Kalajoen maaseututiedote 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen maaseututiedote 3/2014"

Transkriptio

1 1 Kalajoen maaseututiedote 3/2014 Kuva: Taisto Alasimi - Tyngän silta Tässä tiedotteessa sivulla Maataloustoimisto 2 11 MASVA hanke 12 ProAgria ELY-keskus MTK-Kalajoki ja MTK-Himanka MT-tilitoimisto 18 Keski-Pohjan Lypsykarjat ry 19 Jedu Kalajoen Ammattiopisto 19 Kalajoen 4H-yhdistys 20 Kasi yhteistoiminta-alueen yhteystiedot 21 Lomatoimiston yhteystiedot 22 Yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot 22 Maaseutupalveluiden uudet nettisivut löydät osoitteesta: ko. sivuilta löydät yhteystiedot KaSi -yhteistoiminta-alueen uudet nettisivut löydät osoitteesta: ko. sivuilta löydät kaikki tiedotteet, ajankohtaiset asiat, koulutukset jne Ritva Hietala puh

2 2 Maatalouden päätukihaku 2014 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään SÄHKÖISESTI kello mennessä PAPERISENA kello mennessä maataloustoimistoon Viljelijätukien hakuopas 2014 verkossa Viljelijätukien hakuopas on julkaistu Maaseutuviraston verkkosivustolla. Vuoden 2014 hakuopas on osoitteessa -> Oppaat ja lomakkeet -> Viljelijä -> Hakuopas Tukihakemukset on palautettava Vipu-palvelussa klo mennessä. Vipupalvelussa hakemuksen voi täyttää silloin, kun se parhaiten sopii ja hakemusta voi muuttaa viimeiseen hakupäivään asti. Myös neuvojan voi valtuuttaa täyttämään sähköisen hakemuksen puolestaan. Hakemukset voi toimittaa myös paperilla maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Tukihakulomakkeet ovat saatavilla osoitteesta Tämän vuoden tukihakumateriaali postitetaan materiaalin tilanneille maaliskuun loppuun mennessä. Hakuoppaasta sivulta 10 löydät Vipu-hakijan muistilistan ja sivulta 11 paperihakijan muistilistan. Kannattaa lukea!! Kansallisen kotieläintuen ennakko Kansallisten kotieläintukien ennakkoa on mahdollista hakea sähköisesti Vipu-palvelun kautta viimeistään perjantaina Sähköinen haku on tuolloin avoinna klo asti. Ennakot naudoista, hevosista ja kutuista sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään perjantaina Hakuohjeet ja lomake 139 on postitettu lammastiloja lukuun ottamatta niille vuonna 2013 kansallisia kotieläintukia hakeneille viljelijöille, jotka ovat vuonna 2013 ilmoittaneet haluavansa vuoden 2014 viljelijätukihakumateriaalin postitse. Vuonna 2014 teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksetaan ennakkoa 75 % ja muista tukikelpoisista eläimistä 60 % tuen lopullisesta kokonaismäärästä. Tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa maksetaan 75 % tuenhakijan hallinnassa olevan viite- määrän perusteella lasketusta tuen määrästä. Ennakot maksetaan arviolta huhtikuussa 2014.

3 3 Lopullisia kansallisia kotieläintukia haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta viimeistään joko sähköisesti tai lomakkeilla 101B (sika- ja siipikarjatalouden tuki), 101C (hevoset ja kutut) ja 144 (naudat tarvittaessa, sähköinen haku ei mahdollista). Hakuohjeet ja lomake 139 ovat tulostettavissa internetosoitteesta hakusanalla mavi139. Lisätietoja Mavista: Pia Mattila puh Eläinten hyvinvointituki Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneiden tilojen on toimitettava jäljennökset terveydenhuoltokäynneistä ja terveydenhuoltosuunnitelmista kunnan maaseutuviranomaiselle. Terveydenhuoltokäynnit ja -suunnitelma tulee tehdä vuosittain mennessä. Ajalla tehdyistä käynneistä ja suunnitelmista pitää jäljennökset jättää mennessä. Tuki-infot 2014 Lohtaja to klo Lohtaja-talo Kannus to klo valtuustosali Kalajoki ti klo valtuustosali Sievi ke klo valtuustosali Alavieska to klo Linnakallio Ylivieska ti 1.4. klo valtuustosali Aiheina mm. tukihaku 2014, tuotemarkkinapolitiikka, tukivalvonnoissa havaittua, IPMkasvinsuojelu, rehukirjanpito, omavalvontakuvausten päivittäminen. Mukana maaseututoimistojen, ELY-keskuksen, MTK Keski-Pohjanmaan ja ProAgria Keski- Pohjanmaan asiantuntijat. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. Lisätietoja omasta maaseututoimistosta tai Tietoseppä2- hanke p

4 4 Uutta tukien hakemisessa 2014 Hakuopas 2014 löytyy osoitteesta Perus- ja kasvulohkot Peruslohkojen yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot tulee merkitä liitekartalle ja liitekartta tulee liittää tukihakemukseen (hakuopas luku 5.2). liitekartan toimittaminen on pinta-alaperusteisten tukien maksun edellytys liitekartta tulee toimittaa kuntaan tukihakemuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään viljelijöiden yhteiskäyttölohkon kasvulohkojen sijainti ja muut tiedot voidaan ilmoittaa myös yhteisellä liitekartalla, jolloin liitekartta tulee allekirjoittaa kaikkien kasvulohkoja ilmoittaneidenosalta tee lohkojen jaot ja yhdistämiset itse Vipu-palvelussa. Näin saat uudet lohkot heti käyttöösi ja pääset tekemään sähköistä hakemusta. Paperilomakkeella 102C ilmoitetut lohkojen jaot ja yhdistämiset näkyvät Vipu-palvelussa vasta kunnan tallennuksen jälkeen, etkä voi hyödyntää tietoa sähköisessä hakemuksessa ennen sitä. Täydentävät ehdot Siipikarjatilojen salmonellavalvonnasta on poistettu hautomojen velvoite toimittaa untuvikkojen mukana tietoa emoparvesta ja korjattu ilmoitusaika parven saapumista koskien. Rehuvalvonta on laajennettu kattamaan myös sellaiset kasvintuotantotilat, joilla tuotetaan rehukasveja. Biosidien käytön kirjanpitoa valvotaan jatkossa sekä eläin- että kasvintuotantotiloilta. Jos tilalla on sekä vesiviljelyeläimiä, kuten kaloja, että muita elintarviketuotantoeläimiä, tulee tilan tietyssä tapauksessa olla viranomaisen hyväksymä. Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästökielto pohjaveteen siirtyy lakisääteisistä hoitovaatimuksista hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin. Vaatimus koskee kaikkia viljelijöitä. Katso kappale 6.1 Täydentävien ehtojen valvontaa koskevista muutoksista vuodelle 2014 on kerrottu kappaleessa 6.3. Nuorten viljelijöiden tuki Nuorten viljelijöiden tukea haettaessa voidaan ikäehtoa täyttää puolisolla. Ilmoita puolison nimi ja henkilötunnus lomakkeen 101B lisätietoja -kohdassa. Tilatuki Maito-, sonni- ja härkä-, tärkkelysperuna- ja sokerilisäosia on leikattu lain Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 193/2013) mukaisesti ja niistä kertyneet varat on siirretty aluekohtaisesti tasaosaan. Tilatuen kokonaismäärän väheneminen suorien tukien enimmäismäärän muutoksen vuoksi on alentanut sekä tasaosien, lisäosien ja kansallisen varannon arvoa n. 8,2 %. Modulaatiota ei enää sovelleta. Tasaosien uudet arvot ovat C2-C4-alueella 170,34 /ha

5 5 Luonnonhaittakorvaukset ja ympäristötuet Vuonna 2014 päättyviä luonnonhaittakorvaussitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Vuonna 2014 päättyviä ympäristötukisitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Ympäristötukisitoumusta jatkettaessa tiettyjen lisätoimenpiteiden vaihtaminen on mahdollista Eläinten hyvinvoinnintuki Vuonna 2014 ei todennäköisesti tehdä uusia sitoumuksia. Viljelijä voi tehdä yhden vuoden jatkositoumuksen vuosina 2008 ja 2009 alkaneisiin ja päättyviin sitoumuksiin. Vuonna 2008 alkanutta sitoumusta voi jatkaa vain, jos sitoumusta on jatkettu vuonna Vuonna 2008 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus tehdään vuoden 2008 sitoumusehdoilla ja vuonna 2009 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus vuoden 2009 ehdoilla ajalle Vuosina tehdyt sitoumukset jatkuvat entisin ehdoin ja tukitasoin. Viljelijän on haettava jatkositoumusta ja tuen maksamista sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B. Tukien maksaminen Modulaatiota ei enää sovelleta. Rahoituskuria sovelletaan viljelijälle maksettavien suorien tukien 2000 euroa ylittävältä osalta. Peruslohkomuutokset vuonna 2014 Viljelijät voivat ilmoittaa lohkomuutokset joko edelleen paperilla lomakkeella 102C tai nyt myös sähköisesti Vipu-palvelussa. Paperilla haetut lohkomuutokset vaativat aina kunnan käsittelyn, mutta sähköisesti muutoksen tehnyt viljelijä voi hakea Vipu-palvelun tekemillä U- lohkoilla saman tien. Jos viljelijä tekee U-lohkot Vipu-palvelussa itse, hänen ei tarvitse odottaa sitä, että kunta on saanut tallennettua lohkot ennen kuin sähköinen haku onnistuu. Tilatuen tukioikeuksiin muutoksia EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen myötä tilatukijärjestelmä päättyy vuoden 2014 lopussa ja tilalle tulee vuodesta 2015 alkaen perustuki, joka on pääpiirteissään vastaava järjestelmä tukioikeuksineen ja kansallisine varantoineen. Suomessa on suunniteltu, että nykyiset tukioikeudet säilytettäisiin. Näiden omistus- ja hallintasuhteet säilyisivät ennallaan, mutta arvo alenisi noin puoleen, koska rahaa käytetään ns. viherryttämis- ja nuorten viljelijöiden tukiin sekä tuotantosidonnaisiin tukiin. Lisäosien kesto olisi aiempien päätösten mukainen, mutta niiden arvo alenisi vastaavasti noin puoleen vuoden 2014 tasosta. Tukioikeuksien arvot muuttuvat jo vuodelle 2014 koska käytettävissä olevan EU-rahan määrä pienenee. Tasatuen arvot olisivat tämänhetkisen arvion mukaan A-tukialueella 232 euroa, tukialueilla B-C1 arvo olisi 194 euroa ja C2-C4- tukialueilla 170 euroa. Maito-, sonni- ja härkä- sekä tärkkelysperunalisäosat puolittuvat ja sokerilisäosasta leikataan noin 23 pro-

6 6 senttia vuoden 2013 tasoista aiempien päätösten mukaisesti. Timoteilisäosan arvo säilyy muuttumattomana. Vuonna 2014 tukioikeuksia voi vielä myydä toiselle viljelijälle ilman vaatimusta, että vastaanottajan tulee olla aktiiviviljelijä, mutta vuodesta 2015 alkaen perustuen tukioikeuksia voi myydä ja vuokrata ainoastaan aktiiviviljelijälle. Poikkeuksena tästä on sääntö, jonka mukaan vuokratut tukioikeudet voidaan palauttaa vuokrasopimuksen päätyttyä vuokranantajalle, vaikka hän ei olisikaan aktiiviviljelijä. Tukioikeuksia vuokrattaessa ei ole enää velvoitetta siirtää tukioikeuksia vastaavaa pinta-alaa. Vuonna 2015 viljelijän hallinnassa olevat tukikelpoisten hehtaarien määrän ylittävät ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään EUsäädösten mukaisesti. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen mitätöidään vuosittain kultakin viljelijältä se määrä tukioikeuksia, joka viljelijällä on ollut kahtena peräkkäisenä vuonna käyttämättä. Uusia tukioikeuksia myönnetään ensisijaisesti nuorille ja maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille. Muut varantoperusteet selviävät alkuvuonna Maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeänä, että viljelijät huomioivat tulevat muutokset suunnitellessaan toimintaansa. Huom! katso kohta

7 7 Tarkista peltopuolen asiat: Viljavuustutkimukset Tarkista, että kaikilla lohkoilla on voimassa oleva viljavuustutkimus. Uusi viljavuustutkimus on tehtävä viimeistään silloin, kun edellisestä näytteenotosta on kulunut viisi vuotta. Näytteitä on otettava vähintään yksinäyte peruslohkoa kohti, jos peruslohko on yli 0,5 ha suuruinen. Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Peruslohkoista, jotka ovat enintään 0,5 ha suuruisia, on otettava yksi näyte jokaista alkavaa kahta peltohehtaaria kohti. Lanta-analyysit Lanta-analyysi ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Lanta-analyysi on teetettävä myös silloin, kun tilalla (esim. kasvinviljelytilalla) käytetään toisen tilan lantaa Kasvinsuojeluruiskun testaukset Testausväli saa olla korkeintaan 5 vuotta. Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus Ruiskuttajatutkinto kasvinsuojeluaineiden käyttöön on käytävä 5 vuoden välein. Koulutukseen osallistuu se, joka levittää pellolle kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelukoulutukset muuttuvat ensi vuonna niin, että niihin kuuluu myös tentti. Tänä vuonna kasvinsuojelukoulutus kannattaa käydä myös sellaisten henkilöiden, jotka ostavat ammattikäyttöön kasvinsuojeluaineet tilalle, mutta eivät tee ruiskutuksia. Huom! Todistus on kuitenkin oltava kasvinsuojeluaineiden käytöstä, vaikka urakoitsija suorittaa ruiskutuksen. Ainoastaan sellainen viljelijä, joka ei osta eikä ruiskuta kasvinsuojeluaineita eikä tee päätöstä kasvinsuojelutoimista on vapautettu tutkinnosta. Todistus on voimassa kurssipäivästä alkaen seuraavat 5 vuotta. Sitten viiden vuoden päästä vasta tarvitsee käydä tentin sisältävä koulutus. Katso kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset s. 12.

8 8 Maatalouden investointituet Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankkimiseen, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta varten. Investointituen avulla parannetaan toimintaedellytyksiä, kehitetään kilpailukykyä sekä edistetään tuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tukikohteet päätetään vuosittain. Investointitukea voi hakea vuosittain neljällä hakukierroksella. Vuoden 2014 hakukierrokset: 1. ensimmäinen hakuaika oli toinen hakuaika kolmas hakuaika neljäs hakuaika Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee tukipäätökset noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan sekä asuinrakentamisen tukea voi hakea jatkuvasti. Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut hakemuksesta tukipäätöksen. Lisätietoa löydät osoitteesta tuet ja palvelut maatalouden investointituet sekä Ely-keskuksesta Mikko Kankaalta tai puh Tukien maksuaikataulut Huhtikuu: Eu-nautapalkkion 2. erä, satovahinkokorvaukset Huhti-toukokuu: Kansallinen kotieläintuki (teurastetut hiehot vuodelta 2013) Kansallisen kotieläintuen ennakko v (haku päättyy ) Toukokuu: Teuraskaritsan laatupalkkio Touko-kesäkuu: Eläinten hyvinvointituen loppuosa, ympäristötuen loppuosa Lietelannan sijoittamisen tuen loppuosa Huom! Maksuaikataulu voi muuttua.

9 9

10 10 ALUSTAVAT KANSALLISET KOTIELÄINTUET VUONNA 2014 Emolehmät ja emolehmähiehot Nautarekisteristä hakijan hallinnassa ajanjakson keskimääräisen eläinmäärän perusteella tuen myöntäminen edellyttää, että Nautarekisterissä käyttötapa emolehmä emolehmähieho ikä 8 kk 24 kk maksetaan 180 /vuosi 15 /kk emolehmähieho yli 24 kk ja emolehmä maksetaan 300 /vuosi 25 /kk Sonnit Nautarekisteristä hakijan hallinnassa ajanjakson keskimääräisen eläinmäärän perusteella ikä 6 kk 24 kk maksetaan 258 /vuosi 21,50 /kk ikä yli 24 kk maksetaan 430 /vuosi 35,83 /kk Vuonna 2014 teurastetut hiehot v teurastettujen eläinten lukumäärän perusteella ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu emolehmähiehojen tukea ennen teurastusta vähintään 60 vrk hakijan hallinnassa ruhopaino vähintään 170 kg 299 /teurastettu hieho Hevoset siitostamma, joka astutettu/varsonut vuonna 2013 (1 eläinyksikkö) vähintään 1-vuotias suomenhevonen (0,85 eläinyksikköä) 1 3 -vuotias muu poni/hevonen (0,6 eläinyksikköä) hevonen hakijan hallinnassa tukeen oikeuttavia hevosia oltava vähintään 3 ey 170 /ey Uuhet joka mennessä karitsoinut vähintään kerran tai on vähintään 1- vuotias hakijan hallinnassa vahvistettu uuhipalkkiokiintiö karitsantuotanto oli vuonna 2013 keskim. 1 karitsa/uuhi tukeen oikeuttavia uuhia vähintään 10 kpl (= 1,5 ey) 398 /ey = 59,70 /uuhi Kans.kotieläintuista voidaan maksaa ennakkoa huhtikuussa Ennakon haku päättyy (ei uuhet). Lopullinen tuki maksetaan joulukuussa Teurastetuista hiehoista lopullinen tuki maksetaan huhtikuussa 2015.

11 11 ALUSTAVAT EU:N ELÄINPALKKIOT VUONNA 2014 Emolehmät ja emolehmähiehot Nautarekisteristä hakijan hallinnassa vuonna 2014 eläinten perusteella tuen myöntäminen edellyttää, että Nautarekisterissä käyttötapa emolehmä palkkiota maksetaan emolehmistä ja emolehmähiehoista tukikelpoisuuspäivien perusteella emolehmähiehon ikä vähintään 8 kk alle 4 vuotta emolehmähiehojen osuus emolehmien ja emolehmähiehojen yhteenlasketusta keskimääräisestä ey-määrästä voi olla enintään 40 %. tukea maksetaan noin 93 /eläin/vuosi 7,75 /kk Sonnit Nautarekisteristä hakijan hallinnassa vuonna 2014eläinten perusteella palkkiokelpoinen 6 22 kuukauden ikäinen eläin ei tilallapitoaikaa tukea maksetaan noin 145 /eläin/vuosi 12 /kk Emolehmistä, emolehmähiehoista ja sonneista tuki maksetaan 1. erä ajalta kertynyt palkkio joulukuussa erä ajalta kertynyt palkkio maaliskuussa 2015 Saman eläimen kerryttämää palkkiota voidaan maksaa useammassa erässä. Myöhässä ilmoitetut eläintapahtumat (tulot ja poistot) vähentävät tukea. I llmoitusaika 7 päivää. Uuhet joka mennessä karitsoinut vähintään kerran tai on vähintään 1- vuotias hakijan hallinnassa vahvistettu uuhipalkkiokiintiö haettava vähintään 10 uuhesta uuhipalkkion ja sen LFA-lisän määrä noin 14 /uuhi jos myy lampaanmaitoa, palkkio noin 11,90 /uuhi Teuraskaritsoiden laatupalkkio tiedot poimitaan lammas- ja vuohirekisteristä maksetaan korkeintaan 12 kuukauden ikäisenä teurastetusta karitsasta ruhopaino vähintään 18 kg maksetaan keväällä 2015 palkkio noin 38 /karitsa Kokonaan EU:N maksamiin tukiin (MM. EU:n eläinpalkkiot) sovelletaan rahoituskurileikkuria yli 2000 :n osalta. Leikkausprosenttia ei ole päätetty vuodelle Vuonna 2013 se oli 2,45 %.

12 12 MASVA-hanke tiedottaa MASVA -hanke on Kalajoen kaupungin hallinnoima, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama hanke ja tulee sanoista Maaseutuyritysten asiakasvastaava. MASVA -hanke on saanut uuden rahoituspäätöksen ja toimii vuoden 2014 loppuun saakka. MASVA-neuvoja on myös vaihtunut vuoden alusta ja vuoden 2014 MASVAssa on tavoitettavissa Heidi Pasanen. Suunnitteilla toimintaa Traktoriliikennelupakurssi Kalajoelle järjestymässä, aikaisin toteutusajankohta heinäkuu 2014 (TraFin määrittelemistä aikatauluista johtuen). Asiasta tiedotetaan lisää heti, kun kurssin järjestäminen saadaan varmistettua ELY-keskukselta hankkeelle sopivaksi toiminnaksi. Seuraa siis ajankohtaista tiedotusta! Innovaatioleiri Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla! Tulossa huikea Innovaatioleiri Siikajoella Leirin teemat ovat: 1) yhteiskunnallinen yrittäminen (kylät, yhteisöt) 2) kulttuurista uutta liiketoimintaa 3) maatilojen monialayrittäjyys 4) rajaton yrittäjä 5) luonnon ja ympäristön liiketoimintamahdollisuudet (mm. green care, matkailu) Leiri on osa maaseutuverkoston valtakunnallista leirisarjaa, johon kuuluu yhteensä 10 leiriä ympäri Suomea. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan leirin alueellisena vastuuorganisaationa on Maaseudun Sivistysliitto ja toteuttamisessa mukana ovat Keskipiste-Leader, Rieska-Leader, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, MTK Keski-Pohjanmaa ja MTK Pohjois-Suomi, Oulun yliopiston Oulun eteläisen instituutti sekä Suomen 4H-liitto, 4H Pohjois-Pohjanmaa Kainuu. Leirityöskentelystä vastaavat MDI:n konsultit. Leiri ohjelmineen, majoituksineen ja ruokailuineen on osallistujalle maksuton. Osallistuja vastaa itse matkakuluista leiripaikalle. Osallistuminen edellyttää läsnäoloa koko leirin ajan. Lisätietoja sekä haku leirille sivulta Soita, tule käymään tai pyydä MASVA-neuvoja luoksesi! MASVA -hanke tarjoaa tukea ja maksutonta ensineuvontaa!! Maaseudun kehittäminen ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen on yhteinen asia. Heidi Pasanen, , MASVA-neuvoja, Kalajoen maaseutupalvelut, (Maaseutuvastaava Ylivieskan seutukunnassa hanke) Ajankohtainen tiedotus:

13 13 tiedottaa: Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi (5 pv) ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannus Ilmoittautumiset mennessä ja lisätietoja luomuneuvoja Jari Tikkanen p , tai Seija Roimela p , Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset keväällä 2014 Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön tulee käydä viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa. Huom! Kasvinsuojelukoulutukset muuttuvat ensi vuonna niin, että niihin kuuluu myös tentti. Lisäksi koulutus tulee koskemaan laajempaa joukkoa kuin pelkästään viljelijöitä. Jos haluaa käydä koulutuksen ilman tenttiä, koulutus on tehtävä tämän vuoden aikana. ProAgria Keski-Pohjanmaan toimesta tullaan järjestämään vielä syksyllä pari nk. vanhan mallin mukaista koulutusta eli koulutus ilman tenttiä. ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisia Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksia (=ruiskuttajakoulutuksia) seuraavasti: Kannus Maaseutuopisto ti Koivukartano, Ollikkalankatu 3 Veteli, Kunnanvirasto to Kivihyypäntie 1, Veteli Lohtaja, Houraatin maja ti Pohjanlahdentie 2427, Lohtaja Kannus, Maaseutuopisto pe Koivukartano, Ollikkalankatu 3 Koulutukset toteutetaan, mikäli ennakkoilmoittautuneita on vähintään 10 henkilöä/tilaisuus. Koulutuksen hinta tarjoiluineen ja materiaaleineen on 60 euroa/hlö (sis. alv 24 %). Jälkiilmoittautuneille hinta on 70 e/hlö. Kurssimaksu maksetaan paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. Koulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen ko. päivää ProAgria Keski-Pohjanmaahan puh tai sähköpostilla tai > tapahtumat Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tilatunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisätietoja: Sirkku Koskela puh ,

14 14 Tunnetko täydentävät ehdot - tiedätkö mihin olet sitoutunut? Tilaneuvonta on EU-tukiin liittyvää opastavaa neuvontaa. Sen avulla varmistetaan, että tilan asiat ovat täydentävien ehtojen osalta kunnossa ja että tila saa tukensa täysimääräisinä. Valitse seitsemästä neuvontaosiosta itsellesi tärkeimmät: 1. Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus (esim. viljellyn pellon hoito, pientareet, luonnonhoitopellot) 2. Ympäristösäädökset (esim. nitraattiasetus, karjanlannan levitys, pohja- vesialueet) 3. Eläinten tunnistus ja rekisteröinti (kirjanpitovaatimukset) 4. Kasvinsuojeluaineet (esim. kasvinsuojelusuunnitelma, vesistö- ja peräkkäisen käytön rajoitukset) 5. Elintarvikkeet (alkutuotannon omavalvontakuvaus, hygienia) 6. Rehut (esim. hygienia ja laatu) 7. Eläinten hyvinvointi ja eläintaudeista ilmoittaminen Tilakäynnin aikana voidaan esimerkiksi selvittää ja varmistaa, että suojakaistojen kunto ja leveydet ovat vaatimusten mukaiset. luonnonhoitopellot on suunniteltu ja hoidettu sääntöjen mukaan. tilan lannankäyttö täyttää määräykset. eläinten tunnistus ja rekisteröinti ovat ajan tasalla. rehukirjanpito on asianmukaista. eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kunnossa. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat rehukirjanpitoon tulleet lisäykset, rehuvarastojen merkintä. Omavalvontakuvauksen päivitys on tarpeen jokaisella tilalla, varsinkin jos navettaan on tullut muutoksia tai tilalta myydään tinki/ ternimaitoa. Yhden palveluosion hinta vuonna 2014 ProAgria Keski-Pohjanmaan alueella on 180 euroa + matkakulut + alv 24 % Muun tilakäynnin yhteydessä hinta on 180 euroa + alv 24 %. Maatila on oikeutettu saamaan tukea 165 euroa / neuvontaosio enintään kahdesta eri osiosta kalenterivuodessa Tuki haetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kahden kuukauden kuluessa neuvonnasta Kalajoella tilaneuvontaa tekevät: Hihnala Sari Jouni Huhtala Karhula Jarmo Koskela Sirkku Kreus Sinikka Kulla Taina Roimela Seija Yli-Jylhä Aulikki Älä jää yksin vaatimusten viidakkoon tai menetä yöuniasi EU- tarkastuksen vuoksi. Ota yhteyttä ProAgria Keski-Pohjanmaan tilaneuvonnan asiantuntijaan! Varaa oma tilakäyntisi!

15 15 tiedottaa: Tiedote eläinvalvonnasta Keskitetyt valvontaotannat tehdään Maaseutuvirastossa kaikista kalenterivuoden aikana palkkiota/tukea hakeneista tiloista ja alkuperäisrotusopimuksen tehneistä tiloista. Valvontaa tehdään ympäri vuoden. Eläintukien valvonnasta voidaan ilmoittaa aikaisintaan 48 tuntia ennen valvontaa. Valvontoja on tehtävä myös ennalta ilmoittamatta, mutta eläinsuojiin ei tarkastuksissa mennä ilman viljelijää tai hänen lupaansa. Jos valvonnasta on ilmoitettu ennalta, viljelijän on pyrittävä olemaan läsnä tarkastuksessa. Viljelijä voi myös valtuuttaa kirjallisesti tai suullisesti jonkun toisen henkilön osallistumaan puolestaan valvontaan. Tilakäynnillä tarkastetaan tilalla olevat eläimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muut tukikelpoisuuteen vaikuttavat asiat:

16 16 Puutteet tukiehdoissa tai eläinten merkitsemisessä ja rekisteröinnissä aiheuttavat seuraamuksia haettuihin tukiin. Merkinnän ja rekisteröinnin laiminlyönnit saattavat aiheuttaa seuraamuksia myös täydentävien ehtojen kautta kaikkiin EU:n suoraan ja osittain rahoittamiin tukiin. Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tukiehtojen laiminlyönti tai rekisteröinti- / merkintäpuutteita, valvonta on laajennettava koskemaan kaikkia niitä tukia, joihin laiminlyönti vaikuttaa. Valvonta voidaan laajentaa myös takautuvasti aiempiin vuosiin, jos puute on ollut todistettavasti olemassa aiempina vuosina. Eläintarkastajien yhteystiedot: Pirjo Passi Hanna Pietikäinen Teija Lauri Päivi Salonen sähköposti: Lisätietoa: Eläintukien ja palkkioiden hakuohjeet ja -oppaat (www.mavi.fi) Hakuopas 2014 (www.mavi.fi) Eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusehdot ja ohjeet (www.mavi.fi) Opas valvonnasta (www.mavi.fi) Täydentävien ehtojen opas (www.mavi.fi, www. evira.fi) Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiopas (www.evira.fi) Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiopas (www.evira.fi) Sikojen merkitsemis- ja rekisteröintiopas (www.evira.fi) POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, OULU Kutsunumero Veteraanikatu 1 9 Viestikatu 1 Valtakatu 4, PL OULU OULU YLIVIESKA

17 17 - Kalajoki tiedottaa MTK Kalajoki kevätkokous MTK Kalajoen kevätkevätkokous alueellisen tuki-infon jälkeen valtuustosalissa tiistaina n. klo Juodaan tuki-infon jälkeen kahvit suolapalan kanssa ja jatketaan kokouksen merkeissä. Esillä sääntömääräiset asiat. Liitosta on mukana toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki sekä esittäytymässä ja kertomassa ajankohtaisia asioita ympäristötarkastaja Aino Alatalo. Muistetaan myös vuonna 2013 sukupolvenvaihdoksen tehneitä jäseniä. Kuntosali Yhdistys tarjoaa Kuntosali vuoron Arteman salissa torstaisin klo ilman ohjaajaa. Jumppa Jumppa jatkuu tiistai-iltaisin klo Kristillisen opiston salissa. Mukaan omavastuu 4 (yhdistys maksaa lopun). Ohjaajana Jaana Liias. Kesäteatteriretki Tampereelle Lähde mukaan kesäteatteriretkelle Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin katsomaan PIRUNPELTOA! MTK KALAJOKI järjestää jäsenilleen matkan Pyynikin kesäteatteriin ensi heinäkuussa. Pyynikin kesäteatterissa on uusi kotimainen näytelmä PIRUNPELTO, joka perustuu Heikki luoman TV 2:lle kirjoittamaan tv-sarjaan. Pirunpelto kertoo elämästä kuvitteellisessa Etelä- Hämäläisessä Tyrisevän kunnassa. Soramontun omistaja kuolee hämärissä olosuhteissa jne. Pirunpellon tyylilajiksi ohjaaja määrittelee sen olevan yhdistelmä draamaa, komediaa ja jännäriä. Rooleissa mm. Matti Ristinen, Jussi Myllymäki, Jukka Salmela, Sanna Saarijärvi. Matkan hinta 133 /hlö. edestakaiset bussimatkat Kalajoelta Tampereelle yhden yön majoitus kahden hengen huoneessa Cumulus Hämeenpuistossa teatterilippu PIRUNPELTO -näytelmään klo tarjoaa ruokailun myöhemmin tarkentuvassa paikassa. Myös matkan aikataulut täsmentyvaät kevään aikana. Sitovat ilmoittautumiset mennessä puh /

18 18 - Himanka järjestää Naistenillan KESKIVIIKKONA alk. klo NELIKOSSA Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, sauna, pientä hemmottelua ja vähän asiaa ja iltapalaa!! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Ilmoitathan tekstarilla viimeistään tiistaina osallistumisestasi / Henna Tilaisuus on maksuton. MTK:n EU-avustajat MTK:n yhdityksillä on EU-avustajille vastuuvakuutus. Avustajien vakuutus on voimassa vain silloin, kun avustajan lisäksi myös avustettava on jäsenmaksun maksanut MTK :n jäsen. MTK-Kalajoen EU-avustajat: Ritva Nuorala Simo Jukola Juha Tavasti MTK-Raution EU-avustajat: Hyry Hannu Heikki Olkkonen Antti Keskisipilä MTK-Himangan EU-avustaja: Harju Jorma MT-Tilitoimisto Himangalla Himangalta löytyy maatalouksia palveleva MT-Tilitoimisto, jonka yhteystiedot ovat: osoite Leipämäentie 1, Himanka puh sähköposti yhteyshenkilö Anne Ainali

19 19 Keski-Pohjan Lypsykarjat ry ilmoittaa Kevätkokous Laitapa kalenteriin: KESKI-POHJAN LYPSYKARJAT RY:n kevätkokous Kalajoella Hotelli Sanissa tiistaina Henkilökohtainen kutsu tulee jäsenille maaliskuun aikana! kouluttaa Kalajoen ammattiopiston kevään lyhytkestoiset koulutukset Sulkeissa (ap.) on kuljetusalan ammattipätevyyskoulutus, joilla saa liikenteen turvallisuusviraston Trafin hyväksynnän. pe Tietur-va 1 (ap.) pe - la Ensiapu 1 (ap.) pe Tulityöturvallisuus pe Trukkikurssi, työturvallisuuskoulutus 6 h, teoria ti - ke Matkailualan turvallisuuspassi (iltaisin ) pe 4.4. Hygieniaosaamiskoulutus + testi (ap.) pe 7.4. Työturvallisuus (ap.) to Raskaankaluston ennakoivan ajon kurssi (ap.) pe 11.4 Työturvallisuus Järjestysmieskoulutus pe Hätäensiapu ma Anniskelupassi pe Tulityöturvallisuus ma - ti Ensiapu 2 ti Asiakaspalvelu-koulutus "Innostu asiakaspalvelusta" Ilmoittautumiset ja lisätietoa tai

Hyvää Joulun odotusta!

Hyvää Joulun odotusta! 1 Kalajoen maaseututiedote 5/2014 sivu Maatalous- ja lomitus tiedottaa 2 Kehittämisohjelman mukaiset avustukset 3 Lomituspalvelut 3 4 Maatalous tiedottaa 5-10 Masva hanke 11 MTK 12 13 Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu SISÄLLYSLUETTELO 1.... HALLINTOPALVELUT 2 2.... PPKY SELÄNNE 6 3.... OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 7 4.... JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 15 5.... TEKNINEN TOIMISTO

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A TÄYTTÖOHJEET Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen. Perholainen Kuntatiedote 4/2013 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Kesätyöpaikat 4 PUHELINLETTELO 5 Terveyskeskus tiedottaa 9 MUISTILUOTSI tiedottaa 9 Kuulemistilaisuus

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

JULKINEN TIEDOTE. Jaetaan kaikkiin talouksiin

JULKINEN TIEDOTE. Jaetaan kaikkiin talouksiin Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi p. 06 8889111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin Lähtö ja maali Discoland. Pyöräiltävä matka 42 km, josta soratietä noin puolet. Pyöräily tapahtuu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: "Investointi nopeasti tuottamaan." Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: Investointi nopeasti tuottamaan. Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21 Rehukirjanpitovaatimuksiin muutoksia 5 Kolme uutta ruokinnanohjauspakettia 12 WebWisu käyttöön ensi vuonna 15 Kalasta oikein luvan kanssa 21 ProAgria 4 Tiedotuslehti asiakkaille ja sidosryhmille 2013 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 4/2010 Voimavarariihestä uutta puhtia tilanhoitoon Karjan ruokintaan säätöä reaaliajassa Energiasuunnitelma kaveriksi kustannusjahtiin Maidosta syntyy

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2010 Sukupolvenvaihdos pitää metsän tuottavana Onnistunut ruokinta seurantapalvelun avulla Valaise viisaasti säästä energiaa ja euroja! Lähiruoka

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS

Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi puh. (06) 8889 111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus

Lisätiedot

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 2/2015 Energiasäästöjä suunnittelun avulla 2/2015 maaviesti

Lisätiedot

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin EU tuki-infot 2014 Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi www.proagria.fi, ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa maaviesti ProAgria Kainuun, Lapin ja Oulun asiakaslehti 1/2007 Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa Vyötäröt kapenivat Vuokatin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Lammastalous kasvussa s. 8. Teemana: EU-tuet ja Neuvo 2020. Tilan rahaliikenteen suunnittelu 26

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Lammastalous kasvussa s. 8. Teemana: EU-tuet ja Neuvo 2020. Tilan rahaliikenteen suunnittelu 26 Lehmähavaintoja Hollannista 9 Tukitaulukot 20 Tilan rahaliikenteen suunnittelu 26 vuotta tiedotuslehteä ProAgria 2 Tiedotuslehti asiakkaille ja sidosryhmille 2015 Keski-Pohjanmaa www.proagria.fi/kp Lammastalous

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2015 Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Timo Karhula, Kauko Koikkalainen, Jarkko Leppälä, Tiina Mattila Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta

Lisätiedot