Taaleritehdas. TTY SMG Tuulivoimakurssi Taamir Fareed. He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taaleritehdas. TTY SMG Tuulivoimakurssi 14.4.2014 Taamir Fareed. He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius-"

Transkriptio

1 Taaleritehdas He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius- TTY SMG Tuulivoimakurssi Taamir Fareed

2 Sisältö Taaleritehdas yrityksenä Miksi tuulivoimaa Suomeen? Tuulivoima Suomessa ja Euroopassa Tuulivoiman hankekehitys Tuulivoiman kannattavuus Tuulivoimaloiden valmistajat ja turbiinivalinta Tulevaisuuden näkymät Kirkkokallio Honkajoki: 9 voimalan tuulivoimapuisto

3 Taaleritehdas Varainhoitoa vuodesta 2007 Varoja hoidossa 2,8 miljardia euroa. Asiakkaita kpl. Henkilöstöä 125. (Tilanne 1/2014) Laaja ja innovatiivinen varainhoitopalveluiden kirjo yksityishenkilöille ja yhteisöille.

4 Taaleritehtaan rooli markkinoilla on etsiä ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia, joilla kiihdyttää kasvua. KASVUN LUONTI Taaleritehdas Pääomamarkkinat Asiakkaat OSAAMINEN JA INNOVAATIOT SUOMALAISUUS

5

6 Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy

7 Taaleritehtaan pääomarahastot Nykyiset hankkeemme Hanke Perustettu Sijoituskohde Näkökulma Rahaston koko Sijoittajien määrä Taaleritehtaan Tuulitehdas I 2010 Rakennuttaa merkittävän määrän tuulivoimaa Suomeen Tällä hetkellä Suomessa on käytössä 288 MW tuulivoimaa. Taaleritehdas rakentaa seuraavien vuosien aikana 120 MW lisää. Noin 190 miljoonaa euroa Noin 200 sijoittajaa Taaleritehtaan Asuntorahastot I- VI 2010 Rakennuttaa yli 600 vuokraasuntoa. Paikkakunnat: Pää-kaupunkiseutu, Rauma ja Pori Erityisesti pääkaupunkiseudulla on pitkään ollut jo vaikea vuokraasuntopula, jota osaltaan helpotetaan Taaleritehtaan rakennuttamilla huoneistoilla. Noin 150 miljoonaa euroa Noin 200 sijoittajaa Taaleritehtaan Biotehdas 2012 Rakentaa Suomeen valtakunnallisen biokaasulaitosten verkoston. Ekologinen kierto jätteistä raakaaineiksi ja hyötykäyttöön energiana ja lannoitteina. Noin 90 miljoonaa euroa Noin 200 sijoittajaa Taaleritehtaan Metsä 2013 Perustaa Suomen mittakaavassa mittava yhteismetsä Metsän omistuksen malli, jonka avulla asiakkaamme saavat ilon omistaa palan suomalaista metsää ilman metsänhoitohuolia. Tavoitekoko n. 45 miljoonaa Noin 150 sijoittajaa 6

8 Taaleritehtaan Tuulitehdas I Taaleritehtaan Tuulitehdas I tuulivoimarahasto lanseerattiin joulukuun 8. päivä 2010 ja rahasto suljettiin suuren kysynnän vuoksi 31. tammikuuta 2011 Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky kehitti merkittävää tuulivoimahankeportfoliota ja investoi hankekohteista ensimmäiset neljä hanketta. Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky solmi raamisopimuksen saksalaisen tuulivoimalavalmistajan Nordexin kanssa. Syksyllä 2012 Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky solmi raamisopimuksen NCC:n kanssa koskien kaikkia rahaston rakentamien hankkeiden sähkö-, tietoliikenne, tie, nostoalue, sekä perustustöitä. Rahaston kokonaissijoituskapasiteetti oli n. 190 miljoonaa euroa, joka investoidaan yhteensä neljään tuulivoimahankkeeseen rakentaen yhteensä 45 tuulivoimalaa. Ensimmäiset voimalat (9voimalaa) asennettiin Honkajoelle kesällä 2013 Pystytykset parhaillaan käynnissä Iissä (27 voimalaa) Kankaanpään hanke (9 voimalaa) käynnistymässä kesän aikana

9

10

11 10

12 11

13

14

15 Tuulivoima Suomessa

16 Taustaa Suomi on sitoutunut EU:n uusiutuvan energian liisämisvelvoitteisiin. Suomessa tulee tuottaa 38% kokonaissähkönkulutuksesta uusiutuvilla energianlähteillä vuonna Velvoitteen saavuttamiseksi tulee rakentaa merkittävä määrä uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia ja tuulivoiman osuus velvoitteiden täyttämisessä on 6 TWh vuodessa. Tämä vastaa n MW asennettua tuulivoimakapasiteettia. Jotta velvoitteiisiin päästään, maaliskuussa 2011 astui voimaan tuotantotukilaki, jonka piiriin myös tuulivoimalat hyväksyttiin. Suomi on nykyään nopeasti kasvava tuulivoimamarkkina. Suomi on houkutellut myös paljon investoijia tuulivoimaan ulkomailta vakaan poliittisen päätöksenteon sekä rahoituksen saatavuuden ansiosta. Vuoden 2010 alkupuolella Taaleritehdas huomasi tuulivoimarakentamisen luomat mahdollisuudet asiakkailleen ja päätti lähteä mukaan tuulivoimaliiketoimintaan. Nykyään Taaleritehdas on yksi Suomen suurimpia tuulivoimatoimijoita

17 Tuulivoiman erityispiirteet Kotimainen, ilmainen polttoaine. Ympäristöystävällinen, CO2-vapaa tuotantomuoto. Tuulivoiman energeettinen takaisinmaksuaika on keskimäärin 3-9 kuukautta Ei päästöjä ilmaan, veteen, maaperään. Lähes kaikki osat kierrätettäviä. Lisää kapasiteettiä sähkömarkkinoille. Lisää omavaraisuutta sähköntuotantoon. Alentava vaikutus sähkön hintaan. Työllisyys. Taaleritehtaan nykyisten tuulivoimahankkeiden työllistävät vaikutukset ovat n henkilötyövuotta Hiilineutraalit tavoitteet. Kiinteistöverot kunnille /voimala Investoinnit sijoittuvat pienten kuntien alueille, jonne nimenomaan tarvitaan tuloja ja töitä (6 TWh/a) (22,9 TWh/a) 100 MW * MW MW Tehtävä htv htv htv Projektikehitys ja asiantuntijapalvelut Infrastruktuurin rakentaminen ja asentaminen Käyttö- ja kunnossapito (20 v) Voimaloiden valmistus, komponentit, materiaalit Yhteensä * Lähde: Teknologiateollisuus ry

18 Tuulivoimalle valtion tuotantotuki Tuotantotukilaki astui voimaan maaliskuussa Esimerkki tukijärjestelmän toiminnasta. Maksettava tuki /MWH = 83,50 /MWh 3kk SPOT keskiarvo Syöttötariffitaso 83,50 /MWh Mahdollisuus korotettuun tukitasoon 105,30 /MWh vuoden 2015 loppuun asti. Käytännössä saavutettavissa jos investointipäätökset tehdään Q2/2014 Valtio maksaa tukena syöttötariffitason ja sähkön markkinahinnan 3 kk keskiarvon välisen erotuksen Jos sähkön markkinahinta on korkeampi kuin tariffitaso Tukea ei makseta Tuottaja saa tuotannostaan vähintään 83,50 /MWh Syöttötariffi poistaa toimijalta sähkön markkinahintariskin 12 vuodeksi sähköntuotannon alkamisesta Mahdollistaa syöttötariffitasoa paremmat tuotot, mikäli markkinahinnan 3 kk keskiarvo on yli syöttötariffitason. Syöttötariffitasoa koskevat muutokset koskevat vain uusia hankkeita. Tukitasot eivät muutu vanhoilla hankkeilla (laki), joten toimijoilla ei ole poliittista riskiä.

19 Tuotantokapasiteetti EU:ssa 2013 asennetusta kapasiteetista 72 % oli uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia EU alueella tuulivoiman osuus kaikesta sähköntuotantokapasiteetista on 13% vastaava osuus vuonna 2000 oli 2,4 % Lähde: EWEA Annual Statistics 2013 Hiilivoimalaitoksia alas ajettu MW ja olemassa olevien laitoksien käyttöä vähennetty Ydinvoimaloita alas ajettu MW Öljylaitoksia alas ajettu MW Lähde: EWEA Annual Statistics

20 Tuulivoiman osuus EU:ssa ja sen jäsenmaissa 2012 Tanska 27% Saksa 11% Ruotsi 5% Suomi 1% Lähde: EWEA,

21 Rakennettu tuulivoimakapasiteetti EUmaissa Suomessa tuulivoimakapasiteetti vuoden 2013 lopussa 448 MW Ruotsissa vuoden 2013 lopussa 4470 MW EU-maista eniten kapasiteettia Saksalla; MW Saksassa rakennettiin vuonna MW, joka on 30% enemmän kun Suomen koko 2020 tavoite! Lähde: EWEA Annual Statistics 2013 Lähde: EWEA Annual Statistics

22 Tuulivoimatuotanto aina markkinalla Koska tuulivoiman muuttuvat kustannukset ovat lähes nolla, tuulivoimatuotanto on aina markkinalla Kysyntäkäyrän muodosta sekä vähäisestä kysyntäjoustosta johtuen, pienikin määrä edullista tuotantoa vaikuttaa merkittävästi sähkön markkinahintaan Syöttötariffista aiheutuvat todelliset kustannukset sähkön käyttäjille tulevat pienentymään tai jopa poistumaan tuulivoiman tuotannon lisääntymisen myötä Tuulivoiman arvioidaan laskevan sähkön hintaa n. 2 /MWh Tuotannon ennustaminen on erittäin tärkeä osa tuulivoimahanketta ja sen kannattavuutta! Tuotannon ennustaminen tehdään ELSPOT markkinalla päivää ennen varsinaista toimitusta Tuntitasoinen tuotantoennuste helpottaa myös kantaverkon säätösähkökapasiteettimarkkinoita ja kapasiteetin allokointia 21

23 Tuulivoiman hankekehitys

24 Onnistuneen hankkeen läpivieminen Maa-alueiden etsintä Tarkempi selvitys v Vuokrasopimukset Valmis hanke investoitavaksi Tuulimittaukset ja luvitus Taamir Fareed

25 Tuulivoiman hankekehitys 1/3 1. Kartoitetaan tuulisuudeltaan sopiva maa-alue tuuliatlaksesta (www.tuuliatlas.fi) 2. Katsotaan alueen maanomistus Maaomistus alueella ei saa olla liian pilkkonainen Hankkeen edetessä tulee tehdä maankäyttösopimukset myös teille ja sähköverkoille 3. Selvitetään kartalta lähin sähköverkkoyhteys ja sähköasema 20 kv sähköverkko ja 110 kv sähköasema tulee olla riittävän lähellä Isommissa puistoissa riittää 110 kv linjan läheisyys (alle 10 km) 4. Selvitetään lähimmät asuin- ja lomakiinteistöt sekä määritetään alustavat riittävät etäisyydet näihin (800m- 1500m) 5. Tutkitaan, ettei alueella ole natura-alueita tai valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita Läheisyydessä ei saa olla Natura-alueita, joiden suojeluarvoihin tuulivoimaloilla voi olla merkittävää vaikututusta (lähinnä linnusto) 24

26 Tuulivoiman hankekehitys 2/3 6. Maanomistajien kontaktointi Maanvuokrasopimuksen tekeminen 7. Esiselvityksien käynnistäminen Meri- ja maakotkat Linnusto selvitykset Lepakkoselvitykset Finavian lentoesterajoitukset Puolustusvoimat ja tutkavaikutukset Maankäyttö, luontoarvot, maisema- ja kulttuuriympäristö Tuotantoarviot Sijoitussuunnitelma Sähköliityntäsuunnitelma Alustava tiesuunnitelma Melumallit Vilkkumismallinnus (shadow flicker) 8. Tuulimittaukset käyntiin Olemassa olevan datan hankinta lähistöltä Uudet mittaukset käyntiin Sodar mittaukset Mastomittaukset 25

27 Tuulivoiman hankekehitys 3/3 9. Tuulivoimahankkeen luvitus käyntiin Neuvottelut kunnan kanssa Pienet muutaman voimalan hankkeet luvitetaan pääsääntöisesti suunnittelutarveratkaisulla Suuremmat yli 6 voimalan hankkeet kaavoitetaan tuulivoimayleiskaavalla Tuulivoimayleiskaavan pohjalta voidaan nykyisin myöntää suoraan rakennuslupa 10. Ympäristövaikutusten arviointi luvituksen yhteydessä Alle 10 tuulivoimalan tai alle 30 MW tuulivoimahankkeet eivät lähtökohtaisesti edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyprosessia (YVA) Edetään kaavoituksen/luvituksen vaatimilla ympäristöselvityksillä Suuremmat tuulivoimahankkeet ovat automaattisesti YVA:ttava YVA prosessin kesto tuulivoimalle keskimäärin Suomessa kk 11. Kun joko suunnittelutarveratkaisu tai tuulivoimayleiskaava on lainvoimainen voidaan tuulivoimaloille hakea rakennuslupaa 26

28 Tuulivoiman hankekehitys Soveltuvan alueen etsintä Maa-alueen vuokraaminen Esiselvitys Tuulimittaukset Tuulisuusanalyysit Alustava layout suunnitelma Sähköverkkoon liitynnän neuvotteleminen Alustava investointilaskelma Viranomaisneuvottelut Ympäristö- Selvitykset/YVA Erillisselvitykset Kaavoitus/ Suunnittelutarveratkaisu Rakennuslupa Tuulipuiston infran suunnittelu Tuulivoimaloiden hankintaprosessi Toimijoiden kilpailuttaminen Toimijoiden valinta Rahoitus Investointipäätös Tuulipuiston rakentaminen

29 Tuulimittaukset 1/2 Tuulimittauksien ylin mittauspiste tulee olla tuulivoimalan napakorkeuden läheisyydessä Mittausmasto 100 m Mittaukset vähintään kolmelta eri korkeudelta tuuliprofiilin kartoittamiseksi: esim. 40 m, 75 m ja 100 m Kuppianemometrit ja tuulensuunta-anturit Ultrasonic anturit SODAR (SOnic Detection And Ranging) Perustuu äänen doppler ilmiöön Mittaa tuulisuuden m Tuulitieto 5 m välein Stand alone laite Trailerille asennettu mittauslaitteisto LIDAR (LIght Detection and Ranging) Perustuu valon doppler ilmiöön Merkittävästi kalliimpi kuin SODAR 28

30 Tuulimittaukset 2/2 Tuulimittauksia tehtävä vähintään 12 kk Varmistetaan alueen tuulisuus Tuulidataa tarvitaan myös ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi Vaikuttaa merkittävästi turbiinin valintaan Turbiinien takuut on sidottu tuulidataan 12 kk mittauksen jälkeen käytetään MCP (Measure, Correlate, Predict) menetelmää Mitattu 12kk jakso korreloidaan pitkän aikavälin tuulidataan Pitkän aikavälin dataa saatavilla lähialueiden sääasemilta tai NCAR satelliittimittausdataa Mittauksien jälkeen voidaan tehdä tuotantoanalyysit eri turbiineilla WAsP, Wind Sim Tekee tarkan alueellisen tuulisuuskartan Huomioi maaston rosoisuuden, pinnanmuodot, rakennukset yms. GH Wind Farmer, Wind PRO Jatkojalostaa WAsP tuulidataa Puiston layout suunnittelu ja optimointi Huomioi layout myös suunnittelussa melu- ja varjostusvaikutukset Tuotantoarviot P50, P75, P90 29

31 Yhteenveto tuulivoimalle soveltuvan maa-alueen kriteereistä Tuulisuus 110 kv sähköverkon läheisyys ja vapaa kapasiteetti linjassa 110 kv linjan rakentaminen maksaa n. 150 k /km Linjan luvitus on pitkä prosessi, koska haitta maanomistajille on merkittävä Alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja (natura-alueita tai muita suojelukohteita) Ei maa- tai merikotkan pesiä Pesästä vaaditaan 2 km etäisyyttä tuulivoimaloihin Puolustusvoimien tutkavaikutusten kannalta vapaa alue Finavian lentoesterajoitusten kannalta vapaa-alue Ei kulttuurihistoriallisesti merkittäviä maisemakohteita lähellä Maaperän tulee olla riittävän kantavaa Tuulivoimalat painavat n tonnia Raskaimmat yksittäiset kuljetukset n. 100 tonnia Voimaloiden kuljetettavuus 30

32 Tuulivoiman kannattavuus

33 Tuulivoiman kannattavuuteen eniten vaikuttavat tekijät Tuotanto - Tuulisuus Investointikustannukset Syöttötariffitaso Tuulen nopeus vaikuttaa tuotettuun energiaan potenssiin kolme. Jos tuulennopeus tuplaantuu, energiantuotanto kahdeksankertaistuu % kokonaisinvestoinnista koostuu turbiinin hinnasta. Turbiinivalinta vaikuttaa tuotettuun energiaan Tie- ja sähköverkkokustannukset Perustukset Selvitykset ja lupaprosessit mukana kustannusluvuissa. Ensimmäiset kolme vuotta 105,3 eur/mwh Kolmen vuoden jälkeen 83,50 eur/mwh Hankkeissa optimoidaan investointikustannuksien suhdetta energiantuotantoon! 32

34 Tuulivoiman kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä Tuulisuus (6,5 m/s 7,5 120m) Huipunkäyttöaika Turbiinin valinta Pyörähdyspinta-alan suhde generaattorin nimellistehoon Turbiinin hinta Turbiinista ja nimellistehosta riippuen 1,1 M - 1,4 M /MW Syöttötariffitaso ja aika 105,30/83,50 /MWh yhteensä 12 vuotta Vieraan pääoman laina-aika Tyypillisesti n. 12 vuotta Vieraanpääoman korko Reaalikorko 4,0-6,5 % koko laina-ajalle Oman pääoman osuus kokonaisinvestoinnista % kokonaisinvestoinnista 33

35 Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät jatkuu.. Sähköverkon läheisyys Olemassa oleva 110 kv läheisyys välttämätön (alle 10 km) Uusi 110/20kV sähköasema n Uusi 110 kv johto n /km Sähköverkon omistaja Fingridin liittymismaksu 110kV liityttäessä Alle 25 MVA Yli 25 MVA Jakeluverkon haltioilla kapasiteetinvarausmaksut /MW Tieverkko Kunnostettavien teiden määrä Uusien teiden määrä Perustustapa Maanvarainen perustus /perustus Kallionvarainen perustus /perustus 34

36 Turbiinitoimittajia ja turbiinimalleja Vestas Siemens Nordex V90 3,0 MW V100 2,0 MW V112 3,0 MW V126 3,0 MW V126 3,3 MW SWT-2,3 108 SWT-2,3 113 (DD) SWT N100 2,5 MW N117 2,4 MW N117 3,0 MW Enercon E-101 3,0 MW WinWind Hyundai Mervento WWD 3 3,0 MW WinWind 3 HQ ,0 MW ,6 MW RePower 3.2M MW 3.4M MW Sinovel SL3000 3,0 MW Goldwind 2.5MW PMDD Acciona GE Energy STX Gamesa Vensys AW ,0 MW AW ,0 MW 2,75 MW 103m 2.0 MW G90 2,0 MW G /5.0 MW 2.5 MW Suzlon S9X 2.1 MW 35

37 Turbiinin valinnassa huomioitavia asioita Tuuliolosuhteet Keskituulennopeus Turbulenssi (Turbulenssin intensiteetti) Eri roottorivaihtoehdot (90 m, 100 m, 112 m, 117m, 120m, 126 m, 131m? ) Tornikorkeus 80m, 100 m, 120 m, 140m vai jopa yli 150 m? Takuuasiat Käytettävyys (95-98%) Tehokäyrätakuut Melutakuut Sopimukset Ostosopimus O&M sopimus Hinta 36

38 Tulevaisuuden näkymiä Tornikorkeudet nousevat 120 m 160 m Roottorien pyyhkäisyalat kasvavat Tuulivoimaloiden lavat pidentyvät 50 m 70 m Ratkaisut kuljetusongelmiin? Turbiinien nasellit keventyvät Suoravetoiset vaihteettomat turbiinit lisääntyvät? Käytettävyys paranee Huoltovapaus kasvaa Innovatiiviset torniratkaisut Hybriditornit Betoni Terästorni hybridit lisääntyvät Ristikko Terästorni hybridit? Ristikkorakenteet Täysbetonitornit Tunkattavat tornit? Turbiinihinnat alenevat? 37

39 Kirkkokallio - Honkajoki 9 tuulivoimalaa Nordex N117 2,4 MW Roottorin halkaisija 117 metriä, roottorin pinta-ala m2 (jalkapallokenttä n m2) Tornikorkeus 120 metriä Hanke käynnistynyt heinäkuussa 2012 Tuulivoimaloiden pystytykset alkoivat huhtikuussa 2013 Tuotanto ensimmäisillä voimaloilla alkoi kesäkuussa 2013 ja kaikki voimalat olivat käyttöönotettu syyskyyssa Puiston kokonaissähköntuotanto n GWh/vuodessa Vastaa n omakotitalon sähkönkulutusta ja n kerrostaloasunnon sähkönkulutusta Investointikustannus n. 33 miljoonaa euroa Hanke valmistui aikataulussaan ja budjetissaan suunnitellusti 38

40 Talvella ei tuule? Pakkasella ei tuule? 39

41 Kirkkokallio - Honkajoki 40

42

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS 25.10.2010 KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS Kuva: Högsåran tuulipuisto Hafmex Wind Oy Merja Paakkari 25.10.2010 2(24) Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Alueiden kuvaus lähtötiedot ja reunaehdot... 4

Lisätiedot

SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA

SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Ensimmäiseen tuulirahastoomme sijoitti yli 200 suomalaista ja rahaston sijoituskapasiteetti on yli 190 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Tuulivoimaa Energiamessuilla

Tuulivoimaa Energiamessuilla puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoimaa Energiamessuilla 03/10 LED-valot loistavat tuulivoimaloissa Lapalämmityksen avulla jäätymistä vastaan pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla

Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla 25.01.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Olli Pyrhönen Matti Lehtovaara Jari Selesvuo

Lisätiedot

Tuulen. voimalla Suomessa

Tuulen. voimalla Suomessa Tuulen voimalla Suomessa 2 TAHTOA JA VOIMAA Tahtoa ja voimaa Energia on välttämätön osa elämäämme. Tuulivoima ja muut uusiutuvan energian tuotantomuodot luovat kestävän pohjan hyvinvoinnillemme. Tuulivoimatuotannon

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT RAPORTTI 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 2012 Layout: Mainostoimisto Henrix, Kokkola 2013 2 - Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin Merituulipuiston rakentaminen Raportti Prizztech Oy Pori 30.8.2012 Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin PRIZZTECH WEST FINLAND WIND CENTER Sisältö 1. Johdanto...4 2. Merituulivoiman mahdollisuudet

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain.

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain. puhdasta energiaa huomiseen 4/08 Tuulivoimayhdistys 20 vuotta Projektit Ajos ja Mustasaari Pientuulivoimalla sähköä St1:n jakeluasemalle Sähkömarkkinalain tulkinta pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 RAPORTTI 23.11.2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. POHJANMAAN MAAKUNTA

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA TUULEN Nro 2/2004 15. vuosikerta SILMÄ SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA ILMATIETEENLAITOS JA WINWIND MUKANA KESKI-AMERIKAN TUULIENERGIAHANKKEISSA

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani puhdasta energiaa huomiseen 2/09 Tuulivoima tarvitsee vahvaa edunvalvontaa Destia - vastuullinen ja osaava kumppani Tuulivoimaprojektien logistiikka vaatii osaamista pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot