Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)"

Transkriptio

1

2

3 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuvat muutokset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat, johtokunnat, jaostot ja toimikunnat Tilivelvolliset viranhaltijat Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Kunnallistalouden kehitys Kehitys Nilsiässä Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa Olennaiset muutokset kaupungin taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Elinkeinojen edistäminen Siiliset-perusturvatoimiala Maaseututoimi Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan hallintopalvelut Nilsiän peruskoulu 1 9-luokat Lukio Kansalaisopisto Kirjasto Ruokahuolto Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan hallintopalvelut Maankäyttöpalvelut Siivoustoimi Kiinteistöhuolto Yhdyskuntapalvelut... 77

4 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tarkastustoimi Pelastustoimi Liikuntatoimi Ympäristöterveydenhuolto Vesihuoltolaitos Kuntakonserni Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot Nilsiän Teollisuuskylä Oy Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittely Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä jaostojen ja toimikuntien jäsenluettelot 123 Henkilöstöraportti

5 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Maailmanlaajuisesti vuotta 2012 leimasi taloudellisesti epävakaiden aikojen jatkuminen. Tulevaisuutta varjostaa erityisesti väestön ikääntyminen ja siitä johtuva ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu lähivuosikymmeninä. Euroopan komissio arvioi joulukuussa 2012, että julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, joka on suuruudeltaan lähes 6 % suhteessa BKT:seen, mikä on selvästi EUmaiden keskiarvoa enemmän. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuonna ,2 prosenttia. Nilsiän osalta vuosi 2012 jää historiaan viimeisenä vuotena, jolloin Nilsiän kaupunki toimi ja tuotti palveluita itsenäisenä kuntana. Vuotta leimasi voimakkaasti kuntaliitospäätökseen ja itse liitokseen valmistautuminen. Nilsiän ja Kuopion kuntaliitosselvityksen laatiminen aloitettiin vuoden 2011 lopussa. Selvitys laadittiin vuoden 2012 helmikuun loppuun mennessä ja itse liitoksesta tehtiin päätös jo huhti-toukokuun vaihteessa. Liitosselvitys ja itse liitoksen valmistelut pitivät Nilsiän kuntaorganisaation eräänlaisessa poikkeustilassa läpi vuoden. Kuntaliitosasioiden rinnalla valmistauduttiin myös Siiliset-liikelaitoksen purkamiseen. Nilsiän kaupungin vuodelle 2012 asettamat toiminnalliset tavoitteet pääsääntöisesti toteutuivat ja kuntalaiset saivat asianmukaisia palveluita. Taloudellisessa tarkastelussa vuosi 2012 oli heikko, alijäämää kertyi yli 2 milj. euroa. Heikko tulos johtui erityisesti Siiliset-liikelaitoksen ennakoitua suuremmista maksuosuuksista. Kaupungin omien hallintokuntien osalta talousarvion toteutuma oli kokonaisuutena lähes talousarvion mukainen. Nilsiän työllisyys oli kuluneenakin vuonna Pohjois- Savon parhaimmistoa ja väestömäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kulunut vuosi oli kaupungin henkilökunnalle työntäyteinen ja samalla tuleva kuntaliitos aiheutti varmasti monenlaista epävarmuuden tunnetta. Henkilökunta kuitenkin suoriutui työstään ja liitosvalmistelun mukanaan tuomista lisätehtävistä mallikkaasti. Myös päätöksenteko oli tehokasta ja päättäjät toimivat tehtävissään vastuuntuntoisesti. Ehdin toimia reilut seitsemän vuotta erilaisissa tehtävissä Nilsiän kaupungin palveluksessa, joista viimeiset kaksi vuotta kaupunginjohtaja. Tänä aikana minulla on ollut ilo oppia tuntemaan paikallisia päättäjiä, yrittäjiä, yhdistysten puuhaihmisiä, kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä. Haluan tässäkin yhteydessä kiittää teitä kaikkia hyvästä ja mutkattomasta yhteistyöstä. Janne Airaksinen kaupunginjohtaja

6 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuvat muutokset Kaupunginvaltuusto Nilsiän kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 8 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 85asiaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Jaakko Leskinen (Keskusta), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Raimo Korhonen (Kokoomus) ja toisena varapuheenjohtajana Pentti Soininen (Kokoomus). Kaupunginvaltuustoon ovat kuuluneet lisäksi seuraavat valtuutetut (puoluekanta suluissa). Asikainen Ritva Hartikainen Kaisa Holopainen Jorma Iskanius Raija Jonninen Jorma Keinänen Pentti Kinnunen Heikki Korhonen Erkki Laitinen Pekka Liinamaa Jaana Lipponen Teija Liukkunen Markku Maaranen Kari Pentikäinen Sakari Pitkänen Jorma Puustinen Pentti Reijonen Minna Ruotsalainen Kati Räsänen Marketta Räsänen Terhi Selkimäki Erkki Tiihonen Pekka M. Tiihonen Pekka P. Tolppanen Tapio (VAS) (KESK) (KESK) (KD) (VAS) (SDP) (KESK) (PS) (KESK) (KOK) (KD) (KESK) (SDP) (KD) (KESK) (KESK) (PS) (KOK) (KESK) (VIHR) (VAS) (KESK) (KOK) (KESK) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 24 kertaa ja kaupunginhallituksessa käsiteltiin 396 asiaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Tapio Tolppanen (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ritva Asikainen (VAS) ja toisena varapuheenjohtajana Sakari Pentikäinen (KD).

7 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat varsinaiset jäsenet: Hartikainen Kaisa Keinänen Pentti Liukkunen Markku Ruotsalainen Kati Räsänen Marketta Tiihonen Pekka P. (KESK) (SDP) (KESK) (KOK) (KESK) (KOK) Kaupunginhallituksen kokouksissa esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Janne Airaksinen Lautakunnat, johtokunnat, jaostot ja toimikunnat Nilsiän kaupungissa toimi vuonna 2012 neljä lautakuntaa, yksi johtokunta, kaksi jaostoa ja kaksi toimikuntaa. Lautakunnat, johtokunta ja jaostot Lautakunnat ovat: keskusvaali-, tarkastus-, sivistys- ja ympäristölautakunnat. Johtokuntia on yksi, Koillis-Savon kansalaisopiston johtokunta. Koillis-Savon kansalaisopiston johtokunnassa on yksi edustaja kustakin sopimuskunnasta, Juankoskelta, Kaavilta ja Rautavaaralta. Lautakuntien ja johtokunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan ja talouden johtamista ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Jaostoja on kaksi, toimitusjaosto ja valvontajaosto. Toimitusjaoston tehtävänä on yksityisteitä koskevien asioiden käsittely ja valvontajaosto toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena käynnistyi Siilinjärven, Maaningan ja Nilsiän kuntien yhteistoiminta-alue, joka tuottaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut siten, että Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Nilsiän kaupunki nimittää Siilinjärven kunnan perusturvalautakuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet aloitti ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Nilsiän kaupunki on nimennyt ympäristöterveyslautakuntaan yhden jäsenen aloitti maataloushallinnon yhteistoiminta-alue, jossa Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Nilsiän kaupunki on nimennyt maatalouslautakuntaan yhden jäsenen. Toimikunnat Vuonna 2012 toimikuntia oli kaksi. Toimikunnat huolehtivat niille asetettujen tehtävien toteuttamisesta. Maankäytön suunnittelutoimikunnan tehtäviä ovat maapolitiikan yleinen suunnittelu, maanhankintaan ja -luovutukseen liittyvien asioiden valmistelu sekä keskustaajaman ja Tahkovuoren osayleiskaavojen laadinnan ohjausryhmänä toimiminen. Siivoustyön mitoitustyöryhmän tehtävänä oli siivoustoimen tehtäviin tulleiden uusien tilojen mitoitus. Lautakuntien, johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien jäsenluettelot ovat liitteenä asiakirjan lopussa.

8 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tilivelvolliset viranhaltijat Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Vuonna 2012 tilivelvollisia viranhaltijoita ovat olleet: Kaupunginhallitus: - kaupunginjohtaja Janne Airaksinen - hallintojohtaja Riitta Kokkonen - elinkeinoasiamies Mikko Lehto Sivistyslautakunta: - rehtori Silja Silvennoinen/rehtori Simo Snellman kansalaisopiston rehtori Sari Summanen Ympäristölautakunta: - vs. tekninen johtaja Matti Hartikainen, /tekninen johtaja Tanja Leppänen, rakennustarkastaja Matti Markkanen - ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Euroalue ja EU ovat kääntyneet lievään taantumaan, joka oikenee hitaaksi kasvuksi vuoden 2013 lopulla. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Vuonna 2012 euroalueen inflaatio on noin 2,5 % muun muassa kalliina pysyvän energian ja verojen korotusten vuoksi, mutta kuluttajahintojen nousu hidastuu vähän alle 2 prosentin vauhtiin vuonna Myös pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset useissa teollisuusmaissa ovat maltilliset, alle 2 %. Suomessa vuoden 2012 bruttokansantuote supistui 0,2 % tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Yksityinen kulutus on kehittynyt myönteisesti, yksityinen kulutus kasvoi 1,6 %. Vuoden 2013 bkt:n kasvuksi ennustetaan 0,5 % ja kasvun odotetaan kohenevan vuoden loppua kohden. Kasvu perustuu sekä kotimaiseen kysyntään että nettovientiin. Vuonna 2014 kasvua arvioidaan kertyvän 1,4 %. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alensivat Suomen vientiä kuluneena vuonna. Viennin volyymi laski 1,4 % edellisestä vuodesta ja tuonnin volyymi 3,7 %. Vuonna 2013 vienti pääsee hitaaseen kasvuun ja vienti kasvaa noin prosentin. Maailmankaupan vahvistuessa vuonna 2014 myös Suomen viennin kasvu kiihtyy runsaaseen neljään prosenttiin. Suomen viennin kasvuvauhti jää kuitenkin maailmankaupan kasvusta eikä viennin taso saavuta finanssikriisiä edeltäviä lukuja.

9 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Kuluttajien kokema epävarmuus lisääntyi selvästi loppuvuoden 2012 aikana. Odotukset niin talouden kuin erityisesti koko kansantalouden kehityksestä ovat heikentyneet tuntuvasti. Yksityisen kulutuksen määrän kasvu oli kuluneena vuonna 1,6 prosenttia. Kotitalouksien velan kasvu jatkui edelleen nopeana, voimakkaimmin kasvoivat asuntoluotot. Vuonna 2013 yksityisen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi. Kulutuskysyntää rajoittaa ennen muuta reaalitulojen heikko kehitys. Heikkenevä kansainvälinen ja kotimainen kysyntä on vähentänyt investointitarvetta. Yksityiset investoinnit supistuivat kuluneena vuonna 2,9 %. Kansantalouden investointiaste kääntyi uudelleen laskuun vuonna 2012 ja kääntyy nousu-uralle vuonna Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden kasvu hidastui vuonna Työttömyystilanne pysyi puolestaan lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 7,8 %. Kuluvana vuonna työttömyys kääntyy lievään nousuun työvoiman kysynnän laskiessa, Toisaalta työvoiman tarjonta alenee väestön ikääntyessä. Vuoden 2012 kuluttajahintojen vuosimuutos oli 2,4 %, kun aikaisempaa vaatimattomammat talouden näkymät vähensivät kuluttajahintojen nousupaineita. Toisaalta marraskuussa sovittu kattava palkkaratkaisu oli tasoltaan hieman odotuksia korkeampi, mikä ei kevennä kustannuspaineita. Palkkaratkaisun mukaiset korotukset nostavat palkansaajien nimellisiä ansioita kuluvana vuonna keskimäärin vajaat 3 prosenttia. Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä vuosille Päätetyillä toimilla velkasuhteen kasvu taittuu vaalikauden loppupuolella. Nettosopeutuksen määrä on noin 600 miljoonaa euroa vuoden 2015 tasolla. Yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Valtiontalouden tulopohja vahvistetaan korottamalla erityisesti terveydelle haitallisten tuotteiden kuten alkoholin, tupakan sekä makeisten ja virvoitusjuomien verotusta. Osinkojen sekä pääomatulojen verotusta kiristetään ja yritysten verotukia poistetaan. (Lähde: Suhdannekatsaus 2/2012, , valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Tiedote, , Tilastokeskus, Työvoimatutkimus , Tilastokeskus, Tiedote , valtioneuvosto) Kunnallistalouden kehitys Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien toimintamenojen kasvuksi vuonna 2012 arvioidaan noin 5 %, saman verran kuin edellisenä vuonna. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate putosi vuoden 2011 yhteensä 2,55 miljardista eurosta 1,74 miljardiin euroon. Negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan 63 kpl, määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate kattaa poistot vain 74 prosenttisesti, kun vuoden 2011 tilinpäätöksissä vuosikate kattoi poistot 118 prosenttisesti. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta, verotulojen kasvu oli vain 1,4 prosenttia. Tämä on osaltaan aiheuttanut kuntien alijäämää. Valtionosuudet kasvoivat sen sijaan 5,3 prosenttia. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien verotulomenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty kustannusten jakotarkistus ja indeksitarkistus. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Kuntien lainakanta on jatkanut edelleen kasvuaan. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon, kasvua edellisvuodesta noin 1,6 miljardia euroa (noin 13 %). Lainat ovat euroa asukasta kohti, edellisenä vuonna euroa.

10 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Kuluvana vuonna kuntien alijäämän arvioidaan syvenevän verotulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Kuntien veroprosenttien korotukset kompensoivat osittain veropohjien kasvun hidastumista. Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät puolestaan valtionosuuksien kasvua. Kuntien kulutusmenot tulevat nousemaan väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena. Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä vuosille Kehysriihessä päätettiin leikata kuntien valtionosuuksia, mutta laajennettiin myös kuntien veropohjaa. Jäteveron tuotto siirretään kunnille ja kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistamisella vahvistetaan kuntien omaa veropohjaa. Yhteisöveron kevennyksen ja verotuksen vähennysten korotusten aiheuttamien tulomenetysten korvaamisesta kunnille ei ole toistaiseksi tietoa. Kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa lisätään muun muassa työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella vuoden 2015 alusta, tämä lisää kuntien kustannuksia merkittävästi. Vuosina toteutetaan toimintaohjelma, jolla vähennetään kunnille lakisääteisesti säädettyjä normeja. Tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin. (Lähde: Suhdannekatsaus 2/2012, , valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Kuntatalous 2/2012, Suomen Kuntaliitto, Tiedote , Suomen Kuntaliitto, Tiedote , valtioneuvosto) Kehitys Nilsiässä Väestö Nilsiän kaupungin väestömäärä väheni Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 12 henkilöllä vuonna 2012 ja väestömäärä oli vuoden lopussa Vuonna 2011 väestömäärä väheni 41 henkilöllä, kun taas vuosina 2009 ja 2010 väestömäärä kasvoi siten, että vuonna 2009 väestö lisääntyi 16 henkilöllä ja vuonna 2010 väestön lisäys oli 19 henkilöä. Ennakkotiedon mukaan kaupunkiin muutti 292 henkilöä ja kaupungista muutti 304 henkilöä, joten kuntien välinen nettomuutto oli -12 henkilöä. Nettomaahanmuutto oli puolestaan 13 henkilöä vuonna Syntyneitä oli 65 ja kuolleita 75, siten väestömäärän vähennys johtui kuolleiden enemmyydestä syntyneisiin nähden. Väestömäärä vuosina Väestömäärä

11 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuoden 2012 lopussa Nilsiän kaupungin väestöstä 15,4 % kuului ikäryhmään 0 14-vuotiaat, kun Pohjois-Savossa tähän ikäryhmään kuului 15,4 % väestöstä vuotiaiden ikäryhmään kuului nilsiäläisistä 58,9 %, vastaava määrä Pohjois-Savossa oli 64,3 %. Vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 25,7 %, kun se Pohjois-Savossa oli keskimäärin 20,2 %. Siten Nilsiän väestössä oli vuotiaita vähemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin, mutta yli 65-vuotiaita enemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Pohjois-Savon luvut ovat vuoden 2011 lopun lukuja. Nilsiässä väestö on keskimäärin vanhempaa kuin Pohjois-Savossa, sillä väestön keski-ikä vuonna 2011 oli Nilsiässä 45,9 vuotta, kun se on Pohjois-Savossa 43,3 vuotta. Pohjois-Savon väestö on keski-iältään selvästi nuorinta Siilinjärvellä, 39,4 vuotta ja seuraavaksi nuorinta Kuopiossa, 41,0 vuotta. Vanhinta väestö oli Rautavaaralla 51,4 vuotta ja Tervossa 50,8 vuotta. (Lähde: Tilastokeskus) Elinkeinorakenne ja työllisyys Alueella työssäkäyvät (työpaikat) vuosina Vuoden 2010 lopussa Nilsiän kaupungissa oli työpaikkaa. Työpaikkojen lukumäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta 27 työpaikalla. Työpaikat

12 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Alueella työssäkäyvät (työpaikat) toimialoittain 2000, 2005 ja 2010 sekä alueella asuva työllinen työvoima Toimiala Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta, sähkö- ja vesihuolto ym Teollisuus Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja ravintolatoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitus-, vakuutus - yms. toiminta ja kiinteistön vuokraus Yhteiskunnalliset palvelut Muut palvelut 158 Toimiala tuntematon Työpaikat yhteensä Alueella asuva työllinen työvoima Nilsiän elinkeinorakenne on palveluvaltainen, sillä työpaikoista palvelualoilla oli 69 %, maataloudessa 22 % sekä teollisuudessa ja rakentamisessa 9 %. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 työpaikkojen kokonaismäärä on vähentynyt 59 työpaikalla. Ko. aikana maa- ja metsätalouden työpaikat ovat vähentyneet noin 110 työpaikalla. Vastaavana aikana ovat puolestaan lisääntyneet rakentamisen työpaikat lähes 15 työpaikalla, kaupan, majoitus- ja ravintolatoiminnan lähes 30 työpaikalla. Yhteiskunnallisten palvelujen työpaikat ovat lisääntyneet noin 30 työpaikalla. Alueella asuva työllinen työvoima toimialoittain on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2010 noin 100 henkilöllä. Nilsiässä asuva työllinen työvoima vuonna 2010 oli henkilöä, kun se oli vuonna 2005 suurempi, henkilöä. (Lähde: Tilastokeskus) Työttömyysaste keskimäärin vuonna Työttömyysaste 9,3 9,5 9 8,9 8 7,

13 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Nilsiän keskimääräinen työttömyysaste kuukaudessa oli vuonna 2012 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli 8,9 %, kun se oli edellisenä vuonna 9,0 %. Nilsiän keskimääräinen työttömyysaste oli kolmanneksi alhaisin Pohjois-Savossa, alhaisimmat työttömyysasteet olivat Siilinjärvellä (7,3 %) ja Maaningalla (8,5 %). Pohjois-Savossa työttömyysaste oli vuonna 2011 keskimäärin 10,7 %, edellisenä vuonna se oli 10,4 %. Työttömät työnhakijat vuosina Työttömät Vuonna 2012 työttömiä työnhakijoita mukaan lukien lomautetut oli keskimäärin kuukaudessa 245 henkilöä. Määrä on lähes samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. (Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus) Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat vuosina Alle 25-vuotiaat työttömät Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2012 keskimäärin kuukaudessa 22, määrä on 2 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2008 alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli tarkastelujakson alimmalla tasolla. (Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus)

14 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Rakentaminen Rakentaminen vilkastui vuonna 2012 usean hiljaisen rakentamisvuoden jälkeen. Rakennuslupia ja toimenpidelupia myönnettiin yhteensä 246 kpl, joka on merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna, tuolloin myönnettiin 140 rakennus- ja toimenpidelupaa. Uusien rakennusten rakennuslupia myönnettiin 160 kpl (112 kpl vuonna 2011). Näistä omakotitalojen rakennuslupia oli 25 kpl (25 kpl vuonna 2011), kerrostalojen rakennuslupia 1 kpl (0 kpl vuonna 2011) ja vapaa-ajan rakennusten rakennuslupia 18 kpl (20 kpl vuonna 2011). Myönnetyissä rakennusluvissa oli asuntojen lukumäärä 51 kpl (25 kpl vuonna 2011). Vuonna 2012 valmistui 22 asuntoa, kun edellisenä valmistuneiden asuntojen määrä oli 41 kpl. Kaavoitus Vuoden 2012 aikana kaupunginvaltuusto teki 7 asemakaavoja koskevaa hyväksymispäätöstä. Näistä päätöksistä uusia asemakaavoja tai asemakaavojen muutoksia oli 6 ja ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia 1. Uutta asemakaava-aluetta tuli 274 ha ja ranta-asemakaavaaluetta 17,4 ha. Asemakaavojen muutokset käsittivät yhteensä 15,4 ha. Laajin uusi asemakaava-alue oli Tahkovuoren rinnealueelle toteutettu asemakaava. Alueen pintaala on 267 ha. Maapolitiikka Nilsiän maapolitiikkaa toteutettiin kaupunginvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Vuonna 2012 aikana myytiin omakotitontteja taajamasta 3 kpl (6 kpl vuonna 2011). Nilsiän kaupunki hankki vuoden 2012 aikana omistukseensa raaka- ja tonttimaata viidellä eri kaupalla yhteensä 16,3 ha. Hankintahinnat olivat yhteensä euroa. Vuonna 2011 ei tehty maan hankintoja Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päätti esittää valtioneuvostolle kuntajaon muuttamista siten, että Nilsiän kaupunki lakkaa alkaen ja se liitetään osaksi Kuopion kaupunkia. Kuntaliitoksen valmistelu on leimannut vuoden 2012 toimintaa koko organisaatiossa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Siiliset-yhteistoiminta-alueen purkusopimuksen ja henkilöstösopimuksen. Tahko 2030-kehittämishankkeen loppuraportti valmistui alkuvuodesta.

15 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Maataloushallinnon yhteistoiminta-alueen toiminta käynnistyi alkaen. Isäntäkuntana toimii Siilinjärven kunta. Sivistyslautakunta: Määräaikaisia virkoja/toimia on ollut siten, että määräaikaisen luokanopettajan virkaa yhtenäiskoululla jatkettiin lv , määräaikainen koulunkäyntiavustaja yhtenäiskoululla lv ja määräaikainen luokanopettaja Pajulahden koululla lv Opetusteknologian parantaminen. Perusopetuksen laatutyö. Vuosi 2012 oli vielä siirtymäkautta Koillis-Savon kansalaisopistossa Ympäristölautakunta: Tahkovuoren ja Petäjälammen osayleiskaavojen tarkistukset eivät käynnistyneet. Maankäytön suunnittelun tehostamishanke ei käynnistynyt, koska hankkeelle ei saatu palkattua projektipäällikköä Olennaiset muutokset kaupungin taloudessa Toimintatuotot ja toimintakulut: Toimintatuottojen (sisäiset ja ulkoiset) toteutuma on 6,612 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ylittyivät 1,097 milj. euroa (toteutuma 119,9 %). Suurimmat euromääräiset toimintatuottojen ylitykset olivat maankäyttöpalveluissa (noin euroa, kaupunginhallituksella noin ( euroa) ja peruskouluissa noin ( euroa). Maankäyttöpalvelujen toimintatuottojen ylitys johtuu maankäyttömaksujen arvioitua suuremmista kertymistä. Suurimmat toimintatuottojen euromääräiset alitukset olivat kansalaisopistolla (noin euroa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoimessa (noin euroa). Toimintakulujen (sisäiset ja ulkoiset) määrärahoihin kaupunginvaltuusto on tilikauden aikana tehnyt lisäyksiä yhteensä 2,573 milj. euroa, joista pääosa, 2,174 milj. euroa, oli Siiliset-yhteistoimintaalueen lisämäärärahoja. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintamenot ylittyivät yhteensä 1,079 milj. euroa (toteutuma 102,6 %). Suurimmat euromääräiset toimintamenojen ylitykset olivat Siiliset-yhteistoiminta-alueella (noin euroa) ja kiinteistötoimessa (noin euroa). Suurimmat euromääräiset säästöt toimintamenoissa olivat maankäyttöpalveluissa (noin euroa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluissa ( euroa). Toimintatuottojen ja kulujen toteutuma selvitetään tarkemmin tuloslaskelman yhteydessä. Määrärahojen poikkeamien syyt selvitetään asianomaisten tulosalueiden kohdalla toimintakertomusosassa.

16 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Verotulot v (milj. euroa) muutos % 2011/2012 Kunnan tulovero 13,459 13,988 14,000 14,366 15,059 4,8 - josta vanhat vuodet -0,126 0,544-0,192-0,431-0,323-25,1 Kiinteistövero 1,603 1,752 2,103 2,337 2,315-0,9 Yhteisövero 1,359 1,027 1,246 1,299 0,801-38,3 YHTEENSÄ 16,420 16,767 17,349 18,002 18,175 1,0 Vuonna 2012 tilitettiin kaupungille verotuloja yhteensä 18,175 milj. euroa, joka on 0,173 milj. euroa enemmän kuin vuonna Talousarviossa verotulojen kertymäksi oli arvioitu 18,180 milj. euroa. Lopullinen verotulokertymä alittaa 0,005 milj. eurolla talousarviossa olleen verotuloarvion. Verotulojen kasvu vuonna 2012 oli 1,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 3,8 %. Vuodelle 2012 korotettiin tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä, korotuksen laskennallinen vaikutus oli noin 0,350 milj. euroa. Muita veroprosentteja ei korotettu. Kunnan tulovero Vuonna 2012 kunnan tuloverokertymä oli 15,059 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 14,366 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,693 milj. euroa eli 4,8 %. Talousarviossa kunnallisverotuotoksi arvioitiin 14,600 milj. euroa, joten kertymä oli 0,459 milj. euroa talousarviota suurempi. Kiinteistövero Kiinteistöveroa tilitettiin 2,315 milj. euroa, vähennystä edellisestä vuodesta on 0,022 milj. euroa eli - 0,9 %. Kiinteistöverokertymä alittui talousarviosta noin 0,135 milj. euroa. Yhteisövero Yhteisöveroa tilitettiin 0,801 milj. euroa, kun edellisenä vuonna tilitettiin 1,299 milj. euroa, vähennystä edelliseen vuoteen on noin 0,498 milj. euroa eli -38,3 %. Yhteisöverokertymä oli 0,329 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa arvioitiin. Valtionosuudet v (milj. euroa) muutos milj. /% 2011/2012 vuosi, milj. Yleinen valtionosuus 0,184 0,389 Sosiaali- ja terveystoimi 10,755 11,761 Opetus- ja kulttuuritoimi 2,206 2,361 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 16,173 16,767 18,299 1,532/9,1 Opetus- ja kulttuuritoimen muut -0,839-0,622-0,628-0,006/-1,0 valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionos. korotus 0, ,500 1,026/ YHTEENSÄ 13,145 14,511 15,334 16,644 17,671 6,2

17 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Nilsiän kaupungin valtionosuudet vuonna 2012 ovat yhteensä 17,671 milj. euroa, josta verotulontasauksen osuus on 4,581 milj. euroa. Valtionosuudet ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,026 milj. euroa eli 6,2 %, kun edellisenä vuonna kasvu oli 8,5 %. Valtionosuudet alittuivat talousarviosta 0,074 milj. euroa. Nilsiän kaupunki sai harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 0,500 milj. euroa vuonna 2011, vuonna 2012 sitä ei saatu. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus näkyy vuoden 2011 valtionosuuksien kokonaismäärässä. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kasvoivat edellisestä vuodesta 1,199 milj. euroa eli 3,5 %. Investoinnit Alkuperäisessä talousarviossa investointien menot olivat 5,037 milj. euroa ja tulot 0,949 milj. euroa. Talousarviomuutokset olivat 1,474 milj. euroa, muutokset koskivat pääosin maanoston määrärahoja. Talousarviossa investointien toteutuneet kokonaismenot olivat 4,990 milj. euroa (toteutuma 76,6 %) ja tulot 0,932 milj. euroa (toteutuma 98,3 %), siten nettoinvestointien määrä oli 4,057 milj. euroa (toteutuma 72,9 %). Investointimenojen toteutuma on 1,505 milj. euroa alhaisempi kuin talousarviossa. Toteutuneet maanostot olivat 2,016 milj. euroa. Talonrakennuksen toteutuneet investointimenot olivat yhteensä 0,589 milj. euroa (toteutuma 27,7 %). Talonrakennuksen suurin investointi oli eläinlääkärin tilojen saneeraus, toteutuneet kustannukset 0,292 milj. euroa. Julkisen käyttöomaisuuden toteutuneet investointimenot olivat yhteensä 1,898 milj. euroa (toteutuma 103,5 %) ja tulot 0,805 milj. euroa (toteutuma 137,6 %). Suurin investointi oli Simola-Petäjälammentien ja Kalkkisaarentien rakentaminen, menojen toteutuma 1,413 milj. euroa (toteutuma 108,7 %) ja tulojen toteutuma 0,753 milj. euroa (toteutuma 128,7 %). Vesihuoltolaitoksen investointien menot olivat yhteensä 0,281 milj. euroa (toteutuma 57,5 %), suurin investointi Kuuslahden ja Pajulahden alueiden viemäröinti, toteutuma 0,180 milj. euroa. Suurin poikkeama talousarvioon nähden menoissa on terveyskeskus-palvelukeskuksen saneeraus, toteutuma on 1,238 milj. euroa alle talousarvion määrärahan. Tulojen osalta suurin poikkeama on Simola-Petäjälammentie-Kalkkisaarentien rakentaminen, tuloja on kertynyt 0,168 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Investointien toteutumaa on tarkasteltu hankekohtaisesti investointien toteutumisvertailussa Henkilöstö Henkilöstön määrää tarkastellaan tilanteen mukaan. Nilsiän kaupungin henkilöstön määrä oli yhteensä 155, kun se vuotta aikaisemmin oli 159. Sijaisten ryhmään sisältyy myös määräaikainen henkilöstö Henkilöstön määrä on siten vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4 henkilöllä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Taulukko kertoo palkallisen henkilöstövahvuuden vuosina Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteiden lukumäärää , jolloin siihen sisältyy myös lomalla tai muuten

18 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) poissa oleva henkilöstö. Tarkemmin kaupungin henkilöstöstä kerrotaan liitetiedoissa ja erillisessä henkilöstöraportissa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Toimintakertomuksessa on arvioitava kaupungin ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittämiseen vaikuttavia seikkoja. Vahinkoriskit Omavastuu kiinteistövakuutuksissa on euroa, irtaimistovakuutuksissa euroa, metsävakuutuksessa 850 euroa, vastuuvakuutuksissa euroa, vapaaehtoisessa liikennevakuutuksessa ei ole omavastuuta. Keskeytysvakuutuksissa omavastuu on euroa kohteesta riippuen. Nilsiän kaupungin henkilöriskit, omaisuusriskit, toiminnan riskit ja ajoneuvojen riskit on vakuutettu kattavasti. Vakuutukset ovat ajan tasalla ja niiden omavastuutasot on määritelty. Vakuutuksia on päivitetty tarvittaessa vuoden aikana. Lisäksi vakuutusyhtiön kanssa pidetään vuosittain vakuutuskokous, jossa kaikki vakuutustiedot päivitetään. Tulosalueiden päälliköille järjestetään koulutusta vakuutuksista ja vahinkojen ennalta ehkäisystä, viimeksi koulutusta on järjestetty työtapaturmien ennaltaehkäisystä. Taloudelliset ja toiminnalliset ja riskit Talouden tasapainottamistoimenpiteidenriittämättömyys ja talousarviomenojen ennakoimaton kasvu on talouteen liittyvä riski, joka on toteutunut. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä ja talousarviovuoden aikana on tullut ennakoimattomia menoja, erityisesti perusturvan osalta. Siiliset-yhteistoiminta-alueen toimintakulujentalousarviomuutokset vuoden aikana ovat olleet erittäin korkeat, 2,174 milj. euroa. Siiliset-yhteistoiminta-alueen lopullinen toteutuma ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 2,940 milj. euroa ja 0,766 milj. euroa muutostalousarviosta. Nilsiän kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut korkea. Investoinneilla on edistetty matkailu- ja yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Investointien myötä kaupungin lainakanta on noussut ja pienentänyt taloudellista liikkumavaraa. Investoinnit ovat tähän saakka olleet riittäviä palvelujen ja elinkeinojen turvaamiseksi. Konserniyhtiöissä riskit on tunnistettu ja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi tehdään. Ammattitaitoisen ja riittävän työvoiman saanti voi olla riski erityisosaamista ja korkeaa ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Nilsiän kaupungin palvelukseen on saatu vakinaista henkilöstöä myös erityisosaamista ja korkeaa ammattitaitoa vaativissa tehtävissä, sijaisten saannissa on joiltakin osin ollut ongelmia. Siiliset-yhteistoiminta-alueella on ollut vaikeuksia lääkäreiden rekrytoinneissa Nilsiään. Nilsiän kaupungin ja Kuopion kaupungin kuntaliitos on toteutunut vuoden 2013 alusta alkaen. Isommalla kunnalla on paremmat mahdollisuudet kantaa taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

19 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Rahoitusriskit Nilsiän kaupungin pitkäaikaisista lainoista noin puolet on vaihtuva- ja noin puolet kiinteäkorkoisia, tällä tasataan korkoriskiä. Lyhytaikaiset lainat ovat vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyy korkoriski. Korkojen nousun lisäksi riskinä on myös lainansaannin vaikeutuminen. 2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta. Kaupunginhallituksen selonteon pohjaksi osastopäälliköt ovat arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä omalla toimialallaan. Raporttien perusteella esitetään seuraavaa: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Vuoden 2012 aikana toimielimien tekemistä päätöksistä on jätetty oikaisuvaatimuksia, kunnallis- tai hallintovalituksia seuraavasti: kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä on tehty kuusi oikaisuvaatimusta, joista neljä oikaisuvaatimusta koski teiden nimimuutoksista tehtyä päätöstä. Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksistä on tehty yksi hallintovalitus hallinto-oikeudelle. Kaupunginvaltuuston päätöksistä tehtiin kolme kunnallisvalitusta, jotka koskivat kaikki samaa asemakaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä. Ympäristölautakunnan valvontajaoston päätöksistä on jätetty kolme hallintovalitusta, jotka koskivat kaikki samaa sähkölinjan sijoittamispäätöstä. Lisäksi todettakoon, että vuoden 2012 aikana on tehty päätökset kahteen vireillä olleeseen kanteluun, ratkaisut eivät ole aiheuttaneet toimenpiteitä. Apulaisoikeusasiamies on todennut, ettei kantelu muun muassa kaupunginhallituksen päätöksestä sekä kaupungin ja entisen Pohjois-Savon ympäristökeskuksen menettelystä moottorikelkkareittien rakentamista koskevassa asiassa ole antanut aihetta toimenpiteisiin Nilsiän kaupungin menettelyn osalta. Kaupunginhallituksen päätös koski sopimuksen tekemistä Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa Pohjois-Savon ulkoilureittien täydentämisestä. Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään sille jätetyn kantelun johdosta katsonut, ettei asiassa ole menetelty lain vastaisella tavalla, eikä asiassa ole ilmennyt kunnan viranomaisten toimivallan ylitystä tai viranomaisten tehtävien laiminlyöntiä, johon aluehallintovirastolla olisi perusteita puuttua. Kantelu koski Nilsiän kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimia Tahkon korotushankkeessa. Lisäksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaissut tutkittavaksi ottamansa kaupunginhallituksen menettelyn, joka liittyi kaupunginhallituksen päätöksiin , 117 ja 118 moottorikelkkareittejä koskevassa asiassa. Kaupunginhallituksen em. päätökset koskivat moottorikelkkailureittisuunnitelmien palauttamista ympäristölautakunnan valvontajaostolle käsiteltäviksi. Ratkaisun mukaan asiassa ei ole ilmennyt kaupunginhallituksen lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä ja asia ei ole antanut aihetta toimenpiteisiin.

20 Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus (136) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Siiliset-yhteistoiminta-alueen toimintakulujentalousarviomuutokset vuoden aikana ovat olleet 2,174 milj. euroa. Siiliset-yhteistoiminta-alueen lopullinen toteutuma ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 2,940 milj. euroa ja 0,766 milj. euroa muutostalousarviosta. Lisäksi Siiliset-yhteistoiminta-alueen osalta todetaan, että vuoden 2012 aikana on laskutettu vuodelle 2011 kuuluneita vanhustenhuollon kustannuksia noin 0,120 milj. euroa. Nilsiän kaupungin oman toiminnan osalta on hyväksytty lisämäärärahoja 0,371 milj. euroa, josta 0,200 milj. euroa on kuntaliitoksen tietojärjestelmäkustannuksiin. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan luottamushenkilöiden taholta kolme kertaa vuodessa osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Raportointi vuonna 2012 on toteutunut/toteutuu em. aikataulun mukaisesti. Raportit on käsitelty kaupunginhallituksen ja valtuuston lisäksi sivistys- ja ympäristölautakunnissa oman toimialueen osalta. Laskujen asiatarkastamisessa ja hyväksymisessä on käytössä toimiva sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät on hyväksytty asianmukaisesti. Oppilashuollon käsikirja on käytössä kaikilla kouluasteilla. Perusopetuksen laatuhanke valmistui. Laatutyössä laadittuja laatukriteereitä on viety koulukohtaisesti käytäntöön. Nilsiän kaupungin omat toimielimet ovat saavuttaneet taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet pääosin hyvin, vaikka kuntaliitoksen valmistelu on työllistänyt henkilöstöä vuoden 2012 aikana. Kuntaliitoksen valmistelu on tapahtunut normaalina virkatyönä Nilsiän kaupungin organisaatiossa. Riskienkartoitus Riskienkartoitus on ajan tasalla ja tehty riittävän kattavasti kohtuullisen varmuuden saamiseksi kuntakonsernin olennaisimmista riskeistä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Nilsiän kaupunki on IS-Hankinta Oy:n osakas ja hankintatoimen palveluja käytetään tavaroiden ja palvelujen hankinnassa. Vuonna 2012 ei ole ollut Nilsiän kaupungin hankintapäätöksiä markkinaoikeuden käsittelyssä. Nilsiän kaupungin omaisuutta on myyty hyväksytyn omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kaupungin omistamiin kiinteistöihin tehdään kuntoarvioita erillisen kuntoarvio-ohjelman mukaisesti. Lisäksi kiinteistöihin on tehty tarpeen mukaan laajempia sisäilma- ja rakennetutkimuksia. Vuoden 2012 aikana tehtiin laajemmat tutkimukset nuorisotaloon, sisäilmatutkimuksia yhtenäiskoulun tiloissa ja TE-keskuksen tiloissa sekä sisäilmastokyselyt yhtenäiskoulussa sekä terveys- ja palvelukeskuksessa. Kiinteistönhoitajat ja rakennusmestari seuraavat kiinteistöjen kuntoa päivittäin. Kulutuksen seuranta on käytössä sähkön, lämmön ja vedenkulutuksessa.. Nilsiän kaupungin vakuutukset on kilpailutettu Kuopion seudun hankintatoimen, nykyisin IShankinta Oy:n kautta vuonna Nilsiän kaupungin vakuutusturva on kattava. Merkittävimmissä kiinteistöissä on kameravalvonta. Tilikauden aikana ei ole todettu omaisuuden hankinnoissa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sivu 2/160 Sisällysluettelo

Nilsiän kaupunki Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sivu 2/160 Sisällysluettelo Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa. 2012 Nilsiän kaupunki Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sivu 2/160 Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot