puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö"

Transkriptio

1 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Vesa Jaakola puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. Läsnä poissa x x x x poissa x x poissa x Muut saapuvilla olleet Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu Saara Mäenpää kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja laskentapäällikkö x poissa x x x x :t (klo ) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t sekä lisäasia 153. Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Päivärinta sekä Kalervo Mantila. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Eija-Riitta Niinikoski Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kalervo Mantila Vesa Jaakola( 145) Mikko Päivärinta Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Todistaa: Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

2 140, KH :00 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Oheismateriaali: Talousarvion toteutumisraportit Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Laskentapäällikkö selvitti asiaa kaupunginhallitukselle.

3 141, KH :00 HALL: 66/2010 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2010 Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Kuntien harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuonna Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemmin lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä Valtiovarainministeriön Kuntaosastolle ja kopio hakemuksesta Suomen Kuntaliitolle. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Kaupunginhallitus Liite: Avustushakemus laskentaliitteineen ja perusteluineen Kaupunginjohtajan esitys Nivalan kaupunki päättää hakea Valtionvarainministeriön kuntaosastolta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta liitteenä olevissa asiakirjoissa tarkemmin määritellyin perustein. Laskentapäällikkö poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello OTE: VM/Kuntaosasto

4 141, KH :00 / Pykälän liite: VM:n kirje

5 141, KH :00 / Pykälän liite: VM:n kirje

6 141, KH :00 / Pykälän liite: VM:n kirje

7 141, KH :00 / Pykälän liite: Harkinnanvar rahoitusavustus Valtiovarainministeriö Kuntaosasto PL VALTIONEUVOSTO HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010 Nivalan kaupunki hakee valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Nivalan kaupungin talous on heikentynyt poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Kaksituhattaluvun pakolliset ja voimakkaat investoinnit ovat velkaannuttaneet Nivalan kaupungin pahoin. Lainakanta v tilinpäätöksessä oli 43,3, miljoonaa euroa ja asukasta kohti velkaa on euroa. Vaikka vuoden 2009 tilinpäätöksen tuloslaskelma osoittaa noin 5 miljoonan euron positiivista vuosikatetta ja samoin tilikauden tulos on positiivinen 3,4 milj.euroa, on huomioitava että näihin lukuihin sisältyy useampia kertaluontoisia eriä. Näitä ovat Nivalan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynnistä saatu luovutusvoitto euroa, harkinnanvarainen rahoitusavustus euroa ja edellisen vuoden tilinpäätöksessä kirjattujen sijoitussalkkujen arvonalennusten kurssikorjaus euroa. Käyttötalouden toimintakatteen kasvu saatiin v tilinpäätöksessä puristettua erilaisin säästötoimin 0,35 prosenttiin. Työttömyyden kasvu on ollut Nivalassa huomattava viimeisen kahden vuoden aikana. Kesän 2008 työttömyysaste oli 6 7 %, vuosi sitten heinäkuussa 12,8 %, ja tämän vuoden kesäkuun työttömyysaste oli 10,6 %. Alueen asukkaiden korkea sairastavuus on näkyvissä tämän vuoden ensimmäisen puolivuotisen toteutuman perusteella, ja odotettavissa on että talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään noin eurolla erikoissairaanhoidon osalta. Niin tämä kuin verotulojen kasvun pysähtyminen ennakoivat erittäin tiukkaa tulosta tämän vuoden osalle. Vanhoja kattamattomia alijäämiä ei kaupungin taseessa ole, vaan v tilinavauksessa taseessa on edellisten vuosien ylijäämätilillä euron positiivinen saldo. Velkamäärän lyhentämiseen eivät taloudelliset resurssit vielä ole riittäneet ja siinä onkin suurin ja vaikein tehtävä, jonka hoitamiseen tulemme käyttämään kaikki mahdolliset keinot, jotta saamme kaupungin talouden tasapainoon. Kaupunki on kaikin mahdollisin keinoin jo usean vuoden ajan pyrkinyt määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti korjaamaan ja tasapainottamaan talouttaan. Näistä toimenpiteistä huolimatta talouden tunnusluvut heikkenivät ja vuonna 2009 valtiovarainministeriö nimesi Nivalan kaupungin Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisessa arviotoiminnassa tarkoitetun selvitysmenettelyn piirin. Valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä on hyväksynyt Nivalan kaupungin talouden tasapainottamissopimuksen ja Nivalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt arviointiryhmän ehdotuksen Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08)

8 141, KH :00 / Pykälän liite: Harkinnanvar rahoitusavustus Tätä talouden tasapainottamissopimusta kaupunki on toteuttanut tiukasti. Taloushallintopalvelut on kilpailutettu ja ensi vuoden alusta alkaen tehtävät siirtyvät ulkoisen palveluntuottajan toteutettavaksi. Toimisto-, hallinto- ja atk-palveluiden osalta tehostamistoimenpiteet ovat työn alla ja tavoitteena ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä toimintatapaa edullisemmat ja tehokkaammat toimintatavat kaikilla kaupungin toimialoilla. Nivalan kaupunki oli valtakunnassa ensimmäisten kuntien joukossa perustamassa uutta yhteistoiminta-aluetta, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä tehtävistä (Peruspalvelukuntayhtymä Kallio). Jo tehdyillä toimenpiteillä Nivalan kaupungin taloutta on tasapainotettu voimakkaasti, mutta kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi ja velkamäärän pienentämiseksi harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen saaminen on ehdottoman tarpeellinen. Kunnioittavasti Kari Valtanen Kaupunginjohtaja Kopio: Suomen Kuntaliitto Liitteet: L 1 Lomake 1 L 2 Lomake 2 L 3 Lomake 3 L 4 Talouden tasapainottamisohjelma , KV , KV L 5 Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 9 :n mukainen selvitys ja toimeenpanosuunnitelma, KV Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08)

9 141, KH :00 / Pykälän liite: Harkinnanvar.rahoitusav.liitteet Kunta Nivala Huomautuksia Asukasluku TS2011 täytä ainakin tummennetut rivit TA 2010 TS 2011 Tulovero-% 20,5 20,5 (TS 2011 arvio veroprosentista) Lomake 1 Huomautuksia (esim liikelaitosten käsittely Tuloslaskelma-arvio (1000 ) talousarviossa, satunnaiset tuotot ja arvio niiden v toteutumasta, jos poikkeaa talousarviosta) Toimintatuotot Toimintakulut (-) TA 2010 luvuissa on mukana valtuuston kesäsiitä henkilöstökulut kuun loppuun mennessä hyväksymät taloussiitä palvelujen ostot arviomuutokset. Lisäksi laskelmaan on arvioitu Toimintakate erikoissairaanhoidon ylitys 750 t.euroa, sekä Verotulot valtionosuuden pienennys ja rahoituserien Valtionosuudet tarkistus. TS 2011 luvut ovat joulukuussa 2009 hyväksytyn Rahoitustuotot ja kulut (netto) taloussuunnitelman mukaiset. Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset (-) Satunnaiset erät (netto) Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) vähennys (+) 2 2 Varausten lisäys (-) vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) Tilikauden ylijäämä tai alijäämä Rahoituslaskelma-arvio Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (-) Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toim. ja inv. nettokassavirta Antolainauksen muutokset (netto) Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-) Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Lainakanta =vieras pääoma - saadut ennakot - lyhytaik. vieraan pääoman osto ja siirtovelat Kassavarat =rahoitusomaisuuteen merkityt sijoitukset rahamarkkinainstr., joukkovelkakirjalainas., (Jos annettu tila ei riitä, voit muokata lomaketta) rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

10 142, KH :00 HALL: 86/2010 Takaus - Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali. Takauspyyntö sekä ote Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen pöytäkirjasta 4/2010 ja 5/2010. Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallitus on lähestynyt Nivalan kaupunkia ja esittää Nivalan kaupungin omavelkaista takausta Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n konvertoitavalle lainalle. Nivalan kaupunki on myöntänyt v Niittytie kohdistuvalle Valtionkonttorin vuosimaksulainalle omavelkaisen takauksen. Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry on konvertoimassa kyseisen Valtionkonttorin lainan Nivalan Osuuspankilta otettavaan lainaan. Konvertoitavan lainan jäljellä oleva pääoma on enintään ,33 ja laina-aika enintään 25 v. V tilinpäätöksessä Nivalan kaupungilla on Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle myönnettyjä takauksia euroa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n konvertoitavalle lainalle. Takausprovisiota peritään 1,0 % vuosittain 1.1. jäljellä olevan pääoman määrästä. Tapio Uusitalo sekä Kari Valtanen esteellisinä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

11 143, KH :00 HALL: 87/2010 Takaus - Nivalan Liikuntakeskus Oy Oheismateriaali: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n pöytäkirjaote. Nivalan Liikuntakeskus Oy hakee Nivalan kaupungilta omavelkaista takausta kahdelle eri lainalle. 1.Vanhojen lainojen konvertointiin pitemmälle aikavälille, jotta yhtiön maksuvalmius saadaan tasattua. Uusi laina otetaan Kuntarahoitus Oy:ltä. Lainan pääoma euroa, ja laina-aika 12 vuotta kahdella vapaavuodella. 2.ELY keskuksen tukeman investoinnin aloittamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseen otettava laina Kuntarahoitus Oy:ltä. Lainan pääoma on euroa, laina-aika 12 vuotta kahdella vapaavuodella. Tilinpäätöksessä kaupungin antamia takauksia oli jäljellä yhteensä 25,1 milj.euroa. Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle annettuja takauksia näistä oli euroa. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen edellä eritellyille Kuntarahoitus Oy:ltä otettaville Nivalan Liikuntakeskus Oy:n kahdelle lainalle pääomaltaan euroa ja euroa. Molempien lainojen laina-aika on 12 vuotta kahdella vapaavuodella. Vastavakuutta lainoilta ei vaadita. Takausprovisiota peritään vuosittain 1.1. jäljellä olevan pääoman määrästä 1,0 %.

12 144, KH :00 Hallintosäännön 31 :n muutos Tarkastuslautakunnan muistutus Muut asiat / Nivalan kaupungin henkilöstöjaoksen kokous Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan esitys Lautakunta totesi henkilöstöjaoksen vpj. Kalervo Mantilan em. pykälää koskevan eriävän mielipiteen ja mainitun johdosta muistuttaa henkilöstöjaosta jatkossa tarkoin noudattamaan hallintosäännön- ja kuntalain määräyksiä esittelijästä, esittelijän läsnäolosta, esteellisyysmerkinnöistä ja esteellisen henkilön läsnä olosta asioita jaoksessa käsiteltäessä ja päätöksiä asioista tehtäessä. Tämä tarkastuslautakunnan päätös annetaan tiedoksi henkilöstöjaokselle. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöjaos Liite: Kalervo Mantilan eriävä mielipide HJ Henkilöstöpäällikön esitys Henkilöstöjaos merkitsee asian tietoon saaduksi. Henkilöstöjaos merkitsi asian tietoon saaduksi. Henkilöstöjaos päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosäännön 31 henkilöstöjaos esittelykohtaan, jossa todetaan että asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä muutettaisiin muotoon asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä ja johtoryhmää koskevat asiat kaupunginjohtajan esittelystä Kaupunginhallitus Voimassa olevan Nivalan kaupungin hallintosäännössä :ssä 31 todetaan seuraavaa: 31 Henkilöstöjaos 1.vastaa henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta 2.tekee kaupungin puolesta sellaiset virka- ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla

13 144, KH :00 3.päättää myös virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja niihin liittyvien neuvottelujen käymisestä. Esittely: Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että voimassa oleva Nivalan kaupungin hallintosäännön 31 muutetaan seuraavaksi: 31 Henkilöstöjaos 1.vastaa henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta 2.tekee kaupungin puolesta sellaiset virka- ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla 3.päättää myös virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja niihin liittyvien neuvottelujen käymisestä. Esittely: Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä ja johtoryhmää koskevat asiat kaupunginjohtajan esittelystä.

14 145, KH :00 HALL: 139/2008 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle/ Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle/ Oikaisuvaatimus KH : kaupunginjohtajasopimus Kaupunginhallitus Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Oikaisuvaatimus. Kaupunginvaltuuston päätös Heikki Häyrynen on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä, jossa kaupunginhallitus on hyväksynyt Nivalan kaupungin ja kaupunginjohtaja Kari Valtasen kanssa syksyllä 2008 neuvotellun johtajasopimuksen. Oikaisuvaatimuksessa hän katsoo, että kaupunginhallitus on ylittänyt sille lakien ja kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluvat toimivaltansa ja tästä syystä päätös on poistettava, oikaistava tai esitettävä korjattuna valtuuston käsiteltäväksi. Yksityiskohtaiset oikaisuvaatimuksen perustelut on esitetty tarkemmin oheismateriaalina olevassa asiakirjassa. Oikaisuvaatimuksen tekemisestä säädetään Kuntalaissa. Kuntalain 92 :ssä säädetään, että oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään kaupunginhallituksen päätöksestä kaupunginhallitukselle ja se voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Heikki Häyrysen tekemä oikaisuvaatimus on jätetty Jättämässään oikaisuvaatimuksessa Heikki Häyrynen katsoo mm., että kaupunginhallitus on ylittänyt sille lakien ja kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluvat toimivaltansa ja tästä syystä päätös on poistettava, oikaistava tai esitettävä korjattuna valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päättää todeta, että tehty oikaisuvaatimus on aiheeton, eikä aiheuta muutosta kaupunginhallituksen ( 222) tekemään päätökseen. Nivalan kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksessa hyväksytty johtajasopimus nojautuu Suomen Kuntaliiton laatimaan ohjeistukseen kuntajohtajasopimuksista (Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä). Suomen Kuntaliitto suosittelee (mm. yleiskirje 28/80/2008), että kaikki kunnat ottavat käyttöön johtajasopimuksen. Johtajasopimus on tarpeellinen erityisesti nyt, kun kunnat ovat aiempaa voimakkaammassa ja monitahoisemmassa muutostilanteessa. Kuntalain mukaisesti kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet tekee kunnanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty viranomainen. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Nivalan kaupunginhallitus on päättänyt ( 222) hyväksyä johtajasopimuksen, mutta myös päättä-

15 145, KH :00 HALL: 139/2008 nyt esittää sopimuksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt kaupunginjohtajasopimuksen tiedoksi ( 57). Kaupunginhallituksen hyväksymässä johtajasopimuksessa määritellään työn painopistealueet, työn edellytykset, palvelusuhteen ehdot sekä johtamisen ristiriitatilanteet. Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti johtamisen ristiriitatilanteissa sekä kaupungin että kaupunginjohtajan kannalta on hyvä, että yhteisistä toimintatavoista ja ratkaisuvaihtoehdoista on sovittu ennalta. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräykset kaupunginjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta, kun sopimukseen kirjatulla tavalla on todettu luottamuspulan olemassaolo. Sopimukseen voidaan esimerkiksi kirjata, että kaupunginjohtaja irtisanoutuu sopimuksessa määriteltyä erokorvausta vastaan, jos hän ei nauti poliittisen johdon luottamusta. Edellä mainittu menettelytapa ei ole ristiriidassa oikaisuvaatimuksessa mainitun kuntalain 25 :n kanssa. Mikäli asioista ei ole sovittu, voi seurauksena olla ajallisesti pitkä kuntalain 25 :n mukainen irtisanomisprosessi. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille myös sopimuksessa mainittu erokorvaus. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä 2006:34 ilmenee, että erokorvauksesta voidaan sopia, vaikka kysymys olisikin virkasuhteesta, jossa palvelusuhteen ehdot on määrätty virkaehtosopimuksella. Erokorvauksen laillisuuden edellytyksenä on kuitenkin, että korvauksesta on sovittu ennalta ns. johtajasopimuksessa, jolla tilapäisen valiokunnan työ on voitu välttää tai keskeyttää. (Harjula, Prättälä Kuntalaki taustat ja tulkinnat s ). Kaupunginjohtaja Kari Valtanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Oulun Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (01067/08/2205) Heikki Häyrynen on jättänyt kaupunginhallituksen päätöksestä kunnallisvalituksen Oulun Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää Nivalan kaupunginhallitusta antamaan asiasta perustellun lausunnon. Kaupunginhallitus päättää todeta, että tehty kunnallisvalitus on aiheeton. Perusteluissaan kaupunginhallitus viittaa tekemäänsä päätökseen. Kaupunginhallitus päättää todeta, että valituksenalaisessa päätöksessä kaupunginhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, päätös ei ole

16 145, KH :00 HALL: 139/2008 syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä myöskään ole lain vastainen. Häyrynen viittaa valituksessaan siihen, että kaupunginhallitus ei ole huomioinut Nivalan kaupungin hallintosäännön 28 :n määräyksiä. Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että hallintosäännön 44 :ssä todetaan, että asia voidaan käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kaupunginjohtaja ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Heikki Häyrysen valitus Korkeimmalle hallintooikeudelle sekä Oulun hallinto-oikeuden päätös 10/0298/1. Oulun hallinto-oikeus on antanut Heikki Häyrysen tekemästä valituksesta päätöksen (10/0298/1). Oulun hallinto-oikeus on todennut, että kaupunginhallituksen päätökset ja eivät ole Häyrysen esittämillä perusteilla lainvastaisia eikä niitä valituksen johdosta ole kumottava. Heikki Häyrynen on valittanut Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä (10/0298/1) sekä kaupunginhallituksen päätöksistä ( 222) sekä ( 37). Laatimassaan valituksessa hän vaatii Oulun hallinto-oikeuden päätöksen sekä Nivalan kaupunginhallituksen päätösten kumoamista ja palauttamista Nivalan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Vaihtoehtoisesti hän vaatii asian palauttamista Oulun Hallinto-oikeudelle asian selvittämistä ja uudelleen käsittelyä varten. Valituksessa hän toteaa, että Oulun hallinto-oikeuden ja Nivalan kaupunginhallituksen päätökset eivät perustu lakiin eivätkä Nivalan kaupungin hallintosääntöön. Kaupunginhallitus päättää todeta, että tehty valitus on aiheeton. Perusteluissaan kaupunginhallitus viittaa tekemäänsä päätökseen sekä Oulun hallinto-oikeuden antamaan päätökseen asiasta. Kaupunginhallitus päättää todeta, että valituksenalaisessa päätöksessä kaupunginhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä myöskään ole lain vastainen.

17 145, KH :00 HALL: 139/2008 Kaupunginjohtaja Kari Valtanen sekä Kalervo Mantila poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kalervo Mantilan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Jaakola. OTE: Korkein hallinto-oikeus

18 146, KH :00 HALL: 84/2010 Oikaisuvaatimus kh ja kh päätöksiin Oheismateriaali: päivätty asiakirja, JYTY ry, kaupunginhallituksen päätökset sekä Männistö/Jyty Ry sekä viisi muuta asiakirjan allekirjoittanutta vaativat päivätyllä asiakirjalla, että Nivalan kaupunginhallitus kumoaa kaupunginhallituksen päätökset ( 136) sekä ( 139) kuntalain sekä hallintosäännön vastaisena syntyneenä. Asiakohdassa ( ) kaupunginhallitus on päättänyt panna täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen. Vastaavasti kaupunginhallituksen on kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) täytäntöönpanoa. Kuntalain 91 :ssä säädetään, että päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginhallitus ei tutki asiaa, koska mainitut asiakohdat ( 136 ja 139) ovat täytäntöönpanoa. OTE: Asiakirjan allekirjoittaneet

19 147, KH :00 HALL: 52/2010 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle valituksen johdosta Valmistelijan ehdotus Valmistelija henkilöstöpäällikkö Oheismateriaali: Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Oheismateriaali: Vastine Oulun hallinto-oikeudelle Palvelusihteeri Raija Aksila ja toimistosihteeri Sirpa Pääkkö ovat tehneet Oulun hallinto-oikeudelle valituksen koskien henkilöstöjaoksen palkkapäätöstä lisävastuista. Oulun hallintooikeus pyytää Nivalan kaupunginhallituksen lausuntoa valituksen johdosta mennessä. Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa saakka. Henkilöstöpäällikkö on laatinut vastineen valitukseen. Todetaan, että valitus on aiheeton ja hallintojaos on käyttänyt palkkapäätöksessä sille viranomaisena kuuluvaa harkintavaltaa päättäessään kyseiset korotusmäärät ja korotusajankohdan. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä laaditun vastineen asiasta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. OTE: Oulun hallinto-oikeus

20 148, KH :00 HALL: 173/2009 Valtuustoaloite - Kokoomuksen valtuustoryhmä Kaupungin työpaikat savuttomiksi YTelin Esitys Liitteenä Sosiaali- ja terveysministeriö esite Tavoitteena savuton työpaikka ja kuntaliiton yhteenveto savuttomista kunnista sekä kokoomuksen valtuustoaloite. Kaupunginvaltuuston kokouksessa kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, että aloitetaan neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa mahdollisuudesta julkistaa Nivalan kaupungin työpaikat savuttomiksi. Samassa yhteydessä voitaisiin pohtia mahdollisuutta rajoittaa hajusteiden käyttöä työpaikoilla ja erilaisissa kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja esittää suositeltavaksi savuttoman työpaikan periaatteina sosiaali- ja terveysministeriön esitteestä sivulta 4 kohdat 1-9 kohtaa 7 lukuun ottamatta. Hyväksytään johtoryhmän näkemys asiasta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöjaos Liitteet: Kokoomuksen valtuustoaloite , Tavoitteena savuton työpaikka julkaisu, savuttomat kunnat 2010 Henkilöstöpäällikön esitys Hyväksytään johtoryhmän ja yhteistoimintaelimen näkemys asiasta. Henkilöstöjaos esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi periaatteina sosiaali- ja terveysministeriön esitteestä sivulta 4 kohdat 1-9 ja pyytää nimeämään vastuuhenkilön toteuttamaan valtuustoaloitteen mukaisen savuttoman Nivalan. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Kokoomuksen valtuustoaloite , Tavoitteena savuton työpaikka julkaisu, savuttomat kunnat Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nivalan kaupungille seuraavat periaatteet:

21 148, KH :00 HALL: 173/2009 1) tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla 2) työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin 3) tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi 4) uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole yrityksen omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa ja työtiloissa 5) työpaikan edustus- ja muut tilat ovat savuttomia 6) tupakkatuotteita ei myydä työpaikalla 7) ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulko-ovilla ja 8) työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton. Kaupunginhallitus päättää nimetä vastuuhenkilön toteuttamaan valtuustoaloitteen mukaisen savuttoman Nivalan. Vastuuhenkilöksi nimettiin henkilöstöpäällikkö. OTE: Henkilöstöpäällikkö Toimialat

22 149, KH :00 HALL: 78/2010 Valtuustoaloite - PS:n valtuustoryhmä Terveyspalvelujen parantaminen Nivalan kaupungissa Oheismateriaali: Valtuustoaloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, että terveyspalvelujen parantamiseksi iltapäivystykset tulisi saada takaisin Nivalaan. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus antaa asian sote-neuvottelukunnan valmisteltavaksi sekä käy asiasta neuvottelua Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. OTE: Sote-neuvottelukunta/Saara Mäenpää Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

23 150, KH :00 HALL: 79/2010 Valtuustoaloite - PS:n valtuustoryhmä Makkaratien kuntoon saattaminen Oheismateriaali: Aloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen Makkaratien asialliseen kuntoon saattamiseksi ja päällystämiseksi. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. OTE: Tekninen johtaja

24 151, KH :00 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialistat ja Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika on päätöksestä kulunut. (Kuntalaki 56 ). voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. (Kuntalaki 98 ). Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset (pykälät 18-24) ja (25 30) 1) eivät ole syntyneet laista poikkeavassa järjestyksessä 2) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi 3) eivät ole lainvastaisia 4) pannaan täytäntöön. OTE: Toimialajohtajat

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot