TOIMINTAKERTOMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 MLL Tampereen osasto ry:n toimintakertomus 2012 MLL Tampereen osasto toimii aktiivisesti yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tukemalla arkea laadukkailla palveluilla. Osasto tunnistaa asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja on edelläkävijä uusien toimintojen kehittäjänä. Toimintamme arvot: Ihmisläheisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Osallisuuden edistäminen MLL Tampereen osaston visio: Olemme toiminnallisesti vahva, haasteisiin tarttuva ja uutta luova MLL:n yhdistys. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

3 Yleistä Vuosi 2012 oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston 91. toimintavuosi. Vuoden aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja ja vahvistettiin kuntakumppanuutta päiväkerhojen muuttuessa palvelusetelikerhoiksi. Kulunut vuosi käynnisti myös uuden strategiakauden Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana alkoi kolmivuotinen Lapsi ja ero hanke. Pirkkalan Pereenkulman kerhotilat siirtyivät MLL Tampereen osaston käyttöön syksyllä 2012 ja Pirkkalassa avattiin perhekahvila. Toimintaympäristö Lasten ja lapsiperheiden arki Lasten ja lapsiperheiden arjen ilmiöiden tunnistaminen vaikuttaa varsinaisen toimintamme sisältöön. Lasten rakkauden ja hoivan tarpeet ja vanhempien tuen tarve lasten kasvatuksessa, ovat sukupolvesta toiseen säilyviä tarpeita. Lapsiperheiden sosiaaliset verkostot voivat olla keskenään hyvinkin erilaiset. Perherakenteet ovat moninaiset. Vuosittain noin lasta kokee vanhempien eron. Vaikka erojen määrä ei ole tilastollisesti kasvanut, niin yksinhuoltajaperheiden määrä on pysynyt korkeana. Erityisesti pienten, alle kouluikäisten lasten perheiden erot ovat lisääntyneet. Perhekahvilat ja perheiden erilaiset kohtaamispaikat sekä erilaiset vertaisryhmät tukevat erilaisten perheiden sosiaalisten verkostojen syntymistä ja tukevat perheitä kasvatustyössä. Väestörakenteen muuttuminen ja iäkkäämpien sukupolvien suuruus suhteessa nuorempiin muuttaa eri sukupolvien suhteita ja kohtaamisia. Ylisukupolvien välinen toiminta niin Mummola-toiminnan kuin erilaisten nuorisotyön hankkeiden kautta vahvistavat myönteisiä kohtaamisia eri-ikäisten ihmisten kesken. Lisäksi perheiden arjessa näkyy mediavälitteisen kulttuurin voimistuminen sekä monikulttuurisuus. Asiakaskunnastamme arviolta lähes 20 % on syntyperältään muita kuin suomalaisia. Tietoteknologian arkipäiväistyminen vaikuttaa kansalaisen arkipäivään ja ihmisten tapaan hakea tietoa, apua ja olla suhteessa toisiinsa. Mediakasvatus, erityisesti turvallinen netinkäyttö ja mediakriittisyys, on nuorisotyömme yksi kehittämisalueista. MLL Tampereen osaston strategiakauden painopisteiksi on määritelty: Terveyden edistäminen Monikulttuurisuuden huomioiminen ja näkyväksi tekeminen toiminnassa Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen ja avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen Eroperheiden tukeminen Yritysyhteistyön lisääminen Sijoitussuunnitelman ja varainhoidon periaatteiden arviointi ja päivittäminen Vaikuttamistyön vahvistaminen Tiedottamisen ja markkinoinnin välineiden kehittäminen ja materiaalin valmistaminen MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

4 Henkilöstön toimenkuvien tarkastaminen Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoisten ammatillinen ohjaus Vapaaehtoistoimintaa leimaa lähtökohtaisesti halu auttaa, tehdä jotain toisten hyväksi. Toiminta tarjoaa myös mielekästä sisältöä omaan elämään ja vahvistaa kokemusta ja tarvetta olla tarpeellinen. Kuluneena vuonna vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt merkittävästi ja kiinnostus toimintaamme kohtaan on ollut ilahduttavan runsasta. o Yhdistyksemme tarvitsee vapaaehtoisia monenlaisiin rooleihin: luottamustehtäviin, erityisasiantuntijoiksi, ryhmän ohjaajiksi, kanssakulkijoiksi. o Vapaaehtoiseksi ei enää välttämättä sitouduta pitkäksi aikaa. Koska tarjolla on yhä enemmän mielenkiintoisia vaihtoehtoja osallistua kansalaistoimintaan ja erilaisiin harrastuksiin, niin vapaaehtoistoimijoiden vaihtuvuus on yksi toimintaympäristöämme kuvaava haaste. o Vapaaehtoisten rekrytointi, toimintaan sitouttaminen ja vapaaehtoisista huolehtiminen on osa yhdistyksen toimintaympäristöä. MLL Tampereen osasto vastaa yhdistyksen vapaaehtoisten ammatillisesta ohjauksesta. Vapaaehtoisille järjestetään perehdytyskoulutusta ja erilaisia virkistystilaisuuksia. MLL Tampereen osastolla on mahdollisuus tukea myös lähiyhdistyksiä ja esimerkiksi naisystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnan ja lapsi ja ero hankkeen puitteissa onkin viritelty seudullista yhteistyötä. Tampereen osasto ry järjestötoimijana Oman yhdistyksemme toimintaa ja työtä haastavat myös muutokset kunnan palvelurakenteessa sekä kiristyvä kilpailu ulkopuolisesta taloudellisesta tuesta muun järjestösektorin kanssa. Lisääntyvä ammatillisuuden vaatimus edellyttää huomion kiinnittämistä toiminnan laatuun. Tampereen osasto on yksi Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsenyhdistys yhdessä muiden paikallisyhdistysten ja alueellisten piirien kanssa. Paikallisyhdistyksenä MLL Tampereen osasto on kuitenkin varsin suuri yhdistys, jolla vapaaehtoistoimijoiden lisäksi on palkattua, vakituista henkilökuntaa ja omat toimintatilat. Toiminta toteutetaan ammatillisesti ja se pohjautuu strategiseen ajatteluun. MLL Tampereen osasto vastaa oman toimintansa puitteissa vapaaehtoisten ammatillisesta ohjauksesta. MLL Tampereen osasto seuraa aktiivisesti keskusjärjetön kehityslinjauksia ja osallistuu erilaisiin keskustelufoorumeihin, järjestökoulutuksiin ja muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin mahdollisuuksien mukaisesti. Yhteistyöverkostot ja sosiaalialan toimintakentän murros Toimintaympäristössämme merkittävää on ollut yhteistyön lisääntyminen muiden toimijoiden kanssa. Paikallisella tasolla olemme verkostoituneet julkisen sektorin, muiden järjestöjen ja yhteisöjen, liikeelämän ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppanit voivat olla toiminnan mahdollistajia ja tukijoita, mutta toiminta on aina myös vastavuoroista. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

5 Sosiaalialan murros näkyy valtion, kuntien ja järjestöjen toiminnassa ja näiden eri toimijoiden keskinäisten suhteiden uudelleen organisoitumisessa. Sosiaalialalla on 2000-luvulla ollut jatkuvasti käynnissä monia uudistuksia ja ohjelmia kunta- ja palvelurakenteiden uudistamiseksi. MLL Tampereen osasto seuraa näitä muutoksia ja arvioi omaa toimintaansa suhteessa niihin. Tampereen kaupungin hallintorakenteen muuttuminen tilaaja-tuottaja malliin palvelujen järjestämisessä on vaikuttanut ja vaikuttaa MLL Tampereen osastoon sosiaalialan toimijana. Syksyllä 2012 MLL Tampereen osastosta tuli yksi Tampereen kaupungin avointen varhaiskasvatuspalvelujen tuottajista, kun kaupunki siirtyi perheille maksuttomaan kerhotoimintaan palvelusetelijärjestelmän myötä. Lapsi- ja perhetyö Lapsi- ja perhetyö muodostaa MLL Tampereen osaston toiminnassa kokonaisuuden, jossa keskeistä on vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Toiminnan puitteissa kohtaamme runsaasti perheitä tavallisessa arjessa. Strategian mukaisesti vuoden aikana koottiin avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma ja toiminnassa huomioitiin monipuolisesti terveys ja hyvinvointi. Monikulttuurisuus näyttäytyi erityisesti käynnistetyssä naisystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnassa. Perhekahvilassa vietettiin monikulttuurisuuspäiviä ja suomalainen kulttuuri pidettiin vahvasti esillä juhlapyhien kautta. Perheen tapoja ja perinteitä tutkailtiin erityisesti kaikkien eri ryhmien kanssa rakennetun juurimatkaprosessin kautta. Perhekahvilat ja puistotoiminta Perhekahvilan tärkein funktio on sosiaalisen verkoston luominen pienten lasten vanhempien välille. Se on vanhempien kohtaamispaikka, jonne on helppo ja mukava tulla, jutella muiden vanhempien kanssa ja samalla lapset saavat ikäisiään leikkikavereita. Toiminta perustuu vertaisuuteen, mutta ohjatun toiminnan puitteissa erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen ovat myös toiminnan keskeisiä tavoitteita. Toimintaa on kehitetty eriyttämällä toimintaa eri kohderyhmille. Tarjolla oli kaikille avoimia perhekahviloita, vauvakerho vauvaperheille, Nuput kahvila keskosperheille ja lapsi ja ero -hankkeen vertaiskahvila. Perhekahviloissa/ perhepuistossa sekä vauvakerhossa järjestettiin jokaisella kokoontumiskerralla lyhyt ohjattu toimintatuokio. Toimintatuokioiden aiheet ja ideat kerättiin vanhemmilta ja siten osallistettiin heidät toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tuokioiden teemat vaihtelivat lauluista ja loruista asiantuntija-alustuksiin. Toimintatuokion lisäksi päivän aikana saattoi olla erillinen maksullinen askartelumahdollisuus. Nämä tuokiot liittyivät useimmiten juhlapyhiin tai erityisteemoihin kuten esimerkiksi äitien- ja isänpäivä, vappu, pääsiäinen tai joulu. Askartelumahdollisuuksia oli useammin aina silloin kun lisäresurssina oli opiskelijoita näitä tuokioita ohjaamassa. Erillisien askartelukertojen osalta perittiin yhden euron materiaalimaksu / perhe. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

6 Vauvakerho Vauvakerho on avoin foorumi, jossa perheet saavat solmia sosiaalisia verkostoja samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vauvakerho on avoinna joka maanantai klo Osallistavan toimintatavan avulla esille nostetaan kulloinkin mukana olevien perheiden keskeisiä kiinnostuksen kohteita ja tarvittaessa mukaan kutsutaan asiantuntijoita alustamaan eri aiheista. Alle vuoden ikäisten vauvojen vanhemmat saavat näin tukea vanhemmuuteen ja vahvistusta hoivan antajan ja kasvattajan roolissa. Erityisesti kiinnitämme huomiota varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Laivapuiston perhekahvila Kaikille avoin perhekahvila toimi Laivapuistossa tiistaisin Laivapuiston perhekahvilassa toimintaan sisällytettiin ohjelmaa joka viikko erilaisin teemoin: Joka kuukauden ensimmäinen tiistai oli avoinna mummola. Mummolassa vapaaehtoiset isovanhemmat leikkivät ja touhusivat perheiden kanssa. Mummolapäivänä perhekahvilaan ovat erityisesti tervetulleita perhekahvilassa käyvien lasten isovanhemmat. Joka kuukauden toinen tiistai oli ohjelmassa satupursi. Satupursi seilasi satujen maailmaan milloin nukketeatterin, pöytäteatterin tai sadunkerronnan avulla. Satupurren yhteyteen kehiteltiin Laivapuiston lukulaari, jossa tarjoillaan yhteistyössä kirjastotalo Metson kanssa kirjavinkkejä lapsiperheille. Vuoden 2013 alusta Lukulaarin kirjavinkit viedään myös osaston nettisivuille. Joka kuukauden kolmas tiistai oli vuorossa tietopursi. Tietopurressa on ammattilaisten vanhemmille pitämiä infohetkiä erilaisista aiheista, joita vanhemmat olivat toivoneet ja/tai joita toiminnassa haluttiin nostaa esille strategian painopisteiden mukaisesti. Kuvassa tietopurren teema veikeä vilja kiva kuitu. Joka kuukauden neljäs tiistai oli musapursi, joka nimensä mukaisesti oli musiikkihetki. Jos kuukaudessa oli viisi tiistaita, viides tiistai oli ekstrapursi, joka sisälsi ajankohtaisesti erilaisia aiheita askartelusta tuote-esittelyihin. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

7 Pereenkulman perhekahvila Pirkkalan Pereenkulmassa toimi tammi-kesäkuun ajan avoin päiväkoti ja lasten päiväkerhoja Pirkkalan kunnan ylläpitämänä. Kunnan taloussäästöjen vuoksi kunnan toimintaa vähennettiin ja avoimia palveluja yhdisteltiin. Näistä syistä Pirkkalan kunta irtisanoi kerhotilojen vuokrasopimuksen kesäkuussa Pirkkalan kunnan kanssa käytyjen keskustelujen myötä päätettiin, että Pereenkulmalla jatketaan avointa perhetoimintaa ja MLL Tampereen osasto käynnisti perhekahvila-toiminnan kerhotiloissa elokuussa Kuvassa Pereenkulman leikkikenttä Perhekahvila oli avoinna kerran viikossa maanantaisin klo Perhekahvilaan palkattiin yksi henkilö ohjaamaan toimintaa. Toiminta oli varsin vapaamuotoista ja syksyn kuluessa perheiden kanssa alettiin suunnitella toiminnan sisältöä sen kehittämiseksi. Pirkkalan kunta lahjoitti MLL Tampereen osastolle jonkin verran huonekaluja ja astioita toiminnan jatkamiseksi Pereenkulmassa. Iltakahvila Iltakahvilana oli avoinna Laivapuiston perhetalossa torstaisin klo Iltakahvila suunnattiin erityisesti isille lapsineen ja se toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Toimintaa ohjasivat vapaaehtoispohjalta alkuvuodesta sosiaalialan miesopiskelijat ja syksyllä vastuu siirtyi kahdelle vapaaehtoiselle isälle, jotka vastasivat toiminnasta. Nuput kahvila Nuput kahvila oli avoinna kerran kuukaudessa, joka kuukauden kolmas maanantai klo ja toiminta perustui vapaaehtoisuuteen. Kahvila toimi sinänsä ihan hyvin, mutta kevään kuluessa vapaaehtoiset toivoivat vahvaa tukea toiminnan sisällön suunnitteluun. Niinpä syyskaudelle ja vuodelle 2013 laadimme toimintasuunnitelman yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja päädyimme siihen, että perheiden odotuksia palvelee parhaiten malli, jossa joka kerta kahvilan ensimmäisellä tunnilla kahvilassa on mukana joku asiantuntija alustamassa ja loppuaika on vapaata yhdessäoloa. Tämä muutos lisäsi kävijöiden määrää ja vastasi paremmin perheiden odotuksia. Vertaiskahvila eroperheiden vanhemmille Lapsi ja ero hankkeen yhdeksi toimintamuodoksi suunniteltiin vertaiskahvilatoimintaa syksyn aikana. Toimintaa markkinoitiin suhteellisen suppeasti ja toiminta jäi muutaman kerran perusteella kehittämisasteelle. Kevään 2013 aikana kokeillaan ja pohditaan, millaista vertaistoimintaa eroperheille suunnataan. Selkeä tarve jakaa erokokemuksia vertaisten kanssa on olemassa, mutta se, millaisen toiminnan puitteissa mahdollisuus tarjotaan, jää nähtäväksi. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

8 Imetyshuone Laivapuiston perhetalossa on vauvaperheille imetyshuone. Imetyshuoneeseen voi poiketa kaupungilla asioidessa ja syöttää rauhassa vauvan ja vaihtaa vaipat. Imetyshuoneen käyttö ei edellytä muuhun toimintaan osallistumista. Erillinen imetyshuone on saanut runsaasi kiitosta ja sitä on käytetty ahkerasti. Kahvila Messi Kahvila Messi on tarkoitettu Laivapuiston perhekahvilan asiakkaille ja se on avoinna vauvakerhossa ja perhekahviloissa. Messi tarjoaa lämpimän lounaan tai suolaista ja makeaa välipalaa. Yhteinen ruokahetki päivittäin on tärkeä. Pöydän ääressä on myös mukavaa jutella muiden vanhempien ja lasten kanssa. Perheet voivat myös viipyä perhekahvilassamme pidempään, kun ei tarvitse kiirehtiä kotiin valmistamaan ruokaa. Välipala- ja lounaslistan laatimisessa kuultiin asiakkaita ja ruokien valmistuksessa huomioitiin se, että ne soveltuivat myös aivan pienten lasten ruokavalioon. Lämmin ruoka ostettiin Tampereen palvelualan ammattiopistosta. Vaihtuvat ruokalistat ja hinnasto olivat nähtävissä ilmoitustaululla ja netissä. Kahvila Messin palveluita käytti arviolta 80 % asiakkaista. Avoin varhaiskasvatus / lasten päiväkerhotoiminta MLL Tampereen osasto on jo usean vuoden ajan tuottanut lasten päiväkerhopalveluja. Päiväkerhotoiminta on ollut maksullista toimintaa. Kevään aikana MLL Tampereen osastolla oli kolme kerhoa, joissa kussakin oli 15 lasta. Elokuusta 2012 alkaen kerhot muuttuivat osaksi Tampereen kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen kerhopalveluja. Laivapuiston perhetalon päiväkerhot täyttävät Tampereen kaupungin kerhotoiminnalle asettamat kelpoisuus- ja laatukriteerit. Perheillä on mahdollisuus saada Tampereen kaupungilta palveluseteli, jolloin kerho on perheille maksutonta. Palveluseteli oikeuttaa käyttämään kerhoa enintään 12 kertaa kuukaudessa. Avoimeen kerhotoimintaan osallistuva alle kolmivuotias lapsi on oikeutettu myös lakisääteiseen kotihoidon tukeen (KELA) ja kotihoidon tuen kunnalliseen lisään (Tampere-lisä). Kipparit kerhot on tarkoitettu 2 5 -vuotiaille tamperelaisille lapsille. Kerhotoiminta on hyvä vaihtoehto lapselle, joka ei tarvitse kokopäivähoitoa vaan muuta säännöllistä ryhmätoimintaa. Kerhot ovat MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

9 perheille palvelusetelillä maksuttomia. Elokuusta lähtien kerhojen määrää lisättiin yhdellä eli kerhoja oli kaikkiaan neljä, joissa kussakin on 15 lasta. Kerhopäivän pituus on 3 tuntia. Jokaisena kerhopäivänä ulkoillaan noin puoli tuntia viereisellä Laivapuiston leikkikentällä. Kerhopäivään sisältyy myös pieni välipala. Kerhoissa annamme tilaa leikille, satujen kuuntelemisen lisäksi kerromme tarinoita itse. Lasten osallisuus on meille tärkeä arvo, johon toimintamme perustuu. Toiminta sisältää monipuolisesti musiikkia, kuvataiteita, sanataidetta ja liikuntaa. Harjoittelemme ryhmässä toimimista ja hyviä tapoja. Opettelemme huolehtimaan omista tavaroistamme ja pitämään ympäristöstämme huolta. Lisäksi yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää. Haluamme toimia vahvasti vuorovaikutuksessa lasten vanhempien kanssa, jotta kerhosta muodostuu lapille mukava ja mieluisa toimintapaikka. Päiväkerhopalveluja käyttävät perheet ovat tervetulleita myös muuhun toimintaamme. Tiedotamme perheille säännöllisesti avoimista te loista, perhetapahtumista ja muusta toiminnastamme. Mummola Mummo- ja vaaritoiminta koostuu monesta eri tavasta toteuttaa toimintaa siten, että eri ikäpolvet kohtaavat toisensa. Joka kuukauden ensimmäinen tiistai perhekahvila muuntautuu Mummolaksi. Silloin ovet ovat avoinna sukupolvien välisille kohtaamisille. Vaikka perhekahvilaan ovat aina tervetulleita myös isovanhemmat, niin erityisesti Mummola-päivinä virittäydymme isovanhemmuuden äärelle. Toiminnassamme on mukana vapaaehtoisia isovanhempia, jotka juttelevat vanhempien ja lasten kanssa, lukevat satuja ja leikkivät. Lasten päiväkerhoissa on läsnä jokaisella kerhokerralla kerhomummo tai kerhovaari. Peruskoulun yläkoululaisten äidinkielen oppituntien yhteyteen on kehitetty mediakasvatukseen keskittyvää ylisukupolvien välistä toimintaa. MLL Tampereen osasto käynnisti perheissä tehtävän varamummo- ja vaaritoiminnan 1997 yhteistyössä Mummon Kammarin kanssa, Sittemmin Mummon Kammari jättäytyi toiminnasta pois keskittyen pääsääntöisesti vanhustyöhön. Perheessä tehtävä työ osoittautui antoisaksi ja elämää monin tavoin rikastuttavaksi kokemukseksi, jonka kautta on löytynyt todellisia sydänystäviä. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

10 Toisaalta toiminta on erittäin haastavaa ja edellyttää pitkää sitoutumista. Nykyisin perheissä tehtävä työ on jäänyt vähemmälle ja varaisovanhemmat ovat mukana toiminnassamme erilaisissa ryhmissä, kouluvaareina ja/tai mummoina tai erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Yhteistyö As Oy Suvantopuiston kanssa Kutsumme myös säännöllisesti As Oy Suvantopuiston senioritalon asukkaita järjestämiimme tilaisuuksiin ja juhliin mukaan. Vierailut ovatkin saaneet innostuneen ja lämpimän vastaanoton. Päiväkerholaiset vierailevat säännöllisesti Suvantopihan palvelukodissa laulamassa ja leikkimässä yhdessä vanhusten kanssa. Nuorten ja ikäihmisten kohtaaminen on osa ylisukupolvien välistä mediakasvatustyötämme. Jatkoimme Pyynikin koulun ja senioritalon asukkaiden kanssa ylisukupolvien välistä mediakasvatushankettamme. Senioritalon asukas Kirsti Minkkinen on aktiivinen vapaaehtoistoimija Laivapuiston perhetalossa. Hän huolehtii säännöllisesti toimintaamme varten runsaasti mm. vanhoja tapettimallikirjoja, tilkkuja ja kangaspaloja, joita käytämme innokkaasti askartelumateriaalina. Kesäkuussa järjestimme Laivapuiston leikkikentällä kesäjuhlan, jonne kutsuimme Laivapuiston perhetalon asukkaiden lisäksi Suvantopuiston asukkaat ja muut toimijat. Juhlaan osallistui noin 150 henkilöä. Kesäjuhlan yhteyteen järjestimme Laivapuiston perhetalossa Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen tuottaman esityksen Kun saavumme tähän hetkeen. Esityksessä tanssi, runot, musiikki ja osallistujat kohtasivat. Esiintyjinä loistivat 90-vuotias runonlausuja Helvi Lehtonen, näyttelijä Riitta-Liisa Helminen ja koululainen Anna Orsmaa. Yleisön vuorovaikutukseen johdattelijana toimi yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen. Esityksen kustannukset jaettiin yhdessä Kotosalla säätiön kanssa ja yleisönä lasten vanhempien lisäksi oli joukko senioritalon asukkaita. Laivapuiston Löytölä Laivapuiston Löytölä tarjoaa moneen pieneen tai joskus isompaankin pulmaan ratkaisun. Löytölä lainaa, myy, vuokraa, kierrättää ja tuottaa iloa ja hyvää mieltä. Laivapuiston Löytölästä voi lainata pelejä kotiin maksutta. Lainattavissa olevat pelit tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Laina-aika on kaksi viikkoa ja lainauksesta tehdään kirjallinen sopimus. Laivapuiston Löytölässä toimii jatkuva pienten lasten vaatteiden kierrätyspiste. Kierrätämme myös aikuisten kirjoja ja aikakausilehtiä. Vuokraamme pienten lasten matkasänkyä ja nappikonetta. Kätevä kokoontaitettava matkasänky on oiva apu lyhyille matkoille tai kun tulee vieraita yökylään. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

11 Laivapuiston Löytölässä voi testata kantoliinoja. Annamme ohjeita kantoliinan käyttöön ja kantoliina on mahdollista testata kotona muutaman päivän ajan. Laivapuiston Löytölässä voi tutustua MLL:n tuotteisiin ja selata tuotekuvastoa, josta tuotteet, voi tilata kätevästi verkkokaupasta. Löytölä vuokraa roolivaatteita mm. muille MLL:n paikallisyhdistyksille. Lauluillat Lauluillat on toimintamuoto, joka yhdistää kaiken ikäiset ihmiset musiikin keinoin. Laula kanssamme lauluillat suunnattiin Laivapuiston perhetalon asiakkaille ja Suvantopuiston asukkaille. Lauluiltojen säestäjänä ja vetäjänä toimi lapsi- ja perhetyönohjaaja Essi Pakarinen. Iltoja varten on valmistettu Laivapuiston perhetalon lauluvihot, joista yleisö sai illan aikana toivoa mieleisiään lauluja laulettavaksi. Lauluiltoja järjestettiin neljä, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Vertaisryhmät Nuput, ennenaikaisesti syntyneiden ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien tukiryhmä TAYS:n vastasyntyneiden teho-osastolla on vuodesta 1989 ylläpidetty vanhempainryhmää, jonka nimi on Nuput. Se tarjoaa tukea paitsi ennenaikaisesti syntyneiden lasten vanhemmille myös pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille. Kerho toimii avoimella periaatteella siten, että jokaiselle kerhokerralle perheet voivat osallistua mahdollisuuksiensa mukaisesti. Ryhmien sisällöstä on laadittu suunnitelma, joka kuitenkin elää kulloistenkin osallistujien tarpeiden mukaan. Ryhmät toteutetaan Ok-opintokeskuksen tuella siten, että MLL Tampereen osaston palkkaamana ryhmässä on yksi ohjaaja. Toinen ohjaajista voi sisällyttää ryhmän pääsääntöisesti omaan työaikaansa vastasyntyneiden teho-osastolla. Lapsensa menettäneiden vanhempien sururyhmä Sururyhmän tarkoituksena on tukea vanhempia, jotka ovat menettäneet lapsensa. Ryhmässä vierailee aina myös lastenlääkäri yhdellä kokoontumiskerralla. Vuoden aikana kokoontui kaksi sururyhmää. Ryhmät kokoontuivat kuusi kertaa. Merkittävää on, että sururyhmässä toisiinsa tutustuneet ihmiset jatkavat keskenään yhteydenpitoa ohjatun ryhmän jälkeenkin. Se osoittaa osaltaan ryhmän merkityksen ja tukee perheitä edelleen varsinaisen ryhmän päättymisen jälkeenkin. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

12 Isätunnit MLL Tampereen osasto käynnisti isyysvalmennuksen Isyysvalmennukset saivat heti alkujaan suuren suosion ja ryhmiä on siitä lähtien järjestetty säännöllisesti. Vuoden 2010 alusta lukien Tampereen kaupunki on ostanut MLL Tampereen osastolta isätunteja, jotka pidetään neuvoloissa perhevalmennuksen yhteydessä. Isätunteja pidettiin Tammelan, Pispalan, Muotialan, Villilän, Pyynikin ja Linnainmaan neuvoloissa. Eron edessä illat MLL Tampereen osasto toteutti yhteistyössä Tampereen kaupungin perheoikeudellisten palvelujen, perheneuvolan, Pirkanmaan käräjäoikeuden, Suomen Uusperheellisten liiton ja Tampereen yliopiston kanssa viisi Eron edessä iltaa. Eron edessä illat ovat jatkoa jo aiemminkin toteutetulle yhteistyölle, mutta nyt osana lapsi ja ero hanketta iltojen sisältöjä aletaan kehittää ja yhteistyöverkostoa laajentamaan. Iltojen aikana esiteltiin myös MLL:n ja erityisesti Tampereen osaston toimintaa. Iltoihin osallistui yhteensä noin sata henkilöä. Tanssitan Vauvaa MLL Tampereen osasto käynnisti keväällä Tanssitan vauvaa toiminnan. Tanssitan Vauvaa on toiminnallinen ryhmä, jossa toiminnan muotona on tanssillinen liikunta. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista. Ohjelma saa vanhemman sykkeen nousemaan ja kevyen hien otsalle. Vauva toimii "lisäpainona" ja tehostaa vanhemman liikkeiden vaikutusta. Vauva saa vastalahjaksi mukavasti matkustaa vanhemman sylissä eri tanssien tahdissa. Tanssilla tuetaan samalla varhaista vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä. Vuoden aikana järjestettiin kaksi Tanssitan vauvaa ryhmää. Ryhmät olivat perheille maksullisia. Naisystäväksi maahanmuuttajaäidille Naisystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnalla pyritään edistämään maahanmuuttajaäitien kotoutumista Suomeen. Vapaaehtoisuuteen perustuvan naisystävätoiminnan kautta vahvistetaan suomenkielentaitoa, madalletaan osallistumiskynnystä ja lisätään kulttuurienvälistä tietoisuutta puolin ja toisin. Naisystävätoiminta tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden tutustua muihin kulttuureihin ja toiminnan kautta saa uusia ystäviä. Toimintaan osallistuvat saavat tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta Laivapuiston perhetalolla. Lisäksi toiminnan puitteissa järjestetään yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi monikulttuurisia te toja. Ystävyyssuhteen alussa ystävykset saavat yhteisen opastuksen toiminnan tavoitteisiin. Sen jälkeen ystäväpari sopii keskenään tapaamisajankohdat ja -paikat. Tapaamisiin voi ottaa omat lapset mukaan. Ystäväpari voi tavata toisiaan arkisissa ympyröissä, kuten leikkipuistossa, kaupungilla, tai vaikka kävelyretken merkeissä. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

13 Syksyllä 2012 järjestettiin ensimmäinen perehdytyskoulutus naisystäville. Ystäväpareja mätsättiin 15 kappaletta ja uusia vapaaehtoisia odottaa jo seuraavaa alkuvuoden 2013 perehdytystä ja uutta ystävää. Toiminnan kautta kulttuurien kirjo on laaja. Maahanmuuttajaäitejä on mukana muun muassa Iranista, Koreasta, Lähi-idästä, Pohjois-Amerikasta, Saksasta, Sierra Leonesta, Thaimaasta, Turkista ja Venäjältä. Aspergerin syndrooma- ja autismiyhdistys TSAU ry Aspergerin syndrooma- ja autismiyhdistys TSAU ry kokoontui Laivapuiston perhetalossa. Yhdistys kokoontui vuoden aikana kaikkiaan kuusi kertaa. Yhdistys antoi MLL Tampereen osastolle kirjallista materiaalia koskien aspergerin syndroomaa ja autistisen lapsen kohtaamista. Nuorisotyö Tukioppilaskoulutus peruskouluissa Tampereella tukioppilaiden koulutus sisältää peruskurssin ja kolme opintokäyntiä eri kohteisiin. Yksi opintokäyntikohteista on MLL Tampereen osasto. Tutustumiskäyntien tarkoituksena oli antaa tietoa järjestön tai muun nuorten parissa toimivan viranomaisen tai yhteisön toiminnasta. MLL Tampereen osaston järjestämien tutustumiskäyntien teemaksi otettiin ennaltaehkäisevä päihdetyö. Vuoden 2010 aikana tutustumiskäyntejä oli kaikkiaan 6, joille osallistui yhteensä 191 nuorta. Tutor -koulutus lukioissa Tampereen osasto järjesti lukiolaisille tutorkursseja. Kurssin kesto on kolmena iltana yhteensä 10 tuntia. Kurssin tavoitteena oli kouluttaa nuoria uusien oppilaiden avuksi heidän aloittaessaan syksyllä opiskelunsa lukiossa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Osa tutoreista aloittaa toimintansa jo kesällä kun he ohjaavat oppilaita lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelijat saavat Tampereen osaston koulutuksesta opintoviikkoja, joilla he voivat korvata lukioissa osan kurssivalinnoistaan. Ylisukupolvien välinen mediakasvatus Media ennen ja nyt -hanke toteutettiin yhteistyössä MLL Tampereen osaston, Pyynikin koulun 9 - luokan ja Suvantopuiston senioritalon kanssa. Toiminnan tavoitteena on nuorten mediakasvatus ja yli sukupolvien välinen toiminta, joka toteutuu projektissa nuorten ja senioreiden yhteisten keskustelutuokioiden avulla. Yhteistyöhön osallistuivat Pyynikin koulun 9 luokka äidinkielenopettaja Tiina Keskisen johdolla sekä kahdeksan Suvantopuiston asukasta. Projektin aikana nuoret ja seniorit keskustelivat eri aiheista ja retkeilivät yhdessä keskusteluaiheeseen liittyvissä paikoissa. Keskustelujen pohjalta nuoret kirjoittivat artikkelit, jotka he kuvittivat itse ottamillaan valokuvilla ja senioreiden kotialbumeista kerätyillä kuvilla. Projekti onnistui jälleen hyvin, tuotti runsaasti hyviä kokemuksia kaiken ikäisille ja vahvisti monella tapaa nuorten itsetuntoa. Toimintatapa antaa onnistumisenkokemuksia kaikenlaisille oppijoille. Toiminnan mallintamiseen etsitään jatkuvasti ulkopuolista rahoitusta. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

14 Ennaltaehkäisevä päihdetyö MLL:n ennaltaehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä. MLL Tampereen osasto osallistui paikallisella tasolla toimintaan oman perustoimintansa puitteissa. Keväällä 2012 toteutimme yhteistyössä Lapsen aika verkoston kanssa koulutuksen "Huolesta puheeksi ja toimeksi - miten tukea lasta perheessä, jossa on päihdeongelma." Koulutus järjestettiin valtuustosalissa ja siihen osallistui noin 70 henkilöä. Koulujen kanssa jatkoimme yhteistyötä. Kaarilan koululla järjestimme vanhempainillan aiheesta Alkoholi, jokaisen oma asia. Noppa-monologi esitettiin Etelä-Hervannan ja Pohjois-Hervannan yläkoulujen oppilaille neljässä eri näytöksessä. Lisäksi näiden oppilaiden vanhemmille järjestettiin vanhempainillat, joissa keskustelun aluksi esitettiin sama näytös. Näetkö punaista? monologi, samoin kuin Noppakin, on Idea Teatterin tuotantoa. Näetkö punaista tarinassa on kouluarjessa tapahtuvia ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja. Järjestimme Laivapuiston perhetalossa näytöksen nuorten parissa toimiville ammattilaisille Aihe viritti vilkkaan keskustelun. Alkoholin käyttöön liittyvää tiedollista materiaali oli jaossa Laivapuiston perhetalon asiakkaille ja kaikkiin tukioppilas- ja tutorkoulutuksiin sisällytettiin osio MLL:n ennaltaehkäisevän päihdetyön koulutusmateriaaleja hyödyntäen. Lapsi ja ero hanke Lapsi ja ero -hanke on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:n kolmivuotinen kehittämishanke ( ). Hankkeessa kehitetään ja käynnistetään vertaistuki- ja neuvontapalveluja Tampereen seudulla asuville eronneille ja eroa pohtiville lapsiperheille ja heidän lähiverkostoilleen eri kulttuuritaustat huomioiden. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hanke on avannut valtakunnallisesti ainutlaatuisen eroperheiden kohtaamispaikan Laivapuiston perhetaloon. Hankkeen aikana käynnistetyt palvelut pyritään juurruttamaan osaksi Laivapuiston perhetalon pysyvää toimintaa. Suuri osa palveluista toimii koulutettujen vapaaehtoisten voimin. Hankkeen keskeinen tavoite on vahvistaa lapsen asemaa vanhempien erotessa ja nostaa lapsinäkökulma entistä vahvemmin esille eropalveluissa. Tavoitteiden toteutumiseksi Laivapuiston perhetalossa tarjotaan ja kehitetään palveluita, jotka tarjoavat tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen sekä lapsen ja erillään asuvan vanhemman suhteen vahvistamiseen. Eroperheiden nuorten kanssa suunnitellaan ja käynnistetään omaa vertaistoimintaa. Myös perheen lähiverkostolle tarjotaan tukea, jotta he pystyvät toimimaan vanhempien erotilanteessa lasta suojaavalla tavalla. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

15 Hankkeen puitteissa järjestettiin ammattilaisille Vetskari koulutus nuorten eroryhmien käynnistämiseksi. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen ohjaustyöryhmä koostuu tamperelaisista lapsiperheitä kohtaavista ammattilaisista ja asiantuntijoista. Tavoitteena on kehittää yhdessä paikallista ja seutukunnallista eroperheille suunnattua palvelutarjontaa ja palveluohjausta niin, että perheet löytävät tiedon olemassa olevista palveluista ja niihin hakeutuminen eroprosessin eri vaiheissa olisi helpompaa. Hanke tarjoaa eroperheille tiedollista tukea mm. asiantuntijoiden pitämien Eron edessä -iltojen kautta sekä vertaistukea ohjatun ja avoimen toiminnan kautta. Perhetapaamisten kautta tuetaan vanhemman ja lapsen suhdetta eron jälkeen. Hankkeeseen palkattiin kaksi projektityöntekijää ja lisäksi MLL Tampereen osaston lapsi ja perhetyönohjaajan työhön lisättiin nuorisotyön osuutta. Hanketta varten MLL Tampereen osasto otti omaan käyttöönsä aikaisemmin Fysioavain Oy:lle vuokraamansa tilat. Päätös oli taloudellisesti merkittävä, koska se tarkoitti huomattavan vuokratulon menetystä. Toiminnallisesti ratkaisu on ollut välttämätön. Hanke on lähtenyt nopeasti etenemään ja vaikka hanke käynnistyi vasta keväällä pääsiäisen jälkeen, niin toiminta kaikilla hakkeen osa-alueilla saatiin hyvään vauhtiin. Tapahtumat ja tilaisuudet MLL Tampereen osaston tapahtumat ja tilaisuudet toteutetaan usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia, kaikille avoimia perhetapahtumia. Tapahtumat ovat myös tärkeä väylä tiedottaa toiminnastamme. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

16 Nuku, nuku nurmilintu kauneimmat kehtolaulut Kirjastotalo Metsossa järjestettiin kehtolaulukonsertti Konsertti-idea tuli konsertin esiintyjältä, baritoni Ilmo Korhoselta. Ohjelmistossa oli vanhoja ja jokunen uudempi kehtolaulu. Säestäjänä konsertissa toimi Maila Böhm. Kehtolaulujen taustatakuvitus kerättiin yhdessä Nuput kahvilan vapaaehtoisen Pia Salosen kanssa. Herkkätunnelmainen konsertti keräsi hyvän joukon kuulijoita. Konsertin yhteydessä esiteltiin mm. Nuput - kerhon ja -kahvilan toimintaa. Särkänniemen Vappu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto järjesti yhteistyössä Särkänniemi Oy:n ja Aamulehden kanssa Meidän perheen Vappu kuvataidekilpailun. Kilpailu oli osa koko perheen Vapputapahtumaa Särkänniemessä Kilpailun aihe oli Meidän perheen Vappu ja kilpailusarjat olivat: 3 6 vuotiaat, 7 12 vuotiaat ja vuotiaat. Kilpailutyön saattoi toteuttaa erilaisilla liiduilla (esim. vaha-, pastelli-, akvarelli- tai öljyväriliiduilla) tai vesiväreillä. Tyyli ja tekniikka olivat vapaasti valittavissa. Kilpailutöiden arvioinnista vastasivat kilpailua varten kutsuttu raati, johon kuuluivat: toimitusjohtaja Miikka Seppälä Särkänniemestä, brändijohtaja Jaana Kaartinen Aamulehdestä ja toiminnanjohtaja Kaija Reiman-Salminen MLL Tampereen osastosta. Kilpailutöitä saatiin runsaasti ja ne kaikki ripustettiin näytteille Särkänniemeen Näsinneulan aulaan väliseksi ajan. Palkintojenjako suoritettiin Särkänniemessä Ohjelmassa oli kilpailun voittajien julkistaminen ja palkitseminen, yhteislaulua ja mehutarjoilu. Palkintoja oli jakamassa toimitusjohtaja Miikka Seppälä Särkänniemestä, puheenjohtaja Kalevi Juntunen sekä toiminnanjohtaja Kaija Reiman-Salminen MLL Tampereen osastosta. Tilaisuus oli mieliinpainuva ja lasten työt hienoja. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

17 Meidän perheen Vappu -piirustuskilpailun palkittuja. Onnittelijoiden joukossa Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälä Laivapuiston kesäjuhla Kuva Sisä-Suomen tanssin aluekseskus Laivapuiston perhetalon kesäjuhlaa viettiin perinteisesti Laivapuistossa. Laivapuistossa oli toiminnallisia pisteitä, kerholasten esityksiä ja mustamakkarakoju. Kesäjuhlan yhteyteen järjestimme Laivapuiston perhetalossa Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen tuottaman esityksen Kun saavumme tähän hetkeen. Laikunlavan avajaiset MLL Tampereen osasto oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Vanhan kirjastotalon puiston uudistustyön yhteydessä rakennetun Laikunlavan avajaisia. Tapahtuman toteutus oli jatkumoa Lystipäivä Pyynikillä tapahtumien ketjulle. MLL Tampereen osasto tuotti avajaisiin lasten konsertin, jossa esiintyi Ammuu orkesteri. Lisäksi yhdistyksellämme oli tapahtumassa nalleneuvola. Tapahtuma keräsi suuren määrän kävijöitä. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

18 Juurimatkanäyttely Sukupolvien välinen yhteys on tärkeää niin lapsille kuin aikuisillekin. Omien juurien tunteminen rakentaa identiteettiämme. Isovanhemmuus ja ylisukupolvien välinen toiminta on vahvasti mukana osaston toiminnassa. MLL:n keskustoimisto järjesti erityisen Sukuseikkailu koulutuksen, joka perustui Liisa Lauerman Sukuseikkailu-kirjaan. Aiheesta innostuneena järjestimme Juurimatka näyttelyn Näyttelyyn kokosimme eri toimintaryhmien tuotoksia, joiden taustalla oli eriaiheiset sukuun ja sen tapoihin ja perinteisiin liittyvät toiminnot. Sukelsimme muistoihin vanhojen valokuvien, esineiden, tekstiilien ja yhdessä jaettujen nuoruusajan kokemusten kautta. Mukana juurimatkaa toteuttamassa olivat MLL Tampereen osaston yli sukupolvien välisen mediakasvatushankkeen nuoret ja -seniorit, perhekahviloiden, vauvakerhojen ja päiväkerhojen lapset ja vanhemmat sekä Suvantopuiston senioritalon- ja Palvelukoti Suvantopihan asukkaat. Näiden tarinoiden ja muisteloiden pohjalta kokosimme pienen näyttelyn, jossa esillä on tekstiilejä, joulukoristeita, tarinoita ja sukutoteemeja. Vanhin, Suvantopuiston asukkaalta näyttelyyn saatu tekstiili vei suvun historiaan 1800 luvulle Pietariin. Monet näyttelyyn tutustuneet ihmiset inspiroituivat muistelemaan ja pohtimaan omia sukunsa traditioita. Lapsen oikeuksien päivän aamukahvitilaisuus Perinteinen lapsen oikeuksien päivän aamukahvitilaisuus järjestettiin Aamukahvitilaisuuden aihe liittyi julkisuudessa laajasti käytyyn keskusteluun kasvatusvastuusta. Lapsen oikeuksien päivän aamuna keskustelimme siitä, mitä voimme yhdessä tehdä, jotta lapset ja nuoret voivat hyvin. Omat lyhyet alustukset aiheeseen kertoivat lastenlääkäri Manta Tolvanen ja oppilaitospastori Marita Hakala. Paikalla oli Pyynikin koulusta koululaiset Sofia Järvensivu, Aleksi Kallinen ja Saara Suutarla. He osallistuivat aktiivisesti keskusteluun kertomalla omia kokemuksiaan. Nuorten osallisuus aamun tilaisuudessa teki tilaisuudesta erityisen mieliinpainuvan ja aidon. Lapsen oikeuksien päivän LOP tapahtuma Tampere-talossa Lapsiasiamiehen koordinoima Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma koko perheelle järjestettiin Tampere-talossa MLL Tampereen osasto oli mukana tapahtumassa perinteisesti Nalleneuvolalla ja jakamalla tietoa osaston toiminnasta. Lisäksi Tampereen osaston lapsi ja perhetyön ohjaaja Essi Pakarinen osallistui Lasten Tampere ry:n toimintaan osallistumalla lasten ja perheiden lauluhetken ohjaamiseen. Joulujuhlat toimintaryhmissä Tampereen osaston kaikissa toimintaryhmissä toimintakausi päätettiin jouluisissa tunnelmissa. Jouluisen ohjelman lisäksi tarjolla on pipareita ja glögiä. Perhekahvilassa oli tarjolla perinteisesti riisipuuroa ja sekahedelmäkeittoa. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

19 Nukketeatteri Vekkulikettu Nukketeatteri Vekkulikettu tarjosi kutsuvieraille ja MLL Tampereen osaston kerholaisille kaksi nukketeatteriesitystä PIM, PAM, POM. Esitys kertoi luonnon heräämisestä talven jälkeen. Yhteistyössä olivat näyttelijä Matti Koskinen (kuvassa) ja ohjaaja, taideterapeutti Anna-Liisa Tarvainen. Nukketeatteriesityksessä korostui kiireettömyys jännittäviä hetkiä unohtamatta. Nukketeatterin keinoja käytetään toiminnassamme muutoinkin hyväksi ja liiton vanha pöytäteatteriaineisto on edelleen aktiivisessa käytössä Laivapuiston perhetalon arjessa. Vaikuttaminen ja viestintä Viestintä on väline, joka tukee MLL Tampereen osastoa sen varsinaisen tehtävän suorittamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Yhdistyksen vaikuttamismahdollisuudet riippuvat paljon toimivista yhteiskuntasuhteista, yhteistyökumppaneista, mediayhteyksistä ja näin syntyneestä julkisuuskuvasta. Vaikuttamista tehdään kaikessa toiminnassa. MLL Tampereen osasto järjestää vuosittain erityisesti päättäjille ja päättävässä asemassa oleville virkamiehille sekä yhteistyökumppaneille perinteisen lapsen oikeuksien päivän aamukahvitilaisuuden, jossa Tampereen osaston työtä tehdään tunnetuksi, mutta esille nostetaan aina myös jokin ajankohtainen lapsia ja perheitä koskeva asia. Toisaalta vaikuttamista tehdään eri työryhmissä ja yhteistyöneuvotteluissa. Osastolla vieraili useita opiskelija- ja vierailijaryhmiä kuulemassa osaston toiminnasta ja toiminnanjohtaja kävi erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa Tampereen osastosta ja sen toiminnasta. Yksi merkittävä vaikuttamisen väline on tiedotusvälineiden kautta annettava tieto. Tiedotusvälineet tekivät juttuja osaston toiminnasta. Erityisesti osaston käynnistämät uudet hankkeet: lapsi ja ero sekä naisystäväksi maahanmuuttajaäidille saivat huomiota. MLL Tampereen osasto laittoi myös maksullisia ilmoituksia paikallisiin lehtiin. Tamperelaisessa on viikoittaiset Minne mennään palstalla, Aamulehdessä toimintakauden aloitukseen ja tapahtumiin liittyvät ilmoitukset. Tampereen osasto sai myös merkittävää näkyvyyttä Aamulehdessä ja Morossa mm. Vapputapahtumaan liittyen. Osaston nettisivut uudistettiin ja ja pohjana käytettiin MLL:n yhtenäistä Optinetin pohjaa. Sivujen uusi osoite on tampere.mll.fi. Toimintaryhmistä ja kursseista ilmoitettiin lehti-ilmoituksilla MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

20 Aamulehdessä ja viikoittain kaupunkilehti Tamperelaisen Minne mennään -palstalla. Lisäksi toiminnasta tiedotettiin yhteistyökumppaneiden välityksellä. Toiminnasta painettiin myös erilaisia esitteitä ja flyereita, joita on jaettu vuoden aikana asiakkaille ja laajalle yleisölle erilaisissa tapahtumissa. Yhteistyöverkostot Tampereen osaston yhteistyöverkosto on varsin laaja. Se ulottuu niin toisiin järjestöihin ja yhteisöihin kuin kaupungin eri viranomaisiinkin. Lisäksi tärkeän yhteistyökumppanin muodostavat eri oppilaitokset. Toiminnanjohtaja on Sisä-Suomen Rikosuhripäivystys- aluetyöryhmänryhmän jäsen ja Lasten Tampere ry:n varapuheenjohtaja, Savuttoman verkoston ja lapsen tähden verkoston jäsen. Lapsen tähden verkosto pyrkii toimimaan ennaltaehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Ehkäpä verkosto on laaja päihdetyön verkosto. Toiminnanjohtaja on ollut kutsuttuna Tampereen kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmässä, joka jatkui kuluneena vuonna laajempana kehittäjäverkostona. Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa toteutettiin järjestyksessään toinen päivähoitotori Tampereen pakkahuoneella. Päivähoitotorilla esiteltiin kunnallisia, yksityisten palvelutuottajien, järjestöjen ja seurakunnan palvelutarjontaa. Tapahtuma onnistui hyvin. Toiminnanjohtaja on ollut kutsuttuna Tietojohtaminen muutoksen voimavarana ryhmässä. Ryhmä kokoontui Tampereen teknillisen yliopiston kutsumana kuuteen erilliseen koulutus- ja keskustelutilaisuuteen. Aiheena olivat Pirkanmaan tietojohtamisen haasteet ja kehittäminen. Ryhmässä oli muun muassa seutukunnalta kuntien ja Pirkanmaan liiton, Tredean ja Te -keskuksen edustajia. Muita järjestöjen edustajia tilaisuuksissa ei ollut ja osoittautuikin tärkeäksi avata ylipäätään järjestöjen mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä palveluja ja tuomassa esille kuntalaisten ääntä. Toiminnanjohtaja oli mukana myös Pikku Kakkosen puiston uudistamiseen liittyvässä osallisuusryhmässä, jossa mukana olivat lisäksi Tampereen kaupungin ympäristöyksikön, Jussinkylän päiväkodin ja TV 2:n / lapsiperheen edustajat. Järjestön sisäinen yhteistyö on tiivistä. Isot paikallisyhdistykset kokoontuvat säännöllisesti kehittämään ammatillisesti johdettujen paikallisyhdistysten toimintaa ja keskustelemaan ko. yhdistysten toiminnan organisointiin liittyvistä kysymyksistä kokoonnuttiin Mikkelissä ja Tampereella. Yhteydenpito sähköisesti oli varsin tiivistä erityisesti Lahden, Kouvolan ja Hyvinkään yhdistysten välillä. Kuvassa Mikkelissä Marskin päiväkodissa Jyrki Malinen Lahden yhdistyksestä, Paula Väliaho Hyvinkään yhdistyksestä, Anne Perko, Mikkeli yhdistyksestä ja Marki Salonen Nokian yhdistyksestä. MLL Tampereen osasto ry Toimintakertomus

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2012

LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2012 LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2012 Lasten Tampere ry Vuosikertomus 2012 Sisältö 1. Yleistä 2. Toiminta 2.1. Hyvät tavat kampanja 2.2. Lasten konsertti 2.3. Vuoden veturi 2.4. LOP tapahtuma 2.5. Yhteistyö

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry VUOSIKERTOMUS 2015 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry Tiiliruukinkatu 1 33200 Tampere p. 03 2130721 http://tampere.mll.fi

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Perhekioski. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Ylöjärven kaupunki

Perhekioski. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Ylöjärven kaupunki Perhekioski Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Perhekioski Elon kauppakeskuksessa on matalan kynnyksen toimipiste, jossa kaupungin työntekijät sekä yhteistyökumppanit järjestävät monimuotoisia kasvatusja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin?

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Yhteensä 25 teatteri- ja musiikkiesitystä (9800 euroa) Kirjakassit (1000 euroa) Kirjakasseissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella

Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella Marianna Lehtinen Lastenkulttuurin johtava koordinaattori Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut 1 Kuka, miksi ja kenelle? Tampereen kaupungin neuvolapalveluiden

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT Syksy 2016 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Toiminta on tarkoitettu perheille,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Uudenmaan piiri Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Ohjelma Tervetuloa Tietoa Yhdessä vanhempana - toiminnasta Perustietoa parisuhteesta Tauko Toimintamallien esittely Ryhmätyöskentelyä Jatkosta

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta

NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta NEro-hankeseminaari 7.5.2015 Paula Väliaho paula.valiaho@mll.fi MLL Hyvinkää - NEro-hanke NErolla lapselle voimaa- eli lyhyemmin NEro-hanke (NEro=lapseN Ero) MLL Hyvinkään

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi!

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi! Autamme sinua ja perhettäsi! Kuljemme rinnallasi vaikutamme puolestasi [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA JUSSI PULLI KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO / NEUVOKESKUS EROFOORUMI 21.11.2012 Jos klikkaa internetistä (Google) olen eroamassa?

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 YHDISTYKSEN ARVOT Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus VISIO MLL Leppävaaran yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot