Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)"

Transkriptio

1

2

3 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuvat muutokset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat, johtokunnat, jaostot ja toimikunnat Tilivelvolliset viranhaltijat Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Kunnallistalouden kehitys Kehitys Nilsiässä Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa Olennaiset muutokset kaupungin taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Elinkeinojen edistäminen Siiliset-perusturvatoimiala Maaseututoimi Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan hallintopalvelut Nilsiän peruskoulu 1 9-luokat Lukio Kansalaisopisto Kirjasto Ruokahuolto Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan hallintopalvelut Maankäyttöpalvelut Siivoustoimi Kiinteistöhuolto Yhdyskuntapalvelut... 77

4 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tarkastustoimi Pelastustoimi Liikuntatoimi Ympäristöterveydenhuolto Vesihuoltolaitos Kuntakonserni Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot Nilsiän Teollisuuskylä Oy Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittely Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä jaostojen ja toimikuntien jäsenluettelot 123 Henkilöstöraportti

5 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Maailmanlaajuisesti vuotta 2012 leimasi taloudellisesti epävakaiden aikojen jatkuminen. Tulevaisuutta varjostaa erityisesti väestön ikääntyminen ja siitä johtuva ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu lähivuosikymmeninä. Euroopan komissio arvioi joulukuussa 2012, että julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, joka on suuruudeltaan lähes 6 % suhteessa BKT:seen, mikä on selvästi EUmaiden keskiarvoa enemmän. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuonna ,2 prosenttia. Nilsiän osalta vuosi 2012 jää historiaan viimeisenä vuotena, jolloin Nilsiän kaupunki toimi ja tuotti palveluita itsenäisenä kuntana. Vuotta leimasi voimakkaasti kuntaliitospäätökseen ja itse liitokseen valmistautuminen. Nilsiän ja Kuopion kuntaliitosselvityksen laatiminen aloitettiin vuoden 2011 lopussa. Selvitys laadittiin vuoden 2012 helmikuun loppuun mennessä ja itse liitoksesta tehtiin päätös jo huhti-toukokuun vaihteessa. Liitosselvitys ja itse liitoksen valmistelut pitivät Nilsiän kuntaorganisaation eräänlaisessa poikkeustilassa läpi vuoden. Kuntaliitosasioiden rinnalla valmistauduttiin myös Siiliset-liikelaitoksen purkamiseen. Nilsiän kaupungin vuodelle 2012 asettamat toiminnalliset tavoitteet pääsääntöisesti toteutuivat ja kuntalaiset saivat asianmukaisia palveluita. Taloudellisessa tarkastelussa vuosi 2012 oli heikko, alijäämää kertyi yli 2 milj. euroa. Heikko tulos johtui erityisesti Siiliset-liikelaitoksen ennakoitua suuremmista maksuosuuksista. Kaupungin omien hallintokuntien osalta talousarvion toteutuma oli kokonaisuutena lähes talousarvion mukainen. Nilsiän työllisyys oli kuluneenakin vuonna Pohjois- Savon parhaimmistoa ja väestömäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kulunut vuosi oli kaupungin henkilökunnalle työntäyteinen ja samalla tuleva kuntaliitos aiheutti varmasti monenlaista epävarmuuden tunnetta. Henkilökunta kuitenkin suoriutui työstään ja liitosvalmistelun mukanaan tuomista lisätehtävistä mallikkaasti. Myös päätöksenteko oli tehokasta ja päättäjät toimivat tehtävissään vastuuntuntoisesti. Ehdin toimia reilut seitsemän vuotta erilaisissa tehtävissä Nilsiän kaupungin palveluksessa, joista viimeiset kaksi vuotta kaupunginjohtaja. Tänä aikana minulla on ollut ilo oppia tuntemaan paikallisia päättäjiä, yrittäjiä, yhdistysten puuhaihmisiä, kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä. Haluan tässäkin yhteydessä kiittää teitä kaikkia hyvästä ja mutkattomasta yhteistyöstä. Janne Airaksinen kaupunginjohtaja

6 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuvat muutokset Kaupunginvaltuusto Nilsiän kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 8 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 85asiaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Jaakko Leskinen (Keskusta), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Raimo Korhonen (Kokoomus) ja toisena varapuheenjohtajana Pentti Soininen (Kokoomus). Kaupunginvaltuustoon ovat kuuluneet lisäksi seuraavat valtuutetut (puoluekanta suluissa). Asikainen Ritva Hartikainen Kaisa Holopainen Jorma Iskanius Raija Jonninen Jorma Keinänen Pentti Kinnunen Heikki Korhonen Erkki Laitinen Pekka Liinamaa Jaana Lipponen Teija Liukkunen Markku Maaranen Kari Pentikäinen Sakari Pitkänen Jorma Puustinen Pentti Reijonen Minna Ruotsalainen Kati Räsänen Marketta Räsänen Terhi Selkimäki Erkki Tiihonen Pekka M. Tiihonen Pekka P. Tolppanen Tapio (VAS) (KESK) (KESK) (KD) (VAS) (SDP) (KESK) (PS) (KESK) (KOK) (KD) (KESK) (SDP) (KD) (KESK) (KESK) (PS) (KOK) (KESK) (VIHR) (VAS) (KESK) (KOK) (KESK) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 24 kertaa ja kaupunginhallituksessa käsiteltiin 396 asiaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Tapio Tolppanen (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ritva Asikainen (VAS) ja toisena varapuheenjohtajana Sakari Pentikäinen (KD).

7 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat varsinaiset jäsenet: Hartikainen Kaisa Keinänen Pentti Liukkunen Markku Ruotsalainen Kati Räsänen Marketta Tiihonen Pekka P. (KESK) (SDP) (KESK) (KOK) (KESK) (KOK) Kaupunginhallituksen kokouksissa esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Janne Airaksinen Lautakunnat, johtokunnat, jaostot ja toimikunnat Nilsiän kaupungissa toimi vuonna 2012 neljä lautakuntaa, yksi johtokunta, kaksi jaostoa ja kaksi toimikuntaa. Lautakunnat, johtokunta ja jaostot Lautakunnat ovat: keskusvaali-, tarkastus-, sivistys- ja ympäristölautakunnat. Johtokuntia on yksi, Koillis-Savon kansalaisopiston johtokunta. Koillis-Savon kansalaisopiston johtokunnassa on yksi edustaja kustakin sopimuskunnasta, Juankoskelta, Kaavilta ja Rautavaaralta. Lautakuntien ja johtokunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan ja talouden johtamista ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Jaostoja on kaksi, toimitusjaosto ja valvontajaosto. Toimitusjaoston tehtävänä on yksityisteitä koskevien asioiden käsittely ja valvontajaosto toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena käynnistyi Siilinjärven, Maaningan ja Nilsiän kuntien yhteistoiminta-alue, joka tuottaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut siten, että Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Nilsiän kaupunki nimittää Siilinjärven kunnan perusturvalautakuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet aloitti ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Nilsiän kaupunki on nimennyt ympäristöterveyslautakuntaan yhden jäsenen aloitti maataloushallinnon yhteistoiminta-alue, jossa Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Nilsiän kaupunki on nimennyt maatalouslautakuntaan yhden jäsenen. Toimikunnat Vuonna 2012 toimikuntia oli kaksi. Toimikunnat huolehtivat niille asetettujen tehtävien toteuttamisesta. Maankäytön suunnittelutoimikunnan tehtäviä ovat maapolitiikan yleinen suunnittelu, maanhankintaan ja -luovutukseen liittyvien asioiden valmistelu sekä keskustaajaman ja Tahkovuoren osayleiskaavojen laadinnan ohjausryhmänä toimiminen. Siivoustyön mitoitustyöryhmän tehtävänä oli siivoustoimen tehtäviin tulleiden uusien tilojen mitoitus. Lautakuntien, johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien jäsenluettelot ovat liitteenä asiakirjan lopussa.

8 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tilivelvolliset viranhaltijat Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Vuonna 2012 tilivelvollisia viranhaltijoita ovat olleet: Kaupunginhallitus: - kaupunginjohtaja Janne Airaksinen - hallintojohtaja Riitta Kokkonen - elinkeinoasiamies Mikko Lehto Sivistyslautakunta: - rehtori Silja Silvennoinen/rehtori Simo Snellman kansalaisopiston rehtori Sari Summanen Ympäristölautakunta: - vs. tekninen johtaja Matti Hartikainen, /tekninen johtaja Tanja Leppänen, rakennustarkastaja Matti Markkanen - ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Euroalue ja EU ovat kääntyneet lievään taantumaan, joka oikenee hitaaksi kasvuksi vuoden 2013 lopulla. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Vuonna 2012 euroalueen inflaatio on noin 2,5 % muun muassa kalliina pysyvän energian ja verojen korotusten vuoksi, mutta kuluttajahintojen nousu hidastuu vähän alle 2 prosentin vauhtiin vuonna Myös pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset useissa teollisuusmaissa ovat maltilliset, alle 2 %. Suomessa vuoden 2012 bruttokansantuote supistui 0,2 % tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Yksityinen kulutus on kehittynyt myönteisesti, yksityinen kulutus kasvoi 1,6 %. Vuoden 2013 bkt:n kasvuksi ennustetaan 0,5 % ja kasvun odotetaan kohenevan vuoden loppua kohden. Kasvu perustuu sekä kotimaiseen kysyntään että nettovientiin. Vuonna 2014 kasvua arvioidaan kertyvän 1,4 %. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alensivat Suomen vientiä kuluneena vuonna. Viennin volyymi laski 1,4 % edellisestä vuodesta ja tuonnin volyymi 3,7 %. Vuonna 2013 vienti pääsee hitaaseen kasvuun ja vienti kasvaa noin prosentin. Maailmankaupan vahvistuessa vuonna 2014 myös Suomen viennin kasvu kiihtyy runsaaseen neljään prosenttiin. Suomen viennin kasvuvauhti jää kuitenkin maailmankaupan kasvusta eikä viennin taso saavuta finanssikriisiä edeltäviä lukuja.

9 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Kuluttajien kokema epävarmuus lisääntyi selvästi loppuvuoden 2012 aikana. Odotukset niin talouden kuin erityisesti koko kansantalouden kehityksestä ovat heikentyneet tuntuvasti. Yksityisen kulutuksen määrän kasvu oli kuluneena vuonna 1,6 prosenttia. Kotitalouksien velan kasvu jatkui edelleen nopeana, voimakkaimmin kasvoivat asuntoluotot. Vuonna 2013 yksityisen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi. Kulutuskysyntää rajoittaa ennen muuta reaalitulojen heikko kehitys. Heikkenevä kansainvälinen ja kotimainen kysyntä on vähentänyt investointitarvetta. Yksityiset investoinnit supistuivat kuluneena vuonna 2,9 %. Kansantalouden investointiaste kääntyi uudelleen laskuun vuonna 2012 ja kääntyy nousu-uralle vuonna Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden kasvu hidastui vuonna Työttömyystilanne pysyi puolestaan lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 7,8 %. Kuluvana vuonna työttömyys kääntyy lievään nousuun työvoiman kysynnän laskiessa, Toisaalta työvoiman tarjonta alenee väestön ikääntyessä. Vuoden 2012 kuluttajahintojen vuosimuutos oli 2,4 %, kun aikaisempaa vaatimattomammat talouden näkymät vähensivät kuluttajahintojen nousupaineita. Toisaalta marraskuussa sovittu kattava palkkaratkaisu oli tasoltaan hieman odotuksia korkeampi, mikä ei kevennä kustannuspaineita. Palkkaratkaisun mukaiset korotukset nostavat palkansaajien nimellisiä ansioita kuluvana vuonna keskimäärin vajaat 3 prosenttia. Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä vuosille Päätetyillä toimilla velkasuhteen kasvu taittuu vaalikauden loppupuolella. Nettosopeutuksen määrä on noin 600 miljoonaa euroa vuoden 2015 tasolla. Yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Valtiontalouden tulopohja vahvistetaan korottamalla erityisesti terveydelle haitallisten tuotteiden kuten alkoholin, tupakan sekä makeisten ja virvoitusjuomien verotusta. Osinkojen sekä pääomatulojen verotusta kiristetään ja yritysten verotukia poistetaan. (Lähde: Suhdannekatsaus 2/2012, , valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Tiedote, , Tilastokeskus, Työvoimatutkimus , Tilastokeskus, Tiedote , valtioneuvosto) Kunnallistalouden kehitys Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien toimintamenojen kasvuksi vuonna 2012 arvioidaan noin 5 %, saman verran kuin edellisenä vuonna. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate putosi vuoden 2011 yhteensä 2,55 miljardista eurosta 1,74 miljardiin euroon. Negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan 63 kpl, määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate kattaa poistot vain 74 prosenttisesti, kun vuoden 2011 tilinpäätöksissä vuosikate kattoi poistot 118 prosenttisesti. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta, verotulojen kasvu oli vain 1,4 prosenttia. Tämä on osaltaan aiheuttanut kuntien alijäämää. Valtionosuudet kasvoivat sen sijaan 5,3 prosenttia. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien verotulomenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty kustannusten jakotarkistus ja indeksitarkistus. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Kuntien lainakanta on jatkanut edelleen kasvuaan. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon, kasvua edellisvuodesta noin 1,6 miljardia euroa (noin 13 %). Lainat ovat euroa asukasta kohti, edellisenä vuonna euroa.

10 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Kuluvana vuonna kuntien alijäämän arvioidaan syvenevän verotulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Kuntien veroprosenttien korotukset kompensoivat osittain veropohjien kasvun hidastumista. Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät puolestaan valtionosuuksien kasvua. Kuntien kulutusmenot tulevat nousemaan väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena. Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä vuosille Kehysriihessä päätettiin leikata kuntien valtionosuuksia, mutta laajennettiin myös kuntien veropohjaa. Jäteveron tuotto siirretään kunnille ja kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistamisella vahvistetaan kuntien omaa veropohjaa. Yhteisöveron kevennyksen ja verotuksen vähennysten korotusten aiheuttamien tulomenetysten korvaamisesta kunnille ei ole toistaiseksi tietoa. Kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa lisätään muun muassa työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella vuoden 2015 alusta, tämä lisää kuntien kustannuksia merkittävästi. Vuosina toteutetaan toimintaohjelma, jolla vähennetään kunnille lakisääteisesti säädettyjä normeja. Tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin. (Lähde: Suhdannekatsaus 2/2012, , valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Kuntatalous 2/2012, Suomen Kuntaliitto, Tiedote , Suomen Kuntaliitto, Tiedote , valtioneuvosto) Kehitys Nilsiässä Väestö Nilsiän kaupungin väestömäärä väheni Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 12 henkilöllä vuonna 2012 ja väestömäärä oli vuoden lopussa Vuonna 2011 väestömäärä väheni 41 henkilöllä, kun taas vuosina 2009 ja 2010 väestömäärä kasvoi siten, että vuonna 2009 väestö lisääntyi 16 henkilöllä ja vuonna 2010 väestön lisäys oli 19 henkilöä. Ennakkotiedon mukaan kaupunkiin muutti 292 henkilöä ja kaupungista muutti 304 henkilöä, joten kuntien välinen nettomuutto oli -12 henkilöä. Nettomaahanmuutto oli puolestaan 13 henkilöä vuonna Syntyneitä oli 65 ja kuolleita 75, siten väestömäärän vähennys johtui kuolleiden enemmyydestä syntyneisiin nähden. Väestömäärä vuosina Väestömäärä

11 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuoden 2012 lopussa Nilsiän kaupungin väestöstä 15,4 % kuului ikäryhmään 0 14-vuotiaat, kun Pohjois-Savossa tähän ikäryhmään kuului 15,4 % väestöstä vuotiaiden ikäryhmään kuului nilsiäläisistä 58,9 %, vastaava määrä Pohjois-Savossa oli 64,3 %. Vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 25,7 %, kun se Pohjois-Savossa oli keskimäärin 20,2 %. Siten Nilsiän väestössä oli vuotiaita vähemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin, mutta yli 65-vuotiaita enemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Pohjois-Savon luvut ovat vuoden 2011 lopun lukuja. Nilsiässä väestö on keskimäärin vanhempaa kuin Pohjois-Savossa, sillä väestön keski-ikä vuonna 2011 oli Nilsiässä 45,9 vuotta, kun se on Pohjois-Savossa 43,3 vuotta. Pohjois-Savon väestö on keski-iältään selvästi nuorinta Siilinjärvellä, 39,4 vuotta ja seuraavaksi nuorinta Kuopiossa, 41,0 vuotta. Vanhinta väestö oli Rautavaaralla 51,4 vuotta ja Tervossa 50,8 vuotta. (Lähde: Tilastokeskus) Elinkeinorakenne ja työllisyys Alueella työssäkäyvät (työpaikat) vuosina Vuoden 2010 lopussa Nilsiän kaupungissa oli työpaikkaa. Työpaikkojen lukumäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta 27 työpaikalla. Työpaikat

12 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Alueella työssäkäyvät (työpaikat) toimialoittain 2000, 2005 ja 2010 sekä alueella asuva työllinen työvoima Toimiala Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta, sähkö- ja vesihuolto ym Teollisuus Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja ravintolatoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitus-, vakuutus - yms. toiminta ja kiinteistön vuokraus Yhteiskunnalliset palvelut Muut palvelut 158 Toimiala tuntematon Työpaikat yhteensä Alueella asuva työllinen työvoima Nilsiän elinkeinorakenne on palveluvaltainen, sillä työpaikoista palvelualoilla oli 69 %, maataloudessa 22 % sekä teollisuudessa ja rakentamisessa 9 %. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 työpaikkojen kokonaismäärä on vähentynyt 59 työpaikalla. Ko. aikana maa- ja metsätalouden työpaikat ovat vähentyneet noin 110 työpaikalla. Vastaavana aikana ovat puolestaan lisääntyneet rakentamisen työpaikat lähes 15 työpaikalla, kaupan, majoitus- ja ravintolatoiminnan lähes 30 työpaikalla. Yhteiskunnallisten palvelujen työpaikat ovat lisääntyneet noin 30 työpaikalla. Alueella asuva työllinen työvoima toimialoittain on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2010 noin 100 henkilöllä. Nilsiässä asuva työllinen työvoima vuonna 2010 oli henkilöä, kun se oli vuonna 2005 suurempi, henkilöä. (Lähde: Tilastokeskus) Työttömyysaste keskimäärin vuonna Työttömyysaste 9,3 9,5 9 8,9 8 7,

13 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Nilsiän keskimääräinen työttömyysaste kuukaudessa oli vuonna 2012 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli 8,9 %, kun se oli edellisenä vuonna 9,0 %. Nilsiän keskimääräinen työttömyysaste oli kolmanneksi alhaisin Pohjois-Savossa, alhaisimmat työttömyysasteet olivat Siilinjärvellä (7,3 %) ja Maaningalla (8,5 %). Pohjois-Savossa työttömyysaste oli vuonna 2011 keskimäärin 10,7 %, edellisenä vuonna se oli 10,4 %. Työttömät työnhakijat vuosina Työttömät Vuonna 2012 työttömiä työnhakijoita mukaan lukien lomautetut oli keskimäärin kuukaudessa 245 henkilöä. Määrä on lähes samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. (Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus) Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat vuosina Alle 25-vuotiaat työttömät Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2012 keskimäärin kuukaudessa 22, määrä on 2 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2008 alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli tarkastelujakson alimmalla tasolla. (Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus)

14 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Rakentaminen Rakentaminen vilkastui vuonna 2012 usean hiljaisen rakentamisvuoden jälkeen. Rakennuslupia ja toimenpidelupia myönnettiin yhteensä 246 kpl, joka on merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna, tuolloin myönnettiin 140 rakennus- ja toimenpidelupaa. Uusien rakennusten rakennuslupia myönnettiin 160 kpl (112 kpl vuonna 2011). Näistä omakotitalojen rakennuslupia oli 25 kpl (25 kpl vuonna 2011), kerrostalojen rakennuslupia 1 kpl (0 kpl vuonna 2011) ja vapaa-ajan rakennusten rakennuslupia 18 kpl (20 kpl vuonna 2011). Myönnetyissä rakennusluvissa oli asuntojen lukumäärä 51 kpl (25 kpl vuonna 2011). Vuonna 2012 valmistui 22 asuntoa, kun edellisenä valmistuneiden asuntojen määrä oli 41 kpl. Kaavoitus Vuoden 2012 aikana kaupunginvaltuusto teki 7 asemakaavoja koskevaa hyväksymispäätöstä. Näistä päätöksistä uusia asemakaavoja tai asemakaavojen muutoksia oli 6 ja ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia 1. Uutta asemakaava-aluetta tuli 274 ha ja ranta-asemakaavaaluetta 17,4 ha. Asemakaavojen muutokset käsittivät yhteensä 15,4 ha. Laajin uusi asemakaava-alue oli Tahkovuoren rinnealueelle toteutettu asemakaava. Alueen pintaala on 267 ha. Maapolitiikka Nilsiän maapolitiikkaa toteutettiin kaupunginvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Vuonna 2012 aikana myytiin omakotitontteja taajamasta 3 kpl (6 kpl vuonna 2011). Nilsiän kaupunki hankki vuoden 2012 aikana omistukseensa raaka- ja tonttimaata viidellä eri kaupalla yhteensä 16,3 ha. Hankintahinnat olivat yhteensä euroa. Vuonna 2011 ei tehty maan hankintoja Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päätti esittää valtioneuvostolle kuntajaon muuttamista siten, että Nilsiän kaupunki lakkaa alkaen ja se liitetään osaksi Kuopion kaupunkia. Kuntaliitoksen valmistelu on leimannut vuoden 2012 toimintaa koko organisaatiossa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Siiliset-yhteistoiminta-alueen purkusopimuksen ja henkilöstösopimuksen. Tahko 2030-kehittämishankkeen loppuraportti valmistui alkuvuodesta.

15 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Maataloushallinnon yhteistoiminta-alueen toiminta käynnistyi alkaen. Isäntäkuntana toimii Siilinjärven kunta. Sivistyslautakunta: Määräaikaisia virkoja/toimia on ollut siten, että määräaikaisen luokanopettajan virkaa yhtenäiskoululla jatkettiin lv , määräaikainen koulunkäyntiavustaja yhtenäiskoululla lv ja määräaikainen luokanopettaja Pajulahden koululla lv Opetusteknologian parantaminen. Perusopetuksen laatutyö. Vuosi 2012 oli vielä siirtymäkautta Koillis-Savon kansalaisopistossa Ympäristölautakunta: Tahkovuoren ja Petäjälammen osayleiskaavojen tarkistukset eivät käynnistyneet. Maankäytön suunnittelun tehostamishanke ei käynnistynyt, koska hankkeelle ei saatu palkattua projektipäällikköä Olennaiset muutokset kaupungin taloudessa Toimintatuotot ja toimintakulut: Toimintatuottojen (sisäiset ja ulkoiset) toteutuma on 6,612 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ylittyivät 1,097 milj. euroa (toteutuma 119,9 %). Suurimmat euromääräiset toimintatuottojen ylitykset olivat maankäyttöpalveluissa (noin euroa, kaupunginhallituksella noin ( euroa) ja peruskouluissa noin ( euroa). Maankäyttöpalvelujen toimintatuottojen ylitys johtuu maankäyttömaksujen arvioitua suuremmista kertymistä. Suurimmat toimintatuottojen euromääräiset alitukset olivat kansalaisopistolla (noin euroa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoimessa (noin euroa). Toimintakulujen (sisäiset ja ulkoiset) määrärahoihin kaupunginvaltuusto on tilikauden aikana tehnyt lisäyksiä yhteensä 2,573 milj. euroa, joista pääosa, 2,174 milj. euroa, oli Siiliset-yhteistoimintaalueen lisämäärärahoja. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintamenot ylittyivät yhteensä 1,079 milj. euroa (toteutuma 102,6 %). Suurimmat euromääräiset toimintamenojen ylitykset olivat Siiliset-yhteistoiminta-alueella (noin euroa) ja kiinteistötoimessa (noin euroa). Suurimmat euromääräiset säästöt toimintamenoissa olivat maankäyttöpalveluissa (noin euroa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluissa ( euroa). Toimintatuottojen ja kulujen toteutuma selvitetään tarkemmin tuloslaskelman yhteydessä. Määrärahojen poikkeamien syyt selvitetään asianomaisten tulosalueiden kohdalla toimintakertomusosassa.

16 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Verotulot v (milj. euroa) muutos % 2011/2012 Kunnan tulovero 13,459 13,988 14,000 14,366 15,059 4,8 - josta vanhat vuodet -0,126 0,544-0,192-0,431-0,323-25,1 Kiinteistövero 1,603 1,752 2,103 2,337 2,315-0,9 Yhteisövero 1,359 1,027 1,246 1,299 0,801-38,3 YHTEENSÄ 16,420 16,767 17,349 18,002 18,175 1,0 Vuonna 2012 tilitettiin kaupungille verotuloja yhteensä 18,175 milj. euroa, joka on 0,173 milj. euroa enemmän kuin vuonna Talousarviossa verotulojen kertymäksi oli arvioitu 18,180 milj. euroa. Lopullinen verotulokertymä alittaa 0,005 milj. eurolla talousarviossa olleen verotuloarvion. Verotulojen kasvu vuonna 2012 oli 1,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 3,8 %. Vuodelle 2012 korotettiin tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä, korotuksen laskennallinen vaikutus oli noin 0,350 milj. euroa. Muita veroprosentteja ei korotettu. Kunnan tulovero Vuonna 2012 kunnan tuloverokertymä oli 15,059 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 14,366 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,693 milj. euroa eli 4,8 %. Talousarviossa kunnallisverotuotoksi arvioitiin 14,600 milj. euroa, joten kertymä oli 0,459 milj. euroa talousarviota suurempi. Kiinteistövero Kiinteistöveroa tilitettiin 2,315 milj. euroa, vähennystä edellisestä vuodesta on 0,022 milj. euroa eli - 0,9 %. Kiinteistöverokertymä alittui talousarviosta noin 0,135 milj. euroa. Yhteisövero Yhteisöveroa tilitettiin 0,801 milj. euroa, kun edellisenä vuonna tilitettiin 1,299 milj. euroa, vähennystä edelliseen vuoteen on noin 0,498 milj. euroa eli -38,3 %. Yhteisöverokertymä oli 0,329 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa arvioitiin. Valtionosuudet v (milj. euroa) muutos milj. /% 2011/2012 vuosi, milj. Yleinen valtionosuus 0,184 0,389 Sosiaali- ja terveystoimi 10,755 11,761 Opetus- ja kulttuuritoimi 2,206 2,361 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 16,173 16,767 18,299 1,532/9,1 Opetus- ja kulttuuritoimen muut -0,839-0,622-0,628-0,006/-1,0 valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionos. korotus 0, ,500 1,026/ YHTEENSÄ 13,145 14,511 15,334 16,644 17,671 6,2

17 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Nilsiän kaupungin valtionosuudet vuonna 2012 ovat yhteensä 17,671 milj. euroa, josta verotulontasauksen osuus on 4,581 milj. euroa. Valtionosuudet ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,026 milj. euroa eli 6,2 %, kun edellisenä vuonna kasvu oli 8,5 %. Valtionosuudet alittuivat talousarviosta 0,074 milj. euroa. Nilsiän kaupunki sai harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 0,500 milj. euroa vuonna 2011, vuonna 2012 sitä ei saatu. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus näkyy vuoden 2011 valtionosuuksien kokonaismäärässä. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kasvoivat edellisestä vuodesta 1,199 milj. euroa eli 3,5 %. Investoinnit Alkuperäisessä talousarviossa investointien menot olivat 5,037 milj. euroa ja tulot 0,949 milj. euroa. Talousarviomuutokset olivat 1,474 milj. euroa, muutokset koskivat pääosin maanoston määrärahoja. Talousarviossa investointien toteutuneet kokonaismenot olivat 4,990 milj. euroa (toteutuma 76,6 %) ja tulot 0,932 milj. euroa (toteutuma 98,3 %), siten nettoinvestointien määrä oli 4,057 milj. euroa (toteutuma 72,9 %). Investointimenojen toteutuma on 1,505 milj. euroa alhaisempi kuin talousarviossa. Toteutuneet maanostot olivat 2,016 milj. euroa. Talonrakennuksen toteutuneet investointimenot olivat yhteensä 0,589 milj. euroa (toteutuma 27,7 %). Talonrakennuksen suurin investointi oli eläinlääkärin tilojen saneeraus, toteutuneet kustannukset 0,292 milj. euroa. Julkisen käyttöomaisuuden toteutuneet investointimenot olivat yhteensä 1,898 milj. euroa (toteutuma 103,5 %) ja tulot 0,805 milj. euroa (toteutuma 137,6 %). Suurin investointi oli Simola-Petäjälammentien ja Kalkkisaarentien rakentaminen, menojen toteutuma 1,413 milj. euroa (toteutuma 108,7 %) ja tulojen toteutuma 0,753 milj. euroa (toteutuma 128,7 %). Vesihuoltolaitoksen investointien menot olivat yhteensä 0,281 milj. euroa (toteutuma 57,5 %), suurin investointi Kuuslahden ja Pajulahden alueiden viemäröinti, toteutuma 0,180 milj. euroa. Suurin poikkeama talousarvioon nähden menoissa on terveyskeskus-palvelukeskuksen saneeraus, toteutuma on 1,238 milj. euroa alle talousarvion määrärahan. Tulojen osalta suurin poikkeama on Simola-Petäjälammentie-Kalkkisaarentien rakentaminen, tuloja on kertynyt 0,168 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Investointien toteutumaa on tarkasteltu hankekohtaisesti investointien toteutumisvertailussa Henkilöstö Henkilöstön määrää tarkastellaan tilanteen mukaan. Nilsiän kaupungin henkilöstön määrä oli yhteensä 155, kun se vuotta aikaisemmin oli 159. Sijaisten ryhmään sisältyy myös määräaikainen henkilöstö Henkilöstön määrä on siten vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4 henkilöllä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Taulukko kertoo palkallisen henkilöstövahvuuden vuosina Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteiden lukumäärää , jolloin siihen sisältyy myös lomalla tai muuten

18 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) poissa oleva henkilöstö. Tarkemmin kaupungin henkilöstöstä kerrotaan liitetiedoissa ja erillisessä henkilöstöraportissa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Toimintakertomuksessa on arvioitava kaupungin ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittämiseen vaikuttavia seikkoja. Vahinkoriskit Omavastuu kiinteistövakuutuksissa on euroa, irtaimistovakuutuksissa euroa, metsävakuutuksessa 850 euroa, vastuuvakuutuksissa euroa, vapaaehtoisessa liikennevakuutuksessa ei ole omavastuuta. Keskeytysvakuutuksissa omavastuu on euroa kohteesta riippuen. Nilsiän kaupungin henkilöriskit, omaisuusriskit, toiminnan riskit ja ajoneuvojen riskit on vakuutettu kattavasti. Vakuutukset ovat ajan tasalla ja niiden omavastuutasot on määritelty. Vakuutuksia on päivitetty tarvittaessa vuoden aikana. Lisäksi vakuutusyhtiön kanssa pidetään vuosittain vakuutuskokous, jossa kaikki vakuutustiedot päivitetään. Tulosalueiden päälliköille järjestetään koulutusta vakuutuksista ja vahinkojen ennalta ehkäisystä, viimeksi koulutusta on järjestetty työtapaturmien ennaltaehkäisystä. Taloudelliset ja toiminnalliset ja riskit Talouden tasapainottamistoimenpiteidenriittämättömyys ja talousarviomenojen ennakoimaton kasvu on talouteen liittyvä riski, joka on toteutunut. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä ja talousarviovuoden aikana on tullut ennakoimattomia menoja, erityisesti perusturvan osalta. Siiliset-yhteistoiminta-alueen toimintakulujentalousarviomuutokset vuoden aikana ovat olleet erittäin korkeat, 2,174 milj. euroa. Siiliset-yhteistoiminta-alueen lopullinen toteutuma ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 2,940 milj. euroa ja 0,766 milj. euroa muutostalousarviosta. Nilsiän kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut korkea. Investoinneilla on edistetty matkailu- ja yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Investointien myötä kaupungin lainakanta on noussut ja pienentänyt taloudellista liikkumavaraa. Investoinnit ovat tähän saakka olleet riittäviä palvelujen ja elinkeinojen turvaamiseksi. Konserniyhtiöissä riskit on tunnistettu ja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi tehdään. Ammattitaitoisen ja riittävän työvoiman saanti voi olla riski erityisosaamista ja korkeaa ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Nilsiän kaupungin palvelukseen on saatu vakinaista henkilöstöä myös erityisosaamista ja korkeaa ammattitaitoa vaativissa tehtävissä, sijaisten saannissa on joiltakin osin ollut ongelmia. Siiliset-yhteistoiminta-alueella on ollut vaikeuksia lääkäreiden rekrytoinneissa Nilsiään. Nilsiän kaupungin ja Kuopion kaupungin kuntaliitos on toteutunut vuoden 2013 alusta alkaen. Isommalla kunnalla on paremmat mahdollisuudet kantaa taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

19 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Rahoitusriskit Nilsiän kaupungin pitkäaikaisista lainoista noin puolet on vaihtuva- ja noin puolet kiinteäkorkoisia, tällä tasataan korkoriskiä. Lyhytaikaiset lainat ovat vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyy korkoriski. Korkojen nousun lisäksi riskinä on myös lainansaannin vaikeutuminen. 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta. Kaupunginhallituksen selonteon pohjaksi osastopäälliköt ovat arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä omalla toimialallaan. Raporttien perusteella esitetään seuraavaa: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Vuoden 2012 aikana toimielimien tekemistä päätöksistä on jätetty oikaisuvaatimuksia, kunnallis- tai hallintovalituksia seuraavasti: kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä on tehty kuusi oikaisuvaatimusta, joista neljä oikaisuvaatimusta koski teiden nimimuutoksista tehtyä päätöstä. Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksistä on tehty yksi hallintovalitus hallinto-oikeudelle. Kaupunginvaltuuston päätöksistä tehtiin kolme kunnallisvalitusta, jotka koskivat kaikki samaa asemakaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä. Ympäristölautakunnan valvontajaoston päätöksistä on jätetty kolme hallintovalitusta, jotka koskivat kaikki samaa sähkölinjan sijoittamispäätöstä. Lisäksi todettakoon, että vuoden 2012 aikana on tehty päätökset kahteen vireillä olleeseen kanteluun, ratkaisut eivät ole aiheuttaneet toimenpiteitä. Apulaisoikeusasiamies on todennut, ettei kantelu muun muassa kaupunginhallituksen päätöksestä sekä kaupungin ja entisen Pohjois-Savon ympäristökeskuksen menettelystä moottorikelkkareittien rakentamista koskevassa asiassa ole antanut aihetta toimenpiteisiin Nilsiän kaupungin menettelyn osalta. Kaupunginhallituksen päätös koski sopimuksen tekemistä Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa Pohjois-Savon ulkoilureittien täydentämisestä. Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään sille jätetyn kantelun johdosta katsonut, ettei asiassa ole menetelty lain vastaisella tavalla, eikä asiassa ole ilmennyt kunnan viranomaisten toimivallan ylitystä tai viranomaisten tehtävien laiminlyöntiä, johon aluehallintovirastolla olisi perusteita puuttua. Kantelu koski Nilsiän kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimia Tahkon korotushankkeessa. Lisäksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaissut tutkittavaksi ottamansa kaupunginhallituksen menettelyn, joka liittyi kaupunginhallituksen päätöksiin , 117 ja 118 moottorikelkkareittejä koskevassa asiassa. Kaupunginhallituksen em. päätökset koskivat moottorikelkkailureittisuunnitelmien palauttamista ympäristölautakunnan valvontajaostolle käsiteltäviksi. Ratkaisun mukaan asiassa ei ole ilmennyt kaupunginhallituksen lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä ja asia ei ole antanut aihetta toimenpiteisiin.

20 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Siiliset-yhteistoiminta-alueen toimintakulujentalousarviomuutokset vuoden aikana ovat olleet 2,174 milj. euroa. Siiliset-yhteistoiminta-alueen lopullinen toteutuma ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 2,940 milj. euroa ja 0,766 milj. euroa muutostalousarviosta. Lisäksi Siiliset-yhteistoiminta-alueen osalta todetaan, että vuoden 2012 aikana on laskutettu vuodelle 2011 kuuluneita vanhustenhuollon kustannuksia noin 0,120 milj. euroa. Nilsiän kaupungin oman toiminnan osalta on hyväksytty lisämäärärahoja 0,371 milj. euroa, josta 0,200 milj. euroa on kuntaliitoksen tietojärjestelmäkustannuksiin. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan luottamushenkilöiden taholta kolme kertaa vuodessa osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Raportointi vuonna 2012 on toteutunut/toteutuu em. aikataulun mukaisesti. Raportit on käsitelty kaupunginhallituksen ja valtuuston lisäksi sivistys- ja ympäristölautakunnissa oman toimialueen osalta. Laskujen asiatarkastamisessa ja hyväksymisessä on käytössä toimiva sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät on hyväksytty asianmukaisesti. Oppilashuollon käsikirja on käytössä kaikilla kouluasteilla. Perusopetuksen laatuhanke valmistui. Laatutyössä laadittuja laatukriteereitä on viety koulukohtaisesti käytäntöön. Nilsiän kaupungin omat toimielimet ovat saavuttaneet taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet pääosin hyvin, vaikka kuntaliitoksen valmistelu on työllistänyt henkilöstöä vuoden 2012 aikana. Kuntaliitoksen valmistelu on tapahtunut normaalina virkatyönä Nilsiän kaupungin organisaatiossa. Riskienkartoitus Riskienkartoitus on ajan tasalla ja tehty riittävän kattavasti kohtuullisen varmuuden saamiseksi kuntakonsernin olennaisimmista riskeistä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Nilsiän kaupunki on IS-Hankinta Oy:n osakas ja hankintatoimen palveluja käytetään tavaroiden ja palvelujen hankinnassa. Vuonna 2012 ei ole ollut Nilsiän kaupungin hankintapäätöksiä markkinaoikeuden käsittelyssä. Nilsiän kaupungin omaisuutta on myyty hyväksytyn omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kaupungin omistamiin kiinteistöihin tehdään kuntoarvioita erillisen kuntoarvio-ohjelman mukaisesti. Lisäksi kiinteistöihin on tehty tarpeen mukaan laajempia sisäilma- ja rakennetutkimuksia. Vuoden 2012 aikana tehtiin laajemmat tutkimukset nuorisotaloon, sisäilmatutkimuksia yhtenäiskoulun tiloissa ja TE-keskuksen tiloissa sekä sisäilmastokyselyt yhtenäiskoulussa sekä terveys- ja palvelukeskuksessa. Kiinteistönhoitajat ja rakennusmestari seuraavat kiinteistöjen kuntoa päivittäin. Kulutuksen seuranta on käytössä sähkön, lämmön ja vedenkulutuksessa.. Nilsiän kaupungin vakuutukset on kilpailutettu Kuopion seudun hankintatoimen, nykyisin IShankinta Oy:n kautta vuonna Nilsiän kaupungin vakuutusturva on kattava. Merkittävimmissä kiinteistöissä on kameravalvonta. Tilikauden aikana ei ole todettu omaisuuden hankinnoissa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot