Sanna-Tuulia Lehtomäki, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sami Nieminen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen. Satu Jätinvuori, Hoito- ja hoivapalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanna-Tuulia Lehtomäki, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sami Nieminen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen. Satu Jätinvuori, Hoito- ja hoivapalvelut"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (25) Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-21:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Auli Raunio, puheenjohtaja Veli Jalonen, varapuheenjohtaja Virpi Hurula Mirjam Karila Heikki Laine Jorma Malinen Eero-Tapani Hynynen Jonni Moislahti, saapui klo Janne Mäki-Imppula Hanna Paatos Ari Rusi Anne Sinilaakso Tuula Suomi Leena Vartiala Jyrki Yrttiaho Paavo Penttinen Muut saapuvilla olleet Seppo Kalliotie Sanna-Tuulia Lehtomäki, Sosiaali- ja terveyskeskus Katariina Korkeila, Terveyspalvelut Ritva Seppälä, Hoito- ja hoivapalvelut Mikko Hulkkonen, Perhepalvelut Arja Iho, Sosiaalityö Sami Nieminen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut Satu Jätinvuori, Hoito- ja hoivapalvelut Tuire Nikkari, Hoito- ja hoivapalvelut Tuula Nikkilä, Hoito- ja hoivapalvelut Paula Ranne, Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut kaupunginhallituksen edustaja esittelijä, poissa klo johtava ylilääkäri johtava hoitaja, poistui klo johtava psykologi sosiaalityönjohtaja laskentasuunnittelija osastonhoitaja, poistui klo osastonhoitaja, poistui klo osastonhoitaja, poistui klo avopalveluohjaaja, poistui klo tulosyksikön johtaja, poistui klo pöytäkirjanpitäjä

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (25) Asiat Allekirjoitukset Auli Raunio puheenjohtaja Markku Liimatainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, Paavo Penttinen Tuula Suomi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, Markku Liimatainen Pöytäkirjanpitäjä

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (25) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Esityslistan hyväksyminen Sosiaali- ja terveyskeskuksen ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio 2013 ja suunnitelma vuosille Raision kaupungin lausunto ensihoitopalvelun kustannusten jakamisesta sairaanhoitopiirin kuntien kesken Työajan muutos / Terhi Nurmi Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Palkaton työvapaa-anomus/sinikka Tuomi Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen vuosiloma Salainen asia (sidotaan eri kirjaan) Muutoksenhaku Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (25) 159 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (25) 160 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mirjam Karilan ja Tuula Suomen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Penttinen ja Tuula Suomi.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (25) 161 Esityslistan hyväksyminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asiat päätettiin käsitellä laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi asiana 10 päätettiin käsitellä palkaton työvapaa-anomus / Sinikka Tuomi ja asiana 11 sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen vuosiloma.

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (25) Asianro 437/ / Sosiaali- ja terveyskeskuksen ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus (suullinen) 2. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, - hallituksen kokouksen nro 9/ pöytäkirja 3. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, - hallituksen kokouksen kokouskutsu ja esityslista 4. Audiator-yhtiöt - Luottamusmieskoulutus kevät ushenkilökoulutus&culture= Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (25) Asianro 413/ / Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio 2013 ja suunnitelma vuosille Tiivistelmä Raision kaupunginhallitus ja Ruskon kunnanhallituksen alainen sote-jaosto ovat antaneet raamin, johon sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tulee tehdä talousarvioesityksensä. Lähtökohta on, että lautakunnan tulee valmistella omat ehdotuksensa tilaajan arvioon. Poikkeamat tulee olla hyvin perusteltuja. Lautakunta perehtyy valmistelutilanteeseen ja talousarvioesityksen lähtökohtiin ja kokoontuu päättämään talousarvioehdotuksestaan kaupunginhallitukselle Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki : Kaupunginhallitus on kokouksessaan vahvistanut lautakunnille raamin ulkoisten menojen ja tulojen osalta vuodelle Tilaajan arvion tarkistus käsitellään kaupunginhallituksessa Materiaalista käy ilmi, että tilaaja ei ole esittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan osalta muutoksia raamiin annetun version jälkeen. Tilaajan arvio 2013: Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ovat oheismateriaalina. Raamin tarkastelua vuoden 2012 tilinpäätösennusteeseen nähden Ulkoisten rahamenojen ja tulojen raami on asetettu sekä Raision ja Ruskon muodostamalle yhteistoiminta-aluekokonaisuudelle että Raisiolle erikseen Rusko poisluettuna. Ruskon kunnanhallituksen alainen sote-jaosto on puolestaan evästänyt, että Ruskon talousarvion nousu saisi olla yleisen kustannuskehityksen mukainen, eli noin 2,5 prosenttia. Sote-jaoston linjaus on, että ylimääräiset panostukset sallitaan, jos niillä saadaan pienenettyä jotain muita menoja. Painopisteenä on edelleen lastensuojelun laitoshoidon vähentäminen, lastensuojelun ennaltaehkäisy, hoito- ja hoivapalvelujen kustannuskehityksen hidastaminen ja Vahdon lääkäripalvelujen turvaaminen. Raision kaupunginhallituksen antamassa raamissa yhteistoiminta-alueen ulkoiset menot ovat euroa ja tulot euroa. Ruskon sotejaoston antama raami tarkoittaa, että Ruskon menojen kasvu voi olla korkeintaan euroa. Talousarvion tekemistä Ruskon antamaan raamiin voidaan pitää realistisena, ottaen huomioon, että keskuksessa elokuussa ja edelleen syyskuussa tehdyn toteutuma-arvion mukaan Ruskon talousarvioon kuluvalle vuodelle varatut määrärahat tulevat riittämään palvelujen järjestämiseen suunnitellulla volyymilla. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden kehitys ratkaisee, kuinka paljon menot itse asiassa alittuvat suunnitellusta. Raision osalta tilanne on päinvastainen. Tilaajan antama raami 3 %:n nettokasvu tarkoittaisi Raision osalta, että nettokulut voisivat kuluvan vuoden talousarvioon nähden kasvaa korkeintaan 1.8 miljoonaa euroa.

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (25) Tilaaja-tuottaja neuvottelussa toukokuussa tilaajan kysymykseen raamin realistisuudesta vastattiin seuraavasti: Tiedossa olevan palkkaratkaisun vaikutus on 2,06 % eli Raision osalta noin 0.5 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ovat koko yhteistoiminta-alueella 47.5 miljoonaa euroa, josta Raision osuus noin 38 miljoonaa euroa. Tästä sairaanhoitopiirin järjestämään erikoissairaanhoitoon on talousarviossa 2012 varattu 24 miljoonaa euroa. Tästä ollaan Raision osalta alitusuralla. Sairaanhoitopiiri on alustavasti ilmoittanut kasvuksi vuodelle 2013 jopa 5 %, joka tarkoittaisi 1.5 miljoonaa euroa. Raisio on omassa lausunnossaan lähtenyt korkeintaan 3 %:n tasosta, joka sekin tarkoittaisi 0.7 miljoonaa euroa lisää talousarvioon nähden. Raami ei siis mahdollista edes lakisääteisten palkantarkistusten ja erikoissairaanhoidon ilmoittaman kasvun budjetointia. Tilanne vaikeutuu entisestään, kun huomioidaan, että myös muut palveluntuottajat nostavat hintojaan. Näitä muita palveluntuottajia käytetään Raisiossa 23 miljoonan euron edestä. Suurelta osalta kyse on ympärivuorokautisesta hoidosta ja huolenpidosta vanhusten, lastensuojelun asiakkaiden, päihdeongelmaisten ja eräiden muiden erityisryhmien kohdalla. Keskimääräinen 3 %:n hinnankorotus tarkoittaa euroissa Tilaaja-tuottaja neuvottelussa toukokuussa tuottaja toi lisäksi esiin, että vuoden 2012 talousarviosta puuttuu hoito- ja hoivapalveluiden ympärivuorokautisten ostopalveluiden kokonaisuudesta 1.5 miljoonaa euroa ja perhepalveluista lasten sijaishuollosta euroa ja vastaanottopalveluiden lääkkeistä ja hoitotarvikkeista noin euroa. Näin ollen toukokuussa raamin laadinnan yhteydessä tuottajan käsitys oli, että kuluvan talousarvion vajeet ovat Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta noin 2 miljoonaa euroa, johon tulee vielä kuluvan vuoden aikana varautua, jos palvelut tuotetaan samalla nykyvolyymilla. Tilaaja-tuottajaneuvotteluissa todettiin, että yllä mainitut erät yhteen laskien tekivät 3.9 miljoonaa euroa, joka oli vähintään 2.1 miljoonaa euroa enemmän Raision osalta kuin tilaajan esittämä raami mahdollisti. Lautakunta on antanut viimeisimmän ennusteensa kuluvalle vuodelle talouden sopeuttamisohjelman lähetekeskustelun yhteydessä. Raision sosiaali- ja terveyspalvelumenojen ennustettua lisämäärärahatarvetta voidaan viranhaltijavalmisteluun viitaten ja kaikki lähetekeskustelussa mainitut sopeuttamistoimenpiteet viipymättä käynnistäen sekä erikoissairaanhoidon viimeisin ennuste huomioiden alentaa eurolla eli noin euroon. Tuloennuste Raision osalta on edelleen esitetyn mukainen eli 0.4 miljoonaa euroa yli talousarviotason. Näin ollen uusi nettoylitys arvio Raision osalta on euroa. Lisäksi investointeja todetaan olevan karsittavissa tai siirrettävissä seuraavalle vuodelle euron osalta. Raami on siis joka tapauksessa Raision osalta ahdas noin 2 miljoonaa euroa. Tarkempi arvio riippuu seuraavista tekijöistä; kuinka suureen sairaanhoitopiiriltä ostettavien palveluiden osuuteen varaudutaan, voidaanko perustellusti varautua toimeentulotuen osalta kuluvan vuoden ennustetta merkittävästi alhaisempaan tason, saadaanko ensi vuonna lupa toteuttaa hyvin merkittävät hoito- ja hoivapalveluiden alueelle suunnitellut palvelurakenteen etupainotteisuutta lisäävät toimenpiteet vai tuleeko edelleen varautua nykypeittävyydellä laitoshoidon ja muun ympärivuorokautisen hoivan tarpeeseen.

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (25) Katsaus sosiaali- ja terveyskeskuksen ja lautakunnan valitsemaan toimintalinjaan kustannusten hallinnassa Lautakunta etsi jo käyttösuunnitelman yhteydessä tammi-helmikuussa 2012 talouden sopeuttamiskeinoja. Tällöin todettiin, että peruspalvelujen karsiminen on lakisääteisyydestä johtuen vaikeata eikä johda seurannaiskustannusten näkökulmasta todelliseen säästöön. Toimintalinjaksi valittiinkin se, että jatkovalmisteluun otettiin palvelumalleja, joilla kuntalaisten palvelutarvetta kalliiseen korjaavaan palveluun voidaan selvästi vähentää. Näin ollen tuottaja toi myös toukokuun tilaaja-tuottajaneuvottelussa esiin valmiutensa palvelutuotannon uudistamiseen myös vuonna 2013 toimenpidekokonaisuuksilla, jotka koostuvat useammasta toimenpiteestä, joiden käynnistämisvaiheen panostukset ovat kohtuullisia säästöpotentiaaliin nähden. Näillä hoito- ja hoivapalveluissa, päihdepalveluissa ja perhepalveluissa on jo vuoden aikajänteellä saavutettavissa palvelutarpeen kasvua hillitsevää kehitystä ja kustannusten säästöä. Tilaajan kysymyksiin keskeisimmistä toiminnallisista muutoksista (mitä lisätään, mitä vähennetään) tuottaja vastasi mm. seuraavaa: lisätään päivätoimintaa vähennetään laitoshoitoa, lisätään kotihoidon volyymia hillitään ympärivuorokautista palveluasumista, lisätään kotihoidon ja osaston lääkärityöpanosta vähennetään vanhusten heikkoon kuntoon joutumista, lisätään lastensuojelussa yhteistoimintaa mm. kuntayhtymän kanssa suunnitelmallisemman kaupungin strategiaa tukevan työskentelyn lisäämiseksi vähennetään satunnaisuutta sijaishuollon palveluissa, lisätään yhteiskuntatakuun tarkoittamaa suunnitelmallista räätälöityä työskentelyä nuorten kanssa vähennetään ajautumista syrjäytymisuralle ja kalliita häiriöpalvelukustannuksia. Kaupunginhallitukselle raportoitiin perusterveydenhuollon vahvistamistoimenpiteillä ja terveyskeskussairaalaan kohdistetuilla panostuksilla aikaansaatuja hyötyjä, jotka näkyvät jo nyt erikoissairaanhoidon käytön vähentymisenä. Viimeisin tilasto osoittaa Raisiolle -7 % tasaerälaskutuksesta ja Ruskolle -10 %. Taloustyöryhmälle on myös käyty useamman kerran esittelemässä peruspalveluja vahvistavaa ja palvelujärjestelmän etupainotteisuutta lisäävää toimintalinjaa. Tämä toimintalinja on perusteltu siksi, että kun tarkastellaan muita Raision ja Ruskon muodostaman alueen kanssa kokoluokaltaan samankokoisia noin asukkaan kaupunkeja Kuntaliiton ylläpitämässä vertailussa, niin asukasta kohden käytettävä rahasumma sosiaali- ja terveyspalveluihin on vertailun alhaisimpia. Myös Kuntamaiseman mallissa, joissa on pääosin edellisestä poikkeavat vertailukunnat, Raisio on yksi edullisimpia. Näin ollen lakisääteisistä palveluista karsimiseen ei ole mahdollisuuksia, vaan ainoa valittavissa oleva inhimillinen ratkaisu on pyrkiä minimoimaan korjaavien ns. häiriöpalveluiden tarvetta kuntalaisten keskuudessa panostamalla oikea-aikaiseen ja riittävään peruspalvelutuotantoon. Tuottajan näkemys myös tilaaja-tuottajaneuvottelussa toukokuussa oli, että raamia tarkasteltaisiin tilinpäätösanalyysin pohjalta, kiinnittäen huomiota suoritemääriin eli palvelutarpeen kasvuun. Reagoinnin osalta suositeltiin valittavaksi siis toimintalinja, jossa lisäresursseja ei kohdisteta viimesijaiseen lopputuotteeseen silloin, kun on oletettavissa, että panostaminen

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (25) palvelujärjestelmässä kevyempään tuotteeseen auttaa hillitsemään palvelutarvetta raskaammissa palveluissa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvioehdotuksen painopisteet Keskuksessa on valmistunut talousarvioehdotus, joka ulkoisten tuottojen osalta noudattelee raamia, mutta ylittää ulkoisten menojen osalta raamin 1.6 miljoonalla eurolla. Perustelut käyvät pitkälti ilmi yllä olevasta selostuksesta, mutta niitä avataan lautakunnalle vielä tarkemmin kokouksessa. Talousarvioesitykseen on sisällytetty niitä palvelurakennetta uudistavia, kustannusrakennetta korjaavia toimenpiteitä, joille lautakunta on antanut jo aiemmin tukensa. Korjaavien ns. häiriöpalveluiden budjetoinnissa on noudatettu mahdollisimman tiukkaa linjaa, jota on pidettävä inhimillisesti katsottuna myös erittäin tavoiteltavana asiana. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia asioita: 1. Toimeentulotuen varassa olevien kuntalaisten osuus tulisi onnistua vakiinnuttamaan kuluvan vuoden syyskuun kumulatiivisen toteuman tasolle panostamalla nuorten yhteiskuntatakuuseen ja muihin aktivointitoimenpiteisiin 2. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ja kustannukset tulisi saada alle vuoden 2011 tilinpäätöstason 3. Nuorilla päihdeasiakkailla jatkuvasti uusiutuvat laitoshoitojaksot saataisiin minimoitua 4. Erikoissairaanhoidon kustannukset tulee saada jäädytettyä vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolle 5. Vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon tarve kääntyy lasku-uralle ja tehostetun palveluasumisen peittävyys yli 75-vuotiaiden osalta ei kasva nykytasosta. Valmistelun eteneminen ja aikataulu Lautakunnan kokouksessa ovat saapuvilla tulosalueiden ja tulosyksiköiden talouden vastuuhenkilöitä esittelemässä tarkemmin tilaustauluja eurojen ja suoritteiden sekä kustannusten hallinnan kannalta keskeisten toimenpiteiden osalta. Tilaustaulut, viestit tuottajalta tilaajalle, investointiesitykset sekä uudistetun talousarviokirjan edellyttämä yhteenvetosivu ovat valmisteilla ja ne valmistuvat varsinaisen talousarviokokouksen esityslistalle Lautakunnan on tarkoitus päättää vuoden 2013 talousarvioesityksestä kokouksessaan Kaupunginhallitus käsittelee lautakunnan esityksiä Oheismateriaali 1 Tilaajan arvio 2013: Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelmien suunnitteluohjeet 2 Tilaajan arvio 2013 KH

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (25) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä talousarvioesityksen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi ja käy jatkovalmistelua linjaavan keskustelun sekä antaa käydyn keskustelun pohjalta talousarvion keskukselle jatkovalmisteltavaksi siten, että se tuodaan oheismateriaaleineen käsiteltäväksi ja päätettäväksi Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta jo kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää, että jatkovalmistelu kokoukseen tehdään lautakunnalle esitellyn materiaalin pohjalta niin toiminnallisten tavoitteiden kuin määrärahaesitystenkin osalta. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän asian osalta heti kokouksessa. Jonni Moislahti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Hanna Paatos poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. Tiedoksi Kaupunginhallitus

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (25) Asianro 310/ / Raision kaupungin lausunto ensihoitopalvelun kustannusten jakamisesta sairaanhoitopiirin kuntien kesken Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoja mennessä ensihoitopalvelun kustannusten jakamisesta sairaanhoitopiirin kuntien kesken. Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila ja sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki : Terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 mukaan ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulle viimeistään Lain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen, jossa tulee määritellä ensihoitopalvelun järjestämistapa, sisältö, henkilöstön koulutus, potilaiden tavoittamisaikatavoitteet sekä muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen Valtuusto ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, kuinka ensihoidon kustannukset jaetaan kuntien kesken. Sairaanhoitopiirin johtaja nimesi työryhmän valmistelemaan kustannusten jakomallia. Työryhmä on tehnyt ehdotuksensa kustannusten jakoperiaatteista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää päivätyllä lausuntopyynnöllään kuntien lausuntoja kustannusten jakomallista mennessä. Terveydenhuoltolain ja sitä täydentävän sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitoasetuksen mukaisesti palvelutason tulee perustua ensihoitotehtävien määrään perustuviin riskialueluokkiin sekä tavoittamisaikaan eri tehtäväkiireellisyysluokissa. Sairaanhoitopiirissä on alueita, joissa sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös tuo muutoksia nykytilanteeseen, mikä näkyy myös kustannuksissa. Palvelutasopäätöksessä ei kuitenkaan esitetty muutoksia Raision ja Ruskon ensihoidon valmiustasoon. Ensihoitopalvelun kustannukset esitetään jaettavaksi mallilla, jossa osa kustannuksista muodostuu kapitaatioperusteisena valmiusmaksuna (kuntien asukasluvun mukaan) ja osa ensihoitopalvelun käytöstä koituvista kustannuksista suoritteiden mukaisena osuutena. Nyt esitettävässä uudessa kustannusmallissa vuoden 2013 jakoperusteet pysyvät nykyisellään, koska toiminta pohjautuu edelleen aiempiin sopimuksiin alkaen voimaan tulevassa mallissa yhteinen kapitaatioperusteinen valmiusosuus koostuu mm. hallinnollisista kustannuksista, FinnHEMS20-lääkäriyksikkötoiminnan kuluista (entinen Mediheli), lakisääteisen kenttäjohtotoiminnan kuluista ja tietojärjestelmäkuluista. Suoritepohjaisen, tuotteistettavan operatiivisen toiminnan kulut muodostuvat ambulanssitoiminnasta sekä toiminnan vaatimista henkilöstökuluista. Tuot-

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (25) teen hinta muodostuu ambulanssin tehtävään käyttämän ajan, kiireellisyysasteen sekä hälytettyjen ensihoitoyksiköiden määrän mukaan. Talousarviovuodelle 2012 Raisio varasi sairaankuljetukseen ja Rusko Vuoden 2013 kustannukset pysyvät samalla tasolla, vaikka niitä ei ole kuntakohtaisesti eritelty lausuntopyynnössä. Vuonna 2014 Raision arvioidut ensihoitokustannukset ovat (josta valmiusmaksua ) ja Ruskon (josta valmiusmaksua ). Ensihoidon kustannuksiin ei näin ollen ole Raision osalta tulossa oleellisia muutoksia. Ruskon jonkin verran nykyistä suuremmat kustannukset selittyvät yhtenäisellä suoriteperusteella, jossa pidemmät etäisyydet ambulanssin asemapaikasta vaikuttavat ensihoitosuoritteiden hintoihin. Kustannukset on laskettu sairaanhoitopiirin kuntia mahdollisimman tasapuolisesti kohdellen, ja toteutuvat todelliset kustannukset saattavat myös poiketa vuodelle 2014 arvioiduista kustannuksista. Esitämme, että Raision kaupunki päättää lausuntonaan hyväksyä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin ehdotuksen ensihoitopalvelun kustannusten jakamisesta sairaanhoitopiirin kuntien kesken. Oheismateriaali 3 Lausuntopyyntö Ensihoidon kustannukset Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta antaa edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle lausunnoksi ensihoitopalvelun kustannusten jakamisesta sairaanhoitopiirin kuntien kesken. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän asian osalta heti kokouksessa. Tiedoksi Kaupunginhallitus

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (25) 165 Työajan muutos / Terhi Nurmi Asianro 452/ /2012 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila : Työterveyshuolto Aurinkoristeyksen vastaava työterveyshoitaja Terhi Nurmi anoo osittaista työvapaata ajalle siten, että hänen työaikansa olisi 90 % kokonaistyöajasta. Järjestely sopii työpaikalle ja puollan anomusta. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää myöntää osittaista työvapaata vastaava työterveyshoitaja Terhi Nurmelle ajalle Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Terhi Nurmi Mirva Miettinen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (25) Asianro 439/ / Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle esitetään seuraavat virkojen ja toimien täyttämistä koskevat viranhaltijapäätökset mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten Raision terveysaseman sairaanhoitajan toimi, vak.nro , valittu Anni Levokari. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. Ulkoinen haku, hakijoita Vahdon kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajan toimi 50 % työaika, vak.nro valittu Maria Sorje. Sorje on Vahdon lastenneuvolan terveydenhoitaja 50 % työajalla. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. Sisäinen haku, hakijoita 1 Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta edellä mainittujen virkojen ja toimien täyttämistä koskeviin viranhaltijapäätöksiin Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (25) Asianro 438/ / Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 1 9 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset , 1-25 Talouspäällikkö Markku Liimatainen - henkilöstöasiat 1 Perhepalvelut Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru - henkilöstöpäätökset - - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Marja-Leena Borgman - perhehuoltojärjestelmä 4-8 Sosiaalityöntekijä Elina Hahtola - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Eva-Maija Harjunpää - perhehuoltojärjestelmä 1 11 Johtava psykologi Mikko Hulkkonen - henkilöstöasiat - Sosiaalityöntekijä Aino Hynninen - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Riikka Jokela

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (25) - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Susanne Lahti - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Taina Lähteenmäki - perhehuoltojärjestelmä - Vs. lastenvalvoja Eeva Myllynen - elatussopimus / sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta - Sosiaalityöntekijä Terhikki Mäkelä - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Kirsi Ojala-Rahunen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Mari Saikkonen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityö Sosiaalityönjohtaja Arja Iho - henkilöstöasiat muut päätökset 1 Etuuskäsittelyn ohjaaja Riina Heinonen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Arja Helenius - perhehuoltojärjestelmä Etuuskäsittelijä Janne Karvonen - perhehuoltojärjestelmä Ohjaaja Kalle Kivijärvi - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaaliohjaaja Kyllikki Kyllönen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Leena Lahti - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Ville Lahtivuori

19 Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (25) - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelijä Tanja Lampikoski - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Matti Matikainen - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Maisa Mustonen - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Laila Poikonen - perhehuoltojärjestelmä Kuntoutusohjaaja Eeva Savola - sosiaalinen työllistäminen - Sosiaalityöntekijä Marja Suominen - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelijä Mirka Uusitalo - perhehuoltojärjestelmä Johtava sosiaalityöntekijä Ritva Vahanne - vammaispalvelu henkilöstöasiat/asiakaspäätökset - Vs. sosiaalityöntekijä Johanna Varjoranta - perhehuoltojärjestelmä Terveyspalvelut Johtava psykologi Seija Heikkonen - henkilöstöasiat/asiakasasiat 1-2 Ylihoitaja Tuula Huumonen - henkilöstöasiat 1 10 Vastaava hammaslääkäri Sari Hänninen, vs. vastaava hammaslääkäri Maria Ahala - henkilöstöasiat 1 15 Vastaava suuhygienisti Mari Impilä - henkilöstöasiat 1-4 Psykiatrian erikoislääkäri Kristiina Kallio-Soukainen

20 Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (25) - ostopalvelut - Ylilääkäri Päivi Kokkila - henkilöstöasiat 234, 1-14 Osastonhoitaja Mervi Mätikkömäki, vs. osastonhoitaja Katja Tolvanen - henkilöstöasiat 1-14 Ylilääkäri Leena Passi - henkilöstöasiat veteraanikuntoutus - Osastonhoitaja Sirkku Ranta - henkilöstöasiat 104 Sairaanhoitaja Solveig Tikka - ostopalveluosoitus Vastaava terveydenhoitaja Sirpa Vahtera - henkilöstöasiat - Osastonhoitaja Tiina Virtanen - ostopalveluosoitus henkilöstöasiat - Hoito- ja hoivapalvelut Johtava hoitaja Ritva Seppälä - pitkäaikainen laitoshoito - - omaishoidon tuki henkilöstöasiat/asiakaspäätökset , 1-16 Osastonhoitaja Sirkka Johansson - henkilöstöasiat 1 10 Vs. osastonhoitaja Aija Laakkonen - henkilöstöasiat 1 7 Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Maarit Jaakola - henkilöstöasiat asiakaspäätökset, palveluasuminen Satu Jätinvuori Maarit Jaakola -

21 Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (25) Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Seija Hannula - Rusko/Vahto asuntolat 75 - Rusko palveluasuminen, henkilöstö 262, 1-6 Osastonhoitaja Tuire Nikkari, vs. osastonhoitaja Marja Liski-Suominen - henkilöstöasiat , 1-23 Osastonhoitaja Tuula Nikkilä, apulaisosastonhoitaja Katri Malmberg - henkilöstöasiat Effica-asiakaspäätökset Tuula Nikkilä Katri Malmberg - Sosiaalityöntekijä Pirkko Nygren - perhehuoltojärjestelmä - Kehitysvammaisten avohuollonohjaaja Paula Ranne - henkilöstöasiat/asiakaspäätökset , 1-14 Tulosyksikön johtaja Sari Tanninen - henkilöstöasiat 74, 1-8 Työterveys Työterveyshuolto/vastaava työterveyshoitaja Terhi Nurmi - työterveyspalvelut 1-9 Pöytäkirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelussa. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

22 Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (25) Asianro 456/ / Palkaton työvapaa-anomus/sinikka Tuomi Johtava hoitaja Ritva Seppälä : Lähihoitaja Sinikka Tuomi on hakenut palkatonta työvapaata ajalle toimiakseen koulutustaan vastaavassa tehtävässä toisen työnantajan palveluksessa. Osastonhoitaja Satu Jätinvuori puoltaa työvapaan myöntämistä. Työvapaan ajaksi Sinikka Tuomen työyksikköön Hulvelaan tarvitaan sijainen. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää myöntää lähihoitaja Sinikka Tuomelle palkattoman työvapaan ajalle sillä edellytyksellä, että konsernijaosto myöntää vakanssille täyttöluvan loman ajaksi. Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää myöntää lähihoitaja Sinikka Tuomelle palkattoman työvapaan ajalle sillä edellytyksellä, että konsernijaosto myöntää vakanssille täyttöluvan työvapaan ajaksi. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Sinikka Tuomi Kaupunginhallituksen konsernijaosto Satu Jätinvuori, Hoito- ja hoivapalvelut

23 Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (25) Asianro 510/ / Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen vuosiloma Puheenjohtaja Auli Raunio esittelee asian: Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki on ilmoittanut irtisanoutuvansa sosiaali- ja terveysjohtajan virasta siirtyessään lukien Euran perusturvajohtajaksi. Kun huomioidaan kahden kuukauden irtisanoutumisaika, on viimeinen virassa olo päivä Raision kaupungilla Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta on kokouksessaan myöntänyt Lehtomäelle vuosilomaa ajalle ja Lehtomäki anoo myönnettyjen lomien siirtämistä ja pitämättömien lomien myöntämistä ajalle siten, että hän voi keskeyttää lomansa ja tulla töihin kaupunginhallituksen talousarvioseminaaripäivien ajaksi; jos lautakunta tai kaupunginhallitus katsoo sen aiheelliseksi. Muussa tapauksessa Lehtomäki anoo vuosiloman ajalle Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtaja Auli Raunio Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee sosiaali- ja terveysjohtajan irtisanoutumisen tiedokseen ja päättää myöntää vuosiloman ajalle siten, että loma keskeytetään Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Sanna-Tuulia Lehtomäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tiedoksi Sanna-Tuulia Lehtomäki, Sosiaali- ja terveyskeskus Mirva Miettinen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

24 Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (25) Muutoksenhakuohje Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan ( ) Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): , Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet: Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalain 89 :n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä): 165, Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen Raision kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Nallinkatu 3, PL 100, Raisio faksi (02) puh. (02) (vaihde) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

25 Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (25) Muutoksenhakuohje Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2 4, PL 32, Turku faksi Kunnallisvalitus; pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus; pykälät 170 Valitusaika 30 päivää Muu valituselin (nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite on mainittava. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Sosiaalihuoltolain 46 :n perusteella tehty valitus voidaan toimittaa sanottuna aikana myös Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle, jonka tulee oman lausuntonsa ohella toimittaa se hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on jätettävä postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 96 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.5.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 5.5.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 102 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.6.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.6.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskus,

Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskus, Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 30.09.2013 maanantai klo 18:00-21:15 Paikka Kaupunginhallituksen huone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Veli Jalonen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 18.09.2012 tiistai klo 17:00-17:20 Paikka Raisio-huone, Kirjastotalo Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Matias Mäenpää, puheenjohtaja Kiira Lasarov,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 68 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 28.4.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 26.4.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 156 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 21.9.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 15.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 196 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.11.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 10.11.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Ympäristölautakunta 21.10.2015. Kokoustiedot. Aika 21.10.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Ympäristölautakunta 21.10.2015. Kokoustiedot. Aika 21.10.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Kokoustiedot Aika 21.10.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05 Paikka Kaupunginhallituksen huone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ari Jutila, puheenjohtaja Janette Broberg

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 155/00.02.04/2017 39 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.3.2017 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 7.3.2017: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 24.06.2014 tiistai klo 8:15-8:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Kimmo Nurmi, puheenjohtaja Helena Sukari,

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kaupunginhallitus Kokoustiedot. Aika perjantai klo 8:00-8:42

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kaupunginhallitus Kokoustiedot. Aika perjantai klo 8:00-8:42 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika 01.07.2016 perjantai klo 8:00-8:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Ari Leinonen, puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila,

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-19:15

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-19:15 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Kokoustiedot Aika 25.03.2014 tiistai klo 18:00-19:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jarmo Rosama, puheenjohtaja Jonni Moislahti,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot