Kuntatekniikan päivät 2011 Turku. Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää. Lahden kaupunki Kunnallistekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatekniikan päivät 2011 Turku. Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää. Lahden kaupunki Kunnallistekniikka"

Transkriptio

1 Kuntatekniikan päivät 2011 Turku Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää Lahden kaupunki Kunnallistekniikka

2 TILAAJA KUNNALLISTEKNIIKAN JOHTAJA HALLINTO 2 YLEISSUUNNITTELU Liikenneinsinööri 5 LIIKENTEENOHJAUS Liikenneinsinööri 5 KADUNPITO Rakennuttajapäällikkö 13 VIHERTOIMI Kaupunginpuutarhuri 8 SATAMAT Satamapäällikkö Joukkoliikenne Liikennevalojärjestelmä LiikennejärjestelmäsuunnitteluLiikenteenohjaus Liikennesuunnittelu Liikennetietojen ylläpito Liikenneturvallisuus Erikoisluvat Yhteistoiminta (ELY ym.) Katu- ym. yleisten alueiden ylläpito Ulkovalaistus Maa-aineshuolto Infran suunnittelu ja rakennuttaminen Katu- ja investointirekisteri Viheromaisuuden, metsien ja puistojen hallinta, suunnittelu sekä ylläpito Satama-alueiden ja venerantojen hallinta, kehittäminen ja ylläpito PYSÄKÖINNIN- VALVONTA 6 Pysäköinninvalvonnan kenttätehtävät Mika Lastikka Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala / kunnallistekniikka 23. toukokuuta 2011

3 ALUEURAKAT (1) KESKUSTA Neuvottelemalla vuosittain saakka Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Neuvottelemalla Vain katualueet Kiinteähintainen euroa + yksikköhintatöitä Ei optioita Ensimmäinen vuosihinta % Muut vuodet -3 % / vuosi Sopimuskauden aikana kehitetään kannustinjärjestelmä Tulevaisuus? Kilpailuttamattomuus kyseenalaistettiin.

4 ALUEURAKAT (2) LÄNTINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain saakka Lahden Seudun Kuntatekniikka LL Neuvottelemalla.Yleiset alueet + kiinteistöt Kiinteähintainen euroa + yksikköhintatöitä. Ei optioita Urakkaa jatkettiin sopimalla välisen ajan Lahden Seudun Kuntatekniikka LL Kilpailuttamalla.Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta euroa + yksikköhintatöitä. Ei optioita YIT Infrapalvelut Oy Kilpailuttamalla. Yleiset alueet, ei kiinteistöjä. Urakkahinta euroa+yksikköhintatöitä. Ei optioita. Kannustinpalkkiojärjestelmä.

5 ALUEURAKAT (3) ETELÄINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain saakka Lahden Seudun Kuntatekniikka LL Neuvottelemalla Katualueet, poislukien katuvihreä Kiinteähintainen euroa + yksikköhintatöitä Ei optioita Destia Oy Kilpailuttamalla Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta euroa + yksikköhintatöitä Ei optioita Kannustinpalkkiojärjestelmä käytössä

6 ALUEURAKAT (4) ITÄINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain saakka YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut Kilpailuttamalla Yleiset alueet ja kiinteistöt Urakkahinta euroa + yksikköhintatöitä Optiomahdollisuus Urakkaa jatkettu sekä edelleen YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut Kilpailuttamalla Yleiset alueet ja kiinteistöt Urakkahinta euroa + yksikköhintatöitä Optiomahdollisuus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Kilpailuttamalla Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta euroa + yksikköhintatöitä Ei optiomahdollisuutta Kannustinpalkkiojärjestelmä käytössä

7 ALUEURAKAT (5) POHJOINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain saakka Lahden Aluepalvelu LL Neuvottelemalla Katu- ja piha-alueet, ilman vihertöitä Urakkahinta euroa Urakkaa jatkettu YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut Kilpailuttamalla Yleiset alueet ja kiinteistöt Urakkahinta euroa + yksikköhintatöitä Optiomahdollisuus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Kilpailuttamalla Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta euroa + yksikköhintatöitä Ei optiomahdollisuutta Kannustinpalkkiojärjestelmä käytössä

8 TALOUSVERTAILUA 2010 KILPAILUTUSTEN TULOS (kiinteän urakkahinnan osuus) Eteläinen Lahti Itäinen Lahti Pohjoinen Lahti Keskusta vuosihinnan muutos noin euroa (n. 25 %) vuosihinnan muutos noin euroa (n. 9 %) vuosihinnan muutos noin euroa (n. 29 %) vuosihinnan muutos noin euroa (n. 2 %) Kannustinpalkkioiden maksut arvioitu täysimääräisinä. Yksikköhintaisia yhdessä sovittavia töitä ei ole mukana. Laatutasoa nostettu aiemmista kilpailutuksista. Kilpailutusten aikaansaama laskennallinen säästö syöty raamikäsittelyssä!

9 HANKINTAPOLITIIKKA Tavoitteiden vyöryttäminen sopimuksiin Lahden kaupungin visio Lahden kaupungin strategia Kunnallistekniikan hankintapolitiikka Yksittäisen hankinnan tavoitteet

10 HANKINTAPOLITIIKKA Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

11 HANKINTAPOLITIIKKA Lahden kaupungin strategiset linjaukset Lahdella on vetovoimainen keskusta ja viihtyisät asuinympäristöt Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä Kuntalaisten osallistuminen päätöksentekoon sekä oman vastuun ja omatoimisuuden vahvistaminen Kaupungin talous ja toiminnan tuottavuus Johtaminen ja osaamisen kehittäminen

12 HANKINTAPOLITIIKKA Hankintapolitiikan tavoitteet 2012 Asiakaslähtöisyyden parantaminen Kunnallisteknisten palvelujen laatuun tyytyväisten asukkaiden määrä nousee 66 pisteestä 70 pisteeseen vuonna Kestävän kehityksen edistäminen Julkisen liikenteen käyttö lisääntyy Lahden seudulla 2 % vuodessa. Hankintojen valintakriteerit kehittyvät ja monipuolistuvat edistämään kestävää kehitystä. Hankintojen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen Toimittajamarkkinan kehittäminen Tilaaja- ja hankintaosaamisen kehittäminen Kilpailuttamisaste nousee nykyisestä 45 %:stä 80 %:iin vuonna Hankintojen valintakriteerit ja kannusteet monipuolistuvat. Kilpailuttamisen ja hankintojen kehittämisen johdosta kustannukset alenevat vähintään 10 % (maarakennus-kustannusindeksi 118,5 9/2009). Kehitettävien toimittajien yhteistyö- ja innovaatiokyky sekä palvelujen laadun virheettömyys parantuvat, hukka vähenee ja kustannukset alenevat. Uusi toimintarakenne palvelee paremmin ydinosaamista ja sen kehittämistä. Yhteistyö- ja innovaatiokyky ja hukan eliminoimiskyky parantuvat 10 -pistettä vuodesta 2009 vuoteen 2012.

13 HANKINTAPOLITIIKKA Hankinnan tavoitteet Hankintapolitiikan toteuttamiseksi alueellisen hoitourakan hankinnalle on asetettu seuraavat tavoitteet: Edullinen kokonaishinta (valintaperusteena) Palveluun tyytyväiset asukkaat sekä palveluntuottajan hyvä tavoitettavuus ja asukaskommunikointi (valintaperusteena) Laatuvaatimukset toteutuvat hoitotoimenpiteet on suoritettu kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti (valintaperusteena) Kestävää kehitystä edistetään säästämällä suolan ja hiekan yms. materiaalien käyttöä, välttämällä pölyämistä ja turhaa melua sekä suojaamalla pinta- ja pohjavesiä Urakoitsija kykenee hyvään yhteistyöhön ja kehittämiseen (valintaperusteena)

14 Urakan runko Hankinnan tavoitteet Valintakriteerit Sopimuskannusteet Edullinen kokonaishinta 1. Urakoitsijoiden tarjoamat ja sanktiot Palveluun tyytyväiset asukkaat sekä palveluntuottajan hyvä tavoitettavuus ja asiakaskommunikointi Laatuvaatimukset toteutuvat hoitotoimenpiteet on suoritettu kuvatun laatuvaatimusten mukaisesti Urakoitsija kykenee hyvään yhteistyöhön ja kehittämiseen Kestävää kehitystä edistetään - suolan ja hiekan yms. materiaalien käyttöä säästetään - vältetään pölyämistä ja turhaa melua - suojataan pinta- ja pohjavesiä. tavoitteet-valintakriteerit-kannusteet Urakan kokonaishinta Painoarvo % Asukkaiden tyytyväisyys palvelun laatuun Painoarvo % Urakan tekninen laatutaso Painoarvo % 2. Urakoitsijan osoittama Sertifikaatti urakoitsijan yhteistyö- ja innovaatiokyvystä asiakkaiden arvioimana Painoarvo 5 % Kelpoisuusehdot Yritystä ja henkilöstöä koskevat ehdot Organisaatiota, kalustoa ja toiminnansuunnittelua koskevat ehdot Asukastyytyväisyys Palkitaan, jos mitattu > tarjottu asukastyytyväisyys Sanktio jos mitattu < tarjottu asukastyytyväisyys Tekninen laatu Palkitaan, jos mitattu > tarjottu tekninen laatutaso Sanktio jos mitattu < tarjottu tekninen laatutaso Sanktiot tehdyistä työ- ja laatuvirheistä tai laiminlyönneistä Kannustinpalkkiota on mahdollista saada 10 % kyseisen puolivuotiskauden maksupostitaulukon mukaisesta hoitourakan hintaosuudesta. Sanktioiden ylärajaa ei ole määritelty. Copyright - TUKEFIN

15 Asukastyytyväisyyden mittaaminen ja määräytyminen Mittari ka. Korkein taso ( ) Painotus [%] Painotettu keskiarvo 2008* Vähimmäistavoitetaso Tavoitetaso Tarjous Lumenauraus omalla asuinkadulla 53,7 54,8 53,1 53,9 64,0 11,9 55 Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla kaduilla ja teillä 80,8 84,7 83,4 83,0 87, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä 45,9 46,7 43,2 45,3 51,9 11,9 55 Liukkaudentorjunta jalankulku- ja pyöräteillä 46,2 47,4 43,2 45,6 49,7 13,4 55 Liukkaudentorjunta katujen ajoradoilla 72,9 72,6 72,6 72,7 75,3 13,4 70 Oman asuinkadun kunto 66,7 65,5 66,5 66,2 72, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 77,0 85,8 86,5 83,1 89,5 4,5 70 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 67,0 72,0 68,6 69,2 79,1 7,5 70 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 56,3 61,8 64,8 61,0 67, Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito 50,9 57,6 65,4 58,0 65,4 13,4 55 Talvitarjous Kesätarjous ,7 62,0

16 Teknisen laadun mittaaminen ja määräytyminen Talvikauden kk-arviot Kesäkauden kk-arviot Teknistä laadun mittaaminen kuukausittain hoitotehtävien toteutuneen laadun perusteella tehdään seuraavin periaattein: Arvosana Urakanvalvoja Laatukonsultti Alueraati Urakanvalvoja Laatukonsultti Alueraati 0 Toimenpidekynnykset ovat täyttyneet, mutta toimenpiteitä ei ole aloitettu. Toimenpiteet ovat käynnissä, mutta sopimuksen mukainen toimenpideaika on selvästi ylitetty. 1 Toimenpiteet on suoritettu, mutta työn jäljessä on puutteita sopimuksen mukaiseen laatutasoon verrattuna. 2 Toimenpiteet on suoritettu pääsääntöisesti urakka-asiakirjoissa kuvatun laatutason mukaisesti. 3 Toimenpiteet on suoritettu kaikilta osin vähintään urakka-asiakirjoissa kuvatun laatutason mukaisesti, monin paikoin myös ajallisesti ja/tai laadullisesti vaadittua paremmin. 4 Toimenpiteet on suoritettu pääsääntöisesti asiakirjoissa kuvattua laatutasoa paremmin ajallisesti ja/tai laadullisesti. Urakoitsijan koetaan toteuttaneen ennakoivaa ylläpitoa. 5 Toimenpiteet on toteutettu sekä ajallisesti että työn jäljen osalta kauttaaltaan erinomaisesti sekä ennakoivasti. Mittauskauden aritmeettinen keskiarvo Painoarvot Mittauskauden painotettu keskiarvo Talvikausi Kesäkausi Talvi- ja kesäkauden laatupisteiden keskiarvo Teknisen laadun pisteet Tarjoajan asettamat talvi- ja kesäkauden tavoitetasot Tarjous

17 Sopimuskannusteiden laskentaperiaate Asukastyytyväisyys Copyright - TUKEFIN

18 Sopimuskannusteiden laskentaperiaate Tekninen laatu

19 Työ- ja laatuvirheistä sekä laiminlyönneistä johtuvat sanktiot Sanktiolajit Kirjallinen muistutus, sanktio, urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto ja sopimuksen purku. Sanktioiden suuruus A-ryhmä B-ryhmä C-ryhmä 1 Talvihoito Kesähoito Viherhoito Puhtaanapito Määräpäivän ylitys* 5 000, alkavalta viikolta 6 Tehtävän keskeytyminen* Hallinnollinen laiminlyönti Asiakirjamerkintöjen virheellisyys* * sanktio annetaan ilman erillistä muistutusta A-ryhmän sanktio Jos urakoitsija tekee poikkeamaraportin määräajassa, määrätään sanktio A-ryhmän mukaan. B-ryhmän sanktio Jos tilaaja ei saa todetusta laadun alituksesta poikkeamaraporttia määräajassa, määrätään sanktio B-ryhmän mukaan. C-ryhmän sanktio Voidaan antaa määräpäivän ylityksestä, tehtävän keskeytymisestä, hallinnollisista laiminlyönneistä tai asiakirjamerkintöjen virheellisyydestä.

20 Asukastyytyväisyys Alueellinen otanta Eteläisellä alueella 2500 kirjettä 160 mukana Arviointi 2 kertaa vuodessa talvikauden ja kesäkauden jälkeen Arviointi tehdään Internetissä Digium- kyselyllä. Vastaamiseen herätys sähköpostilla Kysymykset samoja kuin Tekyn yleisessä asiakaskyselyssä Samalla kysytään kuinka yleensä on onnistuttu tai epäonnistuttu toiminnan kehittämisen taustatiedoksi

21 Tekninen laatu Kolmiosainen arvostelu urakanvalvoja (40) laadunvalvontakonsultti (30) alueraati (30) Arviointi kuukausittain Ensimmäisen arvioinnin suorittaa urakanvalvoja. Tämän jälkeen alueraati. Arviointi tehdään Internetissä Digium-kyselyllä. Kysymyksillä pyritään saamaan vastaus yleisen tehtäväluettelon tehtäviin Alueraadissa aluekummeja, taksin ja linjaautoliikenteen edustajia jne.

22

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

kaupungissa Hommat hoidossa myös

kaupungissa Hommat hoidossa myös via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2012 Hommat hoidossa myös kaupungissa Liikenneviraston Juhani Tervala toivoo yhteistyötä jo suunnitteluun Rataopisto kouluttanut tuhansia iliitu on ammattilaisen tietopankki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot