Kalajoen maaseututiedote 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen maaseututiedote 3/2014"

Transkriptio

1 1 Kalajoen maaseututiedote 3/2014 Kuva: Taisto Alasimi - Tyngän silta Tässä tiedotteessa sivulla Maataloustoimisto 2 11 MASVA hanke 12 ProAgria ELY-keskus MTK-Kalajoki ja MTK-Himanka MT-tilitoimisto 18 Keski-Pohjan Lypsykarjat ry 19 Jedu Kalajoen Ammattiopisto 19 Kalajoen 4H-yhdistys 20 Kasi yhteistoiminta-alueen yhteystiedot 21 Lomatoimiston yhteystiedot 22 Yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot 22 Maaseutupalveluiden uudet nettisivut löydät osoitteesta: ko. sivuilta löydät yhteystiedot KaSi -yhteistoiminta-alueen uudet nettisivut löydät osoitteesta: ko. sivuilta löydät kaikki tiedotteet, ajankohtaiset asiat, koulutukset jne Ritva Hietala puh

2 2 Maatalouden päätukihaku 2014 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään SÄHKÖISESTI kello mennessä PAPERISENA kello mennessä maataloustoimistoon Viljelijätukien hakuopas 2014 verkossa Viljelijätukien hakuopas on julkaistu Maaseutuviraston verkkosivustolla. Vuoden 2014 hakuopas on osoitteessa -> Oppaat ja lomakkeet -> Viljelijä -> Hakuopas Tukihakemukset on palautettava Vipu-palvelussa klo mennessä. Vipupalvelussa hakemuksen voi täyttää silloin, kun se parhaiten sopii ja hakemusta voi muuttaa viimeiseen hakupäivään asti. Myös neuvojan voi valtuuttaa täyttämään sähköisen hakemuksen puolestaan. Hakemukset voi toimittaa myös paperilla maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Tukihakulomakkeet ovat saatavilla osoitteesta Tämän vuoden tukihakumateriaali postitetaan materiaalin tilanneille maaliskuun loppuun mennessä. Hakuoppaasta sivulta 10 löydät Vipu-hakijan muistilistan ja sivulta 11 paperihakijan muistilistan. Kannattaa lukea!! Kansallisen kotieläintuen ennakko Kansallisten kotieläintukien ennakkoa on mahdollista hakea sähköisesti Vipu-palvelun kautta viimeistään perjantaina Sähköinen haku on tuolloin avoinna klo asti. Ennakot naudoista, hevosista ja kutuista sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään perjantaina Hakuohjeet ja lomake 139 on postitettu lammastiloja lukuun ottamatta niille vuonna 2013 kansallisia kotieläintukia hakeneille viljelijöille, jotka ovat vuonna 2013 ilmoittaneet haluavansa vuoden 2014 viljelijätukihakumateriaalin postitse. Vuonna 2014 teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksetaan ennakkoa 75 % ja muista tukikelpoisista eläimistä 60 % tuen lopullisesta kokonaismäärästä. Tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa maksetaan 75 % tuenhakijan hallinnassa olevan viite- määrän perusteella lasketusta tuen määrästä. Ennakot maksetaan arviolta huhtikuussa 2014.

3 3 Lopullisia kansallisia kotieläintukia haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta viimeistään joko sähköisesti tai lomakkeilla 101B (sika- ja siipikarjatalouden tuki), 101C (hevoset ja kutut) ja 144 (naudat tarvittaessa, sähköinen haku ei mahdollista). Hakuohjeet ja lomake 139 ovat tulostettavissa internetosoitteesta hakusanalla mavi139. Lisätietoja Mavista: Pia Mattila puh Eläinten hyvinvointituki Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneiden tilojen on toimitettava jäljennökset terveydenhuoltokäynneistä ja terveydenhuoltosuunnitelmista kunnan maaseutuviranomaiselle. Terveydenhuoltokäynnit ja -suunnitelma tulee tehdä vuosittain mennessä. Ajalla tehdyistä käynneistä ja suunnitelmista pitää jäljennökset jättää mennessä. Tuki-infot 2014 Lohtaja to klo Lohtaja-talo Kannus to klo valtuustosali Kalajoki ti klo valtuustosali Sievi ke klo valtuustosali Alavieska to klo Linnakallio Ylivieska ti 1.4. klo valtuustosali Aiheina mm. tukihaku 2014, tuotemarkkinapolitiikka, tukivalvonnoissa havaittua, IPMkasvinsuojelu, rehukirjanpito, omavalvontakuvausten päivittäminen. Mukana maaseututoimistojen, ELY-keskuksen, MTK Keski-Pohjanmaan ja ProAgria Keski- Pohjanmaan asiantuntijat. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. Lisätietoja omasta maaseututoimistosta tai Tietoseppä2- hanke p

4 4 Uutta tukien hakemisessa 2014 Hakuopas 2014 löytyy osoitteesta Perus- ja kasvulohkot Peruslohkojen yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot tulee merkitä liitekartalle ja liitekartta tulee liittää tukihakemukseen (hakuopas luku 5.2). liitekartan toimittaminen on pinta-alaperusteisten tukien maksun edellytys liitekartta tulee toimittaa kuntaan tukihakemuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään viljelijöiden yhteiskäyttölohkon kasvulohkojen sijainti ja muut tiedot voidaan ilmoittaa myös yhteisellä liitekartalla, jolloin liitekartta tulee allekirjoittaa kaikkien kasvulohkoja ilmoittaneidenosalta tee lohkojen jaot ja yhdistämiset itse Vipu-palvelussa. Näin saat uudet lohkot heti käyttöösi ja pääset tekemään sähköistä hakemusta. Paperilomakkeella 102C ilmoitetut lohkojen jaot ja yhdistämiset näkyvät Vipu-palvelussa vasta kunnan tallennuksen jälkeen, etkä voi hyödyntää tietoa sähköisessä hakemuksessa ennen sitä. Täydentävät ehdot Siipikarjatilojen salmonellavalvonnasta on poistettu hautomojen velvoite toimittaa untuvikkojen mukana tietoa emoparvesta ja korjattu ilmoitusaika parven saapumista koskien. Rehuvalvonta on laajennettu kattamaan myös sellaiset kasvintuotantotilat, joilla tuotetaan rehukasveja. Biosidien käytön kirjanpitoa valvotaan jatkossa sekä eläin- että kasvintuotantotiloilta. Jos tilalla on sekä vesiviljelyeläimiä, kuten kaloja, että muita elintarviketuotantoeläimiä, tulee tilan tietyssä tapauksessa olla viranomaisen hyväksymä. Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästökielto pohjaveteen siirtyy lakisääteisistä hoitovaatimuksista hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin. Vaatimus koskee kaikkia viljelijöitä. Katso kappale 6.1 Täydentävien ehtojen valvontaa koskevista muutoksista vuodelle 2014 on kerrottu kappaleessa 6.3. Nuorten viljelijöiden tuki Nuorten viljelijöiden tukea haettaessa voidaan ikäehtoa täyttää puolisolla. Ilmoita puolison nimi ja henkilötunnus lomakkeen 101B lisätietoja -kohdassa. Tilatuki Maito-, sonni- ja härkä-, tärkkelysperuna- ja sokerilisäosia on leikattu lain Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 193/2013) mukaisesti ja niistä kertyneet varat on siirretty aluekohtaisesti tasaosaan. Tilatuen kokonaismäärän väheneminen suorien tukien enimmäismäärän muutoksen vuoksi on alentanut sekä tasaosien, lisäosien ja kansallisen varannon arvoa n. 8,2 %. Modulaatiota ei enää sovelleta. Tasaosien uudet arvot ovat C2-C4-alueella 170,34 /ha

5 5 Luonnonhaittakorvaukset ja ympäristötuet Vuonna 2014 päättyviä luonnonhaittakorvaussitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Vuonna 2014 päättyviä ympäristötukisitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Ympäristötukisitoumusta jatkettaessa tiettyjen lisätoimenpiteiden vaihtaminen on mahdollista Eläinten hyvinvoinnintuki Vuonna 2014 ei todennäköisesti tehdä uusia sitoumuksia. Viljelijä voi tehdä yhden vuoden jatkositoumuksen vuosina 2008 ja 2009 alkaneisiin ja päättyviin sitoumuksiin. Vuonna 2008 alkanutta sitoumusta voi jatkaa vain, jos sitoumusta on jatkettu vuonna Vuonna 2008 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus tehdään vuoden 2008 sitoumusehdoilla ja vuonna 2009 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus vuoden 2009 ehdoilla ajalle Vuosina tehdyt sitoumukset jatkuvat entisin ehdoin ja tukitasoin. Viljelijän on haettava jatkositoumusta ja tuen maksamista sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B. Tukien maksaminen Modulaatiota ei enää sovelleta. Rahoituskuria sovelletaan viljelijälle maksettavien suorien tukien 2000 euroa ylittävältä osalta. Peruslohkomuutokset vuonna 2014 Viljelijät voivat ilmoittaa lohkomuutokset joko edelleen paperilla lomakkeella 102C tai nyt myös sähköisesti Vipu-palvelussa. Paperilla haetut lohkomuutokset vaativat aina kunnan käsittelyn, mutta sähköisesti muutoksen tehnyt viljelijä voi hakea Vipu-palvelun tekemillä U- lohkoilla saman tien. Jos viljelijä tekee U-lohkot Vipu-palvelussa itse, hänen ei tarvitse odottaa sitä, että kunta on saanut tallennettua lohkot ennen kuin sähköinen haku onnistuu. Tilatuen tukioikeuksiin muutoksia EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen myötä tilatukijärjestelmä päättyy vuoden 2014 lopussa ja tilalle tulee vuodesta 2015 alkaen perustuki, joka on pääpiirteissään vastaava järjestelmä tukioikeuksineen ja kansallisine varantoineen. Suomessa on suunniteltu, että nykyiset tukioikeudet säilytettäisiin. Näiden omistus- ja hallintasuhteet säilyisivät ennallaan, mutta arvo alenisi noin puoleen, koska rahaa käytetään ns. viherryttämis- ja nuorten viljelijöiden tukiin sekä tuotantosidonnaisiin tukiin. Lisäosien kesto olisi aiempien päätösten mukainen, mutta niiden arvo alenisi vastaavasti noin puoleen vuoden 2014 tasosta. Tukioikeuksien arvot muuttuvat jo vuodelle 2014 koska käytettävissä olevan EU-rahan määrä pienenee. Tasatuen arvot olisivat tämänhetkisen arvion mukaan A-tukialueella 232 euroa, tukialueilla B-C1 arvo olisi 194 euroa ja C2-C4- tukialueilla 170 euroa. Maito-, sonni- ja härkä- sekä tärkkelysperunalisäosat puolittuvat ja sokerilisäosasta leikataan noin 23 pro-

6 6 senttia vuoden 2013 tasoista aiempien päätösten mukaisesti. Timoteilisäosan arvo säilyy muuttumattomana. Vuonna 2014 tukioikeuksia voi vielä myydä toiselle viljelijälle ilman vaatimusta, että vastaanottajan tulee olla aktiiviviljelijä, mutta vuodesta 2015 alkaen perustuen tukioikeuksia voi myydä ja vuokrata ainoastaan aktiiviviljelijälle. Poikkeuksena tästä on sääntö, jonka mukaan vuokratut tukioikeudet voidaan palauttaa vuokrasopimuksen päätyttyä vuokranantajalle, vaikka hän ei olisikaan aktiiviviljelijä. Tukioikeuksia vuokrattaessa ei ole enää velvoitetta siirtää tukioikeuksia vastaavaa pinta-alaa. Vuonna 2015 viljelijän hallinnassa olevat tukikelpoisten hehtaarien määrän ylittävät ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään EUsäädösten mukaisesti. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen mitätöidään vuosittain kultakin viljelijältä se määrä tukioikeuksia, joka viljelijällä on ollut kahtena peräkkäisenä vuonna käyttämättä. Uusia tukioikeuksia myönnetään ensisijaisesti nuorille ja maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille. Muut varantoperusteet selviävät alkuvuonna Maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeänä, että viljelijät huomioivat tulevat muutokset suunnitellessaan toimintaansa. Huom! katso kohta

7 7 Tarkista peltopuolen asiat: Viljavuustutkimukset Tarkista, että kaikilla lohkoilla on voimassa oleva viljavuustutkimus. Uusi viljavuustutkimus on tehtävä viimeistään silloin, kun edellisestä näytteenotosta on kulunut viisi vuotta. Näytteitä on otettava vähintään yksinäyte peruslohkoa kohti, jos peruslohko on yli 0,5 ha suuruinen. Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Peruslohkoista, jotka ovat enintään 0,5 ha suuruisia, on otettava yksi näyte jokaista alkavaa kahta peltohehtaaria kohti. Lanta-analyysit Lanta-analyysi ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Lanta-analyysi on teetettävä myös silloin, kun tilalla (esim. kasvinviljelytilalla) käytetään toisen tilan lantaa Kasvinsuojeluruiskun testaukset Testausväli saa olla korkeintaan 5 vuotta. Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus Ruiskuttajatutkinto kasvinsuojeluaineiden käyttöön on käytävä 5 vuoden välein. Koulutukseen osallistuu se, joka levittää pellolle kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelukoulutukset muuttuvat ensi vuonna niin, että niihin kuuluu myös tentti. Tänä vuonna kasvinsuojelukoulutus kannattaa käydä myös sellaisten henkilöiden, jotka ostavat ammattikäyttöön kasvinsuojeluaineet tilalle, mutta eivät tee ruiskutuksia. Huom! Todistus on kuitenkin oltava kasvinsuojeluaineiden käytöstä, vaikka urakoitsija suorittaa ruiskutuksen. Ainoastaan sellainen viljelijä, joka ei osta eikä ruiskuta kasvinsuojeluaineita eikä tee päätöstä kasvinsuojelutoimista on vapautettu tutkinnosta. Todistus on voimassa kurssipäivästä alkaen seuraavat 5 vuotta. Sitten viiden vuoden päästä vasta tarvitsee käydä tentin sisältävä koulutus. Katso kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset s. 12.

8 8 Maatalouden investointituet Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankkimiseen, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta varten. Investointituen avulla parannetaan toimintaedellytyksiä, kehitetään kilpailukykyä sekä edistetään tuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tukikohteet päätetään vuosittain. Investointitukea voi hakea vuosittain neljällä hakukierroksella. Vuoden 2014 hakukierrokset: 1. ensimmäinen hakuaika oli toinen hakuaika kolmas hakuaika neljäs hakuaika Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee tukipäätökset noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan sekä asuinrakentamisen tukea voi hakea jatkuvasti. Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut hakemuksesta tukipäätöksen. Lisätietoa löydät osoitteesta tuet ja palvelut maatalouden investointituet sekä Ely-keskuksesta Mikko Kankaalta tai puh Tukien maksuaikataulut Huhtikuu: Eu-nautapalkkion 2. erä, satovahinkokorvaukset Huhti-toukokuu: Kansallinen kotieläintuki (teurastetut hiehot vuodelta 2013) Kansallisen kotieläintuen ennakko v (haku päättyy ) Toukokuu: Teuraskaritsan laatupalkkio Touko-kesäkuu: Eläinten hyvinvointituen loppuosa, ympäristötuen loppuosa Lietelannan sijoittamisen tuen loppuosa Huom! Maksuaikataulu voi muuttua.

9 9

10 10 ALUSTAVAT KANSALLISET KOTIELÄINTUET VUONNA 2014 Emolehmät ja emolehmähiehot Nautarekisteristä hakijan hallinnassa ajanjakson keskimääräisen eläinmäärän perusteella tuen myöntäminen edellyttää, että Nautarekisterissä käyttötapa emolehmä emolehmähieho ikä 8 kk 24 kk maksetaan 180 /vuosi 15 /kk emolehmähieho yli 24 kk ja emolehmä maksetaan 300 /vuosi 25 /kk Sonnit Nautarekisteristä hakijan hallinnassa ajanjakson keskimääräisen eläinmäärän perusteella ikä 6 kk 24 kk maksetaan 258 /vuosi 21,50 /kk ikä yli 24 kk maksetaan 430 /vuosi 35,83 /kk Vuonna 2014 teurastetut hiehot v teurastettujen eläinten lukumäärän perusteella ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu emolehmähiehojen tukea ennen teurastusta vähintään 60 vrk hakijan hallinnassa ruhopaino vähintään 170 kg 299 /teurastettu hieho Hevoset siitostamma, joka astutettu/varsonut vuonna 2013 (1 eläinyksikkö) vähintään 1-vuotias suomenhevonen (0,85 eläinyksikköä) 1 3 -vuotias muu poni/hevonen (0,6 eläinyksikköä) hevonen hakijan hallinnassa tukeen oikeuttavia hevosia oltava vähintään 3 ey 170 /ey Uuhet joka mennessä karitsoinut vähintään kerran tai on vähintään 1- vuotias hakijan hallinnassa vahvistettu uuhipalkkiokiintiö karitsantuotanto oli vuonna 2013 keskim. 1 karitsa/uuhi tukeen oikeuttavia uuhia vähintään 10 kpl (= 1,5 ey) 398 /ey = 59,70 /uuhi Kans.kotieläintuista voidaan maksaa ennakkoa huhtikuussa Ennakon haku päättyy (ei uuhet). Lopullinen tuki maksetaan joulukuussa Teurastetuista hiehoista lopullinen tuki maksetaan huhtikuussa 2015.

11 11 ALUSTAVAT EU:N ELÄINPALKKIOT VUONNA 2014 Emolehmät ja emolehmähiehot Nautarekisteristä hakijan hallinnassa vuonna 2014 eläinten perusteella tuen myöntäminen edellyttää, että Nautarekisterissä käyttötapa emolehmä palkkiota maksetaan emolehmistä ja emolehmähiehoista tukikelpoisuuspäivien perusteella emolehmähiehon ikä vähintään 8 kk alle 4 vuotta emolehmähiehojen osuus emolehmien ja emolehmähiehojen yhteenlasketusta keskimääräisestä ey-määrästä voi olla enintään 40 %. tukea maksetaan noin 93 /eläin/vuosi 7,75 /kk Sonnit Nautarekisteristä hakijan hallinnassa vuonna 2014eläinten perusteella palkkiokelpoinen 6 22 kuukauden ikäinen eläin ei tilallapitoaikaa tukea maksetaan noin 145 /eläin/vuosi 12 /kk Emolehmistä, emolehmähiehoista ja sonneista tuki maksetaan 1. erä ajalta kertynyt palkkio joulukuussa erä ajalta kertynyt palkkio maaliskuussa 2015 Saman eläimen kerryttämää palkkiota voidaan maksaa useammassa erässä. Myöhässä ilmoitetut eläintapahtumat (tulot ja poistot) vähentävät tukea. I llmoitusaika 7 päivää. Uuhet joka mennessä karitsoinut vähintään kerran tai on vähintään 1- vuotias hakijan hallinnassa vahvistettu uuhipalkkiokiintiö haettava vähintään 10 uuhesta uuhipalkkion ja sen LFA-lisän määrä noin 14 /uuhi jos myy lampaanmaitoa, palkkio noin 11,90 /uuhi Teuraskaritsoiden laatupalkkio tiedot poimitaan lammas- ja vuohirekisteristä maksetaan korkeintaan 12 kuukauden ikäisenä teurastetusta karitsasta ruhopaino vähintään 18 kg maksetaan keväällä 2015 palkkio noin 38 /karitsa Kokonaan EU:N maksamiin tukiin (MM. EU:n eläinpalkkiot) sovelletaan rahoituskurileikkuria yli 2000 :n osalta. Leikkausprosenttia ei ole päätetty vuodelle Vuonna 2013 se oli 2,45 %.

12 12 MASVA-hanke tiedottaa MASVA -hanke on Kalajoen kaupungin hallinnoima, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama hanke ja tulee sanoista Maaseutuyritysten asiakasvastaava. MASVA -hanke on saanut uuden rahoituspäätöksen ja toimii vuoden 2014 loppuun saakka. MASVA-neuvoja on myös vaihtunut vuoden alusta ja vuoden 2014 MASVAssa on tavoitettavissa Heidi Pasanen. Suunnitteilla toimintaa Traktoriliikennelupakurssi Kalajoelle järjestymässä, aikaisin toteutusajankohta heinäkuu 2014 (TraFin määrittelemistä aikatauluista johtuen). Asiasta tiedotetaan lisää heti, kun kurssin järjestäminen saadaan varmistettua ELY-keskukselta hankkeelle sopivaksi toiminnaksi. Seuraa siis ajankohtaista tiedotusta! Innovaatioleiri Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla! Tulossa huikea Innovaatioleiri Siikajoella Leirin teemat ovat: 1) yhteiskunnallinen yrittäminen (kylät, yhteisöt) 2) kulttuurista uutta liiketoimintaa 3) maatilojen monialayrittäjyys 4) rajaton yrittäjä 5) luonnon ja ympäristön liiketoimintamahdollisuudet (mm. green care, matkailu) Leiri on osa maaseutuverkoston valtakunnallista leirisarjaa, johon kuuluu yhteensä 10 leiriä ympäri Suomea. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan leirin alueellisena vastuuorganisaationa on Maaseudun Sivistysliitto ja toteuttamisessa mukana ovat Keskipiste-Leader, Rieska-Leader, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, MTK Keski-Pohjanmaa ja MTK Pohjois-Suomi, Oulun yliopiston Oulun eteläisen instituutti sekä Suomen 4H-liitto, 4H Pohjois-Pohjanmaa Kainuu. Leirityöskentelystä vastaavat MDI:n konsultit. Leiri ohjelmineen, majoituksineen ja ruokailuineen on osallistujalle maksuton. Osallistuja vastaa itse matkakuluista leiripaikalle. Osallistuminen edellyttää läsnäoloa koko leirin ajan. Lisätietoja sekä haku leirille sivulta Soita, tule käymään tai pyydä MASVA-neuvoja luoksesi! MASVA -hanke tarjoaa tukea ja maksutonta ensineuvontaa!! Maaseudun kehittäminen ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen on yhteinen asia. Heidi Pasanen, , MASVA-neuvoja, Kalajoen maaseutupalvelut, (Maaseutuvastaava Ylivieskan seutukunnassa hanke) Ajankohtainen tiedotus:

13 13 tiedottaa: Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi (5 pv) ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannus Ilmoittautumiset mennessä ja lisätietoja luomuneuvoja Jari Tikkanen p , tai Seija Roimela p , Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset keväällä 2014 Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön tulee käydä viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa. Huom! Kasvinsuojelukoulutukset muuttuvat ensi vuonna niin, että niihin kuuluu myös tentti. Lisäksi koulutus tulee koskemaan laajempaa joukkoa kuin pelkästään viljelijöitä. Jos haluaa käydä koulutuksen ilman tenttiä, koulutus on tehtävä tämän vuoden aikana. ProAgria Keski-Pohjanmaan toimesta tullaan järjestämään vielä syksyllä pari nk. vanhan mallin mukaista koulutusta eli koulutus ilman tenttiä. ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisia Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksia (=ruiskuttajakoulutuksia) seuraavasti: Kannus Maaseutuopisto ti Koivukartano, Ollikkalankatu 3 Veteli, Kunnanvirasto to Kivihyypäntie 1, Veteli Lohtaja, Houraatin maja ti Pohjanlahdentie 2427, Lohtaja Kannus, Maaseutuopisto pe Koivukartano, Ollikkalankatu 3 Koulutukset toteutetaan, mikäli ennakkoilmoittautuneita on vähintään 10 henkilöä/tilaisuus. Koulutuksen hinta tarjoiluineen ja materiaaleineen on 60 euroa/hlö (sis. alv 24 %). Jälkiilmoittautuneille hinta on 70 e/hlö. Kurssimaksu maksetaan paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. Koulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen ko. päivää ProAgria Keski-Pohjanmaahan puh tai sähköpostilla tai > tapahtumat Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tilatunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisätietoja: Sirkku Koskela puh ,

14 14 Tunnetko täydentävät ehdot - tiedätkö mihin olet sitoutunut? Tilaneuvonta on EU-tukiin liittyvää opastavaa neuvontaa. Sen avulla varmistetaan, että tilan asiat ovat täydentävien ehtojen osalta kunnossa ja että tila saa tukensa täysimääräisinä. Valitse seitsemästä neuvontaosiosta itsellesi tärkeimmät: 1. Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus (esim. viljellyn pellon hoito, pientareet, luonnonhoitopellot) 2. Ympäristösäädökset (esim. nitraattiasetus, karjanlannan levitys, pohja- vesialueet) 3. Eläinten tunnistus ja rekisteröinti (kirjanpitovaatimukset) 4. Kasvinsuojeluaineet (esim. kasvinsuojelusuunnitelma, vesistö- ja peräkkäisen käytön rajoitukset) 5. Elintarvikkeet (alkutuotannon omavalvontakuvaus, hygienia) 6. Rehut (esim. hygienia ja laatu) 7. Eläinten hyvinvointi ja eläintaudeista ilmoittaminen Tilakäynnin aikana voidaan esimerkiksi selvittää ja varmistaa, että suojakaistojen kunto ja leveydet ovat vaatimusten mukaiset. luonnonhoitopellot on suunniteltu ja hoidettu sääntöjen mukaan. tilan lannankäyttö täyttää määräykset. eläinten tunnistus ja rekisteröinti ovat ajan tasalla. rehukirjanpito on asianmukaista. eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kunnossa. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat rehukirjanpitoon tulleet lisäykset, rehuvarastojen merkintä. Omavalvontakuvauksen päivitys on tarpeen jokaisella tilalla, varsinkin jos navettaan on tullut muutoksia tai tilalta myydään tinki/ ternimaitoa. Yhden palveluosion hinta vuonna 2014 ProAgria Keski-Pohjanmaan alueella on 180 euroa + matkakulut + alv 24 % Muun tilakäynnin yhteydessä hinta on 180 euroa + alv 24 %. Maatila on oikeutettu saamaan tukea 165 euroa / neuvontaosio enintään kahdesta eri osiosta kalenterivuodessa Tuki haetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kahden kuukauden kuluessa neuvonnasta Kalajoella tilaneuvontaa tekevät: Hihnala Sari Jouni Huhtala Karhula Jarmo Koskela Sirkku Kreus Sinikka Kulla Taina Roimela Seija Yli-Jylhä Aulikki Älä jää yksin vaatimusten viidakkoon tai menetä yöuniasi EU- tarkastuksen vuoksi. Ota yhteyttä ProAgria Keski-Pohjanmaan tilaneuvonnan asiantuntijaan! Varaa oma tilakäyntisi!

15 15 tiedottaa: Tiedote eläinvalvonnasta Keskitetyt valvontaotannat tehdään Maaseutuvirastossa kaikista kalenterivuoden aikana palkkiota/tukea hakeneista tiloista ja alkuperäisrotusopimuksen tehneistä tiloista. Valvontaa tehdään ympäri vuoden. Eläintukien valvonnasta voidaan ilmoittaa aikaisintaan 48 tuntia ennen valvontaa. Valvontoja on tehtävä myös ennalta ilmoittamatta, mutta eläinsuojiin ei tarkastuksissa mennä ilman viljelijää tai hänen lupaansa. Jos valvonnasta on ilmoitettu ennalta, viljelijän on pyrittävä olemaan läsnä tarkastuksessa. Viljelijä voi myös valtuuttaa kirjallisesti tai suullisesti jonkun toisen henkilön osallistumaan puolestaan valvontaan. Tilakäynnillä tarkastetaan tilalla olevat eläimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muut tukikelpoisuuteen vaikuttavat asiat:

16 16 Puutteet tukiehdoissa tai eläinten merkitsemisessä ja rekisteröinnissä aiheuttavat seuraamuksia haettuihin tukiin. Merkinnän ja rekisteröinnin laiminlyönnit saattavat aiheuttaa seuraamuksia myös täydentävien ehtojen kautta kaikkiin EU:n suoraan ja osittain rahoittamiin tukiin. Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tukiehtojen laiminlyönti tai rekisteröinti- / merkintäpuutteita, valvonta on laajennettava koskemaan kaikkia niitä tukia, joihin laiminlyönti vaikuttaa. Valvonta voidaan laajentaa myös takautuvasti aiempiin vuosiin, jos puute on ollut todistettavasti olemassa aiempina vuosina. Eläintarkastajien yhteystiedot: Pirjo Passi Hanna Pietikäinen Teija Lauri Päivi Salonen sähköposti: Lisätietoa: Eläintukien ja palkkioiden hakuohjeet ja -oppaat (www.mavi.fi) Hakuopas 2014 (www.mavi.fi) Eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusehdot ja ohjeet (www.mavi.fi) Opas valvonnasta (www.mavi.fi) Täydentävien ehtojen opas (www.mavi.fi, www. evira.fi) Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiopas (www.evira.fi) Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiopas (www.evira.fi) Sikojen merkitsemis- ja rekisteröintiopas (www.evira.fi) POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, OULU Kutsunumero Veteraanikatu 1 9 Viestikatu 1 Valtakatu 4, PL OULU OULU YLIVIESKA

17 17 - Kalajoki tiedottaa MTK Kalajoki kevätkokous MTK Kalajoen kevätkevätkokous alueellisen tuki-infon jälkeen valtuustosalissa tiistaina n. klo Juodaan tuki-infon jälkeen kahvit suolapalan kanssa ja jatketaan kokouksen merkeissä. Esillä sääntömääräiset asiat. Liitosta on mukana toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki sekä esittäytymässä ja kertomassa ajankohtaisia asioita ympäristötarkastaja Aino Alatalo. Muistetaan myös vuonna 2013 sukupolvenvaihdoksen tehneitä jäseniä. Kuntosali Yhdistys tarjoaa Kuntosali vuoron Arteman salissa torstaisin klo ilman ohjaajaa. Jumppa Jumppa jatkuu tiistai-iltaisin klo Kristillisen opiston salissa. Mukaan omavastuu 4 (yhdistys maksaa lopun). Ohjaajana Jaana Liias. Kesäteatteriretki Tampereelle Lähde mukaan kesäteatteriretkelle Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin katsomaan PIRUNPELTOA! MTK KALAJOKI järjestää jäsenilleen matkan Pyynikin kesäteatteriin ensi heinäkuussa. Pyynikin kesäteatterissa on uusi kotimainen näytelmä PIRUNPELTO, joka perustuu Heikki luoman TV 2:lle kirjoittamaan tv-sarjaan. Pirunpelto kertoo elämästä kuvitteellisessa Etelä- Hämäläisessä Tyrisevän kunnassa. Soramontun omistaja kuolee hämärissä olosuhteissa jne. Pirunpellon tyylilajiksi ohjaaja määrittelee sen olevan yhdistelmä draamaa, komediaa ja jännäriä. Rooleissa mm. Matti Ristinen, Jussi Myllymäki, Jukka Salmela, Sanna Saarijärvi. Matkan hinta 133 /hlö. edestakaiset bussimatkat Kalajoelta Tampereelle yhden yön majoitus kahden hengen huoneessa Cumulus Hämeenpuistossa teatterilippu PIRUNPELTO -näytelmään klo tarjoaa ruokailun myöhemmin tarkentuvassa paikassa. Myös matkan aikataulut täsmentyvaät kevään aikana. Sitovat ilmoittautumiset mennessä puh /

18 18 - Himanka järjestää Naistenillan KESKIVIIKKONA alk. klo NELIKOSSA Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, sauna, pientä hemmottelua ja vähän asiaa ja iltapalaa!! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Ilmoitathan tekstarilla viimeistään tiistaina osallistumisestasi / Henna Tilaisuus on maksuton. MTK:n EU-avustajat MTK:n yhdityksillä on EU-avustajille vastuuvakuutus. Avustajien vakuutus on voimassa vain silloin, kun avustajan lisäksi myös avustettava on jäsenmaksun maksanut MTK :n jäsen. MTK-Kalajoen EU-avustajat: Ritva Nuorala Simo Jukola Juha Tavasti MTK-Raution EU-avustajat: Hyry Hannu Heikki Olkkonen Antti Keskisipilä MTK-Himangan EU-avustaja: Harju Jorma MT-Tilitoimisto Himangalla Himangalta löytyy maatalouksia palveleva MT-Tilitoimisto, jonka yhteystiedot ovat: osoite Leipämäentie 1, Himanka puh sähköposti yhteyshenkilö Anne Ainali

19 19 Keski-Pohjan Lypsykarjat ry ilmoittaa Kevätkokous Laitapa kalenteriin: KESKI-POHJAN LYPSYKARJAT RY:n kevätkokous Kalajoella Hotelli Sanissa tiistaina Henkilökohtainen kutsu tulee jäsenille maaliskuun aikana! kouluttaa Kalajoen ammattiopiston kevään lyhytkestoiset koulutukset Sulkeissa (ap.) on kuljetusalan ammattipätevyyskoulutus, joilla saa liikenteen turvallisuusviraston Trafin hyväksynnän. pe Tietur-va 1 (ap.) pe - la Ensiapu 1 (ap.) pe Tulityöturvallisuus pe Trukkikurssi, työturvallisuuskoulutus 6 h, teoria ti - ke Matkailualan turvallisuuspassi (iltaisin ) pe 4.4. Hygieniaosaamiskoulutus + testi (ap.) pe 7.4. Työturvallisuus (ap.) to Raskaankaluston ennakoivan ajon kurssi (ap.) pe 11.4 Työturvallisuus Järjestysmieskoulutus pe Hätäensiapu ma Anniskelupassi pe Tulityöturvallisuus ma - ti Ensiapu 2 ti Asiakaspalvelu-koulutus "Innostu asiakaspalvelusta" Ilmoittautumiset ja lisätietoa tai

20 20 tiedottaa Kalajoen 4H- yhdistyksen toiminnasta voit lukea myös kotisivuiltamme: ja facebookista. Kalajoen 4H- yhdistyksen SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA kaupungintalon valtuustosalissa. Mehu- ja kahvitarjoilu alkaa klo ja kokous klo Sääntömääräiset asiat ja kokouksen päätteeksi palkitsemme ansioituneita 4H- lapsia ja nuoria. TERVETULOA 4H- kerhoperheet! KEVÄTLUKUKAUDELLA toimivat 4H- kerhot: Ma klo MEHTÄKYLÄ 4H- liikutakerho Ti H- Kokkikerho 3.-6.lk vapaita paikkoja! Ota yhteys 4H- toimistoon Ti RAUTIO 4H- kerho lk Ti KÄRKINEN 4H- liikuntakerho lk Ti KÄRKINEN 4H- kerho lk Ti RAHJA 4H-kerho lk Ti VASANKARI 4H- kerho Ke RAUMANKARI 4H- kerho 1.-6.lk Ke ETELÄNKYLÄ 4H- kerho Ke MEHTÄKYLÄ 4H- kerho, yleiskerho lk Ke PÖLLÄ 4H- kerho, yleiskerho lk Ke MEHTÄKYLÄ 4H- kerho, yleiskerho 3.-6.lk Ke ALEX 4H- kerho To H-toimistolla eläinkerho To TYNKÄ 4H-sählykerho To VASANKARI 4H-liikuntakerho To PÖLLÄ 4H- liikuntakerho lk To PÖLLÄ 4H- liikuntakerho lk

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA Helmikuu 2013 SÄHKÖINEN TUKIHAKU VUONNA 2013 Uudistettu Vipu ja sähköinen tukihaku 6.2.2013 alkaen sähköisesti mahdollista: lohkotietojen käsittely ja karttakorjaukset

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016

KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016 1 KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016 Maatalouden päätukihaku 2016 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään SÄHKÖISESTI PAPERISENA keskiviikkona 15.6.2016 kello 23.59 mennessä keskiviikkona 15.6.2016 kello

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä Kevät 2017 Tukihakukoulutus 2017 Perustuki Nuoren viljelijän tuki Jussi Joutsiniemi Kati Törmä PERUSTUKI Kaikki alkaa peruslohkoista Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Luonnonhaittakorvaus lisäosa Eläintiheys 0,4 ey/ tukikelpoinen ha tai 10 ey ja 0,2ey/ tukikelpoinen ha Edellisen

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 1/2016

Kalajoen maaseututiedote 1/2016 1 Kalajoen maaseututiedote 1/2016 Maataloustukien täydentävät ehdot tilaisuudet klo 10.00 14.30 ke 2.3.2016 Kalajoki, valtuustosali ke 9.3.2016 Kannus, valtuustosali to 10.3.2016 Kaustinen, evankelinen

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot,

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, kansalliset kotieläintuet ja eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2016 EU-tukikoulutus 2016 19.4.2016 Eläinpalkkioiden (EU ja kansalliset) osallistumisilmoitus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa Tukihakuinfot 2014 MTK Keski-Pohjanmaa 14.3.2014 Keskeiset asiat Tukien kokonaissumma ja siinä tapahtuvat muutokset Tilatukioikeudet Vuokrasopimukset Tukioikeuksien siirrot Ympäristötukea (ja LFA-tukea)

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat Tiedosta Taitoon Visioita naudanlihantuotantoon 28.4.2011 Naudanlihantuotannon tuet C-tukialueilla Ehdot lyhyesti ja tukisummat EU:n nautaeläinpalkkio Tukea haetaan osallistumisilmoituslomakkeella lnro

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1 ELÄINKOULUTUS 2016 Paula Gustafsson 31.3.2016 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2016 aikavälillä 01.01-31.12.2016 Hyvän maatalouden

Lisätiedot

Perustuki. (ent. Tilatuki v )

Perustuki. (ent. Tilatuki v ) Perustuki (ent. Tilatuki v. 2006-2014) Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille Tukioikeuksien siirto IsoValkeinen 31.3.2016 Maaseutujohtaja Eero Pulkkinen Ylä-Savon maaseutupalvelut Kaleva; Jari 13.3.2016 MMM 29.3.2016: Tietojärjestelmien

Lisätiedot

CAP 2020 tilannekatsaus. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 29.11.2013

CAP 2020 tilannekatsaus. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 29.11.2013 CAP 2020 tilannekatsaus Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 29.11.2013 1 Tilanne Yhteispäätösmenettely ensimmäistä kertaa käytössä isossa maatalouspolitiikan uudistuksessa Poliittinen sopimus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2014 297/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

Tukimuutokset keväällä vt päivitys

Tukimuutokset keväällä vt päivitys Tukimuutokset keväällä 2016 vt 25.1.2016 päivitys 29.1.2016 Tilatuki ja tukioikeudet Perustuki nousee vuodelle 2016 kun maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat päättyivät 2015 Timoteilisäosaa (50% täydestä)

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Pinta-alatuet v.2012 Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %. euroa/ha E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 29.11.2011 7) 15) 18) 4) 4) 9) 4) 8) 16) 3) 3)

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia Tukihaku 2015 Luomutilaisuus 12.3. ilta Uusi tukijärjestelmä luomutilalla yleiskatsaus Luomusitoumus 2015 Tuki- ja luomuehtojen yhteensovittaminen käytännössä NEUVO2020 Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni

Lisätiedot

LUONNONHAITTA- KORVAUS

LUONNONHAITTA- KORVAUS TUKIKOULUTUS 2015 Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 26.1.2015 LUONNONHAITTA- KORVAUS 1 Ohjelmaperusteiset tuet Jatkossa vain yksi ohjelmaperusteinen tukikelpoisuus lohkoilla Tukikelpoiseen lohkoon voidaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksettu 2015 ja 2016 yhteensä 2 483 431

Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksettu 2015 ja 2016 yhteensä 2 483 431 Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksu Eläinten keskimäärin hyvinvointikorvaus (koko maa) ja Neuvo 2020 237 Timo Keskinen Ulla Sihto Heikki Pajala 2.5.2016 Sivu 1 Eläinten hyvinvointikorvaus,

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus Täydentävät ehdot Neuvo 2020 alkukoulutus Järvenpää 10.12.2014 Mitä ovat täydentävät ehdot? Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lisätiedot

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus Muutokset kevään koulutusmateriaaliin Vipu-koulutus 4.5.2016 Hakeminen ja hakuajat Haku aukeaa 9.5. Hakemuksen voi tehdä, mutta sitä ei voi palauttaa, sillä jotkin Vipun tarkisteet eivät ole vielä käytössä.

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Eläintuet Eläinrekisteri

Eläintuet Eläinrekisteri Eläintuet Eläinrekisteri Isovalkeinen 14.4.2016 Arja Nuutinen Nautapalkkio Määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan ajalta 1.1-31.12.2016 Mavi 2 Nautapalkkio, emolehmähieho

Lisätiedot

Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset

Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset Mitä muuttui? Miten seuraamukset toimii? Mitä virheitä ja kuinka ne syntyy? Täydentävät ehdot Hyvien käytäntöjen luominen 17.2.2016 Esim. 1 RT ajon peruste valvontaan

Lisätiedot

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2015 - Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Kotieläintukikoulutus 10.4.2015 Laitila SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDENTUKI

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN KESÄTYÖT

TEKNISEN TOIMEN KESÄTYÖT Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi puh. 06 8889111 lestijarven.kunta@lestijarvi.fi JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin KOHDEAVUSTUKSET Kunnanhallitus julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille

Lisätiedot

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAATILOJEN RAKENNETUKI 2016 Tuen haku: Hae sähköisesti! Jatkuva hakuaika! Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat maatilan investointituessa: a) 16 päivästä lokakuuta 15 päivään tammikuuta b)

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Tukihakumateriaali Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku)

Tukihakumateriaali Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku) Tukihakumateriaali 2014 Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku) Aikataulut 2014 Hakuopas julkaistaan mavi.fissä helmikuun aikana Sähköinen tukihaku aukeaa maaliskuun

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI Jussi Joutsiniemi. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

NUOREN VILJELIJÄN TUKI Jussi Joutsiniemi. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. NUOREN VILJELIJÄN TUKI 2016 Jussi Joutsiniemi Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Vuoden 2016 haku Vuonna 2015 tukea hakeneilla ikärajaa ei enää tarkasteta Uudet hakijat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015 137/2015 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat IsoValkeinen 26.4.2016 Arja Nuutinen Eläinvalvonnassa katsottavaa Korvamerkit oltava kaikilla tilalla olevilla naudoilla korvissa tai tilattuna,

Lisätiedot

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset 1 Ylikoski Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset Piia Ylikoski Maaseutuvirasto / Tietohallinto-osasto 2 Ylikoski Koulutuksen sisältö: Katsaus sähköön tämän kevään osalta Valtuuttaminen Päätukihaku

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2014... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset 1 Kommeri & Ylikoski Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset Ilkka Kommeri & Piia Ylikoski Maaseutuvirasto / Tietohallinto-osasto 2 Kommeri & Ylikoski Koulutuksen sisältö: Katsaus sähköön

Lisätiedot

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2016 - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KOTIELÄINKOROTUS (LHK) sekä SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN

Lisätiedot

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset 1 Kommeri & Ylikoski Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset Matti Ilmonen Laukaan YTA 2 Kommeri & Ylikoski Koulutuksen sisältö: Katsaus sähköön tämän kevään osalta Valtuuttaminen Päätukihaku

Lisätiedot

Maataloustukijärjestelmät. Toni Uusimäki 2016 Lähteet: ja Hakupäivä 23.3.

Maataloustukijärjestelmät. Toni Uusimäki 2016 Lähteet:  ja  Hakupäivä 23.3. Maataloustukijärjestelmät Toni Uusimäki 2016 Lähteet: http://mmm.fi/maataloustuet ja http://europa.eu/pol/agr/index_fi.htm Hakupäivä 23.3.2016 Maatalous kuuluu EU:n toimivaltaan Viljelijätukien kokonaisuus

Lisätiedot

Neuvontasarja 2005 H II - 1. Vesien suojelu. VL (vesilaki 264/61), YSL (ympäristön suojelulaki

Neuvontasarja 2005 H II - 1. Vesien suojelu. VL (vesilaki 264/61), YSL (ympäristön suojelulaki Neuvontasarja 2005 H II - 1 Vesien suojelu VL (vesilaki 264/61), YSL (ympäristön suojelulaki 86/00) EU (vesipuitedirektiivi) pinta- ja pohjavesien suojelu Pohjavesidirektiivi 80/68 artiklat 4 ja 5, ja

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 1 MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 Rakennetuen rahoitus EU- osarahoitteista avustusta ja korkotukea budjettivaroista, kansallinen avustus Makerasta Tukea voidaan myöntää avustuksena,

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Maatalouden Investointituki Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Sivu 1 23.02.2016 Maatalouden rakennetukijärjestelmä Kansallinen säädösperusta; - Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007,

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot