3. Käytämme hyväksi innovaatiot - kehitysympäristöjen ja kokeilualustojen luominen - älyliikennemarkkinoiden synnyttäminen & vientituotteet

19 Mikä ihmeen uusi liikennepolitiikka? 19 Vastuullisuus Yhdessä tekeminen ja oppiminen Resurssien fiksu käyttö Palvelumuotoilu Kasvun ja liiketoimintamahdollisuuuksien edistäminen Innovaatiot Monipuoliset keinot Vaikutusten tunteminen Käyttäjälähtöisyys Poikkihallinnollisuus

20 Liikennepolitiikalla elinvoimaa 20 Infra + tietopalvelut + ICT = rajattomasti uusia mahdollisuuksia Kohtuulliset logistiikkakustannukset Kokonaan uudenlaiset liikenteen palvelut Liikenteestä uutta liiketoimintaa Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Toimintavarma liikennejärjestelmä Tarpeeseen vastaava palvelutaso Edelläkävijä ympäristöteknologiassa ja energiaratkaisuissa Vastuullinen, ennakoitava liikennepolitiikka Liikennepolitiikalla elinvoimaa Infra alustana Cleantech Älykäs, ohjaava liikennejärjestelmä MALPE Fiksut yhteydet yritystoiminnan mahdollistajina Erityisolosuhteiden hyödyntäminen Suomi uusien innovaatioiden living labina Portti itään Laadukkaat keskuskorridorit Pohjoinen kasvuvyöhyke Talvi- ja jääosaamisen hyödyntäminen & vienti

21 Uusi aika, uudet ajatukset 21 Entinen Tuotelähtöinen Erilliset liikenne- ja väylämuodot Siilokohtainen osaoptimointi Henkilöautoilun määräävä asema Väyläpainotus, investointivetoisuus Liikenteen jatkuva kasvu Tuotteiden ja palvelujen hankinta Virkamies tietää parhaiten Top-down suunnittelu Omistaminen Staattinen Uusi Asiakaslähtöinen infrastruktuuri on palvelujen, liiketoiminnan ja kasvun alusta Asiakkaiden matka- ja kuljetusketjut Eri toimijat yhdessä kokonaisuuden hyväksi Kaikki liikenne- ja kulkumuodot tasapuolisesti Monipuoliset keinot, lopputuotteena palvelu Liikenteen kysynnän ohjaus Palvelutason hankinta Markkinoiden osaamisen ja innovaatioiden tehokas hyödyntäminen, hallinto mahdollistajana Loppukäyttäjä mukaan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen Vuokraus, lainaus, leasing Dynaaminen, ketteryys, kokeilut

22 Lähde:

23 Muutoksen mahdollistajat liikenteessä Teknologiakehitys Mobiili laajakaista + paikannus + päätelaitteet + internet of everything + pilvipalvelut + automatisaatio + joukkoistaminen Lainsäädäntö Deregulaatio + liikenteen hinnoittelu + saastuttaja maksaa -periaate Asenteiden, arvojen ja tottumusten evoluutio Omistamisesta käyttämiseen, yhteiskäyttö, etä- ja virtuaalieläminen Liiketoimintamahdollisuudet ajurina Telecom ARPU ~30 vs. Traffic ARPU ~300 23

24 Utopiaa vai huomisen todellisuutta? Koko elinympäristöstämme tulee älykäs: koti, rakennukset, materiaalit, infra, energiatuotanto, liikennejärjestelmäkin Siirrytään auton omistamisesta käyttämiseen Liikennepalvelu ostetaan kuukausipaketteina Joukkoliikenteessä aidosti saumaton palveluketju asiakkaan ehdoilla Liikenne on päästötöntä Liikenne automatisoituu Liikennesektori on vahva vientiala eikä tuontiala. Liikenteen kasvu kohdistuu joukkoja kevytliikenteeseen Äiti, mitä tarkoittaa liikenneruuhka? Palvelut tulevat ihmisten luokse

25 Mitä liikkuminen ja kuljettaminen maksaa? Valtio 1.5 Mrd Yritykset 33.1 Mrd Henkilöliikenne-kuljetukset 1.0 Mrd Kotitaloudet 15.9 Mrd Kunnat 1.4 Mrd = Suomen liikennemarkkina

26 Erillisjärjestelmistä käyttäjiä palvelevaksi ekosysteemiksi Erilliset liikennemuodot Multimodaalisuus Liikennejärjestel -män operointi Liikenteen roaming Liikenne palveluna Ennen Nyt Tulevaisuudessa ITS Finland / Hietanen

27 Voisiko tulevaisuuden liikenne näyttää vaikkapa tältä? Urban commuter package for 95 /month: Free public transport in home city area Up to 100 km free taxi Up to 500 km rental car Domestic public transport 1500 km 15 minutes package for 135 / month: 15 minutes from call to pick up by shared taxi EU wide roaming for shared taxi at 0,5 /km Free public transport in home city, Domestic public transport 1500 km My mobility operator Business world package for 800 /month: 5 minutes pickup in all EU Free taxi in home city Lease car and road use Taxi roaming worldwide Family package for /month: Lease car and road use Shared taxi for all family with 15 minutes pickup Home city public transport for all Domestic public transport km ITS Finland / Hietanen

28 Tulevaisuuden liikenne on palvelua 28 Liikenteen palveluistamisen tavoitteena on 1. saavuttaa liikennejärjestelmälle asetetut tavoitteet nykyistä tehokkaammin 2. tuottaa käyttäjille saumaton, paremmin tarpeeseen vastaavaa liikennejärjestelmä sekä edistyksellisiä ja personoituja liikenteen palveluja 3. parantaa liikennejärjestelmän resurssitehokkuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla palvelut entistä enemmän asiakastarpeita vastaaviksi 4. parantaa tietoa ja ICT:tä hyödyntämällä liikennejärjestelmän tehokkuutta sekä toimintavarmuutta 5. parantaa sekä olemassa olevien että uusien palveluntuottajien edellytyksiä kannattavaan, kehittyvään liiketoimintaan (myös kv-markkinoilla) tarjoamalla näille mahdollisuuksia kehittää ja tuottaa kokonaisvaltaisia liikenteen ratkaisuja 6. mahdollistaa uuden liiketoiminnan kehittyminen ja sitä kautta kasvun ja työllisyyden luominen Suomeen

29 Haaste #1: Julkisen sektorin resurssien tehoton käyttö 29 Mahdollisuuksia: Henkilöliikenneremontti Julkisin varoin tuettujen henkilökuljetusten kustannukset 1 mrd /v, säästötavoite 100 milj. (2017) Tavoitetila: kaikki lakisääteiset henkilökuljetukset suunnitellaan, hankitaan ja toteutetaan uudella tavalla yhtenäisenä henkilölogistiikan kokonaisuutena Myös rahoitus yhteiskäyttöön Todellinen poikkihallinnollinen hanke: onnistuessaan säästää monen hallinnonalan kustannuksia ja parantaa käyttäjän kokonaisvaltaista palvelukokemusta toisaalta jos muutosta ei toteuteta, useat toimialat kärsivät Valtion eri toimijoiden sekä valtion ja kuntien parempaa koordinaatiota tarvitaan edelleen Eroon liikenne- ja elinkeinopolitiikan tekemisestä hankelistoilla Liian raskaat ja staattiset ratkaisut, liikaa laiskaa pääomaa sidotaan kiinni Nyt viimeinen aika aloittaa huolenpito olemassaolevasta verkosta Infrastruktuuri on (vain) liikkumisen ja palveluiden alusta

30 Haaste #2: Nykyrahoitus ei riitä verkon ylläpitoon 30 Väyläverkossa muhii hometiepommi vastuullisia päätöksiä tarvitaan Parlamentaarinen työryhmä (3/2014 5/2014) kartoittaa etenemisvaihtoehtoja korjausvelan vähentämiseksi sekä antaa ehdotuksen Suomen kilpailukyvyn kannalta tarkoituksenmukaisesta liikenneverkon laatutasosta sekä sen vaatimasta perusväylänpidon ja liikenneväylien kehittämisen rahoitustasoista pitkällä aikavälillä Ratkaisuvaihtoehtoja: uudet tekniset ratkaisut väylänpidossa käyttäjille tarjottavan tiedon ja tietopalveluiden rooli palvelutasokokemuksessa rahoituksen uudelleen suuntaaminen verkon priorisointi (pääverkko / muu verkko / asiakastarpeiden kannalta ) rahoituksen uudelleen suuntaaminen väylänpidon tuotteiden kesken rahoituksen uudelleen suuntaaminen väylämuotojen (tie, rata, ) välillä alueellisen liikkumavaran lisääminen Insentiivejä rahoitusmenettelyihin Käyttäjä maksaa ja hyötyjä maksaa mallit käyttöön Maankäyttöhyötyjen tulot saatava kehittämisen tueksi Kustannustason nousun kompensoiminen

31 Korjausvelan kolmet kasvot 31 Isännöitsijän näkökulma Verkon toiminnallisuus ja turvallisuus Elinkaaritehokas isännöinti Huoli 19 mrd. :n väyläomaisuuden rapistumisesta Asiakkaan näkökulma Verkkojen sujuvuus, toimintavarmuus ja käytettävyys Tieto palvelutasokokemusta paikkaamassa Infrastruktuuri liikkumisen ja palvelujen tarjoamisen alustana Infrastruktuuri = väyläverkko, tietoliikenneinfra, liikenteen energiajakeluinfra, tietoyhteydet, tietovarannot, Kokonaisuus on yhtä hyvä kuin sen heikoin osa Infran on oltava niin hyvässä kunnossa kun sen päälle rakentuvat palvelut edellyttävät ei paremmassa tai huonommassa

32 32 Haaste #3: Heikko ohjausvaikutus käyttäjien liikkumisvalintoihin Nykykapasiteetti tehokkaampaan käyttöön Käyttäjille insentiivejä toimia fiksusti; vastuullisten valintojen mahdollistaminen Vaatii verotuksen uudistamista sekä väärään suuntaan ohjaavien kannustimien poistamista Lähde: Lennätin 2014

33 Haaste #4: Teknologiakehitystä ei ole uskallettu ja osattu hyödyntää 33 Mahdollisuuksia: Liikennelabra -pilotti tienraivaajana Avoin data ja liikenteen sovellukset Hyvien sovellusten jalkautumisen edistäminen Joukkoistaminen mukaan kaikkeen tekemiseen liikkujat aktiivisiksi toimijoiksi palveluiden suunnitteluun, tiedon keruuseen ja jakeluun Yhteisöllinen liikenne: maailmalla mennään, Suomessa meinataan esim. Übertaxi, Lyft, BlaBlaCar, Halutaanko suojella nykyisiä rakenteita vai avata mahdollisuuksia uusille toimijoille? Suhtautuminen liikenteen automatisaatioon Valitaanko reaktiivinen vai proaktiivinen askellus? Edellyttää fiksua sääntelyä (= hallittua sääntelyn purkamista)

34 Lähivuosien painopisteet, dynaamisuus 34 Tulevaisuuden liikennejärjestelmä on infran, tiedon ja palveluiden muodostama kokonaisuus tyytyväinen asiakas KESTÄVYYS (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen aspekti) TOIMINTA VARMUUS (infra, palvelut) MARKKINAT (toimivuus & kehittyminen) Rakenteet, pysyvyys TURVAL- LISUUS (safety ja security) mahdollistav a hallinto Edistykselliset palvelut (käyttäjille saumaton liikennejärjestelmä ; liikenteestä uutta liiketoimintaa) Tieto ja digitalisaatio kilpailuedun lähteinä (liikennesektori eturintamassa; toimivampi ja resurssitehokkaampi liikennejärjestelmä sekä uusia innovaatiota) Infrastruktuuri hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kasvualustana (tarpeita vastaavat, toimintavarmat ja turvalliset yhteydet kansalaisia ja elinkeinoelämää palvelemassa) 34

35

36 Lämmin kiitos mielenkiinnostanne! Lisätietoja: tai

Väylästä palveluun - uutta ajattelua liikennejärjestelmien suunnittelussa

Väylästä palveluun - uutta ajattelua liikennejärjestelmien suunnittelussa Väylästä palveluun - uutta ajattelua liikennejärjestelmien suunnittelussa Eeva Linkama Esityksen sisältö Miksi ajattelu- ja toimintatavat uudistuvat Millaiset nämä uudet ajattelu- ja toimintatavat ovat,

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina - sisältö Pintaraapaisu selonteosta Hieman Venäjäpohdintoja

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 13/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017 1 2012 LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA Liikenteenhallinta 2017 Liikenteenhallinta 2017 Tavoitetila ja toiminnan painopisteet Liikennevirasto Helsinki 2012 Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot