MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen ilmakehän ja ilmastonmuutoksen tutkimus- ja kehittämistoimintojen ja infrastruktuurin vahvistaminen osana valtakunnallista ilmakehätutkimuskeskusta / Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Kansallisen Ilmakehätutkimuskeskuksen tärkein tavoite on saada Suomeen kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä ilmakehä- ja geotieteiden alalle. Keskus tuo yhteen Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen huipputason tutkimusryhmät. Huippuosaamisen yhteen kokoamisen tavoitteena on lisätä suomalaisen ko. alan osaamisen näkyvyyttä ja kilpailukykyä sekä kansallisesti että erityisesti kansainvälisesti. Projekti mahdollistaa, että Itä-Suomessa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta on merkittävässä roolissa osana kansallista Ilmakehäntutkimuskeskusta. Tämän projektin keskeinen toimenpide on IN counter laitteen hankinta, jolla mitataan jääpilvien muodostumista. Tieto parantaa pohjoisten alueiden ilmastomuutoksen ennustamisen tarkkuutta. Pohjoisten alueiden mahdollisesti voimakkaasti lämpenevä ilmasto ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen sekä lumipeitteisten talvien keston selkeä lyheneminen voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia liikenteelle, energiantuotannon tarpeelle ja matkailulle, joilla on välillisiä vaikutuksia alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Laitehankinta vahvistaa alueen toimijoiden erityisosaamista ja lisää erityisesti Ilmatieteenlaitoksen Kuopion yksikön kilpailukykyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, joka mahdollistaa yksikön pääsemisen aiempaa paremmin mm. kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.. TL 2 Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori / MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset

2 Projektin tavoitteena on tuottaa innovatiivinen ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden vaikutusten simulointilaitteisto, jonka avulla voidaan kehittää ja testata erilaisia karjatalouden vesiensuojelukeinoja kustannustehokkaasti. Tehtävä tutkimus merkittävästi nopeutuu, kun vuodenkierto voidaan simuloida tapahtuvan parin kuukauden välein. Projekti auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, erityisesti vesistöihin kulkeutuvan maatalouden ravinnekuormituksen osalta Kehitettävää laitteistoa voidaan käyttää myös muiden ympäristövaikutusten arvioimiseen ja demonstroimiseen. Simulointilaitteistoa on mahdollista hyödyntää myös opetusympäristönä ja käyttää demoympäristönä siirrettäessä uusinta tietoa suoraan tutkimuksesta opetukseen ja maatalousyrittäjien käyttöön. Projektin osatoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, joka osallistuu laitteiston suunnitteluun, hankintojen toteutukseen sekä kokoonpanoon ja käyttöönottoon. Projekti tiivistää MTT:n ja Savonian strategista kumppanuutta konkreettisen tekemisen tasolla. MTT ja Savonia ovat kehittäneet vesiosaamista tahoillaan: MTT hankkinut osaamista erityisesti pinta- ja pohjavesien kuormituksen vähentämiseen ja Savonia yhdyskuntien vesihuoltoon liittyen. Tällä projektilla pyritään myös vahvistamaan ja yhdistämään Pohjois-Savossa jo olemassa olevaa vesiosaamisen keskittymää, ja erityisesti kehittää sen kyvykkyyttä ratkaista maatalouden vesisuojeluun liittyviä ongelmia. Uudella pintavaluntasimulaattorilla tehtävä tutkimus nopeutuu ja kustannukset alenevat olennaisesti. Projekti parantaa alueellisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vesiosaamisen kilpailukykyä kansallisesti ja osaamista voidaan tuotteistaa ravinteiden huuhtoutumisen ja erilaisten talviolosuhteiden simuloimiseksi maatiloilla. Simuloinnilla saatu tieto voidaan hyödyntää lannoituksen optimoimiseksi tilan viljelyksillä, jolloin on mahdollista saada lannoituskustannussäästöjä sekä välttää ylimääräistä lannoittamista. 2. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Toimiva monikulttuurinen työpaikka / Työterveyslaitos Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke koostuu kolmesta keskeisestä toimenpiteestä: I Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiuden ja tieto- ja osaamistarpeiden selvittäminen II Arviointivälineitä monikulttuurisille työpaikoille III Monikulttuurinen työpaikka -verkkotilan toteuttaminen Hanke tukee työvoiman riittävyys ja osaaminen -tavoitetta tukemalla maakunnassa jo olevia ulkomaisia osaajien kotoutumista ja integroitumista työmarkkinoille ja edistetään samalla työperäistä maahanmuuttoa. Hanke tukee myös tavoitetta nostaa maahanmuuttajien työllisyysastetta ja työttömyyden puolittamista. Lisäksi hanke tukee Itä-Suomen maahanmuuttostrategian tavoitetta edistää maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyyttä ja hyödyntää heidän osaamistaan elinkeinoelämässä. Hanke tuottaa pk-sektorille maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvää työelämätietoutta ja käytännön toimintaa tukevia välineitä monikulttuuristen työpaikkojen, maahanmuuttajatyöntekijöiden ja maahanmuuttajayrittäjien tarpeisiin.

3 3 TL 1 Lähiruuasta bisnekseksi toimijaverkoston kehittäminen / Navitas Kehitys Oy Toteutusalue: Pohjois-Savo ja Etelä-Savo Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (75 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on äkillisen rakennemuutoksen hanke. Projektin tavoitteena on luoda yhteistyömalli Varkauden alueella toimivien elintarvikeyritysten toiminnan kehittämiseksi. Projektissa kehitetään yhteistyöverkosto ja luodaan verkottumisen mahdollisuuksia, parannetaan lähiruoan tunnettavuutta ja saatavuutta, luodaan yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, parannetaan toimijoiden tuotekehitys-, liiketoiminta-, laatu- ja markkinointiosaamista ja luodaan toimiva jakeluketju. Projektin kehittämistehtävinä ovat yhteistyöverkoston rakentuminen ja organisoituminen, verkottuminen muihin alueellisiin ja kansallisiin toimijoihin, tehdä lähiruoka tutuksi ja helposti saatavaksi paikallisille ja seudullisille, yhteinen jatkojalostus- ja markkinointitila, tuotekehityksen lisääntyminen, osallistuvien yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantuminen ja pienyritysten tukeminen liiketoimintaosaamisessa ja muissa yrityskohtaisissa kehittämistarpeissa. TL 1 Yrityskummitoiminnan käynnistäminen Pohjois-Savossa / Savon Yrittäjät ry Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (9kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 88,5 %. Hankkeen päätavoitteena on yrityskummitoiminnan käynnistäminen. Hankkeen päättyessä on käytössä pohjoissavolainen toimintamalli, jonka puitteissa: yrityskummitoiminnalle on kaikkien uusien yritysten käytössä oleva kotipesä ja rakenne Pohjois- Savossa yrityskummeja n. 150; eri toimialoilta, eri puolilta maakuntaa, erikokoisista yrityksistä, erilaisilta työurilta, mutta kokeneita ammatti-ihmisiä säännöllisesti toimiva yrityskummien koulutusjärjestelmä (2 koulutusjaksoa / vuosi), jaksoilla käsitellään ajankohtaisia asioita esimerkiksi rahoituksesta jne. kummitoiminnalla on omat www-sivut joiden ylläpito on koordinoitu myös hankkeen jälkeen yrityskummitoiminta on tiedossa kaikilla yritysten perustamisen ja tukemisen sekä omistajanvaihdosten kanssa tekemisissä olevilla tahoilla. yrityskummit ja järjestelmä saadaan tietoon lähes kaikille uusille yrityksille

4 Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Yrityksiä, joissa yrityskummi kävi oli 84 kpl ja näihin yrityksiin yhteydenottoja kertyi 331 kertaa; Kummien käyttämä aika ko. yritysten hyväksi 779 tuntia. Projektin toiminnalla syntyy pysyvä toimintamalli yrityskummitoiminnalle. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään Uusyrityskeskukset, kehittämisyhtiöt, tilitoimistot, yrityspalveluhenkilöstö, elinkeinoelämän järjestöt, oppilaitokset, Finnvera, ELY-keskus. 4 TL 1 Taimikonhoidolla tuottavuutta ja tehoa metsätalouteen / Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki (73,4 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (VMI, Metlan ja metsäkeskuksen Pohjois-Savossa tekemät selvitykset) on käynyt ilmi, että varttuneiden taimikoiden ja nuorten metsien tila on heikentynyt tuntuvasti. Tämä on seurausta taimikonhoidon, erityisesti varhaishoidon, laiminlyönneistä. Lisäksi taimikonhoidon hehtaarikustannukset ovat kasvaneet nopeasti, kun esimerkiksi istutus- ja puunkorjuukustannukset ovat pysyneet samalla tasolla. Kustannusten nousu on seurausta siitä, ettei taimikonhoitotöitä tehdä ajallaan, sillä hehtaarikustannukset kasvavat nopeasti viivästymisen suhteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä taimikonhoidon kustannustehokkuutta. Taimikonhoidolla ja sen oikealla ajoituksella voidaan oleellisesti vaikuttaa tulevan metsän puulajisuhteisiin ja metsästä saatavaan taloustulokseen. Koulutus- ja kehittämishankkeella levitetään tutkimustietoon pohjaavia hyviä taimikonhoidon käytäntöjä metsäammattilaisille, koneyrittäjille ja metsänomistajille. Hankkeelle on olemassa selkeä tarve, se on konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen. Hanke vahvistaa Metlan Itä-Suomen alueyksikön asemaa edesauttamalla taimikonhoidon tutkimuksen keskittymistä Suonenjoelle. TL 1 Luonto liikuttamaan / Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Toteutusalue: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74,6 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan tukiosuudet ovat / maakunta. Kyseessä on flat rate hanke. Luonto liikuttamaan -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa luontokohteiden hyödyntämistä hyvinvoinnin edistämisessä parantamalla palvelujen tarjontaa, saavutettavuutta ja laatua. Tämä tehdään kehittämällä luontokohteisiin tukeutuvia terveyden edistämisen tuotepaketteja, joita hyvinvointipalvelujen tuottajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat 1) alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston luominen 2) tiedon ja osaamisen lisääminen koulutuksin ja työpajoin 3) systemaattisiin selvityksiin perustuvien uusien toimintamallien ja palvelutuotteiden kehittäminen 4) uusien palvelutuotteiden pilotointi ja tuotteistaminen sekä 5) hankkeen hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja käytäntöjen monistaminen.

5 5 Projektin kohdealueina toimivat Puijon virkistys- ja luonnonsuojelualue, Tiilikkajärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto sekä Ruunaan retkeilyalue. Hankkeessa on mukana kohdealueilla vaikuttavia yrityksiä ja organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. TL 2 Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma / Pohjois-Savon ELY-keskus Teema: Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä o lump-sum hanke. Hallitusohjelman mukainen nuorisotakuu astui voimaa TEM:n raportissa (2012); Nuorten yhteiskuntatakuu 2013; korostetaan, että pääpainon nuorisotakuun toteuttamisessa tulee olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja palvelujen tulee näyttäytyä nuorelle selkeänä ja yhtenäisenä kokonaisuutena. Nuorisotakuun onnistumisen kannalta on mm. tärkeää, että nuorten kanssa työskentelevät eri tahot tuntevat toistensa toiminnan ja mikä on kunkin tahon panos nuorisotakuun toteutumiseksi. Projektin tavoitteena on tuottaa nuorten palvelujen tilannekuvaus Pohjois-Savossa ja laatia toimenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelma sisältää: eri toimijoiden palvelut nuorille, kunkin tahon panoksen nuorisotakuun toteutumiseksi ja kuinka suunniteltujen toimien toteutumista seurataan. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan palvelujärjestelmän pullonkaulat ja pohdintaa niiden korjaamiseksi. Hanke on tärkeä kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja jatkotoimien suunnitelmien pohjaksi. TL 2 Työvoimapoliittisten toimien hallinnointihanke, Pohjois-Savo / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (14 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella toteutetaan työllisyyshankkeiden työvoimapoliittisten toiminen hallinnointi. Tavoitteena on yksinkertaistaa työvoimapoliittisten toiminen hallinnointia ja luoda tehokas toimintamalli. Tämä mahdollistui kun TEM (6/09) myönsi luvan yhdistää työvoimapoliittisten toimien hallinnointiin. Hankkeeseen liitettiin kesällä 2011 Varkauden osahanke, joka toteutetaan Varkauden seudulla. Osahanke täydensi Äkkimuutos hankkeen ja myöhemmin Navitas-Rekry-hankkeen tavoitetta; rakennemuutoksen jälkeen vapaana olevan työvoiman ja seudun kasvuyritysten työvoimatarpeen kohtaamista. Hankkeen jatkoaika ja lisärahoitus on perusteltua, sillä hanke mahdollistaa työllistymistä edistäviä ESRhankkeiden toteutusta, joihin liittyy työvoimapoliittisia toimia (palkkatuki/työvoimakoulutus).lisäksi päähankkeisiin liittyvät työvoimapoliittiset toimet hankkeita jatkuu aina 12/2014 saakka, joten hallinnointihankkeelle on tarvetta.

6 6 TL 2 Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (3 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Hankkeella edistetään työelämän ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteensopivuutta kehittämällä ja yksilöllistämällä työssäoppimiskäytäntöjä sekä oppilaiden kehittämistarpeiden tunnistamista huomioimalla samalla työnantajien tarpeet Lisäksi työnantajien kanssa luodaan uusia yhteistyökäytäntöjä kanssa eri koulutusalojen työvoiman osaamisen kehittämiseksi. Korkeakoulutetuille kokeillaan tarkoituksenmukaisia koulutusmalleja työllistymisen tukemiseksi. Kehittämistoiminnalla halutaan saada aikaiseksi uusia koulutusmalleja; työnantajien ja oppilaitosten yhteishankkeella saadaan aikaan kehittämiskumppanuutta Hankkeen organisoimia koulutuksia on lisätty (maanrakennusalan koulutuksia) ja jatkoajalla maanrakennusalan ja ns. keko-koulutuksen kehittämistoimet saadaan vietyä päätökseen. Lisäksi jatkoajalla, juurrutetaan sidosryhmien kanssa kehitettyjä toimintatapoja sekä tiedotetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä yhteistyön kautta. Lisärahoitus suunnataan palkkakuluihin sekä ostopalveluihin. Koulutuskonepajan suunnitteluprojekti / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Teema: teknologiateollisuus Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projektin keskeisenä toimenpiteenä on saada aikaiseksi toimintamalli ja perusratkaisu uuden-tyyppisestä koulutuskonepajasta. Tämän lisäksi projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan optimaalista ratkaisua toimitilasta, joka palvelee toisen asteen, AMK:n ja yritysten tarpeita. Tämä toteutetaan mm. hyödyntäen business model canvas -työskentelyä yhdessä kohderyhmän toimijoiden kanssa, liiketoimintasuunnitelman, yhteisten toimintaprosessien, tilojen sekä laitteiden määrittelyt ja pilotticaset toimintamallin testaamiseksi.

7 Hanke tukee maakunnallisia painotuksia erityisesti teknologiateollisuuden uusien tuotantomenetelmien ja energia- ja ympäristöteknologioiden suhteen. Hanke on elinkeinoelämälähtöinen hanke, tosin suora konkreettinen hyöty näkyy vasta hankkeen jälkeen, sitten kun koulutuskonepaja on toiminnassa muutaman vuoden aikajänteellä. Hankeidea on syntynyt pitkällä aikavälillä mm. LEKA-hankkeen myötävaikutuksella. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima LeKa-hanke on jatkoa aiemmin toteutetulle Tekno-teemalle sekä Metallialan Oppimistehdatehdas- ja Teollisen pintakäsittelyn koulutustehdas-hankkeille. Em. hankkeissa on rakennettu pysyvää osaamista ja verkostoja, joiden avulla teknologia-alan yritykset voivat pärjätä paremmin globaalissa kilpailussa. Samalla on yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa on syntynyt vahva näkemys siitä kuinka Pohjois-Savon teknologia-alaa on kehitettävä jatkossa. Osaamista ja kokemuksia sen kehittämisestä voidaan suoraan hyödyntää koulutuskonepajan suunnittelussa. 7 ELO Pohjois-Savossa / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (100 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Hankkeen tavoitteena on aloittaa selvitystyö, jonka tuloksena saadaan aikaan koordinaatiomalli ja strategiset linjaukset elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi ja laadukkaiden ohjauspalveluiden tuottamiseksi. Projektissa kehitettävät tuotteet: 1.raportti elinikäisen ohjauksen nykytilasta; 2. Elinikäisen ohjauksen koordinaatiomalli: 3. Elinikäisen ohjauksen laadunvarmennustyökalu; 4. Pysyvän toimijaverkoston malli Hanke tukee ELYn strategista tavoitetta turvata toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuus kehittämällä ohjauspalveluja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Tavoitteena on varmistaa koulutusten parempi osuvuus, tukea työurien jatkamista ja madaltaa työllistymisen esteitä. Kansainvälistymis- ja innovaatiopalvelujen toimintamalli / Pohjois-Savon ELY-keskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan toteutukselle jatkoaikaa saakka (6 kk) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja uudet kokonaiskustannukset ovat Tuki on 100 %. Projektissa kehitetään innovaatio- ja kansainvälistymispalvelujen toimintamalli ja toimintakonsepti ja saatetaan ne käytännön toteutukseen IKV-vastuualueella tehtyjen perusselvitysten mukaisesti. Projektin alkuvaiheessa rakennetaan käytännön toteutuksen organisointi, jota toimintaa arvioidaan projektin kuluessa mm. vuosittain järjestettävien foorumi-tapahtumien yhteydessä sekä projektin loppuvaiheessa tehtävän ulkopuolisen arvioinnin avulla.

8 Projektin tuloksena syntyviä toimintamalleja hyödyntävät alueen elinkeinojen kehittämisorganisaatiot (ELY, maakunnan liitto, oppilaitokset, kehittämisyhtiöt, teknologiakeskus jne.) ja elinkeinojen edistämisorganisaatioiden toiminnan kautta myös alueen yritykset. Projektissa kehitettävä toimintamalli on tarkoitus juurruttaa jatkossa osaksi alueellista elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden normaalia toimintaa. Jatkoaikana toteutetaan toinen pilotointivaihe, kustannusarviota tarkistetaan ja rahoitusta lisätään. 8 Advisory Board / Kuopion kauppakamari Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (83,3 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Projektin aikana luodaan Advisory Board palvelumalli, jota käytetään kun yritysjohto suunnittelee yrityksen tuotteen/palvelun kansainvälistämistä, mutta yritysjohto ei koe omaavansa riittävästi kokemusta/osaamista tuotteen/palvelun kansainvälistämisestä. Advisory Board koostuu yrityksen tarpeen mukaan kootuista yrityselämän ammattilaisista, jotka sparraavat yritystä tämän kansainvälistymisen haasteessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kuopion kauppakamari kehittää Advisory Board palvelusta uuden tuotteen. Hankkeen toisen vaiheen toteutuksessa osallistuvien yritysten kv-strategia terävöityy ja sparrauksen ansiosta nämä voivat välttää kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tyypillisimpiä virheitä. Yritysten kansainvälistyminen voi näin ollen nopeutua ja tehostua. Palvelu tulee olemaan Kuopion kauppakamarin keskeinen panos maakunnan kv-palveluiden tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Palvelun tuloksia arvioidaan mukana olevien yritysten ja Advisory Boardin jäsenten antaman palautteen kautta. Projektin toimenpiteet tukevat pohjoissavolaisten pk-yritysten kilpailu- ja uusiutumiskykyä sekä kansainvälistymistä parantamalla yrityksille suunnattavaa kansainvälistymispalvelua. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää toimivia neuvonta- ja palvelujärjestelmiä ja toimijoiden keskinäistä verkostomaista yhteistyötä. SELKO Pelastusopiston harjoitusalueen toimintojen selvitystyö / Pelastusopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (73 %) ja kokonaiskustannukset Pelastusopistolla on ainutlaatuinen harjoitusalue, jossa voidaan harjoitella laaja-alaisesti erilaisia pelastustoiminnan tehtäviä. Harjoitusaluetta käyttävät opiston lisäksi mm. poliisi ja muut viranomaiset sekä useat vapaaehtoissektorin toimijat. Harjoitusalueella nähdään selkeää alueellista vaikuttavuutta, ja sen ainutlaatuinen ympäristö voisi toimia nykyistä laajemman koulutusyhteistyön ekosysteeminä samalla kun harjoitusalueen kohteiden tuotteistamisella voidaan luoda uutta pohjoissavolaista liiketoimintaa. Harjoituskohteita voidaan käyttää uusien innovaatioiden ideointi-, kehitys ja testausympäristöinä. Harjoitusalueen systemaattinen kehittäminen ja sen täysimittainen hyödyntäminen vaatii alueen toimintojen yksityiskohtaista inventoimista ja inventoinnin dokumentointia. Ilman dokumentointia alueen mahdollisuuksia on lähes mahdoton esitellä yhteistyötahoille. Dokumentoinnin ohella on tarve laatia menettelyohjeet myytävien harjoitusten toteuttamiseen.

9 Alueen hallittu ja suunnitelmallinen kehittäminen ilman kattavaa näkemystä jo olemassa olevista toiminnoista on mahdotonta. Alueelle on suunnitteilla uusia harjoituskokonaisuuksia, kuten tämän projektin osaprojektina selvitettävä MYRTSI (Myrskyvauriosimulaattori). Muita suunnitteilla olevia kohteita ovat Finavian kanssa yhteistyössä toteutettava lentokonesimulaattori lentokenttien pelastustoiminnan tarpeisiin sekä tunnelipalosimulaattori, joka on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. 9 XRPD-analyysipalvelun alueellisen vaikuttavuuden lisääminen (Multi-XRPD II) / Itä-Suomen yliopisto Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (74 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on parantaa Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitokselle hankitun jauheröntgendiffraktiolaitteiston mahdollistamien tutkimusmenetelmien tuntemusta ja hyödyntämismahdollisuuksia yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa kehittämällä ko. osaamiseen pohjautuva tutkimus- ja palvelukonsepti. Yliopistolla on ko. tutkimusmenetelmään liittyen alueellisesti ainutlaatuista osaamista, jonka tuotteistamista kehitetään hankkeen avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, jolle analyysiasiantuntemusta siirretään nimenomaan heidän sovellusalueisiinsa (metallit ja metallipinnoitteet) liittyen. Hankkeessa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun laaja-alainen osaaminen tutkimus- ja opetuspalvelutuotteeksi, joka on yritysten helposti saavutettavissa joko yliopiston tai ammattikorkeakoulun kautta. Yliopisto liittää röntgendiffraktiolaitteiston osaksi SIB-labs -infrayksikön laitetakantaa, jonka www-sivuille tulee laaja laitteiston esittely. Hanke tukee materiaalitutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja geologisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä edistäen röntgendifraktiotutkimuksen monialaista hyödyntämistä alueen yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Tutkimuslaitosten tarjoamat yhteiset tutkimus ja koulutuspalvelut edistävät korkeatasoisten ja laajojen asiantuntijapalvelujen saantia yritysten tuotekehityksen tueksi. Hanke tukee mittaus- ja sensoritekniikan osaamisen vahvistamista ja luo edellytyksiä tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyölle. Hanke vahvistaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä erityisesti pinnoitusosaamisessa. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Tutkimustietoa kansainvälistyvien yritysten tarpeista / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (82 %) ja kokonaiskustannukset

10 Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon liiton rahoittamassa YKO-hankkeessa kerättyä aineistoa hyödyntäen löytää tutkimuksen keinoin yleisiä kansainvälistymisen haasteita tai palvelutarpeita, ja tätä kautta keinoja, joilla yritysten kansainvälistymistä voitaisiin tukea ja helpottaa. Tutkimuksen pohjalta järjestetään tiedotustyöpajat, joissa yhdessä mietitään tutkimustulosten pohjalta toimenpidesuosituksia alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseksi. Pohjois-Savon liiton rahoittama YKO-hanke jatkaa toimintaansa kesäkuun 2013 loppuun saakka, ja hanke-suunnitelmassa kuvatut selvitykset tulisi ensisijaisesti tehdä YKO-hankkeessa. Hankkeen toimenpiteet eivät eivät tuo riittävää lisäarvoa alueen kansainvälistymispalveluiden kehittämiseen. 10 MYR:n sihteeristö ei esitä hanketta rahoitettavaksi.

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Luonto liikuttamaan -hanke

Luonto liikuttamaan -hanke Luonto liikuttamaan -hanke Luontoliikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Itä-Suomessa Liikettä ja hyvinvointia Luonnosta, Oulu 19.3.2014 Kati Vähäsarja, projektipäällikkö, Metsähallitus Terveyttä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi.

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi. Savilahden kampus Rehtori Veli-Matti Tolppi Savilahden kampusvisio vuodelta 2008 Savilahden kampusalue on tulevaisuudessa Euroopan johtava terveyden, ympäristötieteiden, hyvinvointiosaamisen, teknologian

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Ohjataan yhdessä! Mari Tuomikoski Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Ohjataan yhdessä! Mari Tuomikoski Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto z Ohjataan yhdessä! Mari Tuomikoski Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanteesta Lokakuu 2016 Lokakuu 2015 Työttömyysaste 13,8% 14,6% TE-toimiston asiakkaita 48

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot