ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA torstai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Isonkyrön virastotalo, valtuustosali Heinilä Miko Antila Ari Rinta Jaakko Alanen Ulla Hahtola Sami Jokinen Tero Kallio Terttu Karhu Timo Killinen Esa Kujala Ossi Kuusikko Erkki Laine Tommi Loukola Eeva Myllyniemi Hanna Mäkynen Jouni puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II Nikula Sami Perttilä Johanna Pollari Väinö Pukkinen Jaakko Saari Raija Saikkonen Ville Sivula Tony Takala Tiina-Maria Talso Johanna Tuuri-Tammela Helena Vaismaa Marko Yliviitala Johanna MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Khall:n jäsenet (pl. valtuutetut): Kauppinen Pentti Perttilä Elina Rinta-Korkeamäki Paula Viljanmaa Pirkko Tarkastuslautakunnan jäsenet: Lehto Tarja-Riitta Ojala Heikki LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Toivola Eino Järvi-Laturi Jaana Försti Juha Latvala Merja Leikola Raija Todettiin. kunnanjohtaja hallintojohtaja, ptk:n pitäjä tekninen johtaja perusturvajohtaja sivistystoimenjohtaja ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Isonkyrön kunnanvirastossa keskiviikkona kello Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Kanslisti Tarja Soini

2 Kunnanvaltuusto Kokouksen alussa jaetaan Suomen Tasavallan Presidentin myöntämät kunniamerkit, joita Isonkyrön kunnan luottamustoimielimet ovat hakeneet. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 1 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt 2

3 Kunnanvaltuusto ISONKYRÖN LÄMPÖ OY:N LAINAN TAKAAMINEN Khall 18 Isonkyrön Lämpö Oy pyytää saapuneella kirjeellään Isonkyrön kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n myöntämään määrältään 1,2 miljoonan euron pitkäaikaiseen lainaan. Laina-aika on 25 vuotta. Isonkyrön Lämpö Oy:n osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Isonkyrön kunta. Investoinnille haetaan Ely-keskuksen energiatehokkuustukea, joka voi olla % hankkeen 1,2 miljoonan euron kokonaiskustannuksista. Investointilainalla on tarkoitus rakentaa kiinteän polttoaineen lämmöntuotantoyksikkö nykyisen laitoksen rinnalle. Yhtiö perustelee KPA- laitoksen investointia seuraavilla tekijöillä: 1. Uusi laitos on mitoitettu siten, että se mahdollistaa paikallisen biopolttoaineen käytön (myös märkä metsähake) a. paikalliset yrittäjät b. turpeen käytön merkittävä vähentäminen c. edullisempi käsittelemätön polttoaine 2. Laitoksen kannattavuus paranee fossiilisten polttoaineiden pois jättämisen johdosta 3. Nykyisen lämpövajeen korvaaminen biopolttoaineella tuotetulla energialla 4. Nykyinen KPA-laitos on perusmitoitukseltaan alitehoinen Isonkyrön Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Arto Sjöblom on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - myönnetään Kuntarahoitus Oyj:n Isonkyrön Lämpö Oy:lle myöntämälle lainalle kunnan omavelkainen takaus seuraavin ehdoin: a. luottoaika on enintään 25 vuotta b. luoton määrä on enintään (miljoonakaksisataatuhatta) euroa c. korko sidotaan 6 kuukauden euribor-viitekorkoon lisättynä 1,200 %- yksikön marginaalilla d. korkoindikaatio : 1,596 % p.a. sisältäen marginaalin e. luoton viitekorko tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on kuntarahoituksen 6 kk viitekorko lisättynä 1,200 %-yksikön marginaalilla f. Ensimmäinen vuosi on lyhennysvapaa. Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin vuosittain. Lopullinen lyhennysohjelma voidaan suunnitella luotonottajan ja luotonantajan kesken ennen luoton nostoa Ehdotus hyväksyttiin.

4 Kunnanvaltuusto Kvalt , 3 Merkittiin, että Isonkyrön Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Arto Sjöblom oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän asian esittelyn ajan. Merkittiin, että Miko Heinilä saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

5 Kunnanvaltuusto YLIPÄÄN OSAYLEISKAAVA Jaosto , 10 Ylipään osayleiskaava oli nähtävillä Ehdotusta koskevat lausunnot saatiin mennessä. Osayleiskaavaa koskenut työneuvottelu pidettiin ELY:ssä Lausuntojen, muistutusten ja työneuvottelun perusteella on laadittu kaavakartan sekä selostuksen tarkistukset. Liite 1: Ylipään osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset (alkuperäiset nähtävänä kokouksessa) Liite 2: Ylipään osayleiskaavan lausuntojen ja muistutusten vastineet Liite 3: Ylipään osayleiskaavan kaavakartta, 1:7500 Liite 4: Ylipään osayleiskaavan selostus KJ:N EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto ehdottaa Ylipään osayleiskaavaehdotuksessa ( ) kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä (intressijääviys) kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä kello Khall , 19 Pykälän liitteet on toimitettu kunnanhallitukselle sähköpostitse ja ne ovat nähtävillä kunnanviraston neuvonnassa viraston aukioloaikana. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston mukaisen ehdotuksen Ylipään osayleiskaavaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela, Sami Hahtola ja Elina Perttilä poistuivat esteellisinä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

6 Kunnanvaltuusto Kvalt , 4 Jaoston liitteet ja niiden toimittaminen: Liite 1: Ylipään osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset: yhteenveto sisältyy liitteeseen 2, alkuperäiset nähtävänä kunnanvirastossa ja kokouksessa Liite 2: Ylipään osayleiskaavan lausuntojen ja muistutusten vastineet: toimitettu valtuutetuille sähköpostitse linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta Liite 3: Ylipään osayleiskaavan kaavakartta, 1:7500: toimitetaan esityslistan mukana A3-kokoisena, tarkempana toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta Liite 4: Ylipään osayleiskaavan selostus: toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta

7 Kunnanvaltuusto TERVAJOEN OSAYLEISKAAVA Jaosto , 26 Tervajoen osayleiskaava oli nähtävillä Ehdotusta koskevat lausunnot saatiin mennessä. Tervajokea koskenut kaupallinen selvitys laadittiin arkkitehti Saini Heikkuri-Alborzin asian-tuntemuksella. Osayleiskaavaa koskenut työneuvottelu pidettiin ELY:ssä Lausuntojen, muistutusten ja työneuvottelun perusteella on laadittu kaavakartan sekä selostuksen tarkistukset. Osayleiskaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu keskiviikkona , jonka jälkeen kaava on tarkoitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Liite 1: Tervajoen alueen kaupallinen selvitys Liite 2: Tervajoen osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset Liite 3: Tervajoen osayleiskaavan lausuntojen ja muistutusten vastineet Liite 4: Tervajoen osayleiskaavan kaavakartta, 1:7500 Liite 5: Tervajoen osayleiskaavan selostus Liite 4 lähetetään myös pdf-liitteenä sähköpostilla. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Liisa Kasi, puh. (06) KJ:N EHDOTUS: Kunnanjohtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että - Kaavaehdotus esitellään viranomaisneuvottelussa liitteen mukaisena. Risteysjärjestelyjen ajoituksen osalta voidaan kuitenkin ennen viranomaisneuvottelua tehdä kaavaan tarkoituksenmukaiseksi katsottavia muutoksia viranhaltijoiden toimesta. - Kaavaehdotus käsitellään uudelleen jaostossa ennen kunnanhallituksen käsittelyä viranomaisneuvottelun ja maanomistajien (Niemi-Korpi ja Aitola) kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. - Luo-1 (nro 9) merkinnän vastaavuus Vaasan puolella tarkistetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jaosto , 3 Merkittiin: Jaakko Rinta poistui kokouksesta esteellisenä ennen tämän asian käsittelyä klo ja henkilökohtainen varajäsen Pentti Kauppinen saapui kokoukseen hänen sijaansa. Miko Heinilä saapui kokoukseen klo ja Helena Tuuri-Tammela klo Tervajoen osayleiskaavaa koskenut viranomaispalaveri pidettiin ja tieasioita koskenut työneuvottelu Kunnanjohtaja Eino Toivola on lisäksi

8 Kunnanvaltuusto neuvotellut muistutusten jättäneiden kanssa. Osayleiskaavaehdotukseen on tehty näiden perusteella seuraavat tarkistukset: - tieverkko esitetään kaavakartalla toteutuksen lopullista vaihetta kuvaavana - tieverkon vaiheistus poistetaan kaavamääräyksistä ja esitetään selostuksessa kohdassa yleiskaavan toteutus - kaavakartalta on poistettu kohde Luo -1/9 Letkuanoja luonnon monimuotoisuus Liitteet: - Kaavakartan määräyslehti, liite 1 - Tarkistettu kaavaehdotus, liite 2 - Selostus, liite 3 - Viranomaispalaverin muistio, liite 4 KJ:N EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto esittää Tervajoen osayleiskaavaehdotuksen ( ) kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall , 20 Merkittiin, että Jaakko Rinta poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello ja hänen sijaansa kokoukseen osallistui varajäsen Pentti Kauppinen. Liitteet: - Kaavakartan määräyslehti, liite 1 - Tarkistettu kaavaehdotus, liite 2 - Selostus, liite 3 - Viranomaispalaverin muistio, liite 4 - MTY Aitolan lausunto, liite 5 Pykälän liitteet 1-4 on toimitettu kunnanhallitukselle sähköpostitse ja ne ovat nähtävillä kunnanviraston neuvonnassa viraston aukioloaikana. Liite 5 esiteltiin kokouksessa. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston mukaisen ehdotuksen Tervajoen osayleiskaavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanvaltuusto Merkittiin, että Jaakko Rinta, Paula Rinta-Korkeamäki ja Tommi Laine poistuivat esteellisinä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kvalt , 5 Kunnanhallituksen liitteet ja niiden toimittaminen: - Kaavakartan määräyslehti, liite 1: toimitetaan esityslistan mukana A3-kokoisena, toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - Tarkistettu kaavaehdotus, liite 2: toimitetaan esityslistan mukana A3-kokoisena, tarkempana toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - Selostus, liite 3: toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - Viranomaispalaverin muistio, liite 4: toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - MTY Aitolan lausunto, liite 5: toimitetaan esityslistan mukana

10 Kunnanvaltuusto MUSIIKIN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN Sivltk , 67 STJ:N EHDOTUS: Perusopetuksen, Kyrönmaan lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka on ollut määräaikaisesti täytettynä alkaen. Viran määräaikaisen täyttämisen perusteluna on ollut Kyrömaan opiston vireillä olleet toiminnan uudelleen järjestelyt. Kyrönmaan lukion ja perusopetuksen johtokunta anoo sivistyslautakunnalta ja edelleen kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta, että perusopetuksen, Kyrönmaan lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion musiikin lehtorin viraksi alkaen ja että virka täytetään toistaiseksi alkaen. Viran opetusvelvollisuus on 21 tuntia ja se täyttyy yläkoulun, lukion ja Keskustan alakoulun musiikin tunneista. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja, puh. (06) Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta, että Kyrönmaan lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion musiikin lehtorin viraksi alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta, että ko. virka saadaan täyttää toistaiseksi alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. Sivltk , 9 STJ:N EHDOTUS: Sivistyslautakunta käsittelee uudelleen kokouksessaan :ssä 67 käsittelemänsä asian siihen päätöksen teon jälkeen tulleen ehdotuksen mukaisesti. Jos musiikin opettaja otetaan toistaiseksi voimassaolevaan tuntiopettajan palvelusuhteeseen, hänen viikoittainen tuntimääränsä voi olla myös pienempi kuin virassa olevalla opettajalla. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja, puh. (06) Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen, lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka (995) muutetaan perusopetuksen ja lukion musiikin tuntiopettajan virkasuhteeksi (995) ja että vakanssi saadaan täyttää toistaiseksi alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kunnanvaltuusto Khall , 26 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - perusopetuksen, lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka (995) muutetaan perusopetuksen ja lukion musiikin tuntiopettajan virkasuhteeksi (995) alkaen Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt , 6

12 Kunnanvaltuusto ISONKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ymp.ltk , 63 Ympäristönsuojelumääräyksiä on käsitelty seuraavissa kokouksissa: Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Maaliskuun 1. päivänä 2000 tuli voimaan ympäristönsuojelulaki (86/2000). Lain 19 :n perusteella kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin kyseisen lain mukaan luvanvaraista toimintaa taikka 61, 62 tai 78 :n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäristösuojelumääräysten laatiminen perustuu Isonkyrön vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ja valtuustoaloitteeseen. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia, toiminnanharjoittajia ja viranomaisia sitovia säännöksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain tuoma keino kunnille ehkäistä, vähentää ja poistaa ympäristön pilaantumista. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät ole pakollisia. Niitä tarvitaan yleensä tarkentamaan ja täydentämään ylemmänasteisia lakeja ja asetuksia, jotka ovat usein varsin yleisluonteisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä, jos niissä on annettu perusteet poikkeamiselle. Määräysten valmistelussa tulee huomioida avoimuus. Tämän saavuttamiseksi aiemmin tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä. Viimeisimpänä lautakunta asetti nähtäville ympäristönsuojelumääräyksistä luonnoksen ja sen karttaliitteet, joihin pyydettiin lausunnot 94 eri taholta ja kuulutettiin lehtiilmoituksella sekä kunnan ilmoitustaululla. Lausuntopyynnöt lähetettiin mm. naapuri kunnille, ELY -keskukselle, pelastuslaitokselle sekä alueella toimiville yrityksille ja yhteisöille. Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin Pohjankyrö -lehdessä ja luonnos oli nähtävillä kunnan virastotalolla sekä wwwsivuilla Ympäristönsuojelumääräyksen luonnoksen johdosta saatiin useita eriasteista lausuntoja ja huomautusta kirjallisena. Huomautukset on otettu huomioon ja niiden perusteella määräyksiin tehtiin tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia. Luonnokseen tehdyt huomautukset ja lausunnot sekä niihin annetut vastineet luku- ja pykäläkohtaisesti.

13 Kunnanvaltuusto Luku 1 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Tulva-aluetta koskevassa määritelmässä tulisi huomioida, että nykysuositusten mukaan alin rakentamiskorkeus tulisi määritellä keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan yläpuolelle. Ympäristölle vaaraa aiheuttavat tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakenteet tai toiminnot tulisi sijoittaa vielä tätäkin ylemmäksi. Esimerkiksi jätevesien puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa tulva-alueen ulkopuolelle. Vastine: Isonkyrön rakennusvalvonta on käyttää lupamenettelyssä tapaa, jossa alin rakentamiskorkeus on Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän suosituksen mukainen, jossa uudet rakennukset sijoitetaan keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden yläpuolelle. Jätevesien puhdistuslaitokset sijoitetaan tulva-alueen ulkopuolelle. Paikalliset olosuhteet on määritelty niin, että tulva-alue on alue, joka jää tulvan alle useammin kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa. Luku 2 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Valtioneuvoston asetuksen talousvesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 4 :n mukaiset pilaantumiselle herkät alueet eli ympäristönsuojelumääräyksissä mainitut vaativamman puhdistustason alueet, tulee yksilöidä selkeästi ja tieto jätevesien puhdistustasovaatimuksista tai mahdollisesta jätevesiverkostoon liittymisestä tulisi olla saatavilla kiinteistökohtaisesti. Ympäristönsuojelumääräyksissä on liitekartta taajaan asutuista alueista. Kuntaliiton ohjeen mukaisesti taajaan rakennetuilla alueilla on ympäristönsuojelumääräyksillä tarkoitus estää muun muassa ympäristön pilaantumisesta johtuvia terveys- ja naapurussuhdehaittoja. Alueet tulee tarkastella ja tarpeen mukaan määrittää alueiksi, joissa vaaditaan jätevesien käsittelyä vaativamman puhdistustason mukaisena. Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen vaatii toimenpideluvan. ELYkeskuksen mielestä olisi syytä tarkentaa, että hanke voidaan toteuttaa vasta, kun lupa on myönnetty. ELY -keskus muistuttaa, että jätevesien (myös puhdistetut ja harmaat jätevedet) imeyttäminen pohjavesialueella on kielletty. Kaikki jätevedet (myös pienpuhdistamon ylivuotovedet) on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Kaikki pohjavesialueelle asennettavat jäteveden säiliöt, pienpuhdistamot, putket ja niiden liitokset tulee olla tiiviit ja kestävät sekä tarkoitukseen soveltuvat. Laitteiden kunto ja tiiveys tulee tarkistaa vähintään jätevesiasetuksen (209/2011) mukaisesti. ELY -keskus huomauttaa, että koska umpisäiliön tiiveystarkastuksen aikaväli on asetuksessa suhteellisen pitkä (5 v.) tulisi säiliöiden tiiveystarkastusta pohjavesialueilla tihentää esim. tarkastus kerran vuodessa. Umpisäilöt tulee varustaa täyttymisen hälyttimellä.

14 Kunnanvaltuusto Lisäksi on huomioitava, että ranta-alueilla puhdistettujenkin jätevesien johtaminen suoraan vesistöön on kielletty. Liitekartassa on esitetty ranta-alueeksi vyöhykkeitä 100/40 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeudesta. Mikäli on tarkoituksenmukaista esimerkiksi vesiensuojelullisista syistä käsitellä jätevedet vyöhykkeillä eri vaatimustasojen mukaisesti, tulee se tuoda tekstissä esille. Vastine: - Perusteellisen tarkastelun jälkeen Isonkyrön kunta määrittää taajaan asutut alueet alueiksi, joissa vaaditaan jätevesien käsittelyä vaativamman puhdistustason mukaisena (kartta: taajaan asutut alueet). - Isonkyrön kunnan mielestä ei ole syytä tarkentaa hankeen toteuttamiseen liittyvää kohtaa. Toimenpidettä ei saa aloittaa ennen, kuin lupa on myönnetty. - Jätevesiä ei saa imeyttää pohjavesialueella. Isonkyrön määräykset eivät salli mitään maaperäkäsittelyä. - Pohjavesialueilla vaaditaan tiheämpi tarkastusväli, eli tarkastus kerran vuodessa. - Ranta-alueet on määritelty paikallisissa olosuhteissa sekä karttaliitteessä. - Jätevesijärjestelmän muuttaminen ja rakentaminen vaatii toimenpideluvan, jonka liitteenä on oltava naapurin kiinteistön haltijan ja omistajan suostumus. 7 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: 7 :n mukaan saostuskaivojen tyhjentämisestä annetaan määräykset Isonkyrön kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltomääräyksissä samassa yhteydessä puhutaan myös umpikaivolietteistä, joten ympäristönsuojelumääräyksiin on syytä lisätä myös umpikaivojen tyhjentäminen. Pykälän perusteluissa on käsiteltyjen lietteiden (esimerkiksi kalkkistabiloitujen lietteiden) peltolevitystä koskeva ohjeistus, joka ELY -keskuksen mielestä kuuluu varsinaisiin määräyksiin. Puhdistamon lietteitä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Vastine: Määräyksiä muutettiin kattavammaksi mainitsemalla sako- sekä umpikaivolietteet. Käsiteltyjen lietteiden peltolevitystä koskeva ohjeistus on Isonkyrön kunnan alueella voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä. Esa Killinen huomautus: Puhdistettujen jätevesien johtaminen valtion omistamaan ojaan on kohtuutonta. Täsmennystä vaatii siten myös valtion ojan määritelmä. Vastine: Valtion ojaan ei ilman asianomaisen viranomaisen lupaa saa johtaa jätevettä. Purkuputken sijoittamiselle tiealueelle tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa (maantienlaki 42 ). Valtion ojat ovat valtion hallinnoimien teiden varsilla olevat ojat. Määritys valtion ojista ei kuulu kunnan ympäristösuojelumääräyksiin. 8 Raimo Jouppila huomautus: Pykälän viimeisessä kappaleessa suoraan ja poikkeuksetta kielletään ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu pohjavesialueilla. Ympäristönsuojelumääräysten perusteluista en löytänyt syytä näin jyrkkään tulkintaan. Vertailun vuoksi katsoin Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Vaikka teksti samaa asiaa käsittelevässä kohdassa on lähes sanasta sanaan sa-

15 Kunnanvaltuusto manlaista kuin Isonkyrön luonnoksessa, ei siellä ole pohjavesialueella sijaitsevalle normaalille asuinkiinteistölle mitään pesuun liittyviä erityisrajoituksia. Jos tässä asiassa jostain (minulle tuntemattomasta) syystä halutaan Isoonkyröön Seinäjokea tiukemmat määräykset, niin voisiko totaalisen pesukiellon sijasta pohjavesialueella tapahtuvalle pesulle asettaa vain tiukempia rajoituksia? Esimerkiksi sallia pesu vain helposti biohajoavilla ja ympäristömerkityillä pesuaineilla. Vastine: Kevennettiin määräyksiä normaalien asuinkiinteistöjen ajoneuvon, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesuun liittyen. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: ELY -keskuksen näkemyksen mukaan määräystä tulisi täydentää kieltämällä uusien ammattimaisten ja muiden laajamittaisten pesupaikkojen perustaminen pohjavesialueelle. Vastine: Täydensimme määräyksiä kieltämällä ammattimaisten pesupaikkojen ja muiden laajamittaisten pesupaikkojen perustamisen pohjavesialueella. Luku 3 11 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Jätteiden käsittelyä koskevissa määräyksissä olisi hyvä mainita Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006), minkä tarkoituksessa on määritellä edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, mutta on tehtävä ympäristönsuojelulain 65 :n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ELY -keskukselle toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Vastine: Huomioimme Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautuksen mainita Valtioneuvoston asetuksen 591/ Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: ELY -keskus muistuttaa, että polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt sekä tankkauspaikat sijoitetaan ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa uusia säiliöitä maan alle. Lisäksi olisi hyvä mainita, että imeytysainetta, johon vuotanutta öljyä on imeytetty, tulee käsitellä uuden jätelain mukaisena vaarallisena jätteenä (entinen ongelmajäte). Vastine: Huomautus on lisätty määräyksiin pohjavesialueitten osalta. Imeytysaineen jatkokäsittelyyn liittyvä ohjeistus on lisätty perusteluihin. Raimo Jouppila: Pykälän kolmas kappale alkaa seuraavasti: Pohjavesi- ja rantaalueilla kiinteistöjen öljy-, polttoaine ja muut kemikaalisäiliöt on oltava kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin, katettuihin suoja-altaisiin tai vallitiloihin. Vertasin tätäkin kohtaa Seinäjoen määräyksiin. Siellä vastaava teksti menee näin: Pohjavesi- ja ranta-alueilla käyttöönotettavien öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin, katettuihin suoja-altaisiin tai vallitiloihin. Yhden sanan erolla Isonkyrön määräys on

16 Kunnanvaltuusto taas selvästi tiukempi. Jos tässäkin asiassa tarkoituksellisesti halutaan tehdä Seinäjokea tiukemmat määräykset ja ulottaa ne koskemaan jo olemassa olevia säiliöitä, niin kohtuullista olisi myöntää edes reilu siirtymäaika ja kirjata se määräyksiin. Vastine: Kohtuullistimme määräyksiä pohjavesi- ja ranta-alueilla koskemaan käyttöönotettavien säiliöiden sijoittamista. 15 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Määräyksissä olisi hyvä määritellä aikamääräysten lisäksi myös sallittu äänitaso desibeleinä. Vastine: Ei nähdä tarpeelliseksi asettaa äänentason desibelirajoja yksittäisiin tapahtumiin. Ei katsota aiheuttavan pysyvää tai kohtuutonta viihtyvyyden vähenemistä. 16 MTK -Isokyrö ry:n huomautus: Kohtaan 16 Häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen haluaisimme täsmennyksen joka sallisi kaiken normaaliin maatalouteen liittyvän toiminnan sekä myös maatalouselinkeinon harjoittamiseksi tarvittavan liikenteen päiväajan ulkopuolella. Esim. rehuntoimitukset sekä maito- ja teurasym. kuljetukset ovat elintarvikeketjun laajan logistiikkaketjun osia ja näitä kuljetuksia on tarvittaessa pystyttävä vastaanottamaan tai lähettämään kaikkina vuorokaudenaikoina. Vastine: Esimerkit poistettiin määräyksistä, jotta asia selkeytyy, kohta koskee siis kaikkia maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamiseen liittyvää toimintaa. 17 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: ELY -keskus huomauttaa, että pohjavesialueelle ei saa sijoittaa asfalttiasemaa eikä muulla kuin verkkovirralla toimivaa murskaamoa. Seinäjoki Ympäristönsuojelun lausunto: Muutosehdotus: Kappaleen voi jättää pois, koska asfalttiasemia ja murskaamoja ei käsitellä enää meluilmoituksella 50 päivän säännön mukaan. Asfalttiasemia koskee VnA 448/2010 asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, jonka mukaan kaikki asfalttiasemat tulee rekisteröidä. Kivenmurskaamoja varten on VnA 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Vastine: Kohta poistettiin määräyksistä kokonaan aiheettomana. Kaikki asfalttiasemat tulee rekisteröidä VnA 448/2010 mukaan. Murskauslaitoksissa, jotka tarvitsevat ympäristöluvan, sovelletaan Valtioneuvoston asetusta 800/2010. Toiminta-ajaltaan enintään 49 päivää vuodessa toiminnassa oleville murskaamoille sovelletaan meluilmoitusmenettelyä. Pykälän poistosta johtuen kaikki tämän jälkeen olevat pykälät siirtyvät määräyksessä ja perusteluissa vastaaman nykyistä tilannetta. 19 (päivitetty 18 ) Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen lausunto: Lietelannan tai virtsan levittäminen ei ole sallittua tärkeillä tai vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. kuivalannan

17 Kunnanvaltuusto levittäminen pohjavesialueiden varsinaisella muodostumisalueella ei ole sallittu. Näistä rajoituksista voidaan poiketa, jos esimerkiksi maaperätutkimukset tai riittävät tiedot pohjavesialueista ovat osoittaneet, ettei käytöstä aiheudu pohjaveden laadulle riskiä. Pohjavesialueilla on muiden kuin pohjavesialueille hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty. Viittauksessa Valtioneuvoston asetukseen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta, olisi hyvä mainita myös sen numero 931/2000. Seinäjoki Ympäristönsuojelun lausunto: Muutosehdotus: nykyisen tekstin lisäksi seuraava tai vastaavanlainen teksti tarkennukseksi: Lietelantaa tai jätevesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan kuitenkin levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa ja kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpimäärää. Mikäli lietelantaa tai jätevesiä levitetään pohjavesialueille, on maaperätutkimuksin tai muihin vastaaviin luotettaviin selvityksiin nojautuen osoitettava, ettei levityksestä voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Selvitykset on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäviksi. Pohjanmaan ELY -keskus lausunto: 19 alussa viittaatte Valtioneuvoston asetukseen 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nitraattiasetus). Pykälän toisessa momentissa olette kuitenkin kirjoittaneet että typpilannoitus on kielletty 0,6 m rantaviivasta vesistöjen ja valtaojien varrella. Nitraattiasetuksen 5 4 mom. mukaan typpilannoitus on kielletty 5 m lähempää vesistöä. Valtaojien ja vesistöjen varrella tulee olla vähintään 0,6 m levyinen muokkaamaton piennar johon ei levitetä lannoitetta. Helena Tuuri-Tammela huomautus: Mielestäni siinä on pientä epätarkkuutta lannanlevityksestä 19 :ssä. Määräyksessä linjataan alustavasti näin: Vesistöjen ja valtaojien varsilla typpilannoitteiden käyttökieltoalue on 0,6 m rantaviivasta Siinä on virhe eli nitraattiasetus on tiukempi, eikä sitä voi kaiketi kunnan määräyksellä lieventää? 5+5 m tulisi olla minimivaatimus. 5+5 m ei koske kuin vesistöjä, joten valtaojien varsi tulisi käsitellä erikseen. Siinä tuo 0,6 m levityksen kieltämisestä on ongelmallinen. Nimittäin ympäristötuki viljelijöille vaatii 1 m pientareen valtaojien varrella, ja sille ei saa lannoitteita levitellä. Ne tilat, jotka ei ympäristötukea hae, ja hakevat vain tilatukea (aivan muutamia) heillä täytyy olla tuo 0,6 piennarvaatimus valtaojien vierelle. Mutta siis lähes kaikki hakevat ymppiäkin, jossa on hiukan leveämpi piennar ja suojakaista vaatimus. 1 metrin lannanlevityskieltoa valtaojien varrella voisi siksi vaatia, että tule viljelijöillä virhettä ja saavat seuraamuksia ympäristötukeen. Eli siis 1 m lannoittamatonta myös karjanlannalla olisikin yksi yhteen ympin kanssa, eikä erilaisia lukemia sekaamassa vaatimuksia. Vastine: Tekstiä selkeytetään, viitaten suoraan kulloinkin voimassaolevaan nitraattiasetukseen. Pohjavesialueella tehtävä lannanlevityksen rajoitus perustuu Ympäristösuojelulain 8, pohjaveden pilaamiskielto. Pohjavesialueilla on muiden kuin pohjavesialuille hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty.

18 Kunnanvaltuusto (päivitetty 19 ) Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Lannan patterointia koskevan kirjallisen ilmoituksen tekemiselle olisi hyvä antaa määräaika. Pohjanmaan ELY -keskuksen lausunto: 20 lannan varastoinnista olette kirjoittaneet että lannan patteroinnista tehdään kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Nitraattiasetuksen 4 3 mom. (muutettu 834/2010) mukaan lannan varastoinnin poikkeamisesta tulee riittävän ajoissa etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastine: Nitraattiasetuksen 4 3mom (muutettu 834/2010) mukaan lannan patteroinnista tulee riittävän ajoissa etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. 14 vuorokautta katsotaan olevan riittävän ajoissa ilmoitukselle. Sanelma Suokko pyytää lausunnossaan Kylkkälän alueelle matonpesupaikkaa. Toisena asiana hän huomauttaa kuinka ympäristössämme saattaa olla moniakin asioita, joita kukaan ei valvo. On surkeita takapihoja, aitaamattomia tavaransäilytyspaikkoja, hoitamattomia istutuksia yms. Suokko toivoo, että kunta järjestäisi jonkinlaisen hoitosuunnitelman tällaisille asioille. Lopuksi hän ehdottaa erilaisia tapoja, miten ko. asioita voisi hoitaa ja järjestää.: Vastine: Rakennetun ympäristön tilaa seurataan Isonkyrön kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 3.5 mukaisesti sekä mitä Maankäyttö- ja rakennuslain 22 luvussa sanotaan. Sanelma Suokon tekemät huomautukset eivät aiheuta muutoksia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin. Esa Killinen toteaa lausunnossaan, että joiltakin osin uudet määräykset ovat ristiriidassa uuden vesilain kanssa. Vastine: Lausunnossa ei ole mainittu miltä osin ristiriitaa on, eikä sellaista ole valmisteluvaiheessa löydetty. Esa Killinen mainitsee, että kunnan tulee osoittaa rakennuspaikoilta poistettaville kannoille paikka Isonkyrön kunnan alueelta, mihin asukkaat voivat kannot toimittaa. Vastine: Rakennuspaikoilta poistettaville kannoille pätee sama ohjeistus, kuin muillekin kotitalousjätteille, joita saa viedä hyötykäyttöasemalle. Hyötykäyttöasemalla vietävän jätekuorman koko saa olla enintään 2 m3, tätä isommat kuormat on toimitettava suoraan Stormossenille. Ohjeistus tulee alueelliselta jätteenkäsittelylaitokselta. Kantoja käsittelevää kohtaa ei lisätä ympäristönsuojelumääräyksiin. - Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomautettavaa. - Laihian rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa. - Laihian kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa. - Fortum sähkösiirto Oy:llä ei ole huomautettavaa. - Vöyrin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen täydennysehdotukset: ELY -keskus kehottaa harkitsemaan määräysten antamista maa- ja kalliolämpökaivoista pohjavesialueella. Esim. maalämpöjärjestelmiä ei saa sijoittaa vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle tai harjus karkeaan ja hyvin vettä läpäisevälle osalle.

19 Kunnanvaltuusto VS. RT:N EHDOTUS Tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua koskevia määräyksiä voisi myös miettiä ympäristönsuojelumääräyksiin lisättäväksi. Vastine: Täydennysehdotuksia ei oteta määräyksissä huomioon, koska maa- ja kalliolämpökaivoille on oma, erillinen lupamenettely, jossa käsitellään aihe tapauskohtaisesti. Tuulivoimaloiden aiheuttamalle melulle ei tehdä erillistä kohtaa, koska katsotaan, että määräysten pykälä 16, häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen kattaa myös tuulivoimalat. Liitteet: - Isonkyrön kunnan Ympäristönsuojelumääräykset - Isonkyrön kunnan Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut - Ranta- ja pohjavesialueiden yleiskartta - Taajaan asutut alueet -kartta Lisätietoja: vs. rakennustarkastaja Anneli Lehto, , Vs. rakennustarkastaja ehdottaa, että ympäristölautakunta: 1. Antaa edellä olevat vastineet luonnokseen tulleisiin huomautuksiin. 2. Hyväksyy Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset, liitekartat (Taajaan asutut alueet sekä Rannat ja pohjavesialueet) ja ympäristönsuojelumääräysten perustelut. 3. Lähettää ympäristönsuojelumääräykset, kartat sekä perustelut eteenpäin kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Khall , 230 Ympäristölautakunta on kokouksessaan esittänyt hyväksyttäväksi liitteen mukaiset Isonkyrön kunnan Ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut sekä niihin liittyvät Ranta- ja pohjavesialueiden yleiskartan ja Taajaan asutut alueet -kartan. Ranta- ja pohjavesialueiden yleiskartta sekä Taajaan asutut alueet - kartta ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan www-sivuilla suuremmassa koossa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja karttaliitteineen hyväksytään ympäristölautakunnan esityksen sekä 15 :ään tehdyn täydennyksen mukaisena ja ne tulevat voimaan, kun kunnanvaltuuston päätös on saavuttanut lainvoiman.

20 Kunnanvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt , 7

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.2.2014 20

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.2.2014 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Kunnanhallitus Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 10.2.2014 klo 18.15 20.20 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 12.4.2016 57

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 12.4.2016 57 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2016 Kunnanhallitus Sivu 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 11/2014 Kunnanhallitus Sivu 155

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 11/2014 Kunnanhallitus Sivu 155 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 11/2014 Kunnanhallitus Sivu 155 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 4.8.2014 klo 19.00 19.40 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2015 Kunnanhallitus Sivu 113. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2015 Kunnanhallitus Sivu 113. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2015 Kunnanhallitus Sivu 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 27.4.2015 klo 16.00 16.07 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 15.9.2014 klo 18.15 18.35 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 12/2015 Kunnanhallitus Sivu 174. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 12/2015 Kunnanhallitus Sivu 174. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 12/2015 Kunnanhallitus Sivu 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Ympäristölautakunta Sivu 75

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Ympäristölautakunta Sivu 75 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Ympäristölautakunta Sivu 75 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 19.10 Isonkyrön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2016 Kunnanvaltuusto Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2016 Kunnanvaltuusto Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2016 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA torstai 12.5.2016 kello 18.30 19.24 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2015 Kunnanhallitus Sivu 188. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2015 Kunnanhallitus Sivu 188. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2015 Kunnanhallitus Sivu 188 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 21.9.2015 klo 18.15 19.05 Isonkyrön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 11.11.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 13 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2014 Sivu 96 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 4.12.2014 kello 18.39 19.57 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA. Torstaina 6.2.2014 kello 18.33 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA. Torstaina 6.2.2014 kello 18.33 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 6.2.2014 kello 18.33 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta Sivu 75 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 18.45 Isonkyrön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI Kh 9.6.2014 175 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI NURMIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus / kunnanvaltuusto Keskustie 2, 01900 NURMIJÄRVI KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10/2010 99 Kokousaika Keskiviikko 06.10.2010 klo 18.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >>

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >> 1/6 RANTA-ASEMAKAAVA >> TEHTÄVÄN TARKOITUS n tai ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Maanomistaja laatii kaavan. Laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja maapoliittiseen ohjelmaan. (MRL

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot