Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa, jatkohanke Dnro KESELY/107/07.04/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa, jatkohanke Dnro KESELY/107/07.04/2010"

Transkriptio

1 Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa, jatkohanke Dnro KESELY/107/07.04/2010 Hankesuunnitelman päivitys Yhteystiedot Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Niina Mykrä Pokalankatu Tampere gsm s-posti: Hankkeen nimi Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa, jatkohanke Hankkeen toteutusaika: Hankeorganisaatio Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitolle on palkattu puolipäiväinen toiminnanjohtaja hanketyöntekijäksi Hanketta ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu Pj. Olli Viding, Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallituksen puheenjohtaja, Vantaan luontokoulu Marja-Leena Loukola, opetusneuvos, opetushallitus Kati Vähä-Jaakkola, toiminnanjohtaja, Suomen ympäristökasvatuksen seura Mikko Niipala, hankevastaava, Suomen nuorisokeskukset ry Elina Pilke, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontokeskukset Juha Kuronen, toiminnanjohtaja, Suomen leirikouluyhdistys ry Tiina Lecklin, Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallituksen varapuheenjohtaja, Luontokoulu Haili, Kotka Ohjausryhmän sihteerinä toimii hanketyöntekijä, toiminnanjohtaja Niina Mykrä Mukaan kokouksiin kutsutaan asiantuntijoina tarvittaessa myös Anna-Liisa Kiiskinen, Ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaattori, Keski-Suomen Ely-keskus Katja Viberg, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Kaisa Pyhälä, toiminnanjohtaja, Suomen nuorisokeskukset ry Hankkeen valvojana toimii Mirja Liimatainen, Keski-Suomen Ely-keskus.

2 Hankkeen kuvaus Nyt toteutettava hanke on jatkoa toteutetulle hankkeelle Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa. Ympäristökasvatusavustushakemus nyt käynnissä olevaa hanketta varten tehtiin ennen kuin edellinen hanke ehti kunnolla edes alkaa, eivätkä sen tulokset olleet tiedossa. Tämän takia hakemukseen syk - syllä 2010 kirjoitettu hankesuunnitelma ei ole kaikilta kohdiltaan relevantti. Tämä päivitetty suunnitelma sisältää samat osa-alueet kuin alkuperäinen hakemus, mutta toiminnan tavoitteet ovat selkeytyneet huomattavasti syksystä 2010, ja suunnitelmakin siten muodoltaan, jaottelultaan ja painotuksiltaan erilainen. Taustaa Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on perustettu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonto- ja ympäristökoulujen toimintaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa. Yhdistyksen toimintamuotoja yhdistyksen sääntöjen mukaan ovat: kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympäristövastuullisuuden ja luonnontuntemuksen edistäminen ulkona tapahtuvan opetuksen ja toiminnallisen oppimisen tukeminen toimiminen luonto- ja ympäristökoulujen kontaktina viranomaisiin ja päättäjiin luonto- ja ympäristökoulutoiminnan ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi lausuntojen antaminen yhdistyksen toimialaan liittyvissä asioissa sekä aloitteiden ja esityksien tekeminen viranomaisille ja yhteisöille luonto- ja ympäristökoulujen yhteisten tapaamisten ja koulutusten järjestäminen tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan edistäminen ja harjoittaminen kansainvälisten luonto- ja ympäristökouluyhteyksien luominen ja ylläpitäminen Luonto- ja ympäristökoulut ovat erinomainen väline edistää myös valtionhallinnon strategioita, kuten strategiaa kestävän kehityksen edistämisestä koulutuksessa, kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiaa ja kansallista kestävän kehityksen strategiaa. Luonto- ja ympäristökoulut tukevat lisäksi opetussuunnitelmien tavoitteita ja nykyään vallitsevaa kehityssuuntaa kohti toiminnallista oppimista. Luonto- ja ympäristökoulut mainitaan Kataisen 2011 kesän hallitusohjelmassa kahdessa kohdassa. Luonto- ja ympäristökoulujen liiton tavoitteena on saada vakinainen toiminnanjohtaja huolehtimaan luonto- ja ympäristökoulutoiminnan yhteistyön koordinoinnista ja edistämään toimintaa valtakunnallisesti, luoda laajennettu verkosto tukemaan ryhmien luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävään elämään tähtäävää kasvatusta, sekä lisätä luonto- ja ympäristökoulujen määrää Suomessa vastaavalle tasolle kuin Tanskassa ja Ruotsissa. Hanke mahdollistaa edellä kuvatun luonto- ja ympäristökasvatustyön kehittämisen, mikä ilman hankkeen tuomia resursseja olisi mahdotonta.

3 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteet ovat syntyneet toteutetun hankkeen pohjalta. Mainitussa hankkeessa saatiin luotua perusteita luonto- ja ympäristökoulutoiminnan edistämiselle. Hankkeen aikana tehtiin uudet helposti käytettävät verkkosivut ja esite, joiden avulla yhteistyötahoja on helppo lähestyä, saatiin luonto- ja ympäristökoulujen liitolle puhelinnumero, johon jäsenistö voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, luotiin yhteistyöverkostoja sekä Suomeen että muihin Pohjoismaihin, tehtiin kattava kysely luonto- ja ympäristökouluille niiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä, ja vaikutettiin hallitusohjelmaan hyvin tuloksin: luonto- ja ympäristökoulut mainitaan Kataisen 2011 kesän hallitusohjelmassa kahdessa kohdassa. Nyt menossa olevan hankkeen päätavoitteet on listattu seuraavaan taulukkoon. Tavoite Keinot Aikataulu Suunnitelman luominen LYKE -verkoston luomiseksi (= Ryhmien Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävään elämään tähtäävää kasvatusta tukeva verkosto) yhteistyössä Metsähallituksen luontokeskusten, nuorisokeskusten ja leirikoulukeskusten kanssa Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vastuunjaon selkeyttäminen Ympäristöministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön ja yleissivistävän koulutuksen yksikön välillä - Eri tahojen edustajat mukana ohjausryhmässä luomassa yhdessä suunnitelmaa - Suunnitelmaan sisällytetään luettelo verkostoon mahdollisesti kuuluvista toimipisteistä, verkoston mahdollisista puutteista, kuvaus verkoston hallinnoinnista ja suunnitelma toiminnan jatkorahoituksesta. - Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä eri organisaatioiden kesken, keskeisinä Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. - Kirjoitettu suunnitelma talousarvioineen valmiiksi avustusten hakuaikoihin mennessä - Luonto- ja ympäristökoulujen tapaaminen kaikki verkoston jäsenet kutsutaan mukaan - Neuvottelut virkamiesten kanssa ja kesken - Yhteydenotto kunkin ministeriön ministereihin Syksyllä 2011 Yhteydet syksyllä 2011 Hakuaikojen mukaan Syksy 2011 alkaen Syyskuu 2011 Kysely kunnille liittyen luonto- ja ympäristökoulujen ja muiden vastaavien toimijoiden tarjoamaan luonto-, ympäristö- ja kestävän elämäntavan opetukseen Yhteistyön jatkaminen talven hankkeessa syntyneiden kontaktien kautta - Kysely kuntien koulutoimiin ja ympäristötoimiin ohjausryhmän määrittelemän otoksen mukaan - Kyselyn tulosten julkistus medialle talven tehdyn kyselyn kanssa yhdessä - Osallistuminen SYKSE: pyöreän pöydän kokouksiin ja tempauksiin - KESYTYS-hanke yhteistyökumppanina Lokakuun alku Luonto- ja ympäristökoulujen opettajien tapaaminen Säännöllisin väliajoin Koko hankkeen ajan Uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen Suomessa ja vanhojen verkostojen ylläpito - Luodaan yhteydet mm. valtakunnallisiin kulttuurikasvatusyhdistyksiin, ely-keskuksiin, työ- ja elinkeinoministeriöön, Maakuntaliittoihin, Metsäyhdistykseen ym. ja neuvotellaan yhteistyöstä Viimeistään kevät Ympäristökasvatuspäiville ja yhteistyöllä eteenpäin seminaariin osallistuminen, hankkeen esittely?, Ympäristökasvatuksen yhdyshenkilöt elykeskuksista Verkostotapaaminen Kainuussa keväällä - EOE:n (European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning) semi

4 Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen etenkin Pohjoismaissa Yhteistyö meneillään olevien luonto- ja ympäristökoulutoimintaan liittyvien hankkeiden kanssa Ryhmien luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävään elämään tähtäävää kasvatusta tukevien hankemahdollisuuksien kartoittaminen ja suunnitteleminen Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vakiinnuttaminen (käytännön puitteiden luominen koordinoinnille, yksittäisten luonto- ja ympäristökoulujen tukeminen viestinnän avulla, luonto- ja ympäristökoulujen toiminnan tekeminen tunnetuksi) naari: Seikkailukasvatuskonferenssi Metsäkartanolla. Rahoitus mahdollisesti muuta kautta. - Ute är inne -konferenssiin osallistuminen Malmössä (matkakustannusten rahoitus Kulturfondenin avustuksen kautta, henk.) -Yhteydenpito Ruotsiin, Pohjoismaisen luonto- ja ympäristökoulutoimijoiden tapaamisen järjestämiseksi Malmössä - Lehtijutut Ruotsin luonto- ja ympäristökoulujen Bladet -lehteen - Osallistuminen kansainväliseen EOE-konferenssiin rautavaaralla Metsäkartanossa - Mobiilisti -hanke (Helsingin kaupunki) työryhmään/ ohjausryhmään osallistuminen - Metsähallituksen mahdollisesti toteutuva Life + -hanke - Ekopaku -hanke, oppimisympäristöhaku (luontokouluautomalli uusien kiertävien luontokoulujen perustamiseksi ), selvitetään hankkeen toteuttamismahdollisuudet Jyväskylän kaupungin kanssa - Muiden mahdollisten hankkeiden kartoittaminen - Hankkeen rahoituksen järjestelyt (jäsenmaksut, lainat, maksatuksesta sopiminen) -Tilitoimiston kilpailuttaminen ja valinta - Toimitilan vuokraus (mahdollisesti Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiriltä) - Verkkosivujen päivittäminen ja kehittäminen - Verkkoyhteyksien ja verkkosivutilan järkeistäminen - Perushankintojen järjestäminen, esim. toimistotarvikkeet (lahjoitus Abloylta), matkapuhelin - Tiedotus luontokoulujen tapahtumista ja hankkeen tuloksista verkkosivuilla - Lausunnot luonto- ja ympäristökouluasioissa dead line syksy 2011 alkaen? kevät 2012 kevät 2012 hankavustusehakuun mennessä Elo-syyskuu 2011 Elokuu 2011 Tammikuu 2012 Kevät 2012 Syksy 2011 jatkuvasti tarpeen tullen Jatkorahoituksen hankkiminen toiminnanjohtajalle, joka koordinoi luonto- ja ympäristökoulutoimintaa Suomessa - Lehtijutut ja tiedotteet - Neuvottelut OKM:n ja Ympäristöministeriön kanssa - Muiden mahdollisten ylläpitoon osallistuvien tahojen selvittäminen - Avustushakemukset - Neuvottelut poliittisten päättäjien kanssa - Mahdollinen varainkeräys Säännöllisesti ja tarpeen tullen Syksy 2011 Syksystä 2011 alkaen Hakuaikojen mukaan

5 Lisäksi edistetään ja tuetaan eri toimijoiden tuottamaa ryhmien luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävään elämään tähtäävää kasvatusta kaikkien hankkeen aikana esille tulevien mahdollisuuksien kautta.

6 Kustannusarvio Suunnitelmien päivityksen myötä myös kustannusarvio muuttui hieman hakemuksessa esitetystä. Hakemuksen kustannusarvion luvut suluissa aina rivin perässä arvio (hakemus) MENOT 1. Palkat ja palkkiot Palkattu työntekijä (50% x 3000 e/kk) (16800) Palkan sivukulut 3800 (3696) Kouluttajien palkkiot koulutustilaisuuksissa 200 (200) Asiantuntijalausunnot 200 (200) Yht (20896) 2. Matkakulut Työntekijän matkat 1500 (2800) Muut matkakulut esim. asiantuntijat 200 (200) Matkakulut (4 henk) Ute är inne 1400 Yht (3000) 3. Aineet ja tarvikkeet Toimistotarvikkeet 200 (200) Yht. 200 (200) 4. Palvelujen ostot Työntekijän koulutusmenot 500 (200) Nettisivujen kulut 200 (200) Tilitoimisto (kirjanpito, palkkahallinto) 1200 Esitteiden painatus Ute är inne 400 Osallistumismaksut 4 henk. Ute är inne 1200 Yht (400) 5. Muut kulut Kokouskulut 100 (100) Vuokrat 600 (500) Puhelin, tietokone, tietoliikenne, pankki 200 (1000) Pankkikulut 100 Lainakulut 1000 Muut kulut 300 (304) Yht (1900) Menot yhteensä (26400) TULOT Jäsenmaksut ja liiton säästöt 800 (400) Ympäristöministeriön avustus (26000) Kulturfondenin avustus Ute är inne-kuluihin 3000 Varainhankinta yhteensä (26400)

Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012

Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012 Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa -jatkohanke

Lisätiedot

2.2.Seminaari liittyen yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa

2.2.Seminaari liittyen yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa 1/6 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Hyväksytty liiton syyskokouksessa Espoossa 2.10.2013 1. Yleistä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto jatkaa toimintaansa

Lisätiedot

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA AIKATAULU (päivitetty 14.1.2014): VUOSI 2012 Lokakuu-Marraskuu Projektipäällikkö aloitti tehtävänsä 15.10.2012.

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Koko kunta oppimisympäristönä

Koko kunta oppimisympäristönä LUONNOS 11.4.2013 Koko kunta oppimisympäristönä -toimenpiteet ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa OPAS KUNTATOIMIJOILLE Koulutoimi Päivähoito OPAS KUNTATOIMIJOILLE Opettajat Kasvattajat

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Johdanto 1.2 Organisaatio 1.2.1. Hallitus ja työryhmät 1.2.2. Henkilöstö 1.2.3. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus).

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus). KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2015 Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Asiakaspalvelun järjestäminen

Asiakaspalvelun järjestäminen Toiminnan laatu turvataan. Hankkimalla asiantunteva henkilöstö ja luontokouluyrittäjien verkosto Luontokoulutoimisto ja luontokouluyrittäjät kehittävät vapaaehtoista laadunvarmistusjärjestelmää, joka täyttää

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous MUISTIO 23.3.2012 Muistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous Aika 1.3.2012 klo 9.00 12.17 Paikka Suomen ympäristöopisto SYKLI, neuvotteluhuone Karhu Läsnä: Harmaja

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 213 216 PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE 2 13.4.212 Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio

Lisätiedot

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Loppuraportti Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTA...2 2. HANKKEEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot