ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA torstai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Isonkyrön virastotalo, valtuustosali Heinilä Miko Antila Ari Rinta Jaakko Alanen Ulla Hahtola Sami Jokinen Tero Kallio Terttu Karhu Timo Killinen Esa Kujala Ossi Kuusikko Erkki Laine Tommi Loukola Eeva Myllyniemi Hanna Mäkynen Jouni puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II Nikula Sami Perttilä Johanna Pollari Väinö Pukkinen Jaakko Saari Raija Saikkonen Ville Sivula Tony Takala Tiina-Maria Talso Johanna Tuuri-Tammela Helena Vaismaa Marko Yliviitala Johanna MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Khall:n jäsenet (pl. valtuutetut): Kauppinen Pentti Perttilä Elina Rinta-Korkeamäki Paula Viljanmaa Pirkko Tarkastuslautakunnan jäsenet: Lehto Tarja-Riitta Ojala Heikki LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Toivola Eino Järvi-Laturi Jaana Försti Juha Latvala Merja Leikola Raija Todettiin. kunnanjohtaja hallintojohtaja, ptk:n pitäjä tekninen johtaja perusturvajohtaja sivistystoimenjohtaja ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Isonkyrön kunnanvirastossa keskiviikkona kello Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Kanslisti Tarja Soini

2 Kunnanvaltuusto Kokouksen alussa jaetaan Suomen Tasavallan Presidentin myöntämät kunniamerkit, joita Isonkyrön kunnan luottamustoimielimet ovat hakeneet. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 1 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt 2

3 Kunnanvaltuusto ISONKYRÖN LÄMPÖ OY:N LAINAN TAKAAMINEN Khall 18 Isonkyrön Lämpö Oy pyytää saapuneella kirjeellään Isonkyrön kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n myöntämään määrältään 1,2 miljoonan euron pitkäaikaiseen lainaan. Laina-aika on 25 vuotta. Isonkyrön Lämpö Oy:n osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Isonkyrön kunta. Investoinnille haetaan Ely-keskuksen energiatehokkuustukea, joka voi olla % hankkeen 1,2 miljoonan euron kokonaiskustannuksista. Investointilainalla on tarkoitus rakentaa kiinteän polttoaineen lämmöntuotantoyksikkö nykyisen laitoksen rinnalle. Yhtiö perustelee KPA- laitoksen investointia seuraavilla tekijöillä: 1. Uusi laitos on mitoitettu siten, että se mahdollistaa paikallisen biopolttoaineen käytön (myös märkä metsähake) a. paikalliset yrittäjät b. turpeen käytön merkittävä vähentäminen c. edullisempi käsittelemätön polttoaine 2. Laitoksen kannattavuus paranee fossiilisten polttoaineiden pois jättämisen johdosta 3. Nykyisen lämpövajeen korvaaminen biopolttoaineella tuotetulla energialla 4. Nykyinen KPA-laitos on perusmitoitukseltaan alitehoinen Isonkyrön Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Arto Sjöblom on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - myönnetään Kuntarahoitus Oyj:n Isonkyrön Lämpö Oy:lle myöntämälle lainalle kunnan omavelkainen takaus seuraavin ehdoin: a. luottoaika on enintään 25 vuotta b. luoton määrä on enintään (miljoonakaksisataatuhatta) euroa c. korko sidotaan 6 kuukauden euribor-viitekorkoon lisättynä 1,200 %- yksikön marginaalilla d. korkoindikaatio : 1,596 % p.a. sisältäen marginaalin e. luoton viitekorko tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on kuntarahoituksen 6 kk viitekorko lisättynä 1,200 %-yksikön marginaalilla f. Ensimmäinen vuosi on lyhennysvapaa. Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin vuosittain. Lopullinen lyhennysohjelma voidaan suunnitella luotonottajan ja luotonantajan kesken ennen luoton nostoa Ehdotus hyväksyttiin.

4 Kunnanvaltuusto Kvalt , 3 Merkittiin, että Isonkyrön Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Arto Sjöblom oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän asian esittelyn ajan. Merkittiin, että Miko Heinilä saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

5 Kunnanvaltuusto YLIPÄÄN OSAYLEISKAAVA Jaosto , 10 Ylipään osayleiskaava oli nähtävillä Ehdotusta koskevat lausunnot saatiin mennessä. Osayleiskaavaa koskenut työneuvottelu pidettiin ELY:ssä Lausuntojen, muistutusten ja työneuvottelun perusteella on laadittu kaavakartan sekä selostuksen tarkistukset. Liite 1: Ylipään osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset (alkuperäiset nähtävänä kokouksessa) Liite 2: Ylipään osayleiskaavan lausuntojen ja muistutusten vastineet Liite 3: Ylipään osayleiskaavan kaavakartta, 1:7500 Liite 4: Ylipään osayleiskaavan selostus KJ:N EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto ehdottaa Ylipään osayleiskaavaehdotuksessa ( ) kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä (intressijääviys) kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä kello Khall , 19 Pykälän liitteet on toimitettu kunnanhallitukselle sähköpostitse ja ne ovat nähtävillä kunnanviraston neuvonnassa viraston aukioloaikana. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston mukaisen ehdotuksen Ylipään osayleiskaavaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela, Sami Hahtola ja Elina Perttilä poistuivat esteellisinä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

6 Kunnanvaltuusto Kvalt , 4 Jaoston liitteet ja niiden toimittaminen: Liite 1: Ylipään osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset: yhteenveto sisältyy liitteeseen 2, alkuperäiset nähtävänä kunnanvirastossa ja kokouksessa Liite 2: Ylipään osayleiskaavan lausuntojen ja muistutusten vastineet: toimitettu valtuutetuille sähköpostitse linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta Liite 3: Ylipään osayleiskaavan kaavakartta, 1:7500: toimitetaan esityslistan mukana A3-kokoisena, tarkempana toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta Liite 4: Ylipään osayleiskaavan selostus: toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta

7 Kunnanvaltuusto TERVAJOEN OSAYLEISKAAVA Jaosto , 26 Tervajoen osayleiskaava oli nähtävillä Ehdotusta koskevat lausunnot saatiin mennessä. Tervajokea koskenut kaupallinen selvitys laadittiin arkkitehti Saini Heikkuri-Alborzin asian-tuntemuksella. Osayleiskaavaa koskenut työneuvottelu pidettiin ELY:ssä Lausuntojen, muistutusten ja työneuvottelun perusteella on laadittu kaavakartan sekä selostuksen tarkistukset. Osayleiskaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu keskiviikkona , jonka jälkeen kaava on tarkoitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Liite 1: Tervajoen alueen kaupallinen selvitys Liite 2: Tervajoen osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset Liite 3: Tervajoen osayleiskaavan lausuntojen ja muistutusten vastineet Liite 4: Tervajoen osayleiskaavan kaavakartta, 1:7500 Liite 5: Tervajoen osayleiskaavan selostus Liite 4 lähetetään myös pdf-liitteenä sähköpostilla. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Liisa Kasi, puh. (06) KJ:N EHDOTUS: Kunnanjohtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että - Kaavaehdotus esitellään viranomaisneuvottelussa liitteen mukaisena. Risteysjärjestelyjen ajoituksen osalta voidaan kuitenkin ennen viranomaisneuvottelua tehdä kaavaan tarkoituksenmukaiseksi katsottavia muutoksia viranhaltijoiden toimesta. - Kaavaehdotus käsitellään uudelleen jaostossa ennen kunnanhallituksen käsittelyä viranomaisneuvottelun ja maanomistajien (Niemi-Korpi ja Aitola) kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. - Luo-1 (nro 9) merkinnän vastaavuus Vaasan puolella tarkistetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jaosto , 3 Merkittiin: Jaakko Rinta poistui kokouksesta esteellisenä ennen tämän asian käsittelyä klo ja henkilökohtainen varajäsen Pentti Kauppinen saapui kokoukseen hänen sijaansa. Miko Heinilä saapui kokoukseen klo ja Helena Tuuri-Tammela klo Tervajoen osayleiskaavaa koskenut viranomaispalaveri pidettiin ja tieasioita koskenut työneuvottelu Kunnanjohtaja Eino Toivola on lisäksi

8 Kunnanvaltuusto neuvotellut muistutusten jättäneiden kanssa. Osayleiskaavaehdotukseen on tehty näiden perusteella seuraavat tarkistukset: - tieverkko esitetään kaavakartalla toteutuksen lopullista vaihetta kuvaavana - tieverkon vaiheistus poistetaan kaavamääräyksistä ja esitetään selostuksessa kohdassa yleiskaavan toteutus - kaavakartalta on poistettu kohde Luo -1/9 Letkuanoja luonnon monimuotoisuus Liitteet: - Kaavakartan määräyslehti, liite 1 - Tarkistettu kaavaehdotus, liite 2 - Selostus, liite 3 - Viranomaispalaverin muistio, liite 4 KJ:N EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto esittää Tervajoen osayleiskaavaehdotuksen ( ) kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall , 20 Merkittiin, että Jaakko Rinta poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello ja hänen sijaansa kokoukseen osallistui varajäsen Pentti Kauppinen. Liitteet: - Kaavakartan määräyslehti, liite 1 - Tarkistettu kaavaehdotus, liite 2 - Selostus, liite 3 - Viranomaispalaverin muistio, liite 4 - MTY Aitolan lausunto, liite 5 Pykälän liitteet 1-4 on toimitettu kunnanhallitukselle sähköpostitse ja ne ovat nähtävillä kunnanviraston neuvonnassa viraston aukioloaikana. Liite 5 esiteltiin kokouksessa. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston mukaisen ehdotuksen Tervajoen osayleiskaavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanvaltuusto Merkittiin, että Jaakko Rinta, Paula Rinta-Korkeamäki ja Tommi Laine poistuivat esteellisinä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kvalt , 5 Kunnanhallituksen liitteet ja niiden toimittaminen: - Kaavakartan määräyslehti, liite 1: toimitetaan esityslistan mukana A3-kokoisena, toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - Tarkistettu kaavaehdotus, liite 2: toimitetaan esityslistan mukana A3-kokoisena, tarkempana toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - Selostus, liite 3: toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - Viranomaispalaverin muistio, liite 4: toimitettu valtuutetuille sähköpostin linkkinä ja saatavana kunnanvirastosta - MTY Aitolan lausunto, liite 5: toimitetaan esityslistan mukana

10 Kunnanvaltuusto MUSIIKIN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN Sivltk , 67 STJ:N EHDOTUS: Perusopetuksen, Kyrönmaan lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka on ollut määräaikaisesti täytettynä alkaen. Viran määräaikaisen täyttämisen perusteluna on ollut Kyrömaan opiston vireillä olleet toiminnan uudelleen järjestelyt. Kyrönmaan lukion ja perusopetuksen johtokunta anoo sivistyslautakunnalta ja edelleen kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta, että perusopetuksen, Kyrönmaan lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion musiikin lehtorin viraksi alkaen ja että virka täytetään toistaiseksi alkaen. Viran opetusvelvollisuus on 21 tuntia ja se täyttyy yläkoulun, lukion ja Keskustan alakoulun musiikin tunneista. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja, puh. (06) Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta, että Kyrönmaan lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion musiikin lehtorin viraksi alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta, että ko. virka saadaan täyttää toistaiseksi alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. Sivltk , 9 STJ:N EHDOTUS: Sivistyslautakunta käsittelee uudelleen kokouksessaan :ssä 67 käsittelemänsä asian siihen päätöksen teon jälkeen tulleen ehdotuksen mukaisesti. Jos musiikin opettaja otetaan toistaiseksi voimassaolevaan tuntiopettajan palvelusuhteeseen, hänen viikoittainen tuntimääränsä voi olla myös pienempi kuin virassa olevalla opettajalla. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja, puh. (06) Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen, lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka (995) muutetaan perusopetuksen ja lukion musiikin tuntiopettajan virkasuhteeksi (995) ja että vakanssi saadaan täyttää toistaiseksi alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kunnanvaltuusto Khall , 26 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - perusopetuksen, lukion ja Kyrönmaan opiston musiikin lehtorin virka (995) muutetaan perusopetuksen ja lukion musiikin tuntiopettajan virkasuhteeksi (995) alkaen Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt , 6

12 Kunnanvaltuusto ISONKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ymp.ltk , 63 Ympäristönsuojelumääräyksiä on käsitelty seuraavissa kokouksissa: Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Maaliskuun 1. päivänä 2000 tuli voimaan ympäristönsuojelulaki (86/2000). Lain 19 :n perusteella kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin kyseisen lain mukaan luvanvaraista toimintaa taikka 61, 62 tai 78 :n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäristösuojelumääräysten laatiminen perustuu Isonkyrön vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ja valtuustoaloitteeseen. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia, toiminnanharjoittajia ja viranomaisia sitovia säännöksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain tuoma keino kunnille ehkäistä, vähentää ja poistaa ympäristön pilaantumista. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät ole pakollisia. Niitä tarvitaan yleensä tarkentamaan ja täydentämään ylemmänasteisia lakeja ja asetuksia, jotka ovat usein varsin yleisluonteisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä, jos niissä on annettu perusteet poikkeamiselle. Määräysten valmistelussa tulee huomioida avoimuus. Tämän saavuttamiseksi aiemmin tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä. Viimeisimpänä lautakunta asetti nähtäville ympäristönsuojelumääräyksistä luonnoksen ja sen karttaliitteet, joihin pyydettiin lausunnot 94 eri taholta ja kuulutettiin lehtiilmoituksella sekä kunnan ilmoitustaululla. Lausuntopyynnöt lähetettiin mm. naapuri kunnille, ELY -keskukselle, pelastuslaitokselle sekä alueella toimiville yrityksille ja yhteisöille. Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin Pohjankyrö -lehdessä ja luonnos oli nähtävillä kunnan virastotalolla sekä wwwsivuilla Ympäristönsuojelumääräyksen luonnoksen johdosta saatiin useita eriasteista lausuntoja ja huomautusta kirjallisena. Huomautukset on otettu huomioon ja niiden perusteella määräyksiin tehtiin tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia. Luonnokseen tehdyt huomautukset ja lausunnot sekä niihin annetut vastineet luku- ja pykäläkohtaisesti.

13 Kunnanvaltuusto Luku 1 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Tulva-aluetta koskevassa määritelmässä tulisi huomioida, että nykysuositusten mukaan alin rakentamiskorkeus tulisi määritellä keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan yläpuolelle. Ympäristölle vaaraa aiheuttavat tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakenteet tai toiminnot tulisi sijoittaa vielä tätäkin ylemmäksi. Esimerkiksi jätevesien puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa tulva-alueen ulkopuolelle. Vastine: Isonkyrön rakennusvalvonta on käyttää lupamenettelyssä tapaa, jossa alin rakentamiskorkeus on Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän suosituksen mukainen, jossa uudet rakennukset sijoitetaan keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden yläpuolelle. Jätevesien puhdistuslaitokset sijoitetaan tulva-alueen ulkopuolelle. Paikalliset olosuhteet on määritelty niin, että tulva-alue on alue, joka jää tulvan alle useammin kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa. Luku 2 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Valtioneuvoston asetuksen talousvesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 4 :n mukaiset pilaantumiselle herkät alueet eli ympäristönsuojelumääräyksissä mainitut vaativamman puhdistustason alueet, tulee yksilöidä selkeästi ja tieto jätevesien puhdistustasovaatimuksista tai mahdollisesta jätevesiverkostoon liittymisestä tulisi olla saatavilla kiinteistökohtaisesti. Ympäristönsuojelumääräyksissä on liitekartta taajaan asutuista alueista. Kuntaliiton ohjeen mukaisesti taajaan rakennetuilla alueilla on ympäristönsuojelumääräyksillä tarkoitus estää muun muassa ympäristön pilaantumisesta johtuvia terveys- ja naapurussuhdehaittoja. Alueet tulee tarkastella ja tarpeen mukaan määrittää alueiksi, joissa vaaditaan jätevesien käsittelyä vaativamman puhdistustason mukaisena. Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen vaatii toimenpideluvan. ELYkeskuksen mielestä olisi syytä tarkentaa, että hanke voidaan toteuttaa vasta, kun lupa on myönnetty. ELY -keskus muistuttaa, että jätevesien (myös puhdistetut ja harmaat jätevedet) imeyttäminen pohjavesialueella on kielletty. Kaikki jätevedet (myös pienpuhdistamon ylivuotovedet) on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Kaikki pohjavesialueelle asennettavat jäteveden säiliöt, pienpuhdistamot, putket ja niiden liitokset tulee olla tiiviit ja kestävät sekä tarkoitukseen soveltuvat. Laitteiden kunto ja tiiveys tulee tarkistaa vähintään jätevesiasetuksen (209/2011) mukaisesti. ELY -keskus huomauttaa, että koska umpisäiliön tiiveystarkastuksen aikaväli on asetuksessa suhteellisen pitkä (5 v.) tulisi säiliöiden tiiveystarkastusta pohjavesialueilla tihentää esim. tarkastus kerran vuodessa. Umpisäilöt tulee varustaa täyttymisen hälyttimellä.

14 Kunnanvaltuusto Lisäksi on huomioitava, että ranta-alueilla puhdistettujenkin jätevesien johtaminen suoraan vesistöön on kielletty. Liitekartassa on esitetty ranta-alueeksi vyöhykkeitä 100/40 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeudesta. Mikäli on tarkoituksenmukaista esimerkiksi vesiensuojelullisista syistä käsitellä jätevedet vyöhykkeillä eri vaatimustasojen mukaisesti, tulee se tuoda tekstissä esille. Vastine: - Perusteellisen tarkastelun jälkeen Isonkyrön kunta määrittää taajaan asutut alueet alueiksi, joissa vaaditaan jätevesien käsittelyä vaativamman puhdistustason mukaisena (kartta: taajaan asutut alueet). - Isonkyrön kunnan mielestä ei ole syytä tarkentaa hankeen toteuttamiseen liittyvää kohtaa. Toimenpidettä ei saa aloittaa ennen, kuin lupa on myönnetty. - Jätevesiä ei saa imeyttää pohjavesialueella. Isonkyrön määräykset eivät salli mitään maaperäkäsittelyä. - Pohjavesialueilla vaaditaan tiheämpi tarkastusväli, eli tarkastus kerran vuodessa. - Ranta-alueet on määritelty paikallisissa olosuhteissa sekä karttaliitteessä. - Jätevesijärjestelmän muuttaminen ja rakentaminen vaatii toimenpideluvan, jonka liitteenä on oltava naapurin kiinteistön haltijan ja omistajan suostumus. 7 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: 7 :n mukaan saostuskaivojen tyhjentämisestä annetaan määräykset Isonkyrön kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltomääräyksissä samassa yhteydessä puhutaan myös umpikaivolietteistä, joten ympäristönsuojelumääräyksiin on syytä lisätä myös umpikaivojen tyhjentäminen. Pykälän perusteluissa on käsiteltyjen lietteiden (esimerkiksi kalkkistabiloitujen lietteiden) peltolevitystä koskeva ohjeistus, joka ELY -keskuksen mielestä kuuluu varsinaisiin määräyksiin. Puhdistamon lietteitä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Vastine: Määräyksiä muutettiin kattavammaksi mainitsemalla sako- sekä umpikaivolietteet. Käsiteltyjen lietteiden peltolevitystä koskeva ohjeistus on Isonkyrön kunnan alueella voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä. Esa Killinen huomautus: Puhdistettujen jätevesien johtaminen valtion omistamaan ojaan on kohtuutonta. Täsmennystä vaatii siten myös valtion ojan määritelmä. Vastine: Valtion ojaan ei ilman asianomaisen viranomaisen lupaa saa johtaa jätevettä. Purkuputken sijoittamiselle tiealueelle tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa (maantienlaki 42 ). Valtion ojat ovat valtion hallinnoimien teiden varsilla olevat ojat. Määritys valtion ojista ei kuulu kunnan ympäristösuojelumääräyksiin. 8 Raimo Jouppila huomautus: Pykälän viimeisessä kappaleessa suoraan ja poikkeuksetta kielletään ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu pohjavesialueilla. Ympäristönsuojelumääräysten perusteluista en löytänyt syytä näin jyrkkään tulkintaan. Vertailun vuoksi katsoin Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Vaikka teksti samaa asiaa käsittelevässä kohdassa on lähes sanasta sanaan sa-

15 Kunnanvaltuusto manlaista kuin Isonkyrön luonnoksessa, ei siellä ole pohjavesialueella sijaitsevalle normaalille asuinkiinteistölle mitään pesuun liittyviä erityisrajoituksia. Jos tässä asiassa jostain (minulle tuntemattomasta) syystä halutaan Isoonkyröön Seinäjokea tiukemmat määräykset, niin voisiko totaalisen pesukiellon sijasta pohjavesialueella tapahtuvalle pesulle asettaa vain tiukempia rajoituksia? Esimerkiksi sallia pesu vain helposti biohajoavilla ja ympäristömerkityillä pesuaineilla. Vastine: Kevennettiin määräyksiä normaalien asuinkiinteistöjen ajoneuvon, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesuun liittyen. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: ELY -keskuksen näkemyksen mukaan määräystä tulisi täydentää kieltämällä uusien ammattimaisten ja muiden laajamittaisten pesupaikkojen perustaminen pohjavesialueelle. Vastine: Täydensimme määräyksiä kieltämällä ammattimaisten pesupaikkojen ja muiden laajamittaisten pesupaikkojen perustamisen pohjavesialueella. Luku 3 11 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Jätteiden käsittelyä koskevissa määräyksissä olisi hyvä mainita Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006), minkä tarkoituksessa on määritellä edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, mutta on tehtävä ympäristönsuojelulain 65 :n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ELY -keskukselle toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Vastine: Huomioimme Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautuksen mainita Valtioneuvoston asetuksen 591/ Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: ELY -keskus muistuttaa, että polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt sekä tankkauspaikat sijoitetaan ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa uusia säiliöitä maan alle. Lisäksi olisi hyvä mainita, että imeytysainetta, johon vuotanutta öljyä on imeytetty, tulee käsitellä uuden jätelain mukaisena vaarallisena jätteenä (entinen ongelmajäte). Vastine: Huomautus on lisätty määräyksiin pohjavesialueitten osalta. Imeytysaineen jatkokäsittelyyn liittyvä ohjeistus on lisätty perusteluihin. Raimo Jouppila: Pykälän kolmas kappale alkaa seuraavasti: Pohjavesi- ja rantaalueilla kiinteistöjen öljy-, polttoaine ja muut kemikaalisäiliöt on oltava kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin, katettuihin suoja-altaisiin tai vallitiloihin. Vertasin tätäkin kohtaa Seinäjoen määräyksiin. Siellä vastaava teksti menee näin: Pohjavesi- ja ranta-alueilla käyttöönotettavien öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin, katettuihin suoja-altaisiin tai vallitiloihin. Yhden sanan erolla Isonkyrön määräys on

16 Kunnanvaltuusto taas selvästi tiukempi. Jos tässäkin asiassa tarkoituksellisesti halutaan tehdä Seinäjokea tiukemmat määräykset ja ulottaa ne koskemaan jo olemassa olevia säiliöitä, niin kohtuullista olisi myöntää edes reilu siirtymäaika ja kirjata se määräyksiin. Vastine: Kohtuullistimme määräyksiä pohjavesi- ja ranta-alueilla koskemaan käyttöönotettavien säiliöiden sijoittamista. 15 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: Määräyksissä olisi hyvä määritellä aikamääräysten lisäksi myös sallittu äänitaso desibeleinä. Vastine: Ei nähdä tarpeelliseksi asettaa äänentason desibelirajoja yksittäisiin tapahtumiin. Ei katsota aiheuttavan pysyvää tai kohtuutonta viihtyvyyden vähenemistä. 16 MTK -Isokyrö ry:n huomautus: Kohtaan 16 Häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen haluaisimme täsmennyksen joka sallisi kaiken normaaliin maatalouteen liittyvän toiminnan sekä myös maatalouselinkeinon harjoittamiseksi tarvittavan liikenteen päiväajan ulkopuolella. Esim. rehuntoimitukset sekä maito- ja teurasym. kuljetukset ovat elintarvikeketjun laajan logistiikkaketjun osia ja näitä kuljetuksia on tarvittaessa pystyttävä vastaanottamaan tai lähettämään kaikkina vuorokaudenaikoina. Vastine: Esimerkit poistettiin määräyksistä, jotta asia selkeytyy, kohta koskee siis kaikkia maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamiseen liittyvää toimintaa. 17 Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen huomautus: ELY -keskus huomauttaa, että pohjavesialueelle ei saa sijoittaa asfalttiasemaa eikä muulla kuin verkkovirralla toimivaa murskaamoa. Seinäjoki Ympäristönsuojelun lausunto: Muutosehdotus: Kappaleen voi jättää pois, koska asfalttiasemia ja murskaamoja ei käsitellä enää meluilmoituksella 50 päivän säännön mukaan. Asfalttiasemia koskee VnA 448/2010 asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, jonka mukaan kaikki asfalttiasemat tulee rekisteröidä. Kivenmurskaamoja varten on VnA 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Vastine: Kohta poistettiin määräyksistä kokonaan aiheettomana. Kaikki asfalttiasemat tulee rekisteröidä VnA 448/2010 mukaan. Murskauslaitoksissa, jotka tarvitsevat ympäristöluvan, sovelletaan Valtioneuvoston asetusta 800/2010. Toiminta-ajaltaan enintään 49 päivää vuodessa toiminnassa oleville murskaamoille sovelletaan meluilmoitusmenettelyä. Pykälän poistosta johtuen kaikki tämän jälkeen olevat pykälät siirtyvät määräyksessä ja perusteluissa vastaaman nykyistä tilannetta. 19 (päivitetty 18 ) Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen lausunto: Lietelannan tai virtsan levittäminen ei ole sallittua tärkeillä tai vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. kuivalannan

17 Kunnanvaltuusto levittäminen pohjavesialueiden varsinaisella muodostumisalueella ei ole sallittu. Näistä rajoituksista voidaan poiketa, jos esimerkiksi maaperätutkimukset tai riittävät tiedot pohjavesialueista ovat osoittaneet, ettei käytöstä aiheudu pohjaveden laadulle riskiä. Pohjavesialueilla on muiden kuin pohjavesialueille hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty. Viittauksessa Valtioneuvoston asetukseen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta, olisi hyvä mainita myös sen numero 931/2000. Seinäjoki Ympäristönsuojelun lausunto: Muutosehdotus: nykyisen tekstin lisäksi seuraava tai vastaavanlainen teksti tarkennukseksi: Lietelantaa tai jätevesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan kuitenkin levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa ja kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpimäärää. Mikäli lietelantaa tai jätevesiä levitetään pohjavesialueille, on maaperätutkimuksin tai muihin vastaaviin luotettaviin selvityksiin nojautuen osoitettava, ettei levityksestä voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Selvitykset on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäviksi. Pohjanmaan ELY -keskus lausunto: 19 alussa viittaatte Valtioneuvoston asetukseen 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nitraattiasetus). Pykälän toisessa momentissa olette kuitenkin kirjoittaneet että typpilannoitus on kielletty 0,6 m rantaviivasta vesistöjen ja valtaojien varrella. Nitraattiasetuksen 5 4 mom. mukaan typpilannoitus on kielletty 5 m lähempää vesistöä. Valtaojien ja vesistöjen varrella tulee olla vähintään 0,6 m levyinen muokkaamaton piennar johon ei levitetä lannoitetta. Helena Tuuri-Tammela huomautus: Mielestäni siinä on pientä epätarkkuutta lannanlevityksestä 19 :ssä. Määräyksessä linjataan alustavasti näin: Vesistöjen ja valtaojien varsilla typpilannoitteiden käyttökieltoalue on 0,6 m rantaviivasta Siinä on virhe eli nitraattiasetus on tiukempi, eikä sitä voi kaiketi kunnan määräyksellä lieventää? 5+5 m tulisi olla minimivaatimus. 5+5 m ei koske kuin vesistöjä, joten valtaojien varsi tulisi käsitellä erikseen. Siinä tuo 0,6 m levityksen kieltämisestä on ongelmallinen. Nimittäin ympäristötuki viljelijöille vaatii 1 m pientareen valtaojien varrella, ja sille ei saa lannoitteita levitellä. Ne tilat, jotka ei ympäristötukea hae, ja hakevat vain tilatukea (aivan muutamia) heillä täytyy olla tuo 0,6 piennarvaatimus valtaojien vierelle. Mutta siis lähes kaikki hakevat ymppiäkin, jossa on hiukan leveämpi piennar ja suojakaista vaatimus. 1 metrin lannanlevityskieltoa valtaojien varrella voisi siksi vaatia, että tule viljelijöillä virhettä ja saavat seuraamuksia ympäristötukeen. Eli siis 1 m lannoittamatonta myös karjanlannalla olisikin yksi yhteen ympin kanssa, eikä erilaisia lukemia sekaamassa vaatimuksia. Vastine: Tekstiä selkeytetään, viitaten suoraan kulloinkin voimassaolevaan nitraattiasetukseen. Pohjavesialueella tehtävä lannanlevityksen rajoitus perustuu Ympäristösuojelulain 8, pohjaveden pilaamiskielto. Pohjavesialueilla on muiden kuin pohjavesialuille hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty.

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite...

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet

Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet 1 Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet Lausunnon antaja Lausunto Vastine-ehdotus 1. Hangon tekninen lautakunta

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012 1 RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX voimaan XX.XX.2012 2 Sisällysluettelo 1. LUKU... 5 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot