Hallitus , OHEISMATERIAALI 5 HAARTMANINKATU 3, HUSLABIN TOIMITILAT HANKESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 15.6.2011, OHEISMATERIAALI 5 HAARTMANINKATU 3, HUSLABIN TOIMITILAT HANKESELVITYS"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 5 HAARTMANINKATU 3, IN TOIMITILAT HANKESELVITYS

2 1 / 6 Asiakas Projekti Dokumentin nimi Dokumentin numero HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HAARTMANINKATU 3, IN TOIMITILAT HANKESELVITYS A10HYO130_A_selostus _ doc Tekijät RE-Suunnittelu Oy Juhani Takkinen Eliisa Parhiala Osmo Syrjänen Sito Oy/ pohjarak. Jannis Mikkola Hankeselvitys sisältää toiminnan ja tilantarpeen kuvauksen in käyttöön tulevalle uudisrakennukselle. Uudisrakennushankkeen tavoitteena on in toimintojen yhdistäminen ja tehostaminen. Hankeselvitys sisältönä on laboratorioiden, prosessien ja logistiikan tarpeet täyttävä sekä rakennettavuuden tavoitteet kartoittava selvitystasoinen suunnitelma. Hankeselvitys tarjoaa sisällölliset lähtökohdat projektin etenemiselle hankesuunnitteluun. Suunnitelman sisältö 1 Selostus 2-8 Pinta-alat liite 1 Tilaerittely liite 2 Toimintakaavio liite 3 Toimintaillustraatio liite 4 Pohjapiirustukset K1-6-kerrokset liite 5-12 Pohjapiirustukset K2-K3-kerrokset liite 13 ja 14 Leikkauspiirustuksia liite 15 _ R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\vihko\a10hyo130-a-selostus _ doc

3 2 / 6 SIJAINTI LIIKENNE KÄYTTÄJÄT Korttelin Haartmaninkatu 3 nykyrakennukset ovat valmistuneet 1966 Helsingin Yliopiston käyttöön ja perusparannettu Yliopiston ja in yhteiskäyttöön. Perusparannus on valmistunut vuonna Uudisrakennus in toimitiloja varten sijoittuu uuden asemakaavan mukaan korttelin rakentamattomaan koilliskulmaan sekä nykyisen asuinrakennuksen paikalle. Asemakaavan uudisrakennus koostuu 2-6-kerroksisista rakennusosista, jotka liittyvät välittömästi nykyrakennuksiin. Henkilöliikenne ohjataan uudisrakennuksen pääaulaan Topeliuksenkadulta. Näytteidenottotoiminnan mukana rakennukseen tulee paljon asiakasliikennettä, noin henkeä/ päivä. Asiakkaat saapuvat pääasiassa julkisilla liikennevälineillä. Omalla autolla saapuvat käyttävät alueen julkisia pysäköintipalveluita. Saattoliikenne pyritään hoitamaan pääsisäänkäynnin kohdalla. Saapuva näyte-, huolto- ja paikoitusliikenne ohjataan Haartmaninkadulta nykyistä luiskaa kellarikerrosten lastaushalleihin ja poistuva uutta luiskaa takaisin Haartmaninkadulle. Osa huoltoliikenteestä ohjataan sisäpihan nykyisiin ja uusiin lastaustiloihin. Suunnittelussa varaudutaan Topeliuksenkadun suunnitellun metroaseman ja sen sisäänkäynnin rakentamiseen. Rakennukseen keskitetään in näytteiden analysointi- ja tutkimustoiminta. Rakennukseen tulee perusterveydenhuollon alaisuuteen kuuluva näytteenottopiste, joka palvelee koko sairaanhoitopiirin asiakkaita. Kliinisen kemian alaisuudessa toimii yhteinen näytteidenvastaanotto, automaatiolaboratorio sekä erikoislaboratorioita. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat Kliinisen kemian ja Hematologia laboratoriot, Mikrobiologiaan kuuluvat Virologian ja Immunologian laboratoriot, Patologian toimialalta Transplantaatioja Hematopatologia, Genetiikan laboratoriot sekä in hallinto. R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _ doc

4 3 / 6 TOIMINNAT Uudisrakennuksen tilojen painopiste asemoidaan nykyisten rakennusosien välittömään yhteyteen siten, että nykyisten ja uusien toimintayksiköiden keskinäiset yhteydet saadaan mahdollisimman joustaviksi. Näin voidaan saavuttaa tavoiteltu tilankäytön tehokkuus ja rationointi. Haartman- instituutin puolelta vapautuvat tilat ovat E-siivessä 2. ja 3.- kerroksessa sekä B- siiven 4. kerroksessa. Parasitologia muuttaa E-siiven K1- kerrokseen. Kyseiseen kerroksesta vapautuviin Mikrobiologian tiloihin siirtyy myös liuoslaboratorio Biomedicumista. Uudisrakennuksen pohjaratkaisut ovat asemakaavoituksen perusteena olleen luonnossuunnitelman mukaan muodoltaan vaihtelevia syvärunkoisia toimitiloja mitoitettuna laboratoriotilantarpeelle kerrokseen sijoittuu sisääntuloalue auloineen ja palveluineen katetun sisäpihan yhteyteen sekä laboratorio- ja toimistotiloja laajoina hallimaisina kokonaisuuksina. Rakennukseen tulee kahvila/ henkilöstöravintola. 3., 4. ja 6. kerrokseen sijoittuu laboratorio- ja toimistotiloja aputiloineen sekä hallintotiloja. 5. kerros varataan ulkopuoliselle käyttäjälle. Kustannuksissa 5. kerros on laskettu toimistokerroksena. K1-kerrokseen sijoittuu näytteiden vastaanotto ja näyteprosessien laitelinjastojen pääosa sekä tarpeelliset lähivarasto- ja huoltotilat. K2-kerrokseen sijoittuu näyteprosessitiloja palvelevien sosiaali-, huolto- ja varastointitilojen pääosa lastaustiloineen. K3-kerrokseen sijoittuu henkilöautojen paikoitustiloja. Tilantarveohjelman tilat on jaettu tässä vaiheessa käyttötarkoituksen mukaisesti seuraaviin tyyppeihin: AULATILAT Aulatiloja ovat kerrosten aulatilat, valopiha ja näytteidenoton asiakasaula. Asiakasaula varustetaan jonotusta palvelevalla AV-järjestelmällä. Muuten aulat toimivat henkilökunnan taukotilana. TOIMISTOTILAT Nykyaikaisesti varusteltuja toimistotiloja. NEUVOTTELUTILAT Neuvotteluhuoneita, joissa on AV-varustus. KEVYET LABORATORIOT Kevyet laboratoriot ovat laboratoriotiloja, joissa toiminta on kevyttä atktyöskentelyä, pipetointia tai vastaavaa. KESKIRASKAAT LABORATORIOT Keskiraskaat laboratoriot ovat normaalitasoista laboratoriotilaa. Tiloihin sijoitetaan mm. veto- ja laminaarikaappeja. Laitteiden ja toiminnan aiheuttamat kuormitukset ja vaatimukset eivät ole normaalista poikkeavia. R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _ doc

5 4 / 6 RASKAAT LABORATORIOTILAT Raskaisiin laboratoriotiloihin sijoittuu toimintoja ja laitteita, jotka aiheuttavat runsaasti mm. melua ja lämpökuormaa. Toisaalta laitteilla ja toiminnoilla on olemassa tiettyjä olosuhdevaatimuksia. ERIKOISTILAT Erikoistilojen olosuhdevaatimukset on määritelty tarkasti. Tilat ovat esimerkiksi puhdastiloja (BSL3, BSL2), tasalämpöhuoneita, jne. LAITETILAT Laitetilat ovat taloteknisiltä vaatimuksiltaan lähellä raskaita laboratorioita. Tiloissa ei kuitenkaan työskennellä säännöllisesti eikä pitkiä aikoja. LÄHIVARASTOT Lähivarastot ovat toimintojen lähellä sijaitsevia pienvarastoja. Varastoissa ei ole yleensä mitään erikoisvaatimuksia. MUUT TILAT Muihin tiloihin on liitetty joitakin päätoimintaa palvelevia tiloja. Tilat ovat laitekannaltaan poikkeavia ja yleensä märkätiloja, kuten laitehuolto, näytteenotto wc:t. jne.. TULOSTUSTILAT Toimistokäyttöön tarkoitettuja laite- ja tarvikevarastotiloja. WC:T Henkilökunnan kerroskohtaisia wc-tiloja. SOSIAALITILAT Rakennuksen yhteiset sosiaalitilat sijaitsevat kellarissa. VARASTOT Kellarissa sijaitsevat varastot. Tiloja käytetään laboratoriomateriaalien, toimistotarvikkeiden ja mm. näytteiden varastointiin. Näytteiden varastointia varten on varattu 250 m2 jäähdytettyä tilaa pakastearkuille. TEKNISET TILAT Rakennukseen sijoittuu tavanomaisten teknisten tilojen lisäksi tilat upslaitteistoille ja varavoimakoneelle/ -koneille. R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _ doc

6 5 / 6 LOGISTIIKKA TALOTEKNIIKKA Kaikki näytteet tulevat rakennuksen sydämessä olevaan näytteenvastaanottotilaan kolmelta taholta: Kuljetinten välityksellä Meilahden sairaala-alueelta Ulkopuolelta autokuljetuksin K1-kerrokseen Kuljetinten välityksellä 1. kerroksessa sijaitsevasta näytteenottopisteestä. Näytteet lajitellaan ja siirretään kuljetinjärjestelmään, joka jakaa näytteet ko. tutkimuspisteeseen. Näytteenkäsittelytilat optimoidaan näytemäärien ja aikataulujen mukaisesti. Logistiikkajärjestelmästä tehdään erillinen selvitys ja suunnitelma hankesuunnitteluvaiheessa. Haartman-instituutin ja uudisrakennuksen välille rakennetaan maanalainen käytäväyhteys. Uudisrakennuksesta rakennetaan toimiva logistinen yhteys Meilahden tunneliverkkoon. Talotekniikassa huomioidaan erityisesti muunneltavuus ja järjestelmien hallinta. Energiatehokkuus toteutetaan järjestelmien ominaisuuksissa ja rakennuksen vaipassa. Kustannuksissa pyritään huomioimaan 2012 voimaantulevat viranomaismääräykset. Rakentamisen aikana tulee riskitekijänä huomioida ympäröivä kunnallistekniikka. Paikalla tehtävät räjäytystyöt voivat aiheuttaa vaurioita esim. katujen alla kulkevissa vesijohdoissa. Talotekniikan osalta raskaimpia tiloja ovat vetokaappeja, sähkölaitteita yms. runsaasti sisältävät tilat. Tämän suhteen keskiraskaat ja raskaat laboratoriotilat ovat keskenään hyvin samanlaisia. Rakennuksen taloteknisissä ratkaisuissa korostuvat jäähdytystekniikat. Jäähdytyksessä varaudutaan kaukokylmään. Sähköverkolle asetetaan korkeita vaatimuksia. Rakennus varaudutaan varustamaan kolmella sähköverkolla. - normaali jakeluverkko - dieselvaravoimakoneella varmennettu turvasyöttöverkko - UPS-verkko Tekniset ratkaisut pyritään jakamaan vyöhykkeisiin toiminnan, teknisten ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaan. Koska rakennus on toiminnassa 24/7, hajautetut järjestelmät helpottavat korjaus- ja kunnossapitotoimia. R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _ doc

7 6 / 6 PERUSTAMISOLOSUHTEET/ ERITYINEN RAKENNUSTEKNIIKKA Tontilla sijaitseva asuinrakennus puretaan. Purettava kerrosala on 850 kem2. Tulevat maanalaiset hankkeet tulevat aiheuttamaan louhintatärinää uudisrakennukseen. Koska rakennuksessa toimii tärinälle herkkiä laboratoriolaitteistoja, ovat vaikutukset selvästi merkittävämpiä kuin normaalilla toimistorakennuksella. Tässä kohteessa laitteistojen tärinärajat ovat niin pienet, että työssä joudutaan välttämättä asettamaan laitteille käyttökatkosikkunoita, joiden aikana räjäytyksiä suoritetaan. Lisäksi varovainen louhinta kestää kauan ja näin häiriöaika pitkittyy. Yllä mainitun johdosta on suositeltavaa rakentaa laboratoriotilat ns. kelluvalle lattialle. Tässä tapauksessa kantavan laatan ja varsinaisen lattialaatan väliin asennetaan tärinää vaimentava matto (Sylomer). Tällaisella ratkaisulla voidaan leikata tulevasta tärinästä noin 80% ja tämä mahdollistaa lähes normaalin louhinnan ympäristössä. Meilahden alueella on näiden maanalaisten hankkeiden lisäksi todennäköisesti tulossa lähiaikoina myös useita tavallisia rakennuskaivantoja ja kelluvalla lattiaratkaisulla varaudutaan myös niiden louhinta- ja pontitustärinöihin. Samalla torjutaan myös tulevan metroliikenteen liikennetärinä. in uudisrakennusta suunniteltaessa on hyvä huomioida alueen tulevat louhintakohteet ja varustaa laboratoriotilat tärinäneristysrakenteilla. Tilallisesti on myös mahdollista varautua metron henkilöliikenteen reitteihin, mutta niihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia Ääni- ja melukysymyksiin kiinnitetään huomiota. Perustavoitteena on ääneneristysluokka B ja näytteenottotiloissa ääneneristysluokka A. Haartman- instituutin aulaan avautuva julkisivu muuttuu osastoivaksi sisätilan seinäksi sekä kellarin seinässä olevien VSS- tilojen hätäpoistumisreittien uudet järjestelyt tulee huomioida suunnittelussa. Huomioidaan näytekuljettimien reitit ja tilavaraukset. Varautuminen suoraan yhteyteen metroasemalta Meilahteen tarkoittaa varatilan rakentamista (esim. patologian näytevarastoksi) K3 kerroksen alapuolelle. R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _ doc

8 UUDISRAKENNUKSEN PINTA-ALALASKELMAT liite 1 K3 K2 K1 1krs 2krs 3krs 4krs 5krs 6krs U- krs PYSÄKÖINTI TEKN.TILAT, HUOLTO, SOSIAALITILAT, VARASTOT RUOKALA, NÄYTTEIDEN VO, YHTEISALUE, MIKROBIOLOGIA NÄYTTEIDENOTTO, ERIKOISKEMIA MIKROBIOLOGIA, TRANSPLNTAATIO- JA HEMATOPATOLOGIA, GENETIIKKA ERIKOISHEMATOLOGIA EI IN KÄYTTÖÖN IN HALLINTO SAUNAOSASTO yhteensä hym htm P P P +710 AJO P +290 AULA P P P P P P P +290 AULA +710 AJO kem METRO METRO brm hym2= hyötyala htm3= huoneistoala kem2= kerrosala P= portaat AULA= valopiha AJO= ajotie ja lastausalue brm2= bruttoala HAARTMAN-INSTITUUTISTA VAPAUTUVAT TILAT Haartman-instituutista vapautuu tiloja Mikrobiologialta E-osasta: 2. kerros 953,8 htm2 3. kerros 527,7 htm2 Patologian osastolta vapautuu tiloja B-osasta: 4. krs 160 htm2 Yhteensä 1641,5 htm2 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\vihko\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 1 ja 2.doc

9 liite 2 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 1 ja 2.doc

10 liite 3

11 liite 4

12 liite 5 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

13 liite 6 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

14 liite 7 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

15 liite 8 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

16 liite 9 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

17 liite 10 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

18 liite 11 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

19 liite 12 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

20 liite 13 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

21 liite 14 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

22 liite 15 R:\A_Helsingin yliopisto\haartmaninkatu-3\a10hyo130_huslab\ark\selostukset\hankeselvitys\a10hyo130-a-selostus _110325_liitteet 5-15.doc

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA)

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy TIIVISTELMÄ Tämä hankesuunnitelma

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA 2.1.2014, Sivu 1 / 21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa.

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA Hallitus 23.1.2012, LIITE 13 HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Helsingin keskustakirjasto

Helsingin keskustakirjasto Tilakeskus Hankesuunnitelma 5.9.2014, Kklk lisäykset 16.9.2014 Helsingin keskustakirjasto Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki Uudisrakennus Hankenumero 8072501 Tilakeskus Kaupunginkirjasto Tilakeskus Hankesuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012

KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012 KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012 Kiteen kaupunki Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen YTK Oy Insinööritoimisto Jormakka Oy EV-Sähkö Oy 2 TIIVISTELMÄ Nykyiset terveyskeskuksen kiinteistön

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 18.6.2014 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/10 02 0300/2013

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA 13.6.2013 1 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle <Ohjeet> CAD-ohje v 1.2 1 (20) Timo Mälkönen CAD-OHJE Versio 1.2 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle sekä nettisivuillemme: www.sykoy.fi Kiinteistöt

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot