KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA Hankinnan taustaa Kotiin tuotettavia palveluja sekä päivätoimintaa hankitaan sosiaalija terveystoimen vanhusten palvelujen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakkaille. Hankittavat palvelut täydentävät kaupungin omana toimintana tuotettuja palveluja. Hankittavat palvelut ovat asiakkaiden kotona asumista ja arjessa selviytymistä tukevia palveluja, joita annetaan asiakkaan kotiin mukaan lukien palvelutaloissa, asumisyksiköissä ja pitkäaikaishoidon yksiköissä asuvat asiakkaat. Asiakkaat ovat eri-ikäisiä kuntalaisia: vanhuksia, vammaisia, pitkäaikaissairaita, sotainvalideja ja lapsiperheitä sekä omaishoidon tuen asiakkaita. Hankittavia palveluita tarvitaan suomen ja ruotsinkielisinä. Kotihoidon asiakkaista noin 10 % on ruotsinkielisiä. Kotihoidon palvelut Kotihoidon asiakkaat ovat pääasiassa iäkkäitä vanhuksia ja vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia ja suuri osa heistä on yksin asuvia. Heidän toimintakykynsä on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumisensa tueksi ulkopuolista apua. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotihoidon tukipalvelut, palvelutalo- ja päivätoiminta sekä omaishoidontuki. Kotihoidon palvelut kohdennetaan kuntalaisille Espoon kotihoidon asiakkuuden periaatteiden mukaisesti. Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on asiakkaiden mahdollisimman omatoiminen selviytyminen kotona oman tukiverkoston ja kuntouttavan kotihoidon keinoin. Kotihoidon palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja perustuvat kotihoidon työntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin. Kotihoidon työntekijä laatii arvioinnin pohjalta yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa tavoitteellisen, asiakkaan

2 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 2 elämäntilanteen huomioivan ja kuntoutumista sekä toimintakykyä tukevan hoito- ja palvelusuunnitelman. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään palvelujen laajuus ja osapuolten vastuut. Kotihoidon palvelut toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti palvelutarvetta jatkuvasti arvioiden. Asiakkaiden palvelujen toteuttaminen edellyttää hyvää verkostoyhteistyötä sekä hyvää yhteistyötä omaisten/läheisten kanssa. (palvelut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8) Vammaispalvelun palvelut Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelulain (380/1987) mukaista henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 1) päivittäisissä toimissa; 2) työssä ja opiskelussa; 3) harrastuksissa; 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: 1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut; 2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin; taikka 3) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai 4) järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. (palvelu 9) Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden palvelut ovat lapsiperheiden kotipalvelut, lastenhoitopalvelut ja tehostettu perhetyö (palvelut 10, 11 ja 12).

3 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 3 Hankittavien palveluiden tuotekuvaukset: 1. Kotipalvelu vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille Kotipalvelua hankitaan omissa kodeissaan, myös palvelutaloissa ja asumisyksiköissä asuville asiakkaille, joiden toimintakyky päivittäisissä perustoiminnoissa on selvästi alentunut. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen arkielämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Vuonna 2011 kotipalvelua/kotihoitoa ostettiin noin 70 asiakkaalle ja käyntejä oli yhteensä noin Kotipalvelu asiakkaille, joilla on vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös kotiin Kotipalvelua hankitaan omissa kodeissaan asuville vaikeavammaisille asiakkaille, joilla on vammaispalvelulain (380/1987) mukainen palveluasumispäätös kotiin. Kotipalvelu on asumiseen, henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen arkielämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Asiakkailla voi olla erityistarpeita, jotka voivat liittyä asiakkaan kohtaamiseen, hoidon ja hoivan toteuttamiseen, hoitovälineisiin tai apuvälineisiin. Palvelujen asiakaskohtaiset määrät voivat olla suuria ja käyntien kestot pitkiä. Vuonna 2011 kotipalvelua/kotihoitoa ostettiin noin 40 vaikeavammaiselle asiakkaalle ja käyntejä oli yhteensä noin Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on lääkärin lähetteellä asiakkaan kotiin tai palvelutaloon annettua sairaanhoitoa. Kotisairaanhoitoa ostetaan joko ostopalveluna tai palvelusetelillä asiakaskohtaisesti kotiin erityistilanteissa, esim. kun asiakas tarvitsee haavanhoitoa, ompeleiden poistoa, silmätippojen laittoa leikkauksen jälkeen, verinäytteen ottoa kuten INR ym. eikä hän pääse itsenäisesti terveysaseman palvelujen piiriin.

4 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 4 Vuonna 2011 kotisairaanhoitoa ostettiin noin 5 asiakkaalle ja käyntejä oli yhteensä noin Avustavat palvelut Avustavat palvelut ovat kotipalvelun tukipalvelua ja niillä tuetaan kotihoidon asiakkaiden kotona asumista. Palveluja ovat esim. kotisiivoukset, kotinikkaroinnit, pienet pihatyöt/ lumen luonti, kotityöt, vaatehuolto, asiointiapu kodin ulkopuolella sekä ulkoiluapu. Avustavat palvelut perustuvat kotihoidon tekemään asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Vuonna 2011 avustavia palveluja ostettiin noin 60 asiakkaalle ja käyntejä oli yhteensä noin 200. Siivouspalvelu Kotihoito ostaa siivousta kotihoidon asiakkaille erityistilanteissa joko ostopalveluna tai palvelusetelillä. Vähävaraisten siivoussetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka avulla tuetaan pienituloisten ikäihmisten kotona asumista. Siivoussetelin voi saada yli 65-vuotias espoolainen, jonka päivittäinen toimintakyky on heikentynyt niin, että hänellä on vaikeuksia raskaiden kotitöiden suorittamisessa. Vuonna 2011 siivousapua ostettiin noin 83 asiakkaalle ja käyntejä oli yhteensä noin Kotisiivous Kotihoidon asiakkaille ostopalveluna tai palvelusetelillä tuotettu kotisiivous voi sisältää viikkosiivousta, suursiivouksen tai ikkunoiden pesua. Palveluja pyydetään tarjoamaan palveluntuottajan aineilla ja tarvikkeilla sekä asiakkaan aineilla ja tarvikkeilla.

5 5.2. Raivaus-/ saneeraussiivous TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 5 Kotihoidon asiakkaiden kotona tapahtuva raivaussiivous sisältää perusteellisen kodin raivauksen, puhdistuksen ja mahdollisen desinfioinnin/ tuholaisten torjunnan. Palvelut sisältävät aineet ja tarvikkeet Siivousapu sota- ja sotilasvammaisille Siivousapu (viikkosiivous, ikkunanpesu), joka sisältää aineet ja tarvikkeet. Muistisairaiden päivätoiminta 6.1. Suomenkielinen muistisairaiden päivätoiminta kuljetuksella 6.2. Ruotsinkielinen muistisairaiden päivätoiminta kuljetuksella koko Espoon alueelle 6.3. Suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivätoiminnan asiakaskohtainen lisätunti/ päivä Muistisairaiden päivätoiminta on virikkeellistä ryhmäkuntoutusta keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä ja omaisen jaksamista sekä ennaltaehkäistä tai siirtää pitkäaikaishoidon tarvetta. Päivätoiminnan palvelutarpeen arvioinnista ja asiakasvalinnasta vastaa Espoon kaupunki. Muistisairaiden päivätoiminnan kesto on 6 tuntia (lisäksi tulee kuljetuksiin käytetty aika). Päivätoiminnan kokonaisuuteen kuuluu aamupala, lounas ja päiväkahvi / välipala sekä ohjattu kuntouttava ryhmätoiminta 8-10 hengen ryhmissä sekä kuljetus. Päivittäisestä ryhmän ohjauksesta vastaa 2 lähihoitajan (tai vastaavan) tutkinnon suorittanutta hoitajaa, joilla on lisäksi muistisairaiden hoidon lisä- /täydennyskoulutusta ja osaamista. Päivätoimintaan yhdistetyllä lisätunnilla /lisätunneilla on mahdollista jatkaa päivätoiminnan päivän kestoa aamusta tai iltapäivästä. Lisätuntien tavoitteena on tukea hoitavaa omaista ja hänen jaksamistaan esim. työssäkäyntiä tai muuta tärkeää menoa helpottamaan. Lisätuntien käytöstä sovitaan kunkin asiakkaan kohdalla erikseen.

6 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 6 Tarjotun päivätoiminnan tilan/toimintayksikön tulee olla valmiina sopimuksen alkaessa Vuonna 2011 muistisairaiden päivätoimintaa ostettiin 70 asiakkaalle ja hoitopäiviä oli noin Kotihoidon yöpalvelu: Espoon kotihoidon yöpalvelu on tarkoitettu ympärivuorokautista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille jotka asuvat omissa kodeissaan, Espoon vanhusten palvelujen omissa palvelutaloissa tai vammaispalvelujen asumispalveluyksikössä. Yöpalvelun tarve voi olla lyhytaikaista esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai pidempiaikaista. Yöpalvelu ajoittuu klo väliselle ajalle asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yöpalveluasiakkaiden palvelutarve on joko perushoidollista ja/ tai sairaanhoidollista. Yöpalvelun palveluntuottajan tulee suorittaa asiakastietojen kirjaaminen Espoon asiakastietojärjestelmään reaaliaikaisesti Citrix- järjestelmän kautta. Koko Espoon alueella tehtiin v.2011 noin yöpalvelukäyntiä (noin 1000 käyntiä kuukaudessa). Asiakkaita hoidettiin yön aikana keskimäärin 35. Yöpalvelua pyydetään tarjoamaan koko Espoon alueella seuraavasti: 7.1. Kotihoidon yöpalvelu (kuukausihinta): yöpalvelu asiakkaiden luona / kotona 17 tuntia per yö kuukauden jokaisena yönä (välitön asiakastyö - ei sisällä taukoja eikä matkoihin kuluvaa aikaa) matkakustannukset sisältyvät tarjotun palvelun hintaan tehdyt välittömän työajan tunnit käydään palveluntuottajan kanssa kuukausittain läpi. Mikäli alitunteja tai ylitunteja tulee, niin niitä voidaan tasata kuukausittain ilman ylimääräistä maksua. Mikäli jää vielä ylitunteja, ne maksetaan erikseen lisälaskulla

7 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Kotihoidon yöpalvelun yksi lisätunti / kuukausi (kuukausihinta): yöpalvelu asiakkaan luona / kotona yksi tunti per yö kuukauden jokaisena yönä (välitön asiakastyö - ei sisällä taukoja eikä matkoihin kuluvaa aikaa) matkakustannukset sisältyvät tarjotun palvelun hintaan tehdyt välittömän työajan tunnit käydään palveluntuottajan kanssa kuukausittain läpi. Mikäli alitunteja tai ylitunteja tulee, niin niitä voidaan tasata kuukausittain ilman ylimääräistä maksua. Mikäli jää vielä ylitunteja, ne maksetaan erikseen lisälaskulla Kotihoidon yksittäinen yöpalvelutunti (tuntihinta): yöpalvelu asiakkaan luona / kotona yksi yksittäinen tunti per yö (välitön asiakastyö - ei sisällä taukoja eikä matkoihin kuluvaa aikaa) yksittäisiä yötunteja voidaan ostaa myös vammaispalvelun asiakkaalle matkakustannukset sisältyvät tarjotun palvelun hintaan Kotihoidon yksittäinen yö: yöpalvelu asiakkaan luona / kotona koko yö, klo (välitön asiakastyö - ei sisällä matkoihin kuluvaa aikaa) yksittäisiä öitä voidaan ostaa myös vammaispalvelun asiakkaille Pitkäaikaishoidon yökierto: Espoon vanhusten palvelujen omien pitkäaikaishoidon yksiköiden yöpalvelu kaupungin työntekijän työparina (välitön asiakastyö - ei sisällä taukoja eikä matkoihin kuluvaa aikaa): 8.1. Puolen tunnin yökierto (kuukausihinta) välitön asiakastyö 30 minuuttia per yö kuukauden jokaisena yönä matkakustannukset sisältyvät tarjotun palvelun hintaan 8.2. Yhden tunnin yökierto (kuukausihinta) välitön asiakastyö yksi tunti per yö kuukauden jokaisena yönä matkakustannukset sisältyvät tarjotun palvelun hintaan 8.3. Kahden tunnin yökierto (kuukausihinta) välitön asiakastyö kaksi tuntia per yö kuukauden jokaisena yönä

8 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 8 matkakustannukset sisältyvät tarjotun palvelun hintaan 8.4. Yhden yksittäisen tunnin yökierto (tuntihinta) välitön asiakastyö yksi tunti / yö matkakustannukset sisältyvät tarjotun palvelun hintaan 9. Henkilökohtainen apu Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan perustuvat henkilön avun ja avustamisen tarpeet eivät kuulu henkilökohtaisen avun piiriin. Asiakasta voidaan tällöin tukea hoiva-avulla tai muulla sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimella. Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa työssä ja opiskelussa harrastuksissa yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua järjestetään kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen järjestetään henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Henkilökohtaisen avun eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin palveluihin ja tukitoimiin. Palvelun järjestämiseen on neljä tapaa: henkilökohtainen avustaja -työnantajamalli kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten kunta hankkii avustajapalveluja ostopalveluna tai järjestää palvelun itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

9 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 9 Asiakas määrittelee tarvitsemansa avun palvelua tilatessaan. Käytännön avustamistilanteessa asiakas ohjaa ja neuvoo avustajaa. Tilauksen yhteydessä asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun kestosta ja aikatauluista. Palveluntuottaja vastaa siitä, että avustaja on sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Ostopalvelumallissa kaupunki antaa maksusitoumuksen vaikeavammaiselle henkilölle tietyn / tiettyjen palveluntuottajien käyttöön. Ostopalvelusopimuksen tekijöinä ovat kaupunki ja kyseisiä ostopalveluita tarjoava yritys. Avustaja on näissä tapauksissa työsuhteessa ostopalveluita toteuttavaan yritykseen. Avustettava henkilö on ostopalvelumallissa asiakkaan asemassa. Henkilökohtaista apua tulee tarjota koko Espoon alueelle. Tämän lisäksi avustaminen voi tapahtua Espoon kaupungin ulkopuolella esim. pääkaupunkiseudulla. Avustamista tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu ei kuitenkaan sisällä yöaikaista hoitoa, joka oma tuotteensa. Vuonna 2011 henkilökohtaisen apua ostettiin 35 asiakkaalle, yhteensä noin tuntia vuodessa. Lapsiperheiden perhetyö Lapsiperheiden perhetyössä perheille tarjotaan kaupungin omana toimintana tilapäistä varhaista tukea ja kotipalvelua. Lapsiperheiden perhetyöhön sisältyvä kotipalvelu koskee myös lastensuojeluperheitä ja vammaisten lasten ja kouluikäisten lasten perheitä. Kotipalvelu muuttui suurelta osin maksulliseksi ja on sosiaalihuollon asiakaslain 6 : n mukaista toimintaa. Lapsiperheiden perhetyö on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Tavoitteena on tukea tilapäisesti perheen arjesta selviytymistä ja ehkäistä perhetilanteen vaikeutuminen. Perheet ohjautuvat lapsiperheiden perhetyön piiriin useimmiten neuvolan, lastensuojelun, vammaispalvelujen, erikoissairaanhoidon tai muun palvelun kautta, jossa perheen avun tarve on tunnistettu. Perheet voivat myös itse hakeutua palvelun piiriin soittamalla perhetyön päivystyspuhelimeen. Perheiden avun tarve arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista

10 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 10 perheen kanssa. Perheen kanssa tehdään suunnitelma, johon työskentely perustuu. Kriteerit Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarjota seuraavin kriteerein: raskaus tai synnytys monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa kriisi perheessä lapsen sairaus tai vamma vanhemman sairaus tai vamma vanhemman masennus ja/tai uupumus vanhemman hoitoon liittyvät käynnit (esim. terapian käynnistyminen) Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavankaltaisissa tilanteissa: pelkkä siivouksen tarve äkilliset sairaustapaukset (kuten vatsataudit, flunssat yms.) kotona tehtävä etätyö vanhemman työssä käynti opiskelu ja luennoilla käynti vanhempien harrastukset henkilökohtaisen avustajan tarve kuljetuspalvelu kauppapalvelu Resurssit Lapsiperheiden perhetyön toteuttaminen Espoossa on järjestetty perhe- ja sosiaalipalveluihin. Palveluja tarjotaan omana varhaisen tuen ja kotipalvelun palveluina sekä ostopalveluina ja palvelusetelillä. Lapsiperheiden perhetyössä toimii tällä hetkellä 8 perheohjaajaa ja 19 perhetyöntekijää. Vuonna 2011 palvelua ostettiin palvelusetelillä ja ostopalveluna Kodinhoitoapu Perheen tavanomaiseen arkielämään kuuluvien kodinhoidollisten tehtävien ja toimien tekemistä (ruoanlaittoa, pyykkihuoltoa ja kodin normaalia kunnossapitoa) yhdessä vanhemman kanssa, ei

11 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 11 kuitenkaan pelkkää siivousta. Palvelu sisältää valmiuden antaa kotipalvelua myös erityisen tuen tai lastensuojelun tarpeessa oleville perheille. Eroaa sisällöllisesti vanhusten kotipalvelusta. 11.Lastenhoitoapu On perheen tarpeen mukaista lasten hoivaa ja huolenpitoa sekä turvallista vuorovaikutusta. Palvelu sisältää valmiuden antaa lastenhoitoapua esim. vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille, jolloin työntekijällä tulee olla perehtyneisyyttä erilaisiin vammoihin ja sairauksiin, vammaisten lasten hoivaan ja huolenpitoon, valmius itsehoitoon rinnastettavien hoitotoimenpiteiden suorittamiseen sekä apuvälineiden käyttöön. Lastenhoitoapua voidaan hankkia myös avohuollon tukitoimena lastensuojelun tarpeessa oleville perheille. 12. Lastensuojelun tehostettu perhetyö Tehostettua perhetyötä kaupunki hankkii lastensuojeluperheille avohuollon tukitoimenpiteenä ja poikkeuksellisesti erityisen tuen tarpeessa oleville perheille arjessa selviytymiseksi silloin, kun kaupungin oma palvelu ei riitä kattamaan palvelutarvetta. Tehostettu perhetyö on: Perheen voimavarojen vahvistamista ja arjessa selviytymisen tukemista palvelusuunnitelman mukaisesti Vanhempien tukemista ja kannustusta lasten kasvatustehtävissä Vanhemman ja lapsen sekä perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukemista Tavanomaisia arkielämään kuuluvia pienehköjä kodinhoidollisia tehtäviä yhdessä perheen kanssa Päätöksentekijä (kaupunki) on määritellyt perhetyön tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa ja kirjannut ne palvelusuunnitelmaan ja tilaukseen, jonka mukaisesti palveluntuottaja toteuttaa palvelun. Palvelu sisältää myös perheen tilanteen seuraamista ja yhteydenottamista ostopalvelupäätöksen tekijään tarvittaessa. käyntikohtaisen kirjallisen raportin sekä kirjallisen raportin kahden viikon kuluessa työskentelyn päättymisestä

12 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 12 osallistumisen tarvittaviin asiakasta koskeviin neuvotteluihin. Palveluiden 10, 11 ja 12 hankintavolyymit V palvelusetelitunteja on myönnetty n. 190 asiakkaalle keskimäärin 21,5 tuntia. Palvelun 12 ostopalveluun on käytetty vuonna 2011 n Hankittavien palveluiden ostotavat Palveluja ostetaan joko suoraan palveluntuottajalta tai antamalla asiakkaalle palveluseteli/maksusitoumus. Palveluseteli voidaan myöntää kotipalveluun, kodinhoitoapuun, kotisairaanhoitoon tai lastenhoitoapuun. Päätöksentekijä on määritelty Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevassa säännössä. Asiakkaalla tarkoitetaan alaikäisen lapsen kyseessä ollessa lapsen huoltajaa. Palvelut voidaan ostaa seuraavasti: 1. Ostopalveluna Päätöksentekijä (tai hänen valtuuttamansa) sopii asiakkaan kanssa palvelun sisällöstä, ottaa yhteyden palveluntuottajaan ja sopii alustavasti palvelusta. Päätöksentekijä tekee viranhaltijapäätöksen asiakkaalle ja maksusitoumuksen tai tilauksen palveluntuottajalle. Lapsiperheiden palveluissa palveluntuottaja lähettää tilausvahvistuksen päätöksentekijän /tilaajan sähköpostiin, ilman asiakastietoja ja viitaten puheluun. Palveluntuottaja laskuttaa tehdystä työstä kaupunkia siten, että laskussa ja sen liitteenä ovat riittävät tiedot sen toteamiseksi, että palvelu on määrältään ja sisällöltään tilauksen/ maksusitoumuksen mukainen. Lisäksi tehostetusta perhetyöstä palveluntuottaja laatii käyntikohtaisen raportin ja viimeistään kahden viikon kuluessa työskentelyn päätyttyä kirjallisen raportin. Kohdan 11 lastenhoitotilauksista raportti toimitetaan vain erikseen pyydettäessä.

13 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Palvelusetelillä Espoolainen voi saada palveluja myös palvelusetelillä. Kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja/tai lastenhoidollisen avun palvelupyyntö tulee tarvearvioineen päättäjälle, joka tekee viranhaltijapäätöksen ja lähettää päätöksen, tilauslomakkeen ja listan sopimustuottajista asiakkaalle. Asiakas valitsee puitesopimuksen tehneiden sopimustuottajien listasta palveluntuottajan ja tilaa palvelun itse. Palveluntuottaja tuottaa tilauslomakkeen mukaisesti palvelun asiakkaan kanssa sovittuina ajankohtina päätöksen voimassaoloaikana, joka tuotteesta riippuen on 3 kk -6 kk. Palveluntuottaja laskuttaa palvelun päätyttyä tai kuukausittain suoraan asiakkaalta omavastuuosuuden ja kaupungilta palvelusetelin arvon osuuden. Palveluntuottajalle asiakkaan palvelusetelin käyttöoikeus ja arvo selviävät tilauslomakkeesta, joka vastaa palveluseteliä. Palveluntuottaja lähettää kaupungille laskun ja sen liitteen, jossa on riittävät tiedot sen toteamiseksi, että palvelu on päätöksen ja määrältään ja sisällöltään tilauksen mukainen. Palveluntuottaja liittää tilauslomakkeen kopion kuukausittaiseen laskuun ja viimeiseen laskuun alkuperäisen tilauslomakkeen. Palveluntuottaja tai asiakas ei voi yksipuolisesti muuttaa tilatun palvelun sisältöä. Poikkeuksellisissa tilanteissa, perustellusta syystä asiakas voi ottaa yhteyden päätöksentekijään päätöksen tarkistamiseksi. Vuonna 2012 voimassa olevan ohjeistuksen mukaan tilapäisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 25 /tunti. Säännöllisen kotipalvelun palvelusetelin arvo määräytyy tulojen ja perhekoon perusteella (7-25 ). Vähävaraisten asiakkaiden siivoussetelin arvo on joko 24 tai 27 riippuen tuloista. Lapsiperheiden koti- ja lastenhoitopalveluissa palvelusetelin arvo on 25 /tunti ja niitä voidaan myöntää max 40 kpl /3 kk vuodessa. Espoon kaupunki on mukana sähköisessä palvelusetelihankkeessa ja lähivuosien aikana tullaan palvelusetelijärjestelmä siirtämään sähköisesti toteutettavaksi.

14 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 14 Osatarjous ja vaihtoehtoinen tarjous Osatarjoukset otetaan huomioon niin että tarjoaja voi tarjota yhtä hankittavaa palvelua tai useampaa tai kaikkia hankittavia palveluja. Osatarjouksena voi tarjota myös vain suomenkielistä tai ruotsinkielistä palvelua. Tarjouksen voi myös kohdentaa alueellisesti palveluissa 4, 5.1. ja 6.1. Muiden palveluiden osalta tarjouksen tulee olla koko Espoon alueelle, niissä ei huomioida minkäänlaisia osatarjouksia. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Sopimuskausi ja optio Sopimuskausi on ajalle Lisäksi jatkoaikaoptio, jonka kesto on 2 vuotta. Optiovuosista voidaan ottaa käyttöön yksi vuosi kerrallaan. Espoon kaupunki ilmoittaa option käyttämisestä erikseen ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Palveluissa 10, 11 ja 12 sopimusaika on Valittavien palveluntuottajien määrä Sopimuskumppaneiksi valitaan halvimman hinnan mukaisessa järjestyksessä palveluntuottajat niissä palveluissa joissa valitaan rajoitettu määrä palveluntuottajia. Palveluntuottajat valitaan palveluittain seuraavasti: 1. Kotipalvelu vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille kaikki kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat 2. Kotipalvelu asiakkaille, joilla on vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös kotiin yksi palveluntuottaja

15 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Kotisairaanhoito kaikki kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat 4. Avustavat palvelut viisi (5) palveluntuottajaa 5.1. Kotisiivous seitsemän (7) palveluntuottajaa 5.2. Raivaus-/ saneeraussiivous yksi palveluntuottaja 5.3. Siivousapu sota- ja sotilasvammaisille yksi palveluntuottaja 6.1. Suomenkielinen muistisairaiden päivätoiminta kuljetuksella kolme (3) palveluntuottajaa 6.2. Ruotsinkielinen muistisairaiden päivätoiminta kuljetuksella koko Espoon alueelle kolme (3) palveluntuottajaa Kotihoidon yöpalvelut Pitkäaikaishoidon yökierrot yksi palveluntuottaja kattaen molemmat palvelut 9. Henkilökohtainen apu kaikki kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat 10. Kodinhoitoapu kaikki kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat 11. Lastenhoitoapu kaikki kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat 12. Lastensuojelun tehostettu perhetyö kaikki kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat Asiakkaalle valitaan hänen tarpeitaan parhaiten vastaava palveluntuottaja hankintapäätöksen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä niissä palveluissa joissa valitaan useampi palveluntuottaja. Niissä palveluissa joissa valitaan yksi palveluntuottaja, ohjataan asiakkaat palveluntuottajan palveluun.

16 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 16 Palvelut, joissa valitaan kaikki kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat, hankkivat asiakkaat itse pääsääntöisesti palvelusetelillä. Palvelun hinnalla on merkitys, koska asiakas maksaa itse palvelusetelin omavastuuosuuden ja kaupunki palvelusetelin arvon osuuden. Tarjouksen hintatiedot Kaupunki ostaa asiakkaan luona tapahtuvaa, välitöntä työaikaa. Palvelua ostetaan tunneittain lukuun ottamatta niitä palveluja, joissa on määritelty lyhyempi palvelun tarveaika. Matkakorvaukset ym. veloitukset tulee sisällyttää tuntihintaan. Laskutus tapahtuu 15 minuutin tarkkuudella. Tarjottavan palvelun hinnan tulee olla sama ostopalvelulle ja palvelusetelille. Tarjottavien palveluiden hinnat tulee ilmoittaa tarjouspyynnön lomakkeella, liite 4. Hintaliitteelle ei ole sallittua lisätä tai siitä poistaa rivejä. Solukokoa voi tarvittaessa muuttaa. Tarjousten vertailussa otetaan huomioon ainoastaan tarjouspyynnön hintaliitteellä ilmoitetut hintatiedot. Muulla tavalla tarjottuja hintoja ei oteta huomioon. Hinnat ovat voimassa kiinteänä ensimmäisen sopimusvuoden eli saakka, jonka jälkeen hintoja voidaan tarkistaa keskeisten sopimusehtojen mukaisesti (liite 6). Huomioitavaa Asiakkuuden siirtyminen tehdään vaiheittain niissä palveluissa joissa palveluntuottaja mahdollisesti vaihtuu. Asiakkaan tarpeen mukaan käytetään siirtymäaikaa. Ennen sopimuksen allekirjoittamista on palveluntuottajan esitettävä yhteenveto työntekijöidensä rikosrekisteriotteiden yhteenvedosta. Espoon kaupunki ei tällä tarjouspyynnöllä sitoudu tiettyihin hankintamääriin.

17 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 17 Espoon kaupungin asiakastietojärjestelmästä Sopimuskauden aikana Espoon kaupungin asiakastietojärjestelmän, Effican, käyttö voi laajentua myös palveluntuottajien käyttöön kaupungin määrittelemien käyttöoikeuksien laajuudessa. Palveluntuottajilta toivotaan internet yhteyden mahdollista käyttöä ja etä-yhteyden (etä-effican) käyttöä. Palveluntuottajalle tulevia kustannuksia ovat liittymä-, laite- ja tietoliikenneyhteyskustannukset asennukseen ja ylläpitoon liittyvine henkilötyötunteineen sekä palveluntuottajan henkilökunnan koulutuskustannukset. Laajennuksista, koulutuksista (kaupunki ei maksa palveluntuottajan työntekijöille palkkaa siitä, että he käyvät kaupungin tarjoamissa koulutustilaisuuksissa) ja asiakastietojärjestelmän aikataulusta neuvotellaan erikseen palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila Espoon kaupunki edellyttää, että sen palveluntuottajat tutustuvat valtuuston joulukuussa 2010 hyväksymään palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetilaan 2020 ja sitoutuvat toimimaan hyvässä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa tämän tavoitetilan saavuttamiseksi. Sopimuksen kohdetta voidaan täsmentää/muuttaa sopimuskauden aikana yhteisissä neuvotteluissa, mikäli muutokset palvelevat Espoon kaupunkia palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetilan 2020 saavuttamisessa. Tässä yhteydessä Espoon kaupunki sitoutuu neuvottelemaan sopimushinnoista ja erilaisten kannustimien käyttöönotosta.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

PALVELUT KOTIISI - HINNASTO Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

PALVELUT KOTIISI - HINNASTO Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. PALVELUT KOTIISI - HINNASTO 2018 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Palveluohjaus ja neuvonta: Palvelut ikäihmisille: 040 769 8615 Palvelut vammaisille: 050 375 8276 Caritas Kuntoutus ajanvaraus: 044

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 3934/05.01.00/2012 149 Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään 1.1 Vaikeavammainen henkilö Henkilökohtaista apua myönnettäessä

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti Vammaispalvelun palveluseteliprojekti Hinnoittelu- ja sopimusprojekti 28.10.2010 Projektijohtaja Vammaispalvelujen palveluseteliprojekti Yhteistyössä: Asiakasedustajia Kuntia, erityisesti Helsinki ja Vantaa

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 3934/05.01.00/2012 Kaupunginhallitus 149 6.5.2013 84 Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot